AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA"

Transkript

1 AKTUALIZOVÁNO v listopadu 2014 AKTUALITKA V tomto měsíci vzpomeneme 25. výročí listopadových událostí roku 1989 tzv. sametové revoluce. V místním věstníku Naše noviny jsem o tom opět bohužel marně hledal jakoukoli zmínku, ačkoli nebýt sametové, nebyly by ani Naše noviny. Připomínám tedy, že přesto, jak se nenaplnila některá naše naivní očekávání, zvláště pak vyrovnání s komunistickou minulostí, pojmenování zločinů a spravedlivé potrestání zločinců totalitního komunistického režimu, vděčíme listopadu 89 za mnohé. Jsme členy EU i NATO, obchody jsou plné, životní úroveň je přes všechno malodušné žehrání s předlistopadovou dobou nesrovnatelná. Nikdy v moderních dějinách jsme se neměli líp než teď. Doba komunistické totality byla zlá, a ti, kdož ji nezažili, dovedou si to jen těžko představit. Zkušenost z minulosti může ale člověka naučit vážit si svobody, znát její cenu. Navzdory některým politikům žijeme v báječné době, jakou naši předkové nezažili. Pravda, bylo by hloupé lhát si do kapsy, já ale volím raději pozitivní pohled. Škarohlíd ať se sám užírá a vzpomíná na staré zlaté časy, kdy byl rohlík za třicet haléřů. Ať se jen do nich opět vrátí. Ale beze mne. Prožívám dnešní dobu jako zázrak, ve který jsme už nedoufali a děkuji Pánubohu, že jsem se jí dočkal. Václav Fidler v listopadu 2014.

2 21. část Rok 1984 V roce 1984 byla vypsána III. celostátní soutěž kronikářů, do které se přihlásil i ždírecký kronikář Josef Bílek, a to prací na téma Vzrůst a výstavba obce umožněny a založeny na vzájemné spolupráci všech občanů na brigádách. Pojal toto svoje dílo velkoryse jako stručné dějiny Ždírce až do roku 1984, se zdůrazňováním brigádnické činnosti občanů jako převážně a často jediné možnosti dalšího rozvoje obce. Jeho retrospektivní sepsání je kaligrafickým rukopisem zaznamenáno na osmadvaceti stranách III. dílu Kroniky.obce Ždírce nad Doubravou. Můžeme říci, že pan Josef Bílek tím korunoval svoji dlouholetou kronikářskou činnost. Ze spisu vyjímám: Do našeho slovníku zapsáno bylo zlatým písmem nové slovo brigáda dosud používané jen ve smyslu vojenském. Brigády ukázaly se v mnoha případech jediným východiskem z nouze, ukázaly se nadále téměř nepostradatelnými. Brigádou byla posekána louka osiřelá po odešlých sousedech, brigádami zacelily se ošklivé krátery po bombách, překážející provozu, brigádami zakopávali se zdechlí koně na polích a lukách, brigádou byla opravena škola pro svobodné děti republiky. Radost všech lidí nad tím, že válka skončila, že jsme ji přečkali, že jsme opět svobodni, držela nás všechny i v práci, v práci tvořivé, užitečné jak postiženým a potřebným jednotlivcům, tak prospívající všem. Bez brigád byla by naše obec nerostla, nespravily by se bolesti z války. Ohlédneme-li se dnes po obci, vidíme výsledky tvořivé práce občanů, kteří z velké části nejsou již dnes ani mezi námi. Promítneme-li si, co by zbylo z naší obce, kdybychom odmyslili vše, co bylo zvelebeno a pořízeno brigádami dobrovolnou prací všech občanů, musíme nezakrytě doznati, že by toho mnoho nebylo. Ochabuje-li některý rok brigádnická činnost a plnění plánovaných úkolů vázne, je na vedoucích činitelích MNV, Národní fronty a KSČ, aby našli cestu k povzbuzení iniciativy občanů a dodali jim nové chuti k práci, k naplnění úkolu, který sám volá, ať je to již třetí pavilon školy, kulturní dům a další, které v příštích dnech vyvstanou a nedají se stranou odsunouti. Škoda by bylo usnouti na půli cesty, porušiti nastoupený kurs a složit ruce v klín. Na tom, co kronikář Josef Bílek v tehdejší dobové situaci v dobré vůli napsal, je hodně pravdy. Při listování kronikami nezbývá než obdivovat množství práce, kterou občané vykonali ve svém volném čase, i množství organizátorské a přesvědčovací práce lidí ve vedoucích funkcích. Brigádnická práce nebyla ale dobrovolná. V tehdejší době to byla nutnost. Kdyby lidé nešli na brigádu, nic by neměli. Neměli by vodovod, neměli by kanalizaci, tělocvičnu, školu, chodník ve své ulici. Nebylo zbytí. Později museli jít hlavně proto, aby neupadli v nemilost u vládnoucí moci. Když jsme však u toho kdyby, musíme se také zamyslet nad tím, co by z naší obce bylo, kdybychom po druhé světové válce zůstali svobodnou součástí kulturního západního světa. Člověka potom napadá, zda to všechno bylo vybudováno proto, že jsme byli součástí východního bloku, nebo přesto, že jsme byli pod ku-

3 ratelou a v otroctví bolševických asiatů a jejich domácích pohůnků. Jestliže tedy jak píše pan Josef Bílek v úvodu do našeho slovníku zapsáno bylo zlatým písmem nové slovo brigáda, pak musíme také konstatovat, že toto slovo často nad námi viselo jako Damoklův meč až do listopadu 89. Proč teď naše obec město nebývale vzkvétá, a přitom se z amplionů místního rozhlasu nemusí každou sobotu ozývat: lopaty a krumpáče s sebou? Proč to jde dneska bez brigád? / 1 Vraťme se ale k běžným kronikářským záznamům. Pojmenování ulic. Obec se rozrůstala a orientace podle popisných čísel začínala být nepřehledná. Proto představitelé obce rozhodli o pojmenování ulic, z nichž mnohé nesly už svoje tradiční jméno vzniklé dříve spontánně. K tomu, aby bylo pojmenování pokud možno výstižné a hlavně trvalé a nepodléhalo například různým politickým změnám, byla ustavena komise pro přípravu nových názvů. Ždírecký zpravodaj říjen 1984: Zářijové plenární zasedání MNV se kromě jiného zabývalo schválením názvu ulic... Někteří poslanci i přítomní občané vznesli několik připomínek, které byly začleněny do současného znění... Bylo rozhodnuto znovu upravený návrh vyvěsit a umožnit občanům i prostřednictvím ŽZ znovu se s návrhem seznámit a do konce října uplatnit ještě připomínky a náměty. Hlavní ulice Brodská: silnice od Lázničkových k Pikulce Žďárská: silnice od Novotných a Bencových k Pikulce Chrudimská: silnice od kanálu k železničnímu přejezdu za Lázničkovými Ulice ve středu obce mezi hlavními ulicemi Náměstí 9. května: náměstí 5. května: z náměstí kolem Brokešových až po výjezd na Brodskou Družstevní: z náměstí od samoobsluhy mezi bytovkami až po výjezd na Brodskou proti družstvu VZOR Spojovací: od Chrudimské u zdravotního střediska s křižováním Družstevní a ulice 5. května až po výjezd na Žďárskou u Černých Pionýrů: z náměstí u Mikuleckých dále Slepá: z náměstí od průmyslové prodejny kolem Cardových dále Školní: ze Slepé kolem staré školy po výjezd na Chrudimskou Ulice na sever od Brodské Zahradní: od Brodské mezi mateřskou školou a lesoparkem dále zahrádkářskou kolonií Nádražní: od Brodské u družstva VZOR k nádraží Pilská: od Brodské u sběrny surovin přes železniční přejezd k pile U kina: od Brodské u Kolářových k železniční trati 1 - Brigády byly po druhé světové válce nezbytnou nutností, aby se zacelily válečné rány. Později ale tuto dobrovolnou činnost zpotvořili komunisti v nutnost zacelovat rány způsobované jejich tureckým hospodařením. Na myšlenku zapřáhnout lidi do práce i o sobotách a nedělích údajně přišel soudruh Lenin, když prý šel příkladem o subbótniku při úklidu kremelského nádvoří. A myšlenku dobrovolně-nucené práce použili naši komunisti při organizování tzv. akce Z (mělo to znamenat zvelebení, ale lidé tomu říkali akce zadarmo ). Chceš mít školu? Dáme ti peníze na materiál a nezbytné odborné práce, ale všechno ostatní musíš odřít sám ve svém volném čase. Zkrátka: Se Sovětským svazem ruce až na zem!

4 Ulice na jih od Žďárské Liběcká: od Balkánu jde souběžně se Žďárskou směrem k Pikulce a křižuje ulice Ke stadionu, Mírovou a Příčnou Mírová: od Žďárské mezi prodejnou textilu a pomníkem směrem ke Kopanině Hamerská: od Mírové u Klepetkových přes náměstíčko k Janáčkovým a dále k Pikulce Příčná: od Žďárské u Štěrbových s křižováním Liběcké, Hamerské a Luční dále do luk Na výsluní: pokračování Luční za Příčnou ulicí Krátká: od Hamerské mezi Jandovými a lesáckým dvojdomkem ke Kopanině Lipová: od Mírové u staré školy k ulici Ke stadionu Květinová: od Lipové u Nepovímových k Liběcké Stará: od Lipové u Mísařových k Liběcké Na kopaninách: od křižovatky Lipové a Staré ke Kopanině včetně náměstíčka Ke stadionu: od Žďárské u Jiráskových dále ke Kopanině až k Doubravce K lávce, U hřiště, U potoka, Konečná: uličky vycházející z ulice Ke stadionu postupně od Lukášových ke Kopanině Na Balkáně: komplex uliček od ulice Ke stadionu ke ždíreckému potoku včetně prostoru garáží U pošty: komplex uliček na jih od Žďárské od kanálu ke Křížové / 2 K návrhu pojmenování ždíreckých ulic nutno objektivně podotknout, že to byla jedna z mála chvályhodných iniciativ tehdejšího komunistického vedení obce. Autorům návrhu vděčíme za to, že jsme po Listopadu 89 nemuseli přejmenovávat například Leninovu, Gottwaldovu, popřípadě Revoluční ulici, jako tomu bylo v jiných místech. Služby a obchod. Místní služebna veřejné bezpečnosti byla ve Ždírci zrušena a převedena do Chotěboře. Od 15. října byly zvýšeny ceny piva a nealkoholických nápojů. Například u piva desítky z 1,70 na 2,50 Kčs, Prazdroj Plzeň na 6,- Kčs. Milovníci piva do poslední chvíle věřili, že ke zdražení nedojde, protože prý vláda, která zdraží pivo, padne. Čekali však marně. Pivo novou cenu podrželo a vláda zůstala. [Vláda ovšem přesto dlouho nevydržela, její čas se krátil, i když jsme to zatím netušili.] Hospody byly ve Ždírci dříve čtyři, nyní dvě, na Benátkách dříve tři, nyní jedna, na Kohoutově dříve dvě, nyní žádná, ve Stružinci a v Údavech po jedné, nyní žádná. [Kromě hospod byly dříve ve Ždírci podle zápisu z Rady obecního zastupitelstva ještě další čtyři výčepy lihovin.] Počasí. 12. července vichřice s lijákem a kroupami, což způsobilo zatopení sklepů a vývraty v lesích. Počasí trpělo častými výkyvy, léto bylo chladné a deštivé. Výstavba. Domek čp. 5 po zemřelém Pravoslavu Pelikánovi byl vykoupen a určen k demolici. Byl zbourán domek po autodopravci Eduardu Pátkovi u Žďárské silnice a na jeho místě vznikne novostavba Mísařových a Gabrielových. Bylo postaveno sedm rodinných domků. V areálu JZD provedena rekonstrukce kravína, aby bylo možno při obsluze dojnic využít mechanizace a byla odstraněna namáhavá ruční práce 2 - Pojmenování ulic psáno podle situace v roce 1984 a podle tehdy platného pravopisu.

5 obsluhujících žen. Po pětileté práci byla dokončena oprava nádražní budovy ČSD. Na náměstí byla zřízena galerie nejlepších pracovníků. Pelikánovo čp. 5 před demolicí Eduard Pátek čp. 146 (1982) Stavba Gabrielových čp. 146 (1986) Společenský život. Nastalo období poklesu určitých částí společenského života. Za posledních pětadvacet let například nebylo ve Ždírci sehráno ani jedno divadelní představení, zatímco dříve se jich tu hrálo deset i více každým rokem. Přednášková činnost poklesla tak, že každý spolek či organizátor přednášky se musí obávat, aby na ni přišlo aspoň lidí. Násilím se v tomto směru nic nepořídí. [!] Ždírecký zpravodaj vyšel letos pouze třikrát, i tady se projevil pokles aktivity. Zahrádkáři otevřeli 14. října novou moštárnu v domku po Sotonových. O její zřízení se zasloužil zvláště pan Jiří Kasal. Podle článku ve ŽZ z února 1985 bylo na zřízení moštárny v letech odpracováno celkem brigádnických hodin a v prvním roce provozu se vymoštovalo litrů, což představuje zužitkování téměř 30 tun méněhodnotného ovoce. Zábavy taneční. Nedostatek místností a zvláště jich malý prostor, který brzdil rentabilitu těchto zábav, nedovolil vybočiti ze skrovných mezí. Míti starosti s uspořádáním a nadto nésti značné riziko prodělku nechtělo se funkcionářům žádného spolku či organizace. Hudba se těžko sháněla a byla drahá, a tak se v tomto směru raději příliš nepodnikalo. Přestalo se pořádati kácení máje, které bývalo dříve i na malých ves-

6 nicích, nepořádá se maškarní ples, pouťové a posvícenské zábavy, v létě dožínky, a jen ojediněle byla zábava silvestrovská s vhodným programem. Napomáhaly tomu i programy televizní pořádané při všech těchto příležitostech. Škola. Byla zavedena povinná desetiletá školní docházka. Poslední dva roky školní výuky platí pro řemeslnou výuku, z jejíž učební doby se dva roky stávají základní školní výukou a jeden rok praktickou výukou v oboru. [Kronika neuvádí zahájení stavby druhého školního pavilonu viz foto.] Zahájení stavby druhého školního pavilonu Příprava na spartakiádu 1985 se provádí nacvičováním pěti skladeb. Ve škole se nacvičují dvě skladby. Na sportovišti se připravuje plocha nového treningového hřiště. Obyvatelstvo. Narodilo se celkem 31 dětí, zemřelo 23 občanů. 31. března zemřel ve věku 83 let bývalý ždírecký autodopravce Eduard Pátek, který byl po zrušení živnosti zaměstnán jako řidič u místních podniků. 21. dubna zemřela Oldřiška Křesťanová z finského domku u hřiště, 50 let, 9. května Marie Němcová z domku u hřiště čp. 152, 84 let, 15. července Anna Mikulecká, vdova po klempířovi, 74 let. 24. září zemřel ve věku 81 let Jaromír Kopp, který pracoval na dráze a mezi válkami byl podvakrát za prací v Americe, a 8. října Jan Martinec, vedoucí dopravy ve slévárně Nové Ransko. Události ve světě. 9. února zemřel další tajemník ÚV KSSS Jurij Andropov. Místo něj nastoupil K. U. Černěnko. V létě se vrátila část internovaných z Angoly. Jeden zajatý Čech tam na útrapy zahynul. V Indii byla zavražděna ministerská předsedkyně Indíra Gándhíová. Po ní nastoupil její syn Radžív Gándhí. Rok 1985 Místní národní výbor. Od 1. července byla ke Ždírci připojena obec Horní Studenec včetně jím spravovaných osad Dolní a Nový Studenec, Podmoklany, Odraneč, Hudeč, Branišov a Sychrov s celkem 625 obyvateli. Současní pracovníci MNV: předseda Ladislav Pospíšil, tajemník Pavel Mühlfait (nastoupil od 1. července namísto Jo-

7 sefa Břízy, který byl povolán na OV KSČ, účetní Miluše Mühlfaitová, matrikářka Miroslava Chybová, místo stavebního technika po odchodu Františka Kazíka zatím neobsazeno, Boh. Černá vedoucí provozoven místního hospodářství, administrativní pracovnice Zdeňka Piklová a Helena Malá z Horního Studence. Zahradník František Černý, vedoucí okrskové knihovny Iva Sklenářová (namísto M. Vosecké). Ždírecký zpravodaj přestal vycházet pro problémy s tiskárnou a papírem. Poslední číslo vyšlo v září Funkci předsedy komise pro ochranu veřejného pořádku a správní komise složil Bedřich Marek a místo něj byl jmenován Antonín Pátek [úderník a vášnivý milicionář]. Ždírec opět obsadil 1. místo v socialistické soutěži obcí okresu. Oslavy 40. výročí osvobození. Uspořádáno druhé setkání ždíreckých rodáků [první bylo v roce 1975], s exkurzemi do Bytexu, na pilu a do nové školy. Ze Ždíreckého zpravodaje v únoru 1985: Z programu setkání: 9. května kulturní program a beseda v sále kina, večer průvod k pomníku a májová veselice. 10. května den otevřených dveří v Bytexu, VČDZ a ve škole, výstavka z budování obce v jídelně školy a účast na Okresní mírové slavnosti v Leškovicích. 11. května tělovýchovné odpoledne s ukázkami spartakiádních skladeb. Výstavba. Zkolaudováno devět rodinných domků. [Čp. 99 Jan Rychlý, čp. 124 Zdeněk Lédl, čp. 429 Josef Culek, čp. 447 Bohumil Petruželka, čp. 449 Pavel Pilař, čp. 450 Vlastimil Vašíček, čp. 451 Miroslav Kolouch, čp. 460 Zdeněk Jakeš a čp. 465 Miroslav Švanda. Kromě těchto novostaveb bylo přistavěno podkroví u Fialových čp. 12 a přistavěno patro u Černých v čp. 167.] Položen asfaltový koberec na cestu do Starého Ranska společným nákladem obce a JZD. V akci Z dokončena stavba druhého školního pavilonu a zahájena generální oprava Chrudimské ulice. Před stavbou dalšího pavilonu školy (1985)

8 Ukázky záznamů ze školní kroniky (doslovné výpisy; záznamy v jednotlivých letech, pokud jde o nejrůznější oslavy a výročí, jsou prakticky totožné. Bylo by možno psát je doslova přes kopírák): O zimních prázdninách (od do ) byl zajištěn provoz ŠD i ŠJ. Učitelé se během prázdnin připravovali na nové pojetí [?], účastnili se akcí OPS, psali komplexní hodnocení, prováděli inventarizaci školy a CO, urovnávali kabinety, připravovali a zajišťovali hry, soutěže, závody a další akce pro naše žáky. [Smysluplné využití učitelských prázdnin podle nového pojetí.] byla přednesena relace ve školním rozhlase k 72. narozeninám 1. tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky s. G. Husáka u příležitosti oslav 37. výročí Února byla ve školním rozhlase přednesena relace. Potom následovala beseda s příslušníky LM ze Starého Ranska, kteří jim ukázali i zbraně, kterých používají. Odpoledne branná hra... Naši pionýři nacvičili kulturní program, který přednesli na slavnostní schůzi v obci, na společném zasedání LM na Novém Ransku a závodech bylo ve školním rozhlase vzpomenuto prvního letu člověka do vesmíru česk. občan Remek byla ve školním rozhlase přednesena relace u příležitosti MDŽ. Žáci přáli s. učitelkám se v obci k MDŽ uskutečnilo slavnostní odpoledne, pro které naši žáci společně s MZŠ [?] připravili dvouhodinový program. Všem přítomným ženám se líbil přišli žáci popřát učitelům k jejich svátku byla ve školním rozhlase přednesena relace k vyhlášení Košického vládního programu se uskutečnila beseda s příslušníkem SPB s. Mísařem v rámci týdne solidarity s politickými vězni [se všemi ve světě, kromě těch v Československu a v celém táboře míru a socialismu] vzpomenuto prvního letu do vesmíru ve školním rozhlase Gagarin u příležitosti svátku SNB se uskutečnila beseda s příslušníkem VB s. Pospíšilem o dopravní kázni a dodržování pravidel se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti 115. výročí narození V. I. Lenina. Škola zajistila výzdobu, kulturní program. S. Mísař přednesl slavnostní referát se uskutečnila beseda s požárníky, kteří potom předvedli požární techniku a různé druhy hašení ohňů a hořících materiálů. K 1.5., 5.5., 9.5. se uskutečnily ve školním rozhlase relace /1. máj, Květnové povstání českého lidu, osvobození ČSR Sovětským svazem/. Během těchto dnů naši pionýři položili kytice k památníkům padlých ve Ždírci n.d., Křížové, Sobíňově, Slavětíně a Rudě. Relace se uskutečnily i k 6.5. /smlouva o přátelství/ a k /založení KSČ/. Škola a PO SSM se velkou měrou podílely při zajišťování májových oslav, které se konaly i letos v naší obci. K 1.5. jsme zajišťovali výzdobu, organizaci průvodu a jeho čelo. I když nebylo pěkné počasí, účast byla veliká.

9 Ve dnech 8., 9., 10. a se v naší obci konalo setkání rodáků po 40 létech, na kterém se podílely všechny složky a organizace v obci. Školní děti čelo prvomájového průvodu 8.5. škola připravila pro rodáky dvouhodinový program /všeobecný program/ výstavka prací žáků i dospělých a den otevřených dveří se učitelé a žáci společně s rodáky zúčastnili Okresní mírové manifestace v Leškovicích. Ve večerních hodinách pak občanům a rodákům předvedli akademii pod názvem 40 let žijeme v míru. Velice se svým ideovým obsahem všem líbila. Za podíl který škola a PO vykonaly při májových oslavách obdržela škola čestné uznání rady MNV se uskutečnila přednáška a beseda nejprve s dívkami a potom s chlapci o vztazích mezi dospívajícími mladými lidmi s lékařkou s. Silvestrovou... V tomto školním roce po předcházejících přípravách se započalo s nácvikem spartakiády... celkem se v obci nacvičovalo 7 skladeb se uskutečnila první spartakiáda v okrese v naší obci... Spartakiádní tribuna s tajemníkem OV KSČ s. Josefem Břízou

10 2.6. naši cvičenci cvičili na okrskové spartakiádě v Chotěboři pak se konala spartakiáda okresní a to v Havlíčkově Brodě. Někteří žáci a žákyně /vybraní/ cvičili na spartakiádě v Praze... Ve školním roce škola a PO obsadila mnoho soutěží a to v nejrůznějších oblastech. Bylo dbáno na masovost, ale zároveň ve školních kolech bylo dbáno na náročnost při výběru pro dobrou reprezentaci. Obsadili jsme soutěže v dějepise, fyzice, matematice, chemii, českém jazyce, ruském jazyce, ZUČ [?] i v mnoha soutěžích sportovních. Dobře byly zajištěny i soutěže branné a zdravotnické. Výsledky ve sportovních soutěžích byly jako v minulých letech /jednotlivci i družstva/ velmi dobré. K dalšímu zlepšování dochází i v ostatních oblastech, umístění jsou stále lepší... Pracovní výchova byla doplňována brigádnickou činností v obci /1486 hod./, v JZD /3062 hod./, v lese /1412 hod./. Naši žáci sebrali kg odpadových surovin, za 6 139,20 Kčs léčivých rostlin, vyrobili 36 budek pro ptactvo... Školní rok byl slavnostně zahájen 2. září v tělocvičně za přítomnosti zástupců VO KSČ, MNV, VO NF, organizací NF, místních závodů a JZD. Po slavnostním uvítání přítomných s. ředitelem přednesla slavnostní projev okresní školní inspektorka s. Marešová... K počátku školního roku dochází k přeorganizaci obvodu a do 5. tříd přicházejí již žáci z Horního Studence a Sobíňova zajistili členové našeho recitačního kroužku kulturní program ke Dni horníků v Hluboké a zároveň přednesli zdravici proběhla beseda s příslušníky ČSLA žáci 6. a 7. tříd navštívili posádku ČSLA v Havlíčkově Brodě bylo ve školním rozhlase vzpomenuto významných událostí z roku 1918 /Vyhlášení samostatnosti/ 1945 /Den znárodnění/ a 1968 /Zákon o federaci/ bylo na škole slavnostní shromáždění k VŘSR. Po kulturním programu, projevu s. Mísaře byl promítnut film. Ve večerních hodinách byl k tomuto výročí uspořádán v obci slavnostní večer, na který škola připravila kulturní program a s. ředitel přednesl slavnostní projev vzpomenuto Mezinárodního dne mládeže, vzpomenuto Mezinárodního dne studentstva, vzpomenuto narozenin K. Gottwalda, vzpomenuto narozenin L. Svobody... Během měsíců září, říjen a listopad se naši pionýři zúčastňovali brigád v JZD /brambory a len/, v obci při přípravě školní zahrady a úklidových pracech v lese bylo vzpomenuto ve škol. rozhlase narozenin A. Zápotockého... Během celého podzimu vedení školy organizovalo brigády na dostavbě 2. pavilonu ze strany rodičů a zaměstnanců. Účast a aktivita byla velmi dobrá, proto více jak s půlročním předstihem mohla být provedena jeho kolaudace a proběhla velmi dobře.

11 Dále opět obecní kronika: JZD. Průměrný výnos obilovin 4,67 t/ha. Dojivost litrů na jednu dojnici. Na teletníku rekordní denní přírůstek 0,701 kg při úhynu pouhých pěti kusů (0,26 %). V Křížové byla dokončena velkokapacitní silážní jáma o obsahu m3, na teletníku dokončen seník a mostní váha 40 t. Průměrná mzda 2 637,- Kčs. Obyvatelstvo. Celkový počet obyvatel Ždírce s osadami včetně Studence: Narodilo se 34 dětí, zemřelo 29 občanů. 1. února zemřel dobrovolně Luděk Štický, student medicíny, 25 let! Téhož 1. února zemřel u syna v Ústí n. L. Jaroslav Černý, bývalý ždírecký poštovní úředník. 30. března zemřela Anna Josková, 73 let, 25. května Květoslava Mísařová, 69 let, 26. května Alžběta Janáčková, 87 let. 9. června zemřel Jan Horníček, 61 let [za komunistů odsouzen za úlet z Chocně na 25 roků odnětí svobody, ve vězení strávil 13 let]. 18. června zemřely Julie Piklová, 86 let a Jaroslava Homolková, 75 let. 19. července zemřel František Poula, 84 let. 16. srpna zemřela Marie Charvátová, 82 let. Dne 27. srpna zemřel při autonehodě Libor Sedlák, 29 let. 24. prosince zemřela Emilie Uchytilová, švadlena, 75 let. V Křížové se dožili sta let v lednu Jan Zvolánek, legionář a dlouhodobý obecní policajt, a v prosinci paní Mašková, rozená Janáčková v bývalém lihovaru, poslední z tohoto Janáčkova rodu. [Bývala tajemnicí prezidenta Dr. Edvarda Beneše a na počátku druhé světové války ukrývala v lihovaru československé archivní materiály, které se nesměly dostat do rukou Němcům. To ovšem kronikář nemohl do zápisu uvést.] Sto let slévárny v Novém Ransku. V roce 1885 Jan Pujman st. začal v čp. 81 provozovat živnost strojnickou. V r měl již strojírnu a slévárnu. Závod rostl, vyráběly se zde žentourové mlátičky, řezačky slámy, později čistící mlátičky a benzinové motory. V období 1. světové války ve strojírně pracovalo již 60 dělníků. Mlátičky se dále zdokonalovaly, vyráběly se i traktory PLUTO a travní sekačky. Ke konci 2. světové války zde již pracovalo lidí na válečné výrobě. Po skončení války byla strojírna znárodněna a několikrát se měnila firma i sortiment. Později byla dislokována slévárna šedé litiny pro Chotěbořské kovodělné závody, k nimž byl tento podnik přičleněn. Nyní se zde vyrábějí hliníkové a bronzové odlitky, je zde i velká modelárna. Pujmanovi zaměstnanci (období před válkou)

12 Pujmanův traktor Pluto Pujmanova mlátička-čistička Pujmanovi zaměstnanci (1940) Události. Po úmrtí prvního tajemníka ÚV KSSS K. U. Černěnka dne 10. března 1985 nastoupil místo něj Michail Gorbačov, 54 roků, který ještě v tomto roce provedl řadu změn ve vedení státu. V listopadu se sešel s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem. [Nástup tzv. perestrojky přestavby, začátek konce studené války, panství komunismu i konce samotného SSSR.] V květnu byl opět zvolen československým prezidentem Gustáv Husák.

13 22. část Rok 1986 Místní národní výbor. Jako ved. provozoven nastoupil v půli roku Josef Pavlíček ze Studence, jako pracovník provozoven Pavel Marek. Admin. pracovnice škol. jídelen Mirka Blažková... Ve školní družině byla malá návštěvnost, proto byla družina uzavřena. Vedením kroužku SSM pověřena s. Pešková. Stará škola byla vyklizena... Ždírecký zpravodaj letos nevyšel. V krajské soutěži NV obsadil Ždírec první místo, odměna 50 tis. Výstavba. Odpracováno celkem brigádnických hodin. Zahájena výstavba třetího pavilonu školy. Vypracován projekt na čistírnu odpadních vod. Kromě toho se počítá ještě s čističkou pro Bytex a pilu. Ve VČDZ zbourána vilka Losenických čp. 150 a postavena montovaná administrativní budova. Skládka odpadků u Nového Ranska na místě bývalého Mlýnku mezi silnicemi zasypána a oseta travou. Výstavba 10 rodinných domků [mj. Miroslav Gabriel čp. 146, František Hořínek čp. 448, Oldřich Marek čp. 461], z toho dva v osadách. Nákladem 3 mil. Kčs dokončena přestavba Chrudimské ulice včetně nové kanalizace a vodovodu s přípojkami. Kulturní dům je velmi třeba, ale stále se o něm jenom hovoří. Nová škola příprava staveniště 3. pavilonu... Kdo prožil dvě světové války, těžké poválečné doby, boj proti cizí vládní moci, prošel dobou nezaměstnanosti a bídy, nutně musí míti jiný postoj k dění ve státě a v životě vůbec. Generace nová toto nepoznala. Vyrůstala v míru, v budování nového socialistického života, v dostatku životních potřeb a již i alespoň zčásti v narovnaném směru života... [Co tím jenom chtěl básník kronikář říci? Zřejmě to, co cítil, ale nemohl napsat.]

14 Oslavy 1. máje uspořádány opět ve Ždírci, zdravici pronesl a pochodoval ruský voják jako vždy v posledních létech. Oslavy 1. máje 1986 Každá diktatura se ráda zaštiťuje malými dětmi Pochodují LM, ozbrojená pěst dělnické třídy... pochodují naše ženy... Masy ždíreckých pracujících před papalášskou tribunou Volby. Byly uspořádány 23. května. Poslanci mají samostatné volební obvody, není už společná kandidátka. Volič, chtěl-li, mohl jít za plentu [!] a na kandidátce něco změnit. Drtivá většina voličů za plentu vůbec nešla. Pro kandidáty hlasovalo 99,97 % voličů. Zvoleno všech 57 kandidátů. Předsedou MNV je Ladislav Pospíšil, místopředsedové Miloslav Blažek a Miroslav Havlík, tajemníkem Pavel Mühlfait. Další členové

15 rady: Zd. Mísař, Jan Malý Hor. Studenec, Marta Vosecká, Zd. Votruba Podmoklany, Jar. Novák výpravčí, Mir. Vrána Benátky, Alena Slanařová N. Ransko Zvoleno 15 komisí a aktivů včetně výboru lidové kontroly (VLK), k tomu ještě šest občanských výborů v osadách. Školní kronika jako obvykle okadívá komunistické svaté a oficiálně nařízená výročí. Za povšimnutí stojí pouze datum 3. března, kdy bylo zahájeno vyučování ve druhém školním pavilonu. Zajímavé jsou údaje z tzv. veřejně prospěšné práce žáků, kteří v roce 1986 odpracovali pro obec hodin, pro JZD a při lesních pracích hodin, nasbírali celkem 72 tun druhotných surovin a za 8 240,- Kčs léčivých rostlin. Po zrušení malotřídní školy na Slavíkově přichází do Ždírce část jejích žáků ze Slavíkova, Rovného a okolních samot, takže ždírecká škola má nyní v 15 třídách celkem 376 žáků. Novinkou při zahájení školního roku bylo uspořádání tzv. hodiny míru, při které učitelé ve třídách seznamují žáky s mezinárodní situací, aby podnítili vztah a přátelství mezi národy a mezi lidmi na celém světě. Počasí. V červnu přišlo krupobití. 19. srpna odpoledne po bouři liják a znovu byly zatopeny sklepy pro ucpání kanalizace vedoucí od lesního skladu. Myslivci... Letošního roku neviděl jsem zde koroptev, křepelku, bažanta, zmizeli rorýsi, zřídka se ukázal zajíc. Srnčí zvěře je také méně. V krajině se drží černá zvěř a liška, která přenáší vzteklinu. Zoufale málo je drobného zpěvného ptactva. Sem tam slyšet kukačku, skřivánka, ve vesnici pár vlaštovek a zmenšené hejno vrabců. Obyvatelstvo. Narodilo se 26 dětí, zemřelo celkem 22 občanů. Někteří ždírečtí: 4. března zemřel ve věku 75 let Antonín Starý, dělník a pracovník v JZD, jeho manželka Marie Stará zemřela ve svých 71 letech 19. prosince téhož roku. 23. června zemřela Marie Štefanová, vdova pocházející z Krucemburku, která podědila usedlost čp. 74 po svém strýci Jaroslavu Bělouškovi, a 28. června zemřela u dcery v Dolních Zálezlech Anna Stehnová pocházející z čp července zemřel náhle na stavbě elektrárny Dukovany Branko Nosil, 46 let. 22. srpna zemřel radiomechanik Otakar Havlík, pocházející z Vojnova Městce, 71 let a 26. září truhlář a bývalý výhybkář ze strážního domku u trati Josef Bažout ve věku 75 let. 15. listopadu byl při přecházení silnice zachycen projíždějícím autem truhlář a zaměstnanec pily Jan Pokorný a následkem této nehody zemřel v nemocnici ve věku 79 let. 12. prosince zemřel dlouholetý zaměstnanec ždírecké pily Karel Marek, 72 let. Po připojení obcí Horní a Nový Studenec a Podmoklany má nyní Ždírec obyvatel. Jiné události. 13. října zemřel známý ochránce přírody doktor Miloš Seifert. 14. října zemřel v Křížové ve věku 80 let bývalý zdejší soukromý autobusový dopravce Leopold Bořil. 28. ledna došlo k tragické havárii amerického raketoplánu Challenger, při které zahynulo všech sedm kosmonautů na jeho palubě. 29. dubna došlo k havárii jaderné elektrárny v Ukrajinském Černobylu.

16 Rok 1987 Domovní čísla obce Ždírec nad Doubravou. Kronikář Josef Bílek zpracoval seznam domovních čísel a jejich obyvatelů od čp. 1 do čp. 468 podle stavu k 1. lednu (Kronika obce, kniha III., str ) Tento užitečný a zajímavý přehled postupně doplňuji a aktualizuji se zaměřením zvláště na původní starý Ždírec, a to pod názvem Historie ždíreckých domů. Oslavy 1. máje Pochoduje místní a okresní papalášstvo společně se sovětskými okupanty Živelní pohromy. Došlo k polomu v obecním lesíku Kopanina... Dne 5. května po prudkém dešťovém přívalu došlo k protržení hráze rybníka pod Hatí a k zatopení zahrádkářské kolonie a teletníku. Velké škody z přívalu bahna z výše položených polí byly způsobeny i v Křížové... Tento kronikářský zápis je poněkud nepřesný, protože v Hati se do slova a do písmene opakovala situace z roku 1971 a znovu se protrhly hráze obou rybníků, stavěné neodbornou a lajdáckou svépomocí členů rybářského spolku. Na stavbu hrází byl zpracován projekt, který ovšem brigádníci nerespektovali a hráze byly pouze nasypány zeminou vybagrovanou při rozšiřování pily a při stavbě vlečky, bez zabudování pilotů a bez násypu kamene v patě hrází. Navíc stav hrází v době dešťů nebyl průběžně kontrolován a výška vody v rybnících nebyla regulována včasným odpouštěním. Na vzniku přívalové vlny se značnou měrou podílelo i družstevní scelování okolních svažitých pozemků nad rybníčky, na kterých místo dřívějších luk, úvozů, remízků a jiných porostů bránících vzniku přívalu byla naorána pole. Došlo k zatopení nejen teletníku a zahrádkářské kolonie, ale i všech domků podle toku ždíreckého potoka, což vyvolalo četné protesty obyvatel. Na ty ovšem odpovědní funkcionáři MNV reagovali neméně lajdácky než rybáři na stavbu hrází. Rybníky u Hati nejsou na našem katastru. Já nemůžu udělat nic jiného, než vám dát formulář pro pojišťovnu, vyřešil problém postižených tehdejší předseda MNV s. Ladislav Pospíšil.

17 Výstavba a jiné. Dokončeno celkem 12 bytů v 11 rodinných domcích. Na brigádách, hlavně při dostavbě školy, bylo odpracováno celkem hodin... V měsíci říjnu byly rozmístěny tabule s novým označením ulic... Na odbor výstavby nastoupil od 1. října Josef Pavlíček z Horního Studence [což byla ovšem tragédie, protože tento odpovědný pracovník se projevil jako nesmírný byrokrat a úřednický tupec, který způsobil občanům v obvodu své působnosti řadu potíží a nepříjemností.] Na náměstí a v nádražní čekárně byly umístěny dva veřejné telefonní automaty... Na přelomu roku byl zbourán dům čp. 5 po Pravoslavu Pelikánovi... Pelikánovo čp. 5 v demolici Kanalizační čistírna se začne stavět v roce 1990 pod Kopaninou [- zbožné přání. Ve skutečnosti byla její stavba zahájena až za kapitalismu v dubnu 1995]... Byla zpracována studie kulturního domu s umístěním v prostoru křižovatky na Pikulce a zadáno zpracování projektu... Během roku opět nevyšel Ždírecký zpravodaj. Soukromé stavby bohužel nejsou v kronice podchyceny. V tomto roce je zatím známa pouze přestavba domu čp. 86 Danielových-Froňkových, kterou prováděl Robert Hanč. Průmyslové podniky. Počty zaměstnanců: Bytex 400, Pila 225, družstvo Vzor 325 zaměstnanců ve všech okolních provozovnách. Zdejší manipulační sklad Státních lesů zpracuje ročně kolem 80 tisíc m 3 kulatiny. Spolu s garážemi a opravářskými dílnami zaměstnává 60 pracovníků. Dříve bývali ve zdejších vesnicích povozníci, vlastníci jednoho koně či páru silných koní, kteří celý život dováželi za úplatu kulatinu z lesů na pilu nebo do manipulačního střediska. Jezdili za každého počasí a v každou roční dobu. Na těžkých kladařských vozech několik různě dlouhých klád, v zimě na saních. Sami si nakládali, nejvýše si navzájem vypomohli. Lidé vzácného zdraví a ryzí povahy, jak z omšelé žuly vytesaní, ošlehaní nepohodou počasí, ruce oplechované mozoly. Vytratili se z našeho společenství, z krajiny i se svými koňmi, byli nahrazeni traktory s přívěsnými vlečňáky, na které se dá naložiti 4x tolik co na koňský povoz. Rádi nás svezli jako školáky, když se vraceli poprázdnu domů. Těžcí koně byli jim němými věrnými druhy, za pár hrstí ovsa a náruč sena udělali denně kus cesty s těžkými kladami. Nelze zapomenout Rudolfa Procházku z Radostína

18 nebo Šíra ze Světňova či ze Skleného. Nezbohatli za celý život z těžké práce, sotva pokryli pokrčenou chalupu novými došky či šindeli a vyživili klubko dětí, které je vždy už doma při návratu vyhlížely... Zrod a začátky místního železářství... Oblast mezi Přibyslaví a Nasavrky má staletou tradici ve zpracování železa a byla jednou z nejdůležitějších v českých zemích. Za svůj vznik vděčila objevu železných rud v okolí Starého Ranska a Borové. Je tu doloženo na 20 železářských podniků. Když počátkem 17. století získal panství Polná mocný rod Dietrichštejnů, nechal tu později postavit vysokou pec podle štýrského vzoru. Roční výroba železa zde kolem roku 1750 dosahovala 100 tun litého železa a spotřebovalo se k tomu dříví ze 35 ha lesa. Železářská výroba byla pak omezována a asi roku 1778 byla zastavena. Po 30 let se jen udržovala pec. Oživla opět kolem roku 1810, kdy byla postavena nová vysoká pec s kuplovnou a obnoveny dva hamry. Později ještě další pec a potřebná zařízení. V roce 1850 pracovalo ve Starém Ransku 1500 dělníků. Pak se opět projevil nedostatek dřeva i dřevěného uhlí a pokusy s pálením rašeliny byly neúspěšné. Počet zaměstnanců rychle klesal a roku 1876 byla z provozu vyřazena poslední vysoká pec. V provozu zůstaly jen zámečnické dílny a slévárna, která zpracovávala surové železo dovážené z Anglie. Na podzim roku 1886 byly železárny definitivně uzavřeny... V kronikářově záznamu následuje popis uzavření sléváren, jejich rozvoj po znárodnění, výstavba závodu na Novém Ransku a popis dnešní výroby. Vzácný snímek huti na Starém Ransku (asi z roku 1880) Škola. Dochází do ní celkem 381 žáků. Před budovou nového školního pavilonu bylo instalováno sousoší nazvané Rozhovor, autorů Romana Richtermoce a Zdeňka Gabriela z ČFVU Dílo v Hradci Králové. Je vytvořeno z hořického pískovce a stálo 110 tisíc Kčs. Životní prostředí. Kromě zvěře a ptactva se z přírody vytrácejí i dříve běžné rostliny a léčivé byliny. Vymizela většina druhů čmeláků a vzácnějších motýlů. Vytratily se také rybičky všeho druhu.

19 Obyvatelstvo. Ždírec se svými osadami měl celkem obyvatel. Narodilo se 36 dětí, zemřelo 32 občanů. Někteří známější místní: 28. ledna zemřela ve věku 77 let Marie Bénová, 15. února vdova po listonošovi Růžena Culková, 80 let, 23. února zemřela v domově důchodců Věž Božena Včelanská 77 let a 16. března zemřela Antonie Fidlerová, rozená Doležalová z Krucemburku, 73 let. 3. května zemřela dlouholetá kuchařka na pile Blažena Ondráčková, 66 let, 27. května Růžena Wasserbauerová, 82 let. 28. května zemřel Vladimír Pecka, 68 let a 10. září bývalý pekař Jan Jakeš, 85 let. 6. listopadu zemřela Marie Poulová, 81 let. 7. listopadu zemřel v Krkonoších ždírecký rodák František Flusek, 55 let. 13. listopadu zemřela Marie Vomelová, vdova po pokrývači, 68 let. 22. listopadu zemřel ve věku 72 let František Ondráček z čp. 87 Důstojník a 24. prosince zemřela Františka Fialová z čp. 6 ve věku 76 let. 9. října zemřel krucemburský katolický farář Bohuslav Kranda, který zde působil 26 roků. Další události. V dubnu navštívil Prahu Michail Gorbačov. Tentokrát přijel s poselstvím perestrojky. Českoslovenští vedoucí soudruzi, aby se udrželi u vlády, se však rozhodli pokračovat v původním stalinském kurzu. Na podzim pouze opět rozdělili funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, kterým byl jmenován Milouš Jakeš, a prezidenta republiky, jímž zůstal Gustáv Husák. Ze školní kroniky: Při říjnové prověrce KPÚ v Hradci Králové mj. upozornila s.kruošová (?) na nové předpisy při psaní kroniky. Ty jsem vyslechl i při funkčním studiu a budou realizovány /zápisy významných událostí zjednodušení/, uvedl ředitel Mísař do kroniky kromě dalších obligátních záznamů. Rok 1988 Historie výstavby nové školy. (Záznam ředitele Bohumila Mísaře ve školní kronice z června 1989) V roce 1968 byl dostavěn v akci Z pavilon školní jídelny a školní družiny. V roce 1978 byl dostavěn zase v akci Z pavilón tělocvičny a bytu pro školníka. Došlo však ke kritické situaci v otázce tříd vzhledem k nárůstu počtu žáků. Proto bylo rozhodnuto bezodkladně tuto otázku řešit /rozhodla rada MNV a výbor SRPŠ/. Byli vybráni zástupci /předseda MNV s. Sklenář, předseda SRPŠ s.klepetko L., zást. ředitele s. Mísař a poslankyně KNV s. Matějíčková/ aby jednali na ONV. Tam bylo dohodnuto jednání na KNV, kterého se za ONV zúčastnil místopředseda s. Med. Z jednání vyšly závěry o skutečné výstavbě zpracování dokumentace a postup výstavby školy po jednotlivých pavilonech. Dodatečně schváleno i na MŠ. Vlastní výstavba: srpen výstavba kotelny v akci Z září 1981 únor 1983 I. pavilon akce Z na výjimku MŠ srpen 1983 únor 1985 II. pavilon akce Z. Oba pavilony byly otevřeny v předstihu, plán byl vždy na 3 roky

20 srpen 1986 duben 1989 III. pavilon v akci Z i tento mohl být vystavěn v předstihu, ale došlo ke komplikacím změna předpisů v elektroinstalaci a vedení plynu oproti projektu Při zahájení této výstavby bylo dohodnuto vzhledem k tomu, že se provádí v akci Z, že materiálové a stavební práce bude zajišťovat MNV, brigádnickou pomoc rodičů SRPŠ a vybavení ředitel školy. Tak tomu bylo i ve skutečnosti, až na to, že vedení školy řídilo i brigádnickou činnost rodičů. Že takto výstavba pokračovala a hodnota díle je více jak 17 milionů, svědčí o tom, že úkoly všichni plnili velice zodpovědně i přes některé problémy v zásobování a dlouhé dodací lhůty. Jednotlivé pavilony byly dány do provozu ihned po dostavbě. Na úklidu se výrazně mimo pomoci rodičů podíleli učitelé i žáci. Rovněž tak tomu bylo i při úpravě okolí, i když dle plánu se tento úkol měl provádět až po dostavbě III. pavilonu. Zbývá dokončit jen část okolí souvisejícího s výstavbou školního hřiště. Vzhledem k nedostatku materiálu nejsou v některých třídách vestavěné skříně, které tam byly doprojektovány dodatečně a ve školní jídelně nejsou židle, které by tomuto prostředí vyhovovaly. Prozatím tam jsou židle patřící do tříd. Pila. Stará administrativní budova postavená na sklonku minulého století, která překážela rozšíření provozu, byla zbourána. Pamatovala doby zlé i lepší, soukromé vlastníky i léta akciové společnosti, léta, kdy celé poschodí obýval správce pily s jediným úředníkem účetním. Veškeré práce na pile se vykonávaly ručně od navalování klád po třídění řeziva. Kulatinu dováželo několik párů koní, nakládka a přírodní vysoušení jen ručně. Správní budova pily před demolicí Dietrichsteinský znak ze správní budovy

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2016

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2016 AKTUALIZOVÁNO v březnu 2016 21. část Rok 1984 V roce 1984 byla vypsána III. celostátní soutěž kronikářů, do které se přihlásil i ždírecký kronikář Josef Bílek, a to prací na téma Vzrůst a výstavba obce

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013 22. část Rok 1986 Místní národní výbor. Jako ved. provozoven nastoupil v půli roku Josef Pavlíček ze Studence, jako pracovník provozoven Pavel Marek. Admin. pracovnice škol.

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013 21. část Rok 1984 V roce 1984 byla vypsána III. celostátní soutěž kronikářů, do které se přihlásil i ždírecký kronikář Josef Bílek, a to prací na téma Vzrůst a výstavba obce

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

AKTUALIZOVÁNO v říjnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v říjnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v říjnu 2014 19. část Rok 1980 Místní národní výbor. Nový předseda MNV Miloslav Blažek, uvolněný ze zaměstnání, zabydlel svoji kancelář na MNV. Finanční rozpočet obce pro tento rok je 589

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

AKTUALIZOVÁNO v říjnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v říjnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v říjnu 2014 20. část Rok 1982 Místní národní výbor. Předseda Miloslav Blažek musel být uvolněn pro funkci v podniku služeb Sázava Havlíčkův Brod a na jeho místo byl dnem 1. července jmenován

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010 Vážení spoluobčané! Končí nejen další čtvrtletí letošního roku, ale zároveň i další volební období obecního zastupitelstva. V letošním roce nám připadli navíc ještě volby do části senátu, které budou probíhat

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči ští ští profesionální hasiči hasiči ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči v druhé v druhé polovině polovině 70. let 70. let ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň dne 22. 4. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasedání zastupitelstva obce

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ROK 1987 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml.

ROK 1987 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml. ROK 1987 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml. Tak takhle vypadají Trstěnice z kostelní věže, lépe řečeno přímo ze zvonice, když se díváme směrem na sousední Drmoul Pohled do obce od Chodové

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění:

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění: Září: - Expedice Norsko 2013 Pivková, Kopecká 25. 8.-7. 9. 2013 splněno - Zástupci žáků do Ekotýmu TU 3. 9. 2013 splněno - plán EVVO na školní rok 2013/2014 Pivková, Kopecká 25. 9. 2013 splněno - pokračování

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Poválečný vývoj ČR 5.ročník Poválečný

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Od totality k demokracii

Od totality k demokracii Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_21 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více