Městský ústav sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský ústav sociálních služeb"

Transkript

1 Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který komplexně řeší danou problematiku v nových souvislostech. Poskytovatelům sociálních služeb přinesl celou řadu nových povinností, ať už se jedná o registraci, naplňování standardů kvality či smlouvy se zdravotními pojišťovnami, uvedla v úvodu své hodnotící zprávy Mgr. Alena Tölgová, ředitelka této příspěvkové organizace a pokračovala: Velmi významnou a potřebnou změnou v tomto směru je přímá orientace na uživatele sociálních služeb, při respektování lidské důstojnosti, oprávněných práv a zájmů a svobod. Spolu s podporou jejich individuality a soběstačnosti pomocí systému rozhodování o sobě samém jim tak umožnit žít v přirozeném sociálním prostředí a zvýšit tak kvalitu jejich života. MÚSS Chomutov je velmi moderní, dynamická, ale zároveň stabilizovaná organizace, která v sociální oblasti působí již 15 let. V porovnání s ostatními subjekty v regionu i celostátně ji lze hodnotit jako vysoce profesionálního poskytovatele, který své záměry může realizovat především díky velmi významné podpoře města, svého zřizovatele. V loňském roce pokračovala naše organizace v dlouhodobě nastartovaných racionalizačních změnách, které měly za cíl poskytování vysoce kvalitní sociální služby podle nových poznatků v oboru prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců organizace. MÚSS Chomutov je držitelem rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb. Na základě tohoto rozhodnutí má zaregistrovány služby: druh služby místo poskytování domovy pro seniory Písečná 5062 Chomutov domovy pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5062 Chomutov forma kapacita cílová skupina pobytová 160 senioři osoby s jiným zdravotním postižením pobytová 5 osoby s mentálním postižením domovy pro osoby se zdravotním postižením Školní pěšina 5249 pobytová 35 osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením denní stacionáře Písečná 5176 denní stacionáře Školní pěšina 5249 ambulantní 45 osoby s tělesným postižením ambulantní 10 osoby s mentálním postižením odborné sociální poradenství ambulantní 800 intervencí osoby v krizi 115

2 domy na půl cesty azylové domy pečovatelská služba Bezručova 4512 pobytová 10 pobytová 39 terénní 875 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče pachatelé trestné činnosti osoby bez přístřeší osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi osoby s jiným zdravotním postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením senioři Střediska organizace: V souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, byly změněny názvy středisek MÚSS Chomutov. K tomuto kroku se přistoupilo s ohledem na uživatele služeb a jejich snadnější orientaci jak v zákoně, tak v struktuře organizace. Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov (DpS Písečná) Domov pro osoby se zdravotním postižením, Školní pěšina 5249, Chomutov (DOZP Školní pěšina) Centrum denních služeb, Bezručova 4512, Chomutov (CDS Bezručova) Sociální centrum,, Chomutov (SC Písečná) Denní stacionář a jesle, Písečná 5176, Chomutov (DSJ Písečná) Doprava a údržba,, Chomutov (DÚ) Ředitelství MÚSS Chomutov,, Chomutov V MÚSS pracovalo v průměru 160 zaměstnanců, průměrná hrubá mzda činila Kč. 116

3 V rámci schváleného rozpočtu byly realizovány opravy a rekonstrukce za Kč, z toho největší byla oprava výtahu v budově Domovu pro seniory ( Kč) a oprava II. části oken také v DpS Písečná ( Kč). MÚSS se přihlásil do dotačního programu vyhlášeného Ústeckým krajem Sport a volný čas. V rámci tohoto dotačního titulu se podařilo získat celkem Kč na pokrytí nákladů akce Olympiáda pro seniory Celkové výnosy za rok 2007 jsou ve výši Kč, z toho: výnosy za hlavní činnost výnosy za vedlejší činnost Kč Kč Rozdělení příjmů KÚ MPSV 13% tržby od uživatelů 41% zřizovatel 45% ostatní příjmy 1% Dotace na provoz od ÚSC - kraje dotace na provoz od ÚSC - města dotace na provoz ze státního rozpočtu dotace na provoz celkem Kč Kč Kč Kč V Domově pro seniory na Písečné byla kromě již zmíněných velkých oprav nově vybudována společenská místnost na 2. a 3. patře, započala rekonstrukce jedné ze sesteren a byla zahájena výstavba společenské místnosti. V Denním stacionáři a jeslích byla zahájena rekonstrukce bazénu a sauny a oprava zahrady. Rekonstruována je místnost pro logopedii a rehabilitaci. V Domově pro osoby se zdravotním postižením byla začátkem roku otevřena stimulační místnost. Na jaře zde byl zahájen provoz přechodného pobytu. V letošním roce se pokračovalo ve spolupráci s německým partnerem Domovem pro seniory Adama Riese, Annaberg-Buchholz. Společenská oblast je orientována především na obyvatele domovů pro seniory obou partnerů a odvíjí se od společných aktivit. Profesní oblast se soustředí na poznávání a výměnu oboustranných odborných informací a je zaměřena především na klíčové profese v sociální oblasti. Pracovní aktivy se uskutečňují pravidelně jednou měsíčně na výměnné bázi. V jednotlivých zařízeních život klientů obohacovala řada kulturních a společenských akcí. Byla to například návštěva ministrů vlády ČR A. Vondry, P. Nečase a vrcholných představitelů města Chomutova v čele s primátorkou Ing. Mgr. I. Řápkovou, IV. zahradní slavnost organizace, VI. ročník olympiády pro seniory, besedy s primátorkou, rekreace 117

4 seniorů v rekreačním středisku, vánoční trhy spojené s prodejem výrobků či slavnostní vánoční bohoslužba v místní kapli. Setkání seniorů s A. Vondrou. Olympiáda pro seniory. V Denním stacionáři a jeslích se konaly zábavné akce pro děti, besídky pro maminky, kreslení křídou na chodníky, sportovní akce jako je podzimní olympiáda, drakiáda či pohádková cesta na nově otevřené zahradě. Byl vytvořen zookoutek pro děti, uskutečnila se canisterapie (na snímku) a děti navštěvovaly solnou jeskyni. 118

5 Život klientů v Domově pro osoby se zdravotním postižením na Školní pěšině zpestřil VI. ročník diskotéky pro handicapované v TIP Clubu, návštěva Matějské poutě v Praze, koncert Nadace NOVA Praha, rekreace klientů v Itálii, návštěva sportovního dne v SRN, divadelních přčdstavení v Mostě či vytvoření zookoutku. V rámci Klubu seniorů se konaly kurzy na internetu Seniornet, odborné přednášky na téma léčivé bylinky, pravidelná posezení s reprodukovanou hudbou a Univerzita 3. věku. Výlet Klubu seniorů v Červeném Újezdu. Práce v sociálních službách je velmi náročná. Zaměstnanci MÚSS Chomutov se denně setkávají s různými lidskými osudy a příběhy, o to více si vážíme jejich profesionálního přístupu k řešení individuálních i společenských problémů uživatelů našich služeb. Bez jejich přičinění bychom nemohli dosáhnout stanoveného cíle vybudovat takové sociální služby, které by se v maximální míře přiblížily rodinnému prostředí, uvedla v závěru své zprávy ředitelka zařízení a neopomněla zmínit vstřícný přístup zřizovatele, bez něhož by se nedalo dosáhnout zamýšlené kvality a plánovaného rozvoje. Poděkování patří také sponzorům, mezi největší patřili: Miloslav Mendl (sponzorský dar ve výši ,40 Kč), KIWANIS Kadaň ( Kč), Actherm Chomutov ( Kč) a FANAK s.r.o. ( Kč). 119

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 14. 3. 2008 Úvod Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl, který se objevuje stále častěji a intenzivněji

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014

Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014 Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO: 47012790 Příspěvková organizace města Rakovníka, zřízená ke dni 1. 10. 1992 Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014 1 Souhrnná zpráva

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více