DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury"

Transkript

1 KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. SPOLEČENSKÝ VEČER NAVAZUJÍCÍ EXKURZE NA MOSTY A TUNELY D805 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

2 PROGRAM SEMINÁŘE ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ :00 14:00 Registrace účastníků 09:00 11:00 Zahájení semináře Ing. Milan Kalný (Česká betonářská společnost ČSSI) SEKCE A: MOSTY NA D805 Zkušenosti dodavatele se stavbou D805 Ing. Roman Fuksa (Metrostav, a. s., divize 5) Most Vchynice Ing. Miroslav Seidl (PRAGOPROJEKT, a. s.), Ing. Pavel Němec (Pontex, spol. s r. o.), Ing. Petr Klimeš (EUROVIA CS, a. s.) Most Oparno projekt a měření Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička (Pontex, spol. s r. o.) Most Oparno realizace Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (Metrostav, a. s.), Ing. Robert Brož, Ph.D., Bc. Alexandr Tvrz (Metrostav, a. s., divize 5) Most Dobkovičky Ing. Robert Brož, Ph.D. (Metrostav, a. s., divize 5), Ing. Marcel Mimra (Pontex, spol. s r. o.) Most Prackovice Ing. Josef Richtr, Ing. Ivan Batal (SMP CZ, a. s.), Ing. Jiří Mikula (PRAGOPROJEKT, a. s.) Diskuze 11:00 11:30 Přestávka občerstvení 11:30 13:00 SEKCE B: TUNELY A DALŠÍ OBJEKTY NA D805 Historie koncepčního řešení stavby D805 a její vybrané objekty Ing. Jan Volek (PRAGOPROJEKT, a. s.) Tunely Radejčín a Prackovice projekty Ing. Kamil Novosad, Ing. Jiří Svoboda (PRAGOPROJEKT, a. s.) Tunely Radejčín a Prackovice realizace Ing. Pavel Kuděj (Metrostav, a. s., divize 5) Trvanlivost betonu mostů a tunelů Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (KÚ ČVUT v Praze), Ing. Jan Hromádko (ŘSD ČR) Kvalita a výstavba mostů Ing. Tomáš Gross, Ph.D. (INFRAM, a. s.), Ing. Pavel Lány (ŘSD ČR) Diskuze 13:00 14:15 Přestávka oběd 14:15 15:30 SEKCE C: ZKUŠENOSTI ZE STAVBY D807 Kritéria a použití nevyztuženého ostění projekt a realita Ing. Libor Mařík (IKP Consulting Engineers, s. r. o.), Ing. Jan Hromádko (ŘSD ČR) Zkušenosti s tunely na D807 Ing. Aleš Lebl, Ing. Petr Zajíc, Ing. František Boubelík (ŘSD ČR) Zkušenosti s mosty na D807 Ing. Jan Hromádko (ŘSD ČR) Diskuze 15:30 16:00 Přestávka občerstvení 16:00 17:30 SEKCE D: VÝHLED FINANCOVÁNÍ A PPP PROJEKTY Perspektiva zajištění výstavby dálnic a PPP projekty Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. (Státní fond dopravní infrastruktury) Legislativa PPP projektů Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR) Zkušenosti s PPP projekty na Slovensku Ing. Michal Gajdzica (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), Ing. Milan Kalný (Pontex, spol. s r. o.) SEKCE E: VÝZNAMNÉ STAVBY NAVAZUJÍCÍ NA D805 Most Litoměřice Ing. Radim Cihlář (SMP CZ, a. s.), Ing. Václav Kvasnička (Pontex, spol. s r. o.) Autobahn A17 Dipl.-Ing. Henrik Saske (Německo) Diskuze 17:30 17:40 Závěr semináře

3 CÍL A ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) se rozhodla uspořádat další aktuální seminář věnovaný betonovým stavbám na významných úsecích budované dopravní infrastruktury ČR, tentokrát zaměřený na mosty a tunely na rozestavěném úseku 805 dálnice D8. Podobně jako u úspěšného semináře o umělých stavbách na budovaných pražských okruzích i v případě D805 se jedná o mosty a tunely koncepčně a konstrukčně významné a zajímavé. Trasa úseku 805 navíc prochází chráněnou oblastí Českého středohoří, je již řadu let silně medializovaná a i proto budí pozornost nejen mezi odborníky, ale zajímá se o ni i široká veřejnost. Program semináře se skládá výhradně z vyzvaných přednášek a byl sestaven vědeckým výborem tak, aby optimálním způsobem obsáhl nejvýznamnější mostní a tunelové stavby úseku. Odpolední sekce programu se ovšem budou věnovat i související problematice zkušeností s mosty a tunely na již provozovaném úseku 807 a navazujícím významným stavbám německé dálnici A17 a mostu přes Labe na obchvatu Litoměřic. Do semináře bylo aktuálně zařazeno i téma výhledu financování výstavby dálnic se zaměřením na PPP projekty. K semináři bude vydán sborník článků k přednáškám. V den konání semináře proběhne společenský večer a následující den bude zorganizována autobusová exkurze na rozestavěné mosty a tunely úseku D805. TEMATICKÉ SEKCE A Mosty na D805 B Tunely a další objekty na D805 C Zkušenosti ze stavby D807 D Výhled financování a PPP projekty E Významné stavby navazující na D805 VĚDECKÝ VÝBOR Ing. Milan Kalný, předseda Ing. Jan Hromádko Ing. Libor Mařík Ing. Pavel Šourek Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ Seminář se koná v úterý 7. září 2010 v sále Domu kultury v Litoměřicích, Na Valech Občerstvení a oběd ve formě rautu budou podávány v prostorách Domu kultury. Společenský večer účastníků semináře je pořádán rovněž 7. září 2010 od 19:30 také v prostorách Domu kultury. ORGANIZAČNÍ POKYNY POŘADATEL Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) ORGANIZÁTOR ČBS Servis, s. r. o., Samcova 1, Praha 1 PLATBA VLOŽNÉHO Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním semináře, a to výhradně bankovním převodem na účet organizátora, ČBS Servis, s. r. o., na základě zaslané faktury/daňového dokladu. Za účastníky přihlášené do 15. srpna 2010, kteří nedodrží termín splatnosti faktury (rozhoduje den připsání platby na účet organizátora), bude před akcí doúčtován doplatek odpovídající pozdějšímu termínu přihlášení. Faktura bude zaslána bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Zájemcům o účast, jejichž platby nebudou připsány na účet organizátora do termínu semináře, může být bez předložení dokladu o úhradě nebo doplacení při registraci odepřen přístup na seminář. Platby vložného v hotovosti při registraci budou akceptovány pouze za zvláštní cenu. VLOŽNÉ Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za rok 2010 a na datu odeslání závazné přihlášky organizátorovi semináře (viz tabulka). Zvláštní snížené vložné platí pro studenty a doktorandy v denním studiu (k přihlášce nutno doložit kopií stránky platného indexu s fotografií a jménem!). Vložné zahrnuje účast na jednání semináře, 1 sborník přednášek, oběd, občerstvení, účast na společenském večeru a soubor technických a informačních materiálů. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník bude zaslán poštou. Vložné na semináři platí všichni účastníci, s výjimkou hlavních autorů přednášek, členů vědeckého výboru, čestných hostů ČBS a čestných členů ČBS. Případné sborníky navíc (1 sborník už je zahrnut v ceně vložného!) si musí v případě zájmu objednat a uhradit všichni zvlášť, a to bez výjimky.

4 Termín přihlášení Cena Do 15. srpna 2010 snížená Po 15. srpnu 2010 základní Na místě zvláštní Zvláštní snížená Účastník člen ČBS ostatní člen ČBS ostatní člen ČBS ostatní student Člen ČBS Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Exkurze 250 Kč 300 Kč 300 Kč 350 Kč 350 Kč *) 400 Kč *) 250 Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč K cenám bude účtováno DPH v platné výši. *) Jen v případě zbylých volných míst v autobuse. PŘIHLÁŠKY Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na seminář zašlete jednotlivě za každého účastníka poštou, faxem nebo em na kontaktní spojení uvedené na této pozvánce. Využívejte i možnost přihlášení se on-line prostřednictvím webové stránky ČBS Bezprostředně po obdržení závazné přihlášky vám bude zaslána faktura/daňový doklad k uhrazení vaší účasti a objednaných služeb. STORNO Zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně. Zrušení účasti na semináři odeslané do 15. srpna 2010 nepodléhá poplatku. Po 15. srpnu 2010 činí stornovací poplatek 50 %. Po 1. září 2010 činí stornovací poplatek (i za ty přihlášené účastníky, kteří se na seminář bez stornování účasti nedostaví!) 100 % celkového vložného včetně případných doplatků. Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování semináře, do 15. října Upozornění: Žádáme o oznámení storna za všechny závazně přihlášené účastníky v případě jejich (i zatím neuhrazené!) neúčasti. Organizátor akce objednává a platí služby podle přihlášeného počtu účastníků a s vystavením faktury odvádí DPH. I z těchto důvodu musíme a budeme trvat na dodržení stornopodmínek a uhrazení vložného a objednaných služeb za přihlášené osoby při jejich nestornované neúčasti. Podpisem závazné přihlášky objednatel tyto podmínky výslovně přijímá. REGISTRACE Registrace účastníků bude umístěna u vstupu do vestibulu Domu kultury, přístup bude vyznačen. Při registraci obdrží účastník jmenovku, sborník, poukázky na oběd, vstupenku na společenský večer a soubor technických a informačních materiálů. UBYTOVÁNÍ Pro účastníky semináře je až do 20. srpna 2010 rezervováno ubytování v dále uvedených hotelech pod heslem Beton. Organizátor ubytování přímo nezařizuje, každý účastník nebo vystavovatel si jej zajišťuje individuálně přímo ve vybraném hotelu. Ceny pokojů zahrnují snídani, místní poplatky a DPH. V Litoměřicích a Lovosicích jsou i další možnosti ubytování. V případě zájmu se obraťte na organizátora semináře. Hotel a jeho kategorie Adresa Hotel Salva Guarda**** Mírové náměstí 12 Hotel Roosevelt*** Rooseveltova 18 Hotel Apollón*** Na Valech 2094 Hotel Helena*** Želetická 804/10 Hotel Labe*** Vrchlického 10 Telefon Fax www SPOLEČENSKÝ VEČER Společenský večer (je zahrnut ve vložném) proběhne v prostorách Domu kultury v úterý 7. září 2010 od 19:30 do 23:30. Večeře při něm bude podávána formou švédských stolů. Společenský večer bude příležitostí k neformálnímu setkání účastníků semináře zástupců dodavatelských firem, projekčních kanceláří, výrobců, investorů, pracovníků univerzit a výzkumných ústavů a představitelů ČBS a dalších svazů a profesních sdružení.

5 FIREMNÍ PREZENTACE Pořadatel semináře nabízí zúčastněným firmám řadu možností jejich prezentace, mj. ve sborníku přednášek a na doprovodné výstavě v průběhu semináře. V případě vašeho zájmu o firemní prezentaci vyplňte a zašlete nám přihlášku firemní prezentace, která je součástí této pozvánky. Uzávěrka podkladů pro inzeráty a PR články do sborníku a pro loga do sálu je 15. srpna Uzávěrka přihlášek ostatních forem firemní prezentace je 1. září DOPROVODNÁ VÝSTAVA Jako součást semináře proběhne doprovodná výstava výrobků, technologií a firem zabývajících se přípravou, projektováním a výstavbou dálnice D8, zejména navrhováním a realizací betonových mostů a tunelů. Výstava bude instalována přímo v jednacím sále. V případě Vašeho zájmu o účast na výstavě vyplňte a zašlete nám přihlášku účasti na výstavě, která je součástí této pozvánky. Připomínáme, že ceny výstavních služeb závisí na příp. členství v ČBS, členové ČBS mají slevu 20 % z cen uvedených na přihlášce. EXKURZE NA STAVBU D805 Exkurze proběhne ve středu, 8. září 2010 a bude při ní navštíveno několik mostů a tunelů na rozestavěném úseku 805 dálnice D8. Podle zájmu budou vypraveny max. 2 autobusy (2 x 48 osob), počet míst je tedy omezený a exkurze bude obsazována v pořadí došlých přihlášek. Individuální doprava automobily není možná. Autobusy budou odjíždět od Domu kultury v Litoměřicích v 9:00, jejich návrat se plánuje na 14:00. Během exkurze bude podáváno občerstvení. Vyrozumění o účasti na exkurzi a podrobné informace dostanou přihlášení účastníci v předstihu před seminářem. Účast na exkurzi je podmíněna účastí na vlastním semináři! KONTAKTNÍ SPOJENÍ NA ORGANIZÁTORA Pro další informace o konání semináře, jeho odborné náplni a možnostech firemní prezentace se obracejte na: ČBS Servis, s. r. o. Samcova 1, Praha , URL UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENOU CENU: 15. SRPNA 2010! DALŠÍ AKCE ČBS/ČBS SERVIS V ROCE 2010/2011 KONFERENČNÍ AKCE 30. září a 1. října CCC Středoevropský betonářský kongres, Mariánské Lázně 23. a 24. listopadu Betonářské dny 2010, Hradec Králové (příjem anotací do 15. července 2010) 8. až 10. června 2011 fib Symposium PRAGUE 2011 ŠKOLENÍ Říjen/listopad 2010 Školení Navrhování betonových mostů podle norem ČSN EN 1992, Běh 2 EXKURZE 30. listopadu až 8. prosince 2010 Odborná exkurze SINGAPUR 2010, Běh 2

6 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU 7. září 2010, Litoměřice PŘIHLÁŠKA ÚČAST A DALŠÍ SLUŽBY Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na seminář odešlete jednotlivě za každého účastníka. Podpisem závazné přihlášky účastník stvrzuje přijetí podmínek uvedených v této pozvánce, mj. akceptování stornopodmínek semináře. K přihlášení využijte s výhodou on-line přihlášku na webové stránce ČBS ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI Tituly, jméno a příjmení účastníka:... Zodpovědný zástupce objednatele:... Organizace:... Organizační jednotka:... Adresa ulice a číslo:... Adresa PSČ a obec:... IČ:... DIČ:... Telefon:... Fax:... Mobil: Webová stránka:... Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2010: ANO NE Student/doktorand: ANO NE Hlavní autor příspěvku: ANO NE SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY Objednávám závazně následující služby a souhlasím s podmínkami účasti uvedenými v konečné pozvánce (vyznačte křížkem) Účast na semináři úhrada vložného podle výše uvedené tabulky: Kč Exkurze (cena podle výše uvedené tabulky): Kč Sborník k semináři (1 sborník už je zahrnut v ceně vložného!) 350 Kč/ks: Kč Ůčast na společenském večeru (v ceně vložného!) ANO NE Celkem za účast a další služby bez DPH Kč MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY NA JINOU ADRESU Žádám o (vyznačte křížkem): Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu: Firma:... PSČ:... Obec:... Ulice a číslo:... Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu: Firma:... PSČ:... Obec:... Ulice a číslo:... Datum odeslání závazné přihlášky: Podpis přihlašovatele UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENOU CENU: 15. SRPNA 2010! ČBS Servis, s. r. o. Samcova 1, Praha , URL Před odesláním závazné přihlášky si zhotovte její kopii!

7 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU 7. září 2010, Litoměřice PŘIHLÁŠKA VÝSTAVA A DALŠÍ FIREMNÍ PREZENTACE Řádně vyplněnou závaznou přihlášku účasti na výstavě a další firemní prezentace odešlete jednotlivě za každou organizaci. Svůj zájem o způsob firemní prezentace vyznačte zaškrtnutím příslušných čtverečků, vyplňte údaje o prezentující se firmě a obě strany formuláře přihlášky firemní prezentace zašlete na adresu organizátora, ČBS Servis, s. r. o., co nejdříve (konečný termín je 1. září Termín zaslání podkladů pro komerční příspěvek a inzeráty ve sborníku a pro logo je 15. srpna 2010! ÚČAST NA VÝSTAVĚ Podmínky Výstava bude probíhat přímo v konferenčním sále Domu kultury. Volná plocha je myšlena jako doplňující prostor pro vystavení výrobků firmy (např. vedle stolku či samostatně vedle výstavního panelu). Vystavující firmu mohou na výstavě zastupovat max. 2 osoby. Možnosti Stůl + 2 židle ks x Kč El. přípojka pro PC ks x 600 Kč Židle navíc (uveďte počet ks) ks x 200 Kč 1 mb šířky vlastního propagačního panelu mb x Kč 1 m 2 volné plochy pro vystavení exponátů m 2 x Kč STRAVOVÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY VYSTAVOVATELŮM Oběd a občerstvení (350 Kč/osobu): osob x 350 Kč Společenský večer (500 Kč/osobu) max. 2 osoby: ks x 500 Kč Sborník přednášek (350 Kč/ks) ks x 350 Kč SBORNÍK A INZERCE Komerční příspěvek ve sborníku umístění komerčního příspěvku ve sborníku semináře (max. 4 strany A4 textu včetně obrázků) Kč Inzeráty ve sborníku (barevná obálka) černobílý inzerát formátu B5 v textu Kč barevný inzerát formátu B5 v textu Kč barevný inzerát formátu B5 na předposlední stránce obálky Kč barevný inzerát formátu B5 na druhé stránce obálky Kč barevný inzerát formátu B5 na zadní stránce obálky Kč FIREMNÍ TIŠTĚNÉ MATERIÁLY Pevně spojené stránky prospektu, brožurka nebo firemní publikace vložené do tašek účastníků (cca 250 ks). Jiné materiály: nutná individuální domluva. 1 materiál do 100 g Kč každý další materiál (do 100 g) ks x Kč 1 materiál nad 100 g (do 250 g) Kč UMÍSTĚNÍ LOGA FIRMY V SÁLE BĚHEM KONÁNÍ SEMINÁŘE logo umístěné v sále včetně výroby Kč umístění hotového loga v sále (nutná individuální domluva) Kč Celkem za účast na výstavě a firemní prezentaci bez DPH: Kč

8 ÚDAJE O PREZENTUJÍCÍ SE FIRMĚ Titul, jméno a příjmení odpovědného zástupce objednatele:... Organizace:... Organizační jednotka:... Adresa ulice a číslo:... Adresa PSČ a obec:... IČ:... DIČ:... Telefon:... Fax:... Mobil: Webová stránka:... Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2010: ANO NE MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY ZA PREZENTACI NA JINOU ADRESU Žádám o (vyznačte křížkem): Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu: Firma:... PSČ:... Obec:... Ulice a číslo:... Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu: Firma:... PSČ:... Obec:... Ulice a číslo:... Datum odeslání závazné přihlášky: Podpis (a razítko) odpovědného zástupce objednatele Kolektivní členové ČBS mají na všechny formy firemní prezentace slevu 20 %! UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK FIREMNÍ PREZENTACE: 15. SRPNA A 1. ZÁŘÍ 2010! ČBS Servis, s. r. o. Samcova 1, Praha , URL Před odesláním přihlášky si zhotovte její kopii! V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci semináře Dálnice D8 stavby z betonu 1 bod. O absolvování semináře bude účastníkům vystaveno potvrzení.

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

REGENERACE PROGRAM BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE. 11.-12.

REGENERACE PROGRAM BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE. 11.-12. PROGRAM PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE X. roèník celostátní odborné konference www.csias.cz REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI poøádané pod záštitou: Ministerstva prùmyslu a obchodu Státního

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE PROGRM PØIHLÁŠKY DLŠÍ INFORMCE IX. roèník celostátní odborné konference REGENERCE www.csias.cz YTOVÉHO FONDU STVE OÈNSKÉ VYVENOSTI Poøádána pod záštitou: ministra ivotního prostøedí ÈR Státního fondu ivotního

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah:

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah: 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 OBJEDNÁVKA 2 PREZENTACE PRO NEVYSTAVOVATELE 2a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 3 NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB 3a NABÍDKA

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny

o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny Smlouva č. /ES/ o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny uzavřená mezi Národní technickou knihovnou,

Více

20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2015. Pozvánka s odborným programem 2015. 23. - 24. 4. 2015, Hotel Voroněž, Brno

20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2015. Pozvánka s odborným programem 2015. 23. - 24. 4. 2015, Hotel Voroněž, Brno Pozvánka s odborným programem 2015 20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2015 23. - 24. 4. 2015, Hotel Voroněž, Brno KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ING. DANA ŤOKA A HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více