Zbraslavské noviny 2/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zbraslavské noviny 2/2008"

Transkript

1 Zbraslavské noviny 2/2008 cena 5 Kč K L U B A M A T É R S K É H O T A N C E Z B R A S L A V : 4 0 L E T S T R. 4 6 O C E N Ě N Í P R O P E X E S O S T R. 8 P R E M I É R A V D I V A D L E J. K A Š K Y S T R. 1 0 J A K S T Ř Í D Ě N Ý M I O D P A D Y S T R. 1 3

2 2 v Zbraslavské noviny 2/2008 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, Vánoce i Nový rok máme za sebou a je tu plesová sezóna... Již delší dobu se zabývám myšlenkou, že by bylo hezké nastartovat tradici plesů městské části Praha Zbraslav. Za touto myšlenkou však neodbytně a logicky následuje otázka: Ale kde? Zdá se, že to není problém jenom můj. I další pořadatelé plesů se jistě s tímto problémem potýkají, protože na Zbraslavi bohužel v současné době není reprezentativní prostor, který by uspokojil tancechtivé Zbraslaváky. Přiznejme si, že sokolovna, kde se většina tanečních rejů odehrává, je opravdu spíš tělocvična než taneční sál. Poptala jsem se pamětníků, jak to s tancem na Zbraslavi bylo dříve, a bilance nebyla zase tak špatná: dva sály u Vejvodů, sál U Zelenků, v Kotvě zde je v současnosti narušená statika, proto není v provozu, v hotelu Šejnoha, později zvaném Vltava, byl dokonce skleněný taneční parket. Nedělám si ambice na to, že tento můj výčet dřívějších tanečních sálů je úplný, ale i tak je to námět k zamyšlení. O tom, že nejsem na Zbraslavi sama, kdo si rád zatančí, svědčí i již čtyřicetileté výročí tanečního klubu KAT (blíže viz článek v tomto čísle ZN). Také taneční kurzy pro mládež i pro dospělé by jistě uvítaly něco nového. Doufám, že najdu mezi vámi, v radě i v zastupitelstvu podporu pro svůj záměr vybudovat na Zbraslavi komunitní centrum, které by kromě víceúčelového sálu pro tanec, pořádání koncertů a dalších kulturních akcí zahrnovalo i klubovny a prostory pro další volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny. Pokud vás, milí Zbraslaváci, tento můj nápad zaujal, a měli byste další nápady, co by takové komunitní centrum mohlo obsahovat, budu ráda, když se o své nápady se mnou podělíte ( Už se na ně těším. Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha Zbraslav EDITORIAL Milé čtenářky, milí čtenáři! Před časem jsme s dětmi putovali po Zbraslavi, a protože foukal silný vítr, jako obvykle všude leželo nebo poletovalo plno odpadků. Papíry, nejrůznější upatlané obaly, igelitové sáčky a tašky... Chudák stromeček, mami! ukázala najednou moje skoročtyřletá rozumbrada na malý okrasný keřík, ozdobený pytlíkem od bůhvíčeho. Nesundáme mu to? Nechtělo se mi na nevábný cár igelitu sahat, a tak jsem jen zamumlala cosi o tom, že mu to vítr zase odfoukne. O kus dál sebral její starší bratr z chodníku několik listů pošlapaných novin dřív, než jsem ho stačila zarazit výkřiky o tom, že fuj, na špinavé odpadky na zemi se nesahá. Hodím to do koše, aby to tu bylo hezčí, poznamenal jen. V tu chvíli jsem se zastyděla. Kamarádka bydlí v bytě, inzerovaném jako bydlení s okny do zahrady. Bohužel má výhled přímo na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, kolem kterých to většinu času vypadá jako na smetišti. Nedávno tu někdo odložil dokonce dvě rozlámané dřevěné válendy... Názory na to, kdo by měl zajistit uklizené okolí našich domovů, se jistě budou velmi různit. Stejně tak patrně nelze očekávat od všech, vždy a všude v souvislosti s odpadky jen uvědomělé chování. Kdo je bez viny, ať hodí... obalem od tatranky. Místo (možná marného) čekání na úklidové čety ale můžeme všichni začít třeba tím, že nebudeme nechávat u přeplněných popelnic pohozené nesvázané hromady papíru/rozvázané igelitky plné nesešlapaných plastových lahví/cokoliv, co se nevešlo, byť jsme se s tím sem v dobré víře vláčeli. Chápu, že ráno cestou na autobus se asi těžko někdo bude vracet domů kvůli tomu, že v jeho kontejneru nebylo místo. Ani nebude obíhat Zbraslav v naději, že někde ještě objeví nějaký prázdnější. Není ale například tak těžké vypátrat, které dny se kontejnery vyvážejí, a načasovat si výpravu k nim na jiný termín než večer nebo ráno těsně předtím. Nebo se začít aktivně zajímat o to, kde a jak lze situaci s věčně přetékajícími kontejnery řešit. Více o tématu odpady se můžete dočíst i v tomto čísle Zbraslavských novin. A co dalšího na stránkách únorových novin naleznete? Klub amatérského tance KAT Zbraslav slaví letos 40 let od svého vzniku. Jeho minulosti i současnosti se věnujeme hned na několika stranách. Problematika zbraslavského zdravotnictví je natolik nečernobílá, že články uveřejněné v minulém čísle vyvolaly potřebu dalších reakcí. Proto se k tomuto tématu, byť v menším rozsahu, vracíme. Přinášíme i informace o dění v SK Zbraslav, chystané činoherní premiéře v Divadle Jana Kašky nebo o tom, jak se připravoval rozpočet naší městské části. Tereza Kůstková, šéfredaktorka SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE NA ZBRASLAVI DOPLNĚNÍ Jak jsem v lednovém čísle Zbraslavských novin informovala v článku o služebně městské policie, zůstane na Zbraslavi i po odstěhování služebny městské policie (MP) možnost vyřizovat záležitosti s MP v budově úřadu MČ. Nyní je již tato možnost realitou každou středu od 15 h do 17 h tedy mohou zbraslavští občané vyřizovat své záležitosti s MP v přízemí v budově úřadu MČ na Zbraslavském nám Zároveň MČ vyšla vstříc strážníkům MP, kteří zajišťují bezpečnost a pořádek pro Zbraslav, i v tom, že zde v době služby naleznou útočiště, aby nemuseli vždy zpět na základnu v Radotíně. Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha Zbraslav VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ GRAFIK ZBRASLAVSKÝCH NOVIN Podmínky pro uchazeče/ky: minimálně SŠ vzdělání, výborná znalost práce na PC, odpovídající vlastní počítačové a programové vybavení, znalost problematiky DTP, kreativita, spolehlivost při dodržování termínů, aktivní přístup, vlastní představa o grafické podobě Zbraslavských novin. Praxe v oboru grafického zpracování tištěných médií výhodou. Odměna: Kč za jedno číslo při základním rozsahu 16 stran, bonusy za rozšířená vydání. Přihlášky k výběrovému řízení a strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 29. února 2008 na adresu: Úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, PSČ , nebo předejte do podatelny s uvedením odesílatele. ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ Vzhledem k nedostatku financí Magistrátu hl. m. Prahy byly zatím uvolněny finanční prostředky na velkoobjemové kontejnery pouze na 1. čtvrtletí roku Z tohoto důvodu předkládáme rozpis pouze na toto období. Kontejner bude přistaven vždy do 16:00 h (dle provozu v centru Prahy) a odvezen druhý den po 6:00 h ráno Paškova parkoviště proti ul. K. Michala Na Vrškách K Peluňku plácek na Mlíčníku Romana Blahníka

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI A ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI OD DO ŽÁDOST O SOUHLAS S PRONÁJMEM DOMU A ZMĚNU ÚČELU UŽÍVANÍ TOHOTO DOMU (DAGMAR KOBYLKOVÁ) Na radu se obrátili zástupci neziskové společnosti Helpless, o.p.s., která pracuje s mentálně postiženými, ve věci vyhledání nebytových prostor pro svou činnost. Helpless, o.p.s. se dohodla s MHMP o pronájmu domu v Lahovicích, s čímž RMČ vyjádřila souhlas. Dále RMČ souhlasila se změnou účelu užívání tohoto rodinného domu na účel chráněná výtvarná dílna pro osoby mentálně postižené. Do doby, než bude tento objekt provozuschopný, RMČ souhlasila se zapůjčením klubovny v DsPS pro Helpless, o.p.s. jako výtvarné dílny pro zdravotně postižené osoby, a to od do SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE (RENATA HŮRKOVÁ) RMČ projednala návrh MP na spolufinancování opravy služebny MP v ul. Žabovřeská č.p ve výši Kč. Následně bylo 1. náměstkem primátora Blažkem zamítnuto spolufinancování ze strany MP a bylo rozhodnuto, že MP se ze zbraslavské služebny přestěhuje do Radotína. S MP bylo dojednáno, že na ÚMČ bude zřízena místnost, kde každou středu od 15 do 17 h mohou zbraslavští občané vyřizovat své záležitosti s MP (viz též článek v tomto čísle ZN). 3. KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MČ (DAGMAR KOBYLKOVÁ) Rada projednala návrh koncepce bytové politiky, která bude následně předložena k projednání zastupitelstvu. 4. KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ MČ (DAGMAR KOBYLKOVÁ) Rada projednala návrh koncepce zdravotnictví, která bude následně předložena k projednání zastupitelstvu. 5. NÁVRH ROZPOČTU MČ NA ROK 2008 (FILIP GASPAR) Finanční výbor se v průběhu listopadu až ledna několikrát sešel, aby projednal rozpočet na rok Připravil formulář pro jednotlivé subjekty, ve kterém rozepsali předpokládané příjmy, výdaje a dotaci, o kterou žádají. Na základě těchto žádostí a čerpání rozpočtu v roce 2007 připravil nejprve vyrovnaný provozní rozpočet a poté zapracoval investice, které budou hrazeny z příjmů z privatizace v letošním a uplynulých letech. Rada tento návrh rozpočtu projednala a následně bude předložen k projednání zastupitelstvu (viz též článek v tomto čísle ZN). 6. PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (FILIP GASPAR) Návrh podpory neziskových organizací je kromě grantů další formou podpory neziskového sektoru. Tento návrh bude následně předložen k projednání zastupitelstvu. Zbraslavské noviny 2/2008 v 3 7. DOHODA O NAROVNÁNÍ (RENATA HŮRKOVÁ, ZUZANA VEJVODOVÁ) RMČ projednala návrh Dohody o narovnání mezi MČ a firmou Jech a Novotný s.r.o. Tato dohoda řeší vzájemné vztahy a finanční vyrovnání za práce provedené firmou Jech a Novotný s.r.o. na akci Městská zahrada. Vícepráce nebyly součástí realizace 1. etapy dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne , byly zhotoveny bez projektové dokumentace a bez stavebního povolení. V Dohodě o narovnání je řešen fakt, že firma Jech a Novotný s.r.o. vystavila fakturu č. 20/2006 ze dne v částce Kč včetně 19% DPH na výše zmíněné vícepráce, která je označena razítkem podatelny MČ s uvedením dne , nebyla však zavedena do evidence podatelny MČ ani do účetní evidence MČ, a nebyla tedy dosud uhrazena. Návrh dohody bude následně předložen k projednání zastupitelstvu. 8. MANDÁT ZASTUPITELE (RENATA HŮRKOVÁ) Radě bylo předloženo vzdání se mandátu zastupitelky Ing. Věry Kovaříkové za stranu Nová Zbraslav Volba pro město. Dle zákona č. 491/2001 Sb., ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, je prvním náhradníkem za stranu Nová Zbraslav Volba pro město JUDr. Dana Kořínková. Ta se též vzdala svého mandátu. Druhým náhradníkem je Roman Dostál, kterému vznikl mandát zastupitele. Na zasedání zastupitelstva složí slib zastupitele. Úplné znění zápisů najdete na internetových stránkách KANALIZACE NA ZBRASLAVI MÁ NOVÉHO SPRÁVCE... Od 1. ledna 2008 převzaly provozování kanalizace a ČOV v MČ Praha Zbraslav po VHS Benešov Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK). V případě poruchy či havárie na veřejné kanalizaci mohou obyvatelé Zbraslavi kontaktovat call centrum PVK na čísle PVK také nabízejí novou službu důležité informace týkající se dodávky pitné vody a odkanalizování, včetně havárií, zasílají formou SMS zprav zaregistrovaným zákazníkům. Služba je určena pro širokou veřejnost, úřady, firmy apod., zkrátka pro všechny, kteří si přejí být informováni o výjimečných haváriích vodovodu nebo kanalizace, významných plánovaných výlukách v dodávce vody apod. K nové službě, kterou PVK poskytují zcela zdarma, je nutné se zaregistrovat na internetu na adrese nebo přes call centrum PVK na tel Zde obyvatelé Prahy nahlásí oblasti, o kterých chtějí být informováni, a pak budou dostávat jen informace, o jaké mají zájem. Pokud nemají občané přístup na internet, mohou zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo Operátoři call centra PVK jim zavolají a jejich registraci vyřídí společně. Obyvatelům Zbraslavi je také k dispozici zákaznické centrum v Dykově 3 na Vinohradech. Zde na jednom místě zákazníci vyřídí vše kolem smluvních vztahů, ale i technické dokumenty a informace. Technické informace jsou poskytovány v pondělí a ve středu od 8:30 do 17 hodin. Dokumentace skutečného provedení vodárenských a kanalizačních staveb (geodetické zaměření staveb) je přebírána od pondělí do pátku od 7:00 do 8:30 hod. Zákaznické centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 17 hodin a v pátek od 8:30 do 15 hodin. Marcela Dvořáková, tisková mluvčí PVK INFORMACE PRO OBČANY Začátkem února vyhlásí MČ Praha Zbraslav výběrové řízení na poskytovatele sociálních služeb s důrazem na pečovatelskou službu. Bližší informace najdete na webových stránkách městské části: JEŠTĚ DROBNÉ UPŘESNĚNÍ Od je, tak jako v celé Praze, správcem kanalizace na Zbraslavi společnost PVK, která je zároveň i provozovatelem vodovodu, takže vodné a stočné bude jedna faktura, což bude určitá výhoda i při veškerém vyřizování. Do spravovala kanalizaci na Zbraslavi spol. VHS Benešov (dříve Aquacon Benešov), jejíž zástupce, pan Loew, měl na úřadě MČ kancelář, a mohl tak řešit veškeré problémy obyvatel Zbraslavi s kanalizací na místě. Momentálně probíhá předávání agendy panem Loewem PVK. Pan Loew bude působit na Zbraslavi do konce března 2008 vždy v PO a ST od 13:00-16:00 hodin, tel Po tomto termínu bude možné vyřizovat veškeré záležitosti týkající se kanalizace a vodovodů už jen v zákaznickém centru PVK, tak jak je uvedeno výše. Štěpán Vacek vedoucí odboru místního hospodářství

4 4 v Zbraslavské noviny 2/2008 Jiří Marek a Pavlína Richterová, nejlepší současný pár Klubu Mirek a Lenka Šerákovi, vedoucí Klubu a trenéři Portrét Klubu Amatérského Tance Zbraslav 11. místo na Mistrovství republiky klubových družstev v roce 1996 Martin a Iva Pošarovi, devítinásobní mistři ČR, nejúspěšnější pár Klubu Břetislav a Magdaléna Dufkovi, trojnásobní vicemistři ČR v seniorské kategorii, trenéři Klubu Foto: Archiv KAT

5 Zbraslavské noviny 2/2008 v 5 KDYŽ HVĚZDY TANČÍ NA ZBRASLAVI Díváte se rádi na StarDance? Víte, že lepší, než se jen dívat, je jít si zatančit? Dvakrát do roka se na stránkách Zbraslavských novin setkáváte s reportážemi z tanečních soutěží Zbraslavský žebříček a O zbraslavskou loutku. To je jen špička ledovce soustavné a pilné práce. Klub Amatérského Tance Zbraslav při T. J. Sokol totiž slaví letos už 40 let od svého založení! HVĚZDNÁ STATISTIKA Protože existuje poměrně bohatý klubový archiv, mohli jsme sestavit i zaručeně pravdivou statistiku o činnosti Klubu: na tanečním parketu jsme strávili 75 tisíc tréninkových hodin, na 800 soutěžích doma i v zahraničí (reprezentovali jsme v 8 zemích) jsme odtancovali 6 tisíc kilometrů, zúčastnili jsme se 65 vícedenních tanečních soustředění a nespočítatelně mnoha školení a seminářů. 200 tanečních ukázek a předtančení shlédlo obecenstvo nejen na Zbraslavi, v Praze a v přilehlých středočeských městech a vesničkách, ale i v Německu a Rusku. Protančené páry bot se mohou počítat na stovky. Také jsme oslavili 12 klubových svateb. Jiří a Iva Kotábovi a zakládající členové Klubu v roce 1968 Ale vezměme vše po pořádku: Přesně 27. ledna 1968 založili taneční mistři Iva a Jiří Kotábovi při Osvětové besedě Zbraslav taneční klub. Od té doby se tanec na Zbraslavi zabydlel a část zbraslavské a povltavské mládeže (a bylo to za 40 let kolem 250 členů!) si bez něj své nejkrásnější roky mládí snad ani neumí představit. Taneční klub vystřídal mnoho zřizovatelů, namátkou jmenujme jen ty nejdůležitější: Kulturní dům Zbraslav, Léčivé rostliny, Okresní kulturní středisko Praha-západ, SK Sport Zbraslav, T. J. Sokol Zbraslav. Možnosti Klubu velmi závisejí na vhodných tanečních prostorách. Ty tam jsou doby velkého sálu Hotelu Vejvoda i malého sálu Kotva! Jezdili jsme trénovat do Měchenic i do Davle, sál Sokolovny Lahovice nám vzala v roce 2002 povodeň. Prvních deset let vedli Klub manželé Kotábovi z Davle, potom manželé Dufkovi ze Zbraslavi, a od r jsou vedoucími Klubu manželé Šerákovi. LÉTA TUČNÁ I HUBENÁ Z našich členů pocházejí devítinásobní mistři republiky Martin a Iva Pošarovi, vicemistři republiky Jaroslav Linhart Alena Taxová, trojnásobní vicemistři republiky Břetislav a Magdalena Dufkovi a několik dalších párů nejvyšší, mezinárodní třídy. Kdo se v tanci trochu vyzná, ví, že to na tak maličkou líheň, jakou taneční klub na Zbraslavi je, není vůbec špatný výsledek. Taneční Klub přežil i dlouhá léta nedostatku domácích párů, kdy na Zbraslavi nebyly taneční kurzy. Dojíždělo a dojíždí k nám i mnoho párů z Prahy a Povltaví. Přijďte s námi čtyřicáté výročí založení Klubu řádně oslavit! 5. dubna 2008 odpoledne pořádáme v Sokolovně Zbraslav Taneční den, v jehož rámci proběhne soutěž Zbraslavský žebříček, setkání všech současných a minulých členů Klubu, taneční ukázky a vystoupení a večer ples. Zveme všechny bývalé i budoucí členy Klubu a všechny přátele společenského tance! K výročí připravujeme také sborník a výstavu. Prosíme proto všechny, kdo mají ještě nějaké zajímavé a historicky cenné klubové fotografie a dokumenty, aby je zapůjčili (kontakt: Magda Dufková, tel ). Zveme všechny jak na tento Taneční den, tak i do řad našeho Klubu. Staňte se našimi dalšími hvězdami. Můžete tančit jen tak, pro radost, anebo se do toho pořádně sportovně vložit tanec je uznán jako potenciální olympijský sport. Jestli někdy pod olympijskou vlajkou stane také tanečník ze Zbraslavi, je ve hvězdách. Nezáleží to však na ničem jiném, než na píli, vytrvalosti a vůli budoucích členů. Členem Klubu se může stát kdokoliv, kdo se nebojí, že se mu tanec může po zbytek života stát drogou! Magda Dufková NA TANEC NENÍ NIKDY POZDĚ... Dokonce ani na ten závodní. Potvrdit to mohou manželé Břetislav a Magdaléna Dufkovi, dlouholetí aktivní tanečníci a trenéři Klubu. Tanec se pro ně stal drogou. Nejen o tom, jakých úspěchů dosahují v seniorských soutěžích, je následující rozhovor. V čem může být starším lidem společenský tanec přínosný? Mají o něj zájem? O tom, že mají zájem, se stačí přesvědčit na každém plese. Něco jiného je ale společenský tanec konzumní, na zábavách, a tanec sportovní soutěžní. Případné zájemce mohu ujistit, že kdo by se ostýchal soutěžit, nemusí, ale kvalitní základy pro to, aby si vždy, všude a na libovolný taneční rytmus s chutí a dobře zatancoval, mu v našem Klubu můžeme poskytnout. Tanec zlepšuje tělesnou kondici, pružnost svalů a kloubů, koordinaci pohybů, podporuje správné dýchání, prokrvení. Nejdůležitější je jeho psychologické působení přímé držení těla, podpora sebevědomí, radost z pohybu, respektování partnera. Při tanci se v těle uvolňuje látka zvaná endorfin přirozená droga způsobující stavy štěstí a euforie. Tančí na Zbraslavi i senioři? Aktivně za KAT Zbraslav soutěžíme my, jednu partnerku z našeho klubu si nyní vybral současný úřadující mistr republiky v seniorech a chodí k nám trénovat, ale pravděpodobně bude tančit za svůj domovský klub. Rekreačně se pěstuje seniorský tanec také v Radotíně. V jakém věkovém rozmezí se objevují tanečníci na seniorských soutěžích? Jeden z důvodů, proč je tanec tak báječný sport, je právě to, že ho lze provozovat do vysokého věku. Seniorské kategorie jsou čtyři: let, let, let a od 63 výše (jeden z partnerů může být o pár let mladší). My teď soutěžíme v kategorii senioři III. Jakých dosahujete výsledků? V letech jsme byli třikrát vicemistry republiky v kategorii seniorů I, na mistrovství světa jsme se umístili na 23. místě. Také jsme byli 9. na otevřeném mezinárodním mistrovství Rakouska, vyhráli jsme dvě soutěže Pre Champ Trophy v Anglii a vážíme si i dalších medailových výsledků. Po úrazu v r se zdálo, že jsme s tancem skončili. Ale je to droga nemůžete přestat. Po dlouhých sedmi letech jsme se k tanci vrátili vloni přesně 1. září. Od té doby jsme byli na devíti soutěžích v Rakousku a Německu. A přivezli jsme devět trofejí za 1. až 3. místa. Máme radost, že se nám návrat na parket podařil. V jakém věku lze ještě s tancem začít? Na jedné obrovské mezinárodní soutěži, kde bylo na startovní listině více než 400 seniorských párů, jsme se seznámili se sympatickými Italy. Vyprávěli, že když přestali pracovat a odešli do důchodu, přemýšleli, co s volným časem. A rozhodli se začít věnovat společenskému tanci. Bylo jim tedy kolem 60 a tančili výborně. V západních zemích je seniorské tancování velmi populární, u nás to teprve začíná. Úspěšná líheň seniorských párů je na Moravě. Záleží jen na celkové kondici a hlavně nadšení pro věc. Tereza Kůstková Foto na titulní straně: Pavel Haman a Edita Dufková, současný druhý nejlepší pár Klubu

6 6 v Zbraslavské noviny 2/ A ZAČÍT TANČIT LZE UŽ V ÚTLÉM VĚKU Více o tanci pro ty nejmenší vypráví Lenka Šeráková, vedoucí klubu a zároveň trenérka dětského oddílu. Další informace o klubu a jeho rozvrhu mohou případní zájemci najít na Jak dlouho funguje na Zbraslavi dětský oddíl? Teprve rok, od února Za tu dobu se zde však zabydlelo hned 18 nadaných dětí. Mají zájem převážně dívky, nebo se daří získávat i chlapce? Kupodivu všech 18 dětí je v páru tedy 9 dívek a 9 chlapců! To je velmi dobře, protože se převážně věnujeme párovému tanci. Je to neuvěřitelné, ale zdá se, že v kategorii dětí se partneři hledají mnohem snáz než ve věku tanečních, kdy občas funguje přežitek, že tanec není pro kluky. Kdy můžou děti s tancem začít? V oddíle tančí děti od 5 do 10 let. Právě chystáme velký nábor i starších! První kolo proběhlo 28. ledna v sokolovně. Zájemci nemusejí mít předchozí zkušenosti s tancem či baletem. Je však jasné, že každá taková zkušenost je velkou výhodou! Partner či partnerka je také výhodou, nikoliv však podmínkou. Je celkově o společenské tance zájem, nebo se dnešní mladí lidé raději učí třeba hip hop? Je pravda, že nejrůznější tance typu street dance a hip hop jsou dnes mezi mládeží značně rozšířené. Na druhou stranu díky televizním pořadům StarDance a Bailando se zájem o společenský tanec opět zvedl. Většina dospělých ví, že tanec patří k základnímu společenskému vybavení člověka. A tak uvědomělí rodiče dnes stále své děti k tanci vedou. V čem může tanec dětem prospět? Tanec pomáhá ke správnému držení těla, což je v tomto věku velmi důležité. Společenský tanec navíc umožňuje dětem první bližší kontakt s partnerem opačného pohlaví a učí, jak s ním jednat, jak vést partnerku či nechat se vést partnerem, a také jaké společenské zásady existují (např. partnerku vždy vodím na čestné pravé straně, apod.). Jakou formou se k výuce tance u nejmenších dětí přistupuje? Oddíl bylo od počátku třeba vést odděleně od starších párů, protože děti vyžadují jiný přístup. Zejména se brzy unaví z procvičování nové techniky tance nebo nové figury. Je proto potřeba zapojit do hodiny jen jednu nebo dvě nové věci a hned je nechat odpočinout pohybovou soutěží či hrou. Navíc často zapojujeme country tance, které děti velmi baví. Odkdy se mladí tanečníci účastní soutěží, pokud vůbec? Děti samozřejmě mohou soutěžit již od útlého věku, pokud se naučí všech pět soutěžních tanců své věkové kategorie (waltz, quickstep, polka, cha- -cha a jive). Obvykle však děti soutěží nejdříve od 6 7 let. Naše děti ještě nesoutěžily, ale myslím že některé ze starších by mohly již od září. Jak časově náročný koníček tanec je? Momentálně mají děti jednu vedenou hodinu týdně, vždy v pátek mezi h ve zbraslavské sokolovně. Ačkoliv máme jako klub možnost trénovat každý den v týdnu, v sokolovně nebo v tělocvičně zbraslavské loděnice, děti toho zatím samy nevyužívají. Pokud se však rozhodnou věnovat se tanci závodně, jedna hodina týdně už rozhodně stačit nebude! Tereza Kůstková RŮŽENKOVÝ BÁL V BŘEZNU Zbraslavská kulturní společnost srdečně zve na dětský karneval, který se uskuteční v sobotu od 15:00 hodin v sokolovně. Večer od 19:30 hodin pak naváže Růženkový bál pro dospělé, s předpůlnoční scénkou a tradiční tombolou. Vstupenky na odpoledne lze rezervovat na tel , vstupenky na večer zakoupíte v předprodeji v kulturním oddělení (80 Kč) od 27. února nebo přímo před akcí (100 Kč). ZŮSTANE ZBRASLAVI CENTRALPARK? V prosincovém čísle Zbraslavských novin jsme uveřejnili výzvu k zasílání tipů na nový název parku, zatím pojmenovaného stejně jako zelená plocha uprostřed New Yorku. Do redakce přišel jediný dopis, od paní Dagmar Frausové. Děkujeme a pro zajímavost uvádíme všechny návrhy: Sluneční park, Park Slunečnice, Sluneční palouk, Zelená loučka a Zelený kulaťáček. (ter) JAKÝ NAVRHUJEME ROZPOČET Zbraslav ze svého rozpočtu hradí nejen správu města, ale připívá nemalými částkami i dalším veřejným subjektům. Těmi jsou školy (základní i umělecké), školky, jesle, jídelna a další. Návrh rozpočtu na rok 2008 jsme připravovali podle základního pravidla, kdy provozní náklady nesmějí být hrazeny z jednorázových výnosů (z privatizace bytového fondu a prodeje majetku), které jsou určeny výhradně na investice. Tím je jasně dána maximální provozní částka, kterou může město v daném roce čerpat. Prvotní celková částka požadovaných příspěvků z rozpočtu tuto maximální hranici překračovala. Prošli jsme několik set položek všech žádostí a u každé z nich jsme na základě přehledu o čerpání v předchozích letech a po diskusi se zástupcem konkrétního žadatele posuzovali, nakolik je zájmem města ten který výdaj v příštím roce uskutečnit a zařadit jej do návrhu rozpočtu. Budou mít komunální služby foukač na listí, nebo se raději nakoupí knížky pro knihovnu? Mělo by město dát peníze na vánoční výzdobu nebo na čištění kanalizace? Spousty takovýchto otázek jsme si pak kladli na společných sezeních. Výsledkem jsou vyrovnané provozní příjmy a výdaje. Celkové investice pro příští rok dosahují částky 13,7 mil. Kč, a budou kryty jednak splátkami prodeje bytového fondu pro rok 2008, a zadruhé očekávanými plněními z veřejných rozpočtů. Investice budou z největší části směřovat na opravu budovy základní školy a též na úpravu veřejných prostranství (Belveder, Městská zahrada a další). Pokud zastupitelstvo navržený rozpočet schválí, přineseme vám na stránkách Zbraslavských novin rozsáhlejší přehled, na co jsou prostředky v rozpočtu pro rok 2008 konkrétně určeny. Květa Carzoli, Filip Gaspar a Tomáš Růžička členové finančního výboru

7 Zbraslavské noviny 2/2008 v 7 JEŠTĚ KE ZBRASLAVSKÉMU ZDRAVOTNICTVÍ (DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ČLÁNKU A ROZHOVORŮM NA TOTO TÉMA, UVEŘEJNĚNÝM VE ZBRASLAVSKÝCH NOVINÁCH 1/2008) Magistrát hl. města Prahy přidělování dotací nepodmiňuje projektovou dokumentací či stavebním povolením, tudíž dotace nebyla přidělena z jiného důvodu, než ten, co byl uveden (viz článek Není na co čekat ve Zbraslavských novinách 1/2008 na s. 4, pozn. red.). Privatizace bytů v MČ Praha - Zbraslav (dále jen MČ) začala v roce 2004, kdy byla kupujícími uhrazena částka ve výši 25 procent z kupní ceny a byl nastaven splátkový kalendář. Splátky jsou podle něj spláceny v 11. a 12. měsíci daného roku, a to do roku Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům může nastat problém s budovou úřadu MČ, mateřské školy v Matjuchinově i Ottově ul., proto není vhodné vyčerpat veškeré nebo většinu prostředků z privatizace na jedinou akci Medic centrum. Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně (dále jen ZUK) není majitelem budovy bývalé polikliniky, má pouze příslušnost hospodařit s tímto majetkem státu. Každá nájemní smlouva mezi lékařem a ZUK toto musí obsahovat. ZUK si prostor k nastěhování vlastních laboratoří nedělá, o tom svědčí zastavení rekonstrukce budovy, a to již koncem října Zdravotní péče pod jednou střechou je ideální stav, ale bohužel v podmínkách MČ nerealizovatelný. I když se nám podaří Medic centrum vybudovat, nebude stačit pro 14 ordinací a 1 biochemickou laboratoř, které sídlí v budově bývalé polikliniky. Stejně tak jako dnes musí zbraslavští občané dojíždět za pohotovostí do Motola, budou muset z horní části Zbraslavi případně docházet do dolní a obráceně, či do ordinací, které jsou mimo budovu polikliniky a jejichž nájemci, resp. majitelé nemají ani zájem se do Medic centra stěhovat. V září 2007 byla zdravotní pojišťovnou zamítnuta žádost o přidělení praxe pediatra pro MČ. Dle programu 10. zasedání zastupitelstva dne měli mít zastupitelé možnost rozhodnout o způsobu realizace výstavby Medic centra. O výsledku jednání vás, vážení občané, budeme informovat až v dalším čísle Zbraslavských novin. Do uzávěrky tohoto čísla nebyl k dispozici. Dagmar Kobylková místostarostka MČ Praha Zbraslav ZBRASLAV NEBUDE BEZ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE Reaguji na články lednových Zbraslavských novin komentující problémy zdravotnictví na Zbraslavi. Z nich by se mohlo zdát, že na Zbraslavi jsou jen zoufalí lékaři, kteří, přestože mají obavy o nájemní smlouvy vlastních ordinací, nečinně přihlížejí a spoléhají na pomoc odněkud shůry či alespoň od státních institucí. V jednom z příspěvků jsem byl zmíněn v souvislosti s limitovanými možnostmi přibírání nových pacientek do mé gynekologické lékařské praxe. Toto tvrzení je zkreslené. Ve své praxi jsem připraven poskytnout gynekologicko porodnické ošetření kterékoliv pacientce v našem regionu. Pro převzetí do trvalé péče je jedinou podmínkou, aby pacientka nepřecházela mezi několika zbraslavskými lékaři, protože to považuji za odborně neetické a současně je takové omezení zakotveno v zákoně o zdravotním pojištění. Protože sleduji problémy zbraslavského zdravotnictví a dlouhodobou diskuzi o vybudování Medicentra, vytvořil jsem si vlastní názor. Nemyslím si, že lze očekávat rychlé řešení problémů pouhou diskuzí. Protože provozování soukromé praxe v sobě spojuje jak specifika odborná, tak rysy podnikání, rozhodl jsem se řešit kapacitu své ordinace vlastním podnikatelským záměrem s vybudováním většího centra v Zahradní čtvrti, které kromě obvyklé ambulantní péče rozšíří spektrum výkonů o ambulantní operační gynekologické výkony. Tato specializovaná péče dosud na Zbraslavi poskytována nebyla. Pevně věřím, že toto centrum budu moci díky vlastnímu podnikatelskému záměru otevřít v podstatně kratší době, než po nekonečných debatách bude třeba jednou rozhodnuto o vybudování Medicentra. Martin Charvát, gynekolog PO KOM SE JMENUJÍ? ELIŠKY PŘEMYSLOVNY V roce založení zbraslavského kláštera (1292) se 20. ledna narodila českému králi Václavu II. a Gutě Habsburské dcera Eliška. Ve 13 letech osiřela a rok nato (1306) byl zavražděn i její bratr Václav III. České země začaly být zmítány tahanicemi o český trůn, v zemi byl nepořádek a trvalé nepokoje. Pro Elišku byly ještě umocněny napětím mezi ní a otcovou druhou manželkou Richenzou (Rejčkou). V této nepřehledné a neklidné době se Eliška Přemyslovna stala symbolem rodu a nadějí na zlepšení poměrů. Tehdy opat zbraslavského kláštera Konrád připravil spolu s dalšími půdu pro jednání s rodem Lucemburků. Výsledkem byl sňatek Elišky s Janem Lucemburským. Eliščin život jistě nebyl lehký. Manželství a výchovu dětí si patrně představovala jinak a její přemyslovské ambice se také nenaplňovaly tak, jak si je vysnila. Přesto i v těžkých chvílích života se snažila uskutečnit představu svého otce o zbraslavském pohřebišti českých králů. Klášteru byla vždy velmi nakloněna, podařilo se jí pomoci dostavět chrám Panny Marie tak, že zde mohl být pohřben její otec a později i její bratr. Po dlouhé chorobě (v přemyslovském rodu zřejmě dědičné) zemřela 28. září 1330 a byla uložena k věčnému odpočinku vedle svého otce na Zbraslavi. FALTYSOVA V roce 1839 se v Záběhlicích u Zbraslavi narodil dohlížiteli smíchovské kartounky syn Josef. Obecnou školu vychodil v Praze, kde se také vyučil mydlářskému řemeslu. Už jako chlapec velmi často navštěvoval divadelní představení kočovné společnosti principála Prokopa, kde se brzy seznámil s tehdy mladým hercem Frankovským. Tím byl pravděpodobně určen jeho osud. Stal se členem Prokopovy společnosti a putoval s ní po českém venkově. Později hrál i v jiných společnostech, např. Štandlerově, kde se seznámil s Jindřichem Mošnou. V roce 1870 se vrátil k Prokopovi a zůstal zde dalších pět let. Tehdy získal vlastní licenci a založil svou společnost, která postupně převzala i společnost Prokopovu. Faltysova divadelní společnost měla velmi dobré jméno a mnoho významných herců té doby s ním spolupracovalo. Sám Josef Faltys byl pozván k angažmá v Národním divadle, ale jej nikdy nepřijal. Zemřel na cestách své společnosti 17. ledna FUCHSOVA Zbraslavský občan Miroslav Fuchs je jedním z mnohých, kteří hrdinně položili své životy v květnových dnech roku 1945 při bojích na Zbraslavi. GUTFREUNDOVA Sochař Otto Gutfreund se narodil 3. srpna 1889 ve Dvoře Králové. Ve své práci přinášel nové obsahové prvky a oživil často zapomenuté techniky. Jeho polychromované plastiky a témata jako Průmysl, Rodina a další byly ve své době skutečně převratné. Řadu jeho děl pamatujeme ještě z expozice NG na Zbraslavi, dnes je Gutfreundovo dílo zastoupeno jednou plastikou v zámeckém parku. Otto Gutfreund zemřel 2. června HAUPTOVA Jan Haupt se narodil 25. března 1889 v Poličce. Po vystudování učitelského ústavu byl učitelem na českých menšinových školách. V roce 1933 přišel na Zbraslav a stal se řídícím učitelem zbraslavské školy. Z této funkce pak odešel na zasloužený odpočinek. Nadále však pokračoval v práci pro zbraslavskou kulturu. Nechyběl nikde, kde mohl pomoci svými znalostmi a bohatými zkušenostmi. Jeho dlouholeté přátelství s Vladislavem Vančurou je krásně popsáno v knížce Ludmily Vančurové Dvacet šest krásných let i v zápiscích V. Vančury. Jan Haupt zemřel na Zbraslavi 15. února František Kadleček

8 8 v Zbraslavské noviny 2/2008 OCENĚNÍ PRO PEXESO ANEB POLITICI, HERCI A MY A DĚLY SE VELKÉ VĚCI! Chuť žít, prožívat a užívat si život na Zbraslavi... vnímat své okolí jako komunitu dát dohromady lidi, kteří něco umí, chytré, zajímavé nadšené, a společně s nimi vymýšlet, jak si ze všedních dní udělat nevšední Pěkné ideály, ke kterým se chce i Rodinné centrum Pexeso přibližovat. Něco se daří snadněji, jinde je to lopota, ale občas se podaří a potom dojde někdy také k ocenění. Byla to mamutí akce, na které se setkali zástupkyně a zástupci více než dvou set komunitních, mateřských a rodinných center. Jednalo se o kongres zaštítěný Václavem Havlem (četla se tam jeho zdravice) a Vladimírem Špidlou. Mezi řečníky byla Alena Wagnerová, která myšlenku prorodinných center přinesla do České republiky, socioložka Jiřina Šiklová, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas i jeho náměstek, pan Marian Hošek, Kateřina Příhodová, zastupující ředitelka odboru rodinné politiky, herečka a politička Táňa Fišerová a herec Jan Potměšil. Vedle témat o potřebnosti prorodinné politiky a podpory center, o přípravě nových zákonů, iniciovaných aktivními zástupci z některých center, bylo hlavním bodem programu vyhlášení vítězů držitelů certifikátu Společnost přátelská rodině, a to v kategorii pro zaměstnavatele a také v kategorii pro rodinná/komunitní a mateřská centra. Hledání zaměstnání rodičů (zejména matek) po mateřské dovolené často ztroskotá na jejich nepřipravenosti nastoupit po delší době do zaměstnání nebo na neochotě zaměstnavatelů umožnit flexibilní nebo kratší pracovní dobu. Podobné problémy mívají lidé, kteří pečují o postiženou osobu a rádi by alespoň částečně pracovali. Návštěvníci mateřských center patří mezi skupinu lidí, kteří se nejčastěji potýkají s hledáním práce, která by jim umožňovala slaďovat péči o rodinu a zaměstnání, proto se Síť mateřských center zabývala možnostmi, jak těmto lidem pomoci. Jednou z možností se může stát projekt Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt, jehož finanční podporu získala Síť mateřských center od Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci JPD3), je zaměřen na zvýšení odborných, osobních a sociálních předpokladů dlouhodobě nezaměstnaných, zároveň působí na zaměstnavatele, aby se nebáli alternativních forem práce. Zájemcům z řad osob pečujících o dítě ve věku do 15 let nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postiženého člena rodiny nabízíme vzdělávání v cyklech kurzů. Cílem kurzu Zaměstnání jak začít a jak pokračovat? je rozvíjet osobnostní a profesní předpoklady účastníku a tím zvýšit jejich šanci na uplatnění na trhu práce. Seminář bude zahrnovat přednášky, workshop, provádění testu a jejich hodnocení, interaktivní metodu, modelové situace a jejich rozbor. Seminář proběhne v 5 lekcích, vždy po 4 hodinách, bude zopakován 3x. Kapacita jednoho semináře je 15 osob. Účastníkům bude nabídnuta možnost hlídání dětí. Seminář bude pro účastníky bezplatný. V kurzu Jak získat částečný úvazek? se uchazeči a zájemci o práci seznámí s možnostmi variabilních forem práce. Připraven je kurz Základy práce na PC. Bude probíhat na dvou úrovních: kurz práce na PC pro začátečníky a kurz práce na PC pro pokročilé. Oba kurzy proběhnou ve dvou bězích, každý kurz je určen pro maximálně 15 účastníků. Kurz práce na PC pro začátečníky bude trvat 20 hodin. Účastníci se seznámí se základy práce na PC - textový editor, obsluha poštovního serveru. Kurz práce na PC pro pokročilé bude realizován dle osnov mezinárodního standardu počítačové gramotnosti ECDL, bude trvat 100 hodin. Cílem Jazykového kurzu je zlepšit odborné předpoklady účastníků projektu. Jazykový kurz Angličtina pro administrativu bude realizován ve 40 hodinách pro maximálně 15 účastníku. Projekt počítá i s Rekvalifikačními kurzy. Zaměření realizovaných rekvalifikačních kurzů bude vybráno na základě zájmu účastníku projektu. V nabídce počítá s nejžádanějšími profesemi v Praze: administrativní pracovník, podvojné účetnictví, skladník, prodavačské práce. Spokojeně jsem seděla, tleskala a příležitostně degustovala chlebíčky, které jsem měla nadosah svého místa, když najednou vyhlásili, že: certifikát Společnost přátelská rodině získává Rodinné centrum Pexeso! Spěšně jsem se snažila upravit s pomocí ubrousků, a na podium došla úplně omámená. Vůbec si nepamatuji, co o nás Jan Potměšil říkal Potom také recitoval nějakou poezii Dostali jsme veliký zarámovaný certifikát od prezidentky Sítě mateřských center Rút Kolínské a pogratulovali mi za Pexeso všichni ti výše uvedení řečníci a přednášející Byla jsem dojatá a dojetím úplně oněmělá Doufám, že jsem v tom překvapení alespoň artikulovaně děkovala. Cítila jsem pocity dojetí, hrdosti a nesmírné radosti, že byla tímto oficiálním způsobem oceněna naše práce, naše nadšení. Gratulantů bylo tolik, že by se pro každého, kdo se nějak podílel na tom, aby Pexeso fungovalo, určitě nějaká ta pravice našla. A tak děkuji tímto všem, kteří se snaží budovat Pexeso a přes jeho aktivity se dotýkat ideálů a cílů, o nichž píši v úvodu. A až přijdete do Pexesa a uvidíte na zdi ten zarámovaný certifikát, vězte, že je to i vaše dílo! Těším se na další nápady, spolupráci a setkání v tomto, stále ještě novém roce. Podle vyprávění Květy Carzoli sepsala za Rodinné centrum Pexeso KLAS V PROJEKTU EU NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Michaela Bernardová Klub aktivního stáří ASČR ve Zbraslavi byl vybrán do programu TRAMP TRAnsnational Mobility of older People. Jedná se o dvouletý program spolupráce dobrovolnických organizací čtyř zemí Německa, Rakouska, Francie a České republiky, které pracují se seniory. V plánu jsou mezinárodní výměnné pobyty, společné workshopy apod. Koncem ledna proběhla v Praze první informační schůzka, další se uskuteční na konci února v Düsseldorfu. KLAS bude průběžně informovat o průběhu jednotlivých akcí. Milena Svobodová, KLAS a Jiří Kuncman, ASČR Účastníkům vzdělávacích cyklů bude poskytnuto individuální poradenství v oblasti profesní orientace a v oblasti pracovního uplatnění. Individuální konzultační program bude navazovat na seminář Zaměstnání jak začít a jak pokračovat, odborný konzultant poskytne účastníkům projektu asistenci při hledání zaměstnání. V návaznosti na vzdělávací cykly bude probíhat Informační program Sdílené úvazky současné formy práce zaměřený na zaměstnavatele. Síť mateřských center připraví populárně naučnou brožuru na téma Variabilita forem práce, uspořádá seminář pro zaměstnavatele a vytvoří burzu práce zaměstnavatelů nabízejících sdílené úvazky a další alternativní formy práce, ty bude zařazovat do databáze sociálně přátelských zaměstnavatelů. Součástí projektu bude i soutěž pro zaměstnavatele, kteří vytvářejí podmínky vstřícné vůči zaměstnancům vyžadujícím specifické podmínky (zejména pro rodiče dětí do 15 let věku, osoby pečující o dlouhodobě postiženého člena rodiny, zdravotně postižené). Síť mateřských center nabízí účast na projektu všem, kteří hledají zaměstnání a mají zájem pro svoji úspěšnost na trhu práci věnovat čas a zlepšit si své dovednosti a schopnosti. Rut Kolínská, Síť mateřských center Další informace: Jana Šenbauerová: tel:

9 Zbraslavské noviny 2/2008 v 9 ŠKOLKY V KNIHOVNĚ Předškolní děti MŠ Matjuchinova a Ottova v rámci cyklu besed o dětských knihách a dětských ilustrátorech navštívily knihovnu. Pracovnice dětského oddělení Marie Ditrichová si pro děti připravila povídání nad knížkami Františka Hrubína. Při prohlížení dětských knih se děti také NEBOJTE SE VANČUROVKY! 1. září roku 2005 jsem vcházela do budovy Základní školy Vladislava Vančury poprvé. Čekal mě 6. ročník a já byla velice nervózní. Troufám si tvrdit, že mnohem víc než ostatní děti. Proč? Základní škola Vladislava Vančury byla totiž moje první škola v České republice. Dosud jsem žila v Německu a tam jsem se učila s německými dětmi na zcela normální německé škole. Přestože bydlím na Zbraslavi, přestože moje maminka zdejší devítiletku absolvovala, moc se mi na dolní školu nechtělo. Slyšela jsem na ni špatné názory, bohužel do lidí, kteří jí vůbec neprošli. Už po několika dnech jsem ale zjistila, jak byly tyto informace zkreslené. Přivítala mě pěkně vyzdobená třída s moderním nábytkem a příjemní spolužáci. Ani třídní učitelka a češtinářka v jedné osobě se netvářila nepřátelsky. Češtinu jsem neměla zdaleka tak zažitou jako mí spolužáci, vždyť jsem se doposud s jejími pravidly seznamovala doma prostřednictvím HELPLESS POKRAČUJE Díky podpoře zbraslavského zastupitelstva jsme naši činnost přerušili pouze na krátkou dobu. 14. ledna jsme podepsali nájemní smlouvu na klubovnu v pečovatelském domě v ulici U Včely a hned následující sobotu jsme zahájili v novém krásném prostředí, které je tentokrát opravdu bezbariérové, takže můžeme zase pozvat i naše kamarády vozíčkáře. seznamovaly s obrázky ilustrátorů. Dostaly domácí úkol: namalovat a pojmenovat sovičku. Nejpovedenější obrázky poslouží jako dekorace knihovny. Nejméně ještě třikrát se děti s paní knihovnicí sejdou a budou si vyprávět o dalších spisovatelích. Jistě i o Vladislavu Vančurovi a Aleně rodičů. Poměrně rychle jsem začala to velké a pevně smotané klubko pravopisných chytáků a gramatických rébusů rozmotávat, zdolávat nástrahy větné stavby, abych pak mohla uplést smysluplný příběh, vyprávět, číst nepoznané, znovu vyprávět... Na této škole mě naučili samostatnosti, píli, ctižádosti a hlavně komunikaci. Ta mi dopomohla poznat lidi, na které se nezapomíná. Mezi ně patří i několik zdejších učitelů. Milovala jsem Vančurovku, bohužel se všude vkrade ta proradná spojka ale... V průběhu sedmého ročníku jsem se rozhodla pokračovat ve studiu na Rakouském gymnáziu v Praze z důvodu rozsáhlejší výuky němčiny. Už u přijímacích zkoušek byla patrná vysoká úroveň přípravy na zdejší škole... spojte autora s dílem... charakterizujte literární směr... rozeberte souvětí... určete větné členy... spřežky... synonyma... homonyma... antonyma... Všem se nové prostory moc líbí a pro naší práci jsou ideální. Připravovanou výstavu o Patagonii uspořádáme v září v Městském domě. Další výstavní prostory se pokoušíme vyjednat s představenstvem Patia, protože materiálu k vystavování máme opravdu hodně. Hlavně se však připravuje vždy tak úspěšná výstava klientů ze Santarové, místních rodácích. Cílem obnovené spolupráce mateřských škol s místní knihovnou je nejen děti seznámit s knihami, ale pěstovat v nich zájem o literaturu v psané podobě. Třeba se tak rozrostou řady školáků čtenářů. Dagmar Meisnerová zlomky... rovnice... logické slovní úlohy... nic pro mě nebylo neznámou veličinou. Jsem ráda, že jsem mohla přispět trochou do mlýna svou účastí na literární akademii, která mi umožnila poznat krásu Vančurova jazyka i kouzlo veřejného vystoupení. I dnes, po několika měsících gymnaziálních studií, stavím na pevných základech. Pořádný barák potřebuje základy a pro ty nemusíte chodit daleko. Stačí, zajdete-li do Hauptovy ulice. Jestli platí sejde z očí, sejde z mysli? Pokud by tomu tak bylo, nepsala bych tento článek, nevyužívala bych volných dní k návratům, nenavštěvovala bych divadelní představení a s klubem mladých diváků, nepohrávala bych si s myšlenkou podílet se na chystané školní akademii... Musím přiznat, že jsem byla smutná z toho, že do dolní školy musím, teď jsem šťastná, že se mi tato příležitost naskytla. Adéla Bráchová SPMP Hvozdy, která by měla být v březnu. Zbraslavskou veřejnost budeme včas informovat prostřednictvím Zbraslavských novin o kulturních akcích, které bude naše obecně prospěšná společnost Helpless pořádat. Děkujeme všem Zbraslavanům za podporu. Jiří Veselý, ředitel Helpless PEXESO V AKCI Máme už šťastně po vánocích a novoročních oslavách, den se nenápadně prodlužuje, a my se začínáme těšit na jaro. Byla by ale škoda nepřipomenout si pexesáckou předvánoční veselici, kterou nám rodinné centrum Pexeso zpříjemnilo předvánoční shon. Stejně jako o rok dřív se jednu předvánoční sobotu sešly desítky dětí v maskách i bez v nazdobeném sále ubytovny Barbora na Zbraslavi.A bylo veselo a rušno, program nabitý, děti nabité a zábavy, dárků a dobré nálady přehršel. Opět nám DJ Jirka udělal luxusní diskotéku, při které se děti nakrucovaly a řádily pod vedením neúnavné a skvělé Míši, přestávky na oddech byly vyplněny vystoupeními a úžasnými kreacemi dětí z tanečního a dramatického kroužku při Pexesu. Bombou bylo i vystoupení pexesáckých břišních tanečnic, které k tanci posléze zlákaly i některé odvážlivce z našich řad. V předsálí jsme si mohli vytvořit dekorace z papíru, ovšem největší úspěch jednoznačně slavily vláčky, které tu statečně vystavil pexesácký kroužek dílen pro kluky a holky. Děti se vláčků nemohly nabažit, zvídavé ručičky se jen kmitaly, tak jen doufám, že vláčky jsou stále ještě schopny jízdy. Pro vaši informaci to, že většina dětí měla zelené nebo modré vlasy, nebylo způsobeno náhlou epidemií zákeřné choroby, ale barevným sprejem, který ochotné mladé kadeřnice plácaly na hlavu všem zájemcům. A že jich bylo! Ke konci jsme si ještě užili divadýlko s medvědy a domů se chystali posíleni o další prima zážitky, za které Pexesu děkujeme. Ten kdo přišel neprohloupil a dost si užil a odnesl, ten kdo nepřišel, může jen litovat a napravit to při další skvělé pexesácké akci, která nás, doufejme, čeká už na jaře. Marta Feiková

10 10 v Zbraslavské noviny 2/2008 ZBRASLAVSKÁ ZIMA NOVÁ INSCENACE V DIVADLE JANA KAŠKY Sláva, na Zbraslavi se dá bruslit, lyžovat i bobovat. Jen počasí musí přát. Ale to je podmínka nutná a je po celém světě řada míst, kde si nezabruslí či nezajezdí ani v zimě jako od Josefa Lady. Letošní Vánoce se díky mrazivému počasí vydařily bruslařsky. Malá řeka už není malou řekou, ale kusem Vltavy, který nezamrzá. Naštěstí slepé rameno Berounky Krňák bylo letos bez popela i děr, a tak bruslit přímo pod siluetou zámku na nekonečném prostoru byl prý zážitek nezapomenutelný. Zbraslavský zápisník Potěšilo mě, že se po letech našel nadšenec, který pokropil tenisové kurty a vytvořil v Kamínce umělé kluziště. Jistě, pojal to jako podnikatelský záměr, ale soudě podle počtu bruslařů, záměr úspěšný, který zaplnil mezeru na trhu. Inu, někdo bruslí rád pod starobylou zdí a jiný nedaleko pultu s grogem. Se sněhem to bylo zatím slabší, a tak se zatím jen vzpomíná, že boby a sáně se nejlépe zkoušejí v Třešňovce anebo v Kamínce. Ale opravdoví fajnšmekři si musejí počkat na pořádnou sněhovou nálož, to pak jde sjíždět Smrťák, příkrou cestu od Karlova stánku dolů k zámecké bráně. Ani běžkaři nemusejí zoufat, je-li sníh. Kolečko, kde se dá natrénovat i na Jizerskou 50, bývá prošlápnuto v Borovičkách na přední i zadní louce. A skuteční výletníci pak mohou po brdském hřebeni vyrazit, co jim budou síly stačit. S populárními zimními radovánkami to u nás na Zbraslavi není tedy nijak zlé. Stačí jen vědět o místech, která se dají využít, a najít v sobě chuť vyrazit. Jistě, sjezdaři si asi od Karlova stánku neužijí, ale v Liberci jsou za hodinu. A komu by tohle všechno bylo málo, ani tak není ztracen. Sníh nesníh, obleva neobleva, mráz nemráz. Díky unikátní koncentraci barů, restaurací, heren a náleven se lze na Zbraslavi v kteroukoli denní či noční dobu během celého roku bez sebemenších problémů alespoň zkoulovat. Karel Tejkal Nikolaj Vasiljevič Gogol ve svých dílech často nastavoval zrcadlo společnosti, jíž byl obklopen. Nejinak tomu je i v autorově hře Ženitba, v níž vytvořil karikaturu společnosti maloměšťáků v Rusku předminulého století, hrajících si na příslušníky vyšší společenské třídy stylem slona v porcelánu. Protože původní text i námět umožňuje aktualizaci a přizpůsobení době, v níž je hrán, prošel řadou různých úprav a stylizací. Také úprava pro Divadlo Jana Kašky, vycházející z překladu Jana Suchařípy, situujícího děj víceméně do neutrálního času, avšak zachovávajícího prostředí, je stylizována do jedné z možných variant rozuzlení jednoduchého příběhu. K nápadu inscenovat Gogolovu Ženitbu mě inspirovalo, a koneckonců i odvahu dodalo, shlédnutí představení, realizovaného absolventy seminářů při vrcholné přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov. Jejich scénář se nepodařilo získat, a proto byla vytvořena a realizována vlastní úprava textu, včetně filmové dotáčky. BOGOTA NA ZBRASLAVI Rytmická hudba evokující atmosféru staré Havany (hrálo trio složené ze dvou Kubánců a jednoho Itala) zahájila výstavu fotografií ze současné metropole Kolumbie s názvem Bogota, město mnoha tváří. Práce svých kolegů - studentů Fakulty sociální komunikace a žurnalistiky Universidad de La Sabana - přivezla do Prahy Zora Pitáková, která v Kolumbii dokončuje studia. Prostřednictvím většinou reportážních snímků se snaží ukázat normální, běžný život v hlavním městě jedné podle jejího názoru z nejpozoruhodnějších zemí Jižní Ameriky a vyvrátit klišé, že Bogota - to jsou hlavně drogy, slumy a chudoba. O tom, zda se jí to alespoň částečně povedlo, se můžete přijít přesvědčit až do 28. února do výstavní síně Městského domu, U Malé řeky 3. Tereza Kůstková Jednoduchý příběh pokusu oženit vládního radu dal dost prostoru i k obohacení představení řadou autorských písní, dokreslujících či posouvajících děj. Zhudebnění autorských textů se tentokrát ujala z mnoha inscenací známá Lenka Podrazská. Vzniklo tedy představení muzikálového typu, navazující na řadu dřívějších úspěšných inscenací. Tvorba představení se poněkud protáhla kvůli z různých důvodů odstoupivším hercům, a tedy nutnosti opětného secvičování. Dlužno však říci, že vše špatné je i k něčemu dobré. V našem případě je přínosem, že se spolu s ostřílenými herci objeví na jevišti i mladí talentovaní kolegové. Kolektiv realizátorů se velmi těší na vás diváky, bez kterých by naše snažení bylo zcela zbytečné. Premiéra se uskuteční 14. února v 19:30 h v Divadle Jana Kašky na Zbraslavi. Svatoslav Mahelka

11 INZERCE

12 12 v Zbraslavské noviny 2/2008 SLÁVISTÉ NA FORBÍNĚ 28. února, divadlo Jana Kašky od 19 hodin Tři významní mužové lékař, světoběžník a reportér, všichni vyznavači dresu sešívaného - budou hosty mé šesté Zbraslavské forbíny v divadle Jana Kašky ve čtvrtek 28. února od 19 hodin. DOC. MUDR. VÁCLAV SMETANA Nejstarší náš stále operující ortopéd, pro stovky jeho pacientů zázračný lékař. Ač v mládí, ještě před maturitou, utrpěl těžký úraz s následnou amputací nohy, vystudoval medicínu, dodnes stojí u operačního stolu a vrací pohyb a s ním i život pacientům bez jeho pomoci odsouzeným ležet nebo se pouze plazit po zemi. NG NA ZÁMKU ZBRASLAV ZVE: Cyklus ASIE asi je (série dílen pro děti od 8 let a dospělé i seniory) umožňuje výjimečná setkání s díly z bezprostřední blízkosti, která nebývají vystavována. Návštěvníci se učí dívat na díla asijských mistrů a následně v ateliéru, inspirováni prohlídkou, se věnují vlastní tvůrčí činnosti. V sobotu 23. února od 14:00 do 16:00 h proběhne dílna s názvem Oživlé legendy Staré Persie. Inspirováni ilustracemi z rukopisu návštěvníci společně vytvoří kombinovanou technikou na pásu papíru dlouhý kreslený příběh. Potřebujeme: slabé kulaté a ploché štětce a vodové barvy. Na sobotu 15. března od 10:30 do 15:00 h (s přestávkou na oběd) je připravena dílna Šlépěje bohyně Lakšmí. Prohlídka původních Ti na jeho počest pořádají turistické pochody a posílají pozdravy z Alp. LADISLAV KOŘÁN Soupeř i kamarád Emila Zátopka, spolu s ním a dalšími běžci armádní mistr světa družstev v přespolním běhu, konstruktér první elektrické kytary a dalších strunných nástrojů, politický vězeň, který si z osmnácti let rozsudku odpykal rovných deset, spoluvězeň slavných hokejistů Konopáska a Roziňáka, od roku 1968 exulant, spolupracovník legendárního Jacquese Cousteaua na lodi Calypso, úspěšný podnikatel. děl indického umění věnovaná hinduistickým bohyním se stane inspirací k vzorování šátku či plátěného pásku technikou malby na textil. Potřebujeme: jemné bavlněné plátno světlé barvy na pásek cca cm nebo na šátek cca 90 90cm, slabé kulaté a ploché štětce a barvy (vaše oblíbené odstíny) na textil. Barvy lze objednat při zápisu a zakoupit na místě. Na dílny je třeba se předem přihlásit. Informace a rezervace: nebo na telefonu se záznamníkem: Cena je 100 Kč. Návštěva zbraslavského zámku nemusí končit prohlídkou stálých expozic nebo výstavy. Pro návštěvníky jsou tu ateliéry k samostatné výtvarné činnosti bez věkového omezení. i VLADIMÍR VÁCHA Rozhlasový a televizní reportér, svědek první zimní zlaté olympijské medaile pro Československo v roce 1968, kdy Jiří Raška vyhrál v Grenoblu závod ve skoku na středním můstku, televizní komentátor mistrovství světa hokejistů v roce 1969, po němž odstaven od mikrofonu i od novinářské práce, v roce 1993 můj nástupce v čele sportovní redakce Československého rozhlasu. Rád se s nimi před zbraslavským publikem opět setkám, abych jim vyslovil obdiv a úctu a vám umožnil poznat je. Těším se na vás, moji milí Slávisté, ač Sparťan jako poleno. Karel Tejkal st. V ateliérech v 1. patře najdete rozmanité výtvarné potřeby, výstavní katalogy pro prezenční čtení a různé šablony, vzorníky včetně přehledných návodů na skládaní origami a vázání asymetrických a symetrických uzlů orientálních koberců. Ve dnech volného vstupu (6. 2. a 5. 3.) je od 16:00 h připraven pořad Figurální malba Východní Asie pohledem kurátorky výstavy. Helena Honcoopová se soustředí na čínské (únor) a japonské (březen) figurální malířství. Cena pořadu je 10 Kč a délka asi 50 minut. Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění se těší na setkání s Vámi při některém ze svých pořadů. INZERCE

13 Zbraslavské noviny 2/2008 v 13 JAK JE TO S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ZBRASLAVI Po Vánocích mnohé zbraslavské občany trápila nerudovská otázka známá z povinné četby Kam s ním. Ještě více se mi ale nelíbí neukázněnost některých z nás, kteří donesou tašky naplněné netříděným odpadem nebo jiné předměty a postaví je u nádob pro tříděný sběr. Sešlapaných plastových lahví se též vejde do sběrné nádoby daleko více než těch donesených v igelitových taškách s původním objemem. Nakládání s komunálním odpadem v hl. m. Praze, tudíž i na Zbraslavi, se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění. V okamžiku, kdy fyzické osoby odloží odpad do sběrných nádob (popelnic, kontejnerů a odpadkových košů), se HLAVNÍ MĚSTO PRA- HA stává původcem, a tím i vlastníkem tohoto odpadu. Jako původce odpadu musí zabezpečit jeho sběr, třídění, využívání a odstraňování, což je v současnosti zajišťováno: 1. svozem a odstraňováním směšného odpadu 2. celoplošným tříděným sběrem papíru, skla a plastů, včetně zajištění využití těchto surovin 3. přistavováním velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad 4. komplexním sběrem nebezpečného odpadu 5. provozováním sběrných dvorů Pokud jsou občané, vlastníci a správci objektů nespokojeni, mohou podávat stížnosti na odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy, oddělení komunální hygieny, nebo přímo u svozové společnosti, a to: u směsného odpadu: při neprovedení svozu, při neprovedení úklidu místa přistavení, při úniku odpadu během manipulace s nádobou, při ztrátě sběrné nádoby, na chování osádky vozidla, neochotu u tříděného sběru: při zjištění, že tříděný odpad byl vysypán do směsného odpadu, na neprovádění úklidu v okolí sběrných míst tříděného sběru u velkoobjemových kontejnerů: při zjištění, že kontejner nebyl přistaven dle oznámení příslušné městské části, na neprovedení úklidu po odvozu, na zneužití kontejnerů živnostníky pro odkládání jejich odpadu Na území MČ Praha Zbraslav máme celkem 39 sběrných míst pro papír, plast, sklo a někde i pro nápojové kartony. Svoz papíru a plastu je 2 týdně, sklo a nápojové kartony se vyvážejí 1 týdně. Nejbližší sběrný dvůr je v provozu na území Prahy 16 v Radotíně, v ulici V Sudech, otevřeno má v po pá 8:30 16:30, v so 8:30 14:30. OMH MČ Praha Zbraslav zaslal dne požadavek na odd. komunální hygieny odboru ochrany prostředí MHMP na navýšení frekvence svozu nádob pro tříděný sběr. Dne jsme obdrželi zápornou odpověď odůvodněnou nedostatkem financí na zajištění služby tříděného odpadu pro rok 2008, tudíž není možné vyhovět žádostem o zřízení nových stanovišť a o navýšení četnosti svozu. Naše požadavky jsou příslušným odborem zaevidovány a dle finančních možností budou v budoucnosti vyřizovány. Dagmar Kobylková, místostarostka MČ Praha Zbraslav...a takhle to v polovině ledna vypadalo u některých kontejnerů na tříděný odpad na Zbraslavi (fotografie zaslal Jindřich Špaček). To, aby se situace přiblížila spíše stavu na levé straně výše uvedeného letáku, záleží na každém z nás. Aktuální seznam sběrných míst tříděného odpadu v MČ Praha Zbraslav včetně údajů o četnosti vyvážení kontejnerů naleznete na (ter) Parkoviště za Albertem Ul. Faltysova Ul. Karla Černého Ul. Zdeňky Nyplové

14 14 v Zbraslavské noviny 2/2008 Kalendář zbraslavských akcí 21. LEDNA 28. ÚNORA BOGOTA, MĚSTO MNOHA TVÁŘÍ Výstava fotografií studentů Fakulty sociální komunikace a žurnalistiky Universidad de La Sabana. Výstavní síň je otevřena v PO a ST od 8 do 18 a ÚT a ČT od 12 do 18 hodin. SOBOTA 2. ÚNORA O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. ÚTERÝ 5. ÚNORA KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:30 hodin SOBOTA 9. ÚNORA PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Marionetová pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. SOBOTA 9. ÚNORA VI. SKAUTSKÝ PLES střediska Uragan Zbraslav. Sokolovna Zbraslav od 19:00. Rezervace na tel.: ČTVRTEK 14. ÚNORA ŽENITBA Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS. PREMIÉRA! Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. SOBOTA 16. ÚNORA ČERTŮV ŠVAGR Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. SOBOTA 23. ÚNORA KAŠPÁREK NA CESTÁCH Tři veselé Kašpárkovy příhody v marionetové pohádce. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. STŘEDA 27. ÚNORA ŽENITBA Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. ČTVRTEK 28. ÚNORA ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY Karel Tejkal st. rozmlouvá s Doc. MUDr. Václavem Smetanou, Ladislavem Kořánem a Vladimírem Váchou nejen o Slávii. Divadlo J. Kašky od 19:00 hodin. SOBOTA 1. BŘEZNA KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA Veselá marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. Informace a vstupenky: Městský dům Zbraslav, kulturní oddělení ÚMČ (není-li uvedeno jinak), U Malé řeky 3, tel.: , Rezervované vstupenky vyzvedněte u pokladny nejpozději čtvrt hodiny před začátkem představení. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. PODĚKOVÁNÍ Někteří z nás Zbraslaváků používáme cestu, která vede okolo pomníku Vladislava Vančury, a kterou se dostanete ze Zbraslavského náměstí na Havlín rychleji než obcházením Zbraslavi. Směr na Havlín je opravdu cestou vzhůru. Někdo ji vyběhne ani neví jak, někdo se zapotí a někdo ji zdolá s oddechovými přestávkami. Zdálo by se, že opačný směr bude snazší. To ano, ale nesmí z ní počasí udělat klouzačku stačí napadané listí a trochu deště. V zimě je to vyřešené označením cesta se v zimním období neudržuje. Výjimečnost této cesty spočívá v tom, že má svého soukromého cestáře je jím paní Jarmila Mášová, která se nám všem roky stará o zdraví končetin a o schůdnost cesty. Paní Mášová, děkujeme! Dagmar Kobylková Program KLASu na únor + pravidelné akce 6. ÚNORA Přednáška Ing. Františka Kadlečka: Zbraslavští divadelníci 2. část. V klubu KLASu E. Přemyslovny 399 od 16:00 h 20. ÚNORA Promítání s Vladimírem Lindnerem: Irsko 2. část. V klubu KLASu E. Přemyslovny 399 od 15:00 h PRAVIDELNÉ AKCE: PONDĚLÍ 17:00 Práce s internetem v klubu KLASu ÚTERÝ 09:00 Kurz paličkování 14:00 Výtvarné odpoledne v klubu KLASu 17:00 Rehabilitační cvičení pro seniory v klubu KLASu. Cena 30,- Kč/ hod. 10 hodin 250,- Kč. STŘEDA 14:00 Ruční práce v klubu KLASu ČTVRTEK 15:00 Hudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu Informace o kurzech každé úterý od 14:00 do 15:00 v klubu KLA- Su (E. Přemyslovny 399) nebo na telefonním čísle: , Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva zdravotnictví. VZPOMÍNKA 22. ledna 2008 vzpomínáme 15. výročí úmrtí naší maminky a babičky paní Marie Kastlové. 24. února 2008 vzpomeneme 25. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Gustava Kastla. Kdo jste je znali, vzpomeňte prosím s námi. Anna Kušková Kastlová, dcera s rodinou VZPOMÍNKA 17. prosince 2007 zemřel ve věku sedmdesáti let RSDr. Richard Daněk. Po dobu tří funkčních období byl členem zastupitelstva MČ Zbraslav a do poslední chvíle svého života aktivně pracoval pro občany Zbraslavi. Zapojoval se především do práce ve školské a revizní komisi. Jeho rozhodnutí byla vždy solidární s požadavky Zbraslavských občanů, a proto byl široce oblíben. Pro jeho hluboce lidský cit se na něj spoluobčané často obraceli se svými životními problémy. Přál si spravedlivý a důstojný život pro každého. Rádi na něj vzpomínáme. ZO KSČM MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 23. února, Hradčanské náměstí od 13:45 hodin V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu pořádají pražští průvodci pro širokou veřejnost v sobotu 23. února 2008 prohlídky Hradčan a Malé Strany. Sraz účastníků je v 13:45 hodin před Martinickým palácem na Hradčanském náměstí. Bližší informace a trasy prohlídek naleznete na webových stránkách pořadatele Tato propagační akce seznamující veřejnost s prací turistických průvodců se koná každoročně po celém světě. Průvodci nabízejí pražským školám celý následující týden bezplatné prohlídky města s výkladem v češtině nebo cizím jazyce. Prohlídku pro školy je nutné předem objednat em na adrese: i

15 Zbraslavské noviny 2/2008 v 15 INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE Cena: 1 slovo = 1 Kč, od 30 slov 1 slovo = 5 Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní číslo, linka, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny.), Platí se v hotovosti, případně složenkou. Při vyúčtování poštou se připočítává 7 Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20 Kč. SLUŽBY NOVĚ OTEVŘENÁ CUKRÁRNA v ulici Paškova, 100 m od konečné zastávky autobusu 243, naproti Centralparku. Denně čerstvé chlebíčky a zákusky. Dorty na objednávku. Těšíme se na vaši návštěvu. J.Pleskač VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel Studio ASKIMA nabízí rekondiční, aromaterapeutickou, medovou, detoxikační, anticelulitidovou masáž. Akce únor duben 08 sleva na dopolední rekondiční masáž zad a šíje 20%. Zbraslav, Sluneční město, Kymlová Zpracuji PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ i daňovou evidenci včetně DPH, daně z příjmů a ostatní agendu. Tel VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád, budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LE- ŠENÍ. PETR VLASÁK tel: , VODOINSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ, koupelny, WC, opravy a rekonstrukce ve vašem bytě či domě. Slušnost, serióznost. tel nebo po 18 hodině. PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u Vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí Kompletní vedení účetnictví, měsíční i čtvrtletní, DPH, mzdy, daňová přiznání a roční uzávěrky. Zastupování na ZP, PSSZ a fin. úřadech a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel PRÁCE Soukromá mateřská škola o.p.s. na Zbraslavi přijme od kvalifikovanou učitelku na plný úvazek. Další informace na telefonním čísle nebo Školní kuchyně a jídelna Zbraslav hledá vyučenou kuchařku s praxí na funkci vedoucí kuchařky. Nástup , bližší informace na tel Mateřská škola Nad Parkem přijme ihned UKLÍZEČKU na plný (možno i poloviční) úvazek. Bližší informace na tel BYDLENÍ, NEBYTOVÉ PROSTORY... Koupím půdu, za účelem půdní vestavby. Zaručuji korektní jednání a bezproblémovou realizaci. Případná rekonstrukce střechy není překážkou. mob.: Pronajmu nebytový prostor na Zbraslavi. Vhodné jako menší obchod. Informace na tel BD SVÉBYT Zbraslav, Svépomoci 1183 pronajme nebyt. prostor 1 místnost v přízemí 16 m 2 a sociální zařízení 2 m 2 za nájem Kč 900,- /měs. + záloha na elektřinu, vodu a vytápění dle spotřeby Kč 870,-/měs. Vhodné např. pro kosmetický salon, kadeřnictví apod. informace na telefonu nebo RŮZNÉ Prodám ŠICÍ STROJ Singer, šlapací šije. cena 2.000,-.Dekorace do bytu. Tel SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN KÁMEN Zbraslav, s.r.o. Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel UJP PRAHA a. s. přijme pracovníka pro dohled nad radiační ochranou Požadavky: VŠ, praxe v oboru výhodou Kontakt: tel.: , Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12 ročně, první pátek v měsíci. Příští číslo vyjde ve pátek 7. března Vydavatel: úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5. Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský, Evžen Zollmann Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: Přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč. Sazba: Jan Pokorný, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav

16 16 v Zbraslavské noviny 2/2008 FOTBALISTÉ SK ZBRASLAV V PŘÍPRAVĚ NA JARO Zdánlivě se toho v zimním období na zbraslavském fotbalovém stadionu moc neděje. Klid je to však vskutku jen zdánlivý. Všechna mužstva našeho klubu hned po Novém roce nastoupila do přípravy pro jarní mistrovskou sezónu. Pro mládežnická mužstva zajistilo vedení klubu přípravu v tělocvičnách a halách, dospělí započali se získáváním fyzické kondice v terénu. Letité zkušenosti trenérů považují zimní přípravu za základ pro zdárnou činnost v průběhu celoroční herní sezóny. Dospělí budují zásobárnu fyzických sil výběhy na Havlín a do okolí, mládež se pak v tělocvičnách zdokonaluje mj. v obratnosti. Od konce ledna se příprava přesouvá na hrací plochy. Pro A-mužstvo je připraven zimní turnaj na umělé trávě v Radotíně, turnaje absolvují i hráči B-mužstva a dorostů. Mládež se účastní několika halových turnajů. Z domácích hracích ploch lze, v případě, že nebude příliš mnoho sněhu, využít jen pískové hřiště v zadní části areálu. O umělém povrchu, který je dnes již na mnoha místech Prahy k dispozici, si SK Zbraslav může zatím jen nechat zdát. PŘEDJARNÍ BILANCOVÁNÍ Cílem vedení jednotlivých mužstev je připravit své svěřence co nejlépe tak, aby ve svých soutěžích obstáli. A zde se sluší dodat, aby obstáli lépe než tomu bylo v minulém roce. Součástí zimního období je totiž také bilancování a posuzování toho, co se v uplynulé sezóně podařilo a co by si zasloužilo zlepšení. A toho je popravdě řečeno dost. Míněno tedy co do sportovních výsledků. Pohlížet na činnost fotbalového klubu u nás se dá ze dvou hledisek: z hlediska organizačního zajišťování soutěží a počtu mužstev, druhým kritériem je pak samotná sportovní činnost a její výsledky. Pokud jde o organizační stránku věci, lze vyjádřit uspokojení. Pro činnost jednotlivých mužstev byla vždy a řádně zajištěna příprava a jejich účast v soutěžích. Zbraslav se také může pyšnit počtem mužstev v soutěžích Pražského svazu jich startuje celkem deset, dvě dospělých a osm mládeže, na zeleném trávníku se také čas od času proběhne mužstvo starších hráčů. To je na klub našeho rozsahu opravdu velký počet, vyžaduje to usilovnou práci řady dobrovolných pracovníků a funkcionářů klubu a stojí to také nemalé finanční prostředky Ty jsou v naprosto převažující výši získávány z činnosti klubu a jeho majetku, dotace svazu jsou minimální a na případné sponzory klub stále čeká, v menší míře se zde projevuje aktivita samotných členů. Takže lze, alespoň v duchu, děkovat předchůdcům, že si svého času vymysleli a dokázali zrealizovat stavbu ubytovacího zařízení, z jehož pronájmu se zatím daří pokrývat nutné provozní náklady. Nemalé částky jsou vynakládány na údržbu travnaté plochy, jejíž úroveň je, i po desetiletém využívání, na velmi dobré úrovni. JAK SI VEDOU JEDNOTLIVÁ MUŽSTVA Navenek je samozřejmě nejvíce vidět vlastní sportovní činnost a její výsledky. A to je oblast, na jejíž hodnocení za uplynulý rok se výbor klubu výrazně zaměřil a musel s ní vyjádřit svou nespokojenost. Ta se týká především hlavního reprezentanta klubu, A-mužstva dospělých. I když se zatím vždy podařilo udržet si příslušnost v elitní pražské I. A třídě, zaujímá mužstvo v posledních letech pozice v dolní části tabulky, a bývá spíše ohrožováno sestupem než aby bojovalo o přední příčky. Do určité míry je tomu tak i po první polovině soutěže ročníku , kdy po podzimní části jsme se, díky kontumačnímu výsledku se Spartou Košíře, posunuli na 10. místo se 16 body a záporným skóre 22:28. Jaro tedy bude určitě náročné a výbor klubu klade nyní velký důraz na odpovědnou přípravu hráčů pro jarní boje. Na podzim přineslo trochu potěchy B-mužstvo dospělých, které se především solidně stabilizovalo a po první části soutěže ve II. třídě mu patří pátá příčka s 19 body. Jarní úsilí bude směřovat k proniknutí ještě výše, odstup od čela tabulky je ovšem devítibodový a tudíž dosti značný. Pokud jde o dorostenecká mužstva, podařilo se na podzim ustavit a do soutěže přihlásit i mladší celek, který se ve svém počátečním působení urputně pere o bodový zisk dosud nasbíral šest bodů a zaujímá 8. místo ve své kategorii. Naděje stále vkládáme do staršího dorostu, který je dlouhodobě účastníkem I. třídy. Problémy s vedením tohoto mužstva, kde se nepodařilo stabilně obsadit funkce trenéra a vedoucího, se nepříznivě projevily v podzimní výkonnosti, a toto družstvo tak pokleslo z předních příček až na 10. pozici s malým odstupem od konce tabulky. Výbor věnuje této situaci a snaze o zlepšení velkou pozornost, vždyť starší dorost je už tradičně hlavní zásobárnou mužstev dospělých. V žákovských družstvech jsme zaznamenali úspěch v sezóně 2006/2007 postupem mladších žáků do I. třídy. Vždyť cílem mládežnického snažení je všeobecně účast v této přední pražské soutěži. Mladší žáci prošli na podzim těžkými zkouškami, nebylo snadné si na vyšší úroveň zvyknout. Zlepšení přišlo v závěru podzimu, kdy chlapci začali přesvědčovat o svých schopnostech a nasbírali 7 bodů. Lze předpokládat, že na jaře budou postupovat z dosavadního 11. místa výš. Jejich starší kolegové prokazovali uspokojivou výkonnost, patří jim zatím 5. příčka ve II. třídě se ziskem 17 bodů. Nejmladší kategorie minikopané je dnes nejpočetnější složkou klubu. V soutěžích jsou zařazena celkem 4 mužstva, dvě starších Mini10 a dvě mladších Mini8 Je vskutku radost se na tuto kategorii dívat a mít starost s tím, jak tento veliký počet fotbalových nadějí umístit na hrací plochu tak, aby všichni měli možnost jak trénovat, tak sehrát soutěžní utkání. Všechna družstva si vedou zdatně, v tabulkách je na tom zatím nejlépe A celek starší přípravky, který je po podzimu na pěkném 3. místě jen pouhé dva body za vedoucími celky. Postavení v tabulkách není však u této kategorie rozhodující, hlavní zájem směřuje především k tomu přivést mládež k aktivnímu sportování a účelnému využívání volného času. BUDOU STAČIT HŘIŠTĚ? S rostoucím počtem obyvatel Zbraslavi musí klub i nadále počítat se zvýšeným zájmem dětí o sportovní vyžití. Lze reálně předpokládat, že kapacita dosavadních sportovišť přestane dostačovat. Zabezpečení bude spočívat nejen na samotném klubu, ale přemýšlet o dalších sportovištích pro zbraslavské děti bude muset i zastupitelstvo městské části, a vedle úvah o aqaparcích a curlingových halách bude nutno přistoupit i k úvahám o dalších hracích plochách pro nejmasovější sportovní odvětví. Tedy zatímní spokojenost i nespokojenost hnací motor pro činnost zbraslavského sportovního klubu - existuje a vedení klubu se bude snažit, aby jméno naší městské části stále více pronikalo do povědomí pražské sportovní veřejnosti. V souvislosti s tím výbor také uvítá další zájemce o spolupráci na rozvoji sportovního vyžití zbraslavské mládeže. Karel Král, SK Zbraslav

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z )

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z ) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 11. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2015 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 8. 2016 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, R. Rejna, F. Gaspar,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 1 Zápis z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 29.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více