VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ"

Transkript

1 Velká Chmelištná č. 18, Čistá tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2014 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti je Androméda matka hvězd a jako každá matka chrání svoje děti a vychovává je až do jejich dospělosti. Když děti vyrostou a založí vlastní rodinu, pak většinou rodiče zůstávají sami a zestárnou. Ve stáří se stanou opět dětmi, i když jinými, než byly po narození. Takoví lidé potřebují naši každodenní péči. Bez této péče by nemohli existovat. Naším přáním je, aby hvězda Androméda (matka hvězd) ochránila naše nemocné (děti) ode všeho zlého tak, aby odcházeli z tohoto světa důstojně, v klidu a nebyli osamoceni.

2 OBSAH Úvod... 3 Poslání a cíle Organizační struktura... 4 Zpráva o činnosti... 5 Finanční zpráva za rok Poděkování sponzorům. 14 Kontakty

3 ÚVOD Vážení přátelé, rok 2014 utekl jako voda. Opět se u nás vystřídaly kolektivy dobrovolníků, setkali jsme se s novými lidmi, s novými informacemi, uspořádali jsme tradiční akce jako Světový den hospiců, vánoční adventní koncert a zorganizovali jsme benefiční koncert pro postiženého Honzíčka z Rakovníka, pro kterého jsme koncem minulého roku založili účet veřejné sbírky číslo /0300. Pokračovali jsme v rekonstrukčních pracích na stodole, samozřejmě pomáhali klientům a poskytovali terénní pečovatelskou službu, nabízeli práci domů, rozšiřovali náš sad a pečovali o hospodářství. Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří jsme mohli v rámci projektu Aktivní nad 50 let zajistit práci 6 zaměstnancům a pomohli jsme tak lidem, kteří mají na trhu práce problémy s uplatněním. Práci u nás našli také 3 mladí lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, jedna mladá pracovnice dokonce u nás získala první pracovní praxi. Od počátku našeho působení jsme vytvořili na 40 pracovních míst, převážně na dobu určitou. Již v loňském roce jsme vás informovali o průtazích k získání stavebního povolení na výstavbu domova pro seniory ze strany Silničního správního úřadu, jehož jediným zástupcem je starosta obce Velká Chmelištná. Důvodem byla částečná zástavba místní komunikace, která se objevila v obecním pasportu kolem našeho zakoupeného objektu a kterou starosta prohlásil za komunikaci veřejnou. Na žádné cestě však nelze stavět, a z tohoto důvodu bylo stavební povolení zastaveno. Obrátili jsme se na veřejného ochránce práv a následně na Krajský úřad. Oba úřady jednoznačně potvrdily, že dotčená místní komunikace není veřejná, protože nikdy ani jako místní komunikace neexistovala. Jedná se soukromý majetek a do soukromých práv nemůže nikdo zasahovat. Mrzí nás, že i když jsme prokázali, že právo je na naší straně, tříletá časová prodleva znamená, že musíme začínat úplně od začátku. Platí nový stavební zákon a my musíme vydávat další finance ke splnění nových podmínek pro výstavbu. Ráda bych zdůraznila, že v naší neziskové organizaci má dobrovolnická činnost nezastupitelné místo. Bez pomoci dobrovolníků bychom některé věci nemohli vůbec dělat. Jsme schopni zorganizovat práci a zajistit stravování pro kolektiv lidí. Nabízíme také zážitkové víkendy pro rodiny s dětmi, které v našem areálu mohou přespat ve stanech nebo na karimatkách v našem společenském sále. Rodiče mohou společně s dětmi pomáhat s jednoduchými pracemi v našem sadu, zalévat stromky a zeleninu a prožít příjemný večer při grilování. Velice děkujeme všem jednotlivcům a společnostem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují. Jsme si vědomi toho, že bez jejich pomoci bychom se dopředu neposunuli a všem patří naše úcta za podporu a užitečnou pomoc. Lenka Petříčková, předseda 3

4 POSLÁNÍ A CÍLE Cílem našeho občanského sdružení je: - prosazovat zájmy a potřeby zdravotně postižených a starých lidí - prosazovat ekologické myšlení Motto Společenství Androméda: DOBRO, AŤ JE NAŠÍM ŽIVOTNÍM CÍLEM. A.J. Kryštof Práce lidí v našem Společenství je postavena na základních křesťanských hodnotách. Většina z nás jsou lidé věřící, ale nezištně nám pomáhají i lidé nevěřící. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Předseda: Rada sdružení: Členové sdružení: Lenka Petříčková Lenka Petříčková Helena Petrášková Dagmar Maxová Jitka Caltová (vedoucí Pečovatelské služby Androméda) Vendula Šmoldasová Ota Petrák Irena Petráková JUDr. Emilián Jindřich Jozef Kundrát Zrekonstruované sídlo Společenství Androméda 4

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA Pečovatelskou službu Androméda provozujeme od roku 2010 pod registračním číslem Pečovatelská služba pomáhá lidem zejména se zajištěním obědů, nákupů, úklidem a zabezpečení chodu domácnosti tak, aby tito lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Se zahájením PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA Velká Chmelištná č. 18, Čistá tel , Identifikátor služby: terénní sociální služby jsme zároveň zprovoznili Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Tato služba nabízí pomoc nejen seniorům a zdravotně postiženým lidem, ale také lidem, kteří prodělali operaci nebo jsou po úrazu. V roce 2014 jsme poskytli péči 80 uživatelům, z toho 22 ženám a 58 mužům. Výdaje na pečovatelskou službu činily 399 tis. Kč, příjmy včetně úhrad za půjčovnu dosáhly výše 371 tis. Kč. V příjmech se odrazily náklady na mzdové výdaje, které byly částečně hrazeny z dotovaného pracovního místa, úhrady od uživatelů činily Kč. Velice jsme uvítali sponzorský dar ve výši Kč na odkup sociálního automobilu, který jsme měli v pronájmu. V rámci pečovatelské služby proběhla v sobotu lekce Trénování paměti pod vedením lektorky Jaroslavy Slivoňové. Při úsměvném, ale i a názorném předvedení nácviků a příkladů trénování paměti se všichni účastníci nejen dobře pobavili, ale také poučili. Tato akce se konala k Mezinárodnímu dni trénování paměti. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Chráněné dílny jsme zprovoznili v loňském roce za podpory Vzdělávacího centra Podkrušnohoří. V rámci projektu pro zdravotně postižené osoby jsme nejprve zaměstnali na tzv. dotační místa 6 osob na dobu určitou. Z projektu Aktivní po padesátce jsme již zaměstnávali 10 zaměstnanců. Náplní dílen je jednoduchá manuálně zručná práce. Jedná se o kompletaci drobného galanterního materiálu a my se snažíme, nad rámec našich dílen, nabízet také práci domů. Protože sídlíme ve spádové oblasti, zájemci o práci se nám hlásí jak ze Středočeského, tak Plzeňského i Ústeckého kraje. Tak velkou poptávku nemůžeme pokrýt, ale jednáme o navýšení prací a hledáme možnost rozšíření program dílen. BAZÁRKY ODĚVŮ A OBUVI V průběhu roku pořádáme v našem společenském sále charitativní bazary textilu a obuvi. Každý, kdo přijde, vybere pro sebe a pro svou rodinu, co potřebuje. Tuto pomoc můžeme nabízet díky hodným lidičkám, kteří při vyklízení domácností a šatních skříní, pamatují na to, že Androméda následně pomáhá dalším lidem a věci k nám sami vozí nebo si pro ně i dojedeme. CHARITATIVNÍ ROZVOZ OBĚDŮ Každou poslední sobotu v měsíci rozvážíme osamoceným lidem a rodinám v nouzi charitativní obědy. Tuto službu poskytujeme nejen ve Velké Chmelištné, ale i v okolních obcích. Rozvážíme jídel a jsme rádi, že lidem můžeme zmírnit jejich tíživou situaci. 5

6 VÝSTAVBA DOMOVA PRO SENIORY Zbytečné průtahy ze strany Silničního správního úřadu, jehož jediným zástupcem je starosta obce Velká Chmelištná, bohužel vedly k zastavení stavebního povolení. Starosta prohlásil údajnou místní komunikaci vedoucí na soukromém pozemku kolem našeho objektu za komunikaci veřejnou, odmítl ji zrušit, a protože projekt částečně do této komunikace zasahoval, bylo stavební povolení zastaveno. Uvedená komunikace však není evidovaná na Katastrálním úřadu a prokazatelně se jedná o soukromý majetek, který není zatížený žádným věcným břemenem. Obrátili jsme se na veřejného ochránce práv a následně na Krajský úřad, kam jsme zaslali vyjádření ombudsmana s doporučením obci, aby jednala podle zákona a nezasahovala do soukromých práv. Také Krajský úřad jednoznačně potvrdil, že dotčená místní komunikace není veřejná, protože nikdy ani jako místní komunikace neexistovala a nikdo nemůže do soukromých práv zasahovat. Konečné důsledky jsou takové, že starosta zastavil výstavbu na tři roky, platí nový stavební zákon a my musíme začínat úplně od začátku. Samozřejmě, že se naše práce kvůli tomu nezastavila. Přistoupili jsme k rekonstrukci druhé stodoly, která je velice náročná, a pokračovali v dalších potřebných pracích. Velice nás však mrzí, že svým postojem starosta ukázal, že nemá zájem o prosperitu a prospěch obce a zároveň je proti zaměstnanosti a zvýšení počtu obyvatel. Oba aspekty by do obecní pokladny přinesly nemalé finanční prostředky. Nastřádané peníze by alespoň dopomohly k vybudování čističky a kanalizace, které v obci chybí a tento citelný nedostatek obyvatelům jenom ztěžuje život. SAD A HOSPODÁŘSTVÍ PRO NAŠE BUDOUCÍ KLIENTY Jsme rádi, že se nám za pomoci široké veřejnosti daří budovat naše sadová zahrada a malé hospodářství. Obojí budou naši klienti využívat pro terapeutické účely a to je náš cíl. Máme radost, že se naše hospodářství a sad rozrůstá, protože naši klienti budou mít různorodou a bohatou nabídku pro své záliby a koníčky. Hospodářství poskytuje laskavou starost a péči o poníka Políka, dvě kozy, tři prasátka, pomořanské husy, slepice a králíky. Sad nabízí čerpání blahodárné energie z rostoucích ovocných stromků a keřů. Uzrálé maliny, borůvky, angrešty, rybízy a ostružiny skýtají dobré pochutnání. Také zeleninová zahrada umožňuje pěstování a konzumaci rajčat, paprik, patisonů, cuket, dýní a okurek. Domácí mazlíčkové pejskové Elinka a Charlie a kočičky zpestřují život nejen nám, ale i našim zaměstnancům a návštěvníkům. 6

7 KONCERT ROLNIČKA PRO HONZÍČKA V loňském roce jsme Vás informovali o založení veřejné sbírky s číslem účtu /0300 pro postiženého Jana Vavřína z Rakovníka, který se narodil s vrozenou vadou poruchy imunity. V rámci veřejné sbírky jsme pro 4,5 měsíčního Honzíčka uspořádali dne benefiční koncert, který se konal v Tylově divadle v Rakovníku. Zároveň se vstupenkou dostal každý návštěvník veselou rolničku ve tvaru zvířátka nebo dětského motivu. Rolnička byla pomyslným symbolem lásky, síly a štěstí a diváci při potlesku rolničkami zvonili, aby tyto symboly dolétly až k Honzíčkovi. Koncert moderovala předsedkyně Lenka Petříčková společně s postiženým kolegou A.J. Kryštofem, který uvedl: Vím, co to znamená ztratit zdraví. Nemoc mne s malým Honzíčkem spojuje. Vím, co prožívá jeho rodina a jak to pro ně musí být těžké. Ale mám velkou radost z toho, že nejsem sám, kdo jim rozumí. Jste to i vy a máte můj obdiv za vaši pokoru a dobro, se kterými jste sem přišli. Na koncertě následovalo jedno krásné vystoupení za druhým. Program bravurně zahájil klavírní virtuóz Pavel Farský skladbou Patetická sonáta od L. van Beethovena, v průběhu koncertu ještě zahrál Turecký pochod od W.A. Mozarta a své vynikající účinkování uzavřel 8 minutovou skladbou 32 variací C mol od L. van Beethovena. Základní umělecká škola v Rakovníku je naším stálým partnerem a koncert Rolnička pro Honzíčka podpořila nádhernými pěveckými a tanečními vystoupeními. Na pódiu se vystřídaly Dětský sbor Benjamínek a pěvecký sbor Perličky. Ve třech vystoupeních žákyň tanečního oboru jsme viděli vynikající choreografii paní učitelky Adély Hauptmanové a věřte, že při baletním tanci na emotivní hudbu se až tajil dech. Na akustické klávesy zahrála Jitka Caltová (Společenství Androméda) tři skladby A.J. Kryštofa, které vznikly v dalekém Peru. Ženský pěvecký sbor Magistrae Raconeses do svého repertoáru také zařadil písničku od A. J. Kryštofa a to s názvem Indiánská píseň. Závěr večera patřil hlavnímu aktérovi, nesmírně laskavému a skromnému světovému virtuosovi Štěpánu Rakovi, který svou excelentní hrou na kytaru uchvátil všechny diváky. Jsme vděční našemu příteli sochaři Janu Řeřichovi, který nás s panem profesorem zkontaktoval. Dobře se znají, protože Jan Řeřicha vyrobil pro Štěpána Raka mramorovou kytaru. Velice děkujeme všem sponzorům za pomoc a podporu a všem účinkujícím za krásná vystoupení se srdcem na dlani. Koncert trval bezmála dvě hodiny a bez nadsázky měl velkolepý průběh. Byli jsme moc rádi a měli jsme z toho velice hezký pocit, že rodina malého Honzíčka sledovala celý program s dojetím a pořad tak splnil svůj účel podpořit a posílit celou rodinu v jejich nelehkém údělu. Výtěžek z koncertu ve výši Kč putoval na účet veřejné sbírky číslo /0300. Děkujeme všem lidem za dobro, které Honzíčkovi vyjadřujete. Věřte, že je to pro celou jeho rodinu velká podpora. 7

8 PANE OTAKARE BROUSKU, DĚKUJEME VÁM V pátek nás zastihla smutná zpráva. V ranních hodinách odešel ve svých 89 letech do hereckého nebe pan Otakar Brousek. Byl to známý filmový a divadelní herec, recitátor, konferenciér a dabér, který svým vysoce kultivovaným hereckým projevem pěstoval krásu českého jazyka. Pan Otakar Brousek byl vzorem lidské noblesy a práci naší neziskové organizace podporoval dlouhá léta. Svým podmanivým hlasem namluvil krásné myšlenky kolegy Antonína Jiřího Kryštofa, které zaznívaly na oslavách našich Světových dnů hospice. Jsem ráda, že jsem měla tu čest setkat se s takovou osobností, jakou byl právě pan Otakar Brousek. Byl to člověk laskavý, skromný, moudrý a plný humoru. Pane Otakare Brousku, děkujeme Vám za Vaše dobré srdce. Váš hlas nás bude stále provázet a Vaše vlídnost a dobro posilovat při naší práci. S úctou za celé naše Společenství Androméda Lenka Petříčková Hřejivá vzpomínka v šatně pana Otakara Brouska a divadelní kavárně Divadla na Vinohradech DOBROVOLNÍCI V letošním roce nám v rámci firemního dobrovolnictví pomohlo 140 dobrovolníků. Pomoci nám přijeli lidé z České spořitelny, Vodafone, T-MOBILE, ČSOB leasing, České podnikatelské pojišťovny, MONDELEZ Czech Republic s.r.o. a KPMG. Opět nás nezklamal Dan Šebek z České spořitelny, který nám přijel pomoci dokonce 2x v tomto roce. Všem těmto lidičkám děkujeme za poctivou práci, obrovskou pomoc a za jejich dobré srdce. Dobrovolnická činnost má v naší neziskové organizaci nezastupitelné místo, protože bez pomoci dobrovolníků bychom některé věci nemohli vůbec dělat. Jsme schopni zorganizovat práci a zajistit stravování pro kolektiv lidí a je krásné, že se při těchto aktivitách setkáváme s lidmi, kteří nás chápou a rozumí naší práci. 8

9 DĚTI V ANDROMÉDĚ Nejen celé léto je u nás veselo. Náš areál je počínaje dvorem, po sad a trampolínu plný dětského hlaholu. Nápady přes stavbu bunkru, různých skrýší, hraní fotbálku a výrobu venkovních přírodních domečků a rezervací nemá konce. I my se mnohdy nestačíme divit, jak ta naše budoucí generace umí stavět :- )) CELONÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA Za pomoci Potravinové banky proběhla v sobotu celonárodní potravinová sbírka po celé naší republice. Cílem sbírky bylo pomoci lidem v nouzi a v Rakovníku se do této akce zapojil potravinový řetězec Penny market za účasti naší neziskové organizace Společenství Androméda. Lidé ukládali nakoupené trvanlivé potraviny do připravených nákupních vozíků s dobrým pocitem, že tyto potraviny pomohou lidem přímo na Rakovnicku. Potravinová pomoc byla určená lidem, kteří mají existenční těžkosti, problémy s uplatněním na trhu práce, samoživitelkám, rodinám s dětmi a osamělým osobám. Díky lidem s dobrým srdcem jsme zase my mohli pomoci užitečným a hmatatelným způsobem jednotlivcům i rodinám, které naši pomoc potřebují. SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ V sobotu 28. září 2014 proběhl v našem společenském sále 8. ročník Světového dne hospiců. Za krásné a důstojné zahájení našich oslav děkujeme otci Winiarskemu, který celebroval svatou mši v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné. Vlastní program každoročně otevírá defilé Mažoretek Sokola Rakovník, a také tentokrát jsme před naším sídlem obdivovali jak malé, tak i velké slečny za jejich bravurní představení. V sále přivítala předsedkyně Lenka Petříčková všechny návštěvníky a v uvádění programu se střídala se svými kolegy. Hosté si poslechli z tvorby A.J. Kryštofa píseň Prosba k Pánu Bohu a skladbu Andělské zvony. Píseň společně s autorem zazpívala Zeurítia Vendula Šmoldasová a skladbu na elektrické klávesy zahrála Jitka Caltová. 9

10 Lenka Petříčková pak s láskou a úctou zavzpomínala na pana Otakara Brouska, který byl dlouholetým přítelem Společenství Androméda. Bohužel letos na jaře však odešel tento laskavý, pokorný a moudrý člověk do hereckého nebe. Jako vzpomínku na noblesní a zároveň skromnou osobnost, si všichni poslechli krásné myšlenky A. J. Kryštofa, které na podporu činnosti našeho Společenství pan Otakar Brousek namluvil svým kultivovaným a podmanivým hlasem. Uslyšeli jsme také, jaké společnosti a kolik jednotlivců v letošním roce podpořilo Andromédu v rámci humanitárního projektu výstavby areálu pro zdravotně postižené a staré lidi. Dagmar Maxová vyzdvihla pomoc firemních dobrovolníků, která má v Andromédě své nezastupitelné a velmi ceněné místo. Ota Petrák představil práci v chráněných dílnách a seznámil všechny přítomné s nabídkou práce domů. V bohatém programu zahrál pan Václav Chaloupka na akordeon směs známých a lidových písní a postupně nám předvedli svá veselá vystoupení klienti ze tří domovů. Nejprve jsme shlédli produkci klientů z Domova Liblín z Plzeňského kraje, pak z Domova Krajánek z Jesenice a celý program uzavírala secvičená kapela z Domova Domino ze Zavidova. Všichni účinkující sklidili bouřlivý potlesk, protože tyto velké děti dovedou každého potěšit svým bezprostředním projevem. Počasí nám přálo a my jsme byli rádi, že všichni návštěvníci odcházeli spokojení a že se také dobře najedli. Tak za rok opět na viděnou! SIEMENS PODOŘIL ANDROMÉDU S velkou radostí jsme přijali zprávu, že jsme získali grant od Fondu pomoci společnosti Siemens, a to ve výši Kč na nákup použité formátovací pily. Je to obrovská pomoc, kterou s vděčností přijímáme a velice si jí vážíme. Nákup pily významným dílem rozšíří vybavení truhlářské dílny a do budoucna umožní zaměstnání znevýhodněným skupinám lidí, kterým se snažíme od počátku našeho působení pomáhat. Jedná se zejména o osoby, které mají problémy s uplatněním na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo zdravotně postižené osoby, ale i mladí lidé, nebo lidé ve věku nad 50 let. Společnosti Siemens nesmírně děkujeme za podporu naší práce! CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ pro rok 2015 Naše nezisková organizace Společenství Androméda vydala již 3. charitativní kalendář, který obsahuje reprodukce originálních kreseb a zajímavých myšlenek našeho těžce postiženého kolegy A.J. Kryštofa. Přes své postižení je náš Toníček nesmírně aktivní člověk s otevřeným srdcem pro všechny lidi kolem sebe. Má na starosti architektonickou a stavební stránku výstavby areálu a svým dílem chce tuto výstavbu podpořit. Kalendář pro rok 2015 je opět ve formátu A3, tištěný na křídovém papíru gramáže 250g/m2 a stojí 10

11 290 Kč včetně DPH. Zásadní podíl na vydání kalendáře a také velké poděkování patří za grafickou úpravu a pořízení reprodukcí Martinu Tůmovi, za dodání křídového papíru společnosti Xerox a.s. a za tisk a kompletaci kalendářů společnosti Konica Minolta, spol. s r.o. Přejeme všem, aby vašim rodinám dodával kalendář radost po celý rok a přijímali jste z něj láskyplnou energii. Ukázky některých měsíců kalendáře: ADVENTNÍ KONCERT V úterý jsme uspořádali v Tylově divadle v Rakovníku 8. adventní koncert, který již tradičně proběhnul pod taktovkou dětí Základní umělecké školy v Rakovníku. Těší nás, že Koncert pro Andromédu k nám za ta léta přivádí již důvěrně známé tváře. Jsou to nejenom rodiče, babičky, dědečkové a tety vystupujících dětí, ale i příznivci naší práce, kteří si přišli užít bohatý program, který si pro nás děti ZUŠ se svými učitelkami připravili. Letošní program uváděla děvčata Johana a Markéta, která svým osobitým kouzlem představovala jednotlivá vystoupení svých spolužáků. V bohatém programu se vystřídaly děti od těch nejmenších předškoláčků až po žáky nejstarších ročníků. Viděli jsme krásné tance žákyň tanečního oboru, smyčcový soubor nejmladších houslistů zahrál vánoční koledy, slyšeli jsme vytříbený zpěv žákyň vyšších ročníků pěveckého oboru, na akordeony zahráli společně se svou paní učitelkou Martin a Barbora a všechny návštěvníky potěšilo také vystoupení pěveckých sborů Benjamínek a Perličky. Jsme rádi, že spolupráce se ZUŠ má dlouholeté trvání a děkujeme tímto za laskavou podporu paní ředitelce Libuši Podané a všem učitelkám, které se svými dětmi připravují tak krásná vystoupení. Měli jsme radost, že lidé odcházeli z koncertu s krásným pocitem a s úsměvem na tváři. Čistý výtěžek dosáhl částky Kč a tímto děkujeme všem účastníkům za podporu naší práce! SPONZORSKÉ DARY V roce 2014 se nám podařilo získat sponzorské dary v celkové částce Kč, z toho finanční sponzorské dary činily částku Kč a materiálové sponzorské dary Kč. Všem jednotlivcům a společnostem patří naše upřímné poděkování za podporu naší práce. Z našeho života: Naši mladí zaměstnanci Ergoterapie pro klienty z Domova Zavidov I k nám přišel Mikuláš 11

12 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

13 13

14 PODĚKOVÁNÍ LIDEM DOBRÉ VŮLE Poděkování patří všem společnostem a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili práci lidí našeho občanského sdružení. Jsme rádi, že díky Vaší pomoci můžeme všichni společně věnovat kousek svého života těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. S úctou za Vaše dobro děkuje celé naše Společenství Androméda. KONCERT PRO ANDROMÉDU v PRAZE: Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na pořádání koncertu dne v Retro Music Hall v Praze: Real Top Praha o.s. Retro Music Hall 4Call s.r.o. AC Sparta Praha fotbal, a.s., Praha Stones catering AETNA, spol. s r.o., Brno BUSINESS LIFE, a.s., Praha Zvláštní poděkování patří: Sašovi Smitovi, předsedovi Real Top Praha a režiséru Jakubovi Kohákovi za natočení upoutávkového spotu Děkujeme všem účinkujícím, kteří na koncertu vystoupili bez nároku na honorář: Bára Batiková Kamil Střihavka Vojta Dyk Aleš Brichta Ota Balage Matěj Ruppert Bohouš Josef Kryštof Michal Zeurítia moderátor Petr Vondráček SPONZOŘI 2013 Nadace Vodafone ČR XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., Praha AC Sparta Praha fotbal, a.s., Praha RETRO GROUP, a.s., Praha AGROSPOL Czech spol. s.r.o., Plzeň AETNA, spol. s r.o., Brno BUSINESS LIFE, a.s., Praha Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o.s., Žatec Limagrain Central Europe S.E., Vizovice 4Call s.r.o., Praha Jarmila Curtiss, Zdeslav Ing. Jan Kysela, Praha 8 Ministerstvo práce a sociálních věcí Národní památkový ústav Středočeského kraje, Hrad Krakovec Královský pivovar Krušovice Sodovkárna TSIS, Neratovice Plzeňský Prazdroj, a.s. Irena Barochová, Rynholec Eva Kaderová, Plzeň Pavlína a Mirek Škubalovi, Kralovice Eva a Josef Macálkovi, Jesenice Vlasta a František Vopěnkovi, Praha Zdeněk Kšír, Kladno Irma Pluhovská, Rakovník PPL CZ s.r.o., Praha Ing. Pavel Cvrček, Lhota pod Libčany 14

15 Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Jirkov u Chomutova Sestra Boromejka Marie Goretti Boltmanová, Praha Řepy Miloš Sirotek, Praha 4 Věra Lálová, Praha 4 Českomoravský beton a.s., Beroun Jana Maroušová, Praha 9 Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Černošická investiční, s. r. o., Černošice Stavitelství Řehoř, s. r. o idigitisk, Praha 8 AGROTIP Čimelice s.r.o. Květinářství Senomaty Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Praha MUDr. Jaroslava Černá, Praha 6 PANEP s.r.o., Rosice LORIKA CZ s.r.o., Olomouc SÍDLO A KONTAKTY Společenství Androméda, o.s. Velká Chmelištná č. 18, Čistá Tel IČO: KONTAKTNÍ OSOBY Lenka Petříčková tel: Jitka Caltová tel: Helena Petrášková tel: BANKOVNÍ SPOJENÍ ČSOB a.s., pobočka Praha, Spálená 3, Praha 1 číslo účtu: /

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011 Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá tel. 313 513 559, 724 357 775 www.spolecenstvi-andromeda.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva za rok 2013 2014

Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Obsah 1. O SPOLKU DMO POBYTY o.s.... 2 2. PROFIL KATKY MAXOVÉ... 3 3. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2013... 4 3.1 ZVONĚNÍ DO NOVÉHO ROKU... 5 3.2

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Tiráž 1 Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: +420 244 029 111 (vrátnice, služba 24 hodin denně) E-mail: info@sue-ryder.cz www.sue-ryder.cz IČ: 26204673 DIČ: CZ26204673 Číslo účtu: 51-1386970257

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí hlučínskénoviny Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci poprvé usedli do školních lavic v právě dokončených učebnách. Od té doby se ve vedení školy vystřídalo

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více