Střípky ze zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střípky ze zastupitelstva"

Transkript

1 Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma Bytovka na ulici Údolní 23 v budoucnu získá nástavbu. Nové byty pro sociálně potřebné vzniknou na domech Města Město si při prodeji bytů ponechalo ve svém vlastnictví dva bytové domy Údolní 23 a 9. května 24. Na Údolní 23 dojde k nástavbě dvou pater. Investiční akci čeká letos projekční příprava. Stavět by se mělo nejdřív příští rok. Dvě nová patra budou sloužit jako domy s pečovatelskou službou s tím, že v nich vzniknou i dva bezbariérové byty. Nástavbou ale rekonstrukce neskončí. S postupným odchodem nájemníků bude předělán celý dům ve stejném režimu, jak je to v domě na ulici 9. května 1. Město tím získá dalších 40 bytů s pečovatelskou službou. Ve svých plánech se zaměřuje hlavně na ty, kteří potřebují byty ze zdravotních důvodů. V seznamu o získání bytu v domově s pečovatelskou službou eviduje Město asi 70 zájemců. Počet bytů je dle slov starosty v nejbližším období dostatečný: Pokud byt nabídneme pěti šesti uchazečům, obvykle čtyři odstoupí s tím, že zatím byt nechtějí, protože jsou na tom zatím zdravotně dobře. S úpravou volných prostor na nové byty se ale letos začne v domě na Písečné. V rozpočtu je na tuto investiční akci připraveno 6 milionů Kč. RD BLANSKO POD SANATORKOU V stavba pasivních fiadov ch celopodsklepen ch RD s garáïí, zahradou. Vytápûní tepeln m ãerpadlem, rekuperace. Velmi nízké náklady na bydlení. Pfii rezervaci do konce dubna 2011 garantována niï í sazba DPH. K NASTùHOVÁNÍ JARO Zastupitelstvo schválilo rozpočet Města na rok 2011 První návrh rozpočtu byl asi o 500 milionů vyšší než možnosti Města. V několika jednacích kolech od listopadu loňského roku se podařilo vytvořit vyrovnaný rozpočet. K rozpočtu se konal seminář pro zastupitele. Účastnila se ho i opozice. Jediný větší problém představovala položka úspor energií ve školských zařízeních. Dlouho jsme zvažovali, zda budeme realizovat projekt revitalizace dvou základních a jedné mateřské školy za necelých 60 mil. Kč, který byl již dvakrát v rozpočtu. Z důvodu nutnosti uhrazení 34 milionů na stavbu kompostárny byly ale tyto prostředky kráceny, přiblížil jednání starosta města Blanska Lubomír Toufar. Rozhodnuto bylo nakonec nezateplovat kompletně, ale jen vyměnit okna ve čtyřech školách v ZŠ Erbenově (zde dokončit započatou výměnu), ZŠ Dvorské, MŠ Údolní a mimo původní plány také v ZŠ T. G. M. Celkový objem prostředků na tuto akci je 20 milionů, splatný ve dvou následujících letech. Z tohoto výčtu byla vynechána ZŠ Salmova, která výměnu oken rovněž nutně potřebuje, protože se kvůli úsporám zvažovalo její přesunutí. Plány na přesun byly ale nakonec přehodnoceny. V rozpočtu byla vytvořena poměrně velká kapitálová rezerva, tedy prostředků na investice. Ta je v roce 2011 ve výši 120,7 milionů korun. Což je nemalá částka, která přispěje k částečnému naplnění programového prohlášení. V jednosměrné ulici u pošty by mělo vzniknout 17 nových parkovacích míst. Parkování by mělo být letos vyřešeno také v ulicích Sloupečník, Pekařská. Za tři miliony korun proběhne digitalizace kina a 1,5 milionu je vyčleněno na dětská hřiště v Blansku. Na revitalizaci nádvoří a vnitřních prostor zámku je v rozpočtu vyčleněno 10 milionů Kč, ale použity budou jen za předpokladu získání dotace z regionálního operačního programu. Revitalizací by mělo projít i předzámčí. Když lidé» pokračování na straně 7 Starosta předal dárek prvnímu letošnímu blanenskému občánkovi. Na návštěvu za Aničkou se vydal na Zborovce. Anička Brázdová se narodila rodičům Michalovi a Kateřině Brázdovým hned první den v roce v podvečer. Po narození vážila 2,85 kg a měřila 49 cm. Maminka dostala od pana starosty Lubomíra Toufara kytičku, pro holčičku rodiče vybrali jako dárek od komise pro občanské záležitosti rady města náušničky. Z Otázek a odpovědí V noci ze čtvrtka na pátek února jsem přivolal policii, protože tři muži na střeše školky na ulici Rodkovského sprejovali fasádu a dokonce se u toho fotili. Bude těmto umělcům uloženo toto dílo na jejich vlastní náklady odstranit? Ne každému se tyto výtvory líbí. Tato událost byla oznámena na Policii České republiky, tudíž ve věci nedisponujeme žádnými bližšími informacemi. Obecně lze říci, že trestní řízení řeší i náhradu škody, kterou odsouzenému může uložit soud. Martin Lepka, ředitel MP» pokračování na straně 2 Střípky ze zastupitelstva Zastupitelstvo na svém 3. zasedáním dne 8. března 2011 schválilo všemi přítomnými hlasy rozpočet na rok Tímto usnesením se otevírá možnost realizovat plánované investiční akce v částce přesahující 120 milionů korun. Byl rovněž schválen prodej pozemku pro výstavbu bytového domu na sídliště Sever III. Zastupitelstvo města na tomto zasedání podpořilo výstavbu rychlostní komunikace R43. Z důvodu zachování a zkvalitnění zdravotní péče zastupitelé odsouhlasili zařazení Nemocnice do připravované Koncepce lůžkové péče v Jihomoravském kraji a zástupci Města i nemocnice se zúčastní procesu zpracování této koncepce. Celkem bylo projednáno 23 bodů programu a jediné, co se opětovně nepodařilo, bylo obsazení funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Lubomír Toufar starosta města Blanska Jarní humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Tradiční jarní sbírka humanitárního materiálu se bude konat v pondělí dne 11. dubna od do hodin u dřevěného kostelíku Husova sboru na ul. Rodkovského v Blansku. Sebraný materiál je prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov předáván potřebným lidem jak u nás tak i ve světě. Současně probíhá i finanční sbírka na provoz Diakonie, která je předána pracovníkům Diakonie proti účetnímu potvrzení. Sbíráme: > Letní a zimní oblečení nepoškozené (dámské, pánské, dětské) > Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony > Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) > Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené > Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky > Obuv veškerou nepoškozenou > Hračky Prosíme, abyste posoudili, zda věci, které chcete darovat, jsou ještě použitelné. Věci, které vzít nemůžeme: > ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů > nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí > znečištěný a vlhký textil Věci prosíme zabalené do pevných igelitových pytlů, aby se nepoškodily transportem. Za vaši pomoc děkuje pořádající farnost Církve československé husitské v Blansku a Diakonie Broumov. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 6. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, jednotky č. 1181/8 o výměře 28,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/ v pořadí: 1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu Kč 2. manželé Dobisovi,, za kupní cenu Kč 3. paní Švancarová, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, jednotky č. 1186/3 o výměře 31,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3135/ v pořadí: 1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu Kč 2. pan Musil,, za kupní cenu Kč 3. pan Kaláb,, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup části pozemku p. č. 523/29 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 130 m² (pouze takové části, která bude dotčena stavbou cyklostezky) od vlastníka pozemku, za dohodnutou cenu 240 Kč/m 2. Rada doporučuje zastupitelstvu podpořit co nejdřívější výstavbu silnice R43 a vyslovit podporu připravované petici na podporu výstavby R43 na území okresu, kterou bude koordinovat Jihomoravský kraj. Rada revokuje usnesení č. 9 z 5. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí informaci k připravované Koncepci lůžkové péče v JMK a doporučuje projednat materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací , h - sportovní a ubytovací areál TJ Metra naproti lázním, mlýn, garáže a rekreační oblast za areálem Správy silnic, areál zimního stadionu, areál lázní - výrobní podnik Ševčík za mlýnem včetně přilehlých objektů, rekreační oblast Obecná za výrobním podnikem Ševčík , h - ul. Poříčí objekty č. o. 18, 20, 20A, 22, ul. Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátkou pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátké obě strany ulice po dům č. o. 52 kromě objektu č. o. 33 (učiliště) - ul. Čelakovského dům č. o. 1, ul. Dobrovského, ul. Dvorská od kruhového objezdu po ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla) - ul. Jiráskova, ul. Konečná, ul. Krátká dům č. o. 1, ul. Křižkovského od ul. Dvorské po domy č. o. 44 a 47, ul. Mánesova od ul. Bezručovy po d. č. 23, ul. Pražská dům č. o. 4 (služebna plynáren) - ul. Příční, ul. Příkrá, ul. Sukova, ul. Tylova , h - ul. Okružní, domy č. o (lichá čísla), ul. Pekařská, domy č. o (sudá čísla), ul. Sloupečník od domů č. o. 5 a 18 po domy č. o. 75 a , h - ul. Zborovecká areál pekáren, ul. Pražská d. č. 2, 4, areály Stavebnin, fy SITA a výkupny surovin - ul. Sloupečník, domy č. o. la, 1, 3, 6 16 (sudá čísla), garáže - ul. Pekařská d. č. 2 6 (sudá čísla) - ul. Bezručova d. č. 52A, 54, 56, , h - ul. Absolonova, ul. Salmova - ul. Dvorská domy (sudá čísla), vodárna a RS plynu u hřbitova - ul. Horní Palava domy č. 59, 61, 63 a garáže vedle 6. 4., h - ul. Mlýnská od ul. Poříčí po ul. Bezručovu, ul. Poříčí domy č (sudá čísla) + autobazar - ul. Divišova, ul. U Vodárny, ul. Krátká kromě domu č. o. 1 - ul. Žalkovského, ul. Družstevní, ul. A. Skotáka, ul. K. J. Mašky - ul. Vodní od ul. Mlýnské po ul. K. J. Mašky a sudá čísla části ul. Vodní odbočující z ul. Rožmitálovy (domy č. o. 4, 6, 8, 10, 12) - ul. Bezručova od nám. Svobody po ul. Krátkou levá strana lichá čísla část náměstí Svobody od obchodního domu po městský úřad (domy č. o. 3, 4,... 7, 8, 8A, 8B) a vietnamské obchody u křižovatky s ul. Dol. Palava 6. 4., h - areály firem SBD Macocha, TATSUNO BENČ, garáže na ul. Pražská v sousedství fy SBD Macocha 8. 4., h - ul. Pražská od ul. Zborovecká po d. č. 64, ul. Zborovecká (netýká se pekáren) - ul. Krajní, ul. Okružní od ul. Zborovecké po ul. Cihlářskou kromě nového bytového domu č. o. lb - ul. Kamnářská domy č. 1 5 (lichá čísla), ul. Cihlářská od domů č. o. 1, 2 po č. o. 12, 13 - ul. Pekařská garáže u parkoviště nad pekárnami 8. 4., h - ul. Kamnářská, domy č. o. 4, 6 - ul. Okružní dům č. o. 2 (nákup. středisko), garáže u domu č. o ul. Pekařská domy č. o. 3, 5, 7 a garáže u nákupního střediska Z Otázek a odpovědí» pokračování ze strany 1 Proč není na začátku ulice Zátiší značka Slepá ulice? Tato ulice končí strmým svahem (na rozdíl od propojení s ulicí Jílovou, jak je nesprávně zakresleno ve všech mapách) a auta se na konci ulice obtížně otáčejí. Děkuji za upozornění, na jaře značku doplníme. Miroslav Pokorný vedoucí odboru KOM Nebylo by špatné z bývalé hasičské zbrojnice udělat třeba hasičské muzeum. Jak se přikláníte k tomuto návrhu? Myslíte, že by to šlo zrealizovat? Děkuji Vám za námět, který jste tímto způsobem sdělil. Jsem rád, že na článek ve sdělovacích prostředcích zareagovalo více občanů nejen z Blanska. V současné době se mapují požadavky dotčených subjektů i vlastníků nejbližších nemovitostí a bude se hledat optimální řešení této části centra města, které se to určitě zaslouží. Záměrem je zpracování studie ve více variantách, ke kterým budou mít občané možnost se vyjádřit. Lubomír Toufar starosta města Blanska Bylo by možné vybudovat chodník na ulici Čapkově, konkrétně v úseku ze sídliště Písečná na ulici Údolní? Je to nejkratší cesta, bohužel mnohdy kvůli autům dost nebezpečná. Je možné dát odpadkový koš k dětskému pískovišti pod modrou bytovkou na Písečné? Není tam ani jeden. O vybudování chodníku zatím neuvažujeme. Především pro bezpečný pohyb chodců je na Vámi uváděném úseku osazena dopravní značka Zákaz vjezdu. To, že není řidiči respektována, je jiná věc. Vaši připomínku předávám městské policii. Odpadkový koš bude doplněn jak to dovolí povětrnostní podmínky. Miroslav Pokorný vedoucí odboru KOM Nemohla by městská policie posílit hlídky ve středu Blanska? Po loupežném přepadení dítěte mladíkem romského původu se obávám o bezpečí občanů Blanska. Dnes jsem zahlédla při jízdě autem, jak parta mladíků romské národnosti krade květináč na nám. Svobody u prodejny Helenka. Tento incident jsem nenahlásila, jelikož znám bleskovou reakci městské policie. Doteď si to vyčítám. Proto píšu. Nemohla by městská policie posílit hlídky ve středu Blanska, když ví, že se tady tato skupina výtržníků pohybuje? Jak můžete využít kamerový systém? Úvodem bych Vás rád ubezpečil, že v současné době nenastal z hlediska páchání kriminality ve městě Blansku žádný alarmující stav. Samozřejmě ani našemu městu se kriminalita nevyhýbá. Dokladem toho je i Vámi uváděný případ loupeže, který však Policie České republiky téměř okamžitě objasnila a pachatele zadržela. Co se týká druhého případu, údajné krádeže květináče, je opravdu velká škoda, že jste nezatelefonovala na naši linku 156. Stálo by Vás to určitě méně času, než napsání tohoto dotazu. Nevím, jakou máte zkušenost s naší bleskovou reakcí, ale mohu Vám uvést nespočet podobných případů, na které městská policie neprodleně reagovala a vyřešila je, i třeba s pomocí městského kamerového dohlížecího systému, který provozujeme. I přesto se pokusíme v předmětné věci provést maximum, i když šance na vypátrání viníků je z důvodu časového prodlení malá. Martin Lepka ředitel MP Počítá i Městský úřad v Blansku se snížením přebujelého úřednictva a šetřením snížením platů v rámci avizovaných úspor 10 % z platu úředníků dolů? Než se dostanu k současnému stavu, dovolím si malou vzpomínku na minulost. V roce 2003 jsme přebírali činnosti ze zrušeného okresního úřadu. S tím jsme přebírali i zaměstnance. Už tehdy jsme přijali méně lidí, než nám bylo doporučováno a než vykonávalo tyto agendy na okresním úřadě. Bylo dost úřadů, které nepostupovaly tak jako my. Po bližším se seznamování s přebranými agendami jsme v následném období neustále prováděli redukce stavu zaměstnanců. A to i přes to, že s některými novými zákony jsme dostávali nové úkoly k zajišťování. Snižování stavů jsme řešili nenásilně, tedy odchody do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. A zase vím, že tímto způsobem nepostupovalo hodně úřadů. My jsme takto od roku 2003 snížili 16,9 pracovních úvazků (což je přes 10 % úředníků). V rámci porovnávání úřadů asi před 4 lety vyšlo, že náš stav úředníků je na 80 % krajského průměru. Dnes je populární skokové snižování stavů úředníků. Dělají to hlavně ti, kteří nepostupovali tak jako my a nešetřili průběžně. A to už vůbec nemluvím o odstupném, které my jsme nemuseli vyplácet. Tím nechci říct, že i nadále nehledáme úspory ve stavu úředníků. Snižování ale vždy budeme provádět tak, aby nedošlo ke snížení komfortu služeb pro občany a aby byla zajištěna zastupitelnost. Josef Kupčík tajemník MěÚ Kdy tento rok proběhne zápis do mateřských škol? Kolik dětí se do MŠ dostane? Tedy kolik volných míst je v současné době v mateřských školách? Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/12 je naplánován na pondělí 9. května Žádost bude možno podat na všech blanenských mateřských školách v době od 9.00 do hodin. V současné době je na blanenských mateřských školách 204 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Počet volných míst bude ovlivněn počtem podaných žádostí o odklad plnění povinné školní docházky. František Alexa odbor školství Můj syn bydlí se svou družkou a třemi dětmi v garsonce 1+1 v Blansku na ul. 9. května. Je to byt městského úřadu. Je možné požádat o výměnu bytu za větší, pokud ano, na koho se mají obrátit? Pokud nejde vyměnit, jsou u vás v nabídce byty po neplatičích, které nabízíte zájemcům? A za jakých podmínek? U nás např. na úřadě nabízí tyto byty a formou obálek ve kterých zájemci nabídnou obnos, za který by tento byt koupili. Kdo nabídne víc, byt dostane. Je to u Vás na úřadě taky možné? Město výměny bytů nezprostředkovává. Byty vyměňovat lze, ale druhého účastníka si musíte sami najít. Potom se dostavíte na oddělení bytového a nebytového hospodářství, kde bude sepsána dohoda o výměně. Byty po neplatičích způsobem, jaký popisujete, nenabízíme. Pokud se uvolní byt 2+1 a větší, je vypisováno výběrové řízení na pronájem, které je s podmínkami zveřejněno na úřední desce města. Ilona Peterková odd. bytového a nebytového hospodářství Krátký výčet připravovaných investičních akcí v roce Kompostárna V červnu 2011 bude uvedena do trvalého provozu. Celkové náklady cca 60 mil. Kč, dotace z operačního programu Životní prostředí cca 16,8 mil. Kč. Kapacita kompostárny tun/rok biologicky rozložitelného odpadu. Hořice, oprava komunikace Jedná se o opravu části vozovky Olešná Hořice, a části místní komunikace, bude-li uzavřena smlouva o spolupráci s Lesy města Brna a manželi Polákovými u ranče na Hořicích. V rozpočtu města 1 mil. Kč. Autobusové zastávky Budou realizovány dvě zastávky z balíku 6 projekčně a legislativně připravených autobusových zastávek, a to 2 Podlesí, 3 9. května, 1 nám. Republiky. Projekčně na rok 2012 budou připravovány další zastávky např. na Zborovcích a další., rekonstrukce komunikace Hybešova Výměna kanalizace, vodovodu, nový chodník, nová šikmá parkovací stání, nový povrch vozovky. Nárůst parkování oproti stávajícímu stavu +17 parkovacích míst. Cyklostezka, -Ráječko Navazujeme na cyklostezku obce Ráječko, které požádá o dotaci na část podél krajské vozovky. Naše část se týká severní části průmyslové zóny. V případě obdržení dotace ze SFDI dojde k propojení od chodníku v průmyslové zóně, kde cyklisté mohou využít zpevnění podél tohoto chodníku mlatem a déle pokračovat po asfaltové cyklostezce až k čerpací stanici odpadních vod v obci Ráječko. Horní Lhota, Na Strážném Rekonstrukce vozovky navazující na provedenou rekonstrukci v roce 2008 u Kaštanu. Rekonstrukce odstraní mlatový povrch stávající vozovky., Pekařská-Sloupečník Rekonstrukce veřejného prostranství spočívající ve vybudování chodníku, parkovacích stání, úpravy zeleně, rekonstrukce části kanalizace. Připravované investiční akce v roce 2011 Těchov, chodníky V tomto roce plánujeme zajistit pochůzí pás (bude-li to možné i chodník) mimo vlastní vozovku v horní části obce, kde v současnosti není možný pohyb chodců jinak než po krajské vozovce. Zámek, obnova Bude žádáno o dotaci z ROP Jihovýchod, rekonstrukce nádvoří, výtah, WC, realizace nové muzejní expozice Reichenbachova laboratoř, expozice Blansek Moravský kras, audiovizuální síň Dětská hřiště Požádáno o dotaci na hřiště Zborovce. Situováno bude nad obchodním centrem. Městské lázně Rekonstrukce vzduchotechniky. Regenerace sídliště Sever Požádáno o dotaci na I. etapu na MMR ve výši 4 mil. Kč. Předpokládaná výše realizačních nákladů 7 mil. Kč. Dětské hřiště Sever, parkování mezi výškovými budovami nad Sýpkou veřejná prostranství. V projektové přípravě II. etapa ulice Absolonova. Nový územní plán financování Dotace z evropských fondů, integrovaného operačního programu ve výši 1,6 mil. Kč. Náklady dle SOD 2,2 mil. Kč. Sběrné středisko odpadů Přislíbena dotace z evropských fondů, operačního programu Životní prostředí ve výši cca 40 mil. Kč. Výše investičních nákladů bude v letošním roce tendrována (tzn. výběr dodavatelské firmy). Předpoklad zahájení jaro Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32 Vznik nových 9 bytů. Požádáno o dotaci na MMR pro 8 nových bytů (uznatelné). Celkem zrekonstruováno či přebudováno 15 bytů. Dům s pečovatelskou službou, Údolní 23 V projektové přípravě pro realizaci 2012, včetně úpravy komunikace ulice Údolní. Celkem 16 nových bytů, z toho dva byty bezbariérové. odbor investic a územního rozvoje

3 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma 3 Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2010 Městský úřad v Blansku, odbor sociálních věcí vyplácel v roce 2010 dávky pomoci v hmotné nouzi do 432 domácností (v roce 2009 to bylo 354 domácností). Příspěvek na živobytí dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě nebo rodině, pokud jejich příjmy (po odečtení přiměřených nákladů na bydlení) nedosahují částky živobytí. V roce 2010 byly vyplaceny dávky ve výši tis. Kč. Doplatek na bydlení řeší situace při nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. V roce 2010 byly vyplaceny dávky ve výši 313 tis. Kč. Kromě těchto dávek přiznal odbor soc. věcí dávky mimořádné okamžité pomoci ve výši 44 tis. Kč. Vliv na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi má především míra nezaměstnanosti v našem regionu a také to, že prudce vzrostla skupina osob bez přístřeší (s trvalým pobytem na adrese ohlašovny úřadu). Osoby, které pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi déle než 6 kalendářních měsíců, mohou využít veřejné služby, kterou zřídilo Město ve snaze těmto lidem pomoci. Jde zejména o zapojení se do prací na zlepšení životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Při odpracování určitého počtu hodin se zvedne částka živobytí těchto osob, to znamená, že mohou dostat více peněz. Zapojení klientů do veřejné služby v roce 2010: 9 klientů (blanenských občanů) pracovalo ve veřejné službě pro Město 5 klientů (blanenských občanů) pracovalo ve veřejné službě v jiném městě 10 klientů z ostatních obcí pracovalo ve veřejné nebo dobrovolnické službě v obci nebo u nestátní organizace odbor sociálních věcí Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji Od října do prosince 2010 probíhal v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, na území města Blanska a dále ve vybraných obcích správního obvodu výzkum potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb. Výstupy jsou veřejně dostupné na socialni/komunitni-planovaniindex.php. Cílem celého projektu je zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Výstupy budou podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Ze strany zástupců ORP byly preferovány analýzy mezi zástupci cílových skupin: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež do 26 let a rodina, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností bylo k evidováno 43 obcí, 24 částí obcí, 336 ulic, adres. Ve správní oblasti bylo k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je mužů nad 15 let, chlapců do 15 let, žen nad 15 let, dívek do 15 let. Sběr dat probíhal formou skupinových diskusí a dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku a polostandardizovaných rozhovorů. Výstupy z výzkumu: Problémy vidí dotazovaní respondenti: v nedostatečné informovanosti, v jednání na úřadech, v nedostatku finančních prostředků, kterými sami disponují, v bariérových přístupech do některých veřejných budov a v dopravě, v nedostatečné nabídce aktivit pro volný čas (tak odpovídala dotazovaná mládež a osoby se zdravotním postižením), v krátké otevírací době nízkoprahového klubu pro děti a mládež, v nedostatečné zajištěnosti terénních i pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory, v nevhodných toaletách pro vozíčkáře ve veřejných budovách a restauracích, Finanční úřad rozšiřuje na konci března úřední hodiny V letošním roce je posledním termínem pro podání přiznání pátek Finanční úřad je otevřen denně do hodin, pokladna je v tyto dny otevřena do hodin. Doporučujeme vyplnění daňového přiznání prostřednictvím IN- TERNETU, touto formou je daň automaticky spočítána, vyplněný formulář po jeho vytisknutí a podpisu je připraven k odevzdání. Kontakt: webové stránky České daňové správy (Daňové tiskopisy => Interaktivní formuláře). Rozšířené úřední hodiny na finančním úřadu v Blansku den datum podatelna oddělení DPFO pokladna pondělí úterý středa čtvrtek pátek Ing. Hana Šenkýřová, v.r. ředitelka Finančního úřadu v Blansku Deratizace ve městě Blansku V období březen červen 2011 bude v Blansku prováděna ohnisková deratizace. Deratizaci provede firma SEN- TRAC spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. Odbor komunální údržby i nadále shromažďuje informace od občanů o výskytu hlodavců. Požadavky občanů a případné aktuální problémy budou řešeny kdykoliv v průběhu roku. V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město, telefon odbor komunální údržby v nedostatku parkovacích míst, v nedostatku dětských hřišť, školek a stravovacích možností pro děti se specifickými dietami, v nedostatku chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, v nedostatečné nabídce center rehabilitace Výše uvedené výsledky budou společně s informacemi jedním z podkladů pro formulaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období Jsou zajímavou zpětnou vazbou i pro Město, které komunitně plánuje v oblasti sociálních služeb již od roku Plánovací proces Města je finančně podpořen na základě Smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Město obdrželo dotaci ve výši 100 tis. Kč na období odbor sociálních věcí Příprava na život s miminkem Centrum PRO, Sladkovského 2B bude pořádat další cyklus pro těhotné ženy od 16. týdne těhotenství Příprava na život s miminkem pro přihlášené těhotné ženy. Cyklus sedmi dvouhodinových lekcí je zaměřen na přípravu k porodu, kojení, péče o novorozence a kondiční cvičení v těhotenství. Kurz vede porodní asistentka paní Anna Kafoňková a laktační poradkyně Jitka Pokorná. Více informací a přihlášky na tel. čísle nebo em Svoz komunálního odpadu ve svátek 25. dubna 2011 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o velikonočním pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání. odbor komunální údržby Zahájení turistické sezony 2011 neděle Více na Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2011 Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2011 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny opět pouze 2 (duben, září). Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů. datum stanoviště Lažánky, u hřiště Lažánky, Márovky Klepačov, u obchodu Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, tenisový kurt května, u kotelny Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů. datum den čas stanoviště pátek Husova, hotel Probe Hybešova, parkoviště Erbenova, u školy sobota Hořice, u has. nádrže Olešná, u hasičky Klepačov, kult. dům Dolní Lhota, u pomníku Horní Lhota, u hasičky pátek Divišova, u MŠ Dvorská, parkoviště u restaurace Sýpka Zborovce, za Avaxem sobota Češkovice, u RD Obůrka, u hasičky Těchov, u kulturního domu Lažánky, dolní konec kamnárna Lažánky, u hasičky odbor komunální údržby Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, u koupaliště Dolní Lhota, u školy Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u hasičky Hořice, u požární nádrže odbor komunální údržby Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka h, v pátek h a v sobotu 8 12 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče (ledničky, mrazáky, pračky, sušičky...) 2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy...) 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony...) 4. spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje...) 5. osvětlovací zařízení (žárovky, trubicové a úsporné zářivky i výbojky...) 6. elektrické a a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika...) 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport...) SSO Horní Lhota SSO v ul. Na Brankách Cesta ve tmě soutěž vodicích psů pro nevidomé Zkoušeli jste si někdy zavřít oči a projít se po louce, uvařit oběd, něco vytvořit? Myslíte si, že to není možné? Existují lidé, pro které je tento stav celoživotní skutečností. Právě jim pomáhají vodicí psi. Ztráta nebo vážné porušení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen ztěžka věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc. Jedním z řešení je vodicí pes. Soutěž vodicích psů se v Blansku koná již poosmé. Dohlížet na správný průběh budou instruktoři ze školy pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka. Start i cíl je v pátek 8. dubna 2011 na náměstí Svobody, zahájení v 9.30 h, přepokládané vyhlášení vítězů v h. Stejně jako v minulých letech je připraven doprovodný program pro veřejnost, který má přiblížit svět zrakově postižených zdravým lidem. Např.: simulací zrakových vad, chůzí s bílou holí nebo ukázkou kompenzačních pomůcek. Přijďte se podívat, jak pes pomáhá nevidomému člověku při jeho orientaci v prostoru a samostatném pohybu. Na soutěž se zapsalo 20 držitelů vodicích psů z ČR, SR a Polska. PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE SLEZÁK AKCE PVC montáž a pokládka broušení parket plovoucí podlahy PVC dodávka materiálu volejte Tel

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Zpravodaj města Blanska

Zpravodaj města Blanska Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května 2010. Dokončena byla za

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více