ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz"

Transkript

1 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : Č.j.: METR 5718/2013 GrPe Vyřizuje: Grulichová Datum : ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ) vydává k žádosti společnosti RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, IČ , v zastoupení společností SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, IČ , kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, nar , ze dne podle 92 stavebního zákona a podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, rozhodnutí o umístění stavby Obchodní centrum Třeboň na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň (dále jen stavba ). Stavba obsahuje: nepodsklepenou jednopodlažní budovu obchodního centra, rozšíření silnice I/24, místní komunikaci včetně ostrůvku pro chodce, účelovou komunikaci mezi místní komunikací a parkovištěm, účelovou komunikaci napojenou na komunikaci ve směru k ulici Táboritská, chodníky, zpevněné plochy zásobovacího dvora, parkoviště, přístřešky pro vozíky, buňku pro občerstvení, trafostanici, protihlukovou stěnu, opěrnou zeď, pylon, reklamu, závoru, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku, přeložení telefonního vedení, přeložení veřejného osvětlení podél silnice I/24, posunutí kanalizačních vpustí podél silnice I/24, veřejné osvětlení parkoviště včetně zásobovacího dvora, podzemní sprinklerovu nádrž (nádrž na požární vodu), voštinové bloky (plní funkci retenční nádrže), dva odlučovače lehkých kapalin, tři lapáky tuků, odvodnění parkoviště, ležatou dešťovou kanalizaci, ležatou splaškovou kanalizaci, elektro přípojku NN pro obchodní centrum a elektro přípojku NN pro pylon a reklamu. Účel užívání stavby: stavba pro obchod. Pro umístění, projektovou dokumentaci stavby a pro napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 2) Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace stavby doložené k územnímu řízení. 3) Stavba nepodsklepené jednopodlažní budovy obchodního centra o půdorysném tvaru písmene L o max. rozměrech 107,08 m x 42,72 m, s pultovou střechou o výšce + 6,2 m nad +/-,000 (úroveň +/-0,00 =437,75Bpv) bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Na severovýchodní straně obchodního centra bude nad vstupem umístěn přístřešek o půdorysných rozměrech 5,0 x 30,4 m a výšce + 4,1 m. Stavba obchodního centra bude umístěna ve vzdálenosti 4,12 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 33,88 m od jihozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 1

2 4) Stavba rozšíření silnice I/24 v šířce max. 6,07 m v délce 158/71 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1695/1 a 2469/3. Rozšíření komunikace bude provedeno pro účely vjezdu a výjezdu z parkoviště obchodního centra (odbočovací a připojovací pruh). 5) Stavba místní komunikace o max. rozměrech 23,19 m x 5,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1695/1. Místní komunikace bude umístěna na severovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1 a na severním rohu pozemku p.č. 1705/1. Součástí místní komunikace bude ostrůvek pro chodce o rozměrech 2,5 m x 8,79 m. Ostrůvek bude umístěn na pozemcích p.č. 1695/1 a 1705/1, ve vzdálenosti 6,28 m od severního rohu pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 1,68 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1695/1. 6) Stavba účelové komunikace mezi místní komunikací a parkovištěm bude o max. šířce 15,4 m a min. šířce 7,0 m. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1 ve vzdálenosti 2,03 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na severovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1. 7) Stavba účelové komunikace napojené na komunikaci směřující k ulici Táboritská bude o šířce 2,5 m a délce 33,88 m. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1 a 1695/155 ve vzdálenosti 3,86 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na hraně komunikace na pozemku p.č. 1695/155. 8) Stavba chodníku bude umístěna na pozemcích p.č. 1695/1, 1705/1 a 1695/155. Chodníky budou o šířce 2,5 m. Chodník na pozemku p.č. 1695/1 bude umístěn ve vzdálenosti 19,51 m od východního rohu pozemku p.č. 1705/1. Chodník na pozemku p.č. 1705/1 přes parkoviště bude umístěn ve vzdálenosti 19,51 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. Další chodník bude umístěn na severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní straně obchodního centra. Na tento chodník bude navazovat chodník na pozemku p.č. 1705/1, který bude ukončen na hraně komunikace na pozemku p.č. 1695/155 a který bude umístěn ve vzdálenosti 1,86 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 9) Stavba zpevněné plochy zásobovacího dvora bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Zpevněná plocha bude o max. ploše 30,0 m x 60,99 m. Zpevněná plocha bude umístěna ve vzdálenosti 1,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na severozápadní a jihozápadní straně obchodního centra. 10) Stavba parkoviště o kapacitě 154 parkovacích stání bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 2,57 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 1,2 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 11) Stavba dvou přístřešků pro vozíky bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přístřešky budou o půdorysných rozměrech 5,0 m x 7,5 m. Jeden přístřešek bude umístěn ve vzdálenosti 21,06 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 32,96 m od severozápadní hranice pozemku p. č. 1705/1. Druhý přístřešek bude umístěn ve vzdálenosti 21,06 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 60,96 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 12) Stavba buňky pro občerstvení o půdorysných rozměrech 3,5 m x 5,0 m a výšce + 3,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 46,44 m od severovýchodní hranice pozemku p. č. 1705/1 a ve vzdálenosti 36,16 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 13) Stavba trafostanice o půdorysných rozměrech 2,98 m x 5,98 m s pultovou střechou o výšce + 3,58 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/12 a 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 8,6 m od západní hranice pozemku p.č. 1705/11 a ve vzdálenosti 32,3 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 14) Stavba protihlukové stěny o výšce 3,6 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/12 a 1705/11. Protihluková stěna o délce 68,85 m bude provedena jako zděná a protihluková stěna o délce 36,0 m bude provedena jako prosklená. Zděná protihluková stěna bude umístěna za trafostanicí na pozemcích p.č. 1705/1 a 1705/12, dále bude umístěna ve vzdálenosti 0,15 m od jižní a západní hranice pozemku p.č. 1705/11 a ve vzdálenosti 0,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. Prosklená stěna bude umístěna ve vzdálenosti 0,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 15) Stavba opěrné zdi o výšce 0,4 až 1,0 m o délce 100,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna na jihovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 11,57 m od jihozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 2

3 16) Stavba informačního pylonu půdorysného tvaru trojúhelníku o půdorysných rozměrech 6,29 m x 6,29 m o výšce 22,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna na severovýchodní a jihovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1. 17) Stavba reklamy (reklamní deska) o výšce 9,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 1,87 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 17,66 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 18) Stavba závory o šířce 6,5 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 0,89 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 19) Stavba vodovodní přípojky z materiálu PE DN 80 o délce 72,0 m na pozemku p. č. 1695/1. Přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1695/1 a 1705/1 do vodoměrné šachty. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1 ve vzdálenosti 1,2 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. Z vodoměrné šachty budou vedeny dvě domovní části vodovodní přípojky. Jedna přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1705/1 do navržené budovy obchodního centra. Druhá přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1705/1 do podzemní sprinklerovy nádrže a odtud po pozemku p.č. 1705/1 do navrženého obchodního centra. Druhá vodovodní přípojka bude sloužit jako požární vodovod. 20) Stavba kanalizační přípojky bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1695/1, 2469/3 a 1751/2. Přípojka bude napojena na kanalizační sběrač na pozemku p.č. 1751/2. Přípojka bude vedena po pozemcích p.č. 1751/2, 2469/3, 1695/1 a 1705/1 do navrženého obchodního centra. Na kanalizační přípojku bude napojena ležatá dešťová kanalizace přes voštinové bloky. 21) Stavba přeložky telefonního vedení bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1705/1 a 1695/1. Telefonní vedení bude napojeno na stávající telefonní vedení na pozemku p.č. 1705/13. Telefonní vedení bude umístěno podél západní hranice pozemku p.č. 1705/13 a podél severozápadní hranice pozemků p.č. 1705/13, 1705/11, 1705/12 a 1705/1. Na pozemku p.č. 1695/1 bude telefonní vedení napojeno na stávající telefonní vedení. 22) Stavba přeložky veřejného osvětlení podél silnice I/24 bude umístěna na pozemcích p.č. 2469/3 a 1695/1. Součástí nového veřejného osvětlení bude také přemístění 6 svítidel. 23) Stavba 3 kanalizačních vpustí podél silnice I/24 včetně úpravy propojení kanalizačním potrubím bude umístěna na pozemcích p.č. 2469/3 a 1695/1. 24) Stavba veřejného osvětlení parkoviště včetně zásobovacího dvora bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Součástí stavby je 6 svítidel. 25) Stavba podzemní sprinklerovy nádrže (nádrž na požární vodu) o průměru 12,0 m a o hloubce založení 7,5 m pod navrženým terénem bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Střed stavby bude umístěn ve vzdálenosti 6,5 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 43,89 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 26) Stavba voštinových bloků, která bude plnit funkci retenční nádrže, o půdorysných rozměrech 24,0 x 8,2 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 3,96 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 42,05 m od jihovýchodního rohu pozemku p.č. 1705/1. 27) Stavba dvou odlučovačů lehkých kapalin bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Jeden odlučovač bude umístěn u severozápadní stěny obchodního centra. Druhý odlučovač bude umístěn na západním rohu voštinových bloků. 28) Stavba tří lapáků tuků bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Lapáky tuků budou umístěny na splaškové kanalizaci za výstupem z obchodního centra. 29) Stavba odvodnění parkoviště bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna po obvodu parkoviště a ve středu parkovacích stání. 30) Stavba elektro přípojky NN pro obchodní centrum bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přípojka bude vedena z trafostanice po pozemku p.č. 1705/1 do obchodního centra. 31) Stavba elektro přípojky NN pro pylon a reklamu bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přípojka bude vedena z obchodního centra po pozemku p.č. 1705/1 k reklamě a k pylonu. 32) Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu povolení bude vypracována v souladu s (se): a) vyjádřením MěÚ Třeboň, odboru dopravy ze dne pod č.j. METR 5562/213-PeVa: 3

4 - k žádosti o vydání stavebního povolení, které bude vydávat speciální stavební úřad bude součástí projektové dokumentace návrh trvalého dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, KŘP Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, pracoviště Jindřichův Hradec, b) závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28065/22013/HOK.JH: - součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být aktualizovaná akustická studie, která doloží, že hluk z provozu stavby včetně zásobování, související dopravy a manipulace a systému požárního zabezpečení nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a že navržená protihluková opatření v navrhovaném rozsahu jsou dostatečná. Protihluková stěna musí být součástí projektové dokumentace. - objekt nesmí být zásobován v noční době (dle vyjádření žadatele bude doba zásobování od 06:00 do 22:00 hod, otevírací doba bude od 7:00 do 22:00 hod). - v projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutné popsat vybavení potravinářských koncesionářských provozoven včetně zázemí pro zaměstnance. V případě, se bude jednat i o stravovací činnost, musí být vyznačena část přípravy a podávání pokrmů. Uspořádání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských prostor musí poskytovat odpovídající prostor pro hygienické provedení všech postupů. K dispozici musí být dostatečný počet umyvadel na mytí rukou, vhodně rozmístěných a označených. Umyvadla na mytí rukou musí být vybavena přívodem teplé a studené vody, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. c) stanoviskem k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení od Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.p.s., Český Krumlov ze dne pod zn : - rozměry a vybavení WC určených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou provedeny dle Vyhl. č. 398/2009 Sb., d) vyjádřením ke stavbě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne pod zn. 292/ /24/LR: - dopravní napojení obchodního centra bude rozděleno na samostatné objekty, části stavby předávané ŘSD musí být v samostatném stavebním objektu, - projektová dokumentace bude doplněna o průkaz průjezdnosti dle TP 171 a o vzorové příčné řezy sil. I/24 v prostoru křižovatky, - dopravní napojení obchodního centra bude provedené tak, aby nedocházelo ke stékání vody z nového připojení na silnici I/24, případně na přilehlý pozemek. Okruh účastníků řízení dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) byl stanoven takto: žadatel - RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, IČ , v zastoupení SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, IČ , kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, nar O d ů v o d n ě n í : Stavební úřad obdržel dne od společnosti RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, v zastoupení společností SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Obchodní centrum Třeboň na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň. Z důvodu, že žádost s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe žadatele vyzval k doplnění podkladů a současně usnesením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe územní řízení přerušil. Dne žadatel předložil stavebnímu úřadu část požadovaných podkladů, z tohoto důvodů stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe žadateli sdělil, že nejsou doloženy všechny požadované podklady. Žadatel následně požadované podklady předložil. 4

5 Stavební úřad ověřil, že pro dané území je zpracován územní plán. Stavba obchodního centra je navržena v ploše určené pro občanské vybavení obchod služby. Hlavní funkční využití předmětné lokality je stavby a zařízení pro obchod a služby a stavby pro administrativu. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně za účelem projednání žádosti nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den V oznámení o zahájení územního řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o tom, že dle 89 odst. 1 stavebního zákona námitky a závazná stanoviska mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží. Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad zjistil, že dle 144 odst. 1 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle 144 odst. 1 správního řádu se řízením s velkým počtem účastníků řízení rozumí řízení s více než 30 účastníky. Z důvodu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení bylo oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe podle 87 odst. 1 stavebního zákona doručováno známým účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě. Dle 144 odst. 2 správního řádu byli ostatní účastníci řízení o zahájení řízení uvědomění veřejnou vyhláškou. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. K věci se doplňuje, že v oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe byl chybně uvedený pozemek p.č a pozemek p.č. 1705/2. Na těchto pozemcích však stavba umístěna nebude. Na pozemku 1705/13 bude jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí umístěna přeložka telefonního vedení. Tento pozemek však nebyl uveden ve výčtu pozemků uvedených v oznámení o zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu stavební úřad upravil v tomto rozhodnutí soupis pozemků dotčených stavbou, jak je uvedeno.. K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena tato rozhodnutí, vyjádření a souhlasy: - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 3949/ , - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 4504/ Hr, - rozhodnutí MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 4763/2013 OP Fl, - stanovisko města Třeboň k rozpracované dokumentaci stavby ze dne , - vyjádření města Třeboň k dokumentaci stavby ze dne , - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru dopravy ze dne pod č.j. METR 5562/213-PeVa, - vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28194/2013/HOK.JH, - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28065/22013/HOK.JH, - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeský kraj, územní odbor Jindřichův Hradec ze dne pod č.j. HSCB /2013 UO-JH, - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne pod zn. 6329/ /24/LR, - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne pod zn. 8115/ /24/LR, - vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne pod č.j. UZSVM/CJH/5583/2013-CJHM, - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od Technických služeb Třeboň s.r.o., Třeboň ze dne , - vyjádření od Technických služeb Třeboň, s.r.o., Třeboň ze dne , - souhlas s přeložením veřejného osvětlení od Technických služeb Třeboň, s.ro., Třeboň ze dne , - vyjádření Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň ze dne pod č.j /TR/22013, - vyjádření k dokumentaci stavby od společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření k dokumentaci stavby od společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření k dokumentaci pro územní řízení od E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne , 5

6 - vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. 7522/13, - stanovisko k dokumentaci stavby obchodní centrum Třeboň od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní inspektorát ze dne pod č.j. KRPC /ČJ , - stanovisko k dokumentaci stavby Obchodní centrum Třeboň - reklama a pylon od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní inspektorát ze dne pod č.j. KRPC /ČJ , - stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení od Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.p.s., Český Krumlov ze dne pod zn , - sdělení Českého hydrometeorologický ústav ze dne pod zn. 4942/521/2013, - závěr zjišťovacího řízení od Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor životního prostředí ze dne pod č.j. KUJCK 63045/2013/OZZL, - vyjádření k dokumentaci stavby Obchodní centrum Třeboň změna trasy přípojky venkovních telefonních rozvodů od MěÚ Třeboň, odboru rozvoje a investic ze dne , - vyjádření od MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. 333 ŽP/ Fl-54Fl, - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne pod č.j /13, - vyjádření ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. Z0980-Z , - vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. 4076/13, - vyjádření k výskytu podzemních sítí a vedení od technických služeb Třeboň, s.r.o., Třeboň, ze dne , - vyjádření k existenci inženýrských sítí od České republiky ministerstva obrany ze dne pod č.j. 458 JH ÚP/ /Prac ČB, - předběžnou informaci od Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň ze dne pod č.j /TR/2013, - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru dopravy, ze dne pod č.j. METR 682/22014-PeVa, - vyjádření ke gabionové stěně od Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň, ze dne pod č.j /TR/14, - vyjádření ke stavbě obchodního centra souhlas s přeložením sítí od společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření ke stavbě obchodního centra od společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření ke stavbě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne pod zn. 292/ /24/LR, - vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie ze dne pod č.j. KRPC /ČJ DP, - vyjádření E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o připojení k distribuční soustavě zřízení nového odběrného místa ze dne pod zn. M18357/ / , - rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne pod č.j. KUJCK/11290/2014/ODSH. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba umisťuje, vlastnická a jiná práva. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využití území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stanovenými v 90 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 6

7 Okruh známých účastníků řízení byl stanoven podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona takto: a) žadatel a vlastník pozemků p.č. 1705/1, 1705/11, 1705/12 - RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, v zastoupení SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, b) obec na jejímž území má být záměr uskutečněn - Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň, c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, pozemek p.č. 1705/13, 1695/155, 1695/1, 1751/2 - město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň, pozemek p.č. 2469/3 - Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, adresa pro doručování Lidická 49/110, České Budějovice, dotčení správci sítí: - ČEVAK a.s., Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec, - Technické služby Třeboň, s r.o., Novohradská 225/II, Třeboň, - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, - Telefonica Czech republic a.s., P. O. BOX 56, Praha 3. d) osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno vlastníci pozemků p.č. 1697/11, 1704/1, 1703/2, 1703/4, 1703/3, 1705/4, 1705/9, 1705/10, 1696/3, 1697/8, 1695/69, 1695/137, 1695/1 a 1703/1 v kat. území Třeboň, vlastníci budov s č.p. 645/II, 1047/II, 747/II, 1104/II, 746/II, 1152/II a 1202/II v obci Třeboň, vlastníci budov bez č.p. na pozemku p.č. 1697/8 a 1695/137 v obci Třeboň. K okruhu účastníků řízení stavební úřad dále uvádí, že oznámení zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe bylo také doručeno vlastníku pozemku p.č. 1705/12 České republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Na Hradbách 423/II, Jindřichův Hradec. V průběhu řízení se však stala vlastníkem tohoto pozemku společnost RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov. Z tohoto důvodu již není Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových účastníkem řízení a proto byl tento subjekt vyčleněn z okruhu účastníků řízení. Stavební úřad dále uvádí, že v souladu s ust. 87 odst. 3 a 92 odst. 3 stavebního zákona byli účastníci řízení uvedení v 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic České Budějovice, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se dle ust. 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis. Otisk úředního razítka: Ing. Miroslav R o u b a l Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 7

8 Přílohy pro žadatele po právní moci rozhodnutí: - ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku 1:500 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Třeboň nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Podpis a razítko: MěÚ Třeboň: Toto rozhodnutí musí být dle 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MěÚ Třeboň a to po dobu, jak je výše uvedeno. Doručí se: a) Účastníci řízení dle 85 odst. 1 a 85 odst. 2 písm. a) stav. zákona (doporučeně do vl. rukou): - SP STUDIO, s.r.o., Ing. Pavel Pecha, Budějovická 58, Český Krumlov - Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň - ČEVAK a.s., Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec - Technické služby Třeboň, s r.o., Novohradská 225/II, Třeboň - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice - Telefonica Czech republic a.s., P. O. BOX 56, Praha 3 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, České Budějovice b) Účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. b) ) stav. zákona (veřejnou vyhláškou) osoby jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním nemovitostem mohou být stavbou přímo dotčena, jedná se o tyto nemovitosti: - pozemky p.č. 1697/11, 1704/1, 1703/2, 1703/4, 1703/3, 1705/4, 1705/9, 1705/10, 1696/3, 1697/8, 1695/69, 1695/137, 1695/1 a 1703/1 v kat. území Třeboň - budovy s č.p. 645/II, 1047/II, 747/II, 1104/II, 746/II, 1152/II a 1202/II v obci Třeboň - budovy bez č.p. na pozemku p.č. 1697/8 a 1695/137 v obci Třeboň c) Dotčené orgány (doporučeně): - MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí - MěÚ Třeboň, odbor dopravy, MěÚ Třeboň - Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec - Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň Dále obdrží: Městský úřad Třeboň, útvar tajemníka, se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na úřední desce MěÚ Třeboň a na webových stránkách po dobu 15 dnů a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ. Správní poplatek byl vyměřen, dle položky 17 odst. 1 písm. e) a f) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši Kč a byl zaplacen dne

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4788/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 4920/2011 GrPe Vyřizuje: Grulichová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. ě.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-S0/1896/2012/Bu Spis: 804/2012/UR 4 Uherské Hradiště: 4. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více