Střípky ze zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střípky ze zastupitelstva"

Transkript

1 Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma Bytovka na ulici Údolní 23 v budoucnu získá nástavbu. Nové byty pro sociálně potřebné vzniknou na domech Města Město si při prodeji bytů ponechalo ve svém vlastnictví dva bytové domy Údolní 23 a 9. května 24. Na Údolní 23 dojde k nástavbě dvou pater. Investiční akci čeká letos projekční příprava. Stavět by se mělo nejdřív příští rok. Dvě nová patra budou sloužit jako domy s pečovatelskou službou s tím, že v nich vzniknou i dva bezbariérové byty. Nástavbou ale rekonstrukce neskončí. S postupným odchodem nájemníků bude předělán celý dům ve stejném režimu, jak je to v domě na ulici 9. května 1. Město tím získá dalších 40 bytů s pečovatelskou službou. Ve svých plánech se zaměřuje hlavně na ty, kteří potřebují byty ze zdravotních důvodů. V seznamu o získání bytu v domově s pečovatelskou službou eviduje Město asi 70 zájemců. Počet bytů je dle slov starosty v nejbližším období dostatečný: Pokud byt nabídneme pěti šesti uchazečům, obvykle čtyři odstoupí s tím, že zatím byt nechtějí, protože jsou na tom zatím zdravotně dobře. S úpravou volných prostor na nové byty se ale letos začne v domě na Písečné. V rozpočtu je na tuto investiční akci připraveno 6 milionů Kč. RD BLANSKO POD SANATORKOU V stavba pasivních fiadov ch celopodsklepen ch RD s garáïí, zahradou. Vytápûní tepeln m ãerpadlem, rekuperace. Velmi nízké náklady na bydlení. Pfii rezervaci do konce dubna 2011 garantována niï í sazba DPH. K NASTùHOVÁNÍ JARO Zastupitelstvo schválilo rozpočet Města na rok 2011 První návrh rozpočtu byl asi o 500 milionů vyšší než možnosti Města. V několika jednacích kolech od listopadu loňského roku se podařilo vytvořit vyrovnaný rozpočet. K rozpočtu se konal seminář pro zastupitele. Účastnila se ho i opozice. Jediný větší problém představovala položka úspor energií ve školských zařízeních. Dlouho jsme zvažovali, zda budeme realizovat projekt revitalizace dvou základních a jedné mateřské školy za necelých 60 mil. Kč, který byl již dvakrát v rozpočtu. Z důvodu nutnosti uhrazení 34 milionů na stavbu kompostárny byly ale tyto prostředky kráceny, přiblížil jednání starosta města Blanska Lubomír Toufar. Rozhodnuto bylo nakonec nezateplovat kompletně, ale jen vyměnit okna ve čtyřech školách v ZŠ Erbenově (zde dokončit započatou výměnu), ZŠ Dvorské, MŠ Údolní a mimo původní plány také v ZŠ T. G. M. Celkový objem prostředků na tuto akci je 20 milionů, splatný ve dvou následujících letech. Z tohoto výčtu byla vynechána ZŠ Salmova, která výměnu oken rovněž nutně potřebuje, protože se kvůli úsporám zvažovalo její přesunutí. Plány na přesun byly ale nakonec přehodnoceny. V rozpočtu byla vytvořena poměrně velká kapitálová rezerva, tedy prostředků na investice. Ta je v roce 2011 ve výši 120,7 milionů korun. Což je nemalá částka, která přispěje k částečnému naplnění programového prohlášení. V jednosměrné ulici u pošty by mělo vzniknout 17 nových parkovacích míst. Parkování by mělo být letos vyřešeno také v ulicích Sloupečník, Pekařská. Za tři miliony korun proběhne digitalizace kina a 1,5 milionu je vyčleněno na dětská hřiště v Blansku. Na revitalizaci nádvoří a vnitřních prostor zámku je v rozpočtu vyčleněno 10 milionů Kč, ale použity budou jen za předpokladu získání dotace z regionálního operačního programu. Revitalizací by mělo projít i předzámčí. Když lidé» pokračování na straně 7 Starosta předal dárek prvnímu letošnímu blanenskému občánkovi. Na návštěvu za Aničkou se vydal na Zborovce. Anička Brázdová se narodila rodičům Michalovi a Kateřině Brázdovým hned první den v roce v podvečer. Po narození vážila 2,85 kg a měřila 49 cm. Maminka dostala od pana starosty Lubomíra Toufara kytičku, pro holčičku rodiče vybrali jako dárek od komise pro občanské záležitosti rady města náušničky. Z Otázek a odpovědí V noci ze čtvrtka na pátek února jsem přivolal policii, protože tři muži na střeše školky na ulici Rodkovského sprejovali fasádu a dokonce se u toho fotili. Bude těmto umělcům uloženo toto dílo na jejich vlastní náklady odstranit? Ne každému se tyto výtvory líbí. Tato událost byla oznámena na Policii České republiky, tudíž ve věci nedisponujeme žádnými bližšími informacemi. Obecně lze říci, že trestní řízení řeší i náhradu škody, kterou odsouzenému může uložit soud. Martin Lepka, ředitel MP» pokračování na straně 2 Střípky ze zastupitelstva Zastupitelstvo na svém 3. zasedáním dne 8. března 2011 schválilo všemi přítomnými hlasy rozpočet na rok Tímto usnesením se otevírá možnost realizovat plánované investiční akce v částce přesahující 120 milionů korun. Byl rovněž schválen prodej pozemku pro výstavbu bytového domu na sídliště Sever III. Zastupitelstvo města na tomto zasedání podpořilo výstavbu rychlostní komunikace R43. Z důvodu zachování a zkvalitnění zdravotní péče zastupitelé odsouhlasili zařazení Nemocnice do připravované Koncepce lůžkové péče v Jihomoravském kraji a zástupci Města i nemocnice se zúčastní procesu zpracování této koncepce. Celkem bylo projednáno 23 bodů programu a jediné, co se opětovně nepodařilo, bylo obsazení funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Lubomír Toufar starosta města Blanska Jarní humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Tradiční jarní sbírka humanitárního materiálu se bude konat v pondělí dne 11. dubna od do hodin u dřevěného kostelíku Husova sboru na ul. Rodkovského v Blansku. Sebraný materiál je prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov předáván potřebným lidem jak u nás tak i ve světě. Současně probíhá i finanční sbírka na provoz Diakonie, která je předána pracovníkům Diakonie proti účetnímu potvrzení. Sbíráme: > Letní a zimní oblečení nepoškozené (dámské, pánské, dětské) > Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony > Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) > Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené > Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky > Obuv veškerou nepoškozenou > Hračky Prosíme, abyste posoudili, zda věci, které chcete darovat, jsou ještě použitelné. Věci, které vzít nemůžeme: > ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů > nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí > znečištěný a vlhký textil Věci prosíme zabalené do pevných igelitových pytlů, aby se nepoškodily transportem. Za vaši pomoc děkuje pořádající farnost Církve československé husitské v Blansku a Diakonie Broumov. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 6. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, jednotky č. 1181/8 o výměře 28,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/ v pořadí: 1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu Kč 2. manželé Dobisovi,, za kupní cenu Kč 3. paní Švancarová, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, jednotky č. 1186/3 o výměře 31,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3135/ v pořadí: 1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu Kč 2. pan Musil,, za kupní cenu Kč 3. pan Kaláb,, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup části pozemku p. č. 523/29 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 130 m² (pouze takové části, která bude dotčena stavbou cyklostezky) od vlastníka pozemku, za dohodnutou cenu 240 Kč/m 2. Rada doporučuje zastupitelstvu podpořit co nejdřívější výstavbu silnice R43 a vyslovit podporu připravované petici na podporu výstavby R43 na území okresu, kterou bude koordinovat Jihomoravský kraj. Rada revokuje usnesení č. 9 z 5. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí informaci k připravované Koncepci lůžkové péče v JMK a doporučuje projednat materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací , h - sportovní a ubytovací areál TJ Metra naproti lázním, mlýn, garáže a rekreační oblast za areálem Správy silnic, areál zimního stadionu, areál lázní - výrobní podnik Ševčík za mlýnem včetně přilehlých objektů, rekreační oblast Obecná za výrobním podnikem Ševčík , h - ul. Poříčí objekty č. o. 18, 20, 20A, 22, ul. Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátkou pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátké obě strany ulice po dům č. o. 52 kromě objektu č. o. 33 (učiliště) - ul. Čelakovského dům č. o. 1, ul. Dobrovského, ul. Dvorská od kruhového objezdu po ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla) - ul. Jiráskova, ul. Konečná, ul. Krátká dům č. o. 1, ul. Křižkovského od ul. Dvorské po domy č. o. 44 a 47, ul. Mánesova od ul. Bezručovy po d. č. 23, ul. Pražská dům č. o. 4 (služebna plynáren) - ul. Příční, ul. Příkrá, ul. Sukova, ul. Tylova , h - ul. Okružní, domy č. o (lichá čísla), ul. Pekařská, domy č. o (sudá čísla), ul. Sloupečník od domů č. o. 5 a 18 po domy č. o. 75 a , h - ul. Zborovecká areál pekáren, ul. Pražská d. č. 2, 4, areály Stavebnin, fy SITA a výkupny surovin - ul. Sloupečník, domy č. o. la, 1, 3, 6 16 (sudá čísla), garáže - ul. Pekařská d. č. 2 6 (sudá čísla) - ul. Bezručova d. č. 52A, 54, 56, , h - ul. Absolonova, ul. Salmova - ul. Dvorská domy (sudá čísla), vodárna a RS plynu u hřbitova - ul. Horní Palava domy č. 59, 61, 63 a garáže vedle 6. 4., h - ul. Mlýnská od ul. Poříčí po ul. Bezručovu, ul. Poříčí domy č (sudá čísla) + autobazar - ul. Divišova, ul. U Vodárny, ul. Krátká kromě domu č. o. 1 - ul. Žalkovského, ul. Družstevní, ul. A. Skotáka, ul. K. J. Mašky - ul. Vodní od ul. Mlýnské po ul. K. J. Mašky a sudá čísla části ul. Vodní odbočující z ul. Rožmitálovy (domy č. o. 4, 6, 8, 10, 12) - ul. Bezručova od nám. Svobody po ul. Krátkou levá strana lichá čísla část náměstí Svobody od obchodního domu po městský úřad (domy č. o. 3, 4,... 7, 8, 8A, 8B) a vietnamské obchody u křižovatky s ul. Dol. Palava 6. 4., h - areály firem SBD Macocha, TATSUNO BENČ, garáže na ul. Pražská v sousedství fy SBD Macocha 8. 4., h - ul. Pražská od ul. Zborovecká po d. č. 64, ul. Zborovecká (netýká se pekáren) - ul. Krajní, ul. Okružní od ul. Zborovecké po ul. Cihlářskou kromě nového bytového domu č. o. lb - ul. Kamnářská domy č. 1 5 (lichá čísla), ul. Cihlářská od domů č. o. 1, 2 po č. o. 12, 13 - ul. Pekařská garáže u parkoviště nad pekárnami 8. 4., h - ul. Kamnářská, domy č. o. 4, 6 - ul. Okružní dům č. o. 2 (nákup. středisko), garáže u domu č. o ul. Pekařská domy č. o. 3, 5, 7 a garáže u nákupního střediska Z Otázek a odpovědí» pokračování ze strany 1 Proč není na začátku ulice Zátiší značka Slepá ulice? Tato ulice končí strmým svahem (na rozdíl od propojení s ulicí Jílovou, jak je nesprávně zakresleno ve všech mapách) a auta se na konci ulice obtížně otáčejí. Děkuji za upozornění, na jaře značku doplníme. Miroslav Pokorný vedoucí odboru KOM Nebylo by špatné z bývalé hasičské zbrojnice udělat třeba hasičské muzeum. Jak se přikláníte k tomuto návrhu? Myslíte, že by to šlo zrealizovat? Děkuji Vám za námět, který jste tímto způsobem sdělil. Jsem rád, že na článek ve sdělovacích prostředcích zareagovalo více občanů nejen z Blanska. V současné době se mapují požadavky dotčených subjektů i vlastníků nejbližších nemovitostí a bude se hledat optimální řešení této části centra města, které se to určitě zaslouží. Záměrem je zpracování studie ve více variantách, ke kterým budou mít občané možnost se vyjádřit. Lubomír Toufar starosta města Blanska Bylo by možné vybudovat chodník na ulici Čapkově, konkrétně v úseku ze sídliště Písečná na ulici Údolní? Je to nejkratší cesta, bohužel mnohdy kvůli autům dost nebezpečná. Je možné dát odpadkový koš k dětskému pískovišti pod modrou bytovkou na Písečné? Není tam ani jeden. O vybudování chodníku zatím neuvažujeme. Především pro bezpečný pohyb chodců je na Vámi uváděném úseku osazena dopravní značka Zákaz vjezdu. To, že není řidiči respektována, je jiná věc. Vaši připomínku předávám městské policii. Odpadkový koš bude doplněn jak to dovolí povětrnostní podmínky. Miroslav Pokorný vedoucí odboru KOM Nemohla by městská policie posílit hlídky ve středu Blanska? Po loupežném přepadení dítěte mladíkem romského původu se obávám o bezpečí občanů Blanska. Dnes jsem zahlédla při jízdě autem, jak parta mladíků romské národnosti krade květináč na nám. Svobody u prodejny Helenka. Tento incident jsem nenahlásila, jelikož znám bleskovou reakci městské policie. Doteď si to vyčítám. Proto píšu. Nemohla by městská policie posílit hlídky ve středu Blanska, když ví, že se tady tato skupina výtržníků pohybuje? Jak můžete využít kamerový systém? Úvodem bych Vás rád ubezpečil, že v současné době nenastal z hlediska páchání kriminality ve městě Blansku žádný alarmující stav. Samozřejmě ani našemu městu se kriminalita nevyhýbá. Dokladem toho je i Vámi uváděný případ loupeže, který však Policie České republiky téměř okamžitě objasnila a pachatele zadržela. Co se týká druhého případu, údajné krádeže květináče, je opravdu velká škoda, že jste nezatelefonovala na naši linku 156. Stálo by Vás to určitě méně času, než napsání tohoto dotazu. Nevím, jakou máte zkušenost s naší bleskovou reakcí, ale mohu Vám uvést nespočet podobných případů, na které městská policie neprodleně reagovala a vyřešila je, i třeba s pomocí městského kamerového dohlížecího systému, který provozujeme. I přesto se pokusíme v předmětné věci provést maximum, i když šance na vypátrání viníků je z důvodu časového prodlení malá. Martin Lepka ředitel MP Počítá i Městský úřad v Blansku se snížením přebujelého úřednictva a šetřením snížením platů v rámci avizovaných úspor 10 % z platu úředníků dolů? Než se dostanu k současnému stavu, dovolím si malou vzpomínku na minulost. V roce 2003 jsme přebírali činnosti ze zrušeného okresního úřadu. S tím jsme přebírali i zaměstnance. Už tehdy jsme přijali méně lidí, než nám bylo doporučováno a než vykonávalo tyto agendy na okresním úřadě. Bylo dost úřadů, které nepostupovaly tak jako my. Po bližším se seznamování s přebranými agendami jsme v následném období neustále prováděli redukce stavu zaměstnanců. A to i přes to, že s některými novými zákony jsme dostávali nové úkoly k zajišťování. Snižování stavů jsme řešili nenásilně, tedy odchody do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. A zase vím, že tímto způsobem nepostupovalo hodně úřadů. My jsme takto od roku 2003 snížili 16,9 pracovních úvazků (což je přes 10 % úředníků). V rámci porovnávání úřadů asi před 4 lety vyšlo, že náš stav úředníků je na 80 % krajského průměru. Dnes je populární skokové snižování stavů úředníků. Dělají to hlavně ti, kteří nepostupovali tak jako my a nešetřili průběžně. A to už vůbec nemluvím o odstupném, které my jsme nemuseli vyplácet. Tím nechci říct, že i nadále nehledáme úspory ve stavu úředníků. Snižování ale vždy budeme provádět tak, aby nedošlo ke snížení komfortu služeb pro občany a aby byla zajištěna zastupitelnost. Josef Kupčík tajemník MěÚ Kdy tento rok proběhne zápis do mateřských škol? Kolik dětí se do MŠ dostane? Tedy kolik volných míst je v současné době v mateřských školách? Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/12 je naplánován na pondělí 9. května Žádost bude možno podat na všech blanenských mateřských školách v době od 9.00 do hodin. V současné době je na blanenských mateřských školách 204 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Počet volných míst bude ovlivněn počtem podaných žádostí o odklad plnění povinné školní docházky. František Alexa odbor školství Můj syn bydlí se svou družkou a třemi dětmi v garsonce 1+1 v Blansku na ul. 9. května. Je to byt městského úřadu. Je možné požádat o výměnu bytu za větší, pokud ano, na koho se mají obrátit? Pokud nejde vyměnit, jsou u vás v nabídce byty po neplatičích, které nabízíte zájemcům? A za jakých podmínek? U nás např. na úřadě nabízí tyto byty a formou obálek ve kterých zájemci nabídnou obnos, za který by tento byt koupili. Kdo nabídne víc, byt dostane. Je to u Vás na úřadě taky možné? Město výměny bytů nezprostředkovává. Byty vyměňovat lze, ale druhého účastníka si musíte sami najít. Potom se dostavíte na oddělení bytového a nebytového hospodářství, kde bude sepsána dohoda o výměně. Byty po neplatičích způsobem, jaký popisujete, nenabízíme. Pokud se uvolní byt 2+1 a větší, je vypisováno výběrové řízení na pronájem, které je s podmínkami zveřejněno na úřední desce města. Ilona Peterková odd. bytového a nebytového hospodářství Krátký výčet připravovaných investičních akcí v roce Kompostárna V červnu 2011 bude uvedena do trvalého provozu. Celkové náklady cca 60 mil. Kč, dotace z operačního programu Životní prostředí cca 16,8 mil. Kč. Kapacita kompostárny tun/rok biologicky rozložitelného odpadu. Hořice, oprava komunikace Jedná se o opravu části vozovky Olešná Hořice, a části místní komunikace, bude-li uzavřena smlouva o spolupráci s Lesy města Brna a manželi Polákovými u ranče na Hořicích. V rozpočtu města 1 mil. Kč. Autobusové zastávky Budou realizovány dvě zastávky z balíku 6 projekčně a legislativně připravených autobusových zastávek, a to 2 Podlesí, 3 9. května, 1 nám. Republiky. Projekčně na rok 2012 budou připravovány další zastávky např. na Zborovcích a další., rekonstrukce komunikace Hybešova Výměna kanalizace, vodovodu, nový chodník, nová šikmá parkovací stání, nový povrch vozovky. Nárůst parkování oproti stávajícímu stavu +17 parkovacích míst. Cyklostezka, -Ráječko Navazujeme na cyklostezku obce Ráječko, které požádá o dotaci na část podél krajské vozovky. Naše část se týká severní části průmyslové zóny. V případě obdržení dotace ze SFDI dojde k propojení od chodníku v průmyslové zóně, kde cyklisté mohou využít zpevnění podél tohoto chodníku mlatem a déle pokračovat po asfaltové cyklostezce až k čerpací stanici odpadních vod v obci Ráječko. Horní Lhota, Na Strážném Rekonstrukce vozovky navazující na provedenou rekonstrukci v roce 2008 u Kaštanu. Rekonstrukce odstraní mlatový povrch stávající vozovky., Pekařská-Sloupečník Rekonstrukce veřejného prostranství spočívající ve vybudování chodníku, parkovacích stání, úpravy zeleně, rekonstrukce části kanalizace. Připravované investiční akce v roce 2011 Těchov, chodníky V tomto roce plánujeme zajistit pochůzí pás (bude-li to možné i chodník) mimo vlastní vozovku v horní části obce, kde v současnosti není možný pohyb chodců jinak než po krajské vozovce. Zámek, obnova Bude žádáno o dotaci z ROP Jihovýchod, rekonstrukce nádvoří, výtah, WC, realizace nové muzejní expozice Reichenbachova laboratoř, expozice Blansek Moravský kras, audiovizuální síň Dětská hřiště Požádáno o dotaci na hřiště Zborovce. Situováno bude nad obchodním centrem. Městské lázně Rekonstrukce vzduchotechniky. Regenerace sídliště Sever Požádáno o dotaci na I. etapu na MMR ve výši 4 mil. Kč. Předpokládaná výše realizačních nákladů 7 mil. Kč. Dětské hřiště Sever, parkování mezi výškovými budovami nad Sýpkou veřejná prostranství. V projektové přípravě II. etapa ulice Absolonova. Nový územní plán financování Dotace z evropských fondů, integrovaného operačního programu ve výši 1,6 mil. Kč. Náklady dle SOD 2,2 mil. Kč. Sběrné středisko odpadů Přislíbena dotace z evropských fondů, operačního programu Životní prostředí ve výši cca 40 mil. Kč. Výše investičních nákladů bude v letošním roce tendrována (tzn. výběr dodavatelské firmy). Předpoklad zahájení jaro Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32 Vznik nových 9 bytů. Požádáno o dotaci na MMR pro 8 nových bytů (uznatelné). Celkem zrekonstruováno či přebudováno 15 bytů. Dům s pečovatelskou službou, Údolní 23 V projektové přípravě pro realizaci 2012, včetně úpravy komunikace ulice Údolní. Celkem 16 nových bytů, z toho dva byty bezbariérové. odbor investic a územního rozvoje

3 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma 3 Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2010 Městský úřad v Blansku, odbor sociálních věcí vyplácel v roce 2010 dávky pomoci v hmotné nouzi do 432 domácností (v roce 2009 to bylo 354 domácností). Příspěvek na živobytí dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě nebo rodině, pokud jejich příjmy (po odečtení přiměřených nákladů na bydlení) nedosahují částky živobytí. V roce 2010 byly vyplaceny dávky ve výši tis. Kč. Doplatek na bydlení řeší situace při nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. V roce 2010 byly vyplaceny dávky ve výši 313 tis. Kč. Kromě těchto dávek přiznal odbor soc. věcí dávky mimořádné okamžité pomoci ve výši 44 tis. Kč. Vliv na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi má především míra nezaměstnanosti v našem regionu a také to, že prudce vzrostla skupina osob bez přístřeší (s trvalým pobytem na adrese ohlašovny úřadu). Osoby, které pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi déle než 6 kalendářních měsíců, mohou využít veřejné služby, kterou zřídilo Město ve snaze těmto lidem pomoci. Jde zejména o zapojení se do prací na zlepšení životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Při odpracování určitého počtu hodin se zvedne částka živobytí těchto osob, to znamená, že mohou dostat více peněz. Zapojení klientů do veřejné služby v roce 2010: 9 klientů (blanenských občanů) pracovalo ve veřejné službě pro Město 5 klientů (blanenských občanů) pracovalo ve veřejné službě v jiném městě 10 klientů z ostatních obcí pracovalo ve veřejné nebo dobrovolnické službě v obci nebo u nestátní organizace odbor sociálních věcí Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji Od října do prosince 2010 probíhal v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, na území města Blanska a dále ve vybraných obcích správního obvodu výzkum potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb. Výstupy jsou veřejně dostupné na socialni/komunitni-planovaniindex.php. Cílem celého projektu je zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Výstupy budou podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Ze strany zástupců ORP byly preferovány analýzy mezi zástupci cílových skupin: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež do 26 let a rodina, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností bylo k evidováno 43 obcí, 24 částí obcí, 336 ulic, adres. Ve správní oblasti bylo k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je mužů nad 15 let, chlapců do 15 let, žen nad 15 let, dívek do 15 let. Sběr dat probíhal formou skupinových diskusí a dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku a polostandardizovaných rozhovorů. Výstupy z výzkumu: Problémy vidí dotazovaní respondenti: v nedostatečné informovanosti, v jednání na úřadech, v nedostatku finančních prostředků, kterými sami disponují, v bariérových přístupech do některých veřejných budov a v dopravě, v nedostatečné nabídce aktivit pro volný čas (tak odpovídala dotazovaná mládež a osoby se zdravotním postižením), v krátké otevírací době nízkoprahového klubu pro děti a mládež, v nedostatečné zajištěnosti terénních i pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory, v nevhodných toaletách pro vozíčkáře ve veřejných budovách a restauracích, Finanční úřad rozšiřuje na konci března úřední hodiny V letošním roce je posledním termínem pro podání přiznání pátek Finanční úřad je otevřen denně do hodin, pokladna je v tyto dny otevřena do hodin. Doporučujeme vyplnění daňového přiznání prostřednictvím IN- TERNETU, touto formou je daň automaticky spočítána, vyplněný formulář po jeho vytisknutí a podpisu je připraven k odevzdání. Kontakt: webové stránky České daňové správy (Daňové tiskopisy => Interaktivní formuláře). Rozšířené úřední hodiny na finančním úřadu v Blansku den datum podatelna oddělení DPFO pokladna pondělí úterý středa čtvrtek pátek Ing. Hana Šenkýřová, v.r. ředitelka Finančního úřadu v Blansku Deratizace ve městě Blansku V období březen červen 2011 bude v Blansku prováděna ohnisková deratizace. Deratizaci provede firma SEN- TRAC spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. Odbor komunální údržby i nadále shromažďuje informace od občanů o výskytu hlodavců. Požadavky občanů a případné aktuální problémy budou řešeny kdykoliv v průběhu roku. V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město, telefon odbor komunální údržby v nedostatku parkovacích míst, v nedostatku dětských hřišť, školek a stravovacích možností pro děti se specifickými dietami, v nedostatku chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, v nedostatečné nabídce center rehabilitace Výše uvedené výsledky budou společně s informacemi jedním z podkladů pro formulaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období Jsou zajímavou zpětnou vazbou i pro Město, které komunitně plánuje v oblasti sociálních služeb již od roku Plánovací proces Města je finančně podpořen na základě Smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Město obdrželo dotaci ve výši 100 tis. Kč na období odbor sociálních věcí Příprava na život s miminkem Centrum PRO, Sladkovského 2B bude pořádat další cyklus pro těhotné ženy od 16. týdne těhotenství Příprava na život s miminkem pro přihlášené těhotné ženy. Cyklus sedmi dvouhodinových lekcí je zaměřen na přípravu k porodu, kojení, péče o novorozence a kondiční cvičení v těhotenství. Kurz vede porodní asistentka paní Anna Kafoňková a laktační poradkyně Jitka Pokorná. Více informací a přihlášky na tel. čísle nebo em Svoz komunálního odpadu ve svátek 25. dubna 2011 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o velikonočním pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání. odbor komunální údržby Zahájení turistické sezony 2011 neděle Více na Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2011 Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2011 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny opět pouze 2 (duben, září). Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů. datum stanoviště Lažánky, u hřiště Lažánky, Márovky Klepačov, u obchodu Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, tenisový kurt května, u kotelny Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů. datum den čas stanoviště pátek Husova, hotel Probe Hybešova, parkoviště Erbenova, u školy sobota Hořice, u has. nádrže Olešná, u hasičky Klepačov, kult. dům Dolní Lhota, u pomníku Horní Lhota, u hasičky pátek Divišova, u MŠ Dvorská, parkoviště u restaurace Sýpka Zborovce, za Avaxem sobota Češkovice, u RD Obůrka, u hasičky Těchov, u kulturního domu Lažánky, dolní konec kamnárna Lažánky, u hasičky odbor komunální údržby Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, u koupaliště Dolní Lhota, u školy Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u hasičky Hořice, u požární nádrže odbor komunální údržby Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka h, v pátek h a v sobotu 8 12 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče (ledničky, mrazáky, pračky, sušičky...) 2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy...) 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony...) 4. spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje...) 5. osvětlovací zařízení (žárovky, trubicové a úsporné zářivky i výbojky...) 6. elektrické a a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika...) 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport...) SSO Horní Lhota SSO v ul. Na Brankách Cesta ve tmě soutěž vodicích psů pro nevidomé Zkoušeli jste si někdy zavřít oči a projít se po louce, uvařit oběd, něco vytvořit? Myslíte si, že to není možné? Existují lidé, pro které je tento stav celoživotní skutečností. Právě jim pomáhají vodicí psi. Ztráta nebo vážné porušení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen ztěžka věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc. Jedním z řešení je vodicí pes. Soutěž vodicích psů se v Blansku koná již poosmé. Dohlížet na správný průběh budou instruktoři ze školy pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka. Start i cíl je v pátek 8. dubna 2011 na náměstí Svobody, zahájení v 9.30 h, přepokládané vyhlášení vítězů v h. Stejně jako v minulých letech je připraven doprovodný program pro veřejnost, který má přiblížit svět zrakově postižených zdravým lidem. Např.: simulací zrakových vad, chůzí s bílou holí nebo ukázkou kompenzačních pomůcek. Přijďte se podívat, jak pes pomáhá nevidomému člověku při jeho orientaci v prostoru a samostatném pohybu. Na soutěž se zapsalo 20 držitelů vodicích psů z ČR, SR a Polska. PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE SLEZÁK AKCE PVC montáž a pokládka broušení parket plovoucí podlahy PVC dodávka materiálu volejte Tel

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne ,

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne , Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 24. února 2015 v 18:00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Bolatice OUBOL/438/2015 6/3 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Zápis z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016 na MÚ v Žatci Přítomni: členové: tajemník komise: hosté: ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Kopřivová Špička, Dobruský, Solar

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Oživení zámeckého parku Šenov

Oživení zámeckého parku Šenov Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Oživení zámeckého parku Šenov Zadavatel: Město Šenov sídlo Radniční náměstí 300 739 34 Šenov Statutární zástupce: Ing. Jan Blažek Kontaktní osoba: Ing.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více