[Krizová připravenost zdravotnictví]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[Krizová připravenost zdravotnictví]"

Transkript

1 0

2 Číslo: 1/ ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí na krizové připravenosti zdravotnictví v ČR a okolních zemí. Vydavatel a distribuce: Společnost krizové připravenosti zdravotnictví Šéfredaktor: MUDr. Josef Štorek, Ph.D. Tajemník redakce: Mgr. Šárka Nováková Stálí pracovníci redakce: MUDr. Jiří Mašek; MUDr. Jana Prattingerová; Ing. Pavel Častulík, CSc., Pavel Štyndl, DiS., Ing. Vratislav Příhoda Adresa: Mgr. Šárka Nováková, KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha Tel.: , Číslo vychází: Příští č. vydání: Grafická úprava časopisu: SKPZ ČLS JEP Periodicita: 2x ročně (od ) ISSN PŘÍJEM PŘÍSPĚVKŮ A INZERCE: Technické parametry: příspěvky zasílejte ve formátech DOC, *.XLS a *.PPT Softwarové vybavení od Microsoft. Text neformátujte (písmo Ariel velikosti 10 b. nebo Times New Roman velikosti 12 b.). Úvodní slovo šéfredaktora J. Štorek Témata časopisu pro rok 2013 Redakce Jubilanti Redakce str. 4-5 Zápis ze zasedání orgánů SKPZ ze dne Redakce str. 3 Zápis ze zasedání orgánů SKPZ ze dne Jubilansti Redakce str. 5-6 Jazyk: čeština a slovenština Obrazová dokumentace musí být původní. Nezapomeňte uvést jméno autora, pracoviště a kontaktní údaje. Příspěvky zasílejte na adresu redakce. Zaslané podklady se nevracejí, otištěné příspěvky nejsou honorovány. Redakce nezodpovídá za jazykovou a obsahovou správnost textových a grafických podkladů. str. 6-7 Zápis z jednání sekce Dobrovolníků SKPZ Jubilansti dne Redakce 1

3 Zpráva akce CIMIC 2012 Redakce TÉMATA ČASOPISU PRO ROK 2013 str Redakce časopisu odsouhlasila pro letošní rok následující témata, na která se bude v rámci jednotlivých čísel časopisu zaměřovat: MEDICÍNA KATASTROF V UHERSKÉM HRADIŠTI str Závěry a doporučení z akce CIMIC 2012 Redakce SEMINÁŘE SKPZ PRO ZZS A KHS SE ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU VNN POVODNĚ A JINÁ AKTUÁLNÍ TÉMATA Pokud Vás témata zaujala a máte zájem přispět do časopisu svými příspěvky, zasílejte je, prosím, na adresu redakce. Těšíme se na Vaše příspěvky. Redakce První pomoc v mobilu - spuštěno! Víte, jak pomoci svým blízkým při zástavě srdce nebo při běžné nehodě? Máte chytrý telefon? Stáhněte si do něj zdarma naši novou aplikaci a budete mít návod na záchranu lidského života vždy po ruce! Videa, interaktivní kvízy a návody krok za krokem první pomoc nikdy nebyla jednodušší a zábavnější. V záložce V NOUZI najdete 18 nejběžnějších úrazů či stavů ohrožujících zdraví. V krizové situaci tam rychle nalistujete, co hledáte: bezvědomí, krvácení, dušení, bolest na hrudi, mrtvice, alergická reakce, cukrovka/hypoglykémie, meningitida, hmyz/klíště/hadi/zvířata, otravy/škodlivé látky, podchlazení, popáleniny, poranění hlavy, stresová reakce, záchvat astmatu, záchvat křečí/epilepsie, zlomeniny. Součástí návodu bod po bodu, jak se v krizové situaci chovat, je i urgentní první pomoc, pro chvíle, kdy jde o každou sekundu. Nouzová čísla můžete vytáčet přímo z aplikace. Naše aplikace je k dispozici v češtině a je plně přizpůsobená českým podmínkám pro telefony s OS Android a Apple ios. Je jednoduchá, zdarma a můžete s její pomocí zachránit lidský život. Čerpáno z: dne Kongres IPRED III pozorňujeme členskou základnu na konání třetího ročníku zahraniční konference IPRED III Healthcare System Preparedness and Response to Emergencies and Disasters, která se koná v Tel Avivu ve dnech ledna Žádáme především zástupce ZZS, aby zvážili svou účast a v případě, že se rozhodnete vyslat své zástupce (i nečleny) Vám nabízíme možnost přes SKPZ využití kontaktů v Izraeli a zajištění česky mluvících průvodců, kteří se podíleli na budování jejich záchranného systému. Pro tyto účely je nutné na nahlásit jména účastníků nejpozději do konce roku t.r. Tato nabídka se netýká zajišťování účasti na samotné konferenci. https://event.pwizard.com/ipred3/index.py?p=781 2

4 Slovo šéfredaktora Vážení přátelé, v letošním roce nás čeká několik zajímavých akcí, se kterými je spojeno velké množství práce, ale také příležitostí. A příležitosti je nutné umět využít. Hlavní akcí roku 2013 je (nyní už vlastně byla ) konference Medicína katastrof v Uherském Hradišti pořádaná ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati. Kromě této konference se samozřejmě opět setkáme na konferenci ve Sloupu v Čechách či na konferenci v Hradci Králové. Připravena bude také řada menších vzdělávacích akcí a velké množství práce nás ještě čeká se závěry a vyhodnocením akce CIMIC 2012, která se uskutečnila v září loňského roku v Plzni na letišti v Líních. Závěry této akce tvoří základ tohoto čísla časopisu, který s trochou nadsázky právě držíte v ruce. Konferenci Medicína katastrof bude věnováno druhé číslo našeho časopisu, ve kterém se vrátíme i k dalším seminářům, které jste měli možnost navštívit v průběhu letošního roku. Dovolte mi však Vás informovat o změně, pro kterou se redakce časopisu rozhodla společně s Výborem společnosti. Tento časopis bude od letošního roku vydáván pouze dvakrát ročně, s trochou štěstí v půlročním intervalu (reálně od roku 2014). Důvodem této změny je velké množství práce a malé množství těch, kteří by pro Vás články a celý časopis připravovali. Nadále zůstává v platnosti, že výroční zpráva SKPZ bude rovněž vydávána v rámci tohoto periodika, neboť vydání výroční zprávy jako speciálního čísla časopisu (třetí číslo) nám umožňuje její vydání s přiděleným ISSN číslem. Časopis má dle názoru redakce svou důležitou roli v naší odborné společnosti a jeho funkce je v prvé řadě informativní a odborná/popularizační. Informativní přínos je především směrován vůči členské základně. Odborná rovina pak odráží funkci odborné společnosti s důrazem na popularizační efekt, kterým přispívá k osvětě a vzdělávání. V letošním roce se tedy ještě můžete těšit na druhé číslo časopisu a speciální číslo v podobě výroční zprávy za rok 2012, která je pro Vás již rovněž připravena. Těšíme se na Vaši spoluúčast nejen na stránkách naší Společnosti, ale i na společných akcích, které jsou cílem a posláním naší odborné společnosti a snad i Vaším přínosem. Pamatujte, že odborná společnost je také Vaším dílem a je právě taková, jakou si ji utvoříme. V Praze dne 13. listopadu 2013 za redakci časopisu Mgr. Šárka Nováková Tajemník redakce Jubilanti SKPZ V první polovině letošního roku oslaví životní jubileum hned několik našich členů: Zora Prosková MUDr. Pavel Hrdlička Ing. Jan Mlejnecký Zdeněk Němeček Jménem Společnosti jim ze srdce blahopřejme a přejeme hodně štěstí a zdraví, ale i úspěchů jak v soukromém, tak v profesním životě. Úmrtí Mgr. Lenka Hejznarová z Thomayerovy nemocnice v Praze Čest její památce Citáty a výroky Redakce Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat. Reinhard K. Sprenger Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl. John Schaar Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu. Tomáš Baťa 3

5 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SKPZ ZE DNE Přítomni: MUDr. Josef Štorek, Mgr. Šárka Nováková, MUDr. Dana Hlaváčková, MUDr. Jiří Wachsmuth, Ing. Miroslav Procházka, MUDr. Jiří Mašek, Ing. Petra Jirásková, Pavel Štyndl, DiS., Ing. Vratislav Příhoda, Ing. Pavel Kostka I. VÝBOR SKPZ 1.1. Interní záležitosti SKPZ Výroční zpráva SKPZ za rok 2011 připravena, finální verze zaslána členům Výboru a Revizní komise ke konečnému schválení, následně bude zveřejněna na webu a zaslána partnerům SKPZ, Připomínkované materiály MZ ČR v roce 2012 tři připomínkované materiály (stanoviska SKPZ zpřístupněny na webu SKPZ). Návrh: zjistit zástupce z ČLS JEP, který má na starosti jednání s MZ ČR ohledně připomínkování materiálů a možnosti, jakou cestou je možné si aktivně vyžádat některé připravované materiály k připomínkování (zákon o zdravotních pojišťovnách, o ZZS apod.), z hlediska bezpečnostních předpisů kontaktovat přímo Mgr. Černého z BKŘ. Stanovy SKPZ, aktualizace 2012 upraveny podle nových stanov ČLS JEP, čekáme na schválení ČLS JEP, doplněny o organizační strukturu SKPZ, Příprava zasedání Výboru na Slovensku a založení slovenského podvýboru ze slovenských členů SKPZ dosud bez konkrétního plánu, Návrh interní směrnice o udělování odborné záštity SKPZ odborným akcím schválena, od prosince 2012 v platnosti, zpřístupněna na webu SKPZ, Návrh harmonogramu zasedání orgánů SKPZ v roce 2013 bez připomínek, zpřístupněn na webu SKPZ, Aktivní členové přispívající významným způsobem k činnosti SKPZ v roce 2012 předseda poděkoval na Shromáždění členů, seznam viz příloha Akce SKPZ Informace o proběhlých akcích 2012 (seminář Brno; Rally Rejvíz; MEKA SR; CIMIC Plzeň;) více viz příloha Činnost SKPZ v roce Nutno podotknout, že příprava akce CIMIC 2012 vyžadovala půlroční přípravu po odborné stránce, nikoli jen samotnou organizaci a přípravu akce, stejně tak lze předpokládat, že vytěžení všech poznatků bude ještě nějakou dobu po akci vázat některé členy SKPZ k jejímu vyhodnocení a využití odpovídající možnostem SKPZ (návrh doporučení). Informace o připravovaných/ plánovaných vzdělávacích akcích: - setkání s dobrovolníky další jednání proběhlo v listopadu 2012 (úkol: doporučující dopis ve prospěch ČČK zaslat na odbornou společnost pracovního lékařství); - FN Brno cvičení Dezaktivace další cvičení neproběhlo, personální změny ve FN; - kurz CBO Těchonín další osud tohoto kurzu se bude odvíjet od příp. spolupráce s UVZU Praha, jinou možností je spolupráce se SUJCHBO v Brně; Akce na příští rok: - MEKA 2013 schváleno datum a místo konání (12. až 14. června 2013, Uherské Hradiště), navrženo složení výboru konference, zapojení členů Výboru, ostatní předmětem dalších jednání v prosinci v Praze ( t.r. na Korunovační), v lednu ve Zlíně, v únoru v Brně, v březnu v Uh. Hradišti a dubnu ve Sloupu. Bližší informace viz příloha. - CIMIC 2013 v Liberci - MEKA Hradec listopad a MEKA Brno v únoru (přesné termíny jsou známy). Seznam odborných akcí a veletrhů je vypracován a zpřístupněn na webu SKPZ/Akce. Kromě odkazu na příslušné webové stránky v tabulce naleznete také termíny akcí připravovaných na rok 2013 (tedy všechny tři MEKY, veletrh IDET a PYROS v Brně apod.) Ostatní Spolupráce s MAPS HK s.r.o. v Hradci Králové v rámci projektu zaměřeného na vzdělávání zdravotnického personálu je možná účast našich členů na vzdělávacích kurzech včetně zapojení se do projektu přípravy vlastních kurzů (Kurz 2: MW Windows a MS Word pro podmínky zdravotnictví, Kurz 5: Informační technologie praktického lékaře, Kurz 7: Psychosociální aspekty katastrof a krizového řízení, Kurz 8: Psychologie a krizová intervence, zvládání konfliktních pacientů apod.), kurz je spolufinancován z evropských fondů, partnerem je Královehradecký kraj; Spolupráce s Univerzitou T. Bati ve Zlíně, Fakulta krizového řízení a logistiky v Uherském Hradišti podepsána trojstranná smlouva o spolupráci propojení vzdělávacího pracoviště, vývojového centra Ega Zlín a odborné SKPZ. Spolupráce se SUJCHBO Spolupráce s časopisem Sestra (MF Dnes) možnost informovat o akcích pro NLZP na jejich webu a v časopise (půlroční kalendář akcí). VÝBOR SOUHLASÍ S PROJEDNANÝMI BODY A JEJICH ZÁVĚRY BEZ PŘIPOMÍNEK. 4

6 II. REVIZNÍ KOMISE 2.1. Ekonomické informace Informace o ekonomické situaci za rok 2012 (seminář v Brně skončil vyrovnaně, běžná činnost SKPZ je rovněž pokryta, zůstala nezaplacena jedna faktura z minulého roku, akce CIMIC zatím není uzavřena), informace o platbách členských příspěvků v roce 2012 v letošním roce se SKPZ potýká opět s velkým množstvím neplatičů. Členové, kteří nezaplatili členský příspěvek již druhým rokem, budou k vyřazeni z členství nejen v SKPZ, ale také v ČLS JEP. Neplatiči tvoří téměř 1/3 členské základny, 7 členům (z toho 5 slovenským členům) hrozí vyloučení z SKPZ pro dluhy. Dlužníci budou opět osloveni tajemníkem SKPZ. návrh členského příspěvku pro rok 2013 zůstává nezměněn oproti roku 2012 a 2011 (100 Kč pro důchodce a studenty do 30 let, všichni ostatní 200 Kč; poplatek ČLS JEP 280 Kč), osvobození od platby členského poplatku pro SKPZ je možno zvážit vůči členům Výboru a RK, ale bez těchto příspěvků nebude možné zajistit pokrytí běžných nákladů na činnost SKPZ, proto je tento návrh odložen, členům Výboru a RK nemůže SKPZ hradit cestovní výdaje ani účastnické poplatky, které platí za svou účast na odborných akcích, kde zastupují SKPZ. Jedinou možností je vyrovnání formou darovací smlouvy v odpovídající výši. SKPZ nehradí svým členům ani stravné či kapesné. návrh rozpočtu pro rok 2013 schválen, rozpočet akce MEKA 2013 je jen orientační nástřel. REVIZNÍ KOMISE A VÝBOR SOUHLASÍ S PROJEDNANÝMI BODY A JEJICH ZÁVĚRY BEZ PŘIPOMÍNEK. III. REDAKČNÍ RADA ČASOPISU Složení redakce pro rok 2013 pro další období se omluvila Petra Jirásková z důvodu mateřské a následné rodičovské dovolené, z tohoto důvodu byla obnovena snaha redakce o doplnění neobsazených pozic v redakci (hledá se zástupce krajských úřadů mezi členy SKPZ, dále chybí zástupce nemocnic), do činnosti redakce se nově zapojuje Pavel Štyndl (tématika hasičů, především dobrovolných hasičů a povodní), časopis SKPZ v roce 2012 vydání druhého čísla spojené s třetím je připraveno, třetí číslo bude obsahovat pouze výroční zprávu vloženou formou suplementu (vydání výroční zprávy tak bude mít ISBN našeho časopisu), čtvrté číslo je nutné obratem připravit (bude obsahovat především informace k akce CIMIC), článek do Praktického lékaře (srpen 2012) nedořešen, s redakcí jsme v kontaktu, revize webových stránek - provedena, návštěvnost je sledována (viz příloha), web má již redakční systém, který zásadním způsobem sníží náklady na web, umožňuje přihlašování na odborné akce SKPZ, návrh témat pro rok 2013 včetně harmonogramu zasedání redakce schváleno (viz příloha). Pozn.: Příprava akce CIMIC a Výroční zprávy SKPZ za rok 2011 naprosto ochromila chod redakce, jelikož došlo k přesunu členů SKPZ na nové akce. Proto je nutné nadále hledat posily redakce a vytvořit z ní pracovní tým, který bude schopen vzájemné zastupitelnosti a bude schopen akce i bez tajemníka SKPZ. (Redakce se sešla pouze v lednu a pak v listopadu, ostatní komunikace v průběhu roku probíhala pouze em.) VÝBOR SOUHLASÍ S PROJEDNANÝMI BODY REDAKCE A JEJICH ZÁVĚRY BEZ PŘIPOMÍNEK. Zapsala: Šárka Nováková, tajemník SKPZ Dne: Odsouhlasil: MUDr. Josef Štorek, předseda SKPZ Dne: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SKPZ ZE DNE SLOUP V ČECHÁCH I. VÝBOR SKPZ 1. Informace Výboru SKPZ o odborných akcích SKPZ v I. čtvr Dva dvoudenní semináře ve Zlíně za přispění Ega Zlín pro ZZS a budování biohazard týmů (leden a únor), - Jeden seminář pro ZZS v Brně za přispění ZZS JmK ke stejnému tématu ( ), 5

7 - Jeden seminář v Praze se zástupci NNO a lůžkových zdravotnických zařízení ve věci budování vzájemné spolupráce při řešení (hromadných) mimořádných událostí ( ). 2. Připomínkování připravovaných předpisů MZ - Připomínkování novely zákona o zdravotních službách. 3. Příprava konference MEKA Spuštěny internetové stránky konference - Probíhají jednání se zástupci GŘ HZS ČR a MZ ČR o příspěvcích do programu konference, - Dokončení programu konference je předpokládáno na začátku měsíce května, - Přednášky jen na vyžádání, ostatní příspěvky budou zvažovány pouze pro postery. 4. Členské příspěvky - Rozeslány složenky na platbu členských příspěvků (Karel Kuba neobdržel), pro platby převodem je nutné uvádět evidenční číslo člena. VÝBOR SOUHLASÍ S PROJEDNANÝMI BODY REDAKCE A JEJICH ZÁVĚRY BEZ PŘIPOMÍNEK. Zapsala: Mgr. Šárka Nováková ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE DOBROVOLNÍKŮ SKPZ ZE DNE V PRAZE Rok 2011 byl Rokem dobrovolnictví, přesto toto téma naše odborná společnost neopouští ani v letech následujících. Nejprve byla v rámci SKPZ vytvořena samostatná sekce Dobrovolníků, která se schází 2x ročně. V letošním roce požádala tato sekce o uspořádání workshopu za účasti zástupců zdravotnických zařízení, se kterými by mohla diskutovat konkrétní možnosti vzájemné spolupráce. Hlavním iniciátorem schůzky se stali zástupci Českého červeného kříže, kteří měli zájem o setkání se zástupci pražských a středočeských nemocnic. Jednání zahájil MUDr. Josef Štorek, předseda odborné společnosti, který následně předal slovo Marku Juklovi, předsedovi ČČK. Činnosti ČČK představil Ing. Richard Smejkal, který současně všechny přítomné seznámil s mimořádnými situacemi, při kterých ČČK zasahoval. Český červený kříž vzhledem ke své mezinárodní autoritě řeší nejen poskytování dobrovolnické činnosti v rámci ČR, ale také v rámci přeshraniční spolupráce na území cizích států. Staví se tak společně se složkami IZS mezi ty, kteří zasahují na území cizího státu při poskytováních svých služeb českým občanům. V případě ČČK se může jednat např. o asistenci při návratu zpátky do země, doprovod příbuzných, kteří jedou navštívit své hospitalizované rodinné příslušníky apod. Potřeby zdravotnictví v terénu: Potřeby ve zdravotnickém zařízení: 1. Poskytování první předlékařské pomoci 1. Třídění 2. Třídění START 2. Doprovod na vyšetření 3. Vynášení raněných 3. Občerstvení 4. Doprovod při transportu 4. Poskytování psychologické péče 5. Občerstvení Následné služby NNO neobjednává ZZ: 6. Poskytování psychosociální péče 5. Intervenční služby 7. Asistenční služby 6. Asistenční služby vč. tlumočení 8. Intervenční služby 7. Předávání informací příbuzným a dalším zainteresovaným subjektům (letecká společnost) Potřeby nemocnic při definování spolupráce s NNO: Nabídka ČČK: 1. Akceschopnost NNO režim 24/7 2. Dostupnost na místo události min. pro Prahu 3. Poskytnutá součinnost ve 2.hodině přítomnost 20 dobrovolníků 6

8 4. Interoperabilita (přeshraniční spolupráce) Podmínky: ze strany NNO: dobrá orientace v místě, nácvik v místě ze strany ZZ: příprava na příval pracujícího lidu (označení pracovníků NNO), legislativní podložení vč. plánovací dokumentace Nabídka ČČK: 1. Dobrovolníci jsou pojištěni proti způsobení škody, vybaveni potřebnými OOPP. 2. Dobrovolníci jsou vybaveni základními prostředky pro práci s lidmi. 3. Znalost min. jednoho světového jazyka u každého dobrovolníka. 4. Dobrovolníci jsou vyškoleni v poskytování první předlékařské péče a první psychologické pomoci. 5. Zásah, resp. práce dobrovolníků je bezplatná! 6. Aktivace přes krizový mobilní telefon, jedno číslo pro Prahu a Středočeský kraj. 7. Pohotovost na tomto krizovém čísle je v režimu 24/7. 8. Možnost vyslání humanitární jednotky ČČK z Prahy, která bude v případě mimořádné události ve Středočeském kraji doplněna o dobrovolníky z oblastních spolků ČČK ze Středočeského kraje. 9. Pro zajištění asistence PČR na místo události mají uzavřenu dohodu s Policejním prezídiem ČR. 10. Požádání o pomoc dobrovolníků není podmíněno uzavření dohody o spolupráci či jiné smlouvy (s výjimkou placených služeb ČČK jako školení instruktorů první pomoci apod.). území ČR. Lze předpokládat, že ZZS bude postižené rozvážet do UVN, FN Motol, Nemocnice Homolka, příp. Thomayerova nemocnice a Oblastní nemocnice Kladno. Obrázek 1: Seminář NNO, MUDr. D. Hlaváčková Specifika mimořádné události na letišti Letecké společnosti působící na Letišti Václava Havla Praha se obrátily na ČČK jako nositele dobrovolnických služeb uznávaného v celém světě a se svým vlastním mezinárodně uznávaným označením s žádostí o zajištění spolupráce v ČR při vzniku mimořádné události spojené s leteckou přepravou osob. V případě přerušení letu (ať už z důvodu havárie letadla nebo jeho poškození např. při technické závadě) se letecké společnosti starají o své klienty a zajišťují jejich bezpečný návrat domů nebo pokračovaní v původním letu. Proto potřebují mít přehled o svých klientech za všech okolností. Svým klientům zajišťují ubytování (k těm účelům jsou vytipovány hotely v Praze), řeší všechny jejich nesnáze způsobené nečekaným přerušením letu včetně informování jejich příbuzných o situaci a stavu svých klientů. Dle zkušeností připadán na jednoho klienta letecké společnosti 5 až 10 blízkých osob, které budou požadovat informování o situaci. Jakákoli mimořádná událost tohoto typu má samozřejmě dopady na ambasády, zvýšené požadavky na tlumočnické služby apod. ČČK se v tuto chvíli zabývá situací, kdy bude část cestujících zraněna a odvezena do zdravotnických zařízení. V Praze a Středočeském kraji nejsou předurčeny nemocnice pro letecké havárie a cizince na Obrázek 2: Seminář NNO, MUDr. D. Hlaváčková Při tomto typu mimořádných událostí není problémem poskytnutí zdravotní péče postiženým, ale snaha letecké společnosti udržet si své služby na mezinárodním standardu z hlediska zajištění doprovodných služeb svým klientům a zajistit jejich bezpečný návrat do své země. Lehce zraněné klienty zdravotnické zařízení ošetří a propustí, tím pro ZZ poskytování služeb končí. Z hlediska potřeb letecké společnosti je ale nutné umožnit ve ZZ působnost člena ČČK a vytvořit prostor pro shromáždění jejich klientů na jednom místě, kde budou mít možnost ošetření klienti využít služeb ČČK jako prodloužené ruky letecké společnosti. ZZ samozřejmě nemůže ošetřené klienty nutit vyčkávat na takto zřízeném shromaždišti. Zdravotní stav pacienta je podle českého práva možné sdělovat příbuzným a dalším osobám pouze se souhlasem pacienta. Pokud je pacient v bezvědomí komplikuje se jeho identifikace (při požáru letadla a dalších situací může docházet k tomu, že všechny osobní věci zůstanou na palubě letadla a pasažéři jsou 7

9 evakuováni bez osobních dokladů). Při třídění a transportu (a následném převzetí ZZ) mohou mít pacienti v bezvědomí pouze přiřazena identifikační čísla, stejně tak příp. zemřelí. Ústav soudního lékařství provádí identifikaci, ale až jako poslední krok. Počty postižených na letišti by měly souhlasit s následnými počty převzetými ZZ. Případní postižení, kteří odejdou z místa neštěstí o své vůli ZZS hlásí PČR. V případném odchodu jim nemůže být bráněno, PČR je může identifikovat (otázka je podle čeho, pokud u sebe nemají žádné doklady). Za zdravotnické zařízení je kontaktní osobou zpravidla tisková mluvčí (pokud je tato funkce zřízena), ta je jedinou osobou oprávněnou za ZZ poskytovat informace o počtu přijatých pacientů do ZZ. Pokud však bude ČČK zastupovat leteckou společnost (písemné pověření), je možné poskytnout i podrobnější informace než jen ty, které jsou z hlediska ochrany osobních dat sdělovány médiím. Zapsala: Mgr. Šárka Nováková Schválili: MUDr. Josef Štorek, PhD., předseda SKPZ Marek Jukl, prezident ČČK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AKCE CIMIC 2012 Název akce: CIMIC 2012 = CIVIL & MILITARY COOPERATION A ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY V ČR Termín a místo konání: 10. až 13. září 2012, letiště Plzeň-Líně MOTTO CIMIC: TVOŘIT, NE BOŘIT Akci uspořádala Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen SKPZ ) ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem Praha (ÚVZÚ Praha) a jeho organizační složkou Centrem biologické ochrany Těchonín (CBO Těchonín). Nad akcí přijal záštitu hejtman Plzeňského kraje. Mediální záštitu převzala redakce časopisu 112, GŘ HZS ČR a MS Line, vydavatelství časopisu Revue. Akce CIMIC 2012 byla vzdělávací odbornou akcí rozšířenou o praktické zaměstnání složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS ) a vybraných útvarů a zařízení Armády České republiky, jejímž cílem bylo ověřit možnosti spolupráce jednotlivých prvků nejen v rámci IZS, ale také možnosti spolupráce IZS a Armády České republiky, včetně využití dosavadních zkušeností a předání získaných znalostí mezi těmito dvěma sektory. Cílem této akce bylo rozvinout v minulosti již několikrát využitou spolupráci mezi civilním a armádním sektorem, a to nejen v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací. Záměrem bylo dále tuto spolupráci plnohodnotně rozvíjet i v době klidu (a míru) a tento prostor využít pro vzájemnou přípravu, vzdělávání a výcvik, který je nezbytný pro zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Akce CIMIC 2012 je výsledkem celoroční spolupráce na nejrůznějších projektech a konferencích, kde se příslušníci civilního a armádního sektoru pravidelně setkávali. Odborné diskuse přinášely nové podněty a názory, které chtěla SKPZ ověřit a reálně prověřit formou společného praktického zaměstnání. Následně pak SKPZ může své podněty předložit ústředním orgánům formou odborných doporučení. Záměr: 1. Ověření součinnosti složek IZS při řešení mimořádných událostí souvisejících s výskytem VNN v ČR (dle stávajících plánů: STČ 05 Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů; TP Epidemie hromadné nákazy osob; a další mimořádné události, např. import VNN do ČR) 2. Prověření stávajících postupů jednotlivých složek IZS, 3. Předávání informací a zkušeností AČR a civilních složek IZS, včetně vzájemného seznámení se s činnostmi, pracovními postupy a kompetencemi, při řešení mimořádných událostí s přítomností biologických látek, 4. Výsledná zjištění formulovat do společných doporučení a navrhovaných postupů, které by měly být následně řešeny na úrovni meziresortních pracovních skupin. 8

10 Účel: civilní složky IZS si mohou vyzkoušet práci v bariérovém režimu, vzájemně si prezentovat své postupy, konzultovat je a diskutovat nad nimi, ověřit jejich reálnost a proveditelnost v praxi, ověřit si vzájemnou součinnost při řešení takovýchto mimořádných událostí a krizových situací (stavů) Akce CIMIC 2012 byla složena z několika částí: - Odborná konference (formou workshopů s řízenou diskusí téma bylo stanoveno s ohledem na scénáře praktické části včetně potřebných úvodních přednášek pro vymezení řešené problematiky; jeden workshop byl věnován pouze složkám IZS, které se účastnily následné praktické části akce, druhý závěrečný workshop byl zpřístupněn odborné veřejnosti), - Praktická část: Simulace konkrétních úkolů (dva dopředu vytipované a předpřipravené scénáře mimořádné události) k ověření dosavadních postupů s možností vyzkoušet si některé postupy uplatňované v jiných složkách IZS, - Doprovodná výstava firem včetně praktických ukázek činností složek IZS (v průběhu akce). Časové rozvržení akce: - 4denní akce (2 pracovní dny praktického zaměstnání, 2 dny workshopů) Praktické zaměstnání probíhalo ve dnech a V pondělí probíhala nejprve teoretická příprava všech složek v rámci odborného workshopu, následně byly z cvičících vytvořeny dva týmy, z nichž každý procvičoval jiný scénář mimořádné události. V úterý procvičoval jeden tým scénář Ebola, ve středu druhý tým procvičoval scénář Variola. V závěru každého dne proběhlo vyhodnocení celého dne, dílčí vyhodnocení probíhalo po každém zaměstnání, neboť k jednotlivým scénářům byli ustanovení také rozhodčí, kteří diskutovali své připomínky a postřehy s cvičícími a následně prováděli nový nácvik dle dohodnutých úprav. Konference/workshop s názvem ŘEŠENÍ VYSOCE VIRULENTNÍCH NÁKAZ V ČR LIMITY A PODMÍNKY pro širokou odbornou veřejnost se konal ve čtvrtek Odborný program byl doplněn o praktickou dynamickou ukázku připravenou na scénář Variola, dále o ukázky činností a prostředků Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Státního ústavu jaderné, biologické a chemické ochrany a dalších složek IZS či útvarů Armády ČR. Ukázky vybavení těchto složek doplňovala doprovodná výstava firem. - celkový počet účastníků v průběhu 4 dnů akce překročil 250 osob, - předneseno 25 odborných přednášek během dvou dnů, - prezentováno bylo 29 kusů techniky, 6 nafukovacích stanů a tři velkokapacitní haly (kontejnery AČR nepočítaje), - celková plocha akce činila m2, Akce se, v rámci soustředění při zahájení semestru pro obor zdravotnický záchranář, ve středu zúčastnili také studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha. Počet studentů byl cca 50 osob. Odborné zajištění akce: - vedoucí akce: plk. MUDr. František Bílek, PhD., - odborný garant: MUDr. Josef Štorek, PhD. - celkový počet přednášejících v rámci obou workshopů: 16 (2x zdravotnický záchranář, 9x lékař a 5x ostatní pracovníci ve zdravotnictví). Vzdělávání přínos pro účastníky: akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky, celkově ohodnocena 10 kredity: - celoživotní vzdělávání pro lékaře dle stavovského předpisu ČLK č. 16/2012, - vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění u Asociace sester a - Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví. ČLK: akreditace č. 004/16/2006, č. akce ČAS: KK/2137/2004 KVVOPZ: č. akce 304/2012 Účast na akci nebyla zpoplatněna díky finančnímu přispění Plzeňského kraje a finanční podpoře firem účastnících se doprovodné výstavy. Hlavním partnerem akce byla společnost Unipro-Alpha CS, spol. s r.o., partnery společnosti Puro-Klima, a.s. a Sat Consult, spol. s r.o., dále vystavovatelé Cheiron, a.s. a Medirol, s.r.o. V Praze dne 27. listopadu 2012 Účast na akci: - uzavřené části v rámci praktického zaměstnání se zúčastnilo cca 150 cvičících osob, - workshopu dne se účastnilo dalších více než 100 osob, 9

11 Poděkování patří všem našim partnerům! a účastníkům! 10

12 AKCE CIMIC 2012 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Spolupráce AČR a civilních složek IZS. I. OBECNÉ INFORMACE K AKCI Ve dnech září 2012 se na letišti v Líních uskutečnila vzdělávací akce s praktickým zaměstnáním pod názvem CIMIC - CIVIL & MILITARY COOPERATION a zdravotnické systémy v ČR. Pořadatelem této akce byla Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Ústřední vojenský zdravotní ústav Armády ČR. Záměr akce: 1. Ověření součinnosti složek IZS při řešení mimořádných událostí souvisejících s výskytem VNN u osoby v ČR s využitím postupů uvedených ve stávajících plánech: a) ověření STČ 05 Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů; b) TP Epidemie (rok 2010) hromadné nákazy osob především v části záchytu pacienta před vznikem KS; c) mimořádné události, konkrétně import, resp. výskyt VNN do/v ČR), které jsou řešeny na úrovni krajů v rámci IZS. 2. Prověření stávajících postupů jednotlivých složek IZS s důrazem na činnost zdravotnických systémů. 3. Předávání informací a zkušeností AČR a civilních složek IZS včetně vzájemného seznámení se s činnostmi, pracovními postupy a kompetencemi při řešení mimořádných událostí s přítomností biologických látek řešení dílčích úkolů souvisejících s postupy při B-agens. Účel akce: Civilní složky IZS si mohou vyzkoušet práci v bariérovém režimu, vzájemně si prezentovat své postupy, porovnávat je s postupy armádních složek a diskutovat o zjištěných rozdílných přístupech, ověřit jejich reálnost a proveditelnost v praxi, ověřit si vzájemnou součinnost při řešení takovýchto mimořádných událostí a krizových situací (stavů). Cíl akce: Výsledná zjištění formulovat do společných doporučení a navrhovaných postupů, které by měly být následně řešeny na úrovni meziresortních pracovních skupin. II. PŘÍPRAVA PRAKTICKÉHO ZAMĚSTNÁNÍ V přípravném období (duben až srpen 2012) se uskutečnilo 6 pracovních jednání, na kterých byl stanoven harmonogram přípravy celého projektu, vypracovány scénáře jednotlivých praktických zaměstnání a řešeno organizační zajištění celé akce. Dále proběhlo jednání mezi Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje a policisty odboru nelegálních obchodů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, se kterými byly konzultovány postupy Policie ČR v případě výskytu vysoce virulentních látek. Tomuto přípravnému období předcházela dílčí jednání na Ministerstvu zdravotnictví a Generálním ředitelství HZS ČR (září 2011 až únor 2012), jejichž cílem bylo jednak informovat o záměru celé akce, ale také původní záměr akce konfrontovat s představiteli těchto ústředních orgánů a přizpůsobit jej aktuálním úkolům a dění v oblasti ochrany obyvatelstva a veřejného zdraví. Byly připraveny scénáře následujících modelových situací: 1. Modelová situace EBOLA situace modelovala průběh podezření z importu VNN ze zahraničí - k lékaři ve velkoměstě přijde pacient, který má kašel, horečku, krvácení a cca před 3 týdny pobýval v Africe. Lékař diagnostikuje vysoce virulentní nákazu. V rámci tohoto scénáře byl kladem velký důraz na přípravu orgánem ochrany veřejného zdraví (dále jen OOVZ ), v tomto případě KHS PK, která byla odpovědná za komplexní řízení akce. Vzhledem k tomu, že akce byla započata telefonátem praktického lékaře na OS ZZS s tím, že vzhledem k prvotnímu vyšetření a odebrané anamnéze pojal lékař podezření na možnou VNN typu krvácivá horečka, byl již prvotní výjezd ZZS proveden Biohazard týmem, postupně jsou aktivovány další složky IZS. 2. Modelová situace VARIOLA podezření na přípravu bioteroristického činu (STČ 05) - v lese najde náhodná osoba objekt (laboratoř) a zavolá na linku 112. Informace je předána IOS Policie ČR, které vyšle na místo hlídku OO Policie ČR. Hlídka Policie ČR po příjezdu zjistí přítomnost poraněného oznamovatele, výskyt podezřelých laboratorních zvířat (včetně uhynulých) a následně dojde k nálezu mrtvoly. Na místo je přivolána ZZS, HZS a KHS. Po negativní odpovědi speciálního mobilního týmu SÚJCHBO na výzvu k výjezdu byl následně aktivován Speciální mobilní biologický tým (SMBT) AČR. OOVZ je konstatován předpoklad výskytu vysoce virulentní nákazy, následně je 11

13 policisty objevena i mrtvola s klinickými příznaky VNN. Zde byl hlavní důraz kladen na přípravu a řádné provedení akce přímo v místě zásahu, kdy cílem byla minimalizace rozšíření nákazy mimo místo prvotního výskytu, přičemž je hledán nejvhodnější velitel zásahu. Praktický nácvik modelových situací probíhal ve dnech září 2012, dne 10. září 2012 probíhala teoretická příprava všech cvičících formou workshopu. Denní zaměstnání bylo rozděleno do dvou celků. V průběhu dopoledne proběhl praktický nácvik řešení jedné modelové situace, který byl následně podrobně vyhodnocen. Na základě provedeného vyhodnocení se v odpoledním zaměstnání stejná modelová situace opakovala a po jejím skončení bylo opět provedeno podrobné vyhodnocení. III. PROBLEMATICKÉ OTÁZKY ZJIŠTĚNÉ PŘI VYTVÁŘENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ 3.1. OBECNÁ VÝCHODISKA MODELOVÝCH SITUACÍ Variola nebezpečná infekce dle IHR (2005), která podléhá hlášení OOVZ na MZ ČR a pak dále na mezinárodní úrovni (neřešeno v rámci cvičení - vztah na ústřední orgány ČR a následně WHO). Laboratoř, která analyzuje, odebírá vzorky nutnost zajištění správných postupů při odběru (min. poučením) laboratoř odpovídá za vyhotovenou analýzu. Odběrové soupravy má k dispozici SZÚ Praha. Odběr vzorků biologického materiálu v příp. podezření na VNN neprobíhá v ordinaci praktického lékaře ani na pracovišti lékařské první pomoci, neboť nesplňují kritéria dané úrovně biologického rizika. Nutno zajistit bezpečnost transportu vzorků do laboratoře. Otázku zajištění vhodné referenční laboratoře pro vyšetření původců VNN, které nejsou schopny zajistit referenční laboratoře v ČR (např. Ebola, variola, Marburg, Lassa), řeší MZ ve spolupráci s MO (nasmlouvání zahraniční laboratoře, součinnostní dohoda k zajištění transportu vzorků biolog. materiálu silami a prostředky MO). Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce má statut národního centra pro izolaci a léčbu pacientů s VNN (celková kapacita 10 lůžek, z toho 8 lůžek ve dvou boxech a 2 lůžka JIP). Usnesení vlády vymezuje využití CBO Těchonín = záloha Nemocnice Na Bulovce pro hospitalizaci pacientů s VNN. Pokud není posádka ZZS vybavena pro práci v nebezpečném prostředí riziko VNN (nejvyšší riziko), kde jedinou možnou ochranu představují přetlakové oděvy, vstupují do objektu/nebezpečné zóny příslušníci HZS VYMEZENÍ SCÉNÁŘŮ, LIMITY PRO PRAKTICKÁ ZAMĚSTNÁNÍ SLOŽEK IZS V rámci modelové situace EBOLA nebyly do scénáře (záměrně) vzaty tyto činnosti a úkoly: Hlášení nebezpečné infekce OOVZ na MZ ČR. Odběr biologického materiálu a jeho odvoz. Provádění dekontaminace prostor ordinace a čekárny praktického lékaře. V rámci modelové situace VARIOLA nebyly do scénáře (záměrně) vzaty tyto činnosti a úkoly: Hlášení nebezpečné infekce OOVZ na MZ ČR. Odběr a odvoz biologického materiálu do laboratoře. Součinnost s Kriminalistickým ústavem PČR OKTE odbor kriminalistické techniky a expertíz. Odvoz mrtvoly z místa zásahu. Mezi hlavní stanovená omezení cvičení patřilo nahrazení příslušníků KOPIS příslušníkem OS ZZS LK a dále používání spojovacích prostředků AČR (Motorola) všemi zúčastněnými na jednom kanálu a to z důvodu kontroly komunikace a toku informací mezi jednotlivými prvky rozhodčími a pozorovateli. Nedostatečné spojové prostředky radiové komunikace se tak staly jediným slabým místem celé akce CIMIC DISKUTOVANÉ OTÁZKY Mrtvola odvoz mrtvoly z místa zásahu pohřební služba vs. ZZS? Jaká jsou rizika, kdo je převezme? Jaké jsou přímé náklady? Oblékání OOP a vlastní dekontaminace lékaře a sestry v ordinaci PLD po potřísnění zvratky při podezření z Eboly: kdy obléct OOP? Jak přistupovat k ostatním pacientům v čekárně? Stanovisko: Uzavřít čekárnu pro nově příchozí, tj. zamezit dalšímu vstupu nových pacientů, odvolat objednané pacienty. Do jaké míry může lékař a sestra v ordinaci PLD využít případné vlastní sprchy pro hygienickou očistu vs. provedení dekontaminace pod odborným dozorem HZS? Jak budou na místě řešit nebezpečný odpad přímo v ordinaci PLD do příjezdu HZS? Stanovisko: Zákaz použití vlastní sprchy vzhledem k napojení na kanalizaci bez předchozího zajištění nebezpečného/ kontaminovaného odpadu. V případě potřísnění 12

14 biologickým materiálem kontaminovaného pacientem, provedení hrubé dekontaminace svlečením potřísněných oděvů a jejich uložením do pytle. Následně převzetí HZS, resp. zajištění odborné dekontaminace firmou. Provedení dekontaminace ordinace a čekárny PLD - HZS nebo odborná firma? V jakém časovém horizontu? Do té doby uzavřeno a střeženo PČR? Provádí KHS dozor nad dekontaminací vlastního prostoru? Rozhoduje (nebo doporučuje) o dekontaminačním prostředku? Kdo přebírá odpovědnost za kontrolu provedené dekontaminace prostor a jejich následné zprovoznění? Rozhodnutí o umístění pacienta do zdravotnického zařízení vydává KHS? Jaká je role HH ve vztahu k umístění pacienta do CBO Těchonín? Při rozhodnutí o umístění pacienta v CBO T., doba aktivace 48 h, kde bude umístěn na tuto přechodnou dobu? Rizika z dalšího transportu, kontaminace dalšího prostoru a osob. Pokyn ZZS k umístění pacienta do ZZ je nutné dávat rozhodnutí KHS, když FN Bulovka je jediné odpovídající ZZ pro hospitalizaci pacienta s VNN? V jakých případech je možné využít infekčních klinik ve ZZ v kraji (za předpokladu že jsou)? Jaké následky má umístění civilního pacienta v CBO Těchonín pro léčbu a hospitalizaci? Jak je ošetřeno veřejné pojištění v takovém případě? Uzavření čekárny v ordinaci PLD po vyslovení podezření z onemocnění Ebolou? Velitel zásahu může uzavřít prostor (zpravidla příslušník HZS) nenechat nikoho odejít z čekárny vyžaduje účast policie, která je může jako jediná legitimovat. Nasadit jim respirátory? Existuje návrh na vybavení PČR při vstupu příslušníků do nebezpečné zóny? Jednorázové OOP pro modelované situace nejsou dostatečnou ochranou, neboť legitimace osob probíhá v bezprostřední blízkosti! IV. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 4.1. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Biohazard týmy ZZS v ČR ZZS v některých krajích ČR budují tzv. Biohazard týmy ZZS pro řešení mimořádných událostí, při nichž je u pacientů vysloveno podezření na vysoce virulentní nákazu např. vzhledem k cestovní anamnéze v uplynulých 21 dnech. Mezi takové ZZS patří: - dlouhodobě ZZS Jihočeského kraje, která má již dlouholeté zkušenosti v této oblasti a akce CIMIC 2012 se proto účastnili její zástupci především jako pozorovatelé a rozhodčí; - od roku 2011 také ZZS Plzeňského kraje, která však v době akce CIMIC 2012 neměla svůj tým ještě vybaven a připraven, proto se modelových situací účastnila s běžnými výjezdovými posádkami; - od roku 2011 začala svůj tým budovat také ZZS Libereckého kraje, která se akce CIMIC 2012 účastnila rovněž v roli cvičící; - od roku 2012 buduje svůj Biohazard tým také ZZS Královehradeckého kraje. Vyhodnocení akce CIMIC 2012 z pohledu ZZS Libereckého kraje je přílohou č. 1 této zprávy Proč budovat speciální týmy ZZS? Vyčlenění speciálních týmů pro řešení netradičních mimořádných událostí spojených s rizikovými látkami, které vysoce ohrožují zdraví pracovníků ZZS, je efektivní pro zaměstnavatele, neboť nároky na výcvik a především vybavení těchto pracovníků jsou značně vysoké a není možné je paušálně aplikovat na všechny zaměstnance ZZS (členy výjezdové posádky). Otázkou však zůstává, zda jedinými rizikovými látkami je biologické agens a proč nejsou některé týmy připravovány i na zásah v chemicky zasaženém prostředí. Odpověď na otázku by měla přinést analýza rizik v daném kraji, kterou by si pro tyto účely měla každá ZZS vypracovat. Získala by tak odpověď na otázky, zda: 1. Existuje v jejím kraji vyšší riziko importu VNN? Předpokládaná pravděpodobnost výskytu. 2. Existuje v daném kraji pravděpodobnost teroristického útoku? Podložené podezření na bioterorismus. 3. Jak časté jsou v daném kraji mimořádné události spojené s únikem nebezpečných chemických látek, při nichž dochází k poškození zdraví a životů lidí? 4. Jaká další rizika existují v jejím kraji a zda je nutné se na ně připravovat či bude vhodné je zahrnout do nově vznikajících odborností pracovníků ZZS. Opravdu je jediným nebo největším rizikem v kraji biologické ohrožení? Jelikož není záměrem, aby speciální týmy ZZS vznikaly nahodile a impulsivně, je nutné k jejich budování přistupovat s rozmyslem a odpovědně. Přestože jsou ZZS zřizovány na krajské úrovni, je nutné vzít také v úvahu rizika spojená s uspořádáním kraje, jeho pozicí v rámci České republiky (příhraniční oblasti, sousední kraje) apod. V úvahu je zapotřebí vzít také možnost mezikrajské výpomoci (třetí stupeň poplachu je vyhlašován při využití sil a prostředků z jiných krajů). Doporučení č. 1: Při rozhodování o možném vybudování speciálních týmů ZZS je nutné zpracovat analýzu rizik v kraji a současně zvážit vnější faktory. Je vhodné přitom vycházet z analýzy rizik kraje, ovšem pro potřeby ZZS je nutné s některými riziky více pracovat a podrobit 13

15 je důkladné analýze. Předpokladem je spolupráce s příslušným HZS a KHS. Upozornění č. 1: Biohazard tým ZZS není interní záležitostí ZZS! Vybudování speciálního týmu ZZS mění rozložení sil a prostředků, tedy i možných výkonů/služeb, v kraji, je proto nutné od počátku aktivně spolupracovat s dalšími složkami IZS. Upozornění č. 2: Analýza rizik v kraji zpracovávána v rámci havarijního plánování se zabývá vytipovanými (schválenými) mimořádnými událostmi (23 typů MU) a je mezi nimi epidemie. Výskyt VNN ovšem není z tohoto titulu uznanou mimořádnou událostí, pro kterou by se analýza rizika zpracovávala samostatně. Upozornění č. 3: Kromě analýzy rizik je nutné zpracovat analýzu ohrožení daného území, neboť přítomnost vybraných subjektů zvyšuje pravděpodobnost výskytu VNN v kraji (hraniční přechody, mezinárodní letiště, infekční klinika, laboratoře apod.) Ochrana všech členů posádek ZZS Budování speciálních týmů ZZS ovšem nesmí vést k představě, že ostatní posádky nejsou ohroženy žádnými riziky a nepotřebují osobní ochranné prostředky mimo pracovních oděvů. Orgány ochrany veřejného zdraví jsou schopny odpovědně informovat ZZS: 1. Jaké infekce se v daném kraji vyskytují nejčastěji? 2. Jaké epidemie se v posledních letech pravidelně objevují? 3. Jaké ohrožení zdraví z toho plyne pro posádky ZZS a jak dostatečně chránit jejich zdraví? Doporučení č. 2: Ochrana před biologickými agens zahrnuje nejen speciální ochranné prostředky pro ochranu před vysoce nebezpečnými onemocněními, ale také ochranu před běžnými infekcemi, jimž jsou denně vystavovány všechny posádky v terénu Aktivace speciálních týmů ZZ Způsob aktivace speciálního týmu ZZS musí být jasně stanoven předem, ale rovněž je nutné mít přesně vymezeno, kdy může být speciální tým ZZS aktivován a kým. Stejně tak by měla samotná aktivace takového týmu být spouštěčem dalších činností a složek mimo ZZS v daném kraji. Doporučení č. 3: Zpracovat plán aktivace speciálního týmu ZZS a podmínky jeho aktivace. Při vymezování situací, kdy je možno aktivovat speciální tým ZZS, je vhodné si uvědomit i pravomoci, které má takový speciální tým, činnosti, které vykonává nebo potřebuje vykonat za součinnosti jiné složky IZS (např. Policie ČR) Standardní operační postupy posádek ZZS Pro činnost specializovaného týmu ZZS, ale také informovanost všech členů výjezdních posádek, je zapotřebí vypracovat standardní operační postupy nejen pro řešení situací, při nichž je vysloveno podezření na VNN, ale také pro situace s výskytem běžných infekčních onemocnění, které nejsou důvodem pro vyslání speciálního týmu ZZS. Doporučení č. 4: Standardní operační postupy (dále jen SOP) vytvořené pro tyto účely by měly obsahovat: - informace o rizicích plynoucích z infekcí a VNN, - doporučené osobní ochranné prostředky, - vhodné dekontaminační a dezinfekční prostředky pro posádku i technické prostředky (sanita, vybavení apod.), - úkoly a postupy pro zajištění vlastní ochrany, ochrany okolí a ostatních osob. Při tvorbě SOP je vhodné vycházet z metodických listů č. 1L, 8L a 2N, které má zpracovány MV- Generální ředitelství HZS ČR v rámci Bojového řádu jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu. Samostatný SOP by měl být vypracován pro příjem výzvy k výjezdu k pacientovi s podezřením na VNN, ať už výzvu telefonuje praktický lékař či jiná složka IZS. Předmětem SOP by mělo být: - otázky pracovníků KOS ZZS pro určení správné výjezdové posádky (běžná posádka nebo speciální tým ZZS), - upozornění na správné chování zvyšující bezpečnost okolních osob do okamžiku zajištění pacienta s podezřením na VNN (respirátor bez výdechového ventilu je-li to možné nasadit pacientovi, respirátory nasadit ostatním osobám, které jsou s pacientem ve styku, používání rukavic, přikrytí biologického materiálu apod.), - vznesení kontrolního dotazu, zda již praktický lékař kontaktoval místně příslušný OOVZ ORGÁN OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1. Při zásazích IZS má v souvislosti s biologickými agens nezastupitelnou roli epidemiolog. 2. Dosažitelnost epidemiologů je zajištěna jen v pracovní době. 3. Při potřebě epidemiologa v místě zásahu je nezbytné zajistit jednotně odvoz do místa zásahu - toto nelze zajistit neprodleně vlastními prostředky, je třeba zajistit jednou ze složek IZS. 4. V místě zásahu by měl být epidemiolog v roli konzultanta velitele zásahu, velitelem zásahu musí být dle situace jedna ze základních složek IZS (důvodem je delší doba setrvání v místě zásahu, znalost řídících úkolů, disponuje svým operačním střediskem pro vyžádání pomoci přímá komunikace). 5. Přístup KHS PK: V místě zásahu se epidemiolog pohybuje mimo hranici ohrožení na zdraví, není nutné 14

16 ho pro tento účel proto vybavovat osobními ochrannými prostředky. V mimořádné situaci ho vybaví OOPP velitel zásahu. Zde se však otevírá problém se zaškolením pro použití vhodných OOPP a především netrénovanost vykonávaných činností/pracovních postupů v OOPP. Doporučení: Je potřeba, aby pracovník KHS byl neustále v kontaktu s velitelem zásahu a pokud možno přímo na místě v co nejkratším čase. Telefonické spojení je nedostačující. Pozn.: Výše uvedené je odrazem aktuálního stavu poznání a zkušeností z akce CIMIC v září roku 2012 a odráží přístup krajského orgánu AČR Celé akce se zúčastnily tyto složky AČR: a) Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha (dále ÚVZÚ Praha), který poskytl své Speciální mobilní biologické týmy (SMBT) pro odběry a analýzu vzorků na místě b) Centrum biologické ochrany Těchonín (dále CBO Těchonín), které simulovalo zdravotnické zařízení v případě modelové situace EBOLA. c) Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové (dále FVZ UO HK), která poskytla figuranty. d) Společné síly (dále SpS AČR), které pomáhaly zajistit logistiku celé akce. Vyhodnocení akce CIMIC 2012 z pohledu Ústředního vojenského zdravotního ústavu Praha (včetně CBO Těchonín) je přílohou č. 2 této zprávy HZS A PČR Zástupci HZS Plzeňského kraje se sice účastnili všech pracovních jednání při přípravě scénářů a celé akce, přesto se však aktivně nepodíleli na praktickém zaměstnání, nýbrž jen čtvrtečního workshopu s ukázkou svých činností. HZS pro potřeby cvičení zastoupil Sbor dobrovolných hasičů Růžodol, který měl zapůjčeno potřebné vybavení od profesionálních HZS Libereckého kraje. Vyhodnocení akce CIMIC 2012 z pohledu SDH Růžodol je přílohou č. 3 této zprávy. Doporučení: Velitelem zásahu nemusí být hasič, na místě jsme ukázali, že velmi efektivně dokáže řídit zásah věci znalý lékař či hygienik, samozřejmě za maximální podpory ostatních složek OSTATNÍ ÚČASTNÍCI Kromě výše uvedených účastníků se celé akce účastnil také Státní ústav jaderné, biologické a chemické ochrany, v. v. i. (dále jen SÚJCHBO ) a Středisko CIMIC/PSYOPS v Lipníku nad Bečvou. Oba účastníci se přímo nepodíleli na řešení modelových situací, mají však své úkoly, které se dotýkají řešení i těchto situací, byť v případě Střediska CIMIC/PSYOPS nepřímo. SÚJCHBO je zapojeno do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR a provádí odběr a identifikaci neznámých látek, včetně látek biologického charakteru SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany je veřejná výzkumná instituce zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) za účelem výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek a zabezpečení technické podpory dozorové a inspekční činnosti prováděné tímto Úřadem v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Na základě požadavků zřizovatele, dalších státních orgánů, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků poskytuje SÚJCHBO odbornou pomoc, expertizy, testování, identifikaci neznámých látek a další obdobné činnosti. Kvalifikovanost odborných pracovníků a vybavení pracovišť je využíváno např. při zapojení SÚJCHBO do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi MV-GŘ HZS ČR a SÚJCHBO, v. v. i. Činnost SÚJCHBO v rámci IZS je specifikována v Typové činnosti Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů a v Pokynu GŘ HZS ČR a náměstka MV č. 46/200, kterým se stanoví postup činnosti HZS ČR při oznámení, nálezu nebo důvodném podezření z nálezu chemických zbraní nebo vysoce nebezpečných chemických látek podléhajících režimu zákona č. 19/1997 Sb., který uvádí případy, kdy se požaduje poskytnutí plánované pomoci: pokud nestačí síly a prostředky laboratoře HZS ČR nejsou dostatečné nebo vhodné k zajištění nálezu nebo přepravy bojové chemické látky, pokud analýza potvrdí, že se jedná o bojovou chemickou látku, laboratoř HZS ČR prostřednictvím OPIS vyzve SÚJCHBO, který je pověřen zneškodňováním bojových chemických látek, k převzetí této látky. Síly a prostředky SÚJCHBO jsou řízeny centrálně. Podpora SÚJCHBO na místě nálezu podezřelého předmětu je vyžádána prostřednictvím OPIS MV-GŘ HZS ČR nebo cestou Styčného místa SÚJB. SÚJCHBO rovněž zabezpečuje pro tyto složky vzdělávací a výcvikovou činnost. Další činností je činnost poskytovaná ve veřejném zájmu, spočívající ve zpracování odborných podkladů pro rozhodovací činnost a plnění úkolů státních orgánů, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků v oborech, jimiž se SÚJCHBO zabývá, s přednostním zabezpečením této činnosti pro zřizovatele, tj. SÚJB. Na tyto činnosti navazuje provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a expertiz, poradenství a školicích akcí dle požadavků objednatelů právnických i fyzických osob. 15

17 Středisko CIMIC/PSYOPS Středisko CIMIC/PSYOPS sice není prioritně určeno pro řešení mimořádných situací s přítomností nebezpečných látek, v rámci spolupráce s prvky Armády ČR bylo však i toto středisko přivzato ke spolupráci. Jedním z důvodů byly jeho nenahraditelné zkušenosti získané při své činnosti poskytované pomoci civilnímu obyvatelstvu při povodních. Středisko CIMIC/PSYOPS je nositelem civilněvojenské spolupráce neboli civil-military cooperation = CIMIC. Středisko CIMIC/PSYOPS může při vyhlášení krizové situace vyslat: - 6 mobilních monitorovacích týmů (dále také MMT ), ks Tatry pro rozvoz humanitární pomoci a - až 5 důstojníků. V případě doplnění chybějících Land Roverů na tabulkové počty by mohli vyslat až 15 MMT, tj. například 1 důstojník a 3 MMT na 1 kraj. Využití Střediska CIMIC/PSYOPS v obdobných situacích jako byly modelovány během akce CIMIC 2012, např. při rozsáhlých epidemiích, kdy v některých oblastech již dochází k narušení logistické sítě zásobování (léky, zdravotnickým materiálem nebo potraviny atd.) nebo vlivem jiných mimořádných událostí došlo k poškození komunikací a komunikačních sítí, je následující: - důstojníka (CIMIC) zařadit do řídícího štábu, - mobilní monitorovací týmy (MMT) úkolovat dle pokynů řídícího štábu za účelem: i. udržování celkového přehledu zasažené oblasti (MMT disponují kompatibilními komunikačními prostředky Matra-Pegas, internet, mobily, kamera, digitální fotoaparát), ii. předávání potřebných informací do oblastí, kde nemohou působit základní (civilní) prvky IZS (značná průchodnost Land Roverů umožňuje osobní návštěvy postižených obcí a samot, případné rozdávání informačních produktů s telefonními kontakty, instrukcemi, ale i běžné informace, vzkazy příbuzných apod.), iii. provádění základní první pomoci, iv. dovážení minimální humanitární pomoci a potravin, v. působení v určeném terénu samostatně a relativně dlouhodobě (cca 2-4 týdny), vi. napomáhání při určování priorit v plánované rekonstrukci (mosty, komunikace, energetické zdroje apod.), vii. dopravování specialistů do zasaženého prostoru (lékaři, psychologové, kaplani apod.) OBECNÁ DOPORUČENÍ Obecná doporučení odborná Vybudování skupiny pracovníků - odborníků s celorepublikovou působností - pomocný orgán pro řešení zásahu s výskytem B -agens a VNN. Iniciovat zpracování samostatného dokumentu, který bude řešit zásahy s možným výskytem B- agens a VNN u osob a bude závazný pro všechny složky IZS Obecná doporučení organizační Včas (cca 2 roky dopředu) plánovat akci ve spolupráci s ostatními složkami, aby se dostala do plánu výcviku. Co se AČR týče, byla by lepší varianta zakomponovat armádní síly do oficiálního cvičení IZS. Ve vztahu k médiím směřovat praktické ukázky do dopoledních hodin, aby média stihla uzávěrky. Od počátku příprav vyčlenit jednu osobu pro kontakt s médii a jejich průběžné informování. Během praktického zaměstnání se velmi osvědčil systém briefingů s rozhodčími mezi dopoledními a odpoledními rozehrami, kdy byly v širokém plénu diskutovány všechny problémové oblasti daného scénáře, na místě byla přijata řešení, která byla následně i odzkoušena. Bylo tím docíleno optimalizace rozhodovacích procesů, velké úspory času, odbourány duplicity apod KONCEPČNÍ DOPORUČENÍ Vysoká specifičnost problematiky VNN, kladoucí speciální požadavky na profesionalitu zasahujícího personálu včetně superspeciální logistiky, posunuje problematiku v koncepčním záměru směrem k existenci Národního BHT (dále jen NBHT ) na bázi multioborové součinnosti specialistů a jeho organizační začlenění do systému odezvy národního bezpečnostního systému (např. vztahem k ÚKŠ, popř. ÚEK). K navýšení připravenosti kontaktní první linie zdravotnictví ZZS, praktičtí lékaři apod. je nezbytné vypracovat kritéria pro vyslovení podezření na výskyt VNN ; signál pro spuštění reakce souběhu opatření protiepidemického a kurativního charakteru pod koordinací a gescí aktivovaného NBHT. K efektivní odezvě připravit sadu přísných protiepidemických opatření jako součást krizových opatření resortu zdravotnictví v rámci krizového plánu MZ ČR. Systémově (v rámci principů a zásad národního bezpečnostního systému) popsat místo, význam a roli dokumentů typy Typový plán epidemie, Národní pandemický plán, Instrukce dle IHR apod. Prosadit existenci stálé meziresortní redakce Souboru typových činností IZS při GŘ HZS ČR se zástupcem resortu z řad odborníků; iniciovat novou Typovou činnost IZS na VNN. Aktivaci možných prostředků AČR přiblížit reálným potřebám IZS, resp. civilního 16

18 zdravotnictví, v časové ose přijímaných preventivně bezpečnostních opatření, popř. opatření reakce. V. VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ 5.1. BIOHAZARD TÝMY ZZS V ČR Vzhledem k poměrně již vysokému počtu vznikajících Biohazard týmů ZZS je zapotřebí koordinovat tyto snahy tak, aby při minimálních nákladech přinesly maximální užitek všem obyvatelům ČR. Nepředpokládáme vznik Biohazard týmů ZZS ve všech krajích. Při stávajících ZZS s vybudovaným (či právě budovaném) Biohazard týmu lze předpokládat, že bude nutné nyní velmi dobře zvažovat, zda a v kterém kraji v Čechách, má vzniknout další Biohazard tým ZZS. Speciální tým (Biohazard tým) ZZS na Moravě zcela chybí, což lze považovat za bílé, nepokryté místo. I vzhledem ke dvěma mezinárodním letištím, v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji, doporučujeme pečlivě zvažovat přístup k budování speciálních týmů ZZS na Moravě. Překvapivě přes ustanovení Letiště Václava Havla Praha (Ruzyně) za vstupní místo do ČR z hlediska IHR (2005), přítomnost infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce jako národního centra pro léčbu a izolaci pacientů s VNN, nemá ZZS hl. m. Prahy žádný speciální tým vyškolený a vybavený pro transport pacientů s VNN. Všechny tyto skutečnosti naléhavě vyžadují koordinaci budování Biohazard týmů ZZS v ČR, sjednocení přístupů k jejich tvorbě a materiálnětechnickému vybavení, neboť jednotnost technického a materiálního vybavení (přes krajskou úroveň ZZS) je pro vzájemnou součinnost a zastupitelnost těchto týmů nejen vhodná, ale přímo nezbytná, ale také personálnímu obsazení a jejich následné udržitelnosti z hlediska připravenosti (školení, cvičení atd.). Pro ZZS by bylo rovněž přínosem možnost využití dosavadních zkušeností armádních zdravotnických složek, a to nejenom z hlediska zkušeností postupů, ale také vybavení. Vzájemná součinnost a znalost materiálního vybavení by usnadnila řešení rozsáhlých mimořádných situací. Je-li však v našem právním systému těžko dosažitelná součinnost ve vybavení a přístupů samotných krajů, těžko lze očekávat, že dojde ke spolupráci meziresortní na ústředních orgánech. Přesto však doporučujeme alespoň přizvat armádní útvary v roli konzultantů při vytváření koncepčních materiálů týkajících se nejenom budování speciálních týmů ZZS, ale také jejich udržování, zvyšování připravenosti, pravidelných školeních atd. Konkrétní návrhy pro ZZS a jejich Biohazard týmy budou předmětem dalších jednání uskutečněných v průběhu roku 2013, neboť vzhledem k širokému záběru akce CIMIC 2012 nebylo možné připravovat konkrétní návrhy ke všem problematickým oblastem. Akce CIMIC 2012 přesto přinesla souhrnný pohled na problematiku řešení situace s výskytem VNN ve vztahu k ZZS, odkryla mnohá problematická místa, především podtrhla krajský přístup ZZS, který vede k často naprosto odlišnému pojetí takové situace a jejímu odlišnému řešení. Důkazem toho je např. vybavení Biohazard týmu ZZS Libereckého kraje, která jde zcela odlišnou cestou než ZZS Jihočeského kraje. Přitom nelze říci, že by jedna z těchto dvou cest, byla špatná či nevhodná. Současně je nutné si uvědomit, že vybudování Biohazard týmu ZZS není samospasné. Stejnou připravenost a zaškolení vyžadují všechny zasahující složky IZS a i ony se musí jednotlivě a následně společně připravovat na tyto nové úkoly a postupy. V rámci krajů je pak nutné mít důkladně vyškolen tým lidí, který se v dané problematice orientuje a zná své pravomoci a úkoly. VI. ZÁVĚR Koordinační role SKPZ pro setkávání příslušníků AČR se zdravotnickým sektorem civilního systému se ukázala jako přínosná a vysoce efektivní, neboť umožňuje rychlou reakci na aktuální problémy obou stran. V dalších letech tedy bude vhodné této cesty využít pro organizaci společných cvičení či pro cvičení na krajské úrovni za účasti příslušníků AČR, především ÚVZÚ Praha v roli pozorovatelů. Cvičení tohoto typu probíhají a budou nadále probíhat min. 1x ročně ve všech krajích, jejichž ZZS disponuje biohazard týmem. Tento typ cvičení je samozřejmě nutné doplnit o samostatný soustavný výcvik a školení všech zasahujících složek, tedy především zdravotnického řetězce. Spolupráce všech složek IZS včetně AČR při řešení mimořádné události spojené s výskytem vysoce nebezpečné nákazy je limitováno: - připraveností jednotlivých složek, včetně orgánů ochrany veřejného zdraví včetně jejich schopností, sil a prostředků; - koordinací zasahujících složek v místě výskytu včetně respektování vzájemných pravomocí; - nastavením informačního toku mezi složkami IZS a to nejenom mezi základními složkami IZS, ale také ostatními, příp. vzájemným propojením jednotlivých komunikačních systémů; - modelovanými scénáři vypracovanými odbornou veřejností na základě dostupných informací a analýz. 17

19 Tak jako příprava celé akce CIMIC 2012 se nesla v soustředěné kontinuální pracovní jednání zúčastněných složek téměř po dobu 6 měsíců, i její vyhodnocení vyžadovalo několik pracovních setkání a diskusí. Vyhodnocování akce po odborné stránce trvalo přibližně 2 měsíce, přičemž plynule pokračovalo dalšími pracovními schůzkami s cílem vypracovat další dílčí návrhy pro jednotlivé složky IZS a rozvíjet nově získané informace a zkušenosti. Po prvních veřejných diskusí, které proběhly na půdě konference Medicína katastrof v Hradci Králové v listopadu 2012, budou konečné výstupy z akce směřovány na konferenci Medicína katastrof v Uherském Hradišti, která se koná v červnu Mezitím předpokládáme ještě konfrontace návrhů a doporučení s širší odbornou obcí na konferenci krizových manažerů ve Sloupu v Čechách a na semináři věnovanému VNN a ZZS ve Zlíně. Poznámka: Tento materiál je výsledkem poznání k a nezohledňuje další metodiky a předpisy vydané po Jeho další aktualizace bude probíhat v roce 2013 společně s realizací pracovních jednání uskutečněných v rámci jednotlivých složek zdravotnického řetězce, na které je prioritně zaměřena pozornost. 18

20 Příloha č. 3 - Vyhodnocení akce CIMIC 2012 z pohledu ZZS Libereckého kraje 19

21 20

22 Příloha č. 4 - Vyhodnocení akce CIMIC 2012 z pohledu ÚVZÚ Praha včetně CBO Těchonín 21

23 22

24 Příloha č. 5 - Vyhodnocení akce CIMIC 2012 z pohledu SDH Růžodol 23

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Ing. Jakub Vachek ZZS Středočeského kraje, p. o. Pracoviště krizové připravenosti Vančurova 1544, Kladno email.: jakub.vachek@zachranka.cz SMĚRNICE MZ ČR

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ MUDr. Josef Škola OS ČČK České Budějovice Fakta o HJ vznikly v roce 2002 transformací původních Záchranných jednotek ČČK v roce 2007 evidováno

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE ředitel: MUDr. Zdeněk Kubr OCHRANA 2007 Mezirezortní štábní cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků MUDr. Jiří Wachsmuth referát krizové

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

JEDNÁNÍ VÝBORU SKPZ A VÝBORU KONFERENCE MEKA

JEDNÁNÍ VÝBORU SKPZ A VÝBORU KONFERENCE MEKA JEDNÁNÍ VÝBORU SKPZ A VÝBORU KONFERENCE MEKA A REDAKCE SKPZ DNE 7. 6. 2011 V LUHAČOVICÍCH Přítomni: MUDr. Štorek, MUDr. Mašek, Ing. Jirásková, Mgr. Nováková, Ing. Častulík, prof. Masár a MUDr. Hrdlička

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zapsal a Michaela Málková Datum a místo: 25.2.2015, Jihlava Zápis ověřili MUDr. Marek Slabý Ing. Vladislava Filová MUDr.Martin Houdek Přítomni: Bc. Petr Bureš ZZS Ústeckého

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF BRNO 5. února 2015 MUDr.Bc. Dana Hlaváčková vedoucí pracoviště krizové připravenosti (PKP)

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA Medicína katastrof, Hradec Králové 29. -30.11. 2012 Havárie autobusu Chorvatsko 23.6. Sobota 04:00h MEDEVAC 1 Chorvatsko 24.6. (neděle) 1. výzva od

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 Evakuace vs. invakuace Evakuace souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících

Více

BIOLOGICKÉ RIZIKO V PRAXI

BIOLOGICKÉ RIZIKO V PRAXI BIOLOGICKÉ RIZIKO V PRAXI ÚSKALÍ SKUTEČNÉHO VÝJEZDU ZZS KVK David Steindl, PKP ZZS KVK PRIMÁRNÍ OCHRANA primární ochrana v.s. zastupitelnost flexibilita personální dostupnost riziko chyb x PŘIPRAVENOST

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji 1 Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji Ing. Nikola Konopásková Odbor zdravotnictví, Krajský úřad Středočeského kraje, 2015 2 Středočeský kraj 11 015 km 2

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

AKTIVNÍ STŘELEC SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ IZS STČ. KRAJE 2013

AKTIVNÍ STŘELEC SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ IZS STČ. KRAJE 2013 AKTIVNÍ STŘELEC SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ IZS STČ. KRAJE 2013 PROČ CVIČENÍ AKTIVNÍ STŘELEC? Policie ČR se již delší dobu zabývá problematikou tzv. aktivního střelce (útočníka) důvodem jsou tragické útoky aktivních

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012 MUDr. Petr NAVRÁTIL Organizační struktura Odboru vojenského zdravotnictví MO zastoupení VHPS HH MO 21 Ředitel odboru Asistent

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více