EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP"

Transkript

1 EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech Republic, Iceland, Liechtenstein and Norway. Norské fondy a fondy EHP Program EHP na spolupráci škol a stipendia & Program na bilaterální spolupráci škol a stipendia Program nabízí možnosti mezinárodní projektové spolupráce a mobilit mezi ČR, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

2 EEA and Norway Grants Through the EEA and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to: reducing socio-economic disparities in Europe; strengthening bilateral relations with 15 EU countries in Central and Southern Europe; securing a stable, peaceful and prosperous Europe. The Scholarship and Bilateral Scholarship cooperation programme areas focus on: increasing student and educational staff mobility; strengthening institutional cooperation at all levels of the education sector. Two actions are expected to be supported: Mobility projects and placements & Institutional cooperation projects.* * Please note that the information provided in this leaflet is only preliminary; definitive information will be available in June 2012 at the latest (see our website

3 Mobility projects and placements Student mobility study periods from 3 to 12 months short-term research periods Staff and teacher mobility teaching assignments for a period from 1 week up to 6 months participation in conferences, workshops or other training events work shadowing Eligible applicants: EEA Grants Students at the tertiary level of education Education sector staff at all levels of education Institutions at all levels of education Norway Grants Students at the tertiary level of education Education sector staff at the tertiary level of education Institutions at the tertiary level of education The National Agency for European Educational Programmes Institutional cooperation projects Institutional bilateral or multilateral cooperation between education institutions in areas of mutual interest: Placements that support and develop inter-institutional cooperation Intensive programmes Support for educational cooperation Development of institutions Development of common modules Development or preparation of new teaching tools and methods Eligible applicants: EEA Grants Institutions at all levels of education Norway Grants Institutions at the tertiary level of education Grant applications may only be submitted by a Czech institution. Applicants need to cooperate with at least one partner institution in the Donor States. Applications for Mobility placements may be submitted by individuals from the Czech Republic or by individuals from the Donor States. Applications for Mobility projects may only be submitted by Czech institutions.

4 Duration of the Programme: Launch conference June 2012 Calls for proposals * Call 2012 deadline September 2012 Call 2013 deadline July 2013 Call 2014 deadline July 2014 Call 2015 deadline February 2015 * Please note that information provided in this leaflet is only preliminary; definitive information will be available in June 2012 at the latest (see our website Norské fondy a fondy EHP Norské fondy a fondy EHP Prostřednictvím Norských fondů a fondů EHP přispívají donorské státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke: snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě; posilování bilaterálních vztahů s 15 zeměmi ve střední a jižní Evropě; zajištění stability, mírového uspořádání a prosperity v Evropě. Programová oblast Spolupráce škol a Bilaterální spolupráce škol se zaměřuje na: podporu mobility studentů a pracovníků ve vzdělávání; posilování institucionální spolupráce na všech úrovních vzdělávání. Předpokládá se, že podporovány budou dvě aktivity: Projekty mobilit a stáže a Projekty institucionální spolupráce. * Všechny informace obsažené v tomto letáku jsou předběžné, závazné informace budou k dispozici nejpozději v červnu 2012 (sledujte naše webové stránky

5 Norské fondy a fondy EHP Projekty mobilit a stáže Mobilita studentů studijní pobyty od 3 do 12 měsíců krátkodobé výzkumné pobyty Mobilita učitelů a pracovníků v oblasti vzdělávání pracovní stáže (výuka) od 1 týdne do 6 měsíců účast na konferencích, workshopech nebo jiných vzdělávacích kurzech stínování Oprávnění žadatelé: Fondy EHP studenti VŠ pracovníci ve vzdělávacím sektoru působící na všech stupních vzdělávání instituce působící na všech úrovních vzdělávání Norské fondy studenti VŠ pracovníci v oblasti terciárního vzdělávání instituce působící v oblasti terciárního vzdělávání Grantové žádosti o stáže mohou podávat jednotlivci z České republiky nebo jednotlivci z donorských států. Grantové žádosti o projekty mobilit mohou podávat pouze české instituce. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Projekty institucionální spolupráce Institucionální bilaterální nebo multilaterální spolupráce mezi vzdělávacími institucemi se stejnou oblastí zájmu: stáže podporující a rozvíjející spolupráci mezi institucemi intenzivní programy podpora spolupráce ve vzdělávání rozvoj institucí rozvoj společných osnov nebo programů vývoj nebo příprava nových učebních nástrojů a metod Oprávnění žadatelé: Fondy EHP instituce působící na všech úrovních vzdělávání Norské fondy instituce působící v oblasti terciárního vzdělávání Grantové žádosti mohou podávat pouze české instituce. Žadatel musí navázat spolupráci alespoň s jednou partnerskou institucí z donorských států.

6 Norské fondy a fondy EHP Trvání programu: Zahajovací konference červen 2012 Výzvy * výzva 2012 podávání žádostí do září 2012 výzva 2013 podávání žádostí do července 2013 výzva 2014 podávání žádostí do července 2014 výzva 2015 podávání žádostí do února 2015 * Všechny informace obsažené v tomto letáku jsou předběžné, závazné informace budou k dispozici nejpozději v červnu 2012 (sledujte naše webové stránky

7 Contacts/Kontakty: Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Norské fondy a fondy EHP Na Poříčí 1035/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: ho stylu je důležitou součástí jednotné nkční a srozumitelná komunikace kladním prostředkům patří název (symbol, značka), barvy, písmo h materiálech či předmětech. to pravidel má sloužit tento základní manuál. 1

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2009 Cena: 64 Kč Část normativní OBSAH Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

BIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

BIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 Bioinstitut, o. p. s. Společnost zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ke dni 9.4. 2005, Oddíl 0, vložka číslo 198 Sídlo: Křížkovského 8, Olomouc, CZ - 771 47

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

LEONARDO INFOO českých pilotních

LEONARDO INFOO českých pilotních 15/2005 projektech Česká Národní agentura programu Leonardo da Vinci uveřejňuje v tomto svém zpravodaji již po dva roky pravidelně informace o pilotních projektech a projektech jazykových dovedností řízených

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

AIP ČR. let. Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR

AIP ČR. let. Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR 1993 AIP ČR let 15 years Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Zakládající členové... 6 Hlavní cíle... 8 Hlavní úkoly...10

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life Jsme živá univerzita Česká zemědělská univerzita V PRAZE University Full of Life Czech University of Life Sciences PRAGUE www.czu.cz www.culs-prague.eu Plán areálu Campus map Fakulta agrobiologie, potravinových

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 10 Říjen 2000 O B S A H Část normativní - Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a vládou

Více

projektový zpravodaj 2 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ MOST-VELEBUDICE ÚVOD S třední škola technická v Mostě Velebudicích je největším komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. V současnosti se vyučují

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více