E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis"

Transkript

1 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK U Kříže Praha 5 - Jinonice E-commerce a její vztah k informační společnosti Bibliografický soupis Vypracoval Aleš Vaněk leden 2002

2 0 OBSAH strana 1 PŘEDMLUVA ANALYTICKÝ LIST DRUHY EXCERPOVANÝCH DOKUMENTŮ ČASOVÉ VYMEZENÍ JAZYKOVÉ VYMEZENÍ SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SEZNAM PŘEDMÉTOVÝCH KATEGORIÍ SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ NOTACE MDT POUŽITÁ PRAVIDLA BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU (NORMATIVNÍ MATERIÁLY) VLASTNÍ REŠERŠE...6 E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 2

3 1 PŘEDMLUVA Zpracovaný bibliografický soupis "E-commerce a její vztah k informační společnosti" je výsledkem závěrečné seminární práce k předmětu REŠERŠNÍ ČINNOST, jehož přednášejícím je v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK PhDr. Eva Bratková. Na základě projektu tématické rešerše E-commerce a její vztah k informační společnosti, který byl ukončen , byly ve vhodných informačních zdrojích (viz kap. 2.4) uskutečněny rešeršní dotazy, jejichž výsledkem byla excerpce relevantních dokumentů, a to zcela v souladu se zadáním závěrečné seminární práce. Podle normativních materiálů a pravidel (viz kap.2.9) byl následně vypracovaný bibliografický soupis, jehož výslednou podobu předkládám ke zhodnocení. Zpracovaná rešerše E-commerce a její vztah k informační společnosti bude sloužit jako základní zdroj klíčových sekundárních dokumentů pro nastudování literatury a vypracování stejnojmenné diplomové práce, kterou povede PhDr. Richard Papík. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 3

4 2 ANALYTICKÝ LIST 2.1 DRUHY EXCERPOVANÝCH DOKUMENTŮ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující prioritní pořadí excerpovaných dokumentů: 1. Články z tištěných časopisů 2. Články z elektronických časopisů a elektronických konferencí 3. Tištěné monografie a sborníky 4. Elektronické monografie 2.2 ČASOVÉ VYMEZENÍ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující časové vymezení excerpovaných dokumentů: 1. Články z tištěných časopisů - 5 let zpět 2. Články z elektronických časopisů a elektronických konferencí - 5 let zpět 3. Tištěné monografie a sborníky - od roku Elektronické monografie a elektronické konference - od roku Příspěvky v elektronických monografiích - od roku JAZYKOVÉ VYMEZENÍ Pro výběr relevantních dokumentů do bibliografického soupisu bylo stanovené následující jazykové vymezení excerpovaných dokumentů: 1. Angličtina 2. Čeština 3. Slovenština 2.4 SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Bibliografický soupis (viz kap.3) je výsledkem rešeršních dotazů v níže uvedených informačních zdrojích (databází):! ABI/INFORM GLOBAL! APPLIED SCIENCE AND TECH PLUS! ECONLIT! INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS! INGENTA! INFORMATION SCIENCE INDEX (WEB OF SCIENCE)! LISA PLUS! LIBRARY LITERATURE (H.W.WILSON)! RePEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS)! SOCIAL SCIENCE PLUS Katalogy národní bibliografie:! NKC (BIBLIOGRAFICKÁ BÁZE A KATALOG NK ČR)! ANL (ČLÁNKY V ČESKÝCH NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH)! KKL (DATABÁZE KNIHOVNICKÉ LITERATURY)! Souborný katalog Koninklijke Bibliotheek (Nizozemské královské knihovny) Webové vyhledávače: GOOGLE ALTAVISTA HOTBOT LEXIBOT (PRO VYHLEDÁVÁNÍ V TZV. "DEEP WEB") E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 4

5 2.5 SEZNAM PŘEDMÉTOVÝCH KATEGORIÍ výpočetní technika ; ekonomika - obchod ; počítačové sítě ; ekonomika - podnikání ; internet - obchodní služby ; obchodní strategie ; knihovní management ; knihovní služby ; knihovní strategie. 2.6 SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV Česká klíčová slova: Internet, obchod, elektronické obchodování, e-commerce, elektronická komerce, prezentace na internetu, internetové obchodování, e-business, informační společnost, B2B, B2C, globalizace, knihovny, elektronické publikování. Anglická klíčová slova: Internet, business, electronic business, e-commerce, e-business, business presentation, information society, B2B, B2C, globalisation, library, electronic publishing. 2.7 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ Vlastní bibliografický soupis je uspořádán takto: jednotlivé dokumenty jsou seřazeny abecedně podle příjmení autora a rozděleny do šesti tématických skupin: 1. Důvěra používání e-commerce. Vztah informační etiky, copyrightu a e-commerce. 2. E-commerce a její dopad na životní prostředí. 3. E-commerce a otázky globalizace, ekonomického, sociálního a kulturního dopadu. digitální rozdělení společnosti (tzv. "digital divide"). 4. Moduly e-commerce - b2b, b2c. Vztah e-commerce - internet. 5. Problematika vztahu informačních služeb, knihoven a e-commerce. 6. Úloha e-commerce v postupné přeměně společnosti "postindustriální" na společnost informační. tématické skupiny jsou v bibliografickém soupisu řazeny abecedně, číslování dokumentů uvnitř tématických skupin bibliografického soupisu je vzestupné a nepřetržité, v dokumentech, kde je autorem korporace, je použito řazení abecední, podle názvu dokumentu, dokumenty, které mají stejného autora je dalším hlediskem abecední řazení v tématických skupinách podle názvu. 2.8 NOTACE MDT POUŽITÁ PRAVIDLA BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU (NORMATIVNÍ MATERIÁLY) Pro zpracovaný bibliografický soupis (rešerši) byly použity následující pravidla a normy bibliografického popisu: 1. ČSN Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů s. 2. ČSN Formální úprava rešerší s. 3. ČSN ISO 690. Bibliografické citace : obsah, forma a struktura E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 5

6 3.0 VLASTNÍ REŠERŠE Celkový počet excerpovaných dokumentů: 162 I. DŮVĚRA POUŽÍVÁNÍ E-COMMERCE. VZTAH INFORMAČNÍ ETIKY, COPYRIGHTU A e- COMMERCE 1. BERG, R.J.V.D.; LIESHOUT VAN, J.M. Finding symbolons for cyberspace: addressing the issues of trust in electronic commerce. Production Planning and Control. 2001, vol. 12, no. 5, s BROWNING, John. I encrypt, therefore I am. Wired. 1997, vol. 5, no. 11, s CAPPEL, James J. Ethical decision making: A comparison of computer supported and face to face group. Journal of Business Ethics. 2000, vol. 28, no. 2, s DREIER, Thomas. Will copyright survive in e-commerce? In EUSIDIC Annual Conference and Exhibition 30 th September - 3 rd October 2001, Baden-Baden, Germany [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.eusidic.org/baden-baden2001-presentations/11-dreier.pdf>. 5. GOLDSMITH, E.; McGREGOR, S.L.T. E-commerce: consumer protection issues and implications for research and education. Journal of Consumer Studies & Home Economics. 2000, vol. 24, no. 2, s HEMPHILL, Thomas A. DoubleClick and Consumer Online Privacy: An E-Commerce Lesson Learned. Business & Society Review. 2000, vol. 105, no. 3, s JIANG, James et al. E-commerce user behavior model: an empirical study. Human Systems Management. 2000, vol. 19, no. 4, s LUCAS, Peter. The Poker Game of e-commerce. Credit Card Management. 2001, vol.12, no. 11, s LUNT, Peter. The electronic consumer : Consumer Policy Review. 1999, vol. 9, no. 6, s McELROY, D.; TURBAN, E. Using smart cards in electronic commerce. International Journal of Information Management. 1998, vol. 18, no. 1, s McKENNA, A. Playing Fair with Consumer Privacy in the Global On-line Environment. Information & Communications Technology Law. 2001, vol. 10, no. 3, s MACKAY, Ronald. Human factors : the challenges facing Europe. International Journal of Human-Computer Studies. 2001, vol. 55, no. 4, s McNAMEE, David; CHAN, Sally. Understanding E-Commerce Risk. Internal Auditor. 2001, vol. 58, no. 2, s MURRAY, Andrew D. Regulating e-commerce : formal transactions in the digital age. International Review of Law, Computers & Technology. 1999, vol. 13, no. 2, s OLSON, Judith S.; OLSON, Gary M. I2i trust in e-commerce. Communications of the ACM. 2000, vol. 43, no 12, s O'SHEA, Shaun. Data protection in the e-commerce era. Accountancy Ireland. 2000, vol. 32, no. 4, s OWEN, Mark. Copyright infringement in the on-line world. Managing Intellectual Property. 2000, vol. 1, no. 95, s. 44. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 6

7 18. SELIGMAN, Melanie. Rules of engagement : how to manage a successful epartnership. New Zealand Management (Auckland). 2001, vol. 48, no. 7, s SCHWARTZ, Ephraim. When worlds collide. InfoWorld. 2000, vol. 22, no. 33, s STEAD, B.A.; GILBERT, J. Ethical Issues in Electronic Commerce. Journal of Business Ethics. 2001, vol. 34, no. 2, s TALWATTE, G. E-commerce is key to global competitiveness - but is there anyone you can trust in the online world? Business Information Review. 2000, vol. 17, no. 2, s VIGOROSO, Mark W. The End of E-Commerce as We Know It?. E-Commerce Times [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ecommercetimes.com/perl/story/14937.html>. 23. WADSWORTH, Kent H. Cyber malling : a retail death sentence? Journal of Property Management.1997, vol. 62, no. 2, s WOODBURY, Marsha. The Bout of the Century? Information Ethics vs.e-commerce. Ubiquity : an ACM Magazine and Forum [online]. 2000, vol. 1, no. 18 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.acm.org/ubiquity/views/m_woodbury_1.html>. II. E-COMMERCE A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 25. ALLENBY, Braden. "E-For-Environment" Commerce. In AT&T Environment, Health and Safety (EH&S) [online]. [200?] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.att.com/ehs/brad/articles/e_for_env.html>. 26. COHEN, Nevin. Greening the Internet: Ten Ways E-Commerce Could Affect the Environment and What We Can Do. IMP : Information Impact Magazine [online]. 1999, no. 10 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cisp.org/imp/october_99/10_99cohen.htm>. 27. Green paper on electronic commerce for South Africa [online]. Pretoria : Department of Communications, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.ecomm-debate.co.za/greenpaper/greenpaper.pdf>. 28. HURST, Elizabeth. E-commerce and the environment : summary document [online]. London : Imperial College of Science, Technology and Medicine, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.green-ecommerce.com/hurst/hurst.pdf>. 29. MILLS, Mark P. Kyoto and the Internet : the Energy Implications of the Digital Economy [online]. Washington (D.C.) : Subcommittee on National Economic Growth, Natural Resources, and Regulatory Affairs. U.S. House of Representatives, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.house.gov/reform/neg/hearings/020200/mills.htm>. 30. THORNTON, R.V.; FERRONE, R. The Environment, E-Commerce, and Sustainability. Environmental Quality Management. 2001, vol. 10, no. 3, s ZAPINSKI, Ken. The New Economy : Is an e-economy nature friendly? Pittsburgh Post- Gazette [online] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.post-gazette.com/businessnews/ zapinski3.asp>. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 7

8 III. E-COMMERCE A OTÁZKY GLOBALIZACE, EKONOMICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO DOPADU. DIGITÁLNÍ ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI (TZV. "DIGITAL DIVIDE") 32. AOKI, Kumiko. Cultural differences in e-commerce : a comparison between U.S. and Japan. First Monday : Peer Reviewed Journal on the Internet [online]. 2000, no. 11 [cit ]. Dostupný z WWW : <http://firstmonday.org/issues/issue5_11/aoki/index.html>. 33. ASFAW, Tesfaye. E-commerce progress : international comparisons. European Business Journal. 2001, vol. 13, no. 2, s BAILY, Martin N.; LAWRENCE, Robert Z. E-Commerce E-conomy : Do We Have a New E- conomy? The American economic review. 2001, vol. 91, no. 2, s BAIRSTOW, Jeffrey. Looking down the e-commerce road. Laser Focus World. 2000, vol. 36, no. 7, s BERRY, John, N. Bridge all the digital divides. Library Journal. 2000, vol. 125, no. 9, s CAIRNCROSS, Frances. Konec vzdálenosti : jak komunikační revoluce změní naše životy. Brno : Computer Press, xviii, 291 s. ISBN X. 38. CONHEIM, W.W. The global digital divide. Information Today. 2001, vol. 18, no. 7, s CURRIE, Wendy. The Global Information Society. London : Wiley, s. ISBN: DEARSTYNE, Bruce W. E-business, e-government & information proficiency. Information Management Journal. 2001, vol. 35, no. 4, s DONERT, K. Virtually geography : aspects of the changing geography of information and communications. Geography. 2000, vol. 85, no. 1, s Abstrakt: Náhlý vzestup informačního věku zaznamenává obrovské změny aspektů našeho života. Vliv nových technologií je spojen s rozvojem Internetu. Nová informační prostředí vedou k vývoji nové disciplíny nazývané kybergeografie, která vysvětluje vliv virtuálních světů nebo míst na život lidí ve skutečném světě. Velkou úlohu zde hraje úloha elektronického obchodování. 42. DUNCAN, D.C. Global electronic commerce - further work required. Journal of Academic Librarianship. 1997, vol. 23, no. 6, s E-business - výzva "staré ekonomice". In Moderní řízení. 2000, Roč. 35, č. 9, s Electronic commerce for transition economies in the digital age, June 2000, Palais des Nations, Geneva, Switzerland : forum proceedings. New York : United Nations, Committee for Trade, Industry and Enterprise Development, vii, 219 s. ISBN Electronic Commerce : Opportunities and Challenges for Government (The 'Sacher Report') [online]. Paris : OECD, June 1997 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www1.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prod/sacher_e.pdf>. 46. FINNIE, Graham. The politics of e-europe. In tele.com. 2000, vol. 5, no. 11, s GUGLIELMO, Connie. E-Commerce : There To Here. In Week. 1999, vol. 6, no. 47, s HAMMOND, Allen. A Vision : A World that is Genuinely Better, not just Wealthier : How emerging digital networks and novel public-private partnerships could accelerate global development, especially in poor communities [online]. IMP : Information Impact Magazine [online]. 1999, no. 10 [cit ]. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 8

9 Dostupný z WWW: <http://www.cisp.org/imp/october_99/10_99hammond.htm>. 49. HANCOCK, Bill. Information society in the EU : digital signatures. Computers & Security (Amsterdam). 1999, vol. 18, no. 4, s HARRELD, J.B. Building smarter, faster organizations. In Blueprint to the digital economy : Creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, 1998, s HATTERY, M. Directives from the White House: open e-commerce, close the digital divide. Information Retrieval and Library Automation. 2000, vol. 35, vol. 8, s HINDMAN, Blanks. The rural-urban digital divide. Journalism and Mass Communication Quarterly. 2000, vol. 77, no. 3, s CHONG, Samuel, KECHENG, Liu. The social aspects neglected in e-commerce. Ubiquity : an ACM Magazine and Forum [online]. 2000, vol. 1, no. 19 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.acm.org/ubiquity/views/s_chong_1.html>. 54. CHUCK, L. 'Emmerce' immersion : the emerging world of electronic commerce. Searcher. 1997, vol. 5, no. 9, s JOKIPII, Yli H. Worlds of e-commerce : economic, geographical and social dimensions. The Journal of Business Communication. 2001, vol. 38, no. 3, s JUSSAWALLA, Meheroo. The digital age and the digital divide. Intermedia (London). 2001, vol. 29, no. 3, s KELLY, K. New Rules for the New Economy : 10 ways the network economy is changing everything. New York : Four Estate, KOOIJ, Anne. Electronic commerce : to be or not to be? Den Haag : Ten Hagen & Stam, s. ISBN LIANG, Thow Y. The e-landscape: an unexplored goldmine of the new millennium. Human Systems Management. 2000, vol. 19, no. 4, s Abstrakt: Autor dokumentu popisuje tzv. "e-landscape" jako nový okraj internetového chaosu, kde existují střety pořádku a nepořádku. Ti, kdo včas rozpoznají struktury tohoto nepořádku, získají strategické výhody e-commerce na svoji stranu. 60. KRAEMER, Kenneth L. Impacts of Electronic Commerce in the Global Networked Economy : A Multi-Country Study. In Digital Society and Technologies (DST) National Science Foundation (NSF) : European Commission workshop and e.2001 Conference, Venice, [online] [cit ] Dostupný z WWW : <http://www.crito.uci.edu/venice/papers/usa/kraemer_paper.pdf>. 61. LEINBACH, Thomas; BRUNN, Stanley D. (ed.). Worlds of Electronic Commerce : Economic, Geographical and Social Dimensions. London : Wiley, s. ISBN: LIIKANEN, Erkki; ELLYN, Glen. Europe & ebusiness. 2000, vol. 9, no. 4, s LITAN, Robert E.; RIVLIN, Alice M. E-Commerce E-conomy - Projecting the Economic Impact of the Internet. The American economic review. 2001, vol. 91, no. 2, s MARIOTTI, S.; SGOBBI, F. Alternative paths for the growth of e-commerce. Futures. 2001, vol. 33, no. 2, s MOSER, Jiří; VAŽAN, Vít. Elektronické obchodování e-commerce - nastupující fenomén. In Kapitál. 1999, č. 6, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 9

10 66. NIHOUL, P. Will electronic commerce change the law? Towards a regulatory perspective based on competition, information and learning skills. In British Telecommunications engineering. 1999, vol. 18, no. 1, s OECD information technology outlook 2000 : ICTs, e-commerce and the information economy. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, s. ISBN RAISINGHANI, Mahesh. E-commerce is capitalism's next phase. Communications News. 1998, vol. 35, no. 8, s REGAN, Keith. UN: E-Commerce Key to Global Economic Growth. E-Commerce Times [online] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.ecommercetimes.com/perl/story/14915.html>. 70. ROSSI, Henry. E-Commerce : Shrinking the World. Material Handling Management. 2000, vol. 55, no. 5, s SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. Information rules : a strategic guide to the network economy. Boston, MA : Harvard Business School Press, x, 352 p. ISBN X. 72. SHIMMIN, Rob. The incredible shrinking world. MC Technology Marketing Intelligence (New York). 1999, vol. 19, no. 2, s SCHLOGL, Herwig. Digital lessons for digital policies. The OECD Observer. 2001, no. 224, s TAPSCOTT, D. (ed.); LOWY, A.; TICOLL, D. Blueprint to the digital economy : creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, xxi, 410 s. ISBN TAYLOR, Stephen J. The Impact of the Internet and e-commerce on Sovereignty [online]. Dallas : University of Texas, [199?] [cit ]. Dostupný z WWW : <http://www.altcpualumni.org/articles/taylor20012.pdf>. 76. The Economic and social impact of electronic commerce : preliminary findings and research agenda. Paris : OECD, s. ISBN VEERAMANI, Raj; TALBERT, Nancy. Where Are We in Global E-Commerce? Computer Magazine. 1999, vol. 1, no. 6, s VERGNER, Bernard. Society and technology : managing change. OECD Observer. 2000, no. 221/222, s VOIGTS, Richard. E-business jako start, nebo dokonce záchrana. Kapitál. 1999, č. 11, s WALKER, B. Which way to bill your customers: by mail or electronic delivery, or both? Direct Marketing. 1999, vol. 61, no. 10, s WATSON, T. Paperless office still a pipe ream: Workers use more than ever because sometimes a computer just won't do. USA Today , s. 12B. 82. WILDSON James; MILLER, Paul. Digital future : an agenda for a sustainable digital economy [online]. London : Forum for the future, 2001 [cit ]. Dostupný WWW: <http://www.digitalfutures.org.uk/report.pdf>. 83. WILIKENS, M. Confidence and confidentiality : stimulating e-commerce in europe. Foresight. 2001, vol. 3, no. 2, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 10

11 84. ZEE, van der H.; BOTHOF, Wilco; ABRAHAM, Jorij (ed.). E-commerce : beyond the hype. Den Haag : ten Hagen Stam, s. ISBN X. IV. MODULY e-commerce - B2B, B2C. VZTAH e-commerce - INTERNET 85. BÁRDOŠ, Pavel; Dudorkin, Jiří. Podnikání na internetu - trendy, vlivy a mýty. Moderní řízení. 2001, Roč. 36, č BJØRN-ANDERSEN, Niels; BUTT, Hammad. The Impact of E-commerce/e-business on Structure, Job Content and Employee Skills in the Commerce Sector in Europe. In EU Social Dialogue forum : Impact of the Development of Electronic Commerce on Training Needs in Commerce [online]. Coppenhagen : EuroCommerce, 2000 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.e-com-project.dk/countryreports/eurocommerce_final_nbahb.pdf>. 87. BOSSEEAU, D.L. Exploring the digital commerce environment on the Internet. Information Management Report. 1997, no. 12, s CAROLL, J.A. At home on the Internet. Industrial Distribution. 1995, vol. 84, no. 9, s COMOR, Edward. Household consumption on the Internet : income, time, and institutional contradictions. Journal of Economic Issues. 2000, vol. 34, no. 1, s CONHEIM, W.W. E-commerce. Link Up (USA). 1998, vol. 15, no. 1, s COOPER, L.K.; DUNCAN, D.J. Is electronic commerce ready for the Internet? Information Systems Management. 1997, vol. 13, no. 3, s COPPEL, Jonathan. E-Commerce : Impacts And Policy Challenges [online]. Paris : OECD, Economic Department, 2000 [cit ]. 26 s. Economics Department Working Papers No Dostupný z WWW : <http://www.olis.oecd.org/olis/2000doc.nsf/c5ce8ffa41835d64c125685d005300b0/c12568d100 6e03f7c efe3/$FILE/ PDF>. 93. COULT, Graham. E-business and e-commerce : what do these new terms mean and what are the implications of our working lives. Managing information. 2000, vol. 7, no. 1, s DETLOR, Brian. The influence of information ecology on E-commerce initiatives. Internet Research. 2001, vol. 11, no. 4, s DONEGAN, Michelle. Access is everything. Telecommunications. 2000, vol. 34, no. 4, s FRASER, John. The strategic challenge of electronic commerce. Supply Chain Management. 2000, vol. 5, no. 1, s HLAVENKA, Jiří. Dělejte byznys na Internetu : jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce. Praha : Computer Press, ix, 205 s. ISBN CHASTON, I. The Internet and e-commerce : an opportunity to examine organisational learning in progress in small manufacturing firms? International Small Business Journal. 2001, vol. 19, no. 2, s CHUCK, L.B. Book soup: electronic commerce and the future of publishing. Searcher. 1998, vol. 6, no. 1, s , KATZ, Jon. E-commerce? No, me-commerce! Yahoo! Internet Life. 2001, vol. 7, no. 1, s. 70. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 11

12 101. KENNEDY, Shirley Duglin. Alphabet soup: an acronym roundup. Information Today. 2001, vol. 18, no. 7, s KNIGHT, Stormy. 20 Reasons to Put Your Business on the WWW [online]. c2000 [cit ]. Net 101 : Los Angeles, Dostupný z WWW: <http://www.net101.com/reasons.html> Komerční využití internetu a softwarových produktů : sborník příspěvků z workshopu pořádající katedra marketingu a obchodu, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, prosinec Ostrava : Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Ekonomická fakulta, s. ISBN KIANI, G.R. Marketing opportunities in the digital world. Internet Research : Electronic Networking Applications. 1998, vol. 8, no. 2, s KORPER, Steffano; ELLIS, Juanita The e-commerce book : building the e-empire. San Diego : Academic Press, xiii, 284 s.. ISBN KOSIUR, David et al. Elektronická komerce : principy a praxe. Praha : Computer Press, s. ISBN KUECHLER, William; VAISHNAVI, Vijay K.; KUECHLER, David. Supporting optimization of business-to-business e-commerce relationships. Decision support systems. 2001, vol. 31, no. 3, s KUETER, D.; FISHER, R. Business insights in e-commerce and trusted services. Future Generation Computer Systems. 2000, vol. 16, no. 4, s McLAREN, Constance H.; McLAREN, Bruce J. E-commerce : Business on the Internet. Cincinnati (Ohio) : South-Western Publishing, xii., 291 s. ISBN MUNCH, Vera. Things fall apart : the information value chain is still highly fragmented. Information World Review (Oxford). 2001, no. 174, s NABIL, Adam. Globalizing business, education, culture through the Internet. In Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 1997, vol. 40, no. 2, s NATH, R et al. Electronic commerce and the Internet : issues, problems, and perspectives. International Journal of Information Management. 1998, vol. 18, no. 2, s NONDEK, Lubomír; ŘENČOVÁ, Lenka. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada, s. Manažer. ISBN PALTRIDGE, S. How Competition Helps the Internet. OECD Observer. 1996, no. 201, s PAPÍK, Richard. E-B2B z pohledu informační a znalostní profese. Marketing & komunikace. 2001, no.9, s PEARLSON, Keri E. There's no place like home : managing telecommuting paradoxes. In The Academy of Management Executive, May 2001, Briarcliff Manor. 2001, vol. 15, no. 2, s PERKINS, Anthony B.; PERKINS, Michael C. The Internet bubble : inside the overvalued world of high-tech stocks and what you need to know to avoid the coming shakeout. New York : HarperBusiness, xix, 283 p. ISBN ROSENBAUM, H. The information environment of electronic commerce : information imperatives for the firm. Journal of Information Science. 2000, vol. 26, no. 3, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 12

13 119. SCULLEY, Arthur B. B2B Internetová tržiště : revoluce v obchodování mezi firmami. Praha : Grada, s. ISBN SEDLÁČEK, Jiří. Internet : komerční využití. Praha : Vysoká škola ekonomická,1999. x, 380 s. ISBN SHAW, Michael J. Electronic Commerce : Review of Critical Research Issues. Information Systems Frontiers. 1999, s SCHWARZ, Oldřich. Kocovina z e-commerce? In Obchodník. 2001, Roč. 9, č. 6, s SIMON, John. The impact of culture and gender on web sites : an empirical study. In Database for Advances in Information Systems (New York). 2001, vol. 32, no. 1, s STOREY, Veda C. A conceptual investigation of the e-commerce industry. In Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2000, vol. 55, no. 7, s TREPPER,Charles. E-commerce strategies. Redmond : Microsoft Press, xxiii, 341 s. ISBN: V. PROBLEMATIKA VZTAHU INFORMAČNÍCH SLUŽEB, KNIHOVEN A e-commerce 126. BAKKEN, F. The possible role of libraries in the digital future. Libri. 1998, vol. 48, no. 2, s GOULDING, A. Information : commodity or social good? Journal of Librarianship and Information Science. 2001, vol. 33, no. 1, s HARRIS, Lesley E. Libraries and E-Commerce : Improving Information Services and Beyond. Information outlook. 2000, vol. 4, no. 3, s HARRIS, Lesley E. Librarians and E-Commerce : Making E-Commerce Work for You. IFLA journal. 2000, vol. 26, no. 2, s HOOPER, A.S.C. Management issues for the virtual library : lessons from E-commerce.The Electronic Library. 2001, vol. 19, no. 2, s KATZ, Richard N.; OBLINGER, Diana G. Educause Leadership Strategies : The ^^^E^^^ Is for Everything:E-Commerce, E-Business, and E-Learning in the Future of Higher Education. New York : Jossey-Bass, s. ISBN: LIS & E-Commerce : e-economy Lacks e-confidence. Information management report. 2001, no. 6, s McKEOWN, P.G.; WATSON, R.T. Metamorphosis : a guide to the World Wide Web and electronic commerce. Electronic Library. 1997, vol. 15, no. 6, s OBLINGER, D. Will E-business Shape the Future of Open and Distance Learning? Open Learning. 2001, vol. 16, no. 1, s PEDLEY, Paul. Electronic commerce - library and information managers just can't get away from e-commerce. Managing information. 2000, vol. 7, no. 2, s SCHUTZER, Daniel. A Need for a Common Infrastructure : Digital Libraries and Electronic Commerce [online]. D-Lib Magazine. 1997, no. 4 [cit ]. Dostupný z WWW :<http://www.dlib.org/dlib/april96/04schutzer.html>. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 13

14 137. SCHUYLER, Michael. Better service through creativity and technology : what public libraries can learn from e-commerce. Computers in Libraries. 2000, vol. 20, no. 3, s VI. ÚLOHA e-commerce V POSTUPNÉ PŘEMĚNĚ SPOLEČNOSTI "POSTINDUSTRIÁLNÍ" NA SPOLEČNOST INFORMAČNÍ 138. AHITUV, Niv. The open information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2001, vol. 44, no. 6, s ANTTIROIKO, Ari V. Toward the European information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2001, vol. 44, no. 1, s AOYAMA, Yuko. The Information Society, Japanese Style : Corner Stores as Hubs for E- Commerce Access. In Information and the urban future, February 26, 2001, New York University, New York [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.informationcity.org/events/feb26/aoyama/ecchap.pdf> CARRUTHERS, Stuart; SMITH, Simon. Challenge of the Information Society. Information Services and Use. 1997, vol. 17, no. 4, s EBBINGHOUSE, C. The New Millennium (Hmmmmm). Searcher. 2000, vol. 8, no. 1, s DEARSTYNE, Bruce W. Greeting and Shaping the Future : Information Professionals as Strategists and Leaders. Information outlook. 2000, vol. 4, no. 8, s GALBI, D.A. E-government: developing state communications in a free media environment. Foresight. 2001, vol. 3, no. 1, s GIBSON, Paul J.W. The sharp rise of E-commerce. Information Today. 1999, vol. 16, no. 7, s HAWKINS, Richard; MANSELL, Robin; STEINMUELLER, Edward W. Toward digital intermediation in the information society. Journal of Economic Issues. 1999, vol. 33, no. 2, s HENG, Michael S.H. Understanding electronic commerce from a historical perspective [online]. Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Economics, 2000 [cit ]. Research Memorandum Dostupný také na Internetu: <ftp://zappa.ubvu.vu.nl/ pdf> LEVINSON, P. The Soft Edge : A natural history and future of the information revolution. London : Routledge, xviii, 257 s MEIJER, Rudolf W. Information Society and the countries of Central and Eastern Europe : working document. In European Commission Information Society Website [online]. Brusel : European Commission Information Society Website, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu.int/ispo/peco/workdoc.html#resi> MIETH, Dietmar. Values and Morals in the Information Society. Lifelong Learning in Europe vol. 5, no. 1, s MICHALSKI, Wolfgang. The future : what policy-makers have to think about.oecd Observer. 1999, no. 217/218, s NAKATOMI, Taizo. Threats to the information society. OECD Observer. 2001, no. 224, s ODLYZKO, Andrew. The history of communications and its implications for the Internet : Preliminary version. In AT&T Labs Research [online]. June 16, 2000 [cit ]. E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 14

15 Dostupný z WWW: <http://www.research.att.com/%7eamo/doc/history.communications0.pdf> OPPENHEIM, C. An agenda for action to achieve the information society in the UK. Journal of Information Science. 1996, vol. 22, no. 6, s PAPÍK, Richard. Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Ikaros [online]. 2001, č. 1 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c01/e-.htm> PEARCE, G.; PLATTEN, N. Promoting the Information Society : the EU Directive on Electronic Commerce. European Law Journal. 2000, vol. 6, no. 4, s PESTEL, R.; JOHNSTON, P. Technology driving change : scenarios for Europe in a global information society. Foresight. 2000, vol. 2, no. 2, s RADA, Roy. Standardizing the European information society. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM (New York). 2000, vol. 43, no. 3, s SMITH, B. Towards The Information Society in Europe: the European Union s contribution. Exploit Interactive [online]. 2000, no. 4 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.exploit-lib.org/issue4/smith/> TAPSCOTT, D. Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. Brno : Computer Press, xviii, 350 s. ISBN URANGA, Michael G. Knowledge societies : information technology for sustainable development. Journal of Economic Issues. 1999, vol. 33, no. 3, s VERHOEF, Paul. eeurope 2002 : an information society for all. Intermedia. 2000, vol. 28, no. 6/7, s E-commerce a její vztah k informační společnosti - bibliografický soupis - seminární práce 15

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŃB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Englińe Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše Proceedings Information Technology for Practice 2012 Sborník

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Tradiční a nové v marketingové komunikaci

Tradiční a nové v marketingové komunikaci Tradiční a nové v marketingové komunikaci Edice Protipóly marketingové komunikace VeRBuM, 2011 2 Tradiční a nové v marketingové komunikaci 3 TRADIČNÍ A NOVÉ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Radim Bačuvčík a kol.

Více

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí XX. ročník mezinárodní odborné konference tento ročník konference se pořádá pod záš tou ministra

Více

Proč se stát členem České společnosti chemické

Proč se stát členem České společnosti chemické Česká společnost chemická Sekretariát a redakce Chemických listů Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 tel./fax: 222 220 184, redakce tel. 222 221 778 e-mail: chem.spol@csvts.cz http://www.csch.cz Proč se stát

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU

POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR ENHANCED BUSINESS PERFORMANCE OF A COMPANY DĚDINA

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více