Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence!"

Transkript

1 Č. 9 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, podzim hraje všemi barvami a s ním přichází i doufám stejně tak barevné číslo našeho zpravodaje. I tentokrát se dočtete spoustu zajímavostí, rad a pozvánek. I naši stálí přispěvatelé se činili a tak se dozvíte, jak byla úspěšná sbírka zasukované Tkaničky. Jaké to bylo na galavečeru kickboxu. A hlavně spoustu záţitků z vystoupení baleťáků při Duši v pohybu A máme pro vás i pozvánku na zájezd na výstavu Rehaprotex 2010 v Brně. Bohatou nabídku přináší i sekce sociální rehabilitace a volnočasovek. No a na závěr máme pro vás atraktivní soutěţ o sladkou odměnu. Tedy opět nabité číslo čtením na podzimní večery pří dobrém čaji nebo kávě. Vaše redakce Trendy zpravodaje. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence! Váţení uţivatelé, ráda bych Vám oznámila důleţitou informací týkající se sluţby osobní asistence, kterou Vám poskytujeme. Ve dnech listopadu 2010 proběhne v Trendu vozíčkářů INSPEKCE KVALITY SLUŢEB OSOBNÍ ASISTENCE. Inspekce spočívá v kontrole poskytování sluţby a vyplývá ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. V Trendu vozíčkářů ji budou provádět celkem 4 inspektoři 2 úředníci z Krajského úřadu Olomouckého kraje a 2 nezávislý odborníci z jiných krajů. Inspektoři kontrolují dokumentaci sluţby a provádí pohovory se zaměstnanci a také s uţivateli. Na základě určitého klíče bude vybráno cca 5 uţivatelů sluţby, které telefonicky poţádáme, zda by mohli s inspektory pohovořit a zodpovědět jim jejich otázky týkající se poskytování sluţby osobní asistence. Zda budete chtít s inspektory hovořit je vaše svobodná volba a rozhovor můţete odmítnout. Prosím, vnímejte inspekci kvality spíše jako nástroj k rozvoji sluţby. Rozhovory samotné bývají vedeny v přátelském duchu a inspektoři se je snaţí přizpůsobovat individualitě uţivatelů. Pokud budete chtít více informací, můţete se na mě obrátit na tel , , nebo přijít osobně do kanceláře na Luţickou většinou mne zde najdete mezi 8-15h, ale jistější je, kdyţ si předem domluvíme termín (mohu mít jiné jednání, tak ať nemusíte zbytečně čekat). Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký zbytek dne. Šárka Schmucková Manager sociálních sluţeb Pozvánka: Medical Fair 2010 a Rehaprotex 2010 BRNO Po roční pauze se opět koná autobusový zájezd do Brna na tradiční veletrh Medical Fair A to ve středu Ze široké nabídky doprovodného programu se budeme účastnit zejména Valné hromady APOA,o.s. Asociace pro osobní asistenci. Kapacita míst je omezená, proto je třeba doručit do Trendu řádně vyplněnou přihlášku včas, a to nejdříve v 9.hod. Přihlášky, které najdete v Trendy zpravodaji nebo na našich webových stránkách, předávejte prosím pověřeným osobám: Míše Hladišové, Šárce Schmuckové, nebo Tereze Skoupilové, které zodpoví i případné další dotazy. Odjezd bude ve středu v 8.30 hod. z parkoviště supermarketu Billa, Jeremiášova ulice. Předpokládaný návrat do Olomouce hod. Příspěvek na dopravu je 100,- Kč, asistenti mají cestu zdarma. Více informací u Miši Hladišové tel.: nebo Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

2 Čajovna na kolečkách aneb Týden duševního zdraví v Trendu Týden duševního zdraví 2010 i přes menší mediální kampaň probíhá tradičně v průběhu měsíce října i v Olomouci a nevyhne se ani Trendu vozíčkářů. Čajovna se otevře ve středu v 9 hodin a uzavře se v 17 hodin. V letošním ročníku bude kromě pestré nabídky čajů (milovníci kávy taky nepřijdou zkrátka) a moţnosti prohlédnout si v průběhu celého dne prostory naší vaší organizace, program zaměřený na literaturu a zejména na literární činnost našich uţivatelů: Dramatické čtení nové knihy paní Věry Schmidové a umělecké, výtvarně zpracované ukázky knihy pana Josefa Effenbergera, který se postará i o výzdobu prostor hlavního dění. Těšíme se na všechny příchozí návštěvníky a čajovníky. Bliţší info. poskytne na Míša Hladišová. Tel.: nebo na u Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Pozvánka do bezbarierové keramické dílny Tawa v Samotiškách Kdy? v 11:00 Kde? Keramická dílna Tawa Tovéřská 120/6 Samotišky Autobus 11 od Hlavního nádraţí 10:05, 10:20 zastávka Samotíšky Co? Keramické tvoření. Za kolik? 150 Kč (v ceně je materiál + vypálení v peci) Tato nabídka platí uţivatele i asistenty. Více informací podá: Izabela Machútová Další předadventní setkání bude v 11:00, kde si své hotové výrobky můţete vyzvednout a tvořit další. Pozvánka pro sportovně zaujaté LUKOSTŘELBA Ve spolupráci s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit, FTK Univerzity Palackého, nám byla nabídnuta, pro sportovní nadšence spolku Trend, účast na Lukostřeleckém tréninku. Celá akce proběhne v pátek od hod. na střelnici U sportovní haly. Počet účastníků, podle předběţných informací bude omezen, proto prosím zájemce aby dali vědět předem svůj zájem, a to telefonicky ( Míše Hladišové ) nebo em Děkuji a těším se na společný záţitek. Míša Hladišová Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

3 Setkání u studny aneb přijďte se občerstvit krátkými filmy do kavárny Amadeus Projekt Setkání u studny, které pořádá herečka Martina Pavlíková s přáteli nabízí krátké a neformální setkání s uměleckým slovem, hudbou, obrazem, zastavení na konci všedního dne. Srdečně zve širokou veřejnost a zvláště všechny z Trendu vozíčkářů v 16:00 do kavárny Amadeus v areálu Arcibiskupského muzea na promítání dvou krátkometráţních filmů Mr. Pascal (7 min.), Muţ, který sázel stromy (30 min.) Kavárna má bezbarierový přístup. Bohuţel WC je barierové. Vstupné je zdarma. Ludmila Benadová Portál o poznávání přibliţuje cestování na vozíku Nový portál Poznávat.cz spustila společnost Blue.point Solutions. Jeho šéfredaktorkou je Marie Harcubová, vozíčkářka na plný úvazek, jak o sobě říká. Na vozíku jiţ procestovala v doprovodu své maminky kus světa, takţe rubriku Cestujeme vozíkem můţe zaplňovat autentickými záţitky. "Kdyţ Maruška po maturitě hledala práci přes počítač, postupně pracovala pro dvě firmy, které z osmitisícového státního příspěvku dávaly postiţeným 3000,-. Obě po kritickém televizním vysílání skončily. Maruška dál hledala práci a na Burze práce Konta Bariéry narazila na firmu Blue.point Solution z Děčína. Oslovila je s dotazem na práci, ředitel Filip Molčan a Marušky budoucí šéf Michal Limberk přijeli, příjemně se povídalo, a dohodli se, ţe Maruška bude pracovat jako redaktorka dvou internetových portálů," objasnila Helpnetu okolnosti angaţmá Marušky její matka Ludmila Harcubová. "Na první překládá Maruška z anglických stránek o robotice a nových vědeckých technologiích ve světě ten uţ byl zavedený, a druhý - o cestování Tento portál má všem čtenářům ukázat krásy a zajímavosti měst a zemí po celém světě. A pro postiţené ţe bude Maruška vkládat naše vlastní zkušenosti z cestování po světě s vozíčkem, a taky zkušenosti dalších postiţených, kteří se nebojí cestovat. Tak vznikl tento zajímavý a hezký portál Maruščiných článků, plný všemoţných praktických informací, krásných fotek, videí a mapek. Postupně začala vkládat i Tipy na výlety po České republice. Vše zveřejňuje pravidelně i na na dvou stránkách Facebooku: Cestování nejen na vozíku... a Cestování." Dodejme, ţe společnost Blue.point Solution se stala letos vítězem speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér" v soutěţi SODEXO Zaměstnavatel roku Její ředitel Filip Molčan při předávání ceny tehdy řekl: V blue. point Solution pracuje celkem 16 lidí, z toho 12 se zdravotním handicapem. Naší náplní je vývoj aplikací a poskytování následné technické podpory. Prvním vozíčkářem, který u nás začal pracovat, byl manţel naší jednatelky. V současné době vede oddělení vývoje softwaru. Ten nám také pomohl sehnat další kolegy do týmu. Díky charakteru naší práce a velice spolehlivému systému řízení projektů dnes můţeme přijmout šikovného zaměstnance prakticky odkudkoli. Veškerá komunikace či porady totiţ probíhají po síti. Řeknu upřímně, ţe z našeho pohledu je většina zdravotně handicapovaných mnohem spolehlivější a snaţivější neţ řada zdravých zaměstnanců. Zdroj: Helpnet.cz Petice! Delegáti XI. Republikového shromáţdění Národní rady osob se zdravotním postiţením ČR souhlasí s peticí proti změnám, které jsou obsaţeny v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR. V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR petici na ochranu zájmů osob se zdravotním postižením. Preambule petice: Považujeme návrh zákona z hlediska rodin, které pečují o osobu se zdravotním postižením za velmi závažný a restriktivní. Zcela zásadně odmítáme navrhované zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v I. stupni z 2.000,- na 800,- korun. Zrušení sociálního příplatku může způsobit ztrátu schopnosti rodin s dětmi se zdravotním postižením zajistit jim potřebnou péči. Důsledkem snížení příspěvku na péči v I. stupni může být neschopnost některých uživatelů služeb zaplatit si potřebné sociální služby

4 Cíl petice: Cílem petice je apelovat na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby při projednávání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR, z návrhu zákona vypustili návrh na zrušení sociálního příplatku a návrh na sníţení příspěvku na péči v I. stupni, případně pozměnili oba návrhy tak, aby neměly tak fatální dopad na osoby se zdravotním postiţením. Sloţení petičního výboru: Cvrkal Otmar, narozen , bytem Františka Hrubína 887/10, Svitavy. Hrdá Jana, narozena , bytem Clirášťany 171, Rudná. Krása Václav, narozen , bytem Vondroušova 1193, Praha 6. Morávek Jiří, narozen , bytem Pražská 184, Hradec Králové 4. Uherka Jan, narozen , bytem Údolní 2206, Uherský Brod Členy petičního výboru bude zastupovat: Václav Krása, narozen , bytem Vondroušova 1193, Praha 6 Poznámka: Petiční archy můţete podepsat v Trendu na Luţické v kancelářích osobní asistence. Jaké jsou moţnosti pomoci lidem, kteří se ocitli v tíţivé ţivotní situaci. Poradenské centrum Charity Olomouc se věnuje sociálně-právnímu poradenství lidem, kteří se ocitli v tíţivé ţivotní situaci a aktuálně ji nejsou schopni řešit sami. Bezplatné a odborné poradenství nabízíme zejména v těchto oblastech: zaměstnanost pracovně-právní poradenství bytová problematika exekuce a zadluţení sociální dávky a sociální pomoc jednání s úřady rodinné a mezilidské vztahy Rodinám i jednotlivcům ve váţných existenčních krizích je moţné poskytnou potravinovou, materiální nebo finanční pomoc. Tato pomoc se poskytuje vţdy v opodstatněných případech a na základě sociálního prošetření situace uţivatele. Potravinová pomoc je vedena ve spolupráci s Denním centrem, kde je moţné si dát jednu polévku s chlebem a čaj zdarma, další polévka nebo druhé jídlo se hradí (cena je 5,-Kč). V Poradenském centru je pak moţné obdrţet další potravinovou pomoc v podobě trvanlivých potravin (paštiky, těstoviny, konzervy). Materiální pomoc (ošacení, nábytek) je vedena ve spolupráci s Humanitárním skladem Arcidiecézní charity Olomouc. Finanční pomoc je realizována z prostředků Tříkrálové sbírky, která je určena na pomoc lidem v nouzi na základě těchto pravidel: 1. Finanční pomoc lze poskytnout ve chvíli, kdy jsou vyčerpány všechny ostatní moţnosti řešení případu (mimořádná dávka, vyřízení splátkového kalendáře, půjčka od rodiny). 2. Pokud je to moţné, vţdy poţadujeme vlastní přičinění ţadatele (př. prodej Nového prostoru apod.). 3. Půjčky ze zásady neposkytujeme, finanční prostředky jsou vţdy poskytnuté darem. Pokud by chtěl uţivatel peníze vrátit, můţe tak učinit peněţním darem Charitě Olomouc. 4. Poskytnutí finanční pomoci by mělo být jednorázové tzn. mělo by pomoci nastartovat zlepšení situace klienta. Pomoc by se tedy jiţ neměla opakovat. 5. Ţadateli neposkytujeme finanční hotovost, pomoc je realizována nákupem, převodem na účet, úhradou sluţeb. 6. Finanční pomoc schvaluje ředitelka Charity Olomouc na základě ţádosti a informací dodaných sociálním pracovníkem. Alena Ivanová Rubrika Sociální rehabilitace (Informace pro všechny naše uţivatele, potenciální zájemce a příznivce ) Rubrika sluţby Sociální rehabilitace Vám v tomto čísle přináší pozvánky na kurzy, které budou probíhat v Trendu vozíčkářů v roce 2010/2011. Komunikační kurz a kurz Tvorba webových stránek je určen především uţivatelům sluţby, ale ty ostatní i všem dalším zájemcům z řad osob se ZP/ZTP. Těšíme se na Vaši účast! - 4 -

5 Pěkný podzim Vám přejí sociální pracovnice Kamila Zábojová a Ludmila Benadová + všichni pracovní asistenti. Kurz angličtiny aneb Brána k jazykům opět v Trendu otevřena! kaţdé pondělí od 17:00 18:30 Znalost cizích jazyků se v dnešní době stává jedním ze základních předpokladů ke vstupu na trh práce. Proto sluţba sociální rehabilitace otevírá od 18. října 2010 do dubna 2011 znovu pro své uţivatele, ale také všechny ostatní zájemce z řad osob se ZP/ZZ kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Lekce povede Vendula Vlčková, mnohým jiţ známá lektorka. Hodiny gramatiky se budou ob týden střídat s hodinami anglické konverzace za účasti zahraničních studentů z Univerzity Palackého. Tato spolupráce se osvědčila jiţ v předešlém období. Zde se podívejte na malé ukázku z loňska. Chtěli byste to s naší angličtinou zkusit? Přihlaste se do Kontaktní osoby: Bc. Ludmila Benadová a Bc. Kamila Zábojová tel , Sluţba Sociální rehabilitace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Kurz počítačů pro mírně pokročilé 1x za 14 dní ve čtvrtek, první setkání v 17:00 Tatam je doba, kdy stenografky v rytmickém klapotu psacích strojů přepisovaly své těsnopisné poznámky a práce se odevzdávaly v ručně psané podobě. Dnes kaţdá administrativní pozice předpokládá minimálně uţivatelskou znalost ovládání programů MS Office a vyţaduje se sviţné pouţívání klávesnice. Kurz počítačů pro mírně pokročilé s panem Ing. Jiřím Kukuczkou Vám pomůţe zlepšit Vaši práci na počítači, naučí Vás upravovat texty ve Wordu, pracovat s Excelem tak, abyste zvládli bez problémů nároky kancelářské práce. Konkrétní náplň kurzu se uzpůsobí dle přání účastníků. Máte-li svůj vlastní notebook, přineste si jej s sebou. Předpokládáme počet 6-7 účastníků. Hlaste se do : Bc. Ludmile Benadové a Bc. Kamile Zábojové tel , Pro uţivatele sociální rehabilitace: Kurz tvorby webových stránek 1x za 14 dní v úterý, první setkání v 17:00 Téměř kaţdý se dnes jiţ setkal s internetem v podobě internetových stránek, ale umět je vytvářet, znát principy jejich fungování, to je to, co odděluje běţné uţivatele od profesionálů. Kurz je určen jak šikovným začátečníkům, tak lidem, kteří se jiţ s tvorbou www stránek setkali. Samozřejmostí je sestavení individuálního obsahu kurzu na poţádání. Máte-li svůj vlastní notebook, přineste si jej s sebou. Předpokládáme počet 6-7 účastníků. Hlaste se do : Bc. Ludmile Benadové a Bc. Kamile Zábojové tel , Sluţba Sociální rehabilitace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky

6 Pro uţivatele sociální rehabilitace: Komunikační kurz s hercem a studentem psychologie Markem Hajţmanem 1x za 14 dní v úterý, první setkání v 17:00. Kurz je vhodný pro všechny, kdo chtějí porozumět základním principům a pravidlům komunikace, osvojit si zábavnou formou techniky a postupy, které vedou k úspěchu při kontaktu s lidmi jak blízkými, tak těmi v pracovním prostředí. Kurz má pomoci také v nácviku dovedností, které jsou potřeba při výběrových řízeních. Hlaste se do : Bc. Ludmile Benadové a Bc. Kamile Zábojové tel , Kurz je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Nejste- li uživatelem služby (tedy nechcete či nemůžete vstoupit do služby) a máte zájem o některý z kurzů pro uživatele, budete požádáni o drobnou finanční spoluúčast cca 40 Kč/lekci. Projekt Oslaďme si život prací V několika minulých číslech jsme vás informovali o probíhajícím projektu Oslaďme si ţivot prací, který je zaměřený na zaměstnávání handicapovaných a na pomoc osobám se zdravotním postiţením v podpoře jejich nezávislosti, samostatnosti a rozvoji specifických schopností. Do konce srpna se do projektu zapojilo 5 handicapovaných osob. Účastníkům projektu jsme nabídli odbornou konzultaci psychologa v oblasti profesní diagnostiky, kdy měli účastníci moţnost spolu se sociálním pracovníkem nacvičit sestavování ţivotopisu a psaní motivačního dopisu. Pod dohledem pracovního asistenta proběhly individuální hodiny práce na počítači a nácvik cestování hromadnou dopravou. Všem účastníkům jsme v rámci individuální podpory nabídli podporu formou osobní nebo pracovní asistence při všech plánovaných aktivitách. V rámci skupinové podpory měli účastníci projektu moţnost na základě konzultací se sociálním pracovníkem vyuţít ten druh aktivit, které mohly přispět k rozvoji jejich dovedností, schopností a zvýšily by moţnost uplatnění na trhu práce. Uskutečnili jsme Kurz asertivity, Nácvik výběrového řízení a jednodenní arteterapeutické setkání Muzikoterapii. Do konce roku plánujeme rozvíjet počítačové dovednosti účastníků, komunikační dovednosti, umoţníme jim bránit se manipulativnímu jednání, účastníci budou mít moţnost zlepšit si své jazykové schopnosti a v neposlední řadě pro ně připravujeme jednodenní relaxační setkání. Jedním z cílů projektu je vybudování a zařízení pracoviště call centra, kde plánujeme zaměstnat 8 handicapovaných osob. Během přípravné fáze jsme vybrali vhodné bezbariérové prostory ve stávající budově Spolku. V červnu jsme vyhlásili a uzavřeli výběrové řízení na technické a materiální vybavení pracoviště. Také jsme se snaţili získat předběţné zakázky call centra a proto jsme rozeslali nabídky na spolupráci několika desítkám firem z Olomouce a Přerova. Iveta Macháčková sociální pracovník call centra Pracoviště bylo předáno v září do zkušebního provozu a jiţ jsme zaměstnali dvě pracovnice na pozici operátor call centra. Na výběru dalších pracovníků spolupracujeme s olomouckým Úřadem práce, který bude realizovat rekvalifikační kurz pro operátory. Do konce roku plánujeme zaměstnat plný počet handicapovaných. Projekt Oslaďme si ţivot prací je financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky

7 Vaše okénko Na domácí půdě Spousta lidí se snaţí v něčem vyniknout. Ve své práci, u svého koníčku, prostě splnit si svůj sen a ukázat ţe taky něco dovede. Stejné je to i u mne a mých kolegů baleťáků z Trendu vozíčkářů. Co dovedeme, jsme ukázali 6. října při vystoupení v rámci programu Duše v pohybu na prknech Moravského divadla Olomouc. Tedy doma před spoustou kamarádů a rodinných příslušníků. Předcházelo tomu spousta hodin pilného tréninku a zkoušek. Cítili jsme, ţe do toho musíme dát všechno. Při generálce i vystoupení panovala výborná nálada. V zákulisí za oponou jsme si uspořádali malou diskotéku, do které se jednu chvíli zapojil i baletní mistr a průvodce večerem Vlastimil Harapes. Povzbuzovali jsme i spoluučinkující zpěváčky z Jitra, šoumeny kteří bavili celé divadlo ze Spolu, ladné tanečnice ze studia ESET či břišní tanečníky a tanečnice z Marianum. Postupem času z nás spadla tréma i stres a na kaţdé další vystoupení v rámci programu jsme se těšili. Hodně nám pomohli ti, na kterých celý tenhle večer stál. Monika a Valeri Globa. Při pohledu na jejich duet, na metalovou skladbu skupiny Hazydecay, nejenom nám spadla brada. Něco tak úţasného se vidí málokdy. No, a kdyţ potom dokončili svůj duet Monika s Liborem na nádhernou skladbu Lary Fabian Je suis malade, nezůstalo jedno oko suché a hlediště bouřilo nadšením. Závěrečná děkovačka za doprovodu zpěváka Jiřího Zonygy nebrala konce. Prostě celý večer se vydařil na jedničku a před domácím publikem jsme všichni ukázali to nejlepší co v nás je. Na závěr mi uţ jen zbývá poděkovat těm, bez kterých, by jsme to nedokázali. Moniko a Valeri Děkujeme! Michal Koutný Duše v pohybu Divadelní představení Duše v pohybu je unikátní projekt, za kterým stojí představitelé občanského sdruţení balet Globa, manţelů Monika a Valeri Globa. Uskutečňuje se však zejména díky obrovské podpoře mnoha sdruţení, dobrovolníků a podporovatelů. To proběhlo ve středu od 19:00 do 21:00 hodin! Na scéně Moravského divadla Olomouc před zaplněným hledištěm. Program se skládal z těchto částí: 1. Video taneční pasáţe s Vlastimilem Harapesem. 2. APA VčAS Olomouc a tanec Andělé 3. Vstup s poděkováním sponzorům. 4. Balet Globa Slovanské tance a po tomto vystoupení v mluveném vstupu jsem měl tuto děrovačku Dobrý večer Vám všem, kteří jste přišli nahlédnout do inspirativní koláţe terapii, jako je psychobalet, dramaterapie, orientální tance nebo muzikoterapie. Jménem nás různě postiţených, kteří v tomto programu vystupujeme. Chci poděkovat manţelům Globa, kteří tyto naše duše jak kolečkové, tak i osobní dostali na prkna, co znamenají svět, na scéně tohoto Moravského divadla. Jak říká pan Harapes Tanec osvobozuje tělo i duši. Moniko a Valeri - Děkujeme!!! Krásný večer. 6. Jitro muzikoterapie. 7. Marianum Opava Hity po našemu. 8. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc taneční vystoupení (Globuv skok). 9. Zpívá Jiří Zonyga. Po přestávce začíná balet Globa (dotyky), druhé je taneční studio Eset voda. 3. Balet Globa a Trend vozíčkářů Olomouc (piano). 4. Vlastimil Harapes zpívá píseň Modrý splín. 5. Spolu Olomouc sám doma. 6. Marianum Opava Ali paša. 7. Monika a Valeri Globa baletní vystoupení na hudbu metalové skupiny Hazydecay. 8. Balet Globa duet Je suis Malade. 9. zpívá Jiří Zonyga. No a závěr je takový: divácké ruce si nestačily odpočinout. Potlesk zazněl i během představení. Děkovačka byla velkolepá, nekonečná. Podium se proměnilo v moře slz, kterým se nedalo ubránit. Největší poděkování patří manţelům Globa za krásný proţitý středeční večer plný baletního umění. Do Prahy a zpět na čtyřech kolech vozíčkář Pepa Minulý rok jsem byl v Praze s kamarádem a s tátou. Chtěl jsem jet tento rok bez rodičů a přemýšlel jsme s kým se domluvit na cestu. Napadlo mně zeptat se pár asistentů a nakonec mi vyšla moje asistentka Kristýnka Bruchterová. Aby byla trošku větší legrace, tak se Kristýna domluvila s její kamarádkou Luckou a jeli jsme tři. S mámou jsme vyřídili lístky na Pendolino a jenom jsme se těšili na krásnou klidnou jízdu. Cesta s vozíkem se musí nahlásit dopředu, ale potom je všechno bez problémů. Přijeli jsme Pendolinem do Prahy a vyrazili jsme se ubytovat do Jedličkového ústavu na Vyšehrad. Ubytování je kompletně bezbariérové. Po té, co jsme se ubytovali, jsme zašli na oběd a do půl noci jsme byli venku. Začali jsme tím, ţe jsme obešli Václavské náměstí a kde myslíte, ţe jsme uvízli - v obchodním centru Palác

8 Flora. Holky nakupovaly oblečení a já jsem hodnotil jejich vybrané modely. Po nákupech jsme to zapíchli na Karlově mostě. Poslechli jsme si operní zpěvačku pod mostem a po prohlídce Karlova mostu jsme šli na večeři do MacDonaldu. Aby jste byli v obraze v MacDonaldu jsme byli v deset večer. Vrátili jsme se asi kolem půl noci. Ráno jsme vstávali o půl desáté, koupili jsme si něco k zakousnutí a vyrazili na oběd. Nějak nám prostě v Praze vyhládlo. Po skvělém obědě jsme vyrazili do zoologické zahrady. V ZOO mě zaujali netopýři, kteří lítali ve tmě kolem hlavy a myslel jsem, ţe do mě narazí. Ještě se mi líbili medvědi, kteří si pěkně čistili koţich a na pohled byli prostě úţasní. Potom jsme měli sraz v hospůdce s kamarády od holek a tím jsme zakončili sobotní den. Poslední den jsme vyrazili do muzea voskových figurín a líbil se mi například Harry Potter, Aneta Langerová, Helena Vondráčková, Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Klaus a mnoho dalších významných lidí. Abychom nepřijeli domů s prázdnou, tak jsme koupili pro naše rodiče dárky. Holky se podívaly do posledních obchodů a pomalu jsme to mířili na hlavní nádraţí. Na hlavním nádraţí jsme si sedli na sváteční kafe a sladkosti a potom jsme vyrazili Pendolinem domů. Děkuji moc spolku Trend, který poskytuje osobní asistenci. Můţu díky tomu sám vyrazit na cesty, jako například na tento praţský výlet. Filip Hyrák VŠICHNI MOJI PEJSCI SÁRA Koupíme si domeček, navrhla Dana. Tomáš nadšeně souhlasil: Vţdy jsem touţil ţít ve vlastním domečku. Ne velikém. Malém, ale ve vlastním. A s pejskem. Teď nadšeně souhlasila Danka. Doma měli vţdy pejska, ţivot bez něho si ani nedovedla představit. Mohli bychom si ho pořídit uţ teď, navrhl. Ptal jsem se bytné. Říkala, ţe kdyţ je to pouze na ten měsíc neţ se přestěhujeme a kdyţ to bude malé štěně Nedokončil. Dívka mu skočila kolem krku: Ano, ano, ano. Večer strávili vybíráním plemene, které by bylo k domečku nejvhodnější. Za pár dní uţ měli malou bílou kuličku doma. K nejkrásnějšímu štěňátku patří nejkrásnější jméno. Dana se zamyslela: Navrhuji Sára. Tomáš se zahleděl na štěně: Myslím, ţe máš pravdu. Hodí se to k ní Sára. Kdyţ se po měsíci stěhovali z podnájmu do vlastního domečku, Tomáš ztloukl boudu, postavil ji na dvůr, vzal Sáru i s pelíškem a řekl: Drahá Sáro! Ode dneška jsi hlídací pes a jako takový patříš na dvůr. Jakmile malá bílá kulička pochopila, ţe je vyhoštěna ze smečky (teda ona to tak cítila) a musí trávit všechen čas sama na dvoře a ţe uţ nebude lehávat na gauči, udělala ty nejsmutnější oči a tiše zakňurkala. Dance přišlo Sáry líto. Neţ stihla něco říct, Tomáš ji zakryl ústa dlaní: Ticho. Nic. Dohodli jsme se. Já vím, ale je tak malinká a sama Zvykne si. Sára zkoušela plakat venku u dveří, ale pán domu trval na svém. Při kaţdém otevření dveří se snaţila proklouznout dovnitř. Tomáš pokaţdé otevřel dveře a přísným hlasem řekl: Sáro, na pelech! Nezbývalo jí nic, neţ pomalu, poslušně odcupitat do boudy, kde měla svůj pelíšek. Tam se stočila do klubíčka a přemýšlela jak by se mohla dostat zpět do domečku, zpět do tepla, zpět ke své smečce. A brzy také vymyslela celou noc centimetr po centimetru vytahovala svůj pelíšek z boudy a tahala ho k vchodovým dveřím. Byla malinká a pelíšek veliký, ale nevzdávala se a nad ránem byla její snaha korunována úspěchem. Sedla si ke dveřím a trpělivě čekala, aţ se otevřou. Hned jak zaslechla kroky, chytla pelíšek zuby a hned po otevření se dveří ho vtáhla dovnitř. Zanesla si ho do koutu chodby, lehla si a čekala, co bude. Sáro! Zvolal Tomáš. Ty nevíš, kde máš být?! Dana ho zarazila: Ale ona neporušila tvůj příkaz! Má být na pelíšku a to je. Ale venku. Má hlídat. Nech ji. V koutě chodby přece nikomu nepřekáţí a hlídat dům se dá i zevnitř. Věra Schmidova - 8 -

9 KICKBOX Mezinárodní turnaj v Kickboxu pod názvem Czech open 2010 proběhl v hale UP od Dostali jsme desítku volňásků od sponzora pana Ťulpy (Alfa taxi) převozy vozíčkářů. Moc mu děkujeme za umoţnění náhlédnutí do tohoto zajímavého sportu. Ten nám také zajistil rozhovor s dvojnásobným mistrem republiky,bronzového mistrovství světa 26- letého Pavla Henricha ve váhové kategorii do 75kg. Ten svůj zápas ve večerním programu vyhrál. Galavečer proběhl takto: Hudební skupina Praţský výběr nás dostala do správné teploty a spomocí 66 diváků jsme začali hlasitě fandit. Paní Věra Novotná nás usadila ke stolu V.I.P. který byl plný lahodného pokrmu a různého tekutého osvěţení. Zhlédli jsme devět utkání z toho jedno ţenské. Ţeny bojují více nohami, muţi zase rukavicemi! Kdo z nás Trenďáků zaplnil halu? Já Pepa,Michal,Pavla,Jirka,Libor se svými asistenty. Divím se našim trendovým chlapům,ţe si nepřišli unavit oči na sobotní galavečer. To byla ţenská nádhera,která se tam skoro nahatě procházela v ringu transparenty na jednotlivá kola. Po skončení programu se nám těţko odjíţdělo! Takţe příště neváhejte a vyuţijte takovou moţnost zábavy a zadarmo. Na další kickboxovou akci se uţ dopředu těšíme. Kdo se baví ten se nenudí. Citátem končím. Ţivot je dlouhý dost,kdyţ víš jak ho proţít. Vozíčkář Pepa Zasukované tkaničky Do sbírky Zasukované tkaničky která se konala , se podařilo dobrovolníkům a klientům Trendu vybrat v ulicích Olomouce a Zábřehu Kč. Průměr na pokladničku byl necelých 900,-Kč, takţe naše společné výsledky jsou opět vynikající. Moc děkuji studentkám Zuzce a Janě, ţe mi pomohly zaplnit kasičku a hlavně herečce Moravského divadla Vendule Fialové s kterou bylo snadné doplnit zbytek kasičky. Větší částku peněz, také vybral Michal od sportovců fotbalové Sigmy a hokejistů Mory. Velký dík patří Vám všem kteří jste vyšli do ulic a pomohli. Vozíčkář Josef Effenberger Inzerce: Pan Kalivoda z Přerova prodává šikmou mobilní schodišťovou plošinu SCHODOLEZ. cena: 8000,- kontakt: Kalivoda Jaromír Purkyňova 2, Přerov tel.: Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Schmidová Věra, Hyrák Filip, Effenberger Josef, Hladišová Míša, Benadová Ludmila, Ivanová Alena, Schmucková Šárka, Macháčková Iveta. Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího č ísla 10/2010 : pondělí

10 - 10 -

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK. Informace z Trendu

Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK. Informace z Trendu Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK Informace z Trendu Zasukované tkaničky a kapely opět pomůžou vozíčkářům v Olomouci Pojďte společně s námi podpořit rozvoj osobní asistence pro handicapované klienty na Olomoucku!

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013

PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013 PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013 Nabízíme výuku a doučování s paní Marcelou Bastlovou do naplnění volné kapacity jedná se o: individuální doučování angličtiny pro uživatele - studenty výuka španělštiny

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nový ceník za služby OA platný od ( ( ( " y " c! y + + c ( " y " c! c # + - ( ( " y " c y! c (! ( ( " " c " + #! #! # y "? 5 c # + y * y )

Nový ceník za služby OA platný od ( ( (  y  c! y + + c (  y  c! c # + - ( (  y  c y! c (! ( (   c  + #! #! # y ? 5 c # + y * y ) Výměna na místě ředitele v Trendu vozíčkářů! " # c c c c % " y y " ' ( c ) c c! * ( # + *, y " # c % c + #! ( c y # c - " c ) # c *! + " c c % + # # " c. ). / ) Charitativní představení Pokrevní bratři

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Elšíková 777 92 92 16 soc. pracovnice Mgr.

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. červen 2013

PROGRAM MENS SANA o. s. červen 2013 PROGRAM MENS SANA o. s. červen 2013 V týdnu 10. 14.6. 2013 nebude v Mens Saně (ani ve své ordinaci v Hrabyni) MUDr. Markéta Dobrá, nebudou tedy probíhat skupiny ani psychiatrická poradna. Je-li paní doktorka

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/ číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00297 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 I nadále se můžete hlásit na kognitivní rehabilitaci, nově i na skupinovou kognitivní rehabilitaci. Lze po domluvě i v jiných než uvedených termínech. Bližší info

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné.

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 87/II Poděbrady 290 80 tel./fax.: 325 613 362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Marcela Marková e-mail: hcs@sdmchotesice.cz web: www.sdmchotesice.cz bankovní spojení: Česká

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Celkem pobytů: 3+1 + 1 pobyt u moře. Všechny pobyty se povedly a sklidily úspěch! Termíny konání pobytů: I. turnus 9. 16. 7.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 1/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 8. 2. 2011 v 15 hodin - Čtyřkoly Program

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

PROGRAM MENS SANA o.s.

PROGRAM MENS SANA o.s. PROGRAM MENS SANA o.s. Květen 2011 Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104 Saidlová Jaroslava.....777 034 883 Černá Hana.608 944 501 Grucmanová

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více