Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010"

Transkript

1 Vážení přátelé, dostává se k Vám prosincový Zpravodaj, poslední v roce Doufáme, že Vám toto sváteční číslo zpříjemní volné chvilky. Obsah: Okénko výkonné rady Školení zástupců místních klubů Rozšíření sítě místních klubů ANR ČR Ohlédnutí za rokem 2010 s předsedou ANR ČR Alešem Dietrichem Představení člena dozorčí rady ANR ČR Tomáše Řemínka Ze života klubů Představení klubu Pelhřimov Ptáčata Projekt ESF Profesionalizace pěstounské péče v ČR Pozvánky na akce, služby Celostátní konference o novelizaci předpisů vztahující se k sociálně právní ochraně dětí Praktické informace Zajímavosti, odkazy

2 Školení zástupců místních klubů ANRČR V rámci projektu Kotva náhradních rodin, II. etapa se uskutečnilo již druhé školení zástupců místních klubů ANR ČR, kterého se zúčastnilo pět zástupců, kteří přijeli vyzbrojeni dotazy k plánování, realizaci a vyúčtování projektů a k novým směrnicím o vedení pokladen. Zájem o školení byl původně větší, ale díky sněhové kalamitě se mnozí omluvili. Nakonec se však rozvinula živá diskuze, která přinesla účastníkům nové poznatky a inspiraci. Na závěr dokonce padl návrh, aby se příště školení konala pro menší počet účastníků, aby byl větší prostor pro dotazy a připomínky. Kancelář ANRČR za tento podnět děkuje. S přáním všeho dobrého. manažer projektu Ivo Kraus Rozšíření sítě místních klubů Na mapce místních klubů naší organizace se objevily dva nové body. Jedná se o nově vzniklé kluby Třinecko - Přátelství (Moravskoslezský kraj) předseda: Mgr. Lenka Činčalová Plzeň - Klubíčko (Plzeňský kraj) předsedkyně: Marta Mikulová Novým klubům gratulujeme k jejich vzniku a vítáme všechny naše nové členy s přáním mnoha krásných společně strávených chvil. Aleš Dietrich, předseda výkonné rady ANR ČR

3 Ohlédnutí za rokem 2010 s předsedou VR ANR ČR Alešem Dietrichem Sníh přikryl krajinu, smrčky, jedličky i borovičky se zvolna přesunují do domácností, peče se, uklízí a nikdo nepochybuje o tom, že se blíží vánoce. Po vánocích ještě chvilka a je tu konec roku. Proto se pojďme nyní společně ohlédnout a stručně si připomenout rok 2010 a co všechno nám přinesl. Od ledna do března probíhal projekt s názvem Upevnění činnosti ANR ČR a sítě místních klubů, jehož součástí byl i dvoudenní vzdělávací seminář pro členy výkonné rady a předsedy klubů. Cílem semináře bylo proškolit se v dovednostech ohledně psaní a řízení projektů a v metodice vedení místních klubů. V dubnu proběhla valná hromada, kde byla zvolena nová výkonná rada i nová rada dozorčí. Po té došlo i k personálním změnám a noví zaměstnanci - náhradní rodiče, se pustili do přípravy realizace projektu Rodiny spolu. Během měsíce června se tento projekt podpořený Nadačním fondem Albert a Nadací táta a máma začal rozjíždět v patnácti místních klubech, po celé České republice a průběžně byl publikován na našich stránkách i ve zpravodaji. Projekt to byl náročný, jak pro zaměstnance, tak pro místní realizátory dobrovolníky, tedy převážně předsedy klubů, ale svůj smysl, aby rodiny byly pospolu, určitě splnil. Kdo s dětmi přišel na závěrečnou akci do divadélka U hasičů v Praze, kde jsme poděkovali dárcům a zhlédli představení Příběhy včelích medvídků, ten určitě nelitoval, neboť to byla akce velmi zdařilá. Koncem června se také konala mimořádná valná hromada, kde byla schválena výroční zpráva za rok 2009 a odhlasována změna stanov, což byly hlavní důvody pro její svolání. V červenci se pak vypravili tři náhradní rodiče na Mezinárodní konferenci pěstounské péče IFCO do Bringhtonu, kde měli možnost se seznámit s tím, jak se žije náhradním rodinám v jiných zemích. V měsíci srpnu se úspěšně podařilo nastavit pravidla pro zapůjčování nadačního auta, sedmimístného VW Transportéra, čehož ještě během prázdnin některé rodiny využily při své dovolené. Od byl zahájen projekt ESF s názvem Profesionalizace NRP v ČR a realizační tým se ujal tvorby metodik se zahraničním partnerem projektu, s Asociáciou náhradných rodín Slovenské republiky. V rámci projektu se již podařilo navázat úzkou spolupráci s MPSV a domluvit se na společných krocích při jeho realizaci. V říjnu odstartoval projekt Kotva náhradních rodin II., jehož cílem bylo metodicky podpořit stávající kluby a asociaci rozšířit o kluby nové. Součástí tohoto projektu byla i dvě školení předsedů a pokladníků místních klubů a předání vypracovaných metodik pro vedení pokladen. Na konci měsíce října se mnozí členové ANR ČR sjeli do Brna, kde se zúčastnili Mezinárodní konference NR z Visegradských zemí s názvem Děti patří do rodiny.

4 Současně s nosnými projekty asociace probíhalo ještě po celý rok množství paralelních aktivit, z nichž některé zaštítilo Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Nejvýznamnější byla spolupráce s Koučink Centrem, jež dopomohl na svět pracovnímu sešitu pro koučující rodiče s názvem Nakopni mě aneb s pomocí vzhůru. V průběhu celého roku byli zástupci ANR ČR přítomni na schůzkách neformálního seskupení nestátních neziskových organizací, angažujících se v náhradní rodinné péči. Zasedání výkonné rady probíhala v roce 2010 v Praze v sídle ANR ČR a to dokonce častěji než ukládají stanovy, neboť tím, jak se naše organizace rychle rozrůstá, je stále mnoho věcí k řešení. Do místních klubů přibylo, nejen díky projektům, ale i díky individuelním dárcům také hmotné vybavení a to stoly, skříňky, židle, knížky, hračky a sportovní potřeby. K dnešnímu dni je registrováno v ANR ČR 18 místních klubů a tři další kluby mají zažádáno o licenci od Není v možnostech tohoto článku vyjmenovat dopodrobna všechny aktivity, které místní kluby zrealizovaly, ale cílem bylo shrnutí, že Asociace náhradních rodin ČR v tomto roce odvedla velké množství práce a rok 2010 byl pro ni rokem úspěšným. Moje poděkování za všechnu vykonanou práci patří každému členovi ANR ČR, který se zapojil do práce ve svém místním klubu, velké poděkování patří předsedům klubů, neboť ti nesli v rámci dobrovolnosti velké břímě zodpovědnosti a padlo na ně mnoho starostí. Poděkovat je potřeba i všem aktivním členům pracovních skupin, kteří dodávali výkonné radě informace, podněty a materiály, na kterých pak výkonná rada mohla dále stavět. Poděkovat chci i všem členům výkonné a dozorčí rady, kteří ukrajovali ze svého volného času a mnohdy i ze svých finančních prostředků, aby myšlenku asociace, její cíle a vize posunuli zase o kousek blíže k naplnění. Poděkovat chci i všem zaměstnancům asociace, kteří často dělali práci i nad své pracovní úvazky. Na závěr chci poděkovat Nadaci táta a máma za její celoroční podporu, Nadačnímu fondu Albert za finanční podporu Rodiny spolu a všem ostatním dárcům, kteří na nás v tomto roce mysleli a podepřeli tak nelehkou práci náhradních rodičů. Na závěr chci poděkovat i členům mé rodiny, zvláště pak, mé manželce, za neustálou podporu při vedení asociace. Hezké sváteční dny a dobré nastartování do Nového roku přeje Aleš Dietrich, předseda VR ANRČR

5 Lidé v ANR ČR V předchozích číslech Zpravodaje jsme vám postupně představili členy výkonné rady. V současné době nám ještě zůstali poslední dva členové pánové Vlastimil Náhoda a Ivo Kraus. Ti si však přejí zachovat své soukromí a rozhovor do Zpravodaje odmítli. My jejich přání respektujeme. Z toho důvodu jsem oslovila představitele dalšího orgánu naší asociace, dozorčí rady.rozhovor poskytl přímo její předseda pan Tomáš Řemínek. Předseda dozorčí rady Tomáš Řemínek Jaké je tvé původní povolání a jak jsi se dostal do neziskové sféry? Po vystudování Právnické fakulty UK jsem se stal advokátním koncipientem ve velké pražské advokátní kanceláři. Věnoval jsem se veřejným zakázkám, správnímu právu a občanskému právu. Po několika měsících jsem přešel do advokátní kanceláře mého otce. V té době jsem však už sledoval nabídky neziskového sektoru a podal inzerát na Neziskovky.cz, že hledám práci, která by mě více naplňovala. Nakonec jsem vyhrál výběrové řízení na pozici Manažer pro právní agendu a PR v České protipirátské unii, která byla první neziskovou organizací, ve které jsem působil. Po necelém měsíci mě však zakladatel Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. Ing. Francírek oslovil s tím, že našel můj inzerát na serveru Neziskovky.cz a jestli bych měl zájem pracovat v neziskové sféře v oblasti náhradní rodinné péče. Nabídka Ing. Francírka i jeho osoba mne zaujaly natolik, že jsem se ji rozhodl přijmout. Čím se Informační středisko Mikuláš, o.p.s. zabývá? Informační středisko Mikuláš, o.p.s. (ISM) podporuje pěstounské a osvojitelské (adoptivní) rodiny a přispívá k transformaci systému péče o ohrožené děti tak, aby více dětí vyrůstalo v rodinách a méně v ústavu. Mezi naše projekty v roce 2010 patřila finanční poradna pro náhradní rodiče, zážitkový psychosociální výcvik pro děti, koučink pro náhradní rodiče, projekt Bezpečná rodina pro zvyšování kompetencí náhradních rodičů, projekt Můj byt aktivizující děti z NRP a DD, aby zavčas řešily otázku bydlení a organizování setkávání neziskových organizací zabývajících se NRP. Dá-li MPSV a některá z nadací, rádi bychom i letos členy ANR ČR přizvali do našich projektů. V mém projektu Cesta Hrdinů - zážitkovém psychosociálním výcviku pro 18 mladých z náhradních rodin ve věku 15-19let budou mít přednost mladí z ANR ČR. Výcvik se skládá ze dvou šestidenních kurzů na Vysočině a práce s mladými přes internetové fórum Stejně jako letos, i v dalším roce jej povedou lektoři Prázdninové školy Lipnice (zkušení psychologové či terapeuti). V příštím roce plánujeme pro mladé ještě program Správná šance, který mládež z náhradní péče naučí hospodařit s penězi a připraví je na samostatný život a vztahy v něm.

6 Jestli se dobře pamatuji, tak ANRČR doprovázíš od jejího založení. Je to čistě profesní kontakt nebo máš k náhradní rodinné péči nějaký zvláštní vztah? Než jsem přišel do ISM, znal jsem téma náhradního rodičovství pouze v teoretické rovině ze školy. Na myšlence vzniku ANR ČR mne zaujala zapálenost zakladatelů a vůle měnit stávající nevyhovující systém péče o ohrožené děti. Kdo jiný lépe rozumí náhradní rodinné péči, než samotní náhradní rodiče? Postupně jsem nabíral informace a zkušenosti, až mě tato problematika prakticky pohltila. Již dvakrát jsi měl možnost se zúčastnit mezinárodní konference IFCO. Jaký vnímáš, jako relativně nezávislá osoba, zásadní rozdíl mezi NRP v zahraničí a u nás? Na první návštěvě konference IFCO v roce 2009 jsem silně pocítil, že v České republice v oblasti péče o ohrožené děti není něco v pořádku. Prožil jsem tam mnoho zajímavých rozhovorů se zástupci ze 36 zemí celého světa. Například zděšení zástupkyně Nového Zélandu nad tím, že strkáme miminka do ústavů, mě navždy zůstane v paměti. Pozoruhodná byla i informace od Norů, že těm, kteří kdysi vyrůstali v dětských domovech, nyní stát platí odškodné za psychickou újmu. Ale hovořil jsem i s ředitelkou jedné ze dvou organizací zabývající se pěstounskou péčí v Indii a utěšoval se, že jsou stále ještě státy, které jsou na tom hůř než ČR. Nezisková organizace Indky má pod patronátem 150 převážně příbuzeneckých pěstounských rodin a mnoho dětí tam žije na ulici. Domníváš se, že má ČR v budoucnu svoji relativně špatnou pověst nějak napravit? Mám na mysli samozřejmě hlavně ta neustále připomínaná čísla o počtu dětí v ústavní péči v naší republice. Osobně se domnívám, že v České republice po dlouhé době začíná svítat na lepší časy. Nové vedení odboru rodiny na MPSV podniká konkrétní kroky, které by zásadním způsobem měly měnit celý systém péče o ohrožené děti ve prospěch náhradní rodinné péče. Dokládá to i motto transformace: Jediným přepychem jsou lidské vztahy ukazující na změnu pozornosti z financování dětí v DD na rodinné vztahy. Takže by mělo postupně dojít ke zlepšení služeb pro ohrožené děti a rodiny, optimalizaci činnosti OSPOD a transformaci pobytových zařízení. V Informačním středisku Mikuláš, o.p.s. podporujeme změnu systému facilitovaným (moderovaným) neformálním setkáváním zástupců z 25 neziskových organizací z celé ČR, kterých se účastní i zástupci MPSV a MŠMT. Transformaci zároveň výrazně podporuje i ANR ČR pomocí projektu podpořeného z ESF a další organizace. Jsem v tomto tedy opatrně optimistický. ANRČR má za sebou rok a půl činnosti. Co k tomu dodat jako nezávislý dozorčí orgán? ANR ČR se narodila poměrně rychle a při jejím zrození byla velká radost, nadšení a očekávání. Velkým pomocníkem při zrodu ANR ČR byl hlavní donátor Nadace táta a máma. Tento rozjetý vlak bylo zapotřebí ale trochu brzdit. Zpočátku to bylo totiž ve stylu: Hurá, my jsme se sjednotili! Pojďme táhnout na Hrad, změníme legislativu, zlepšíme služby náhradních rodičů, nabereme další členy... Základní otázky vyvstaly záhy: Kdo je to my? Kdo má v celé ANR ČR jaké

7 kompetence? Co je cílem a posláním ANR ČR? Jak spolu budou členové komunikovat a předávat si informace? Co může ANR ČR nabídnout svým členům? Kde je místo ANR ČR mezi ostatními organizacemi a v čem jsme jiní? Odpovědi na tyto otázky se postupně usazovaly a znamenalo to i mnohá nedorozumění a odlišnosti ve vnímání koncepce ANR ČR. Ostatní organizace, OSPODy a náhradní rodiče novou organizaci z povzdálí bedlivě sledovali, co z ní vyroste. Za rok a půl z ANR ČR vyrostla svébytná organizace, která má 18 místních klubů, velkou sílu a chtějí s ní spolupracovat nejen ostatní organizace, ale i ministerstva. Na první schůzi, tehdy ještě potencionálních členů ANR ČR , v Praze jsem řekl: Vy jste ti, na které jste čekali. Vy jste ti, na které jste čekali, že udělají nějakou změnu. Nikdo jiný to za vás neudělá... a jsem rád, že viditelné změny se dějí a přicházejí. Navzdory tomu, že udržet tuto strukturu není vůbec snadné, bylo by nespornou chybou Asociaci štěpit. Je nezbytné se soustředit na to, co její členy spojuje a to, co je rozděluje dát stranou A jednotliví členové by neměli čekat na zázraky z výkonné rady, ale sami dávat podněty, přicházet s projekty, co komu chybí, aby výkonná rada nebyla bez informací z místních klubů. Vánoce jsou za dveřmi jak ty prožíváš vánoční svátky? Máte doma nějaké speciální tradice, zvyky? Vánoční svátky slavím u rodičů večer zpravidla zdobíme stromeček. V mém dětství to ale bylo tak, že večer žádný stromeček ještě nikde nebyl a jsme se ráno všichni probudili a v jídelně stál nazdobený stromeček až do stropu (bez dárků pod ním). Na Štědrý den máme k obědu bramboračku, abychom neměli maso. Večer se pak převlékneme do obleků a svátečních šatů a zasedáme v jídelně u rozsvíceného stromečku k večeři. Nejprve máme aperitiv a krátce v tichu zavzpomínáme na ty z rodiny, kteří s námi už být nemohou. Poté máme hrachovou polévku a jako hlavní chod vepřový řízek, obalovaného kapra nebo kapra v alobalu (rodinná specialita) s bramborami nebo dvěma druhy bramborového salátu. Přejedeni se přemístíme do kuchyně a čekáme, až se ozve zvoneček. Když Ježíšek zazvoní, přemístíme se opět do jídelny, kde jsou zapálené svíčky a pod stromečkem leží kupa dárků. Já pak zahraji pár koled na klavír, všichni usednou do křesel a my s bráchou rozdáváme dárky. Do pozdních večerních hodin si pak povídáme. V dalších dnech přijíždí příbuzenstvo. Co bys ANRČR popřál do nového kalendářního roku? Popřál bych ANR ČR, aby v roce 2011 měla ještě více členů a klubů a aby měla dostatek financí na své aktivity. Všem členům bych přál, aby ve svém jednání a konání pro ANR ČR mysleli na společný zájem nás všech na spokojené děti ve šťastných (náhradních) rodinách. Tomáši, i Tobě hodně štěstí do nového roku BJ

8 Ze života klubů MK Pelhřimov - Ptáčata předsedkyně Monika Dietrichová Když někde uslyšíte název klub Ptáčata nebo klub náhradních rodin MK ANR ČR Pelhřimov- Ptáčata, vězte, že jde o jeden a ten samý klub. Klub jako takový založila paní Monika na podzim roku 1998 se záměrem navázat na sebe maminky s dětmi ve vesnici, kam se přistěhovala s celou svou rodinou (tenkrát ještě pouze s pěti dětmi) z hektické Prahy. K seznámení zvolila trochu netradiční prostředí a to tělocvičnu místní základní školy, kam maminky z vesnice pozvala spolu s jejich dětmi ke společnému cvičení, slovo dalo slovo, přišlo první pozvání na kávu a přátelství mezi rodinami se začala zvolna rodit (a jelikož je náhradní rodičovství nakažlivé, jsou v současné době v Nové Cerekvi již čtyři náhradní rodiny). Paní Monice se však tehdy její rodinka začala rozrůstat a po dvou letech už měla dětí sedm a za další rok už osm (za dalších pár let se ustálil počet jejích dětí na čísle deset), snaha o předání štafety při vedení klubu Ptáčata vyšla na prázdno, nikdo z rodičů neměl čas, nikdo neměl chuť dělat něco pro ostatní rodiny zadarmo a ve svém volném čase. V roce 2005 se stali oba Dietrichovi, Aleš i Monika, jedněmi ze zakládajících členů občanského sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina a klub Ptáčata s ním tak nějak pozvolna splynul. Den dětí o rok později znamenal další průlom v klubové činnosti, neboť díky NF Rozum a cit a sponzorskému daru E.ON - Duhová energie se podařilo zdarma získat a postavit krásné dětské hřiště, na kterém se pořádají tradiční Dětské dny v Nové Cerekvi.

9 Vznik sportovního klubu dětí a mládeže při o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina byl určen zaměřením manželů Dietrichových, kteří rádi jezdili se svými dětmi a teenagery, od jara do podzimu, na vodu, do lanových center a v zimě pak i na lyže či na lezecké stěny a do bazénů a kteří často k těmto činnostem přibírali i děti z dalších náhradních rodin. Klubová činnost náhradních rodin není na Vysočině ojedinělá, v rámci o.s. vznikl posléze i klub v Moravských Budějovicích a v Bystřici nad Pernštejnem, ale je pravda, že se začala činnost těchto tří klubů více rozvíjet až se vznikem Asociace náhradních rodin ČR, kde od počátku Monika, spolu se svým manželem, stála a stále stojí. Klub ANR ČR Pelhřimov je tedy nejen klubem asociačním, ale i vysočinským a rodiny se spolu scházejí nejen k přednáškám a k výtvarným činnostem, ale jezdí spolu na výlety i za sportem. Nejvíce navštěvovanými akcemi každoročně bývají výše zmíněný Den dětí, vodácká soustředění pro děti a mládež, ale i vodácké dovolené celých rodin a všemu tomu vévodí stanování rodin v Moravči, kde se již po několik let scházejí náhradní rodiny napříč Vysočinou. Klub ANR ČR Pelhřimov čítá k dnešnímu dni 17 dospělých členů s jejich 32 dětmi. Jsou tu však další náhradní rodiny, které se příležitostně připojují k aktivitám klubu, spolu s několika rodinami sympatizujícími s ANR ČR. Dohromady klub náhradních rodin v Pelhřimově tvoří partu lidí, kde se všichni cítí velmi dobře. Zveme tedy i Vás, mezi nás. Informace naleznete nejen na webu ANR ČR na ale i na popřípadě můžete zaslat Váš dotaz na

10 Profesionalizace náhradní rodinné péče v ČR Aktuality z realizace projektu: proběhla v Bratislavě pracovní schůzka s partnery projektu ANR Slovensko. Schůzky se za českou stranu zúčastnili Jana Lexová, Kateřina Šlesingerová, za partnerskou organizaci předsedkyně ANR Katka Kuchťáková, Štefan Šarkozy, Marika Kerekešová, Tomáš Dulovič a další členové výkonného výboru ANR Slovensko.Účastníci byli seznámeni s dílčími kroky realizace aktivity č.1 což je příprava metodik pro vzdělávací moduly. Současně jsme také partnery pozvali na konferenci k představení věcného záměru zákona č. 359 a následné diskuzi v pracovních skupinách,která se koná , ve spolupráci s MPSV. Další část pracovního setkání proběhla mezi členy realizačního a lektorského týmu v diskuzi nad metodikami - vzdělávací část proběhne celostátní konference k představení věcného záměru novely zákona č. 359, pozvánka a přihláška jsou přílohou zpravodaje. Probíhá realizace klíčová aktivity č. 1 Vytvoření metodik dvou vzdělávacích modulů a akreditace Modulu č.1 Ve spolupráci se zástupcem partnera projektu ANR Slovensko, PhDr. Marikou Kerekešovou a PhDr. Štefanem Šarkozym, probíhají přípravné práce na náplni vzdělávacích modulů. Další kroky: Probíhají přípravné práce na spuštění webových stránek projektu. Je vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice koordinátora projektu úvazek 0,8 Je vypsáno výběrové řízení na dodavatele služeb k vzdělávacím modulům dle metodických pokynů. Jana Lexová, manažer projektu

11 Pozvánky na akce, služby Vážení náhradní rodiče a sympatizanti, jménem realizačního týmu ESF projektu Profesionalizace NRP v ČR si Vás dovoluji pozvat na Celostátní konferenci o novelizaci předpisů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí,která se koná v Praze, Emauzích. Podrobná pozvánka a přihláška je v příloze. Těšíme se na Vaši účast v pracovních skupinách! Jana Lexová, manažer projektu Profesionalizace NRP v ČR

12 Praktické informace Společnost Expats.cz uspořádala Vánoční charitativní sbírku pro místní kluby ANR ČR. Na webu společnosti jsme mohli v průběhu prosince sledovat přibývající andělíčky, což bylo označení pro každý zakoupený dárek dětem z místních klubů. Sbírka se nyní chýlí ke svému závěru a my máme další báječnou novinu. Společnost Expats.cz nám prostřednictvím finančního daru umožní dokoupit zbývající dárky, tak aby sbor andělů byl kompletní. A ani teď není dobrým zprávám konec. Firma Jelly Belly se rozhodla věnovat bonbony pro děti z našich klubů. Dostaneme tak 450 malých sáčků s bonbonky, takže se dostane opravdu na všechny. Všem dárcům děkujeme a těšíme se na fotečky z předání dětem v místních klubech, které přepošleme donátorům. Dárky za ANR převezme předseda VR ANR ČR Aleš Dietrich a osobně poděkuje sponzorům. Dárky budou do klubů distribuovány počátkem roku Expats.cz je komunitní portál pro anglicky hovořící cizince žijící v České Republice. Od roku 2001 poskytuje informace od nabídek zaměstnání, přes reality až po kulturní dění a zábavu. Stránky měsíčně navštíví přes uživatelů. Děkujeme za Vaši podporu a přidáváme naše motto: Všechny děti mají právo na milující rodinu Jana Lexová, koordinátorka akce

13 Přílohy Zpravodaje 12/2010: Pozvánka a přihláška na Celostátní konferenci o novelizaci předpisů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí, která se koná v Praze, Emauzích. Za finanční podporu děkujeme Nadaci táta a máma

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Jaro 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2011. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

Výroční zpráva 2011. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2011 Asociace náhradních rodin České republiky MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Statutární orgány 6 Pracovní skupiny 7 Místní

Více

ZPRÁVA

ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 www.ditearodina.cz OBSAH OBSAH....................................... 1 ÚVODNÍ SLOVO................................ 2 INFORMACE O VZNIKU......................... 4 CÍLE.........................................

Více

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso Milí přátelé! nabízíme vám k počtení třetí letošní vydání Zpravodaje v jarním kabátě. Přejeme příjemné chvíle s naším měsíčníkem. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR

Více

Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky

Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka: Skupinové supervize a logistické zajištění dvou seminářů pro inspektory sociálních a specializované odborníky inspektory kvality sociálních Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky Společnost

Více

Projekt: Bezpečná síť. Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

Projekt: Bezpečná síť. Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Projekt: Bezpečná síť Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2015 Datum ukončení projektu: 29.2.2016 Školení metod komunikace

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje Asociace náhradních rodin. Doufáme, že si i tentokrát najdete chvilku a začtete se do informací o dění nejen v asociaci. Současně

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Zpravodaj ANR ČR 5/2010

Zpravodaj ANR ČR 5/2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou páté vydání zpravodaje v roce 2010. V tomto čísle bychom Vás rádi informovali o změnách v organizaci a projektových záměrech. Obsah: Organizační změny v ANR ČR Tisková

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace neformálního vzdělávání, o.s. 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE Asociace neformálního vzdělávání, o.s. Na Mýtě 1556/10 700 30 Ostrava Jih IČ: 01317610 Založena: 4.1.2013 PROČ JSME VZNIKLI

Více

Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady

Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky.

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky. Jsme občanské sdružení, nezisková organizace; Fungujeme již 12 let; Cílem našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora

Více

Výroční zpráva 2010. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

Výroční zpráva 2010. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2010 Asociace náhradních rodin České republiky MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Statutární orgány 6 Pracovní skupiny 8 Místní

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. Informace o společnosti 1. Poslání a cíle 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne 15. 12. 2015 v Dolních Studénkách Jednání zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SUR 24. 5. 2014

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SUR 24. 5. 2014 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SUR 24. 5. 2014 VH proběhla v rámci SURfování - Centrum Mariapoli Vinoř 23. - 24. 5. 2014 Přítomni: Chytrý, Kalina, Rašková, Šturma, Krombholz, Těmínová, Libra, Jonášová, Popov, Maťová,

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních - zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Asociace náhradních rodin 1. Statutární orgány 6. Pracovní skupiny 7. Místní kluby 9. Projekty 16. Zaměstnanci 19. Hospodaření organizace 21

Asociace náhradních rodin 1. Statutární orgány 6. Pracovní skupiny 7. Místní kluby 9. Projekty 16. Zaměstnanci 19. Hospodaření organizace 21 Výroční zpráva 2012 OBSAH: Asociace náhradních rodin 1 Statutární orgány 6 Pracovní skupiny 7 Místní kluby 9 Projekty 16 Zaměstnanci 19 Hospodaření organizace 21 Podporují nás. 23 Spolupráce 25 Asociace

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! projekt Burza filantropie cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Seminář pro žadatele Výzva OSPOD

Seminář pro žadatele Výzva OSPOD Seminář pro žadatele Výzva OSPOD Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 sociálně-právní ochrany červen 2013 Evropský sociální fond v ČR ESF MPSV ŘO ZS EA ESF rozvoj zaměstnanosti,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více