ROBERT DESNOS. Personální bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROBERT DESNOS. Personální bibliografie"

Transkript

1 ROBERT DESNOS Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA DESNOSE Knihy Básně. Ve výboru Adolfa Kroupy. [Předmluvu napsal Josef Stuna. S komentářem Václava Navrátila]. 1. vyd. Praha : Dělnické nakladatelství, , [I] s. Kdybys věděla [bibliofilie]. [Přeložil Adolf Kroupa. Litografií vyzdobila Ludmila Jiřincová. Typogr. upravil Mirka Severin]. [Česko : Ruda Klinkovský, 1965?]. [12] s. : il. Nedopitá láhev. [Z francouzských originálů... vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s. : il. Od mramorovej ruže k ruži železnej. Výber zost. a prel. J. Mihalkovič. Bratislava : Slovenský spisovateľ, s. Prostory spánku. [Přeložili Adolf Kroupa... et al. Texty i obrazovou přílohu vybral Adolf Kroupa. Předmluvu napsal Adolf Kroupa a Ludvík Kundera]. Vyd. 1. Praha : Odeon, s., [28] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. Robert Desnos. ( ). [Pro účastníky tryzny za Roberta Desnose, konané dne 14. října Výběr veršů z francouzštiny přeložil a úvodem opatřil Adolf Kroupa]. Praha : Kmen, , [I] s. Zítra se bude mluvit řečí květin. [Z francouzských originálů vybral, přeložil a kalendárium sestavil Miroslav Kapinus]. [Olomouc] : Votobia, s. Zpěvobajky a květomluva. Volně přebásnil Kamil Bednář. Ilustrovala Ludmila Jiřincová. Vyd. 2., v Aventinu 1. Praha : Aventinum, s. : il. Antologie Pro zítřky, které zpívají. Francouzští spisovatelé ve vězení. [Z francouzského originálu uspořádal Gabriel Audisio. Přeložil Karel Marek]. Praha : Svoboda, , [v] s. Hudebniny SLUKA, Luboš: Květomluva [hudebnina]. Cyklus písní pro střední hlas a klavír. Na slova Roberta Desnose ve volném přebásnění Kamila Bednáře. Freie deutsche Nachdichtung zur gegebenen Music von Adolf Langer. Praha : Editio Musica Humana, partitura (17 s.). Díla zveřejněná v časopisech To srdce, jež nenávidělo válku. [Báseň. S poznámkou o autorovi.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , s. 2. Noční strážce na Mostě směnárníka. [Báseň. S charakteristikou autora.] Přel. Adolf Kroupa. Československý voják, 10, 1960, č. 2, s obr. 1

2 Dáváš se první ulicí vpravo [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Host do domu, 7, 1960, č. 6, s Tolik jsem o tobě snil. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Kultura 1960, 4, 1960, č. 26, s. 8. Muži. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Charakteristiku autora naps. if. Literární noviny, 9, 1960, č. 24, s. 8. Vidí, jak do dáli táhnou stěhovaví koně. [Básně. S charakteristikou autora.] Přel. Adolf Kroupa a Ludvík Kundera. Světová literatura, 5, 1960, č. 3, s obr. Kukačka. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , Příloha, s. 1. Láhev v řece. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , Příloha, s. 1. Zpěv nebe. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Zemědělské noviny, , s. 4. To srdce. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Hlas revoluce, 18, 1965, č. 12, s. 6. Ďábelská slavnost. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Květy, 15, 1965, č. 22, s. 27. Ebenový život. [Verše.] Přel. Adolf Kroupa. Literární noviny, 14, 1965, č. 23, s každodenní básně a 1 filmový námět. [Z neznámých textů.] Přel. Adolf Kroupa. Kulturní tvorba, 4, 1966, č. 26, s. 9. Zítřek. [Verše.] Přel. Jan Pilař. L amitié Friendship, 4, 1970/1971, č. 10, s. 5. Letní soumrak. [Verše. S poznámkou o autorovi.] Přel. Gustav Francl. Lidová demokracie, , s. 6. O květině lásky a stěhovavých koních. [Báseň.] Přel. a pozn. o autorovi naps. Adolf Kroupa. Československý voják, 21, 1972, č. 2, s. 9. Okno. [Verše.] Přel. J. Hajný. Tvorba, 1973, č. 22, s. 1. Zdravím vás. [Báseň.] Hlas revoluce, 28, 1974, č. 30, s. 6. Strážce na mostě Pont-au-Change. [Báseň.] Přel. Vladimír Brett. Rudé právo, , Haló sobota [příloha], s. 9. 2

3 Probuzení. [Báseň. S poznámkou o autorovi.] Hlas revoluce, 34, 1980, č. 24, s. 6. Slunečnice. Chrpa. [Říkadla.] Přel. Kamil Bednář. Ohníček, 9, 1984/1985, č. 20, s obr. Prospekt ; Byl jeden list ; Letní stmívání ; Letní noc ; Útočiště ; Vinobraní ; Jeskyně. [Poezie.] Přel. Miroslav Kapinus. Haló noviny, 10, , č. 192, Obrys / Kmen [příloha], č. 33, s. 1. Smutek, nic než smutek. [Úryvky z knihy Nedopitá láhev.] Tvar, 13, , č. 12, s. 15. Tresty pekelné aneb Nové Hebridy (fragmenty). [Literární texty.] Přel. Dagmar Steinová. Analogon, 2002, č. 34/35, s il. Z LITERATURY O ROBERTU DESNOSOVI Knihy BÁNEROVÁ, Dagmar: L expression imagée dans la poésie de Pierre Reverdy et de Robert Desnos [rukopis]. [Diplomová práce.] Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, , [2] s. BUCHOLE, Rosa: L évolution poétique de Robert Desnos. Bruxelles : Palais des Académies, s. Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique. Des fleurs de Boheme pour rendre hommage au poete français Robert Desnos = České květiny pro francouzského básníka Roberta Desnose. Prague : Institut Francais, [2005?]. 8 s. : il., portréty. EGGER, Anne: Robert Desnos. [Paris] : Fayard, xiv, 1165 s., [12] s. obr. příl. : il. JANDA, Josef: Přetrvávání paměti. Pocta Robertu Desnosovi = The persistence of memory. Homage to Robert Desnos. [Texty Josef Janda, Bill Howe]. [Překlad Viktor Faktor, Bruno Solařík, Dagmar Štěpánková]. Terezín : Památník Terezín, s. : il. Poétiques de Robert Desnos. En hommage a Marie-Claire Dumas. Actes de la Journée d études du 25 novembre Textes réunis par Laurent Flieder. Fontenay-aux-Roses : ENS Éditions, c s. Elektronické zdroje, e-book Robert Desnos [elektronický zdroj]. Surrealism in the twenty-first century. [Autoři textu] Marie-Claire Barnet, Eric Robertson and Nigel Saint (eds). Oxford ; New York : Peter Lang, c p. : ill. Modern French identities. V. 58. Stati KOPÁČ, Radim PECH, Aleš: Bibliografická poznámka. In: Desnos, Robert: Nedopitá láhev. [Výbor prózy a poezie]. [Z francouzských originálů vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč. Ilustrace Veronika Bromová... et al.]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s

4 KROUPA, Adolf KUNDERA, Ludvík: Hlas Roberta Desnose. [Předmluva.] In: Desnos, Robert: Prostory spánku. [Přeložili Adolf Kroupa... et al. Texty i obrazovou přílohu vybral Adolf Kroupa. Předmluvu napsal Adolf Kroupa a Ludvík Kundera]. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1984, s. 13-[64]. NAVRÁTIL, Václav: Komentář k básním Roberta Desnose. In: Navrátil, Václav: O smutku, lásce a jiných věcech. Vyd. 1. Praha : Torst, 2003, s ŘEZÁČ, Jan: Stále je slyšet hlas Roberta Desnose. [Předmluva.] In: Desnos, Robert: Nedopitá láhev. [Výbor prózy a poezie]. [Z francouzských originálů vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč. Ilustrace Veronika Bromová... et al.]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s ŘEZÁČ, Jan: Stále je slyšet hlas Roberta Desnose. In: Řezáč, Jan: Deliria, aneb, Malá příprava pozůstalosti. (1). Praha : Concordia, 2004, s STUNA, Jan: V Olomouci o francouzském básníkovi. In: Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. 28. Praha : Oswald, 2000, s VŠETIČKA, František: Jezdec na nejpředsunutější hlídce. [Doslov.] In: Desnos, Robert: Zítra se bude mluvit řečí květin. Olomouc : Votobia, 2000, s Články r.: Tryzna za Roberta Desnose. Mladá fronta, 1, , č. 126, s. 3. l.: Aragon do Prahy. [Tryzna za Roberta Desnose uspořádaná Syndikátem českých spisovatelů a návštěva L. Aragona v Praze.] Mladá fronta, 1, , č. 127, s. 3. Louis Aragon. [Tryzna za Roberta Desnose uspořádaná Syndikátem českých spisovatelů a návštěva L. Aragona v Praze.] Kulturní politika, 1, , č. 5, s. 1. KROUPA, Adolf: Za Robertem Desnosem. Kritický měsíčník, 6, 1945, s STUNA, Jan: Poslední chvíle Roberta Desnose. Mladá fronta, , [s. neuvedeno]. if: [4. července by se dožil šedesáti let ]. Literární noviny, 9, , č. 24, s. 8. (pk): překlady A. Kroupy. [Též Robert Desnos.] Červený květ, 5, 1960, č. 11, s k: Nedožitá šedesátka Roberta Desnose. Hlas revoluce, 13, 1960, č. 13, s. 5. KROUPA, Adolf: Před patnácti lety Host do domu, 7, 1960, č. 6, s obr. 4

5 A. K.: Legenda o poslední básni. Kultura 1960, 4, 1960, č. 26, s obr. Hlas Roberta Desnose. Plamen, 2, 1960, č. 7, s. 65. ib: Jako zázrakem [Též Robert Desnos.] Plamen, 2, 1960, č. 11, s KROUPA, Adolf: Básník moderního zázračna. Rudé právo, 45, , č. 157, s. 2. KROUPA, Alois: Statečný básník. Hlas revoluce, 18, , č. 12, s obr. KROUPA, Adolf: Dva neznámé texty Roberta Desnose. Impuls, 2, 1967, č. 1, s NEZVAL, Vítězslav: Kresba Roberta Desnose. Dialog, 4, 1969, č. 5, s STUNA, Josef: Růže Roberta Desnose. Dialog, 4, 1969, č. 5, s KROUPA, Adolf: Nezapomeneme Roberta Desnose. Svobodné slovo, , s. 4. (ak): Desnosův odkaz. Rovnost, , s. 5. KROUPA, Adolf: Poslední léta Roberta Desnose. Svobodné slovo, , s. 5. KROUPA, Adolf: Osvobozené Francie nejkrásnější syn. Tvorba, , č. 24, s. 2. BRETT, Vladimír: Robert Desnos. Literární měsíčník, 4, 1975, č. 7, s obr. (fh): Básník lásky, naděje a odvahy. Hlas revoluce, 32, 1978, č. 1, s obr. ADAMEC, Oldřich: Básníkova smrt. [Fejeton se zmínkou o smrti R. Desnose v Terezíně.] Rudé právo, 59, , č. 82, s. 5. (mz): Kdo byl Robert Desnos? Průboj, 37, , č. 154, s. 5. KUBÍN, Václav: Básník každodenního zázračna. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 6, s KUBÍN, Václav: Robert Desnos stále mezi námi. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 7, s

6 KUBÍN, Václav: Robert Desnos v půli cesty. Tvorba, 1985, č. 22, Kmen [příloha], s. 8. BRABEC, Jiří: Básník R. Desnos v Terezíně. Národní osvobození, , č. 12, s obr. BERÁNKOVÁ, Eva: Komu Řád bílé sněženky? Český jazyk a literatura, 44, 1993/1994, č. 9/10, s KOUKAL, Pavel: Statečný básník Robert Desnos. Severočeský regionální deník, 5, , č. 133, s obr. Terezínská vzpomínka na odbojáře a básníka surrealistické imaginace. Lidové noviny, 8, , č. 134, s. 19. (nak): Znamení smrti a láska. Hospodářské noviny, 39, , č. 172, [s. neuvedeno]. KOUKAL, Pavel: České květiny pro francouzského básníka. Severočeský regionální deník, 5, , č. 215, s obr. BERGER, Pierre: Robert Desnos. Připomínka výročí úmrtí. Štěpánská 35. La nouvelle revue francais de Prague, 1995, č. 4/6, s. 35. KOUKAL, Pavel: Surrealistický konec francouzského básníka v Terezíně. Ústecký deník, 8, , č. 129, SD magazín [příloha], s obr. CHATEAU, Ladislava: Robert Desnos byl básníkem, aniž o tom věděl. Před 55 lety zemřel v terezínském koncentračním táboře jeden z nejvýznamnějších představitelů surrealismu. Lidové noviny, 13, , č. 132, s. 24. Fot. SUK, Jan: Dvě ženy Roberta Desnose. Nové knihy, 40, , č. 28, s il. MONTARD, Estelle de: Robert Desnos ( ). Štěpánská 35. La nouvelle revue francais de Prague, 2000, č. 1/3, s. 29, 31 ; s. 28, 30. MUSILOVÁ, Daniela: Francouzskému básníkovi věnovali malíři svá díla. Deník Litoměřicka, , s. 18. Robert Desnos. Právo, 12, , č. 145, s. 2. JANDA, Josef: Výstava o výstavě. Roš Chodeš, 65, 2003, č. 3, s. 16. (jst): Vědecká knihovna se pyšní Desnosovým sborníkem. Olomoucký deník, 16, , č. 21, s. 9. HOLUB, Drahoslav: Mluvíme s vámi o své naději, ne o svých strastech. [Text připraven na základě podkladů od Drahoslava Holuba.] Literární noviny, 16, , č. 17, s

7 jst: Autorem vzpomínky na Roberta Desnose je olomoucký medik. Olomoucký deník, 16, , č. 134, s. 7. DIERNA, Giuseppe: Tváře ženy. (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží). [Též Robert Desnos.] Přel. Zdeněk Frýbort. Analogon, 2005, č. 44/45, s DIERNA, Giuseppe: Tváře ženy II. (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží). [Též Robert Desnos.] Přel. Zdeněk Frýbort. Analogon, 2006, č. 46, s ANTOŠOVÁ, Svatava: Bez servítků. [Fejeton o R. Desnosovi, K. H. Máchovi a básnickém textu Z. Barborky.] Tvar, 20, , č. 11, s. 9. MAŠÍKOVÁ KONŠTANTOVÁ, Irena: Paříž Roberta Desnose a Jiřího Slavíčka. Písecký deník, , č. 98, s. 9. POLÁČEK, Jiří: Básnické nekrology Vítězslava Nezvala. [Též Robert Desnos.] Universitas. Revue Masarykovy univerzity, 46, 2013, č. 4, s obr. TAŠEVSKÁ, Barbora: Po stopách básníka. Až do Terezína. Mladá fronta Dnes. Olomoucký kraj, , č. 147, s. 3. Recenze knihy Básně la: Výbor z básní Roberta Desnose. Zemědělské noviny, 3, , č. 276, s. 2. Libovolný osud ak: Neznámý Desnos. [Soubor neznámých textů.] Tvorba, 1976, č. 7, s. 14. Nedopitá láhev HRBÁČ, Petr: Sklon lidí pokládat přítomnost za realitu. Tvar, 14, , č. 3, s. 21. KOPÁČ, Radim: Opuštěná náměstí Roberta Desnose. Babylon, 12, , č. 1, s. 7. Od mramorovej ruže k ruži železnej STUPKA, Vladimír: Robert Desnos Od mramorovej ruže k ruži železnej. [Výbor veršů, Slovensko.] Impuls, 1, 1966, č. 5, s Prostory spánku HRBATA, Zdeněk: Hlas Roberta Desnose. Tvorba, 1985, č. 11, Kmen [příloha], s

8 KUBÍN, Václav: Robert Desnos stále mezi námi. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 7, s LIVANSKÝ, Karel: Poezie odvahy. Rudé právo, , s. 5. Zítra se bude mluvit řečí květin fv: Literatura. Lidové noviny, 13, , č. 159, s. 20. jj: Zítra se bude mluvit řečí květin. Slovácké noviny, 10, , č. 27, s. 12. jst: Nová publikace. Památce Roberta Desnose. Olomoucký deník, 12, , č. 278, s. 19. PAVERA, Libor: Votobia nabízí neznámou řeč květin. Mladá fronta Dnes. Jihovýchodní Morava, , s. 6. PAVERA, Libor: Vydání výboru veršů Roberta Desnose uvádí juvenilie, ale také opomíjené šansony básníka. Mladá fronta Dnes. Severní Morava a Slezsko, , s. 6. Recenze na filmy Básníkova smrt (1963), rež. Drahoslav Holub BRETT, Vladimír: Aux rivages du passé assassiné. [Na březích zavražděné minulosti. Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] La vie tchécoslovaque, 11, 1963, č. 11, s obr. HOLUB, Drahoslav: Smrt básníka. [Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] Haló noviny, 7, , č. 197, Dějiny a dnešek [příloha], s obr. Smrt básníka Roberta Desnose. Ztracené a nalezené svědectví dokumentárního filmu. [Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] Haló noviny, 16, , č. 17, Obrys Kmen [příloha], s. 1, 3. 4 il. DĚJINY LITERATURY, ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY BRANDON, Ruth: Neskutečné životy. Surrealisté [Z anglického originálu... přeložila Jana Novotná]. Hodkovičky [Praha] : Pragma, c s., [24] s. obr. příl. ČECH, Pavel: Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu ( ). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, s. ČERNÝ, Václav: Francouzská poezie (Deset kapitol o moderní francouzské poezii). 1. vyd. Praha : Kra, s. DĚJINY francouzské literatury 19. a 20. století. 2, vyd. Praha : Academia, 1976, s ,

9 DĚJINY francouzské literatury 19. a 20. století. 3, Od 30. let do současnosti. 1. vyd. Praha : Academia, 1979, s. 139, 140, 162, 165, 176, 573, 640, 866. DEJINY francúzskej literatúry. [Zprac.] A. Vantuch... [et al.]. Bratislava : CAUSA editio, 1995, s Encyklopédia literárnych diel. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989, s FIALA, Václav: Umělecká Paříž. Průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů. Praha : Lidové noviny, 2002, s. 75, 125, 174. FISCHER, Jan Otokar: Přehled francouzské literatury s ukázkami v originále. Velká anthologie francouzské literatury. 1 vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1952, s , 379. FRÜHAUF, František: Literární tradice na Litoměřicku. Litoměřice : Okresní pedagogické středisko, 1965, s. 17. HRYCH, Ervín: Velká kniha světového humoru. 1. vyd. Praha : Regia, 2003, s JURÍČEK, Ján: Encyklopédia spisovateľov sveta. Zostavovateľ Ján Juríček. 3., preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Obzor, 1987, s KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 3. dopl. vyd. Praha : Albatros, 2001, s KROUPA, Adolf: Sto moderních básníků. Uspořádal Adolf Kroupa. Praha : Československý spisovatel, 1967, s Klub přátel poezie. Výběrová řada. Sv. 49. NADEAU, Maurice: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. [Z francouzského originálu přeložil Zbyněk Havlíček. Doslov Jan Gabriel]. 1. vyd. ve Votobii. Olomouc : Votobia, s., [24] s. obr. příl. POSPÍŠIL, Ivo: Světové literatury 20. století v kostce. Americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. [Pod vedením Iva Pospíšila zpracovali Simoneta Dembická... et al.]. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s SLOVNÍK francouzsky píšících spisovatelů. Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, maghreb a severní Afrika, Černá Afrika, Libanon, Oblast Indického a Tichého oceánu. 1. vyd. Praha : Libri, 2002, s ŠRÁMEK, Jiří: Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc : Votobia, 1997, s ŠRÁMEK, Jiří: Panorama francouzské literatury od počátku po současnost 1. Vyd. 1. Brno : Host, 2012, s (Zpracovala: Jana Bednářová) 9

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11.

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. FRANTIŠEK MUZIKA Personální bibliografie Z DÍLA FRANTIŠKA MUZIKY Knihy Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU 1963. 677 s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. Krásné písmo ve vývoji

Více

LAWRENCE FERLINGHETTI

LAWRENCE FERLINGHETTI LAWRENCE FERLINGHETTI Personální bibliografie Z DÍLA LAWRENCE FERLINGHETTIHO Knihy Čtu báseň která nekončí. Vybral a přeložil Jan Zábrana. 1. vyd. P., Československý spisovatel 1984. 270 s. Il. (některé

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

IVAN BUNIN. Personální bibliografie

IVAN BUNIN. Personální bibliografie IVAN BUNIN Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BUNINA Knihy Antonovská jablka. Z rus. orig. vybral a uspoř. Jan Zábrana. Přel. kol. Vladimír Novotný: Příběhy klidného zoufalství, doslov. 1. vyd. P., Odeon

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s.

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. JACK KEROUAC Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA Knihy Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. Big Sur. Z angl. přel. Markéta Kaněrová, předmluva Ann Charters.

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie LADISLAV KLÍMA Personální bibliografie Z DÍLA LADISLAVA KLÍMY Knihy Arkanum. P., Trigon 1990. 54 s. Arta a jiné příběhy. Vybral a k vyd. připravil M. Ohnisko. Brno, Nakladatelství G 1992. 17 s. Boj o vše.

Více

JOHN GALSWORTHY. Personální bibliografie

JOHN GALSWORTHY. Personální bibliografie JOHN GALSWORTHY Personální bibliografie Z DÍLA JOHNA GALSWORTHYHO Knihy Bratrství. Román z londýnského života. Přel. Z. Franta. P., Laichter 1917. 3 l., 386 s. Laichtrova Sbírka krásného písemnictví ;

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

ALFRED DE MUSSET. Personální bibliografie

ALFRED DE MUSSET. Personální bibliografie ALFRED DE MUSSET Personální bibliografie Z DÍLA ALFREDA DE MUSSETA Knihy Andrea del Sarto. Přel. a předml. naps. P. M. Haškovec. P., Ant. Bouček [1909]. 52 [1] s. Nová edice. Sv. 2. Dílo. Přel. [kol.].

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie ALBERTO MORAVIA Personální bibliografie Z DÍLA ALBERTA MORAVII Knihy (přeložené do češtiny) Agostino. Z ital. orig. přel. a doslov naps. Eva Ruxová. Il. Jan Černý. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1964. 85 s.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

FRANCIS SCOTT FITZGERALD FRANCIS SCOTT FITZGERALD Personální bibliografie Z DÍLA FRANCISE SCOTTA FITZGERALDA Knihy Čriepky šťastia. Výber z poviedok. Z angl. orig. prel. Magda Brandoburová, Verona Chorváthová a Katarína Jusková.

Více

NORMAN MAILER. Personální bibliografie

NORMAN MAILER. Personální bibliografie NORMAN MAILER Personální bibliografie Z DÍLA NORMANA MAILERA Knihy Americké tajemství. Příběh Lee Harveye Oswalda. Z. angl. orig. přel. P. Kolmačka. Plzeň, Mustang 1997. 826 s. Beletrie ; Sv. 46. Americký

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA. výběr literatury z fondu KJM

KAREL HYNEK MÁCHA. výběr literatury z fondu KJM KAREL HYNEK MÁCHA MÁCHOVO DÍLO výběr literatury z fondu KJM B14360 Máj / Karel Hynek Mácha ; ilustrace Jan Zrzavý; doslov Helena Kupcová]. Ve vydavatelství Nibiru vyd. 1. Praha : Nibiru, 2009, 69 s. :

Více

ALBERT CAMUS. Personální bibliografie

ALBERT CAMUS. Personální bibliografie ALBERT CAMUS Personální bibliografie Z DÍLA ALBERTA CAMUSE Knihy Cizinec. Z franc. přel. Miloslav Žilina. Dosl. naps. Jindřich Veselý. 4. vyd. P., Odeon 1988. 116 s. Cizinec. Pád. Přel. Miloslav Žilina.

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie VÁCLAV HRABĚ Personální bibliografie Z DÍLA VÁCLAVA HRABĚTE Knihy Blues. Blues pro bláznivou holku a jiné básně. 2. vyd. P., Labyrint 1999. 172 s. Blues pro bláznivou holku. Z autorovy rukopisné pozůstalosti

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty.

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty. GUSTAV KLIMT Personální bibliografie Z DÍLA GUSTAVA KLIMTA Knihy KLIMT, Gustav: Gustav Klimt. [Z anglického orig. přel. Jana Vlčková.] 1. vyd. [Frýdek-Místek], Alpress 2005. 80 s. Il. Z LITERATURY O GUSTAVU

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s.

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s. IVAN BLATNÝ Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BLATNÉHO Knihy Hledání přítomného času. 1. vyd. P., MF, Práce a Svoboda 1947. 82 [3] s. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Ilustr. D. Wagnerová. Doslov naps.

Více

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie HERMÍNA TÝRLOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA HERMÍNY TÝRLOVÉ Filmy režírované Hermínou Týrlovou Co jim schází? (1947) Den odplaty (1960) Devět kuřátek (1952) Dvě klubíčka (1962) Ferda Mravenec (1943),

Více

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s.

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. ORHAN PAMUK Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA Knihy Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. Černá kniha. Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. 530 s. Istanbul : vzpomínky

Více

VIRGINIA WOOLFOVÁ. Perosonální bibliografie Z DÍLA VIRGINIE WOOLFOVÉ. Knihy

VIRGINIA WOOLFOVÁ. Perosonální bibliografie Z DÍLA VIRGINIE WOOLFOVÉ. Knihy VIRGINIA WOOLFOVÁ Perosonální bibliografie Z DÍLA VIRGINIE WOOLFOVÉ Knihy Flush. Příběh lásky a přátelství. Z angl. přel. a doslov napsala H. Žantovská. P., Vyšehrad 1994. 111 s. Jak to vidí současník.

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Kategorie času v literatuře Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy GEORGE ORWELL Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA Knihy Farma zvířat. Pohádkový příběh. Z angl. Přel. Gabriel Gossel. 2. vyd., v nakl. Práce a v tomto překl. 1. vyd. P., Práce 1991. 80 s. Hold

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

CHRISTIAN MORGENSTERN

CHRISTIAN MORGENSTERN CHRISTIAN MORGENSTERN Personální bibliografie Z DÍLA CHRISTIANA MORGENSTERNA Knihy Beránek měsíc. Z něm. přel. a doslov naps. Josef Hiršal, Bohumila Grögerová. Ilustr. Paul Klee. 2. vyd. P., Odeon 1990.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy OSCAR WILDE Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA Knihy Balada o žaláři v Readingu. Prel. Jana Kantorová - Balíková. Ilustr. Dušan Kállay. 1. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981. 97 s. - Kruh

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy Altman, Jack, 1001 snů /Jack Altman ; [z anglického originálu... přeložila Jana Jebáčková]. V Praze :Ikar,2003 ISBN:80-249-0228-1

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (Personální bibliografie) Z LITERATURY O FELIXU MENDELSSOHNU-BARTHOLDYM Knihy GAMMOND, Peter: Velcí skladatelé. 1. vyd. P., Svojtka a Vašut 1996, s. 108-109. POSADOVSKÁ, Dagmar:

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice.

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice. 6. Obrazová příloha 1. Portrét F. D. Mertha, převzato z publikace Střípky vzpomínek F. D. Merth očima přátel (2000/2010), uspořádal I. Nikl. 2. F. D. Merth ve Strašíně, převzato z Rukopisů (1980), KDM.

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy RAINER MARIA RILKE Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO Knihy... a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vybral, uspoř., životopis. pásmo sest. a doslov napsal Hanuš Karlach. Ilustr. S. Kolíbal.

Více

Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ

Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06 Název materiálu: Moderní umělecké směry surrealismus a poetismus Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Jana Jourová Surrealismus 1. Vyhledej v Čítance

Více

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy UMBERTO ECO Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA Knihy Foucaltovo kyvadlo. Z ital. orig. přel. Zdeněk Frýbort. P., Český klub : Simon and Simon 1999. 566 s. Jak napsat diplomovou práci. Z ital. přel.

Více

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie LUIGI PIRANDELLO Personální bibliografie Z DÍLA LUIGIHO PIRANDELLA Knihy Černý šátek. Z ital. orig. přel. Nina Tučková. P., Adolf Synek 1933. 33, [I] s. Omnia. [Sv.] 31. Člověk, zvíře a ctnost. Novely.

Více

KONSTANTIN BIEBL. Personální bibliografie

KONSTANTIN BIEBL. Personální bibliografie KONSTANTIN BIEBL Personální bibliografie Z DÍLA KONSTANTINA BIEBLA Knihy Bez obav. Básně z let 1940-1950. Il. Václav Bláha. 3. vyd., v SNKLHU 1. vyd. P., SNKLHU 1958. 249 s. - Skvosty. Sv. 13. Cesta k

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

ALFRED HITCHCOCK. Personální bibliografie

ALFRED HITCHCOCK. Personální bibliografie ALFRED HITCHCOCK Personální bibliografie Z DÍLA ALFREDA HITCHCOCKA Knihy -ještě jednou strašidla. Vybral Alfred Hitchcock. Z angličtiny přeložili Zdeněk Rosenbaum a Jaroslav Čejka. P., ABR 1996. 351 s.

Více

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN JOHN RONALD REUEL TOLKIEN Personální bibliografie Z DÍLA JOHNA RONALDA REUELA TOLKIENA Knihy Básně. Napsal a ilustroval J.R.R. Tolkien Z angličtiny přeložili František Vrba (sv. 1, 2); Petr Štěpán a Stanislava

Více

PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY

PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Dagmar Perstická, Moravská zemská knihovna v Brně Již šestým em probíhá v České republice projekt Ministerstva kultury ČR Česká knihovna, u jehož zrodu koncem

Více

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie JOYCE CAROL OATES Personální bibliografie Z DÍLA JOYCE CAROL OATES Knihy Americká balada. [Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi]. 1. vyd. Praha : Ikar, 2001. 365 s. Americké chutě. Přel. Eva Křístková.

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

ROBERT MERLE. Personální bibliografie

ROBERT MERLE. Personální bibliografie ROBERT MERLE Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA MERLEHO Knihy Až delfín promluví. Z franc. orig. přel. a doslov Fikce a skutečnost naps. Miroslav Drápal. 3. vyd., v Argo 1. Praha : Argo, 1992. 309

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s.

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. LUDMILA VAŇKOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ Knihy Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. Cval rytířských koní. Orel a lev. [1. díl románové ságy.] 1. vyd. Praha :

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 1.5.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 1.5.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 1.5.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Souhlas s kompletním zateplením domu včetně maximální výše ceny díla 5 000 000.-Kč Potřebné

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - světová literatura SHAW, G. B. Pygmalión: romantická hra o pěti dějstvích. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2007. 145 s. Edice D. Sv. 42. ISBN 978-80-86216-95-9. Ve školní

Více

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 8 7 7 5 O knize Zcela nesoustavná zoologie (1963) prostředí a terminologii Holubova

Více

Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Odešel JUDr. Zdenìk Franc

Odešel JUDr. Zdenìk Franc Odešel JUDr. Zdenìk Dne 3. ledna letošního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem em, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech. Narodil se 8. února 1927 v Prostìjovì. Po absolvování tamního klasického

Více

Obsah. Literární pondělí

Obsah. Literární pondělí Obsah Literární pondělí Čapkovy překlady francouzských básníků 13 Nová próza 15 Nová próza Nezvalova 17 Zapomenutí básníci 19 Lyrikovo satirické extempore 21 O lyrickém absolutismu 24 Zapomenutí básníci

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více