ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz"

Transkript

1 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : Č.j.: METR 5718/2013 GrPe Vyřizuje: Grulichová Datum : ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ) vydává k žádosti společnosti RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, IČ , v zastoupení společností SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, IČ , kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, nar , ze dne podle 92 stavebního zákona a podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, rozhodnutí o umístění stavby Obchodní centrum Třeboň na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň (dále jen stavba ). Stavba obsahuje: nepodsklepenou jednopodlažní budovu obchodního centra, rozšíření silnice I/24, místní komunikaci včetně ostrůvku pro chodce, účelovou komunikaci mezi místní komunikací a parkovištěm, účelovou komunikaci napojenou na komunikaci ve směru k ulici Táboritská, chodníky, zpevněné plochy zásobovacího dvora, parkoviště, přístřešky pro vozíky, buňku pro občerstvení, trafostanici, protihlukovou stěnu, opěrnou zeď, pylon, reklamu, závoru, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku, přeložení telefonního vedení, přeložení veřejného osvětlení podél silnice I/24, posunutí kanalizačních vpustí podél silnice I/24, veřejné osvětlení parkoviště včetně zásobovacího dvora, podzemní sprinklerovu nádrž (nádrž na požární vodu), voštinové bloky (plní funkci retenční nádrže), dva odlučovače lehkých kapalin, tři lapáky tuků, odvodnění parkoviště, ležatou dešťovou kanalizaci, ležatou splaškovou kanalizaci, elektro přípojku NN pro obchodní centrum a elektro přípojku NN pro pylon a reklamu. Účel užívání stavby: stavba pro obchod. Pro umístění, projektovou dokumentaci stavby a pro napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 2) Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace stavby doložené k územnímu řízení. 3) Stavba nepodsklepené jednopodlažní budovy obchodního centra o půdorysném tvaru písmene L o max. rozměrech 107,08 m x 42,72 m, s pultovou střechou o výšce + 6,2 m nad +/-,000 (úroveň +/-0,00 =437,75Bpv) bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Na severovýchodní straně obchodního centra bude nad vstupem umístěn přístřešek o půdorysných rozměrech 5,0 x 30,4 m a výšce + 4,1 m. Stavba obchodního centra bude umístěna ve vzdálenosti 4,12 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 33,88 m od jihozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 1

2 4) Stavba rozšíření silnice I/24 v šířce max. 6,07 m v délce 158/71 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1695/1 a 2469/3. Rozšíření komunikace bude provedeno pro účely vjezdu a výjezdu z parkoviště obchodního centra (odbočovací a připojovací pruh). 5) Stavba místní komunikace o max. rozměrech 23,19 m x 5,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1695/1. Místní komunikace bude umístěna na severovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1 a na severním rohu pozemku p.č. 1705/1. Součástí místní komunikace bude ostrůvek pro chodce o rozměrech 2,5 m x 8,79 m. Ostrůvek bude umístěn na pozemcích p.č. 1695/1 a 1705/1, ve vzdálenosti 6,28 m od severního rohu pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 1,68 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1695/1. 6) Stavba účelové komunikace mezi místní komunikací a parkovištěm bude o max. šířce 15,4 m a min. šířce 7,0 m. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1 ve vzdálenosti 2,03 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na severovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1. 7) Stavba účelové komunikace napojené na komunikaci směřující k ulici Táboritská bude o šířce 2,5 m a délce 33,88 m. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1 a 1695/155 ve vzdálenosti 3,86 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na hraně komunikace na pozemku p.č. 1695/155. 8) Stavba chodníku bude umístěna na pozemcích p.č. 1695/1, 1705/1 a 1695/155. Chodníky budou o šířce 2,5 m. Chodník na pozemku p.č. 1695/1 bude umístěn ve vzdálenosti 19,51 m od východního rohu pozemku p.č. 1705/1. Chodník na pozemku p.č. 1705/1 přes parkoviště bude umístěn ve vzdálenosti 19,51 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. Další chodník bude umístěn na severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní straně obchodního centra. Na tento chodník bude navazovat chodník na pozemku p.č. 1705/1, který bude ukončen na hraně komunikace na pozemku p.č. 1695/155 a který bude umístěn ve vzdálenosti 1,86 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 9) Stavba zpevněné plochy zásobovacího dvora bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Zpevněná plocha bude o max. ploše 30,0 m x 60,99 m. Zpevněná plocha bude umístěna ve vzdálenosti 1,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na severozápadní a jihozápadní straně obchodního centra. 10) Stavba parkoviště o kapacitě 154 parkovacích stání bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 2,57 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 1,2 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 11) Stavba dvou přístřešků pro vozíky bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přístřešky budou o půdorysných rozměrech 5,0 m x 7,5 m. Jeden přístřešek bude umístěn ve vzdálenosti 21,06 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 32,96 m od severozápadní hranice pozemku p. č. 1705/1. Druhý přístřešek bude umístěn ve vzdálenosti 21,06 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 60,96 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 12) Stavba buňky pro občerstvení o půdorysných rozměrech 3,5 m x 5,0 m a výšce + 3,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 46,44 m od severovýchodní hranice pozemku p. č. 1705/1 a ve vzdálenosti 36,16 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 13) Stavba trafostanice o půdorysných rozměrech 2,98 m x 5,98 m s pultovou střechou o výšce + 3,58 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/12 a 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 8,6 m od západní hranice pozemku p.č. 1705/11 a ve vzdálenosti 32,3 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 14) Stavba protihlukové stěny o výšce 3,6 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/12 a 1705/11. Protihluková stěna o délce 68,85 m bude provedena jako zděná a protihluková stěna o délce 36,0 m bude provedena jako prosklená. Zděná protihluková stěna bude umístěna za trafostanicí na pozemcích p.č. 1705/1 a 1705/12, dále bude umístěna ve vzdálenosti 0,15 m od jižní a západní hranice pozemku p.č. 1705/11 a ve vzdálenosti 0,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. Prosklená stěna bude umístěna ve vzdálenosti 0,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 15) Stavba opěrné zdi o výšce 0,4 až 1,0 m o délce 100,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna na jihovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 11,57 m od jihozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 2

3 16) Stavba informačního pylonu půdorysného tvaru trojúhelníku o půdorysných rozměrech 6,29 m x 6,29 m o výšce 22,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna na severovýchodní a jihovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1. 17) Stavba reklamy (reklamní deska) o výšce 9,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 1,87 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 17,66 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 18) Stavba závory o šířce 6,5 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 0,89 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 19) Stavba vodovodní přípojky z materiálu PE DN 80 o délce 72,0 m na pozemku p. č. 1695/1. Přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1695/1 a 1705/1 do vodoměrné šachty. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1 ve vzdálenosti 1,2 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. Z vodoměrné šachty budou vedeny dvě domovní části vodovodní přípojky. Jedna přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1705/1 do navržené budovy obchodního centra. Druhá přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1705/1 do podzemní sprinklerovy nádrže a odtud po pozemku p.č. 1705/1 do navrženého obchodního centra. Druhá vodovodní přípojka bude sloužit jako požární vodovod. 20) Stavba kanalizační přípojky bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1695/1, 2469/3 a 1751/2. Přípojka bude napojena na kanalizační sběrač na pozemku p.č. 1751/2. Přípojka bude vedena po pozemcích p.č. 1751/2, 2469/3, 1695/1 a 1705/1 do navrženého obchodního centra. Na kanalizační přípojku bude napojena ležatá dešťová kanalizace přes voštinové bloky. 21) Stavba přeložky telefonního vedení bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1705/1 a 1695/1. Telefonní vedení bude napojeno na stávající telefonní vedení na pozemku p.č. 1705/13. Telefonní vedení bude umístěno podél západní hranice pozemku p.č. 1705/13 a podél severozápadní hranice pozemků p.č. 1705/13, 1705/11, 1705/12 a 1705/1. Na pozemku p.č. 1695/1 bude telefonní vedení napojeno na stávající telefonní vedení. 22) Stavba přeložky veřejného osvětlení podél silnice I/24 bude umístěna na pozemcích p.č. 2469/3 a 1695/1. Součástí nového veřejného osvětlení bude také přemístění 6 svítidel. 23) Stavba 3 kanalizačních vpustí podél silnice I/24 včetně úpravy propojení kanalizačním potrubím bude umístěna na pozemcích p.č. 2469/3 a 1695/1. 24) Stavba veřejného osvětlení parkoviště včetně zásobovacího dvora bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Součástí stavby je 6 svítidel. 25) Stavba podzemní sprinklerovy nádrže (nádrž na požární vodu) o průměru 12,0 m a o hloubce založení 7,5 m pod navrženým terénem bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Střed stavby bude umístěn ve vzdálenosti 6,5 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 43,89 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 26) Stavba voštinových bloků, která bude plnit funkci retenční nádrže, o půdorysných rozměrech 24,0 x 8,2 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 3,96 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 42,05 m od jihovýchodního rohu pozemku p.č. 1705/1. 27) Stavba dvou odlučovačů lehkých kapalin bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Jeden odlučovač bude umístěn u severozápadní stěny obchodního centra. Druhý odlučovač bude umístěn na západním rohu voštinových bloků. 28) Stavba tří lapáků tuků bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Lapáky tuků budou umístěny na splaškové kanalizaci za výstupem z obchodního centra. 29) Stavba odvodnění parkoviště bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna po obvodu parkoviště a ve středu parkovacích stání. 30) Stavba elektro přípojky NN pro obchodní centrum bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přípojka bude vedena z trafostanice po pozemku p.č. 1705/1 do obchodního centra. 31) Stavba elektro přípojky NN pro pylon a reklamu bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přípojka bude vedena z obchodního centra po pozemku p.č. 1705/1 k reklamě a k pylonu. 32) Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu povolení bude vypracována v souladu s (se): a) vyjádřením MěÚ Třeboň, odboru dopravy ze dne pod č.j. METR 5562/213-PeVa: 3

4 - k žádosti o vydání stavebního povolení, které bude vydávat speciální stavební úřad bude součástí projektové dokumentace návrh trvalého dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, KŘP Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, pracoviště Jindřichův Hradec, b) závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28065/22013/HOK.JH: - součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být aktualizovaná akustická studie, která doloží, že hluk z provozu stavby včetně zásobování, související dopravy a manipulace a systému požárního zabezpečení nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a že navržená protihluková opatření v navrhovaném rozsahu jsou dostatečná. Protihluková stěna musí být součástí projektové dokumentace. - objekt nesmí být zásobován v noční době (dle vyjádření žadatele bude doba zásobování od 06:00 do 22:00 hod, otevírací doba bude od 7:00 do 22:00 hod). - v projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutné popsat vybavení potravinářských koncesionářských provozoven včetně zázemí pro zaměstnance. V případě, se bude jednat i o stravovací činnost, musí být vyznačena část přípravy a podávání pokrmů. Uspořádání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských prostor musí poskytovat odpovídající prostor pro hygienické provedení všech postupů. K dispozici musí být dostatečný počet umyvadel na mytí rukou, vhodně rozmístěných a označených. Umyvadla na mytí rukou musí být vybavena přívodem teplé a studené vody, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. c) stanoviskem k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení od Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.p.s., Český Krumlov ze dne pod zn : - rozměry a vybavení WC určených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou provedeny dle Vyhl. č. 398/2009 Sb., d) vyjádřením ke stavbě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne pod zn. 292/ /24/LR: - dopravní napojení obchodního centra bude rozděleno na samostatné objekty, části stavby předávané ŘSD musí být v samostatném stavebním objektu, - projektová dokumentace bude doplněna o průkaz průjezdnosti dle TP 171 a o vzorové příčné řezy sil. I/24 v prostoru křižovatky, - dopravní napojení obchodního centra bude provedené tak, aby nedocházelo ke stékání vody z nového připojení na silnici I/24, případně na přilehlý pozemek. Okruh účastníků řízení dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) byl stanoven takto: žadatel - RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, IČ , v zastoupení SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, IČ , kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, nar O d ů v o d n ě n í : Stavební úřad obdržel dne od společnosti RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, v zastoupení společností SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Obchodní centrum Třeboň na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň. Z důvodu, že žádost s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe žadatele vyzval k doplnění podkladů a současně usnesením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe územní řízení přerušil. Dne žadatel předložil stavebnímu úřadu část požadovaných podkladů, z tohoto důvodů stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe žadateli sdělil, že nejsou doloženy všechny požadované podklady. Žadatel následně požadované podklady předložil. 4

5 Stavební úřad ověřil, že pro dané území je zpracován územní plán. Stavba obchodního centra je navržena v ploše určené pro občanské vybavení obchod služby. Hlavní funkční využití předmětné lokality je stavby a zařízení pro obchod a služby a stavby pro administrativu. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně za účelem projednání žádosti nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den V oznámení o zahájení územního řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o tom, že dle 89 odst. 1 stavebního zákona námitky a závazná stanoviska mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží. Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad zjistil, že dle 144 odst. 1 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle 144 odst. 1 správního řádu se řízením s velkým počtem účastníků řízení rozumí řízení s více než 30 účastníky. Z důvodu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení bylo oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe podle 87 odst. 1 stavebního zákona doručováno známým účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě. Dle 144 odst. 2 správního řádu byli ostatní účastníci řízení o zahájení řízení uvědomění veřejnou vyhláškou. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. K věci se doplňuje, že v oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe byl chybně uvedený pozemek p.č a pozemek p.č. 1705/2. Na těchto pozemcích však stavba umístěna nebude. Na pozemku 1705/13 bude jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí umístěna přeložka telefonního vedení. Tento pozemek však nebyl uveden ve výčtu pozemků uvedených v oznámení o zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu stavební úřad upravil v tomto rozhodnutí soupis pozemků dotčených stavbou, jak je uvedeno.. K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena tato rozhodnutí, vyjádření a souhlasy: - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 3949/ , - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 4504/ Hr, - rozhodnutí MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 4763/2013 OP Fl, - stanovisko města Třeboň k rozpracované dokumentaci stavby ze dne , - vyjádření města Třeboň k dokumentaci stavby ze dne , - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru dopravy ze dne pod č.j. METR 5562/213-PeVa, - vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28194/2013/HOK.JH, - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28065/22013/HOK.JH, - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeský kraj, územní odbor Jindřichův Hradec ze dne pod č.j. HSCB /2013 UO-JH, - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne pod zn. 6329/ /24/LR, - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne pod zn. 8115/ /24/LR, - vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne pod č.j. UZSVM/CJH/5583/2013-CJHM, - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od Technických služeb Třeboň s.r.o., Třeboň ze dne , - vyjádření od Technických služeb Třeboň, s.r.o., Třeboň ze dne , - souhlas s přeložením veřejného osvětlení od Technických služeb Třeboň, s.ro., Třeboň ze dne , - vyjádření Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň ze dne pod č.j /TR/22013, - vyjádření k dokumentaci stavby od společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření k dokumentaci stavby od společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření k dokumentaci pro územní řízení od E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne , 5

6 - vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. 7522/13, - stanovisko k dokumentaci stavby obchodní centrum Třeboň od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní inspektorát ze dne pod č.j. KRPC /ČJ , - stanovisko k dokumentaci stavby Obchodní centrum Třeboň - reklama a pylon od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní inspektorát ze dne pod č.j. KRPC /ČJ , - stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení od Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.p.s., Český Krumlov ze dne pod zn , - sdělení Českého hydrometeorologický ústav ze dne pod zn. 4942/521/2013, - závěr zjišťovacího řízení od Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor životního prostředí ze dne pod č.j. KUJCK 63045/2013/OZZL, - vyjádření k dokumentaci stavby Obchodní centrum Třeboň změna trasy přípojky venkovních telefonních rozvodů od MěÚ Třeboň, odboru rozvoje a investic ze dne , - vyjádření od MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. 333 ŽP/ Fl-54Fl, - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne pod č.j /13, - vyjádření ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. Z0980-Z , - vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. 4076/13, - vyjádření k výskytu podzemních sítí a vedení od technických služeb Třeboň, s.r.o., Třeboň, ze dne , - vyjádření k existenci inženýrských sítí od České republiky ministerstva obrany ze dne pod č.j. 458 JH ÚP/ /Prac ČB, - předběžnou informaci od Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň ze dne pod č.j /TR/2013, - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru dopravy, ze dne pod č.j. METR 682/22014-PeVa, - vyjádření ke gabionové stěně od Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň, ze dne pod č.j /TR/14, - vyjádření ke stavbě obchodního centra souhlas s přeložením sítí od společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření ke stavbě obchodního centra od společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření ke stavbě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne pod zn. 292/ /24/LR, - vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie ze dne pod č.j. KRPC /ČJ DP, - vyjádření E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o připojení k distribuční soustavě zřízení nového odběrného místa ze dne pod zn. M18357/ / , - rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne pod č.j. KUJCK/11290/2014/ODSH. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba umisťuje, vlastnická a jiná práva. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využití území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stanovenými v 90 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 6

7 Okruh známých účastníků řízení byl stanoven podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona takto: a) žadatel a vlastník pozemků p.č. 1705/1, 1705/11, 1705/12 - RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, v zastoupení SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, b) obec na jejímž území má být záměr uskutečněn - Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň, c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, pozemek p.č. 1705/13, 1695/155, 1695/1, 1751/2 - město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň, pozemek p.č. 2469/3 - Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, adresa pro doručování Lidická 49/110, České Budějovice, dotčení správci sítí: - ČEVAK a.s., Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec, - Technické služby Třeboň, s r.o., Novohradská 225/II, Třeboň, - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, - Telefonica Czech republic a.s., P. O. BOX 56, Praha 3. d) osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno vlastníci pozemků p.č. 1697/11, 1704/1, 1703/2, 1703/4, 1703/3, 1705/4, 1705/9, 1705/10, 1696/3, 1697/8, 1695/69, 1695/137, 1695/1 a 1703/1 v kat. území Třeboň, vlastníci budov s č.p. 645/II, 1047/II, 747/II, 1104/II, 746/II, 1152/II a 1202/II v obci Třeboň, vlastníci budov bez č.p. na pozemku p.č. 1697/8 a 1695/137 v obci Třeboň. K okruhu účastníků řízení stavební úřad dále uvádí, že oznámení zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe bylo také doručeno vlastníku pozemku p.č. 1705/12 České republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Na Hradbách 423/II, Jindřichův Hradec. V průběhu řízení se však stala vlastníkem tohoto pozemku společnost RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov. Z tohoto důvodu již není Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových účastníkem řízení a proto byl tento subjekt vyčleněn z okruhu účastníků řízení. Stavební úřad dále uvádí, že v souladu s ust. 87 odst. 3 a 92 odst. 3 stavebního zákona byli účastníci řízení uvedení v 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic České Budějovice, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se dle ust. 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis. Otisk úředního razítka: Ing. Miroslav R o u b a l Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 7

8 Přílohy pro žadatele po právní moci rozhodnutí: - ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku 1:500 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Třeboň nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Podpis a razítko: MěÚ Třeboň: Toto rozhodnutí musí být dle 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MěÚ Třeboň a to po dobu, jak je výše uvedeno. Doručí se: a) Účastníci řízení dle 85 odst. 1 a 85 odst. 2 písm. a) stav. zákona (doporučeně do vl. rukou): - SP STUDIO, s.r.o., Ing. Pavel Pecha, Budějovická 58, Český Krumlov - Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň - ČEVAK a.s., Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec - Technické služby Třeboň, s r.o., Novohradská 225/II, Třeboň - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice - Telefonica Czech republic a.s., P. O. BOX 56, Praha 3 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, České Budějovice b) Účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. b) ) stav. zákona (veřejnou vyhláškou) osoby jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním nemovitostem mohou být stavbou přímo dotčena, jedná se o tyto nemovitosti: - pozemky p.č. 1697/11, 1704/1, 1703/2, 1703/4, 1703/3, 1705/4, 1705/9, 1705/10, 1696/3, 1697/8, 1695/69, 1695/137, 1695/1 a 1703/1 v kat. území Třeboň - budovy s č.p. 645/II, 1047/II, 747/II, 1104/II, 746/II, 1152/II a 1202/II v obci Třeboň - budovy bez č.p. na pozemku p.č. 1697/8 a 1695/137 v obci Třeboň c) Dotčené orgány (doporučeně): - MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí - MěÚ Třeboň, odbor dopravy, MěÚ Třeboň - Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec - Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň Dále obdrží: Městský úřad Třeboň, útvar tajemníka, se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na úřední desce MěÚ Třeboň a na webových stránkách po dobu 15 dnů a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ. Správní poplatek byl vyměřen, dle položky 17 odst. 1 písm. e) a f) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši Kč a byl zaplacen dne

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S11292016ÚPaSŘ Ze dne : 21.03.2016 Č.j.: METR2575/2016RoMi

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 3625/2012 OÚPaSŘ Ze dne 08.10.2012 Č.j. METR 4757/2012 GrPe

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

rozhodnutí o umístění stavby

rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 346/2012 OÚPaSŘ Naše čj.: METR 466/2012 GrPe Vyřizuje: Grulichová

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S123/2015OÚPaSŘ Ze dne:15.01.2015 Naše čj.: METR 319/2015RoMi

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 200/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 28.12.2012 Č.j.: METR 361/2013 GrPe

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 735/2016-OÚPaSŘ Ze dne: 16.02.2016 Naše čj.: 1697/2016-FrPa

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: veřejnou vyhláškou

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 2885/2014 OÚPaSŘ Ze dne : 11.07.2014 Č.j. METR 3843/2014

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2526/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 28.06.2012 Naše čj.: METR 3292/2012

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18177/10-788/10-RAJ-328.3 Jana Randáková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í G

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í G Č.j: MMJ/SÚ/1247/2011-3 JID: 56628/2011/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 3.5.2011 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 319/2013 OÚPaSŘ Ze dne: 31.12.2012 Naše č.j.: METR 577/2013

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 165, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1554/09-Z V Nové Bystřici dne 23.6.2009 Č.j.: 2256/09/SU

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby:

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 6526/2013/08/VUP-UR1519,SP5516 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 165, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 1832/2012 OUPaSŘ Č.j. METR 2445/2012 GrPe Vyřizuje: Grulichová

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů:

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 13.4.2010 VÚP 10997/10-483/10-NOV-328.3 Petr Nový

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR VÝSTAVBY Váš dopis zn.: Ze dne: 17.9.2012 Spis.zn.: OV/3751/2012-He Č.j.: OV/24139/12 HEL Vyřizuje: Jaroslava Helebrantová E-mail: helebrantova.jaroslava@kralovice.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 1019/2015 ÚPaSŘ Ze dne : 06.03.2015 Č.j.: METR 1707/2015

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2658/3532/08 Ka-31 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 29.9.2009

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí Spis.zn.: MÚTý/STAV/20/2013 Č.j: MÚTý/STAV/20/2013-6-Rozh-ÚŘUS-Pa Týniště nad Orlicí 09.04.2014 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích dne 30.07.2013

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

Městský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad Uherské Hradiště Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. č.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-SO/955171201111694512011/ČuJUR 5 Uherské Hradiště: 7. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Jaromir Čumíček

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax:

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 983/2012 OUPaSŘ Č.j. METR 1402/2012 GrPe Vyřizuje: Grulichová

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 733/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Vypraveno dne:... Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax:

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4788/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 4920/2011 GrPe Vyřizuje: Grulichová

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 4210/4211/11-Z V Nové Bystřici dne 9.11.2011 Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr Č.j. 535/12-Kr] str. 1 ÚŘAD MĚSTYSE LITULTOVICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, 747 55 Litultovice 1 Č.j.stav.535/12-Kr Oprávněná úřední osoba: Bc.Jana Kremserová, tel. 555 559 542 Litultovice, dne 5.9.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1125/2012/SÚ - 6 Slavonice, dne: 23.8.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE Spisový znak: SÚ- 1361/2012/Lun Číslo jednání: 4/2013 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Spisový znak: MUS-785/2016-SU/Lun Číslo jednání: 3/2016 Oprávněná úředně osoba: Lunga Luděk

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Spis. zn.: METR_S 2732/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 2696/2/2011 GrPe Vyřizuje: Grulichová V Třeboni dne R O Z H O D N U T Í

Spis. zn.: METR_S 2732/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 2696/2/2011 GrPe Vyřizuje: Grulichová V Třeboni dne R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/01093/2013/S MeUSM/02029/2013 Ing.Helena Štolhoferová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2. I Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2. I Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, č. 1,2 Magistrát města České Budějovice ng. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice Viz rozdělovník: nternet:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: veřejnou vyhláškou

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4746/2016 OÚPaSŘ Ze dne : 17.10.2016 Č.j. METR 12455/2016

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad v, VEREJNA, v VYHL ASKA Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.2009 na stavbu nazvanou "Rodinná dům a garáž

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 11111111111 111111111111 111111111 1111111111 1111 111111111111111111111111 MUZAX005UVC4 Žatec úřad Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-229/12-CP Číslo jednací: VRAND 20/2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Pisk Ctirad Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

MUTS17048/15/Kri Telefon : INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

MUTS17048/15/Kri Telefon : INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 15584/398-UR/2015/Kr Trhové Sviny, dne 24.8.2015 Vyřizuje : František Kříha MUTS17048/15/Kri Telefon : 386 301

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392 Stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: MCBS/2017/0013110/KALJ K podání: MCBS/2016/0176230 Spisová značka: 3200/MCBS/2016/0176230 Oprávněná úřední osoba:

Více