Střípky ze zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střípky ze zastupitelstva"

Transkript

1 Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma Bytovka na ulici Údolní 23 v budoucnu získá nástavbu. Nové byty pro sociálně potřebné vzniknou na domech Města Město si při prodeji bytů ponechalo ve svém vlastnictví dva bytové domy Údolní 23 a 9. května 24. Na Údolní 23 dojde k nástavbě dvou pater. Investiční akci čeká letos projekční příprava. Stavět by se mělo nejdřív příští rok. Dvě nová patra budou sloužit jako domy s pečovatelskou službou s tím, že v nich vzniknou i dva bezbariérové byty. Nástavbou ale rekonstrukce neskončí. S postupným odchodem nájemníků bude předělán celý dům ve stejném režimu, jak je to v domě na ulici 9. května 1. Město tím získá dalších 40 bytů s pečovatelskou službou. Ve svých plánech se zaměřuje hlavně na ty, kteří potřebují byty ze zdravotních důvodů. V seznamu o získání bytu v domově s pečovatelskou službou eviduje Město asi 70 zájemců. Počet bytů je dle slov starosty v nejbližším období dostatečný: Pokud byt nabídneme pěti šesti uchazečům, obvykle čtyři odstoupí s tím, že zatím byt nechtějí, protože jsou na tom zatím zdravotně dobře. S úpravou volných prostor na nové byty se ale letos začne v domě na Písečné. V rozpočtu je na tuto investiční akci připraveno 6 milionů Kč. RD BLANSKO POD SANATORKOU V stavba pasivních fiadov ch celopodsklepen ch RD s garáïí, zahradou. Vytápûní tepeln m ãerpadlem, rekuperace. Velmi nízké náklady na bydlení. Pfii rezervaci do konce dubna 2011 garantována niï í sazba DPH. K NASTùHOVÁNÍ JARO Zastupitelstvo schválilo rozpočet Města na rok 2011 První návrh rozpočtu byl asi o 500 milionů vyšší než možnosti Města. V několika jednacích kolech od listopadu loňského roku se podařilo vytvořit vyrovnaný rozpočet. K rozpočtu se konal seminář pro zastupitele. Účastnila se ho i opozice. Jediný větší problém představovala položka úspor energií ve školských zařízeních. Dlouho jsme zvažovali, zda budeme realizovat projekt revitalizace dvou základních a jedné mateřské školy za necelých 60 mil. Kč, který byl již dvakrát v rozpočtu. Z důvodu nutnosti uhrazení 34 milionů na stavbu kompostárny byly ale tyto prostředky kráceny, přiblížil jednání starosta města Blanska Lubomír Toufar. Rozhodnuto bylo nakonec nezateplovat kompletně, ale jen vyměnit okna ve čtyřech školách v ZŠ Erbenově (zde dokončit započatou výměnu), ZŠ Dvorské, MŠ Údolní a mimo původní plány také v ZŠ T. G. M. Celkový objem prostředků na tuto akci je 20 milionů, splatný ve dvou následujících letech. Z tohoto výčtu byla vynechána ZŠ Salmova, která výměnu oken rovněž nutně potřebuje, protože se kvůli úsporám zvažovalo její přesunutí. Plány na přesun byly ale nakonec přehodnoceny. V rozpočtu byla vytvořena poměrně velká kapitálová rezerva, tedy prostředků na investice. Ta je v roce 2011 ve výši 120,7 milionů korun. Což je nemalá částka, která přispěje k částečnému naplnění programového prohlášení. V jednosměrné ulici u pošty by mělo vzniknout 17 nových parkovacích míst. Parkování by mělo být letos vyřešeno také v ulicích Sloupečník, Pekařská. Za tři miliony korun proběhne digitalizace kina a 1,5 milionu je vyčleněno na dětská hřiště v Blansku. Na revitalizaci nádvoří a vnitřních prostor zámku je v rozpočtu vyčleněno 10 milionů Kč, ale použity budou jen za předpokladu získání dotace z regionálního operačního programu. Revitalizací by mělo projít i předzámčí. Když lidé» pokračování na straně 7 Starosta předal dárek prvnímu letošnímu blanenskému občánkovi. Na návštěvu za Aničkou se vydal na Zborovce. Anička Brázdová se narodila rodičům Michalovi a Kateřině Brázdovým hned první den v roce v podvečer. Po narození vážila 2,85 kg a měřila 49 cm. Maminka dostala od pana starosty Lubomíra Toufara kytičku, pro holčičku rodiče vybrali jako dárek od komise pro občanské záležitosti rady města náušničky. Z Otázek a odpovědí V noci ze čtvrtka na pátek února jsem přivolal policii, protože tři muži na střeše školky na ulici Rodkovského sprejovali fasádu a dokonce se u toho fotili. Bude těmto umělcům uloženo toto dílo na jejich vlastní náklady odstranit? Ne každému se tyto výtvory líbí. Tato událost byla oznámena na Policii České republiky, tudíž ve věci nedisponujeme žádnými bližšími informacemi. Obecně lze říci, že trestní řízení řeší i náhradu škody, kterou odsouzenému může uložit soud. Martin Lepka, ředitel MP» pokračování na straně 2 Střípky ze zastupitelstva Zastupitelstvo na svém 3. zasedáním dne 8. března 2011 schválilo všemi přítomnými hlasy rozpočet na rok Tímto usnesením se otevírá možnost realizovat plánované investiční akce v částce přesahující 120 milionů korun. Byl rovněž schválen prodej pozemku pro výstavbu bytového domu na sídliště Sever III. Zastupitelstvo města na tomto zasedání podpořilo výstavbu rychlostní komunikace R43. Z důvodu zachování a zkvalitnění zdravotní péče zastupitelé odsouhlasili zařazení Nemocnice do připravované Koncepce lůžkové péče v Jihomoravském kraji a zástupci Města i nemocnice se zúčastní procesu zpracování této koncepce. Celkem bylo projednáno 23 bodů programu a jediné, co se opětovně nepodařilo, bylo obsazení funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Lubomír Toufar starosta města Blanska Jarní humanitární sbírka pro Diakonii Broumov Tradiční jarní sbírka humanitárního materiálu se bude konat v pondělí dne 11. dubna od do hodin u dřevěného kostelíku Husova sboru na ul. Rodkovského v Blansku. Sebraný materiál je prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov předáván potřebným lidem jak u nás tak i ve světě. Současně probíhá i finanční sbírka na provoz Diakonie, která je předána pracovníkům Diakonie proti účetnímu potvrzení. Sbíráme: > Letní a zimní oblečení nepoškozené (dámské, pánské, dětské) > Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony > Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) > Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené > Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky > Obuv veškerou nepoškozenou > Hračky Prosíme, abyste posoudili, zda věci, které chcete darovat, jsou ještě použitelné. Věci, které vzít nemůžeme: > ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů > nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí > znečištěný a vlhký textil Věci prosíme zabalené do pevných igelitových pytlů, aby se nepoškodily transportem. Za vaši pomoc děkuje pořádající farnost Církve československé husitské v Blansku a Diakonie Broumov. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 6. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, jednotky č. 1181/8 o výměře 28,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/ v pořadí: 1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu Kč 2. manželé Dobisovi,, za kupní cenu Kč 3. paní Švancarová, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, jednotky č. 1186/3 o výměře 31,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3135/ v pořadí: 1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu Kč 2. pan Musil,, za kupní cenu Kč 3. pan Kaláb,, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup části pozemku p. č. 523/29 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 130 m² (pouze takové části, která bude dotčena stavbou cyklostezky) od vlastníka pozemku, za dohodnutou cenu 240 Kč/m 2. Rada doporučuje zastupitelstvu podpořit co nejdřívější výstavbu silnice R43 a vyslovit podporu připravované petici na podporu výstavby R43 na území okresu, kterou bude koordinovat Jihomoravský kraj. Rada revokuje usnesení č. 9 z 5. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí informaci k připravované Koncepci lůžkové péče v JMK a doporučuje projednat materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací , h - sportovní a ubytovací areál TJ Metra naproti lázním, mlýn, garáže a rekreační oblast za areálem Správy silnic, areál zimního stadionu, areál lázní - výrobní podnik Ševčík za mlýnem včetně přilehlých objektů, rekreační oblast Obecná za výrobním podnikem Ševčík , h - ul. Poříčí objekty č. o. 18, 20, 20A, 22, ul. Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátkou pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátké obě strany ulice po dům č. o. 52 kromě objektu č. o. 33 (učiliště) - ul. Čelakovského dům č. o. 1, ul. Dobrovského, ul. Dvorská od kruhového objezdu po ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla) - ul. Jiráskova, ul. Konečná, ul. Krátká dům č. o. 1, ul. Křižkovského od ul. Dvorské po domy č. o. 44 a 47, ul. Mánesova od ul. Bezručovy po d. č. 23, ul. Pražská dům č. o. 4 (služebna plynáren) - ul. Příční, ul. Příkrá, ul. Sukova, ul. Tylova , h - ul. Okružní, domy č. o (lichá čísla), ul. Pekařská, domy č. o (sudá čísla), ul. Sloupečník od domů č. o. 5 a 18 po domy č. o. 75 a , h - ul. Zborovecká areál pekáren, ul. Pražská d. č. 2, 4, areály Stavebnin, fy SITA a výkupny surovin - ul. Sloupečník, domy č. o. la, 1, 3, 6 16 (sudá čísla), garáže - ul. Pekařská d. č. 2 6 (sudá čísla) - ul. Bezručova d. č. 52A, 54, 56, , h - ul. Absolonova, ul. Salmova - ul. Dvorská domy (sudá čísla), vodárna a RS plynu u hřbitova - ul. Horní Palava domy č. 59, 61, 63 a garáže vedle 6. 4., h - ul. Mlýnská od ul. Poříčí po ul. Bezručovu, ul. Poříčí domy č (sudá čísla) + autobazar - ul. Divišova, ul. U Vodárny, ul. Krátká kromě domu č. o. 1 - ul. Žalkovského, ul. Družstevní, ul. A. Skotáka, ul. K. J. Mašky - ul. Vodní od ul. Mlýnské po ul. K. J. Mašky a sudá čísla části ul. Vodní odbočující z ul. Rožmitálovy (domy č. o. 4, 6, 8, 10, 12) - ul. Bezručova od nám. Svobody po ul. Krátkou levá strana lichá čísla část náměstí Svobody od obchodního domu po městský úřad (domy č. o. 3, 4,... 7, 8, 8A, 8B) a vietnamské obchody u křižovatky s ul. Dol. Palava 6. 4., h - areály firem SBD Macocha, TATSUNO BENČ, garáže na ul. Pražská v sousedství fy SBD Macocha 8. 4., h - ul. Pražská od ul. Zborovecká po d. č. 64, ul. Zborovecká (netýká se pekáren) - ul. Krajní, ul. Okružní od ul. Zborovecké po ul. Cihlářskou kromě nového bytového domu č. o. lb - ul. Kamnářská domy č. 1 5 (lichá čísla), ul. Cihlářská od domů č. o. 1, 2 po č. o. 12, 13 - ul. Pekařská garáže u parkoviště nad pekárnami 8. 4., h - ul. Kamnářská, domy č. o. 4, 6 - ul. Okružní dům č. o. 2 (nákup. středisko), garáže u domu č. o ul. Pekařská domy č. o. 3, 5, 7 a garáže u nákupního střediska Z Otázek a odpovědí» pokračování ze strany 1 Proč není na začátku ulice Zátiší značka Slepá ulice? Tato ulice končí strmým svahem (na rozdíl od propojení s ulicí Jílovou, jak je nesprávně zakresleno ve všech mapách) a auta se na konci ulice obtížně otáčejí. Děkuji za upozornění, na jaře značku doplníme. Miroslav Pokorný vedoucí odboru KOM Nebylo by špatné z bývalé hasičské zbrojnice udělat třeba hasičské muzeum. Jak se přikláníte k tomuto návrhu? Myslíte, že by to šlo zrealizovat? Děkuji Vám za námět, který jste tímto způsobem sdělil. Jsem rád, že na článek ve sdělovacích prostředcích zareagovalo více občanů nejen z Blanska. V současné době se mapují požadavky dotčených subjektů i vlastníků nejbližších nemovitostí a bude se hledat optimální řešení této části centra města, které se to určitě zaslouží. Záměrem je zpracování studie ve více variantách, ke kterým budou mít občané možnost se vyjádřit. Lubomír Toufar starosta města Blanska Bylo by možné vybudovat chodník na ulici Čapkově, konkrétně v úseku ze sídliště Písečná na ulici Údolní? Je to nejkratší cesta, bohužel mnohdy kvůli autům dost nebezpečná. Je možné dát odpadkový koš k dětskému pískovišti pod modrou bytovkou na Písečné? Není tam ani jeden. O vybudování chodníku zatím neuvažujeme. Především pro bezpečný pohyb chodců je na Vámi uváděném úseku osazena dopravní značka Zákaz vjezdu. To, že není řidiči respektována, je jiná věc. Vaši připomínku předávám městské policii. Odpadkový koš bude doplněn jak to dovolí povětrnostní podmínky. Miroslav Pokorný vedoucí odboru KOM Nemohla by městská policie posílit hlídky ve středu Blanska? Po loupežném přepadení dítěte mladíkem romského původu se obávám o bezpečí občanů Blanska. Dnes jsem zahlédla při jízdě autem, jak parta mladíků romské národnosti krade květináč na nám. Svobody u prodejny Helenka. Tento incident jsem nenahlásila, jelikož znám bleskovou reakci městské policie. Doteď si to vyčítám. Proto píšu. Nemohla by městská policie posílit hlídky ve středu Blanska, když ví, že se tady tato skupina výtržníků pohybuje? Jak můžete využít kamerový systém? Úvodem bych Vás rád ubezpečil, že v současné době nenastal z hlediska páchání kriminality ve městě Blansku žádný alarmující stav. Samozřejmě ani našemu městu se kriminalita nevyhýbá. Dokladem toho je i Vámi uváděný případ loupeže, který však Policie České republiky téměř okamžitě objasnila a pachatele zadržela. Co se týká druhého případu, údajné krádeže květináče, je opravdu velká škoda, že jste nezatelefonovala na naši linku 156. Stálo by Vás to určitě méně času, než napsání tohoto dotazu. Nevím, jakou máte zkušenost s naší bleskovou reakcí, ale mohu Vám uvést nespočet podobných případů, na které městská policie neprodleně reagovala a vyřešila je, i třeba s pomocí městského kamerového dohlížecího systému, který provozujeme. I přesto se pokusíme v předmětné věci provést maximum, i když šance na vypátrání viníků je z důvodu časového prodlení malá. Martin Lepka ředitel MP Počítá i Městský úřad v Blansku se snížením přebujelého úřednictva a šetřením snížením platů v rámci avizovaných úspor 10 % z platu úředníků dolů? Než se dostanu k současnému stavu, dovolím si malou vzpomínku na minulost. V roce 2003 jsme přebírali činnosti ze zrušeného okresního úřadu. S tím jsme přebírali i zaměstnance. Už tehdy jsme přijali méně lidí, než nám bylo doporučováno a než vykonávalo tyto agendy na okresním úřadě. Bylo dost úřadů, které nepostupovaly tak jako my. Po bližším se seznamování s přebranými agendami jsme v následném období neustále prováděli redukce stavu zaměstnanců. A to i přes to, že s některými novými zákony jsme dostávali nové úkoly k zajišťování. Snižování stavů jsme řešili nenásilně, tedy odchody do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. A zase vím, že tímto způsobem nepostupovalo hodně úřadů. My jsme takto od roku 2003 snížili 16,9 pracovních úvazků (což je přes 10 % úředníků). V rámci porovnávání úřadů asi před 4 lety vyšlo, že náš stav úředníků je na 80 % krajského průměru. Dnes je populární skokové snižování stavů úředníků. Dělají to hlavně ti, kteří nepostupovali tak jako my a nešetřili průběžně. A to už vůbec nemluvím o odstupném, které my jsme nemuseli vyplácet. Tím nechci říct, že i nadále nehledáme úspory ve stavu úředníků. Snižování ale vždy budeme provádět tak, aby nedošlo ke snížení komfortu služeb pro občany a aby byla zajištěna zastupitelnost. Josef Kupčík tajemník MěÚ Kdy tento rok proběhne zápis do mateřských škol? Kolik dětí se do MŠ dostane? Tedy kolik volných míst je v současné době v mateřských školách? Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/12 je naplánován na pondělí 9. května Žádost bude možno podat na všech blanenských mateřských školách v době od 9.00 do hodin. V současné době je na blanenských mateřských školách 204 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Počet volných míst bude ovlivněn počtem podaných žádostí o odklad plnění povinné školní docházky. František Alexa odbor školství Můj syn bydlí se svou družkou a třemi dětmi v garsonce 1+1 v Blansku na ul. 9. května. Je to byt městského úřadu. Je možné požádat o výměnu bytu za větší, pokud ano, na koho se mají obrátit? Pokud nejde vyměnit, jsou u vás v nabídce byty po neplatičích, které nabízíte zájemcům? A za jakých podmínek? U nás např. na úřadě nabízí tyto byty a formou obálek ve kterých zájemci nabídnou obnos, za který by tento byt koupili. Kdo nabídne víc, byt dostane. Je to u Vás na úřadě taky možné? Město výměny bytů nezprostředkovává. Byty vyměňovat lze, ale druhého účastníka si musíte sami najít. Potom se dostavíte na oddělení bytového a nebytového hospodářství, kde bude sepsána dohoda o výměně. Byty po neplatičích způsobem, jaký popisujete, nenabízíme. Pokud se uvolní byt 2+1 a větší, je vypisováno výběrové řízení na pronájem, které je s podmínkami zveřejněno na úřední desce města. Ilona Peterková odd. bytového a nebytového hospodářství Krátký výčet připravovaných investičních akcí v roce Kompostárna V červnu 2011 bude uvedena do trvalého provozu. Celkové náklady cca 60 mil. Kč, dotace z operačního programu Životní prostředí cca 16,8 mil. Kč. Kapacita kompostárny tun/rok biologicky rozložitelného odpadu. Hořice, oprava komunikace Jedná se o opravu části vozovky Olešná Hořice, a části místní komunikace, bude-li uzavřena smlouva o spolupráci s Lesy města Brna a manželi Polákovými u ranče na Hořicích. V rozpočtu města 1 mil. Kč. Autobusové zastávky Budou realizovány dvě zastávky z balíku 6 projekčně a legislativně připravených autobusových zastávek, a to 2 Podlesí, 3 9. května, 1 nám. Republiky. Projekčně na rok 2012 budou připravovány další zastávky např. na Zborovcích a další., rekonstrukce komunikace Hybešova Výměna kanalizace, vodovodu, nový chodník, nová šikmá parkovací stání, nový povrch vozovky. Nárůst parkování oproti stávajícímu stavu +17 parkovacích míst. Cyklostezka, -Ráječko Navazujeme na cyklostezku obce Ráječko, které požádá o dotaci na část podél krajské vozovky. Naše část se týká severní části průmyslové zóny. V případě obdržení dotace ze SFDI dojde k propojení od chodníku v průmyslové zóně, kde cyklisté mohou využít zpevnění podél tohoto chodníku mlatem a déle pokračovat po asfaltové cyklostezce až k čerpací stanici odpadních vod v obci Ráječko. Horní Lhota, Na Strážném Rekonstrukce vozovky navazující na provedenou rekonstrukci v roce 2008 u Kaštanu. Rekonstrukce odstraní mlatový povrch stávající vozovky., Pekařská-Sloupečník Rekonstrukce veřejného prostranství spočívající ve vybudování chodníku, parkovacích stání, úpravy zeleně, rekonstrukce části kanalizace. Připravované investiční akce v roce 2011 Těchov, chodníky V tomto roce plánujeme zajistit pochůzí pás (bude-li to možné i chodník) mimo vlastní vozovku v horní části obce, kde v současnosti není možný pohyb chodců jinak než po krajské vozovce. Zámek, obnova Bude žádáno o dotaci z ROP Jihovýchod, rekonstrukce nádvoří, výtah, WC, realizace nové muzejní expozice Reichenbachova laboratoř, expozice Blansek Moravský kras, audiovizuální síň Dětská hřiště Požádáno o dotaci na hřiště Zborovce. Situováno bude nad obchodním centrem. Městské lázně Rekonstrukce vzduchotechniky. Regenerace sídliště Sever Požádáno o dotaci na I. etapu na MMR ve výši 4 mil. Kč. Předpokládaná výše realizačních nákladů 7 mil. Kč. Dětské hřiště Sever, parkování mezi výškovými budovami nad Sýpkou veřejná prostranství. V projektové přípravě II. etapa ulice Absolonova. Nový územní plán financování Dotace z evropských fondů, integrovaného operačního programu ve výši 1,6 mil. Kč. Náklady dle SOD 2,2 mil. Kč. Sběrné středisko odpadů Přislíbena dotace z evropských fondů, operačního programu Životní prostředí ve výši cca 40 mil. Kč. Výše investičních nákladů bude v letošním roce tendrována (tzn. výběr dodavatelské firmy). Předpoklad zahájení jaro Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32 Vznik nových 9 bytů. Požádáno o dotaci na MMR pro 8 nových bytů (uznatelné). Celkem zrekonstruováno či přebudováno 15 bytů. Dům s pečovatelskou službou, Údolní 23 V projektové přípravě pro realizaci 2012, včetně úpravy komunikace ulice Údolní. Celkem 16 nových bytů, z toho dva byty bezbariérové. odbor investic a územního rozvoje

3 Zpravodaj města Blanska číslo března 2011 informační čtrnáctideník zdarma 3 Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2010 Městský úřad v Blansku, odbor sociálních věcí vyplácel v roce 2010 dávky pomoci v hmotné nouzi do 432 domácností (v roce 2009 to bylo 354 domácností). Příspěvek na živobytí dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě nebo rodině, pokud jejich příjmy (po odečtení přiměřených nákladů na bydlení) nedosahují částky živobytí. V roce 2010 byly vyplaceny dávky ve výši tis. Kč. Doplatek na bydlení řeší situace při nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. V roce 2010 byly vyplaceny dávky ve výši 313 tis. Kč. Kromě těchto dávek přiznal odbor soc. věcí dávky mimořádné okamžité pomoci ve výši 44 tis. Kč. Vliv na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi má především míra nezaměstnanosti v našem regionu a také to, že prudce vzrostla skupina osob bez přístřeší (s trvalým pobytem na adrese ohlašovny úřadu). Osoby, které pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi déle než 6 kalendářních měsíců, mohou využít veřejné služby, kterou zřídilo Město ve snaze těmto lidem pomoci. Jde zejména o zapojení se do prací na zlepšení životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Při odpracování určitého počtu hodin se zvedne částka živobytí těchto osob, to znamená, že mohou dostat více peněz. Zapojení klientů do veřejné služby v roce 2010: 9 klientů (blanenských občanů) pracovalo ve veřejné službě pro Město 5 klientů (blanenských občanů) pracovalo ve veřejné službě v jiném městě 10 klientů z ostatních obcí pracovalo ve veřejné nebo dobrovolnické službě v obci nebo u nestátní organizace odbor sociálních věcí Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji Od října do prosince 2010 probíhal v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, na území města Blanska a dále ve vybraných obcích správního obvodu výzkum potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb. Výstupy jsou veřejně dostupné na socialni/komunitni-planovaniindex.php. Cílem celého projektu je zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Výstupy budou podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Ze strany zástupců ORP byly preferovány analýzy mezi zástupci cílových skupin: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež do 26 let a rodina, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností bylo k evidováno 43 obcí, 24 částí obcí, 336 ulic, adres. Ve správní oblasti bylo k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je mužů nad 15 let, chlapců do 15 let, žen nad 15 let, dívek do 15 let. Sběr dat probíhal formou skupinových diskusí a dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku a polostandardizovaných rozhovorů. Výstupy z výzkumu: Problémy vidí dotazovaní respondenti: v nedostatečné informovanosti, v jednání na úřadech, v nedostatku finančních prostředků, kterými sami disponují, v bariérových přístupech do některých veřejných budov a v dopravě, v nedostatečné nabídce aktivit pro volný čas (tak odpovídala dotazovaná mládež a osoby se zdravotním postižením), v krátké otevírací době nízkoprahového klubu pro děti a mládež, v nedostatečné zajištěnosti terénních i pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory, v nevhodných toaletách pro vozíčkáře ve veřejných budovách a restauracích, Finanční úřad rozšiřuje na konci března úřední hodiny V letošním roce je posledním termínem pro podání přiznání pátek Finanční úřad je otevřen denně do hodin, pokladna je v tyto dny otevřena do hodin. Doporučujeme vyplnění daňového přiznání prostřednictvím IN- TERNETU, touto formou je daň automaticky spočítána, vyplněný formulář po jeho vytisknutí a podpisu je připraven k odevzdání. Kontakt: webové stránky České daňové správy (Daňové tiskopisy => Interaktivní formuláře). Rozšířené úřední hodiny na finančním úřadu v Blansku den datum podatelna oddělení DPFO pokladna pondělí úterý středa čtvrtek pátek Ing. Hana Šenkýřová, v.r. ředitelka Finančního úřadu v Blansku Deratizace ve městě Blansku V období březen červen 2011 bude v Blansku prováděna ohnisková deratizace. Deratizaci provede firma SEN- TRAC spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. Odbor komunální údržby i nadále shromažďuje informace od občanů o výskytu hlodavců. Požadavky občanů a případné aktuální problémy budou řešeny kdykoliv v průběhu roku. V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město, telefon odbor komunální údržby v nedostatku parkovacích míst, v nedostatku dětských hřišť, školek a stravovacích možností pro děti se specifickými dietami, v nedostatku chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, v nedostatečné nabídce center rehabilitace Výše uvedené výsledky budou společně s informacemi jedním z podkladů pro formulaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období Jsou zajímavou zpětnou vazbou i pro Město, které komunitně plánuje v oblasti sociálních služeb již od roku Plánovací proces Města je finančně podpořen na základě Smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Město obdrželo dotaci ve výši 100 tis. Kč na období odbor sociálních věcí Příprava na život s miminkem Centrum PRO, Sladkovského 2B bude pořádat další cyklus pro těhotné ženy od 16. týdne těhotenství Příprava na život s miminkem pro přihlášené těhotné ženy. Cyklus sedmi dvouhodinových lekcí je zaměřen na přípravu k porodu, kojení, péče o novorozence a kondiční cvičení v těhotenství. Kurz vede porodní asistentka paní Anna Kafoňková a laktační poradkyně Jitka Pokorná. Více informací a přihlášky na tel. čísle nebo em Svoz komunálního odpadu ve svátek 25. dubna 2011 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o velikonočním pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání. odbor komunální údržby Zahájení turistické sezony 2011 neděle Více na Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2011 Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2011 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny opět pouze 2 (duben, září). Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů. datum stanoviště Lažánky, u hřiště Lažánky, Márovky Klepačov, u obchodu Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, tenisový kurt května, u kotelny Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů. datum den čas stanoviště pátek Husova, hotel Probe Hybešova, parkoviště Erbenova, u školy sobota Hořice, u has. nádrže Olešná, u hasičky Klepačov, kult. dům Dolní Lhota, u pomníku Horní Lhota, u hasičky pátek Divišova, u MŠ Dvorská, parkoviště u restaurace Sýpka Zborovce, za Avaxem sobota Češkovice, u RD Obůrka, u hasičky Těchov, u kulturního domu Lažánky, dolní konec kamnárna Lažánky, u hasičky odbor komunální údržby Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, u koupaliště Dolní Lhota, u školy Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u hasičky Hořice, u požární nádrže odbor komunální údržby Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka h, v pátek h a v sobotu 8 12 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče (ledničky, mrazáky, pračky, sušičky...) 2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy...) 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony...) 4. spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje...) 5. osvětlovací zařízení (žárovky, trubicové a úsporné zářivky i výbojky...) 6. elektrické a a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika...) 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport...) SSO Horní Lhota SSO v ul. Na Brankách Cesta ve tmě soutěž vodicích psů pro nevidomé Zkoušeli jste si někdy zavřít oči a projít se po louce, uvařit oběd, něco vytvořit? Myslíte si, že to není možné? Existují lidé, pro které je tento stav celoživotní skutečností. Právě jim pomáhají vodicí psi. Ztráta nebo vážné porušení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen ztěžka věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc. Jedním z řešení je vodicí pes. Soutěž vodicích psů se v Blansku koná již poosmé. Dohlížet na správný průběh budou instruktoři ze školy pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka. Start i cíl je v pátek 8. dubna 2011 na náměstí Svobody, zahájení v 9.30 h, přepokládané vyhlášení vítězů v h. Stejně jako v minulých letech je připraven doprovodný program pro veřejnost, který má přiblížit svět zrakově postižených zdravým lidem. Např.: simulací zrakových vad, chůzí s bílou holí nebo ukázkou kompenzačních pomůcek. Přijďte se podívat, jak pes pomáhá nevidomému člověku při jeho orientaci v prostoru a samostatném pohybu. Na soutěž se zapsalo 20 držitelů vodicích psů z ČR, SR a Polska. PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE SLEZÁK AKCE PVC montáž a pokládka broušení parket plovoucí podlahy PVC dodávka materiálu volejte Tel

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více