04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8"

Transkript

1 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

2 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet i vy. Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme. Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli přispět článkem, svědectvím či povzbuzením, kontaktujte nás. Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou kdekoli. Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení! Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila český národ. Jsme zde proto, aby byl český národ spasený! Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání! Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost, svobodu, pokoj, vítězství a zdraví. vydalo: Biblické Centrum Víry o.s. Členové redakce : Kukla Vítězslav Kuklová Iveta Jazyková korektura: Bc. Petřinová Pavlína Hana Petřinová Slovo víry

3 Skrze Něj Písmo neříká, že se máme snažit stát se novým stvořením. Říká, že jsme se stali novým stvořením a máme podle toho začít žít. Říká, že máme nový život, nového člověka a že si ho máme na sebe obléknout. Nikoli, že máme vyrábět nového člověka. Když začneme oblékat naši mysl do nového stylu myšlení, změní to celý náš život. Když si člověk myslí, že je slabý a musí nějak s hříchem a pokušením bojovat, pak samozřejmě bude bojovat. Když však někdo pochopí, že v Ježíši je silný, že je předurčen k vítězství a, že jeho silou je Ježíš sám, pak to již není zápas, ale demonstrace Boží moci v našem životě.

4 Nemusíme a ani nemáme hledat sílu v sobě, ale v Něm, v Ježíši. On se stal naším životem. Jan 14:6 Já jsem ta cesta, pravda a život. Ježíš řekl, že On je život. On je naším životem, tím novým životem, který máme díky novému narození. Už se nemusíme snažit žít pro Ježíše, On se stal naším životem. Právě s takovým myšlením dojdeme k tomu, že jsme v úplně jiné pozici. Brzy zjistíme, že On je vším ve všem. On je naším novým životem, naším pokojem, naší spravedlností, naším posvěcením, naší silou. 1. Korintským 1:30 Jen díky Němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. A právě z této nové pozice můžeme začít žít jinak. Budeme žít z místa kde jsme silní, kde máme vše, co potřebujeme k tomu, abychom žili nový život. Z místa nového stvoření, kde Ježíš je vším, co potřebujeme k tomu, abychom žili, co pro nás Bůh připravil. Efezským 2:10 Jsme přece Jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Nyní je Ježíš v tobě a On je tvým životem. Čím více si budeme uvědomovat, že On se stal naším novým životem, tím více bude On v našem životě vidět. pastor Vítězslav Kukla

5 Nálepky pastor Iveta Kuklová Každý z nás ve svém životě dostal nějakou nálepku. Tím mám na mysli, že nás lidé nějak pojmenovali. Možná, že už ve školce, doma od rodičů, ve škole od učitelů, od spolužáků, v dospívání, v manželství, od přátel. Každý si nás nějak představuje. V dětství se nálepky mohly nazývat např. ty nešiko, nemehlo, nemotoro nebo také ty to nezvládneš, nikdy nic nedokážeš, nemáš na to atd. Každý si může dosadit tu svoji nálepku, kterou mu někdo někdy dal. Když jsme se těmito nálepkami začali zabývat, zjistili jsme, že se začínáme formovat do podoby, kterou nás pojmenovali. Díky Bohu, že Bůh má pro nás úplně jiné nálepky. Chci nás všechny dnes povzbudit. Pokud vám někdo někdy dal jakoukoliv nálepku, Ježíšova krev je mocná a zničila je všechny. Vy si teď můžete nalepit novou a lepší nálepku, která je přímo od našeho milovaného Tatínka. Pro případ, že byste nevěděli jakou nálepku si vybrat, uvádím pár příkladů:

6 Chtěné a milované dítě K čemukoliv přiložíš svou ruku, se mi daří Vykoupený vzácnou krví Všechno můžu v Kristu, který mě posiluje Přísloví 23:7 Tak jak o sobě člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. Přemýšlejte o sobě tak, jak o vás smýšlí Bůh a nenechte nikoho, aby určoval to, kým jste. Nezapomeňte, že vaším Pánem je Ježíš a On je dobrý Pán.

7 Milí čtenáři, v tomto čísle Vám přinášíme novinku. Pastor Alexander Procházka připravil Biblický kurz, ve kterém se budeme v sedmi lekcích postupně zabývat základními kameny našeho křesťanství. Věříme, že Vás tento kurz požehná a upevní ve víře. Obsah celého kurzu: 1) Kdo je Ježíš Kristus? 2) Evangelium 3) Znovuzrození a křest vodou 4) Pokání 5) Křest Duchem Svatým a mluvení jazyky 6) Boží Slovo a modlitba 7) Církev Lekce první: KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

8 Ježíš Kristus je: 1) Bůh Ježíš je Bůh (Jan 8:24, 20:28), 2. osoba Boží trojice Boží Syn. Bůh je trojjediný (1. Jan 5:7). To znamená, že Bůh je jeden, ale zároveň jsou Ho 3 osoby Otec, Syn a Duch Svatý. Žádná z těchto osob není menší ani větší, ale každá z nich má jinou službu. Žijí spolu v dokonalé harmonii a lásce. Nikdy nejsou v sebemenším rozporu, navzájem se milují a respektují. Spolu tvoří jednoho Boha. 2) člověk Jakmile byl Ježíš v Marii počat, stal se člověkem. Ježíš se nazývá v Bibli také jako syn člověka. Bůh dal Ježíšovi lidské tělo (Židům 10:5, Jan 1:14), aby mohl přijít na svět a vykoupit nás z hříchu svojí smrtí na kříži. Zároveň však nepřestal být ani na chvíli Bohem (Jan 3:13), protože Bůh nemůže přestat existovat to by už nebyl Bůh. Takže Ježíš je zároveň 100% Bůh a 100% člověk. (Římanům 5:15) A to platí i dnes, protože jako člověk byl vzkříšen z mrtvých. (Skutky 2:24) Stal se prvním člověkem, který žije ve vzkříšeném, obnoveném těle. Stejně tak i naše těla budou vzkříšena (Římanům 8:11) nebo proměněna při vytržení. (Filipským 3:21) Je zároveň Božím Synem i synem člověka. Kromě hříchu byl ve všem úplně stejný jako my lidé. (Židům 4:15) Nikdy nezhřešil. (1. Petr 1:19) ŽIVOTOPIS člověka Ježíše Narodil se z židovské dívky Marie, která byla panna. Byl nadpřirozeně počat Duchem Svatým bez přispění muže. (Lukáš 1:26-38) Až do svých 30 let žil obyčejný zbožný život. Tehdy vyrůstal, pracoval a vždy se zajímal o věci svého nebeského Otce. (Lukáš 2:49)

9 Ve 30 letech byl pokřtěn v řece Jordán, sestoupil na něj Duch Svatý a začala jeho nadpřirozená služba. (Lukáš 3:21-23, Skutky 10:38) 3 roky Ježíš chodil po Izraeli, kázal, vyučoval, uzdravoval nemocné a vyháněl z lidí démony. (např. Lukáš 8:27-56) Kázal, vyučoval o Božím království a říkal lidem, aby se obrátili (udělali pokání). (Marek 1:14-15) Ježíš všechny zázraky udělal jako člověk až po té, co byl pokřtěn Duchem Svatým. (Skutky 10:38) Proto Bible říká, že budeme dělat stejné skutky (zázraky) jako On. (Jan 14:12) Po třech letech přišel čas, aby Ježíš za nás zemřel na kříži a vykoupil nás z duchovní smrti. (Matouš 27:50, Jan 10:11, 1. Petr 1:18-19) (více v Lekci Evangelium) Po třech dnech byl Ježíš vzkříšen z mrtvých a vyzdvižen do nebe, kde sedí po Boží pravici a přimlouvá se za lidi. (1. Petr 3:22, 1. Jan 2:1) 3) Ježíš znovu přijde (Skutky 1:11) Ježíš znovu přijde na tuto zemi a nastolí zde spravedlivé tisícileté království. (Zjevení 20:4-6) Těsně před tím bude vytržení všech spasených do nebe (1. Tesalonickým 4:16-17), kde budou krátce na svatbě beránkově. Budou se radovat a oslavovat setkání s Ježíšem. Po tisiciletém království Bůh stvoří novou zemi a nové nebe (Zjevení 21:1), kde budeme žít s Bohem navěky. CENTRUM VÍRY PLZEŇ, pastor Alexander Procházka, kopírování a šíření povoleno. Inspirováno Gruntem, vydaným Vodou života

10 TICHÁ SKLIZEŇ Ve snu jsem se ocitl v mysli umírajícího muže, který byl již nějaký čas v kómatu. Jeho rodina se za něj modlila, ale nevěděli, zda přijal Krista. Vše, co věděli určitě bylo, že během svého života odmítal veškerou jejich snahu vést jej k Pánu. Byl jsem tak zasažen akutní potřebou tohoto člověka, že jsem během snu prožíval jeho pocity, myšlenky a zápasy skoro jako by šlo o moje vlastní. Přestože měl téměř zavřené oči a jeho schopnost vidět byla zamlžená, mohl vidět své blízké u postele. Pokoušel se navázat spojení se svou rodinou, ale nebyl schopen pohnout paží. Slyšel jsem, jak je volá jménem, ale jeho ústa nevydala ani hlásku. Jedna z příbuzných ho žádala: Jestli mě slyšíš, sevři mou dlaň. Umírající to slyšel a sevřel její prsty, jeho dotyk však nebyl znát. Muž byl sice při vědomí, slyšel jejich modlitby, cítil teplo jejich polibků na tváři, ale byl zcela neschopen viditelně reagovat. Pýcha a izolace, které ovládaly jeho srdce během života, byly pryč. Smrt se přibližovala a ten člověk věděl, že není připraven na věčnost. Pod povrchem nehybného těla se vedla válka o jeho duši a Ježíš ji vyhrál. Umírající se nakonec podrobil neúnavné síle Boží lásky a získal pokoj. Bylo to během času v nemocnici, kdy se modlil a přijal Ježíše jako svého Spasitele. Byl jsem svědkem toho, jak se marně snažil z posledních sil říci rodině, že přijal Krista. Náhle přístroje, na kterých byl napojen spustily alarm. Jeho srdce bilo naposledy a já se ocitl nad tělem muže, který právě zemřel. Po pokoji pobíhaly sestřičky, zatímco rodina se ve zmatku stáhla do rohu. Mysleli si, že

11 odešel, aniž by poznal Ježíše a to je ničilo víc než realita smrti sama o sobě. Otřásl jsem se a probudil. Pán promluvil k mému srdci: Řekni jim, že je se mnou. Přestože už uběhl nějaký čas od tohoto snu, vzrůstá ve mně přesvědčení, že mnoho Božích dětí tíží hluboká bolest nad smrtí nespasených blízkých. Samozřejmě, že tento sen není pro všechny. Jsou však někteří, pro které jsem tento sen od Boha přijal. Odevzdávám vám toto poselství v obecném smyslu, protože Duch Svatý mě ujistil, že On to dosvědčí v srdcích těch, kterých se to osobně týká. Také jsem cítil naléhavost předat tento sen dál, neboť Bůh má pro tebe důležitou práci. Nicméně nepřítel si používá nevyřešenou ztrátu, aby zasel pochybnosti do tvé duše. Trápíš se nejen odchodem blízké osoby, ale také pochybuješ o Boží lásce a moci modlitby. Tvoje důvěra v Boha je narušena. Právě v tomto čase však potřebuješ povstat a modlit se za další členy rodiny. Milovaní, přestože ohledně tajemství života existuje mnoho otázek, nesmí nám to temné zastřít Boží dobrotu. Víme, že Bůh nás miluje, a proto poslal svého Syna, aby zemřel za naše hříchy. Ježíš řekl: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdo vidí mne, vidí Otce a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce? (Jan 14: 9 podle Kralické Bible) Když se díváme na Krista, vidíme Boha a víme, že o nás pečuje. Dodávám ještě, že někteří lidé ztratili své milované v náhlých tragédiích, kdy nebyl čas činit pokání a obrátit se k Bohu. Rád bych vám připomněl, že mnozí z těch, kteří se přiblížili smrti dosvědčují, že se před jejich očima odehrál film jejich života. Říkají, že v té chvíli jakoby se čas dramaticky zpomalil. Věřím, že i v případě náhlé smrti se toto děje. Podle těchto svědectví je dostatek času v pozměněném vědomí uvažovat nad celým svým životem a udělat rozhodnutí nebo alespoň volat k Pánu. Pane Ježíši, díky že jsi zemřel za mé hříchy, je mnoho věcí, které neznám, ale vím, že jsi dobrý. Ty věci, kterým nerozumím, dávám Tobě. Důvěřuji Ti a vkládám do Tvých rukou péči o ty, které miluji. Tento článek je možné kopírovat a rozesílat. Autor by si pouze přál, aby s článkem také kolovala informace o jeho webových stránkách. Jakékoliv dotazy, které se týkají vyučování Francise Frangipana, je možné zasílat na Kéž vám Bůh dá srdce jako má On sám. autor článku: Francis Frangipane, překlad Marika Starhová

12 Vnitřní zjevení! Matouš 16:15-18 A za koho mě máte vy? zeptal se. Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha! odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Ježíš se ptal, za koho Jej lidé považují. Petr odpověděl, že On je Mesiáš, náš Spasitel. Ježíš pak pronáší slova, která jsou často předmětem sporů. Podíváme-li se do slovníků, otevře se nám pohled do zákulisí. Když se podíváme na slovo Petr, pak v řečtině je to pet'-ros. Dále slovo skála je pet'-ra. Vidíme zde tedy, že jde o dvě slova. Pet -ros znamená kus skály a Peť ra znamená solidní skála.

13 Pokud si někdo myslí, že Bůh měl v úmyslu postavit svou církev na člověku, určitě by Ježíš použil slovo Pet -ros, což neučinil. Také by se to přelo s jinými místy Písma, kde říká, že nemáme spoléhat na člověka, ale máme důvěřovat Bohu. Co, nebo kdo tedy byl tou skalou? Můžeme to vidět z kontextu tohoto rozhovoru. Ježíš se ptal, za koho Jej mají. Mluvil o sobě, o tom kdo je. Mluvil o tom, že On, Ježíš je Spasitel. Dále samo písmo ukazuje, kdo je duchovní skála. 1. Korintským 10:4 A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus. Když se lidí začnou zabývat, na kom staví svůj život, pak dojdou k bodu, kdy budou vědět, že brány pekel je nemohou přemoci, protože stojí na Skále, na Ježíši Kristu. Nespoléhají na sebe, nebo druhé lidi, ale na Ježíše Krista. Věřím, že i to je důvod, proč apoštol Pavel psal do Efezu, co se za ně modlí. Efezským 3:14-19 Proto klekám na kolena před Otcem, Jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás Jeho Duch podle bohatství Jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Je to poznání, zjevení ohromné Boží lásky k nám, které vede ke stabilitě. Když náš život bude postavený na této skále, pak budeme silní a nedobytní. Zakořeněni, ukotveni v Jeho lásce k nám, nám dá rozhled a hloubku toho, kým jsme nyní a co pro nás Bůh plánuje. pastor Vítězslav Kukla

14 Hra loto Milé děti, zahrajte si novou hru! Nejdříve si oba archy hry podlepte tvrdou čtvrtkou. Obrázky i kartičky vystřihněte. Ke každému obrázku patří vždy sedm kartiček stejné barvy. Hra je určena pro tři hráče. Každý má před sebou jeden obrázek. Všechny kartičky jsou na hromádce rubem nahoru. Hráči postupně berou kartičky z hromádky a přiřazují ke svým obrázkům. Kdo má svých sedm kartiček jako první, vyhrává. Hezkou zábavu! Tyto vystřihovánky pro vás připravila Elena Zbořilová

15

16

17 PRAHA Armáda spásy, Lidická 18a, Praha 5 (poblíž Anděla) JDEME intenzivní seminář I ty můžeš evangelizovat ukážeme ti jak na to sobota 4. května Ježíš povolal každého člověka ke kázání evangelia a získávání ztracených. Semináře nazvané Jdeme! (Jednodenní efektivní motivace evangelistů) přinášejí odpovědi na tyto a další podobné otázky: Cítíte se být nejistí a nesmělí ve chvíli, kdy máte mluvit s druhými lidmi o víře? Když už se odvážíte, nejste si jistí, co přesně byste měli říkat? Nevíte jak vést někoho ke Kristu? Program Náš jednodenní seminář vám pomůže nalézt odpovědi a objevit radost z evangelizace a získávání ztracených. Na tomto semináři přijmete to nejlepší ze Školy ohně prostřednictvím vyučování instruktorů CfaN, videoklipů a modliteb za osobní zmocnění k evangelizaci. Vyučují Stanislav Hart lektor Školy ohně Reinharda Bonnkeho Reinhard Bonnke (video), Jiřina Hartová, Dan Kolinger, Tomáš Ulrich 9:00 Registrace Chvála a modlitba 17:00 Konec 1. část: Základní principy evangelizace Přestávka na kávu 2. část: Metody a principy evangelizace Přestávka na oběd 3. část: Boží Slovo a Duch Svatý Přestávka na kávu 4. část: Osobní svědectví Modlitby za požehnání a vyslání Mezinárodní tréninkový institut Reinharda Bonnkeho (IRBTI) byl založen proto, aby pomáhal křesťanům být aktivní a maximálně efektivní v evangelizaci. Všem křesťanům dává k dispozici zkušenosti a odborné znalosti osvědčeného evangelisty Reinharda Bonnkeho.

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y M E Z I P L O T Y Č E R V E N 2 0 0 7 V yjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 Dobré jitro, jsme rádi, že jsme opět zde, abychom vás pozdravili ve všemohoucím jménu Pána Ježíše. Doufám, že jste měli podivuhodný čas k Jeho

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více