Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 01 - Jazyková přípravy Mgr. Vlasta Zárybnická 1

2 je dán autorovým uměleckým záměrem má 2 základní funkce: 1. sdělnou 2. estetickou základem je spisovný národní jazyk doplňující jsou výrazy všech jazykových vrstev Mgr. Vlasta Zárybnická 2

3 Jazykové prostředky: slohově neutrální (bezpříznakové) slohově zabarvené (= afektivní) (příznakové) Mgr. Vlasta Zárybnická 3

4 SPISOVNÉ: knižní výrazy historismy, archaismy odborné termíny poetismy (tj. básnické jazykové prostředky) neologismy (novotvary, tj. nově vytvořená slova) Mgr. Vlasta Zárybnická 4

5 NESPISOVNÉ: A) z oblasti slovní zásoby B) B) z oblasti tvarosloví dialektismy (nářeční výrazy) slova citově zabarvená (vulgarismy x zdrobněliny, slova zjemňující význam, ) slangové výrazy (odborné termíny nespisovně) Mgr. Vlasta Zárybnická 5

6 OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ: - alegorie - eufemismus - hyperbola - ironie, sarkasmus - metafora - metonýmie - oxymoron - perifráze - personifikace - synekdocha Mgr. Vlasta Zárybnická 6

7 ODCHYLKY OD PRAVIDELNÉ VĚTNÉ STAVBY: - anakolut - anastrofa - apoziopeze - elipsa - vytčený větný člen - osamostatnělý větný člen Mgr. Vlasta Zárybnická 7

8 FIGURY (tj. seskupení slov v textu): - anafora - epanastrofa - epifora - epizeuxis - opakování slova Mgr. Vlasta Zárybnická 8

9 = JINOTAJ - utajení skutečného obsahu Příklad: - stalo se jednou, v neznámé zemi - byl jednou jeden král - Karlův most bude stát věčně Mgr. Vlasta Zárybnická 9

10 = ZJEMNĚNÍ - zjemňuje hrubou nebo nepříjemnou představu Příklad: - až bude růst nade mnou tráva - tiše zesnul - nedaří se mu dosáhnout dobrých výsledků Mgr. Vlasta Zárybnická 10

11 = NADSÁZKA, ZVELIČENÍ VÝZNAMU SDĚLENÍ Příklad: - tisíckrát tě líbám - mnohonásobně ti to vrátím - jsi nejkrásnější mezi hvězdami Mgr. Vlasta Zárybnická 11

12 = KRITIKA HUMOREM A ZESÍLENÁ IRONIE; užití slova v opačném významu - spolu se slovním důrazem vyzní výsměšně Příklad: - Ty tu máš ale pořádek! - Ty tu matematiku opravdu umíš! - Samozřejmě ti rád pomohu, ale Mgr. Vlasta Zárybnická 12

13 = PŘENESENÝ VÝZNAM SLOVA z předmětu na předmět na základě jejich vnější podobnosti Příklad: - perly rosy - šípy slunečních paprsků - kaňky rybníků rozlité po krajině Mgr. Vlasta Zárybnická 13

14 = PŘENESENÝ VÝZNAM SLOVA na předmět na základě vnitřní souvislosti či záměny části za celek Příklad: - to je jeho ruka (písmo) - utíkal jako zajíc - jídlo nedorazilo včas Mgr. Vlasta Zárybnická 14

15 = VÝZNAMOVÝ ROZPOR, SPOJENÍ DVOU PROTIKLADŮ, které se logicky i smyslově vylučují příklad: - ač u pramene jsem, žízní hynu - zbortěné harfy tón - mrtvé milenky cit Mgr. Vlasta Zárybnická 15

16 = OPIS, kterým se vystihuje určitý jev nebo děj pomocí typických znaků Příklad: - nenadála jsem se, že se tak brzy u vás budou péct svatební koláče - Kdy budete věše plínky? - Za trochu lásky šel bych světa kraj, Mgr. Vlasta Zárybnická 16

17 = ZOSOBNĚNÍ - přenášení vlastností živých bytostí na neživé věci Příklad: - střechy chalup se hrbily - slunce se smálo - okénka chalup na nás přívětivě mrkala Mgr. Vlasta Zárybnická 17

18 = metonymická ZÁMĚNA POJMENOVÁNÍ na základě věcných vztahů kvantitativních, většinou části za celek Příklad: - usmála se na mne malinová ústa - řekly veverčí zuby - ucho se natočilo ke mně Mgr. Vlasta Zárybnická 18

19 = VYŠINUTÍ Z VĚTNÉ STAVBY, ZMĚNA VĚTNÉHO SCHÉMATU Příklad: - Člověk, když nejsem opatrný, hned se mu něco ztratí. - Já, já toho věštec od Beskydu lidu, Bůh mne jim nedal. Ten té dbá země, kde zlaté obilí k obzoru běží,... Mgr. Vlasta Zárybnická 19

20 = OBRÁCENÝ SLOVOSLED DVOUSLOVNÉHO SPOJENÍ Příklad: - Krátký je život náš. - Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Mgr. Vlasta Zárybnická 20

21 = NEUKONČENÁ VÝPOVĚĎ, VĚTŠINOU NAZNAČENÁ TŘEMI TEČKAMI Příklad: - Ani mi to neříkej, protože - Já bych ti takovou - Tatínku! Mgr. Vlasta Zárybnická 21

22 = VYPUŠTĚNÍ DŮLEŽITÉHO VĚTNÉHO ČLENU VE VĚTĚ (NAPŘ. HOLÝ PŘÍSUDEK), VĚTA NEÚPLNÁ Příklad: - My o vlku a vlk za humny. - Kniha nejlepší přítel. - Studený máj v stodole ráj. Mgr. Vlasta Zárybnická 22

23 = PŘESUN VĚTNÉHO ČLENU NA ZAČÁTEK NEBO KONEC VĚTY A JEHO ZDŮRAZNĚNÍ. Příklad: - Naše mamimka, ta se něco nastarala. - Knihy, to jsou naši přátelé. - Opoledne už dorazíme až tam, do cíle. Mgr. Vlasta Zárybnická 23

24 = VĚTNÝ ČLEN STOJÍ MIMO VĚTU JAKO SAMOSTATNÁ VĚTA, PŘESTOŽE PATŘÍ DO SCHÉMATU VĚTY. Příklad - nejdůležitější v našem životě jsou přátelé. A známí. - Vlaštovka usedla až nahoru. Na střechu. Za komín - Okolo vše kvetlo. Růže. Pivoňky. Tulipány. Mgr. Vlasta Zárybnická 24

25 = OPAKOVÁNÍ TÉHOŽ SLOVA NEBO SLOVNÍHO SPOJENÍ NA ZAČÁTKU DVOU I VÍCE SOUSEDNÍCH VERŠŮ NEBO VĚT. Slouží ke zdůraznění (GRADACE). Příklad - krev teče mi z čela, krev teče mi z očí, krev utíká z šíje, krev ubíhá z prsou, - Kdo to je, kdo to je, kdo mi nedá pokoje. Mgr. Vlasta Zárybnická 25

26 = OPAKOVÁNÍ TÉHOŽ SLOVA NA KONCI JEDNOHO A NA ZAČÁTKU DRUHÉHO VERŠE NEBO VĚTY Příklad: - a nazván Volžanín, po vychování, po vychování u matk Volhy. - půjdeš domů. Domů hned půjdeš. Mgr. Vlasta Zárybnická 26

27 = OPAKOVÁNÍ JEDNOHO NEBO NĚKOLIKA SLOV NA KONCI DVOU NEBO NĚKOLIKA PO SOBĚ JDOUCÍCH VERŠŮ NEBO VĚT Příklad: - Jaký je to divný kraj, milý bože, divný kraj! - Věřím ve spravedlnost. Věřím a doufám ve spravedlnost. Mgr. Vlasta Zárybnická 27

28 = OPAKOVÁNÍ SLOVA V JEDNÉ VĚTĚ TĚSNĚ ZA SEBOU Příklad: - Tam žádný žádný - žádný cíl - bez konce dál - bez konce jen se na mne věčnost dívá. Mgr. Vlasta Zárybnická 28

29 = OPAKOVÁNÍ SLOVA VE VĚTĚ NEBO V DALŠÍM TEXTU, NE VŠAK TĚSNĚ ZA SEBOU Příklad: - A na břehu tiché vody není žádné zábradlí, nýbrž tiché a velké domy a tichá průčelí stromů s jasnými okny; a to všechno se tiše zrcadlí v té vodě. Mgr. Vlasta Zárybnická 29

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Prostě sdělovací styl

Prostě sdělovací styl Prostě sdělovací styl Jazykové prostředky: Zejména hovorová čeština Nespisovné tvary národního jazyka: o Obecná čeština o Dialekty o Profesní mluva o Slang o Argot Spisovný jazyk v prostě sdělovacím stylu

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

13 Cvičení z jazykové vrstvy literárního díla

13 Cvičení z jazykové vrstvy literárního díla Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Anna Zádrapová Mathesiovy parafráze čínské klasické poezie jsou nedílnou součástí české literatury a kultury: vytvořily u nás tradici přístupu k čínské

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Závěrečná práce Vedoucí diplomové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa

Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Diplomová práce Dorothea Patočková Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa. Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr.

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M W Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 OBSAH A. NÁZEV, PŘEDKLADATEL, ANOTACE 3 ÚVODEM - Prof.PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 3 POVAHA WALDOFSKÉ

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více