MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu."

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1

2 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace 18 Zpráva auditora 20 Dárci 21 2

3 Vznik a první rok života ANR ČR Asociace náhradních rodin České republiky je občanské sdružení, které si hned na začátku stanovilo poměrně ambiciózní cíle: sdružovat náhradní rodiče, pomáhat jim zakládat místní kluby a chránit jejich zájmy, tak aby se mohli co nejlépe věnovat svým dětem. Naším vzorem byla Asociácia náhradných rodín ze Slovenska. Ukázala možný směr, kterým se vydat a její členové nám byli velkou oporou. První setkání budoucích členů Asociace náhradních rodin České republiky se konalo 13.února 2009 v Praze. Následovalo další 28.března 2009 v Brně a po přípravných krocích se 14.dubna 2009 konala zakládající valná hromada v pražské ZOO. Od dubna 2009 do dubna 2010 vzniklo na území ČR šestnáct místních klubů v jedenácti krajích. Všichni předsedové místních klubů pracují jako dobrovolníci a patří jim zato velký dík. ANR ČR se tak pomalu ale jistě stává důvěryhodným partnerem nejen pro ostatní nestátní neziskové organizace, ale i pro orgány státní správy. Asociace je cesta, jak si poskytnout pomoc a zkušenosti vzájemně mezi sebou. 3

4 Vznik organizace Občanské sdružení Asociace náhradních rodin České republiky je zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky ode dne pod čj: VS/1-1/75442/09-R. Základní údaje: IČ: DIČ: CZ Sídlo sdružení: Klimentská ulice 1246/ Praha 1 Telefon: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: / Web: Zaměstnanci: Svatava Staňková, DiS - manažer kanceláře Bc. Jana Šenbauerová - PR, fundreising Monika Petruchová - koordinátor aktivit 4

5 Poslání ANR ČR Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice. Cíle Cílem ANR ČR je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče. Způsoby, jak chceme tohoto cíle dosáhnout: vzájemná informační a morální podpora členů sdružení prostřednictvím sdílení svých poznatků, zkušeností a pocitů osobní i elektronickou formou spolupráce členů s odborníky, úřady a organizacemi podpora členů při jejich komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi zajišťování informovanosti veřejnosti a osvěta ve věcech náhradní rodinné péče, propagace náhradní rodinné péče zastupování zájmů členů sdružení při jednáních s orgány veřejné i místní správy prosazování práv a oprávněných zájmů členů sdružení v oblasti náhradní rodinné péče, včetně právního zastoupení, příp. porady usilování o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče průběžné vzdělávání náhradních rodičů a dětí v náhradních rodinách koordinace a zastupování zájmů klubů náhradních rodin publikační činnost 5

6 Statutární orgány Výkonná rada Předsedkyně: Místopředsedkyně: Členové: Klára Hesounová Měkutová, DiS. Jana Lexová, DiS. Ludmila Těthalová Jan Adášek Bc. Vlastimil Náhoda, DiS. Ladislav Uhlíř Milan Havelka Poradkyně výkonné rady: Monika Dietrichová Marie Náhodová Barbara Helešicová Dozorčí rada Předseda: Členové: Mgr. Tomáš Řemínek Aleš Dietrich Bc. Blanka Vildová 6

7 Struktura organizace Asociace náhradních rodin České republiky Valná hromada Pracovní skupiny Výkonná rada Dozorčí rada Kancelář ANR ČR Manažer ANR ČR PR,Fundraiser Koordinátor aktivit Místní kluby ANR ČR 7

8 Místní kluby ANR ČR Místní kluby náhradních rodin tvoří základní kameny Asociace náhradních rodin ČR. Cílem činnosti místních klubů je, aby náhradní rodiče nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí i strastí, aby rodiče i jejich děti mohli být součástí celku, nalézat vzájemnou podporu, pomoc a pochopení. Místní kluby jsou založeny na vzájemné svépomoci a dobrovolné práci jejich předsedů. ANR ČR zajišťuje jejich koordinaci, poradenství při vedení klubů, informace a metodické vedení (např. legislativa, organizace, účetnictví, fundraising). ANR ČR koordinuje spolupráci mezi kluby, pomáhá realizovat místním klubům projekty. Místní kluby připravují programy, o kterých náhradní rodiče přímo rozhodují, pořádají společné výlety, přednášky, odborné semináře, pobyty s dětmi, setkávání s odborníky, terapeutické semináře a volnočasové aktivity pro děti. Místní kluby v roce 2009 zrealizovaly celkem 53 jednorázových akcí, 3 akce vícedenní, 33 pravidelných setkání a 2 akce pro veřejnost. Celkem těmito akcemi prošlo 545 účastníků z čehož bylo 307 dětí. Seznam místních klubů a jejich jednotlivé aktivity jsou uvedeny na 8

9 Mapka klubů ANR ČR Břeclavsko Klub vznikl , v současné době sdružuje 11 členů. Klub spolupracuje s o.s. Špetka naděje, která pracuje s handicapovanými dětmi. Pořádají výlety po okolí, pravidelně navštěvují plavecký bazén, jezdí do ZOO. Věnují se doprovázení náhradních rodin na svépomocné bázi. Bystřice nad Pernštejnem Klub vznikl a v současné době má 16 členů. Schází se pravidelně v prostorách TJ Sokol v Bystřici nad Pernštejnem, kde pořádají akce pro děti i setkávání s odborníky z oboru náhradní rodinné péče Čelákovice Klub vznikl a v současné době sdružuje 3 rodiny. 9

10 Česká Lípa MK Česká Lípa se pravidelně setkává při rukodělných kroužcích, výletech po okolí či programech pro děti. Členové aktivně pracují s handicapovanými dětmi a dochází za nimi též do Jedličkova ústavu. Klub vznikl a v současné době má 21 členů. Havířov Klub vznikl a v současné době sdružuje 14 členů. Pro své členy a zejména pro děti pořádají volnočasové a terapeutické aktivity. Holešov Holešovský klub NR se setkává nepravidelně na akcích, které pořádá spolu s klubem Valašské Meziříčí, nebo na maličkých setkáních v rámci klubu. Zaměřují se především na vzájemnou podporu a předávání zkušeností rodin navzájem. Vznikl a sdružuje 3 rodiny. Chrudim Klub vznikl Specifikem MK Chrudim je, že se jedná o klub virtuální nabízí virtuální setkávání náhradním rodičům, kterým je tato forma sdílení a výměny zkušeností alespoň v počátku příjemnější (postupně dochází i k osobnímu seznamování). K tomuto účelu byly založeny i webové stránky, které kromě diskuze nabízejí zájemcům o NRP i řadu důležitých informací. 10

11 Jindřichův Hradec Klub vznikl a schází se v prostorách Českobratrské církve evangelické, kde se konají pravidelná setkávání členů. Klub má 11 členů. Mezi úspěšné akce patřil zejména výlet do ZOO Praha, arteterapeutické dílny pro děti či Mikulášská nadílka. Mladá Boleslav Klub vznikl a jeho členové se setkávají na faře Jednoty bratrské, kde pořádá programy pro dětské i dospělé členy. Klub má 14 členů. Mezi vydařené akce patřilo předvánoční setkání s bowlingem. Moravské Budějovice Klub vznikl a v současné době sdružuje 10 rodin, které se při svých aktivitách potkávají v prostorách DDM. Klub navázal spolupráci s dalšími kluby v kraji Vysočina a společně pořádané akce mají vždy velký úspěch. Pelhřimov Klub vznikl a potkává se v něm 10 náhradních rodin. Aktivity klubu se zúčastňují také další kluby z okolí a úspěšné akce jsou pořádány ve spolupráci s o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina. 11

12 Peruc Nejmladší klub vznikl a v současnosti sdružuje 5 náhradních rodin jak adoptivních,tak pěstounských. Plzeň Plzeňský klub vznikl a sdružuje 11 členů. Aktivity klubu se odehrávají v prostorách o.s. Ty a já a mezi úspěšné akce roku 2009 patří zejména výlety po okolí, výtvarné dílny pro děti, jakož i zábavné programy. Praha 10 Členové klubu se setkávají od a nyní mají 8 členů. Pořádají pro své členy setkávání s výtvarnými dílnami pro děti a navázali také úzkou spolupráci s klubem Čelákovice. 12

13 Uhersko-Hradišťsko V klubu se schází 5 rodin od , kdy klub vznikl. Pro svá setkání se spojili s rodinným centrem Akropolis, kde realizují své aktivity zaměřené jak na děti, tak dospělé členy a to nejen z místního klubu, ale i celého Zlínského kraje. Valašské Meziříčí Klub vznikl a potkává se v něm při různých akcích 11 rodin. Realizuje pro děti v rámci projektů arteterapeutické programy, přednášky pro náhradní rodiče a další doprovodné programy. Věnují se doprovázení náhradních rodin. 13

14 Pracovní skupiny ANR ČR Výkonná rada zřizuje své poradní a iniciační orgány, tzv. pracovní skupiny, které mohou jednat za sdružení na základě pověření výkonné rady. Pracovní skupina Mediální prezentace Cílem této skupiny je pozitivní prezentace náhradní rodinné péče v médiích. V roce 2009 pravidelně publikovala články na internetových portálech, jakož i v tištěných médiích a tím přispívala k utváření pozitivního náhledu na NRP. Pracovní skupina Legislativa a spolupráce se státními orgány Cílem této pracovní skupiny v prvním roce fungování bylo zejména prvotní seznámení se s odbornou veřejností, státní správou a neziskovými organizacemi a navazování kontaktů s nimi, sbírání informací a materiálů pro další práci. V roce 2009 se skupina aktivně podílela na připomínkování vznikajícího Národního akčního plánu k transformaci péče o ohrožené děti. Pracovní skupina Osvěta a komunikace s ústavními zařízeními Cílem této skupiny bude informovat ústavní zařízení, s jakými problémy se náhradní rodiče u přijatých dětí setkávají a jak by se těmto problémům dalo předejít. V čem by nám a hlavně dětem mohli pracovníci zařízení pomoci. Jedná se například o fotografie dětí z pobytu v zařízení. Při práci na identitě dítěte jsou tyto materiály velmi důležité. 14

15 V roce 2009 se tato pracovní skupina podílela na tvorbě dotazníku, který mapoval zkušenosti náhradních rodičů s ústavními zařízeními. Dále se členové skupiny věnovali navázání spolupráce s konkrétním ústavním zařízením. Pracovní skupina Osvěta ve školách a školkách Cílem této skupiny je připravit materiály pro děti i učitele, týkající se práce s dětmi v náhradních rodinách. Materiál by měl učitelům osvětlit jaké formy NRP u nás existují, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Měl by jim pomoci pochopit přijaté děti a jejich problémy. V roce 2009 se věnovala práci na projektu Leporelo, který má přiblížit hravou formou náhradní rodinnou péči nejmenším dětem, zejména v mateřských školkách. Dále se pracovní skupina věnovala osvětové činnosti formou přednášek pro žáky základních škol. 15

16 Spolupráce Asociace náhradních rodin České republiky je členem Mezinárodní organizace pěstounské péče - International Foster Care Organisation (IFCO), která podporuje a posiluje služby rodinné pěstounské péče pro děti, mladistvé a dospělé na celém světě. Asociace náhradních rodin České republiky má svého prvního čestného člena. Stal se jím: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, vedoucí Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze "Asociaci náhradních rodin ČR podporuji proto, že pokládám rodinu za jediné přirozené prostředí pro život dětí". 16

17 Projekty ANR ČR Kotva náhradních rodin I. etapa Cílem projektu Kotva náhradních rodin I. etapa je vytvoření místních klubů náhradních rodin po celé České republice, jejich vzájemné propojení, podpora členů místních klubů a vytvoření metodiky jejich vedení. Podpořila Nadace táta a máma Doba realizace projektu: Vzdělávání a profesionalizace ANR ČR Cílem projektu Vzdělávání a profesionalizace Asociace náhradních rodin České republiky bylo především vytvoření funkční struktury organizace, jejímž základním posláním je podpora a pomoc náhradním rodinám a rozvoj náhradní rodinné péče. Podpořila Nadace táta a máma Doba realizace projektu: Vzdělávání náhradních rodičů Zlínského kraje Cílem projektu Vzdělávání náhradních rodičů byla realizace cyklu seminářů s odborníky v oblasti NRP doplněnými arteterapeutickými workshopy rodičů s dětmi v rámci místního klubu Valašské Meziříčí ve Zlínském kraji. Podpořila Nadace táta a máma. Doba realizace projektu: Podpora činnosti místního klubu ANR ČR Valašské Meziříčí Cíl projektu Podpora činnosti místního klubu ANR ČR Val. Meziříčí bylo poskytnutí podpory na úhradu nákladů pravidelného setkávání náhradních rodičů a dětí s programem v rámci místního klubu ANR ČR Val. Meziříčí ve Zlínském kraji. Podpořilo Město Valašské Meziříčí Doba realizace projektu:

18 Hospodaření ANR ČR Náklady Kancelářské potřeby ,00 Ostatní materiál ,00 Kancelářská technika ,00 Ostatní majetek ( věcné dary ) ,00 Odborná literatura 4 029,00 Energie 1 107,71 Cestovné ,00 Reprezentace 3 128,00 Poštovné ,00 Pronájem ,98 Telefon-hovorné ,68 Poradci ,00 Marketing ,30 Vzdělávání ,24 Ostatní služby ,00 Internet 9 329,60 Mzdové náklady ,00 Sociální pojištění ,00 Úrazové pojištění 1 041,00 Bankovní poplatky 1 549,00 Celkem náklady ,51 18

19 Výnosy Úroky 151,20 Přijaté příspěvky (dary) ,00 Nefinanční dary pro projekty a provoz ,00 Finanční dary pro projekty a provoz: Nadace táta a máma ,00 Město Valašské Meziříčí ,00 Přijaté členské příspěvky na náklady organizace 3 900,00 Celkem: ,20 Rozdíl mezi náklady a výnosy 4 849,69 19

20 Výrok auditora 20

21 Dárci ANR ČR Nadace táta a máma finančně podporuje projektové záměry ANR ČR Město Valašské Meziříčí finančně podpořilo projektový záměr ANR ČR Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby nám věnovala hračky pro děti v náhradních rodinách. Firma Šapitó nám věnovala textilní hračky pro děti v náhradních rodinách. Firma Accenture Services s.r.o. nám darovala velké množství nábytku pro náhradní rodiny a splnila Vánoční přání 50 dětem z náhradních rodin. Firma T-Systems nám věnovala vstupenky do pražské zoologické zahrady. Čtyřletá holčička Klárka a její maminka Lída Butlerová, žijící v USA, nám věnovaly krásné hračky pro děti z náhradních rodin. Firma Boehringer Ingelheim nám darovala vitamínové sirupy pro děti z náhradních rodin. Firma Optika Anděl nám darovala brýlové obroučky pro děti vyrůstající v náhradních rodinách. Ing. Roman Haken ředitel Centra pro komunitní plánování - střední Morava člen předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru Ing. Zuzana Brzobohatá poslankyně Evropského parlamentu Aneta Šimonková 21

22 Tiráž: Datum vydání výroční zprávy: 22. června 2010 V nákladu: 50 výtisků Korektury: Barbora Jungerová, Monika Dietrichová Odpovědná osoba za celek výroční zprávy: Aleš Dietrich, předseda VR ANR ČR Zpracovala : Jana Lexová, místopředseda VR ANR ČR 22

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 BŘEZEN 2010 1 Úvodem o roce 2009 v ČRDM Milí čtenáři výroční zprávy, Česká rada dětí a mládeže tu byla s Vámi i v roce 2009. Opět jsme se snažili, aby dobrovolnická

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2012 OBSAH Představení organizace 1 Klíčové aktivity a výstupy roku 2012 2 LOGOMANUÁL Představení organizace Národní dobrovolnické centrum

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více