Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače"

Transkript

1 Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz

2 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda sada obsahuje vše, co je uvedeno níže. Digitální fotoaparát COOLPIX P80 Nabíječka baterií MH-61 (včetně síťového kabelu) Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL5 (s krytem konektorů)* Krytka objektivu LC-CP18 (se šňůrkou) Řemínek fotoaparátu Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka na disku CD-ROM * Nabijte akumulátor (A 3). Provedení síťového kabelu závisí na zemi použití. USB kabel UC-E6 A/V kabel EG-CP14 Záruční list Disk CD-ROM Software Suite POZNÁMKA: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 131 nebo v Uživatelské příručky. Zobrazení Uživatelské příručky pro fotoaparát na disku CD-ROM Uživatelskou příručku lze prohlížet pomocí programů Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader verze 5.0 nebo vyšší, které jsou volně ke stažení na webových stránkách společnosti Adobe. 1 Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM s Uživatelskou příručkou. 2 Poklepejte na ikonu disku CD-ROM COOLPIX P80 v okně Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP/2000) nebo na ploše (Macintosh). 3 Poklepáním na ikonu INDEX.pdf zobrazte obrazovku k výběru jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk a zobrazte Uživatelskou příručku. A: Tento symbol znamená, že na jiném místě tohoto návodu jsou k dispozici podrobnější informace. 2 Úvod

3 První kroky Krok 1 Připevněte řemínek fotoaparátu a krytku objektivu Připevněte krytku objektivu na řemínek a řemínek připevněte k fotoaparátu (na dvou místech). Krok 2 Nabití baterie Dobíjecí lithium-iontovou baterii EN-EL5 nabijte přiloženou nabíječkou MH Zapojte síťový kabel do nabíječky 1 a zasuňte síťovou vidlici kabelu do zásuvky elektrické sítě 2. Rozsvítí se kontrolka nabíjení baterie CHARGE Sejměte krytku kontaktů baterie a vložte baterii vyobrazeným způsobem do nabíječky za současného vyrovnání výstupků na baterii s výřezy na nabíječce. 2.3 Kontrolka nabíjení baterie CHARGE začne blikat. Baterie je nabitá, jakmile kontrolka CHARGE přestane blikat. Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně dvě hodiny. První kroky 3

4 Krok 3 Vložení baterie Vložte nabitou baterii dále popsaným způsobem. 3.1 Otevřete krytku prostoru na baterii/krytku slotu na paměťovou kartu. 3.2 Vložte baterii. Oranžová aretace baterie se při zasouvání baterie 1 odtlačí směrem dolů, jak se baterie zasouvá 2. Jakmile do prostoru zasunete celou baterii, západka se zvedne zpět do původní polohy. Vkládání baterie Vložení baterie nesprávným způsobem může poškodit fotoaparát. Zkontrolujte, zda je baterie ve správné poloze. 3.3 Zavřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu. Vyjímání baterie Před vyjmutím nebo vložením baterií vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda indikace zapnutí přístroje nesvítí. Pro vyjmutí baterie otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a zatlačte aretaci baterie znázorněným směrem 1. Následně můžete baterii ručně vyjmout 2. Pozor, baterie se může během provozu zahřívat vyjímejte ji opatrně. 4 První kroky

5 Krok 4 Zapnutí fotoaparátu 4.1 Otočte volič režimů do polohy A (auto). Tato část návodu popisuje fotografování v režimu A (auto), plně automatickém režimu typu "zaměř a stiskni", doporučeném pro nováčky v oblasti digitálních fotoaparátů. V tomto režimu fotoaparát automaticky upravuje nastavení. 4.2 Sejměte krytku objektivu a stisknutím hlavního vypínače zapněte fotoaparát. Rozsvítí se indikace zapnutí přístroje (zelená) a monitor (nebo elektronický hledáček) se zapne. Rozsvítí se indikace zapnutí přístroje a zapne se monitor. Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím hlavního vypínače. Paměťové karty Ve výchozí konfiguraci se snímky ukládají do interní paměti (cca 50 MB). V případě potřeby můžete pro další ukládání použít výměnnou paměťovou kartu Secure Digital (SD). Interní paměť se používá pro záznam, mazání a přenos snímků pouze v případě, že není vložena paměťová karta. Vložení paměťové karty 1 Svítí-li indikace zapnutí přístroje nebo monitor, stisknutím hlavního vypínače vypněte fotoaparát. 2 Otevřete krytku prostoru na baterii/krytku slotu na paměťovou kartu postupem uvedeným v kroku 3.1 na předchozí straně a zasuňte paměťovou kartu do slotu, až zaklapne. Vložte paměťovou kartu způsobem znázorněným na obrázku vpravo, nevkládejte ji horní stranou vzhůru ani obráceně. Po vložení paměťové karty zavřete krytku prostoru na paměťovou kartu, viz krok 3.3 na předcházející straně. 3 Zapněte fotoaparát. Zobrazí-li se na monitoru nebo v elektronickém hledáčku hlášení znázorněné na obrázku vpravo, je třeba paměťovou kartu před použitím ve fotoaparátu naformátovat. Stiskněte multifunkční volič (A 6) a zvýrazněte Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Formátování spusťte výběrem položky Formátovat a stisknutím tlačítka k. Pozor, formátování trvale vymaže všechny snímky a ostatní data na paměťové kartě. Před formátováním si proto vždy vytvořte kopie všech snímků, které chcete archivovat. Karta není zformátovaná. Formátovat kartu? Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu. Chcete-li vyjmout paměťové karty, vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje a zda je vypnutý monitor. Otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a stiskněte kartu směrem dovnitř, aby se částečně vysunula. Pak lze kartu ručně vyjmout. Ne Ano První kroky 5

6 Krok 5 Výběr jazyka a nastavení hodin fotoaparátu Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí dialogové okno pro volbu jazyka. Při volbě jazyka a nastavení času a data postupujte podle dále uvedených pokynů. Multifunkční volič Pomocí multifunkčního voliče vyberte a potvrďte nastavení. Multifunkční volič se ovládá stisknutím nahoru, dolů, doprava, doleva nebo stisknutím tlačítka k. Posun kurzoru nahoru. Potvrzení výběru Vraťte se na předchozí obrazovku (posun zvýraznění doleva). Přejděte k další obrazovce (posun zvýraznění doprava). Posun zvýraznění dolů Datum Nastavit čas a datum? Ne Ano Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko k. Operace s multifunkčním voličem jsou označeny U. Časové pásmo Stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení domácí časové zóny. První kroky London, Casablanca Letní čas Vyberte položku Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se nabídka nastavení časové zóny. Pokud platí letní čas, stisknutím multifunkčního voliče dolů vyberte položku Letní čas a stiskněte tlačítko k. Stisknutím multifunkčního voliče nahoru se vraťte ke kroku 5.3.

7 5.4 Domácí časové pásmo 5.5 Datum D M R London, Casablanca Zpět Vyberte domácí časovou zónu a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu pro nastavení data Stisknutím multifunkčního voliče nahoru nebo dolů upravte vybranou položku. Stisknutím multifunkčního voliče doprava posuňte zvýraznění k úpravám dne, měsíce, roku, času a pořadí, ve kterém se den, měsíc a rok zobrazí. Stiskněte multifunkční volič doleva a vraťte se k předchozí položce. 5.6 Datum Vyberte pořadí zobrazení dne, měsíce a roku a stiskněte tlačítko k. D M R Nastavení se použijí a monitor přejde do režimu fotografování. Objektiv se vysune Pokud chcete změnit aktuální datum a čas, v části Datum v menu nastavení vyberte položku Datum a změňte nastavení. Pokud chcete změnit nastavení časové zóny a letního času, v části Datum v menu nastavení vyberte položku Časové pásmo změňte nastavení. Strany 114, 117 a 118 Uživatelské příručky Funkce pro úsporu energie Není-li v režimu fotografování provedena po dobu pěti sekund žádná operace, vypne se monitor pro úsporu energie. Použitím libovolného ovládacího prvku fotoaparátu se zjasní zobrazení na monitoru. Není-li v libovolném režimu provedena žádná operace po dobu jedné minuty, monitor nebo elektronický hledáček se vypne; po dalších třech minutách nečinnosti se automaticky vypne fotoaparát. První kroky 7

8 Fotografování Krok 1 Kontrola indikací na monitoru/ v elektronickém hledáčku Zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků. x Elektronický hledáček s Indikace stavu baterie BEZ INDIKACE B Baterie je plně nabitá. Kapacita baterie je nízká, připravte se na výměnu nebo nabití baterie. N Baterie je vybitá. Nelze fotografovat. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou. Redukce vibrací - Symbol redukce vibrací Omezuje důsledky chvění fotoaparátu. Strana 122 Uživatelské příručky 1/125 F2.8 F Clona Čas závěrky Režim fotografování V režimu A (Auto) je zobrazený symbol A. Kvalita obrazu (W)/Velikost obrazu (J) Zobrazí se aktuální nastavení kvality a velikosti obrazu. Výchozími nastaveními jsou W (Normální) pro kvalitu obrazu a J ( ) pro velikost obrazu. Strany 88 a 89 Uživatelské příručky Počet zbývajících snímků Indikace interní paměti Snímky jsou zapisovány do interní paměti (přibližně 50 MB). Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta, symbol C není zobrazen a snímky jsou zapisovány na paměťovou kartu. Zapínání monitoru Každým stiskem tlačítka x (monitor) se provede přepnutí mezi LCD monitorem a elektronickým hledáčkem. Každým stiskem tlačítka s (displej) lze měnit informace zobrazené na LCD monitoru/ v elektronickém hledáčku. Strany 12 a 13 Uživatelské příručky 8 Fotografování

9 Krok 2 Příprava fotoaparátu Fotoaparát uchopte pevně oběma rukama. Dejte pozor, abyste prsty nebo jinými objekty nezakrývali objektiv, pomocné světlo AF, mikrofon, reproduktor ani tlačítko X (vysunutí blesku). Vestavěný blesk Stiskem tlačítka X (vysunutí blesku) se zvedne vestavěný blesk. Pokud je vestavěný blesk zasunutý, je pevně nastaven na W (vyp). Pokud vestavěný blesk nepoužíváte, jemně na něj zatlačte, až se s mírným zaklapnutím zavře. Fotografování 9

10 Vytvoření kompozice snímku Krok 3 Dívejte se na monitor nebo do elektronického hledáčku a předmět, který chcete fotografovat, umístěte poblíž středu obrazovky. 1/125 F Na jasně osvětlených místech, kde je obtížné vidět obrázky na monitoru, přepněte na displej elektronického hledáčku a displej zapněte podle podmínek v místě fotografování. Dioptrická korekce elektronického hledáčku Je-li dioptrické nastavení elektronického hledáčku nezaostřené, otočte ovladačem dioptrické korekce tak, aby indikátory byly co nejlépe vidět. Dávejte pozor, abyste se při otáčení ovladačem dioptrické korekce neškrábli do oka prsty nebo nehty. Ovladač dioptrické korekce Pomocí tlačítek zoomu lze měnit kompozici, tj. přibližovat objekt nebo rozšiřovat záběr k zobrazení větší části scény a zahrnutí více pozadí. Ovládací prvky zvětšování Otočte ovládacím prvkem zvětšování ve směru g. Objekt zvětšíte tak, že bude vyplňovat větší část záběru. Otočte ovládacím prvkem zvětšování ve směru f. Objekt zmenšíte a zvětšíte oblast viditelnou v záběru. Strana 24 Uživatelské příručky Zmenšit snímek Zvětšit snímek 10 Fotografování

11 Krok 4 Zaostření a fotografování 4.1 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny (do místa lehkého odporu). Fotoaparát automaticky zaostří na objekt v centrálním zaostřovacím poli. Zaostření a expozice zůstanou zablokovány po dobu stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Tlačítko spouště držte stále zpola stisknuté a zkontrolujte indikaci zaostření. Svítí zelená Bliká červeně Objekt je zaostřen. Fotoaparát není schopen zaostřit. Změňte kompozici a pokus opakujte. Více informací naleznete v kapitole "Autofokus" na straně 27 Uživatelské příručky. 1/125 F2.8 F Indikátor blesku Je-li vestavěný blesk vysunutý, můžete zkontrolovat stav blesku stisknutím tlačítka uvolnění závěrky do poloviny a pomocí indikátoru blesku v horní části obrazovky. On (Zapnuto) Bliká Off (Nesvítí) Kontrolka blesku zableskne při stisknutí tlačítka spouště. Blesk se nabíjí. Nedojde k odpálení záblesku. Zaostřovací pole 4.2 Plynulým stisknutím tlačítka spouště až na doraz exponujte snímek. Tlačítko spouště netiskněte příliš silně, protože byste mohli způsobit, že se fotoaparát bude chvět a výsledkem budou rozmazané snímky. Fotografování 11

12 Krok 5 Zobrazení snímků Stiskněte c. Fotoaparát přejde do režimu přehrávání a snímek se zobrazí na monitoru/ elektronickém hledáčku v režimu 15/05/2008 přehrávání 15:30 jednotlivých snímků JPG c Pomocí multifunkčního voliče můžete zobrazit ostatní snímky. Stisknutím multifunkčního voliče směrem doprava nebo dolů zobrazujete snímky v pořadí jejich 4 záznamu, stisknutím voliče směrem doleva nebo nahoru zobrazujete snímky v opačném pořadí. Zobrazení předchozího snímku 4 V režimu přehrávání jednotlivých snímků lze provádět následující operace. Operace Zvětšení zobrazeného snímku Zobrazení skupin po čtyřech, devíti nebo 16 náhledech snímků na monitoru/elektronickém hledáčku (přehrávání náhledů snímků) Nabídka přehrávání na displeji Záznam/přehrání zvukové poznámky Skrytí nebo zobrazení indikátorů monitoru Přepíná zobrazení mezi monitorem a displejem elektronického hledáčku Zobrazení dalšího snímku Tlačítko Ovladač přiblížení g Ovladač přiblížení f d Stisknutím tlačítka c nebo tlačítka spouště přepnete do režimu fotografování. Strany 12, 13 a 28 Uživatelské příručky k s x Mazání nepotřebných snímků Pro vymazání snímku aktuálně zobrazeného na monitoru/elektronickém hledáčku stiskněte tlačítko l. Po zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte pomocí multifunkčního voliče položku Ano. Stiskněte tlačítko k pro vymazání snímku. Odstraněné snímky nelze obnovit. Ke zrušení vymazání vyberte položku Ne a stiskněte tlačítko k. Vymazat 1 snímek? Ne Ano 12 Fotografování

13 Další funkce Režim blesku, Samospoušť, režim Ostření a korekce expozice K potvrzení následujících nastavení v režimu fotografování použijte multifunkční volič. Zábleskový režim K dispozici jsou zábleskové režimy U (auto), V (automatický blesk s redukcí efektu červených očí), W (trvale vypnutý blesk), X (doplňkový záblesk), Y (synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky) a Z (synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky). Strana 30 Uživatelské příručky Režim blesku Korekce expozice Korekce expozice se používá k úpravě expozičních parametrů nastavených fotoaparátem pro získání světlejších nebo tmavších snímků. Snímek je příliš tmavý: nastavte korekci expozice ve směru "+". Snímek je příliš jasný: nastavte korekci expozice ve směru "-". Strana 37 Uživatelské příručky +0.3 Ostření Režim Vyberte možnost A (autofokus), D (makro), B (nekonečno) nebo E (manuální zaostření). Strana 34 Uživatelské příručky Ostření Samospoušť Fotoaparát je vybaven desetisekundovou a dvousekundovou samospouští. Strana 33 Uživatelské příručky 10s 2s Samospoušť Další funkce 13

14 Výběr režimu fotografování Otočte voličem režimu tak, aby byl symbol režimu na úrovni značky vedle voliče. A Auto(A 8): Toto je jednoduchý režim typu "zaměř a stiskni", který je vhodný pro začátečníky v oblasti digitálních fotoaparátů. d (Sériové snímání sportu): Tento režim vyberte pro sériové snímání s vysokou rychlostí. Strana 46 Uživatelské příručky y (Scéna) (A 15): Pořiďte zvukové záznamy nebo si vyberte z patnácti režimů "scén" vhodných k fotografování různých předmětů nebo k fotografování za různých podmínek, a nechte fotoaparát, aby se postaral o to ostatní. P, S, A, M: Tyto režimy slouží pro získání větší kontroly nad časem závěrky a clonou. Strana 48 Uživatelské příručky z (Nastavení): Zobrazí menu nastavení. Strana 114 Uživatelské příručky D (Video): Tento režim slouží kpořizování videosekvencí. Strana 62 Uživatelské příručky Používání tlačítka d Stisknutím tlačítka d zobrazte nabídku pro aktuální režim a pomocí multifunkčního voliče vyberte požadovanou volbu (A 6). Opětovným stisknutím tlačítka d nabídku ukončete. Strana 11 Uživatelské příručky Menu fotografování Kvalita obrazu Velikost obrazu Optimalizace snímku Vyvážení bílé Citlivost Ukončit Je-li v pravém dolním rohu nabídky zobrazen symbol M, lze otočením ovládacího prvku přiblížení g (j) zobrazit nápovědu k aktuální položce nabídky. Otáčením ovladače přiblížení směrem k g (j) opět zobrazíte nabídku. Strana 11 Uživatelské příručky 14 Další funkce

15 Použití režimů scén Ve výchozím nastavení aktivuje otočení voliče režimů na y režim fotografování vhodný na portréty. Stisknutím tlačítka d se zobraztí nabídka scénického režimu a pomocí multifunkčního voliče lze zvýraznit a vybrat režim scény. Nastavení fotoaparátu se automaticky optimalizuje podle vybraného typu scény. Menu programů Portrét Krajina Noční portrét Párty/interiér Pláž/sníh Ukončit Motivový program b Portrét c Krajina e Noční portrét f Párty/interiér g Pláž/sníh h Západ slunce i Úsvit/soumrak j Noční krajina k Makro l Muzeum m Ohňostroj n Reprodukce o Protisvětlo p Panoráma asistent E Záznam zvuku Popis Pro čisté portrétní snímky. Fotoaparát automaticky detekuje tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Pro živé snímky krajin a městských panoramat. Pro portréty s večerní či noční krajinou v pozadí. Fotoaparát automaticky detekuje tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Pro společenská setkání a další aktivity v interiérech. Pro jasně osvětlené plochy vody, písku nebo sněhu. Pro živé snímky východu a západu slunce. Pro snímky slabě osvětlené krajiny pořizované před východem nebo po západu slunce. Pro noční krajiny. Pro fotografování zblízka. Pro fotografování v interiérech, kde je zakázáno používat blesk. Pro fotografování ohňostrojů pomocí dlouhých časů závěrky. Pro kresby, rukopisy nebo tištěný text. Objekty v protisvětle. Pro panoramata. Pro nahrávání zvuku. Stisknutím tlačítka c v režimu záznamu zvuku lze přehrát zaznamenané zvukové soubory. Strana 38 Uživatelské příručky Další funkce 15

16 Instalace programu Nikon Transfer Program Nikon Transfer můžete použít ke kopírování (přenosu) snímků do počítače, kde je uložíte. Nainstalujte program Nikon Transfer z dodaného disku CD-ROM Software Suite. Další informace naleznete v nápovědě, která je součástí disku CD Software Suite, resp. programu Nikon Transfer. Dříve než začnete: Systémové požadavky programu Nikon Transfer Zkontrolujte, zda počítač splňuje následující požadavky. Procesor Operační systém 1 Místo na pevném disku RAM Rozlišení obrazu Další Windows Doporučujeme procesor Intel Celeron, Pentium 4 nebo procesor řady Core s taktovacím kmitočtem 1 GHz nebo více. Předinstalované verze systému Windows Vista (32 bitové verze Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional 2 Service Pack 4 Macintosh Model PowerPC G4 nebo G5, resp. model Intel Core nebo Xeon (Universal Binary) s integrovaným portem USB Mac OS X (verze , ) 60 MB pro instalaci, 1 GB pro běh programu Nikon Transfer Windows Vista: 512 MB nebo více, minimálně 128 MB volného místa Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB nebo více, minimálně 128 MB volného místa pixelů nebo více (doporučujeme pixelů), 16 bitové barvy nebo lepší Podporovány jsou jen počítače s integrovanými porty USB 1 Nejnovější informace o kompatibilitě operačních systémů naleznete na webových stránkách společnosti Nikon. 2 Pokud je v počítači nainstalovaný operační systém Windows 2000 Professional, nelze fotoaparát COOLPIX P80 k počítači připojit. Snímky uložené na paměťové kartě přeneste do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 16 Instalace programu Nikon Transfer

17 Před instalací Před zahájením instalace programu Nikon Transfer ukončete všechny programy a vypněte antivirový software. Během instalace, používání a odinstalování programu Nikon Transfer Přihlaste se jako administrátor. POZNÁMKA: V závislosti na operačním systému se mohou dialogová okna zobrazovaná během instalace lišit od těch, která jsou znázorněna v této příručce. Obrázky v této příručce odpovídají operačnímu systému Windows Vista. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD Software Suite. Windows Vista Výběrem položky Run Welcome.exe (Spustit Welcome.exe) v dialogovém okně AutoPlay (Automaticky přehrát) spusťte instalační program. Pokračujte krokem 3. Windows XP/2000 Program Install Center (Instalační centrum) se spustí automaticky. Pokračujte krokem 3. Nedojde-li k automatickému spuštění programu Install Center (pouze Windows) Windows Vista/XP Otevřete okno Počítač klepnutím na volbu Computer (Počítač) v nabídce Start (Windows Vista), otevřete okno Tento počítač klepnutím na volbu My Computer (Tento počítač) v nabídce Start (Windows XP) a poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite. Windows 2000 Professional Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač) na ploše a pak poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite. Mac OS X Adresář Software Suite se otevře automaticky. Poklepejte na ikonu Welcome (Vítejte). Pokud se adresář neotevře automaticky, poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite na ploše. 2 Zadejte jméno a heslo administrátora a klepněte na tlačítko OK (pouze Macintosh). Instalace programu Nikon Transfer 17

18 3 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se dialogové okno instalačního programu Software Suite. Pokud je již program Nikon Transfer nainstalovaný Pokud je již program Nikon Transfer nainstalovaný, dialogové okno Výběr jazyka se nezobrazí. Okno programu Install Center se zobrazí v jazyce vybraném při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Klepněte na tlačítko Nikon Standard Install (Standardní instalace Nikon). Nainstalujte program Nikon Transfer a související software. Další možnosti instalace Custom Install (Vlastní instalace): Instalace vybraného softwaru. Link to Nikon (Odkaz na web společnosti Nikon): Stažení zkušebních verzí softwaru Nikon z webové stránky společnosti Nikon nebo zobrazení webových stránek technické podpory společnosti Nikon (je vyžadováno připojení k síti Internet). Install Guide (Průvodce instalací): Zobrazení nápovědy z disku CD Software Suite. 18 Instalace programu Nikon Transfer

19 5 Nainstalujte program Panorama Maker. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další) a instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce. Mac OS X Zobrazí se licenční smlouva. Po přečtení a seznámení s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce. Pokračujte krokem 7. 6 Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) nainstalujete software QuickTime* (pouze systém Windows). U některých počítačů může instalace trvat několik minut. * Informace o podpoře systému Windows Vista naleznete na webových stránkách společnosti Apple Inc. Společnost Nikon doporučuje stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi programu QuickTime pro operační systém Windows Vista. 7 Nainstalujte program Nikon Transfer. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se licenční smlouva. Jakmile si v klidu přečtete a porozumíte této smlouvě, vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky této licenční smlouvy), klepnutím na tlačítko Next (Další) podmínky potvrďte a zobrazte soubor ReadMe. Po přečtení obsahu tohoto souboru, který může obsahovat důležité informace, které zde nemohly být uvedeny, klepněte na tlačítko Next (Další) a instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce. Pokračujte krokem 9. Mac OS X Zobrazí se licenční smlouva. Po přečtení a seznámení s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce. Instalace programu Nikon Transfer 19

20 8 Aktivujte položku Auto-Launch (Automatické spuštění) (pouze Macintosh). Po zobrazení dialogového okna Auto-Launch (Automatické spuštění) klepněte na položku Yes (Ano). Program Nikon Transfer se automaticky spustí po každém připojení fotoaparátu. Nastavení položky Auto-Launch (Automatické spuštění) Auto-Launch (Automatické spuštění) programu je možné aktivovat také po instalaci programu Nikon Transfer, a to zaškrtnutím políčka Launch automatically when device is attached (Spustit automaticky při připojení fotoaparátu) na panelu Preferences (Předvolby) v dialogovém okně s nastavením možností přenosu. 9 Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit) (Windows) nebo Quit (Ukončit) (Macintosh) a podle pokynů na obrazovce zavřete okno programu Install Center. Pokud budete požádáni o restartování počítače, postupujte podle pokynů na obrazovce. Windows XP/2000 Není-li nainstalované rozhraní DirectX 9, zobrazí se dialogové instalačního programu rozhraní DirectX 9. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte rozhraní DirectX Vyjměte instalační disk CD Software Suite z jednotky CD-ROM. Tím je instalace dokončena. Pokračujte částí "Přenos snímků do počítače" (A 21). 20 Instalace programu Nikon Transfer

21 Přenos snímků do počítače Používejte spolehlivý zdroj napájení Společnost Nikon doporučuje používat k dlouhodobějšímu napájení fotoaparátu plně nabitou baterii nebo síťový zdroj EH-62A (prodávaný samostatně). Nepoužívejte jiné síťové zdroje, jinak dojde k zahřátí nebo závadám. Pokud používáte systém Windows 2000 Professional Snímky uložené na paměťové kartě přeneste do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 1 Vypněte fotoaparát. 2 Připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného USB kabelu. Zkontrolujte správnou orientaci konektoru a zasuňte ho rovně. Při připojování a odpojování nepoužívejte příliš velkou sílu. 3 Zapněte fotoaparát. Rozsvítí se indikace zapnutí přístroje. Windows Vista Po zobrazení dialogového okna AutoPlay (Automaticky přehrát) vyberte možnost Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Zkopírovat snímky do adresáře v mém počítači pomocí programu Nikon Transfer). Chcete-li toto dialogové okno příště vynechat, zaškrtněte políčko Always do this for this device: (Pro toto zařízení vždy provádět tuto akci). Spustí se program Nikon Transfer. Windows XP Po zobrazení dialogového okna AutoPlay (Automaticky přehrát) vyberte možnost Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Kopírovat snímky do složky v počítači pomocí programu Nikon Transfer) a klepněte na volbu OK. Chcete-li toto dialogové okno příště vynechat, zaškrtněte políčko Always use this program for this action. (Vždy použít tento program pro tuto akci). Spustí se program Nikon Transfer. Mac OS X Pokud při první instalaci programu Nikon Transfer nastavíte v dialogovém okně nastavení funkce Auto-Launch (Automatické spuštění) volbu Yes (Ano), spustí se program Nikon Transfer automaticky. 21 Přenos snímků do počítače

22 4 Zkontrolujte, zda je zdrojové zařízení zobrazené na panelu Source (Zdroj) v dialogovém okně s nastavením možností přenosu, a klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos). Zdrojové zařízení Tlačítko Start Transfer (Spustit přenos) Ve výchozím nastavení aplikace Nikon Transfer jsou do počítače přeneseny všechny snímky. Při výchozím nastavení aplikace Nikon Transfer se složka, do které se přenášejí snímky, otevře automaticky. Další informace o používání aplikace Nikon Transfer naleznete v nápovědě, která je součástí této aplikace. 22 Přenos snímků do počítače

23 5 Odpojte fotoaparát. Vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel. Snímky lze prohlížet v prohlížeči dodaném s operačním systémem. Informace pro uživatele systému Windows 2000 Professional K přenosu snímků z paměťové karty do počítače použijte čtečku paměťových karet nebo obdobné zařízení. Je-li kapacita paměťové karty větší než 2 GB nebo pokud je karta kompatibilní se standardem SDHC, musí příslušné zařízení tyto funkce paměťové karty podporovat. Ve výchozím nastavení se program Nikon Transfer automaticky spustí po vložení paměťové karty do čtečky paměťových karet nebo do obdobného zařízení. Viz krok 4 části "Přenos snímků do počítače" (A 22). Nepřipojujte fotoaparát k počítači. Pokud je fotoaparát připojen k počítači, zobrazí se dialogové okno Found New Hardware Wizard (Průvodce přidáním nového hardwaru). V takovém případě zavřete dialogové okno klepnutím na tlačítko Cancel (Storno) a odpojte fotoaparát od počítače. Pokud chcete přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu do počítače, zkopírujte snímky nejprve na paměťovou kartu pomocí fotoaparátu. Strany 72, 108 a 113 Uživatelská příručka Přenos snímků do počítače 23

24 Další funkce fotoaparátu COOLPIX P80 Priorita obličeje při fotografování Fotoaparát automaticky rozpozná tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Režim priority obličeje je dostupný v režimu vysoké citlivosti ISO, v režimech expozice P a M a v režimech pořizování portrétů b Portrét a e Noční portrét. Strana 103 Uživatelské příručky c D-Lighting Zjasňuje a zvýrazňuje detaily objektů ve stínech a v protisvětle. Strana 57 Uživatelské příručky Černé orámování Tato funkce vytváří kopie s černými čarami o tloušťce Tenké, Střední, nebo Široké podél okrajů snímku. Strana 60 Uživatelské příručky PictBridge Umožňuje tisknout snímky přímo z fotoaparátu. Strana 78 Uživatelské příručky Informace o technické podpoře jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: Pro uživatele v USA: Pro uživatele v Evropě a Africe: Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: FX8C01(1L) 6MMA561L-01

25 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz

26 Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc. Logo SD je ochranná známka společnosti SD Card Association. PictBridge je ochranná známka. Technologii D-Lighting poskytuje společnost P Apical Limited. Všechna ostatní obchodní jména produktů, uváděná v tomto návodu a další dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon, jsou registrované ochranné známky příslušných firem.

27 Úvod První kroky A C d Základní fotografování a přehrávání snímků: Režim Auto Fotografování přizpůsobené motivu Sériové snímání sportu PSAM Režimy P, S, A a M c D E Více o přehrávání Videosekvence Záznam zvuku Propojení fotoaparátu s televizorem, počítačem a tiskárnou d Nabídka fotografování, přehrávání a nastavení Technické informace i

28 Pro vaši bezpečnost Abyste zabránili poškození svého přístroje Nikon a vyvarovali se případného poranění či poranění dalších osob, přečtěte si před použitím fotoaparátu pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny umístěte tak, aby si je mohli přečíst všichni potenciální uživatelé přístroje. Možné následky, ve které by mohlo vyústit neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou označeny následujícím symbolem: Tento symbol znamená varování informace takto označené je nutné si přečíst před použitím výrobku Nikon, aby se zamezilo možnému poranění. VAROVÁNÍ ii V případě výskytu závady přístroj ihned vypněte Zaznamenáte-li, že z přístroje nebo síťového zdroje vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte síťový zdroj avyjměte z přístroje baterii (dejte pozor abyste se přitom nepopálili). Pokračujete-li v používání přístroje, riskujete poranění. Po vyjmutí/odpojení zdroje energie odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu společnosti Nikon. Přístroj nedemontujte Dotykem vnitřních částí fotoaparátu/ síťového zdroje a nechráněné části těla může dojít k poranění. Opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Dojde-li k poškození fotoaparátu nebo síťového zdroje v důsledku pádu nebo jiné nehody, odpojte produkt od elektrické sítě/vyjměte baterii a nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisu Nikon. Nepoužívejte fotoaparát ani síťový zdroj v blízkosti hořlavých plynů Nepoužívejte elektronické vybavení v blízkosti hořlavých plynů; v opačném případě hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Při použití řemínku fotoaparátu dbejte náležité opatrnosti Nikdy nezavěšujte fotoaparát na řemínku okolo krku batolat či malých dětí. Vybavení držte mimo dosah dětí Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se baterie nebo jiné malé součástky nedostaly do úst dítěte.

29 Pro vaši bezpečnost Při manipulaci s bateriemi dbejte náležité opatrnosti Baterie mohou při nesprávném zacházení vytékat nebo explodovat. Při manipulaci s bateriemi určenými pro tento produkt dodržujte následující pravidla: Před výměnou baterie fotoaparát vypněte. Používáte-li síťový zdroj, ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě. Používejte výhradně dodávanou dobíjecí lithium-iontovou baterii Nikon EN-EL5. Baterii nabíjejte pomocí dodávané nabíječky MH-61. Při vkládání baterie se nepokoušejte baterii vložit spodní stranou vzhůru ani převráceně. Baterie nezkratujte ani nerozebírejte; nepokoušejte se sejmout resp. porušit obal baterií. Nevystavujte baterie působení otevřených plamenů ani jiného zdroje vysokých teplot. Zabraňte namočení resp. ponoření baterií do vody. Při transportu vraťte baterie do bateriového pouzdra. Baterie nepřepravujte v přítomnosti kovových předmětů, jako jsou řetízky na krk nebo sponky do vlasů. Jsou-li baterie zcela vybité, mají tendenci vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vždy vyjměte zcela vybitou baterii z přístroje. Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny (změna barvy, deformace), ihned ji přestaňte používat. Dojde-li ke kontaktu tekutiny z poškozené baterie s oblečením nebo pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody. Při manipulaci s nabíječkou baterií se řiďte následujícími pokyny Nabíječku udržujte v suchu. Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Prach na kovových částech síťové vidlice (nebo v jejich blízkosti) je třeba otřít pomocí suchého hadříku. Pokračujete-li v používání vybavení ve stávajícím stavu, riskujete vznik požáru. Za bouřky se nedotýkejte síťového kabelu nebo se nepohybujte v blízkosti nabíječky baterií. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Nepoškozujte, nemodifikujte, nevytahujte ani násilně neohýbejte síťový kabel, neumisťujte jej pod těžké předměty a nevystavujte jej působení plamenů a vysokých teplot. Dojde-li k poškození izolace a obnažení vodičů, zaneste kabel ke kontrole do autorizovaného servisu Nikon. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se síťové vidlice ani nabíječky mokrýma rukama. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem. iii

30 Pro vaši bezpečnost Používejte vhodné typy kabelů K propojování fotoaparátu s jinými zařízeními pomocí vstupních a výstupních konektorů používejte pouze kabely dodávané společností Nikon pro tento účel jen tak máte jistotu dodržení elektronických parametrů spojení. Při manipulaci s pohyblivými částmi fotoaparátu dbejte náležité opatrnosti Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných objektů mezi krytku objektivu nebo další pohyblivé části fotoaparátu. Disky CD-ROM Disky CD-ROM, které jsou dodávány s produktem, nejsou určeny pro přehrávání na zařízení pro reprodukci zvukových disků CD. Přehrávání disků CD-ROM na zařízení pro reprodukci zvukových disků CD může způsobit poškození sluchu nebo zařízení. Při práci s bleskem dodržujte bezpečnostní pravidla Použití blesku v blízkosti očí fotografovaného objektu může způsobit dočasné oslepení. Zvláštní opatrnosti dbejte při fotografování dětí blesk by se měl nacházet minimálně 1 m od fotografovaného dítěte. Neodpalujte záblesk v okamžiku, kdy se reflektor blesku dotýká osoby nebo objektu Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít k popálení nebo požáru. Zabraňte kontaktu s tekutými krystaly Dojde-li k poškození monitoru LCD, dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla a zabraňte styku pokožky, očí nebo úst s tekutými krystaly z monitoru. iv

31 Upozornění Symbol pro oddělený sběr odpadu platný v evropských zemích Tento symbol znamená, že produkt se má odkládat odděleně. Následující pokyny platí pouze pro uživatele z evropských zemí: Tento produkt se má odkládat na místě sběru k tomuto účelu určeném. Neodhazujte spolu s domácím odpadem. Více informací o způsobu zacházení s nebezpečným odpadem vám podá prodejce nebo příslušná místní instituce. v

32 Obsah Pro vaši bezpečnost... ii VAROVÁNÍ... ii Upozornění...v Úvod... 1 O tomto návodu...1 Informace k autorským právům a bezpečnosti dat...2 Jednotlivé části fotoaparátu...4 Tělo fotoaparátu...4 Monitor...6 Základní ovládání...8 Volič expozičních režimů...8 Příkazový volič...9 Multifunkční volič...10 Tlačítko d...11 Zobrazení nápovědy...11 Tlačítko s...12 x Tlačítko monitoru...13 Připevnění řemínku fotoaparátu a krytky objektivu...13 První kroky Nabití baterie...14 Vložení baterie...16 Vyjmutí baterie...17 Zapnutí a vypnutí fotoaparátu...17 Nastavení jazyka, data a času...18 Vkládání paměťových karet...20 Vyjímání paměťových karet...21 vi

33 Obsah A Základní fotografování a přehrávání snímků: Režim Auto Krok 1 Zapnutí fotoaparátu a volba režimu A (Auto)...22 Indikace zobrazované v režimu A (Auto)...23 Krok 2 Určení výřezu snímku...24 Práce s elektronickým hledáčkem...24 Použití zoomu...24 Krok 3 Zaostření a expozice snímku...26 Krok 4 Přehrávání a mazání snímků...28 Zobrazení snímků (režim přehrávání)...28 Mazání snímků...28 Práce s bleskem...30 Dostupné režimy blesku...30 Nastavení režimu synchronizace blesku...31 Použití samospouště...33 Volba zaostřovacího režimu...34 Nastavení zaostřovacího režimu...35 Používání manuálního ostření...36 Korekce expozice...37 C Fotografování přizpůsobené motivu Fotografování s použitím scénických programů...38 Volba scénických programů...38 Charakteristika programů...39 d Sériové snímání sportu Režim sériového snímání sportu...46 Sériové snímání sportu...47 vii

34 Obsah PSAM Režimy P, S, A a M Fotografování v režimech P, S, A a M...48 Režim P (programová automatika)...49 Režim S (Clonová automatika)...50 Režim A (časová automatika)...51 Režim M (manuální expoziční)...52 c Více o přehrávání Zobrazení více snímků současně: Přehrávání náhledů snímků...54 Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku...55 Editace snímků...56 Zvýšení jasu a kontrastu snímku: D-Lighting...57 Vytvoření oříznuté kopie snímku: Oříznutí...58 g Změna velikosti snímků: Malý snímek...59 Přidání černého rámečku ke snímkům: Černý rámeček...60 Zvukové poznámky: Záznam a přehrávání...61 Záznam zvukových poznámek...61 Přehrávání zvukových poznámek...61 Mazání zvukových poznámek...61 D Videosekvence Záznam videosekvencí...62 Nabídka Video...63 Nastavení možností videa...63 Režim autofokusu...65 El. redukce vibrací...65 Časosběrné snímání...65 Přehrávání videosekvencí...67 Mazání souborů videosekvencí...67 viii

35 Obsah E Záznam zvuku Tvorba zvukových záznamů...68 Přehrávání zvukových záznamů...70 Mazání zvukových souborů...71 Kopírování zvukových záznamů...72 Propojení fotoaparátu s televizorem, počítačem a tiskárnou Propojení s televizorem...73 Propojení s počítačem...74 Před propojením fotoaparátu...74 Přenášení snímků z fotoaparátu do počítače...75 Propojení s tiskárnou...78 Propojení fotoaparátu s tiskárnou...79 Tisk jednotlivých snímků...80 Tisk více snímků současně...81 Vytvoření tiskové objednávky DPOF: Tisk. objednávka...84 ix

36 Obsah d Nabídka fotografování, přehrávání a nastavení Volby pro fotografování: Nabídka fotografování...86 Zobrazení nabídky fotografování...87 q Kvalita obrazu...88 r Velikost obrazu...89 F Optimalizace snímku...91 B Vyvážení bílé barvy...94 E Citlivost ISO...96 G Měření...97 C Sériové snímání...98 H Expoziční řada G Režim AF polí I Režim autofokusu J Exp. s bleskem - korekce M Redukce šumu Q Ovládání zkreslení Omezení volitelných nastavení fotoaparátu Volby pro přehrávání: Nabídka přehrávání Zobrazení Nabídky přehrávání b Prezentace c Vymazat d Ochrana f Otočit snímek i Skrýt snímek h Kopie x

37 Obsah Základní nastavení fotoaparátu: Nabídka nastavení Zobrazení nabídky Nastavení a Nabídky c Uvítací obrazovka d Datum e Jas f Vkopírování data g Redukce vibrací h Pomocné světlo AF u Digitální zoom i Nastavení zvuku k Automat. vypnutí l Formát. paměti/m Formátovat kartu n Jazyk/Language o Režim video p Obnovit vše r Verze firmwaru xi

38 Obsah Technické informace Volitelné příslušenství Schválené typy paměťových karet Názvy obrazových/zvukových souborů a adresářů Péče o fotoaparát Čištění fotoaparátu Ukládání dat Chybová hlášení Řešení možných problémů Specifikace Podporované standardy Rejstřík xii

39 Úvod O tomto návodu Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX P80. Tento návod k obsluze byl vytvořen proto, aby vám pomohl naučit se používat fotoaparát Nikon správným způsobem. Před započetím práce s fotoaparátem si návod důkladně přečtěte a uložte jej na místo dostupné všem potenciálním uživatelům přístroje. Symboly a konvence Pro snazší nalezení potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence: B C Tento symbol znamená upozornění označuje informace, které je nutné si přečíst, aby se předešlo možnému poškození přístroje. Tento symbol označuje doplňující informace, které je třeba si přečíst před použitím fotoaparátu. Konvence Paměťové karty Secure Digital (SD) jsou v návodu uváděny jako "paměťové karty". Nastavení fotoaparátu v době jeho zakoupení jsou uváděna jako "výchozí nastavení". Pokud není řečeno jinak, používá se termín "monitor" pro monitor LCD i elektronický hledáček. Názvy položek menu zobrazovaných na monitoru fotoaparátu a názvy tlačítek resp. zprávy zobrazované na monitoru počítače jsou uváděny tučně. Příklady indikací na monitoru V tomto návodu jsou v některých případech u příkladů indikací na monitoru zobrazeny pro lepší patrnost pouze symboly bez obrazu záběru nebo přehrávaného snímku. Ilustrační kresby a indikace na monitoru Vyobrazení grafických a textových informací fotoaparátu uváděná v tomto návodu se mohou lišit od aktuálních indikací fotoaparátu. D A Takto jsou označeny tipy a další informace užitečné pro práci s fotoaparátem. Tento symbol znamená, že na jiném místě návodu nebo ve svazku Stručný návod k obsluze jsou k dispozici podrobnější informace. Úvod C Paměťové karty Snímky zhotovené fotoaparátem lze ukládat do interní paměti přístroje nebo na výměnné paměťové karty. Vložíte-li do fotoaparátu paměťovou kartu, jsou všechny nově zhotovené snímky automaticky ukládány na paměťovou kartu a mazání, přehrávání a formátování se aplikuje pouze na snímky na paměťové kartě. Chcete-li ukládat, zobrazovat, mazat snímky v interní paměti, či provést naformátování interní paměti fotoaparátu, vyjměte nejprve paměťovou kartu. 1

40 Informace k autorským právům a bezpečnosti dat Úvod Celoživotní vzdělávání Jako součást závazku společnosti Nikon k "celoživotnímu vzdělávání" ve vztahu k podpoře a informacím o nových produktech jsou k dispozici na následujících webových stránkách pravidelně aktualizované informace: Pro uživatele v USA: Pro uživatele v Evropě a Africe: Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: Navštivte tyto stránky pro zjištění nejnovějších informací o výrobku, rad a odpovědí na často kladené otázky (FAQ) a dalších informací o digitální fotografii. Informace, které zde nenaleznete, vám poskytne regionální zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace viz: Používejte výhradně elektronické příslušenství Nikon Fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité elektronické obvody. Pouze elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek, baterií, síťových zdrojů a blesků) certifikované společností Nikon pro použití s vaším digitálním fotoaparátem Nikon je konstruováno a schopno plnit provozní a bezpečnostní požadavky kladené těmito elektronickými obvody. POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH VÝROBCŮ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ FOTOAPARÁTU A VÉST K ZÁNIKU ZÁRUKY NA VÝROBEK SPOLEČNOSTI NIKON. Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce výrobků Nikon. Holografický štítek: Slouží k identifikaci pravosti výrobku Nikon. Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL5 2 Před fotografováním důležitých snímků Před fotografováním důležitých událostí, jako je např. svatba; fotografování na cestách, apod., zhotovte zkušební snímky, abyste se ujistili o bezchybné činnosti přístroje. Společnost Nikon nenese žádnou odpovědnost za škody a ztráty zisku, ke kterým může dojít v důsledku poruchy přístroje. O tomto návodu Žádná část návodů dodávaných s výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiné řeči bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon. Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje. Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí o dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených v těchto návodech, uvítáme, pokud budete o jakýchkoli zjištěných nesrovnalostech nebo chybějících údajích informovat regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).

41 Informace k autorským právům a bezpečnosti dat Upozornění ohledně zákazu kopírování a šíření Berte na zřetel, že i držení materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány pomocí skeneru, digitálního fotoaparátu či jiného zařízení může být právně postižitelné. Položky, které je zakázáno kopírovat a šířit Nekopírujte ani jinak nereprodukujte papírové peníze, mince nebo cenné papíry nebo obligace, a to ani v případě že jsou kopie označeny nápisem "vzor". Kopírování nebo reprodukce papírových peněz, mincí a cenných papírů, které jsou v oběhu v cizích zemích, je zakázáno. Pokud nebylo výslovně povoleno, je zakázáno kopírování nepoužitých poštovních známek a pohlednic. Dále je zakázáno kopírování kolků a certifikovaných dokumentů. Upozornění k některým druhům kopií a reprodukcí Vládním výnosem je zakázáno kopírování (reprodukce) cenných papírů vydaných soukromými společnostmi (akcie, směnky, šeky, dárkové kupóny atd.), dopravních legitimací a jízdenek s výjimkou nezbytně nutného množství pracovních kopií pro vnitřní potřebu společnosti. Proto nekopírujte pasy, autorizované výtisky státních a soukromých organizací, občanské průkazy ani lístky jako dopravní jízdenky, vstupenky, legitimace a stravenky. Postup v souladu s autorskými právy Kopírování a reprodukce autorských děl, jako jsou knihy, hudební díla, obrazy, dřevoryty, mapy, kresby, filmy a fotografie se řídí v souladu s národními i mezinárodními normami autorského práva. Nepoužívejte tento produkt ke tvorbě ilegálních kopií ani k porušování autorských práv. Nakládání s paměťovými médii Mějte na paměti, že smazáním nebo zformátováním paměťové karty či jiného paměťového média (interní paměti) se originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory z vyřazeného média lze někdy obnovit pomocí komerčního softwaru, což může vést ke zneužití osobních obrazových dat. Za ochranu těchto dat odpovídá sám uživatel. Než vyřadíte paměťové médium nebo než jej přenecháte jiné osobě, smažte všechna data pomocí komerčního softwaru pro mazání dat. Rovněž můžete médium naformátovat, a poté jej zcela zaplnit snímky, které neobsahují žádné soukromé informace (například snímky prázdné oblohy). Rovněž se ujistěte, že jste změnili i snímky, určené pro zobrazování na uvítací obrazovce (A 116). Dejte pozor, aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku při fyzické likvidaci paměťového média. Úvod 3

42 Jednotlivé části fotoaparátu Tělo fotoaparátu Úvod 1 2 Vestavěný blesk je vysunutý Hlavní vypínač/indikace zapnutí 1 přístroje Volič expozičních režimů Vestavěný blesk Tlačítko X (otevření blesku) Mikrofon... 61, 62, 68 6 Objektiv , 146 Kontrolka samospouště... 33, Pomocné světlo AF... 27, 123, 134 Ovladač zoomu f (širokoúhlý objektiv) g (teleobjektiv) h (přehrávání náhledů 8 snímků) i (zvětšení výřezu přehrávaného snímku) j (nápověda) Tlačítko spouště Krytka konektoru napájení Konektor kabelu... 73, 75, Krytka konektoru... 73, 75, Očko pro upevnění řemínku... 13

43 Jednotlivé části fotoaparátu Úvod Očko pro upevnění řemínku Tlačítko x (monitor) Ovládání dioptrické korekce Elektronický hledáček Tlačítko s (displej) Příkazový volič Reproduktor... 61, 67, 70 8 Monitor LCD... 6, 12, 23 9 c Tlačítko přehrávání d Tlačítko menu... 11, 63, 87, Multifunkční volič l Tlačítko mazání.. 28, 29, 61, 67, Tlačítko k Stativový závit 15 Krytka prostoru pro baterii/ krytka slotu pro paměťovou kartu... 16, Slot pro paměťovou kartu Aretace baterie... 16, Prostor pro baterii

44 Úvod 6 Jednotlivé části fotoaparátu Monitor Na monitoru se v režimu fotografování a přehrávání mohou zobrazovat následující indikace (aktuální indikace závisí na nastavení fotoaparátu). Viz stránky 12 a 13, kde jsou uvedeny detaily o výměně displeje monitoru. Fotografování Režim fotografování*... 22, 38, 48, 62 2 Režim ostření Indikátor zoomu Indikace zaostření Expoziční paměť/ blokace zaostření Indikátor blesku Režim blesku Indikace stavu baterie Symbol redukce vibrací (fotografie)... 23, Symbol elektronické redukce vibrací (videosekvence) Korekce zkreslení Zaostřovací pole... 26, Zaostřovací pole (při rozpoznání tváře) Indikace "nenastaveného data" Indikace časové zóny Vkopírování data/počítadlo data Velikost obrazu /125 F * Závisí na aktuálním režimu fotografování. Podrobnosti viz kapitoly týkající se jednotlivých režimů a b m59s h59m59s a) Počet zbývajících snímků b) Délka videosekvence Indikace interní paměti Kvalita obrazu Clona Čas závěrky Indikace expozice Citlivost ISO... 32, Korekce expozice Korekce zábleskové expozice Indikace samospouště Černobíle + barvy Optimalizace obrazu Vyvážení bílé Redukce šumu Bracketing Režim sériového snímání... 46, 98

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah x Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce pro

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o ochranných známkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah xii Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce

Více

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků BL00881-M00 CZ Příprava První kroky Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod k obsluze popisuje použití digitálního fotoaparátu FUJIFILM FinePix J27/J28/J29/J30/J32/J37 včetně

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah ix Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

Příručka pro práci v síti

Příručka pro práci v síti Příručka pro práci v síti Cz Možnosti při práci v síti Tento návod popisuje připojení k síti, vzdálený přístup k fotoaparátu a přenos snímků do počítačů a serverů ftp prostřednictvím připojení Ethernet.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod Jednotlivé části fotoaparátu Základy fotografování a přehrávání Fotografické funkce Funkce přehrávání Záznam a přehrávání videosekvencí Celkové nastavení fotoaparátu

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Pro vaši bezpečnost Příprava Návod k použití Fotografování Zobrazení Propojení Menu nastavení Technické informace Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod. Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte si přečíst část Pro vaši bezpečnost (strana

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu Cz Návod k obsluze digitálního fotoaparátu NIKKOR 3X OPTICAL ZOOM 6.3-18.9mm 1:2.8-4.9 Informace o obchodních značkách Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou registrované obchodní značky společnosti Apple

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze (včetně záručního listu)

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze (včetně záručního listu) DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze (včetně záručního listu) Cz Obsah Dotykové ovládací prvky... iv O tomto návodu...v Návod k použití... vi Pro vaši bezpečnost... vii Upozornění...x Bezdrátové sítě...

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod a uložte jej tak, aby byl k dispozici všem případným uživatelům přístroje.

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz COOLPIX P7700 doporučené funkce Režim A, B, C, D...A48 Tyto režimy umožňují lépe ovládat hodnoty času závěrky a clony. Jsou k dispozici nastavení v rychlém menu

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

DV300/DV300F/DV305/DV305F

DV300/DV300F/DV305/DV305F Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3CA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3CA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3CA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Model è. DMC-FS33 Pøed použitím si pøeètìte celý návod k obsluze. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu PDF) zaznamenaném

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Autofokusový blesk SB-700. Návod k obsluze

Autofokusový blesk SB-700. Návod k obsluze Autofokusový blesk SB-700 Návod k obsluze Cz A Informace o blesku SB-700 a tomto návodu k obsluze Děkujeme vám za zakoupení blesku Nikon SB-700. Pro maximální využití všech možností blesku si před jeho

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze Cz Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze A!1!2 q w e r!7!8!9 y t!3!4 @0 @1 u o i!5!0!6 @2 B C E q w q q w w D F G H I q w q q w w Obsah Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze Bezpečnostní

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce.

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL210/PL211 Základní řešení potíží Náhled Obsah Základní funkce

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice SIGMA Optimization Pro Návod k použití programu a dokovací stanice OBSAH ÚVOD... 3 MOŽNOSTI PROGRAMU SIGMA OPTIMIZATION PRO... 3 POZNÁMKY A OBCHODNÍ ZNAČKA... 4 POZNÁMKY... 4 OBCHODNÍ ZNAČKY... 4 INSTALACE

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, pozorně. Klepněte na téma User Manual WB210 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti

Více

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu Nikon DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu Nikon DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze digitálního fotoaparátu Nikon Cz DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Informace o obchodních značkách Apple, logo Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook a Quick Time jsou registrované obchodní

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

DMC-SZ1 DMC-FS45. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

DMC-SZ1 DMC-FS45. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-SZ1 DMC-FS45 DMC-SZ1 DMC-FS45 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT3Z68 F1211WT0 Obsah Před použitím Péče

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FS30 DMC-FS11 DMC-FS10 DMC-FS9 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2P11 Obsah Před použitím Stručný návod...4

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT UMAX PREMIER 3306. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT UMAX PREMIER 3306. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT UMAX PREMIER 3306 Návod k obsluze OBSAH ÚVOD...8 Přehled... 8 Obsah balení... 9 POPIS FOTOAPARÁTU...10 Přední strana... 10 Zadní strana... 11 Sdružený ovladač... 11 Volič režimů...

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití. Kontrola obsahu balení Zkontrolujte,

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu příručka příručka Režim Auto / Režim Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY fotoaparátu si přečtěte tuto příručku včetně části Bezpečnostní upozornění (= 6). Přečtení této příručky vám pomůže naučit

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419665-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií v počítači. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ES30 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2 Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FP2 DMC-FP1 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. VQT2N14 Průvodce pro rychlé

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více