Soudobé výchovně vzdělávací koncepce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soudobé výchovně vzdělávací koncepce"

Transkript

1 LF UK Hradec Králov lové, Ústav sociáln lního lékal kařství OBECNÁ PEDAGOGIKA, téma t 4 Soudobé výchovně vzdělávací koncepce OBSAH: Připomenutí předchozího učiva, výchovně vzdělávací koncepce počátku 20. století příklady současných vzdělávacích koncepcí, doporučen ená literatura.,

2 Připomenutí předchozího učiva u Základní poznatky o pedagogice: nauka provázející člověka ve fylogenezi i ontogenezi, jako věda až od ½ 19. století (podmínky pro vědu ) vždy nějak spojena se společností, limitována filozofickými ekonomickými podmínkami, základní pojem výchova, dnes: pedagogika = systém pedagogických věd (hlavní, hraniční, aplikované), vývoj pedagogického myšlení výchovné koncepce, zajímavé: dogmatická (středověk) a slovně názorná (Komenský a Herbart způsoby poznávání), pro Pg typické: snaha po inovacích a reformách (reformy tereziánské, pedocentrické, socio-kognitivní atd.) 2

3 Výchovně vzdělávac vací koncepce počátku 20. století (inspirace pro současnost) Průniky věd do pedagogického myšlení Reformismus a experimentální pedagogika O. Chlup Duchovědná pedagogika Psychologicky a sociologicky inspirované směry S. Freud 3

4 Výchovně vzdělávac vací koncepce počátku 20. století (inspirace pro současnost) Směr - koncepce Přístup a akcenty Reformismus a experimentáln lní Pg Psychologické a sociáln lní směry Duchovědná Pg a existencialismus pedocentrický přístup k výchově, globalizace, měření a IQ testy, individualizace výchovy esencialismus, individuální psychoanalýza, sociologická (mravní) pedagogika důraz na emocionální stránku výchovy, kulturu, sociální komunikaci, člověk = nejvyšší hodnota, prožitek Představitelé E. Key, J. Dewey, V. Příhoda, O. Chlup, A. Binet, W.A. Lay, W. Kilpatrick, E. Thorndike W.C. Bagley, S. Freud, A. Adler, E. Durkheim, P. Bart, P. Nathorp, F. Znanieczky O.Bolnow, W. Brezinka, O. Kroh, K. Schaller, J. Maritain, W. Dilthey, E. Spranger, T. Litt, 4

5 Současn asné výchovně vzdělávac vací koncepce I (Y. Bertrand) Spiritualistické teorie = metafyzický směr, 70. léta, duchovní rozměr života na zemi, orientální náboženství a filozofie (zen-buddhismus a taoismus), řízení osobního vývoje vnitřní energií,meditace, kontakt s božských principem, duchovní přirozenost W. Harman, C. Fotinas, A. Maslow, G. Leonard, M. Ferguson(ová) Personalistické teorie = humanistické koncepce, nedirektivní vzdělávání, svobodné a otevřené přístupy, pojmy: lidské já svoboda autonomie osobnosti (interaktivní teorie rozvoje osobnosti). Hlavní je osobnost vzdělávaného, učitel má usnadňovat učení, vedení žáka k seberealizaci, rozvoj žákovy vůle učit se, reakce v 60. a 70. letech alternativní školy pro integrovaný rozvoj dítěte. Jedinečným představitelem je C. Rogers a jeho četní pokračovatelé 5

6 Současn asné výchovně vzdělávac vací koncepce II (Y. Bertrand) Kognitivně psychologické teorie Zaměřené na kognitivní procesy vychovávaných: usuzování analýza řešení problémů vytváření reprezentací prekonceptů mentálních obrazů atd. Základy v kognitivních psychologických výzkumech učení. Konstruktivistické teorie více zaměřeny na duševní procesy, na rozdíl od behaviorizmu, význam: proces konstruování poznatků učícím se subjektem. J. Piaget, G. Bachelard, L. Kohlberg, A. de la Garanderie, A Taurisson Technologické teorie = technicko-systémové, zdůrazňují zdokonalování předávání informací použitím vhodných technologií, od širokých konceptů vyučování - přes komunikaci až k didaktickým prostředkům, směr k multimediím, laboratorní a sociální experimentování, výzkumy interakce člověka s počítačem B.F. Skinner, R. Gagné, L.N. Landa, L. Briggs, B. H. Banathy 6

7 Současn asné výchovně vzdělávac vací koncepce III (Y. Bertrand) Socio-kognitivní teorie Význam kulturních a socio-kulturních faktorů při výstavbě poznatků, založeno na kulturní a sociální interakci, dynamický proud zejména ve Francii a USA, kontradikce k konstruktivistickým (psychologizujícím) teoriím, J. Bruner, A. Collins, L.S. Vygotskij, L. McLean, A. Palinscar(ová) Sociální teorie Řešení společenských, kulturních, ekonomických a ekologických problémů = úkol vzdělání, (segregace, elitářství, sociální nerovnost, vliv prostředí, globalizace, ekologické katastrofy. M. Apple, J. Dewey, I. Shor, M. Young.. Akademické teorie Význam nauk, vývoje myšlení, intelektu, tradice, kultury, klasických studií, kritického myšlení. M. J. Adler, A. Bloom, M. Henry, J. Laliberté, R. Paul 7

8 Pojmy a literatura k danému tématu Pojmy - terminologie: edukometrie, esencializmus, experiment, facilitace, humanizmus, intelekt, interakce, IQ, klasické vzdělávání, konstruktivizmus, kultura, mentální obrazy, multimédia, nedirektivní vyučování, prekoncept, reformismus, seberalizace, sociální rovnost, socio-kulturní faktory, spritualita, taoizmus, tomizmus, tradice, vzdělávací technologie Doporučená literatura: BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání.. Praha : Portál, JŮVA, V. a V. Stručné dějiny pedagogiky.. Brno : MU, kolektiv: K současn asnému pojetí didaktiky základnz kladní školy. Praha : Karolinum PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, PRŮCHA, J., WALTEROVÁ,, E., MAREŠ,, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál,

9 Náměty pro samostatnou studentskou aktivitu Otázky k úvahám: 1) nalezněte vztahy mezi klasickými reformními koncepcemi ze století a některými současnými teoriemi vzdělávání (příklady a zdůvodnění) 2) vyberte dvě současné vzdělávací koncepce, které se podle Vás od sebe nejvíce odlišují a zdůvodněte, 3) o jaké vztahy mezi vychovatelem a vychovávanými usiluje tzv. nedirektivní (neohumanistické) vzdělávání? Práce s pojmy: které současn asné vzdělávac vací koncepce se nejvíce věnujv nují globáln lním problémům m lidstva a jaké nabízej zejí řešení? jaká jsou úskalí koncepcí s technologickým akcentem? jaké atributy spojují humanistickou a neohumanistickou výchovu? (naznačte vývojový kontext) 9

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Srovnávací a alternativní pedagogika, letní semestr 2010 2011 (ZS 1)

Srovnávací a alternativní pedagogika, letní semestr 2010 2011 (ZS 1) 1 Srovnávací a alternativní pedagogika, letní semestr 2010 2011 (ZS 1) Studijní text: Pedagogické alternativy Vladimír Václavík Výchova a vzdělávání jsou úzce spojeny s životem člověka a jeho vývojem na

Více

DIDAKTIKA OBECNÁ A OBOROVÁ: POKUS O VYMEZENÍ A SYSTEMATIZACI POJMŮ 1

DIDAKTIKA OBECNÁ A OBOROVÁ: POKUS O VYMEZENÍ A SYSTEMATIZACI POJMŮ 1 DIDAKTIKA OBECNÁ A OBOROVÁ: POKUS O VYMEZENÍ A SYSTEMATIZACI POJMŮ 1 Tomáš Janík, Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, Brno 1 OBECNÁ DIDAKTIKA V odborné literatuře se setkáváme s různými přístupy k vymezení

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika

PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika PhDr. Tereza Vacínová Pedagogika a andragogika Program přednášek 29.9.2009 Základní informace, uvedení do studia oboru, odborná literatura 6.10. 2009 Pedagogika jako vědecká disciplína, soustava pedagogických

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 Rámcový

Více

KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI

KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI 7 KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI JARMILA SKALKOVÁ Anotace: Studie vychází ze základních soudobých školských dokumentů. Soustřeďuje

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Pedagogické principy. - existuje několik pojetí a dělení pedagogických principů. - základní pedagogické principy (Jůva) - 1 -

Pedagogické principy. - existuje několik pojetí a dělení pedagogických principů. - základní pedagogické principy (Jůva) - 1 - Pedagogické principy - pedagogické principy obecně - nejobecnější požadavky, normy, pravidla vyplívající ze zákonitostí výchovně vzdělávacího procesu a optimalizující výchovně-vzdělávací činnost; výchovně-vzdělávací

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více