nezisková organizace na pomoc dětem Ztracené děti, o.s. Poděbradská 88/ Praha 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nezisková organizace na pomoc dětem Ztracené děti, o.s. Poděbradská 88/55 198 00 Praha 9 www.ztracene-deti.cz"

Transkript

1 nezisková organizace na pomoc dětem

2 ÚVOD Občanské sdružení bylo založeno před více než čtyřmi lety z několika důvodů. V naší zemi je mnoho občanských sdružení a nadací v neziskovém sektoru, které se zabývají dětmi opuštěnými, nemocnými, postiženými, týranými a zneužívanými. My však postrádáme pomoc v oblasti dětí ztracených. Těch, které nejsou vidět! Které, třeba odešly do školy a už se nikdy nevrátily Copak jejich rodiče? Pro ně, to musí být neskutečně bolestné, ta nevědomost, co se stalo s jejich milovaným dítětem Nejsou žádné spolky, kde by mohli s obdobně postiženými konzultovat svou šílenou situaci. Problematiku pohřešovaných dětí řeší výhradně Policie ČR a ta si sama spravuje své interní databáze. V České republice neexistuje žádná veřejně dostupná databáze ztracených dětí!!!

3 O NÁS Naše občanské sdružení se zabývá problematikou jak dlouhodobě, tak právě aktuálně ztracených dětí a mladistvých do 18 let věku. Jedná se o velmi citlivou oblast, o které nemá širší veřejnost příliš povědomí a do hledáčku medií se dostává až při konkrétních případech, když se stane pohřešování dítěte či mladistvého divácky atraktivním. Přitom ročně se v České republice pohřešuje cca 8 tis. dětí a mladistvých. Drtivá většina se najde, vrátí se sama domů, ale zůstávají tu procenta dětí, které se nikdy nenajdou. Pátráním po pohřešovaných dětech se zabývá výhradně Policie ČR. Její práce by se výrazně zefektivnila, pokud by došlo k zapojení široké veřejnosti a medií. Smyslem OS Ztracené děti je pomoc při aktuálních kauzách, a to v součinnosti a pod taktovkou Policie ČR.

4 SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM Veřejná databáze ztracených dětí Dobrovolní pátrači Prevence v problematice dětských útěků Prevence kriminality únosy dětí Psychologická a materiální pomoc rodinným příslušníkům Prezentace a zviditelnění o.s. Ztracené děti Spolupráce se zahraničními organizacemi Spolupráce s Policií ČR a ostatními státními složkami Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi Spolupráce se vzdělávacími zařízeními Financování Partneři a dárci Závěr Kontakt

5 Veřejná databáze ztracených dětí Zcela záměrně je zde použito výrazu ztracených dětí. Správný výraz je děti pohřešované, tedy ty, které nahlásí jejich zákonní zástupci jako děti pohřešované. Pozn. Policie samozřejmě pátrá i po hledaných dětech, ale to se týká mladistvých a důvod pátrání spočívá ve spáchání trestné činnosti. Tyto kauzy jdou mimo přímé aktivity OS, a proto se o nich již zmiňovat nebudeme. Úplně první myšlenka byla a je vytvořit profesionální, první veřejně dostupnou IT databázi co největšího počtu ztracených dětí. Vkládání jednotlivých kauz by bylo samozřejmě dobrovolné ze stran rodičů pohřešovaných dětí. Pouze v první fázi je nezbytně nutná spolupráce s Policií ČR k získání prvních dat, než dojde k masivní mediální kampani a databáze umístěná na webových stránkách:, tím vejde v povědomí široké veřejnosti. V této první fázi se bez aktivní pomoci Policie ČR těžko obejdeme. Souběžně s databází budou uvedeny v život zmiňované webové stránky, kde budeme prezentovat vše okolo dané problematiky. Zde je obrovský prostor pro případného sponzora, skupinu, politickou stranu, která by se účastnila a kooperovala s naším OS. Veřejně dostupná databáze bude vytvořena na profesionální úrovni a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Veškerá manipulace s touto databází bude dle platných ISO bezpečnostních norem, aby nemohlo dojít ke zneužití, napadení databáze nebo úniku neoprávněných informací.

6 Obsah forma sdělení Fotografie ztracených dětí včetně příběhů, za jakých okolností ke zmizení došlo a proč. Předpokládáme, že zájem rodičů po prezentaci projektu umožní naplnění databáze během velmi krátké doby. Pozn: Budeme usilovat o zakoupení softwarového programu, který umožňuje generování poslední fotografie ztraceného dítěte a dokáže tak odhadnout například jeho současnou podobu. K vložení fotografie a informací a jejich zveřejnění o ztraceném dítěti musí dát souhlas jeho zákonný zástupce. Nepředpokládáme z jejich strany kladení překážek. V současné době jsou webové stránky a veřejná databáze v realizaci a probíhá jednání o spolupráci s Policií ČR.

7 Dobrovolní pátrači Zcela ojedinělým projektem, je vybudování celorepublikové sítě tzv. DOBROVOLNÝCH PÁTRAČŮ. Jedná se o naše členy, kteří jsou námi evidováni a v případě potřeby, na výzvu Policie ČR, se mají možnost zúčastnit aktuálních pátracích akcí. Technické řešení : Databáze telefonních čísel a ů dobrovolných pátračů program na rozesílání hromadných SMS a ů. Příklad činnosti : Policie ČR oznámí našemu sdružení, že dnes v hodin začíná v Berouně na náměstí pátrací akce po ztracené šestileté holčičce. Naše pracovnice odešle hromadnou SMS a e- mail všem DOBROVOLNÝM PÁTRAČŮM. Odejde cca 500 SMS a 500 ů. Na pátrací akci se dostaví cca 30 pátračů. Pro Policii to bude obrovská pomoc. Všichni pátrači budou vědět, proč tam jsou, jak se mají chovat a že se mají řídit pokyny PČR. Pozn: V rámci prezentace sdružení mají naši pátrači čepice a vesty s označením našeho sdružení, popřípadě jiné označení, kterým prezentují svou příslušnost k našemu sdružení. Další efekty jako přítomnost medií na místě atd., působí pozitivně na naši práci a zviditelnění OS. Naši Dobrovolní pátrači jsou fyzicky zdatní jedinci, kteří prošli výcvikem a pravidelně se účastní společných cvičení. Jedná se převážně o bývalé příslušníky policie, armády, hasičského záchranného sboru, členy ČČK, Svazarmu, záchranáře, psovody, zdravotníky a další

8 Prevence v problematice dětských útěků a prevence kriminality Jedná se o činnost specializovaných lektorů, psychologů, specialistů, kteří působí jak ve školkách, školách, tak ve speciálních výchovných zařízeních Psychologická a materiální pomoc rodinným příslušníkům Opět zde hodláme využívat odborníky znalé problematiky traumatických situací, jako je byť dočasná ztráta dítěte. Pokud se na nás rodiče obrátí s radou o pomoc, budeme schopni ji bezplatně poskytnout. Materiální pomoc by měla spočívat například v kompenzaci ušlé mzdy při prvních dnech, týdnech, kdy se rodič intenzivně zapojuje do pátracích akcí a i vzhledem k nastalé situaci většinou není schopen pokračovat v pracovním procesu. Finanční pomoc by se realizovala formou adresných darů jednotlivcům, rodinám.

9 Prezentace OS OS se prezentuje a bude prezentovat pomocí webových stránek, loga sdružení, svých členů, sociálními sítěmi jako je facebook a twiter. Dále se zviditelňujeme v mediích (rádiu, televizi v tisku), zúčastňujeme se kulturně společenských akcí kampaní a petičních akcích. Máme vytvořené reklamní bannery, plachty a připravujeme potisk vozidel s označením OS. Spolupráce se zahraničními organizacemi Jak jsme již prezentovali v úvodu, obdobnou činností se v ČR zatím nezabývá žádná organizace, sdružení nebo nám o jejich činnosti není nic známo. Mimo jedné organizace, která vznikla v loňském roce a snaží se nás kopírovat (název, činnost, projekt..) Proti téhle organizaci již podnikáme právní kroky. Jsme připraveni zahájit kooperaci s kolegy v zahraničí. Myslíme si, že jejich zkušenosti a poznatky vzhledem k tomu, že svou činnost prezentují již desetiletí, by mohly výrazně pomoci při budování našeho OS. Chceme zužitkovat jejich zkušenosti a implementovat do našeho prostředí. Taková kooperace může výrazně usnadnit naše začátky a vyhneme se zbytečným a nic neřešícím krokům. Již nyní jsme připraveni oslovit kolegy v USA, Belgii, Holandsku, Francii.

10 Spolupráce s Policií ČR a ostatními státními složkami V současné době je připravena k podpisu smlouva o spolupráci s Policií ČR v oblasti prevence kriminality a připravuje se smlouva o spolupráci při pátrání po pohřešovaných ztracených dětech. Dále jsme navázali spolupráci ve výcviku dobrovolných pátračů s Městkou policií a s dalšími složkami připravujeme jednání

11 Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi V současné době spolupracujeme s několika sdruženími a neziskovými organizacemi a s dalšími se připravuje smlouva o spolupráci. Jmenujme za všechny Český Červený Kříž, Pěší rotu Aktivních záloh 201. strážního praporu KVV Pardubice, Českou Komoru detektivních služeb, ESBOC, Klub VIP IPA, Asociaci osobních strážců ČR

12 Spolupráce se vzdělávacími zařízeními V současné době spolupracujeme se vzdělávací sekcí společnosti I.B.S.A. czech, s.r.o., ČČK, dále s lektory České Komory Detektivních Služeb a Asociace osobních strážců. Dále rozvijíme spolupráci s AKADEMIÍ MANAGEMENTU A KOMUNIKACE Czech Republic a připravujeme spolupráci ve vzdělávání s Hospodářskou Komorou ČR.

13 Financování Jak již vyplývá z našich platných stanov, OS jako nezisková organizace získává finance z několika zdrojů: DARY, DOTACE, GRANTY A JINÉ PŘÍSPĚVKY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, DÁLE VÝTĚŽKY Z KAMPANÍ A AKCÍ SDRUŽENÍ. Sdružení může také uzavřít smlouvu s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Staňte se naším partnerem, nebo dárcem Generální partner Významní partneři Mediální partner Ostatní partneři Dárci dárcovství může být jednorázové či pravidelné. Srdečně děkujeme všem partnerům, dárcům a členům občanského sdružení Ztracené děti za podporu a laskavou finanční i jinou pomoc, díky které můžeme pomáhat dětem a jejich rodinným příslušníkům v nouzi.

14 Partneři a dárci

15 Závěr Věříme, že smyslem našeho sdružení je pomoc v oblastech, které v České republice nikdo komplexně neřeší a jsme přesvědčeni, že jakákoliv kooperace s námi, přinese jako vedlejší efekt zviditelnění všech jejich členů, partnerů, sponzorů a ostatních podporovatelů. Předem děkujeme za Váš projevený zájem, Eva DECASTELO, Martin BAŤHA, Pavel CAPRATA Kontakt Tel./Fax: Mobil:

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Slovo úvodem. Kdo je D občanské sdružení. Rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Slovo úvodem. Kdo je D občanské sdružení. Rok 2006 Rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA D občanské sdružení,ještědská 58, Liberec 7, 460 07 http://d-os.net d-os@volny.cz tel.: 485 152 140 Slovo úvodem Ing.Romana Lakomá Výkonná ředitelka Vážení přátelé, spolupracovníci,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Schválený usnesením vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998, stermínyplnění opatření

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení Cordatum Praha a informace o provozu bezplatné internetové poradny za rok 2013

Zpráva o činnosti občanského sdružení Cordatum Praha a informace o provozu bezplatné internetové poradny za rok 2013 Zpráva o činnosti občanského sdružení Cordatum Praha a informace o provozu bezplatné internetové poradny za rok 2013 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Pravidelné činnosti občanského sdružení...4 2.1 Aktivity spojené

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

ROZHOVOR ZAPOJIT CELÝ RODINNÝ SYSTÉM

ROZHOVOR ZAPOJIT CELÝ RODINNÝ SYSTÉM RUBIKoNovINY 12 / 2014 Již 20 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více