Příručka občana 2.0 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka občana 2.0 1"

Transkript

1 Příručka občana 2.0 1

2 verze 2.0 / 2015 Jste Občan 2.0! Frank Bold vám gratuluje. A pomáhá Jste součástí sítě aktivních občanů Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří se různým způsobem, a podle svých možností, zapojují do veřejného života. Držíte v rukou příručku, jejímž cílem je představit vám, jaké možnosti a nástroje má Občan 2.0 ke zlepšování věcí kolem sebe. Ať už s občanskými aktivitami teprve začínáte nebo už máte něco za sebou, věříme, že vám bude užitečná. 2

3 Schopnosti Občana 2.0 Občan 2.0 mění svět k lepšímu. Jak to dělá? Má snad nějaké superschopnosti? Odvaha Představivost Má odvahu chtít, aby byly věci lepší. Ví, že má nárok na příznivé životní prostředí i odpovědnou práci politiků a úředníků. Umí si představit, že by věci mohly být lepší. Že by se v parku mohlo dát příjemně posedět, že by mohl být vzduch čistší, že by se místní politici a úředníci mohli starat o dobro svých občanů. Vůle Nejsou to žádné superschopnosti. A vážně to stačí. To ostatní už jsou jenom nástroje. Představíme vám ty nejdůležitější. Má vůli hledat řešení v diskuzi a spolupráci s ostatními. A to bez ohledu na to, v jaké roli se právě nachází občan, úředník či třeba expert na územní plánování. 3

4 Vaše nástroje Jako aktivní občan můžete ovlivňovat rozhodování státní správy a samosprávy tím, že se jej budete přímo účastnit. Z právního hlediska existují dva základní typy účasti na rozhodování: konzultativní a plnoprávná. Dosažení plnoprávné účasti je náročnější, ale poskytuje účinnější právní nástroje. Získáte silnější pozici při upozorňování na případy, kdy státní orgány nedodržují zákony, překračují své pravomoci, rozhodují svévolně nebo podjatě. Proti takovým postupům se můžete odvolat, požadovat přezkum konečného rozhodnutí, obrátit se na nadřízený orgán nebo dokonce na soud. Podstatou konzultativní účasti je právo kohokoli seznámit se s informacemi, které se týkají rozhodování úřadu, a vyjadřovat se k nim. Máte k dispozici nástroje, které jsou snadné a otevřené pro každého a umožňují zapojit se už v počátečních fázích rozhodování o důležitých věcech. Jsou dialogem občanů s úřady a politiky, nemají však samy o sobě právní sílu donutit státní orgány naslouchat. Oba typy účasti přispívají k lepší činnosti úřadů, kvalitnějším rozhodnutím a znesnadňují plýtvání, uplácení a tunelování. Špatnostem se nejlépe daří tam, kde se nikdo nezajímá a neozve. 4

5 Dívejte se Základem je dozvědět se včas O tom, co se chystá, vás zpravidla nikdo sám od sebe informovat nebude. Nikdo vám nepošle dopis ani o tom, že se vašeho pozemku týká připravovaná změna územního plánu. Sledujte pravidelně úřední desku Na úředních deskách, jak fyzických, tak elektronických, se zveřejňují důležité skutečnosti týkající se obce, města, kraje nebo státních orgánů. Může se jednat například o informace o změnách územních plánů, o záměru obce či kraje prodat pozemky nebo stavby. Můžete se přijít podívat na jednání zastupitelstva nebo nahlédnout do zápisu z jednání. Ze zasedání zastupitelstva můžete také pořizovat záznam a informovat veřejnost o tom, co se chystá. Buďte ve správnou chvíli na správném místě Pokud jste se dobře dívali, je velká šance, že jste zachytili problém v zárodku. Gratulujeme. Vaše šance něco změnit jsou teď nejvyšší, nezapomeňte si však hlídat lhůty 1, ve kterých se můžete vyjádřit a zapojit. Sledujte ogranizaci, které důvěřujete V České republice existují stovky organizací, které sledují různá lokální nebo celostátní témata. Vyberte si organizaci, které důvěřujete a jejíž téma je vám blízké, a nechte se od ní průběžně informovat. V mapě případů na webu Franka Bolda najdete desítky lokálních spolků po celé České republice. Najděte si sympatický spolek ve vašem okolí 2. 1) 2) 5

6 Ptejte se Spousta věcí se dá zjistit na internetu Aniž byste museli kamkoliv chodit, na internetu můžete zjistit například informace o rozpočtech obcí, veřejných zakázkách, příjemcích státních či evropských dotací nebo o hlasování politiků. Pokud nezjistíte, co jste potřebovali, zeptejte se Máte právo na informace od státních orgánů, orgánů obcí a krajů a institucí, které hospodaří s veřejnými prostředky. Informace vám musí poskytnout například obec, krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí, ale i Ředitelství silnic a dálnic nebo ČEZ. Vaše právo na informace upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zeptat se můžete ústně, telefonicky, poštou nebo elektronicky. Jak přesně postupovat, co se bude dít po odeslání žádosti o informace, a co dělat, když vám neoprávněně odmítnou informace sdělit, se dozvíte v sekci Právo na informace 1 v online poradně Franka Bolda. Zorientujte se v zákonech V online poradně Franka Bolda jsou vám k dispozici stovky rad, vyřešených dotazů, právních vzorů a specializovaných manuálů. Od právního minima až po specializovanou argumentaci. 1) 6

7 Ozvěte se Máte právo vyjádřit svůj názor a být slyšet Můžete vystoupit na jednání zastupitelstva, podat písemnou připomínku k připravovanému územnímu plánu nebo stavebnímu záměru či zahájit veřejnou debatu s politiky. Napište jim Přes server Napistejim.cz můžete přímo oslovit politiky. Pokud svůj příspěvek vložíte jako veřejný, dozví se i ostatní, o co vám jde a co na to říká oslovený politik. Udělejte ze svého okolí lepší místo Všimli jste si rozbité lavičky, chybějícího kanálu nebo hromady odpadků. Zdá se vám, že někde chybí přechod nebo že veřejné prostranství leží ladem a chátrá. Není nic snazšího než dát odpovědným orgánům vědět přes portál Lepší Místo: Zapojte víc lidí Informujte o svých záměrech své spoluobčany a zapojte je do řešení problému. Společně budete moct dosáhnout například projednání vaší záležitosti zastupitelstvem či radou obce, založit spolek a účastnit se správních řízení, podat místo připomínky právně silnější námitku, ustanovit zástupce veřejnosti při projednávání územního plánu nebo vyvolat místní referendum. 7

8 Braňte se Nevzdávejte to po prvním neúspěchu Nemá smysl si nic nalhávat. Je velká pravděpodobnost, že hned napoprvé nedosáhnete žádné hmatatelné změny. Úřady a politici mnohde stále ještě žijí v představě, že spolupráce s občany jim jenom komplikuje práci. Pokud mají zrovna na práci něco nekalého, svou vytrvalostí jim to skutečně můžete zkomplikovat. Pokud jste využili dostupné nástroje a úřad nebo politik postupuje zjevně protiprávně, využijte možnosti obrany. Odvolejte se. Podejte stížnost nadřízenému orgánu, žádejte přezkum rozhodnutí, obraťte se na veřejného ochránce práv. V některých situacích je na místě obrátit se na soud nebo na orgány činné v trestním řízení. Když to nevzdáte, uspějete. Obraťte se na nás Jestliže jste v řešení problému dospěli až sem, možná se vám bude hodit podrobnější právní pomoc. Obraťte se na nás! V případech veřejného zájmu vám poskytneme až 5 hodin bezplatného právního poradenství v oblastech ochrany životního prostředí, nezákonného postupu úředníků a korupce. Vytvoření této příručky a činnost Servisu pro občany v roce 2014 byly podpořeny Ministerstvem vnitra v rámci programu Prevence korupčního jednání. Advokátní kancelář Šikola & Partneři, člen konsorcia Frank Bold, podporuje Občany

9 Sledujte Aplikace státních úřadů a ministerstev Katastr nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz informace o vlastnictví k pozemkům a stavbám Obchodní rejstřík kdo vlastní a řídí obchodní společnost, co je náplní její činnosti a další Registr státních dotací cedr.mfcr.cz jaké dotace (výše, období, účelové určení atd.) dostala společnost ze státního rozpočtu ARES wwwinfo.mfcr.cz/ares souhrnný přístup k datům z různých registrů Zákony všechny zákony v platném znění Náš stát NášStát sdružuje více než tři desítky online nástrojů a aplikací, které nám umožňují kontrolovat práci politiků a úředníků, zlepšovat naše okolí a aktivně se podílet na veřejném životě. Pomocí těchto nástrojů se dozvíte mnoho užitečných informací. Kolik korun z vašich daní jde na vzdělání nebo na pokrytí státního dluhu? Jaký rozpočet má vaše obec a jaké problémy ji trápí? Co dělá váš zastupitel a jak jej můžete oslovit? Webový rozcestník NášStát.cz spravuje Fond Otakara Motejla. 9

10 Jak začít využívat síť Občana 2.0 Učit se jednat s úřady jako profík Chcete-li ve svém okolí něco změnit, kontaktu s úřady se nevyhnete. Stojí za to naučit se, jak s nimi jednat tak, abyste dosáhli toho, na co máte právo. Dennodenně přicházíme se zákony a úředními postupy do styku v teorii i v praxi. Každý měsíc vám v elektronickém Rádci 2.0 nabídneme jedno téma a k němu aktuální právní know-how, vzor podání a nejzajímavější vyřešené dotazy, a k tomu přístup ke všem minulým číslům. Nechat se inspirovat Úzce spolupracujeme s desítkami spolků po celé České republice. Jednou za měsíc vám v elektronickém Zpravodaji Občana 2.0 nabídneme inspirativní příběh Občanů 2.0 a aktuální úspěchy z lokálních případů, které sledujeme a pomáháme řešit. U všech zkoumáme jejich věcnou a právní stránku a věříme v důležitost jejich řešení i dobré motivace a styl těch, kdo je řeší. Potkat se s dalšími Občany 2.0 Několikrát do roka se s týmem Občana 2.0 objevujeme na akcích jako barcamp, NGO market, zažít města jinak a podobně. Čas od času pořádáme debaty a právní semináře nebo vystupujeme jako jejich účastníci. Na všechny tyto akce zveme zejména prostřednictvím Facebooku Frank Bold 1 a na všech se můžete potkat jak s námi, tak s dalšími Občany 2.0. Zapojit se Občan 2.0 nemusí být tím, kdo všechno sám zařídí. Občan 2.0 se může prostě jenom ve správný čas připojit k aktivitě, kterou pořádá někdo jiný. Budeme vás informovat o možnostech zapojení, o kterých jsme přesvědčení, že mají smysl a šanci něco změnit 2. 1) https://www.facebook.com/frankboldlive 2) Ze všech ových rozesílek se můžete kdykoliv odhlásit 10

11 Podrobnější návody naleznete v naší online poradně nezákonná stavb hledat Rekonstrukce státu Prosazujeme 9 zákonů, které omezí prostor pro systémovou korupci a rozkrádání státu. Poprvé v historii jsme spojili nejvýznamnější protikorupční organizace s byznysem a stovkami občanů a rozjeli největší občanskou lobbistickou akci v dějinách České republiky. Rekonstruujeme také zdola. Principy Rekonstrukce státu pomáháme zavádět v obcích. Téma: Rekonstrukce obcí, Chcete nám pomoct? Nejvíce nám pomůžete pravidelným finančním příspěvkem, který nám umožní rozšiřovat naši právní pomoc a dlouhodobě sledovat důležitá témata, zákony a případy, které ovlivňují budoucnost nás všech. Napište na 11

12 mění svět. Právem. Budoucnost potřebuje svobodnou a informovanou společnost. Strkejte nos do věcí, které se vás týkají. Co se chystá a kdo to bude platit? Jak plánuje obec využívat veřejná prostranství? Co bude s parkem a veřejnou zelení? Kam jdou veřejné peníze? Od koho obec nakoupila a za kolik? Korupci a nehospodárnému utrácení veřejných peněz, stejně jako ničení přírody a vašeho okolí, se totiž nejlépe daří tam, kde se nikdo nedívá a nezajímá. 12

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

Zapojte se SMSkou. Mgr. Pavel Doucha, Mgr. Vendula Zahumenská

Zapojte se SMSkou. Mgr. Pavel Doucha, Mgr. Vendula Zahumenská Zapojte se SMSkou Mgr. Pavel Doucha, Mgr. Vendula Zahumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných Ekologickým právním servisem lokálním občanským

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

Jak uspořádat místní referendum

Jak uspořádat místní referendum Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Jak uspořádat místní referendum Máte právo rozhodnout

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti... Obsah Úvod...2 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku....4 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...9 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit...13 Milada

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OBSAH Úvod 2 Územní plánování 3 Politika územního rozvoje 3 Zásady územního rozvoje 4 Územní plán 6 Regulační plán 9 Územní opatření

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ GI projekt o.p.s., komunitní plánování od roku 2000 METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ V PRŮBĚHU TVORBY ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

15 Kraje v České republice

15 Kraje v České republice Kraje v České republice Ing. Ladislav Kryštof JUDr. Luboš Průša Mgr. Aleš Mik Autor obrázku pan Barták podle svého zvyku domýšlí představu vyššího územního celku, jehož rozměrům odpovídají i vyšší činitelé.

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTŮ SF 2007 2013 ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY Tato publikace vznikla v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a je spolufi nancována z prostředků

Více

3 Hospodaření s majetkem obce

3 Hospodaření s majetkem obce Hospodaření s majetkem obce Ing. Jan Kerner Bohatá nevěsta je poměrně jasný pojem. Taková nevěsta vlastní dům se zahradou a bazénem, pěkné auto a k tomu ještě kulatou sumičku na kontě. Ale bohatá obec?

Více

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ Přinášíme Vám souhrn měsíčníků

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Na cestě k úspěchu leží překážky. Jak je překonat. vyhnout

Více