350 Series. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "350 Series. Uživatelská příručka"

Transkript

1 350 Series Uživatelská příručka Červenec Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel schválený výrobcem. Napájecí kabel musí být připojen do snadno přístupné elektrické zásuvky blízko výrobku. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Společnost Lexmark neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky.

3 Obsah Vyhledání informací o tiskárně...7 Nastavení tiskárny...10 Kontrola obsahu balení...10 Informace o tiskárně...11 Popis částí tiskárny...11 Použití tlačítek ovládacího panelu...12 Použití nabídek ovládacího panelu...13 Práce s nabídkou Zobrazení a výběr Práce s nabídkou Tisk fotografií Práce s nabídkou Přenos Práce s nabídkou Prezentace Použití nabídky Nástroje Práce s nabídkou Režim úprav fotografií Použití nabídky PictBridge Informace o softwaru...18 Vložení papíru...19 Vložení papíru...19 Použití podporovaných typů papíru...19 Připojení zařízení pro ukládání fotografií...20 Vložení paměťové karty...20 Vložení jednotky paměti flash...21 Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge...22 Zobrazení fotografií...23 Zobrazení prezentace fotografií na displeji ovládacího panelu...23 Náhrada fotografií spořiče obrazovky na displeji ovládacího panelu...23 Tisk fotografií...24 Tisk fotografií pomocí počítače...24 Tisk fotografií pomocí okna Vlastnosti tisku Tisk fotografií pomocí aplikace Fast Pics Tisk fotografií použitím ovládacího panelu...25 Tisk fotografie nebo vybraných fotografií Tisk všech fotografií Tisk fotografií podle data Tisk fotografií podle rozsahu Tisk stránky indexu fotografií Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí nabídky PictBridge Obsah 3

4 Úpravy fotografií...30 Oříznutí fotografií...30 Úprava jasu fotografií...31 Automatické zlepšení fotografií...32 Přidávání rámečků k fotografiím...33 Použití barevných efektů u fotografií...34 Přenos fotografií...36 Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače...36 Přenos fotografií z paměťové karty do jednotky paměti flash...36 Používání technologie Bluetooth...37 Nastavení režimu Bluetooth...37 Tisk pomocí Bluetooth...37 Údržba tiskárny...39 Výměna tiskové kazety...39 Vyjmutí použité tiskové kazety Instalace tiskové kazety Použití originálních tiskových kazet Lexmark...40 Doplnění tiskové kazety...41 Dosažení lepší kvality tisku...41 Zlepšení kvality tisku Vyrovnání tiskové kazety Čištění trysek tiskové kazety Otření trysek a kontaktů tiskové kazety Zobrazení hladiny inkoustu Tisk zkušební stránky Ochrana tiskové kazety...43 Objednání spotřebního materiálu...43 Recyklace produktů společnosti Lexmark...44 Obsah 4

5 Řešení problémů...45 Řešení problémů s instalací...45 Na displeji je zobrazen nesprávný jazyk Tlačítko Napájení nesvítí Software se nenainstaluje Nelze tisknout z digitálního fotoaparátu pomocí PictBridge Řešení problémů s tiskem...47 Zlepšení kvality tisku Fotografii nelze vytisknout Pomalý tisk Fotografie se tisknou jen zčásti Řešení problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním papíru...49 Zablokování papíru v tiskárně Zablokování papíru v podpěře papíru Řešení problémů se zařízením...49 Zařízení nelze vložit Po vložení zařízení se nic nestane Chybové zprávy - řešení problémů...50 Chyba vyrovnání Zablokování nosiče Chyba kazety Chybí kazeta Otevřený kryt Neplatné zařízení Neplatný soubor obrázku Hladina inkoustu Zablokování papíru Došel papír Chyba PictBridge Odebrání a opětovné nainstalování softwaru...52 Poznámky...53 Spotřeba energie...54 Rejstřík...56 Obsah 5

6 6

7 Vyhledání informací o tiskárně Instalační list Popis Dokument Instalační list obsahuje pokyny k instalaci hardwaru a softwaru. Kde je najdete Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete na webové stránce společnosti Lexmark Brožura Začínáme nebo Řešení problémů s instalací Popis V brožuře Začínáme najdete pokyny pro instalaci hardwaru a softwaru a základní pokyny pro používání tiskárny. V brožuře Řešení problémů s instalací najdete informace o řešení problémů s instalací tiskárny. Poznámka: Tyto dokumenty nejsou dodávány se všemi tiskárnami. Pokud jste neobdrželi brožuru Začínáme nebo Řešení problémů s instalací, podívejte se místo toho do Uživatelské příručky. Kde je najdete Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete na webové stránce společnosti Lexmark Uživatelská příručka Popis Kde je najdete V Uživatelské příručce najdete pokyny pro používání tiskárny a další informace, například: Používání softwaru Vložení papíru Tisk Práce s fotografiemi Skenování (pokud ho tiskárna podporuje) Kopírování (pokud ho tiskárna podporuje) Faxování (pokud ho tiskárna podporuje) Údržba tiskárny Připojení tiskárny k síti (pokud ho tiskárna podporuje) Řešení problémů s tiskem, kopírováním, skenováním, faxováním, zablokovaným papírem nebo nesprávným zaváděním Uživatelská příručka se nainstaluje při instalaci softwaru tiskárny. 1 Klepněte na tlačítko Start Programy nebo Všechny programy Lexmark 350 Series. 2 Klepněte na položku Uživatelská příručka. Pokud na ploše není odkaz na Uživatelskou příručku, postupujte takto: 1 Vložte disk CD. Zobrazí se instalační obrazovka. Poznámka: V případě potřeby klepněte na Start Spustit a zadejte příkaz D:\setup, kde D je označení vaší jednotky CD-ROM. 2 Klepněte na položku Zobrazit uživatelskou příručku (včetně Řešení problémů s instalací). 3 Klepněte na tlačítko Ano. Ikona Uživatelské příručky se zobrazí na ploše a Uživatelská příručka se zobrazí na obrazovce. Tento dokument najdete na webové stránce společnosti Lexmark Vyhledání informací o tiskárně 7

8 Nápověda Popis Nápověda obsahuje pokyny k použití softwaru, pokud tiskárnu připojujete k počítači. Kde je najdete Pokud máte spuštěný program Lexmark, klepněte na položku Nápověda, Tipy Nápověda nebo Nápověda Témata nápovědy. Středisko řešení Lexmark Popis Software Středisko řešení Lexmark je obsažen na disku CD. Nainstaluje se spolu s dalším softwarem když připojíte tiskárnu k počítači. Kde je najdete Otevření Střediska řešení Lexmark: 1 Klepněte na tlačítko Start Programy nebo Všechny programy Lexmark 350 Series. 2 Vyberte položku Středisko řešení Lexmark.. Podpora zákazníků Popis Kde je najdete (Severní Amerika) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Telefonická podpora Volejte na číslo: USA: Pondělí Pátek (8:00 23:00 EST) Sobota (12:00 18:00 EST) Kanada: Pondělí Pátek (9:00 21:00 EST) Sobota (12:00 18:00 EST) Mexiko: Pondělí Pátek (8:00 20:00 EST) Poznámka: Telefonní čísla a pracovní doba podpory mohou být bez ohlášení změněny. Nejnovější telefonní čísla k dispozici naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Telefonní čísla a hodiny poskytované podpory se mohou lišit podle země a regionu. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz Zákaznická podpora. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. ová podpora Informace o ové podpoře najdete na našich webových stránkách: 1 Klepněte na odkaz CUSTOMER SUPPORT. 2 Klepněte na odkaz Technical support. 3 Vyberte řadu vaší tiskárny. 4 Vyberte model vaší tiskárny. 5 V části Support Tools klepněte na položku Support. 6 Vyplňte formulář a potom klepněte na tlačítko Submit Request. ová podpora se liší podle země a regionu a nemusí být vždy k dispozici. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz Zákaznická podpora. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Vyhledání informací o tiskárně 8

9 Omezená záruka Popis Kde je najdete (USA) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Informace o omezené záruce Společnost Lexmark International, Inc. poskytuje omezenou záruku na to, že použitý materiál a způsob zpracování této tiskárny budou bez závad po dobu 12 měsíců od původního data zakoupení. Chcete-li si přečíst omezení a podmínky této omezené záruky, přečtěte si Prohlášení o omezené záruce, které je přiloženo k této tiskárně nebo zveřejněno na adrese 1 Klepněte na odkaz CUSTOMER SUPPORT. 2 Klepněte na Warranty Information. 3 V části Statement of Limited Warranty klepněte na Inkjet & All-In-One Printers. 4 Celou záruku lze procházet pomocí posuvníku. Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu. Viz tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou. Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když nás budete kontaktovat: Číslo typu zařízení Sériové číslo Datum zakoupení Místo nákupu Vyhledání informací o tiskárně 9

10 Nastavení tiskárny Tiskárnu lze použít samostatně nebo ji lze připojit k počítači. Při instalaci tiskárny postupujte podle pokynů na listu Pokyny k instalaci, který je přiložen k produktu. Kontrola obsahu balení Název Popis 1 Barevná tisková kazeta Kazeta, která se nainstaluje do tiskárny 2 Zdroj napájení Připojuje se k portu zdroje napájení umístěnému na zadní straně tiskárny 3 Instalační disk CD Instalační software tiskárny Nápověda Uživatelská příručka v elektronické podobě 4 Brožura Začínáme nebo Řešení problémů s instalací Vytištěná brožura, která slouží jako návod Poznámka: Kompletní uživatelskou příručku najdete na instalačním disku CD, dodávaném s tiskárnou. 5 List Pokyny k instalaci Pokyny k instalaci hardwaru a softwaru tiskárny a informace o řešení problémů během instalace 6 4 x 6 palců (10 x 15 cm) - fotografický papír Papír pro tiskárnu Poznámka: Kabel USB se prodává samostatně. Nastavení tiskárny 10

11 Informace o tiskárně Popis částí tiskárny Část Použití 1 Vodicí lišta Při podávání drží papír v přímé poloze 2 Podpěra papíru Vložení papíru 3 Držadlo Přenášení tiskárny 4 Přístupový kryt Přístup k tiskové kazetě 5 Výstupní zásobník papíru Uložení papírů po vytištění 6 Port PictBridge Slouží k připojení jednotky paměti flash nebo digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge nebo adaptéru Bluetooth k tiskárně. Poznámka: Adaptér Bluetooth se prodává samostatně. 7 Otvory pro paměťovou kartu Vkládání paměťových karet 8 Kontrolka Označuje, zda tiskárna čte z paměťové karty. Když tiskárna čte data ze zařízení, kontrolka bliká. 9 Ovládací panel Ovládání tiskárny 10 Displej Zobrazení fotografií nebo nabídek nebo kontrola stavu tiskárny Displej lze naklánět. Informace o tiskárně 11

12 Část Použití 1 Port zdroje napájení Připojení tiskárny k napájení pomocí zdroje napájení 2 Port USB Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB Použití tlačítek ovládacího panelu Tlačítko Použití 1 Zapnutí a vypnutí tiskárny 2 Odstranění červených očí z fotografie zobrazené na displeji během tisku. V dolní části displeje se zobrazí ikona, která označuje, že bude provedeno odstranění červených očí. Dalším stisknutím tlačítka zrušíte opravu. 3 Spuštění barevné tiskové úlohy s aktuálním nastavením Informace o tiskárně 12

13 Tlačítko Použití 4 Navigace v položkách hlavní nabídky Procházení volbami podnabídky Při zobrazení fotografií přechod od jedné fotografie k jiné 5 V nabídce přechod do podnabídek a provádění akcí Zvolení fotografie zobrazené na displeji. Dalším stisknutím tlačítka fotografie. Vysunutí papíru. (Stiskněte na tři sekundy tlačítko.) zrušíte výběr 6 Procházení podnabídkami nabídky Při zobrazení náhledu fotografie sníží počet tištěných kopií 7 Navigace v položkách hlavní nabídky Procházení volbami podnabídky Při zobrazení fotografií přechod od jedné fotografie k jiné 8 V podnabídce uloží aktuální výběr a vrátí se k předchozímu zobrazení Při zobrazení prezentace fotografií pozastaví nebo zastaví prezentaci Při tisku fotografie nebo stránky se vzorkem vyrovnání zastaví a zruší úlohu a vysune papír 9 Na obrazovce výběru fotografií zobrazí nabídku Režim úprav fotografie Na obrazovce náhledu zobrazí nabídku Nastavení tisku 10 Procházení podnabídkami nabídky Použití nabídek ovládacího panelu Práce s nabídkou Zobrazení a výběr Při zobrazení náhledu fotografie zvýší počet tištěných kopií 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 3 Stiskněte tlačítko. 4 Postupujte podle pokynů na displeji. Oblast Zobrazení a výběr Náhled tisku Funkce Výběr jedné nebo více fotografií pro zobrazení nebo tisk Výběr počtu tištěných kopií Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Zobrazení náhledu fotografií před tiskem Můžete také stisknout tlačítko a upravit nastavení tisku včetně nastavení velikosti papíru, velikosti fotografie, rozložení, kvality tisku, typu papíru a tisku pasových fotografií. Informace o tiskárně 13

14 Práce s nabídkou Tisk fotografií Pomocí této nabídky můžete vybrat skupinu fotografií k tisku. 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 3 Stiskněte tlačítko. Oblast Funkce Tisk výběrů z fotoaparátu Tisk výběrů formátu DPOF (Digital Print Order Format). Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, jestliže je na paměťové kartě platný soubor DPOF. Další informace naleznete v části Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF na str. 28. Tisk všech N fotografií Tisk fotografií podle data Tisk rozsahu fotografií Práce s nabídkou Přenos Tisk všech fotografií v paměťovém zařízení. N je celkový počet obrázků, které budou vytištěny. Můžete vybrat: Fotografií na papír - zobrazení dostupných velikostí papíru. Tisk indexu - tisk stránky indexu fotografií. Další informace naleznete v části Tisk stránky indexu fotografií na str. 28. Počet kopií na fotografii - výběr počtu tištěných kopií na fotografii. Další nastavení tisku - výběr velikosti papíru, velikosti fotografií, rozložení, kvality tisku a typu papíru. Tisk fotografií pořízených v určitých datech. Další informace naleznete v části Tisk fotografií podle data na str. 26. Vyberte první a poslední fotografii v rozsahu, který má být vytištěn. Další informace naleznete v části Tisk fotografií podle rozsahu na str. 27. Fotografie můžete přenést z paměťové karty do jednotky paměti flash nebo do počítače (pokud je tiskárna připojena k počítači). Fotografie zůstanou na paměťové kartě zachovány. 1 Vložte paměťovou kartu. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Přenos. 3 Stiskněte tlačítko. 4 Pokud chcete přenášet fotografie do jednotky paměti flash USB, vložte jednotku. 5 Stisknutím nebo vyberte buď USB jednotka paměti flash, nebo Počítač (pokud je tiskárna připojena k počítači). 6 Stiskněte tlačítko. 7 Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny. Práce s nabídkou Prezentace Pomocí nabídky Prezentace můžete zobrazit obrázky uložené na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash. 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Prezentace. Informace o tiskárně 14

15 3 Stiskněte tlačítko. 4 Pokračujte stisknutím tlačítka. Každá fotografie se zobrazí na několik sekund. 5 Pokud chcete ručně zobrazit předchozí nebo další fotografii, stiskněte tlačítko nebo. 6 Můžete použít následující tlačítka:, chcete-li vybrat fotografii nebo fotografie, které chcete po zobrazení prezentace vytisknout. Stiskněte, chcete-li prezentaci pozastavit. Dalším stisknutím tlačítka zastavíte prezentaci. Stiskněte, chcete-li otočit fotografii zobrazenou na displeji. Po zastavení prezentace zobrazíte fotografie, které jste během prezentace vybrali k tisku, stisknutím tlačítka. Použití nabídky Nástroje 1 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Nástroje. 2 Stiskněte tlačítko. Oblast Funkce Výchozí hodnoty zařízení Vyberte: Jazyk, chcete-li změnit nastavení jazyka. Země, chcete-li nastavit výchozí velikost papíru a formát data v místě, kde se nacházíte. Úsporný režim, chcete-li nastavit dobu, po jejímž uplynutí tiskárna přejde, nebude-li použita, do úsporného režimu. V úsporném režimu je vypnut displej a podsvícení. Stisknutím libovolného tlačítka obnovíte napájení tiskárny. Nastavení tisku Údržba Bluetooth Výběr velikosti papíru, velikosti fotografií, rozvržení, kvality tisku a typu papíru Vyberte: Zobrazit hladinu inkoustu, chcete-li zobrazit grafické znázornění hladiny inkoustu v tiskové kazetě. Další informace naleznete v části Zobrazení hladiny inkoustu na str. 43. Vyčistit kazetu, chcete-li vyčistit trysky tiskové kazety. Další informace naleznete v části Čištění trysek tiskové kazety na str. 42. Vyrovnat kazety, chcete-li vyrovnat kazetu. Další informace naleznete v části Vyrovnání tiskové kazety na str. 41. Vytisknout zkušební stránku, jestliže chcete vytisknout zkušební stránku. Další informace naleznete v části Tisk zkušební stránky na str. 43. Obnovit výchozí, chcete-li obnovit výchozí nastavení z továrny. Vyberte: Zapnout Bluetooth, chcete-li zapnout nebo vypnout komunikaci pomocí Bluetooth. Další informace naleznete v části Používání technologie Bluetooth na str. 37. Režim Discovery, chcete-li zapnout nebo vypnout režim Discovery. Další informace naleznete v části Používání technologie Bluetooth na str. 37. Název zařízení, chcete-li zobrazit název zařízení a číslo UAA (Universally Administered Address) automaticky přiřazené vašemu zařízení podporujícímu standard Bluetooth. Adresa zařízení, chcete-li zobrazit 48bitovou adresu vašeho zařízení podporujícího standard Bluetooth. Informace o tiskárně 15

16 Oblast Vlastní Funkce Vyberte: Spořič displeje, chcete-li zapnout funkci spořiče displeje po 30 sekundách, po jedné minutě nebo vypnout. Nahrazení fotografií spořiče displeje, chcete-li vybrat až čtyři fotografie, které můžete použít jako spořiče displeje. Rady, chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazování rad. Rady jsou zprávy na displeji ovládacího panelu, které poskytují další informace o aktuálním výběru. Práce s nabídkou Režim úprav fotografií Máte-li zobrazenu fotografii, můžete stisknutím tlačítka otevřít nabídku Režim úprav fotografií. Oblast Jas Funkce Nastavení jasu fotografie. Další informace naleznete v části Úprava jasu fotografií na str. 31. Oříznout Oříznutí fotografie. Další informace naleznete v části Oříznutí fotografií na str. 30. Automatické zlepšení Automatické zlepšení fotografie. Další informace naleznete v části Automatické zlepšení fotografií na str. 32. Odstranění červených očí Odstranění efektu červených očí způsobeného odrazem světla Efekt dobarvení Otočit Rámečky Použití nabídky PictBridge Vyberte, zda chcete tisknout fotografii černobíle, v odstínu sépiové, staré dohněda nebo staré došeda. Další informace naleznete v části Použití barevných efektů u fotografií na str. 34. Otočení fotografie v 90stupňových krocích doprava nebo doleva Vyberte styl a barvu rámečku fotografie. Další informace naleznete v části Přidávání rámečků k fotografiím na str. 33. Nabídka výchozího nastavení PictBridge umožňuje vybrat nastavení tiskárny, pokud předtím nebyla zadána žádná nastavení v digitálním fotoaparátu. Informace o provádění výběrů ve fotoaparátu naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. 1 Připojte digitální fotoaparát podporující standard PictBridge. Další informace naleznete v části Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge na str Stisknutím tlačítka otevřete nabídku PictBridge. 3 Stisknutím tlačítka nebo můžete procházet následující možnosti: Oblast Velikost papíru Funkce Vyberte velikost papíru. Velikost fotografie Vyberte velikost fotografií. Rozložení Kvalita tisku Typ papíru Vyberte rozložení fotografií. Výběr kvality tisku Vyberte typ papíru. Další informace naleznete v části Použití podporovaných typů papíru na str. 19. Informace o tiskárně 16

17 4 Stisknutím tlačítka nebo proveďte výběr. 5 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Informace o tiskárně 17

18 Informace o softwaru Software tiskárny lze používat pouze pomocí počítače. Další informace o nastavení tiskárny a počítače naleznete na listu Pokyny k nastavení dodaném s produktem. Název Použití Spuštění softwaru Středisko řešení Hledání informací o řešení problémů, údržbě a objednávání kazet Z pracovní plochy: 1 Klepněte na tlačítko Start Programy nebo Všechny programy Lexmark 350 Series. 2 Vyberte položku Středisko řešení. Vlastnosti tisku Výběr nejlepšího nastavení tisku pro fotografii tištěnou pomocí počítače 1 Otevřete fotografii v programu a klepněte na nabídku Soubor Tisk. 2 V dialogu Tisk klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. Fast Pics Slouží k přenosu fotografií z paměťového zařízení do počítače. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače na str. 36. Slouží k úpravám a tisku fotografií uložených v počítači. Další informace naleznete v části Tisk fotografií pomocí aplikace Fast Pics na str. 24. Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str. 21. Informace o softwaru 18

19 Vložení papíru Vložení papíru Poznámky: Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Zkontrolujte, zda papír není použitý nebo poškozený. Při vkládání nezatlačujte papír do tiskárny silou. 1 Posuňte vodicí lištu k levému okraji podpěry papíru. 2 Založte papír svisle tak, aby se dotýkal pravého okraje podpěry papíru a jemně uvolněte vodicí lištu. 2 Použití podporovaných typů papíru V tiskárně můžete použít následující typy papíru. Fotografický papír Lexmark Perfectfinish Fotografický papír Lexmark Fotografický/lesklý papír Poznámky: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír Lexmark Perfectfinish nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tisková kazeta není s tímto typem papíru kompatibilní. Tiskárna podporuje následující velikosti papíru: Karta A6: 4,1 x 5,8 palce (105 x 148 mm) Dopisnice Hagaki: 3,9 x 5,8 palce (100 x 148 mm) 3,5 x 5 palců (8,89 x 12,7 cm) 4 x 6 palců 4 x 8 palců 10 x 15 cm 10 x 20 cm L foto (89 x 127 mm) Poznámka: Nevkládejte do podpěry papíru více než 25 listů. 1 Vložení papíru 19

20 Připojení zařízení pro ukládání fotografií Vložení paměťové karty Na paměťovou kartu lze ukládat fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo fotoaparátem v telefonu. Pomocí tiskárny můžete zobrazit, upravit a vytisknout fotografie uložené na paměťové kartě. Další informace naleznete v části Tisk fotografií na str. 24 nebo Úpravy fotografií na str. 30. Tiskárna rovněž umožňuje fotografie přenášet: Z paměťové karty do počítače. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače na str. 36. Z paměťové karty do jednotky paměti flash. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťové karty do jednotky paměti flash na str Vložte paměťovou kartu. Kartu vkládejte štítkem s označením výrobce směrem nahoru. Pokud je na kartě vyznačena šipka, musí šipka směřovat dovnitř do tiskárny. Otvor Horní otvor Dolní otvor Paměťová karta xd Picture Card SD (Secure Digital) minisd (s adaptérem) * microsd (s adaptérem) * RS-MMC (s adaptérem) * MultiMedia Card Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (s adaptérem) nebo Memory Stick PRO Duo (s adaptérem) * TransFlash (s adaptérem) * CompactFlash Typ I a Typ II * Před zasunutím karty do otvoru připojte paměťovou kartu k adaptéru, který s ní byl dodán. 2 Počkejte, až se rozsvítí kontrolka na tiskárně. Během čtení nebo přenosu dat z paměťové karty tato kontrolka bliká. Varování: Jestliže kontrolka bliká, nevyndávejte paměťovou kartu a nedotýkejte se tiskárny v okolí paměťové karty. Připojení zařízení pro ukládání fotografií 20

21 Pokud tiskárna paměťovou kartu nepřečte, vyjměte ji a znovu zasuňte. Poznámka: Tiskárna nemůže číst z více zařízení pro média současně. Pokud vložíte více než jednu paměťovou kartu, budete vyzváni, abyste vybrali požadovanou kartu a druhou kartu odstranili. Vložení jednotky paměti flash Na jednotku paměti flash lze ukládat fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo fotoaparátem v telefonu. Pomocí tiskárny můžete fotografie uložené v jednotce paměti flash zobrazit, upravit nebo vytisknout. Další informace naleznete v části Tisk fotografií na str. 24 nebo Úpravy fotografií na str. 30. Tiskárna rovněž umožňuje fotografie přenášet: Z jednotky paměti flash do počítače. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače na str. 36. Z paměťové karty do jednotky paměti flash. Další informace naleznete v části Přenos fotografií z paměťové karty do jednotky paměti flash na str Vložte jednotku paměti flash do portu PictBridge na přední straně tiskárny. Poznámky: Pokud jednotka paměti flash nepasuje přímo do portu, bude zřejmě třeba použít adaptér. Tiskárna může číst pouze z jednoho zařízení pro média současně. Pokud vložíte více než jedno mediální zařízení, budete vyzváni, abyste vybrali požadované zařízení a druhé zařízení odstranili. 2 Počkejte, až začne tiskárna číst z jednotky paměti flash. Připojení zařízení pro ukládání fotografií 21

22 Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge PictBridge je technologie, která je k dispozici ve většině digitálních fotoaparátů a umožňuje tisknout přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Můžete připojit digitální fotoaparát podporující standard PictBridge k tiskárně a můžete ovládat tisk fotografií pomocí tiskárny nebo fotoaparátu. 1 Zapojte jeden konec kabelu USB do fotoaparátu. Poznámka: Musíte použít kabel USB dodaný s fotoaparátem. 2 Druhý konec kabelu zapojte do portu PictBridge na přední straně tiskárny. Poznámky: Ujistěte se, že je správně nastaven režim USB v digitálním fotoaparátu podporujícím standard PictBridge. Další informace najdete v dokumentaci k fotoaparátu. Tiskárna může číst v jednu chvíli pouze z jednoho mediálního zařízení. 3 Pokud bude úspěšně navázáno připojení prostřednictvím PictBridge, zobrazí se na displeji následující zpráva: Fotoaparát je připojen. Další informace se zobrazí na displeji fotoaparátu nebo je naleznete v uživatelské příručce k fotoaparátu. Pokud chcete použít k řízení tisku fotografií fotoaparát, vyhledejte pokyny v dokumentaci k fotoaparátu. 4 Pokud jste předtím nezadali v digitálním fotoaparátu žádné výběry, můžete tisk fotografií ovládat pomocí tiskárny. Stisknutím tlačítka zobrazíte na displeji ovládacího panelu nabídku PictBridge. Další informace naleznete v části Použití nabídky PictBridge na str. 16. Připojení zařízení pro ukládání fotografií 22

23 Zobrazení fotografií Zobrazení prezentace fotografií na displeji ovládacího panelu Pokud chcete zobrazit prezentaci fotografií na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash, přečtěte si část Práce s nabídkou Prezentace na str. 14. Náhrada fotografií spořiče obrazovky na displeji ovládacího panelu Můžete vybrat až čtyři fotografie, které použijete jako spořiče obrazovky na tiskárně. 1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Nástroje. 3 Stiskněte tlačítko. 4 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána položka Vlastní. 5 Stiskněte tlačítko. 6 Stisknutím tlačítka nebo vyberte Po 30 s nebo Po 1 min. 7 Stisknutím tlačítka vyberte položku Nahradit fotografie spořiče obrazovky. 8 Stiskněte tlačítko. 9 Postupujte podle pokynů na displeji. Zobrazení fotografií 23

24 Tisk fotografií V tiskárně můžete použít následující typy papíru. Fotografický papír Lexmark Perfectfinish Fotografický papír Lexmark Fotografický/lesklý papír Poznámky: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír Lexmark Perfectfinish nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tisková kazeta není s tímto typem papíru kompatibilní. Tisk fotografií pomocí počítače Tisk fotografií pomocí okna Vlastnosti tisku V programu systému Windows můžete tisknout fotografie uložené v počítači pomocí okna Vlastnosti tisku. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str V softwarové aplikaci klepněte na nabídku Soubor Tisk. 3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. 4 Na kartě Kvalita/kopie vyberte možnost Foto. 5 V nabídce Typ papíru vyberte typ papíru. 6 Na kartě Nastavení papíru vyberte velikost papíru a orientaci fotografie. 7 Klepněte na tlačítko OK. 8 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií pomocí aplikace Fast Pics Aplikaci Fast Pics můžete použít k načítání, úpravám a tisku fotografií uložených na paměťovém zařízení nebo v počítači. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str. 21. V počítači se automaticky spustí aplikace Fast Pics. 3 V případě potřeby klepněte na položku Změnit složku a vyhledejte místo, kde jsou uloženy fotografie. 4 Klepněte na jednotlivé fotografie, které chcete vytisknout. 5 Pokud chcete fotografie upravit, klepněte na tlačítko Upravit. Tisk fotografií 24

25 6 Můžete použít následující nástroje: Odstranění červených očí Automatická oprava Oříznout Otočit 7 Po použití nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko Hotovo. 8 Upravené fotografie uložte jako nové, samostatné soubory, nebo jimi nahraďte původní soubory. Změny můžete také zrušit, pokud zvolíte položku Pokračovat bez ukládání. 9 Vyberte velikosti jednotlivých fotografií a velikost papíru v tiskárně. Abyste mohli tisknout fotografie bez okrajů, musíte vybrat stejnou velikost fotografií, jakou má vložený papír. 10 Vyberte Počet kopií. 11 Klepněte na tlačítko Vytisknout. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií použitím ovládacího panelu Tisk fotografie nebo vybraných fotografií Pomocí těchto pokynů můžete zobrazit fotografie a vybrat jednu nebo více fotografií pro úpravy a tisk. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Chcete-li fotografii upravit, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. Další informace naleznete v části Práce s nabídkou Režim úprav fotografií na str. 16. b Proveďte úpravy. c Stisknutím tlačítka uložíte změny a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. 9 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 10 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Tisk fotografií 25

26 12 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 13 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk všech fotografií Pomocí těchto pokynů vytisknete všechny fotografie uložené na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Vytisknout všech N fotografií. (N je celkový počet obrázků, které budou vytištěny.) 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stisknutím tlačítka nebo vyberte velikost fotografií, velikost papíru a počet tištěných kopií na fotografii. 8 Stiskněte tlačítko. 9 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 10 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií podle data Pomocí těchto pokynů vytisknete fotografie pořízené v určitém rozmezí dat. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. Tisk fotografií 26

27 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána položka Tisk fotografií podle data. 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stisknutím tlačítka nebo vyberete dřívější nebo pozdější datum zahájení. 8 Stisknutím tlačítka nebo vyberete dřívější nebo pozdější datum ukončení. 9 Stisknutím tlačítka uložíte vybraný rozsah dat. 10 Stisknutím tlačítka nebo vyberte velikost fotografií a velikost papíru a počet tištěných kopií na fotografii. 11 Stiskněte tlačítko. 12 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 13 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií podle rozsahu Pomocí těchto pokynů vyberte první a poslední fotografii v rozsahu, který má být vytištěn. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Tisk rozsahu fotografií. 6 Stiskněte tlačítko. 7 Pokračujte stisknutím tlačítka. 8 Stisknutím tlačítka nebo přejděte na první fotografii z rozsahu, který má být vytištěn. 9 Stiskněte tlačítko. 10 Stisknutím tlačítka nebo přejděte na poslední fotografii z rozsahu, který má být vytištěn. 11 Stiskněte tlačítko. 12 Stisknutím tlačítka nebo vyberte velikost fotografií a velikost papíru a počet tištěných kopií na fotografii. 13 Stiskněte tlačítko. Tisk fotografií 27

28 14 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 15 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk stránky indexu fotografií Pomocí těchto pokynů vytisknete miniatury všech fotografií uložených na paměťové kartě nebo na jednotce paměti flash. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Vytisknout všech N fotografií. (N je celkový počet obrázků, které budou vytištěny.) 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Tisk indexu. 8 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí stránka indexu obrázků. 9 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF Některé digitální fotoaparáty podporují formát DPOF (Digital Print Order Format). Pokud fotoaparát podporuje formát DPOF, můžete určit, které fotografie a jaký počet chcete vytisknout, dokud je ve fotoaparátu vložená paměťová karta. Tiskárna rozpozná tato nastavení při vložení paměťové karty do tiskárny. Poznámka: Pokud jste zadali velikost fotografií ve chvíli, kdy byla paměťová karta stále vložena ve fotoaparátu, zkontrolujte, zda velikost papíru vloženého v tiskárně není menší než velikost zadaná ve výběru DPOF. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 4 Stiskněte tlačítko. Tisk fotografií 28

29 5 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud nebude vybrána možnost Tisk výběrů z fotoaparátu. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, jestliže je na paměťové kartě platný soubor DPOF. 6 Stiskněte tlačítko. 7 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí nabídky PictBridge PictBridge je technologie, která je k dispozici ve většině digitálních fotoaparátů a umožňuje tisknout přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Digitální fotoaparát podporující standard PictBridge můžete připojit k tiskárně a pomocí nabídky PictBridge vytisknete fotografie na tiskárně. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Připojte digitální fotoaparát podporující standard PictBridge. Další informace naleznete v části Připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge na str Pokud jste předtím nezadali v digitálním fotoaparátu žádné výběry, stisknutím tlačítka otevřete nabídku PictBridge v tiskárně. Další informace naleznete v části Použití nabídky PictBridge na str Po provedení výběrů spusťte tisk stisknutím tlačítka. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Tisk fotografií 29

30 Úpravy fotografií V tiskárně můžete použít následující typy papíru. Fotografický papír Lexmark Perfectfinish Fotografický papír Lexmark Fotografický/lesklý papír Poznámky: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír Lexmark Perfectfinish nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tisková kazeta není s tímto typem papíru kompatibilní. Oříznutí fotografií 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se u dolního okraje displeje nezobrazí položka Oříznout a nezvýrazní se ikona oříznutí. 10 Stiskněte tlačítko. 11 Použijte nástroje pro oříznutí zobrazené na displeji. Stisknutím tlačítka nebo vyberte nástroj a pomocí tlačítek a můžete s vybraným nástrojem pracovat. 12 Stisknutím tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Režim úprav fotografií. 13 Stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku výběru fotografií. 14 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 15 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 30

31 17 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 18 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Úprava jasu fotografií 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Jas. 10 Stisknutím tlačítka nebo nastavte jas fotografie. Poznámka: Obrázek na displeji neodpovídá přesně vytištěnému obrázku. 11 Stisknutím tlačítka uložíte změny a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. 12 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 13 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 31

32 15 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 16 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Automatické zlepšení fotografií 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Automatické vylepšení. 10 Stisknutím tlačítka nebo vyberte Zap.. Poznámka: Obrázek na displeji neodpovídá přesně vytištěnému obrázku. 11 Stisknutím tlačítka uložíte své výběry a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. V dolní části displeje se zobrazí ikona, která označuje, že fotografie bude při tisku automaticky vylepšena. 12 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 13 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 32

33 15 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stiskněte tlačítko. b Proveďte změny. c Stisknutím tlačítka uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. 16 Stisknutím tlačítka spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte. Přidávání rámečků k fotografiím Pro fotografii můžete vybrat jako ohraničení styl a barvu rámečku. 1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.) Další informace naleznete v části Vložení papíru na str Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty na str. 20 nebo Vložení jednotky paměti flash na str Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výběr. 4 Stiskněte tlačítko. 5 Pokračujte stisknutím tlačítka. 6 Pomocí tlačítek a můžete procházet fotografie. 7 Stisknutím tlačítka vyberte fotografii k vytištění. 8 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim úprav fotografií. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se na displeji nezobrazí text Rámečky. 10 Stiskněte tlačítko. 11 Stisknutím tlačítka nebo vyberte styl rámečku. 12 Stiskněte tlačítko. 13 Stisknutím tlačítka nebo vyberte barvu rámečku. 14 Stiskněte tlačítko. 15 Stisknutím tlačítka uložíte své výběry a vrátíte se na obrazovku výběru fotografií. V dolní části displeje se zobrazí ikona, která označuje, že fotografie bude při tisku opatřena rámečkem. 16 Stisknutím tlačítka nebo vyberete počet kopií k tisku. Poznámka: Pokud je počet kopií nastaven na 1 a stisknete tlačítko vybrán a stisknete tlačítko, vyberete obrázek., zrušíte výběr obrázku. Pokud obrázek není 17 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 6 až krok Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku náhledu. Úpravy fotografií 33

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Lexmark 840 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 840 Series. Uživatelská příručka Lexmark 840 Series Uživatelská příručka Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

Lexmark 1300 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1300 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1300 Series Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

3500-4500 Series All-In-One

3500-4500 Series All-In-One 3500-4500 Series All-In-One Začínáme Březen 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka tiskárny 3600-4600 Series

Uživatelská příručka tiskárny 3600-4600 Series Uživatelská příručka tiskárny 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Informace o bezpečnosti...9 Úvod...10 Vyhledání informací o tiskárně...10 Nastavení tiskárny...13 Obejití upozornění zabezpečení

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Leden 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4433, 4445 Model(y): Různé, xxx, kde x je libovolný alfanumerický znak Obsah Informace o bezpečnosti...5 Úvod...6

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com 4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Uživatelská příručka tiskárny Intuition S500 Series

Uživatelská příručka tiskárny Intuition S500 Series Uživatelská příručka tiskárny Intuition S500 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 301, 30E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Uživatelská příručka tiskárny 7500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 7500 Series Uživatelská příručka tiskárny 7500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Uživatelská příručka Únor 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Více

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart Premium C309 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uživatelská příručka tiskárny 5000 Series

Uživatelská příručka tiskárny 5000 Series Uživatelská příručka tiskárny 5000 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series

Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Informace o bezpečnosti...7 Úvod...8 Vyhledání informací o tiskárně...8 Nastavení tiskárny...10 Obejití upozornění zabezpečení během

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S400 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S400 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S400 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 201, 20E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF1017 SPF1027 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér CD-ROM, Návod k obsluze Automaticky spouštěný

Více

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter pro systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 až 9.2 a Mac OS X 10.0.3 až 10.1 leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4444 Model(y): 301, 30E Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Uživatelská příručka tiskárny S600 Series

Uživatelská příručka tiskárny S600 Series Uživatelská příručka tiskárny S600 Series Listopad 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...6 Informace o tiskárně...7 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series

Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series Stručná referenční příručka k tiskárně Lexmark Intuition S500 Series Duben 2009 www.lexmark.com Důležité sdělení týkající se recyklace kazet! Přečtěte si tyto informace předtím, než otevřete balení s kazetou

Více

Uživatelská příručka tiskárny Pro800

Uživatelská příručka tiskárny Pro800 Uživatelská příručka tiskárny Pro800 Listopad 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4444 Model(y): 201, 20E Obsah Informace o bezpečnosti...6 Informace o tiskárně...7 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Uživatelská příručka tiskárny 1500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 1500 Series Uživatelská příručka tiskárny 1500 Series Červen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více