EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE"

Transkript

1 EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na

2 1. Úvod Program EduRibbon je určen k přípravě prezentací a k jejich přehlednému a snadnému provádění na interaktivní tabuli. Je určen všem, kteří ke své práci potřebují vytvářet interaktivní prezentace a výukové materiály, avšak nemají odborné znalosti v oblasti informatiky. S programem EduRibbon mohou pracovat i běžní uživatelé, kteří jsou seznámeni jen se základy obsluhy PC. S pomocí EduRibbon můžete kreslit po obrazovce (projekční ploše), opatřovat popisky, zvýrazňovat, vkládat a odebírat objekty, přidávat k nim stíny, průhlednost, řadit je dle různých kritérií a měnit vlastnosti. Samozřejmostí je široká paleta barev, u písma pak možnost výběru velikosti, typu a fontu. Předností programu je rychlost a nenáročnost obsluhy, nabídka nástrojů, jež uspokojí ty nejnáročnější uživatele (od per různé tloušťky, zvýrazňovačů, přes geometrické tvary neomezených možností, až po vkládání textů či obrázků), či možnost uzamknout vytvořené objekty a tím je zabezpečit proti nežádoucímu pohybu během vlastní prezentace. Prezentace a výukové materiály si připravíte předem, před studenty provedete výklad, a pak už se s nimi můžete pustit do řešení problémů a situací týkajících se probírané látky přehledně, před zraky všech. Jedinečnost programu spočívá v tom, že je možno jej použít na interaktivní tabuli jakékoli značky. Odpadá tedy problém s nepřenositelností již připravených prezentací mezi různými typy tabulí. Kolegové si mohou práce vytvořené v EduRibbon mezi sebou vyměňovat a půjčovat, bez ohledu na tabuli, kterou používají. Odpadá tedy problém a ztráta času s vytvářením identických materiálů, avšak pro různé typy tabulí. EduRibbon je kompatibilní s libovolným zařízením. 1 z 22

3 2. Instalace 1) Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky. Automaticky se spustí průvodní obrazovka. Pokud se instalace nespustí, učiňte tak sami. Spusťte soubor AutoPlay.exe, který se nachází v kořenovém adrešáři instalačního CD. Obvykle D:\autoplay.exe 2) Instalaci spustíte kliknutím na ikonu "Instalovat". 3) Nejprve zvolte jazyk instalace. 4) Instalační údaje, klikněte na "Další". 2 z 22

4 5) Vyberte cíl instalace. (Doporučujeme zachovat původní nastavení). Pokračujte kliknutím na "Další". Jako cíl instalace lze zvolit i USB flash disk. 6) Umístění zástupců pro snadné spuštění. Pokračujte kliknutím na "Další". 7) Další možnosti instalace. Pokračujte kliknutím na "Další". V tomto bodě máte možnost vybrat, zda se programu instaluje na USB disk nebo na lokální počítač. Tato volba způsobí, že program bude nainstalován do cílové složky, kterou budete moci později libovolně přesouvat. 3 z 22

5 8) Průvodce je připraven k instalaci, klikněte na "Instalovat". 9) Dokončení instalace. Klikněte na "Dokončit". 4 z 22

6 3. Popis programu Režim práce s myší. Prezentační režim. Režim vkládání objektů. Režim manipulace s objekty. Nový dokument. Otevření dokumentu. Uložení dokumentu. EduBoard. Klávesnice na obrazovce. Sejmout. 3.1 Práce s myší V tomto režimu nemá program EduRibbon vliv na funkci kurzoru, tzn. že na monitoru se nachází běžný kurzor (šipka), se kterým lze pracovat a ovládat programy. 3.2 Prezentační režim Prezentační režim je určen pro práci s připravenými interaktivními snímky ve výuce - umožňuje kreslení, psaní a zvýrazňování v obraze a přesunování objektů. Tužka - pomocí tohoto nástroje nakreslíte libovolnou čáru, které můžete nastavit barvu a tloušťku. Zvýrazňovač - čára nakreslená pomocí zvýrazňovače je průhledná a umožňuje barevně odlišit část textu či obrazu. Čára má libovolně nastavitelnou barvu a tloušťku. Vlastní hrot Manipulace s objekty - v tomto režimu lze libovolně manipulovat se všemi objekty, které jste do snímku vložili pomocí programu EduRibbon. 5 z 22

7 Do prázdného pole můžete přetáhnout obrázky z vaší galerie. Tímto způsobem si výtvoříte galerii médií po KAŽDÝ SNÍMEK interaktivního dokumentu zvlášť. Dočasná kresba - nakreslený objekt bude viditelný pouze dokud nevytvoříte nový. Tloušťka čáry - zde máte možnost nastavit si požadovanou tloušťku čáry. Paleta barev - kliknutím na barevnou paletu změníte barvu kreslené čáry. Lze měnit i barvu již hotových čar. 6 z 22

8 3.3 Režim vkládání objektů Tento režim je určen zejména pro přípravu nového interaktivního snímku před samotnou výukou, ale je samozřejmě použitelný i během výuky. Úsečka - držením tlačítka myši a jejím tažením nakreslíte úsečku. a) Nástroje pro úpravu: tloušťky, b) stylu čáry. Paleta barev - posuvníkem lze měnit odstín jednotlivých barev. Nastavení průhlednosti přímky. Nástroje pro úpravu barvy a výplně, v tomto případě výplně zakončovacích prvků úsečky. Multičára - podobně jako u funkce "úsečka" držením tlačítka myši a jejím tažením nakreslíte přímky, které na sebe navazují. Kreslení ukončíte dvojklikem. Úhel - nástroj pro měření úhlu mezi křivkami. Ke zhotovení úhlu je zapotřebí nakreslit dvě přímky a to pomocí tří bodů. Nejprve nakreslete "základnu", klikněte poprvé v místě začátku přímky, podruhé v místě ukončení a zalomení přímky. Třetím kliknutím a držením určíte úhel mezi základnou a posledním bodem. Nástroje pro úpravy vzhledu textové části úhlu. Čára s popiskem - popisek se zobrazí na konci přímky. 7 z 22

9 Do pole "text" je možné vložit popisek, který se zobrazí na konci přímky nebo začátku prímky. Nástroje pro úpravu barvy a stylu výplně textového popisku. Umístění popisku nastavíte kliknutím na ikony. Pravítko - slouží k měření objektů přímo na obrazovce. Obrázek - vloží obrázek ze souboru. Čtyřúhelník - držením tlačítka myši a tažením nakreslíte libovolný čtyřúhelník. Elipsa - držením tlačítka myši a tažením nakreslíte libovolnou elipsu či kruh. Vytvoření kružnice či čtverce je snadné. Při jejich tvorbě, pomocí příslušného nástroje (elipsa, čtyřúhelník), stačí stisknout klávesu Ctrl na klávesnici a poté držením tlačítka myší a tažením vytvořte požadovaný obrazec. Mnohoúhelník Text - kliknutím myši na obraz zobrazíte kurzor a můžete zadat text na jeden řádek. Poznámka - kliknutím myši a tažením vytvoříte textové pole, do kterého vložíte text. Textové pole je možné libovolně formátovat. 3.4 Režim manipulace s objekty Režim je určen pro práci s již nakreslenými objekty. Před zahájením práce je potřeba vybrat objekty, se kterými chcete pracovat. Popis práce v tomto režimu je popsán v sekci 4.1 Práce s programem. Zamknout objekt - uzamkne objekt. S uzamčeným objektem nelze pohybovat ani měnit jeho parametry. Stínování - vloží pod označený objekt stín. Přenést do pozadí. Přenést do popředí. Smazat - smaže označené objekty. Zarovnat nahoru - zarovná všechny vybrané objekty k hornímu okraji prvního vybraného objektu. Zarovnat doleva - zarovná všechny vybrané objekty k levému okraji prvního vybraného objektu. Zarovnat doprava - zarovná všechny vybrané objekty k pravému okraji prvního vybraného objektu. Zarovnat dolů - zarovná všechny vybrané objekty k dolnímu okraji prvního vybraného objektu. 8 z 22

10 Zarovnat horizontálně na střed - zarovná všechny vybrané objekty vodorovně. Zarovnat vertikálně na střed - zarovná všechny vybrané objekty svisle. Zvětšit velikost horizontálně dle největšího - roztáhne označené objekty vodorovně na velikost největšího z označených objektů. Zmenšit velikost horizontálně dle nejmenšího - zmenší označené objekty vodorovně na velikost nejmenšího z označených objektů. Zvětšit velikost vertikálně dle největšího - roztáhne označené objekty svisle na velikost největšího z označených objektů. Zmenšit velikost vertikálně dle nejmenšího - zmenší označené objekty svisle na velikost nejmenšího z označených objektů. Rozmístit vodorovně - označené objekty rozmístí vodorovně tak, aby mezery mezi nimi byly rovnoměrné. Rozmístit svisle - označené objekty rozmístí svisle tak, aby mezery mezi nimi byly rovnoměrné. Vložit obrázek ze souboru. Orámovat vložený obrázek. Většina nástrojů je také přístupná po otevření kontextové nabídky. Vyvoláte jí kdekoli na snímku, stačí stisknout pravé tlačítko myši. 9 z 22

11 3.5 EduBoard EduBoard promění obrazovku počítače v prázdnou plochu tabule, která slouží jako základ pro vaši interaktivní prezentaci. Kreslení, psaní a práce s objekty zůstává neměnná, plochu lze upravit změnou barvy pozadí nebo vložením tapety. V pravé části obrazovky se nachází ovládací panel, pomocí kterého spravujete vzhled celé prezentace. Nastavení barvy pozadí aktivní stránky. Vložení obrázku na pozadí. Otevře obrázek ze souboru. Upraví obrázek do původní velikosti. Roztáhne obrázek na celou plochu. Umístí obrázek několikrát vedle sebe. Šablona - umožňuje uložit stávající stránku jako podklad pro další práci. Záložka "stránky" zobrazuje náhledy všech snímků v dokumentu. 10 z 22

12 Přidá / odebere / duplikuje stránku. Galerie obrázků - slouží k jednoduchému přetahování obrázků z databáze přímo do interaktivního dokumentu. Databázi obrázků si vytvoříte snadno - Po instalaci se ve složce programu (standardně c:\program files\dosli\eduribbon) vytvoří podsložka "Obrázky", do které si můžete zkopírovat obrázky libovolného formátu. Všechny panely EduBoardu lze, pro zvětšení pracovní plochy, skrýt kliknutím na aktivní záložku. 3.6 Klávesnice na obrazovce Kliknutím na ikonu běžným způsobem. se na obrazovce zobrazí klávesnice, pomocí které můžete na interaktivní tabuli psát Vkládání textu využijete pouze ve spolupráci s nástroji Text, Poznámka a Čára s popiskem. 11 z 22

13 3.7 Snímání Tento mód vám umožní zachytit a uložit jakýkoli obsah obrazovky. Vhodný např. pro zachcení snímků běžících programu, obsahu interaktivních prezentací či webového obsahu.. Spusťte zachytávací mód Nyní vyberte "obrázek", který chcete sejmout. Sejmutý obrázek naleznete v galerii obrázků ve skožce "captures". 3.8 Koš Tato funkce vám umožní snadno odstranit vytvořené objekty. Označte objekty a přesuňte je ke spodní části obrazovky, kde se zobrazí koš, do kterého můžete objekty umístit. 12 z 22

14 4. Klávesové zkratky Ctrl + A Výběr všech objektů. Ctrl + C Kopírovat. Ctrl + V Vložit. Ctrl + X Vyjmout. Ctrl + šipka vlevo Posun vybraných objektů vlevo. Ctrl + šipka vpravo Posun vybraných objektů vpravo. Ctrl + šipka nahoru Posun vybraných objektů nahoru. Ctrl + šipka dolů Posun vybraných objektů dolů. Delete Smaže vybrané objekty. šipka vlevo Jemný posun vybraných objektů vlevo. šipka vpravo Jemný posun vybraných objektů vpravo. šipka nahoru Jemný posun vybraných objektů nahoru. šipka dolů Jemný posun vybraných objektů dolů. L Zarovnání vlevo. R Zarovnání vpravo. T Zarovnání nahoru. B Zarovnání dolů. Ctrl + Alt + O Vloží obrázek ze souboru. 5. Práce s programem V této části si popíšeme "krok za krokem" jak efektivně použít nástroje programu EduRibbon. 5.1 Příprava interaktivních dokumentů Pro zefektivnění výuky je vhodné si vytvořit dokumenty ještě před jejím zahájením. Na příkladu si názorně popíšeme krok za krokem tvorby interaktivního snímku (dokumentu), který je určen pro žáky základní školy. Žák má v levé části tabule k dispozici objekty, které musí správně roztřídit do skupin v pravé části. 1. Spusťte program EduRibbon. 2. Stiskněte tlačítko EduBoard. Zobrazí se bílá plocha. 3. Přepněte se do režimu vkládání objektů. 4. Nejprve vytvořte prostor, na který budou žáci přetahovat objekty. 13 z 22

15 a) Klikněte na nástroj elipsa. b) V nabídce "vlastnosti čáry" zvolte "žádná". c) V nabídce "vlastnosti výplně" vyberte barvu elipsy. d) Nakreslete elipsu. e) Pomocí nástroje text vložte popisek (např. PEVNÁ PALIVA). f) Stejným způsobem vytvořte i ostatní dvě elipsy (kapalná a plynná paliva). Dávejte pozor na dobrou čitelnost textu i z větších vzdáleností, volte kontrastní barvy a dostatečnou velikost písma. Narazili jste na problém s překrýváním objektů? Jsou objetky, které potřebujete v popředí, schovány za jinými? Problém vyřešíte přenesením požadovaného objektu před ostatní. K tomuto účelu slouží nástroje "Přenést do popředí/pozadí", které naleznete v režimu manipulace s objekty, popř. v nabídce, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši na konkrétním objektu. 5. Nyní nakreslené objekty (elipsy) uzamkněte, aby nebylo možné s nimi při výuce pohybovat. a) Přepněte se do režimu manipulace s objekty. b) Vyberte myší, které objekty chcete uzamknout. c) Klikněte na nástroj uzamknout. Více objektů najednou vyberete stisknutím klávesy Shift a postupným kliknutím na požadované objekty, popř. označením všech objektů najednou pomocí myši. 6. Zbývá už jen vytvořit objekty, které si budou žáci přesouvat na správná místa. V našem případě vytvoříme textové objekty. a) Přepněte se do režimu vkládání objektů. b) Klikněte na nástroj text. c) Kliknutím na plochu a tažením vytvořte obdélníkové textové pole. d) Do pole napište Paliva a potvrďte stisknutím klávesy enter. e) Postup opakujte, až do vytvoření všech textových polí. f) Přepněte se do režimu manipulace s objekty. g) Označte všechna textová pole. h) V nabídce "vlastnosti čáry" zvolte požadovaný styl. 14 z 22

16 e) V nabídce "vlastnosti výplně" zvolte požadovaný způsob vyplnění. f) V nabídce "vlastnosti textu" zvolte požadovaný font, velikost, řez písma a rotaci textu. 7) Nyní je na řadě zarovnání a sjednocení velikosti jednotlivých polí. a) Označte pole, které obsahuje nejdelší text. Je potřeba upravit jeho velikost, aby bylo možné podle něj zarovnat velikost ostatních polí. V režimu vkládání objektů tvořte textová pole značně větší než je potřeba, aby bylo možné je dále snadno a rychle zpracovat. b) Po označení se kolem textu se zobrazí úchopy, díky kterým je možné změnit velikost objektů. Nastavte velikost ohraničení co nejmenší tak, aby byl vidět celý text. e) Označte nyní všechna textová pole. f) Kliknutím na sjednotíte šířku všech polí na šířku nejmenšího. g) Kliknutím na sjednotíte výšku všech polí na výšku nejmenšího. h) Kliknutím na zarovnáte objekty do jedné svislé roviny. i) Kliknutím na vytvoříte mezi objekty stejně velké mezery. 8. Uložte svou práci kliknutím na uložit. 15 z 22

17 9. Použijte svůj připravený interaktivní snímek ve výuce. Žákům se zobrazí vámi vytvořený snímek a jejich úkolem bude správně umístit textové popisky na správná místa. Stisknutím ikony přesunout objekt mohou žáci začít přesouvat názvy paliv do správných polí.(červenou šipkou je znázorněn pohyb ukazovátka po tabuli.) 5.2 Použití ve výuce V této kapitole se můžete inspirovat několika příklady a ukázkami praktického využití interaktivních dokumentů ve výuce. 1) Třídění textových polí do skupin - tento snímek je velice podobný předchozímu cvičení, žák má za úkol správně roztřídit objekty. 16 z 22

18 2) Vytvoření posloupnosti - na dalším snímku má žák za úkol objekty setřídit podle výhřevnosti, opět se jedná o přesun objektů. 3) Vypisování správné odpovědi ručně - zde je na žákovi, aby ukazovátkem čí elektronickou tužkou ručně dopsal správné výsledky. 4) Sestavování obrazců z objektů - v tomto snímku má žák za úkol přesunout správný počet molekul jednotlivých prvků. 17 z 22

19 5) Výběr správné odpovědi - zde stačí zakroužkovat správnou odpověď. 6) Vytoření dvojic - pomocí šipek nebo čar je zapotřebí spojit správné objekty. 18 z 22

20 19 z 22

21 6. Tipy a triky Při práci s programem je zapotřebí dodržovat určitá pravidla, díky kterým bude zaručen dobrý vzhled a praktická využitelnost vašich interaktivních dokumentů. V této části manuálu se vám pokusíme nastínit praktiky, které vám zaručí úspěch při prezentaci každé vaší práce. Základním předpokladem pro úspěšnou práci s interaktivním dokumentem je jeho dobrá srozumitelnost. Velikost písma je důležitá pro dobrou čitelnost i ze vzdálenějších míst. Programem přednastavená velikost písma 30, je vhodná do středně velkých tříd, kde vzdálenost posledního pozorovatele nepřekročí 7m. Barva písma a pozadí je také důležitá. Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že nejvhodnější barva pozadí je černá, jakýkoli objekt nakreslený na tabuli pak září a vypadá lépe než na pozadí bílém. Navíc u některých projektorů je jejich svit tak vysoký, že některé studenty sedící v prvních řadách dokáže značně oslnit a znepříjemnit jim pozorování dokumentu. Žádný z běžných projektorů není kvalitou srovnatelný se stolním monitorem či LCD, volte proto kontrastní barvy, jelikož některé jemné barevné přechody mohou diky projektoru na tabuli splynout a stanou se nepoužitelnými. Rozmístění jednotlivých objektů na celé ploše zlepší celkovou orientaci v dokumentu. Nerozmisťujte proto všechny prvky vašeho interaktivního dokumentu v jednom rohu, ale pracujte s celou pracovní plochou. Využijte možnosti zarovnání objektů, nezarovnané a volně rozmístěné objekty jsou v mnoha případech nevzhledné a snižují kvalitu celkového dojmu z dokumentu. Objekty, se kterými se bude manipulovat, by měly mít dostatečnou velikost, aby byla práce s nimi pohodlná. Vybrat ukazovátkem objekt na ploše 3x3mm není zrovna nejjednodušší záležitost. Vytvářejte proto objekty dostatečně veliké, aby byla manipulace s nimi pohodlná. Používejte průhlednost, stínování a různé styly výplně objektů, které snímek oživí a přispějí k vytvoření profesionálnějšího vzhledu interaktivního dokumentu. Zapojte studenty aktivně do výuky, dejte jim možnost "osahat" si techniku a připravte jim interaktivní dokumenty, do kterých mohou sami zasahovat např. dopisováním textu, přesouváním a tříděním objektů. Studenty tato metoda velice zaujme a budou mít co dělat, aby se udrželi v lavicích. Galerie obrázků, kterou si můžete zakoupit spolu s programem EduRibbon, je v kombinaci s tímto programem nenahraditelná. K dispozici máte několik tisíc klipartů, tvarů a objektů, které je možné využívat ve výuce. Při tvorbě dokumentů využívejte klávesové zkratky, které velmi urychlí vaši práci. Nebojte se při tvorbě experimentovat, veškerá činnost se dá vrátit či obnovit pomocí tlačítek zpět a vpřed. Tato vlastnost je přístupná pouze v Profi verzi programu. EB2 Toolbar vám umožňuje zorganizovat váš dokument pomocí vrstev. Lze si to představit jako sadu fólií nebo filtrů, takže při jejich pozorování vidíte jejich kombinaci. Pořadí jednotlivých vrstev se dá snadno nastavovat. Dokonalou kružnici lze vytvořit nástrojem elipsa a současnyým stiskem klávesy Ctrl. Stejným způsobem lze vytvořit i dokonalý čtverec. Pomocí stisknuté klávesy Shift a kliknutím na objekt jej přidáte do výběru. Zvětšení objektu,,,(např. elipsy) se standardně provádí po označení objektu kliknutím na úchopy a jejich pohybem. Aby zůstal zachován poměr stran, držte při pohybování s úchopem klávesu Alt. (Tato funkce se aplikuje automaticky při manipulaci s vloženým obrázkem.) 20 z 22

22 7. FAQ Jaké jsou hardwarové požadavky pro běh programu? Pro bezproblémový běh programu EduRibbon doporučujeme sestavu s procesorem rychlejším než 1,4GHz a s více než 512MB operační paměti. Zvládnou obsluhu programu děti prvního stupně? Obsluhu programu (výběr barvy a šířky pera) zvládají děti již v mateřské škole. Dají se někde opatřit hotové interaktivní dokumenty? Ano! Jsou k dispozici na našem webu v sekci "ke stažení". Naleznete zde neustále se rozšířující nabídku setřízených interaktivních dokumentů. S jakou interaktivní tabulí je vhodné EduRibbon použít? EduRibbon je vhodný pro jakýkoliv typ interaktivní tabule a funguje na tabulích všech výrobců. 21 z 22

23 8. Porovnání verzí Program EduRibbon je dostupný ve třech edicích které se liší zejména cenou a dostupnými funkcemi. Základní verze programu je ZDARMA. Edice LITE a PROFESSIONAL jsou již placené. EduRibbon Edice programu Freeware Lite Professional* Práce s myší Režim prezentace Pero Zvýrazňovač Vlastní hrot** - - Dočasná kresba - - Manipulace s objekty Vlastní barva pera, zvýrazňovače** - - Režim nových tvarů Úsečka Multičára Úhel - Čára s popiskem - Pravítko - Vložit obrázek Galerie obrázků - - Vložení geometrických obrazců Text Blok textu - Režim manipulace s objekty Zamknout - Stín - 1 krok vzad 1 krok vpřed Úplně vzad - Úplně vpřed - Odstranit Zarovnat a rozmístit - Načítání a ukládání prezentací EduBoard Barva pozadí Obrázek pozadí - Obrázek (různé režimy vložení) pouze jeden Více snímků pouze prohlížení pouze prohlížení Šablony** - - ** Tyto funkce prozatím nejsou dostupné. vysvětlivky: podporovaná funce, - nepodporovaná funkce 22 z 22

24 Obsah 1. Úvod 1 2. Instalace 2 3. Popis programu Práce s myší Prezentační režim Režim vkládání objektů Režim manipulace s objekty EduBoard Klávesnice na obrazovce Snímání Koš Klávesové zkratky Práce s programem Příprava interaktivních dokumentů Použití ve výuce Tipy a triky FAQ Porovnání verzí :27:23 Vytištěno v programu dosystem - EduBase (www.dosli.cz)

25 Copyright Dosli Pekařská Opava

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Prosím napište zde sériové číslo (serial key) vašeho CD. Možná ho budete někdy v budoucnu potřebovat. Při registraci produktu zadejte prosím svůj e-mail, abyste mohli dostávat informace

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více