VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ"

Transkript

1 Velká Chmelištná č. 18, Čistá tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2014 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti je Androméda matka hvězd a jako každá matka chrání svoje děti a vychovává je až do jejich dospělosti. Když děti vyrostou a založí vlastní rodinu, pak většinou rodiče zůstávají sami a zestárnou. Ve stáří se stanou opět dětmi, i když jinými, než byly po narození. Takoví lidé potřebují naši každodenní péči. Bez této péče by nemohli existovat. Naším přáním je, aby hvězda Androméda (matka hvězd) ochránila naše nemocné (děti) ode všeho zlého tak, aby odcházeli z tohoto světa důstojně, v klidu a nebyli osamoceni.

2 OBSAH Úvod... 3 Poslání a cíle Organizační struktura... 4 Zpráva o činnosti... 5 Finanční zpráva za rok Poděkování sponzorům. 14 Kontakty

3 ÚVOD Vážení přátelé, rok 2014 utekl jako voda. Opět se u nás vystřídaly kolektivy dobrovolníků, setkali jsme se s novými lidmi, s novými informacemi, uspořádali jsme tradiční akce jako Světový den hospiců, vánoční adventní koncert a zorganizovali jsme benefiční koncert pro postiženého Honzíčka z Rakovníka, pro kterého jsme koncem minulého roku založili účet veřejné sbírky číslo /0300. Pokračovali jsme v rekonstrukčních pracích na stodole, samozřejmě pomáhali klientům a poskytovali terénní pečovatelskou službu, nabízeli práci domů, rozšiřovali náš sad a pečovali o hospodářství. Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří jsme mohli v rámci projektu Aktivní nad 50 let zajistit práci 6 zaměstnancům a pomohli jsme tak lidem, kteří mají na trhu práce problémy s uplatněním. Práci u nás našli také 3 mladí lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, jedna mladá pracovnice dokonce u nás získala první pracovní praxi. Od počátku našeho působení jsme vytvořili na 40 pracovních míst, převážně na dobu určitou. Již v loňském roce jsme vás informovali o průtazích k získání stavebního povolení na výstavbu domova pro seniory ze strany Silničního správního úřadu, jehož jediným zástupcem je starosta obce Velká Chmelištná. Důvodem byla částečná zástavba místní komunikace, která se objevila v obecním pasportu kolem našeho zakoupeného objektu a kterou starosta prohlásil za komunikaci veřejnou. Na žádné cestě však nelze stavět, a z tohoto důvodu bylo stavební povolení zastaveno. Obrátili jsme se na veřejného ochránce práv a následně na Krajský úřad. Oba úřady jednoznačně potvrdily, že dotčená místní komunikace není veřejná, protože nikdy ani jako místní komunikace neexistovala. Jedná se soukromý majetek a do soukromých práv nemůže nikdo zasahovat. Mrzí nás, že i když jsme prokázali, že právo je na naší straně, tříletá časová prodleva znamená, že musíme začínat úplně od začátku. Platí nový stavební zákon a my musíme vydávat další finance ke splnění nových podmínek pro výstavbu. Ráda bych zdůraznila, že v naší neziskové organizaci má dobrovolnická činnost nezastupitelné místo. Bez pomoci dobrovolníků bychom některé věci nemohli vůbec dělat. Jsme schopni zorganizovat práci a zajistit stravování pro kolektiv lidí. Nabízíme také zážitkové víkendy pro rodiny s dětmi, které v našem areálu mohou přespat ve stanech nebo na karimatkách v našem společenském sále. Rodiče mohou společně s dětmi pomáhat s jednoduchými pracemi v našem sadu, zalévat stromky a zeleninu a prožít příjemný večer při grilování. Velice děkujeme všem jednotlivcům a společnostem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují. Jsme si vědomi toho, že bez jejich pomoci bychom se dopředu neposunuli a všem patří naše úcta za podporu a užitečnou pomoc. Lenka Petříčková, předseda 3

4 POSLÁNÍ A CÍLE Cílem našeho občanského sdružení je: - prosazovat zájmy a potřeby zdravotně postižených a starých lidí - prosazovat ekologické myšlení Motto Společenství Androméda: DOBRO, AŤ JE NAŠÍM ŽIVOTNÍM CÍLEM. A.J. Kryštof Práce lidí v našem Společenství je postavena na základních křesťanských hodnotách. Většina z nás jsou lidé věřící, ale nezištně nám pomáhají i lidé nevěřící. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Předseda: Rada sdružení: Členové sdružení: Lenka Petříčková Lenka Petříčková Helena Petrášková Dagmar Maxová Jitka Caltová (vedoucí Pečovatelské služby Androméda) Vendula Šmoldasová Ota Petrák Irena Petráková JUDr. Emilián Jindřich Jozef Kundrát Zrekonstruované sídlo Společenství Androméda 4

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA Pečovatelskou službu Androméda provozujeme od roku 2010 pod registračním číslem Pečovatelská služba pomáhá lidem zejména se zajištěním obědů, nákupů, úklidem a zabezpečení chodu domácnosti tak, aby tito lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Se zahájením PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA Velká Chmelištná č. 18, Čistá tel , Identifikátor služby: terénní sociální služby jsme zároveň zprovoznili Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Tato služba nabízí pomoc nejen seniorům a zdravotně postiženým lidem, ale také lidem, kteří prodělali operaci nebo jsou po úrazu. V roce 2014 jsme poskytli péči 80 uživatelům, z toho 22 ženám a 58 mužům. Výdaje na pečovatelskou službu činily 399 tis. Kč, příjmy včetně úhrad za půjčovnu dosáhly výše 371 tis. Kč. V příjmech se odrazily náklady na mzdové výdaje, které byly částečně hrazeny z dotovaného pracovního místa, úhrady od uživatelů činily Kč. Velice jsme uvítali sponzorský dar ve výši Kč na odkup sociálního automobilu, který jsme měli v pronájmu. V rámci pečovatelské služby proběhla v sobotu lekce Trénování paměti pod vedením lektorky Jaroslavy Slivoňové. Při úsměvném, ale i a názorném předvedení nácviků a příkladů trénování paměti se všichni účastníci nejen dobře pobavili, ale také poučili. Tato akce se konala k Mezinárodnímu dni trénování paměti. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Chráněné dílny jsme zprovoznili v loňském roce za podpory Vzdělávacího centra Podkrušnohoří. V rámci projektu pro zdravotně postižené osoby jsme nejprve zaměstnali na tzv. dotační místa 6 osob na dobu určitou. Z projektu Aktivní po padesátce jsme již zaměstnávali 10 zaměstnanců. Náplní dílen je jednoduchá manuálně zručná práce. Jedná se o kompletaci drobného galanterního materiálu a my se snažíme, nad rámec našich dílen, nabízet také práci domů. Protože sídlíme ve spádové oblasti, zájemci o práci se nám hlásí jak ze Středočeského, tak Plzeňského i Ústeckého kraje. Tak velkou poptávku nemůžeme pokrýt, ale jednáme o navýšení prací a hledáme možnost rozšíření program dílen. BAZÁRKY ODĚVŮ A OBUVI V průběhu roku pořádáme v našem společenském sále charitativní bazary textilu a obuvi. Každý, kdo přijde, vybere pro sebe a pro svou rodinu, co potřebuje. Tuto pomoc můžeme nabízet díky hodným lidičkám, kteří při vyklízení domácností a šatních skříní, pamatují na to, že Androméda následně pomáhá dalším lidem a věci k nám sami vozí nebo si pro ně i dojedeme. CHARITATIVNÍ ROZVOZ OBĚDŮ Každou poslední sobotu v měsíci rozvážíme osamoceným lidem a rodinám v nouzi charitativní obědy. Tuto službu poskytujeme nejen ve Velké Chmelištné, ale i v okolních obcích. Rozvážíme jídel a jsme rádi, že lidem můžeme zmírnit jejich tíživou situaci. 5

6 VÝSTAVBA DOMOVA PRO SENIORY Zbytečné průtahy ze strany Silničního správního úřadu, jehož jediným zástupcem je starosta obce Velká Chmelištná, bohužel vedly k zastavení stavebního povolení. Starosta prohlásil údajnou místní komunikaci vedoucí na soukromém pozemku kolem našeho objektu za komunikaci veřejnou, odmítl ji zrušit, a protože projekt částečně do této komunikace zasahoval, bylo stavební povolení zastaveno. Uvedená komunikace však není evidovaná na Katastrálním úřadu a prokazatelně se jedná o soukromý majetek, který není zatížený žádným věcným břemenem. Obrátili jsme se na veřejného ochránce práv a následně na Krajský úřad, kam jsme zaslali vyjádření ombudsmana s doporučením obci, aby jednala podle zákona a nezasahovala do soukromých práv. Také Krajský úřad jednoznačně potvrdil, že dotčená místní komunikace není veřejná, protože nikdy ani jako místní komunikace neexistovala a nikdo nemůže do soukromých práv zasahovat. Konečné důsledky jsou takové, že starosta zastavil výstavbu na tři roky, platí nový stavební zákon a my musíme začínat úplně od začátku. Samozřejmě, že se naše práce kvůli tomu nezastavila. Přistoupili jsme k rekonstrukci druhé stodoly, která je velice náročná, a pokračovali v dalších potřebných pracích. Velice nás však mrzí, že svým postojem starosta ukázal, že nemá zájem o prosperitu a prospěch obce a zároveň je proti zaměstnanosti a zvýšení počtu obyvatel. Oba aspekty by do obecní pokladny přinesly nemalé finanční prostředky. Nastřádané peníze by alespoň dopomohly k vybudování čističky a kanalizace, které v obci chybí a tento citelný nedostatek obyvatelům jenom ztěžuje život. SAD A HOSPODÁŘSTVÍ PRO NAŠE BUDOUCÍ KLIENTY Jsme rádi, že se nám za pomoci široké veřejnosti daří budovat naše sadová zahrada a malé hospodářství. Obojí budou naši klienti využívat pro terapeutické účely a to je náš cíl. Máme radost, že se naše hospodářství a sad rozrůstá, protože naši klienti budou mít různorodou a bohatou nabídku pro své záliby a koníčky. Hospodářství poskytuje laskavou starost a péči o poníka Políka, dvě kozy, tři prasátka, pomořanské husy, slepice a králíky. Sad nabízí čerpání blahodárné energie z rostoucích ovocných stromků a keřů. Uzrálé maliny, borůvky, angrešty, rybízy a ostružiny skýtají dobré pochutnání. Také zeleninová zahrada umožňuje pěstování a konzumaci rajčat, paprik, patisonů, cuket, dýní a okurek. Domácí mazlíčkové pejskové Elinka a Charlie a kočičky zpestřují život nejen nám, ale i našim zaměstnancům a návštěvníkům. 6

7 KONCERT ROLNIČKA PRO HONZÍČKA V loňském roce jsme Vás informovali o založení veřejné sbírky s číslem účtu /0300 pro postiženého Jana Vavřína z Rakovníka, který se narodil s vrozenou vadou poruchy imunity. V rámci veřejné sbírky jsme pro 4,5 měsíčního Honzíčka uspořádali dne benefiční koncert, který se konal v Tylově divadle v Rakovníku. Zároveň se vstupenkou dostal každý návštěvník veselou rolničku ve tvaru zvířátka nebo dětského motivu. Rolnička byla pomyslným symbolem lásky, síly a štěstí a diváci při potlesku rolničkami zvonili, aby tyto symboly dolétly až k Honzíčkovi. Koncert moderovala předsedkyně Lenka Petříčková společně s postiženým kolegou A.J. Kryštofem, který uvedl: Vím, co to znamená ztratit zdraví. Nemoc mne s malým Honzíčkem spojuje. Vím, co prožívá jeho rodina a jak to pro ně musí být těžké. Ale mám velkou radost z toho, že nejsem sám, kdo jim rozumí. Jste to i vy a máte můj obdiv za vaši pokoru a dobro, se kterými jste sem přišli. Na koncertě následovalo jedno krásné vystoupení za druhým. Program bravurně zahájil klavírní virtuóz Pavel Farský skladbou Patetická sonáta od L. van Beethovena, v průběhu koncertu ještě zahrál Turecký pochod od W.A. Mozarta a své vynikající účinkování uzavřel 8 minutovou skladbou 32 variací C mol od L. van Beethovena. Základní umělecká škola v Rakovníku je naším stálým partnerem a koncert Rolnička pro Honzíčka podpořila nádhernými pěveckými a tanečními vystoupeními. Na pódiu se vystřídaly Dětský sbor Benjamínek a pěvecký sbor Perličky. Ve třech vystoupeních žákyň tanečního oboru jsme viděli vynikající choreografii paní učitelky Adély Hauptmanové a věřte, že při baletním tanci na emotivní hudbu se až tajil dech. Na akustické klávesy zahrála Jitka Caltová (Společenství Androméda) tři skladby A.J. Kryštofa, které vznikly v dalekém Peru. Ženský pěvecký sbor Magistrae Raconeses do svého repertoáru také zařadil písničku od A. J. Kryštofa a to s názvem Indiánská píseň. Závěr večera patřil hlavnímu aktérovi, nesmírně laskavému a skromnému světovému virtuosovi Štěpánu Rakovi, který svou excelentní hrou na kytaru uchvátil všechny diváky. Jsme vděční našemu příteli sochaři Janu Řeřichovi, který nás s panem profesorem zkontaktoval. Dobře se znají, protože Jan Řeřicha vyrobil pro Štěpána Raka mramorovou kytaru. Velice děkujeme všem sponzorům za pomoc a podporu a všem účinkujícím za krásná vystoupení se srdcem na dlani. Koncert trval bezmála dvě hodiny a bez nadsázky měl velkolepý průběh. Byli jsme moc rádi a měli jsme z toho velice hezký pocit, že rodina malého Honzíčka sledovala celý program s dojetím a pořad tak splnil svůj účel podpořit a posílit celou rodinu v jejich nelehkém údělu. Výtěžek z koncertu ve výši Kč putoval na účet veřejné sbírky číslo /0300. Děkujeme všem lidem za dobro, které Honzíčkovi vyjadřujete. Věřte, že je to pro celou jeho rodinu velká podpora. 7

8 PANE OTAKARE BROUSKU, DĚKUJEME VÁM V pátek nás zastihla smutná zpráva. V ranních hodinách odešel ve svých 89 letech do hereckého nebe pan Otakar Brousek. Byl to známý filmový a divadelní herec, recitátor, konferenciér a dabér, který svým vysoce kultivovaným hereckým projevem pěstoval krásu českého jazyka. Pan Otakar Brousek byl vzorem lidské noblesy a práci naší neziskové organizace podporoval dlouhá léta. Svým podmanivým hlasem namluvil krásné myšlenky kolegy Antonína Jiřího Kryštofa, které zaznívaly na oslavách našich Světových dnů hospice. Jsem ráda, že jsem měla tu čest setkat se s takovou osobností, jakou byl právě pan Otakar Brousek. Byl to člověk laskavý, skromný, moudrý a plný humoru. Pane Otakare Brousku, děkujeme Vám za Vaše dobré srdce. Váš hlas nás bude stále provázet a Vaše vlídnost a dobro posilovat při naší práci. S úctou za celé naše Společenství Androméda Lenka Petříčková Hřejivá vzpomínka v šatně pana Otakara Brouska a divadelní kavárně Divadla na Vinohradech DOBROVOLNÍCI V letošním roce nám v rámci firemního dobrovolnictví pomohlo 140 dobrovolníků. Pomoci nám přijeli lidé z České spořitelny, Vodafone, T-MOBILE, ČSOB leasing, České podnikatelské pojišťovny, MONDELEZ Czech Republic s.r.o. a KPMG. Opět nás nezklamal Dan Šebek z České spořitelny, který nám přijel pomoci dokonce 2x v tomto roce. Všem těmto lidičkám děkujeme za poctivou práci, obrovskou pomoc a za jejich dobré srdce. Dobrovolnická činnost má v naší neziskové organizaci nezastupitelné místo, protože bez pomoci dobrovolníků bychom některé věci nemohli vůbec dělat. Jsme schopni zorganizovat práci a zajistit stravování pro kolektiv lidí a je krásné, že se při těchto aktivitách setkáváme s lidmi, kteří nás chápou a rozumí naší práci. 8

9 DĚTI V ANDROMÉDĚ Nejen celé léto je u nás veselo. Náš areál je počínaje dvorem, po sad a trampolínu plný dětského hlaholu. Nápady přes stavbu bunkru, různých skrýší, hraní fotbálku a výrobu venkovních přírodních domečků a rezervací nemá konce. I my se mnohdy nestačíme divit, jak ta naše budoucí generace umí stavět :- )) CELONÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA Za pomoci Potravinové banky proběhla v sobotu celonárodní potravinová sbírka po celé naší republice. Cílem sbírky bylo pomoci lidem v nouzi a v Rakovníku se do této akce zapojil potravinový řetězec Penny market za účasti naší neziskové organizace Společenství Androméda. Lidé ukládali nakoupené trvanlivé potraviny do připravených nákupních vozíků s dobrým pocitem, že tyto potraviny pomohou lidem přímo na Rakovnicku. Potravinová pomoc byla určená lidem, kteří mají existenční těžkosti, problémy s uplatněním na trhu práce, samoživitelkám, rodinám s dětmi a osamělým osobám. Díky lidem s dobrým srdcem jsme zase my mohli pomoci užitečným a hmatatelným způsobem jednotlivcům i rodinám, které naši pomoc potřebují. SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ V sobotu 28. září 2014 proběhl v našem společenském sále 8. ročník Světového dne hospiců. Za krásné a důstojné zahájení našich oslav děkujeme otci Winiarskemu, který celebroval svatou mši v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné. Vlastní program každoročně otevírá defilé Mažoretek Sokola Rakovník, a také tentokrát jsme před naším sídlem obdivovali jak malé, tak i velké slečny za jejich bravurní představení. V sále přivítala předsedkyně Lenka Petříčková všechny návštěvníky a v uvádění programu se střídala se svými kolegy. Hosté si poslechli z tvorby A.J. Kryštofa píseň Prosba k Pánu Bohu a skladbu Andělské zvony. Píseň společně s autorem zazpívala Zeurítia Vendula Šmoldasová a skladbu na elektrické klávesy zahrála Jitka Caltová. 9

10 Lenka Petříčková pak s láskou a úctou zavzpomínala na pana Otakara Brouska, který byl dlouholetým přítelem Společenství Androméda. Bohužel letos na jaře však odešel tento laskavý, pokorný a moudrý člověk do hereckého nebe. Jako vzpomínku na noblesní a zároveň skromnou osobnost, si všichni poslechli krásné myšlenky A. J. Kryštofa, které na podporu činnosti našeho Společenství pan Otakar Brousek namluvil svým kultivovaným a podmanivým hlasem. Uslyšeli jsme také, jaké společnosti a kolik jednotlivců v letošním roce podpořilo Andromédu v rámci humanitárního projektu výstavby areálu pro zdravotně postižené a staré lidi. Dagmar Maxová vyzdvihla pomoc firemních dobrovolníků, která má v Andromédě své nezastupitelné a velmi ceněné místo. Ota Petrák představil práci v chráněných dílnách a seznámil všechny přítomné s nabídkou práce domů. V bohatém programu zahrál pan Václav Chaloupka na akordeon směs známých a lidových písní a postupně nám předvedli svá veselá vystoupení klienti ze tří domovů. Nejprve jsme shlédli produkci klientů z Domova Liblín z Plzeňského kraje, pak z Domova Krajánek z Jesenice a celý program uzavírala secvičená kapela z Domova Domino ze Zavidova. Všichni účinkující sklidili bouřlivý potlesk, protože tyto velké děti dovedou každého potěšit svým bezprostředním projevem. Počasí nám přálo a my jsme byli rádi, že všichni návštěvníci odcházeli spokojení a že se také dobře najedli. Tak za rok opět na viděnou! SIEMENS PODOŘIL ANDROMÉDU S velkou radostí jsme přijali zprávu, že jsme získali grant od Fondu pomoci společnosti Siemens, a to ve výši Kč na nákup použité formátovací pily. Je to obrovská pomoc, kterou s vděčností přijímáme a velice si jí vážíme. Nákup pily významným dílem rozšíří vybavení truhlářské dílny a do budoucna umožní zaměstnání znevýhodněným skupinám lidí, kterým se snažíme od počátku našeho působení pomáhat. Jedná se zejména o osoby, které mají problémy s uplatněním na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo zdravotně postižené osoby, ale i mladí lidé, nebo lidé ve věku nad 50 let. Společnosti Siemens nesmírně děkujeme za podporu naší práce! CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ pro rok 2015 Naše nezisková organizace Společenství Androméda vydala již 3. charitativní kalendář, který obsahuje reprodukce originálních kreseb a zajímavých myšlenek našeho těžce postiženého kolegy A.J. Kryštofa. Přes své postižení je náš Toníček nesmírně aktivní člověk s otevřeným srdcem pro všechny lidi kolem sebe. Má na starosti architektonickou a stavební stránku výstavby areálu a svým dílem chce tuto výstavbu podpořit. Kalendář pro rok 2015 je opět ve formátu A3, tištěný na křídovém papíru gramáže 250g/m2 a stojí 10

11 290 Kč včetně DPH. Zásadní podíl na vydání kalendáře a také velké poděkování patří za grafickou úpravu a pořízení reprodukcí Martinu Tůmovi, za dodání křídového papíru společnosti Xerox a.s. a za tisk a kompletaci kalendářů společnosti Konica Minolta, spol. s r.o. Přejeme všem, aby vašim rodinám dodával kalendář radost po celý rok a přijímali jste z něj láskyplnou energii. Ukázky některých měsíců kalendáře: ADVENTNÍ KONCERT V úterý jsme uspořádali v Tylově divadle v Rakovníku 8. adventní koncert, který již tradičně proběhnul pod taktovkou dětí Základní umělecké školy v Rakovníku. Těší nás, že Koncert pro Andromédu k nám za ta léta přivádí již důvěrně známé tváře. Jsou to nejenom rodiče, babičky, dědečkové a tety vystupujících dětí, ale i příznivci naší práce, kteří si přišli užít bohatý program, který si pro nás děti ZUŠ se svými učitelkami připravili. Letošní program uváděla děvčata Johana a Markéta, která svým osobitým kouzlem představovala jednotlivá vystoupení svých spolužáků. V bohatém programu se vystřídaly děti od těch nejmenších předškoláčků až po žáky nejstarších ročníků. Viděli jsme krásné tance žákyň tanečního oboru, smyčcový soubor nejmladších houslistů zahrál vánoční koledy, slyšeli jsme vytříbený zpěv žákyň vyšších ročníků pěveckého oboru, na akordeony zahráli společně se svou paní učitelkou Martin a Barbora a všechny návštěvníky potěšilo také vystoupení pěveckých sborů Benjamínek a Perličky. Jsme rádi, že spolupráce se ZUŠ má dlouholeté trvání a děkujeme tímto za laskavou podporu paní ředitelce Libuši Podané a všem učitelkám, které se svými dětmi připravují tak krásná vystoupení. Měli jsme radost, že lidé odcházeli z koncertu s krásným pocitem a s úsměvem na tváři. Čistý výtěžek dosáhl částky Kč a tímto děkujeme všem účastníkům za podporu naší práce! SPONZORSKÉ DARY V roce 2014 se nám podařilo získat sponzorské dary v celkové částce Kč, z toho finanční sponzorské dary činily částku Kč a materiálové sponzorské dary Kč. Všem jednotlivcům a společnostem patří naše upřímné poděkování za podporu naší práce. Z našeho života: Naši mladí zaměstnanci Ergoterapie pro klienty z Domova Zavidov I k nám přišel Mikuláš 11

12 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

13 13

14 PODĚKOVÁNÍ LIDEM DOBRÉ VŮLE Poděkování patří všem společnostem a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili práci lidí našeho občanského sdružení. Jsme rádi, že díky Vaší pomoci můžeme všichni společně věnovat kousek svého života těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. S úctou za Vaše dobro děkuje celé naše Společenství Androméda. KONCERT PRO ANDROMÉDU v PRAZE: Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na pořádání koncertu dne v Retro Music Hall v Praze: Real Top Praha o.s. Retro Music Hall 4Call s.r.o. AC Sparta Praha fotbal, a.s., Praha Stones catering AETNA, spol. s r.o., Brno BUSINESS LIFE, a.s., Praha Zvláštní poděkování patří: Sašovi Smitovi, předsedovi Real Top Praha a režiséru Jakubovi Kohákovi za natočení upoutávkového spotu Děkujeme všem účinkujícím, kteří na koncertu vystoupili bez nároku na honorář: Bára Batiková Kamil Střihavka Vojta Dyk Aleš Brichta Ota Balage Matěj Ruppert Bohouš Josef Kryštof Michal Zeurítia moderátor Petr Vondráček SPONZOŘI 2013 Nadace Vodafone ČR XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., Praha AC Sparta Praha fotbal, a.s., Praha RETRO GROUP, a.s., Praha AGROSPOL Czech spol. s.r.o., Plzeň AETNA, spol. s r.o., Brno BUSINESS LIFE, a.s., Praha Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o.s., Žatec Limagrain Central Europe S.E., Vizovice 4Call s.r.o., Praha Jarmila Curtiss, Zdeslav Ing. Jan Kysela, Praha 8 Ministerstvo práce a sociálních věcí Národní památkový ústav Středočeského kraje, Hrad Krakovec Královský pivovar Krušovice Sodovkárna TSIS, Neratovice Plzeňský Prazdroj, a.s. Irena Barochová, Rynholec Eva Kaderová, Plzeň Pavlína a Mirek Škubalovi, Kralovice Eva a Josef Macálkovi, Jesenice Vlasta a František Vopěnkovi, Praha Zdeněk Kšír, Kladno Irma Pluhovská, Rakovník PPL CZ s.r.o., Praha Ing. Pavel Cvrček, Lhota pod Libčany 14

15 Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Jirkov u Chomutova Sestra Boromejka Marie Goretti Boltmanová, Praha Řepy Miloš Sirotek, Praha 4 Věra Lálová, Praha 4 Českomoravský beton a.s., Beroun Jana Maroušová, Praha 9 Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Černošická investiční, s. r. o., Černošice Stavitelství Řehoř, s. r. o idigitisk, Praha 8 AGROTIP Čimelice s.r.o. Květinářství Senomaty Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Praha MUDr. Jaroslava Černá, Praha 6 PANEP s.r.o., Rosice LORIKA CZ s.r.o., Olomouc SÍDLO A KONTAKTY Společenství Androméda, o.s. Velká Chmelištná č. 18, Čistá Tel IČO: KONTAKTNÍ OSOBY Lenka Petříčková tel: Jitka Caltová tel: Helena Petrášková tel: BANKOVNÍ SPOJENÍ ČSOB a.s., pobočka Praha, Spálená 3, Praha 1 číslo účtu: /

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2013 Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá tel. 313 513 559, 724 357 775 www.spolecenstvi-andromeda.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2013 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá tel. 313 513 559, 724 357 775 www.spolecenstvi-andromeda.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011 Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá tel. 313 513 559, 724 357 775 www.spolecenstvi-andromeda.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: L. Adamcová, F. Rytina, V. Vítů, J. Vosejpková, H. Žaludová, L. Dočkal, P. Dočkal, I. Karbanová,

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Výroční zpráva. VERMI z.s.

Výroční zpráva. VERMI z.s. Výroční zpráva VERMI z.s. za rok 2016 Obsah: 1. Cíl a poslání organizace 2. Struktura Vermi z.s. 3. Historie organizace 4. Elegance bez bariér 5. Přehled hospodaření organizace 6. Poděkování 1. Cíl a poslání

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY rok 2007 Činnost nadace MariaStar Humanity za rok 2007 Nadace MariaStar-Humanity se v roce 2007 konečně opět mohla po likvidaci největších škod z povodně

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009 Občanské sdružení ATLANT bylo založeno v roce 1992. Jeho hlavním cílem je vybudování Domova LENKA - integrovaného bydlení se školicím centrem a pracovními

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2013 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 14 Identifikační údaje 15 Poděkování

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Občanské sdružení BALET o. s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Obsah. Úvodní slovo Profil občanského sdružení Zpráva o činnosti sdružení Zpráva o členské základně Hospodaření sdružení Plány pro rok 2011 Závěr

Obsah. Úvodní slovo Profil občanského sdružení Zpráva o činnosti sdružení Zpráva o členské základně Hospodaření sdružení Plány pro rok 2011 Závěr VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo Profil občanského sdružení Zpráva o činnosti sdružení Zpráva o členské základně Hospodaření sdružení Plány pro rok 2011 Závěr Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2015 nabízel dva druhy registrovaných pobytových sociálních služeb a

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více