LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_Bo_01-07_Čj-9 autor Mgr. Petra Boháčková vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace předmět Český jazyk ročník 9. ZŠ Šlapanice

2 Rozlište uvedené literární žánry k základním literárním druhům: pověst, óda, román, balada, legenda, opereta, epitaf, novela, elegie, tragédie, povídka, opera, hymnus, pohádka, epos, epigram, komedie, bajka, romance, báje, muzikál, pásmo, anekdota EPIKA LYRIKA DRAMA VELKÉ ŽÁNRY STŘEDNÍ ŽÁNRY MALÉ ŽÁNRY LYRICKOEPICKÉ ŽÁNRY ŘEŠENÍ EPIKA LYRIKA DRAMA VELKÉ ŽÁNRY STŘEDNÍ ŽÁNRY MALÉ ŽÁNRY óda epos román pohádka pověst novela povídka legenda bajka báje anekdota elegie epigram epitaf hymnus pásmo tragédie komedie muzikál opereta opera LYRICKOEPICKÉ ŽÁNRY balada romance

3 Vyber k literárnímu žánru uvedenému v prvním sloupci správnou charakteristiku: EPOS vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců (lidí, kteří pro víru přišli o život) ROMÁN mýtus; vyprávění o tom, jak si lidé přestavovali vznik světa, působení přírodních sil, život bohů, stvoření člověka POHÁDKA krátká satirická báseň, která vtipně kritizuje (hodnotí) lidskou povahu nebo společenské zvyklosti POVĚST oslavná báseň, která se zaměřuje na velká témata národ, vlast BÁJE krátký příběh s vtipnou pointou POVÍDKA báseň s radostným, veselým dějem; protiklad balady LEGENDA báseň, která má oslavný ráz BAJKA původem lidové vyprávění, nemá žádný reálný základ, obvykle v ní vystupují nadpřirozené bytosti, objevují se kouzelné bytosti ANEKDOTA veršovaný nápis na hrob ÓDA čerpá z dějů, jež se odehrály v minulosti; má pravdivé jádro (skutečná událost, skutečné místo, osobnost, atd.) ELEGIE báseň s pochmurným dějem, který končí smutně nebo přímo tragicky EPIGRAM mívá jednoduchý děj (s malým počtem odboček) a menší počet postav; často bývá zakončena výraznou pointou EPITAF vyniká bohatým, složitým dějem; zachycuje osudy mnoha postav, různá prostředí, četné epizody HYMNUS báseň, která je spojena s avantgardní poezií; sled veršů, které spolu často významově nesouvisejí, pouze zachycují proud básníkových představ PÁSMO veršované vyprávění o hrdinech BALADA veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého příběhu, který obvykle pomocí alegorie vyjadřuje nějaké mravní ponaučení; vystupují zde zvířata (stromy, květiny, věci), jednají však jako lidé ROMANCE žalozpěv; většinou vyjadřuje smutek ze smrti milovaného člověka, ze zklamané lásky,..

4 ŘEŠENÍ: EPOS veršované vyprávění o hrdinech ROMÁN vyniká bohatým, složitým dějem; zachycuje osudy mnoha postav, různá prostředí, četné epizody POHÁDKA původem lidové vyprávění, nemá žádný reálný základ, obvykle v ní vystupují nadpřirozené bytosti, objevují se kouzelné bytosti POVĚST čerpá z dějů, jež se odehrály v minulosti; má pravdivé jádro (skutečná událost, skutečné místo, osobnost, atd.) BÁJE mýtus; vyprávění o tom, jak si lidé přestavovali vznik světa, působení přírodních sil, život bohů, stvoření člověka POVÍDKA mívá jednoduchý děj (s malým počtem odboček) a menší počet postav; často bývá zakončena výraznou pointou LEGENDA vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců (lidí, kteří pro víru přišli o život) BAJKA veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého příběhu, který obvykle pomocí alegorie vyjadřuje nějaké mravní ponaučení; vystupují zde zvířata (stromy, květiny, věci), jednají však jako lidé ANEKDOTA krátký příběh s vtipnou pointou ÓDA báseň, která má oslavný ráz ELEGIE žalozpěv; většinou vyjadřuje smutek ze smrti milovaného člověka, ze zklamané lásky,.. EPIGRAM krátká satirická báseň, která vtipně kritizuje (hodnotí) lidskou povahu nebo společenské zvyklosti EPITAF veršovaný nápis na hrob HYMNUS oslavná báseň, která se zaměřuje na velká témata národ, vlast PÁSMO báseň, která je spojena s avantgardní poezií; sled veršů, které spolu často významově nesouvisejí, pouze zachycují proud básníkových představ BALADA báseň s pochmurným dějem, který končí smutně nebo přímo tragicky ROMANCE báseň s radostným, veselým dějem; protiklad balady

5 FIGURY slouží k nevšednímu vyjadřování pro dosažení estetického účinku jazyka v díle jsou vytvořeny pravidelným opakováním zvláštního spojení stejných hlásek nebo stejných slov FIGURY CHARAKTERISTIKA PŘÍKLAD ALITERACE opakují se stejné hlásky nebo skupiny hlásek na začátku dvou nebo více sousedních slov ANAFORA opakování slov na začátku veršů EPIFORA opakují se slova na konci veršů EPANASTROFA opakují se stejná slova na konci jednoho a na začátku následujícího verše ASYNDETON hromadění veršů bez spojky; básník touto figurou zrychluje děj a zvyšuje naléhavost sdělení Najdi v uvedených příkladech básnické figury, podtrhni je, pojmenuj a zapiš jako příklad do tabulky: a) Někdo má ve hře štěstí b) Střela se ta zaryla v bílá ňadra, Někdo má sbírku pohledů bílá ňadra prvního Tatařína. Někdo dům na náměstí (F. L. Čelakovský, Bohatýr Muromec) Někdo má víno u ledu (J. Prévert, Několik jsem jich viděl) c) Písnička dozněla Drží se klepadla Bytem je šatlava Hrobař si ruce mne Před vraty kostela Odhoďte zrcadla Uvidíš Václava Není to dojemné (K. Kryl, Marat ve vaně) d) Potkal potkan potkana Pod kamenem potkala pod kamenem pod kamenem Kočka kočku kočka kočku počkat pane potkane Kampak kočko spěcháte Ať se vám nic nestane Táži se vás popáté (J. Suchý, Takový je život) e) Když jsem k vám chodíval přes ty lesy, ach ouvej, přes ty lesy, bývalas, má milá, veselejší, ach ouvej, veselejší. (Lidová píseň)

6 ŘEŠENÍ: FIGURY CHARAKTERISTIKA PŘÍKLAD ALITERACE opakují se stejné hlásky nebo skupiny hlásek na začátku dvou nebo více sousedních slov d) ANAFORA opakování slov na začátku veršů a) EPIFORA opakují se slova na konci veršů e) EPANASTROFA opakují se stejná slova na konci jednoho a na začátku následujícího verše ASYNDETON hromadění veršů bez spojky; básník touto figurou zrychluje děj a zvyšuje naléhavost sdělení b) c) Vyhledej v uvedených příkladech básnické figury, pojmenuj je a zapiš jako příklad do tabulky: a) Někdo má ve hře štěstí b) Střela se ta zaryla v bílá ňadra, Někdo má sbírku pohledů bílá ňadra prvního Tatařína. Někdo dům na náměstí (F. L. Čelakovský, Bohatýr Muromec) Někdo má víno u ledu (J. Prévert, Několik jsem jich viděl) c) Písnička dozněla Drží se klepadla Bytem je šatlava Hrobař si ruce mne Před vraty kostela Odhoďte zrcadla Uvidíš Václava Není to dojemné (K. Kryl, Marat ve vaně) d) Potkal potkan potkana Pod kamenem potkala pod kamenem pod kamenem Kočka kočku kočka kočku počkat pane potkane Kampak kočko spěcháte Ať se vám nic nestane Táži se vás popáté (J. Suchý, Takový je život) e) Když jsem k vám chodíval přes ty lesy, ach ouvej, přes ty lesy, bývalas, má milá, veselejší, ach ouvej, veselejší. (Lidová píseň)

7 TROPY souborné označení pro obrazná (nepřímá) pojmenování Přiřaď k tropům uvedeným v prvním sloupci tabulky správnou charakteristiku a příklad: TROPY CHARAKTERISTIKA PŘÍKLAD METAFORA zosobnění; přenesení lidských vlastností a jednání na neživé věci a abstraktní pojmy hvězdy zamrkaly METONYMIE básnický přívlastek; neobvyklé doplnění jevu o určitou vlastnost stříbrná tma PERSONIFIKACE přenesení významu na základě podobnosti (nahrazuje jedno pojmenování druhým na základě podobnosti) odešel do věčných lovišť PŘIROVNÁNÍ jinotaj; autor vyjadřuje děje, pojmy, vlastnosti, atd. nepřímo; autor svůj skutečný záměr skrývá, zatajuje říkal jsem to tisíckrát HYPERBOLA záměrné užití slov v opačném slova smyslu (výsměšné) hudba nepřijela EPITETON nadsázka; vyjádření, které zveličuje skutečnost To jste to pěkně vyvedli! ALEGORIE vyjádření, které zjemňuje skutečnost perla rosy EUFEMISMUS přenesení významu na základě věcné souvislosti (slovo s významem jedné skutečnosti se použije k pojmenování druhé skutečnosti) na tomto obrazném pojmenování jsou založeny bajky, hádanky aj. IRONIE porovnání výchozího jevu s jiným voní jak růže ze zahrádky

8 ŘEŠENÍ: TROPY CHARAKTERISTIKA PŘÍKLAD METAFORA přenesení významu na základě podobnosti (nahrazuje jedno pojmenování druhým na základě podobnosti) METONYMIE přenesení významu na základě věcné souvislosti (slovo s významem jedné skutečnosti se použije k pojmenování druhé skutečnosti) PERSONIFIKACE zosobnění; přenesení lidských vlastností a jednání na neživé věci a abstraktní pojmy perla rosy (kapka rosy má podobu perly) hudba nepřijela (hudebníci nepřijeli) hvězdy zamrkaly PŘIROVNÁNÍ porovnání výchozího jevu s jiným voní jak růže ze zahrádky HYPERBOLA nadsázka; vyjádření, které zveličuje skutečnost EPITETON básnický přívlastek; neobvyklé doplnění jevu o určitou vlastnost ALEGORIE jinotaj; autor vyjadřuje děje, pojmy, vlastnosti, atd. nepřímo; autor svůj skutečný záměr skrývá, zatajuje říkal jsem to tisíckrát stříbrná tma na tomto obrazném pojmenování jsou založeny bajky, hádanky aj. EUFEMISMUS vyjádření, které zjemňuje skutečnost odešel do věčných lovišť (=zemřel) IRONIE záměrné užití slov v opačném slova smyslu (výsměšné) To jste to pěkně vyvedli!

9 METODICKÝ LIST Materiál tvoří několik pracovních listů, které slouží k opakování, upevnění a ujasnění literárních pojmů (literární druhy a žánry, básnické figury a tropy). Je vhodný pro ověřování znalostí, samostatnou práci, práci ve dvojicích či skupinách. Při společné kontrole klademe doplňující otázky, uvádíme příklady literárních děl a autorů. Zařazujeme ve vyšších ročnících na závěr vyučování literatury. ZDROJE ADLT, J. Literární výchova pro ročník základní školy. Úvod do teorie literatury. 1. vyd. Praha: Fortuna ISBN s SOUKAL, J. Literární výchova pro druhý stupeň základní školy a odpovídající ročníky VG. 1. vyd. Praha: SPN ISBN s

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

Prostě sdělovací styl

Prostě sdělovací styl Prostě sdělovací styl Jazykové prostředky: Zejména hovorová čeština Nespisovné tvary národního jazyka: o Obecná čeština o Dialekty o Profesní mluva o Slang o Argot Spisovný jazyk v prostě sdělovacím stylu

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více