E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis"

Transkript

1 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK U Kříže Praha 5 - Jinonice E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis Vypracoval Aleš Vaněk leden 2002

2 0 OBSAH strana 1 PŘEDMLUVA ANALYTICKÝ LIST DRUHY EXCERPOVANÝCH DOKUMENTŮ ČASOVÉ VYMEZENÍ JAZYKOVÉ VYMEZENÍ SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SEZNAM PŘEDMÉTOVÝCH KATEGORIÍ SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ NOTACE MDT POUŽITÁ PRAVIDLA BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU (NORMATIVNÍ MATERIÁLY) VLASTNÍ REŠERŠE...6 E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 2

3 1 PŘEDMLUVA Zpracovaný bibliografický soupis "E-commerce a její vztah k informační společnosti" je výsledkem závěrečné seminární práce k předmětu REŠERŠNÍ ČINNOST, jehož přednášejícím je v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK PhDr. Eva Bratková. Na základě projektu tématické rešerše E-commerce a její vztah k informační společnosti, který byl ukončen , byly ve vhodných informačních zdrojích (viz kap. 2.4) uskutečněny rešeršní dotazy, jejichž výsledkem byla excerpce relevantních dokumentů, a to zcela v souladu se zadáním závěrečné seminární práce. Podle normativních materiálů a pravidel (viz kap.2.9) byl následně vypracovaný bibliografický soupis, jehož výslednou podobu předkládám ke zhodnocení. Zpracovaná rešerše E-commerce a její vztah k informační společnosti bude sloužit jako základní zdroj klíčových sekundárních dokumentů pro nastudování literatury a vypracování stejnojmenné diplomové práce, kterou povede PhDr. Richard Papík. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 3

4 2 ANALYTICKÝ LIST 2.1 DRUHY EXCERPOVANÝCH DOKUMENTŮ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující prioritní pořadí excerpovaných dokumentů: 1. Články z tištěných časopisů 2. Články z elektronických časopisů a elektronických konferencí 3. Tištěné monografie a sborníky 4. Elektronické monografie 2.2 ČASOVÉ VYMEZENÍ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující časové vymezení excerpovaných dokumentů: 1. Články z tištěných časopisů - 5 let zpět 2. Články z elektronických časopisů a elektronických konferencí - 5 let zpět 3. Tištěné monografie a sborníky - od roku Elektronické monografie a elektronické konference - od roku Příspěvky v elektronických monografiích - od roku JAZYKOVÉ VYMEZENÍ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující jazykové vymezení excerpovaných dokumentů: 1. Angličtina 2. Čeština 3. Slovenština 2.4 SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Bibliografický soupis (viz kap.3) je výsledkem rešeršních dotazů v níže uvedených informačních zdrojích (databází):! ABI/INFORM GLOBAL! APPLIED SCIENCE AND TECH PLUS! ECONLIT! INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS! INGENTA! INFORMATION SCIENCE INDEX (WEB OF SCIENCE)! LISA PLUS! LIBRARY LITERATURE (H.W.WILSON)! RePEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS)! SOCIAL SCIENCE PLUS Katalogy národní bibliografie:! NKC (BIBLIOGRAFICKÁ BÁZE A KATALOG NK ČR)! ANL (ČLÁNKY V ČESKÝCH NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH)! KKL (DATABÁZE KNIHOVNICKÉ LITERATURY)! Souborný katalog Koninklijke Bibliotheek (Nizozemské královské knihovny) Webové vyhledávače: GOOGLE ALTAVISTA HOTBOT LEXIBOT (PRO VYHLEDÁVÁNÍ V TZV. "DEEP WEB") E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 4

5 2.5 SEZNAM PŘEDMÉTOVÝCH KATEGORIÍ výpočetní technika ; ekonomika - obchod ; počítačové sítě ; ekonomika - podnikání ; internet - obchodní služby ; obchodní strategie ; knihovní management ; knihovní služby ; knihovní strategie. 2.6 SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV Česká klíčová slova: Internet, obchod, elektronické obchodování, e-commerce, elektronická komerce, prezentace na internetu, internetové obchodování, e-business, informační společnost, B2B, B2C, globalizace, knihovny, elektronické publikování. Anglická klíčová slova: Internet, business, electronic business, e-commerce, e-business, business presentation, information society, B2B, B2C, globalisation, library, electronic publishing. 2.7 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ Vlastní bibliografický soupis je uspořádán takto: jednotlivé dokumenty jsou seřazeny abecedně podle příjmení autora a rozděleny do šesti tématických skupin: 1. Důvěra používání e-commerce. Vztah informační etiky, copyrightu a e-commerce. 2. E-commerce a její dopad na životní prostředí. 3. E-commerce a otázky globalizace, ekonomického, sociálního a kulturního dopadu. digitální rozdělení společnosti (tzv. "digital divide"). 4. Moduly e-commerce - b2b, b2c. Vztah e-commerce - internet. 5. Problematika vztahu informačních služeb, knihoven a e-commerce. 6. Úloha e-commerce v postupné přeměně společnosti "postindustriální" na společnost informační. tématické skupiny jsou v bibliografickém soupisu řazeny abecedně, číslování dokumentů uvnitř tématických skupin bibliografického soupisu je vzestupné a nepřetržité, v dokumentech, kde je autorem korporace, je použito řazení abecední, podle názvu dokumentu, dokumenty, které mají stejného autora je dalším hlediskem abecední řazení v tématických skupinách podle názvu. 2.8 NOTACE MDT POUŽITÁ PRAVIDLA BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU (NORMATIVNÍ MATERIÁLY) Pro zpracovaný bibliografický soupis (rešerši) byly použity následující pravidla a normy bibliografického popisu: 1. ČSN Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů s. 2. ČSN Formální úprava rešerší s. 3. ČSN ISO 690. Bibliografické citace : obsah, forma a struktura E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 5

6 3.0 VLASTNÍ REŠERŠE Celkový počet excerpovaných dokumentů: 162 I. DŮVĚRA POUŽÍVÁNÍ E-COMMERCE. VZTAH INFORMAČNÍ ETIKY, COPYRIGHTU A e- COMMERCE 1. BERG, R.J.V.D.; LIESHOUT VAN, J.M. Finding symbolons for cyberspace: addressing the issues of trust in electronic commerce. Production Planning and Control. 2001, vol. 12, no. 5, s BROWNING, John. I encrypt, therefore I am. Wired. 1997, vol. 5, no. 11, s CAPPEL, James J. Ethical decision making: A comparison of computer supported and face to face group. Journal of Business Ethics. 2000, vol. 28, no. 2, s DREIER, Thomas. Will copyright survive in e-commerce? In EUSIDIC Annual Conference and Exhibition 30 th September - 3 rd October 2001, Baden-Baden, Germany [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.eusidic.org/baden-baden2001-presentations/11-dreier.pdf>. 5. GOLDSMITH, E.; McGREGOR, S.L.T. E-commerce: consumer protection issues and implications for research and education. Journal of Consumer Studies & Home Economics. 2000, vol. 24, no. 2, s HEMPHILL, Thomas A. DoubleClick and Consumer Online Privacy: An E-Commerce Lesson Learned. Business & Society Review. 2000, vol. 105, no. 3, s JIANG, James et al. E-commerce user behavior model: an empirical study. Human Systems Management. 2000, vol. 19, no. 4, s LUCAS, Peter. The Poker Game of e-commerce. Credit Card Management. 2001, vol.12, no. 11, s LUNT, Peter. The electronic consumer : Consumer Policy Review. 1999, vol. 9, no. 6, s McELROY, D.; TURBAN, E. Using smart cards in electronic commerce. International Journal of Information Management. 1998, vol. 18, no. 1, s McKENNA, A. Playing Fair with Consumer Privacy in the Global On-line Environment. Information & Communications Technology Law. 2001, vol. 10, no. 3, s MACKAY, Ronald. Human factors : the challenges facing Europe. International Journal of Human-Computer Studies. 2001, vol. 55, no. 4, s McNAMEE, David; CHAN, Sally. Understanding E-Commerce Risk. Internal Auditor. 2001, vol. 58, no. 2, s MURRAY, Andrew D. Regulating e-commerce : formal transactions in the digital age. International Review of Law, Computers & Technology. 1999, vol. 13, no. 2, s OLSON, Judith S.; OLSON, Gary M. I2i trust in e-commerce. Communications of the ACM. 2000, vol. 43, no 12, s O'SHEA, Shaun. Data protection in the e-commerce era. Accountancy Ireland. 2000, vol. 32, no. 4, s OWEN, Mark. Copyright infringement in the on-line world. Managing Intellectual Property. 2000, vol. 1, no. 95, s. 44. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 6

7 18. SELIGMAN, Melanie. Rules of engagement : how to manage a successful epartnership. New Zealand Management (Auckland). 2001, vol. 48, no. 7, s SCHWARTZ, Ephraim. When worlds collide. InfoWorld. 2000, vol. 22, no. 33, s STEAD, B.A.; GILBERT, J. Ethical Issues in Electronic Commerce. Journal of Business Ethics. 2001, vol. 34, no. 2, s TALWATTE, G. E-commerce is key to global competitiveness - but is there anyone you can trust in the online world? Business Information Review. 2000, vol. 17, no. 2, s VIGOROSO, Mark W. The End of E-Commerce as We Know It?. E-Commerce Times [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ecommercetimes.com/perl/story/14937.html>. 23. WADSWORTH, Kent H. Cyber malling : a retail death sentence? Journal of Property Management.1997, vol. 62, no. 2, s WOODBURY, Marsha. The Bout of the Century? Information Ethics vs.e-commerce. Ubiquity : an ACM Magazine and Forum [online]. 2000, vol. 1, no. 18 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.acm.org/ubiquity/views/m_woodbury_1.html>. II. E-COMMERCE A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 25. ALLENBY, Braden. "E-For-Environment" Commerce. In AT&T Environment, Health and Safety (EH&S) [online]. [200?] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.att.com/ehs/brad/articles/e_for_env.html>. 26. COHEN, Nevin. Greening the Internet: Ten Ways E-Commerce Could Affect the Environment and What We Can Do. IMP : Information Impact Magazine [online]. 1999, no. 10 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cisp.org/imp/october_99/10_99cohen.htm>. 27. Green paper on electronic commerce for South Africa [online]. Pretoria : Department of Communications, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.ecomm-debate.co.za/greenpaper/greenpaper.pdf>. 28. HURST, Elizabeth. E-commerce and the environment : summary document [online]. London : Imperial College of Science, Technology and Medicine, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.green-ecommerce.com/hurst/hurst.pdf>. 29. MILLS, Mark P. Kyoto and the Internet : the Energy Implications of the Digital Economy [online]. Washington (D.C.) : Subcommittee on National Economic Growth, Natural Resources, and Regulatory Affairs. U.S. House of Representatives, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.house.gov/reform/neg/hearings/020200/mills.htm>. 30. THORNTON, R.V.; FERRONE, R. The Environment, E-Commerce, and Sustainability. Environmental Quality Management. 2001, vol. 10, no. 3, s ZAPINSKI, Ken. The New Economy : Is an e-economy nature friendly? Pittsburgh Post- Gazette [online] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.post-gazette.com/businessnews/ zapinski3.asp>. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 7

8 III. E-COMMERCE A OTÁZKY GLOBALIZACE, EKONOMICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO DOPADU. DIGITÁLNÍ ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI (TZV. "DIGITAL DIVIDE") 32. AOKI, Kumiko. Cultural differences in e-commerce : a comparison between U.S. and Japan. First Monday : Peer Reviewed Journal on the Internet [online]. 2000, no. 11 [cit ]. Dostupný z WWW : <http://firstmonday.org/issues/issue5_11/aoki/index.html>. 33. ASFAW, Tesfaye. E-commerce progress : international comparisons. European Business Journal. 2001, vol. 13, no. 2, s BAILY, Martin N.; LAWRENCE, Robert Z. E-Commerce E-conomy : Do We Have a New E- conomy? The American economic review. 2001, vol. 91, no. 2, s BAIRSTOW, Jeffrey. Looking down the e-commerce road. Laser Focus World. 2000, vol. 36, no. 7, s BERRY, John, N. Bridge all the digital divides. Library Journal. 2000, vol. 125, no. 9, s CAIRNCROSS, Frances. Konec vzdálenosti : jak komunikační revoluce změní naše životy. Brno : Computer Press, xviii, 291 s. ISBN X. 38. CONHEIM, W.W. The global digital divide. Information Today. 2001, vol. 18, no. 7, s CURRIE, Wendy. The Global Information Society. London : Wiley, s. ISBN: DEARSTYNE, Bruce W. E-business, e-government & information proficiency. Information Management Journal. 2001, vol. 35, no. 4, s DONERT, K. Virtually geography : aspects of the changing geography of information and communications. Geography. 2000, vol. 85, no. 1, s Abstrakt: Náhlý vzestup informačního věku zaznamenává obrovské změny aspektů našeho života. Vliv nových technologií je spojen s rozvojem Internetu. Nová informační prostředí vedou k vývoji nové disciplíny nazývané kybergeografie, která vysvětluje vliv virtuálních světů nebo míst na život lidí ve skutečném světě. Velkou úlohu zde hraje úloha elektronického obchodování. 42. DUNCAN, D.C. Global electronic commerce - further work required. Journal of Academic Librarianship. 1997, vol. 23, no. 6, s E-business - výzva "staré ekonomice". In Moderní řízení. 2000, Roč. 35, č. 9, s Electronic commerce for transition economies in the digital age, June 2000, Palais des Nations, Geneva, Switzerland : forum proceedings. New York : United Nations, Committee for Trade, Industry and Enterprise Development, vii, 219 s. ISBN Electronic Commerce : Opportunities and Challenges for Government (The 'Sacher Report') [online]. Paris : OECD, June 1997 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www1.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prod/sacher_e.pdf>. 46. FINNIE, Graham. The politics of e-europe. In tele.com. 2000, vol. 5, no. 11, s GUGLIELMO, Connie. E-Commerce : There To Here. In Week. 1999, vol. 6, no. 47, s HAMMOND, Allen. A Vision : A World that is Genuinely Better, not just Wealthier : How emerging digital networks and novel public-private partnerships could accelerate global development, especially in poor communities [online]. IMP : Information Impact Magazine [online]. 1999, no. 10 [cit ]. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 8

9 Dostupný z WWW: <http://www.cisp.org/imp/october_99/10_99hammond.htm>. 49. HANCOCK, Bill. Information society in the EU : digital signatures. Computers & Security (Amsterdam). 1999, vol. 18, no. 4, s HARRELD, J.B. Building smarter, faster organizations. In Blueprint to the digital economy : Creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, 1998, s HATTERY, M. Directives from the White House: open e-commerce, close the digital divide. Information Retrieval and Library Automation. 2000, vol. 35, vol. 8, s HINDMAN, Blanks. The rural-urban digital divide. Journalism and Mass Communication Quarterly. 2000, vol. 77, no. 3, s CHONG, Samuel, KECHENG, Liu. The social aspects neglected in e-commerce. Ubiquity : an ACM Magazine and Forum [online]. 2000, vol. 1, no. 19 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.acm.org/ubiquity/views/s_chong_1.html>. 54. CHUCK, L. 'Emmerce' immersion : the emerging world of electronic commerce. Searcher. 1997, vol. 5, no. 9, s JOKIPII, Yli H. Worlds of e-commerce : economic, geographical and social dimensions. The Journal of Business Communication. 2001, vol. 38, no. 3, s JUSSAWALLA, Meheroo. The digital age and the digital divide. Intermedia (London). 2001, vol. 29, no. 3, s KELLY, K. New Rules for the New Economy : 10 ways the network economy is changing everything. New York : Four Estate, KOOIJ, Anne. Electronic commerce : to be or not to be? Den Haag : Ten Hagen & Stam, s. ISBN LIANG, Thow Y. The e-landscape: an unexplored goldmine of the new millennium. Human Systems Management. 2000, vol. 19, no. 4, s Abstrakt: Autor dokumentu popisuje tzv. "e-landscape" jako nový okraj internetového chaosu, kde existují střety pořádku a nepořádku. Ti, kdo včas rozpoznají struktury tohoto nepořádku, získají strategické výhody e-commerce na svoji stranu. 60. KRAEMER, Kenneth L. Impacts of Electronic Commerce in the Global Networked Economy : A Multi-Country Study. In Digital Society and Technologies (DST) National Science Foundation (NSF) : European Commission workshop and e.2001 Conference, Venice, [online] [cit ] Dostupný z WWW : <http://www.crito.uci.edu/venice/papers/usa/kraemer_paper.pdf>. 61. LEINBACH, Thomas; BRUNN, Stanley D. (ed.). Worlds of Electronic Commerce : Economic, Geographical and Social Dimensions. London : Wiley, s. ISBN: LIIKANEN, Erkki; ELLYN, Glen. Europe & ebusiness. 2000, vol. 9, no. 4, s LITAN, Robert E.; RIVLIN, Alice M. E-Commerce E-conomy - Projecting the Economic Impact of the Internet. The American economic review. 2001, vol. 91, no. 2, s MARIOTTI, S.; SGOBBI, F. Alternative paths for the growth of e-commerce. Futures. 2001, vol. 33, no. 2, s MOSER, Jiří; VAŽAN, Vít. Elektronické obchodování e-commerce - nastupující fenomén. In Kapitál. 1999, č. 6, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 9

10 66. NIHOUL, P. Will electronic commerce change the law? Towards a regulatory perspective based on competition, information and learning skills. In British Telecommunications engineering. 1999, vol. 18, no. 1, s OECD information technology outlook 2000 : ICTs, e-commerce and the information economy. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, s. ISBN RAISINGHANI, Mahesh. E-commerce is capitalism's next phase. Communications News. 1998, vol. 35, no. 8, s REGAN, Keith. UN: E-Commerce Key to Global Economic Growth. E-Commerce Times [online] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.ecommercetimes.com/perl/story/14915.html>. 70. ROSSI, Henry. E-Commerce : Shrinking the World. Material Handling Management. 2000, vol. 55, no. 5, s SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. Information rules : a strategic guide to the network economy. Boston, MA : Harvard Business School Press, x, 352 p. ISBN X. 72. SHIMMIN, Rob. The incredible shrinking world. MC Technology Marketing Intelligence (New York). 1999, vol. 19, no. 2, s SCHLOGL, Herwig. Digital lessons for digital policies. The OECD Observer. 2001, no. 224, s TAPSCOTT, D. (ed.); LOWY, A.; TICOLL, D. Blueprint to the digital economy : creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, xxi, 410 s. ISBN TAYLOR, Stephen J. The Impact of the Internet and e-commerce on Sovereignty [online]. Dallas : University of Texas, [199?] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.altcpualumni.org/articles/taylor20012.pdf>. 76. The Economic and social impact of electronic commerce : preliminary findings and research agenda. Paris : OECD, s. ISBN VEERAMANI, Raj; TALBERT, Nancy. Where Are We in Global E-Commerce? Computer Magazine. 1999, vol. 1, no. 6, s VERGNER, Bernard. Society and technology : managing change. OECD Observer. 2000, no. 221/222, s VOIGTS, Richard. E-business jako start, nebo dokonce záchrana. Kapitál. 1999, č. 11, s WALKER, B. Which way to bill your customers: by mail or electronic delivery, or both? Direct Marketing. 1999, vol. 61, no. 10, s WATSON, T. Paperless office still a pipe ream: Workers use more than ever because sometimes a computer just won't do. USA Today , s. 12B. 82. WILDSON James; MILLER, Paul. Digital future : an agenda for a sustainable digital economy [online]. London : Forum for the future, 2001 [cit ]. Dostupný WWW: <http://www.digitalfutures.org.uk/report.pdf>. 83. WILIKENS, M. Confidence and confidentiality : stimulating e-commerce in europe. Foresight. 2001, vol. 3, no. 2, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 10

11 84. ZEE, van der H.; BOTHOF, Wilco; ABRAHAM, Jorij (ed.). E-commerce : beyond the hype. Den Haag : ten Hagen Stam, s. ISBN X. IV. MODULY e-commerce - B2B, B2C. VZTAH e-commerce - INTERNET 85. BÁRDOŠ, Pavel; Dudorkin, Jiří. Podnikání na internetu - trendy, vlivy a mýty. Moderní řízení. 2001, Roč. 36, č BJØRN-ANDERSEN, Niels; BUTT, Hammad. The Impact of E-commerce/e-business on Structure, Job Content and Employee Skills in the Commerce Sector in Europe. In EU Social Dialogue forum : Impact of the Development of Electronic Commerce on Training Needs in Commerce [online]. Coppenhagen : EuroCommerce, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.e-com-project.dk/countryreports/eurocommerce_final_nbahb.pdf>. 87. BOSSEEAU, D.L. Exploring the digital commerce environment on the Internet. Information Management Report. 1997, no. 12, s CAROLL, J.A. At home on the Internet. Industrial Distribution. 1995, vol. 84, no. 9, s COMOR, Edward. Household consumption on the Internet : income, time, and institutional contradictions. Journal of Economic Issues. 2000, vol. 34, no. 1, s CONHEIM, W.W. E-commerce. Link Up (USA). 1998, vol. 15, no. 1, s COOPER, L.K.; DUNCAN, D.J. Is electronic commerce ready for the Internet? Information Systems Management. 1997, vol. 13, no. 3, s COPPEL, Jonathan. E-Commerce : Impacts And Policy Challenges [online]. Paris : OECD, Economic Department, 2000 [cit ]. 26 s. Economics Department Working Papers No Dostupný z WWW : <http://www.olis.oecd.org/olis/2000doc.nsf/c5ce8ffa41835d64c125685d005300b0/c12568d100 6e03f7c efe3/$FILE/ PDF>. 93. COULT, Graham. E-business and e-commerce : what do these new terms mean and what are the implications of our working lives. Managing information. 2000, vol. 7, no. 1, s DETLOR, Brian. The influence of information ecology on E-commerce initiatives. Internet Research. 2001, vol. 11, no. 4, s DONEGAN, Michelle. Access is everything. Telecommunications. 2000, vol. 34, no. 4, s FRASER, John. The strategic challenge of electronic commerce. Supply Chain Management. 2000, vol. 5, no. 1, s HLAVENKA, Jiří. Dělejte byznys na Internetu : jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce. Praha : Computer Press, ix, 205 s. ISBN CHASTON, I. The Internet and e-commerce : an opportunity to examine organisational learning in progress in small manufacturing firms? International Small Business Journal. 2001, vol. 19, no. 2, s CHUCK, L.B. Book soup: electronic commerce and the future of publishing. Searcher. 1998, vol. 6, no. 1, s , KATZ, Jon. E-commerce? No, me-commerce! Yahoo! Internet Life. 2001, vol. 7, no. 1, s. 70. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 11

12 101. KENNEDY, Shirley Duglin. Alphabet soup: an acronym roundup. Information Today. 2001, vol. 18, no. 7, s KNIGHT, Stormy. 20 Reasons to Put Your Business on the WWW [online]. c2000 [cit ]. Net 101 : Los Angeles, Dostupný z WWW: <http://www.net101.com/reasons.html> Komerční využití internetu a softwarových produktů : sborník příspěvků z workshopu pořádající katedra marketingu a obchodu, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, prosinec Ostrava : Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Ekonomická fakulta, s. ISBN KIANI, G.R. Marketing opportunities in the digital world. Internet Research : Electronic Networking Applications. 1998, vol. 8, no. 2, s KORPER, Steffano; ELLIS, Juanita The e-commerce book : building the e-empire. San Diego : Academic Press, xiii, 284 s.. ISBN KOSIUR, David et al. Elektronická komerce : principy a praxe. Praha : Computer Press, s. ISBN KUECHLER, William; VAISHNAVI, Vijay K.; KUECHLER, David. Supporting optimization of business-to-business e-commerce relationships. Decision support systems. 2001, vol. 31, no. 3, s KUETER, D.; FISHER, R. Business insights in e-commerce and trusted services. Future Generation Computer Systems. 2000, vol. 16, no. 4, s McLAREN, Constance H.; McLAREN, Bruce J. E-commerce : Business on the Internet. Cincinnati (Ohio) : South-Western Publishing, xii., 291 s. ISBN MUNCH, Vera. Things fall apart : the information value chain is still highly fragmented. Information World Review (Oxford). 2001, no. 174, s NABIL, Adam. Globalizing business, education, culture through the Internet. In Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 1997, vol. 40, no. 2, s NATH, R et al. Electronic commerce and the Internet : issues, problems, and perspectives. International Journal of Information Management. 1998, vol. 18, no. 2, s NONDEK, Lubomír; ŘENČOVÁ, Lenka. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada, s. Manažer. ISBN PALTRIDGE, S. How Competition Helps the Internet. OECD Observer. 1996, no. 201, s PAPÍK, Richard. E-B2B z pohledu informační a znalostní profese. Marketing & komunikace. 2001, no.9, s PEARLSON, Keri E. There's no place like home : managing telecommuting paradoxes. In The Academy of Management Executive, May 2001, Briarcliff Manor. 2001, vol. 15, no. 2, s PERKINS, Anthony B.; PERKINS, Michael C. The Internet bubble : inside the overvalued world of high-tech stocks and what you need to know to avoid the coming shakeout. New York : HarperBusiness, xix, 283 p. ISBN ROSENBAUM, H. The information environment of electronic commerce : information imperatives for the firm. Journal of Information Science. 2000, vol. 26, no. 3, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 12

13 119. SCULLEY, Arthur B. B2B Internetová tržiště : revoluce v obchodování mezi firmami. Praha : Grada, s. ISBN SEDLÁČEK, Jiří. Internet : komerční využití. Praha : Vysoká škola ekonomická,1999. x, 380 s. ISBN SHAW, Michael J. Electronic Commerce : Review of Critical Research Issues. Information Systems Frontiers. 1999, s SCHWARZ, Oldřich. Kocovina z e-commerce? In Obchodník. 2001, Roč. 9, č. 6, s SIMON, John. The impact of culture and gender on web sites : an empirical study. In Database for Advances in Information Systems (New York). 2001, vol. 32, no. 1, s STOREY, Veda C. A conceptual investigation of the e-commerce industry. In Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2000, vol. 55, no. 7, s TREPPER,Charles. E-commerce strategies. Redmond : Microsoft Press, xxiii, 341 s. ISBN: V. PROBLEMATIKA VZTAHU INFORMAČNÍCH SLUŽEB, KNIHOVEN A e-commerce 126. BAKKEN, F. The possible role of libraries in the digital future. Libri. 1998, vol. 48, no. 2, s GOULDING, A. Information : commodity or social good? Journal of Librarianship and Information Science. 2001, vol. 33, no. 1, s HARRIS, Lesley E. Libraries and E-Commerce : Improving Information Services and Beyond. Information outlook. 2000, vol. 4, no. 3, s HARRIS, Lesley E. Librarians and E-Commerce : Making E-Commerce Work for You. IFLA journal. 2000, vol. 26, no. 2, s HOOPER, A.S.C. Management issues for the virtual library : lessons from E-commerce.The Electronic Library. 2001, vol. 19, no. 2, s KATZ, Richard N.; OBLINGER, Diana G. Educause Leadership Strategies : The ^^^E^^^ Is for Everything:E-Commerce, E-Business, and E-Learning in the Future of Higher Education. New York : Jossey-Bass, s. ISBN: LIS & E-Commerce : e-economy Lacks e-confidence. Information management report. 2001, no. 6, s McKEOWN, P.G.; WATSON, R.T. Metamorphosis : a guide to the World Wide Web and electronic commerce. Electronic Library. 1997, vol. 15, no. 6, s OBLINGER, D. Will E-business Shape the Future of Open and Distance Learning? Open Learning. 2001, vol. 16, no. 1, s PEDLEY, Paul. Electronic commerce - library and information managers just can't get away from e-commerce. Managing information. 2000, vol. 7, no. 2, s SCHUTZER, Daniel. A Need for a Common Infrastructure : Digital Libraries and Electronic Commerce [online]. D-Lib Magazine. 1997, no. 4 [cit ]. Dostupný z WWW :<http://www.dlib.org/dlib/april96/04schutzer.html>. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 13

14 137. SCHUYLER, Michael. Better service through creativity and technology : what public libraries can learn from e-commerce. Computers in Libraries. 2000, vol. 20, no. 3, s VI. ÚLOHA e-commerce V POSTUPNÉ PŘEMĚNĚ SPOLEČNOSTI "POSTINDUSTRIÁLNÍ" NA SPOLEČNOST INFORMAČNÍ 138. AHITUV, Niv. The open information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2001, vol. 44, no. 6, s ANTTIROIKO, Ari V. Toward the European information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2001, vol. 44, no. 1, s AOYAMA, Yuko. The Information Society, Japanese Style : Corner Stores as Hubs for E- Commerce Access. In Information and the urban future, February 26, 2001, New York University, New York [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.informationcity.org/events/feb26/aoyama/ecchap.pdf> CARRUTHERS, Stuart; SMITH, Simon. Challenge of the Information Society. Information Services and Use. 1997, vol. 17, no. 4, s EBBINGHOUSE, C. The New Millennium (Hmmmmm). Searcher. 2000, vol. 8, no. 1, s DEARSTYNE, Bruce W. Greeting and Shaping the Future : Information Professionals as Strategists and Leaders. Information outlook. 2000, vol. 4, no. 8, s GALBI, D.A. E-government: developing state communications in a free media environment. Foresight. 2001, vol. 3, no. 1, s GIBSON, Paul J.W. The sharp rise of E-commerce. Information Today. 1999, vol. 16, no. 7, s HAWKINS, Richard; MANSELL, Robin; STEINMUELLER, Edward W. Toward digital intermediation in the information society. Journal of Economic Issues. 1999, vol. 33, no. 2, s HENG, Michael S.H. Understanding electronic commerce from a historical perspective [online]. Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Economics, 2000 [cit ]. Research Memorandum Dostupný také na Internetu: <ftp://zappa.ubvu.vu.nl/ pdf> LEVINSON, P. The Soft Edge : A natural history and future of the information revolution. London : Routledge, xviii, 257 s MEIJER, Rudolf W. Information Society and the countries of Central and Eastern Europe : working document. In European Commission Information Society Website [online]. Brusel : European Commission Information Society Website, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu.int/ispo/peco/workdoc.html#resi> MIETH, Dietmar. Values and Morals in the Information Society. Lifelong Learning in Europe vol. 5, no. 1, s MICHALSKI, Wolfgang. The future : what policy-makers have to think about.oecd Observer. 1999, no. 217/218, s NAKATOMI, Taizo. Threats to the information society. OECD Observer. 2001, no. 224, s ODLYZKO, Andrew. The history of communications and its implications for the Internet : Preliminary version. In AT&T Labs Research [online]. June 16, 2000 [cit ]. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 14

15 Dostupný z WWW: <http://www.research.att.com/%7eamo/doc/history.communications0.pdf> OPPENHEIM, C. An agenda for action to achieve the information society in the UK. Journal of Information Science. 1996, vol. 22, no. 6, s PAPÍK, Richard. Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Ikaros [online]. 2001, č. 1 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c01/e-.htm> PEARCE, G.; PLATTEN, N. Promoting the Information Society : the EU Directive on Electronic Commerce. European Law Journal. 2000, vol. 6, no. 4, s PESTEL, R.; JOHNSTON, P. Technology driving change : scenarios for Europe in a global information society. Foresight. 2000, vol. 2, no. 2, s RADA, Roy. Standardizing the European information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2000, vol. 43, no. 3, s SMITH, B. Towards The Information Society in Europe: the European Union s contribution. Exploit Interactive [online]. 2000, no. 4 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.exploit-lib.org/issue4/smith/> TAPSCOTT, D. Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. Brno : Computer Press, xviii, 350 s. ISBN URANGA, Michael G. Knowledge societies : information technology for sustainable development. Journal of Economic Issues. 1999, vol. 33, no. 3, s VERHOEF, Paul. eeurope 2002 : an information society for all. Intermedia. 2000, vol. 28, no. 6/7, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 15

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Novinky z vydavatelství ProQuest Information and Learning. Marika Janoušková

Novinky z vydavatelství ProQuest Information and Learning. Marika Janoušková Novinky z vydavatelství ProQuest Information and Learning Marika Janoušková Obsah prezentace O společnosti ProQuest Informační zdroje z oblasti ekonomiky, managementu a obchodu ABI/INFORM -stručný přehled

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Citace v textu (např. při psaní závěrečných prací) PŘÍKLADY Negotiation research spans many disciplines (Thompson, 1990). This result was later

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o

w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o Search and RescueCzech Republic Ant. Smutného 630/75 664 47 Střelice u Brna IČ: 22816593 Účet: 2400084820/2010 Kontakt: Mgr. Jiří Zeman Tel.: +420608820 116 Email:

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

B. Formální úprava textu bakalářské a diplomové práce

B. Formální úprava textu bakalářské a diplomové práce Náležitosti odborného textu (Doporučení pro psaní seminární, diplomové a bakalářské práce) Pavlína Haltofová, 2008 A. Úvod Se studiem na vysoké škole je spojeno psaní nejrůznějších odborných seminárních

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Metody Competitive Intelligence v prostředí externích informačních systémů

Metody Competitive Intelligence v prostředí externích informačních systémů Metody Competitive Intelligence v prostředí externích informačních systémů Richard Papík Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzita Karlova, Filozofická fakulta U kříže 8, 158 00 Praha 5 e_mail:

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Multidisciplinarita požadavek výuky informačních technologií v 21. století. Jaroslav Zelený, IBM ČR 23.3.2011 2011 IBM Corporation

Multidisciplinarita požadavek výuky informačních technologií v 21. století. Jaroslav Zelený, IBM ČR 23.3.2011 2011 IBM Corporation Multidisciplinarita požadavek výuky informačních technologií v 21. století Jaroslav Zelený, IBM ČR 23.3.2011 O co půjde? Univerzity připravují v oboru IT dvě skupiny absolventů Orientované na výzkum a

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více