ROBERT DESNOS. Personální bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROBERT DESNOS. Personální bibliografie"

Transkript

1 ROBERT DESNOS Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA DESNOSE Knihy Básně. Ve výboru Adolfa Kroupy. [Předmluvu napsal Josef Stuna. S komentářem Václava Navrátila]. 1. vyd. Praha : Dělnické nakladatelství, , [I] s. Kdybys věděla [bibliofilie]. [Přeložil Adolf Kroupa. Litografií vyzdobila Ludmila Jiřincová. Typogr. upravil Mirka Severin]. [Česko : Ruda Klinkovský, 1965?]. [12] s. : il. Nedopitá láhev. [Z francouzských originálů... vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s. : il. Od mramorovej ruže k ruži železnej. Výber zost. a prel. J. Mihalkovič. Bratislava : Slovenský spisovateľ, s. Prostory spánku. [Přeložili Adolf Kroupa... et al. Texty i obrazovou přílohu vybral Adolf Kroupa. Předmluvu napsal Adolf Kroupa a Ludvík Kundera]. Vyd. 1. Praha : Odeon, s., [28] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. Robert Desnos. ( ). [Pro účastníky tryzny za Roberta Desnose, konané dne 14. října Výběr veršů z francouzštiny přeložil a úvodem opatřil Adolf Kroupa]. Praha : Kmen, , [I] s. Zítra se bude mluvit řečí květin. [Z francouzských originálů vybral, přeložil a kalendárium sestavil Miroslav Kapinus]. [Olomouc] : Votobia, s. Zpěvobajky a květomluva. Volně přebásnil Kamil Bednář. Ilustrovala Ludmila Jiřincová. Vyd. 2., v Aventinu 1. Praha : Aventinum, s. : il. Antologie Pro zítřky, které zpívají. Francouzští spisovatelé ve vězení. [Z francouzského originálu uspořádal Gabriel Audisio. Přeložil Karel Marek]. Praha : Svoboda, , [v] s. Hudebniny SLUKA, Luboš: Květomluva [hudebnina]. Cyklus písní pro střední hlas a klavír. Na slova Roberta Desnose ve volném přebásnění Kamila Bednáře. Freie deutsche Nachdichtung zur gegebenen Music von Adolf Langer. Praha : Editio Musica Humana, partitura (17 s.). Díla zveřejněná v časopisech To srdce, jež nenávidělo válku. [Báseň. S poznámkou o autorovi.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , s. 2. Noční strážce na Mostě směnárníka. [Báseň. S charakteristikou autora.] Přel. Adolf Kroupa. Československý voják, 10, 1960, č. 2, s obr. 1

2 Dáváš se první ulicí vpravo [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Host do domu, 7, 1960, č. 6, s Tolik jsem o tobě snil. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Kultura 1960, 4, 1960, č. 26, s. 8. Muži. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Charakteristiku autora naps. if. Literární noviny, 9, 1960, č. 24, s. 8. Vidí, jak do dáli táhnou stěhovaví koně. [Básně. S charakteristikou autora.] Přel. Adolf Kroupa a Ludvík Kundera. Světová literatura, 5, 1960, č. 3, s obr. Kukačka. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , Příloha, s. 1. Láhev v řece. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Rudé právo, , Příloha, s. 1. Zpěv nebe. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Zemědělské noviny, , s. 4. To srdce. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Hlas revoluce, 18, 1965, č. 12, s. 6. Ďábelská slavnost. [Báseň.] Přel. Adolf Kroupa. Květy, 15, 1965, č. 22, s. 27. Ebenový život. [Verše.] Přel. Adolf Kroupa. Literární noviny, 14, 1965, č. 23, s každodenní básně a 1 filmový námět. [Z neznámých textů.] Přel. Adolf Kroupa. Kulturní tvorba, 4, 1966, č. 26, s. 9. Zítřek. [Verše.] Přel. Jan Pilař. L amitié Friendship, 4, 1970/1971, č. 10, s. 5. Letní soumrak. [Verše. S poznámkou o autorovi.] Přel. Gustav Francl. Lidová demokracie, , s. 6. O květině lásky a stěhovavých koních. [Báseň.] Přel. a pozn. o autorovi naps. Adolf Kroupa. Československý voják, 21, 1972, č. 2, s. 9. Okno. [Verše.] Přel. J. Hajný. Tvorba, 1973, č. 22, s. 1. Zdravím vás. [Báseň.] Hlas revoluce, 28, 1974, č. 30, s. 6. Strážce na mostě Pont-au-Change. [Báseň.] Přel. Vladimír Brett. Rudé právo, , Haló sobota [příloha], s. 9. 2

3 Probuzení. [Báseň. S poznámkou o autorovi.] Hlas revoluce, 34, 1980, č. 24, s. 6. Slunečnice. Chrpa. [Říkadla.] Přel. Kamil Bednář. Ohníček, 9, 1984/1985, č. 20, s obr. Prospekt ; Byl jeden list ; Letní stmívání ; Letní noc ; Útočiště ; Vinobraní ; Jeskyně. [Poezie.] Přel. Miroslav Kapinus. Haló noviny, 10, , č. 192, Obrys / Kmen [příloha], č. 33, s. 1. Smutek, nic než smutek. [Úryvky z knihy Nedopitá láhev.] Tvar, 13, , č. 12, s. 15. Tresty pekelné aneb Nové Hebridy (fragmenty). [Literární texty.] Přel. Dagmar Steinová. Analogon, 2002, č. 34/35, s il. Z LITERATURY O ROBERTU DESNOSOVI Knihy BÁNEROVÁ, Dagmar: L expression imagée dans la poésie de Pierre Reverdy et de Robert Desnos [rukopis]. [Diplomová práce.] Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, , [2] s. BUCHOLE, Rosa: L évolution poétique de Robert Desnos. Bruxelles : Palais des Académies, s. Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique. Des fleurs de Boheme pour rendre hommage au poete français Robert Desnos = České květiny pro francouzského básníka Roberta Desnose. Prague : Institut Francais, [2005?]. 8 s. : il., portréty. EGGER, Anne: Robert Desnos. [Paris] : Fayard, xiv, 1165 s., [12] s. obr. příl. : il. JANDA, Josef: Přetrvávání paměti. Pocta Robertu Desnosovi = The persistence of memory. Homage to Robert Desnos. [Texty Josef Janda, Bill Howe]. [Překlad Viktor Faktor, Bruno Solařík, Dagmar Štěpánková]. Terezín : Památník Terezín, s. : il. Poétiques de Robert Desnos. En hommage a Marie-Claire Dumas. Actes de la Journée d études du 25 novembre Textes réunis par Laurent Flieder. Fontenay-aux-Roses : ENS Éditions, c s. Elektronické zdroje, e-book Robert Desnos [elektronický zdroj]. Surrealism in the twenty-first century. [Autoři textu] Marie-Claire Barnet, Eric Robertson and Nigel Saint (eds). Oxford ; New York : Peter Lang, c p. : ill. Modern French identities. V. 58. Stati KOPÁČ, Radim PECH, Aleš: Bibliografická poznámka. In: Desnos, Robert: Nedopitá láhev. [Výbor prózy a poezie]. [Z francouzských originálů vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč. Ilustrace Veronika Bromová... et al.]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s

4 KROUPA, Adolf KUNDERA, Ludvík: Hlas Roberta Desnose. [Předmluva.] In: Desnos, Robert: Prostory spánku. [Přeložili Adolf Kroupa... et al. Texty i obrazovou přílohu vybral Adolf Kroupa. Předmluvu napsal Adolf Kroupa a Ludvík Kundera]. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1984, s. 13-[64]. NAVRÁTIL, Václav: Komentář k básním Roberta Desnose. In: Navrátil, Václav: O smutku, lásce a jiných věcech. Vyd. 1. Praha : Torst, 2003, s ŘEZÁČ, Jan: Stále je slyšet hlas Roberta Desnose. [Předmluva.] In: Desnos, Robert: Nedopitá láhev. [Výbor prózy a poezie]. [Z francouzských originálů vybrali a přeložili Dagmar Steinová a Michal Novotný. Předmluva Jan Řezáč. Ilustrace Veronika Bromová... et al.]. Vyd. 1. Praha : Concordia, s ŘEZÁČ, Jan: Stále je slyšet hlas Roberta Desnose. In: Řezáč, Jan: Deliria, aneb, Malá příprava pozůstalosti. (1). Praha : Concordia, 2004, s STUNA, Jan: V Olomouci o francouzském básníkovi. In: Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. 28. Praha : Oswald, 2000, s VŠETIČKA, František: Jezdec na nejpředsunutější hlídce. [Doslov.] In: Desnos, Robert: Zítra se bude mluvit řečí květin. Olomouc : Votobia, 2000, s Články r.: Tryzna za Roberta Desnose. Mladá fronta, 1, , č. 126, s. 3. l.: Aragon do Prahy. [Tryzna za Roberta Desnose uspořádaná Syndikátem českých spisovatelů a návštěva L. Aragona v Praze.] Mladá fronta, 1, , č. 127, s. 3. Louis Aragon. [Tryzna za Roberta Desnose uspořádaná Syndikátem českých spisovatelů a návštěva L. Aragona v Praze.] Kulturní politika, 1, , č. 5, s. 1. KROUPA, Adolf: Za Robertem Desnosem. Kritický měsíčník, 6, 1945, s STUNA, Jan: Poslední chvíle Roberta Desnose. Mladá fronta, , [s. neuvedeno]. if: [4. července by se dožil šedesáti let ]. Literární noviny, 9, , č. 24, s. 8. (pk): překlady A. Kroupy. [Též Robert Desnos.] Červený květ, 5, 1960, č. 11, s k: Nedožitá šedesátka Roberta Desnose. Hlas revoluce, 13, 1960, č. 13, s. 5. KROUPA, Adolf: Před patnácti lety Host do domu, 7, 1960, č. 6, s obr. 4

5 A. K.: Legenda o poslední básni. Kultura 1960, 4, 1960, č. 26, s obr. Hlas Roberta Desnose. Plamen, 2, 1960, č. 7, s. 65. ib: Jako zázrakem [Též Robert Desnos.] Plamen, 2, 1960, č. 11, s KROUPA, Adolf: Básník moderního zázračna. Rudé právo, 45, , č. 157, s. 2. KROUPA, Alois: Statečný básník. Hlas revoluce, 18, , č. 12, s obr. KROUPA, Adolf: Dva neznámé texty Roberta Desnose. Impuls, 2, 1967, č. 1, s NEZVAL, Vítězslav: Kresba Roberta Desnose. Dialog, 4, 1969, č. 5, s STUNA, Josef: Růže Roberta Desnose. Dialog, 4, 1969, č. 5, s KROUPA, Adolf: Nezapomeneme Roberta Desnose. Svobodné slovo, , s. 4. (ak): Desnosův odkaz. Rovnost, , s. 5. KROUPA, Adolf: Poslední léta Roberta Desnose. Svobodné slovo, , s. 5. KROUPA, Adolf: Osvobozené Francie nejkrásnější syn. Tvorba, , č. 24, s. 2. BRETT, Vladimír: Robert Desnos. Literární měsíčník, 4, 1975, č. 7, s obr. (fh): Básník lásky, naděje a odvahy. Hlas revoluce, 32, 1978, č. 1, s obr. ADAMEC, Oldřich: Básníkova smrt. [Fejeton se zmínkou o smrti R. Desnose v Terezíně.] Rudé právo, 59, , č. 82, s. 5. (mz): Kdo byl Robert Desnos? Průboj, 37, , č. 154, s. 5. KUBÍN, Václav: Básník každodenního zázračna. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 6, s KUBÍN, Václav: Robert Desnos stále mezi námi. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 7, s

6 KUBÍN, Václav: Robert Desnos v půli cesty. Tvorba, 1985, č. 22, Kmen [příloha], s. 8. BRABEC, Jiří: Básník R. Desnos v Terezíně. Národní osvobození, , č. 12, s obr. BERÁNKOVÁ, Eva: Komu Řád bílé sněženky? Český jazyk a literatura, 44, 1993/1994, č. 9/10, s KOUKAL, Pavel: Statečný básník Robert Desnos. Severočeský regionální deník, 5, , č. 133, s obr. Terezínská vzpomínka na odbojáře a básníka surrealistické imaginace. Lidové noviny, 8, , č. 134, s. 19. (nak): Znamení smrti a láska. Hospodářské noviny, 39, , č. 172, [s. neuvedeno]. KOUKAL, Pavel: České květiny pro francouzského básníka. Severočeský regionální deník, 5, , č. 215, s obr. BERGER, Pierre: Robert Desnos. Připomínka výročí úmrtí. Štěpánská 35. La nouvelle revue francais de Prague, 1995, č. 4/6, s. 35. KOUKAL, Pavel: Surrealistický konec francouzského básníka v Terezíně. Ústecký deník, 8, , č. 129, SD magazín [příloha], s obr. CHATEAU, Ladislava: Robert Desnos byl básníkem, aniž o tom věděl. Před 55 lety zemřel v terezínském koncentračním táboře jeden z nejvýznamnějších představitelů surrealismu. Lidové noviny, 13, , č. 132, s. 24. Fot. SUK, Jan: Dvě ženy Roberta Desnose. Nové knihy, 40, , č. 28, s il. MONTARD, Estelle de: Robert Desnos ( ). Štěpánská 35. La nouvelle revue francais de Prague, 2000, č. 1/3, s. 29, 31 ; s. 28, 30. MUSILOVÁ, Daniela: Francouzskému básníkovi věnovali malíři svá díla. Deník Litoměřicka, , s. 18. Robert Desnos. Právo, 12, , č. 145, s. 2. JANDA, Josef: Výstava o výstavě. Roš Chodeš, 65, 2003, č. 3, s. 16. (jst): Vědecká knihovna se pyšní Desnosovým sborníkem. Olomoucký deník, 16, , č. 21, s. 9. HOLUB, Drahoslav: Mluvíme s vámi o své naději, ne o svých strastech. [Text připraven na základě podkladů od Drahoslava Holuba.] Literární noviny, 16, , č. 17, s

7 jst: Autorem vzpomínky na Roberta Desnose je olomoucký medik. Olomoucký deník, 16, , č. 134, s. 7. DIERNA, Giuseppe: Tváře ženy. (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží). [Též Robert Desnos.] Přel. Zdeněk Frýbort. Analogon, 2005, č. 44/45, s DIERNA, Giuseppe: Tváře ženy II. (Zmnožení, dekompozice a ženy v množném čísle v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží). [Též Robert Desnos.] Přel. Zdeněk Frýbort. Analogon, 2006, č. 46, s ANTOŠOVÁ, Svatava: Bez servítků. [Fejeton o R. Desnosovi, K. H. Máchovi a básnickém textu Z. Barborky.] Tvar, 20, , č. 11, s. 9. MAŠÍKOVÁ KONŠTANTOVÁ, Irena: Paříž Roberta Desnose a Jiřího Slavíčka. Písecký deník, , č. 98, s. 9. POLÁČEK, Jiří: Básnické nekrology Vítězslava Nezvala. [Též Robert Desnos.] Universitas. Revue Masarykovy univerzity, 46, 2013, č. 4, s obr. TAŠEVSKÁ, Barbora: Po stopách básníka. Až do Terezína. Mladá fronta Dnes. Olomoucký kraj, , č. 147, s. 3. Recenze knihy Básně la: Výbor z básní Roberta Desnose. Zemědělské noviny, 3, , č. 276, s. 2. Libovolný osud ak: Neznámý Desnos. [Soubor neznámých textů.] Tvorba, 1976, č. 7, s. 14. Nedopitá láhev HRBÁČ, Petr: Sklon lidí pokládat přítomnost za realitu. Tvar, 14, , č. 3, s. 21. KOPÁČ, Radim: Opuštěná náměstí Roberta Desnose. Babylon, 12, , č. 1, s. 7. Od mramorovej ruže k ruži železnej STUPKA, Vladimír: Robert Desnos Od mramorovej ruže k ruži železnej. [Výbor veršů, Slovensko.] Impuls, 1, 1966, č. 5, s Prostory spánku HRBATA, Zdeněk: Hlas Roberta Desnose. Tvorba, 1985, č. 11, Kmen [příloha], s

8 KUBÍN, Václav: Robert Desnos stále mezi námi. Literární měsíčník, 14, 1985, č. 7, s LIVANSKÝ, Karel: Poezie odvahy. Rudé právo, , s. 5. Zítra se bude mluvit řečí květin fv: Literatura. Lidové noviny, 13, , č. 159, s. 20. jj: Zítra se bude mluvit řečí květin. Slovácké noviny, 10, , č. 27, s. 12. jst: Nová publikace. Památce Roberta Desnose. Olomoucký deník, 12, , č. 278, s. 19. PAVERA, Libor: Votobia nabízí neznámou řeč květin. Mladá fronta Dnes. Jihovýchodní Morava, , s. 6. PAVERA, Libor: Vydání výboru veršů Roberta Desnose uvádí juvenilie, ale také opomíjené šansony básníka. Mladá fronta Dnes. Severní Morava a Slezsko, , s. 6. Recenze na filmy Básníkova smrt (1963), rež. Drahoslav Holub BRETT, Vladimír: Aux rivages du passé assassiné. [Na březích zavražděné minulosti. Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] La vie tchécoslovaque, 11, 1963, č. 11, s obr. HOLUB, Drahoslav: Smrt básníka. [Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] Haló noviny, 7, , č. 197, Dějiny a dnešek [příloha], s obr. Smrt básníka Roberta Desnose. Ztracené a nalezené svědectví dokumentárního filmu. [Dokumentární film věnovaný výročí úmrtí francouzského básníka R. Desnose.] Haló noviny, 16, , č. 17, Obrys Kmen [příloha], s. 1, 3. 4 il. DĚJINY LITERATURY, ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY BRANDON, Ruth: Neskutečné životy. Surrealisté [Z anglického originálu... přeložila Jana Novotná]. Hodkovičky [Praha] : Pragma, c s., [24] s. obr. příl. ČECH, Pavel: Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu ( ). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, s. ČERNÝ, Václav: Francouzská poezie (Deset kapitol o moderní francouzské poezii). 1. vyd. Praha : Kra, s. DĚJINY francouzské literatury 19. a 20. století. 2, vyd. Praha : Academia, 1976, s ,

9 DĚJINY francouzské literatury 19. a 20. století. 3, Od 30. let do současnosti. 1. vyd. Praha : Academia, 1979, s. 139, 140, 162, 165, 176, 573, 640, 866. DEJINY francúzskej literatúry. [Zprac.] A. Vantuch... [et al.]. Bratislava : CAUSA editio, 1995, s Encyklopédia literárnych diel. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989, s FIALA, Václav: Umělecká Paříž. Průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů. Praha : Lidové noviny, 2002, s. 75, 125, 174. FISCHER, Jan Otokar: Přehled francouzské literatury s ukázkami v originále. Velká anthologie francouzské literatury. 1 vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1952, s , 379. FRÜHAUF, František: Literární tradice na Litoměřicku. Litoměřice : Okresní pedagogické středisko, 1965, s. 17. HRYCH, Ervín: Velká kniha světového humoru. 1. vyd. Praha : Regia, 2003, s JURÍČEK, Ján: Encyklopédia spisovateľov sveta. Zostavovateľ Ján Juríček. 3., preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Obzor, 1987, s KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 3. dopl. vyd. Praha : Albatros, 2001, s KROUPA, Adolf: Sto moderních básníků. Uspořádal Adolf Kroupa. Praha : Československý spisovatel, 1967, s Klub přátel poezie. Výběrová řada. Sv. 49. NADEAU, Maurice: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. [Z francouzského originálu přeložil Zbyněk Havlíček. Doslov Jan Gabriel]. 1. vyd. ve Votobii. Olomouc : Votobia, s., [24] s. obr. příl. POSPÍŠIL, Ivo: Světové literatury 20. století v kostce. Americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. [Pod vedením Iva Pospíšila zpracovali Simoneta Dembická... et al.]. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s SLOVNÍK francouzsky píšících spisovatelů. Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, maghreb a severní Afrika, Černá Afrika, Libanon, Oblast Indického a Tichého oceánu. 1. vyd. Praha : Libri, 2002, s ŠRÁMEK, Jiří: Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc : Votobia, 1997, s ŠRÁMEK, Jiří: Panorama francouzské literatury od počátku po současnost 1. Vyd. 1. Brno : Host, 2012, s (Zpracovala: Jana Bednářová) 9

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

ERICH MARIA REMARQUE

ERICH MARIA REMARQUE ERICH MARIA REMARQUE Personální bibliografie Z DÍLA E. M. REMARQUEA Knihy Brána vítězství. Z angl. autorem přel. předlohy přel. Z. Dostálová-Dandová. P., Svobodné slovo-melantrich 1958. 443 s. Cesta zpátky.

Více

THOMAS BERNHARD. Personální bibliografie

THOMAS BERNHARD. Personální bibliografie THOMAS BERNHARD Personální bibliografie Z DÍLA THOMASE BERNHARDA Knihy/Dramata Ano. Z něm. orig. přel. Hana Staviařová. V českém jazyce 1. vyd. Praha : Prostor, 2004. 166 s. Střed. Sv. 61. Beton. Z něm.

Více

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie Josef Hrubý básnické dílo bibliografie Plzeň 2012 Knihovna města Plzně, 2012 OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 7 BÁSNICKÁ TVORBA JOSEFA HRUBÉHO Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze... 9 Básně

Více

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie SIGMUND FREUD Personální bibliografie Z DÍLA SIGMUNDA FREUDA Knihy Budoucnost jedné iluse. Přel. Harry Schütz, Dr. Fr. Navrátil. P., Volná Myšlenka 1929. 82, [I] s. Kompendio de psikanalizo. Tradukita

Více

[Přehled přednášek a referátů]

[Přehled přednášek a referátů] A PROPOS A propos d'une traduction / autoři příspěvků Henri Granjard, M. Berthet, Charles Cerny, Robert Vlach ; redakce Jaroslav Trnka. - Paris : Rencontres, 1953. - 32 s. - (Rencontres ; sv. 7). - Studijní

Více

JAN LADISLAV DUSÍK. Personální bibliografie

JAN LADISLAV DUSÍK. Personální bibliografie JAN LADISLAV DUSÍK Personální bibliografie Z DÍLA JANA LADISLAVA DUSÍKA Hudebniny (1760 1812) Sonáta A mol pro klavír [hudebnina]. Opus 18. Č. II. Revidoval a prstokladem opatřil Fr. Rauch. Praha : A.

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

JAN KRISTOFORI. Personální bibliografie Z DÍLA JANA KRISTOFORIHO. Knihy

JAN KRISTOFORI. Personální bibliografie Z DÍLA JANA KRISTOFORIHO. Knihy JAN KRISTOFORI Personální bibliografie Z DÍLA JANA KRISTOFORIHO Knihy Jan Kristofori. [Katalog sestavil. František Talián.] 1. vyd. P., Fortuna 1993. 83 s. Jan Kristofori. Odpovědná redaktorka Ludmila

Více

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 Autor Titul ISBN Rok vydání Počet stran Cena Jazyková mutace 2014 Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 2014 120 270,- Kč ČJ 2013 Franz Kafka Leopardi v chrámu ISBN 978-80-86911-41-0

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Literární vědec. Autor monografických prací (o E. Štorchovi, J. Johnovi aj.), desítek

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

VZ N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

AACR2R příklady. V pramenech popisu vyjmenovaní více než 3 původci: Popisujeme pod názvem, 1. autor má vedlejší záhlaví

AACR2R příklady. V pramenech popisu vyjmenovaní více než 3 původci: Popisujeme pod názvem, 1. autor má vedlejší záhlaví AACR2R příklady Příklad 1 V pramenech popisu vyjmenovaní více než 3 původci: Popisujeme pod názvem, 1. autor má vedlejší záhlaví Městská hromadná doprava : (vybrané statě) / Jan Folprecht... [et al.].

Více

JOY ADAMSON. Personální bibliografie

JOY ADAMSON. Personální bibliografie JOY ADAMSON Personální bibliografie Z DÍLA JOY ADAMSON Knihy Příběh levhartice Penny. [Z angl. orig. přel. M. Perglerová. Doslov J. Gaisler]. 1. vyd. Praha : Panorama, 1988. 186 s., [56] s. obr. příl.

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Dvořák, Otomar 1951- Největší české záhady :záhadné a neuvěřitelné jevy dávné a nedávné minulosti /Otomar Dvořák - Praha : XYZ, 2007. - 254 s. :il., faksim. ;22 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-87021-99-6

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika

KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace Cílem kurzu je získání orientace ve vývoji

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více