ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ"

Transkript

1 ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ pořádá XIX. mezinárodní sympozium a odbornou výstavu SANACE kvìtna 2009 Slavnostní zahájení, Stará radnice města Brna, Křišťálový sál kvìtna 2009 Brno, Rotunda pavilonu A, Brnìnské výstavištì Konané pod záštitou: Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora města Brna Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Svatopluka Zídka, prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., děkana Fakulty stavební VUT v Brně PARTNER SYMPOZIA: MEDIÁLNÍ PARTNER: Sympozium je zaøazeno do akreditovaného vzdìlávacího programu pro èleny ÈKAIT - 3 body.

2 ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ si Vás dovoluje pozvat na XIX. mezinárodní sympozium 13. května 2009 Slavnostní zahájení, Stará radnice města Brna, Křišťálový sál května 2009 Brno, Rotunda pavilonu A, Brněnské výstaviště Záštita nad konáním sympozia SANACE 2009: Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Svatopluk Zídek, prezident Českého svazu stavebních inženýrů Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., děkan Fakulty stavební VUT v Brně 110 LET UNIVERZITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STAVEBNÍCH ODBORNÍKŮ V BRNĚ Vědecký výbor sympozia SANACE 2009: Prof. Ing. Adolf Bajza, Ph.D. Prof. Ing. Juraj Bilčík, Ph.D. Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Ing. Aleš Jakubík Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. Ing. Pavel Lebr Ing. Václav Pumpr, CSc. Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. předseda výboru

3 PROGRAMOVÉ SCHÉMA: 13. května ,30-23,00 hod. Stará radnice v Brně, Křišťálový sál Slavnostní zahajovací večer - zahájení sympozia, spojené s předáním ocenění a koncertem. 14. května ,00-17,00 hod. 9,00-9,30 hod. 9,30-11,00 hod. 11,00-12,30 hod. 12,30-14,00 hod. 14,00-15,30 hod. 15,30-17,00 hod. 19,30 hod. Rotunda pavilonu A, Brněnské výstaviště Registrace Zahájení sympozia a doprovodné výstavy BLOK: Vyzvané přednášky Garanti bloku: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. BLOK 1.: Stavební průzkum, diagnostika, projektování, monitoring Garant bloku: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Přestávka - oběd BLOK 2.: Sanace a zesilování betonových konstrukcí - metody - technologické postupy - příklady Garant bloku: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. BLOK 3.: Statická spolehlivost objektů a aplikace principů trvale udržitelného rozvoje Garant bloku: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. SANACE párty 14. května ,00-10,30 hod. 10,30-11,30 hod. 11,30-13,30 hod. 13,30 hod. Rotunda pavilonu A, Brněnské výstaviště BLOK 4.: Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita a trvanlivost sanací Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. BLOK 5.: Technické, ekonomické, legislativní a ekologické aspekty sanací betonových konstrukcí Garant bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. BLOK 6.: Progresivní materiály a technologie pro sanace betonu Garant bloku: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Závěr sympozia - oběd Doprovodná výstava spojená s praktickým předváděním sanačních technologií 14. května ,00-18,00 hod. (přístup do Rotundy pro montáž - od 7,00 hod.) 15. května ,00-15,00 hod. (demontáž bezprostředně po ukončení) Program jednotlivých přednášek SANACE 2009:

4 ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (SSBK) pořádá letos již devatenáctý ročník mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2009, které se koná ve dnech května 2009, tradičně v květnovém termínu a na tradičním místě, v Rotundě pavilonu A na Brněnském výstavišti. Cílem sympozia je přehledně informovat a seznámit odborně zaměřenou veřejnost s novinkami v oblasti sanací betonových konstrukcí, novými trendy v projektování a technologii provádění, představit významné sanační projekty a realizace za uplynulé období. Sympozium se orientuje přednostně na sanaci a údržbu stávajících konstrukcí. Současně však, díky novým materiálům, také na modernizaci procesů výstavby a využití nových technologických možností. Program je rozčleněn do jednotlivých tématických bloků, které pokrývají celou problematiku sanací veškerých betonových konstrukcí. Každoročně je z oblasti betonových konstrukcí navíc stanoveno nosné téma sympozia, kterému je věnován větší časový prostor nejen v úvodní slavnostní části, ale i v jednotlivých blocích. Pro 19. ročník sympozia zvolil organizační výbor téma: SANACE BETONU S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Toto téma odráží důležitý aspekt sanací a oprav betonových konstrukcí tím, že prodlužuje jejich životnost. Prodlužování životnosti konstrukcí je tak mj. významným přínosem pro udržitelný rozvoj stavebnictví. V technickém smyslu představují sanace širokou technickou a ekonomickou problematiku s velkou dynamikou rozvoje, která vyžaduje spolupráci výrobců sanačních hmot, projektantů, dodavatelů staveb a aplikaci nejnovějších poznatků se souvisejících teoretických oblastí. SSBK si klade za cíl šíření nejnovějších poznatků pro odbornou veřejnost, legislativní posílení oboru, zprostředkování zkušeností z realizací v tuzemsku a v zahraničí, ale i analýzu minulých omylů a důsledků přehnaného optimismu v otázkách životnosti betonových konstrukcí. V neposlední řadě také aplikaci těchto nových materiálů a výrobků v novovýrobě, protože jejich význam a uplatnění již přerostl rámec oprav a údržby stávajících konstrukcí. Samotný průběh jednotlivých bloků je koordinován odbornými garanty, tak aby byl dán dostatečný časový prostor pro načerpání informací, ale i možnost výměny názorů a zkušeností při diskuzi. Po celou dobu konání sympozia probíhá v prostorách předsálí Rotundy doprovodná výstava, kde je možné představit nejnovější trendy v betonovém stavitelství a souvisejícími sanacemi, ale také lze předvést praktické ukázky sanačních technologií přímo v akci, na volné ploše před Rotundou. Abychom mohli věnovat maximální časový prostor odborné části, sympozium bude zahájeno již v předvečer akce, tzn. 13. května 2009 od 19,30 hod. v prostorách brněnské Staré radnice, která se nachází v historickém centru Brna. Při příležitost Slavnostního zahajovacího večera budou předány ceny Významná osobnost v oblasti sanací betonových konstrukcí, Sanační dílo roku 2008, Sanační materiál roku 2008 a dále budou oceněny diplomové práce studentů vysokých odborných škol. Slavnostní zahajovací večer jehož součástí bude možnost prohlédnout si reprezentativní prostory celého komplexu, bude zakončen koncertem fenomenálního houslisty Jaroslava Svěceného. Tradiční součástí programu je společenské setkání účastníků sympozia SANACEparty. 19. ročník sympozia zároveň připomene významné jubileum, a to 110 výročí vzniku Stavební fakulty VUT v Brně. Tato vědecká instituce, kterou absolvovala řada odborníků, z nichž mnozí se uplatnili také v oblasti sanací betonů, se stala jedním ze zakládajících členů Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. Po celou dobu konání odborné akce je zajištěno tlumočení čeština/slovenština-angličtina. INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POŘADATEL: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) ORGANIZACE AKCE: Ing. Hana Némethová, Sirotkova 3134/54a, Brno, IČO: , DIČ: CZ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ Slavnostní zahájení května 2009 v 19,30 hod. Stará radnice města Brna. Odborná část a 15. května Rotunda pavilonu A, areál Brněnského výstaviště. Vstup do areálu služebním vchodem č.1. Parkování pro osobní auta na parkovišti před bránou č.1., nebo patrové garáže EXPO parking u brány č.4. Vjezd do areálu bude zajištěn přednostně pro účastníky doprovodné výstavy a jedná se o placenou službu. Vjezdovou kartu v ceně 250 Kč (bez DPH) si je možné objednat ve formuláři Objednávka Doprovodná výstava, platí po celou dobu akce a na základě objednávky bude zaslána předem poštou. Doprovodná výstava se uskuteční v totožném termínu v předsálí Rotundy a na volné ploše před Rotundou.

5 Účastnický - REGISTRAČNÍ poplatek, platba, PŘIHLÁŠKA, TERMÍNY VLOŽNÉ/SLUŽBA Člen SSBK + škola Ostatní účastník Zvláštní vložné - doktorand Vstupenka - Slavnostní zahajovací večer Sborník SANACE 2009*) - navíc Stravné**) ZÁKLADNÍ - do ,00 Kč 4 550,00 Kč 1 400,00 Kč 200,00 Kč 400,00 Kč 300,00 Kč ZVÝŠENÁ - po ***) 4 550,00 Kč 4 950,00 Kč *) sborník v jednom vyhotovení (včetně CD) je již součásti účastnického poplatku, v případě zájmu o další publikace - příslušný počet je možné doobjednat ve formuláři závazné přihlášky **) stravné zahrnuje obědy na oba dny v restauraci pavilonu A3, která je přístupna přímo z haly Rotundy. Objednané poukázky budou předány při registraci. ***) zvýšená částka platí rovněž pro platbu v hotovosti na místě Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude účtováno DPH v platné výši. Formulář závazné přihlášky je přílohou pozvánky. Účastnický poplatek zahrnuje: účast na odborném programu a doprovodné výstavě publikaci - sborník SANACE 2009 včetně CD vstupenku na společenské setkání SANACEparty informační a propagační materiál občerstvení Vstupenka na Slavnostní zahajovací večer není součástí vložného, je nutné si ji v případě zájmu objednat zvlášť a její cena bude připočtena k registračnímu poplatku. Vložné a další výše uvedené služby je nutné uhradit před konáním akce na základě zaslaného daňového dokladu. Výše vložného je dána termínem doručení závazné přihlášky. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě objednaných služeb a poslán bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Ve formuláři je možné přihlásit větší počet účastníků. Uzávěrka přihlášek se základním vložným je 6. května 2009, po tomto termínu budou akceptovány přihlášky se zvýšeným vložným. Při nedodržení splatnosti faktury - která je dána uzávěrkou základního vložného (6. května 2009) bude doúčtován doplatek ve výši rozdílu mezi základním a zvýšeným vložným. Vložné platí všichni účastníci včetně přednášejících a účastníků z řad vystavovatelů s výjimkou čestných hostů sympozia. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník a CD bude zasláno poštou. Zvláštní vložné - doktorand zahrnuje všechny výše uvedené služby účastnického poplatku, pro uplatnění je nutné doložit doklad o studiu. Přihlášení je možné také prostřednictvím on-line na webové stránce sympozia: nebo UBYTOVÁNÍ Požadavek zajištění rezervace ubytování vyznačte ve formuláři závazné přihlášky. Ubytování si hradí účastníci sami v hotelové recepci. Rezervaci je možné provést pouze pro přihlášené do 6. května Hotel Hotel VORONĚŽ I.**** Hotel VORONĚŽ II.*** Jednolůžkový pokoj 2 010,00 Kč 1 904,00 Kč Dvoulůžkový pokoj 2 370,00 Kč 2 072,00 Kč Komplex Hotelu VORONĚŽ se nachází cca 100 m od areálu Brněnského výstaviště na ul. Křížkovského 47, Brno. Výše uvedené ceny ubytování jsou včetně snídaně, městského poplatku a DPH. Uvedené ceny můžeme garantovat pouze pro rezervace formou přiložené závazné přihlášky na akci. V případě naplněnosti stavu rezervací, budeme Vás kontaktovat telefonicky.

6 ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA DOPROVODNÁ VÝSTAVA Doprovodná výstava bude instalována v předsálí Rotundy pavilonu A, dále na volné ploše před Rotundou a bude probíhat po celou dobu konání akce. Instalace vlastních propagačních systémů na vyhrazené-objednané místo bude možná 14. května 2009 od 7,00 hod. Demontáž bezprostředně po ukončení akce. Vjezd do areálu pro vystavující firmy bránou č. 4., je však nutné ve formuláři objednat vjezdovou kartu, která platí po celou dobu akce. Podmínky a možnosti účasti na výstavě a další firemní prezentace jsou samostatnou přílohou této pozvánky. Účast na výstavě je podmíněna uhrazením účastnického poplatku. Na základě vyplněného formuláře objednávky bude dle skutečnosti vystavena po akci faktura. Ceny uvedené v objednávce jsou bez DPH, členové SSBK mají slevu 20% na všechny služby uvedené na formuláři. Uzávěrka objednávek na doprovodnou výstavu je 6. května REGISTRACE Registrace je umístěna v hale Rotundy - od od 8,00 hod. po celou dobu konání akce. U registrace obdrží účastníci jmenovku, sborník s CD, poukázky na oběd (pokud byly objednány), vstupenku na společenský večer, další informační a technicko-propagační materiály. STORNO Zrušit účast nebo objednané služby je možné pouze písemnou formou. Při zrušení účasti: - do 29. dubna nepodléhá žádnému poplatku - do 6. května činí storno poplatek 50% z fakturované částky - po 6. květnu je storno poplatek již v plné výši fakturovaných služeb Vrácení plateb nebo jejich částí bude převedeno dobropisem až po akci. Podpisem závazné přihlášky účastník akceptuje výše uvedené stornopodmínky a to včetně přihlášení prostřednictvím internetu. ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK, OBJEDNÁVEK A DALŠÍ INFORMACE Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Sirotkova 3134/54a, Brno. Tel.: , , FAX: , Aktuální informace týkající se přípravy a samotné akce : nebo SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ VEČER Na úvod 19-tého ročníku mezinárodního sympozia SANACE 2009 pořádá SSBK slavnostní zahajovací večer, který se bude konat ve středu 13. května 2009 od 19,30 hod. v prostorách Staré radnice města Brna, Radnická 8, Brno. Součástí programu Slavnostního zahajovacího večera bude předání významných ocenění a v druhé části programu se uskuteční koncert houslisty Jaroslava Svěceného. Účast na Slavnostním zahajovacím večeru je nutné objednat ve formuláři závazné přihlášky. Cena vstupenky je 200 Kč/osobu a bude účtována společně s registračním poplatkem. Přihlášeným účastníkům bude zaslána vstupenka včetně programu předem poštou. Počet míst je kapacitně omezen, vstupenky budou zasílány dle data závazné přihlášky. SANACE párty Sdružení pro sanace betonových konstrukcí si Vás dovoluje pozvat na společenské setkání účastníků sympozia, které se bude konat dne 14. května 2009 od 19,30 hod. v prostorách komplexu Hotelu VORONĚŽ ve stylové restauraci MORAVSKÁ CHALUPA. Příjemnou atmosféru navodí cimbálová kapela, k tanci zahraje kapela DIZZY, pro ty, kterým nebude stačit pohyb z tance je možné po celý večer využít 4 kuželkové dráhy. Vstupenka na společenský večer je již součástí vložného registračního poplatku. Vstupenky budou účastníkům předány při registraci.

7 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ XIX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SANACE 2009 Rotunda pavilonu A, areál Brněnského výstaviště, května 2009 Slavnostní zahajovací večer 13. května 2009, Stará radnice města Brna, Křišťálový sál Údaje pro vystavení daňového dokladu: Firma: Ulice: Město: IČ: Tel.: DIČ: FAX: č.: PSČ: Údaje pro registraci a kontakt: Tit., Jméno, Příjmení Mobil: Kontaktní adresa (= adresa pracoviště účastníka, vyplňte v případě, že je odlišná od výše uvedených údajů pro daňový doklad), na tuto adresu bude zároveň zaslán daňový doklad pro platbu:... Na jeden formulář přihlášky je možné přihlásit více účastníků, nebo je možné formulář zkopírovat dle potřeby. Specifikace objednávaných služeb: ÚČASTNICKÝ POPLATEK/SLUŽBA Poznámka Cena/os. (ks) Počet Celkem ZÁKLADNÍ vložné pro členy SSBK+školy termín přihlášení 4 150,00 Kč osob ZÁKLADNÍ vložné pro ostatní účastníky do ,00 Kč osob ZVÝŠENÉ vložné pro členy SSBK+školy termín přihlášení 4 550,00 Kč osob ZVÝŠENÉ vložné pro ostatní účastníky po ,00 Kč osob ZVLÁŠTNÍ vložné doktorand doklad o studiu 1 400,00 Kč osob Vstupenka na Slavnostní zahajovací večer ,00 Kč ks Sborník SANACE 2009 *) 400,00 Kč ks Stravné **) 300,00 Kč osob CELKEM za služby bez DPH *) 1ks publikace je součástí vložného, vyplňte v případe zájmu o další publikace **) stravné zahrnuje obědy na oba dny akce V dne Podpis, razítko objednavatele Rezervace ubytování: - současně žádáme - nežádáme***) o závaznou rezervaci ubytování (platba za ubytování přímo v hotelové recepci) Hotel/ noc z 13. na z 14. na z 15. na VORONĚŽ I **** VORONĚŽ II *** - pro počet osob - pro počet osob Žádám jednolůžkový pokoj***) ANO NE ***) nehodící škrtněte ORGANIZÁTOR AKCE - INFORMACE, KONTAKT, ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Ing. Hana Némethová, Sirotkova 3134/54a, CZ Brno (SSBK) IČ: , DIČ: CZ Tel: , FAX:

8 OBJEDNÁVKA DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREMNÍ PREZENTACE XIX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SANACE 2009 Rotunda pavilonu A, areál Brněnského výstaviště, května 2009 Slavnostní zahajovací večer 13. května 2009, Stará radnice města Brna, Křišťálový sál Firma:... Kontaktní osoba:... Ulice...č. p.:... Město:...PSČ:... IČO:...DIČ:... Tel.:...FAX: mobil:... V...dne Objednáváme níže označené služby: razítko, podpis Distribuce firemního propagačního materiálu účastníkům sympozia (cca 400 ks) prospekt, brožura apod. - dodání materiálů do Kč / ks Reklamní stěna, systém OCTANORM s bílou laminovou deskou Kč / ks o velikosti 950 x mm (uveďte počet požadovaných kusů stěn) (možnost lepení samolepící grafiky, instalace vlastní desky apod.) Výstavní plocha (pro výstavu exponátů nebo vlastních propagačních systémů): 2 uvnitř haly ROTUNDY /m šířka...x hloubka... 2 před ROTUNDOU (na volné ploše)/ m šířka...x hloubka... Stůl + dvě židle Stojan na prospekty Dodatkové služby: elektro, voda, apod Kč / m Kč / m Kč / ks Kč / ks... Dvoudenní vjezd do areálu branou č. 4, vjezdová karta bude zaslána poštou Kč / ks Označte prosím vybrané služby a specifikaci počtu a výměry Na objednané služby Vám bude vystavena faktura po sympoziu. Účast na výstavě je podmíněna uhrazením účastnického poplatku pro vystavovatele. K uvedeným cenám bude doúčtována DPH. Pro členy SSBK sleva 20% na všechny služby poskytované organizátorem akce. Sleva se nevztahuje na vjezdovou kartu. ORGANIZÁTOR AKCE - INFORMACE, KONTAKT, ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK: Ing. Hana Némethová, Sirotkova 3134/54a, CZ Brno (SSBK) IČ: , DIČ: CZ Tel: , FAX: U Z Á V Ě R K A O B J E D N Á V E K : 6. K V Ě T N A

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

pořádají 15. května 2013 Slavnostní zahájení, Nová radnice města Brna, Rytířský sál května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště

pořádají 15. května 2013 Slavnostní zahájení, Nová radnice města Brna, Rytířský sál května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ASOCIACE PRO VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ Vysoké učení technické

Více

SVĚTOVÝ BETON 2002 2006. Kolokvium KONEČNÁ POZVÁNKA. impulzy 2. fib kongresu v Neapoli. 20. února 2007 Praha, Masarykova kolej ČVUT

SVĚTOVÝ BETON 2002 2006. Kolokvium KONEČNÁ POZVÁNKA. impulzy 2. fib kongresu v Neapoli. 20. února 2007 Praha, Masarykova kolej ČVUT KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Kolokvium SVĚTOVÝ BETON 2002 2006 impulzy 2. fib kongresu v Neapoli 20. února 2007 Praha, Masarykova

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

15. května 2013 Slavnostní zahájení sympozia 16. - 17. května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště.

15. května 2013 Slavnostní zahájení sympozia 16. - 17. května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště. POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ASOCIACE PRO VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební pořádají XXIII. mezinárodní sympozium

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební Prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc. pořádá

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

X. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 25. 27. května 2016, Hotel International, Brno NABÍDKA PRO SPONZORY

X. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 25. 27. května 2016, Hotel International, Brno NABÍDKA PRO SPONZORY 25. 27. května 2016, Hotel International, Brno NABÍDKA PRO SPONZORY Vážení přátele a partneři, přijměte prosím touto cestou pozvání na kongres České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM), který se koná

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference 27. mezinárodn rodní vědecká konference 27 th International scientific conference DIAGO 2008 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ Technical diagnostics of machines and Manufacturing equipment

Více

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na: 48. ročník mezinárodní

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

HYDROGEOCHÉMIA 11 XIII. ročník mezinárodní vědecké konference

HYDROGEOCHÉMIA 11 XIII. ročník mezinárodní vědecké konference Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Institut geologického inženýrství, HGF Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Katedra Hydrogeologii i Geologii

Více

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha 8. 9. listopadu 2013 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Více

Dům techniky České Budějovice. spol. s r.o. pořádá 11. ročník konference s mezinárodní účastí. červený KOHOUT

Dům techniky České Budějovice. spol. s r.o. pořádá 11. ročník konference s mezinárodní účastí. červený KOHOUT Dům techniky České Budějovice spol. s r.o. pořádá 11. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT která se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk.

Více

BETON 2010 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 17. BETONÁŘSKÉ DNY 2010

BETON 2010 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 17. BETONÁŘSKÉ DNY 2010 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2012

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2012 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO ČLENY

Více

AR JUNIOR 2016 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2016

AR JUNIOR 2016 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2016 AR JUNIOR 2016 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2016 INFORMAČNÍ SERVIS Termín: 24. 11. 25. 11. 2016 Dislokace: Výstaviště České Budějovice, a.s. pavilon Z Ředitel soutěže: Bc. Michal Jiroušek Hlavní

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

NABÍDKOVÝ LIST 2014 - 1 -

NABÍDKOVÝ LIST 2014 - 1 - NABÍDKOVÝ LIST 2014 Česká stomatologická komora pořádá řadu akcí a vyvíjí aktivity v oblastech, které Vám nabízejí možnost prezentace jména, výrobků a služeb. Přehled a stručnou charakteristiku naší nabídky

Více

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností pořádají 52. diabetologické dny Luhačovice 14. 16. dubna 2016 www.diab.cz www.dialuha2016.cz ÚVODNÍ SLOVO

Více

R E C Y C L I N G 2016

R E C Y C L I N G 2016 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENRSTVÍ ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB Pořadatel: Provozovna: TEXTIL INVEST s.r.o. Výstaviště Floria Na Poříčí 1041/12 K Výstavišti 4069/8 110 00 Praha 1 767 01 Kroměříž IČO: 253 76 977 Tel.č.: 724 609 799, 724 609 791 DIČ: CZ25376977 www.vystavistefloria.cz

Více

Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě 23 24 4 2014 workshop

Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě 23 24 4 2014 workshop Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2014 organizuje Český institut

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou I. INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2016 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 29. 4. 1. 5.2016, Hotel PORT Máchovo jezero, Valdštejnská 530,

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Pozvánka na 16. ročník konference ODPADY 21

Pozvánka na 16. ročník konference ODPADY 21 Pozvánka na 16. ročník konference ODPADY Ostrava, 20.. 4. 2016 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH

Více

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu. registrace včasná (do 15. června 2008, vč. úhrady)

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu. registrace včasná (do 15. června 2008, vč. úhrady) POKYNY K REGISTRACI MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ K ÚČASTI Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu. REGISTRAČNÍ POPLATKY registrace včasná (do 15. června 2008, vč. úhrady) registrace

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XI. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY

XI. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY XI. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY 1. 3. 10. 2015 Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové www.vakcidny.cz Pořádají Česká vakcinologická společnost ČLS JEP a Fakulta vojenského zdravotnictví UO PARTNERSKÁ

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

PROGRAM SYMPOZIA. Středa Fakulta stavební VUT v Brně, budova A. 19:00 21:30 Slavnostní zahajovací večer Aula A203

PROGRAM SYMPOZIA. Středa Fakulta stavební VUT v Brně, budova A. 19:00 21:30 Slavnostní zahajovací večer Aula A203 PROGRAM SYMPOZIA Středa 13. 5. 2015 Fakulta stavební VUT v Brně, budova A 19:00 21:30 Slavnostní zahajovací večer Aula A203 Slavnostní zahájení Předání cen: Významná osobnost v oboru sanací betonových

Více

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FIREMNÍ PREZENTACE 22. KONFERENCE HYDROIZOLACE 7. 9. PROSINCE 2011 HOTEL KURDĚJOV

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FIREMNÍ PREZENTACE 22. KONFERENCE HYDROIZOLACE 7. 9. PROSINCE 2011 HOTEL KURDĚJOV 22. KONFERENCE HYDROIZOLACE A V O Z O VK Y NA M 2011 O S T E C H 7. 9. PROSINCE 2011 HOTEL KURDĚJOV www.konferencehydroizolace.cz Konference je zařazena do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy

Více

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 9. 10. listopadu 2012 IKEM Praha pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně www.phlebology.cz prezident konference prim.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výběrové řízení dodavatele služeb spojených se zajištěním ubytování,

Více

24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017

24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu Partner konference Českomoravský beton, a.s. www.transportbeton.cz VÝZNAMNÍ VYZVANÍ ŘEČNÍCI ZE ZAHRANIČÍ! Konference s mezinárodní účastí 24. BETONÁŘSKÉ

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří pořádá Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025, tedy nejen

Více

Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst

Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst Fakulta dopravní ČVUT Praha pořádá odbornou mezinárodní konferenci na téma: Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst 8. vědecká mezinárodní konference Fakulty dopravní ČVUT v

Více

BeskydskÝ pediatrický

BeskydskÝ pediatrický Česká pediatrická společnost ČLS JEP BeskydskÝ pediatrický den 2016 8. dubna 2016 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Mgr. Michala Pobuckého, DiS. primátora statutárního města Frýdku-Místku

Více

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 6. 8. 10. 2016 Clarion Congress Hotel Prague NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní

Více

POZVÁNKA 27. konference prosince 2019 Hotel Galant Mikulov

POZVÁNKA 27. konference prosince 2019 Hotel Galant Mikulov POZVÁNKA 27. konference 10. - 11. prosince Hotel Galant Mikulov Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na již 27. mezinárodní konferenci HYDROIZOLACE, která se

Více

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu.

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. Odborný seminář Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. 18. 10. 2013 Inovační centrum a podnikatelský inkubátor TIC ČKD Praha Organizátor:

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - Katedra výchovy ke zdraví ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, Státním zdravotním ústavem Praha a ČSVV pořádá pod záštitou

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 1. česko-slovenská konference paliativní medicíny představuje fórum, na kterém se sejde několik stovek lékařů a sester z oboru onkologie, interny, geriatrie, algeziologie, pneumologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE NOREM ČSN EN 1992 (EUROKÓDU 2)

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE NOREM ČSN EN 1992 (EUROKÓDU 2) POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: ČBS 20 %, AO ČKAIT 5 % PŘI ÚČASTI NA 7. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis,

Více

Školení pracovníků elektrické údržby lanových drah Hotel SKALNÍ MLÝN ***, Blansko 15. - 17. 9. 2014 (pondělí-středa)

Školení pracovníků elektrické údržby lanových drah Hotel SKALNÍ MLÝN ***, Blansko 15. - 17. 9. 2014 (pondělí-středa) Školení pracovníků elektrické údržby lanových drah Hotel SKALNÍ MLÝN ***, Blansko 15. - 17. 9. 2014 (pondělí-středa) Zamerení školení: Školení je určeno pro všechny osoby pověřené řízením činnosti a činností

Více

PROGRAM KONFERENCE ANALYTIKA ODPADŮ 30. 11. 2011

PROGRAM KONFERENCE ANALYTIKA ODPADŮ 30. 11. 2011 3. cirkulář PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR Vás zve na konferenci, jejímž cílem je ověřit si zájem o problematiku analytiky odpadů a v kladném případě zahájit pravidelná setkávání odborné veřejnosti, která

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. www.cbz.cz 2. konference BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH 15. února 2006 Praha, Masarykova

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna. Sylva Vavrušová 16. 2. 2012 1/4 Zpracoval Datum Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna. Kdy 21. 23. března 2012 Kde Téma setkání Přednášející

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 13. a 14. dubna 2010 pořádaná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly zasedací místnost Krajského úřadu v Českých Budějovicích Program konference BIOPLYN 2010

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011 PROGRAMOVÝ VÝBOR doc. Dr. Ing. Martin Kubal doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Více

TECHNOLOGIE BETONU 1

TECHNOLOGIE BETONU 1 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s ZAHAJOVACÍ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE START VAŚÍ OSOBNÍ ČBS CERTIFIKACE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem

Více

Nabídka pro vystavovatele

Nabídka pro vystavovatele Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: prof. prof. MUDr. Ivan

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Praha, leden 2015 Roman Slavík předseda

Více

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 19. - 20. května 2017 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2017

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem.

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem. Na jak dlouho je možné vytvořit nezávaznou rezervaci? Nezávaznou rezervaci Vám můžeme vytvořit na 3 pracovní dny, pokud je zahájení zájezdu za dobu delší než 35 dní. Do té doby je třeba zaslat Vámi podepsanou

Více

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka)

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Výzva: Český svaz žen vyhlašuje v rámci projektu EQUAL Modelový

Více

TĚŽBA. a její dopady na životní prostředí VI. Staré Splavy, hotel Bezděz

TĚŽBA. a její dopady na životní prostředí VI. Staré Splavy, hotel Bezděz TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VI Staré Splavy, hotel Bezděz Programový výbor konference doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. RNDr. Kamila Trojáčková Ing. Pavel Vostarek RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU PVA EXPO PRAHA (PVA LETŇANY) Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 222 891 141 fax: 225 291 191

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci MÁJOVÉ SLAVNOSTI VE VLAŠIMI 2013 Pronajímatel (dále pořadatel) KULTURNÍ DŮM BLANÍK, se sídlem Komenského 22, 258 01 Vlašim, IČ: 71237615 a nájemce (dále prodejce) Jméno a

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO IMUNOLOGICKÉ DNY

XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO IMUNOLOGICKÉ DNY XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 24. - 25. května 2019 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2019

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016 ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016 1. MÍSTO KONÁNÍ Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 2. DATUM KONÁNÍ 4. 7. 2. 2016 3. VSTUPNÉ a PARKOVNÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY Parkovné 40 Kč/hod., celodenní 200

Více

Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa

Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa Česká lesnická společnost, o.s. a Česká lesnická společnost, základní pobočka při LDF MENDELU Vás srdečně zvou na odborný seminář: Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa Termín: Místo konání: 24.

Více

TECHNOLOGIE BETONU 1

TECHNOLOGIE BETONU 1 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s ZAHAJOVACÍ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE START VAŚÍ OSOBNÍ ČBS CERTIFIKACE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem

Více

SVAROVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

SVAROVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Vás zvou na celostátní konferenci SVAROVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ ve dnech 11. - 12. května 2016 Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ... Hotel

Více

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz I. informace VIII. kongres s mezinárodní účastí Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se SNH a CSS Sport V Hotel Hrotovice 17. 19.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodávající a provozovatel internetového obchodu: TIERRA VERDE s.r.o. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI, A1 až A4

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI, A1 až A4 A1 1 VYSTAVOVATEL Obchodní firma / jméno, příjmení: Sídlo / místo podnikání: Ulice: Město: PSČ: IČO: Stát: DIČ: Tel.: Fax: Http:// E-mail pro zasílání elektronických faktur (povinná položka v případě,

Více

TECHNOLOGIE KONFERENCE KONEČNÁ POZVÁNKA. Česká betonářská společnost ČSSI Partner konference

TECHNOLOGIE KONFERENCE KONEČNÁ POZVÁNKA. Česká betonářská společnost ČSSI   Partner konference KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu Partner konference Českomoravský beton, a.s. www.transportbeton.cz 15. KONFERENCE TECHNOLOGIE 2018 HLAVNÍ TÉMA Pohledové betony a jiné

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS Nemocnice na Homolce 20. 21. listopadu 2008 Česká kardiologická společnost pořádá ve dnech 20. 21. listopadu 2008 KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce Hlavní

Více

38. českou drůbežářskou konferenci s mezinárodní účastí

38. českou drůbežářskou konferenci s mezinárodní účastí Česká národní větev World Poultry Science Association, Česká národní větev World Veterinary Poultry Association, Česká asociace aviární medicíny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Státní veterinární

Více

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) 12. 13. listopadu 2010 I. kongres biologické léčby Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění současnost a perspektivy pořádá Česká lékařská společnost

Více

PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012

PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012 PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012 která se bude konat ve dnech 19. 3. 21. 3. 2012 v konferenčních prostorách KONGRESOVÉHO CENTRA HOTELU VORONĚŽ I. BRNO

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2015 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2015 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Ostrava 8.-10. října 2015 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2015 konající se ve dnech v Ostravě. Pořádaná konference

Více

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FIREMNÍ PREZENTACE 23. KONFERENCE HYDROIZOLACE PROSINCE 2012 HOTEL KURDĚJOV

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FIREMNÍ PREZENTACE 23. KONFERENCE HYDROIZOLACE PROSINCE 2012 HOTEL KURDĚJOV 23. KONFERENCE HYDROIZOLACE A V O Z O VK Y NA M 2012 O S T E C H 5. 7. PROSINCE 2012 HOTEL KURDĚJOV Konference je zařazena do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT 2 body. Vážení obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la 1. Všeobecná ustanovení Jako prodávající v internetovém obchodě Be2la originální březová kosmetika (dostupný na stránce: http://eshop.be2la.cz),

Více

Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH

Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH C 1 BASIC 96 m 2 Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH Cena zahrnuje: výstavní plochu 6 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, základní

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE...

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE... 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 2. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pomaturitní studium Jazykovou školou Jipka se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 6. - 8. 10. 2011 Clarion Congress Hotel Ostrava I. OZNÁMENÍ ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Výzva k předložení nabídek Tato veřejná zakázka je zadána v souladu se Směrnicí upravující zadávání zakázek malého rozsahu (vydané MŠMT pod č.j.: 2371/2009-14) a Dodatky č. 1 a 2 této směrnice pod názvem:

Více

NOVÉ BETONÁŘSKÉ NORMY 2009 NOVÉ MOSTAŘSKÉ NORMY 2009. Seminář KONEČNÁ POZVÁNKA. 1. června 2009 Praha, Masarykova kolej ČVUT

NOVÉ BETONÁŘSKÉ NORMY 2009 NOVÉ MOSTAŘSKÉ NORMY 2009. Seminář KONEČNÁ POZVÁNKA. 1. června 2009 Praha, Masarykova kolej ČVUT KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Seminář NOVÉ BETONÁŘSKÉ NORMY 2009 NOVÉ MOSTAŘSKÉ NORMY 2009 1. června 2009 Praha, Masarykova kolej

Více