SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá"

Transkript

1 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá XXII. mezinárodní sympozium a odbornou výstavu Konané pod záštitou: JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Onderky, MBA, primátora města Brna Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavla Štěpána, prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů MEDIÁLNÍ PARTNER BETONSERVER 23. května 2012 Slavnostní zahájení sympozia, Dům umění města Brna května 2012 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště Sympozium je zařazeno do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT 3 body.

2 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS si Vás dovolují pozvat na XXII. mezinárodní sympozium a odbornou výstavu 23. května 2012 Slavnostní zahájení, Dům umění města Brna května 2012 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště Záštita nad konáním sympozia SANACE 2012 JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Štěpán, prezident Českého svazu stavebních inženýrů Vědecký výbor sympozia: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. předseda výboru Doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Prof. Ing. Adolf Bajza, Ph.D. Prof. Ing. Juraj Bilčík, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Ing. Aleš Jakubík Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. Ing. Zdeněk Krejza Ing. Václav Pumpr, CSc. Milan Smeták Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Ing. Jiří Zach, Ph.D.

3 PROGRAMOVÉ SCHÉMA: 23. května 2012x 19,30 22,30 hod. 24. května 2012x 08,00 17,00 hod. 09,00 9,30 hod. 09,30 11,00 hod. 11,00 12,30 hod. 12,30 14,00 hod. 14,00 15,30 hod. 15,30 17,00 hod. 14,00 15,30 hod. 15,30 17,00 hod. 19,30 hod. 25. května 2012x 09,00 10,30 hod. 10,30 12,00 hod. 12,00 13,30 hod. 13,30 hod. Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno Slavnostní zahajovací večer - zahájení sympozia, spojené s předáním významných ocenění a koncertem Kongresové centrum, Brněnské výstaviště Registrace SÁL A Zahájení sympozia a doprovodné výstavy VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY Garanti bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. STATICKÁ SPOLEHLIVOST OBJEKTŮ A APLIKACE PRINCIPŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Garant bloku: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Přestávka oběd SÁL A VADY A PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, KVALITA A TRVANLIVOST SANACÍ Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ, LEGISLATIVNÍ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Garant bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. SÁL B ENERGETICKÉ SANACE BUDOV Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. SANACE GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ Garant bloku: Doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. Moravská chalupa, komplex hotelu Voroněž SANACE párty Kongresové centrum, Brněnské výstaviště SÁL A POKROČILÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO SANACE BETONU Garant bloku: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. STAVEBNÍ PRŮZKUM, DIAGNOSTIKA, PROJEKTOVÁNÍ, MONITORING Garant bloku: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. SANACE A ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - METODY -TECHNOLOGICKÉ POSTUPY - PŘÍKLADY Garant bloku: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. Závěr sympozia, oběd DOPROVODNÁ VÝSTAVA spojená s praktickým předváděním sanačních technologií 24. května ,00 18,00 hod. (přístup do Kongresového centra pro montáž - od 7,00 hod). 25. května ,00 15,00 hod. (demontáž bezprostředně po ukončení) Program jednotlivých přednášek SANACE 2012:

4 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) a Fakulta stavební VUT v Brně - Centrum AdMaS si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátém druhém ročníku mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2012, které se bude konat ve dnech května 2012, v Brně, Kongresovém centru v areálu Brněnského výstaviště. Mezinárodní sympozium SANACE je odborně zaměřenou akcí, která se každoročně koná v Brně na Brněnském výstavišti. Letošní ročník bude pro účastníky sympozia o to zajímavější, protože se podařilo v úzké spolupráci s výzkumným Centrem AdMaS významně rozšířit odborný program o okruhy dotýkající se pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií. Sympozium se orientuje přednostně na sanaci a údržbu stávajících konstrukcí. Současně však, díky novým materiálům, také na modernizaci procesů výstavby a využití nových technologických možností. Výzkumné Centrum AdMaS je součástí Fakulty stavební VUT v Brně a je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny. Kromě výzkumných aktivit se Centrum AdMaS zaměřuje také na spolupráci s firmami s cílem podpořit inovační potenciál těchto firem a propojit získané poznatky základního i aplikovaného výzkumu se stavební praxí. Historie SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, odráží vývoj sanací a oprav betonových konstrukcí od skromných začátků počátkem devadesátých let k plnohodnotnému segmentu na trhu stavebních prací v současnosti. Paradoxně k tomuto rozvoji přispívá i současná hospodářská recese se svým důrazem na snižování nákladů a omezování investičních aktivit. Významný je i enviromentální aspekt sanací. Tím, že významně prodlužují životnost konstrukcí, přispívají nemalou měrou ke snižování spotřeby stavebních hmot a zejména energeticky náročného cementu. Moderní sanační technologie jsou proto významným faktorem pro udržitelný rozvoj stavebnictví. Ve své podstatě představují sanace širokou technickou a ekonomickou problematiku s velkou dynamikou rozvoje, která vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Ano, dotýká se přímo investorů, projektantů, výrobců sanačních hmot, prováděcích společností, dodavatelů staveb, jako i výzkumných center co by poskytovatelů nejnovějších poznatků ze souvisejících teoretických oblastí. SSBK si klade za cíl šíření nejnovějších poznatků pro odbornou veřejnost, legislativní posílení oboru, zprostředkování zkušeností z realizací v tuzemsku a v zahraničí, ale i analýzu minulých omylů a důsledků přehnaného optimismu v otázkách životnosti betonových konstrukcí. V neposlední řadě sledujeme vývoj a aplikaci našich návrhů, postupů, materiálů, technologií a služeb při nové výstavbě, protože jejich význam a uplatnění již přerostl rámec pouhých oprav či údržby stávajících konstrukcí. Vlastní program sympozia je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl, pokrýt celou problematiku sanací betonových konstrukcí. Pro každý ročník sympózia, pak vybírá jeho organizační výbor hlavní téma, kterému je věnován větší prostor a ke kterému se většinou vyjadřují i autoři jednotlivých příspěvků. Pro letošní ročník zvolil organizační výbor aktuální téma: Sanace betonových konstrukcí - propojení vědy, výzkumu a praxe. V letošním roce, i z důvodů významného rozšíření odborného programu, jsme se rozhodli uspořádat sympozium v Kongresovém centru Brněnského výstaviště. Získali jsme tím nejen dostatek prostoru, ale zachovali i komfort snadné dostupnosti, pohodlného parkování i možnosti ubytování v blízkosti konferenčních prostor. Program doplňuje doprovodná výstava i neformální společenské setkání účastníků sympozia SANACEparty. Abychom mohli věnovat maximální časový prostor odborné části, sympozium je zahájeno již v předvečer akce, tzn. 23. května 2012 od 19,30 hod. v prostorách Domu umění města Brna, který se nachází v historickém centru Brna. Při příležitosti Slavnostního zahajovacího večera budou předány ceny Významná osobnost v oblasti sanací betonových konstrukcí, Sanační dílo roku 2011, Sanační materiál roku 2011 a dále budou oceněny diplomové práce studentů vysokých odborných škol. Slavnostní zahajovací večer bude završen koncertním vystoupením vokálního souboru Voxtet. Po celou dobu konání odborné akce je zajištěno tlumočení čeština/slovenština angličtina.

5 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POŘADATEL Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) a VUT v Brně, Fakulta stavební - AdMaS ORGANIZACE AKCE Ing. Hana Némethová, Sirotkova 3134/54a, Brno, IČO: , DIČ: CZ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ Slavnostní zahájení 23. května 2012 v 19,30 hod. Dům umění města Brna, Malinovského nám.2, Brno. Odborná část a 25. května Kongresové centrum, areál Brněnského výstaviště. Vstup služebním vchodem č.1. Parkování pro osobní auta na parkovišti před bránou č.1. Doprovodná výstava se uskuteční v totožném termínu v předsálí Kongresového centra. REGISTRAČNÍ poplatek, platba, PŘIHLÁŠKA, TERMÍNY VLOŽNÉ/SLUŽBA Člen SSBK + škola Ostatní účastník Zvláštní vložné - doktorand Vstupenka - Slavnostní zahajovací večer Sborník SANACE 2012*) - navíc Stravné**) *) sborník v jednom vyhotovení (včetně CD) je již součásti účastnického poplatku, v případě zájmu o další publikace příslušný počet je možné doobjednat ve formuláři závazné přihlášky. **) stravné zahrnuje obědy na oba dny v restauraci, která se nachází přímo v budově Kongresového centra. Objednané poukázky budou předány při registraci. ***) zvýšená částka platí rovněž pro platbu v hotovosti na místě. Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude účtováno DPH v platné výši. Formulář závazné přihlášky je přílohou pozvánky. Účastnický poplatek zahrnuje: účast na odborném programu a doprovodné výstavě publikaci sborník SANACE 2012 včetně CD vstupenku na společenské setkání SANACEparty informační a propagační materiál občerstvení Slavnostní zahajovací večer vstupenka není součástí vložného, je nutné si ji v případě zájmu objednat zvlášť a její cena bude připočtena k registračnímu poplatku. Objednaný počet vstupenek bude zaslán předem poštou. Vložné a další výše uvedené služby je nutné uhradit před konáním akce na základě zaslaného daňového dokladu. Výše vložného je dána termínem doručení závazné přihlášky. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě objednaných služeb a poslán bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Ve formuláři je možné přihlásit větší počet účastníků. Uzávěrka přihlášek se základním vložným je 17. května 2012, po tomto termínu budou akceptovány přihlášky se zvýšeným vložným. Při nedodržení splatnosti faktury která je dána uzávěrkou základního vložného (17. května 2012) bude doúčtován doplatek ve výši rozdílu mezi základním a zvýšeném vložným. Vložné platí všichni účastníci včetně přednášejících a účastníků z řad vystavovatelů s vyjímkou čestných hostů sympozia. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník a CD bude zasláno poštou. Zvláštní vložné doktorand je určeno pro studenty s prezenční formou studia, zahrnuje všechny výše uvedené služby účastnického poplatku, pro uplatnění je nutné doložit doklad o studiu. Přihlášení je možné také prostřednictvím on-line na webové stránce sympozia: nebo UBYTOVÁNÍ Požadavek zajištění rezervace ubytování vyznačte ve formuláři závazné přihlášky. Ubytování si hradí účastníci sami v hotelové recepci. Rezervaci je možné provést pouze pro přihlášené do 17. května Hotel Hotel VORONĚŽ I.**** Hotel VORONĚŽ II.*** ZÁKLADNÍ - do ,00 Kč 4 450,00 Kč ,00 Kč 200,00 Kč 400,00 Kč 300,00 Kč Jednolůžkový pokoj 2 220,00 Kč 1 995,00 Kč ZVÝŠENÁ - po ***) 4 450,00 Kč 4 950,00 Kč Dvoulůžkový pokoj 2 610,00 Kč 2 160,00 Kč

6 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Komplex Hotelu VORONĚŽ se nachází cca 100 m od areálu Brněnského výstaviště na ul. Křížkovského 47, Brno. Výše uvedené ceny ubytování jsou včetně snídaně, městského poplatku a DPH. Uvedené ceny můžeme garantovat pouze pro rezervace formou přiložené závazné přihlášky na akci. V případě naplněnosti stavu rezervací, budeme Vás kontaktovat telefonicky. DOPROVODNÁ VÝSTAVA Doprovodná výstava bude instalována v předsálí Kongresového centra a bude probíhat po celou dobu konání akce. Instalace vlastních propagačních systémů na vyhrazené - objednané místo bude možná 24. května 2012 od 7,00 hod. Demontáž bezprostředně po ukončení akce. Podmínky a možnosti účasti na výstavě a další firemní prezentace jsou samostatnou přílohou této pozvánky. Účast na výstavě je podmíněna uhrazením registračního poplatku. Na základě vyplněného formuláře objednávky bude vystavena faktura po akci. Ceny uvedené v objednávce jsou bez DPH, členové SSBK mají slevu 20% na všechny služby uvedené ve formuláři. Uzávěrka objednávek na doprovodnou výstavu je 17. května REGISTRACE Registrace je umístěna v hale Kongresového centra od 8,00 hod. po celou dobu konání akce. U registrace obdrží účastníci jmenovku, sborník s CD, poukázky na oběd (pokud byly objednány), vstupenku na SANACEparty, další informační a technicko-propagační materiály. STORNO Zrušit účast nebo objednané služby je možné pouze písemnou formou. Při zrušení účasti do 7. května 2012 nepodléhá žádnému poplatku, do 17. května 2012 činí storno poplatek 50% z fakturované částky po 17. květnu 2012 je storno poplatek již v plné výši fakturovaných služeb Vrácení plateb nebo jejich částí bude provedeno dobropisem po akci. Podpisem závazné přihlášky účastník akceptuje výše uvedené stornopodmínky a to včetně přihlášení prostřednictvím internetu. ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK, OBJEDNÁVEK A DALŠÍ INFORMACE Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Sirotkova 3134/54a, Brno. Tel.: , , FAX: , Aktuální informace týkající se přípravy a samotné akce : SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ VEČER Na úvod 22. ročníku mezinárodního sympozia SANACE 2012 pořádá SSBK a VUT v Brně, Fakulta stavební - AdMaS Slavnostní zahajovací večer, který se bude konat ve středu 23. května 2012 do 19,30 hod. v prostorách Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno. Součástí programu Slavnostního zahajovacího večera bude předání významných ocenění a v druhé části programu se uskuteční koncert vokální skupiny VOXTET. Vstupenky na Slavnostní zahajovací večer je nutné objednat ve formuláři závazné přihlášky. Cena vstupenky je 200 Kč/osobu a bude účtována společně s registračním poplatkem. Přihlášeným účastníkům bude zaslána vstupenka včetně programu předem poštou. Počet míst je kapacitně omezen. SANACE párty Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a VUT v Brně, Fakulta stavební - AdMaS si Vás dovolují pozvat na společenské setkání účastníků sympozia, které se bude konat dne 24. května 2012 od 19,30 hod. v prostorách komplexu Hotelu VORONĚŽ ve stylové restauraci MORAVSKÁ CHALUPA. Vstupenka na společenský večer je již součástí vložného registračního poplatku. Vstupenky budou účastníkům předány při registraci.

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

SBORNÍK. 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU"

SBORNÍK. 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU SBORNÍK 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU" konáné pod záštitou PhDr. Vladimíra Špidly, místopředsedy Vlády

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více