MULTICOM 112. Průvodce programem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTICOM 112. Průvodce programem"

Transkript

1 MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk (a předat hovor odpovědné osobě), a nebo odbavit tísňová volání v několika cizích jazycích, a provést tak nezbytná opatření. Jazyková úroveň výukového materiálu je v souladu s European Reference Frame of Languages (ERR Společný evropský referenční rámec pro uživatele jazyka). S ohledem na specifické potřeby operačních středisek jsou definovány následující úrovně: Porozumět A2: Rozumím hlavním informacím, týkajících se potřeb volajícího, za předpokladu, že volající hovoří relativně pomalu a zřetelně, a rozumím doplňujícím detailům, což mi umožňuje odpovídajícím způsobem reagovat. A1 : Jsem schopen rozpoznat, že volající mluví jazykem, který jsem studoval. Jsem schopen rozpoznat jednotlivá slova a fráze, které mi umožňují rozumět základním informacím, týkajících se potřeb volajícího, za předpokladu, že volající hovoří pomalu a zřetelně, a umožňuje tak prvotní reakci na jeho volání. B1: Rozumím všem detailům při komunikaci s volajícím, ačkoliv různý přízvuk, neobvyklá slovní zásoba nebo emoční stav volajícího mohou způsobit určité potíže při komunikaci. Interakce při hovoru A1 : bez požadavků A2: Jsem schopen komunikovat pomocí jednoduchých a běžných formulací, vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací a výběr patřičných otázek podle toho, v jakém směru se konverzace rozvíjí. Jsem schopen použít základní fráze pro řešení komunikačních obtíží, např. požádat volajícího, aby slova hláskoval, mluvil pomalu a případně opakoval. B1: Jsem schopen komunikovat s volajícím zcela spontánně, řídit rozhovor a rychle se rozhodnout, jaké otázky je třeba klást a jakými instrukcemi, se musí řídit. Mluvit A1 : Jsem schopen pokládat jednoduché otázky pro získání základních informací, vyplývajících z tísňového volání. Jsem schopen použít jednoduché fráze a věty, abych potvrdil, že vyžadovaná pomoc je poskytována. A2: Jsem schopen použít sled frází, vět a dalších detailů, směřovaných pro vyhodnocení hlavních informací, týkajících se potřeb volajícího, a poskytnout mu tak patřičnou pomoc. B1: Jsem schopen správnými otázkami a povzbuzením získat od volajícího všechny detaily, a jsem schopen nejen předávat informace, ale v rámci komunikace působit i jako klidná a kompetentní autorita, která volajícího ujistí, že bude poskytnuta vyžadovaná pomoc.

2 VYSVĚTLIVKY Informace Vpřed Vzad Další úroveň Poslední úroveň Rychle Pomalu Zvuk Čas Stop Zvolte si cizí jazyk, který se chcete naučit Kliknutím na odpovídající místo si můžete vybrat tématické okruhy z následujících oblastí: Výslovnost, Hláskování, Počítání, Odbavování hovorů (základní dovednosti pro techniky operačních středisek) Požár, Technický zásah, Zdravotnická záchrana, Policie (specifické dovednosti pro pokročilé studenty) Pokročilí studenti mohou využít mimopracovní téma "Stravování". Test umožňuje kontrolovat a ukládat dosažené výsledky studia.

3 Studijní část Výslovnost Po kliknutí na jednotlivá písmena klávesnice uslyšíte odpovídající výslovnost slova, jež začíná požadovaným písmenem, v cizím jazyce. Studijní část Hláskování Po kliknutí na jednotlivá písmena klávesnice uslyšíte odpovídající výslovnost písmenem cizím jazyce. Test hláskování Program hláskuje slovo v cizím jazyce a zároveň je na obrazovce promítáno několik různých obrázků. Vaším úkolem je kliknout na obrázek, odpovídající hláskovanému slovu. Výběr probíhá tak dlouho, dokud není zvolen odpovídající obrázek. Studijní část Počítání Kliknutím na příslušné číslo na telefonu můžete zvolit kteroukoliv kombinaci základních číslovek od 1 do 999, a nebo řadových číslovek od 1 do 22. Pro poslech číslovek můžete vybrat - základní číslovky kliknutím na tlačítko pod 1 - řadové číslovky kliknutím na tlačítko nad 0

4 Test počítání Program čte nahlas řadové nebo základní číslovky v cizím jazyku. Student musí zvolit příslušné číslo kliknutím na odpovídající číslice Pokud je číslo zvoleno špatně, program jej opakovaně přečte, dokud není proveden správný výběr. slova zásoba" věty Pro výuku si můžete zvolit: - sekce "Specifická slovní - sekce "Výrazy" podsekce "Mluvit" podsekce "Porozumět" vzorové rozhovory - sekce "Rozhovor" Studijní část Specifická slovní zásoba Výuku slovní zásoby si můžete zvolit: 1. podle tématických subsekcí 2. dle abecedního pořadí v rodném jazyce Pro výběr tématické subsekce je označena jazyková úroveň, odpovídající všeobecné znalosti cizího jazyka, a to jako A1, A2 a B1.

5 Cvičení 1: (Tradiční metoda) Slova psaná v rodném (L1) a v cizím jazyce (L2) nebo Obrázek a slovo (L2). Cvičení 2: (GLIEVISOVA metoda) Slova psaná v rodném jazyce (L1) a v cizím jazyce (L2), která jsou dělena (členění na slabiky). Cvičení 1: (Tradiční metoda) Výuka nových slov: Kliknutím na slovo v rodném jazyce (L1) se odpovídající slovo v cizím jazyce (L2) zobrazí a zároveň je hlasitě vysloveno. Můžete si vybrat jakékoliv slovo ze seznamu a opakovat jej tak často, jak si přejete nebo je potřeba. Cvičení 1: (Tradiční metoda) Test, zda jste si zapamatovali nová slovíčka: Označte slovo ve vašem rodném jazyce (L1) a najděte odpovídající slovo v cizím jazyce (L2) nebo více významů. Pokud bude proveden správný výběr, slovo bude nahlas přehráno v L2 a tato dvojice slov (označená červeným pozadím) se zafixuje (barva pozadí se změní na šedou). Nemusíte postupovat podle pořadí zobrazovaného na obrazovce, ale můžete si libovolně vybírat slovo z L1 nebo L2. ení 1: (Tradiční metoda) Výuka nových slovíček: Kliknutím na obrázek se zobrazí odpovídající slovo v cizím jazyce (L2) a program ho hlasitě vysloví. Můžete si vybrat jakýkoliv obrázek ze seznamu a opakovat ho tak často, jak si přejete nebo je potřeba.

6 Cvičení 1: (Tradiční metoda) Test, zda jste si zapamatovali nová slovíčka: Uslyšíte slovo v cizím jazyce (L2) a musíte najít odpovídající obrázek. Jestliže jste odpověděli správně, další slovo je vyslovenou v (L2) nahlas. Kliknutím na symbol reproduktoru můžete slyšet slovo v (L2) tak často, jak si přejete. Tento postup automaticky pokračuje, dokud neprojdete celý test. Test výslovnosti Nahrajte si text, zobrazený na obrazovce. kliknutím na červené tlačítko (začne nahrávání). Kliknutím na modré tlačítko zastavíte nahrávání. Kliknutím na samostatnou zelenou šipku uprostřed, uslyšíte svůj hlas. Kliknutím na dvojitou zelenou šipku na pravé straně, uslyšíte opětovně hlas rodilého mluvčího. Cvičení 2: (GLIEVISOVA metoda) Slova psaná v rodném jazyce (L1) a v cizím jazyce (L2), která jsou dělena (členění na slabiky). Cvičení 2: (GLIEVISOVA metoda) Rychle rozpoznávání - Nejprve se slovo zobrazí v L1

7 Cvičení 2: (GLIEVISOVA metoda) Rychle rozpoznávání - Následně je slovo nahlas vysloveno v L2 a znázorněno rozdělené na slabiky Cvičení 2: (GLIEVISOVA metoda) Rychlé rozpoznávání - Nakonec je slovo zobrazeno v L1 společně s počtem rámečků, představujících počet slabik daného slova v L2 a obsahujících počet písmen - Ve velké kružnici se zobrazí číslo; úkolem je kliknout na odpovídající písmeno slova v L2, jež jsou zobrazena ve spodních rámečcích - Cvičení 2: (GLIEVISOVA metoda) Členění - Slovo se zobrazí v L1 i v L2. - Zobrazí se také počet prázdných rámečků, představujících počet slabik slova v L2 - Úkolem je vyplnit rámečky správným číslem, odpovídajícím počtu písmen jednotlivých slabik slova v L2. Program vždy ukáže správnou odpověď. Cvičení 2: (GLIEVISOVA metoda) Test - Slovo se zobrazí v L1 - Níže je zobrazeno několik rámečků, z nichž jeden je červený; tyto rámečky reprezentují písmena slova v L2. - Úkolem je určit písmeno, které odpovídá barevně označenému rámečku, a to kliknutím na příslušné písmeno ve spodní řadě.

8 Test, zda jste si zapamatovali nová slovíčka: Uslyšíte slovo v cizím jazyce (L2) a musíte najít odpovídající obrázek. Jestliže jste odpověděli správně, další slovo je vyslovenou v (L2) nahlas. Kliknutím na symbol reproduktoru můžete slyšet slovo v (L2) tak často, jak si přejete. Tento postup automaticky pokračuje, dokud neprojdete celý test. Studijní část "Výrazy" podsekce "Mluvit" podsekce "Porozumět" Kliknutím na odpovídající pole v seznamu si vyberte tématickou oblast výrazů. Pro výběr tématické subsekce je označena jazyková úroveň, odpovídající všeobecné znalosti cizího jazyka, a to jako A1, A2 a B1. Procvičovaní výrazů Výrazy se procvičují pomocí cvičení zvaného Kódování, které se skládá z následujících procvičovaných činností: - Uslyšíte výraz z L1 a následně v cizím jazyce v L2 - Výraz se zobrazí v L2 ve slovu rozděleném na slabiky

9 Poté se objeví výraz nahrazený tečkami. Jedna tečka je označená otazníkem a vy musíte kliknutím na odpovídající čtverec v dolní části označit písmeno, které patří na vyznačené místo. Program vždy zobrazí správnou odpověď. Test, zda jste si zapamatovali nové výrazy: Uslyšíte výraz v cizím jazyce. Zobrazí se čtyři výrazy ve vašem rodném jazyce. Musíte kliknout na odpovídající výraz, který jste slyšeli. Program vždy zobrazí správnou odpověď.

10 Test výslovnosti Nahrajte si text, zobrazený na obrazovce. kliknutím na červené tlačítko (začne nahrávání). Kliknutím na modré tlačítko zastavíte nahrávání. Kliknutím na samostatnou zelenou šipku uprostřed, uslyšíte svůj hlas. Kliknutím na dvojitou zelenou šipku na pravé straně, uslyšíte opětovně hlas rodilého mluvčího. Studijní část "Rozhovor" Můžete si zvolit výuku: - Slovní zásoby, vyskytující se v rozhovoru - Výrazů, použitých v rozhovoru (buď mluvené slovo, nebo porozumění) - Zapamatování si částí dialogu - Procvičení, zda rozumíte klíčovým informacím rozhovoru Rychlé rozpoznávání - Nakonec je slovo zobrazeno v L1 společně s počtem rámečků, představujících počet slabik daného slova v L2 a obsahujících počet písmen - Ve velké kružnici se zobrazí číslo; úkolem je kliknout na odpovídající písmeno slova v L2, jež jsou zobrazena ve spodních rámečcích

11 Členění Slovo se zobrazí v L1 i v L2. - Zobrazí se také počet prázdných rámečků, představujících počet slabik slova v L2 - Úkolem je vyplnit rámečky správným číslem, odpovídajícím počtu písmen jednotlivých slabik slova v L2. Program vždy ukáže správnou odpověď. Test - Slovo se zobrazí v L1 - Níže je zobrazeno několik rámečků, z nichž jeden je červený; tyto rámečky reprezentují písmena slova v L Úkolem je určit písmeno, které odpovídá barevně označenému rámečku, a to kliknutím na příslušné písmeno ve spodní řadě. Test, zda jste si zapamatovali nová slovíčka: Označte slovo ve vašem rodném jazyce (L1) a najděte odpovídající slovo v cizím jazyce (L2) nebo více významů. Pokud bude proveden správný výběr, slovo bude nahlas přehráno v L2 a tato dvojice slov (označená modrým pozadím) se zafixuje (barva pozadí se změní na zelenou). Nemusíte postupovat podle pořadí zobrazovaného na obrazovce, ale můžete si libovolně vybírat slovo z L1 nebo L2. Test, zda jste si zapamatovali nová slovní spojení: Označte slovo ve vašem mateřském jazyce (L1) a najděte odpovídající dvojici slov v cizím jazyce (L2) nebo více významů. Pokud bude proveden správný výběr, slovo bude nahlas přehráno v L2 a tato trojice slov (označená červeným pozadím) se zafixuje (barva pozadí se změní na šedou). Nemusíte postupovat podle pořadí zobrazovaného na obrazovce, ale můžete si libovolně vybírat slovo z L1 nebo L2.

12 Umísťování slov Uslyšíte úryvek rozhovoru mezi operačním technikem a volajícím, a přitom se v různých barvách simultánně zobrazuje text. Na spodní části obrazovky se ukáže část rozhovoru (1 nebo 2 slova). Vaším úkolem je kliknout na odpovídající větu. Jestliže volba není správná, text se opakuje tak dlouho, než odpovíte správně. Test porozumění Uslyšíte cizojazyčný rozhovor mezi operačním technikem a volajícím. V zobrazené složce musíte kliknout na správné údaje ve svém rodném jazyce. Po kliknutí na tlačítko OK, ukáže program úspěšné volby. Nesprávné volby povedou k opakování testu, avšak s jinými údaji. TEST Přihlášení do systému Vyplňte - uživatelské jméno - heslo Po spuštění této části, program rozpozná uživatele podle jména a hesla. Poznamenejte si dobře své heslo!

13 TEST Kliknutím na odpovídající tlačítko si můžete vybrat test - znalost slovní zásoby - porozumění rozhovorům - schopnost vyslovovat věty TEST Můžete vybrat tématickou oblast a danou jazykovou úroveň testu kliknutím na odpovídající pole. TEST Výsledky testu se okamžitě zobrazují a následně je můžete uložit TEST Výsledky testu se zobrazí po kliknutí na odpovídající symbol.

14 TEST

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Prosím napište zde sériové číslo (serial key) vašeho CD. Možná ho budete někdy v budoucnu potřebovat. Při registraci produktu zadejte prosím svůj e-mail, abyste mohli dostávat informace

Více

Tým projektu HAIR. Vážení učitelé,

Tým projektu HAIR. Vážení učitelé, Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využívat nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu)

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.europa.eu) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 pro počítačovou učebnu s podporou hlasové komunikace 2 Obsah Spuštění NSS...7 Řídící okno... 10 Horní lišta... 10 Nástrojová lišta (Lišta nástrojů)... 10 Lišta

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Nová angličtina do ucha

Nová angličtina do ucha Nová angličtina do ucha Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky audioučebnice, která vznikala téměř dva roky a při její tvorbě jsme uplatnili nejmodernější výukové postupy a metody. Jedná se o nejkomplexnější

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL Mgr. Hana Vojáčková 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

V5 Mluvící překladač Mluvící slovník

V5 Mluvící překladač Mluvící slovník V5 Mluvící překladač Mluvící slovník Návod k použití Obsah Zdroj Energie... 5 Stylus (dotykové pero) a dotykové ovládání přístroje... 5 Stylus... 5 Slot na Mikro SD karty... 6 Resetování překladače...

Více

TDC-590 Uživatelská příručka

TDC-590 Uživatelská příručka TDC-590 TDC-590 Uživatelská příručka Licenční smlouva (jen pro USA) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele

Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele 2004-2011 Kilgray Translation Technologies. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah Obsah... 2 1. Začínáme... 3 Překladatelské prostředí...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více