Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec Pohoda bude patřit od ledna městu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013. Pohoda bude patřit od ledna městu"

Transkript

1 Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013 Pohoda bude patřit od ledna městu Organizační změna od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 bude Domov Pohoda, p.o. příspěvkovou organizací města Bruntál. Nová organizace bude mít název Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.. V souvislosti s touto změnou všichni stávající uživatelé podepisují Dohodu o převodu smlouvy o poskytnutí sociální služby. Účastníkem této dohody je uživatel sociálních služeb, předávající organizace (Domov Pohoda, p.o.) a přebírající organizace (Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.) a stravu bankovním převodem, pak od veškeré platby posílejte na číslo účtu: /0100. Jelikož se budou převádět také finance z depozitních účtů uživatelů, bude možné vybírat a vkládat peníze na tento účet do do hodin a následně pak od Důležité upozornění! S výše uvedenou změnou souvisí i změna bankovního účtu. Pokud hradíte sjednané platby za pobyt Cena sympatie pro pracovnici Domova Pohoda Dne 19. listopadu 2013 proběhlo v Praze proběhlo slavnostní finále soutěže o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice Ceny kvality v sociální péči. Cílem této soutěže je každoročně podporovat a morálně ocenit jednotlivce a instituce, které se snaží vytvářet komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele sociální péče. Důraz se klade především na profesionalitu a osobní přístup. (Čtěte na str. 2) Jednání zaměstnanců a zástupců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k organizační změně Domova Pohoda. Slavnostní předání finančního šeku Dne 5. listopadu 2013 proběhlo v Domově Pohoda, p.o. slavnostní setkání žáků a učitelů Základní školy Petrin, uživatelů a vedení Domova Pohoda, p.o. a zástupců města Bruntál, místostarosty Vladímíra Jedličky a Mgr. Ivany Májkové, vedoucí odboru sociálních věcí. Při tomto setkání převzala ředi- od ředitelky ZŠ Petrin PhDr. Mgr. telka domova Bc. Jarmila Šíblová Mileny Zatloukalové dárkový šek na Kč jako výtěžek benefiční akce Nadace VIA ve spolupráci s ČSOB a ERA bankou v projektu POMÁHEJ. Poděkování patří především žákům ZŠ Petrin, kteří se do akce zapojili, kdy každý z nich přinesl jednu či více knih a byli ochotni je darovat na dobročinný účel. (Dokončení na str. 3)

2 Dne 5. listopadu 2013 proběhla v Domově Pohoda, p.o. českopolská konference na téma: Porovnání péče a aktivit v terénní a pobytové službě v Polsku a ČR. Cena sympatie pro pracovnici Miroslavu Sedlákovou (Dokončení ze str. 1) Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci soutěže jsou vyhodnocovány např. nejkvalitnější domovy seniorů, domovy pro zdravotně Česko-polská konference v Bruntále Akce, jejímž garantem bylo město Bruntál, se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb z Bruntálu a poskytovatelé sociálních služeb z polského města Opole. Konferenci uvedl místostarosta Bruntálu Vladimír Jedlička a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivana Májková. Na konferenci byly představeny především terénní a ambulantní služby pro seniory. Za polskou stranu měl úvodní prezentaci Zdzisław Markiewicz, ředitel Městského centra pomoci rodině v Opole. který hovořil na téma: Úřední řeč jako faktor sociální deprivace seniorů. Dále byly představeny volnočasové aktivity, které jsou v Opoli realizovány v rámci denních stacionářů. Za českou stranu vystoupila Dagmar Motyčková, která představila činnost společnosti Help-in, o.p.s. a Domov Pohoda, p.o. představila ředitelka zařízení Bc. Jarmila Šíblová a manažerka Miroslava Sedláková při převzetí ceny v Praze. Dne 22. října 2013 se uživatelé Domova Pohoda, p.o. aktivně zúčastnili divadelní přehlídky v rámci polsko-českého projektu Senior vždy aktivní. Tento projekt probíhal v rámci partnerství města Bruntál a polského města Kedzierzyn-Koźle. Projekt byl zacílen na seniory a osoby se zdravotním postižením z polsko-českého pohraničí. Uživatelé domova si připravili malé kulturní pásmo, během kterého předvedli ukázku skupinového cvičení i se cvičebními pomůckami a zazpívali několik písniček. Uživatelé cvičili s šátky na skladbu Červený šátečku kolem se toč, dále ukázali společné cvičení s míčky a závěrem se rozloučili písničkou Rod- 2 kvality Dana Svobodová. O činnosti Klubu seniorů v Bruntále pohovořila paní Anna Staňková. Na závěr konference měli hosté z Polska možnost prohlédnout si prostory Domova Pohoda, p.o. postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením z celé republiky nebo nejkvalitnější pečovatelské služby. Nedílnou součástí je i velmi oblíbená Cena sympatie pro pracovníky sociálních služeb, kteří dokazují svoji oddanost této náročné profesi svojí laskavostí, kreativitou a vtipem. Právě Cenu sympatie získala vedoucí úseku přímé péče Domova Pohoda, p.o., paní Miroslava Sedláková. Nebylo jednoduché v soutěži uspět, jelikož se letos do ní přihlásilo přes pět tisíc pracovníků nebo kolektivů. Miroslava Sedláková si ceny velmi váží a hlavně ji těší, že ji na tuto cenu nominovaly její pracovníci, kteří, jak uvedli, si ji váží pro její morální vlastnosti a vstřícnost jak k personálu, tak i k uživatelům domova. Miroslavě Sedlákové k tomuto ocenění blahopřejeme a do nadcházejících pracovních let jí přejeme hodně sil. né údolí. Program obohatili zaměstnanci Domova Pohoda, p.o. Zbyněk Ďurčo a Věra Vajíková, kteří za doprovodu kytary zazpívali polskou píseň Byla potvrzena další spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb v Bruntále a Opole, ať už půjde o výměnné stáže pracovníků nebo o výměnu zkušeností v rámci pracovních konferencí. Uživatelé Domova Pohoda se prezentovali na divadelní přehlídce Pekna naša polská cála. Uživatelé byli oceněni potleskem a písemným poděkováním za účast a pěkné vystoupení

3 Pracovníci adoptovali na dálku dívku z Indie V roce 2011 se pracovníci domova zapojili do projektu Adopce na dálku. Přes Charitu Praha jsme si vybrali indickou holčičku Selbi, která v té době měla 11 let. Do adopce na dálku se zpočátku zapojilo osm pracovníků, dnes je nás celkem osmnáct. Posíláme pravidelné měsíční platby a zavázali jsme se, že ročně vybereme min Kč. Na konci roku 2012 se nám podařila tato částka navýšit o Kč. Se Selbi si pravidelně dopisujeme. Poslední dopis přišel 7. října 2013 a Selbi píše (úryvek V září 2013 jsme zakoupili šachovnici a uživatelé tak mají možnost zahrát si šachy. O tuto činnost zatím projevili zájem především muži, s kterými hraje pracovník přímé péče Miroslav Brdička (viz foto). Pokud jde o stolní hry, uživatelky si oblíbiliy také známou hru Člověče, nezlob se a s potěšením si občas zahrají. Ženy se také rády věnují vaření či pečení a tak se uživatelky z 3. patra samy rozhodly, že si něco dobrého upečou. Pracovnice Věrka Vajíková jim nakoupila všechny potřebné ingredience a uživatelky se společně daly do pečení buchet. Každá přidala ruku k dílu a výsledkem byly dozlatova upečené buchty a příjemně strávené odpoledne. z dopisu): V tomto školním roce jsem opravdu šťastná. Vaše dary na studijní materiál jsou pro mě velkou pomocí a mohu tak pokračovat ve svém studiu. Za Vaše peníze mi byl zakoupen počítač a jiné školní pomůcky. Letos studuji v osmé standardní střední škole v Konjikoliv. Jezdím do školy autobusem volnou jízdenkou. Chci vědět, zda jste zdraví a máte se dobře. Jsme rádi, že touto cestou můžeme pomoct někomu, kdo naši pomoc skutečně potřebuje a v této činnosti chceme i nadále pokračovat. Senioři hrají šachy a pekli i buchty Slavnostní předání finančního šeku (Dokončení ze str. 1) Následně žáci uspořádali burzu těchto knih a právě výtěžek z této akce věnovali seniorům Domova Pohoda, p.o. Jelikož projekt POMÁHEJ byl vybrán mezi dvanáct nejúspěšnějších projektů v republice, Nadace VIA přislíbila zdvojnásobení vybrané částky. Peníze jsou určeny na volnočasové aktivity uživatelů Domova Pohoda, p.o. 3 Selbi z Indie. Poděkování dobrovolníkům, kteří navštěvují domov Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu, ve svém volném čase a ze své dobré vůle vykonává činnost ve prospěch druhých lidí. Dobrovolník věnuje svůj čas a energii druhým lidem proto, aby vyplnil smysluplně jejich volný čas a snížil u nich pocit osamění. Mezi nejčastější činnosti dobrovolníků patří předčítání, povídání si s uživateli, naslouchání, hraní společenských her, doprovod na procházky apod. Dobrovolníci v domově jsou jednak z řad studentů, ale jsou to také lidé ve středním věku nebo i vrstevníci našich uživatelů. Odměnou dobrovolníkovi je nejen hřejivý pocit z vykonaného dobra, ale také zkušenost, kterou lze později uplatnit v zaměstnání či ve studiu. Dobrovolnická činnost probíhá v Domově Pohoda, p.o. již třetím rokem a v současné době pracuje v domově osm dobrovolníků. Chtěli bychom touto cestou všem našim dobrovolníkům poděkovat a vyslovit jim uznání a obdiv za to, že svou přítomností pomáhají našim uživatelům radovat se ze života.

4 Rok reminiscence v Domově Pohoda v Bruntále Individuální reminiscence s Alicií Lilekovou. Skupinová reminiscence s Ludmilou Holodňákovou. 4 Význam slova reminiscence pochází s latinského reminiscere vzpomenout si, rozpomenout se, obnovit v paměti. Cílem reminiscenčního setkávání uživatelů je možnost hovořit o své minulosti, o svých vzpomínkách, prožít si pocit souznění se skupinou vrstevníků, sdílet s ostatními vzpomínky vázané na společná témata (mládí, svatba, vojna, práce apod.). Reminiscence je vzpomínání, vyvolávaní vzpomínek a jejich podporování. Techniku lze využít nejen u osob s demencí, ale i pro aktivaci dlouhodobě ležících uživatelů. Reminiscence respektuje prožívání zážitků z dětství, manželství, pracovních činnosti, koníčků a jiné. Velmi vhodnou pomůckou pro terapii jsou rodinné fotografie a vzpomínání na jména osob a společné zážitky. V Domově Pohoda, p.o. se reminiscenční terapii věnujeme rok a v současné době je již samozřejmou součástí poskytované péče. Reminiscenci se věnují v domově dvě proškolené pracovnice, přičemž jedna se věnuje reminiscenci individuální a druhá skupinové. Individuální reminiscence probíhá převážně na pokojích uživatelů, pro skupinovou reminiscenci byla vytvořena speciální reminiscenční místnost, která je vybavena dobovým nábytkem, vyzdobena památnými předměty, fotografiemi a starožitnostmi, což účinek reminiscenční terapie ještě podtrhuje. S ročním odstupem můžeme hodnotit jaká pozitiva má reminiscenční terapie pro uživatele a co jim přináší. Do vzpomínkových terapií nezapojujeme jen aktivní seniory, ale také ty, kteří příliš nekomunikují, jsou pasivní, ale přece po svém vnímají a své vzpomínky spoluprožívají se svými vrstevníky. Zkušenosti s reminiscenční terapií a hodnocení jejího přínosu pro uživatele sdělila pracovnice, která se věnuje skupinové reminiscenci, paní Ludmily Holodňákové: Po roční práci je zřejmé, jak je tato metoda pro naše uživatele důležitou formou aktivizace. Skupinová setkání uživatele více sbližují, jsou rádi, že si mohou u šálku dobré kávy povídat, mají radost, když se mohou o své životní zážitky a zkušenosti podělit s jinými a věkem sobě rovnými. Pochvalují si, že prožívají příjemné chvíle spolu s ostatními a nemusí být sami na pokojích. Stávají se otevřenějšími, jsou také velmi rádi, když se pak potkávají na jiných společenských akcích v našem domově a vědí, že se znají ze skupinové reminiscence a radostně na sebe také mávají. V příjemném prostředí reminiscenční místnosti vybavené dobovým nábytkem, naši uživatelé velmi kladně reagují na společná setkání u vzpomínek. Někteří si reminiscenci doslova zamilovali a přejí si opakovaně navštěvovat společná sezení. U vzpomínání se setkávám u některých i s emočními projevy, např. v podobě pláče. Tady je velmi znát energie skupiny, soucit a podpora ostatních, kdy v danou chvíli není plačící uživatel na svůj projev životního prožitku, či smutku sám. Někteří uživatelé také navazují mezi sebou přátelství a rádi se pak setkávají i mimo skupinová sezení. Společná vzpomínání jim také pomáhají uvědomit si spoustu osobních prožitků, se kterými se následně dokážou smířit a také v duchu, ještě i dnes, poděkovat svým, již dávno nežijícím rodičům a blízkým za to, co pro ně v životě udělali a znamenali. Je příjemné také sledovat, jak se naši uživatelé vzájemně na sebe těší. Reminiscence je opravdu důležitou a přínosnou aktivitou nejen pro samotné uživatele, ale také pro mne. Jako koordinátor skupinové reminiscence si také uvědomuji, jak velkou mi naši uživatelé projevují důvěru. Chvíle, kdy mohu naslouchat životním osudům a příběhům cítím, jak mne obohacují, mají pro mne velký význam a mezi našimi seniory dozrávám. Tyto zkušenosti jsou velmi důležité pro mou další práci v přímé péči. O tom, že se uživatelé na reminiscenci sblíží a rádi se setkávají i mimo tato sezení, svědčí i akce našeho uživatele, který si přál malou oslavu na roční výročí jeho pobytu v Domově Pohoda, p.o., kde je dle svých slov velmi spokojen. Tento uživatel si na setkání pozval své přátele z reminiscence a společně strávili velmi pěkné odpoledne.

5 Společné tvoření uživatelů Domova Pohoda a žáků ZŠ Petrin V úterý 19. listopadu dopoledne proběhlo ve společenském sále Domova Pohoda, p.o. skupinové tvoření uživatelů domova ve spolupráci s dětmi ZŠ Petrin, na téma Vánoční dekorace. Domov navštívilo 24 žáků v doprovodu paní učitelky MgA. T. Maršíkové a vychovatelky paní Rumlové a společně s uživateli domova a jedním uživatelem ze Sagapa vytvářeli výrobky s vánoční tématikou. Byly vytvořeny čtyři stanoviště, kde si mohli uživatelé Poděkovali nám za pomoci dětí vyzkoušet výrobu vánočních andílků, vánočních zvonků, tiskátek a vánočního papíru. K práci používali nejrůznější přírodní materiály, jako např. rýžová zrnka, brambory apod. Smyslem této mezigenerační akce bylo umožnit setkání dvou odlišných věkových skupin - dětí a seniorů. V dnešní době chybí seniorům kontakt s mladou generací a mládež naopak ztrácí zájem o veřejné dění. Přitom obě generace se mohou při vzájemných setkáních obohatit. Senioři předávají dětem své zkušenosti a moudrost, děti naopak přináší do života seniorů optimismus a radost ze života. Jelikož se společná akce vydařila, budeme v této spolupráci i nadále pokračovat a uživatelé i děti se už těší na další setkání převzala Bc. Šíblová písemné poděkování od paní Skřivánkové, jejíž manžel je od srpna uživatelem Domova Pohoda, p.o. Paní Skřivánková píše: V listopadu můj manžel, pan Jaroslav Skřivánek chtěl v Domově Pohoda oslavit své 77 narozeniny. Musím s obdivem říct, že veškerý personál nám maximálně vyšel vstříc. Paní Skřivánková tak děkuje personálu nejen za přípravu oslavy pro jejího manžela, ale také za vstřícnost, ochotu a laskavý přístup jsme obdrželi mail od pana Roberta Nevimy, o jehož maminku personál domova pečuje. Pan Nevima děkuje za péči a celkový přístup k jeho mamince. V poděkování uvádí, že vše funguje dle jeho představ Uskutečněné akce na podzim listopadu Zábava pro uživatele a jejich příbuzné s reprodukovanou hudbou 19. listopadu Společné tvoření uživatelů a žáků ZŠ Petrin 25. listopadu Dopolední cvičení seniorů s dětmi z MŠ Okružní 28. listopadu Vystoupení žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále 29. listopadu 1. adventní vystoupení - posezení při písničce s hudebním seskupením Přátelé 4. prosince 2. adventní vystoupení - koledy zazpívají žáci ZŠ Petrin 6. prosince Setkání uživatelů s čertem a Mikulášem 5 a očekávání, čehož si velmi váží píše uživatel Domova Pohoda, p.o. pan Juraj Gabriš: Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na rychlé výměně bytového zařízení a jeho uložení, včetně oblečení. Dle pana Gabriše Blahopřejeme Blahopřejeme oslavencům, kteří v minulých měsících slavili významné životní jubileum: červenec let Oldřich Staněk 90 let Libuše Kosinová 93 let Věra Erkerová 95 let Františka Kohoutová srpen let Emilie Virglerová 91 let Marie Bečáková 92 let Bohumila Bařinová 93 let Jana Daňková září let Jozefina Kratěnová poděkování patří celému oddělení, všem ošetřovatelkám, vedení domova a chlapcům z údržby. Poděkování patří i uklizečkám, které udržují čistotu na patrech a pokojích. V závěru děkovného dopisu uživatel píše: Konečně se zde cítím opravdu jako doma. říjen let Anna Drdáková 93 let Miroslava Kučová 93 let Marie Krestová listopad let Anna Gazdová 93 let Tekla Jochymková prosinec let Jindřich Stoklasa 90 let Růžena Rauerová

6 Dne 10. září zorganizovaly pracovnice pro volnočasové aktivity pěší výlet s uživateli Domova Pohoda, p.o. Tento výlet byl uspořádán na mnohá přání uživatelů a vedl přes nově zrekonstruované náměstí, dále přes zámeckou zahradu až do městského parku. Někteří uživatelé uvítali cestou ochutnávku burčáku a poté odpočinek a relaxaci u místní kašny. Následovala prohlídka Pěší výlet Bruntálem na přání seniorů V pondělí 25. listopadu jsme na skupinové cvičení seniorů pozvali děti z Mateřské školy Okružní. Jelikož jsme nevěděli jak se společné cvičení vydaří, vybrali jsme pro první lekci menší skupinku dobře naladěných, šikovných seniorů, kteří měli o cvičení s dětmi zájem. Z mateřské školy přišlo 17 dětí, kterým jsme na úvod ukázali jak cvičí naši uživatelé a děti nám zase pod vedením svých paní učitelek převedly jak se protahují ony. Aby měly k sobě děti s uživateli blízko, posadili jsme je na střídačku vedle sebe - vždy dítě a hned vedle senior. Senioři si zacvičili tak jak jsou zvyklí, tedy protáhli si pomocí cviků horní i spodní část těla, předvedli dětem ukázku posilovacích cviků s 0,5 kg činkami, poté společně s dětmi cvičili s balóny a na konec zámeckého nádvoří a přesun do městského parku, kde si uživatelé odpočinuli a občerstvili se v místní restauraci Roští. Počasí se vydařilo a starousedlíci byli velmi spokojeni, že mohli shlédnou místa, která již dlouho neviděli a uživatelé, kteří nejsou z Bruntálu, mohli poznat některá pěkná zákoutí našeho města. Kromě zaměstnanců domova uživatele doprovodila také studentka Kristýna, která působí v domově jako dobrovolnice. Cvičení seniorů s dětmi z mateřské školy si procvičili jemnou motoriku při hře na tichou poštu. Děti si připravily svou rozcvičku v doprovodu říkanek a na závěr připravily hru s velkým kruhovým padákem, do kterého se společně se seniory trefovaly míčky. Děti cvičení seniorů velmi obohatily, vše se neslo ve veselém duchu. Obě skupiny, tedy děti i senioři, si cvičení užívaly a moc rádi by podobnou akci zopakovaly. Připravujeme 13. prosince 3. adventní setkání - Vánoční pohádku zahrají děti z MŠ Okružní 15. prosince Vánoční koncert (žáci Mgr. Luzarové) 20. prosince 4. adventní setkání - společně si zazpíváme naše oblíbené písničky, hudební doprovod zajistí Zbyněk Ďurčo a Věra Vajíková 31. prosince Silvestrovská zábava Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Vydavatel: Domov Pohoda, p. o., Okružní 16, Bruntál. Vychází čtyřikrát ročně. Redakční rada: Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Marcela Matúšů, Miroslava Sedláková. Redakční tým: Dana Svobodová, Mgr. Jiří Kočař, Juraj Gabriš, Ing. Fraňo Petrák. Tisk vlastní. Grafické zpracování: dd. Příspěvky a náměty na tel. č

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy Identifikátor školy: 600 040 968 Termín konání inspekce: 26.

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 Pravidelné aktivity: Pravidelné aktivity

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Polední přestávka

Polední přestávka INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ září - prosinec 2017 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Centrum

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

TROJLÍSTEK. sblížení tří generací

TROJLÍSTEK. sblížení tří generací TROJLÍSTEK sblížení tří generací TROJLÍSTEK sblížení tří generací rodiče děti náhradní babičky služba nabízí partnerství mezi rodinami s dětmi a náhradními babičkami Proč služba vznikla? nedostatek míst

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace Ing. Ivany Humlové 1 2 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO Zřizovatel organizace: Město Litoměřice Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 1/2017 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince, a plán práce na leden 2017. PF 2017 Vážení

Více

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Přítomni: viz prezenční listina

Více