Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program LIFE+: ECOFLEXOBAG"

Transkript

1 EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG VÝROBNÍ POSTUPY: TISK NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO VÝROBU UDRŽITELNĚJŠÍCH NÁKUPNÍCH TAŠEK Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG Autor: Susana Otero, AIDO, Spain LIFE+ kód: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t Ekologický přístup k výrobě plastových nákupních tašek Autor: odpovědná osoba za tisk / Susana Otero / AIDO, Španělsko Editor: B.Sc. P.A. Tegel / Dienstencentrum / Holandsko Design: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Holandsko Výroba: ECOFLEXOBAG projekt / Valencia, Španělsko ECOFLEXOBAG je evropský projekt zaměřený na vývoj a demonstraci Nejlepších postupů (BAT) pro návrh a výrobu udržitelných nákupních tašek. Projekt je financován z evropského programu LIFE+2011, kód LIFE11 ENV/ES/646. Partneři projektu jsou: Autor nepřijímá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi z důvodu hmotné či nehmotné škody způsobené použitím, resp. nepoužitím poskytovaných informací a / nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny ECOFLEXOBAG project, LIFE11 ENV/ES/646 Dokument ani jeho části nesmějí být použity bez písemného vyjádření k autorizaci od organizace AIDO, autora dokumentu.

4 4. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t OBSAH MANAŽERSKÝ SOUHRN FLEXOGRAFICKÝ POTISK PROCES Nové poznatky plynoucí z projektu Obecně o flexografickém tisku Související dokumenty SUROVINY NA VÝROBU NÁKUPNÍCH PLASTOVÝCH TAŠEK Nové poznatky o materiálech použitých v tomto projektu Používané materiály obecně Související dokumenty POSTUPY UDRŽITELNÉHO TISKU TECHNICKÉ POKYNY Kroky projektu ECOFLEXOBAG k ekologicky šetrnějším nákupním taškám Vztah udržitelného tisku k předcházejícím a navazujícím postupům UDRŽITELNÉ TISKOVÉ POSTUPY: ÚČINNOST ZDROJŮ Odpadové hospodářství Energetická účinnost Hospodaření s vodou ZÁVĚR Výsledky, kterých bylo dosaženo přijatými opatřeními Výsledky dosažené přijatými opatřeními Další kroky, které je možno učinit s programem ECOFLEXOBAG REFERENCE & ZAJÍMAVÉ ODKAZY... 25

5 5. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t MANAŽERSKÝ SOUHRN Tento dokument obsahuje materiály, které pomáhají firmám zlepšit dopady na životní prostředí při výrobě nákupních plastových tašek. Materiály byly vytvořeny v rámci projektu ECOFLEXOBAG podporovaného programem EU LIFE+. Cílem projektu ECOFLEXOBAG je snížení negativních dopadů nákupních plastových tašek na životní prostředí a posílení znalostí a konkurenceschopnost podniků v tomto odvětví. Tento specifický dokument obsahuje informace, pomocí kterých lze systematicky aplikovat ekologicky šetrnější tiskové postupy, vedoucí ke zlepšení kvality a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Očekávaným přínosem je ekologická výroba nákupních plastových tašek. Další informace o významu tohoto dokumentu v rámci celého projektu naleznete níže v tomto dokumentu v kapitolách 3. a 4.

6 6. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 1. FLEXOGRAFICKÝ TISK PROCES 1.1 Nové poznatky plynoucí z projektu V rámci projektu ECOFLEXOBAG byly vytvořeny pokyny a nástroje pro usnadnění využívání barev na bázi vody a inovativních udržitelných materiálů pro flexografický potisk nákupních plastových tašek. Pokyny a nástroje byly vytvořeny na základě znalosti procesů, ze kterých se skládá výroba plastových tašek (návrh, tiskařská forma, anilox, lepení štočků, složení barvy, optimalizace tlaku a vlastní tisk). Úspěšné použití barev na bázi vody a udržitelných materiálů je založeno především na dodržování přísných tiskových postupů, které jsou nastaveny přesně na používanou barvu a používaný tiskový podklad. Práce prováděné v rámci projektu ECOFLEXOBAG jsou založeny na shromažďování a ověřování standardizovaných postupů a konkrétních doporučení týkajících se užívání vodou ředitelných barev a dalších ekologických materiálů. Zavedení pokynů a nástrojů projektu ECOFLEXOBAG zajistí přijatelnou kvalitu a úroveň tisku, v rámci nastavených tolerancí a konkrétních požadavků na výrobek a výrobní proces. 1.2 Obecně o flexografickém tisku Flexotisk je zavedený a řízený tiskový proces, poskytující velmi dobrou kvalitu a produktivitu výroby plastových nákupních tašek. Hlavní vliv flexotisku na životní prostředí souvisí s těkavými organickými sloučeninami (VOC) pocházejícími z tiskařských barev na bázi rozpouštědel. Existují různé dostupné alternativy pro snížení těchto emisí, včetně použití systémů řízení hospodaření s rozpouštědly a používání tiskařských barev na bázi vody. Pokud jsou barvy na bázi vody používány bez určitých nutných úprav tiskových procesů a technického vybavení v podniku, přichází kvalitativní a výrobní problémy. Vzhledem k tomuto faktu použití barev na bázi vody nebylo dosud rozšířeno. 1.3 Související dokumenty Pokyny a nástroje pro fungující používání barev na bázi vody a dalších udržitelných materiálů jsou zahrnuty v projektovém Výstupu B.2.1; Postup pro tisk ekologicky šetrnější nákupní tašky

7 7. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 2. SUROVINY NA VÝROBU NÁKUPNÍCH PLASTOVÝCH TAŠEK Kapitola 2 je zaměřena na přehled a použití podkladů a barev, které přinášejí zlepšení environmentálních dopadů nákupních plastových tašek na životní prostředí. 2.1 Nové poznatky o materiálech použitých v tomto projektu Tiskové podklady; Plastové materiály, které potřeba vzít v úvahu při výrobě ekologicky šetrnější nákupní tašky jsou: Bio-základ (LDPE / HDPE). Tento materiál je zvolen navzdory faktu, že jeho přítomnost na trhu je stále velmi omezená. Jedná se o trend, o který bude v průběhu příštích let stále větší zájem. Kompostovatelné materiály (na bázi škrobu, PLA a polyesteru). Jedinou viditelnou přítomností kompostovatelného materiálu na trhu jsou právě plastové tašky. Tyto tašky jsou poslední dobou k dispozici spotřebitelům, v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde k jejich značnému rozšíření. Recyklované plasty; druhotné suroviny pocházejí z mechanické recyklace plastového odpadu. Oxo-bioodbouratelné (LDPE / HDPE). Oxo-bioodbouratelný polyethylen je také zahrnut do projektu, jelikož se jedná o široce používanou technologii uplatňovanou v důležitém odvětví trhu, nicméně v této technologii stále existují nejasnosti. Obecně je možné konstatovat, že bez ohledu na typ použitého plastického materiálu, by plastová taška s nižšími dopady na životní prostředí měla mít následující vlastnosti: Opakovaně použitelná, Vyrobená z recyklovaných plastů Pokud možno co nejlehčí Z tohoto důvodu je vhodné analyzovat, jaké materiály a jakým způsobem budou použity. Je třeba posoudit možnosti recyklace a / nebo opakovaného využití. Barvy; Z ekologických a zdravotních důvodů je používání tradičních organických rozpouštědel postupně nahrazováno vodou a netěkavými produkty. V souvislosti s výrobou nákupních plastových tašek v projektu ECOFLEXOBAG, jsou uvažovány pouze barvy na bázi vody, protože UV vytvrzování a metody využívající elektronový paprsek nejsou z důvodu vysokých nákladů pro výrobu tašek použitelné. Hlavním cílem je náhrada barev na bázi rozpouštědel, a to výměnou za barvy na bázi vody. Pro vodou rozpustné barvy (obsah rozpouštědla nahrazen vodou) je typické, že obsahují pouze malé množství rozpouštědla. Další snížení obsahu rozpouštědla je dosaženo použitím čisticích prostředků na bázi vody. V praxi se ředidla často používají zejména na zaschlé barvy. Protože voda má nižší těkavost než rozpouštědla používaná v barvách, je zapotřebí větší intenzita sušení, což může omezit rychlost výroby na již nainstalovaných zařízeních. Vyšší požadavky na intenzitu sušení jsou však kompenzovány odstraněním zpracování

8 8. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t odpadních plynů a snadnější recirkulaci v zařízení. Vodní barvy jsou většinou méně hořlavé než ty na bázi rozpouštědel a jsou tedy snáze skladovatelné a použitelné. Interakce Barva podklad; Vysokou důležitost pro složení barvy má posouzení podkladu, na který se tiskne a to zejména nesavých podkladů, jako je polyethylen, kde přilnavost barev má zásadní význam. Závažnost problému závisí na složení barvy a vlastnostech potiskovaného povrchu. Možnost potisku polyethylenu a dalších plastových povrchů je určena molekulární polaritou. Celková povrchová volná energie z nepolárního nebo nízkopolárního podkladu je nízká a skládá se hlavně z disperzní složky. Za účelem zvýšení polarity těchto povrchů je vyžadována povrchová úprava. Mezi metodami používanými v průmyslu pro změnu povrchové energie podkladu pro tisk je jednou z nejčastěji používaných metoda úpravy korónovým výbojem. V ideálním případě, by měla být korónová metoda prováděna in-line, nebo krátce před tiskem. Celková volná povrchová energie se zvyšuje a zlepšuje se přilnavost a zvlhčující vlastnosti, které jsou vysoce důležité pro zajištění uspokojivého výsledku potisku. Kromě toho, použití úpravy korónovým výbojem pomůže síťování povrchových oblastí a zvýšení kohezní pevností vrstvy (filmu) Tabulka 3 představuje souhrn provozních výhod a nevýhod různých technologií barev: Technologie barev Rozpouštědl o Barvy na bázi vody UV EB (elektronický paprsek) Výhody Zavedená technologie Široká možnost kompatibility s podkladem Nízký obsah VOC Čistitelné vodou Provozní rychlost a kvalita podobná rozpouštědlům Vysoký lesk snížená potřeba laku Žádné sušení při tisku Lze používat vyšší viskozity Žádné čištění mezi směnami Snížení nárůstu tiskového bodu Zvýšená odolnost proti drhnutí Připravený lis i s barvou Zkrácení času a snížení množství odpadu Barvy jsou levnější než UV Nevýhody Sledování viskozity a nastavení Vysoce hořlavý Těžba a úprava VOC Dopady na životní prostředí Čištění agresivními chemikáliemi Lisy musí být certifikovány pro bezpečná rozpouštědla Válce musí být neustále vlhké, tzn. permanentní otáčení Je zapotřebí vyšší sušící síla Před zahájením mohou být vyžadovány úpravy podkladové vrstvy Ucpávání buněk Čištění v polovině procesu Sledování ph a nastavení viskozity Vyšší počáteční a provozní náklady Barvy řízeny aniloxem výběr aniloxu je zásadní Malé rozlití barvy může způsobit velké znečištění Pro některé povrchy je zapotřebí použít úpravu koronovým výbojem Ultrafialové lampy jsou drahé a obsahují těžké kovy Vyšší náklady na nastavení. Produkce rentgenových paprsků. Je za potřebí Inertní atmosféra např. Nitrogen Velký rozměr přístroje Tab 1. Souhrn provozních výhod a nevýhod různých technologií barev. Vlastní zdroje.

9 9. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 2.2 Používané materiály obecně Funkční flexografická barva musí vykazovat určité níže uvedené vlastnosti. Musí vyrobit barevný odstín nebo jiný vizuální efekt, musí přilnout k potiskovanému materiálu (podklad), musí vydržet podmínky, kterým bude vystavena při praktickém použití, jako jsou chemikálie, otěr a extrémní teploty. A konečně musí vytvořit konzistentní povrch. Podklady tisku běžné jednorázové polyetylénové tašky jsou lehké, plastové tašky používané ve většině supermarketů, které ještě před několika lety byly poskytovány zdarma. Jejich výhodou je, že jsou tenké a lehké. Obvykle jsou vyráběny z polyethylenu vysoké nebo nízké hustoty (HDPE nebo LDPE). Také jsou nazývány taškami "na jedno použití". Protože polyethylenové materiály jsou při výrobě tašek používány nejčastěji, jsou zahrnuty do projektu. Jakákoli proveditelná zlepšení polyethylenových materiálů pokud jde o udržitelnost (např. úspora energie plynoucí z využití recyklovaných plastů), předpokládají velký dopad, protože řada společností v Evropě tento materiál pro výrobu tašek používá a tudíž dopady na životní prostředí v důsledku globálního vlivu jsou zřejmé. Barvy; Běžná rozpouštědla obsažena v barvách na bázi rozpouštědel jsou ethanol, propanol, a propylacetát. V barvách na bázi vody je rozpouštědlem voda, do které jsou přidány alkoholy, glykoly nebo glykolethery. Barvy tvrzené UV zářením se liší v tom, že neobsahují rozpouštědla a že chemické látky nejsou přidány se záměrem, že po aplikaci barvy budou odpařeny. Tekutost barvy je zabezpečena tekutými, nevytvrzenými složkami, jako jsou monomery, které jsou začleněny do chemického složení barvy, aby došlo k jejímu vytvrzení, namísto odpařování. 2.3 Související dokumenty Další informace o udržitelnosti tiskových podkladů jsou k dispozici v dodatku B.1.1 "Postup pro návrh ekologicky šetrných nákupních tašek" ( Výběr materiálu s nízkým dopadem na ŽP). Další informace o podkladových vlastnostech souvisejících s tiskem je k dispozici v příloze. "Flexo Barvy - vlastnosti

10 10. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 3. POSTUPY UDRŽITELNÉHO TISKU TECHNICKÉ POKYNY Postup udržitelného tisku nákupních plastových tašek musí být založen na kombinaci obecných postupů pro flexografický tisk a konkrétních doporučení ohledně použití vodních barev dohromady s novými potiskovými podklady. Kapitola 3 je zaměřena na doporučení způsobu použití barev na bázi vody společně s ekologicky šetrnějšími potiskovými podklady při zachování přijatelné kvality a produktivity v procesech výroby tašek. 3.1 Kroky projektu ECOFLEXOBAG k ekologicky šetrnějším nákupním taškám POČÁTEČNÍ PODMÍNKY Úspěšná a efektivní implementace udržitelného tisku plastových nákupních tašek vyžaduje v podniku předběžnou přípravu. Před začátkem implementace je důležité zajištění pravidelné interní komunikace o problémech souvisejících s ekologickým potiskem tašek, informování důležitých klientů o projektu, zajištění podpory externích expertů (zejména dodavatelů materiálů), zavedení spolehlivého řízení parametrů tisku a souvisejícího zařízení, které bude řídit kritické parametry a aktualizaci technických znalostí o chování barev na bázi vody GRAFICKÝ DESIGN Pro získání úspěšného udržitelného tisku je nutné získat přesnou specifikaci parametrů tisku z prvních fází výrobních procesů. Činnosti, které je třeba provést, lze rozdělit takto; Správně připravit digitální soubor pro tisk; Vyhnout se převodu z jednoho typu souboru na jiný. Doporučují se dva typy formátu; PDF a TIFF / IT Používejte správné fonty; Vyhněte se protaženým nebo zvětšeným fontům. Vyhněte se úzkým textovým prvkům, které se objevují, pokud je používán font Serif. Příliš malý font způsobí roztékání do sousedních znaků. Jako vodítko lze použít následující informace: font menší než 8pt (positive) 10pt (reverse) by neměl být používán s minimální tloušťkou čáry 0,18 mm (positive) a 0,38 mm (reverse). Trapování hodnoty 0,190 mm pro široké webové tiskárny a 0,130 mm na úzké webové tiskárny je dostatečné. Celkové pokrytí barvami % je pro flexografický tisk barvou na vodní bázi na udržitelný podklad typické. Používejte procesní a mechanické ovládací prvky Registrační značky jsou požadované universálně Kontrolními prvky mohou být plné barevné značky pro každou barvu, které mohou být poměřovány pro reprodukci barev. Pracovní proces: Použijte další řídící prvky pro trapování, detekci dublování (slur) a vyvážení šedé. Barevné kontrolní řídící značky by měly zahrnovat řadu odstínů.

11 11. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t Převod barev ECOFLEXOBAG kontrolní prvky_fb.2.1 Při použití ICC profilů mohou být použity standardní nebo specifické profily. Při tvorbě specifického profilu se musí provést testovací cílová zkouška na každém stroji, aby na každém byla požadovaná stupnice barev (gamut) a konverzní profil, takže všechny stroje tisknou stejnými barvami. Kontrola digitálních souborů "Pre-flight" Digitální soubory by měly být převedeny na jiný počítač pouze se standardními vlastnostmi a otevřeným souborem.

12 12. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world TISKOVÁ FORMA Optimální hloubka reliéfu je závislá na tloušťce desky, řádkování a tvrdosti, a měla by být konzultována před tiskem, avšak měla by být v rozsahu uvedeném v tabulce 1 Tloušťka štočku (mm) 0,762 1,14-2,72 2,85 3,18 3,94-4,70 Reliéf -folie (mm) 0,584 0,457-0,559 Reliéf - návleky (mm) 0,508 0,457-0,559 Tabulka 1. Doporučené hloubky reliéfu 0,508-0,635 0, ,762-0,889 0,508-0,635 N/A N/A Úhly rastru by měly být 30 stupňů pro C, M, K se žlutou 15 stupňů mezi azurovou a černou. Žádná barva by neměla mít stejný úhel jako anilox. Běžně používané úhly pro tiskařské barvy jsou 7,5, 52,5, 22,5 a 82,5 nebo 82,5, 37,5, 7,5 a 67,5 pro Y, M, C, K. Pro tisk čar a plošné tisky vysoké hustoty se používá anilox s nízkou hustotou rastru a proto bude použita také nízká hustota rastru štočku. Pro složené barvy se používá vyšší hustota rastru v rozsahu lpi (43-69 lpcm), aniloxový rastr by měl mít min. 4x vyšší. Měl by být použit kulatý tvar bodu, protože tento tvar je optimální ohledně slévání při vysokých hodnotách krytí a zabraňuje vyplnění stínů. Pro plošné tisky se používá měkký materiál štočku. Tam, kde je potřeba přesné zvýraznění tisku v kombinaci s reprodukcí polotónů se používá tvrdý materiál štočku (s měkkou páskou). Tam, kde je kombinována plošný tisk a polotóny při použití stejného štočku, tvrdost štočku musí být zvolena podle toho, jaký výstup je důležitější zda plochy nebo dobře zvýrazněné reprodukce. Alternativně může být použita kombinace střední tvrdosti štočku a pásky. Povrchové napětí barev na bázi vody je vyšší než barev na bázi rozpouštědel, proto je někdy zapotřebí zaměnit materiál štočku za alternativu s vyšší povrchovou energií. Podniky by měly konzultovat kompatibilitu vybraných barev s výrobci štočků a dodavateli barev ANILOX Rastr aniloxu by měl vždy být minimálně 4x vyšší než štočku. Uhel rastru aniloxu se určuje podle obvodu aniloxu. Nejjednodušší úhel rastru je 90. Další úhly vznikají vyrovnáním mezi sousedícími buňkami. Úhel stěn buněk v kombinaci s tvarem buňky ovlivňuje naskládání buněk na plochu. Hexagonální buňka s úhlem 60 vykazuje optimální hodnoty naskládání buněk do plochy. Nejčastěji používaným tvarem buňky je hexagon. V kombinaci s 60ti stupňovým úhlem hexagonální buňka optimalizuje naskládání maximálního počtu buněk na minimální plochu a současně minimalizuje plochu mezi buňkami.

13 13. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world LEPENÍ ŠTOČKU Pokud převažuje tisk plných ploch, používá se tvrdá páska. Pokud se tisknou zvýrazněné plochy, použije se měkká flexografická montážní páska Pokud jsou kombinovány plné plochy a zvýrazněné prvky na jednom štočku, musí se zvolit tvrdost pásky tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností tisku. Měly by být vybírány pryskyřice o takovém složení, které není náchylné k pronikání vody, neboť to snižuje účinnost při použití vodou ředitelných barev SLOŽENÍ BARVY V některých oblastech může být voda dodávána z různých zdrojů, které mohou být měněny v průběhu ročních období nebo jednoho dne. Voda z různých zdrojů tak může mít rozdílný obsah minerálů, což má vliv na složení barvy. Viskozita barvy; Určete viskozitu, která bude řízena v rozmezí sekundy. ph: barvy na bázi vody jsou obvykle alkalické s hodnotou ph mezi 7,5 a 9 Obsah pevných látek: jak obsah pevných látek, tak měrná hmotnost by se neměly měnit od šarže k šarži Určit kolorimetrické reference a toleranci pro ΔE (odchylka 2 barev) v závislosti na požadavcích na kvalitu. Měření by mělo brát v úvahu předdefinovanou viskozitu barvy v určené toleranci. Pokud je barva namíchána dodavatelem, musí dodavatel poskytnout zprávu s kolorimetrickými informacemi OPTIMALIZACE TISKU Variace parametrů tiskového procesu Pro test optimalizace tisku se použijí barvy na bázi vody s vybraným tiskovým podkladem. Další parametry tiskového procesu se budou měnit tak, by bylo dosaženo optimálního výsledku, pokud jde o: ph barvy, teplotu barev, viskozitu barev, výrobní rychlost, nastavení sušení, koronového ošetření (kritické pro barvy na vodní bázi), objem aniloxu ECOFLEXOBAG Testovací formulář optimalizace tisku Form_FB.2.3

14 14. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Stanovení optimálních podmínek Optimální podmínky se stanoví jako podmínky, při kterých vzniká nejlepší kvalita tisku, definovaná jako: získání nižšího tónování, kvalitní reprodukce nejmenšího textu, minimální tisková tloušťka čar, vizuální kvalita snímků, visuální homogenita sytých tónů, registr, zdvojení. Parametry tiskového procesu vytvářející optimální podmínky budou sepsány ve formě Specifikačního formuláře, kde bude uvedena i celková spotřeba barvy a její hustota Výroba profilu ICC. Nátisk. Navržení testovacího vzoru nátisku; měly by být stanoveny charakteristiky podle IT8.7 / 4 Tisk a sbírka vzorků. Zkouška by měla běžet alespoň 30 minut Měření vzorku, použití spektrodensitometru. Změřeno by mělo být minimálně 6 vzorků a výsledky zprůměrovány Profil ICC; Následně se data vloží do softwaru pro zpracování ICC profilu ECOFLEXOBAG Specifikační formulář_fb.2.2 FORM FB.2.2 Specifikace tisku Proces Parametr Specifikace před zavedením Specifikace po zavedení OPTIMALIZACE TISKU ph barev Teplota barev Viskozita barev Provozní rychlost Natavení sušení Koronové ošetření (kritické pro barvy na bázi vody) Objem aniloxu Nižší nárůst tiskového vozu Reprodukce nejmenšího textu Minimální tloušťka čar Vizuální kvalita obrázků Vizuální homogenita sytých tonů Registr Skvrnitost

15 15. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world TISK Stroje budou upraveny podle nastavení definovaného v Optimalizaci tisku Výsledek tisku bude porovnán s referenčním nastavením (referenční nastavení si podnik vytváří sám) v rámci předem definovaných tolerancí, které se mohou lišit v jednotlivých podnicích i u jednotlivých výrobků (barevnost, předchozí práce, validace zákazníka...) PROJEKT ECOFLEXOBAG: výsledek bude sloužit jako reference PRVNÍHO ZKUŠEBNÍHO TISKU provedené podle pokynů B.3 Kontrola Kvality. Tiskárna musí mít vzorek PRVNÍHO TISKU kvůli ověření OK Tisku. Ověření OK Tisku může probíhat dvěma způsoby podle obvyklých postupů podniku: 1. Vizuálně 2. Měřením (parametry v toleranci, hustoty, zrnitost, nárůstu tiskového bodu a ΔE rozdíl barev se musí pohybovat v rozmezí hodnot tolerance akceptovatelné pro OK tisk, kterého má být dosaženo) Řízení tiskové výroby Při použití barev na bázi vody je běžným problémem sušení. Jakmile je tedy aplikována barva, anilox by se měl neustále otáčet ve vlhké barvě až do vyčištění. V ideálním případě je vhodné použít automatizovaný systém dávkování, aby barva zůstala v pohybu v průběhu tisku a současně byla udržována správná viskozita a ph. Alternativně se měří viskozita, teplota a ph ve 30 minutových intervalech, společně s nutnými úpravami přidáním malého množství aditiva Primární kontrola je podle registračních značek. Zavedení 100% kontrolních systémů, které upozorní technika na tiskové odchylky. Alternativou je pravidelné odebírání a potvrzení vzorků, měření kontrolních prvků. 3.2 Vztah udržitelného tisku k předcházejícím a navazujícím postupům Udržitelný tisk je pouze jedním ze tří pilířů projektu ECOFLEXOBAG, dalšími jsou EcoDesign a Monitoring výroby. Tyto 3 pilíře jsou nedílnými a navzájem propojenými součástmi projektu. Použití barev na vodní bázi a udržitelných materiálů musí být promyšlené rozhodnutí v rámci realizace EcoDesignu. Je třeba si uvědomit, že použití barev na vodní bázi bez řádného monitoringu výroby nevytváří požadované zlepšení v rámci životního prostředí. Pro efektivní zavedení procesů a nástrojů pro trvale udržitelnější tisk si přečtěte pozorně i ostatní doplňující dokumenty.

16 16. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world 4. UDRŽITELNÉ TISKOVÉ POSTUPY: ÚČINNOST ZDROJŮ Postup udržitelného tisku nákupních plastových tašek musí být založen na kombinaci obecných postupů pro flexografický tisk a konkrétních doporučení ohledně použití vodních barev s novými potiskovými podklady a pro zajištění kvality a výkonnosti procesů. Kapitola 4 se zaměřuje na poskytování doporučení pro zajištění kvality a efektivnosti procesů při přijatelných tolerancích produktivity. Termín "účinnější využívání zdrojů" je zastřešující termín pro efektivní využívání (přírodních) zdrojů vstupujících do výrobního procesu. To se týká zejména surovin, jiných materiálů (včetně doplňkových látek), paliva, vody a energie. Nicméně "zdroje" zahrnují pouze primární zdroje (tedy nezahrnují energii); jsou tedy běžně používány dva pojmy "účinnost zdrojů" a "energetická účinnost". Dále jsou identifikována základní opatření, která podniky (zejména malé a střední podniky) mohou implementovat do svých výrobních procesů, kdy důsledkem je zvýšení efektivity využívání zdrojů a finanční benefit podniku. Hlavní důraz je kladen na: Odpadové hospodářství (v kontextu tohoto dokumentu, "odpad" zahrnuje především pevný odpad a tekutý odpad, nezahrnuje úniky do vody a emise v ovzduší) energetická efektivnost, efektivní hospodaření s vodou. 4.1 Odpadové hospodářství Prevence je vždy lepší a levnější než náprava, proto by se všechny organizace měly zaměřit na předcházení vzniku odpadů, je-li to možné. V případech, kdy to možné není, by měly podniky v souladu s hierarchií nakládání s odpady zvážit opětovné využití, recyklaci nebo obnovení (např. energií). Nicméně i nadále bude existovat odpad, se kterým budou muset podniky nějakým způsobem naložit. Za účelem dosažení co nejvyšších benefitů je třeba se zabývat otázkou účinnějšího využívání zdrojů systematicky a / nebo metody účinnějšího využívání zdrojů začlenit přímo do environmentálního managementu podniku. Existuje řada nápadů, které mohou společnosti uplatnit (bez ohledu na sektor, ve kterém působí): Měření: V případě, že podnik neměří množství svého odpadu, nemohou být zdroje řízeny tak účinně, jak je to potřeba. Měření pomáhá podnikům zprůhlednit náklady na odpadové hospodářství. Jednotlivé toky odpadů (např. papír, plasty, kov apod.) by měly být měřeny odděleně. Třídění: Mnoho druhů odpadů se může stát cennou druhotnou surovinou. Správné třídění pomáhá podnikům zajistit odpad bez kontaminace a se zachováním jeho hodnoty. Tento postup šetří náklady, nakládání se smíšenými odpady bývá dražší. Podniky musí řádně značit nádoby na odpad. Výběr kontejnerů a nádob na odpad: Kontejnery a zásobníky vhodné velikosti / kapacity mají významný dopad na náklady na nakládání s odpadem. Menší nádoby je často možné umístit blíže k místům, kde je odpad produkován. Utěsněné a uzamykatelné kontejnery mohou zabránit zaměstnancům nebo třetím osobám odkládání nepatřičného odpadu.

17 17. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Skartace a zhutnění: Hodně prostoru v odpadních nádobách zabírá vzduch. Snížením množství vzduchu, např. skartací nebo lisováním, se bude maximalizovat objem odpadu, který se vejde do nádob. Další problémy jsou shrnuty v tabulce 4 a seřazeny podle jednotlivých oddělení podniku a fází výrobního procesu, kterých se týkají. Navíc několik typů jak účinněji využívat zdroje a minimalizovat odpad v tiskařských společnostech jsou uvedeny v tabulce 5. Oddělení/oblast Důležité otázky Výroba Zabránit používání výrobních prostor jako skladiště Co je na podlaze? Proč je materiál v popelnici? Množství přídavného doplňkového materiálu Množství použitého spotřebního materiálu (např. ochranné prostředky, obaly) Zrušit veškerá zbytečná uskladnění, procesy, pohyby Povědomí zaměstnanců a jejich zapojení Úklidové náklady Sklady Efektivní využití úložného prostoru / množství skladem Prevence prošlých zásob na skladě Systém First-in, First-out Předcházení škodám ve skladu Dodavatelé používají znovupoužitelné nebo vratné obaly Balení a expedice Požadují zákazníci veškeré balení, které se používá? Znovu použitelné a vratné balení Administrace Monitoring využití papíru a odpadů Jasné pokyny pro používání papíru Elektronická komunikace Venkovní prostory Nezbytnost kontejnerů na odpady a popelnic Komprimace/slisování odpadu Tab 4. Otázky předcházení vzniku odpadů se zaměřením na některá oddělení Zvláštní pozornost by měla být věnována nebezpečný odpadům. Pro každý nebezpečný materiál zakoupený nebo používaný musí mít firma bezpečnostní list. Když se takový materiál stane odpadem, musí s ním být zacházeno zvláštním způsobem, oprávněnou firmou/osobou. Nebezpečný materiál a nakládání s odpady je stále dražší, i z tohoto důvodu by měla firma hledat ekologicky šetrné alternativy.

18 18. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Zdroj/materiál Důležitá témata Podklady 1 Zkontrolujte tiskový podklad při dodání a v případě poškození vraťte dodavateli. Ujistěte se, že zaměstnanci připraví tisk správně, aby se zabránilo plýtvání barvou a podkladem Počítačově řízené dávkovací systémy barev spojené se skenerem zkrátí čas na nastavení a sníží množství odpadu z barev a podkladů. Ředidla Ztrátu rozpouštědel odpařováním lze minimalizovat tím, že: kontejnery nezůstávají otevřené kontejnery mají pevnou konstrukci chemikálie jsou skladovány daleko od zdroje tepla rekultivace rozpouštědel z tiskového procesu je možná pomocí kondenzačního zařízení Barvy Ujistěte se, že barvy jsou uložené ve správných kontejnerech a prostorách Ujistěte se, že zaměstnanci jsou vyškoleni ve správných postupech, aby se šetřil čas, barva, úklid a náklady na nakládání s odpady Počítačově řízené, dávkovací systémy barev spojené se skenerem zkrátí čas na nastavení a sníží množství odpadu z barev a podkladů Rozdělit tiskové úlohy od světlé k tmavé barvě, aby se snížily prostoje na čištění v průběhu tisku. Tab 5. Efektivita zdrojů v polygrafickém průmyslu 4.2 Energetická účinnost Nejčastější druhy úspor energie pomocí organizačních a investičních opatření s největším potenciálem pro úspory je možné rozdělit do následujících kategorií: Organizační opatření a hospodaření s energií (organizační opatření, kontrolní a monitorovací systémy pro instalaci, zátěžové ovládací systémy, energetický management, atd.) Zlepšení výroby tepla a efektivity distribuce energetických rozvodů (efektivní kondenzační kotle, kotle s vysokou účinností, instalace spořičů, izolace tepelných rozvodů, opravy těsnění, atd.) Snížení tepelných ztrát v budovách Zlepšení chlazení, klimatizace a energetické účinnosti systémů stlačeného vzduchu Energetická účinnost osvětlení a vysoká účinnost jednotek (energeticky úsporné motory EEM s frekvenčními měniči), ovládání elektrických pohonů, atd.) Využití odpadního tepla (efektivní využití odpadního tepla z technologií) 1 It is estimated that the average substrate waste is 17 %, ranging from 7 % to 33 %.

19 19. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Energeticky úsporná opatření technologických procesů - základní technologické úpravy, renovace výrobní technologie, změny konfigurace zařízení, decentralizace, optimalizace technologických procesů, recyklace materiálů, atd. Výše uvedená opatření zahrnují beznákladová i investiční opatření (nízkonákladová a vysokonákladová opatření) specifická pro každý podnik. Výměna výrobní technologie za moderní a efektivní se provádí především na základě modernizace, rozšíření nebo představením nové výroby firmám. Jedná se o dlouhodobý proces, pomocí kterého se potenciál úspor postupně zvyšuje. 4.3 Hospodaření s vodou Základní informace o hospodaření s vodou v podniku a jeho možného zlepšení lze získat z obecné hmotnostní bilance vody. Je založena na srovnání vstupu a výstupu vody během určitého období, které by obecně mělo být stejné. Následující změny v bilanci vody musí být posouzeny a přidány do výpočtu: Voda odstraněná při procesu sušení a její vypuštění ve formě páry přímo do atmosféry; Voda odstraněná z výrobku; přítok dešťové vody. Zatímco rovnováha ± 10% je přijatelná, rovnováha více než 20% obecně označuje chybu nebo netěsnost. [5] Bilance hmotnosti vody může být vypočtena na úrovni celého podniku nebo jednotlivých procesů (nebo i vybavení). Informace o množství vody používané v jednotlivém procesu pomáhá identifikovat oblasti s největší příležitostí k úsporám vody a zvýšení účinnosti a tím i úspoře nákladů. Nejtypičtější procesy spotřeby vody jsou shrnuty v Tabulce: Účel Popis Chlazení Ke snížení tepla z rotačních strojů. Ke snížiení teploty procesních materiálů Ke Kondenzaci par Zpracování Přímý kontakt surovin a ředitelných výrobků, mix, vytápění / chlazení, a oddělených surovin a výrobků. Úklid Používá se v průběhu údržby pro čištění vybavení z důvodu: Zdravotní technika Odpařování Ošetření rozlití/úniků/kapek Tab 6 Typická spotřeba vody hygienických kvalitativních přeložení výrobků Slouží k pití, mytí a splachování Pára pro zahřívání procesů Výjimečné události, kde se voda používaná k ředění a čištění.

20 20. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Stejně jako u odpadní energie, tak i s vodou by se mělo zacházet systematickým způsobem, aby podniky dosahovaly nejvyšší možné přínosy; je vhodné, aby se tato otázka řešila v systému environmentálního managementu společnosti. Na druhé straně, několik obecných následujících opatření a informací by mělo být společností zváženo na začátku: Detekce úniků: Pokud existují nějaké nevysvětlitelné rozdíly ve spotřebě vody, může to znamenat případné netěsnosti. Jestliže při vypnutí veškerého zařízení, které používá vodu (např. na víkend nebo o dovolených) vodoměr stále registruje propustnost, někde je únik. Potrubí a kohouty: trubky, hadice a kohouty by měly být vizuálně zkontrolovány, a pokud odkapávají, musí být opraveny. V případě, že tlak vody je příliš vysoký, může se uvažovat o jiné formě regulace průtoku. Sanitární voda: Instalace účinnějších kohoutků a automatické ovládání splachovacích systémů (čidla), může vést k úsporám vody. Stočné: můžete získat slevu na sazbě stočného od vodárenského podniku, pokud je prokázáno, že všechna voda neodtéká do kanalizace (např. část se odpařuje). Teplá voda: Snížení teploty vody může snížit energetické náklady. Pokud se umývárny (a další místa použití teplé vody) nachází v určité vzdálenosti od zdroje přípravy teplé vody, lze uvažovat o montáži ohřívačů v místě použití. Je třeba použít vhodnou potrubní izolaci.

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TNI 01 0964 idt CEN Guide 4:2008 idt ISO Guide 64:2008 Guide for addressing

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Realizátor: Vita Ostrava o.s. Řešitel : ing. Jiří Krist Realizace : březen prosinec 2004 Instituce : Ostravská univerzita

Více

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Červen 2010 Obsah Úvod... 3 Cíle a východiska studie... 4 Představení společnosti

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více