EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE"

Transkript

1 EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na

2 1. Úvod Program EduRibbon je určen k přípravě prezentací a k jejich přehlednému a snadnému provádění na interaktivní tabuli. Je určen všem, kteří ke své práci potřebují vytvářet interaktivní prezentace a výukové materiály, avšak nemají odborné znalosti v oblasti informatiky. S programem EduRibbon mohou pracovat i běžní uživatelé, kteří jsou seznámeni jen se základy obsluhy PC. S pomocí EduRibbon můžete kreslit po obrazovce (projekční ploše), opatřovat popisky, zvýrazňovat, vkládat a odebírat objekty, přidávat k nim stíny, průhlednost, řadit je dle různých kritérií a měnit vlastnosti. Samozřejmostí je široká paleta barev, u písma pak možnost výběru velikosti, typu a fontu. Předností programu je rychlost a nenáročnost obsluhy, nabídka nástrojů, jež uspokojí ty nejnáročnější uživatele (od per různé tloušťky, zvýrazňovačů, přes geometrické tvary neomezených možností, až po vkládání textů či obrázků), či možnost uzamknout vytvořené objekty a tím je zabezpečit proti nežádoucímu pohybu během vlastní prezentace. Prezentace a výukové materiály si připravíte předem, před studenty provedete výklad, a pak už se s nimi můžete pustit do řešení problémů a situací týkajících se probírané látky přehledně, před zraky všech. Jedinečnost programu spočívá v tom, že je možno jej použít na interaktivní tabuli jakékoli značky. Odpadá tedy problém s nepřenositelností již připravených prezentací mezi různými typy tabulí. Kolegové si mohou práce vytvořené v EduRibbon mezi sebou vyměňovat a půjčovat, bez ohledu na tabuli, kterou používají. Odpadá tedy problém a ztráta času s vytvářením identických materiálů, avšak pro různé typy tabulí. EduRibbon je kompatibilní s libovolným zařízením. 1 z 22

3 2. Instalace 1) Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky. Automaticky se spustí průvodní obrazovka. Pokud se instalace nespustí, učiňte tak sami. Spusťte soubor AutoPlay.exe, který se nachází v kořenovém adrešáři instalačního CD. Obvykle D:\autoplay.exe 2) Instalaci spustíte kliknutím na ikonu "Instalovat". 3) Nejprve zvolte jazyk instalace. 4) Instalační údaje, klikněte na "Další". 2 z 22

4 5) Vyberte cíl instalace. (Doporučujeme zachovat původní nastavení). Pokračujte kliknutím na "Další". Jako cíl instalace lze zvolit i USB flash disk. 6) Umístění zástupců pro snadné spuštění. Pokračujte kliknutím na "Další". 7) Další možnosti instalace. Pokračujte kliknutím na "Další". V tomto bodě máte možnost vybrat, zda se programu instaluje na USB disk nebo na lokální počítač. Tato volba způsobí, že program bude nainstalován do cílové složky, kterou budete moci později libovolně přesouvat. 3 z 22

5 8) Průvodce je připraven k instalaci, klikněte na "Instalovat". 9) Dokončení instalace. Klikněte na "Dokončit". 4 z 22

6 3. Popis programu Režim práce s myší. Prezentační režim. Režim vkládání objektů. Režim manipulace s objekty. Nový dokument. Otevření dokumentu. Uložení dokumentu. EduBoard. Klávesnice na obrazovce. Sejmout. 3.1 Práce s myší V tomto režimu nemá program EduRibbon vliv na funkci kurzoru, tzn. že na monitoru se nachází běžný kurzor (šipka), se kterým lze pracovat a ovládat programy. 3.2 Prezentační režim Prezentační režim je určen pro práci s připravenými interaktivními snímky ve výuce - umožňuje kreslení, psaní a zvýrazňování v obraze a přesunování objektů. Tužka - pomocí tohoto nástroje nakreslíte libovolnou čáru, které můžete nastavit barvu a tloušťku. Zvýrazňovač - čára nakreslená pomocí zvýrazňovače je průhledná a umožňuje barevně odlišit část textu či obrazu. Čára má libovolně nastavitelnou barvu a tloušťku. Vlastní hrot Manipulace s objekty - v tomto režimu lze libovolně manipulovat se všemi objekty, které jste do snímku vložili pomocí programu EduRibbon. 5 z 22

7 Do prázdného pole můžete přetáhnout obrázky z vaší galerie. Tímto způsobem si výtvoříte galerii médií po KAŽDÝ SNÍMEK interaktivního dokumentu zvlášť. Dočasná kresba - nakreslený objekt bude viditelný pouze dokud nevytvoříte nový. Tloušťka čáry - zde máte možnost nastavit si požadovanou tloušťku čáry. Paleta barev - kliknutím na barevnou paletu změníte barvu kreslené čáry. Lze měnit i barvu již hotových čar. 6 z 22

8 3.3 Režim vkládání objektů Tento režim je určen zejména pro přípravu nového interaktivního snímku před samotnou výukou, ale je samozřejmě použitelný i během výuky. Úsečka - držením tlačítka myši a jejím tažením nakreslíte úsečku. a) Nástroje pro úpravu: tloušťky, b) stylu čáry. Paleta barev - posuvníkem lze měnit odstín jednotlivých barev. Nastavení průhlednosti přímky. Nástroje pro úpravu barvy a výplně, v tomto případě výplně zakončovacích prvků úsečky. Multičára - podobně jako u funkce "úsečka" držením tlačítka myši a jejím tažením nakreslíte přímky, které na sebe navazují. Kreslení ukončíte dvojklikem. Úhel - nástroj pro měření úhlu mezi křivkami. Ke zhotovení úhlu je zapotřebí nakreslit dvě přímky a to pomocí tří bodů. Nejprve nakreslete "základnu", klikněte poprvé v místě začátku přímky, podruhé v místě ukončení a zalomení přímky. Třetím kliknutím a držením určíte úhel mezi základnou a posledním bodem. Nástroje pro úpravy vzhledu textové části úhlu. Čára s popiskem - popisek se zobrazí na konci přímky. 7 z 22

9 Do pole "text" je možné vložit popisek, který se zobrazí na konci přímky nebo začátku prímky. Nástroje pro úpravu barvy a stylu výplně textového popisku. Umístění popisku nastavíte kliknutím na ikony. Pravítko - slouží k měření objektů přímo na obrazovce. Obrázek - vloží obrázek ze souboru. Čtyřúhelník - držením tlačítka myši a tažením nakreslíte libovolný čtyřúhelník. Elipsa - držením tlačítka myši a tažením nakreslíte libovolnou elipsu či kruh. Vytvoření kružnice či čtverce je snadné. Při jejich tvorbě, pomocí příslušného nástroje (elipsa, čtyřúhelník), stačí stisknout klávesu Ctrl na klávesnici a poté držením tlačítka myší a tažením vytvořte požadovaný obrazec. Mnohoúhelník Text - kliknutím myši na obraz zobrazíte kurzor a můžete zadat text na jeden řádek. Poznámka - kliknutím myši a tažením vytvoříte textové pole, do kterého vložíte text. Textové pole je možné libovolně formátovat. 3.4 Režim manipulace s objekty Režim je určen pro práci s již nakreslenými objekty. Před zahájením práce je potřeba vybrat objekty, se kterými chcete pracovat. Popis práce v tomto režimu je popsán v sekci 4.1 Práce s programem. Zamknout objekt - uzamkne objekt. S uzamčeným objektem nelze pohybovat ani měnit jeho parametry. Stínování - vloží pod označený objekt stín. Přenést do pozadí. Přenést do popředí. Smazat - smaže označené objekty. Zarovnat nahoru - zarovná všechny vybrané objekty k hornímu okraji prvního vybraného objektu. Zarovnat doleva - zarovná všechny vybrané objekty k levému okraji prvního vybraného objektu. Zarovnat doprava - zarovná všechny vybrané objekty k pravému okraji prvního vybraného objektu. Zarovnat dolů - zarovná všechny vybrané objekty k dolnímu okraji prvního vybraného objektu. 8 z 22

10 Zarovnat horizontálně na střed - zarovná všechny vybrané objekty vodorovně. Zarovnat vertikálně na střed - zarovná všechny vybrané objekty svisle. Zvětšit velikost horizontálně dle největšího - roztáhne označené objekty vodorovně na velikost největšího z označených objektů. Zmenšit velikost horizontálně dle nejmenšího - zmenší označené objekty vodorovně na velikost nejmenšího z označených objektů. Zvětšit velikost vertikálně dle největšího - roztáhne označené objekty svisle na velikost největšího z označených objektů. Zmenšit velikost vertikálně dle nejmenšího - zmenší označené objekty svisle na velikost nejmenšího z označených objektů. Rozmístit vodorovně - označené objekty rozmístí vodorovně tak, aby mezery mezi nimi byly rovnoměrné. Rozmístit svisle - označené objekty rozmístí svisle tak, aby mezery mezi nimi byly rovnoměrné. Vložit obrázek ze souboru. Orámovat vložený obrázek. Většina nástrojů je také přístupná po otevření kontextové nabídky. Vyvoláte jí kdekoli na snímku, stačí stisknout pravé tlačítko myši. 9 z 22

11 3.5 EduBoard EduBoard promění obrazovku počítače v prázdnou plochu tabule, která slouží jako základ pro vaši interaktivní prezentaci. Kreslení, psaní a práce s objekty zůstává neměnná, plochu lze upravit změnou barvy pozadí nebo vložením tapety. V pravé části obrazovky se nachází ovládací panel, pomocí kterého spravujete vzhled celé prezentace. Nastavení barvy pozadí aktivní stránky. Vložení obrázku na pozadí. Otevře obrázek ze souboru. Upraví obrázek do původní velikosti. Roztáhne obrázek na celou plochu. Umístí obrázek několikrát vedle sebe. Šablona - umožňuje uložit stávající stránku jako podklad pro další práci. Záložka "stránky" zobrazuje náhledy všech snímků v dokumentu. 10 z 22

12 Přidá / odebere / duplikuje stránku. Galerie obrázků - slouží k jednoduchému přetahování obrázků z databáze přímo do interaktivního dokumentu. Databázi obrázků si vytvoříte snadno - Po instalaci se ve složce programu (standardně c:\program files\dosli\eduribbon) vytvoří podsložka "Obrázky", do které si můžete zkopírovat obrázky libovolného formátu. Všechny panely EduBoardu lze, pro zvětšení pracovní plochy, skrýt kliknutím na aktivní záložku. 3.6 Klávesnice na obrazovce Kliknutím na ikonu běžným způsobem. se na obrazovce zobrazí klávesnice, pomocí které můžete na interaktivní tabuli psát Vkládání textu využijete pouze ve spolupráci s nástroji Text, Poznámka a Čára s popiskem. 11 z 22

13 3.7 Snímání Tento mód vám umožní zachytit a uložit jakýkoli obsah obrazovky. Vhodný např. pro zachcení snímků běžících programu, obsahu interaktivních prezentací či webového obsahu.. Spusťte zachytávací mód Nyní vyberte "obrázek", který chcete sejmout. Sejmutý obrázek naleznete v galerii obrázků ve skožce "captures". 3.8 Koš Tato funkce vám umožní snadno odstranit vytvořené objekty. Označte objekty a přesuňte je ke spodní části obrazovky, kde se zobrazí koš, do kterého můžete objekty umístit. 12 z 22

14 4. Klávesové zkratky Ctrl + A Výběr všech objektů. Ctrl + C Kopírovat. Ctrl + V Vložit. Ctrl + X Vyjmout. Ctrl + šipka vlevo Posun vybraných objektů vlevo. Ctrl + šipka vpravo Posun vybraných objektů vpravo. Ctrl + šipka nahoru Posun vybraných objektů nahoru. Ctrl + šipka dolů Posun vybraných objektů dolů. Delete Smaže vybrané objekty. šipka vlevo Jemný posun vybraných objektů vlevo. šipka vpravo Jemný posun vybraných objektů vpravo. šipka nahoru Jemný posun vybraných objektů nahoru. šipka dolů Jemný posun vybraných objektů dolů. L Zarovnání vlevo. R Zarovnání vpravo. T Zarovnání nahoru. B Zarovnání dolů. Ctrl + Alt + O Vloží obrázek ze souboru. 5. Práce s programem V této části si popíšeme "krok za krokem" jak efektivně použít nástroje programu EduRibbon. 5.1 Příprava interaktivních dokumentů Pro zefektivnění výuky je vhodné si vytvořit dokumenty ještě před jejím zahájením. Na příkladu si názorně popíšeme krok za krokem tvorby interaktivního snímku (dokumentu), který je určen pro žáky základní školy. Žák má v levé části tabule k dispozici objekty, které musí správně roztřídit do skupin v pravé části. 1. Spusťte program EduRibbon. 2. Stiskněte tlačítko EduBoard. Zobrazí se bílá plocha. 3. Přepněte se do režimu vkládání objektů. 4. Nejprve vytvořte prostor, na který budou žáci přetahovat objekty. 13 z 22

15 a) Klikněte na nástroj elipsa. b) V nabídce "vlastnosti čáry" zvolte "žádná". c) V nabídce "vlastnosti výplně" vyberte barvu elipsy. d) Nakreslete elipsu. e) Pomocí nástroje text vložte popisek (např. PEVNÁ PALIVA). f) Stejným způsobem vytvořte i ostatní dvě elipsy (kapalná a plynná paliva). Dávejte pozor na dobrou čitelnost textu i z větších vzdáleností, volte kontrastní barvy a dostatečnou velikost písma. Narazili jste na problém s překrýváním objektů? Jsou objetky, které potřebujete v popředí, schovány za jinými? Problém vyřešíte přenesením požadovaného objektu před ostatní. K tomuto účelu slouží nástroje "Přenést do popředí/pozadí", které naleznete v režimu manipulace s objekty, popř. v nabídce, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši na konkrétním objektu. 5. Nyní nakreslené objekty (elipsy) uzamkněte, aby nebylo možné s nimi při výuce pohybovat. a) Přepněte se do režimu manipulace s objekty. b) Vyberte myší, které objekty chcete uzamknout. c) Klikněte na nástroj uzamknout. Více objektů najednou vyberete stisknutím klávesy Shift a postupným kliknutím na požadované objekty, popř. označením všech objektů najednou pomocí myši. 6. Zbývá už jen vytvořit objekty, které si budou žáci přesouvat na správná místa. V našem případě vytvoříme textové objekty. a) Přepněte se do režimu vkládání objektů. b) Klikněte na nástroj text. c) Kliknutím na plochu a tažením vytvořte obdélníkové textové pole. d) Do pole napište Paliva a potvrďte stisknutím klávesy enter. e) Postup opakujte, až do vytvoření všech textových polí. f) Přepněte se do režimu manipulace s objekty. g) Označte všechna textová pole. h) V nabídce "vlastnosti čáry" zvolte požadovaný styl. 14 z 22

16 e) V nabídce "vlastnosti výplně" zvolte požadovaný způsob vyplnění. f) V nabídce "vlastnosti textu" zvolte požadovaný font, velikost, řez písma a rotaci textu. 7) Nyní je na řadě zarovnání a sjednocení velikosti jednotlivých polí. a) Označte pole, které obsahuje nejdelší text. Je potřeba upravit jeho velikost, aby bylo možné podle něj zarovnat velikost ostatních polí. V režimu vkládání objektů tvořte textová pole značně větší než je potřeba, aby bylo možné je dále snadno a rychle zpracovat. b) Po označení se kolem textu se zobrazí úchopy, díky kterým je možné změnit velikost objektů. Nastavte velikost ohraničení co nejmenší tak, aby byl vidět celý text. e) Označte nyní všechna textová pole. f) Kliknutím na sjednotíte šířku všech polí na šířku nejmenšího. g) Kliknutím na sjednotíte výšku všech polí na výšku nejmenšího. h) Kliknutím na zarovnáte objekty do jedné svislé roviny. i) Kliknutím na vytvoříte mezi objekty stejně velké mezery. 8. Uložte svou práci kliknutím na uložit. 15 z 22

17 9. Použijte svůj připravený interaktivní snímek ve výuce. Žákům se zobrazí vámi vytvořený snímek a jejich úkolem bude správně umístit textové popisky na správná místa. Stisknutím ikony přesunout objekt mohou žáci začít přesouvat názvy paliv do správných polí.(červenou šipkou je znázorněn pohyb ukazovátka po tabuli.) 5.2 Použití ve výuce V této kapitole se můžete inspirovat několika příklady a ukázkami praktického využití interaktivních dokumentů ve výuce. 1) Třídění textových polí do skupin - tento snímek je velice podobný předchozímu cvičení, žák má za úkol správně roztřídit objekty. 16 z 22

18 2) Vytvoření posloupnosti - na dalším snímku má žák za úkol objekty setřídit podle výhřevnosti, opět se jedná o přesun objektů. 3) Vypisování správné odpovědi ručně - zde je na žákovi, aby ukazovátkem čí elektronickou tužkou ručně dopsal správné výsledky. 4) Sestavování obrazců z objektů - v tomto snímku má žák za úkol přesunout správný počet molekul jednotlivých prvků. 17 z 22

19 5) Výběr správné odpovědi - zde stačí zakroužkovat správnou odpověď. 6) Vytoření dvojic - pomocí šipek nebo čar je zapotřebí spojit správné objekty. 18 z 22

20 19 z 22

21 6. Tipy a triky Při práci s programem je zapotřebí dodržovat určitá pravidla, díky kterým bude zaručen dobrý vzhled a praktická využitelnost vašich interaktivních dokumentů. V této části manuálu se vám pokusíme nastínit praktiky, které vám zaručí úspěch při prezentaci každé vaší práce. Základním předpokladem pro úspěšnou práci s interaktivním dokumentem je jeho dobrá srozumitelnost. Velikost písma je důležitá pro dobrou čitelnost i ze vzdálenějších míst. Programem přednastavená velikost písma 30, je vhodná do středně velkých tříd, kde vzdálenost posledního pozorovatele nepřekročí 7m. Barva písma a pozadí je také důležitá. Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že nejvhodnější barva pozadí je černá, jakýkoli objekt nakreslený na tabuli pak září a vypadá lépe než na pozadí bílém. Navíc u některých projektorů je jejich svit tak vysoký, že některé studenty sedící v prvních řadách dokáže značně oslnit a znepříjemnit jim pozorování dokumentu. Žádný z běžných projektorů není kvalitou srovnatelný se stolním monitorem či LCD, volte proto kontrastní barvy, jelikož některé jemné barevné přechody mohou diky projektoru na tabuli splynout a stanou se nepoužitelnými. Rozmístění jednotlivých objektů na celé ploše zlepší celkovou orientaci v dokumentu. Nerozmisťujte proto všechny prvky vašeho interaktivního dokumentu v jednom rohu, ale pracujte s celou pracovní plochou. Využijte možnosti zarovnání objektů, nezarovnané a volně rozmístěné objekty jsou v mnoha případech nevzhledné a snižují kvalitu celkového dojmu z dokumentu. Objekty, se kterými se bude manipulovat, by měly mít dostatečnou velikost, aby byla práce s nimi pohodlná. Vybrat ukazovátkem objekt na ploše 3x3mm není zrovna nejjednodušší záležitost. Vytvářejte proto objekty dostatečně veliké, aby byla manipulace s nimi pohodlná. Používejte průhlednost, stínování a různé styly výplně objektů, které snímek oživí a přispějí k vytvoření profesionálnějšího vzhledu interaktivního dokumentu. Zapojte studenty aktivně do výuky, dejte jim možnost "osahat" si techniku a připravte jim interaktivní dokumenty, do kterých mohou sami zasahovat např. dopisováním textu, přesouváním a tříděním objektů. Studenty tato metoda velice zaujme a budou mít co dělat, aby se udrželi v lavicích. Galerie obrázků, kterou si můžete zakoupit spolu s programem EduRibbon, je v kombinaci s tímto programem nenahraditelná. K dispozici máte několik tisíc klipartů, tvarů a objektů, které je možné využívat ve výuce. Při tvorbě dokumentů využívejte klávesové zkratky, které velmi urychlí vaši práci. Nebojte se při tvorbě experimentovat, veškerá činnost se dá vrátit či obnovit pomocí tlačítek zpět a vpřed. Tato vlastnost je přístupná pouze v Profi verzi programu. EB2 Toolbar vám umožňuje zorganizovat váš dokument pomocí vrstev. Lze si to představit jako sadu fólií nebo filtrů, takže při jejich pozorování vidíte jejich kombinaci. Pořadí jednotlivých vrstev se dá snadno nastavovat. Dokonalou kružnici lze vytvořit nástrojem elipsa a současnyým stiskem klávesy Ctrl. Stejným způsobem lze vytvořit i dokonalý čtverec. Pomocí stisknuté klávesy Shift a kliknutím na objekt jej přidáte do výběru. Zvětšení objektu,,,(např. elipsy) se standardně provádí po označení objektu kliknutím na úchopy a jejich pohybem. Aby zůstal zachován poměr stran, držte při pohybování s úchopem klávesu Alt. (Tato funkce se aplikuje automaticky při manipulaci s vloženým obrázkem.) 20 z 22

22 7. FAQ Jaké jsou hardwarové požadavky pro běh programu? Pro bezproblémový běh programu EduRibbon doporučujeme sestavu s procesorem rychlejším než 1,4GHz a s více než 512MB operační paměti. Zvládnou obsluhu programu děti prvního stupně? Obsluhu programu (výběr barvy a šířky pera) zvládají děti již v mateřské škole. Dají se někde opatřit hotové interaktivní dokumenty? Ano! Jsou k dispozici na našem webu v sekci "ke stažení". Naleznete zde neustále se rozšířující nabídku setřízených interaktivních dokumentů. S jakou interaktivní tabulí je vhodné EduRibbon použít? EduRibbon je vhodný pro jakýkoliv typ interaktivní tabule a funguje na tabulích všech výrobců. 21 z 22

23 8. Porovnání verzí Program EduRibbon je dostupný ve třech edicích které se liší zejména cenou a dostupnými funkcemi. Základní verze programu je ZDARMA. Edice LITE a PROFESSIONAL jsou již placené. EduRibbon Edice programu Freeware Lite Professional* Práce s myší Režim prezentace Pero Zvýrazňovač Vlastní hrot** - - Dočasná kresba - - Manipulace s objekty Vlastní barva pera, zvýrazňovače** - - Režim nových tvarů Úsečka Multičára Úhel - Čára s popiskem - Pravítko - Vložit obrázek Galerie obrázků - - Vložení geometrických obrazců Text Blok textu - Režim manipulace s objekty Zamknout - Stín - 1 krok vzad 1 krok vpřed Úplně vzad - Úplně vpřed - Odstranit Zarovnat a rozmístit - Načítání a ukládání prezentací EduBoard Barva pozadí Obrázek pozadí - Obrázek (různé režimy vložení) pouze jeden Více snímků pouze prohlížení pouze prohlížení Šablony** - - ** Tyto funkce prozatím nejsou dostupné. vysvětlivky: podporovaná funce, - nepodporovaná funkce 22 z 22

24 Obsah 1. Úvod 1 2. Instalace 2 3. Popis programu Práce s myší Prezentační režim Režim vkládání objektů Režim manipulace s objekty EduBoard Klávesnice na obrazovce Snímání Koš Klávesové zkratky Práce s programem Příprava interaktivních dokumentů Použití ve výuce Tipy a triky FAQ Porovnání verzí :27:23 Vytištěno v programu dosystem - EduBase (www.dosli.cz)

25 Copyright Dosli Pekařská Opava

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Autopark a složka Program Files v operačních systémech Windows Vista, Windows Server 2008/2012/2016 a Windows 7/8/8.1/10

Autopark a složka Program Files v operačních systémech Windows Vista, Windows Server 2008/2012/2016 a Windows 7/8/8.1/10 Autopark a složka Program Files v operačních systémech Windows Vista, Windows Server 2008/2012/2016 a Windows 7/8/8.1/10 Tento dokument je důležitý pouze pro uživatele, kteří používají operační systém

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Program ACTIVstudio Mgr. Martina Rešková Olomouc 2013 1. O programu ACTIVstudio Program ACTIVstudio, speciálně navržený pro prezentační a výuková prostředí, je

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 FLUO+ 3.4 Copyright 2014 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu FLUO+ 3.4... 7 Použití modulu FLUO+ 3.4... 9 Minimální systémové

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

PowerPoint lekce II.

PowerPoint lekce II. PowerPoint lekce II. Formát pptx Základem, všech dokumentů je xml formát Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů Text, obrázky, styly

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Obsah. Zdroj vlastní

Obsah. Zdroj  vlastní Zdroj www.zoner.cz, vlastní Obsah 1. Jak zmenšit fotky... 1.1 Vyberte fotky... 1.2 Nastavte rozměry... 1.3 Potvrďte změnu (jednotlivě nebo hromadně)... 2. Jak ořezat fotku... 2.1 V modulu Vyvolat zvolte

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno kresby Pravítko Stavový řádek

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Tvorba titulků. 133 Jak zobrazit a upravit standardní filmové titulky Pod pojem Standardní filmové titulky jsou schovány vzorové dynamické titulky.

Tvorba titulků. 133 Jak zobrazit a upravit standardní filmové titulky Pod pojem Standardní filmové titulky jsou schovány vzorové dynamické titulky. Tvorba titulků 97 Tvorba titulků 132 Jak zobrazit a upravit standardní klasické titulky Pod pojem Standardní klasické titulky jsou schovány vzorové statické titulky. Titulky použijete, vložíte-li je na

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

SW Workspace. MULTIMEDIA Hradec Králové

SW Workspace. MULTIMEDIA Hradec Králové SW Workspace MULTIMEDIA Hradec Králové Tvorba materiálů Vaše přípravy pro interaktivní výuku mohou být vytvořeny v jakékoli aplikaci - MS Word, PowerPoint, Excel, PDF, Flash, tabulové Software. Samotný

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Buňka typy buněk, formát buňky

Buňka typy buněk, formát buňky Buňka typy buněk, formát buňky VY_32_INOVACE_In 6.,7.12 Anotace: Žák získá základní informace pro práci s buňkami v programu MS Excel 2010. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v prezentaci. Vzdělávací

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Variace. Zoner Callisto

Variace. Zoner Callisto Variace 1 Zoner Callisto Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zoner Callisto Osnova výuky: do jaké

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_149_IVT_MSOFFICE_05_PP Ing. Pavel BOHANES

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více