Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec Pohoda bude patřit od ledna městu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013. Pohoda bude patřit od ledna městu"

Transkript

1 Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013 Pohoda bude patřit od ledna městu Organizační změna od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 bude Domov Pohoda, p.o. příspěvkovou organizací města Bruntál. Nová organizace bude mít název Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.. V souvislosti s touto změnou všichni stávající uživatelé podepisují Dohodu o převodu smlouvy o poskytnutí sociální služby. Účastníkem této dohody je uživatel sociálních služeb, předávající organizace (Domov Pohoda, p.o.) a přebírající organizace (Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.) a stravu bankovním převodem, pak od veškeré platby posílejte na číslo účtu: /0100. Jelikož se budou převádět také finance z depozitních účtů uživatelů, bude možné vybírat a vkládat peníze na tento účet do do hodin a následně pak od Důležité upozornění! S výše uvedenou změnou souvisí i změna bankovního účtu. Pokud hradíte sjednané platby za pobyt Cena sympatie pro pracovnici Domova Pohoda Dne 19. listopadu 2013 proběhlo v Praze proběhlo slavnostní finále soutěže o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice Ceny kvality v sociální péči. Cílem této soutěže je každoročně podporovat a morálně ocenit jednotlivce a instituce, které se snaží vytvářet komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele sociální péče. Důraz se klade především na profesionalitu a osobní přístup. (Čtěte na str. 2) Jednání zaměstnanců a zástupců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k organizační změně Domova Pohoda. Slavnostní předání finančního šeku Dne 5. listopadu 2013 proběhlo v Domově Pohoda, p.o. slavnostní setkání žáků a učitelů Základní školy Petrin, uživatelů a vedení Domova Pohoda, p.o. a zástupců města Bruntál, místostarosty Vladímíra Jedličky a Mgr. Ivany Májkové, vedoucí odboru sociálních věcí. Při tomto setkání převzala ředi- od ředitelky ZŠ Petrin PhDr. Mgr. telka domova Bc. Jarmila Šíblová Mileny Zatloukalové dárkový šek na Kč jako výtěžek benefiční akce Nadace VIA ve spolupráci s ČSOB a ERA bankou v projektu POMÁHEJ. Poděkování patří především žákům ZŠ Petrin, kteří se do akce zapojili, kdy každý z nich přinesl jednu či více knih a byli ochotni je darovat na dobročinný účel. (Dokončení na str. 3)

2 Dne 5. listopadu 2013 proběhla v Domově Pohoda, p.o. českopolská konference na téma: Porovnání péče a aktivit v terénní a pobytové službě v Polsku a ČR. Cena sympatie pro pracovnici Miroslavu Sedlákovou (Dokončení ze str. 1) Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci soutěže jsou vyhodnocovány např. nejkvalitnější domovy seniorů, domovy pro zdravotně Česko-polská konference v Bruntále Akce, jejímž garantem bylo město Bruntál, se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb z Bruntálu a poskytovatelé sociálních služeb z polského města Opole. Konferenci uvedl místostarosta Bruntálu Vladimír Jedlička a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivana Májková. Na konferenci byly představeny především terénní a ambulantní služby pro seniory. Za polskou stranu měl úvodní prezentaci Zdzisław Markiewicz, ředitel Městského centra pomoci rodině v Opole. který hovořil na téma: Úřední řeč jako faktor sociální deprivace seniorů. Dále byly představeny volnočasové aktivity, které jsou v Opoli realizovány v rámci denních stacionářů. Za českou stranu vystoupila Dagmar Motyčková, která představila činnost společnosti Help-in, o.p.s. a Domov Pohoda, p.o. představila ředitelka zařízení Bc. Jarmila Šíblová a manažerka Miroslava Sedláková při převzetí ceny v Praze. Dne 22. října 2013 se uživatelé Domova Pohoda, p.o. aktivně zúčastnili divadelní přehlídky v rámci polsko-českého projektu Senior vždy aktivní. Tento projekt probíhal v rámci partnerství města Bruntál a polského města Kedzierzyn-Koźle. Projekt byl zacílen na seniory a osoby se zdravotním postižením z polsko-českého pohraničí. Uživatelé domova si připravili malé kulturní pásmo, během kterého předvedli ukázku skupinového cvičení i se cvičebními pomůckami a zazpívali několik písniček. Uživatelé cvičili s šátky na skladbu Červený šátečku kolem se toč, dále ukázali společné cvičení s míčky a závěrem se rozloučili písničkou Rod- 2 kvality Dana Svobodová. O činnosti Klubu seniorů v Bruntále pohovořila paní Anna Staňková. Na závěr konference měli hosté z Polska možnost prohlédnout si prostory Domova Pohoda, p.o. postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením z celé republiky nebo nejkvalitnější pečovatelské služby. Nedílnou součástí je i velmi oblíbená Cena sympatie pro pracovníky sociálních služeb, kteří dokazují svoji oddanost této náročné profesi svojí laskavostí, kreativitou a vtipem. Právě Cenu sympatie získala vedoucí úseku přímé péče Domova Pohoda, p.o., paní Miroslava Sedláková. Nebylo jednoduché v soutěži uspět, jelikož se letos do ní přihlásilo přes pět tisíc pracovníků nebo kolektivů. Miroslava Sedláková si ceny velmi váží a hlavně ji těší, že ji na tuto cenu nominovaly její pracovníci, kteří, jak uvedli, si ji váží pro její morální vlastnosti a vstřícnost jak k personálu, tak i k uživatelům domova. Miroslavě Sedlákové k tomuto ocenění blahopřejeme a do nadcházejících pracovních let jí přejeme hodně sil. né údolí. Program obohatili zaměstnanci Domova Pohoda, p.o. Zbyněk Ďurčo a Věra Vajíková, kteří za doprovodu kytary zazpívali polskou píseň Byla potvrzena další spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb v Bruntále a Opole, ať už půjde o výměnné stáže pracovníků nebo o výměnu zkušeností v rámci pracovních konferencí. Uživatelé Domova Pohoda se prezentovali na divadelní přehlídce Pekna naša polská cála. Uživatelé byli oceněni potleskem a písemným poděkováním za účast a pěkné vystoupení

3 Pracovníci adoptovali na dálku dívku z Indie V roce 2011 se pracovníci domova zapojili do projektu Adopce na dálku. Přes Charitu Praha jsme si vybrali indickou holčičku Selbi, která v té době měla 11 let. Do adopce na dálku se zpočátku zapojilo osm pracovníků, dnes je nás celkem osmnáct. Posíláme pravidelné měsíční platby a zavázali jsme se, že ročně vybereme min Kč. Na konci roku 2012 se nám podařila tato částka navýšit o Kč. Se Selbi si pravidelně dopisujeme. Poslední dopis přišel 7. října 2013 a Selbi píše (úryvek V září 2013 jsme zakoupili šachovnici a uživatelé tak mají možnost zahrát si šachy. O tuto činnost zatím projevili zájem především muži, s kterými hraje pracovník přímé péče Miroslav Brdička (viz foto). Pokud jde o stolní hry, uživatelky si oblíbiliy také známou hru Člověče, nezlob se a s potěšením si občas zahrají. Ženy se také rády věnují vaření či pečení a tak se uživatelky z 3. patra samy rozhodly, že si něco dobrého upečou. Pracovnice Věrka Vajíková jim nakoupila všechny potřebné ingredience a uživatelky se společně daly do pečení buchet. Každá přidala ruku k dílu a výsledkem byly dozlatova upečené buchty a příjemně strávené odpoledne. z dopisu): V tomto školním roce jsem opravdu šťastná. Vaše dary na studijní materiál jsou pro mě velkou pomocí a mohu tak pokračovat ve svém studiu. Za Vaše peníze mi byl zakoupen počítač a jiné školní pomůcky. Letos studuji v osmé standardní střední škole v Konjikoliv. Jezdím do školy autobusem volnou jízdenkou. Chci vědět, zda jste zdraví a máte se dobře. Jsme rádi, že touto cestou můžeme pomoct někomu, kdo naši pomoc skutečně potřebuje a v této činnosti chceme i nadále pokračovat. Senioři hrají šachy a pekli i buchty Slavnostní předání finančního šeku (Dokončení ze str. 1) Následně žáci uspořádali burzu těchto knih a právě výtěžek z této akce věnovali seniorům Domova Pohoda, p.o. Jelikož projekt POMÁHEJ byl vybrán mezi dvanáct nejúspěšnějších projektů v republice, Nadace VIA přislíbila zdvojnásobení vybrané částky. Peníze jsou určeny na volnočasové aktivity uživatelů Domova Pohoda, p.o. 3 Selbi z Indie. Poděkování dobrovolníkům, kteří navštěvují domov Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu, ve svém volném čase a ze své dobré vůle vykonává činnost ve prospěch druhých lidí. Dobrovolník věnuje svůj čas a energii druhým lidem proto, aby vyplnil smysluplně jejich volný čas a snížil u nich pocit osamění. Mezi nejčastější činnosti dobrovolníků patří předčítání, povídání si s uživateli, naslouchání, hraní společenských her, doprovod na procházky apod. Dobrovolníci v domově jsou jednak z řad studentů, ale jsou to také lidé ve středním věku nebo i vrstevníci našich uživatelů. Odměnou dobrovolníkovi je nejen hřejivý pocit z vykonaného dobra, ale také zkušenost, kterou lze později uplatnit v zaměstnání či ve studiu. Dobrovolnická činnost probíhá v Domově Pohoda, p.o. již třetím rokem a v současné době pracuje v domově osm dobrovolníků. Chtěli bychom touto cestou všem našim dobrovolníkům poděkovat a vyslovit jim uznání a obdiv za to, že svou přítomností pomáhají našim uživatelům radovat se ze života.

4 Rok reminiscence v Domově Pohoda v Bruntále Individuální reminiscence s Alicií Lilekovou. Skupinová reminiscence s Ludmilou Holodňákovou. 4 Význam slova reminiscence pochází s latinského reminiscere vzpomenout si, rozpomenout se, obnovit v paměti. Cílem reminiscenčního setkávání uživatelů je možnost hovořit o své minulosti, o svých vzpomínkách, prožít si pocit souznění se skupinou vrstevníků, sdílet s ostatními vzpomínky vázané na společná témata (mládí, svatba, vojna, práce apod.). Reminiscence je vzpomínání, vyvolávaní vzpomínek a jejich podporování. Techniku lze využít nejen u osob s demencí, ale i pro aktivaci dlouhodobě ležících uživatelů. Reminiscence respektuje prožívání zážitků z dětství, manželství, pracovních činnosti, koníčků a jiné. Velmi vhodnou pomůckou pro terapii jsou rodinné fotografie a vzpomínání na jména osob a společné zážitky. V Domově Pohoda, p.o. se reminiscenční terapii věnujeme rok a v současné době je již samozřejmou součástí poskytované péče. Reminiscenci se věnují v domově dvě proškolené pracovnice, přičemž jedna se věnuje reminiscenci individuální a druhá skupinové. Individuální reminiscence probíhá převážně na pokojích uživatelů, pro skupinovou reminiscenci byla vytvořena speciální reminiscenční místnost, která je vybavena dobovým nábytkem, vyzdobena památnými předměty, fotografiemi a starožitnostmi, což účinek reminiscenční terapie ještě podtrhuje. S ročním odstupem můžeme hodnotit jaká pozitiva má reminiscenční terapie pro uživatele a co jim přináší. Do vzpomínkových terapií nezapojujeme jen aktivní seniory, ale také ty, kteří příliš nekomunikují, jsou pasivní, ale přece po svém vnímají a své vzpomínky spoluprožívají se svými vrstevníky. Zkušenosti s reminiscenční terapií a hodnocení jejího přínosu pro uživatele sdělila pracovnice, která se věnuje skupinové reminiscenci, paní Ludmily Holodňákové: Po roční práci je zřejmé, jak je tato metoda pro naše uživatele důležitou formou aktivizace. Skupinová setkání uživatele více sbližují, jsou rádi, že si mohou u šálku dobré kávy povídat, mají radost, když se mohou o své životní zážitky a zkušenosti podělit s jinými a věkem sobě rovnými. Pochvalují si, že prožívají příjemné chvíle spolu s ostatními a nemusí být sami na pokojích. Stávají se otevřenějšími, jsou také velmi rádi, když se pak potkávají na jiných společenských akcích v našem domově a vědí, že se znají ze skupinové reminiscence a radostně na sebe také mávají. V příjemném prostředí reminiscenční místnosti vybavené dobovým nábytkem, naši uživatelé velmi kladně reagují na společná setkání u vzpomínek. Někteří si reminiscenci doslova zamilovali a přejí si opakovaně navštěvovat společná sezení. U vzpomínání se setkávám u některých i s emočními projevy, např. v podobě pláče. Tady je velmi znát energie skupiny, soucit a podpora ostatních, kdy v danou chvíli není plačící uživatel na svůj projev životního prožitku, či smutku sám. Někteří uživatelé také navazují mezi sebou přátelství a rádi se pak setkávají i mimo skupinová sezení. Společná vzpomínání jim také pomáhají uvědomit si spoustu osobních prožitků, se kterými se následně dokážou smířit a také v duchu, ještě i dnes, poděkovat svým, již dávno nežijícím rodičům a blízkým za to, co pro ně v životě udělali a znamenali. Je příjemné také sledovat, jak se naši uživatelé vzájemně na sebe těší. Reminiscence je opravdu důležitou a přínosnou aktivitou nejen pro samotné uživatele, ale také pro mne. Jako koordinátor skupinové reminiscence si také uvědomuji, jak velkou mi naši uživatelé projevují důvěru. Chvíle, kdy mohu naslouchat životním osudům a příběhům cítím, jak mne obohacují, mají pro mne velký význam a mezi našimi seniory dozrávám. Tyto zkušenosti jsou velmi důležité pro mou další práci v přímé péči. O tom, že se uživatelé na reminiscenci sblíží a rádi se setkávají i mimo tato sezení, svědčí i akce našeho uživatele, který si přál malou oslavu na roční výročí jeho pobytu v Domově Pohoda, p.o., kde je dle svých slov velmi spokojen. Tento uživatel si na setkání pozval své přátele z reminiscence a společně strávili velmi pěkné odpoledne.

5 Společné tvoření uživatelů Domova Pohoda a žáků ZŠ Petrin V úterý 19. listopadu dopoledne proběhlo ve společenském sále Domova Pohoda, p.o. skupinové tvoření uživatelů domova ve spolupráci s dětmi ZŠ Petrin, na téma Vánoční dekorace. Domov navštívilo 24 žáků v doprovodu paní učitelky MgA. T. Maršíkové a vychovatelky paní Rumlové a společně s uživateli domova a jedním uživatelem ze Sagapa vytvářeli výrobky s vánoční tématikou. Byly vytvořeny čtyři stanoviště, kde si mohli uživatelé Poděkovali nám za pomoci dětí vyzkoušet výrobu vánočních andílků, vánočních zvonků, tiskátek a vánočního papíru. K práci používali nejrůznější přírodní materiály, jako např. rýžová zrnka, brambory apod. Smyslem této mezigenerační akce bylo umožnit setkání dvou odlišných věkových skupin - dětí a seniorů. V dnešní době chybí seniorům kontakt s mladou generací a mládež naopak ztrácí zájem o veřejné dění. Přitom obě generace se mohou při vzájemných setkáních obohatit. Senioři předávají dětem své zkušenosti a moudrost, děti naopak přináší do života seniorů optimismus a radost ze života. Jelikož se společná akce vydařila, budeme v této spolupráci i nadále pokračovat a uživatelé i děti se už těší na další setkání převzala Bc. Šíblová písemné poděkování od paní Skřivánkové, jejíž manžel je od srpna uživatelem Domova Pohoda, p.o. Paní Skřivánková píše: V listopadu můj manžel, pan Jaroslav Skřivánek chtěl v Domově Pohoda oslavit své 77 narozeniny. Musím s obdivem říct, že veškerý personál nám maximálně vyšel vstříc. Paní Skřivánková tak děkuje personálu nejen za přípravu oslavy pro jejího manžela, ale také za vstřícnost, ochotu a laskavý přístup jsme obdrželi mail od pana Roberta Nevimy, o jehož maminku personál domova pečuje. Pan Nevima děkuje za péči a celkový přístup k jeho mamince. V poděkování uvádí, že vše funguje dle jeho představ Uskutečněné akce na podzim listopadu Zábava pro uživatele a jejich příbuzné s reprodukovanou hudbou 19. listopadu Společné tvoření uživatelů a žáků ZŠ Petrin 25. listopadu Dopolední cvičení seniorů s dětmi z MŠ Okružní 28. listopadu Vystoupení žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále 29. listopadu 1. adventní vystoupení - posezení při písničce s hudebním seskupením Přátelé 4. prosince 2. adventní vystoupení - koledy zazpívají žáci ZŠ Petrin 6. prosince Setkání uživatelů s čertem a Mikulášem 5 a očekávání, čehož si velmi váží píše uživatel Domova Pohoda, p.o. pan Juraj Gabriš: Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na rychlé výměně bytového zařízení a jeho uložení, včetně oblečení. Dle pana Gabriše Blahopřejeme Blahopřejeme oslavencům, kteří v minulých měsících slavili významné životní jubileum: červenec let Oldřich Staněk 90 let Libuše Kosinová 93 let Věra Erkerová 95 let Františka Kohoutová srpen let Emilie Virglerová 91 let Marie Bečáková 92 let Bohumila Bařinová 93 let Jana Daňková září let Jozefina Kratěnová poděkování patří celému oddělení, všem ošetřovatelkám, vedení domova a chlapcům z údržby. Poděkování patří i uklizečkám, které udržují čistotu na patrech a pokojích. V závěru děkovného dopisu uživatel píše: Konečně se zde cítím opravdu jako doma. říjen let Anna Drdáková 93 let Miroslava Kučová 93 let Marie Krestová listopad let Anna Gazdová 93 let Tekla Jochymková prosinec let Jindřich Stoklasa 90 let Růžena Rauerová

6 Dne 10. září zorganizovaly pracovnice pro volnočasové aktivity pěší výlet s uživateli Domova Pohoda, p.o. Tento výlet byl uspořádán na mnohá přání uživatelů a vedl přes nově zrekonstruované náměstí, dále přes zámeckou zahradu až do městského parku. Někteří uživatelé uvítali cestou ochutnávku burčáku a poté odpočinek a relaxaci u místní kašny. Následovala prohlídka Pěší výlet Bruntálem na přání seniorů V pondělí 25. listopadu jsme na skupinové cvičení seniorů pozvali děti z Mateřské školy Okružní. Jelikož jsme nevěděli jak se společné cvičení vydaří, vybrali jsme pro první lekci menší skupinku dobře naladěných, šikovných seniorů, kteří měli o cvičení s dětmi zájem. Z mateřské školy přišlo 17 dětí, kterým jsme na úvod ukázali jak cvičí naši uživatelé a děti nám zase pod vedením svých paní učitelek převedly jak se protahují ony. Aby měly k sobě děti s uživateli blízko, posadili jsme je na střídačku vedle sebe - vždy dítě a hned vedle senior. Senioři si zacvičili tak jak jsou zvyklí, tedy protáhli si pomocí cviků horní i spodní část těla, předvedli dětem ukázku posilovacích cviků s 0,5 kg činkami, poté společně s dětmi cvičili s balóny a na konec zámeckého nádvoří a přesun do městského parku, kde si uživatelé odpočinuli a občerstvili se v místní restauraci Roští. Počasí se vydařilo a starousedlíci byli velmi spokojeni, že mohli shlédnou místa, která již dlouho neviděli a uživatelé, kteří nejsou z Bruntálu, mohli poznat některá pěkná zákoutí našeho města. Kromě zaměstnanců domova uživatele doprovodila také studentka Kristýna, která působí v domově jako dobrovolnice. Cvičení seniorů s dětmi z mateřské školy si procvičili jemnou motoriku při hře na tichou poštu. Děti si připravily svou rozcvičku v doprovodu říkanek a na závěr připravily hru s velkým kruhovým padákem, do kterého se společně se seniory trefovaly míčky. Děti cvičení seniorů velmi obohatily, vše se neslo ve veselém duchu. Obě skupiny, tedy děti i senioři, si cvičení užívaly a moc rádi by podobnou akci zopakovaly. Připravujeme 13. prosince 3. adventní setkání - Vánoční pohádku zahrají děti z MŠ Okružní 15. prosince Vánoční koncert (žáci Mgr. Luzarové) 20. prosince 4. adventní setkání - společně si zazpíváme naše oblíbené písničky, hudební doprovod zajistí Zbyněk Ďurčo a Věra Vajíková 31. prosince Silvestrovská zábava Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Vydavatel: Domov Pohoda, p. o., Okružní 16, Bruntál. Vychází čtyřikrát ročně. Redakční rada: Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Marcela Matúšů, Miroslava Sedláková. Redakční tým: Dana Svobodová, Mgr. Jiří Kočař, Juraj Gabriš, Ing. Fraňo Petrák. Tisk vlastní. Grafické zpracování: dd. Příspěvky a náměty na tel. č

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 Ú V O D N Í S L O V O Motto: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz Ročník 2 Číslo 5/2015 Hurá na prázdniny! Léto a s ním spojené prázdniny se nezadržitelně blíží. A proto pomalu bilancujeme. Školní rok 2014/2015 byl úspěšný. Povedla se řada dobrých věcí, k absolutoriu

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více