Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence!"

Transkript

1 Č. 9 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, podzim hraje všemi barvami a s ním přichází i doufám stejně tak barevné číslo našeho zpravodaje. I tentokrát se dočtete spoustu zajímavostí, rad a pozvánek. I naši stálí přispěvatelé se činili a tak se dozvíte, jak byla úspěšná sbírka zasukované Tkaničky. Jaké to bylo na galavečeru kickboxu. A hlavně spoustu záţitků z vystoupení baleťáků při Duši v pohybu A máme pro vás i pozvánku na zájezd na výstavu Rehaprotex 2010 v Brně. Bohatou nabídku přináší i sekce sociální rehabilitace a volnočasovek. No a na závěr máme pro vás atraktivní soutěţ o sladkou odměnu. Tedy opět nabité číslo čtením na podzimní večery pří dobrém čaji nebo kávě. Vaše redakce Trendy zpravodaje. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence! Váţení uţivatelé, ráda bych Vám oznámila důleţitou informací týkající se sluţby osobní asistence, kterou Vám poskytujeme. Ve dnech listopadu 2010 proběhne v Trendu vozíčkářů INSPEKCE KVALITY SLUŢEB OSOBNÍ ASISTENCE. Inspekce spočívá v kontrole poskytování sluţby a vyplývá ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. V Trendu vozíčkářů ji budou provádět celkem 4 inspektoři 2 úředníci z Krajského úřadu Olomouckého kraje a 2 nezávislý odborníci z jiných krajů. Inspektoři kontrolují dokumentaci sluţby a provádí pohovory se zaměstnanci a také s uţivateli. Na základě určitého klíče bude vybráno cca 5 uţivatelů sluţby, které telefonicky poţádáme, zda by mohli s inspektory pohovořit a zodpovědět jim jejich otázky týkající se poskytování sluţby osobní asistence. Zda budete chtít s inspektory hovořit je vaše svobodná volba a rozhovor můţete odmítnout. Prosím, vnímejte inspekci kvality spíše jako nástroj k rozvoji sluţby. Rozhovory samotné bývají vedeny v přátelském duchu a inspektoři se je snaţí přizpůsobovat individualitě uţivatelů. Pokud budete chtít více informací, můţete se na mě obrátit na tel , , nebo přijít osobně do kanceláře na Luţickou většinou mne zde najdete mezi 8-15h, ale jistější je, kdyţ si předem domluvíme termín (mohu mít jiné jednání, tak ať nemusíte zbytečně čekat). Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký zbytek dne. Šárka Schmucková Manager sociálních sluţeb Pozvánka: Medical Fair 2010 a Rehaprotex 2010 BRNO Po roční pauze se opět koná autobusový zájezd do Brna na tradiční veletrh Medical Fair A to ve středu Ze široké nabídky doprovodného programu se budeme účastnit zejména Valné hromady APOA,o.s. Asociace pro osobní asistenci. Kapacita míst je omezená, proto je třeba doručit do Trendu řádně vyplněnou přihlášku včas, a to nejdříve v 9.hod. Přihlášky, které najdete v Trendy zpravodaji nebo na našich webových stránkách, předávejte prosím pověřeným osobám: Míše Hladišové, Šárce Schmuckové, nebo Tereze Skoupilové, které zodpoví i případné další dotazy. Odjezd bude ve středu v 8.30 hod. z parkoviště supermarketu Billa, Jeremiášova ulice. Předpokládaný návrat do Olomouce hod. Příspěvek na dopravu je 100,- Kč, asistenti mají cestu zdarma. Více informací u Miši Hladišové tel.: nebo Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

2 Čajovna na kolečkách aneb Týden duševního zdraví v Trendu Týden duševního zdraví 2010 i přes menší mediální kampaň probíhá tradičně v průběhu měsíce října i v Olomouci a nevyhne se ani Trendu vozíčkářů. Čajovna se otevře ve středu v 9 hodin a uzavře se v 17 hodin. V letošním ročníku bude kromě pestré nabídky čajů (milovníci kávy taky nepřijdou zkrátka) a moţnosti prohlédnout si v průběhu celého dne prostory naší vaší organizace, program zaměřený na literaturu a zejména na literární činnost našich uţivatelů: Dramatické čtení nové knihy paní Věry Schmidové a umělecké, výtvarně zpracované ukázky knihy pana Josefa Effenbergera, který se postará i o výzdobu prostor hlavního dění. Těšíme se na všechny příchozí návštěvníky a čajovníky. Bliţší info. poskytne na Míša Hladišová. Tel.: nebo na u Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Pozvánka do bezbarierové keramické dílny Tawa v Samotiškách Kdy? v 11:00 Kde? Keramická dílna Tawa Tovéřská 120/6 Samotišky Autobus 11 od Hlavního nádraţí 10:05, 10:20 zastávka Samotíšky Co? Keramické tvoření. Za kolik? 150 Kč (v ceně je materiál + vypálení v peci) Tato nabídka platí uţivatele i asistenty. Více informací podá: Izabela Machútová Další předadventní setkání bude v 11:00, kde si své hotové výrobky můţete vyzvednout a tvořit další. Pozvánka pro sportovně zaujaté LUKOSTŘELBA Ve spolupráci s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit, FTK Univerzity Palackého, nám byla nabídnuta, pro sportovní nadšence spolku Trend, účast na Lukostřeleckém tréninku. Celá akce proběhne v pátek od hod. na střelnici U sportovní haly. Počet účastníků, podle předběţných informací bude omezen, proto prosím zájemce aby dali vědět předem svůj zájem, a to telefonicky ( Míše Hladišové ) nebo em Děkuji a těším se na společný záţitek. Míša Hladišová Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

3 Setkání u studny aneb přijďte se občerstvit krátkými filmy do kavárny Amadeus Projekt Setkání u studny, které pořádá herečka Martina Pavlíková s přáteli nabízí krátké a neformální setkání s uměleckým slovem, hudbou, obrazem, zastavení na konci všedního dne. Srdečně zve širokou veřejnost a zvláště všechny z Trendu vozíčkářů v 16:00 do kavárny Amadeus v areálu Arcibiskupského muzea na promítání dvou krátkometráţních filmů Mr. Pascal (7 min.), Muţ, který sázel stromy (30 min.) Kavárna má bezbarierový přístup. Bohuţel WC je barierové. Vstupné je zdarma. Ludmila Benadová Portál o poznávání přibliţuje cestování na vozíku Nový portál Poznávat.cz spustila společnost Blue.point Solutions. Jeho šéfredaktorkou je Marie Harcubová, vozíčkářka na plný úvazek, jak o sobě říká. Na vozíku jiţ procestovala v doprovodu své maminky kus světa, takţe rubriku Cestujeme vozíkem můţe zaplňovat autentickými záţitky. "Kdyţ Maruška po maturitě hledala práci přes počítač, postupně pracovala pro dvě firmy, které z osmitisícového státního příspěvku dávaly postiţeným 3000,-. Obě po kritickém televizním vysílání skončily. Maruška dál hledala práci a na Burze práce Konta Bariéry narazila na firmu Blue.point Solution z Děčína. Oslovila je s dotazem na práci, ředitel Filip Molčan a Marušky budoucí šéf Michal Limberk přijeli, příjemně se povídalo, a dohodli se, ţe Maruška bude pracovat jako redaktorka dvou internetových portálů," objasnila Helpnetu okolnosti angaţmá Marušky její matka Ludmila Harcubová. "Na první překládá Maruška z anglických stránek o robotice a nových vědeckých technologiích ve světě ten uţ byl zavedený, a druhý - o cestování Tento portál má všem čtenářům ukázat krásy a zajímavosti měst a zemí po celém světě. A pro postiţené ţe bude Maruška vkládat naše vlastní zkušenosti z cestování po světě s vozíčkem, a taky zkušenosti dalších postiţených, kteří se nebojí cestovat. Tak vznikl tento zajímavý a hezký portál Maruščiných článků, plný všemoţných praktických informací, krásných fotek, videí a mapek. Postupně začala vkládat i Tipy na výlety po České republice. Vše zveřejňuje pravidelně i na na dvou stránkách Facebooku: Cestování nejen na vozíku... a Cestování." Dodejme, ţe společnost Blue.point Solution se stala letos vítězem speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér" v soutěţi SODEXO Zaměstnavatel roku Její ředitel Filip Molčan při předávání ceny tehdy řekl: V blue. point Solution pracuje celkem 16 lidí, z toho 12 se zdravotním handicapem. Naší náplní je vývoj aplikací a poskytování následné technické podpory. Prvním vozíčkářem, který u nás začal pracovat, byl manţel naší jednatelky. V současné době vede oddělení vývoje softwaru. Ten nám také pomohl sehnat další kolegy do týmu. Díky charakteru naší práce a velice spolehlivému systému řízení projektů dnes můţeme přijmout šikovného zaměstnance prakticky odkudkoli. Veškerá komunikace či porady totiţ probíhají po síti. Řeknu upřímně, ţe z našeho pohledu je většina zdravotně handicapovaných mnohem spolehlivější a snaţivější neţ řada zdravých zaměstnanců. Zdroj: Helpnet.cz Petice! Delegáti XI. Republikového shromáţdění Národní rady osob se zdravotním postiţením ČR souhlasí s peticí proti změnám, které jsou obsaţeny v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR. V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR petici na ochranu zájmů osob se zdravotním postižením. Preambule petice: Považujeme návrh zákona z hlediska rodin, které pečují o osobu se zdravotním postižením za velmi závažný a restriktivní. Zcela zásadně odmítáme navrhované zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v I. stupni z 2.000,- na 800,- korun. Zrušení sociálního příplatku může způsobit ztrátu schopnosti rodin s dětmi se zdravotním postižením zajistit jim potřebnou péči. Důsledkem snížení příspěvku na péči v I. stupni může být neschopnost některých uživatelů služeb zaplatit si potřebné sociální služby

4 Cíl petice: Cílem petice je apelovat na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby při projednávání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR, z návrhu zákona vypustili návrh na zrušení sociálního příplatku a návrh na sníţení příspěvku na péči v I. stupni, případně pozměnili oba návrhy tak, aby neměly tak fatální dopad na osoby se zdravotním postiţením. Sloţení petičního výboru: Cvrkal Otmar, narozen , bytem Františka Hrubína 887/10, Svitavy. Hrdá Jana, narozena , bytem Clirášťany 171, Rudná. Krása Václav, narozen , bytem Vondroušova 1193, Praha 6. Morávek Jiří, narozen , bytem Pražská 184, Hradec Králové 4. Uherka Jan, narozen , bytem Údolní 2206, Uherský Brod Členy petičního výboru bude zastupovat: Václav Krása, narozen , bytem Vondroušova 1193, Praha 6 Poznámka: Petiční archy můţete podepsat v Trendu na Luţické v kancelářích osobní asistence. Jaké jsou moţnosti pomoci lidem, kteří se ocitli v tíţivé ţivotní situaci. Poradenské centrum Charity Olomouc se věnuje sociálně-právnímu poradenství lidem, kteří se ocitli v tíţivé ţivotní situaci a aktuálně ji nejsou schopni řešit sami. Bezplatné a odborné poradenství nabízíme zejména v těchto oblastech: zaměstnanost pracovně-právní poradenství bytová problematika exekuce a zadluţení sociální dávky a sociální pomoc jednání s úřady rodinné a mezilidské vztahy Rodinám i jednotlivcům ve váţných existenčních krizích je moţné poskytnou potravinovou, materiální nebo finanční pomoc. Tato pomoc se poskytuje vţdy v opodstatněných případech a na základě sociálního prošetření situace uţivatele. Potravinová pomoc je vedena ve spolupráci s Denním centrem, kde je moţné si dát jednu polévku s chlebem a čaj zdarma, další polévka nebo druhé jídlo se hradí (cena je 5,-Kč). V Poradenském centru je pak moţné obdrţet další potravinovou pomoc v podobě trvanlivých potravin (paštiky, těstoviny, konzervy). Materiální pomoc (ošacení, nábytek) je vedena ve spolupráci s Humanitárním skladem Arcidiecézní charity Olomouc. Finanční pomoc je realizována z prostředků Tříkrálové sbírky, která je určena na pomoc lidem v nouzi na základě těchto pravidel: 1. Finanční pomoc lze poskytnout ve chvíli, kdy jsou vyčerpány všechny ostatní moţnosti řešení případu (mimořádná dávka, vyřízení splátkového kalendáře, půjčka od rodiny). 2. Pokud je to moţné, vţdy poţadujeme vlastní přičinění ţadatele (př. prodej Nového prostoru apod.). 3. Půjčky ze zásady neposkytujeme, finanční prostředky jsou vţdy poskytnuté darem. Pokud by chtěl uţivatel peníze vrátit, můţe tak učinit peněţním darem Charitě Olomouc. 4. Poskytnutí finanční pomoci by mělo být jednorázové tzn. mělo by pomoci nastartovat zlepšení situace klienta. Pomoc by se tedy jiţ neměla opakovat. 5. Ţadateli neposkytujeme finanční hotovost, pomoc je realizována nákupem, převodem na účet, úhradou sluţeb. 6. Finanční pomoc schvaluje ředitelka Charity Olomouc na základě ţádosti a informací dodaných sociálním pracovníkem. Alena Ivanová Rubrika Sociální rehabilitace (Informace pro všechny naše uţivatele, potenciální zájemce a příznivce ) Rubrika sluţby Sociální rehabilitace Vám v tomto čísle přináší pozvánky na kurzy, které budou probíhat v Trendu vozíčkářů v roce 2010/2011. Komunikační kurz a kurz Tvorba webových stránek je určen především uţivatelům sluţby, ale ty ostatní i všem dalším zájemcům z řad osob se ZP/ZTP. Těšíme se na Vaši účast! - 4 -

5 Pěkný podzim Vám přejí sociální pracovnice Kamila Zábojová a Ludmila Benadová + všichni pracovní asistenti. Kurz angličtiny aneb Brána k jazykům opět v Trendu otevřena! kaţdé pondělí od 17:00 18:30 Znalost cizích jazyků se v dnešní době stává jedním ze základních předpokladů ke vstupu na trh práce. Proto sluţba sociální rehabilitace otevírá od 18. října 2010 do dubna 2011 znovu pro své uţivatele, ale také všechny ostatní zájemce z řad osob se ZP/ZZ kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Lekce povede Vendula Vlčková, mnohým jiţ známá lektorka. Hodiny gramatiky se budou ob týden střídat s hodinami anglické konverzace za účasti zahraničních studentů z Univerzity Palackého. Tato spolupráce se osvědčila jiţ v předešlém období. Zde se podívejte na malé ukázku z loňska. Chtěli byste to s naší angličtinou zkusit? Přihlaste se do Kontaktní osoby: Bc. Ludmila Benadová a Bc. Kamila Zábojová tel , Sluţba Sociální rehabilitace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Kurz počítačů pro mírně pokročilé 1x za 14 dní ve čtvrtek, první setkání v 17:00 Tatam je doba, kdy stenografky v rytmickém klapotu psacích strojů přepisovaly své těsnopisné poznámky a práce se odevzdávaly v ručně psané podobě. Dnes kaţdá administrativní pozice předpokládá minimálně uţivatelskou znalost ovládání programů MS Office a vyţaduje se sviţné pouţívání klávesnice. Kurz počítačů pro mírně pokročilé s panem Ing. Jiřím Kukuczkou Vám pomůţe zlepšit Vaši práci na počítači, naučí Vás upravovat texty ve Wordu, pracovat s Excelem tak, abyste zvládli bez problémů nároky kancelářské práce. Konkrétní náplň kurzu se uzpůsobí dle přání účastníků. Máte-li svůj vlastní notebook, přineste si jej s sebou. Předpokládáme počet 6-7 účastníků. Hlaste se do : Bc. Ludmile Benadové a Bc. Kamile Zábojové tel , Pro uţivatele sociální rehabilitace: Kurz tvorby webových stránek 1x za 14 dní v úterý, první setkání v 17:00 Téměř kaţdý se dnes jiţ setkal s internetem v podobě internetových stránek, ale umět je vytvářet, znát principy jejich fungování, to je to, co odděluje běţné uţivatele od profesionálů. Kurz je určen jak šikovným začátečníkům, tak lidem, kteří se jiţ s tvorbou www stránek setkali. Samozřejmostí je sestavení individuálního obsahu kurzu na poţádání. Máte-li svůj vlastní notebook, přineste si jej s sebou. Předpokládáme počet 6-7 účastníků. Hlaste se do : Bc. Ludmile Benadové a Bc. Kamile Zábojové tel , Sluţba Sociální rehabilitace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky

6 Pro uţivatele sociální rehabilitace: Komunikační kurz s hercem a studentem psychologie Markem Hajţmanem 1x za 14 dní v úterý, první setkání v 17:00. Kurz je vhodný pro všechny, kdo chtějí porozumět základním principům a pravidlům komunikace, osvojit si zábavnou formou techniky a postupy, které vedou k úspěchu při kontaktu s lidmi jak blízkými, tak těmi v pracovním prostředí. Kurz má pomoci také v nácviku dovedností, které jsou potřeba při výběrových řízeních. Hlaste se do : Bc. Ludmile Benadové a Bc. Kamile Zábojové tel , Kurz je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Nejste- li uživatelem služby (tedy nechcete či nemůžete vstoupit do služby) a máte zájem o některý z kurzů pro uživatele, budete požádáni o drobnou finanční spoluúčast cca 40 Kč/lekci. Projekt Oslaďme si život prací V několika minulých číslech jsme vás informovali o probíhajícím projektu Oslaďme si ţivot prací, který je zaměřený na zaměstnávání handicapovaných a na pomoc osobám se zdravotním postiţením v podpoře jejich nezávislosti, samostatnosti a rozvoji specifických schopností. Do konce srpna se do projektu zapojilo 5 handicapovaných osob. Účastníkům projektu jsme nabídli odbornou konzultaci psychologa v oblasti profesní diagnostiky, kdy měli účastníci moţnost spolu se sociálním pracovníkem nacvičit sestavování ţivotopisu a psaní motivačního dopisu. Pod dohledem pracovního asistenta proběhly individuální hodiny práce na počítači a nácvik cestování hromadnou dopravou. Všem účastníkům jsme v rámci individuální podpory nabídli podporu formou osobní nebo pracovní asistence při všech plánovaných aktivitách. V rámci skupinové podpory měli účastníci projektu moţnost na základě konzultací se sociálním pracovníkem vyuţít ten druh aktivit, které mohly přispět k rozvoji jejich dovedností, schopností a zvýšily by moţnost uplatnění na trhu práce. Uskutečnili jsme Kurz asertivity, Nácvik výběrového řízení a jednodenní arteterapeutické setkání Muzikoterapii. Do konce roku plánujeme rozvíjet počítačové dovednosti účastníků, komunikační dovednosti, umoţníme jim bránit se manipulativnímu jednání, účastníci budou mít moţnost zlepšit si své jazykové schopnosti a v neposlední řadě pro ně připravujeme jednodenní relaxační setkání. Jedním z cílů projektu je vybudování a zařízení pracoviště call centra, kde plánujeme zaměstnat 8 handicapovaných osob. Během přípravné fáze jsme vybrali vhodné bezbariérové prostory ve stávající budově Spolku. V červnu jsme vyhlásili a uzavřeli výběrové řízení na technické a materiální vybavení pracoviště. Také jsme se snaţili získat předběţné zakázky call centra a proto jsme rozeslali nabídky na spolupráci několika desítkám firem z Olomouce a Přerova. Iveta Macháčková sociální pracovník call centra Pracoviště bylo předáno v září do zkušebního provozu a jiţ jsme zaměstnali dvě pracovnice na pozici operátor call centra. Na výběru dalších pracovníků spolupracujeme s olomouckým Úřadem práce, který bude realizovat rekvalifikační kurz pro operátory. Do konce roku plánujeme zaměstnat plný počet handicapovaných. Projekt Oslaďme si ţivot prací je financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky

7 Vaše okénko Na domácí půdě Spousta lidí se snaţí v něčem vyniknout. Ve své práci, u svého koníčku, prostě splnit si svůj sen a ukázat ţe taky něco dovede. Stejné je to i u mne a mých kolegů baleťáků z Trendu vozíčkářů. Co dovedeme, jsme ukázali 6. října při vystoupení v rámci programu Duše v pohybu na prknech Moravského divadla Olomouc. Tedy doma před spoustou kamarádů a rodinných příslušníků. Předcházelo tomu spousta hodin pilného tréninku a zkoušek. Cítili jsme, ţe do toho musíme dát všechno. Při generálce i vystoupení panovala výborná nálada. V zákulisí za oponou jsme si uspořádali malou diskotéku, do které se jednu chvíli zapojil i baletní mistr a průvodce večerem Vlastimil Harapes. Povzbuzovali jsme i spoluučinkující zpěváčky z Jitra, šoumeny kteří bavili celé divadlo ze Spolu, ladné tanečnice ze studia ESET či břišní tanečníky a tanečnice z Marianum. Postupem času z nás spadla tréma i stres a na kaţdé další vystoupení v rámci programu jsme se těšili. Hodně nám pomohli ti, na kterých celý tenhle večer stál. Monika a Valeri Globa. Při pohledu na jejich duet, na metalovou skladbu skupiny Hazydecay, nejenom nám spadla brada. Něco tak úţasného se vidí málokdy. No, a kdyţ potom dokončili svůj duet Monika s Liborem na nádhernou skladbu Lary Fabian Je suis malade, nezůstalo jedno oko suché a hlediště bouřilo nadšením. Závěrečná děkovačka za doprovodu zpěváka Jiřího Zonygy nebrala konce. Prostě celý večer se vydařil na jedničku a před domácím publikem jsme všichni ukázali to nejlepší co v nás je. Na závěr mi uţ jen zbývá poděkovat těm, bez kterých, by jsme to nedokázali. Moniko a Valeri Děkujeme! Michal Koutný Duše v pohybu Divadelní představení Duše v pohybu je unikátní projekt, za kterým stojí představitelé občanského sdruţení balet Globa, manţelů Monika a Valeri Globa. Uskutečňuje se však zejména díky obrovské podpoře mnoha sdruţení, dobrovolníků a podporovatelů. To proběhlo ve středu od 19:00 do 21:00 hodin! Na scéně Moravského divadla Olomouc před zaplněným hledištěm. Program se skládal z těchto částí: 1. Video taneční pasáţe s Vlastimilem Harapesem. 2. APA VčAS Olomouc a tanec Andělé 3. Vstup s poděkováním sponzorům. 4. Balet Globa Slovanské tance a po tomto vystoupení v mluveném vstupu jsem měl tuto děrovačku Dobrý večer Vám všem, kteří jste přišli nahlédnout do inspirativní koláţe terapii, jako je psychobalet, dramaterapie, orientální tance nebo muzikoterapie. Jménem nás různě postiţených, kteří v tomto programu vystupujeme. Chci poděkovat manţelům Globa, kteří tyto naše duše jak kolečkové, tak i osobní dostali na prkna, co znamenají svět, na scéně tohoto Moravského divadla. Jak říká pan Harapes Tanec osvobozuje tělo i duši. Moniko a Valeri - Děkujeme!!! Krásný večer. 6. Jitro muzikoterapie. 7. Marianum Opava Hity po našemu. 8. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc taneční vystoupení (Globuv skok). 9. Zpívá Jiří Zonyga. Po přestávce začíná balet Globa (dotyky), druhé je taneční studio Eset voda. 3. Balet Globa a Trend vozíčkářů Olomouc (piano). 4. Vlastimil Harapes zpívá píseň Modrý splín. 5. Spolu Olomouc sám doma. 6. Marianum Opava Ali paša. 7. Monika a Valeri Globa baletní vystoupení na hudbu metalové skupiny Hazydecay. 8. Balet Globa duet Je suis Malade. 9. zpívá Jiří Zonyga. No a závěr je takový: divácké ruce si nestačily odpočinout. Potlesk zazněl i během představení. Děkovačka byla velkolepá, nekonečná. Podium se proměnilo v moře slz, kterým se nedalo ubránit. Největší poděkování patří manţelům Globa za krásný proţitý středeční večer plný baletního umění. Do Prahy a zpět na čtyřech kolech vozíčkář Pepa Minulý rok jsem byl v Praze s kamarádem a s tátou. Chtěl jsem jet tento rok bez rodičů a přemýšlel jsme s kým se domluvit na cestu. Napadlo mně zeptat se pár asistentů a nakonec mi vyšla moje asistentka Kristýnka Bruchterová. Aby byla trošku větší legrace, tak se Kristýna domluvila s její kamarádkou Luckou a jeli jsme tři. S mámou jsme vyřídili lístky na Pendolino a jenom jsme se těšili na krásnou klidnou jízdu. Cesta s vozíkem se musí nahlásit dopředu, ale potom je všechno bez problémů. Přijeli jsme Pendolinem do Prahy a vyrazili jsme se ubytovat do Jedličkového ústavu na Vyšehrad. Ubytování je kompletně bezbariérové. Po té, co jsme se ubytovali, jsme zašli na oběd a do půl noci jsme byli venku. Začali jsme tím, ţe jsme obešli Václavské náměstí a kde myslíte, ţe jsme uvízli - v obchodním centru Palác

8 Flora. Holky nakupovaly oblečení a já jsem hodnotil jejich vybrané modely. Po nákupech jsme to zapíchli na Karlově mostě. Poslechli jsme si operní zpěvačku pod mostem a po prohlídce Karlova mostu jsme šli na večeři do MacDonaldu. Aby jste byli v obraze v MacDonaldu jsme byli v deset večer. Vrátili jsme se asi kolem půl noci. Ráno jsme vstávali o půl desáté, koupili jsme si něco k zakousnutí a vyrazili na oběd. Nějak nám prostě v Praze vyhládlo. Po skvělém obědě jsme vyrazili do zoologické zahrady. V ZOO mě zaujali netopýři, kteří lítali ve tmě kolem hlavy a myslel jsem, ţe do mě narazí. Ještě se mi líbili medvědi, kteří si pěkně čistili koţich a na pohled byli prostě úţasní. Potom jsme měli sraz v hospůdce s kamarády od holek a tím jsme zakončili sobotní den. Poslední den jsme vyrazili do muzea voskových figurín a líbil se mi například Harry Potter, Aneta Langerová, Helena Vondráčková, Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Klaus a mnoho dalších významných lidí. Abychom nepřijeli domů s prázdnou, tak jsme koupili pro naše rodiče dárky. Holky se podívaly do posledních obchodů a pomalu jsme to mířili na hlavní nádraţí. Na hlavním nádraţí jsme si sedli na sváteční kafe a sladkosti a potom jsme vyrazili Pendolinem domů. Děkuji moc spolku Trend, který poskytuje osobní asistenci. Můţu díky tomu sám vyrazit na cesty, jako například na tento praţský výlet. Filip Hyrák VŠICHNI MOJI PEJSCI SÁRA Koupíme si domeček, navrhla Dana. Tomáš nadšeně souhlasil: Vţdy jsem touţil ţít ve vlastním domečku. Ne velikém. Malém, ale ve vlastním. A s pejskem. Teď nadšeně souhlasila Danka. Doma měli vţdy pejska, ţivot bez něho si ani nedovedla představit. Mohli bychom si ho pořídit uţ teď, navrhl. Ptal jsem se bytné. Říkala, ţe kdyţ je to pouze na ten měsíc neţ se přestěhujeme a kdyţ to bude malé štěně Nedokončil. Dívka mu skočila kolem krku: Ano, ano, ano. Večer strávili vybíráním plemene, které by bylo k domečku nejvhodnější. Za pár dní uţ měli malou bílou kuličku doma. K nejkrásnějšímu štěňátku patří nejkrásnější jméno. Dana se zamyslela: Navrhuji Sára. Tomáš se zahleděl na štěně: Myslím, ţe máš pravdu. Hodí se to k ní Sára. Kdyţ se po měsíci stěhovali z podnájmu do vlastního domečku, Tomáš ztloukl boudu, postavil ji na dvůr, vzal Sáru i s pelíškem a řekl: Drahá Sáro! Ode dneška jsi hlídací pes a jako takový patříš na dvůr. Jakmile malá bílá kulička pochopila, ţe je vyhoštěna ze smečky (teda ona to tak cítila) a musí trávit všechen čas sama na dvoře a ţe uţ nebude lehávat na gauči, udělala ty nejsmutnější oči a tiše zakňurkala. Dance přišlo Sáry líto. Neţ stihla něco říct, Tomáš ji zakryl ústa dlaní: Ticho. Nic. Dohodli jsme se. Já vím, ale je tak malinká a sama Zvykne si. Sára zkoušela plakat venku u dveří, ale pán domu trval na svém. Při kaţdém otevření dveří se snaţila proklouznout dovnitř. Tomáš pokaţdé otevřel dveře a přísným hlasem řekl: Sáro, na pelech! Nezbývalo jí nic, neţ pomalu, poslušně odcupitat do boudy, kde měla svůj pelíšek. Tam se stočila do klubíčka a přemýšlela jak by se mohla dostat zpět do domečku, zpět do tepla, zpět ke své smečce. A brzy také vymyslela celou noc centimetr po centimetru vytahovala svůj pelíšek z boudy a tahala ho k vchodovým dveřím. Byla malinká a pelíšek veliký, ale nevzdávala se a nad ránem byla její snaha korunována úspěchem. Sedla si ke dveřím a trpělivě čekala, aţ se otevřou. Hned jak zaslechla kroky, chytla pelíšek zuby a hned po otevření se dveří ho vtáhla dovnitř. Zanesla si ho do koutu chodby, lehla si a čekala, co bude. Sáro! Zvolal Tomáš. Ty nevíš, kde máš být?! Dana ho zarazila: Ale ona neporušila tvůj příkaz! Má být na pelíšku a to je. Ale venku. Má hlídat. Nech ji. V koutě chodby přece nikomu nepřekáţí a hlídat dům se dá i zevnitř. Věra Schmidova - 8 -

9 KICKBOX Mezinárodní turnaj v Kickboxu pod názvem Czech open 2010 proběhl v hale UP od Dostali jsme desítku volňásků od sponzora pana Ťulpy (Alfa taxi) převozy vozíčkářů. Moc mu děkujeme za umoţnění náhlédnutí do tohoto zajímavého sportu. Ten nám také zajistil rozhovor s dvojnásobným mistrem republiky,bronzového mistrovství světa 26- letého Pavla Henricha ve váhové kategorii do 75kg. Ten svůj zápas ve večerním programu vyhrál. Galavečer proběhl takto: Hudební skupina Praţský výběr nás dostala do správné teploty a spomocí 66 diváků jsme začali hlasitě fandit. Paní Věra Novotná nás usadila ke stolu V.I.P. který byl plný lahodného pokrmu a různého tekutého osvěţení. Zhlédli jsme devět utkání z toho jedno ţenské. Ţeny bojují více nohami, muţi zase rukavicemi! Kdo z nás Trenďáků zaplnil halu? Já Pepa,Michal,Pavla,Jirka,Libor se svými asistenty. Divím se našim trendovým chlapům,ţe si nepřišli unavit oči na sobotní galavečer. To byla ţenská nádhera,která se tam skoro nahatě procházela v ringu transparenty na jednotlivá kola. Po skončení programu se nám těţko odjíţdělo! Takţe příště neváhejte a vyuţijte takovou moţnost zábavy a zadarmo. Na další kickboxovou akci se uţ dopředu těšíme. Kdo se baví ten se nenudí. Citátem končím. Ţivot je dlouhý dost,kdyţ víš jak ho proţít. Vozíčkář Pepa Zasukované tkaničky Do sbírky Zasukované tkaničky která se konala , se podařilo dobrovolníkům a klientům Trendu vybrat v ulicích Olomouce a Zábřehu Kč. Průměr na pokladničku byl necelých 900,-Kč, takţe naše společné výsledky jsou opět vynikající. Moc děkuji studentkám Zuzce a Janě, ţe mi pomohly zaplnit kasičku a hlavně herečce Moravského divadla Vendule Fialové s kterou bylo snadné doplnit zbytek kasičky. Větší částku peněz, také vybral Michal od sportovců fotbalové Sigmy a hokejistů Mory. Velký dík patří Vám všem kteří jste vyšli do ulic a pomohli. Vozíčkář Josef Effenberger Inzerce: Pan Kalivoda z Přerova prodává šikmou mobilní schodišťovou plošinu SCHODOLEZ. cena: 8000,- kontakt: Kalivoda Jaromír Purkyňova 2, Přerov tel.: Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Schmidová Věra, Hyrák Filip, Effenberger Josef, Hladišová Míša, Benadová Ludmila, Ivanová Alena, Schmucková Šárka, Macháčková Iveta. Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího č ísla 10/2010 : pondělí

10 - 10 -

Úvodní slovo. Dny ZASUKOVANÝCH TKANIČEK

Úvodní slovo. Dny ZASUKOVANÝCH TKANIČEK Č. 4 / 2012 IX. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, apríl si opravdu venku dělá co chce, ale nás to neodradí abychom Vám opět nepřinesli várku zajímavého čtení. Máme pro vás jednu exklusivní pozvánku na

Více

Slovo úvodem. Duše v pohybu 8.květen 2008 17.00h Moravské divadlo

Slovo úvodem. Duše v pohybu 8.květen 2008 17.00h Moravské divadlo Č. 5/2008 V. ročník Slovo úvodem Dobrý den, začátek měsíce května jsem očekávala s velkým napětím a moc jsem se na něho těšila. Ptáte se proč? Konaly se dvě velké akce, na kterých se podíleli členové Trendu

Více

Úvodní slovo. nováček v Trendu

Úvodní slovo. nováček v Trendu Č. 6 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, je zde letní číslo Trendy zpravodaje. Opět plné zajímavého čtení a informací. Přinášíme pár tipů na dovolenou či na výlet. Jako třeba na Velkou cenu

Více

Č. 08/2009 VI. ročník Sbírka Dny zasukovaných tkaniček - 22.9.2009 Vážení uživatelé a členové, v pátek 11.9. proběhla oslava k 15. výročí založení Trendu vozíčkářů a za pár dní nás čeká další významný

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U 3 2010 XIX. ROÈNÍK MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U www.wbasket.cz Oslavte s námi 20. narozeniny Abilympionikem roku se stal Milan Ševčík z Prostějova Zaplavat špičkový čas nestačí Na co silná

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008. Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín

Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008. Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín Č. 11/2008 V. ročník Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008 Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín Vstupné: 30,-Kč/ osoba 6.12.2008 pořádá Trend vozíčkářů jednodenní společensko-kulturní akci

Více

Úvodní slovo POZVÁNKA NA KONCERT

Úvodní slovo POZVÁNKA NA KONCERT Č. 5 / 2012 IX. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, je máj lásky čas a tak i my přinášíme nové číslo s láskou stvořené. Opět plné pozvánek a zajímavých informací. Hlavním tématem je jubilejní 10. ročník

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou ročník VII / číslo 3 (říjen 2007) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy BŘEZEN 2012 Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí. LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí

Více