E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis"

Transkript

1 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK U Kříže Praha 5 - Jinonice E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis Vypracoval Aleš Vaněk leden 2002

2 0 OBSAH strana 1 PŘEDMLUVA ANALYTICKÝ LIST DRUHY EXCERPOVANÝCH DOKUMENTŮ ČASOVÉ VYMEZENÍ JAZYKOVÉ VYMEZENÍ SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SEZNAM PŘEDMÉTOVÝCH KATEGORIÍ SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ NOTACE MDT POUŽITÁ PRAVIDLA BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU (NORMATIVNÍ MATERIÁLY) VLASTNÍ REŠERŠE...6 E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 2

3 1 PŘEDMLUVA Zpracovaný bibliografický soupis "E-commerce a její vztah k informační společnosti" je výsledkem závěrečné seminární práce k předmětu REŠERŠNÍ ČINNOST, jehož přednášejícím je v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK PhDr. Eva Bratková. Na základě projektu tématické rešerše E-commerce a její vztah k informační společnosti, který byl ukončen , byly ve vhodných informačních zdrojích (viz kap. 2.4) uskutečněny rešeršní dotazy, jejichž výsledkem byla excerpce relevantních dokumentů, a to zcela v souladu se zadáním závěrečné seminární práce. Podle normativních materiálů a pravidel (viz kap.2.9) byl následně vypracovaný bibliografický soupis, jehož výslednou podobu předkládám ke zhodnocení. Zpracovaná rešerše E-commerce a její vztah k informační společnosti bude sloužit jako základní zdroj klíčových sekundárních dokumentů pro nastudování literatury a vypracování stejnojmenné diplomové práce, kterou povede PhDr. Richard Papík. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 3

4 2 ANALYTICKÝ LIST 2.1 DRUHY EXCERPOVANÝCH DOKUMENTŮ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující prioritní pořadí excerpovaných dokumentů: 1. Články z tištěných časopisů 2. Články z elektronických časopisů a elektronických konferencí 3. Tištěné monografie a sborníky 4. Elektronické monografie 2.2 ČASOVÉ VYMEZENÍ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující časové vymezení excerpovaných dokumentů: 1. Články z tištěných časopisů - 5 let zpět 2. Články z elektronických časopisů a elektronických konferencí - 5 let zpět 3. Tištěné monografie a sborníky - od roku Elektronické monografie a elektronické konference - od roku Příspěvky v elektronických monografiích - od roku JAZYKOVÉ VYMEZENÍ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující jazykové vymezení excerpovaných dokumentů: 1. Angličtina 2. Čeština 3. Slovenština 2.4 SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Bibliografický soupis (viz kap.3) je výsledkem rešeršních dotazů v níže uvedených informačních zdrojích (databází):! ABI/INFORM GLOBAL! APPLIED SCIENCE AND TECH PLUS! ECONLIT! INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS! INGENTA! INFORMATION SCIENCE INDEX (WEB OF SCIENCE)! LISA PLUS! LIBRARY LITERATURE (H.W.WILSON)! RePEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS)! SOCIAL SCIENCE PLUS Katalogy národní bibliografie:! NKC (BIBLIOGRAFICKÁ BÁZE A KATALOG NK ČR)! ANL (ČLÁNKY V ČESKÝCH NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH)! KKL (DATABÁZE KNIHOVNICKÉ LITERATURY)! Souborný katalog Koninklijke Bibliotheek (Nizozemské královské knihovny) Webové vyhledávače: GOOGLE ALTAVISTA HOTBOT LEXIBOT (PRO VYHLEDÁVÁNÍ V TZV. "DEEP WEB") E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 4

5 2.5 SEZNAM PŘEDMÉTOVÝCH KATEGORIÍ výpočetní technika ; ekonomika - obchod ; počítačové sítě ; ekonomika - podnikání ; internet - obchodní služby ; obchodní strategie ; knihovní management ; knihovní služby ; knihovní strategie. 2.6 SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV Česká klíčová slova: Internet, obchod, elektronické obchodování, e-commerce, elektronická komerce, prezentace na internetu, internetové obchodování, e-business, informační společnost, B2B, B2C, globalizace, knihovny, elektronické publikování. Anglická klíčová slova: Internet, business, electronic business, e-commerce, e-business, business presentation, information society, B2B, B2C, globalisation, library, electronic publishing. 2.7 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ Vlastní bibliografický soupis je uspořádán takto: jednotlivé dokumenty jsou seřazeny abecedně podle příjmení autora a rozděleny do šesti tématických skupin: 1. Důvěra používání e-commerce. Vztah informační etiky, copyrightu a e-commerce. 2. E-commerce a její dopad na životní prostředí. 3. E-commerce a otázky globalizace, ekonomického, sociálního a kulturního dopadu. digitální rozdělení společnosti (tzv. "digital divide"). 4. Moduly e-commerce - b2b, b2c. Vztah e-commerce - internet. 5. Problematika vztahu informačních služeb, knihoven a e-commerce. 6. Úloha e-commerce v postupné přeměně společnosti "postindustriální" na společnost informační. tématické skupiny jsou v bibliografickém soupisu řazeny abecedně, číslování dokumentů uvnitř tématických skupin bibliografického soupisu je vzestupné a nepřetržité, v dokumentech, kde je autorem korporace, je použito řazení abecední, podle názvu dokumentu, dokumenty, které mají stejného autora je dalším hlediskem abecední řazení v tématických skupinách podle názvu. 2.8 NOTACE MDT POUŽITÁ PRAVIDLA BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU (NORMATIVNÍ MATERIÁLY) Pro zpracovaný bibliografický soupis (rešerši) byly použity následující pravidla a normy bibliografického popisu: 1. ČSN Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů s. 2. ČSN Formální úprava rešerší s. 3. ČSN ISO 690. Bibliografické citace : obsah, forma a struktura E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 5

6 3.0 VLASTNÍ REŠERŠE Celkový počet excerpovaných dokumentů: 162 I. DŮVĚRA POUŽÍVÁNÍ E-COMMERCE. VZTAH INFORMAČNÍ ETIKY, COPYRIGHTU A e- COMMERCE 1. BERG, R.J.V.D.; LIESHOUT VAN, J.M. Finding symbolons for cyberspace: addressing the issues of trust in electronic commerce. Production Planning and Control. 2001, vol. 12, no. 5, s BROWNING, John. I encrypt, therefore I am. Wired. 1997, vol. 5, no. 11, s CAPPEL, James J. Ethical decision making: A comparison of computer supported and face to face group. Journal of Business Ethics. 2000, vol. 28, no. 2, s DREIER, Thomas. Will copyright survive in e-commerce? In EUSIDIC Annual Conference and Exhibition 30 th September - 3 rd October 2001, Baden-Baden, Germany [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.eusidic.org/baden-baden2001-presentations/11-dreier.pdf>. 5. GOLDSMITH, E.; McGREGOR, S.L.T. E-commerce: consumer protection issues and implications for research and education. Journal of Consumer Studies & Home Economics. 2000, vol. 24, no. 2, s HEMPHILL, Thomas A. DoubleClick and Consumer Online Privacy: An E-Commerce Lesson Learned. Business & Society Review. 2000, vol. 105, no. 3, s JIANG, James et al. E-commerce user behavior model: an empirical study. Human Systems Management. 2000, vol. 19, no. 4, s LUCAS, Peter. The Poker Game of e-commerce. Credit Card Management. 2001, vol.12, no. 11, s LUNT, Peter. The electronic consumer : Consumer Policy Review. 1999, vol. 9, no. 6, s McELROY, D.; TURBAN, E. Using smart cards in electronic commerce. International Journal of Information Management. 1998, vol. 18, no. 1, s McKENNA, A. Playing Fair with Consumer Privacy in the Global On-line Environment. Information & Communications Technology Law. 2001, vol. 10, no. 3, s MACKAY, Ronald. Human factors : the challenges facing Europe. International Journal of Human-Computer Studies. 2001, vol. 55, no. 4, s McNAMEE, David; CHAN, Sally. Understanding E-Commerce Risk. Internal Auditor. 2001, vol. 58, no. 2, s MURRAY, Andrew D. Regulating e-commerce : formal transactions in the digital age. International Review of Law, Computers & Technology. 1999, vol. 13, no. 2, s OLSON, Judith S.; OLSON, Gary M. I2i trust in e-commerce. Communications of the ACM. 2000, vol. 43, no 12, s O'SHEA, Shaun. Data protection in the e-commerce era. Accountancy Ireland. 2000, vol. 32, no. 4, s OWEN, Mark. Copyright infringement in the on-line world. Managing Intellectual Property. 2000, vol. 1, no. 95, s. 44. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 6

7 18. SELIGMAN, Melanie. Rules of engagement : how to manage a successful epartnership. New Zealand Management (Auckland). 2001, vol. 48, no. 7, s SCHWARTZ, Ephraim. When worlds collide. InfoWorld. 2000, vol. 22, no. 33, s STEAD, B.A.; GILBERT, J. Ethical Issues in Electronic Commerce. Journal of Business Ethics. 2001, vol. 34, no. 2, s TALWATTE, G. E-commerce is key to global competitiveness - but is there anyone you can trust in the online world? Business Information Review. 2000, vol. 17, no. 2, s VIGOROSO, Mark W. The End of E-Commerce as We Know It?. E-Commerce Times [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ecommercetimes.com/perl/story/14937.html>. 23. WADSWORTH, Kent H. Cyber malling : a retail death sentence? Journal of Property Management.1997, vol. 62, no. 2, s WOODBURY, Marsha. The Bout of the Century? Information Ethics vs.e-commerce. Ubiquity : an ACM Magazine and Forum [online]. 2000, vol. 1, no. 18 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.acm.org/ubiquity/views/m_woodbury_1.html>. II. E-COMMERCE A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 25. ALLENBY, Braden. "E-For-Environment" Commerce. In AT&T Environment, Health and Safety (EH&S) [online]. [200?] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.att.com/ehs/brad/articles/e_for_env.html>. 26. COHEN, Nevin. Greening the Internet: Ten Ways E-Commerce Could Affect the Environment and What We Can Do. IMP : Information Impact Magazine [online]. 1999, no. 10 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cisp.org/imp/october_99/10_99cohen.htm>. 27. Green paper on electronic commerce for South Africa [online]. Pretoria : Department of Communications, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.ecomm-debate.co.za/greenpaper/greenpaper.pdf>. 28. HURST, Elizabeth. E-commerce and the environment : summary document [online]. London : Imperial College of Science, Technology and Medicine, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.green-ecommerce.com/hurst/hurst.pdf>. 29. MILLS, Mark P. Kyoto and the Internet : the Energy Implications of the Digital Economy [online]. Washington (D.C.) : Subcommittee on National Economic Growth, Natural Resources, and Regulatory Affairs. U.S. House of Representatives, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.house.gov/reform/neg/hearings/020200/mills.htm>. 30. THORNTON, R.V.; FERRONE, R. The Environment, E-Commerce, and Sustainability. Environmental Quality Management. 2001, vol. 10, no. 3, s ZAPINSKI, Ken. The New Economy : Is an e-economy nature friendly? Pittsburgh Post- Gazette [online] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.post-gazette.com/businessnews/ zapinski3.asp>. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 7

8 III. E-COMMERCE A OTÁZKY GLOBALIZACE, EKONOMICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO DOPADU. DIGITÁLNÍ ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI (TZV. "DIGITAL DIVIDE") 32. AOKI, Kumiko. Cultural differences in e-commerce : a comparison between U.S. and Japan. First Monday : Peer Reviewed Journal on the Internet [online]. 2000, no. 11 [cit ]. Dostupný z WWW : <http://firstmonday.org/issues/issue5_11/aoki/index.html>. 33. ASFAW, Tesfaye. E-commerce progress : international comparisons. European Business Journal. 2001, vol. 13, no. 2, s BAILY, Martin N.; LAWRENCE, Robert Z. E-Commerce E-conomy : Do We Have a New E- conomy? The American economic review. 2001, vol. 91, no. 2, s BAIRSTOW, Jeffrey. Looking down the e-commerce road. Laser Focus World. 2000, vol. 36, no. 7, s BERRY, John, N. Bridge all the digital divides. Library Journal. 2000, vol. 125, no. 9, s CAIRNCROSS, Frances. Konec vzdálenosti : jak komunikační revoluce změní naše životy. Brno : Computer Press, xviii, 291 s. ISBN X. 38. CONHEIM, W.W. The global digital divide. Information Today. 2001, vol. 18, no. 7, s CURRIE, Wendy. The Global Information Society. London : Wiley, s. ISBN: DEARSTYNE, Bruce W. E-business, e-government & information proficiency. Information Management Journal. 2001, vol. 35, no. 4, s DONERT, K. Virtually geography : aspects of the changing geography of information and communications. Geography. 2000, vol. 85, no. 1, s Abstrakt: Náhlý vzestup informačního věku zaznamenává obrovské změny aspektů našeho života. Vliv nových technologií je spojen s rozvojem Internetu. Nová informační prostředí vedou k vývoji nové disciplíny nazývané kybergeografie, která vysvětluje vliv virtuálních světů nebo míst na život lidí ve skutečném světě. Velkou úlohu zde hraje úloha elektronického obchodování. 42. DUNCAN, D.C. Global electronic commerce - further work required. Journal of Academic Librarianship. 1997, vol. 23, no. 6, s E-business - výzva "staré ekonomice". In Moderní řízení. 2000, Roč. 35, č. 9, s Electronic commerce for transition economies in the digital age, June 2000, Palais des Nations, Geneva, Switzerland : forum proceedings. New York : United Nations, Committee for Trade, Industry and Enterprise Development, vii, 219 s. ISBN Electronic Commerce : Opportunities and Challenges for Government (The 'Sacher Report') [online]. Paris : OECD, June 1997 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www1.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prod/sacher_e.pdf>. 46. FINNIE, Graham. The politics of e-europe. In tele.com. 2000, vol. 5, no. 11, s GUGLIELMO, Connie. E-Commerce : There To Here. In Week. 1999, vol. 6, no. 47, s HAMMOND, Allen. A Vision : A World that is Genuinely Better, not just Wealthier : How emerging digital networks and novel public-private partnerships could accelerate global development, especially in poor communities [online]. IMP : Information Impact Magazine [online]. 1999, no. 10 [cit ]. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 8

9 Dostupný z WWW: <http://www.cisp.org/imp/october_99/10_99hammond.htm>. 49. HANCOCK, Bill. Information society in the EU : digital signatures. Computers & Security (Amsterdam). 1999, vol. 18, no. 4, s HARRELD, J.B. Building smarter, faster organizations. In Blueprint to the digital economy : Creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, 1998, s HATTERY, M. Directives from the White House: open e-commerce, close the digital divide. Information Retrieval and Library Automation. 2000, vol. 35, vol. 8, s HINDMAN, Blanks. The rural-urban digital divide. Journalism and Mass Communication Quarterly. 2000, vol. 77, no. 3, s CHONG, Samuel, KECHENG, Liu. The social aspects neglected in e-commerce. Ubiquity : an ACM Magazine and Forum [online]. 2000, vol. 1, no. 19 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.acm.org/ubiquity/views/s_chong_1.html>. 54. CHUCK, L. 'Emmerce' immersion : the emerging world of electronic commerce. Searcher. 1997, vol. 5, no. 9, s JOKIPII, Yli H. Worlds of e-commerce : economic, geographical and social dimensions. The Journal of Business Communication. 2001, vol. 38, no. 3, s JUSSAWALLA, Meheroo. The digital age and the digital divide. Intermedia (London). 2001, vol. 29, no. 3, s KELLY, K. New Rules for the New Economy : 10 ways the network economy is changing everything. New York : Four Estate, KOOIJ, Anne. Electronic commerce : to be or not to be? Den Haag : Ten Hagen & Stam, s. ISBN LIANG, Thow Y. The e-landscape: an unexplored goldmine of the new millennium. Human Systems Management. 2000, vol. 19, no. 4, s Abstrakt: Autor dokumentu popisuje tzv. "e-landscape" jako nový okraj internetového chaosu, kde existují střety pořádku a nepořádku. Ti, kdo včas rozpoznají struktury tohoto nepořádku, získají strategické výhody e-commerce na svoji stranu. 60. KRAEMER, Kenneth L. Impacts of Electronic Commerce in the Global Networked Economy : A Multi-Country Study. In Digital Society and Technologies (DST) National Science Foundation (NSF) : European Commission workshop and e.2001 Conference, Venice, [online] [cit ] Dostupný z WWW : <http://www.crito.uci.edu/venice/papers/usa/kraemer_paper.pdf>. 61. LEINBACH, Thomas; BRUNN, Stanley D. (ed.). Worlds of Electronic Commerce : Economic, Geographical and Social Dimensions. London : Wiley, s. ISBN: LIIKANEN, Erkki; ELLYN, Glen. Europe & ebusiness. 2000, vol. 9, no. 4, s LITAN, Robert E.; RIVLIN, Alice M. E-Commerce E-conomy - Projecting the Economic Impact of the Internet. The American economic review. 2001, vol. 91, no. 2, s MARIOTTI, S.; SGOBBI, F. Alternative paths for the growth of e-commerce. Futures. 2001, vol. 33, no. 2, s MOSER, Jiří; VAŽAN, Vít. Elektronické obchodování e-commerce - nastupující fenomén. In Kapitál. 1999, č. 6, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 9

10 66. NIHOUL, P. Will electronic commerce change the law? Towards a regulatory perspective based on competition, information and learning skills. In British Telecommunications engineering. 1999, vol. 18, no. 1, s OECD information technology outlook 2000 : ICTs, e-commerce and the information economy. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, s. ISBN RAISINGHANI, Mahesh. E-commerce is capitalism's next phase. Communications News. 1998, vol. 35, no. 8, s REGAN, Keith. UN: E-Commerce Key to Global Economic Growth. E-Commerce Times [online] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.ecommercetimes.com/perl/story/14915.html>. 70. ROSSI, Henry. E-Commerce : Shrinking the World. Material Handling Management. 2000, vol. 55, no. 5, s SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. Information rules : a strategic guide to the network economy. Boston, MA : Harvard Business School Press, x, 352 p. ISBN X. 72. SHIMMIN, Rob. The incredible shrinking world. MC Technology Marketing Intelligence (New York). 1999, vol. 19, no. 2, s SCHLOGL, Herwig. Digital lessons for digital policies. The OECD Observer. 2001, no. 224, s TAPSCOTT, D. (ed.); LOWY, A.; TICOLL, D. Blueprint to the digital economy : creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, xxi, 410 s. ISBN TAYLOR, Stephen J. The Impact of the Internet and e-commerce on Sovereignty [online]. Dallas : University of Texas, [199?] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.altcpualumni.org/articles/taylor20012.pdf>. 76. The Economic and social impact of electronic commerce : preliminary findings and research agenda. Paris : OECD, s. ISBN VEERAMANI, Raj; TALBERT, Nancy. Where Are We in Global E-Commerce? Computer Magazine. 1999, vol. 1, no. 6, s VERGNER, Bernard. Society and technology : managing change. OECD Observer. 2000, no. 221/222, s VOIGTS, Richard. E-business jako start, nebo dokonce záchrana. Kapitál. 1999, č. 11, s WALKER, B. Which way to bill your customers: by mail or electronic delivery, or both? Direct Marketing. 1999, vol. 61, no. 10, s WATSON, T. Paperless office still a pipe ream: Workers use more than ever because sometimes a computer just won't do. USA Today , s. 12B. 82. WILDSON James; MILLER, Paul. Digital future : an agenda for a sustainable digital economy [online]. London : Forum for the future, 2001 [cit ]. Dostupný WWW: <http://www.digitalfutures.org.uk/report.pdf>. 83. WILIKENS, M. Confidence and confidentiality : stimulating e-commerce in europe. Foresight. 2001, vol. 3, no. 2, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 10

11 84. ZEE, van der H.; BOTHOF, Wilco; ABRAHAM, Jorij (ed.). E-commerce : beyond the hype. Den Haag : ten Hagen Stam, s. ISBN X. IV. MODULY e-commerce - B2B, B2C. VZTAH e-commerce - INTERNET 85. BÁRDOŠ, Pavel; Dudorkin, Jiří. Podnikání na internetu - trendy, vlivy a mýty. Moderní řízení. 2001, Roč. 36, č BJØRN-ANDERSEN, Niels; BUTT, Hammad. The Impact of E-commerce/e-business on Structure, Job Content and Employee Skills in the Commerce Sector in Europe. In EU Social Dialogue forum : Impact of the Development of Electronic Commerce on Training Needs in Commerce [online]. Coppenhagen : EuroCommerce, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.e-com-project.dk/countryreports/eurocommerce_final_nbahb.pdf>. 87. BOSSEEAU, D.L. Exploring the digital commerce environment on the Internet. Information Management Report. 1997, no. 12, s CAROLL, J.A. At home on the Internet. Industrial Distribution. 1995, vol. 84, no. 9, s COMOR, Edward. Household consumption on the Internet : income, time, and institutional contradictions. Journal of Economic Issues. 2000, vol. 34, no. 1, s CONHEIM, W.W. E-commerce. Link Up (USA). 1998, vol. 15, no. 1, s COOPER, L.K.; DUNCAN, D.J. Is electronic commerce ready for the Internet? Information Systems Management. 1997, vol. 13, no. 3, s COPPEL, Jonathan. E-Commerce : Impacts And Policy Challenges [online]. Paris : OECD, Economic Department, 2000 [cit ]. 26 s. Economics Department Working Papers No Dostupný z WWW : <http://www.olis.oecd.org/olis/2000doc.nsf/c5ce8ffa41835d64c125685d005300b0/c12568d100 6e03f7c efe3/$FILE/ PDF>. 93. COULT, Graham. E-business and e-commerce : what do these new terms mean and what are the implications of our working lives. Managing information. 2000, vol. 7, no. 1, s DETLOR, Brian. The influence of information ecology on E-commerce initiatives. Internet Research. 2001, vol. 11, no. 4, s DONEGAN, Michelle. Access is everything. Telecommunications. 2000, vol. 34, no. 4, s FRASER, John. The strategic challenge of electronic commerce. Supply Chain Management. 2000, vol. 5, no. 1, s HLAVENKA, Jiří. Dělejte byznys na Internetu : jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce. Praha : Computer Press, ix, 205 s. ISBN CHASTON, I. The Internet and e-commerce : an opportunity to examine organisational learning in progress in small manufacturing firms? International Small Business Journal. 2001, vol. 19, no. 2, s CHUCK, L.B. Book soup: electronic commerce and the future of publishing. Searcher. 1998, vol. 6, no. 1, s , KATZ, Jon. E-commerce? No, me-commerce! Yahoo! Internet Life. 2001, vol. 7, no. 1, s. 70. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 11

12 101. KENNEDY, Shirley Duglin. Alphabet soup: an acronym roundup. Information Today. 2001, vol. 18, no. 7, s KNIGHT, Stormy. 20 Reasons to Put Your Business on the WWW [online]. c2000 [cit ]. Net 101 : Los Angeles, Dostupný z WWW: <http://www.net101.com/reasons.html> Komerční využití internetu a softwarových produktů : sborník příspěvků z workshopu pořádající katedra marketingu a obchodu, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, prosinec Ostrava : Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Ekonomická fakulta, s. ISBN KIANI, G.R. Marketing opportunities in the digital world. Internet Research : Electronic Networking Applications. 1998, vol. 8, no. 2, s KORPER, Steffano; ELLIS, Juanita The e-commerce book : building the e-empire. San Diego : Academic Press, xiii, 284 s.. ISBN KOSIUR, David et al. Elektronická komerce : principy a praxe. Praha : Computer Press, s. ISBN KUECHLER, William; VAISHNAVI, Vijay K.; KUECHLER, David. Supporting optimization of business-to-business e-commerce relationships. Decision support systems. 2001, vol. 31, no. 3, s KUETER, D.; FISHER, R. Business insights in e-commerce and trusted services. Future Generation Computer Systems. 2000, vol. 16, no. 4, s McLAREN, Constance H.; McLAREN, Bruce J. E-commerce : Business on the Internet. Cincinnati (Ohio) : South-Western Publishing, xii., 291 s. ISBN MUNCH, Vera. Things fall apart : the information value chain is still highly fragmented. Information World Review (Oxford). 2001, no. 174, s NABIL, Adam. Globalizing business, education, culture through the Internet. In Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 1997, vol. 40, no. 2, s NATH, R et al. Electronic commerce and the Internet : issues, problems, and perspectives. International Journal of Information Management. 1998, vol. 18, no. 2, s NONDEK, Lubomír; ŘENČOVÁ, Lenka. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada, s. Manažer. ISBN PALTRIDGE, S. How Competition Helps the Internet. OECD Observer. 1996, no. 201, s PAPÍK, Richard. E-B2B z pohledu informační a znalostní profese. Marketing & komunikace. 2001, no.9, s PEARLSON, Keri E. There's no place like home : managing telecommuting paradoxes. In The Academy of Management Executive, May 2001, Briarcliff Manor. 2001, vol. 15, no. 2, s PERKINS, Anthony B.; PERKINS, Michael C. The Internet bubble : inside the overvalued world of high-tech stocks and what you need to know to avoid the coming shakeout. New York : HarperBusiness, xix, 283 p. ISBN ROSENBAUM, H. The information environment of electronic commerce : information imperatives for the firm. Journal of Information Science. 2000, vol. 26, no. 3, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 12

13 119. SCULLEY, Arthur B. B2B Internetová tržiště : revoluce v obchodování mezi firmami. Praha : Grada, s. ISBN SEDLÁČEK, Jiří. Internet : komerční využití. Praha : Vysoká škola ekonomická,1999. x, 380 s. ISBN SHAW, Michael J. Electronic Commerce : Review of Critical Research Issues. Information Systems Frontiers. 1999, s SCHWARZ, Oldřich. Kocovina z e-commerce? In Obchodník. 2001, Roč. 9, č. 6, s SIMON, John. The impact of culture and gender on web sites : an empirical study. In Database for Advances in Information Systems (New York). 2001, vol. 32, no. 1, s STOREY, Veda C. A conceptual investigation of the e-commerce industry. In Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2000, vol. 55, no. 7, s TREPPER,Charles. E-commerce strategies. Redmond : Microsoft Press, xxiii, 341 s. ISBN: V. PROBLEMATIKA VZTAHU INFORMAČNÍCH SLUŽEB, KNIHOVEN A e-commerce 126. BAKKEN, F. The possible role of libraries in the digital future. Libri. 1998, vol. 48, no. 2, s GOULDING, A. Information : commodity or social good? Journal of Librarianship and Information Science. 2001, vol. 33, no. 1, s HARRIS, Lesley E. Libraries and E-Commerce : Improving Information Services and Beyond. Information outlook. 2000, vol. 4, no. 3, s HARRIS, Lesley E. Librarians and E-Commerce : Making E-Commerce Work for You. IFLA journal. 2000, vol. 26, no. 2, s HOOPER, A.S.C. Management issues for the virtual library : lessons from E-commerce.The Electronic Library. 2001, vol. 19, no. 2, s KATZ, Richard N.; OBLINGER, Diana G. Educause Leadership Strategies : The ^^^E^^^ Is for Everything:E-Commerce, E-Business, and E-Learning in the Future of Higher Education. New York : Jossey-Bass, s. ISBN: LIS & E-Commerce : e-economy Lacks e-confidence. Information management report. 2001, no. 6, s McKEOWN, P.G.; WATSON, R.T. Metamorphosis : a guide to the World Wide Web and electronic commerce. Electronic Library. 1997, vol. 15, no. 6, s OBLINGER, D. Will E-business Shape the Future of Open and Distance Learning? Open Learning. 2001, vol. 16, no. 1, s PEDLEY, Paul. Electronic commerce - library and information managers just can't get away from e-commerce. Managing information. 2000, vol. 7, no. 2, s SCHUTZER, Daniel. A Need for a Common Infrastructure : Digital Libraries and Electronic Commerce [online]. D-Lib Magazine. 1997, no. 4 [cit ]. Dostupný z WWW :<http://www.dlib.org/dlib/april96/04schutzer.html>. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 13

14 137. SCHUYLER, Michael. Better service through creativity and technology : what public libraries can learn from e-commerce. Computers in Libraries. 2000, vol. 20, no. 3, s VI. ÚLOHA e-commerce V POSTUPNÉ PŘEMĚNĚ SPOLEČNOSTI "POSTINDUSTRIÁLNÍ" NA SPOLEČNOST INFORMAČNÍ 138. AHITUV, Niv. The open information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2001, vol. 44, no. 6, s ANTTIROIKO, Ari V. Toward the European information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2001, vol. 44, no. 1, s AOYAMA, Yuko. The Information Society, Japanese Style : Corner Stores as Hubs for E- Commerce Access. In Information and the urban future, February 26, 2001, New York University, New York [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.informationcity.org/events/feb26/aoyama/ecchap.pdf> CARRUTHERS, Stuart; SMITH, Simon. Challenge of the Information Society. Information Services and Use. 1997, vol. 17, no. 4, s EBBINGHOUSE, C. The New Millennium (Hmmmmm). Searcher. 2000, vol. 8, no. 1, s DEARSTYNE, Bruce W. Greeting and Shaping the Future : Information Professionals as Strategists and Leaders. Information outlook. 2000, vol. 4, no. 8, s GALBI, D.A. E-government: developing state communications in a free media environment. Foresight. 2001, vol. 3, no. 1, s GIBSON, Paul J.W. The sharp rise of E-commerce. Information Today. 1999, vol. 16, no. 7, s HAWKINS, Richard; MANSELL, Robin; STEINMUELLER, Edward W. Toward digital intermediation in the information society. Journal of Economic Issues. 1999, vol. 33, no. 2, s HENG, Michael S.H. Understanding electronic commerce from a historical perspective [online]. Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Economics, 2000 [cit ]. Research Memorandum Dostupný také na Internetu: <ftp://zappa.ubvu.vu.nl/ pdf> LEVINSON, P. The Soft Edge : A natural history and future of the information revolution. London : Routledge, xviii, 257 s MEIJER, Rudolf W. Information Society and the countries of Central and Eastern Europe : working document. In European Commission Information Society Website [online]. Brusel : European Commission Information Society Website, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu.int/ispo/peco/workdoc.html#resi> MIETH, Dietmar. Values and Morals in the Information Society. Lifelong Learning in Europe vol. 5, no. 1, s MICHALSKI, Wolfgang. The future : what policy-makers have to think about.oecd Observer. 1999, no. 217/218, s NAKATOMI, Taizo. Threats to the information society. OECD Observer. 2001, no. 224, s ODLYZKO, Andrew. The history of communications and its implications for the Internet : Preliminary version. In AT&T Labs Research [online]. June 16, 2000 [cit ]. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 14

15 Dostupný z WWW: <http://www.research.att.com/%7eamo/doc/history.communications0.pdf> OPPENHEIM, C. An agenda for action to achieve the information society in the UK. Journal of Information Science. 1996, vol. 22, no. 6, s PAPÍK, Richard. Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Ikaros [online]. 2001, č. 1 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c01/e-.htm> PEARCE, G.; PLATTEN, N. Promoting the Information Society : the EU Directive on Electronic Commerce. European Law Journal. 2000, vol. 6, no. 4, s PESTEL, R.; JOHNSTON, P. Technology driving change : scenarios for Europe in a global information society. Foresight. 2000, vol. 2, no. 2, s RADA, Roy. Standardizing the European information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2000, vol. 43, no. 3, s SMITH, B. Towards The Information Society in Europe: the European Union s contribution. Exploit Interactive [online]. 2000, no. 4 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.exploit-lib.org/issue4/smith/> TAPSCOTT, D. Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. Brno : Computer Press, xviii, 350 s. ISBN URANGA, Michael G. Knowledge societies : information technology for sustainable development. Journal of Economic Issues. 1999, vol. 33, no. 3, s VERHOEF, Paul. eeurope 2002 : an information society for all. Intermedia. 2000, vol. 28, no. 6/7, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 15

pro humanitní a společenské vědy

pro humanitní a společenské vědy Možnosti využití databází EBSCO pro humanitní a společenské vědy PhDr. Hana Nová koordinátorka projektu eifl Direct v ČR Národní knihovna ČR e-mail: hana.nova@nkp.cz Knihovny v České republice mají prostřednictvím

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Diplomový seminář pro studenty ITaM. B. Miniberger LS 2012

Diplomový seminář pro studenty ITaM. B. Miniberger LS 2012 Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2012 Cíl semináře Seznámit studenty 1.r. mgr. oboru ITaM se základními dokumenty pro vypracování DP: Metodické pokyny BIVŠ dostupné (po předchozí autorizaci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Nové dimenze vyhledávání

Nové dimenze vyhledávání Vojislav Milovanovic, Jan Luprich / EBSCO Publishing Nové dimenze vyhledávání Výzvy integrace a relevance záznamů support.ebsco.com The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Metody zpracování informací 1. Citační norma

Metody zpracování informací 1. Citační norma Citační norma Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. Článek: STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6),

Více

Metody zpracování informací 1

Metody zpracování informací 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996. Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace,

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Místo konání: Olympia Grand Hall, Kennsington, Londýn Akce: Online Information Conference 2004 Termín: 30. listopadu 2. prosince 2004 28. ročník konference

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Licenční studium PYTHAGORAS Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Ing. Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz 5. 2. 2010 Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice CASLIN - Souborný katalog

Více

Možnosti integrace sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím ICT. MUDr. Pavel Kubů Platforma pro elektronické zdravotnictví

Možnosti integrace sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím ICT. MUDr. Pavel Kubů Platforma pro elektronické zdravotnictví Možnosti integrace sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím ICT MUDr. Pavel Kubů Platforma pro elektronické zdravotnictví 3. průmyslová revoluce začala... 2.0 1.0 elektrifikace, pára a uhlí telekomunikace,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Zpráva z cesty na zasedání Executive Board LIBER

Zpráva z cesty na zasedání Executive Board LIBER Cestovní zpráva Zpráva z cesty na zasedání Executive Board LIBER Barcelona, Španělsko 14. 16. 10. 2015 Účastník: Martin Svoboda, ředitel říjen 2015 1/5 1. LIBER je nejvýznamnější evropskou asociací knihoven.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Společnost EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice Vás srdečně vítá na konferenci Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Přináší více zdrojů pro Vaši knihovnu pouze více problémů? EBSCO ví, jak

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

EIZ ve společenských. enských vědách

EIZ ve společenských. enských vědách EIZ ve společenských enských vědách zobecnění,, specifika, zajímavosti Úvod Klasifikace disciplín Charakter společenských věd (není inflace času, konzervativní uživatelé, problematika hodnocení a měření

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4A 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Talent Management. Petr Draxler. Recruitment Leader CEEMEA. Práce s talenty v prostředí mezinárodní firmy: globální a lokální přístupy

Talent Management. Petr Draxler. Recruitment Leader CEEMEA. Práce s talenty v prostředí mezinárodní firmy: globální a lokální přístupy Success is Making Others Successful Talent Management Práce s talenty v prostředí mezinárodní firmy: globální a lokální přístupy Petr Draxler Recruitment Leader CEEMEA HR Management 14.10.2008 IBM A Place

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Jiří Kotouček National Contact Point for Legal Issues of Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

SME instrument v praxi 2014

SME instrument v praxi 2014 PNO is market leader in innovation PNO is market financing, leader with in a innovation special focus financing, on grants. with Our a special service focus model on aims grants. at supporting Our service

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management v hospodářské praxi II (MHPII) Číslo předmětu: 545- Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal

Více

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ Tomáš Kořínek Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky Abstract: The

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Grey literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Příspěvek si klade za cíl informovat o šedé literatuře ve světě a to prostřednictvím mezinárodní konference pro

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Charakteristika studijního předmětu dle nařízení vedení FF UP Název studijního předmětu Udržitelnost v podnikání / Sustainability in Business Typ předmětu volitelný doporučený 3./Z ročník / semestr Rozsah

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze Článek charakterizuje stručně organizaci národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a poskytovaných

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

CIP Program pro podporu ICT. Martin Kusák martin.kusak@mvcr.cz

CIP Program pro podporu ICT. Martin Kusák martin.kusak@mvcr.cz CIP Program pro podporu ICT Martin Kusák martin.kusak@mvcr.cz Co je to CIP? Sjednocuje roztříštěnost programů na podporu: - Malých a středních podniků (SME) - Informačních a komunikačních technologií (ICT)

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více