350 Series. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "350 Series. Uživatelská příručka"

Transkript

1 350 Series Uživatelská příručka Červenec Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel schválený výrobcem. Napájecí kabel musí být připojen do snadno přístupné elektrické zásuvky blízko výrobku. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Společnost Lexmark neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky.

3 Obsah Vyhledání informací o tiskárně...7 Nastavení tiskárny...10 Kontrola obsahu balení...10 Informace o tiskárně...11 Popis částí tiskárny...11 Použití tlačítek ovládacího panelu...12 Použití nabídek ovládacího panelu...13 Práce s nabídkou Zobrazení a výběr Práce s nabídkou Tisk fotografií Práce s nabídkou Přenos Práce s nabídkou Prezentace Použití nabídky Nástroje Práce s nabídkou Režim úprav fotografií Použití nabídky PictBridge Informace o softwaru...18 Vložení papíru...19 Vložení papíru...19 Použití podporovaných typů papíru...19 Připojení zařízení pro ukládání fotografií...20 Vložení paměťové karty...20 Vložení jednotky paměti flash...21 Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge...22 Zobrazení fotografií...23 Zobrazení prezentace fotografií na displeji ovládacího panelu...23 Náhrada fotografií spořiče obrazovky na displeji ovládacího panelu...23 Tisk fotografií...24 Tisk fotografií pomocí počítače...24 Tisk fotografií pomocí okna Vlastnosti tisku Tisk fotografií pomocí aplikace Fast Pics Tisk fotografií použitím ovládacího panelu...25 Tisk fotografie nebo vybraných fotografií Tisk všech fotografií Tisk fotografií podle data Tisk fotografií podle rozsahu Tisk stránky indexu fotografií Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí nabídky PictBridge Obsah 3

4 Úpravy fotografií...30 Oříznutí fotografií...30 Úprava jasu fotografií...31 Automatické zlepšení fotografií...32 Přidávání rámečků k fotografiím...33 Použití barevných efektů u fotografií...34 Přenos fotografií...36 Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače...36 Přenos fotografií z paměťové karty do jednotky paměti flash...36 Používání technologie Bluetooth...37 Nastavení režimu Bluetooth...37 Tisk pomocí Bluetooth...37 Údržba tiskárny...39 Výměna tiskové kazety...39 Vyjmutí použité tiskové kazety Instalace tiskové kazety Použití originálních tiskových kazet Lexmark...40 Doplnění tiskové kazety...41 Dosažení lepší kvality tisku...41 Zlepšení kvality tisku Vyrovnání tiskové kazety Čištění trysek tiskové kazety Otření trysek a kontaktů tiskové kazety Zobrazení hladiny inkoustu Tisk zkušební stránky Ochrana tiskové kazety...43 Objednání spotřebního materiálu...43 Recyklace produktů společnosti Lexmark...44 Obsah 4

5 Řešení problémů...45 Řešení problémů s instalací...45 Na displeji je zobrazen nesprávný jazyk Tlačítko Napájení nesvítí Software se nenainstaluje Nelze tisknout z digitálního fotoaparátu pomocí PictBridge Řešení problémů s tiskem...47 Zlepšení kvality tisku Fotografii nelze vytisknout Pomalý tisk Fotografie se tisknou jen zčásti Řešení problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním papíru...49 Zablokování papíru v tiskárně Zablokování papíru v podpěře papíru Řešení problémů se zařízením...49 Zařízení nelze vložit Po vložení zařízení se nic nestane Chybové zprávy - řešení problémů...50 Chyba vyrovnání Zablokování nosiče Chyba kazety Chybí kazeta Otevřený kryt Neplatné zařízení Neplatný soubor obrázku Hladina inkoustu Zablokování papíru Došel papír Chyba PictBridge Odebrání a opětovné nainstalování softwaru...52 Poznámky...53 Spotřeba energie...54 Rejstřík...56 Obsah 5

6 6

7 Vyhledání informací o tiskárně Instalační list Popis Dokument Instalační list obsahuje pokyny k instalaci hardwaru a softwaru. Kde je najdete Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete na webové stránce společnosti Lexmark Brožura Začínáme nebo Řešení problémů s instalací Popis V brožuře Začínáme najdete pokyny pro instalaci hardwaru a softwaru a základní pokyny pro používání tiskárny. V brožuře Řešení problémů s instalací najdete informace o řešení problémů s instalací tiskárny. Poznámka: Tyto dokumenty nejsou dodávány se všemi tiskárnami. Pokud jste neobdrželi brožuru Začínáme nebo Řešení problémů s instalací, podívejte se místo toho do Uživatelské příručky. Kde je najdete Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete na webové stránce společnosti Lexmark Uživatelská příručka Popis Kde je najdete V Uživatelské příručce najdete pokyny pro používání tiskárny a další informace, například: Používání softwaru Vložení papíru Tisk Práce s fotografiemi Skenování (pokud ho tiskárna podporuje) Kopírování (pokud ho tiskárna podporuje) Faxování (pokud ho tiskárna podporuje) Údržba tiskárny Připojení tiskárny k síti (pokud ho tiskárna podporuje) Řešení problémů s tiskem, kopírováním, skenováním, faxováním, zablokovaným papírem nebo nesprávným zaváděním Uživatelská příručka se nainstaluje při instalaci softwaru tiskárny. 1 Klepněte na tlačítko Start Programy nebo Všechny programy Lexmark 350 Series. 2 Klepněte na položku Uživatelská příručka. Pokud na ploše není odkaz na Uživatelskou příručku, postupujte takto: 1 Vložte disk CD. Zobrazí se instalační obrazovka. Poznámka: V případě potřeby klepněte na Start Spustit a zadejte příkaz D:\setup, kde D je označení vaší jednotky CD-ROM. 2 Klepněte na položku Zobrazit uživatelskou příručku (včetně Řešení problémů s instalací). 3 Klepněte na tlačítko Ano. Ikona Uživatelské příručky se zobrazí na ploše a Uživatelská příručka se zobrazí na obrazovce. Tento dokument najdete na webové stránce společnosti Lexmark Vyhledání informací o tiskárně 7

8 Nápověda Popis Nápověda obsahuje pokyny k použití softwaru, pokud tiskárnu připojujete k počítači. Kde je najdete Pokud máte spuštěný program Lexmark, klepněte na položku Nápověda, Tipy Nápověda nebo Nápověda Témata nápovědy. Středisko řešení Lexmark Popis Software Středisko řešení Lexmark je obsažen na disku CD. Nainstaluje se spolu s dalším softwarem když připojíte tiskárnu k počítači. Kde je najdete Otevření Střediska řešení Lexmark: 1 Klepněte na tlačítko Start Programy nebo Všechny programy Lexmark 350 Series. 2 Vyberte položku Středisko řešení Lexmark.. Podpora zákazníků Popis Kde je najdete (Severní Amerika) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Telefonická podpora Volejte na číslo: USA: Pondělí Pátek (8:00 23:00 EST) Sobota (12:00 18:00 EST) Kanada: Pondělí Pátek (9:00 21:00 EST) Sobota (12:00 18:00 EST) Mexiko: Pondělí Pátek (8:00 20:00 EST) Poznámka: Telefonní čísla a pracovní doba podpory mohou být bez ohlášení změněny. Nejnovější telefonní čísla k dispozici naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Telefonní čísla a hodiny poskytované podpory se mohou lišit podle země a regionu. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz Zákaznická podpora. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. ová podpora Informace o ové podpoře najdete na našich webových stránkách: 1 Klepněte na odkaz CUSTOMER SUPPORT. 2 Klepněte na odkaz Technical support. 3 Vyberte řadu vaší tiskárny. 4 Vyberte model vaší tiskárny. 5 V části Support Tools klepněte na položku Support. 6 Vyplňte formulář a potom klepněte na tlačítko Submit Request. ová podpora se liší podle země a regionu a nemusí být vždy k dispozici. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz Zákaznická podpora. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Vyhledání informací o tiskárně 8

9 Omezená záruka Popis Kde je najdete (USA) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Informace o omezené záruce Společnost Lexmark International, Inc. poskytuje omezenou záruku na to, že použitý materiál a způsob zpracování této tiskárny budou bez závad po dobu 12 měsíců od původního data zakoupení. Chcete-li si přečíst omezení a podmínky této omezené záruky, přečtěte si Prohlášení o omezené záruce, které je přiloženo k této tiskárně nebo zveřejněno na adrese 1 Klepněte na odkaz CUSTOMER SUPPORT. 2 Klepněte na Warranty Information. 3 V části Statement of Limited Warranty klepněte na Inkjet & All-In-One Printers. 4 Celou záruku lze procházet pomocí posuvníku. Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu. Viz tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou. Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když nás budete kontaktovat: Číslo typu zařízení Sériové číslo Datum zakoupení Místo nákupu Vyhledání informací o tiskárně 9

10 Nastavení tiskárny Tiskárnu lze použít samostatně nebo ji lze připojit k počítači. Při instalaci tiskárny postupujte podle pokynů na listu Pokyny k instalaci, který je přiložen k produktu. Kontrola obsahu balení Název Popis 1 Barevná tisková kazeta Kazeta, která se nainstaluje do tiskárny 2 Zdroj napájení Připojuje se k portu zdroje napájení umístěnému na zadní straně tiskárny 3 Instalační disk CD Instalační software tiskárny Nápověda Uživatelská příručka v elektronické podobě 4 Brožura Začínáme nebo Řešení problémů s instalací Vytištěná brožura, která slouží jako návod Poznámka: Kompletní uživatelskou příručku najdete na instalačním disku CD, dodávaném s tiskárnou. 5 List Pokyny k instalaci Pokyny k instalaci hardwaru a softwaru tiskárny a informace o řešení problémů během instalace 6 4 x 6 palců (10 x 15 cm) - fotografický papír Papír pro tiskárnu Poznámka: Kabel USB se prodává samostatně. Nastavení tiskárny 10

11 Informace o tiskárně Popis částí tiskárny Část Použití 1 Vodicí lišta Při podávání drží papír v přímé poloze 2 Podpěra papíru Vložení papíru 3 Držadlo Přenášení tiskárny 4 Přístupový kryt Přístup k tiskové kazetě 5 Výstupní zásobník papíru Uložení papírů po vytištění 6 Port PictBridge Slouží k připojení jednotky paměti flash nebo digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge nebo adaptéru Bluetooth k tiskárně. Poznámka: Adaptér Bluetooth se prodává samostatně. 7 Otvory pro paměťovou kartu Vkládání paměťových karet 8 Kontrolka Označuje, zda tiskárna čte z paměťové karty. Když tiskárna čte data ze zařízení, kontrolka bliká. 9 Ovládací panel Ovládání tiskárny 10 Displej Zobrazení fotografií nebo nabídek nebo kontrola stavu tiskárny Displej lze naklánět. Informace o tiskárně 11

12 Část Použití 1 Port zdroje napájení Připojení tiskárny k napájení pomocí zdroje napájení 2 Port USB Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB Použití tlačítek ovládacího panelu Tlačítko Použití 1 Zapnutí a vypnutí tiskárny 2 Odstranění červených očí z fotografie zobrazené na displeji během tisku. V dolní části displeje se zobrazí ikona, která označuje, že bude provedeno odstranění červených očí. Dalším stisknutím tlačítka zrušíte opravu. 3 Spuštění barevné tiskové úlohy s aktuálním nastavením Informace o tiskárně 12

13 Tlačítko Použití 4 Navigace v položkách hlavní nabídky Procházení volbami podnabídky Při zobrazení fotografií přechod od jedné fotografie k jiné 5 V nabídce přechod do podnabídek a provádění akcí Zvolení fotografie zobrazené na displeji. Dalším stisknutím tlačítka fotografie. Vysunutí papíru. (Stiskněte na tři sekundy tlačítko.) zrušíte výběr 6 Procházení podnabídkami nabídky Při zobrazení náhledu fotografie sníží počet tištěných kopií 7 Navigace v položkách hlavní nabídky Procházení volbami podnabídky Při zobrazení fotografií přechod od jedné fotografie k jiné 8 V podnabídce uloží aktuální výběr a vrátí se k předchozímu zobrazení Při zobrazení prezentace fotografií pozastaví nebo zastaví prezentaci Při tisku fotografie nebo stránky se vzorkem vyrovnání zastaví a zruší úlohu a vysune papír 9 Na obrazovce výběru fotografií zobrazí nabídku Režim úprav fotografie Na obrazovce náhledu zobrazí nabídku Nastavení tisku 10 Procházení podnabídkami nabídky Použití nabídek ovládacího panelu Práce s nabídkou Zobrazení a výběr Při zobrazení náhledu fotografie zvýší počet tištěných kopií 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 3 Stiskněte tlačítko. 4 Postupujte podle pokynů na displeji. Oblast Zobrazení a výběr Náhled tisku Funkce Výběr jedné nebo více fotografií pro zobrazení nebo tisk Výběr počtu tištěných kopií Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Zobrazení náhledu fotografií před tiskem Můžete také stisknout tlačítko a upravit nastavení tisku včetně nastavení velikosti papíru, velikosti fotografie, rozložení, kvality tisku, typu papíru a tisku pasových fotografií. Informace o tiskárně 13

14 Práce s nabídkou Tisk fotografií Pomocí této nabídky můžete vybrat skupinu fotografií k tisku. 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 3 Stiskněte tlačítko. Oblast Funkce Tisk výběrů z fotoaparátu Tisk výběrů formátu DPOF (Digital Print Order Format). Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, jestliže je na paměťové kartě platný soubor DPOF. Další informace naleznete v části Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF na str. 28. Tisk všech N fotografií Tisk fotografií podle data Tisk rozsahu fotografií Práce s nabídkou Přenos Tisk všech fotografií v paměťovém zařízení. N je celkový počet obrázků, které budou vytištěny. Můžete vybrat: Fotografií na papír - zobrazení dostupných velikostí papíru. Tisk indexu - tisk stránky indexu fotografií. Další informace naleznete v části Tisk stránky indexu fotografií na str. 28. Počet kopií na fotografii - výběr počtu tištěných kopií na fotografii. Další nastavení tisku - výběr velikosti papíru, velikosti fotografií, rozložení, kvality tisku a typu papíru. Tisk fotografií pořízených v určitých datech. Další informace naleznete v části Tisk fotografií podle data na str. 26. Vyberte první a poslední fotografii v rozsahu, který má být vytištěn. Další informace naleznete v části Tisk fotografií podle rozsahu na str. 27. Fotografie můžete přenést z paměťové karty do jednotky paměti flash nebo do počítače (pokud je tiskárna připojena k počítači). Fotografie zůstanou na paměťové kartě zachovány. 1 Vložte paměťovou kartu. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Přenos. 3 Stiskněte tlačítko. 4 Pokud chcete přenášet fotografie do jednotky paměti flash USB, vložte jednotku. 5 Stisknutím nebo vyberte buď USB jednotka paměti flash, nebo Počítač (pokud je tiskárna připojena k počítači). 6 Stiskněte tlačítko. 7 Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny. Práce s nabídkou Prezentace Pomocí nabídky Prezentace můžete zobrazit obrázky uložené na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash. 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Prezentace. Informace o tiskárně 14

15 3 Stiskněte tlačítko. 4 Pokračujte stisknutím tlačítka. Každá fotografie se zobrazí na několik sekund. 5 Pokud chcete ručně zobrazit předchozí nebo další fotografii, stiskněte tlačítko nebo. 6 Můžete použít následující tlačítka:, chcete-li vybrat fotografii nebo fotografie, které chcete po zobrazení prezentace vytisknout. Stiskněte, chcete-li prezentaci pozastavit. Dalším stisknutím tlačítka zastavíte prezentaci. Stiskněte, chcete-li otočit fotografii zobrazenou na displeji. Po zastavení prezentace zobrazíte fotografie, které jste během prezentace vybrali k tisku, stisknutím tlačítka. Použití nabídky Nástroje 1 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Nástroje. 2 Stiskněte tlačítko. Oblast Funkce Výchozí hodnoty zařízení Vyberte: Jazyk, chcete-li změnit nastavení jazyka. Země, chcete-li nastavit výchozí velikost papíru a formát data v místě, kde se nacházíte. Úsporný režim, chcete-li nastavit dobu, po jejímž uplynutí tiskárna přejde, nebude-li použita, do úsporného režimu. V úsporném režimu je vypnut displej a podsvícení. Stisknutím libovolného tlačítka obnovíte napájení tiskárny. Nastavení tisku Údržba Bluetooth Výběr velikosti papíru, velikosti fotografií, rozvržení, kvality tisku a typu papíru Vyberte: Zobrazit hladinu inkoustu, chcete-li zobrazit grafické znázornění hladiny inkoustu v tiskové kazetě. Další informace naleznete v části Zobrazení hladiny inkoustu na str. 43. Vyčistit kazetu, chcete-li vyčistit trysky tiskové kazety. Další informace naleznete v části Čištění trysek tiskové kazety na str. 42. Vyrovnat kazety, chcete-li vyrovnat kazetu. Další informace naleznete v části Vyrovnání tiskové kazety na str. 41. Vytisknout zkušební stránku, jestliže chcete vytisknout zkušební stránku. Další informace naleznete v části Tisk zkušební stránky na str. 43. Obnovit výchozí, chcete-li obnovit výchozí nastavení z továrny. Vyberte: Zapnout Bluetooth, chcete-li zapnout nebo vypnout komunikaci pomocí Bluetooth. Další informace naleznete v části Používání technologie Bluetooth na str. 37. Režim Discovery, chcete-li zapnout nebo vypnout režim Discovery. Další informace naleznete v části Používání technologie Bluetooth na str. 37. Název zařízení, chcete-li zobrazit název zařízení a číslo UAA (Universally Administered Address) automaticky přiřazené vašemu zařízení podporujícímu standard Bluetooth. Adresa zařízení, chcete-li zobrazit 48bitovou adresu vašeho zařízení podporujícího standard Bluetooth. Informace o tiskárně 15

16 Oblast Vlastní Funkce Vyberte: Spořič displeje, chcete-li zapnout funkci spořiče displeje po 30 sekundách, po jedné minutě nebo vypnout. Nahrazení fotografií spořiče displeje, chcete-li vybrat až čtyři fotografie, které můžete použít jako spořiče displeje. Rady, chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazování rad. Rady jsou zprávy na displeji ovládacího panelu, které poskytují další informace o aktuálním výběru. Práce s nabídkou Režim úprav fotografií Máte-li zobrazenu fotografii, můžete stisknutím tlačítka otevřít nabídku Režim úprav fotografií. Oblast Jas Funkce Nastavení jasu fotografie. Další informace naleznete v části Úprava jasu fotografií na str. 31. Oříznout Oříznutí fotografie. Další informace naleznete v části Oříznutí fotografií na str. 30. Automatické zlepšení Automatické zlepšení fotografie. Další informace naleznete v části Automatické zlepšení fotografií na str. 32. Odstranění červených očí Odstranění efektu červených očí způsobeného odrazem světla Efekt dobarvení Otočit Rámečky Použití nabídky PictBridge Vyberte, zda chcete tisknout fotografii černobíle, v odstínu sépiové, staré dohněda nebo staré došeda. Další informace naleznete v části Použití barevných efektů u fotografií na str. 34. Otočení fotografie v 90stupňových krocích doprava nebo doleva Vyberte styl a barvu rámečku fotografie. Další informace naleznete v části Přidávání rámečků k fotografiím na str. 33. Nabídka výchozího nastavení PictBridge umožňuje vybrat nastavení tiskárny, pokud předtím nebyla zadána žádná nastavení v digitálním fotoaparátu. Informace o provádění výběrů ve fotoaparátu naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. 1 Připojte digitální fotoaparát podporující standard PictBridge. Další informace naleznete v části Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge na str Stisknutím tlačítka otevřete nabídku PictBridge. 3 Stisknutím tlačítka nebo můžete procházet následující možnosti: Oblast Velikost papíru Funkce Vyberte velikost papíru. Velikost fotografie Vyberte velikost fotografií. Rozložení Kvalita tisku Typ papíru Vyberte rozložení fotografií. Výběr kvality tisku Vyberte typ papíru. Další informace naleznete v části Použití podporovaných typů papíru na str. 19. Informace o tiskárně 16

17 4 Stisknutím tlačítka nebo proveďte výběr. 5 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Informace o tiskárně 17

18 Informace o softwaru Software tiskárny lze používat pouze pomocí počítače. Další informace o nastavení tiskárny a počítače naleznete na listu Pokyny k nastavení dodaném s produktem. Název Použití Spuštění softwaru Středisko řešení Hledání informací o řešení problémů, údržbě a objednávání kazet Z pracovní plochy: 1 Klepněte na tlačítko Start Programy nebo Všechny programy Lexmark 350 Series. 2 Vyberte položku Středisko řešení. Vlastnosti tisku Výběr nejlepšího nastavení tisku pro fotografii tištěnou pomocí počítače 1 Otevřete fotografii v programu a klepněte na nabídku Soubor Tisk. 2 V dialogu Tisk klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. Fast Pics Slouží k přenosu fotografií z paměťového zařízení do počítače. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače na str. 36. Slouží k úpravám a tisku fotografií uložených v počítači. Další informace naleznete v části Tisk fotografií pomocí aplikace Fast Pics na str. 24. Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str. 21. Informace o softwaru 18

19 Vložení papíru Vložení papíru Poznámky: Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Zkontrolujte, zda papír není použitý nebo poškozený. Při vkládání nezatlačujte papír do tiskárny silou. 1 Posuňte vodicí lištu k levému okraji podpěry papíru. 2 Založte papír svisle tak, aby se dotýkal pravého okraje podpěry papíru a jemně uvolněte vodicí lištu. 2 Použití podporovaných typů papíru V tiskárně můžete použít následující typy papíru. Fotografický papír Lexmark Perfectfinish Fotografický papír Lexmark Fotografický/lesklý papír Poznámky: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír Lexmark Perfectfinish nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tisková kazeta není s tímto typem papíru kompatibilní. Tiskárna podporuje následující velikosti papíru: Karta A6: 4,1 x 5,8 palce (105 x 148 mm) Dopisnice Hagaki: 3,9 x 5,8 palce (100 x 148 mm) 3,5 x 5 palců (8,89 x 12,7 cm) 4 x 6 palců 4 x 8 palců 10 x 15 cm 10 x 20 cm L foto (89 x 127 mm) Poznámka: Nevkládejte do podpěry papíru více než 25 listů. 1 Vložení papíru 19

20 Připojení zařízení pro ukládání fotografií Vložení paměťové karty Na paměťovou kartu lze ukládat fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo fotoaparátem v telefonu. Pomocí tiskárny můžete zobrazit, upravit a vytisknout fotografie uložené na paměťové kartě. Další informace naleznete v části Tisk fotografií na str. 24 nebo Úpravy fotografií na str. 30. Tiskárna rovněž umožňuje fotografie přenášet: Z paměťové karty do počítače. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače na str. 36. Z paměťové karty do jednotky paměti flash. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťové karty do jednotky paměti flash na str Vložte paměťovou kartu. Kartu vkládejte štítkem s označením výrobce směrem nahoru. Pokud je na kartě vyznačena šipka, musí šipka směřovat dovnitř do tiskárny. Otvor Horní otvor Dolní otvor Paměťová karta xd Picture Card SD (Secure Digital) minisd (s adaptérem) * microsd (s adaptérem) * RS-MMC (s adaptérem) * MultiMedia Card Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (s adaptérem) nebo Memory Stick PRO Duo (s adaptérem) * TransFlash (s adaptérem) * CompactFlash Typ I a Typ II * Před zasunutím karty do otvoru připojte paměťovou kartu k adaptéru, který s ní byl dodán. 2 Počkejte, až se rozsvítí kontrolka na tiskárně. Během čtení nebo přenosu dat z paměťové karty tato kontrolka bliká. Varování: Jestliže kontrolka bliká, nevyndávejte paměťovou kartu a nedotýkejte se tiskárny v okolí paměťové karty. Připojení zařízení pro ukládání fotografií 20

21 Pokud tiskárna paměťovou kartu nepřečte, vyjměte ji a znovu zasuňte. Poznámka: Tiskárna nemůže číst z více zařízení pro média současně. Pokud vložíte více než jednu paměťovou kartu, budete vyzváni, abyste vybrali požadovanou kartu a druhou kartu odstranili. Vložení jednotky paměti flash Na jednotku paměti flash lze ukládat fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo fotoaparátem v telefonu. Pomocí tiskárny můžete fotografie uložené v jednotce paměti flash zobrazit, upravit nebo vytisknout. Další informace naleznete v části Tisk fotografií na str. 24 nebo Úpravy fotografií na str. 30. Tiskárna rovněž umožňuje fotografie přenášet: Z jednotky paměti flash do počítače. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače na str. 36. Z paměťové karty do jednotky paměti flash. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťové karty do jednotky paměti flash na str Vložte jednotku paměti flash do portu PictBridge na přední straně tiskárny. Poznámky: Pokud jednotka paměti flash nepasuje přímo do portu, bude zřejmě třeba použít adaptér. Tiskárna může číst pouze z jednoho zařízení pro média současně. Pokud vložíte více než jedno mediální zařízení, budete vyzváni, abyste vybrali požadované zařízení a druhé zařízení odstranili. 2 Počkejte, až začne tiskárna číst z jednotky paměti flash. Připojení zařízení pro ukládání fotografií 21

22 Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge PictBridge je technologie, která je k dispozici ve většině digitálních fotoaparátů a umožňuje tisknout přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Můžete připojit digitální fotoaparát podporující standard PictBridge k tiskárně a můžete ovládat tisk fotografií pomocí tiskárny nebo fotoaparátu. 1 Zapojte jeden konec kabelu USB do fotoaparátu. Poznámka: Musíte použít kabel USB dodaný s fotoaparátem. 2 Druhý konec kabelu zapojte do portu PictBridge na přední straně tiskárny. Poznámky: Ujistěte se, že je správně nastaven režim USB v digitálním fotoaparátu podporujícím standard PictBridge. Další informace najdete v dokumentaci k fotoaparátu. Tiskárna může číst v jednu chvíli pouze z jednoho mediálního zařízení. 3 Pokud bude úspěšně navázáno připojení prostřednictvím PictBridge, zobrazí se na displeji následující zpráva: Fotoaparát je připojen. Další informace se zobrazí na displeji fotoaparátu nebo je naleznete v uživatelské příručce k fotoaparátu. Pokud chcete použít k řízení tisku fotografií fotoaparát, vyhledejte pokyny v dokumentaci k fotoaparátu. 4 Pokud jste předtím nezadali v digitálním fotoaparátu žádné výběry, můžete tisk fotografií ovládat pomocí tiskárny. Stisknutím tlačítka zobrazíte na displeji ovládacího panelu nabídku PictBridge. Další informace naleznete v části Použití nabídky PictBridge na str. 16. Připojení zařízení pro ukládání fotografií 22

23 Zobrazení fotografií Zobrazení prezentace fotografií na displeji ovládacího panelu Pokud chcete zobrazit prezentaci fotografií na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash, přečtěte si část Práce s nabídkou Prezentace na str. 14. Náhrada fotografií spořiče obrazovky na displeji ovládacího panelu Můžete vybrat až čtyři fotografie, které použijete jako spořiče obrazovky na tiskárně. 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Nástroje. 3 Stiskněte tlačítko. 4 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána položka Vlastní. 5 Stiskněte tlačítko. 6 Stisknutím tlačítka nebo vyberte Po 30 s nebo Po 1 min. 7 Stisknutím tlačítka vyberte položku Nahradit fotografie spořiče obrazovky. 8 Stiskněte tlačítko. 9 Postupujte podle pokynů na displeji. Zobrazení fotografií 23

24 Tisk fotografií V tiskárně můžete použít následující typy papíru. Fotografický papír Lexmark Perfectfinish Fotografický papír Lexmark Fotografický/lesklý papír Poznámky: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír Lexmark Perfectfinish nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tisková kazeta není s tímto typem papíru kompatibilní. Tisk fotografií pomocí počítače Tisk fotografií pomocí okna Vlastnosti tisku V programu systému Windows můžete tisknout fotografie uložené v počítači pomocí okna Vlastnosti tisku. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str V softwarové aplikaci klepněte na nabídku Soubor Tisk. 3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. 4 Na kartě Kvalita/kopie vyberte možnost Foto. 5 V nabídce Typ papíru vyberte typ papíru. 6 Na kartě Nastavení papíru vyberte velikost papíru a orientaci fotografie. 7 Klepněte na tlačítko OK. 8 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií pomocí aplikace Fast Pics Aplikaci Fast Pics můžete použít k načítání, úpravám a tisku fotografií uložených na paměťovém zařízení nebo v počítači. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str. 21. V počítači se automaticky spustí aplikace Fast Pics. 3 V případě potřeby klepněte na položku Změnit složku a vyhledejte místo, kde jsou uloženy fotografie. 4 Klepněte na jednotlivé fotografie, které chcete vytisknout. 5 Pokud chcete fotografie upravit, klepněte na tlačítko Upravit. Tisk fotografií 24

25 6 Můžete použít následující nástroje: Odstranění červených očí Automatická oprava Oříznout Otočit 7 Po použití nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko Hotovo. 8 Upravené fotografie uložte jako nové, samostatné soubory, nebo jimi nahraďte původní soubory. Změny můžete také zrušit, pokud zvolíte položku Pokračovat bez ukládání. 9 Vyberte velikosti jednotlivých fotografií a velikost papíru v tiskárně. Abyste mohli tisknout fotografie bez okrajů, musíte vybrat stejnou velikost fotografií, jakou má vložený papír. 10 Vyberte Počet kopií. 11 Klepněte na tlačítko Vytisknout. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií použitím ovládacího panelu Tisk fotografie nebo vybraných fotografií Pomocí těchto pokynů můžete zobrazit fotografie a vybrat jednu nebo více fotografií pro úpravy a tisk. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Chcete-li fotografii upravit, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. Další informace naleznete v části Práce s nabídkou Režim úprav fotografií na str. 16. b Proveďte úpravy. c Stisknutím tlačítka uložíte změny a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. 9 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 10 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Tisk fotografií 25

26 12 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 13 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk všech fotografií Pomocí těchto pokynů vytisknete všechny fotografie uložené na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Vytisknout všech N fotografií. (N je celkový počet obrázků, které budou vytištěny.) 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stisknutím tlačítka nebo vyberte velikost fotografií, velikost papíru a počet tištěných kopií na fotografii. 8 Stiskněte tlačítko. 9 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 10 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií podle data Pomocí těchto pokynů vytisknete fotografie pořízené v určitém rozmezí dat. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. Tisk fotografií 26

27 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána položka Tisk fotografií podle data. 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stisknutím tlačítka nebo vyberete dřívější nebo pozdější datum zahájení. 8 Stisknutím tlačítka nebo vyberete dřívější nebo pozdější datum ukončení. 9 Stisknutím tlačítka uložíte vybraný rozsah dat. 10 Stisknutím tlačítka nebo vyberte velikost fotografií a velikost papíru a počet tištěných kopií na fotografii. 11 Stiskněte tlačítko. 12 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 13 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií podle rozsahu Pomocí těchto pokynů vyberte první a poslední fotografii v rozsahu, který má být vytištěn. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Tisk rozsahu fotografií. 6 Stiskněte tlačítko. 7 Pokračujte stisknutím tlačítka. 8 Stisknutím tlačítka nebo přejděte na první fotografii z rozsahu, který má být vytištěn. 9 Stiskněte tlačítko. 10 Stisknutím tlačítka nebo přejděte na poslední fotografii z rozsahu, který má být vytištěn. 11 Stiskněte tlačítko. 12 Stisknutím tlačítka nebo vyberte velikost fotografií a velikost papíru a počet tištěných kopií na fotografii. 13 Stiskněte tlačítko. Tisk fotografií 27

28 14 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 15 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk stránky indexu fotografií Pomocí těchto pokynů vytisknete miniatury všech fotografií uložených na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Vytisknout všech N fotografií. (N je celkový počet obrázků, které budou vytištěny.) 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Tisk indexu. 8 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí stránka indexu obrázků. 9 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF Některé digitální fotoaparáty podporují formát DPOF (Digital Print Order Format). Pokud fotoaparát podporuje formát DPOF, můžete určit, které fotografie a jaký počet chcete vytisknout, dokud je ve fotoaparátu vložená paměťová karta. Tiskárna rozpozná tato nastavení při vložení paměťové karty do tiskárny. Poznámka: Pokud jste zadali velikost fotografií ve chvíli, kdy byla paměťová karta stále vložena ve fotoaparátu, zkontrolujte, zda velikost papíru vloženého v tiskárně není menší než velikost zadaná ve výběru DPOF. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. Tisk fotografií 28

29 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Tisk výběrů z fotoaparátu. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, jestliže je na paměťové kartě platný soubor DPOF. 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí nabídky PictBridge PictBridge je technologie, která je k dispozici ve většině digitálních fotoaparátů a umožňuje tisknout přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Digitální fotoaparát podporující standard PictBridge můžete připojit k tiskárně a pomocí nabídky PictBridge vytisknete fotografie na tiskárně. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Připojte digitální fotoaparát podporující standard PictBridge. Další informace naleznete v části Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge na str Pokud jste předtím nezadali v digitálním fotoaparátu žádné výběry, stisknutím tlačítka otevřete nabídku PictBridge v tiskárně. Další informace naleznete v části Použití nabídky PictBridge na str Po provedení výběrů spusťte tisk stisknutím tlačítka. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií 29

30 Úpravy fotografií V tiskárně můžete použít následující typy papíru. Fotografický papír Lexmark Perfectfinish Fotografický papír Lexmark Fotografický/lesklý papír Poznámky: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír Lexmark Perfectfinish nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tisková kazeta není s tímto typem papíru kompatibilní. Oříznutí fotografií 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se u dolního okraje displeje nezobrazí položka Oříznout a nezvýrazní se ikona oříznutí. 10 Stiskněte tlačítko. 11 Použijte nástroje pro oříznutí zobrazené na displeji. Stisknutím tlačítka nebo vyberte nástroj a pomocí tlačítek a můžete s vybraným nástrojem pracovat. 12 Stisknutím tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Režim úprav fotografií. 13 Stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku výběru fotografií. 14 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 15 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 30

31 17 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 18 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Úprava jasu fotografií 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Jas. 10 Stisknutím tlačítka nebo nastavte jas fotografie. Poznámka: Obrázek na displeji neodpovídá přesně vytištěnému obrázku. 11 Stisknutím tlačítka uložíte změny a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. 12 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 13 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 31

32 15 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 16 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Automatické zlepšení fotografií 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Automatické vylepšení. 10 Stisknutím tlačítka nebo vyberte Zap.. Poznámka: Obrázek na displeji neodpovídá přesně vytištěnému obrázku. 11 Stisknutím tlačítka uložíte své výběry a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. V dolní části displeje se zobrazí ikona, která označuje, že fotografie bude při tisku automaticky vylepšena. 12 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 13 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 32

33 15 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 16 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Přidávání rámečků k fotografiím Pro fotografii můžete vybrat jako ohraničení styl a barvu rámečku. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Rámečky. 10 Stiskněte tlačítko. 11 Stisknutím tlačítka nebo vyberte styl rámečku. 12 Stiskněte tlačítko. 13 Stisknutím tlačítka nebo vyberte barvu rámečku. 14 Stiskněte tlačítko. 15 Stisknutím tlačítka uložíte své výběry a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. V dolní části displeje se zobrazí ikona, která označuje, že fotografie bude při tisku opatřena rámečkem. 16 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 17 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 33

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com 4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Příručka pro tisk fotografií Březen 2003 www.lexmark.com Poznámky k vydání: Březen 2003 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Uživatelská příručka Únor 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4444 Model(y): 301, 30E Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series Duben 2009 www.lexmark.com Důležité sdělení týkající se recyklace kazet! Přečtěte si tyto informace předtím, než otevřete balení s kazetou

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w

Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w Leden 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) přístroje: 4448 Model(y): 4d1, 4dE Ochranné známky Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Platinum Pro900 Series

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Platinum Pro900 Series Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Platinum Pro900 Series Květen 2009 www.lexmark.com Důležité sdělení týkající se recyklace kazet! Přečtěte si tyto informace předtím, než otevřete balení s

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Úvod...5 Vyhledání informací o tiskárně...5 Popis částí tiskárny...8 Popis částí tiskárny...8 Nastavení faxování...12 Příprava tiskárny

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více