Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program LIFE+: ECOFLEXOBAG"

Transkript

1 EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG VÝROBNÍ POSTUPY: TISK NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO VÝROBU UDRŽITELNĚJŠÍCH NÁKUPNÍCH TAŠEK Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG Autor: Susana Otero, AIDO, Spain LIFE+ kód: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t Ekologický přístup k výrobě plastových nákupních tašek Autor: odpovědná osoba za tisk / Susana Otero / AIDO, Španělsko Editor: B.Sc. P.A. Tegel / Dienstencentrum / Holandsko Design: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Holandsko Výroba: ECOFLEXOBAG projekt / Valencia, Španělsko ECOFLEXOBAG je evropský projekt zaměřený na vývoj a demonstraci Nejlepších postupů (BAT) pro návrh a výrobu udržitelných nákupních tašek. Projekt je financován z evropského programu LIFE+2011, kód LIFE11 ENV/ES/646. Partneři projektu jsou: Autor nepřijímá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi z důvodu hmotné či nehmotné škody způsobené použitím, resp. nepoužitím poskytovaných informací a / nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny ECOFLEXOBAG project, LIFE11 ENV/ES/646 Dokument ani jeho části nesmějí být použity bez písemného vyjádření k autorizaci od organizace AIDO, autora dokumentu.

4 4. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t OBSAH MANAŽERSKÝ SOUHRN FLEXOGRAFICKÝ POTISK PROCES Nové poznatky plynoucí z projektu Obecně o flexografickém tisku Související dokumenty SUROVINY NA VÝROBU NÁKUPNÍCH PLASTOVÝCH TAŠEK Nové poznatky o materiálech použitých v tomto projektu Používané materiály obecně Související dokumenty POSTUPY UDRŽITELNÉHO TISKU TECHNICKÉ POKYNY Kroky projektu ECOFLEXOBAG k ekologicky šetrnějším nákupním taškám Vztah udržitelného tisku k předcházejícím a navazujícím postupům UDRŽITELNÉ TISKOVÉ POSTUPY: ÚČINNOST ZDROJŮ Odpadové hospodářství Energetická účinnost Hospodaření s vodou ZÁVĚR Výsledky, kterých bylo dosaženo přijatými opatřeními Výsledky dosažené přijatými opatřeními Další kroky, které je možno učinit s programem ECOFLEXOBAG REFERENCE & ZAJÍMAVÉ ODKAZY... 25

5 5. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t MANAŽERSKÝ SOUHRN Tento dokument obsahuje materiály, které pomáhají firmám zlepšit dopady na životní prostředí při výrobě nákupních plastových tašek. Materiály byly vytvořeny v rámci projektu ECOFLEXOBAG podporovaného programem EU LIFE+. Cílem projektu ECOFLEXOBAG je snížení negativních dopadů nákupních plastových tašek na životní prostředí a posílení znalostí a konkurenceschopnost podniků v tomto odvětví. Tento specifický dokument obsahuje informace, pomocí kterých lze systematicky aplikovat ekologicky šetrnější tiskové postupy, vedoucí ke zlepšení kvality a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Očekávaným přínosem je ekologická výroba nákupních plastových tašek. Další informace o významu tohoto dokumentu v rámci celého projektu naleznete níže v tomto dokumentu v kapitolách 3. a 4.

6 6. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 1. FLEXOGRAFICKÝ TISK PROCES 1.1 Nové poznatky plynoucí z projektu V rámci projektu ECOFLEXOBAG byly vytvořeny pokyny a nástroje pro usnadnění využívání barev na bázi vody a inovativních udržitelných materiálů pro flexografický potisk nákupních plastových tašek. Pokyny a nástroje byly vytvořeny na základě znalosti procesů, ze kterých se skládá výroba plastových tašek (návrh, tiskařská forma, anilox, lepení štočků, složení barvy, optimalizace tlaku a vlastní tisk). Úspěšné použití barev na bázi vody a udržitelných materiálů je založeno především na dodržování přísných tiskových postupů, které jsou nastaveny přesně na používanou barvu a používaný tiskový podklad. Práce prováděné v rámci projektu ECOFLEXOBAG jsou založeny na shromažďování a ověřování standardizovaných postupů a konkrétních doporučení týkajících se užívání vodou ředitelných barev a dalších ekologických materiálů. Zavedení pokynů a nástrojů projektu ECOFLEXOBAG zajistí přijatelnou kvalitu a úroveň tisku, v rámci nastavených tolerancí a konkrétních požadavků na výrobek a výrobní proces. 1.2 Obecně o flexografickém tisku Flexotisk je zavedený a řízený tiskový proces, poskytující velmi dobrou kvalitu a produktivitu výroby plastových nákupních tašek. Hlavní vliv flexotisku na životní prostředí souvisí s těkavými organickými sloučeninami (VOC) pocházejícími z tiskařských barev na bázi rozpouštědel. Existují různé dostupné alternativy pro snížení těchto emisí, včetně použití systémů řízení hospodaření s rozpouštědly a používání tiskařských barev na bázi vody. Pokud jsou barvy na bázi vody používány bez určitých nutných úprav tiskových procesů a technického vybavení v podniku, přichází kvalitativní a výrobní problémy. Vzhledem k tomuto faktu použití barev na bázi vody nebylo dosud rozšířeno. 1.3 Související dokumenty Pokyny a nástroje pro fungující používání barev na bázi vody a dalších udržitelných materiálů jsou zahrnuty v projektovém Výstupu B.2.1; Postup pro tisk ekologicky šetrnější nákupní tašky

7 7. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 2. SUROVINY NA VÝROBU NÁKUPNÍCH PLASTOVÝCH TAŠEK Kapitola 2 je zaměřena na přehled a použití podkladů a barev, které přinášejí zlepšení environmentálních dopadů nákupních plastových tašek na životní prostředí. 2.1 Nové poznatky o materiálech použitých v tomto projektu Tiskové podklady; Plastové materiály, které potřeba vzít v úvahu při výrobě ekologicky šetrnější nákupní tašky jsou: Bio-základ (LDPE / HDPE). Tento materiál je zvolen navzdory faktu, že jeho přítomnost na trhu je stále velmi omezená. Jedná se o trend, o který bude v průběhu příštích let stále větší zájem. Kompostovatelné materiály (na bázi škrobu, PLA a polyesteru). Jedinou viditelnou přítomností kompostovatelného materiálu na trhu jsou právě plastové tašky. Tyto tašky jsou poslední dobou k dispozici spotřebitelům, v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde k jejich značnému rozšíření. Recyklované plasty; druhotné suroviny pocházejí z mechanické recyklace plastového odpadu. Oxo-bioodbouratelné (LDPE / HDPE). Oxo-bioodbouratelný polyethylen je také zahrnut do projektu, jelikož se jedná o široce používanou technologii uplatňovanou v důležitém odvětví trhu, nicméně v této technologii stále existují nejasnosti. Obecně je možné konstatovat, že bez ohledu na typ použitého plastického materiálu, by plastová taška s nižšími dopady na životní prostředí měla mít následující vlastnosti: Opakovaně použitelná, Vyrobená z recyklovaných plastů Pokud možno co nejlehčí Z tohoto důvodu je vhodné analyzovat, jaké materiály a jakým způsobem budou použity. Je třeba posoudit možnosti recyklace a / nebo opakovaného využití. Barvy; Z ekologických a zdravotních důvodů je používání tradičních organických rozpouštědel postupně nahrazováno vodou a netěkavými produkty. V souvislosti s výrobou nákupních plastových tašek v projektu ECOFLEXOBAG, jsou uvažovány pouze barvy na bázi vody, protože UV vytvrzování a metody využívající elektronový paprsek nejsou z důvodu vysokých nákladů pro výrobu tašek použitelné. Hlavním cílem je náhrada barev na bázi rozpouštědel, a to výměnou za barvy na bázi vody. Pro vodou rozpustné barvy (obsah rozpouštědla nahrazen vodou) je typické, že obsahují pouze malé množství rozpouštědla. Další snížení obsahu rozpouštědla je dosaženo použitím čisticích prostředků na bázi vody. V praxi se ředidla často používají zejména na zaschlé barvy. Protože voda má nižší těkavost než rozpouštědla používaná v barvách, je zapotřebí větší intenzita sušení, což může omezit rychlost výroby na již nainstalovaných zařízeních. Vyšší požadavky na intenzitu sušení jsou však kompenzovány odstraněním zpracování

8 8. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t odpadních plynů a snadnější recirkulaci v zařízení. Vodní barvy jsou většinou méně hořlavé než ty na bázi rozpouštědel a jsou tedy snáze skladovatelné a použitelné. Interakce Barva podklad; Vysokou důležitost pro složení barvy má posouzení podkladu, na který se tiskne a to zejména nesavých podkladů, jako je polyethylen, kde přilnavost barev má zásadní význam. Závažnost problému závisí na složení barvy a vlastnostech potiskovaného povrchu. Možnost potisku polyethylenu a dalších plastových povrchů je určena molekulární polaritou. Celková povrchová volná energie z nepolárního nebo nízkopolárního podkladu je nízká a skládá se hlavně z disperzní složky. Za účelem zvýšení polarity těchto povrchů je vyžadována povrchová úprava. Mezi metodami používanými v průmyslu pro změnu povrchové energie podkladu pro tisk je jednou z nejčastěji používaných metoda úpravy korónovým výbojem. V ideálním případě, by měla být korónová metoda prováděna in-line, nebo krátce před tiskem. Celková volná povrchová energie se zvyšuje a zlepšuje se přilnavost a zvlhčující vlastnosti, které jsou vysoce důležité pro zajištění uspokojivého výsledku potisku. Kromě toho, použití úpravy korónovým výbojem pomůže síťování povrchových oblastí a zvýšení kohezní pevností vrstvy (filmu) Tabulka 3 představuje souhrn provozních výhod a nevýhod různých technologií barev: Technologie barev Rozpouštědl o Barvy na bázi vody UV EB (elektronický paprsek) Výhody Zavedená technologie Široká možnost kompatibility s podkladem Nízký obsah VOC Čistitelné vodou Provozní rychlost a kvalita podobná rozpouštědlům Vysoký lesk snížená potřeba laku Žádné sušení při tisku Lze používat vyšší viskozity Žádné čištění mezi směnami Snížení nárůstu tiskového bodu Zvýšená odolnost proti drhnutí Připravený lis i s barvou Zkrácení času a snížení množství odpadu Barvy jsou levnější než UV Nevýhody Sledování viskozity a nastavení Vysoce hořlavý Těžba a úprava VOC Dopady na životní prostředí Čištění agresivními chemikáliemi Lisy musí být certifikovány pro bezpečná rozpouštědla Válce musí být neustále vlhké, tzn. permanentní otáčení Je zapotřebí vyšší sušící síla Před zahájením mohou být vyžadovány úpravy podkladové vrstvy Ucpávání buněk Čištění v polovině procesu Sledování ph a nastavení viskozity Vyšší počáteční a provozní náklady Barvy řízeny aniloxem výběr aniloxu je zásadní Malé rozlití barvy může způsobit velké znečištění Pro některé povrchy je zapotřebí použít úpravu koronovým výbojem Ultrafialové lampy jsou drahé a obsahují těžké kovy Vyšší náklady na nastavení. Produkce rentgenových paprsků. Je za potřebí Inertní atmosféra např. Nitrogen Velký rozměr přístroje Tab 1. Souhrn provozních výhod a nevýhod různých technologií barev. Vlastní zdroje.

9 9. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 2.2 Používané materiály obecně Funkční flexografická barva musí vykazovat určité níže uvedené vlastnosti. Musí vyrobit barevný odstín nebo jiný vizuální efekt, musí přilnout k potiskovanému materiálu (podklad), musí vydržet podmínky, kterým bude vystavena při praktickém použití, jako jsou chemikálie, otěr a extrémní teploty. A konečně musí vytvořit konzistentní povrch. Podklady tisku běžné jednorázové polyetylénové tašky jsou lehké, plastové tašky používané ve většině supermarketů, které ještě před několika lety byly poskytovány zdarma. Jejich výhodou je, že jsou tenké a lehké. Obvykle jsou vyráběny z polyethylenu vysoké nebo nízké hustoty (HDPE nebo LDPE). Také jsou nazývány taškami "na jedno použití". Protože polyethylenové materiály jsou při výrobě tašek používány nejčastěji, jsou zahrnuty do projektu. Jakákoli proveditelná zlepšení polyethylenových materiálů pokud jde o udržitelnost (např. úspora energie plynoucí z využití recyklovaných plastů), předpokládají velký dopad, protože řada společností v Evropě tento materiál pro výrobu tašek používá a tudíž dopady na životní prostředí v důsledku globálního vlivu jsou zřejmé. Barvy; Běžná rozpouštědla obsažena v barvách na bázi rozpouštědel jsou ethanol, propanol, a propylacetát. V barvách na bázi vody je rozpouštědlem voda, do které jsou přidány alkoholy, glykoly nebo glykolethery. Barvy tvrzené UV zářením se liší v tom, že neobsahují rozpouštědla a že chemické látky nejsou přidány se záměrem, že po aplikaci barvy budou odpařeny. Tekutost barvy je zabezpečena tekutými, nevytvrzenými složkami, jako jsou monomery, které jsou začleněny do chemického složení barvy, aby došlo k jejímu vytvrzení, namísto odpařování. 2.3 Související dokumenty Další informace o udržitelnosti tiskových podkladů jsou k dispozici v dodatku B.1.1 "Postup pro návrh ekologicky šetrných nákupních tašek" ( Výběr materiálu s nízkým dopadem na ŽP). Další informace o podkladových vlastnostech souvisejících s tiskem je k dispozici v příloze. "Flexo Barvy - vlastnosti

10 10. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t 3. POSTUPY UDRŽITELNÉHO TISKU TECHNICKÉ POKYNY Postup udržitelného tisku nákupních plastových tašek musí být založen na kombinaci obecných postupů pro flexografický tisk a konkrétních doporučení ohledně použití vodních barev dohromady s novými potiskovými podklady. Kapitola 3 je zaměřena na doporučení způsobu použití barev na bázi vody společně s ekologicky šetrnějšími potiskovými podklady při zachování přijatelné kvality a produktivity v procesech výroby tašek. 3.1 Kroky projektu ECOFLEXOBAG k ekologicky šetrnějším nákupním taškám POČÁTEČNÍ PODMÍNKY Úspěšná a efektivní implementace udržitelného tisku plastových nákupních tašek vyžaduje v podniku předběžnou přípravu. Před začátkem implementace je důležité zajištění pravidelné interní komunikace o problémech souvisejících s ekologickým potiskem tašek, informování důležitých klientů o projektu, zajištění podpory externích expertů (zejména dodavatelů materiálů), zavedení spolehlivého řízení parametrů tisku a souvisejícího zařízení, které bude řídit kritické parametry a aktualizaci technických znalostí o chování barev na bázi vody GRAFICKÝ DESIGN Pro získání úspěšného udržitelného tisku je nutné získat přesnou specifikaci parametrů tisku z prvních fází výrobních procesů. Činnosti, které je třeba provést, lze rozdělit takto; Správně připravit digitální soubor pro tisk; Vyhnout se převodu z jednoho typu souboru na jiný. Doporučují se dva typy formátu; PDF a TIFF / IT Používejte správné fonty; Vyhněte se protaženým nebo zvětšeným fontům. Vyhněte se úzkým textovým prvkům, které se objevují, pokud je používán font Serif. Příliš malý font způsobí roztékání do sousedních znaků. Jako vodítko lze použít následující informace: font menší než 8pt (positive) 10pt (reverse) by neměl být používán s minimální tloušťkou čáry 0,18 mm (positive) a 0,38 mm (reverse). Trapování hodnoty 0,190 mm pro široké webové tiskárny a 0,130 mm na úzké webové tiskárny je dostatečné. Celkové pokrytí barvami % je pro flexografický tisk barvou na vodní bázi na udržitelný podklad typické. Používejte procesní a mechanické ovládací prvky Registrační značky jsou požadované universálně Kontrolními prvky mohou být plné barevné značky pro každou barvu, které mohou být poměřovány pro reprodukci barev. Pracovní proces: Použijte další řídící prvky pro trapování, detekci dublování (slur) a vyvážení šedé. Barevné kontrolní řídící značky by měly zahrnovat řadu odstínů.

11 11. E c o f l e x o b a g : u d r ž itelnější tašky p r o l e p š í s v ě t Převod barev ECOFLEXOBAG kontrolní prvky_fb.2.1 Při použití ICC profilů mohou být použity standardní nebo specifické profily. Při tvorbě specifického profilu se musí provést testovací cílová zkouška na každém stroji, aby na každém byla požadovaná stupnice barev (gamut) a konverzní profil, takže všechny stroje tisknou stejnými barvami. Kontrola digitálních souborů "Pre-flight" Digitální soubory by měly být převedeny na jiný počítač pouze se standardními vlastnostmi a otevřeným souborem.

12 12. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world TISKOVÁ FORMA Optimální hloubka reliéfu je závislá na tloušťce desky, řádkování a tvrdosti, a měla by být konzultována před tiskem, avšak měla by být v rozsahu uvedeném v tabulce 1 Tloušťka štočku (mm) 0,762 1,14-2,72 2,85 3,18 3,94-4,70 Reliéf -folie (mm) 0,584 0,457-0,559 Reliéf - návleky (mm) 0,508 0,457-0,559 Tabulka 1. Doporučené hloubky reliéfu 0,508-0,635 0, ,762-0,889 0,508-0,635 N/A N/A Úhly rastru by měly být 30 stupňů pro C, M, K se žlutou 15 stupňů mezi azurovou a černou. Žádná barva by neměla mít stejný úhel jako anilox. Běžně používané úhly pro tiskařské barvy jsou 7,5, 52,5, 22,5 a 82,5 nebo 82,5, 37,5, 7,5 a 67,5 pro Y, M, C, K. Pro tisk čar a plošné tisky vysoké hustoty se používá anilox s nízkou hustotou rastru a proto bude použita také nízká hustota rastru štočku. Pro složené barvy se používá vyšší hustota rastru v rozsahu lpi (43-69 lpcm), aniloxový rastr by měl mít min. 4x vyšší. Měl by být použit kulatý tvar bodu, protože tento tvar je optimální ohledně slévání při vysokých hodnotách krytí a zabraňuje vyplnění stínů. Pro plošné tisky se používá měkký materiál štočku. Tam, kde je potřeba přesné zvýraznění tisku v kombinaci s reprodukcí polotónů se používá tvrdý materiál štočku (s měkkou páskou). Tam, kde je kombinována plošný tisk a polotóny při použití stejného štočku, tvrdost štočku musí být zvolena podle toho, jaký výstup je důležitější zda plochy nebo dobře zvýrazněné reprodukce. Alternativně může být použita kombinace střední tvrdosti štočku a pásky. Povrchové napětí barev na bázi vody je vyšší než barev na bázi rozpouštědel, proto je někdy zapotřebí zaměnit materiál štočku za alternativu s vyšší povrchovou energií. Podniky by měly konzultovat kompatibilitu vybraných barev s výrobci štočků a dodavateli barev ANILOX Rastr aniloxu by měl vždy být minimálně 4x vyšší než štočku. Uhel rastru aniloxu se určuje podle obvodu aniloxu. Nejjednodušší úhel rastru je 90. Další úhly vznikají vyrovnáním mezi sousedícími buňkami. Úhel stěn buněk v kombinaci s tvarem buňky ovlivňuje naskládání buněk na plochu. Hexagonální buňka s úhlem 60 vykazuje optimální hodnoty naskládání buněk do plochy. Nejčastěji používaným tvarem buňky je hexagon. V kombinaci s 60ti stupňovým úhlem hexagonální buňka optimalizuje naskládání maximálního počtu buněk na minimální plochu a současně minimalizuje plochu mezi buňkami.

13 13. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world LEPENÍ ŠTOČKU Pokud převažuje tisk plných ploch, používá se tvrdá páska. Pokud se tisknou zvýrazněné plochy, použije se měkká flexografická montážní páska Pokud jsou kombinovány plné plochy a zvýrazněné prvky na jednom štočku, musí se zvolit tvrdost pásky tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností tisku. Měly by být vybírány pryskyřice o takovém složení, které není náchylné k pronikání vody, neboť to snižuje účinnost při použití vodou ředitelných barev SLOŽENÍ BARVY V některých oblastech může být voda dodávána z různých zdrojů, které mohou být měněny v průběhu ročních období nebo jednoho dne. Voda z různých zdrojů tak může mít rozdílný obsah minerálů, což má vliv na složení barvy. Viskozita barvy; Určete viskozitu, která bude řízena v rozmezí sekundy. ph: barvy na bázi vody jsou obvykle alkalické s hodnotou ph mezi 7,5 a 9 Obsah pevných látek: jak obsah pevných látek, tak měrná hmotnost by se neměly měnit od šarže k šarži Určit kolorimetrické reference a toleranci pro ΔE (odchylka 2 barev) v závislosti na požadavcích na kvalitu. Měření by mělo brát v úvahu předdefinovanou viskozitu barvy v určené toleranci. Pokud je barva namíchána dodavatelem, musí dodavatel poskytnout zprávu s kolorimetrickými informacemi OPTIMALIZACE TISKU Variace parametrů tiskového procesu Pro test optimalizace tisku se použijí barvy na bázi vody s vybraným tiskovým podkladem. Další parametry tiskového procesu se budou měnit tak, by bylo dosaženo optimálního výsledku, pokud jde o: ph barvy, teplotu barev, viskozitu barev, výrobní rychlost, nastavení sušení, koronového ošetření (kritické pro barvy na vodní bázi), objem aniloxu ECOFLEXOBAG Testovací formulář optimalizace tisku Form_FB.2.3

14 14. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Stanovení optimálních podmínek Optimální podmínky se stanoví jako podmínky, při kterých vzniká nejlepší kvalita tisku, definovaná jako: získání nižšího tónování, kvalitní reprodukce nejmenšího textu, minimální tisková tloušťka čar, vizuální kvalita snímků, visuální homogenita sytých tónů, registr, zdvojení. Parametry tiskového procesu vytvářející optimální podmínky budou sepsány ve formě Specifikačního formuláře, kde bude uvedena i celková spotřeba barvy a její hustota Výroba profilu ICC. Nátisk. Navržení testovacího vzoru nátisku; měly by být stanoveny charakteristiky podle IT8.7 / 4 Tisk a sbírka vzorků. Zkouška by měla běžet alespoň 30 minut Měření vzorku, použití spektrodensitometru. Změřeno by mělo být minimálně 6 vzorků a výsledky zprůměrovány Profil ICC; Následně se data vloží do softwaru pro zpracování ICC profilu ECOFLEXOBAG Specifikační formulář_fb.2.2 FORM FB.2.2 Specifikace tisku Proces Parametr Specifikace před zavedením Specifikace po zavedení OPTIMALIZACE TISKU ph barev Teplota barev Viskozita barev Provozní rychlost Natavení sušení Koronové ošetření (kritické pro barvy na bázi vody) Objem aniloxu Nižší nárůst tiskového vozu Reprodukce nejmenšího textu Minimální tloušťka čar Vizuální kvalita obrázků Vizuální homogenita sytých tonů Registr Skvrnitost

15 15. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world TISK Stroje budou upraveny podle nastavení definovaného v Optimalizaci tisku Výsledek tisku bude porovnán s referenčním nastavením (referenční nastavení si podnik vytváří sám) v rámci předem definovaných tolerancí, které se mohou lišit v jednotlivých podnicích i u jednotlivých výrobků (barevnost, předchozí práce, validace zákazníka...) PROJEKT ECOFLEXOBAG: výsledek bude sloužit jako reference PRVNÍHO ZKUŠEBNÍHO TISKU provedené podle pokynů B.3 Kontrola Kvality. Tiskárna musí mít vzorek PRVNÍHO TISKU kvůli ověření OK Tisku. Ověření OK Tisku může probíhat dvěma způsoby podle obvyklých postupů podniku: 1. Vizuálně 2. Měřením (parametry v toleranci, hustoty, zrnitost, nárůstu tiskového bodu a ΔE rozdíl barev se musí pohybovat v rozmezí hodnot tolerance akceptovatelné pro OK tisk, kterého má být dosaženo) Řízení tiskové výroby Při použití barev na bázi vody je běžným problémem sušení. Jakmile je tedy aplikována barva, anilox by se měl neustále otáčet ve vlhké barvě až do vyčištění. V ideálním případě je vhodné použít automatizovaný systém dávkování, aby barva zůstala v pohybu v průběhu tisku a současně byla udržována správná viskozita a ph. Alternativně se měří viskozita, teplota a ph ve 30 minutových intervalech, společně s nutnými úpravami přidáním malého množství aditiva Primární kontrola je podle registračních značek. Zavedení 100% kontrolních systémů, které upozorní technika na tiskové odchylky. Alternativou je pravidelné odebírání a potvrzení vzorků, měření kontrolních prvků. 3.2 Vztah udržitelného tisku k předcházejícím a navazujícím postupům Udržitelný tisk je pouze jedním ze tří pilířů projektu ECOFLEXOBAG, dalšími jsou EcoDesign a Monitoring výroby. Tyto 3 pilíře jsou nedílnými a navzájem propojenými součástmi projektu. Použití barev na vodní bázi a udržitelných materiálů musí být promyšlené rozhodnutí v rámci realizace EcoDesignu. Je třeba si uvědomit, že použití barev na vodní bázi bez řádného monitoringu výroby nevytváří požadované zlepšení v rámci životního prostředí. Pro efektivní zavedení procesů a nástrojů pro trvale udržitelnější tisk si přečtěte pozorně i ostatní doplňující dokumenty.

16 16. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world 4. UDRŽITELNÉ TISKOVÉ POSTUPY: ÚČINNOST ZDROJŮ Postup udržitelného tisku nákupních plastových tašek musí být založen na kombinaci obecných postupů pro flexografický tisk a konkrétních doporučení ohledně použití vodních barev s novými potiskovými podklady a pro zajištění kvality a výkonnosti procesů. Kapitola 4 se zaměřuje na poskytování doporučení pro zajištění kvality a efektivnosti procesů při přijatelných tolerancích produktivity. Termín "účinnější využívání zdrojů" je zastřešující termín pro efektivní využívání (přírodních) zdrojů vstupujících do výrobního procesu. To se týká zejména surovin, jiných materiálů (včetně doplňkových látek), paliva, vody a energie. Nicméně "zdroje" zahrnují pouze primární zdroje (tedy nezahrnují energii); jsou tedy běžně používány dva pojmy "účinnost zdrojů" a "energetická účinnost". Dále jsou identifikována základní opatření, která podniky (zejména malé a střední podniky) mohou implementovat do svých výrobních procesů, kdy důsledkem je zvýšení efektivity využívání zdrojů a finanční benefit podniku. Hlavní důraz je kladen na: Odpadové hospodářství (v kontextu tohoto dokumentu, "odpad" zahrnuje především pevný odpad a tekutý odpad, nezahrnuje úniky do vody a emise v ovzduší) energetická efektivnost, efektivní hospodaření s vodou. 4.1 Odpadové hospodářství Prevence je vždy lepší a levnější než náprava, proto by se všechny organizace měly zaměřit na předcházení vzniku odpadů, je-li to možné. V případech, kdy to možné není, by měly podniky v souladu s hierarchií nakládání s odpady zvážit opětovné využití, recyklaci nebo obnovení (např. energií). Nicméně i nadále bude existovat odpad, se kterým budou muset podniky nějakým způsobem naložit. Za účelem dosažení co nejvyšších benefitů je třeba se zabývat otázkou účinnějšího využívání zdrojů systematicky a / nebo metody účinnějšího využívání zdrojů začlenit přímo do environmentálního managementu podniku. Existuje řada nápadů, které mohou společnosti uplatnit (bez ohledu na sektor, ve kterém působí): Měření: V případě, že podnik neměří množství svého odpadu, nemohou být zdroje řízeny tak účinně, jak je to potřeba. Měření pomáhá podnikům zprůhlednit náklady na odpadové hospodářství. Jednotlivé toky odpadů (např. papír, plasty, kov apod.) by měly být měřeny odděleně. Třídění: Mnoho druhů odpadů se může stát cennou druhotnou surovinou. Správné třídění pomáhá podnikům zajistit odpad bez kontaminace a se zachováním jeho hodnoty. Tento postup šetří náklady, nakládání se smíšenými odpady bývá dražší. Podniky musí řádně značit nádoby na odpad. Výběr kontejnerů a nádob na odpad: Kontejnery a zásobníky vhodné velikosti / kapacity mají významný dopad na náklady na nakládání s odpadem. Menší nádoby je často možné umístit blíže k místům, kde je odpad produkován. Utěsněné a uzamykatelné kontejnery mohou zabránit zaměstnancům nebo třetím osobám odkládání nepatřičného odpadu.

17 17. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Skartace a zhutnění: Hodně prostoru v odpadních nádobách zabírá vzduch. Snížením množství vzduchu, např. skartací nebo lisováním, se bude maximalizovat objem odpadu, který se vejde do nádob. Další problémy jsou shrnuty v tabulce 4 a seřazeny podle jednotlivých oddělení podniku a fází výrobního procesu, kterých se týkají. Navíc několik typů jak účinněji využívat zdroje a minimalizovat odpad v tiskařských společnostech jsou uvedeny v tabulce 5. Oddělení/oblast Důležité otázky Výroba Zabránit používání výrobních prostor jako skladiště Co je na podlaze? Proč je materiál v popelnici? Množství přídavného doplňkového materiálu Množství použitého spotřebního materiálu (např. ochranné prostředky, obaly) Zrušit veškerá zbytečná uskladnění, procesy, pohyby Povědomí zaměstnanců a jejich zapojení Úklidové náklady Sklady Efektivní využití úložného prostoru / množství skladem Prevence prošlých zásob na skladě Systém First-in, First-out Předcházení škodám ve skladu Dodavatelé používají znovupoužitelné nebo vratné obaly Balení a expedice Požadují zákazníci veškeré balení, které se používá? Znovu použitelné a vratné balení Administrace Monitoring využití papíru a odpadů Jasné pokyny pro používání papíru Elektronická komunikace Venkovní prostory Nezbytnost kontejnerů na odpady a popelnic Komprimace/slisování odpadu Tab 4. Otázky předcházení vzniku odpadů se zaměřením na některá oddělení Zvláštní pozornost by měla být věnována nebezpečný odpadům. Pro každý nebezpečný materiál zakoupený nebo používaný musí mít firma bezpečnostní list. Když se takový materiál stane odpadem, musí s ním být zacházeno zvláštním způsobem, oprávněnou firmou/osobou. Nebezpečný materiál a nakládání s odpady je stále dražší, i z tohoto důvodu by měla firma hledat ekologicky šetrné alternativy.

18 18. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Zdroj/materiál Důležitá témata Podklady 1 Zkontrolujte tiskový podklad při dodání a v případě poškození vraťte dodavateli. Ujistěte se, že zaměstnanci připraví tisk správně, aby se zabránilo plýtvání barvou a podkladem Počítačově řízené dávkovací systémy barev spojené se skenerem zkrátí čas na nastavení a sníží množství odpadu z barev a podkladů. Ředidla Ztrátu rozpouštědel odpařováním lze minimalizovat tím, že: kontejnery nezůstávají otevřené kontejnery mají pevnou konstrukci chemikálie jsou skladovány daleko od zdroje tepla rekultivace rozpouštědel z tiskového procesu je možná pomocí kondenzačního zařízení Barvy Ujistěte se, že barvy jsou uložené ve správných kontejnerech a prostorách Ujistěte se, že zaměstnanci jsou vyškoleni ve správných postupech, aby se šetřil čas, barva, úklid a náklady na nakládání s odpady Počítačově řízené, dávkovací systémy barev spojené se skenerem zkrátí čas na nastavení a sníží množství odpadu z barev a podkladů Rozdělit tiskové úlohy od světlé k tmavé barvě, aby se snížily prostoje na čištění v průběhu tisku. Tab 5. Efektivita zdrojů v polygrafickém průmyslu 4.2 Energetická účinnost Nejčastější druhy úspor energie pomocí organizačních a investičních opatření s největším potenciálem pro úspory je možné rozdělit do následujících kategorií: Organizační opatření a hospodaření s energií (organizační opatření, kontrolní a monitorovací systémy pro instalaci, zátěžové ovládací systémy, energetický management, atd.) Zlepšení výroby tepla a efektivity distribuce energetických rozvodů (efektivní kondenzační kotle, kotle s vysokou účinností, instalace spořičů, izolace tepelných rozvodů, opravy těsnění, atd.) Snížení tepelných ztrát v budovách Zlepšení chlazení, klimatizace a energetické účinnosti systémů stlačeného vzduchu Energetická účinnost osvětlení a vysoká účinnost jednotek (energeticky úsporné motory EEM s frekvenčními měniči), ovládání elektrických pohonů, atd.) Využití odpadního tepla (efektivní využití odpadního tepla z technologií) 1 It is estimated that the average substrate waste is 17 %, ranging from 7 % to 33 %.

19 19. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Energeticky úsporná opatření technologických procesů - základní technologické úpravy, renovace výrobní technologie, změny konfigurace zařízení, decentralizace, optimalizace technologických procesů, recyklace materiálů, atd. Výše uvedená opatření zahrnují beznákladová i investiční opatření (nízkonákladová a vysokonákladová opatření) specifická pro každý podnik. Výměna výrobní technologie za moderní a efektivní se provádí především na základě modernizace, rozšíření nebo představením nové výroby firmám. Jedná se o dlouhodobý proces, pomocí kterého se potenciál úspor postupně zvyšuje. 4.3 Hospodaření s vodou Základní informace o hospodaření s vodou v podniku a jeho možného zlepšení lze získat z obecné hmotnostní bilance vody. Je založena na srovnání vstupu a výstupu vody během určitého období, které by obecně mělo být stejné. Následující změny v bilanci vody musí být posouzeny a přidány do výpočtu: Voda odstraněná při procesu sušení a její vypuštění ve formě páry přímo do atmosféry; Voda odstraněná z výrobku; přítok dešťové vody. Zatímco rovnováha ± 10% je přijatelná, rovnováha více než 20% obecně označuje chybu nebo netěsnost. [5] Bilance hmotnosti vody může být vypočtena na úrovni celého podniku nebo jednotlivých procesů (nebo i vybavení). Informace o množství vody používané v jednotlivém procesu pomáhá identifikovat oblasti s největší příležitostí k úsporám vody a zvýšení účinnosti a tím i úspoře nákladů. Nejtypičtější procesy spotřeby vody jsou shrnuty v Tabulce: Účel Popis Chlazení Ke snížení tepla z rotačních strojů. Ke snížiení teploty procesních materiálů Ke Kondenzaci par Zpracování Přímý kontakt surovin a ředitelných výrobků, mix, vytápění / chlazení, a oddělených surovin a výrobků. Úklid Používá se v průběhu údržby pro čištění vybavení z důvodu: Zdravotní technika Odpařování Ošetření rozlití/úniků/kapek Tab 6 Typická spotřeba vody hygienických kvalitativních přeložení výrobků Slouží k pití, mytí a splachování Pára pro zahřívání procesů Výjimečné události, kde se voda používaná k ředění a čištění.

20 20. E cof l e x o b a g : m o r e s u s t a i n a b l e b a g s f or a better world Stejně jako u odpadní energie, tak i s vodou by se mělo zacházet systematickým způsobem, aby podniky dosahovaly nejvyšší možné přínosy; je vhodné, aby se tato otázka řešila v systému environmentálního managementu společnosti. Na druhé straně, několik obecných následujících opatření a informací by mělo být společností zváženo na začátku: Detekce úniků: Pokud existují nějaké nevysvětlitelné rozdíly ve spotřebě vody, může to znamenat případné netěsnosti. Jestliže při vypnutí veškerého zařízení, které používá vodu (např. na víkend nebo o dovolených) vodoměr stále registruje propustnost, někde je únik. Potrubí a kohouty: trubky, hadice a kohouty by měly být vizuálně zkontrolovány, a pokud odkapávají, musí být opraveny. V případě, že tlak vody je příliš vysoký, může se uvažovat o jiné formě regulace průtoku. Sanitární voda: Instalace účinnějších kohoutků a automatické ovládání splachovacích systémů (čidla), může vést k úsporám vody. Stočné: můžete získat slevu na sazbě stočného od vodárenského podniku, pokud je prokázáno, že všechna voda neodtéká do kanalizace (např. část se odpařuje). Teplá voda: Snížení teploty vody může snížit energetické náklady. Pokud se umývárny (a další místa použití teplé vody) nachází v určité vzdálenosti od zdroje přípravy teplé vody, lze uvažovat o montáži ohřívačů v místě použití. Je třeba použít vhodnou potrubní izolaci.

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG MONITORING Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG Autor: ENVIROS, s.r.o. LIFE+ kód: LIFE11 ENV/ES/646 3. E C O F L E X

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG ECODESIGN: NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO DESIGN UDRŽITELNĚJŠÍCH NÁKUPNÍCH TAŠEK Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG Autor: Enrique

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

1Úspora energie a redukce emisí

1Úspora energie a redukce emisí 1Úspora energie a redukce emisí Díky projektu izolace a nulové ztráty tepla, v našich přechodných (/středních) sušících pecích, jsme redukovali o 35% spotřebu paliva s důležitou redukcí emisí CO 2. Rovněž

Více

Popis nástroje - Energetický audit

Popis nástroje - Energetický audit Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a,7,8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Trubní

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim www.tuv-sud.cz Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim Praha, 3. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Představení partnera SCHP, společnosti s.r.o. 2. Aktuální povinnosti

Více

Systémy tisku CTP a CTF

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Systémy tisku CTP a CTF Semestrální práce Petr Pleyer, Tomáš Robb Kartografická polygrafie

Více

Rozhodnutí Komise ze dne XXX, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům z konvertovaného papíru

Rozhodnutí Komise ze dne XXX, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům z konvertovaného papíru RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. ledna 2014 (OR. en) 5302/14 ENV 28 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. ledna 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D029992/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Možnosti úspory energie

Možnosti úspory energie Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možnosti úspory energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 1 Obsah

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější Čistější Bezpečnější Zdravější Hlavním úkolem je zajistit čistou a bezpečnou kuchyň Klíčové úkoly: Zajištění bezpečnosti potravin Zajištění bezpečnosti zaměstnanců Zvýšení produktivity Uklouznutí a pády

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

walsroder K flex Speciální polyamidová vrstva uvnitř obalu zajišťuje dobrou přilnavost, která působí proti vzniku tukových a želatinových kapes.

walsroder K flex Speciální polyamidová vrstva uvnitř obalu zajišťuje dobrou přilnavost, která působí proti vzniku tukových a želatinových kapes. walsroder K flex Walsroder dodavatel a poskytovatel služeb pro obchod a průmysl, svým rozsahem plastových obalů vždy vyhovuje aktuálním požadavkům. Produkty jsou ve shodě s certifikovanými standardy a

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Nová stránka v éře PU pěn. Kvalita pro profesionály

Nová stránka v éře PU pěn. Kvalita pro profesionály Nová stránka v éře PU pěn Kvalita pro profesionály Nová stránka v éře PU pěn Různorodá struktura, malá odolnost vůči UV záření a rychlá degradace - to vše jsou faktory spojené se stávajícími PU pěnami.

Více

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Zkušenosti z projektů USV Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Udržitelná spotřeba a výroba Praktické uchopení konceptu udržitelného rozvoje Základní konflikt: Chceme věci, které

Více

LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE. webshop.durr.com

LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE. webshop.durr.com LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE webshop.durr.com FINÁLNÍ ÚPRAVA A LAKOVÁNÍ NA NEJVYŠŠÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI ÚROVNI Díky neustálé inovaci a globální přítomnosti,

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz Výstupní zařízení www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM)

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) INDOOR CLIMATE SOLUTIONS RÁDIOVÁ REGULACE S DEM FUNKCÍ Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) Úcinný a pritom jednoduchý zpusob

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s.

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Obsah A Značka B Symbol A.1. Základní plnobarevné provedení s gradientem A.2. Plnobarevné provedení bez gradientu

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Havoline QFC Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Popis produktu Havoline QFC je vysoce výkonná koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu pro chlazení motorů. Havoline QFC potřebuje

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

IQ Easy firmy Simco-ION

IQ Easy firmy Simco-ION IQ Easy firmy Simco-ION Nová generace výrobků pro ovládání statické elektřiny SOUHRN: Firma Simco-ION představuje novou generaci výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření

Více

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek MONITOROVÁNÍ Jan Prášek Monitoring Monitorování představuje víceúrovňový a účelový informační systém, který je souhrnem technického vybavení, programového vybavení, dat a obsluhy a který je určený k cílenému

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 2.p-2.b 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ-250 82 Úvaly Česká republika Vzduchové nože jsou zařízení pro vytvoření vzduchového proudu, který je vysokou rychlostí vyfukován z úzké štěrbiny nože. Jako zdroje

Více

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušenosti s provozem kalibračních tratí Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušební zařízení v AMS a kalibračních laboratořích zkušební zařízení pro zkoušky a ověřování měřidel proteklého množství vody

Více

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ Aquatherm Praha 2014 4. března 2014 Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20: snížení emisí x zvýšení

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický

průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. průmysl potravinářský průmysl farmaceutický průmysl kosmetický www.tork.cz správná volba má význam Potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl ze

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4. přednáška Validace a kvalifikace Doc. RNDr. Jiří Šimek,

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

RLD209V. Deltron D8077 a D8078 2K Plniče HS mokrý do mokrého PŘÍPRAVA PODKLADU POPIS PRODUKTU

RLD209V. Deltron D8077 a D8078 2K Plniče HS mokrý do mokrého PŘÍPRAVA PODKLADU POPIS PRODUKTU Deltron D8077 a D8078 2K Plniče HS mokrý do mokrého 2007-09-14 PRODUKT D8077 D8078 D8237 D8238 D8239 D8427 D807 D808 D812 D866 D814 POPIS Deltron 2K Plnič HS mokrý do mokrého, bílý Deltron 2K Plnič HS

Více

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická certifikace budov v České republice Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické

Více

Polyesterová povrchová úprava pro venkovní použití

Polyesterová povrchová úprava pro venkovní použití Polyesterová povrchová úprava pro venkovní použití Polyester pro venkovní použití je úsporný povlak pro střechu a stěnové panely v obchodních domech a jiných budovách. Ocelové plechy s barevným povlakem

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

LIFE2Water. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o.

LIFE2Water. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o. LIFE2Water Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o. Obsah prezentace Úvod do problematiky znečištění odpadních vod Základní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou TESCO Jaroměř první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Úvod Uhlíková stopa je množství oxidu uhličítého (CO 2 ), který každý z nás produkuje ve svém denním životě (například používáním elektřiny,

Více