Uživatelská příručka. Čeština

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Čeština"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory zákazníků. Instalace skeneru Pokyny pro instalaci skeneru a softwaru pro skenování naleznete na instalačním letáku, který je součástí balení skeneru. Kde získat další informace Další informace o skeneru a softwaru pro skenování lze získat v nápovědě na obrazovce. Pokud jste nainstalovali software HP Photosmart dodaný se skenerem, poklepejte na ploše na ikonu Centrum řešení HP a potom klepněte na položku Příručka na obrazovce. Použití softwaru HP Photosmart Po nainstalování softwaru HP Photosmart se na ploše zobrazí dvě ikony. Pomocí těchto dvou ikon lze spustit dva programy umožňující skenování a úpravy skenování. Informace o použití programu Centrum řešení HP a softwaru HP Photosmart naleznete v nápovědě na obrazovce. Centrum řešení HP je program, který umožňuje začít skenovat obrázky a dokumenty. Program Centrum řešení HP umožňuje následující akce: skenování a kopírování, získání přístupu k nápovědě a informacím o řešení problémů, úpravy naskenovaných obrázků pomocí programu HP Photosmart, změny nastavení a předvoleb. Program HP Photosmart slouží k práci s obrázky, umožňuje jejich tisk, ukládání a sdílení s ostatními osobami po naskenování. Program HP Photosmart můžete spustit pomocí ikony na ploše nebo programu Centrum řešení HP. Zahájení skenování: Poklepejte na ikonu programu Centrum řešení HP na ploše, klepněte na kartu skeneru a potom na akci, kterou chcete provést. Poznámka Nebude-li ikona Centrum řešení HP na ploše k dispozici, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy nebo Všechny Uživatelská příručka 5

3 Kapitola 1 programy, přejděte na položku HP a potom klepněte na položku Centrum řešení HP. Přehled čelního panelu a příslušenství Tato část obsahuje přehled čelního panelu skeneru, adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) a automatického podavače dokumentů (ADF). Tlačítka na čelním panelu Ikona Název funkce Popis tlačítko Úsporný režim tlačítko Cíl tlačítko Cíl skenované předlohy tlačítko Skenovat obrázek tlačítko Úpravy textu (OCR) tlačítko Uložit dokumenty do souboru tlačítko El. pošta tlačítko Kopírovat Slouží k zapnutí a vypnutí úsporného režimu. Tlačítko Úsporný režim také umožňuje úplné vypnutí napájení, pokud je držíme stisknuté minimálně po dobu 2 sekund. Slouží k výběru cílového umístění (aplikace, např. textový editor) skenovaného dokumentu. Cílové umístění se zobrazí na displeji na čelním panelu. Cíl vyberte před stisknutím tlačítka Cíl skenované předlohy. Slouží ke skenování původního dokumentu do vybraného umístění (aplikace, např. textový procesor). Tlačítko Cíl slouží k výběru cíle. Slouží ke skenování obrázků, grafiky, diapozitivů nebo negativů do programu HP Photosmart. Diapozitivy a negativy lze skenovat pouze pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA). Slouží ke skenování textových dokumentů a obrázků a zobrazení upravitelného textu ve vybraném textovém procesoru. Slouží ke skenování původního dokumentu nebo obrázku do zadaného cílového souboru. Po naskenování původního dokumentu se zobrazí dialogové okno, do kterého můžete zadat název souboru, typ souboru a jeho umístění. Umožňuje skenování pomocí nastavení obrázku ve stupních šedi, které zajišťuje malou velikost souboru určeného k odeslání el. poštou a odeslání naskenovaného obrázku do softwaru el. pošty (pokud je podporován). Obrázky, diapozitivy a negativy je možné skenovat barevně. Umožňuje naskenovat položku a odeslat ji do tiskárny k tisku kopií. 6 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

4 (pokračování) Ikona Název funkce Popis tlačítko Počet kopií tlačítko kopírovat Barevně nebo černobíle tlačítko Nastavení tlačítek tlačítko Storno Displej LCD pro 16 znaků Slouží k určení počtu kopií, které se vytisknou po stisknutí tlačítka Kopírovat. Slouží k určení, zda se po stisknutí tlačítka Kopírovat položky naskenují barevně nebo černobíle. Slouží k otevření dialogového okna Nastavení tlačítek. V tomto dialogovém okně můžete změnit nastavení tlačítek skeneru. Slouží ke zrušení skenování v průběhu skenování nebo ke zrušení několika skenovacích úloh z automatického podavače dokumentů (ADF). Po stisknutí tlačítka Kopírovat bude uveden počet kopií, které se mají vytisknout. Zobrazuje také zprávy o stavu a chybové kódy, které určují problémy skeneru. Adaptér pro skenování průhledných předloh (TMA) Pro skenování 35mm diapozitivů nebo negativů můžete použít adaptér pro skenování průhledných předloh (TMA). Další informace o adaptéru TMA naleznete v části Skenování pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) na stránce 14. Automatický podavač dokumentů (ADF) Se skenerem je dodáván automatický podavač dokumentů (ADF), který můžete použít k rychlému a snadnému skenování více dokumentů. Další informace naleznete v části Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF) na stránce 12. Přehled skenování Skenování můžete spustit jedním ze tří způsobů: pomocí tlačítek na čelním panelu jedná se o rychlé skenování pomocí základních funkcí, pomocí programu Centrum řešení HP poskytuje více možností při procesu skenování, z jiných aplikací. Skenování pomocí tlačítek na čelním panelu skeneru Tlačítka na čelním panelu umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím skenování, například skenování obrázků a dokumentů. Pokyny pro používání tlačítek na čelním panelu jsou uvedeny v této příručce. Uživatelská příručka 7

5 Kapitola 1 Skenování pomocí programu Centrum řešení HP Software Centrum řešení HP můžete použít pro skenování v případě, že je chcete více ovlivňovat, například chcete-li použít funkce s širšími možnostmi nebo změnit nastavení skenování. Spuštění programu Centrum řešení HP: 1. Použijte jeden z následujících kroků: a. Na ploše systému Windows poklepejte na ikonu programu Centrum řešení HP. b. Na hlavním panelu klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy nebo Všechny programy, přejděte na položku HP a potom klepněte na položku Centrum řešení HP. 2. Pokud jste nainstalovali více zařízení HP, klepněte na kartu skeneru. V programu Centrum řešení HP se zobrazí pouze funkce, nastavení a možnosti podpory odpovídající vybranému zařízení HP. Skenování z jiných aplikací Obrázek můžete naskenovat přímo do některé z aplikací, která je kompatibilní s rozhraním TWAIN. Kompatibilní aplikace obvykle obsahuje příkaz Načíst, Skenovat nebo Importovat nový objekt. Pokud si nejste jisti, zda je aplikace kompatibilní nebo kterou možnost použít, naleznete informace v dokumentaci k aplikaci. Výběr typu předlohy dokument nebo obrázek K dispozici jsou dvě možnosti typů předlohy: Dokument nebo Obrázek. Skener použije optimalizované nastavení skenování pro zvolený typ předlohy. Při určování vhodného typu předlohy dodržujte následující zásady: Obsah předlohy Text nebo text včetně grafiky Tištěná fotografie nebo grafika Doporučený typ předlohy Dokument Obrázek Skenování dokumentů Tlačítko Cíl skenované předlohy ( ) slouží ke skenování dokumentů. 1. Umístěte předlohy lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Vyberte cílové umístění opakovaným stisknutím tlačítka Cíl ( ), dokud se na displeji na čelním panelu nezobrazí požadované umístění. 3. Stiskněte tlačítko Cíl skenované předlohy. Dokument se naskenuje a zobrazí v zadaném umístění. Poznámka Pokud chcete před odesláním naskenovaných dokumentů do umístění zobrazit jejich náhled, spusťte skenování pomocí programu Centrum řešení HP. Další informace naleznete v části Skenování pomocí programu Centrum řešení HP na stránce 8. 8 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

6 Skenování obrázků Tlačítko Skenovat obrázek ( ) slouží ke skenování obrázků. Informace o skenování diapozitivů a negativů najdete v části Skenování pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) na stránce Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru a zavřete víko. 2. Stiskněte tlačítko Skenovat obrázek. Zobrazí se dialogové okno Skenování HP. Poznámka Pokud chcete před odesláním naskenovaných dokumentů do umístění zobrazit jejich náhled, vyberte v dialogovém okně Skenování HP možnost Zobrazit náhled. Konečné skenování zahájíte klepnutím na tlačítko Přijmout na obrazovce náhledu. 3. Klepněte na tlačítko Skenovat. 4. Po dokončení skenování umístěte na sklo skeneru další položku a stisknutím tlačítka Skenovat naskenujte další obrázek, nebo klepněte na tlačítko Hotovo. Naskenovaný obrázek se otevře v programu HP Photosmart. Skenování více obrázků současně Z pracovní plochy skeneru můžete současně skenovat více obrázků. Obrázky, které chcete skenovat, uspořádejte na skle skeneru HP. Nejlepších výsledků dosáhnete, ponecháte-li mezi okraji obrázků alespoň 6 mm. Potom postupujte podle kroků pro skenování obrázků. Další informace naleznete v části Skenování obrázků na stránce 9. Skenování textu, který lze upravit Tlačítko Úpravy textu (OCR) ( ) slouží ke skenování dokumentů do softwaru, který převede obrázek na text s grafikou, který je poté umístěn do podporované aplikace pro zpracování textu. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Stiskněte tlačítko Úpravy textu (OCR). Naskenované položky se zobrazí v aplikaci Microsoft Word, pokud je k dispozici, nebo se uloží jako textový soubor (ve formátu RTF). Uložení dokumentu do jednotky, na disk nebo na disk CD Tlačítko Uložit dokumenty do souboru ( ) slouží k uložení naskenovaných dokumentů na disk, například na pevný disk nebo zapisovatelný disk CD. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Stiskněte tlačítko Uložit dokumenty do souboru. Zobrazí se dialogové okno Možnosti ukládání. Uživatelská příručka 9

7 Kapitola 1 3. Vyberte cílovou složku. 4. Zadejte název souboru a vyberte typ souboru, potom klepněte na tlačítko OK. Dokument se uloží do zadané složky. Odeslání naskenovaného dokumentu nebo obrázku el. poštou Tlačítko El. pošta ( ) slouží ke skenování dokumentů nebo obrázků, které budou vloženy jako příloha ke zprávě el. pošty. Pro tuto funkci musíte mít internetové připojení a podporovanou aplikaci el. pošty. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. Poznámka Tlačítko El. pošta můžete používat také ke skenování diapozitivů a negativů pomocí TMA. Další informace naleznete v části Skenování pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) na stránce Stiskněte tlačítko El. pošta. Zobrazí se dialogové okno Skenování HP. 3. Vyberte položku Dokument nebo Obrázek. Poznámka Pokud chcete před odesláním naskenovaných dokumentů do umístění zobrazit jejich náhled, vyberte v dialogovém okně Skenování HP možnost Zobrazit náhled. Konečné skenování zahájíte klepnutím na tlačítko Přijmout na obrazovce náhledu. 4. Klepněte na tlačítko Skenovat. Zobrazí se dialogové okno Možnosti ukládání. 5. Zadejte název souboru a vyberte typ souboru, potom klepněte na tlačítko OK. Naskenuje se oblast konečného skenování a otevře se aplikace el. pošty. Naskenovaný obrázek je vložen jako příloha ke zprávě el. pošty. 6. Zprávu el. pošty dokončete obvyklým způsobem. Poznámka 1 Pokud si chcete obrázek před odesláním prohlédnout, poklepejte na přílohu v aplikaci el. pošty. Poznámka 2 Pokud chcete změnit program el. pošty, spusťte software Centrum řešení HP, klepněte na položku Nastavení a poté na položku Nastavení el. pošty. Zobrazí se dialogové okno Nastavení el. pošty. Vyberte požadovaný program el. pošty a klepněte na tlačítko OK. 10 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

8 Vytváření kopií Pomocí tlačítka Kopírovat ( ) můžete předlohu naskenovat a odeslat ji do tiskárny. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Vyberte možnosti kopírování: Pomocí tlačítka Počet kopií ( ) vyberete počet kopií, který se má vytisknout. Počet kopií se zobrazí na displeji na čelním panelu. Vyberte způsob skenování předlohy pomocí tlačítka Barevně nebo černobíle ( ). 3. Stiskněte tlačítko Kopírovat. Kopie budou vytištěny na výchozí tiskárně. Zrušení zpracovávané úlohy skenování Zpracovávanou úlohu skenování nebo skupinu úloh skenování zpracovávanou pomocí podavače ADF zrušíte pomocí jednoho z následujících kroků: Použijte tlačítko Storno ( ). Klepnutím na tlačítko Storno v dialogovém okně, které se zobrazí během skenování. Změna nastavení skenování Nastavení tlačítek skeneru můžete změnit pomocí tlačítka Nastavení tlačítek ( ). 1. Stiskněte tlačítko Nastavení tlačítek. Zobrazí se dialogové okno Nastavení tlačítek skenování na čelním panelu. 2. Klepněte na příslušnou kartu a změňte nastavení. 3. Po dokončení změn klepněte na tlačítko OK. V nabídce Nastavení v programu Centrum řešení HP můžete změnit velké množství nastavení skenování, včetně následujících možností: nastavení tlačítek na čelním panelu skeneru, nastavení tlačítek skenování programu Centrum řešení HP, předvolby skenování, například automatická expozice. Použití tlačítka Úsporný režim Použijte tlačítko Úsporný režim ( ), pokud chcete vypnout lampu nečinného skeneru. Chcete-li opět začít skenovat, jednoduše stiskněte jedno z tlačítek skenování na čelním panelu, lampa se zapne a je ihned připravena ke skenování. Skener je možné úplně vypnout stisknutím a podržením tlačítka Úsporný režim ( ) po dobu dvou (2) sekund. Opětovné skenování po úplném vypnutí skeneru zahájíte jedním stisknutím tlačítka Úsporný režim. Uživatelská příručka 11

9 2 Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF) Tato část popisuje práci s automatickým podavačem dokumentů (ADF) pro plochý skener dokumentů HP Scanjet Příslušenství pro čištění a údržbu podavače ADF je k dispozici. Informace naleznete v části Čištění a údržba automatického podavače dokumentů (ADF) na stránce 18. Výběr přijatelného média pro podavač ADF Podavač ADF pracuje nejlépe, pokud předlohy vyhovují následujícím parametrům: standardní média s formátem papíru A4, US Letter a Legal, nestandardní média o rozměrech v rozmezí od 88,9 mm krát 127 mm do 216 mm krát 356 mm, média o gramáži od 60 do 90 g/m 2, média čtvercového nebo obdélníkového tvaru, která jsou v dobrém stavu, média bez perforací a vytlačených děr, média neobsahující vlhké lepidlo, retušovací barvu nebo inkoust. Poznámka Do podavače ADF nevkládejte formuláře o více částech, průhledné fólie, stránky z časopisů, stránky s pogumovanou zadní stranou a lehký papír. Před umístěním předlohy do podavače ADF zkontrolujte a odstraňte: záhyby a zmačkaný papír, svorky, sponky na papír a jakékoli jiné přídavné prvky. Pokud předlohy nesplňují tato kritéria, použijte ke skenování pracovní plochu skeneru. Vkládání předloh do podavače ADF 1. Vložte stoh stran podobné velikosti lícem nahoru do vstupního zásobníku dokumentů, první strana je umístěna nahoře. 12 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

10 2. Upravte vodicí lišty tak, aby byl stoh papírů umístěn ve středu. 3. Skenování zahájíte stisknutím tlačítka na čelním panelu nebo pomocí programu Centrum řešení HP. 4. Skenování dokončete podle pokynů na obrazovce. Skenování oboustranných dokumentů pomocí podavače ADF 1. Založte předlohy do podavače. Další informace naleznete v části Vkládání předloh do podavače ADF na stránce Výběr oboustranných předloh provedete pomocí přepínače Duplex na podavači ADF. 3. Spusťte program Centrum řešení HP a klepněte na tlačítko Skenovat dokument. Zobrazí se dialogové okno Skenování HP. 4. Klepněte na tlačítko Skenovat. 5. Po dokončení skenování klepněte na tlačítko Hotovo. Software odešle naskenovaný soubor do zadaného umístění. Poznámka Pokud skenujete z programu pro úpravu obrázků pomocí standardu TWAIN, máte díky softwaru ISIS/TWAIN pro plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270 k dispozici další funkce pro úpravu jasu a kontrastu nebo pro lepší a lépe ovladatelné oboustranné skenování. Další informace o instalaci softwaru ISIS/TWAIN pro plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270 naleznete v části Instalace skeneru na stránce 5. Vytváření kopií pomocí podavače ADF Tlačítkem Kopírovat ( ) můžete použít ke skenování více předloh z podavače ADF a k jejich odeslání do tiskárny. Další informace naleznete v části Vytváření kopií na stránce 11. Uživatelská příručka 13

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series Duben 2009 www.lexmark.com Důležité sdělení týkající se recyklace kazet! Přečtěte si tyto informace předtím, než otevřete balení s kazetou

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Platinum Pro900 Series

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Platinum Pro900 Series Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Platinum Pro900 Series Květen 2009 www.lexmark.com Důležité sdělení týkající se recyklace kazet! Přečtěte si tyto informace předtím, než otevřete balení s

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4444 Model(y): 301, 30E Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ve všech zemích nejsou k dispozici všechny modely. Před používáním zařízení v síti si důkladně přečtěte

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze A CZE Příručky uživatele a kde je najdu? Jaká příručka?

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Skener HP Scanjet 4600 series. Uživatelská příručka

Skener HP Scanjet 4600 series. Uživatelská příručka Skener HP Scanjet 4600 series Uživatelská příručka Právní informace Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com 4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch P700 P-touch P700 Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w

Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w Leden 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) přístroje: 4448 Model(y): 4d1, 4dE Ochranné známky Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Obsah 1 Nápověda HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Poznejte HP ENVY 5530 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více