Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010"

Transkript

1 Vážení přátelé, dostává se k Vám prosincový Zpravodaj, poslední v roce Doufáme, že Vám toto sváteční číslo zpříjemní volné chvilky. Obsah: Okénko výkonné rady Školení zástupců místních klubů Rozšíření sítě místních klubů ANR ČR Ohlédnutí za rokem 2010 s předsedou ANR ČR Alešem Dietrichem Představení člena dozorčí rady ANR ČR Tomáše Řemínka Ze života klubů Představení klubu Pelhřimov Ptáčata Projekt ESF Profesionalizace pěstounské péče v ČR Pozvánky na akce, služby Celostátní konference o novelizaci předpisů vztahující se k sociálně právní ochraně dětí Praktické informace Zajímavosti, odkazy

2 Školení zástupců místních klubů ANRČR V rámci projektu Kotva náhradních rodin, II. etapa se uskutečnilo již druhé školení zástupců místních klubů ANR ČR, kterého se zúčastnilo pět zástupců, kteří přijeli vyzbrojeni dotazy k plánování, realizaci a vyúčtování projektů a k novým směrnicím o vedení pokladen. Zájem o školení byl původně větší, ale díky sněhové kalamitě se mnozí omluvili. Nakonec se však rozvinula živá diskuze, která přinesla účastníkům nové poznatky a inspiraci. Na závěr dokonce padl návrh, aby se příště školení konala pro menší počet účastníků, aby byl větší prostor pro dotazy a připomínky. Kancelář ANRČR za tento podnět děkuje. S přáním všeho dobrého. manažer projektu Ivo Kraus Rozšíření sítě místních klubů Na mapce místních klubů naší organizace se objevily dva nové body. Jedná se o nově vzniklé kluby Třinecko - Přátelství (Moravskoslezský kraj) předseda: Mgr. Lenka Činčalová Plzeň - Klubíčko (Plzeňský kraj) předsedkyně: Marta Mikulová Novým klubům gratulujeme k jejich vzniku a vítáme všechny naše nové členy s přáním mnoha krásných společně strávených chvil. Aleš Dietrich, předseda výkonné rady ANR ČR

3 Ohlédnutí za rokem 2010 s předsedou VR ANR ČR Alešem Dietrichem Sníh přikryl krajinu, smrčky, jedličky i borovičky se zvolna přesunují do domácností, peče se, uklízí a nikdo nepochybuje o tom, že se blíží vánoce. Po vánocích ještě chvilka a je tu konec roku. Proto se pojďme nyní společně ohlédnout a stručně si připomenout rok 2010 a co všechno nám přinesl. Od ledna do března probíhal projekt s názvem Upevnění činnosti ANR ČR a sítě místních klubů, jehož součástí byl i dvoudenní vzdělávací seminář pro členy výkonné rady a předsedy klubů. Cílem semináře bylo proškolit se v dovednostech ohledně psaní a řízení projektů a v metodice vedení místních klubů. V dubnu proběhla valná hromada, kde byla zvolena nová výkonná rada i nová rada dozorčí. Po té došlo i k personálním změnám a noví zaměstnanci - náhradní rodiče, se pustili do přípravy realizace projektu Rodiny spolu. Během měsíce června se tento projekt podpořený Nadačním fondem Albert a Nadací táta a máma začal rozjíždět v patnácti místních klubech, po celé České republice a průběžně byl publikován na našich stránkách i ve zpravodaji. Projekt to byl náročný, jak pro zaměstnance, tak pro místní realizátory dobrovolníky, tedy převážně předsedy klubů, ale svůj smysl, aby rodiny byly pospolu, určitě splnil. Kdo s dětmi přišel na závěrečnou akci do divadélka U hasičů v Praze, kde jsme poděkovali dárcům a zhlédli představení Příběhy včelích medvídků, ten určitě nelitoval, neboť to byla akce velmi zdařilá. Koncem června se také konala mimořádná valná hromada, kde byla schválena výroční zpráva za rok 2009 a odhlasována změna stanov, což byly hlavní důvody pro její svolání. V červenci se pak vypravili tři náhradní rodiče na Mezinárodní konferenci pěstounské péče IFCO do Bringhtonu, kde měli možnost se seznámit s tím, jak se žije náhradním rodinám v jiných zemích. V měsíci srpnu se úspěšně podařilo nastavit pravidla pro zapůjčování nadačního auta, sedmimístného VW Transportéra, čehož ještě během prázdnin některé rodiny využily při své dovolené. Od byl zahájen projekt ESF s názvem Profesionalizace NRP v ČR a realizační tým se ujal tvorby metodik se zahraničním partnerem projektu, s Asociáciou náhradných rodín Slovenské republiky. V rámci projektu se již podařilo navázat úzkou spolupráci s MPSV a domluvit se na společných krocích při jeho realizaci. V říjnu odstartoval projekt Kotva náhradních rodin II., jehož cílem bylo metodicky podpořit stávající kluby a asociaci rozšířit o kluby nové. Součástí tohoto projektu byla i dvě školení předsedů a pokladníků místních klubů a předání vypracovaných metodik pro vedení pokladen. Na konci měsíce října se mnozí členové ANR ČR sjeli do Brna, kde se zúčastnili Mezinárodní konference NR z Visegradských zemí s názvem Děti patří do rodiny.

4 Současně s nosnými projekty asociace probíhalo ještě po celý rok množství paralelních aktivit, z nichž některé zaštítilo Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Nejvýznamnější byla spolupráce s Koučink Centrem, jež dopomohl na svět pracovnímu sešitu pro koučující rodiče s názvem Nakopni mě aneb s pomocí vzhůru. V průběhu celého roku byli zástupci ANR ČR přítomni na schůzkách neformálního seskupení nestátních neziskových organizací, angažujících se v náhradní rodinné péči. Zasedání výkonné rady probíhala v roce 2010 v Praze v sídle ANR ČR a to dokonce častěji než ukládají stanovy, neboť tím, jak se naše organizace rychle rozrůstá, je stále mnoho věcí k řešení. Do místních klubů přibylo, nejen díky projektům, ale i díky individuelním dárcům také hmotné vybavení a to stoly, skříňky, židle, knížky, hračky a sportovní potřeby. K dnešnímu dni je registrováno v ANR ČR 18 místních klubů a tři další kluby mají zažádáno o licenci od Není v možnostech tohoto článku vyjmenovat dopodrobna všechny aktivity, které místní kluby zrealizovaly, ale cílem bylo shrnutí, že Asociace náhradních rodin ČR v tomto roce odvedla velké množství práce a rok 2010 byl pro ni rokem úspěšným. Moje poděkování za všechnu vykonanou práci patří každému členovi ANR ČR, který se zapojil do práce ve svém místním klubu, velké poděkování patří předsedům klubů, neboť ti nesli v rámci dobrovolnosti velké břímě zodpovědnosti a padlo na ně mnoho starostí. Poděkovat je potřeba i všem aktivním členům pracovních skupin, kteří dodávali výkonné radě informace, podněty a materiály, na kterých pak výkonná rada mohla dále stavět. Poděkovat chci i všem členům výkonné a dozorčí rady, kteří ukrajovali ze svého volného času a mnohdy i ze svých finančních prostředků, aby myšlenku asociace, její cíle a vize posunuli zase o kousek blíže k naplnění. Poděkovat chci i všem zaměstnancům asociace, kteří často dělali práci i nad své pracovní úvazky. Na závěr chci poděkovat Nadaci táta a máma za její celoroční podporu, Nadačnímu fondu Albert za finanční podporu Rodiny spolu a všem ostatním dárcům, kteří na nás v tomto roce mysleli a podepřeli tak nelehkou práci náhradních rodičů. Na závěr chci poděkovat i členům mé rodiny, zvláště pak, mé manželce, za neustálou podporu při vedení asociace. Hezké sváteční dny a dobré nastartování do Nového roku přeje Aleš Dietrich, předseda VR ANRČR

5 Lidé v ANR ČR V předchozích číslech Zpravodaje jsme vám postupně představili členy výkonné rady. V současné době nám ještě zůstali poslední dva členové pánové Vlastimil Náhoda a Ivo Kraus. Ti si však přejí zachovat své soukromí a rozhovor do Zpravodaje odmítli. My jejich přání respektujeme. Z toho důvodu jsem oslovila představitele dalšího orgánu naší asociace, dozorčí rady.rozhovor poskytl přímo její předseda pan Tomáš Řemínek. Předseda dozorčí rady Tomáš Řemínek Jaké je tvé původní povolání a jak jsi se dostal do neziskové sféry? Po vystudování Právnické fakulty UK jsem se stal advokátním koncipientem ve velké pražské advokátní kanceláři. Věnoval jsem se veřejným zakázkám, správnímu právu a občanskému právu. Po několika měsících jsem přešel do advokátní kanceláře mého otce. V té době jsem však už sledoval nabídky neziskového sektoru a podal inzerát na Neziskovky.cz, že hledám práci, která by mě více naplňovala. Nakonec jsem vyhrál výběrové řízení na pozici Manažer pro právní agendu a PR v České protipirátské unii, která byla první neziskovou organizací, ve které jsem působil. Po necelém měsíci mě však zakladatel Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. Ing. Francírek oslovil s tím, že našel můj inzerát na serveru Neziskovky.cz a jestli bych měl zájem pracovat v neziskové sféře v oblasti náhradní rodinné péče. Nabídka Ing. Francírka i jeho osoba mne zaujaly natolik, že jsem se ji rozhodl přijmout. Čím se Informační středisko Mikuláš, o.p.s. zabývá? Informační středisko Mikuláš, o.p.s. (ISM) podporuje pěstounské a osvojitelské (adoptivní) rodiny a přispívá k transformaci systému péče o ohrožené děti tak, aby více dětí vyrůstalo v rodinách a méně v ústavu. Mezi naše projekty v roce 2010 patřila finanční poradna pro náhradní rodiče, zážitkový psychosociální výcvik pro děti, koučink pro náhradní rodiče, projekt Bezpečná rodina pro zvyšování kompetencí náhradních rodičů, projekt Můj byt aktivizující děti z NRP a DD, aby zavčas řešily otázku bydlení a organizování setkávání neziskových organizací zabývajících se NRP. Dá-li MPSV a některá z nadací, rádi bychom i letos členy ANR ČR přizvali do našich projektů. V mém projektu Cesta Hrdinů - zážitkovém psychosociálním výcviku pro 18 mladých z náhradních rodin ve věku 15-19let budou mít přednost mladí z ANR ČR. Výcvik se skládá ze dvou šestidenních kurzů na Vysočině a práce s mladými přes internetové fórum Stejně jako letos, i v dalším roce jej povedou lektoři Prázdninové školy Lipnice (zkušení psychologové či terapeuti). V příštím roce plánujeme pro mladé ještě program Správná šance, který mládež z náhradní péče naučí hospodařit s penězi a připraví je na samostatný život a vztahy v něm.

6 Jestli se dobře pamatuji, tak ANRČR doprovázíš od jejího založení. Je to čistě profesní kontakt nebo máš k náhradní rodinné péči nějaký zvláštní vztah? Než jsem přišel do ISM, znal jsem téma náhradního rodičovství pouze v teoretické rovině ze školy. Na myšlence vzniku ANR ČR mne zaujala zapálenost zakladatelů a vůle měnit stávající nevyhovující systém péče o ohrožené děti. Kdo jiný lépe rozumí náhradní rodinné péči, než samotní náhradní rodiče? Postupně jsem nabíral informace a zkušenosti, až mě tato problematika prakticky pohltila. Již dvakrát jsi měl možnost se zúčastnit mezinárodní konference IFCO. Jaký vnímáš, jako relativně nezávislá osoba, zásadní rozdíl mezi NRP v zahraničí a u nás? Na první návštěvě konference IFCO v roce 2009 jsem silně pocítil, že v České republice v oblasti péče o ohrožené děti není něco v pořádku. Prožil jsem tam mnoho zajímavých rozhovorů se zástupci ze 36 zemí celého světa. Například zděšení zástupkyně Nového Zélandu nad tím, že strkáme miminka do ústavů, mě navždy zůstane v paměti. Pozoruhodná byla i informace od Norů, že těm, kteří kdysi vyrůstali v dětských domovech, nyní stát platí odškodné za psychickou újmu. Ale hovořil jsem i s ředitelkou jedné ze dvou organizací zabývající se pěstounskou péčí v Indii a utěšoval se, že jsou stále ještě státy, které jsou na tom hůř než ČR. Nezisková organizace Indky má pod patronátem 150 převážně příbuzeneckých pěstounských rodin a mnoho dětí tam žije na ulici. Domníváš se, že má ČR v budoucnu svoji relativně špatnou pověst nějak napravit? Mám na mysli samozřejmě hlavně ta neustále připomínaná čísla o počtu dětí v ústavní péči v naší republice. Osobně se domnívám, že v České republice po dlouhé době začíná svítat na lepší časy. Nové vedení odboru rodiny na MPSV podniká konkrétní kroky, které by zásadním způsobem měly měnit celý systém péče o ohrožené děti ve prospěch náhradní rodinné péče. Dokládá to i motto transformace: Jediným přepychem jsou lidské vztahy ukazující na změnu pozornosti z financování dětí v DD na rodinné vztahy. Takže by mělo postupně dojít ke zlepšení služeb pro ohrožené děti a rodiny, optimalizaci činnosti OSPOD a transformaci pobytových zařízení. V Informačním středisku Mikuláš, o.p.s. podporujeme změnu systému facilitovaným (moderovaným) neformálním setkáváním zástupců z 25 neziskových organizací z celé ČR, kterých se účastní i zástupci MPSV a MŠMT. Transformaci zároveň výrazně podporuje i ANR ČR pomocí projektu podpořeného z ESF a další organizace. Jsem v tomto tedy opatrně optimistický. ANRČR má za sebou rok a půl činnosti. Co k tomu dodat jako nezávislý dozorčí orgán? ANR ČR se narodila poměrně rychle a při jejím zrození byla velká radost, nadšení a očekávání. Velkým pomocníkem při zrodu ANR ČR byl hlavní donátor Nadace táta a máma. Tento rozjetý vlak bylo zapotřebí ale trochu brzdit. Zpočátku to bylo totiž ve stylu: Hurá, my jsme se sjednotili! Pojďme táhnout na Hrad, změníme legislativu, zlepšíme služby náhradních rodičů, nabereme další členy... Základní otázky vyvstaly záhy: Kdo je to my? Kdo má v celé ANR ČR jaké

7 kompetence? Co je cílem a posláním ANR ČR? Jak spolu budou členové komunikovat a předávat si informace? Co může ANR ČR nabídnout svým členům? Kde je místo ANR ČR mezi ostatními organizacemi a v čem jsme jiní? Odpovědi na tyto otázky se postupně usazovaly a znamenalo to i mnohá nedorozumění a odlišnosti ve vnímání koncepce ANR ČR. Ostatní organizace, OSPODy a náhradní rodiče novou organizaci z povzdálí bedlivě sledovali, co z ní vyroste. Za rok a půl z ANR ČR vyrostla svébytná organizace, která má 18 místních klubů, velkou sílu a chtějí s ní spolupracovat nejen ostatní organizace, ale i ministerstva. Na první schůzi, tehdy ještě potencionálních členů ANR ČR , v Praze jsem řekl: Vy jste ti, na které jste čekali. Vy jste ti, na které jste čekali, že udělají nějakou změnu. Nikdo jiný to za vás neudělá... a jsem rád, že viditelné změny se dějí a přicházejí. Navzdory tomu, že udržet tuto strukturu není vůbec snadné, bylo by nespornou chybou Asociaci štěpit. Je nezbytné se soustředit na to, co její členy spojuje a to, co je rozděluje dát stranou A jednotliví členové by neměli čekat na zázraky z výkonné rady, ale sami dávat podněty, přicházet s projekty, co komu chybí, aby výkonná rada nebyla bez informací z místních klubů. Vánoce jsou za dveřmi jak ty prožíváš vánoční svátky? Máte doma nějaké speciální tradice, zvyky? Vánoční svátky slavím u rodičů večer zpravidla zdobíme stromeček. V mém dětství to ale bylo tak, že večer žádný stromeček ještě nikde nebyl a jsme se ráno všichni probudili a v jídelně stál nazdobený stromeček až do stropu (bez dárků pod ním). Na Štědrý den máme k obědu bramboračku, abychom neměli maso. Večer se pak převlékneme do obleků a svátečních šatů a zasedáme v jídelně u rozsvíceného stromečku k večeři. Nejprve máme aperitiv a krátce v tichu zavzpomínáme na ty z rodiny, kteří s námi už být nemohou. Poté máme hrachovou polévku a jako hlavní chod vepřový řízek, obalovaného kapra nebo kapra v alobalu (rodinná specialita) s bramborami nebo dvěma druhy bramborového salátu. Přejedeni se přemístíme do kuchyně a čekáme, až se ozve zvoneček. Když Ježíšek zazvoní, přemístíme se opět do jídelny, kde jsou zapálené svíčky a pod stromečkem leží kupa dárků. Já pak zahraji pár koled na klavír, všichni usednou do křesel a my s bráchou rozdáváme dárky. Do pozdních večerních hodin si pak povídáme. V dalších dnech přijíždí příbuzenstvo. Co bys ANRČR popřál do nového kalendářního roku? Popřál bych ANR ČR, aby v roce 2011 měla ještě více členů a klubů a aby měla dostatek financí na své aktivity. Všem členům bych přál, aby ve svém jednání a konání pro ANR ČR mysleli na společný zájem nás všech na spokojené děti ve šťastných (náhradních) rodinách. Tomáši, i Tobě hodně štěstí do nového roku BJ

8 Ze života klubů MK Pelhřimov - Ptáčata předsedkyně Monika Dietrichová Když někde uslyšíte název klub Ptáčata nebo klub náhradních rodin MK ANR ČR Pelhřimov- Ptáčata, vězte, že jde o jeden a ten samý klub. Klub jako takový založila paní Monika na podzim roku 1998 se záměrem navázat na sebe maminky s dětmi ve vesnici, kam se přistěhovala s celou svou rodinou (tenkrát ještě pouze s pěti dětmi) z hektické Prahy. K seznámení zvolila trochu netradiční prostředí a to tělocvičnu místní základní školy, kam maminky z vesnice pozvala spolu s jejich dětmi ke společnému cvičení, slovo dalo slovo, přišlo první pozvání na kávu a přátelství mezi rodinami se začala zvolna rodit (a jelikož je náhradní rodičovství nakažlivé, jsou v současné době v Nové Cerekvi již čtyři náhradní rodiny). Paní Monice se však tehdy její rodinka začala rozrůstat a po dvou letech už měla dětí sedm a za další rok už osm (za dalších pár let se ustálil počet jejích dětí na čísle deset), snaha o předání štafety při vedení klubu Ptáčata vyšla na prázdno, nikdo z rodičů neměl čas, nikdo neměl chuť dělat něco pro ostatní rodiny zadarmo a ve svém volném čase. V roce 2005 se stali oba Dietrichovi, Aleš i Monika, jedněmi ze zakládajících členů občanského sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina a klub Ptáčata s ním tak nějak pozvolna splynul. Den dětí o rok později znamenal další průlom v klubové činnosti, neboť díky NF Rozum a cit a sponzorskému daru E.ON - Duhová energie se podařilo zdarma získat a postavit krásné dětské hřiště, na kterém se pořádají tradiční Dětské dny v Nové Cerekvi.

9 Vznik sportovního klubu dětí a mládeže při o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina byl určen zaměřením manželů Dietrichových, kteří rádi jezdili se svými dětmi a teenagery, od jara do podzimu, na vodu, do lanových center a v zimě pak i na lyže či na lezecké stěny a do bazénů a kteří často k těmto činnostem přibírali i děti z dalších náhradních rodin. Klubová činnost náhradních rodin není na Vysočině ojedinělá, v rámci o.s. vznikl posléze i klub v Moravských Budějovicích a v Bystřici nad Pernštejnem, ale je pravda, že se začala činnost těchto tří klubů více rozvíjet až se vznikem Asociace náhradních rodin ČR, kde od počátku Monika, spolu se svým manželem, stála a stále stojí. Klub ANR ČR Pelhřimov je tedy nejen klubem asociačním, ale i vysočinským a rodiny se spolu scházejí nejen k přednáškám a k výtvarným činnostem, ale jezdí spolu na výlety i za sportem. Nejvíce navštěvovanými akcemi každoročně bývají výše zmíněný Den dětí, vodácká soustředění pro děti a mládež, ale i vodácké dovolené celých rodin a všemu tomu vévodí stanování rodin v Moravči, kde se již po několik let scházejí náhradní rodiny napříč Vysočinou. Klub ANR ČR Pelhřimov čítá k dnešnímu dni 17 dospělých členů s jejich 32 dětmi. Jsou tu však další náhradní rodiny, které se příležitostně připojují k aktivitám klubu, spolu s několika rodinami sympatizujícími s ANR ČR. Dohromady klub náhradních rodin v Pelhřimově tvoří partu lidí, kde se všichni cítí velmi dobře. Zveme tedy i Vás, mezi nás. Informace naleznete nejen na webu ANR ČR na ale i na popřípadě můžete zaslat Váš dotaz na

10 Profesionalizace náhradní rodinné péče v ČR Aktuality z realizace projektu: proběhla v Bratislavě pracovní schůzka s partnery projektu ANR Slovensko. Schůzky se za českou stranu zúčastnili Jana Lexová, Kateřina Šlesingerová, za partnerskou organizaci předsedkyně ANR Katka Kuchťáková, Štefan Šarkozy, Marika Kerekešová, Tomáš Dulovič a další členové výkonného výboru ANR Slovensko.Účastníci byli seznámeni s dílčími kroky realizace aktivity č.1 což je příprava metodik pro vzdělávací moduly. Současně jsme také partnery pozvali na konferenci k představení věcného záměru zákona č. 359 a následné diskuzi v pracovních skupinách,která se koná , ve spolupráci s MPSV. Další část pracovního setkání proběhla mezi členy realizačního a lektorského týmu v diskuzi nad metodikami - vzdělávací část proběhne celostátní konference k představení věcného záměru novely zákona č. 359, pozvánka a přihláška jsou přílohou zpravodaje. Probíhá realizace klíčová aktivity č. 1 Vytvoření metodik dvou vzdělávacích modulů a akreditace Modulu č.1 Ve spolupráci se zástupcem partnera projektu ANR Slovensko, PhDr. Marikou Kerekešovou a PhDr. Štefanem Šarkozym, probíhají přípravné práce na náplni vzdělávacích modulů. Další kroky: Probíhají přípravné práce na spuštění webových stránek projektu. Je vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice koordinátora projektu úvazek 0,8 Je vypsáno výběrové řízení na dodavatele služeb k vzdělávacím modulům dle metodických pokynů. Jana Lexová, manažer projektu

11 Pozvánky na akce, služby Vážení náhradní rodiče a sympatizanti, jménem realizačního týmu ESF projektu Profesionalizace NRP v ČR si Vás dovoluji pozvat na Celostátní konferenci o novelizaci předpisů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí,která se koná v Praze, Emauzích. Podrobná pozvánka a přihláška je v příloze. Těšíme se na Vaši účast v pracovních skupinách! Jana Lexová, manažer projektu Profesionalizace NRP v ČR

12 Praktické informace Společnost Expats.cz uspořádala Vánoční charitativní sbírku pro místní kluby ANR ČR. Na webu společnosti jsme mohli v průběhu prosince sledovat přibývající andělíčky, což bylo označení pro každý zakoupený dárek dětem z místních klubů. Sbírka se nyní chýlí ke svému závěru a my máme další báječnou novinu. Společnost Expats.cz nám prostřednictvím finančního daru umožní dokoupit zbývající dárky, tak aby sbor andělů byl kompletní. A ani teď není dobrým zprávám konec. Firma Jelly Belly se rozhodla věnovat bonbony pro děti z našich klubů. Dostaneme tak 450 malých sáčků s bonbonky, takže se dostane opravdu na všechny. Všem dárcům děkujeme a těšíme se na fotečky z předání dětem v místních klubech, které přepošleme donátorům. Dárky za ANR převezme předseda VR ANR ČR Aleš Dietrich a osobně poděkuje sponzorům. Dárky budou do klubů distribuovány počátkem roku Expats.cz je komunitní portál pro anglicky hovořící cizince žijící v České Republice. Od roku 2001 poskytuje informace od nabídek zaměstnání, přes reality až po kulturní dění a zábavu. Stránky měsíčně navštíví přes uživatelů. Děkujeme za Vaši podporu a přidáváme naše motto: Všechny děti mají právo na milující rodinu Jana Lexová, koordinátorka akce

13 Přílohy Zpravodaje 12/2010: Pozvánka a přihláška na Celostátní konferenci o novelizaci předpisů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí, která se koná v Praze, Emauzích. Za finanční podporu děkujeme Nadaci táta a máma

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

Zpravodaj ANR ČR 11-12/2012. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012

Zpravodaj ANR ČR 11-12/2012. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012 Milí přátelé! Přejeme příjemné prožití svátečních dnů v rodiném kruhu a šťastný nový rok 2013. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012 Ze života náhradních rodin Zkušení pěstouni a PP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. občanského sdružení. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. občanského sdružení. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 občanského sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy sdružení... 3 2. Základní informace a kontakty... 4 3. Jak naše sdružení vzniklo?...

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz Ročník 2 Číslo 5/2015 Hurá na prázdniny! Léto a s ním spojené prázdniny se nezadržitelně blíží. A proto pomalu bilancujeme. Školní rok 2014/2015 byl úspěšný. Povedla se řada dobrých věcí, k absolutoriu

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Zpravodaj ANR ČR 5/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin

Zpravodaj ANR ČR 5/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin Vážení čitatelé, s posledním květnovým dnem k vám opět přichází Zpravodaj s novými informacemi o naší organizaci i zajímavostmi o NRP. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na zasedání VR Představení nových

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007 Občanské sdružení Rozum a Cit Zpravodaj zima 2007 3 Občanské sdružení Rozum a Cit Motto: Nasloucháme s citem, pomáháme s rozumem. Občanské sdružení Rozum a Cit bylo založeno v roce 2000 jako organizace

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více