Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program LIFE+: ECOFLEXOBAG"

Transkript

1 EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG VÝROBNÍ POSTUPY: TISK NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO VÝROBU UDRŽITELNĚJŠÍCH NÁKUPNÍCH TAŠEK Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG Autor: Susana Otero, AIDO, Spain LIFE+ kód: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t Ekologický přístup k výrobě plastových nákupních tašek Autor: odpovědná osoba za tisk / Susana Otero / AIDO, Španělsko Editor: B.Sc. P.A. Tegel / Dienstencentrum / Holandsko Design: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Holandsko Výroba: ECOFLEXOBAG projekt / Valencia, Španělsko ECOFLEXOBAG je evropský projekt zaměřený na vývoj a demonstraci Nejlepších postupů (BAT) pro návrh a výrobu udržitelných nákupních tašek. Projekt je financován z evropského programu LIFE+2011, kód LIFE11 ENV/ES/646. Partneři projektu jsou: Autor nepřijímá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi z důvodu hmotné či nehmotné škody způsobené použitím, resp. nepoužitím poskytovaných informací a / nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny ECOFLEXOBAG project, LIFE11 ENV/ES/646 Dokument ani jeho části nesmějí být použity bez písemného vyjádření k autorizaci od organizace AIDO, autora dokumentu.

4 4. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t OBSAH MANAŽERSKÝ SOUHRN FLEXOGRAFICKÝ POTISK PROCES Nové poznatky plynoucí z projektu Obecně o flexografickém tisku Související dokumenty SUROVINY NA VÝROBU NÁKUPNÍCH PLASTOVÝCH TAŠEK Nové poznatky o materiálech použitých v tomto projektu Používané materiály obecně Související dokumenty POSTUPY UDRŽITELNÉHO TISKU TECHNICKÉ POKYNY Kroky projektu ECOFLEXOBAG k ekologicky šetrnějším nákupním taškám Vztah udržitelného tisku k předcházejícím a navazujícím postupům UDRŽITELNÉ TISKOVÉ POSTUPY: ÚČINNOST ZDROJŮ Odpadové hospodářství Energetická účinnost Hospodaření s vodou ZÁVĚR Výsledky, kterých bylo dosaženo přijatými opatřeními Výsledky dosažené přijatými opatřeními Další kroky, které je možno učinit s programem ECOFLEXOBAG REFERENCE & ZAJÍMAVÉ ODKAZY... 25

5 5. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t MANAŽERSKÝ SOUHRN Tento dokument obsahuje materiály, které pomáhají firmám zlepšit dopady na životní prostředí při výrobě nákupních plastových tašek. Materiály byly vytvořeny v rámci projektu ECOFLEXOBAG podporovaného programem EU LIFE+. Cílem projektu ECOFLEXOBAG je snížení negativních dopadů nákupních plastových tašek na životní prostředí a posílení znalostí a konkurenceschopnost podniků v tomto odvětví. Tento specifický dokument obsahuje informace, pomocí kterých lze systematicky aplikovat ekologicky šetrnější tiskové postupy, vedoucí ke zlepšení kvality a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Očekávaným přínosem je ekologická výroba nákupních plastových tašek. Další informace o významu tohoto dokumentu v rámci celého projektu naleznete níže v tomto dokumentu v kapitolách 3. a 4.

6 6. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 1. FLEXOGRAFICKÝ TISK PROCES 1.1 Nové poznatky plynoucí z projektu V rámci projektu ECOFLEXOBAG byly vytvořeny pokyny a nástroje pro usnadnění využívání barev na bázi vody a inovativních udržitelných materiálů pro flexografický potisk nákupních plastových tašek. Pokyny a nástroje byly vytvořeny na základě znalosti procesů, ze kterých se skládá výroba plastových tašek (návrh, tiskařská forma, anilox, lepení štočků, složení barvy, optimalizace tlaku a vlastní tisk). Úspěšné použití barev na bázi vody a udržitelných materiálů je založeno především na dodržování přísných tiskových postupů, které jsou nastaveny přesně na používanou barvu a používaný tiskový podklad. Práce prováděné v rámci projektu ECOFLEXOBAG jsou založeny na shromažďování a ověřování standardizovaných postupů a konkrétních doporučení týkajících se užívání vodou ředitelných barev a dalších ekologických materiálů. Zavedení pokynů a nástrojů projektu ECOFLEXOBAG zajistí přijatelnou kvalitu a úroveň tisku, v rámci nastavených tolerancí a konkrétních požadavků na výrobek a výrobní proces. 1.2 Obecně o flexografickém tisku Flexotisk je zavedený a řízený tiskový proces, poskytující velmi dobrou kvalitu a produktivitu výroby plastových nákupních tašek. Hlavní vliv flexotisku na životní prostředí souvisí s těkavými organickými sloučeninami (VOC) pocházejícími z tiskařských barev na bázi rozpouštědel. Existují různé dostupné alternativy pro snížení těchto emisí, včetně použití systémů řízení hospodaření s rozpouštědly a používání tiskařských barev na bázi vody. Pokud jsou barvy na bázi vody používány bez určitých nutných úprav tiskových procesů a technického vybavení v podniku, přichází kvalitativní a výrobní problémy. Vzhledem k tomuto faktu použití barev na bázi vody nebylo dosud rozšířeno. 1.3 Související dokumenty Pokyny a nástroje pro fungující používání barev na bázi vody a dalších udržitelných materiálů jsou zahrnuty v projektovém Výstupu B.2.1; Postup pro tisk ekologicky šetrnější nákupní tašky

7 7. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 2. SUROVINY NA VÝROBU NÁKUPNÍCH PLASTOVÝCH TAŠEK Kapitola 2 je zaměřena na přehled a použití podkladů a barev, které přinášejí zlepšení environmentálních dopadů nákupních plastových tašek na životní prostředí. 2.1 Nové poznatky o materiálech použitých v tomto projektu Tiskové podklady; Plastové materiály, které potřeba vzít v úvahu při výrobě ekologicky šetrnější nákupní tašky jsou: Bio-základ (LDPE / HDPE). Tento materiál je zvolen navzdory faktu, že jeho přítomnost na trhu je stále velmi omezená. Jedná se o trend, o který bude v průběhu příštích let stále větší zájem. Kompostovatelné materiály (na bázi škrobu, PLA a polyesteru). Jedinou viditelnou přítomností kompostovatelného materiálu na trhu jsou právě plastové tašky. Tyto tašky jsou poslední dobou k dispozici spotřebitelům, v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde k jejich značnému rozšíření. Recyklované plasty; druhotné suroviny pocházejí z mechanické recyklace plastového odpadu. Oxo-bioodbouratelné (LDPE / HDPE). Oxo-bioodbouratelný polyethylen je také zahrnut do projektu, jelikož se jedná o široce používanou technologii uplatňovanou v důležitém odvětví trhu, nicméně v této technologii stále existují nejasnosti. Obecně je možné konstatovat, že bez ohledu na typ použitého plastického materiálu, by plastová taška s nižšími dopady na životní prostředí měla mít následující vlastnosti: Opakovaně použitelná, Vyrobená z recyklovaných plastů Pokud možno co nejlehčí Z tohoto důvodu je vhodné analyzovat, jaké materiály a jakým způsobem budou použity. Je třeba posoudit možnosti recyklace a / nebo opakovaného využití. Barvy; Z ekologických a zdravotních důvodů je používání tradičních organických rozpouštědel postupně nahrazováno vodou a netěkavými produkty. V souvislosti s výrobou nákupních plastových tašek v projektu ECOFLEXOBAG, jsou uvažovány pouze barvy na bázi vody, protože UV vytvrzování a metody využívající elektronový paprsek nejsou z důvodu vysokých nákladů pro výrobu tašek použitelné. Hlavním cílem je náhrada barev na bázi rozpouštědel, a to výměnou za barvy na bázi vody. Pro vodou rozpustné barvy (obsah rozpouštědla nahrazen vodou) je typické, že obsahují pouze malé množství rozpouštědla. Další snížení obsahu rozpouštědla je dosaženo použitím čisticích prostředků na bázi vody. V praxi se ředidla často používají zejména na zaschlé barvy. Protože voda má nižší těkavost než rozpouštědla používaná v barvách, je zapotřebí větší intenzita sušení, což může omezit rychlost výroby na již nainstalovaných zařízeních. Vyšší požadavky na intenzitu sušení jsou však kompenzovány odstraněním zpracování

8 8. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t odpadních plynů a snadnější recirkulaci v zařízení. Vodní barvy jsou většinou méně hořlavé než ty na bázi rozpouštědel a jsou tedy snáze skladovatelné a použitelné. Interakce Barva podklad; Vysokou důležitost pro složení barvy má posouzení podkladu, na který se tiskne a to zejména nesavých podkladů, jako je polyethylen, kde přilnavost barev má zásadní význam. Závažnost problému závisí na složení barvy a vlastnostech potiskovaného povrchu. Možnost potisku polyethylenu a dalších plastových povrchů je určena molekulární polaritou. Celková povrchová volná energie z nepolárního nebo nízkopolárního podkladu je nízká a skládá se hlavně z disperzní složky. Za účelem zvýšení polarity těchto povrchů je vyžadována povrchová úprava. Mezi metodami používanými v průmyslu pro změnu povrchové energie podkladu pro tisk je jednou z nejčastěji používaných metoda úpravy korónovým výbojem. V ideálním případě, by měla být korónová metoda prováděna in-line, nebo krátce před tiskem. Celková volná povrchová energie se zvyšuje a zlepšuje se přilnavost a zvlhčující vlastnosti, které jsou vysoce důležité pro zajištění uspokojivého výsledku potisku. Kromě toho, použití úpravy korónovým výbojem pomůže síťování povrchových oblastí a zvýšení kohezní pevností vrstvy (filmu) Tabulka 3 představuje souhrn provozních výhod a nevýhod různých technologií barev: Technologie barev Rozpouštědl o Barvy na bázi vody UV EB (elektronický paprsek) Výhody Zavedená technologie Široká možnost kompatibility s podkladem Nízký obsah VOC Čistitelné vodou Provozní rychlost a kvalita podobná rozpouštědlům Vysoký lesk snížená potřeba laku Žádné sušení při tisku Lze používat vyšší viskozity Žádné čištění mezi směnami Snížení nárůstu tiskového bodu Zvýšená odolnost proti drhnutí Připravený lis i s barvou Zkrácení času a snížení množství odpadu Barvy jsou levnější než UV Nevýhody Sledování viskozity a nastavení Vysoce hořlavý Těžba a úprava VOC Dopady na životní prostředí Čištění agresivními chemikáliemi Lisy musí být certifikovány pro bezpečná rozpouštědla Válce musí být neustále vlhké, tzn. permanentní otáčení Je zapotřebí vyšší sušící síla Před zahájením mohou být vyžadovány úpravy podkladové vrstvy Ucpávání buněk Čištění v polovině procesu Sledování ph a nastavení viskozity Vyšší počáteční a provozní náklady Barvy řízeny aniloxem výběr aniloxu je zásadní Malé rozlití barvy může způsobit velké znečištění Pro některé povrchy je zapotřebí použít úpravu koronovým výbojem Ultrafialové lampy jsou drahé a obsahují těžké kovy Vyšší náklady na nastavení. Produkce rentgenových paprsků. Je za potřebí Inertní atmosféra např. Nitrogen Velký rozměr přístroje Tab 1. Souhrn provozních výhod a nevýhod různých technologií barev. Vlastní zdroje.

9 9. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 2.2 Používané materiály obecně Funkční flexografická barva musí vykazovat určité níže uvedené vlastnosti. Musí vyrobit barevný odstín nebo jiný vizuální efekt, musí přilnout k potiskovanému materiálu (podklad), musí vydržet podmínky, kterým bude vystavena při praktickém použití, jako jsou chemikálie, otěr a extrémní teploty. A konečně musí vytvořit konzistentní povrch. Podklady tisku běžné jednorázové polyetylénové tašky jsou lehké, plastové tašky používané ve většině supermarketů, které ještě před několika lety byly poskytovány zdarma. Jejich výhodou je, že jsou tenké a lehké. Obvykle jsou vyráběny z polyethylenu vysoké nebo nízké hustoty (HDPE nebo LDPE). Také jsou nazývány taškami "na jedno použití". Protože polyethylenové materiály jsou při výrobě tašek používány nejčastěji, jsou zahrnuty do projektu. Jakákoli proveditelná zlepšení polyethylenových materiálů pokud jde o udržitelnost (např. úspora energie plynoucí z využití recyklovaných plastů), předpokládají velký dopad, protože řada společností v Evropě tento materiál pro výrobu tašek používá a tudíž dopady na životní prostředí v důsledku globálního vlivu jsou zřejmé. Barvy; Běžná rozpouštědla obsažena v barvách na bázi rozpouštědel jsou ethanol, propanol, a propylacetát. V barvách na bázi vody je rozpouštědlem voda, do které jsou přidány alkoholy, glykoly nebo glykolethery. Barvy tvrzené UV zářením se liší v tom, že neobsahují rozpouštědla a že chemické látky nejsou přidány se záměrem, že po aplikaci barvy budou odpařeny. Tekutost barvy je zabezpečena tekutými, nevytvrzenými složkami, jako jsou monomery, které jsou začleněny do chemického složení barvy, aby došlo k jejímu vytvrzení, namísto odpařování. 2.3 Související dokumenty Další informace o udržitelnosti tiskových podkladů jsou k dispozici v dodatku B.1.1 "Postup pro návrh ekologicky šetrných nákupních tašek" ( Výběr materiálu s nízkým dopadem na ŽP). Další informace o podkladových vlastnostech souvisejících s tiskem je k dispozici v příloze. "Flexo Barvy - vlastnosti

10 10. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 3. POSTUPY UDRŽITELNÉHO TISKU TECHNICKÉ POKYNY Postup udržitelného tisku nákupních plastových tašek musí být založen na kombinaci obecných postupů pro flexografický tisk a konkrétních doporučení ohledně použití vodních barev dohromady s novými potiskovými podklady. Kapitola 3 je zaměřena na doporučení způsobu použití barev na bázi vody společně s ekologicky šetrnějšími potiskovými podklady při zachování přijatelné kvality a produktivity v procesech výroby tašek. 3.1 Kroky projektu ECOFLEXOBAG k ekologicky šetrnějším nákupním taškám POČÁTEČNÍ PODMÍNKY Úspěšná a efektivní implementace udržitelného tisku plastových nákupních tašek vyžaduje v podniku předběžnou přípravu. Před začátkem implementace je důležité zajištění pravidelné interní komunikace o problémech souvisejících s ekologickým potiskem tašek, informování důležitých klientů o projektu, zajištění podpory externích expertů (zejména dodavatelů materiálů), zavedení spolehlivého řízení parametrů tisku a souvisejícího zařízení, které bude řídit kritické parametry a aktualizaci technických znalostí o chování barev na bázi vody GRAFICKÝ DESIGN Pro získání úspěšného udržitelného tisku je nutné získat přesnou specifikaci parametrů tisku z prvních fází výrobních procesů. Činnosti, které je třeba provést, lze rozdělit takto; Správně připravit digitální soubor pro tisk; Vyhnout se převodu z jednoho typu souboru na jiný. Doporučují se dva typy formátu; PDF a TIFF / IT Používejte správné fonty; Vyhněte se protaženým nebo zvětšeným fontům. Vyhněte se úzkým textovým prvkům, které se objevují, pokud je používán font Serif. Příliš malý font způsobí roztékání do sousedních znaků. Jako vodítko lze použít následující informace: font menší než 8pt (positive) 10pt (reverse) by neměl být používán s minimální tloušťkou čáry 0,18 mm (positive) a 0,38 mm (reverse). Trapování hodnoty 0,190 mm pro široké webové tiskárny a 0,130 mm na úzké webové tiskárny je dostatečné. Celkové pokrytí barvami % je pro flexografický tisk barvou na vodní bázi na udržitelný podklad typické. Používejte procesní a mechanické ovládací prvky Registrační značky jsou požadované universálně Kontrolními prvky mohou být plné barevné značky pro každou barvu, které mohou být poměřovány pro reprodukci barev. Pracovní proces: Použijte další řídící prvky pro trapování, detekci dublování (slur) a vyvážení šedé. Barevné kontrolní řídící značky by měly zahrnovat řadu odstínů.

11 11. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t Převod barev ECOFLEXOBAG kontrolní prvky_fb.2.1 Při použití ICC profilů mohou být použity standardní nebo specifické profily. Při tvorbě specifického profilu se musí provést testovací cílová zkouška na každém stroji, aby na každém byla požadovaná stupnice barev (gamut) a konverzní profil, takže všechny stroje tisknou stejnými barvami. Kontrola digitálních souborů "Pre-flight" Digitální soubory by měly být převedeny na jiný počítač pouze se standardními vlastnostmi a otevřeným souborem.

12 12. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world TISKOVÁ FORMA Optimální hloubka reliéfu je závislá na tloušťce desky, řádkování a tvrdosti, a měla by být konzultována před tiskem, avšak měla by být v rozsahu uvedeném v tabulce 1 Tloušťka štočku (mm) 0,762 1,14-2,72 2,85 3,18 3,94-4,70 Reliéf -folie (mm) 0,584 0,457-0,559 Reliéf - návleky (mm) 0,508 0,457-0,559 Tabulka 1. Doporučené hloubky reliéfu 0,508-0,635 0, ,762-0,889 0,508-0,635 N/A N/A Úhly rastru by měly být 30 stupňů pro C, M, K se žlutou 15 stupňů mezi azurovou a černou. Žádná barva by neměla mít stejný úhel jako anilox. Běžně používané úhly pro tiskařské barvy jsou 7,5, 52,5, 22,5 a 82,5 nebo 82,5, 37,5, 7,5 a 67,5 pro Y, M, C, K. Pro tisk čar a plošné tisky vysoké hustoty se používá anilox s nízkou hustotou rastru a proto bude použita také nízká hustota rastru štočku. Pro složené barvy se používá vyšší hustota rastru v rozsahu lpi (43-69 lpcm), aniloxový rastr by měl mít min. 4x vyšší. Měl by být použit kulatý tvar bodu, protože tento tvar je optimální ohledně slévání při vysokých hodnotách krytí a zabraňuje vyplnění stínů. Pro plošné tisky se používá měkký materiál štočku. Tam, kde je potřeba přesné zvýraznění tisku v kombinaci s reprodukcí polotónů se používá tvrdý materiál štočku (s měkkou páskou). Tam, kde je kombinována plošný tisk a polotóny při použití stejného štočku, tvrdost štočku musí být zvolena podle toho, jaký výstup je důležitější zda plochy nebo dobře zvýrazněné reprodukce. Alternativně může být použita kombinace střední tvrdosti štočku a pásky. Povrchové napětí barev na bázi vody je vyšší než barev na bázi rozpouštědel, proto je někdy zapotřebí zaměnit materiál štočku za alternativu s vyšší povrchovou energií. Podniky by měly konzultovat kompatibilitu vybraných barev s výrobci štočků a dodavateli barev ANILOX Rastr aniloxu by měl vždy být minimálně 4x vyšší než štočku. Uhel rastru aniloxu se určuje podle obvodu aniloxu. Nejjednodušší úhel rastru je 90. Další úhly vznikají vyrovnáním mezi sousedícími buňkami. Úhel stěn buněk v kombinaci s tvarem buňky ovlivňuje naskládání buněk na plochu. Hexagonální buňka s úhlem 60 vykazuje optimální hodnoty naskládání buněk do plochy. Nejčastěji používaným tvarem buňky je hexagon. V kombinaci s 60ti stupňovým úhlem hexagonální buňka optimalizuje naskládání maximálního počtu buněk na minimální plochu a současně minimalizuje plochu mezi buňkami.

13 13. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world LEPENÍ ŠTOČKU Pokud převažuje tisk plných ploch, používá se tvrdá páska. Pokud se tisknou zvýrazněné plochy, použije se měkká flexografická montážní páska Pokud jsou kombinovány plné plochy a zvýrazněné prvky na jednom štočku, musí se zvolit tvrdost pásky tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností tisku. Měly by být vybírány pryskyřice o takovém složení, které není náchylné k pronikání vody, neboť to snižuje účinnost při použití vodou ředitelných barev SLOŽENÍ BARVY V některých oblastech může být voda dodávána z různých zdrojů, které mohou být měněny v průběhu ročních období nebo jednoho dne. Voda z různých zdrojů tak může mít rozdílný obsah minerálů, což má vliv na složení barvy. Viskozita barvy; Určete viskozitu, která bude řízena v rozmezí sekundy. ph: barvy na bázi vody jsou obvykle alkalické s hodnotou ph mezi 7,5 a 9 Obsah pevných látek: jak obsah pevných látek, tak měrná hmotnost by se neměly měnit od šarže k šarži Určit kolorimetrické reference a toleranci pro ΔE (odchylka 2 barev) v závislosti na požadavcích na kvalitu. Měření by mělo brát v úvahu předdefinovanou viskozitu barvy v určené toleranci. Pokud je barva namíchána dodavatelem, musí dodavatel poskytnout zprávu s kolorimetrickými informacemi OPTIMALIZACE TISKU Variace parametrů tiskového procesu Pro test optimalizace tisku se použijí barvy na bázi vody s vybraným tiskovým podkladem. Další parametry tiskového procesu se budou měnit tak, by bylo dosaženo optimálního výsledku, pokud jde o: ph barvy, teplotu barev, viskozitu barev, výrobní rychlost, nastavení sušení, koronového ošetření (kritické pro barvy na vodní bázi), objem aniloxu ECOFLEXOBAG Testovací formulář optimalizace tisku Form_FB.2.3

14 14. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Stanovení optimálních podmínek Optimální podmínky se stanoví jako podmínky, při kterých vzniká nejlepší kvalita tisku, definovaná jako: získání nižšího tónování, kvalitní reprodukce nejmenšího textu, minimální tisková tloušťka čar, vizuální kvalita snímků, visuální homogenita sytých tónů, registr, zdvojení. Parametry tiskového procesu vytvářející optimální podmínky budou sepsány ve formě Specifikačního formuláře, kde bude uvedena i celková spotřeba barvy a její hustota Výroba profilu ICC. Nátisk. Navržení testovacího vzoru nátisku; měly by být stanoveny charakteristiky podle IT8.7 / 4 Tisk a sbírka vzorků. Zkouška by měla běžet alespoň 30 minut Měření vzorku, použití spektrodensitometru. Změřeno by mělo být minimálně 6 vzorků a výsledky zprůměrovány Profil ICC; Následně se data vloží do softwaru pro zpracování ICC profilu ECOFLEXOBAG Specifikační formulář_fb.2.2 FORM FB.2.2 Specifikace tisku Proces Parametr Specifikace před zavedením Specifikace po zavedení OPTIMALIZACE TISKU ph barev Teplota barev Viskozita barev Provozní rychlost Natavení sušení Koronové ošetření (kritické pro barvy na bázi vody) Objem aniloxu Nižší nárůst tiskového vozu Reprodukce nejmenšího textu Minimální tloušťka čar Vizuální kvalita obrázků Vizuální homogenita sytých tonů Registr Skvrnitost

15 15. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world TISK Stroje budou upraveny podle nastavení definovaného v Optimalizaci tisku Výsledek tisku bude porovnán s referenčním nastavením (referenční nastavení si podnik vytváří sám) v rámci předem definovaných tolerancí, které se mohou lišit v jednotlivých podnicích i u jednotlivých výrobků (barevnost, předchozí práce, validace zákazníka...) PROJEKT ECOFLEXOBAG: výsledek bude sloužit jako reference PRVNÍHO ZKUŠEBNÍHO TISKU provedené podle pokynů B.3 Kontrola Kvality. Tiskárna musí mít vzorek PRVNÍHO TISKU kvůli ověření OK Tisku. Ověření OK Tisku může probíhat dvěma způsoby podle obvyklých postupů podniku: 1. Vizuálně 2. Měřením (parametry v toleranci, hustoty, zrnitost, nárůstu tiskového bodu a ΔE rozdíl barev se musí pohybovat v rozmezí hodnot tolerance akceptovatelné pro OK tisk, kterého má být dosaženo) Řízení tiskové výroby Při použití barev na bázi vody je běžným problémem sušení. Jakmile je tedy aplikována barva, anilox by se měl neustále otáčet ve vlhké barvě až do vyčištění. V ideálním případě je vhodné použít automatizovaný systém dávkování, aby barva zůstala v pohybu v průběhu tisku a současně byla udržována správná viskozita a ph. Alternativně se měří viskozita, teplota a ph ve 30 minutových intervalech, společně s nutnými úpravami přidáním malého množství aditiva Primární kontrola je podle registračních značek. Zavedení 100% kontrolních systémů, které upozorní technika na tiskové odchylky. Alternativou je pravidelné odebírání a potvrzení vzorků, měření kontrolních prvků. 3.2 Vztah udržitelného tisku k předcházejícím a navazujícím postupům Udržitelný tisk je pouze jedním ze tří pilířů projektu ECOFLEXOBAG, dalšími jsou EcoDesign a Monitoring výroby. Tyto 3 pilíře jsou nedílnými a navzájem propojenými součástmi projektu. Použití barev na vodní bázi a udržitelných materiálů musí být promyšlené rozhodnutí v rámci realizace EcoDesignu. Je třeba si uvědomit, že použití barev na vodní bázi bez řádného monitoringu výroby nevytváří požadované zlepšení v rámci životního prostředí. Pro efektivní zavedení procesů a nástrojů pro trvale udržitelnější tisk si přečtěte pozorně i ostatní doplňující dokumenty.

16 16. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world 4. UDRŽITELNÉ TISKOVÉ POSTUPY: ÚČINNOST ZDROJŮ Postup udržitelného tisku nákupních plastových tašek musí být založen na kombinaci obecných postupů pro flexografický tisk a konkrétních doporučení ohledně použití vodních barev s novými potiskovými podklady a pro zajištění kvality a výkonnosti procesů. Kapitola 4 se zaměřuje na poskytování doporučení pro zajištění kvality a efektivnosti procesů při přijatelných tolerancích produktivity. Termín "účinnější využívání zdrojů" je zastřešující termín pro efektivní využívání (přírodních) zdrojů vstupujících do výrobního procesu. To se týká zejména surovin, jiných materiálů (včetně doplňkových látek), paliva, vody a energie. Nicméně "zdroje" zahrnují pouze primární zdroje (tedy nezahrnují energii); jsou tedy běžně používány dva pojmy "účinnost zdrojů" a "energetická účinnost". Dále jsou identifikována základní opatření, která podniky (zejména malé a střední podniky) mohou implementovat do svých výrobních procesů, kdy důsledkem je zvýšení efektivity využívání zdrojů a finanční benefit podniku. Hlavní důraz je kladen na: Odpadové hospodářství (v kontextu tohoto dokumentu, "odpad" zahrnuje především pevný odpad a tekutý odpad, nezahrnuje úniky do vody a emise v ovzduší) energetická efektivnost, efektivní hospodaření s vodou. 4.1 Odpadové hospodářství Prevence je vždy lepší a levnější než náprava, proto by se všechny organizace měly zaměřit na předcházení vzniku odpadů, je-li to možné. V případech, kdy to možné není, by měly podniky v souladu s hierarchií nakládání s odpady zvážit opětovné využití, recyklaci nebo obnovení (např. energií). Nicméně i nadále bude existovat odpad, se kterým budou muset podniky nějakým způsobem naložit. Za účelem dosažení co nejvyšších benefitů je třeba se zabývat otázkou účinnějšího využívání zdrojů systematicky a / nebo metody účinnějšího využívání zdrojů začlenit přímo do environmentálního managementu podniku. Existuje řada nápadů, které mohou společnosti uplatnit (bez ohledu na sektor, ve kterém působí): Měření: V případě, že podnik neměří množství svého odpadu, nemohou být zdroje řízeny tak účinně, jak je to potřeba. Měření pomáhá podnikům zprůhlednit náklady na odpadové hospodářství. Jednotlivé toky odpadů (např. papír, plasty, kov apod.) by měly být měřeny odděleně. Třídění: Mnoho druhů odpadů se může stát cennou druhotnou surovinou. Správné třídění pomáhá podnikům zajistit odpad bez kontaminace a se zachováním jeho hodnoty. Tento postup šetří náklady, nakládání se smíšenými odpady bývá dražší. Podniky musí řádně značit nádoby na odpad. Výběr kontejnerů a nádob na odpad: Kontejnery a zásobníky vhodné velikosti / kapacity mají významný dopad na náklady na nakládání s odpadem. Menší nádoby je často možné umístit blíže k místům, kde je odpad produkován. Utěsněné a uzamykatelné kontejnery mohou zabránit zaměstnancům nebo třetím osobám odkládání nepatřičného odpadu.

17 17. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Skartace a zhutnění: Hodně prostoru v odpadních nádobách zabírá vzduch. Snížením množství vzduchu, např. skartací nebo lisováním, se bude maximalizovat objem odpadu, který se vejde do nádob. Další problémy jsou shrnuty v tabulce 4 a seřazeny podle jednotlivých oddělení podniku a fází výrobního procesu, kterých se týkají. Navíc několik typů jak účinněji využívat zdroje a minimalizovat odpad v tiskařských společnostech jsou uvedeny v tabulce 5. Oddělení/oblast Důležité otázky Výroba Zabránit používání výrobních prostor jako skladiště Co je na podlaze? Proč je materiál v popelnici? Množství přídavného doplňkového materiálu Množství použitého spotřebního materiálu (např. ochranné prostředky, obaly) Zrušit veškerá zbytečná uskladnění, procesy, pohyby Povědomí zaměstnanců a jejich zapojení Úklidové náklady Sklady Efektivní využití úložného prostoru / množství skladem Prevence prošlých zásob na skladě Systém First-in, First-out Předcházení škodám ve skladu Dodavatelé používají znovupoužitelné nebo vratné obaly Balení a expedice Požadují zákazníci veškeré balení, které se používá? Znovu použitelné a vratné balení Administrace Monitoring využití papíru a odpadů Jasné pokyny pro používání papíru Elektronická komunikace Venkovní prostory Nezbytnost kontejnerů na odpady a popelnic Komprimace/slisování odpadu Tab 4. Otázky předcházení vzniku odpadů se zaměřením na některá oddělení Zvláštní pozornost by měla být věnována nebezpečný odpadům. Pro každý nebezpečný materiál zakoupený nebo používaný musí mít firma bezpečnostní list. Když se takový materiál stane odpadem, musí s ním být zacházeno zvláštním způsobem, oprávněnou firmou/osobou. Nebezpečný materiál a nakládání s odpady je stále dražší, i z tohoto důvodu by měla firma hledat ekologicky šetrné alternativy.

18 18. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Zdroj/materiál Důležitá témata Podklady 1 Zkontrolujte tiskový podklad při dodání a v případě poškození vraťte dodavateli. Ujistěte se, že zaměstnanci připraví tisk správně, aby se zabránilo plýtvání barvou a podkladem Počítačově řízené dávkovací systémy barev spojené se skenerem zkrátí čas na nastavení a sníží množství odpadu z barev a podkladů. Ředidla Ztrátu rozpouštědel odpařováním lze minimalizovat tím, že: kontejnery nezůstávají otevřené kontejnery mají pevnou konstrukci chemikálie jsou skladovány daleko od zdroje tepla rekultivace rozpouštědel z tiskového procesu je možná pomocí kondenzačního zařízení Barvy Ujistěte se, že barvy jsou uložené ve správných kontejnerech a prostorách Ujistěte se, že zaměstnanci jsou vyškoleni ve správných postupech, aby se šetřil čas, barva, úklid a náklady na nakládání s odpady Počítačově řízené, dávkovací systémy barev spojené se skenerem zkrátí čas na nastavení a sníží množství odpadu z barev a podkladů Rozdělit tiskové úlohy od světlé k tmavé barvě, aby se snížily prostoje na čištění v průběhu tisku. Tab 5. Efektivita zdrojů v polygrafickém průmyslu 4.2 Energetická účinnost Nejčastější druhy úspor energie pomocí organizačních a investičních opatření s největším potenciálem pro úspory je možné rozdělit do následujících kategorií: Organizační opatření a hospodaření s energií (organizační opatření, kontrolní a monitorovací systémy pro instalaci, zátěžové ovládací systémy, energetický management, atd.) Zlepšení výroby tepla a efektivity distribuce energetických rozvodů (efektivní kondenzační kotle, kotle s vysokou účinností, instalace spořičů, izolace tepelných rozvodů, opravy těsnění, atd.) Snížení tepelných ztrát v budovách Zlepšení chlazení, klimatizace a energetické účinnosti systémů stlačeného vzduchu Energetická účinnost osvětlení a vysoká účinnost jednotek (energeticky úsporné motory EEM s frekvenčními měniči), ovládání elektrických pohonů, atd.) Využití odpadního tepla (efektivní využití odpadního tepla z technologií) 1 It is estimated that the average substrate waste is 17 %, ranging from 7 % to 33 %.

19 19. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Energeticky úsporná opatření technologických procesů - základní technologické úpravy, renovace výrobní technologie, změny konfigurace zařízení, decentralizace, optimalizace technologických procesů, recyklace materiálů, atd. Výše uvedená opatření zahrnují beznákladová i investiční opatření (nízkonákladová a vysokonákladová opatření) specifická pro každý podnik. Výměna výrobní technologie za moderní a efektivní se provádí především na základě modernizace, rozšíření nebo představením nové výroby firmám. Jedná se o dlouhodobý proces, pomocí kterého se potenciál úspor postupně zvyšuje. 4.3 Hospodaření s vodou Základní informace o hospodaření s vodou v podniku a jeho možného zlepšení lze získat z obecné hmotnostní bilance vody. Je založena na srovnání vstupu a výstupu vody během určitého období, které by obecně mělo být stejné. Následující změny v bilanci vody musí být posouzeny a přidány do výpočtu: Voda odstraněná při procesu sušení a její vypuštění ve formě páry přímo do atmosféry; Voda odstraněná z výrobku; přítok dešťové vody. Zatímco rovnováha ± 10% je přijatelná, rovnováha více než 20% obecně označuje chybu nebo netěsnost. [5] Bilance hmotnosti vody může být vypočtena na úrovni celého podniku nebo jednotlivých procesů (nebo i vybavení). Informace o množství vody používané v jednotlivém procesu pomáhá identifikovat oblasti s největší příležitostí k úsporám vody a zvýšení účinnosti a tím i úspoře nákladů. Nejtypičtější procesy spotřeby vody jsou shrnuty v Tabulce: Účel Popis Chlazení Ke snížení tepla z rotačních strojů. Ke snížiení teploty procesních materiálů Ke Kondenzaci par Zpracování Přímý kontakt surovin a ředitelných výrobků, mix, vytápění / chlazení, a oddělených surovin a výrobků. Úklid Používá se v průběhu údržby pro čištění vybavení z důvodu: Zdravotní technika Odpařování Ošetření rozlití/úniků/kapek Tab 6 Typická spotřeba vody hygienických kvalitativních přeložení výrobků Slouží k pití, mytí a splachování Pára pro zahřívání procesů Výjimečné události, kde se voda používaná k ředění a čištění.

20 20. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Stejně jako u odpadní energie, tak i s vodou by se mělo zacházet systematickým způsobem, aby podniky dosahovaly nejvyšší možné přínosy; je vhodné, aby se tato otázka řešila v systému environmentálního managementu společnosti. Na druhé straně, několik obecných následujících opatření a informací by mělo být společností zváženo na začátku: Detekce úniků: Pokud existují nějaké nevysvětlitelné rozdíly ve spotřebě vody, může to znamenat případné netěsnosti. Jestliže při vypnutí veškerého zařízení, které používá vodu (např. na víkend nebo o dovolených) vodoměr stále registruje propustnost, někde je únik. Potrubí a kohouty: trubky, hadice a kohouty by měly být vizuálně zkontrolovány, a pokud odkapávají, musí být opraveny. V případě, že tlak vody je příliš vysoký, může se uvažovat o jiné formě regulace průtoku. Sanitární voda: Instalace účinnějších kohoutků a automatické ovládání splachovacích systémů (čidla), může vést k úsporám vody. Stočné: můžete získat slevu na sazbě stočného od vodárenského podniku, pokud je prokázáno, že všechna voda neodtéká do kanalizace (např. část se odpařuje). Teplá voda: Snížení teploty vody může snížit energetické náklady. Pokud se umývárny (a další místa použití teplé vody) nachází v určité vzdálenosti od zdroje přípravy teplé vody, lze uvažovat o montáži ohřívačů v místě použití. Je třeba použít vhodnou potrubní izolaci.

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG MONITORING Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG Autor: ENVIROS, s.r.o. LIFE+ kód: LIFE11 ENV/ES/646 3. E C O F L E X

Více

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG ECODESIGN: NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO DESIGN UDRŽITELNĚJŠÍCH NÁKUPNÍCH TAŠEK Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG Autor: Enrique

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-1 Hannes Luetz produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Koncept normy budov na jejich Tento koncept normy EN15232 (2011-06) představuje revizi a rozšíření stávající normy EN15232 z roku 2007.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

CODIMAG VIVA340. Představení

CODIMAG VIVA340. Představení CODIMAG VIVA340 V souvislosti s trendem stále menších a menších tiskových zakázek, jsou stále více požadovány kotoučové tiskové stroje s přerušovaným posuvem potiskovaného média s velmi rychlou přípravou

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu

Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu Henkel - Váš partner pro řešení údržby a oprav S dlouholetými zkušenostmi na trhu průmyslové údržby, společnost Henkel, jako globální

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ 17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek při výrobě kompozitů podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO Normy ISO www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Průmysl paliv a energie Průmysl strojírenský Průmysl výroby dopravních prostředků Průmysl chemický

Průmysl paliv a energie Průmysl strojírenský Průmysl výroby dopravních prostředků Průmysl chemický Průmysl paliv a energie Průmysl strojírenský Průmysl výroby dopravních prostředků Průmysl chemický Správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového, chemického a energetického

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ 57631 a násl. Ochranná impregnace na dřevo na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití. Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood DSL HighRes a Aquawood

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více