Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ"

Transkript

1 FUDŽŽŽ DŽŽŽ TÚTÚ ÍÍÍÍÍÍÍ Nepropadejte panice Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí ECH EEEE ŤIK ŤAK ŤIK... HŮŮŮ HŮŮŮ Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed

2 Obsah Úvodní slovo starosty 3 Důležitá telefonní čísla 5 Důležité internetové odkazy 7 Krizové stavy 8 Varovné signály 9 Evakuační zavazadlo 10 Domácí zásoba potravin 12 Užití hasicího přístroje 14 AED 15 Velké vnější krvácení 18 Autonehody 20 Oheň a požáry v přírodě 23 Požáry v domácnostech 25 Blackout 27 Vrtochy počasí 30 Chování v kontaminovaném prostředí 34 Nejpravděpodobnější hrozby 36 Nálezy nevybuchlé munice 38 Únik zemního plynu 39 Hromadná otrava potravinami 40 Epidemie 42 Otrava oxidem uhelnatým 44 Poznámky 47

3

4 Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, do vašich rukou se nyní dostala brožura : průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Jejím cílem je šířit osvětu v oblasti bezpečnosti a zdravovědy. Nepropadejte však panice, nechceme vás strašit. Chceme vychovávat uvědomělé občany nikdy nevíte, kdy se ocitnete v situaci, ve které budete moci někomu pomoct, nebo budete pomoc sami potřebovat. Tato brožura není pouze dalším všeobecným a často o pravdě málo vypovídajícím materiálem. Je určena přímo vám, občanům městské části Brno-střed. Soustředí se proto na problémy, se kterými byste se skutečně mohli setkat. Dozvíte se v ní mimo jiné, jak správně používat hasicí přístroj, jak se zachovat během autonehody, ale také co dělat, když vypadne elektrický proud. Nechceme přivolávat žádné neštěstí, ale pokud k němu dojde, vy můžete být připraveni. S přáním, abyste znalosti zde nabyté nikdy nepotřebovali Mgr. Libor Šťástka starosta městské části Brno-střed 3

5

6 Důležitá telefonní čísla a kdy na které číslo volat Integrovaný záchranný systém (IZS) zajišťuje koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádnou událost nebo při provádění záchranných a likvidačních prací. Mimořádnou událostí se rozumí nehoda, požár apod. Mezi základní složky IZS patří hasiči, policie a záchranná služba. Pokud tedy nastane událost, která vyžaduje zásah těchto složek, volejte na jedno z prvních čtyř uvedených čísel. 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání v případě závažných událostí, kdy je potřeba více než jedna ze základních složek IZS (hasiči, policie, záchranná služba), velká dopravní nehoda, pád letadla, výbuch budovy apod. 150 Hasičský záchranný sbor v případě požáru, výbuchu, úniku nebezpečných látek, živelních pohrom, vyprošťování osob atd. 155 Zdravotnická záchranná služba v případě nečekaných a náhlých ohrožení zdraví a života osob 158 Policie ČR v případě krádeží, násilí, nálezu podezřelých zavazadel/předmětů (tašky, krabice, nevybuchlé munice atd.), nálezu mrtvého těla 5

7 156 Obecní (městská) policie v případě výtržností, vandalismu, drobných krádeží, rušení nočního klidu, drobných dopravních přestupků (špatné parkování) 1239 Poruchová služba pro zemní plyn v případě nahlášení úniku zemního plynu, zaznamenání omezeného tlaku plynu, nahlášení závady na měřicím zařízení (plynoměru) atd Zelená linka kontakt občanů s radnicí pro pomoc v nouzi a pro získání informací Jak správně nahlásit mimořádnou událost? sdělit své jméno, příjmení a kontakt na sebe ÁÁÁÁÁ AHGRR Popsat: Co se stalo? Kde se to stalo? Kdy se to stalo? Jaký je přibližný rozsah nehody? Jsou nějací zranění? Je případná možnost úniku nějaké nebezpečné látky? ÁÁÁÁÁ AHGRR Je důležité pokusit se zachovat co největší klid, vyslechnout a udělat vše, co vám dispečer řekne. 6

8 Důležité internetové odkazy Výčet důležitých internetových odkazů, ze kterých můžete v případě potřeby čerpat: Český hydrometeorologický ústav Hasičský záchranný sbor ČR Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Městská část Brno-střed Ochrana obyvatel Policie ČR Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj krizport.firebrno.cz Státní zdravotní ústav Záchranný kruh Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 7

9 Krizové stavy Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniku krizových situací (mimořádných událostí, které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí). Jedná se například o rozsáhlé povodně. Rozdělují se do čtyř kategorií s tím, že stav nebezpečí je nejméně nebezpečný a válečný stav naopak nebezpečný nejvíce. V tabulce je uvedeno, kdo, kdy, na jakém území a na jak dlouho stavy vyhlašuje. Krizové stavy Vyhlašující orgán Důvod Územní rozsah Stav nebezpečí Hejtman (primátor hl. m. Prahy) Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektů kritické infrastruktury Celý kraj nebo jeho část Nouzový stav Vláda (při nebezpečí z prodlení předseda vlády) Živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiná nebezpečí, která ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví občanů či majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost Celý stát nebo jeho část Stav ohrožení státu Parlament na návrh vlády Při bezprostředním ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu či jeho demokratických základů Celý stát nebo jeho část Válečný stav Parlament Při napadení ČR nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení Celý stát 8

10 Práva a povinnosti při krizových stavech Každý občan ČR má při krizové situaci povinnost poskytnout pomoc na vyžádání hasičů, policie atd. Při neuposlechnutí může být pokutován až do výše Kč. Zrovna tak má právo si pro sebe pomoc vyžádat. Více informací uvádí zákon o krizovém řízení 240/2000 Sb. Pokud nejste ze zdravotních důvodů schopni výzvu splnit nebo by její plnění ohrozilo vaše zdraví či zdraví jiných osob, nemusíte výzvu uposlechnout. Osobě v nebezpečí smrti máte povinnost poskytnout pomoc, pokud tím nevystavíte nebezpečí sebe či někoho jiného to platí zejména pro poskytnutí první pomoci. Kdo tak neučiní, může být sankcionován odnětím svobody až na jeden rok. Varovné signály V České republice se používá varovný signál nazývaný všeobecná výstraha. Je to kolísavý tón, který zní po dobu 140 sekund. Při každém jeho použití hrozí nějaké nebezpečí. Občané by se měli ukrýt a sledovat stav (televizi, rádio). Také můžete slyšet další dva signály: požární poplach zkouška sirén Tyto dva signály pro občany neznamenají žádnou povinnost. MČ Brno-střed využívá modernizované elektronické sirény, které vás upozorní hlasem. 9

11 ČERNÝ HUMOR 10

12 Co dělat po zaznění varovného signálu Kromě povodně nebo zemětřesení je třeba se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově. Největší pravděpodobnost poplachu je z důvodu úniku nebezpečné látky, a proto je vhodné se schovat v horních patrech budovy a utěsnit okna, dveře, ventilace. Zapněte televizi, rádio a počkejte na další pokyny od složek IZS nebo pracovníka obce. Po vyhlášení varování zbytečně nepoužívejte mobilní telefony, abyste nepřispívali k přetěžování sítě. Připravte se na možnost evakuace! Evakuační zavazadlo Obsah evakuačního zavazadla: trvanlivé potraviny a voda minimálně na tři dny hrnek, miska, příbor, nůž a otvírák na konzervy důležité dokumenty (občanský průkaz, rodný list, karta zdravotní pojišťovny, platební karty, smlouvy) a peníze v hotovosti hygienické potřeby (zubní pasta a kartáček, toaletní papír, kapesníky, vlhčené ubrousky) užívané léky a základní zdravotnické pomůcky (náplasti, obvazy, léky proti bolesti a teplotě) vhodné oblečení a obutí karimatka, spacák a deka přenosné rádio, mobilní telefon svítilna s náhradními bateriemi a psacími potřebami něco pro zábavu (kniha, hračka pro dítě) Rady, tipy a triky V místech s poskytováním nouzového stravování nebude možné v dostatečné míře vyhovět speciálním požadavkům na výživu (vegani, bezlepková dieta atd.). 11

13 Hmotnost evakuačního zavazadla by neměla přesáhnout 25 kg pro dospělou osobu a 10 kg pro dítě. Nejvhodnější je krosna, popřípadě kufr na kolečkách. Při balení batohu na záda dodržujte zásadu nejtěžší věci dávat hned za záda pod lopatky. Do první třetiny batohu vložit spacák a spodní prádlo. Do střední části batohu, co nejvíce k zádům, něco těžkého (konzervy, vodu). Do horní části věci nejčastější potřeby. Vše zabalte do sáčků, ochráníte tak materiál před vlhkostí. Může nastat situace, že jedinou možností bude pěší evakuace. Cesta v tomto případě může být dlouhá i několik desítek kilometrů. Proto pečlivě volte své evakuační zavazadlo. Pokud máte v zavazadle ještě místo, přibalte více potravin, vody nebo spacák či hračky. Někdo jiný je může potřebovat. Domácí zásoba potravin V České republice není ze zákona povinné mít připravené zásoby potravin, jako je tomu například ve Švýcarsku. Pro případ přerušení zásobování a dodávek vody a energií je však lepší být připraven. Je vhodné myslet na zásobu trvanlivých a předem připravených potravin. Ačkoliv člověk vydrží bez jídla poměrně dlouho, ve fyzicky a psychicky náročných situacích je absence stravy zdraví ohrožující. Nezapomeňte na pitnou vodu! Kromě zajištění pitného režimu vám dostatečné zásoby vody umožní provádět také základní hygienu. 12

14 Vhodné potraviny: sušené maso, ovoce konzervy čokolády, tyčinky kondenzované mléko vojenská potravinová dávka nouzový potravinový balíček pro přežití těstoviny a luštěniny Nejdůležitější je voda: 2 litry pitné vody pro osobu na 1 den 3 litry užitkové vody pro osobu na 1 den Rady, tipy a triky Dodržujte pestrost stravy a sledujte přijímanou výživovou hodnotu. Minimální denní dávka potravin by měla být kcal (4 186 kj). Doporučená denní dávka pro dospělého, fyzicky aktivního člověka je kcal ( kj). Outdoorové obchody a army shopy jsou místa, kde je možné sehnat doporučené potravinové balíčky. Mějte připravené jídlo minimálně na 5 dní. Nakupte si potraviny na 2 měsíce. Když koupíte nové zásoby, vyměňte je za starší a ty zkonzumujte. Vaše zásoby tak vydrží stále čerstvé a poživatelné. 13

15 Užití hasicího přístroje Návod na použití hasicího přístroje je vždy uveden na jeho obalu. Jak použít hasicí přístroj? Odjistěte pojistku. Nasměrujte na oheň a stiskněte páku. Jaký hasicí přístroj použít? Každý přístroj je vhodný na jiný typ požáru. Jeho nesprávné použití bude neefektivní, a dokonce se může stát životu nebezpečné. Vodní Pěnový Práškový Sněhový (CO2) Halotronový Pevné látky ano ano ano ano ano Kapalné látky ne ano ano ano ano Tuky a oleje ne ne ano ano ano Plynné látky ne ne ne ano ano Elektrická zařízení pod proudem ne ne ano ano ano Vodním a pěnovým přístrojem nehaste elektrická zařízení pod proudem, rozpálené tuky a oleje ani látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)! Práškový, sněhový a halotronový hasičský přístroj nepoužívejte na rozvířitelné hořlavé materiály (piliny, prach, mouku atd.). Sněhový a halotronový přístroj je vhodný pro hašení cenných materiálů i elektroniky. Sněhový přístroj způsobuje omrzliny. 14

16 Náplň halotronového hasicího přístroje je ve vyšší koncentraci toxická. Vyvarujte se jeho použití v uzavřených místnostech. Jak hasit správně? Haste vždy ve směru větru. Nepřibližujte se k požáru blíže než na 2 metry. Hořící plochu haste od okraje. Odkapávající a stékající látky haste shora dolů. Hořící stěny haste zdola nahoru. Při použití více přístrojů na jeden požár haste všemi typy najednou, ne postupně. Dbejte na to, aby se oheň znovu nerozhořel. Rada Po každém použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění pro případ jeho potřeby v budoucnu. AED Na místech označených písmeny AED je dostupný automatický externí defibrilátor sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu. Pokud někdy narazíte na osobu v bezvědomí, postupujte takto: Zavolejte si pomoc z okolí. Pokud je třeba, otočte postiženého na záda, uvolněte jeho dýchací cesty a zkontrolujte jejich průchodnost (záklonem hlavy a přizvednutím brady). 15

17 Zjistěte, zda postižený normálně dýchá lapavé není normální. Zavolejte na číslo 155. Pokud nejsou přítomny známky normálního dýchaní, provádějte resuscitaci. Jste-li v dosahu přístroje, pošlete někoho pro AED. Dokud někdo nepřinese AED, resuscitujte takto: Dospělé osobě položte svoje ruce na střed hrudníku a proveďte 30 stlačení hrudníku do hloubky alespoň 5 cm s frekvencí přibližně 100x za minutu. Mezi kompresemi hrudník zcela uvolněte. Zakloňte hlavu postiženého a obemkněte svými rty jeho ústa, proveďte 2 plynulé vdechy, pacienta nechte mezi vdechy vždy plně vydechnout. Oživování lze taktéž provádět pouze kompresí hrudníku. Celý postup opakujte až do momentu obnovení životních funkcí nebo podle pokynu AED. Pokud resuscitujete dítě a jste sám, provádějte resuscitaci nejprve 1 minutu a pak volejte 155. Resuscitaci započněte pěti vdechy, pak pokračujte opakováním 30 stlačení (alespoň 100x za minutu do 1/3 hrudníku) a 2 vdechy (v případě potřeby obemkněte svými rty ústa i nos dítěte). I u dítěte nad 1 rok je možné použít AED. Pokud je potřeba resuscitovat novorozence, započněte oživování pěti vdechy, pak opakujte 3 stlačení a 1 vdech. Stlačování hrudníku provádějte pouze dvěma prsty. Otevřete a spusťte defibrilátor, přístroj vás nyní bude navádět hlasem. Roztrhněte balení a vyjměte z něj elektrody, nalepte elektrody přesně podle obrazového návodu na holé tělo! Nedotýkejte se pacienta! Přístroj vyhodnotí pacientův stav. Po analýze pacienta AED doporučí/nedoporučí výboj, pokud ano, přístroj 16

18 se nabije a vyzve vás k podání výboje zmáčknutím tlačítka (nikdo se nesmí dotýkat pacienta!). Pokračujte v resuscitaci 30:2 dokud vás AED opět nevyzve k další analýze rytmu. Pokud postižený opět nabude životních funkcí, uložte ho do stabilizované polohy na boku a neustále kontrolujte přítomnost pravidelného dýchání. Seznam AED v MČ Brno-střed Ústřední autobusové nádraží Brno Zvonařka, výpravní budova, čekárna pro cestující pasáž Komerční banky, a.s., nám. Svobody 21 Zelný trh 13 předprodej DPMB, Mendlovo nám. 19 Hvězdárna a planetárium Brno, recepce u hlavního vchodu Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, vrátnice rektorátu Špilberk, ostraha objektu Brno hlavní nádraží, nádražní hala, pokladna Českých drah Kurýr BVV, vrátnice Kongresového centra Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Magistrát města Brna vrátnice, Dominikánské nám. 1 vrátnice, Malinovského nám. 3 vrátnice, Koliště 19 vrátnice, Kounicova 67 Nejvyšší soud ČR, Burešova 20 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Údolní 76 17

19 Velké vnější krvácení Velké vnější krvácení je život ohrožující stav, který je třeba neprodleně řešit. V případě poranění tepny postižený rychle ztrácí značné množství krve. Následuje šokový stav a selhání životních funkcí, to vše do několika minut od vzniku zranění. Velké krvácení proto vždy ošetřujeme jako první bez ohledu na ostatní životní funkce. 18

20 1. Zastavte krvácení Stlačte ránu svoji rukou (pokud možno použijte plastové rukavice nebo igelitový sáček). Pokud je postižený schopen, ránu si může držet i sám. V případě, že nemáte žádný obvazový materiál (obvazy, šátek, kus látky), tlačte ránu svou rukou až do příjezdu sanitky. Uložte postiženého do polohy vleže. Pokud krvácí končetina, zvedněte ji nad úroveň srdce. V této poloze musí končetina zůstat po celou dobu ošetřování i po něm. Přiložte tlakový obvaz. Ten najdete v lékárničce, nebo si ho můžete vyrobit pomocí dvou obyčejných obvazů (jeden dejte přímo do rány a dalším jej silně obvažte), popřípadě lze použít šátek nebo jiný kus látky. Tlakový obvaz nepoužívejte v případě cizích předmětů v ráně nebo otevřené zlomeniny. Pokud nikdo ještě nezavolal záchrannou službu (155), udělejte to nyní. V ideálním případě by však již zdravotníci měli být na cestě požádejte ostatní přítomné o pomoc. 2. Zabraňte šoku! Zvedněte nohy postiženého cm do vzduchu. Snažte se postiženého uklidnit, mluvte s ním. Zjistěte, jestli netrpí nějakým závažným onemocněním, nebere léky nebo není alergický. Po příjezdu sanitky zjištěné skutečnosti oznamte zdravotníkům. Zajistěte, aby na postiženého přímo nesvítilo slunce nebo aby neležel na studené zemi. Přikryjte ho. Nepodávejte postiženému žádné jídlo ani pití. Je možné svlažovat rty vodou. Pokud přestane postižený jevit známky života, začněte s resuscitací. 19

21 DŽŽŽ ÍÍÍÍÍÍÍ TÚTÚ Autonehody K nejčastějším mimořádným událostem patří v současné době nehody na silnicích, a to především ve velkých městech. Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím svědkem Zastavte vozidlo a vypněte motor (vytáhněte klíč) svého vozidla, zajistěte auto proti dalšímu pohybu. Oblečte si reflexní vestu a označte místo nehody výstražnými světly a postavením výstražného trojúhelníku. Zjistěte, v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody, a v případě zranění poskytněte první pomoc, případně zavolejte záchranku. Zkontrolujte, zdali z auta neunikají pohonné hmoty. Pokud ano, dbejte zvýšené opatrnosti a udržujte sebe i zraněné v bezpečné vzdálenosti od auta. Přivolejte hasiče na čísle 150. Pokud k nehodě voláte policii, zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody například požití alkoholických nápojů. Je-li nutné s auty před příjezdem policie manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici. Je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout policii a pojišťovně. 20

22 Společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků, si vzájemně prokažte totožnost a předejte důležité informace o vozidlech. Pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či poskytnout údaje od svého vozidla, porušuje tím zákon. Před příjezdem policie si proto zapište alespoň registrační značku druhého vozidla. Příjezd policie není nutný, jsou-li splněny všechny následující podmínky: Dopravní nehoda se obešla bez zranění či usmrcení osoby. Škoda na žádném z havarovaných vozidel zjevně nepřekračuje částku Kč (pro každé auto se počítá hranice Kč zvlášť). Nebyl poškozen majetek třetí osoby, a to v jakékoliv výši plot, dopravní značení a podobně. Následkem autonehody není ohroženo životní prostředí nedochází k úniku provozních kapalin. Pokud není přivolávána policie, mají řidiči povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě (Euro formulář). Co vše je nutné si zapsat a zajistit: registrační značka vozidel jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků údaje o pojištění fotodokumentace ve vlastním zájmu označte polohu vozidel a vytvořte si vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody záznam o dopravní nehodě (Euro formulář) pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, sepište s druhým účastníkem záznam o dopravní nehodě, ve kterém zdůrazněte především průběh, příčinu a míru zavinění nehody podpis obou (či více) účastníků nehody na Euro formuláři 21

23 Tip Pokud se stala dopravní nehoda na dálnici, je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili vozovku a přemístili se na její pravou stranu, až na bezpečné místo za svodidla. Pravidla poskytování první pomoci při autonehodě: Vezměte ze svého vozidla autolékárničku nebo si ji vyžádejte z jiného vozidla. Zjistěte počet a stav zraněných osob. Pověřte někoho zavoláním záchranky nebo ji zavolejte sám. Požádejte své okolí o spolupráci. Pokud jste sám, nejdříve ošetřujte velká krvácení. Pokud je to nutné, zahajte resuscitaci. Zraněné z vozidla nevytahujte, pokud to není nutné z důvodu bezpečnosti nebo záchrany jejich života při nešetrné manipulaci hrozí totiž poranění krční páteře výjimkou je život ohrožující stav. Rady Nesundávejte motocyklistům ochranné přilby, pokud není nutná resuscitace. Hrozí poranění páteře! V případě, že je nutné helmu sejmout, učiňte tak velmi šetrně za asistence dalšího zachránce. Ptejte se na počet osob ve vozidle a zjistěte, jestli jsou všichni přítomni. Tipy Je dobré mít v autě nějakou pomůcku, pomocí níž nehodu zakreslíme křídu nebo i sprej. Kromě lékárničky a povinné výbavy je velmi vhodné mít v autě i hasicí přístroj/sprej. V momentě vzniku požáru můžete předejít vážným zraněním a rozsáhlým škodám na majetku. 22

24 Oheň a požáry v přírodě Požáry v přírodě mohou vzniknout přirozenou cestou nebo v důsledku lidského zavinění. Při bezpečném chování je možné velkému množství požárů předcházet nebo zabránit jejich rozšíření. Pravidla: Dodržet vzdálenost rozdělávaného ohně minimálně 50 m od lesa a dostatečnou bezpečnou vzdálenost od jakýchkoliv hořlavých věcí, stohů, domů apod. V lese je rozdělávání ohně povoleno jen na vyhrazených místech a kouření je zakázáno zcela. Za silného větru by se oheň v přírodě nebo na otevřeném prostranství neměl rozdělávat vůbec. Ohniště je třeba bezpečně oddělit od okolí (například kameny, pískem, hlínou, vyhloubením zeminy). Je vhodné odstranit všechny hořlavé předměty v doporučené vzdálenosti 1 m od kraje ohniště. Je nutné si předem připravit dostatečné množství prostředků k uhašení ohně (voda, písek, zemina). K zapálení ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako je např. benzín, 23

25 nafta či líh. Hrozí ztráta kontroly nad ohněm a vážné popáleniny. Zároveň je zakázáno pálit jakékoliv chemické látky (PET láhve, pneumatiky apod.). Oheň nenechávejte nikdy bez dozoru. Děti nenechávejte u ohniště samotné, zajistěte dohled plnoteté osoby. Oheň je nutné řádně uhasit, ideálně jej zcela prolít, ohniště nesmí doutnat. Požár Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, pokuste se jej uhasit již připravenými prostředky (vodou, pískem, zeminou). Pokud se situace dostala mimo vaši kontrolu, neprodleně se ukryjte do bezpečné vzdálenosti a volejte 112. V případě vznícení oděvu neutíkejte! Chraňte si obličej, lehněte si na zem a kutálejte se, dokud plameny neuhasnou. Je-li k dispozici deka nebo jiná vhodná textilie (která není z umělých tkanin), použijte ji k udušení plamenů. Vypalování trávy Častou příčinou neštěstí, které mnohdy končívá škodou na majetku a někdy dokonce i smrtí, je vypalování trávy. Jedná se o činnost nezákonnou, pokutovatelnou až částkou Kč. Tato metoda není bezpečná ani ekologická, rozhodně se nevyrovná klasickému posečení, vyhrabání a kompostování. Tento postup je vhodnější i pro samotný trávník. Pálení rostlinného odpadu Je třeba dodržet výše uvedená pravidla, především oddělit ohniště a připravit si velké množství prostředků na případné hašení. Je nutné pálit materiál zcela suchý, aby se tak zabránilo znečištění ovzduší. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé mají povinnost ohlášení pálení odpadů (dle zákona č. 133/1985 Sb.). 24

26 Občané pálení hlásit nemusí, ale je vhodné, aby je oznámili na lince 112 nebo 150, případně nejlépe v předstihu na webových stránkách prostřednictvím příslušného formuláře. Tipy Nepoužívejte kameny vytažené z vody, mohou puknout a ohrozit vás úlomky. Nejčastější příčinou výjezdů hasičského záchranného sboru i následných úmrtí zaviněných požárem je právě nezákonné vypalování trávy. Mějte vždy po ruce mobilní telefon pro urychlení případného přivolání pomoci. Požáry v domácnostech Možné příčiny požárů v domácnostech: zapnutý sporák zapnuté/zapojené elektrické spotřebiče konvice nepozornost při kouření špatné zacházení s otevřeným ohněm (prskavky, zápalky, svíčky apod.) zanedbání údržby topidel a kouřovodů Jak předejít požáru? Používejte spotřebiče podle návodu. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku či krbu. Cigaretu vždy dokonale uhaste, nepokládejte cigarety na hořlavý materiál, nekuřte v posteli. 25

27 Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob. Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Vybavte domácnost hlásičem požáru a hasicím přístrojem. Udržujte jejich dobrý technický stav. Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu mějte řádně označené a přístupné. Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci. Hořlavé, výbušné a toxické látky uchovávejte zodpovědně a bezpečně. Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň, zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře. Co dělat, když začne hořet? Pokuste se požár uhasit. Volejte linku 150. I v případě, že jste schopni požár uhasit, je nutné oznámit vzniklou situaci na lince 150. Pokud opouštíte byt, ujistěte se, že všichni ubytovaní z hořícího objektu venku. Varujte před požárem sousedy. Vezměte s sebou všechny důležité doklady a peníze (doklady totožnosti, důležité smlouvy) je vhodné je mít všechny pohromadě, abyste je jen vzali a utíkali. 26

28 Máte-li doma nějaké nebezpečné látky, chemikálie, zbraně, zvíře apod., je nutné to nahlásit hasičům před jejich vstupem do hořícího objektu. Tipy Pokud opouštíte hořící byt, zavřete za sebou všechny dveře, zamezíte tomu, aby se požár rozšířil do dalších prostor. Vypněte pojistky. Nelijte vodu do rozpáleného oleje, můžete se velmi vážně popálit. Blackout Blackout je rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie. Může trvat několik hodin nebo i dnů, podle závažnosti situace. V případě zachování chladné hlavy a kooperace občanů se složkami Integrovaného záchranného systému může být tato krizová situace překonána bez výraznějších obtíží. Omezení z toho plynoucí by se lišilo dle závažnosti situace. Lze ovšem počítat s vyřazením nebo výrazným omezením činnosti obchodů, bankomatů, benzinových pump, dopravních podniků a méně důležitých institucí veřejné správy. Kromě elektrické energie se budete muset obejít bez plynových sporáků a kotlů i dodávek tepla. Fungovat přestanou vodní čerpadla na nějaký čas proto nebude v provozu vodovod a nebude k dispozici kanalizace. 27

29 Zachovejte klid Dodávka bude s největší pravděpodobností obnovena v následujících hodinách. Školy a školky jsou zodpovědné za svěřené děti až do předání rodičům, nemusíte se o ně strachovat. Dbejte pokynů orgánů veřejné správy. Můžete je dostat prostřednictvím rádia, elektronickými sirénami nebo složkami IZS. Buďte ohleduplní. Nezmatkujte, nezpůsobte nikomu újmu na zdraví ani majetku. Snažte se pomoci ostatním v nesnázích, obzvlášť pokud se jedná o starší lidi nebo děti. Smiřte se s omezením. Omezení se dotkne vašeho osobního pohodlí i pracovního života tuto skutečnost nezbývá než akceptovat. Připravte se Jediná spolehlivá možnost, jak přečkat blackout v pohodlí a bezpečí, je být připraven preventivně mějte doma dostatečné zásoby potravin a vody alespoň na 5 dní, rádio na baterky, svítilnu a samozřejmě i náhradní baterie. Je také dobré mít plynový nebo lihový vařič pro ohřev potravin, dostatek oblečení či přikrývek a léky. Odeberte se domů. Pokud nejste v okamžiku výpadku doma, běžte tam. Nefunguje světelná signalizace, po cestě tedy dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud vás k tomu nenutí pracovní nebo jiné povinnosti, přečkejte omezení doma. 28

30 Vypněte a odpojte elektrická zařízení. Při pokusu o obnovení dodávky tak ulehčíte přenosové síti. Nechte zapnutou pouze jednu žárovku. Budete tak mít okamžitou odezvu v případě obnovení dodávky. Sledujte vývoj situace. Pravidelně zapínejte rádio, všímejte si okolí, kontrolujte schránku na dopisy. Nepanikařte Odpovědné orgány pracují na co nejrychlejším obnovení dodávky a složky IZS dohlížejí na vaši bezpečnost, neztrácejte víru v jejich činnost. Nešiřte poplašné a neověřené zprávy. Věřte pouze informacím z důvěryhodných zdrojů. Nepřekračujte zákony ČR. Nekraďte, nerabujte atd. Dáváte příklad ostatním, a narušujete tak stabilitu společnosti. Nevycházejte zbytečně z domu. Hlavně v nočních hodinách hrozí zvýšená kriminalita. Domov opusťte, pouze pokud jste k tomu byli vyzváni příslušníky IZS či orgány veřejné správy, musíte si obstarat zásoby nebo k tomu máte jiný naléhavý důvod. Tipy Lednice a mrazáky zbytečně neotvírejte, potraviny tak zůstanou déle v chladu. Při použití elektrocentrál (generátory, záložní zdroje) připojte zařízení, která chcete napájet, přímo do zásuvek elektrocentrály, nepřipojujte elektrocentrálu k elektrickému systému domu. Generátory nepouštějte v uzavřených prostorách. 29

31 Mobilní telefon používejte pouze k tísňovým nebo opravdu naléhavým voláním kvůli omezené kapacitě sítě. Máte-li možnost přečkat výpadek například u příbuzných, využijte ji. Variantou je také oblast nezávislá na elektrické energii (chata na venkově a podobně). V létě Nejrychleji se kazící potraviny zkonzumujte nejdříve. Dodávka pitné vody bude zajištěna z náhradních zdrojů. V případě jejího nedostatku si vodu z neověřených zdrojů vždy převařte. Dodržujte hygienické návyky alespoň v rámci možností. V zimě Zamezte zbytečnému úniku tepla ze svého domova. K vytápění uzavřených prostor nevyužívejte přístroje a způsoby určené k venkovnímu použití, hrozí otrava oxidem uhelnatým. Vrtochy počasí Vítr Při zhoršených povětrnostních podmínkách dbejte opatrnosti kvůli padajícím větvím a jiným předmětům. Neprocházejte se pod stromy a nechoďte k oknům, která by mohla být padajícím stromem zasažena. Po vichřicích se můžou vyskytovat případy popadaných drátů vysokého napětí. V žádném případě se k nim nepřibližujte! Varujte ostatní a volejte

32 Bouřka Při bouřkách a přívalových deštích může dojít k zatopení některých sklepů a níže položených míst. Při blížící se průtrži dbejte na zajištění sklepních oken. S auty nevjíždějte do zatopených míst hrozí uvíznutí a zničení vozidla. Při bouřce se nezdržujte na otevřených prostranstvích. Pokud jste zaskočeni bouřkou, neschovávejte se pod osamocené stromy a rozhodně neutíkejte. Ukryjte se v budovách s hromosvodem, popřípadě v autě. Sníh Padající sníh ze střech představuje zvýšené riziko pro vaše zdraví. Při pohybu na ulicích proto buďte opatrní. Věděli jste, že maximální povolené zatížení střechy je 70 kg na m 2? Je důležité mít toto v patrnosti zejména u objektů s plochou střechou. Dojde-li k překročení této hodnoty, je majitel nebo správce budovy povinen sníh odstranit. Buďte ostražití v případě náledí! Velké množství drobných autonehod a zranění pramení právě z tohoto rizika. Tipy Sledujte počasí a při blížící se vichřici přeparkujte svá auta, aby nebyla v blízkosti stromů. V Brně uvízne několik aut pod viaduktem téměř při každé bouřce, snažte se mu vyhnout! 31

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a

Více

Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?

Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky? Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 2010 Projekt Vaše cesty k bezpečí Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky? Kromě úniku nebezpečné látky (NL) v důsledku havárie v chemickém průmyslu

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR Rádce při dopravní nehodě Důležité informace při dopravní nehodě Volkswagen Assistance pro ČR 800 123 000 Vážené zákaznice, vážení zákazníci, rádi bychom Vás ujistili, že péče značky Volkswagen o Vás,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech pro obyvatelstvo 1. NEJČASTĚJŠÍ DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ dopravní nehody extrémní situace způsobené rozmary

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Č.j.: ZŠ/ 248 /2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo

Více

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 )

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 ) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003

Více

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro potřeby Domova s úsměvem jsou vytyčeny tyto nebezpečné mimořádné situace: Nouzové situace nepředvídané a nebezpečné

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro obyvatele Odbor ochrany obyvatelstva MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň Záchrana sbírek v krizových situacích Miloš Korhoň POSTUP PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Prvních 48 hodin má rozhodující význam! Všichni vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci by měli znát zásady řešení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Tento havarijní plán je vypracován podle vyhlášky č. 328/2001 Sb., a je upraven podle stávajících podmínek Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Výpis SEZNÁMENÍ. MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou působností odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk (I/2010)

Výpis SEZNÁMENÍ. MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou působností odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk (I/2010) MĚTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou působností odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk (I/2010) Výpis EZNÁMENÍ fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel.

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel. 1 Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům,

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 63-03-01 Výtisk číslo:1 OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události?

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Je potřeba si uvědomit neustále rostoucí množství rizik, nebezpečí a ohrožení, s kterými se v každodenním životě setkáváme a která dnes a denně způsobují

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 I. část 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 2/ jak dlouhá je zkušební doba (poměr na dobu určitou) příslušníků HZS

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany,

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Informace pro právnické a fyzické osoby KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Informace pro právnické a fyzické osoby KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Informace pro právnické a fyzické osoby KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - Orgány krizového řízení města Broumova - Obsah činnosti krizového řízení - Možné zdroje rizik na území ORP Broumov - Nebezpečné látky - Povinnosti

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí BOCHEMIE s.r.o. I N F O R M A C E U R Č E N Á V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

PRVNÍ POMOC IZS a Požární ochrana

PRVNÍ POMOC IZS a Požární ochrana PRVNÍ POMOC IZS a Požární ochrana Ing. Jan Šrůtek Integrovaný záchranný systém IZS Zdroj: internet Zdroj: internet Zdroj: internet Požární ochrana Zdroj: internet Základní informace o IZS Integrovaný záchranný

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele Obec Těchlovice, 2005 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby,

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, 687 03 Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

PLÁN ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE

PLÁN ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE Počet listů: 11 Přílohy: 3 Schvaluji: starosta obce PLÁN ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE ŽERNOVNÍK PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 2014 O B S A H : Úvod A. Základní údaje o obci 1. Geografické 2. Demografické 3. Popis

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více