ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru"

Transkript

1 ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru

2

3 Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru

4 Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon. Ochranné známky Microsoft, Windows, Windows XP a Windows Vista jsou v USA registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation. Změna informací obsažených v tomto dokumentu je vyhrazena. Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce dodaných s těmito výrobky a službami. Z tohoto dokumentu nelze vyvozovat další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo textové chyby nebo opomenutí obsažená v tomto dokumentu. Číslo dílu: CE Edition 1, 10/2011

5 Obsah 1 Instalace softwaru... 1 Instalace sítě... 1 Konfigurace IP adresy... 1 Instalace softwaru... 2 Instalace softwaru USB... 3 Možnosti ovladačů tiskárny v systému Windows Konfigurace funkcí digitálního odesílání pro síťové produkty... 7 Instalace ovladače HP pro odesílání faxů z počítače (pouze systém Windows a modely s faxem)... 7 Konfigurace základního nastavení u pomocí průvodce HP nastavením skenování do e- mailu... 7 Vytvoření sdílené síťové složky pomocí průvodce HP nastavením funkce ukládání do složky... 8 Použití implementovaného webového serveru HP k povolení funkcí digitálního odesílání... 8 Vytvoření rychlých nastavení pomocí integrovaného webového serveru... 9 Konfigurace nastavení u pomocí implementovaného webového serveru HP... 9 CSWW iii

6 iv CSWW

7 1 Instalace softwaru Instalace sítě Další počítače můžete připojit k produktu pomocí síťového připojení. Konfigurace IP adresy 1. Ujistěte se, že produkt je zapnutý a na ovládacím panelu se zobrazuje zpráva Připraveno. 2. Připojte síťový kabel k produktu a k síti. 3. Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a přiřadí mu IP adresu nebo název hostitele. 4. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Síťová adresa a identifikujte název hostitele nebo IP adresu produktu. Pokud tlačítko Síťová adresa není zobrazeno, můžete název hostitele nebo IP adresu zjistit vytištěním konfigurační stránky. a. Na ovládacím panelu přejděte na tlačítko Správa a stiskněte je. b. Otevřete následující nabídky: Sestavy Stránky konfigurace/stavu Stránky konfigurace c. Chcete-li zobrazit informace na ovládacím panelu, stiskněte tlačítko Zobrazit. Chcete-li tyto stránky vytisknout, stiskněte tlačítko Tisk. CSWW Instalace sítě 1

8 d. Na stránce serveru Jetdirect vyhledejte IP adresu. 5. IPv4: Pokud je IP adresa , nebo x.x, je nutné IP adresu nakonfigurovat ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná. Instalace softwaru Windows Mac IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem fe80:, mělo by být možné z produktu tisknout. V opačném případě musíte IP adresu nakonfigurovat ručně. 1. Ukončete všechny programy spuštěné v počítači. 2. Nainstalujte software z disku CD. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 4. Po výzvě vyberte volbu Připojit pomocí kabelové sítě. 5. Ze seznamu dostupných tiskáren vyberte tiskárnu, která má správnou IP adresu. 6. Po ukončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit. Chcete-li instalovat další software nebo konfigurovat základní funkce digitálního odesílání, klikněte na tlačítko Další možnosti. Nainstalujte ovladač HP pro odesílání faxů z počítače, který umožňuje odesílat faxy (pouze modely s faxem). Pomocí průvodce nastavením skenování do u HP nakonfigurujte základní nastavení u. Pomocí průvodce nastavením funkce ukládání do složky HP vytvořte v síti sdílenou složku pro uložení naskenovaných dokumentů. 7. Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován. 1. Ukončete všechny programy spuštěné v počítači. 2. Nainstalujte software z disku CD. 3. Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce. 4. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Zavřít. 2 Kapitola 1 Instalace softwaru CSWW

9 5. V počítači otevřete nabídku Apple, klikněte na nabídku Předvolby systému a potom klikněte na ikonu Tisk a fax. 6. Klikněte na symbol plus (+). Ve výchozím nastavení využívá systém Mac OS X k vyhledání ovladače a přidání produktu do místní nabídky tiskárny metodu Bonjour. Tato metoda je ve většině situací nejvhodnější. Pokud systém Mac OS X nemůže najít ovladač tiskárny HP, zobrazí se chybová zpráva. Znovu nainstalujte software. Pokud produkt připojujete k rozsáhlé síti, je možné, že bude nutné k připojení místo metody Bonjour použít tisk IP. Postupujte takto: a. Klikněte na tlačítko Tiskárna IP. b. V rozbalovacím seznamu Protokol vyberte možnost HP Jetdirect-Socket. Zadejte IP adresu nebo název hostitele produktu. Z rozbalovacího seznamu Tisknout pomocí vyberte model produktu, pokud ještě není vybrán. 7. Chcete-li produkt nakonfigurovat tak, aby dokázal rozpoznat nainstalované příslušenství, postupujte takto: Mac OS X V nabídce Apple klikněte na nabídku Předvolby systému a potom klikněte na ikonu Tisk a fax. 2. Klikněte na tlačítko Nastavení tiskrány. 3. Klikněte na nabídku Instalovatelné součásti. 4. Nakonfigurujte nainstalované možnosti. Mac OS X 10.5 a V nabídce Apple klikněte na nabídku Předvolby systému a potom klikněte na ikonu Tisk a fax. 2. Na levé straně okna vyberte produkt. 3. Klikněte na tlačítko Možnosti a spotřební materiál. 4. Klikněte na kartu Ovladač. 5. Nakonfigurujte nainstalované možnosti. POZNÁMKA: Pro systém Mac OS X 10.5 a 10.6 by měly být během instalace automaticky nakonfigurovány nainstalované možnosti. 8. Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován. Instalace softwaru USB Windows Pokud připojujete pouze jeden počítač, můžete jej přímo připojit k produktu pomocí kabelu USB. Produkt podporuje připojení USB 2.0. Je třeba použít kabel USB typu A-B maximální délky 2 metry. UPOZORNĚNÍ: Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni instalačním softwarem. 1. Ukončete všechny otevřené programy v počítači. 2. Nainstalujte software z disku CD a postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Po zobrazení výzvy vyberte možnost Připojit k tomuto počítači přímo pomocí kabelu USB a potom klikněte na tlačítko Další. CSWW Instalace softwaru USB 3

10 4. Při zobrazení výzvy softwaru připojte kabel USB mezi produkt a počítač. 5. Po ukončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit. Chcete-li instalovat další software, klikněte na tlačítko Další možnosti. 6. Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován. POZNÁMKA: znovu. Pokud se instalace nezdaří, nejprve zkuste odinstalovat software a nainstalovat ho Mac 1. Nainstalujte software z disku CD. 2. Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Klikněte na tlačítko Zavřít. 4. Při zobrazení výzvy softwaru připojte kabel USB mezi produkt a počítač. 5. Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován. POZNÁMKA: znovu. Pokud se instalace nezdaří, nejprve zkuste odinstalovat software a nainstalovat ho 4 Kapitola 1 Instalace softwaru CSWW

11 Možnosti ovladačů tiskárny v systému Windows Ovladače tiskárny poskytují přístup k funkcím produktu a umožňují počítači komunikovat s produktem (pomocí jazyka tiskárny). Ovladač HP PCL 6 Výchozí ovladač. Tento ovladač je nainstalován automaticky, pokud se nerozhodnete instalovat jiný. Doporučený pro všechny systémy Windows Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro většinu uživatelů Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší rychlost v systémech Windows Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5 Ovladač HP UPD PS Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti Adobe nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci s grafikou Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash fontů HP UPD PCL 5 Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími produkty HP LaserJet Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače) Navržený pro použití ve firemních prostředích systémů Windows k zajištění jediného ovladače pro několik různých modelů tiskáren Doporučený při tisku na několika modelech tiskáren z notebooku se systémem Windows Ovladač HP UPD PCL Doporučuje se pro tisk ve všech prostředích systému Windows. Poskytuje celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskárny pro většinu uživatelů. Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows Graphic Device Interface (GDI) za účelem dosažení nejlepší rychlosti v prostředích Windows. Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL5 CSWW Možnosti ovladačů tiskárny v systému Windows 5

12 6 Kapitola 1 Instalace softwaru CSWW

13 2 Konfigurace funkcí digitálního odesílání pro síťové produkty Pomocí funkcí digitálního odesílání lze provádět následující akce: Odesílat naskenované soubory přímo příjemcům u. Faxovat dokumenty pomocí interní faxové karty, faxu v síti LAN nebo internetového faxového účtu. Archivovat naskenované dokumenty do sdílené síťové složky. Další informace najdete na stránce Instalace ovladače HP pro odesílání faxů z počítače (pouze systém Windows a modely s faxem) Pokud jste nenainstalovali ovladač pro odesílání faxů během instalace softwaru, můžete jej nainstalovat nyní. Ovladač pro odesílání faxů použijte k odesílání faxů z počítače prostřednictvím produktu s podporou faxu HP. POZNÁMKA: Tento ovladač používá analogovou faxovou jednotku HP Analog Fax Accessory 500. Nefunguje s internetovými faxovými službami nebo faxovými službami sítě LAN. 1. Vložte disk CD se softwarem. 2. Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Dokumentace a podpora, na tlačítko Získat specializované ovladače a pak na možnost Ovladač HP pro odesílání faxů z počítače. Pokud je disk CD se softwarem již vložen do počítače a zobrazuje se obrazovka Další možnosti, klikněte na tlačítko Dokumentace a podpora, na tlačítko Získat specializované ovladače a pak na možnost Ovladač HP pro odesílání faxů z počítače. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete na stránce Konfigurace základního nastavení u pomocí průvodce HP nastavením skenování do u Pomocí tohoto postupu nakonfigurujte základní nastavení pro funkci Odeslat elektronickou poštou. Ke konfiguraci upřesňujících nastavení použijte implementovaný webový server HP. 1. Vložte disk CD se softwarem. 2. Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Dokumentace a podpora, na tlačítko Konfigurovat produkt a pak na možnost Průvodce nastavením skenování do u. Pokud je disk CD se softwarem již vložen do počítače a zobrazuje se obrazovka Další možnosti, klikněte na tlačítko Dokumentace a podpora, na tlačítko Konfigurovat produkt a pak na možnost Průvodce nastavením skenování do u. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. CSWW Instalace ovladače HP pro odesílání faxů z počítače (pouze systém Windows a modely s faxem) 7

14 Další informace najdete na stránce Vytvoření sdílené síťové složky pomocí průvodce HP nastavením funkce ukládání do složky Pomocí tohoto postupu vytvořte v síti sdílenou složku. Jakmile je tato složka vytvořena, můžete skenovat dokumenty a ukládat je ve formě souborů do této složky. 1. Vložte disk CD se softwarem. 2. Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Dokumentace a podpora, na tlačítko Konfigurovat produkt a pak na možnost Průvodce nastavením funkce ukládání do složky HP. Pokud je disk CD se softwarem již vložen do počítače a zobrazuje se obrazovka Další možnosti, klikněte na tlačítko Dokumentace a podpora, na tlačítko Konfigurovat produkt a pak na možnost Průvodce nastavením funkce ukládání do složky HP. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete na stránce Použití implementovaného webového serveru HP k povolení funkcí digitálního odesílání Některé funkce digitálního odesílání nejsou na ovládacím panelu produktu k dispozici, dokud je pomocí implementovaného webového serveru HP nepovolíte. POZNÁMKA: Chcete-li vyhledat informace o použití implementovaného webového serveru HP, klikněte na odkaz Nápověda v pravém horním rohu libovolné stránky implementovaného webového serveru HP. 1. Otevřete webovou stránku a do adresního řádku zadejte IP adresu. 2. Jakmile se otevře implementovaný webový server HP, klikněte na kartu Skenování/Digitální odeslání. 3. Pokud jste dosud nepoužili Průvodce nastavením skenování do u HP k nastavení funkce , můžete ji povolit pomocí implementovaného webového serveru HP. a. Klikněte na odkaz Nastavení u. b. Zaškrtněte políčko Povolit odesílání do u. c. Klikněte na tlačítko Použít v dolní části stránky. 4. Povolte funkci Uložit do síťové složky. a. Klikněte na odkaz Nastavení ukládání do síťové složky. b. Zaškrtněte políčko Uložit do síťové složky. c. Klikněte na tlačítko Použít v dolní části stránky. 5. Povolte funkci Uložit na jednotku USB. a. Klikněte na odkaz Nastavení ukládání na jednotku USB. b. Zaškrtněte políčko Povolit ukládání na USB. c. Klikněte na tlačítko Použít v dolní části stránky. 8 Kapitola 2 Konfigurace funkcí digitálního odesílání pro síťové produkty CSWW

15 Vytvoření rychlých nastavení pomocí integrovaného webového serveru Rychlá nastavení jsou zkrácené úlohy, které lze konfigurovat pro funkce Skenovat do u, Uložit do síťové složky a Uložit na jednotku USB. Tyto úlohy se zobrazují na ovládacím panelu produktu v seznamu Rychlé nastavení nebo na domovské obrazovce. POZNÁMKA: Chcete-li vyhledat informace o použití implementovaného webového serveru HP, klikněte na odkaz Nápověda v pravém horním rohu libovolné stránky implementovaného webového serveru HP. K vytvoření rychlých nastavení pro funkci Uložit do síťové složky použijte následující postup. 1. Otevřete webovou stránku a do adresního řádku zadejte IP adresu. 2. Jakmile se otevře implementovaný webový server HP, klikněte na kartu Skenování/Digitální odeslání a pak klikněte na odkaz Nastavení ukládání do síťové složky. 3. Chcete-li tuto funkci povolit, zaškrtněte políčko Uložit do síťové složky. 4. V oblasti Rychlé nastavení klikněte na tlačítko Přidat. 5. Na další obrazovce zadejte název a popis rychlého nastavení a určete místo, na němž se má toto rychlé nastavení zobrazit na ovládacím panelu. Klikněte na tlačítko Další. 6. Na další obrazovce vyberte typ složky rychlého nastavení, který chcete použít, a pak klikněte na tlačítko Další. 7. Pokračujte dalšími obrazovkami a vyberte výchozí možnosti, které chcete pro toto rychlé nastavení použít. 8. Zkontrolujte nastavení na obrazovce Souhrn a pak klikněte na tlačítko Dokončit. Konfigurace nastavení u pomocí implementovaného webového serveru HP POZNÁMKA: Ke konfiguraci základního nastavení u můžete rovněž použít možnost Průvodce nastavením skenování do u na disku CD. Ke konfiguraci upřesňujících možností použijte implementovaný webový server HP. POZNÁMKA: Chcete-li vyhledat informace o použití implementovaného webového serveru HP, klikněte na odkaz Nápověda v pravém horním rohu libovolné stránky implementovaného webového serveru HP. 1. Otevřete webovou stránku a do adresního řádku zadejte IP adresu. 2. Jakmile se otevře implementovaný webový server HP, klikněte na kartu Skenování/Digitální odeslání a pak klikněte na odkaz Nastavení u. 3. Chcete-li tuto funkci povolit, zaškrtněte políčko Vyberte požadovaný server odchozí pošty nebo klikněte na tlačítko Přidat a přidejte do seznamu jiný server. POZNÁMKA: Pokud neznáte název poštovního serveru, můžete jej obvykle zjistit tak, že spustíte ový program a prohlédnete si nastavení konfigurace odchozí pošty. 5. V oblasti Ovládání pole adresy a zprávy nakonfigurujte výchozí nastavení pro pole Adresa Od. CSWW Vytvoření rychlých nastavení pomocí integrovaného webového serveru 9

16 6. Konfigurace ostatních nastavení je nepovinná. 7. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit nastavení. 10 Kapitola 2 Konfigurace funkcí digitálního odesílání pro síťové produkty CSWW

17

18 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *CE * *CE * CE

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Stručná referenční příručka M570 Použití přímého tisku z jednotky USB 1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na přední straně zařízení. 2. Otevře se nabídka Flash disk USB.

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp Stručný

Více

Provozní pokyny Průvodce Mopria

Provozní pokyny Průvodce Mopria Provozní pokyny Průvodce Mopria Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". OBSAH Úvod... 2 Význam symbolů... 2 Vyloučení odpovědnosti... 2 Přípravy...

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008.

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Systémové požadavky Operační systém Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.x, doporučujeme ale Microsoft Internet Explorer

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Průvodce technickými údaji

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Průvodce technickými údaji Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Průvodce technickými údaji Autorská práva a licence Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Ovládací panel Dostupné aplikace se mohou v různých sestavách tiskárny lišit. Podrobnosti o aplikacích a funkcích najdete v uživatelské příručce. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Stisknutím tlačítka Domovská obrazovka

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Aktualizace systému WorldShip na jedné pracovní stanici nebo pracovní stanici v rámci pracovní skupiny

Aktualizace systému WorldShip na jedné pracovní stanici nebo pracovní stanici v rámci pracovní skupiny POKYNY PŘED INSTALACÍ: Tento dokument se zabývá použitím disku DVD se systémem WorldShip pro aktualizaci systému WorldShip. Systém WorldShip můžete také nainstalovat z webových stránek. Přejděte na následující

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační příručka. Vlastnoruční digitální podpis. Plugin do webového prohlížeče

Instalační příručka. Vlastnoruční digitální podpis. Plugin do webového prohlížeče Instalační příručka Vlastnoruční digitální podpis Plugin do webového prohlížeče 1. Úvod Tato příručka obsahuje návod jak nainstalovat a nastavit internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2015 HP Development

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter Používání tiskárny 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 6655 Technologie Xerox ConnectKey 2.0

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 6655 Technologie Xerox ConnectKey 2.0 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 4 5 Dotyková obrazovka Nabídky 6 8 Alfanumerická klávesnice

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Color LaserJet Enterprise MFP M680

Color LaserJet Enterprise MFP M680 Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka M680dn M680f M680z www.hp.com/support/colorljmfpm680 HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Průvodce Wi-Fi Direct

Průvodce Wi-Fi Direct Průvodce Wi-Fi Direct Jednoduché nastavení pomocí Wi-Fi Direct Odstraňování problémů Obsah Jak číst tuto příručku... 2 Použité symboly... 2 Vyloučení odpovědnosti... 2 1. Jednoduché nastavení pomocí Wi-Fi

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k instalaci. Nintex Workflow Návod k instalaci

Návod k instalaci.   Nintex Workflow Návod k instalaci Nintex Workflow 2010 - Návod k instalaci Návod k instalaci support@nintex.com www.nintex.com Nintex USA LLC 2012, Všechna práva vyhrazena. Nintex nenese odpovědnost za případné chyby či opomenutí. Nintex

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Instalační příručka. Vlastnoruční digitální podpis. Instalace ovladačů a rozšíření na uživatelský počítač

Instalační příručka. Vlastnoruční digitální podpis. Instalace ovladačů a rozšíření na uživatelský počítač Instalační příručka Vlastnoruční digitální podpis Instalace ovladačů a rozšíření na uživatelský počítač 1. Úvod Tato příručka obsahuje návod jak nainstalovat a nastavit uživatelský počítač pro vlastnoruční

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Nejprve zkontrolujte následující položky S. 5 Průvodce instalací softwaru V systému Windows S. 12 V systému Macintosh S. 35 S. 40 Instalační postupy 1. KROK Připravte si disk CD-ROM 2. KROK Nainstalujte

Více