Průvodce nastavením Wi-Fi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nastavením Wi-Fi"

Transkript

1 Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím bezdrátovou síť LAN (například notebook). V tomto návodu je popsána konfigurace bezdrátové sítě LAN pro režim infrastruktura. Režim infrastruktury Nastavení je dokončeno. Musí se nakonfigurovat. Počítač Přístupový bod bezdrátové sítě LAN (router) Zařízení Podrobnosti týkající se konfigurace režimu ad-hoc viz Uživatelská příručka. Abyste se mohli připojit přímo k zařízení, které podporuje bezdrátovou síť LAN, např. notebook, musíte nastavení nakonfigurovat ručně. Při přímém připojení je zabezpečení slabší a postup připojení komplikovanější, takže je doporučeno připojit se přes přístupový bod, jako například router pro bezdrátovou síť LAN. 1

2 CHV Kontrola vašeho prostředí bezdrátové sítě V následující tabulce si zkontrolujte, která nastavení bezdrátové sítě LAN potřebujete nakonfigurovat: Způsob připojení se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu bezdrátové sítě LAN, který používáte. Viz příručka k přístupovém bodu. Ujistěte se, že je váš přístupový bod připojen k síti. Podporuje toto zařízení WPS? Ano Ne Ruční nastavení SP 200Nw/201Nw Podrobnosti viz strana 9 "Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN". SP 203SFNw/204SFNw Podrobnosti viz strany 9 a 15 "Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN". Má zařízení tlačítko WPS? *1 WPS Ano Ne PIN SP 200Nw/201Nw Podrobnosti viz strana 7, "Vytvoření připojení pomocí kódu PIN". SP 203SFNw/204SFNw Podrobnosti viz strana 13, "Vytvoření připojení pomocí kódu PIN". PBC SP 200Nw/201Nw Podrobnosti viz strana 6, "Vytvoření připojení pomocí PBC". SP 203SFNw/204SFNw Podrobnosti viz strana 12 "Vytvoření připojení pomocí PBC". *1 Název tlačítka se může měnit v závislosti na zařízení, které používáte. Pokud nemůžete najít tlačítko WPS, podívejte se do příručky pro přístupový bod bezdrátové sítě LAN. uu O zabezpečení bezdrátového připojení WPS Optimální zabezpečení pro zařízení se automaticky konfiguruje při připojení WPS. *Nastavení zabezpečení závisí na prostředí připojení. Vzhledem k tomu nelze zaručit, že nakonfigurované nastavení je nejbezpečnější. 2

3 2. Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN Kontrola přístupového bodu bezdrátové sítě LAN Tato informace je požadována při konfiguraci nastavení bezdrátové sítě LAN. Není možné ji zobrazit na přístroji. Kontrola SSID a hesla (Klíč/Heslo WEP) Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN potvrďte SSID a heslo. SSID a heslo pro přístupový bod bezdrátové sítě LAN mohou být natištěny na štítku přilepeném na přístupovém bodu. Podrobnosti o SSID a hesle naleznete v návodu k přístupovému bodu. heslo : XXXXX Konfigurace/kontrola nastavení přístroje Před provedením konfigurace nastavení bezdrátové místní sítě LAN vytiskněte seznam nastavení sítě, ze kterého získáte informace vyžadované ke konfiguraci nastavení. Vytištění seznamu nastavení sítě Vytištění seznamu nastavení sítě může trvat až dvě minuty. SP 200Nw/201Nw 1. Podržte stisknuté tlačítko [Start]. CTT175 Podržte tlačítko stisknuté po dobu dvě sekundy. 3

4 SP 203SFNw/204SFNw 1. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele]. CTT Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Tisk seznamu/hlášení] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Seznam nast.sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Získání informací o bezdrátové síti LAN ze seznamu síťových nastavení Při konfiguraci nastavení bezdrátové sítě LAN jsou požadovány následující informace: Síťové rozhraní Je-li možnost "Síťové rozhraní" nastavena na "Ethernet", změňte na možnost "Bezdrátová LAN". Podrobnosti o změně sítě LAN viz příručka Troubleshooting (Odstraňování problémů). Stav Wi-Fi Jestliže položka "Stav Wi-Fi" hlásí "Připojeno", proveďte nastavení sítě znovu. Podrobnosti o znovunastavení síťových nastavení viz část příručka Troubleshooting (Odstraňování problémů). Režim komunikace Zkontrolujte, zda je možnost "Režim komunikace" nastavena na "Rež.Infrastruktura". Podrobnosti o nastavení režimu komunikace viz příručka Troubleshooting (Odstraňování problémů). Kód PIN IP adresa *1 Změna IP adresy v seznamu nastavení sítě viz část příručka Troubleshooting (Odstraňování problémů). Adresa MAC *1 *1 Zkontrolujte informaci zobrazenou pod možností "Stav Wi-Fi". 4

5 3. Instalace ovladače Postup konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN je jiný než pro ruční konfiguraci a konfiguraci pomocí WPS. Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN Chcete-li ručně konfigurovat nastavení bezdrátové sítě LAN pomocí aplikace Smart Organizing Monitor, nainstalujte nejprve Smart Organizing Monitor přes připojení USB. Nainstalujte ovladač pomocí možnosti [Rychlá instalace USB]. Konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN pomocí WPS Pro vytvoření připojení bezdrátové sítě LAN pomocí WPS nakonfigurujte nejprve nastavení bezdrátové sítě LAN a poté nainstalujte ovladač. Nainstalujte ovladač pomocí možnosti [Rychlá instalace sítě (DHCP)] nebo [Rychlá instalace sítě (Pevná IP)]. Podrobnosti ohledně instalace ovladače viz Průvodce instalací softwaru. 5

6 4. Konfigurace bezdrátové sítě LAN (SP 200Nw/201Nw) Vytvoření připojení pomocí PBC V krocích 4 až 7 nakonfigurujte každé nastavení během 120 sekund. Jestliže to bude trvat déle, nakonfigurovaná nastavení budou zrušena a budete je muset nakonfigurovat znovu od kroku Spusťte přístupový bod bezdrátové LAN. 2. Přesvědčte se, zda není k přístroji připojen kabel sítě Ethernet. CTT Zapněte zařízení. Poté, co kontrolka napájení třikrát zabliká, přejděte k dalšímu kroku. 4. Podržte stisknuté tlačítko [Zrušit úlohu]. CTT216 Podržení tlačítka po dobu alespoň dvou vteřin způsobí, že indikátor napájení začne blikat. 5. Stiskněte tlačítko [Start]. CTT218 Indikátor výstrahy bliká. Jestliže byl přístroj nastaven na režim připojení ad-hoc, po kroku 5 se restartuje a přepne se do režimu infrastruktura. Jestliže se tak stane, zopakujte kroky 4 a 5. 6

7 6. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu. WPS CHV Stiskněte tlačítko [Start]. CTT S použitím hlášení o stavu wi-fi můžete zkontrolovat, zda se připojení zdařilo nebo selhalo. Je-li v položce [Hlášení stavu bezdrátové sítě LAN:] nastavena možnost [Zapnuto], vytiskne se hlášení potvrzující dokončení nastavení bezdrátové sítě LAN. Jestliže se u možnosti "Připojení" zobrazí hlášení "OK", připojení bylo úspěšné. Jestliže se u možnosti "Připojení" objeví hlášení "Selhalo", zkuste znovu nakonfigurovat nastavení od kroku 4. Jestliže stále nemůžete vytvořit připojení, nahlédněte do příručky Troubleshooting (Odstraňování problémů) a poté se obraťte na svého servisního technika. Vytvoření připojení pomocí kódu PIN V krocích 5 až 8 nakonfigurujte každé nastavení během 120 sekund. Jestliže to bude trvat déle, nakonfigurovaná nastavení budou zrušena a budete je muset nakonfigurovat znovu od kroku Spusťte přístupový bod bezdrátové LAN. 2. Otevřete obrazovku nastavení PIN kódu pro router bezdrátové sítě LAN nebo přístupový bod na vašem počítači. 7

8 3. Přesvědčte se, zda není k přístroji připojen kabel sítě Ethernet. CTT Zapněte zařízení. Poté, co kontrolka napájení třikrát zabliká, přejděte k dalšímu kroku. 5. Podržte stisknuté tlačítko [Zrušit úlohu]. CTT216 Podržení tlačítka po dobu alespoň dvou vteřin způsobí, že indikátor napájení začne blikat. 6. PIN kód zařízení zadejte na webové stránce přístupového bodu. Zadejte PIN kód získaný ze seznamu nastavení sítě. Podrobnosti viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN". 7. Stiskněte tlačítko [Start]. CTT218 Indikátor výstrahy bliká. Jestliže bylo zařízení nastaveno na režim připojení ad-hoc, po kroku 7 se restartuje a přepne se do režimu infrastruktura. Jestliže se tak stane, opakujte kroky 5 a 7. 8

9 8. WPS (PIN systém) spusťte z webové stránky přístupového bodu. 9. S použitím hlášení o stavu wi-fi můžete zkontrolovat, zda se připojení zdařilo nebo selhalo. Je-li v položce [Hlášení stavu bezdrátové sítě LAN:] nastavena možnost [Zapnuto], vytiskne se hlášení potvrzující dokončení nastavení bezdrátové sítě LAN. Jestliže se u možnosti "Připojení" zobrazí hlášení "OK", připojení bylo úspěšné. Jestliže se u možnosti "Připojení" objeví hlášení "Selhalo", zkuste znovu nakonfigurovat nastavení od kroku 5. Jestliže stále nemůžete vytvořit připojení, nahlédněte do příručky Troubleshooting (Odstraňování problémů) a poté se obraťte na svého servisního technika. Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN Pokud nemůžete zjistit nastavení používaného přístupového bodu nebo přístupový bod nepodporuje WPS, nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě LAN ručně. Podle návodu k používanému přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN ověřte SSID a heslo (Klíč/Heslo WEP). Zjistěte metodu zabezpečení zvolenou používaným přístupovým bodem. Jestliže si nejste jisti, která metoda zabezpečení je podporována použitým přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN, nahlédněte do návodu k přístupovému bodu. 1. Spusťte přístupový bod bezdrátové LAN. 2. Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. CTT Zapněte zařízení. 4. V nabídce [Start] klikněte na [Všechny programy]. 5. Klikněte na [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 6. Klikněte na [Stav Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 7. Pokud není vybráno zařízení, které používáte, klikněte na [Zvolte zařízení...] a potom vyberte model zařízení. 8. Klikněte na [OK]. 9. Na kartě [Uživatelský nástroj] klepněte na [Konfigurace tiskárny]. 10. V záložce [Wi-Fi] nastavte [Režim komunikace:] na [Rež.Infrastruktura]. 9

10 11. V položce [SSID:] zadejte SSID pro přístupový bod. Podrobnosti o kontrole SSID viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN" Je možné použít znaky ASCII 0x20-0x7e (32 znaků). 12. Zvolte položku [Metoda zabezpečení:]. Zjistěte metodu zabezpečení zvolenou používaným přístupovým bodem. 13. Zadejte příslušná nastavení v položce [Nastavení WEP / WPA / WPA2]. Maximální počet znaků, které lze zadat v položce [Klíč/Heslo WEP (PSK):], záleží na nastavení možností [Délka klíče:] a [Formát klíče:]. Zadejte nastavení v souladu s následující tabulkou: CTT Metoda zabezpečení 2. Délka klíče 3. Formát klíče 4. Klíč/Heslo WEP (max. počet znaků) Obnovení systému - - žádný *1 Obnovení systému - WEP 64 bitů ASCII 5 znaků Šestnáctková 5 znaků 128 bitů ASCII 13 znaků Šestnáctková 26 znaků Sdílený klíč - WEP 64 bitů ASCII 5 znaků Šestnáctková 5 znaků 128 bitů ASCII 13 znaků Šestnáctková 26 znaků WPA2-PSK - AES *2 - ASCII 8-63 znaků Smíš.režim WPA/WPA2 *2 - ASCII 8-63 znaků *1 Délku klíče, formát klíče a klíč WEP/přístupové heslo nelze konfigurovat. *2 Délku klíče nelze konfigurovat. 14. V položce [Klíč/Heslo WEP (PSK):] zadejte heslo pro přístupový bod. Podrobnosti týkající se kontroly hesla viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN". 10

11 15. Pokud je nutné provést konfiguraci IPv4 adresy, klikněte na možnost [Konfigurace IPv4]. IPv6 adresu je možné konfigurovat pouze pomocí aplikace Web Image Monitor. Podrobnosti ohledně konfigurace IPv6 adresy viz Uživatelská příručka. 16. Klikněte na [OK]. Po změně nastavení se zařízení automaticky restartuje. 17. S použitím hlášení o stavu wi-fi můžete zkontrolovat, zda se připojení zdařilo nebo selhalo. Je-li v položce [Hlášení stavu bezdrátové sítě LAN:] nastavena možnost [Zapnuto], vytiskne se hlášení potvrzující dokončení nastavení bezdrátové sítě LAN. Jestliže se u možnosti "Připojení" zobrazí hlášení "OK", připojení bylo úspěšné. Jestliže se pro možnost "Připojení" objeví hlášení "Selhalo", zkuste nakonfigurovat nastavení znovu. Jestliže i nadále nemůžete vytvořit připojení, nahlédněte do příručky Troubleshooting (Odstraňování problémů), a poté kontaktujte svého servisního technika. Při konfiguraci položky [Obnovení systému - WEP] se připojení jeví jako vytvořené, i když zadáte špatný WEP klíč a připojení selže. V takovém případě zadejte správný WEP klíč. 11

12 5. Konfigurace bezdrátové sítě LAN (SP 203SFNw/204SFNw) Vytvoření připojení pomocí PBC Pokud nelze přístupový bod rozpoznat během 120 sekund, relace hledání vyprší. 1. Spusťte přístupový bod bezdrátové LAN. 2. Přesvědčte se, zda není k přístroji připojen kabel sítě Ethernet. CTT Zapněte zařízení. 4. Stiskněte tlačítko User Tools (Nástroje uživatele). CTT Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení Wi-Fi] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Připojení Wi-Fi] a pak stiskněte tlačítko [OK]. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Rež.Infrastruktura] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Jestliže byl přístroj nastaven na režim připojení ad-hoc, po kroku 8 se restartuje a přepne se do režimu infrastruktura. Jestliže se tak stane, opakujte kroky 4, 5, 6, 7 a Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [WPS (PBC)] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Připojení Wi-Fi WPS (PBC) 12

13 10. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu. WPS CHV607 Pokud proběhlo připojení úspěšně, zobrazí se zpráva "Připojení úspěšné". Pokud se připojení navázat nezdařilo, zobrazí se zpráva "Připojení selhalo". Jestliže se tak stane, zkuste nakonfigurovat nastavení znovu. Jestliže i nadále nemůžete vytvořit připojení, nahlédněte do příručky Troubleshooting (Odstraňování problémů), a poté kontaktujte svého servisního technika. Je-li položka [Hláš.o stavu Wi-Fi] nastavena na možnost [Zapnuto], vytiskne se hlášení potvrzující dokončení nastavení bezdrátové sítě LAN. Vytvoření připojení pomocí kódu PIN Pokud nelze přístupový bod rozpoznat během 120 sekund, relace hledání vyprší. 1. Spusťte přístupový bod bezdrátové LAN. 2. Otevřete obrazovku nastavení PIN kódu pro router bezdrátové sítě LAN nebo přístupový bod na vašem počítači. 3. Přesvědčte se, zda není k přístroji připojen kabel sítě Ethernet. CTT Zapněte zařízení. 13

14 5. Stiskněte tlačítko User Tools (Nástroje uživatele). CTT Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Nastavení Wi-Fi] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Připojení Wi-Fi] a pak stiskněte tlačítko [OK]. 9. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Rež.Infrastruktura] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Jestliže byl přístroj nastaven do režimu připojení ad-hoc, po kroku 9 se restartuje a přepne se do režimu infrastruktura. Jestliže se tak stane, opakujte kroky 5, 6, 7, 8 a PIN kód zařízení zadejte na webové stránce přístupového bodu. Zadejte PIN kód získaný ze seznamu nastavení sítě. Podrobnosti viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN". 11. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [WPS (PIN)] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Připojení Wi-Fi WPS (PIN) 12. WPS (PIN systém) spusťte z webové stránky přístupového bodu. Pokud proběhlo připojení úspěšně, zobrazí se zpráva "Připojení úspěšné". Pokud se připojení navázat nezdařilo, zobrazí se zpráva "Připojení selhalo". Jestliže se tak stane, zkuste nakonfigurovat nastavení znovu. Jestliže i nadále nemůžete vytvořit připojení, nahlédněte do příručky Troubleshooting (Odstraňování problémů), a poté kontaktujte svého servisního technika. Je-li položka [Hláš.o stavu Wi-Fi] nastavena na možnost [Zapnuto], vytiskne se hlášení potvrzující dokončení nastavení bezdrátové sítě LAN. 14

15 Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN Pokud nemůžete zjistit nastavení používaného přístupového bodu nebo přístupový bod nepodporuje WPS, nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě LAN ručně. Podle návodu k používanému přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN ověřte SSID a heslo (Klíč/Heslo WEP). Zjistěte metodu zabezpečení zvolenou používaným přístupovým bodem. Jestliže si nejste jisti, která metoda zabezpečení je podporována použitým přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN, nahlédněte do návodu k přístupovému bodu. Vyhledávání SSID 1. Spusťte přístupový bod bezdrátové LAN. 2. Přesvědčte se, zda není k přístroji připojen kabel sítě Ethernet. CTT Zapněte zařízení. 4. Stiskněte tlačítko User Tools (Nástroje uživatele). CTT Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Nastavení Wi-Fi] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Připojení Wi-Fi] a pak stiskněte tlačítko [OK]. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Rež.Infrastruktura] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Jestliže bylo zařízení nastaveno do režimu připojení ad-hoc, po kroku 8 se restartuje a přepne se do režimu infrastruktura. Jestliže se tak stane, opakujte kroky 4, 5, 6, 7 a Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Hledat SSID] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Připojení Wi-Fi Hledat SSID 10. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte SSID a poté stiskněte tlačítko [OK]. Podrobnosti o kontrole SSID viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN" 15

16 11. Zadejte heslo (Klíč/Heslo WEP) přístupového bodu. Zadat klíč 1111_ Podrobnosti týkající se kontroly hesla viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN". Jestliže je metoda zabezpečení nastavena na možnost "Otevřený systém - žádný", není nutné zadávat heslo. 12. Stiskněte [OK]. Pokud proběhlo připojení úspěšně, zobrazí se zpráva "Připojení úspěšné". Pokud se připojení navázat nezdařilo, zobrazí se zpráva "Připojení selhalo". Jestliže se tak stane, zkuste nakonfigurovat nastavení znovu. Jestliže i nadále nemůžete vytvořit připojení, nahlédněte do příručky Troubleshooting (Odstraňování problémů), a poté kontaktujte svého servisního technika. Je-li položka [Hláš.o stavu Wi-Fi] nastavena na možnost [Zapnuto], vytiskne se hlášení potvrzující dokončení nastavení bezdrátové sítě LAN. Zadávání SSID Jestliže nemůžete nalézt přístupový bod v "Hledání SSID", nakonfigurujte SSID podle následujícího postupu. Při konfiguraci nastavení ručně můžete také použít aplikaci Smart Organizing Monitor. Je vhodná pro zadávání znaků, které je složité zadat pomocí ovládacího panelu. Podrobnosti týkající se konfigurace nastavení viz část "Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN" v kapitole 4, "Konfigurace bezdrátové sítě LAN (SP 200Nw/201Nw)". 1. Spusťte přístupový bod bezdrátové LAN. 2. Zapněte zařízení. 3. Přesvědčte se, zda není k přístroji připojen kabel sítě Ethernet. CTT Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Nastavení Wi-Fi] a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Připojení Wi-Fi] a pak stiskněte tlačítko [OK]. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Rež.Infrastruktura] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Jestliže byl přístroj nastaven na režim připojení ad-hoc, po kroku 8 se restartuje a přepne se do režimu infrastruktura. Jestliže se tak stane, opakujte kroky 4, 5, 6, 7 a Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zvolte možnost [Zadat SSID] a poté stiskněte tlačítko [OK]. Připojení Wi-Fi Zadat SSID 16

17 10. Zadejte SSID přístupového bodu a poté stiskněte tlačítko [OK]. Zadat SSID Null Podrobnosti o kontrole SSID viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN" Přidržením stisknutého tlačítka [ ] smažete znak. Stisknutím tlačítka [ ] posunete kurzor zpět. Stisknutím tlačítka [ ] posunete kurzor dopředu. Je možné použít znaky ASCII 0x20-0x7e (32 znaků). 11. Vyberte metodu zabezpečení. Metoda zabezpečení Otev.systém - žádný Jestliže jste zvolili možnost [Obnovení systému - žádný], přejděte ke kroku Stiskněte [OK]. Jesltiže jste zvolili možnost [WPA2-PSK - AES] nebo [Smíš.režim WPA/WPA2], přejděte k bodu Zvolte délku klíče a stiskněte tlačítko [OK]. Délka klíče 64 bitů 14. Zvolte formát klíče a stiskněte tlačítko [OK]. Formát klíče ASCI I Maximální počet znaků, které je možné zadat do pole pro heslo závisí na nastavení položek [Délka klíče] a [Formát klíče]. Podrobnosti týkající se konfigurace těchto nastavení naleznete v části "Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN" v kapitole 4, "Konfigurace bezdrátové sítě LAN (SP 200Nw/201Nw)". 15. Zadejte heslo (Klíč/Heslo WEP) přístupového bodu. Podrobnosti týkající se kontroly hesla viz kapitola 2, "Před konfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN". Zadat klíč 1111_ 16. Stiskněte [OK]. Pokud proběhlo připojení úspěšně, zobrazí se zpráva "Připojení úspěšné". Pokud se připojení navázat nezdařilo, zobrazí se zpráva "Připojení selhalo". Jestliže se tak stane, zkuste nakonfigurovat nastavení znovu. Jestliže i nadále nemůžete vytvořit připojení, nahlédněte do příručky Troubleshooting (Odstraňování problémů), a poté kontaktujte svého servisního technika. Je-li položka [Hláš.o stavu Wi-Fi] nastavena na možnost [Zapnuto], vytiskne se hlášení potvrzující dokončení nastavení bezdrátové sítě LAN. Při konfiguraci položky [Obnovení systému - WEP] se připojení jeví jako vytvořené, i když zadáte špatný WEP klíč a připojení selže. V takovém případě zadejte správný WEP klíč. 17

18 6. Odstraňování problémů Problémy s připojením Pokud se vyskytnou problémy, a to i poté, co znovu nakonfigurujete nastavení, zkontrolujte následující: nnje nastavení pro přístupový bod bezdrátové sítě LAN správně nakonfigurováno? Zkontrolujte, zda funkce WPS není nastavena na "neaktivní" nebo "Vypnuto". V závislosti na nastavení mohou funkci WPS narušovat i jiné funkce než WPS. Podrobnosti naleznete v příručkách pro přístupový bod bezdrátové sítě LAN. nnje přístupový bod bezdrátové sítě LAN umístěn v oblasti, ve které může přijímat radiové vlny? Oblast, v níž zařízení mohou přijímat radiové vlny se mění v závislosti na struktuře objektu. Pokud je zařízení daleko od přístupového bodu bezdrátové sítě LAN, umístěte jej blíže k němu. Potom zařízení připojte k těmto zařízením. nn Je tlačítko, které jste stiskli, tlačítko WPS? Tlačítko WPS má různé názvy, potřebný počet stisknutí nebo přidržení závisí na typu přístupového bodu bezdrátové sítě LAN, který používáte. Podrobnosti o tlačítku, které musíte stisknout nebo přidržet po určitou dobu, naleznete v příručce. nnje PIN kód správně nakonfigurován? PIN kód nakonfigurujte správně podle příručky pro přístupový bod bezdrátové sítě. Zkontrolujte PIN kód, jakmile se zobrazí nebo je vytištěn. nnje typ sítě LAN nastaven na možnost [Ethernet]? Nastavte typ sítě LAN na možnost [Bezdrátová síť LAN]. SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) [Nastavení rozhraní] [Typ LAN] [Bezdrátová LAN] SP 203SFNw/204SFNw (Ovládací panel) Tlačítko [Nástroje uživatele] [Nastavení sítě] [Typ LAN] [Bezdrátová síť LAN] nnje připojen kabel Ethernet? Pokud je zařízení zapojeno do sítě prostřednictvím Ethernet kabelu, je aktivováno ethernetové připojení. Abyste mohli používat bezdrátovou síť LAN, odpojte Ethernet kabel od zařízení. nnje režim komunikace nastaven na [Režim Ad-Hoc]? Nastavte režim komunikace na [Rež.Infrastruktura]. SP 200Nw/201Nw (Ovládací panel) Podržte tlačítko [Zrušit úlohu] Tlačítko [Start] SP 203SFNw/204SFNw (Ovládací panel) Tlačítko [Nástroje uživatele] [Nastavení sítě] [Nastavení Wi-Fi] [Připojení Wi-Fi] [Rež. Infrastruktura] nn Zadali jste správně SSID a heslo? Ujistěte se, že jste je zadali správně. U SSID a hesla se rozlišují malá a velká písmena. 18

19 Připojení bylo úspěšné, ale bezdrátovou síť LAN není možné použít Pokud bylo připojení zřízeno, ale nelze používat bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte následující: nnzkontrolujte, zda do zařízení není připojen Ethernet kabel. Pokud je zařízení zapojeno do sítě prostřednictvím Ethernet kabelu, je aktivováno ethernetové připojení. Abyste mohli používat bezdrátovou síť LAN, odpojte Ethernet kabel od zařízení. nnpřipojení může selhat kvůli radiovým vlnám. Pokud se v blízkosti nachází jiná bezdrátová síť, bezdrátové připojení se nemusí zdařit. Chvíli počkejte a pak se opět připojte k síti. nnhlášení o stavu Wi-Fi není možné vytisknout. Nastavte hlášení o stavu Wi-Fi na [Zapnuto]. SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Záložka [Nástroje uživatele] [Konfigurace tiskárny] záložka [Wi-Fi] [Hláš. o stavu bezdrátové sítě LAN:] [Zapnuto] SP 203SFNw/204SFNw (Ovládací panel) Tlačítko [Nástroje uživatele] [Nastavení sítě] [Nastavení Wi-Fi] [Hláš.o stavu Wi-Fi] [Zapnuto] nndříve vytvořené připojení není možné vytvořit znovu. Před rekonfigurací nastavení bezdrátové sítě LAN nejprve znovu nastavte síťová nastavení. SP 200Nw/201Nw 1. Držte stisknuté tlačítko [Zrušit úlohu] a současně zapněte hlavní spínač. SP 203SFNw/204SFNw 1. Držte stisknuté tlačítko [Stop/Vymazat] na ovládacím panelu a současně zapněte hlavní spínač. Držte tlačítko stisknuté po dobu pěti sekund. Držte tlačítko stisknuté, dokud svítí kontrolka LED. Jakmile je reset hotový, zařízení se automaticky restartuje. nnjsou nastavení IP adresy správně nakonfigurována? Zkontrolujte, zda jsou nastavení IP adresy nakonfigurovány správně. Konfigurace IPv4 adresy pro připojení bezdrátové sítě LAN SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Záložka [Uživatelský nástroj] [Konfigurace tiskárny] záložka [Wi-Fi] [Konfigurace IPv4] SP 203SFNw/204SFNw (Ovládací panel) Tlačítko [Nástroje uživatele] [Nastavení sítě] [Nastavení Wi-Fi] [IPv4 adresa zařízení] Konfigurace IPv6 adresy připojení bezdrátové sítě LAN SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) Podrobnosti viz Uživatelská příručka. SP 203SFNw/204SFNw (Ovládací panel) Tlačítko [Nástroje uživatele] [Nastavení sítě] [Nastavení Wi-Fi] [IPv4 adresa zařízení] 19

20 Slovníček pojmů bezdrátové sítě LAN Přístupový bod bezdrátové sítě LAN (router) Toto zařízení propojuje data mezi zařízeními s možností připojení bezdrátové sítě a sítí Internet. Režim infrastruktury Tuto možnost zvolte, chcete-li komunikovat pomocí přístupového bodu. Režim ad hoc Tuto možnost zvolte, chcete-li se připojit přímo k zařízení vybavenému bezdrátovou sítí LAN (například k přenosnému počítači). WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS je standard pro nastavení šifrování pro připojení mezi zařízeními, která podporují Wi-Fi. Zařízení, která podporují tento standard, lze snadno připojit prostřednictvím bezdrátové sítě LAN se šifrováním. PBC Způsob připojení WPS pomocí tlačítka. PIN Způsob připojení WPS pomocí PIN kódu. SSID Jedná se o identifikátor sítě pro rozlišení jednoho přístupového bodu bezdrátové sítě LAN od druhého. Je také nazýván název sítě nebo název přístupového bodu. Heslo (Klíč/Heslo WEP) Jedné se o heslo pro přístup k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN. Je také nazýváno klíč sítě nebo kódovací klíč CS CZ M

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Obsah dokumentu DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 Úvod... 13 Co je

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více