ROBERT DESNOS. Personální bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROBERT DESNOS. Personální bibliografie"

Transkript

1 ROBERT DESNOS Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA DESNOSE Knihy Básně. Ve výboru Adolfa Kroupy. [Předmluvu napsal Josef Stuna. S komentářem Václava Navrátila]. 1. vyd. Praha : Dělnické nakladatelství, , [I] s. Kdybys věděla [bibliofilie]. [Přeložil Adolf Kroupa. Litografií vyzdobila Ludmila Jiřincová. Typogr. upravil Mirka Severin]. [Česko : Ruda Klinkovský, 1965?]. [12] s. : il. Nedopitá láhev. [Z francouzských originálů... vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s. : il. Od mramorovej ruže k ruži železnej. Výber zost. a prel. J. Mihalkovič. Bratislava : Slovenský spisovateľ, s. Prostory spánku. [Přeložili Adolf Kroupa... et al. Texty i obrazovou přílohu vybral Adolf Kroupa. Předmluvu napsal Adolf Kroupa a Ludvík Kundera]. Vyd. 1. Praha : Odeon, s., [28] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. Robert Desnos. ( ). [Pro účastníky tryzny za Roberta Desnose, konané dne 14. října Výběr veršů z francouzštiny přeložil a úvodem opatřil Adolf Kroupa]. Praha : Kmen, , [I] s. Zítra se bude mluvit řečí květin. [Z francouzských originálů vybral, přeložil a kalendárium sestavil Miroslav Kapinus]. [Olomouc] : Votobia, s. Zpěvobajky a květomluva. Volně přebásnil Kamil Bednář. Ilustrovala Ludmila Jiřincová. Vyd. 2., v Aventinu 1. Praha : Aventinum, s. : il. Antologie Pro zítřky, které zpívají. Francouzští spisovatelé ve vězení. [Z francouzského originálu uspořádal Gabriel Audisio. Přeložil Karel Marek]. Praha : Svoboda, , [v] s. Hudebniny SLUKA, Luboš: Květomluva [hudebnina]. Cyklus písní pro střední hlas a klavír. Na slova Roberta Desnose ve volném přebásnění Kamila Bednáře. Freie deutsche Nachdichtung zur gegebenen Music von Adolf Langer. Praha : Editio Musica Humana, partitura (17 s.). Díla zveřejněná v časopisech To srdce, jež nenávidělo válku. [Báseň. S poznámkou o autorovi.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , s. 2. Noční strážce na Mostě směnárníka. [Báseň. S charakteristikou autora.] Přel. Adolf Kroupa. Československý voják, 10, 1960, č. 2, s obr. 1

2 Dáváš se první ulicí vpravo [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Host do domu, 7, 1960, č. 6, s Tolik jsem o tobě snil. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Kultura 1960, 4, 1960, č. 26, s. 8. Muži. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Charakteristiku autora naps. if. Literární noviny, 9, 1960, č. 24, s. 8. Vidí, jak do dáli táhnou stěhovaví koně. [Básně. S charakteristikou autora.] Přel. Adolf Kroupa a Ludvík Kundera. Světová literatura, 5, 1960, č. 3, s obr. Kukačka. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , Příloha, s. 1. Láhev v řece. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , Příloha, s. 1. Zpěv nebe. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Zemědělské noviny, , s. 4. To srdce. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Hlas revoluce, 18, 1965, č. 12, s. 6. Ďábelská slavnost. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Květy, 15, 1965, č. 22, s. 27. Ebenový život. [Verše.] Přel. Adolf Kroupa. Literární noviny, 14, 1965, č. 23, s každodenní básně a 1 filmový námět. [Z neznámých textů.] Přel. Adolf Kroupa. Kulturní tvorba, 4, 1966, č. 26, s. 9. Zítřek. [Verše.] Přel. Jan Pilař. L amitié Friendship, 4, 1970/1971, č. 10, s. 5. Letní soumrak. [Verše. S poznámkou o autorovi.] Přel. Gustav Francl. Lidová demokracie, , s. 6. O květině lásky a stěhovavých koních. [Báseň.] Přel. a pozn. o autorovi naps. Adolf Kroupa. Československý voják, 21, 1972, č. 2, s. 9. Okno. [Verše.] Přel. J. Hajný. Tvorba, 1973, č. 22, s. 1. Zdravím vás. [Báseň.] Hlas revoluce, 28, 1974, č. 30, s. 6. Strážce na mostě Pont-au-Change. [Báseň.] Přel. Vladimír Brett. Rudé právo, , Haló sobota [příloha], s. 9. 2

3 Probuzení. [Báseň. S poznámkou o autorovi.] Hlas revoluce, 34, 1980, č. 24, s. 6. Slunečnice. Chrpa. [Říkadla.] Přel. Kamil Bednář. Ohníček, 9, 1984/1985, č. 20, s obr. Prospekt ; Byl jeden list ; Letní stmívání ; Letní noc ; Útočiště ; Vinobraní ; Jeskyně. [Poezie.] Přel. Miroslav Kapinus. Haló noviny, 10, , č. 192, Obrys / Kmen [příloha], č. 33, s. 1. Smutek, nic než smutek. [Úryvky z knihy Nedopitá láhev.] Tvar, 13, , č. 12, s. 15. Tresty pekelné aneb Nové Hebridy (fragmenty). [Literární texty.] Přel. Dagmar Steinová. Analogon, 2002, č. 34/35, s il. Z LITERATURY O ROBERTU DESNOSOVI Knihy BÁNEROVÁ, Dagmar: L expression imagée dans la poésie de Pierre Reverdy et de Robert Desnos [rukopis]. [Diplomová práce.] Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, , [2] s. BUCHOLE, Rosa: L évolution poétique de Robert Desnos. Bruxelles : Palais des Académies, s. Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique. Des fleurs de Boheme pour rendre hommage au poete français Robert Desnos = České květiny pro francouzského básníka Roberta Desnose. Prague : Institut Francais, [2005?]. 8 s. : il., portréty. EGGER, Anne: Robert Desnos. [Paris] : Fayard, xiv, 1165 s., [12] s. obr. příl. : il. JANDA, Josef: Přetrvávání paměti. Pocta Robertu Desnosovi = The persistence of memory. Homage to Robert Desnos. [Texty Josef Janda, Bill Howe]. [Překlad Viktor Faktor, Bruno Solařík, Dagmar Štěpánková]. Terezín : Památník Terezín, s. : il. Poétiques de Robert Desnos. En hommage a Marie-Claire Dumas. Actes de la Journée d études du 25 novembre Textes réunis par Laurent Flieder. Fontenay-aux-Roses : ENS Éditions, c s. Elektronické zdroje, e-book Robert Desnos [elektronický zdroj]. Surrealism in the twenty-first century. [Autoři textu] Marie-Claire Barnet, Eric Robertson and Nigel Saint (eds). Oxford ; New York : Peter Lang, c p. : ill. Modern French identities. V. 58. Stati KOPÁČ, Radim PECH, Aleš: Bibliografická poznámka. In: Desnos, Robert: Nedopitá láhev. [Výbor prózy a poezie]. [Z francouzských originálů vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč. Ilustrace Veronika Bromová... et al.]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s

4 KROUPA, Adolf KUNDERA, Ludvík: Hlas Roberta Desnose. [Předmluva.] In: Desnos, Robert: Prostory spánku. [Přeložili Adolf Kroupa... et al. Texty i obrazovou přílohu vybral Adolf Kroupa. Předmluvu napsal Adolf Kroupa a Ludvík Kundera]. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1984, s. 13-[64]. NAVRÁTIL, Václav: Komentář k básním Roberta Desnose. In: Navrátil, Václav: O smutku, lásce a jiných věcech. Vyd. 1. Praha : Torst, 2003, s ŘEZÁČ, Jan: Stále je slyšet hlas Roberta Desnose. [Předmluva.] In: Desnos, Robert: Nedopitá láhev. [Výbor prózy a poezie]. [Z francouzských originálů vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč. Ilustrace Veronika Bromová... et al.]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s ŘEZÁČ, Jan: Stále je slyšet hlas Roberta Desnose. In: Řezáč, Jan: Deliria, aneb, Malá příprava pozůstalosti. (1). Praha : Concordia, 2004, s STUNA, Jan: V Olomouci o francouzském básníkovi. In: Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. 28. Praha : Oswald, 2000, s VŠETIČKA, František: Jezdec na nejpředsunutější hlídce. [Doslov.] In: Desnos, Robert: Zítra se bude mluvit řečí květin. Olomouc : Votobia, 2000, s Články r.: Tryzna za Roberta Desnose. Mladá fronta, 1, , č. 126, s. 3. l.: Aragon do Prahy. [Tryzna za Roberta Desnose uspořádaná Syndikátem českých spisovatelů a návštěva L. Aragona v Praze.] Mladá fronta, 1, , č. 127, s. 3. Louis Aragon. [Tryzna za Roberta Desnose uspořádaná Syndikátem českých spisovatelů a návštěva L. Aragona v Praze.] Kulturní politika, 1, , č. 5, s. 1. KROUPA, Adolf: Za Robertem Desnosem. Kritický měsíčník, 6, 1945, s STUNA, Jan: Poslední chvíle Roberta Desnose. Mladá fronta, , [s. neuvedeno]. if: [4. července by se dožil šedesáti let ]. Literární noviny, 9, , č. 24, s. 8. (pk): překlady A. Kroupy. [Též Robert Desnos.] Červený květ, 5, 1960, č. 11, s k: Nedožitá šedesátka Roberta Desnose. Hlas revoluce, 13, 1960, č. 13, s. 5. KROUPA, Adolf: Před patnácti lety Host do domu, 7, 1960, č. 6, s obr. 4

5 A. K.: Legenda o poslední básni. Kultura 1960, 4, 1960, č. 26, s obr. Hlas Roberta Desnose. Plamen, 2, 1960, č. 7, s. 65. ib: Jako zázrakem [Též Robert Desnos.] Plamen, 2, 1960, č. 11, s KROUPA, Adolf: Básník moderního zázračna. Rudé právo, 45, , č. 157, s. 2. KROUPA, Alois: Statečný básník. Hlas revoluce, 18, , č. 12, s obr. KROUPA, Adolf: Dva neznámé texty Roberta Desnose. Impuls, 2, 1967, č. 1, s NEZVAL, Vítězslav: Kresba Roberta Desnose. Dialog, 4, 1969, č. 5, s STUNA, Josef: Růže Roberta Desnose. Dialog, 4, 1969, č. 5, s KROUPA, Adolf: Nezapomeneme Roberta Desnose. Svobodné slovo, , s. 4. (ak): Desnosův odkaz. Rovnost, , s. 5. KROUPA, Adolf: Poslední léta Roberta Desnose. Svobodné slovo, , s. 5. KROUPA, Adolf: Osvobozené Francie nejkrásnější syn. Tvorba, , č. 24, s. 2. BRETT, Vladimír: Robert Desnos. Literární měsíčník, 4, 1975, č. 7, s obr. (fh): Básník lásky, naděje a odvahy. Hlas revoluce, 32, 1978, č. 1, s obr. ADAMEC, Oldřich: Básníkova smrt. [Fejeton se zmínkou o smrti R. Desnose v Terezíně.] Rudé právo, 59, , č. 82, s. 5. (mz): Kdo byl Robert Desnos? Průboj, 37, , č. 154, s. 5. KUBÍN, Václav: Básník každodenního zázračna. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 6, s KUBÍN, Václav: Robert Desnos stále mezi námi. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 7, s

6 KUBÍN, Václav: Robert Desnos v půli cesty. Tvorba, 1985, č. 22, Kmen [příloha], s. 8. BRABEC, Jiří: Básník R. Desnos v Terezíně. Národní osvobození, , č. 12, s obr. BERÁNKOVÁ, Eva: Komu Řád bílé sněženky? Český jazyk a literatura, 44, 1993/1994, č. 9/10, s KOUKAL, Pavel: Statečný básník Robert Desnos. Severočeský regionální deník, 5, , č. 133, s obr. Terezínská vzpomínka na odbojáře a básníka surrealistické imaginace. Lidové noviny, 8, , č. 134, s. 19. (nak): Znamení smrti a láska. Hospodářské noviny, 39, , č. 172, [s. neuvedeno]. KOUKAL, Pavel: České květiny pro francouzského básníka. Severočeský regionální deník, 5, , č. 215, s obr. BERGER, Pierre: Robert Desnos. Připomínka výročí úmrtí. Štěpánská 35. La nouvelle revue francais de Prague, 1995, č. 4/6, s. 35. KOUKAL, Pavel: Surrealistický konec francouzského básníka v Terezíně. Ústecký deník, 8, , č. 129, SD magazín [příloha], s obr. CHATEAU, Ladislava: Robert Desnos byl básníkem, aniž o tom věděl. Před 55 lety zemřel v terezínském koncentračním táboře jeden z nejvýznamnějších představitelů surrealismu. Lidové noviny, 13, , č. 132, s. 24. Fot. SUK, Jan: Dvě ženy Roberta Desnose. Nové knihy, 40, , č. 28, s il. MONTARD, Estelle de: Robert Desnos ( ). Štěpánská 35. La nouvelle revue francais de Prague, 2000, č. 1/3, s. 29, 31 ; s. 28, 30. MUSILOVÁ, Daniela: Francouzskému básníkovi věnovali malíři svá díla. Deník Litoměřicka, , s. 18. Robert Desnos. Právo, 12, , č. 145, s. 2. JANDA, Josef: Výstava o výstavě. Roš Chodeš, 65, 2003, č. 3, s. 16. (jst): Vědecká knihovna se pyšní Desnosovým sborníkem. Olomoucký deník, 16, , č. 21, s. 9. HOLUB, Drahoslav: Mluvíme s vámi o své naději, ne o svých strastech. [Text připraven na základě podkladů od Drahoslava Holuba.] Literární noviny, 16, , č. 17, s

7 jst: Autorem vzpomínky na Roberta Desnose je olomoucký medik. Olomoucký deník, 16, , č. 134, s. 7. DIERNA, Giuseppe: Tváře ženy. (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží). [Též Robert Desnos.] Přel. Zdeněk Frýbort. Analogon, 2005, č. 44/45, s DIERNA, Giuseppe: Tváře ženy II. (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží). [Též Robert Desnos.] Přel. Zdeněk Frýbort. Analogon, 2006, č. 46, s ANTOŠOVÁ, Svatava: Bez servítků. [Fejeton o R. Desnosovi, K. H. Máchovi a básnickém textu Z. Barborky.] Tvar, 20, , č. 11, s. 9. MAŠÍKOVÁ KONŠTANTOVÁ, Irena: Paříž Roberta Desnose a Jiřího Slavíčka. Písecký deník, , č. 98, s. 9. POLÁČEK, Jiří: Básnické nekrology Vítězslava Nezvala. [Též Robert Desnos.] Universitas. Revue Masarykovy univerzity, 46, 2013, č. 4, s obr. TAŠEVSKÁ, Barbora: Po stopách básníka. Až do Terezína. Mladá fronta Dnes. Olomoucký kraj, , č. 147, s. 3. Recenze knihy Básně la: Výbor z básní Roberta Desnose. Zemědělské noviny, 3, , č. 276, s. 2. Libovolný osud ak: Neznámý Desnos. [Soubor neznámých textů.] Tvorba, 1976, č. 7, s. 14. Nedopitá láhev HRBÁČ, Petr: Sklon lidí pokládat přítomnost za realitu. Tvar, 14, , č. 3, s. 21. KOPÁČ, Radim: Opuštěná náměstí Roberta Desnose. Babylon, 12, , č. 1, s. 7. Od mramorovej ruže k ruži železnej STUPKA, Vladimír: Robert Desnos Od mramorovej ruže k ruži železnej. [Výbor veršů, Slovensko.] Impuls, 1, 1966, č. 5, s Prostory spánku HRBATA, Zdeněk: Hlas Roberta Desnose. Tvorba, 1985, č. 11, Kmen [příloha], s

8 KUBÍN, Václav: Robert Desnos stále mezi námi. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 7, s LIVANSKÝ, Karel: Poezie odvahy. Rudé právo, , s. 5. Zítra se bude mluvit řečí květin fv: Literatura. Lidové noviny, 13, , č. 159, s. 20. jj: Zítra se bude mluvit řečí květin. Slovácké noviny, 10, , č. 27, s. 12. jst: Nová publikace. Památce Roberta Desnose. Olomoucký deník, 12, , č. 278, s. 19. PAVERA, Libor: Votobia nabízí neznámou řeč květin. Mladá fronta Dnes. Jihovýchodní Morava, , s. 6. PAVERA, Libor: Vydání výboru veršů Roberta Desnose uvádí juvenilie, ale také opomíjené šansony básníka. Mladá fronta Dnes. Severní Morava a Slezsko, , s. 6. Recenze na filmy Básníkova smrt (1963), rež. Drahoslav Holub BRETT, Vladimír: Aux rivages du passé assassiné. [Na březích zavražděné minulosti. Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] La vie tchécoslovaque, 11, 1963, č. 11, s obr. HOLUB, Drahoslav: Smrt básníka. [Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] Haló noviny, 7, , č. 197, Dějiny a dnešek [příloha], s obr. Smrt básníka Roberta Desnose. Ztracené a nalezené svědectví dokumentárního filmu. [Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] Haló noviny, 16, , č. 17, Obrys Kmen [příloha], s. 1, 3. 4 il. DĚJINY LITERATURY, ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY BRANDON, Ruth: Neskutečné životy. Surrealisté [Z anglického originálu... přeložila Jana Novotná]. Hodkovičky [Praha] : Pragma, c s., [24] s. obr. příl. ČECH, Pavel: Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu ( ). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, s. ČERNÝ, Václav: Francouzská poezie (Deset kapitol o moderní francouzské poezii). 1. vyd. Praha : Kra, s. DĚJINY francouzské literatury 19. a 20. století. 2, vyd. Praha : Academia, 1976, s ,

9 DĚJINY francouzské literatury 19. a 20. století. 3, Od 30. let do současnosti. 1. vyd. Praha : Academia, 1979, s. 139, 140, 162, 165, 176, 573, 640, 866. DEJINY francúzskej literatúry. [Zprac.] A. Vantuch... [et al.]. Bratislava : CAUSA editio, 1995, s Encyklopédia literárnych diel. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989, s FIALA, Václav: Umělecká Paříž. Průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů. Praha : Lidové noviny, 2002, s. 75, 125, 174. FISCHER, Jan Otokar: Přehled francouzské literatury s ukázkami v originále. Velká anthologie francouzské literatury. 1 vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1952, s , 379. FRÜHAUF, František: Literární tradice na Litoměřicku. Litoměřice : Okresní pedagogické středisko, 1965, s. 17. HRYCH, Ervín: Velká kniha světového humoru. 1. vyd. Praha : Regia, 2003, s JURÍČEK, Ján: Encyklopédia spisovateľov sveta. Zostavovateľ Ján Juríček. 3., preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Obzor, 1987, s KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 3. dopl. vyd. Praha : Albatros, 2001, s KROUPA, Adolf: Sto moderních básníků. Uspořádal Adolf Kroupa. Praha : Československý spisovatel, 1967, s Klub přátel poezie. Výběrová řada. Sv. 49. NADEAU, Maurice: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. [Z francouzského originálu přeložil Zbyněk Havlíček. Doslov Jan Gabriel]. 1. vyd. ve Votobii. Olomouc : Votobia, s., [24] s. obr. příl. POSPÍŠIL, Ivo: Světové literatury 20. století v kostce. Americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. [Pod vedením Iva Pospíšila zpracovali Simoneta Dembická... et al.]. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s SLOVNÍK francouzsky píšících spisovatelů. Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, maghreb a severní Afrika, Černá Afrika, Libanon, Oblast Indického a Tichého oceánu. 1. vyd. Praha : Libri, 2002, s ŠRÁMEK, Jiří: Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc : Votobia, 1997, s ŠRÁMEK, Jiří: Panorama francouzské literatury od počátku po současnost 1. Vyd. 1. Brno : Host, 2012, s (Zpracovala: Jana Bednářová) 9

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s.

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. JACK KEROUAC Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA Knihy Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. Big Sur. Z angl. přel. Markéta Kaněrová, předmluva Ann Charters.

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ALFRED DE MUSSET. Personální bibliografie

ALFRED DE MUSSET. Personální bibliografie ALFRED DE MUSSET Personální bibliografie Z DÍLA ALFREDA DE MUSSETA Knihy Andrea del Sarto. Přel. a předml. naps. P. M. Haškovec. P., Ant. Bouček [1909]. 52 [1] s. Nová edice. Sv. 2. Dílo. Přel. [kol.].

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie ALBERTO MORAVIA Personální bibliografie Z DÍLA ALBERTA MORAVII Knihy (přeložené do češtiny) Agostino. Z ital. orig. přel. a doslov naps. Eva Ruxová. Il. Jan Černý. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1964. 85 s.

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie VÁCLAV HRABĚ Personální bibliografie Z DÍLA VÁCLAVA HRABĚTE Knihy Blues. Blues pro bláznivou holku a jiné básně. 2. vyd. P., Labyrint 1999. 172 s. Blues pro bláznivou holku. Z autorovy rukopisné pozůstalosti

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s.

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s. IVAN BLATNÝ Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BLATNÉHO Knihy Hledání přítomného času. 1. vyd. P., MF, Práce a Svoboda 1947. 82 [3] s. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Ilustr. D. Wagnerová. Doslov naps.

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty.

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty. GUSTAV KLIMT Personální bibliografie Z DÍLA GUSTAVA KLIMTA Knihy KLIMT, Gustav: Gustav Klimt. [Z anglického orig. přel. Jana Vlčková.] 1. vyd. [Frýdek-Místek], Alpress 2005. 80 s. Il. Z LITERATURY O GUSTAVU

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie HERMÍNA TÝRLOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA HERMÍNY TÝRLOVÉ Filmy režírované Hermínou Týrlovou Co jim schází? (1947) Den odplaty (1960) Devět kuřátek (1952) Dvě klubíčka (1962) Ferda Mravenec (1943),

Více

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s.

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. ORHAN PAMUK Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA Knihy Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. Černá kniha. Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. 530 s. Istanbul : vzpomínky

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy GEORGE ORWELL Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA Knihy Farma zvířat. Pohádkový příběh. Z angl. Přel. Gabriel Gossel. 2. vyd., v nakl. Práce a v tomto překl. 1. vyd. P., Práce 1991. 80 s. Hold

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy OSCAR WILDE Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA Knihy Balada o žaláři v Readingu. Prel. Jana Kantorová - Balíková. Ilustr. Dušan Kállay. 1. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981. 97 s. - Kruh

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN JOHN RONALD REUEL TOLKIEN Personální bibliografie Z DÍLA JOHNA RONALDA REUELA TOLKIENA Knihy Básně. Napsal a ilustroval J.R.R. Tolkien Z angličtiny přeložili František Vrba (sv. 1, 2); Petr Štěpán a Stanislava

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy Altman, Jack, 1001 snů /Jack Altman ; [z anglického originálu... přeložila Jana Jebáčková]. V Praze :Ikar,2003 ISBN:80-249-0228-1

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy RAINER MARIA RILKE Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO Knihy... a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vybral, uspoř., životopis. pásmo sest. a doslov napsal Hanuš Karlach. Ilustr. S. Kolíbal.

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie LUIGI PIRANDELLO Personální bibliografie Z DÍLA LUIGIHO PIRANDELLA Knihy Černý šátek. Z ital. orig. přel. Nina Tučková. P., Adolf Synek 1933. 33, [I] s. Omnia. [Sv.] 31. Člověk, zvíře a ctnost. Novely.

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

ROBERT MERLE. Personální bibliografie

ROBERT MERLE. Personální bibliografie ROBERT MERLE Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA MERLEHO Knihy Až delfín promluví. Z franc. orig. přel. a doslov Fikce a skutečnost naps. Miroslav Drápal. 3. vyd., v Argo 1. Praha : Argo, 1992. 309

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY

PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Dagmar Perstická, Moravská zemská knihovna v Brně Již šestým em probíhá v České republice projekt Ministerstva kultury ČR Česká knihovna, u jehož zrodu koncem

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie JOYCE CAROL OATES Personální bibliografie Z DÍLA JOYCE CAROL OATES Knihy Americká balada. [Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi]. 1. vyd. Praha : Ikar, 2001. 365 s. Americké chutě. Přel. Eva Křístková.

Více

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s.

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. LUDMILA VAŇKOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ Knihy Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. Cval rytířských koní. Orel a lev. [1. díl románové ságy.] 1. vyd. Praha :

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 1.5.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 1.5.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 1.5.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Souhlas s kompletním zateplením domu včetně maximální výše ceny díla 5 000 000.-Kč Potřebné

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

Odešel JUDr. Zdenìk Franc

Odešel JUDr. Zdenìk Franc Odešel JUDr. Zdenìk Dne 3. ledna letošního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem em, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech. Narodil se 8. února 1927 v Prostìjovì. Po absolvování tamního klasického

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy UMBERTO ECO Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA Knihy Foucaltovo kyvadlo. Z ital. orig. přel. Zdeněk Frýbort. P., Český klub : Simon and Simon 1999. 566 s. Jak napsat diplomovou práci. Z ital. přel.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Refrén Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: 16.1.2013 Název

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 3. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.11.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období. Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Pokyn ředitele

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014)

Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014) Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014) 1. ročník R. Bláhová, E. Chvalovská a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ učebnice (ISBN: 978-80-7358-115-2) R. Bláhová, E. Chvalovská a kol.: Literatura pro 1.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz O knize Kam teče krev (1963), pátá básnická sbírka Miroslava Holuba je ze stejného rodu jako sbírky předchozí: Denní služba (1958), Achilles a želva (1960), Slabikář (1961), Jdi a otevří dveře (1961).

Více

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S Básně (o) Nezvalovi S O U P I S V předkládaném soupisu zaznamenáváme básně vztahující se k osobnosti Vítězslava Nezvala, vzniklé od 20. let minulého století (tedy od doby Nezvalova vstupu do literatury)

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s.

OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s. OTOKAR BŘEZINA Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY Poezie Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s. Stavitelé chrámu. 5. vyd. P., Mánes 1929. 50 s. - Březina, Otokar:

Více

Personální bibliografie

Personální bibliografie ZDENĚK FIBICH Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA FIBICHA Libreta ke skladbám Zdeňka Fibicha HOSTINSKÝ, Otakar: Nevěsta messinská. Opera o 3 dějstvích (5 obrazech) na text Otakara Hostinského. Hudbu

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BAUER Ivan 0031196 Golf Club Karlovy Vary 16,5 BAUEROVÁ Markéta 0031396 Golf Club Karlovy Vary 34,4 BEDRNA Radek 0031935 Golf Club Karlovy Vary 25,8 BĚLÁČ

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Doporučená. výběrová literatura

Doporučená. výběrová literatura Doporučená výběrová literatura 111 DOPORUČENÁ VÝBĚROVÁ LITERATURA: Knižní publikace: ADLER, Hans Günther: Terezín 1941-1945: tvář nuceného společenství. Část 1-3, Praha, Barrister a Principal 2006-2007.

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více