Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007"

Transkript

1 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou, oblíbené vyhazování sněhu před našimi domy, ale opak byl pravdou Poprvé jsme si v lednu odpočali od lopat na sníh, od přesolených silnic a sněhových jazyků. Ale matka příroda je mocná čarodějka a místo sněhových závějí nám nadělila vítr, který místy dosahoval až síly orkánu. Lesy v České republice utrpěly mnoho škod a vláda republiky vyhlásila nouzový stav. O našich lesích a průběhu zpracování polomů se dočtete na str. č. 8. Jak už jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem za sokolovnou. Hřiště bude sloužit příznivcům volejbalu, nohejbalu, házené, malé kopané a florbalu. Tenis se na tomto hřišti hrát nebude, k tomuto účelu jsou dva kurty nad sokolovnou Více na straně č.8. DIVADLO ŠTRŮDL SLAVILO ÚSPĚCH Dne 6. ledna jste mohli zhlédnout v naší sokolovně tradiční Novoroční besídku divadla Štrůdl, tentokrát ve velkém stylu. Besídku pod názvem Možná přijde i. navštívilo rekordních 300 diváků. A bylo na co koukat. Už jen jak moderátor besídky na začátku uvedl: Mohli jsme si pro Vás připravit klasické scénky divadla Štrůdl plné humoru, špílců a nekonečně dlouhých pauz a frází, ale řekli jsme si ne! Když divadlo, tak pro všechny a od všech tuzemských a světových dramatiků. Více na straně č.14.

2 POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ, KONEČNÉ TERMÍNY!!! Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás, v souladu s pokynem Ministerstva dopravy ČR, upozornit, že podle 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od do ! V působnosti Městského úřadu v Chotěboři je potřeba do uvedeného termínu vyměnit ještě asi řidičských průkazů! Z tohoto důvodu naléhavě žádáme všechny držitele řidičských průkazů, kterým byly průkazy vydány před , aby požádali o jejich výměnu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže či průtahy ve frontách ke konci roku Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně v naší republice je smyslem této informace dosáhnout rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a předejít Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do stresujícím situacím způsobeným obrovským náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů, jak tomu bylo v nedávné minulosti při kampani vyvolané některými médii. Plynulé výměny a potřebného tempa není možné dosáhnout bez základní znalosti uvedené problematiky a především aktivní spoluúčasti Vás občanů, držitelů řidičských průkazů. Pokud jste výměnu řidičského průkazu dosud neprovedli, doporučujeme Vám, abyste tak učinili bez zbytečných odkladů a zároveň na tuto povinnost upozornili své známé a blízké, neboť řidičské průkazy uplynutím doby stanovené pro jejich výměnu pozbývají platnosti! Žádost musí být podána osobně na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu (Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a silničního hospodářství, evidence řidičů, kancelář č. 406, Ing. Stejskal). Výměna řidičského průkazu je bezplatná, neboť jde o povinnost, kterou stanovil stát. Pokud však došlo ke změnám v osobních údajích, které se zapisují do řidičského průkazu, je nutné zaplatit správní poplatek 50,- Kč v hotovosti. K žádosti je nutné přiložit 1 ks fotografie (rozměr 35 mm x 45 mm), platný doklad totožnosti a původní řidičský průkaz. U osob starších 60 let je nutné doložit platný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Formulář posudku je k dispozici na internetových stránkách nebo na Městském úřadě Chotěboř, odboru dopravy a silničního hospodářství, kancelář č Případné bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle , Ing. Stejskal. Výměna starých řidičských průkazů za řidičské průkazy dle vzoru Evropského společenství probíhá ve třech fázích až do konce roku Níže jsou uvedeny nejpozdější konečné termíny povinných výměn starých řidičských průkazů. Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Ing. Pavel Doležal, Ing. Martin Stejskal Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do

3 PRODEJ JEDNÉ POLOVINY DVOJDOMKU KRUCEMBURK NA VINIČKÁCH Městys Krucemburk nabízí k prodeji jednu polovinu dvojdomku v lokalitě Vinička v ulici Na Viničkách. Stavba se nachází na pozemku o výměře 709 m 2 jižní svah. Zastavěná plocha včetně garáže činí 112 m 2, celková užitková plocha (včetně garáže) je 138 m 2, z toho obytná plocha 76 m 2, navíc využitelné prostory v podkroví a menší sklípek. Domek je realizován formou dřevostavby s vnější povrchovou úpravou stěrkovou fasádou. Městys Krucemburk přistoupil k financování jedné poloviny dvojdomku z důvodů potřeby zahájit výstavbu do konce minulého roku (odstoupil druhý stavebník) s tím, že svůj podíl odprodá v jakémkoli stupni rozestavěnosti. Smlouvou o dílo je zaručeno dovést stavbu do podoby tzv. hrubé stavby. Znamená to, že domek bude mít dokončeny obvodové stěny včetně venkovní povrchové úpravy, osazená okna a pokrytou střechu. Cena domku v této fázi rozestavěnosti činí cca Kč. Dovedení stavby do stavu, kdy uvnitř domku bude zbývat dokončení povrchů podlah a keramické obklady stěn, by mělo přijít celkem na cca Kč; tato cena však může být garantována pouze tehdy, pokud bude celá stavba dokončena v letošním roce. Podrobnější informace k uvedenému domku Vám poskytne na úřadě městyse Krucemburk místostarosta: František Hoke tel OBECNÍ PLES 17. února 2007 se uskutečnil v krucemburské sokolovně VII. obecní ples, který se dle ohlasu Vás občanů líbil a vydařil. Za úspěchem stojí především kapela a hlavně bohatá tombola, kterou celou věnovali naši sponzoři. SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Do obřadní síně Úřadu městyse Krucemburk přišli dne rodiče se svými nově narozenými dětmi. Do nového života je přivítala předsedkyně SPOZ paní Zdena Málková, poté svým milým vystoupením děti z mateřské školky a děvčata z LŠU vše doprovodila zpěvem. Po slavnostním projevu pana starosty obdrželi rodiče z jeho rukou vkladní knížku s částkou 3000 Kč pro své děti a podepsali se do pamětní knihy. ZPRÁVA Z MATRIKY K bylo v obcích Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká přihlášeno k trvalému pobytu celkem 1646 obyvatel, z toho v Krucemburku 1384, na Starém Ransku 203 a v Hluboké 59. Během roku se přihlásilo k trvalému pobytu 41 občanů a z trvalého pobytu se odhlásilo 44 občanů. V Krucemburku se narodilo celkem 14 dětí, z toho 1 dítě na Starém Ransku a 1 dítě v Hluboké. Zemřelo celkem 16 osob, z toho 1 občan na Starém Ransku a 1 občan v Hluboké. V roce 2006 oslavili zlatou svatbu 50 let společného života Antonín a Marie Derflovi a Ladislav a Marie Bouškovi. Vítězové první ceny šek na nákup nábytku za ,-Kč Nebudu provádět výčet sponzorů (ten, kdo byl na plese, si mohl přečíst jejich jména či názvy), abych na někoho nepozapomněl. Každé firmě, podniku, společnosti, podnikateli nebo živnostníkovi, kteří přispěli jakýmkoliv svým darem do tomboly plesu, patří srdečné díky. Vážíme si Vaší spolupráce. V neposlední řadě si dovolím poděkovat všem, kteří zajišťovali nebo pomohli zajistit bezchybný průběh plesu. Ještě jednou Vám všem děkuji. Jiří Havlíček starosta V roce 2006 se dožilo významných životních jubileí : Krucemburk Staré Ransko Hluboká 70 let 10 občanů 1 občan 75 let 10 občanů 3 občané 1 občan 80 let 5 občanů 85 let 4 občané 2 občané 90 let 5 občanů Nejstaršími občany v Krucemburku jsou pan Jindřich Kozel a paní Jaroslava Vašková. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Městský úřad Chotěboř upozorňuje občany na povinnost nahlásit na Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, telefonní číslo , veškeré pálení ohňů, zejména po likvidaci odpadu ze stromů po větrné kalamitě. V informaci je třeba uvést místo pálení, kontaktní zodpovědnou osobu a její telefonní číslo. Monika Doležalová, odbor kanceláře tajemníka

4 DOČKÁME SE INSTALACE KAMENNÉHO ERBU RODU DIETRICHŠTEJNŮ? Staré Ransko a rod Dietrichštejnů Slavný rod Dietrichštejnů, majitel rozsáhlých panství na území Čech a Moravy, přišel na Staré Ransko někdy kolem roku 1623, kdy po bitvě na Bílé hoře vládce Moravy, olomoucký biskup a později kardinál František Dietrichštejn koupil od císaře Ferdinanda II. zámek Polnou s 54 vesnicemi. Mezi nimi bylo i Staré Ransko. V této době dochází také k rozkvětu železných hutí, když kardinál přivedl z Holandska údajně svého hofjuda. Po tomto datu byl Ranecký dvůr zřejmě přestavěn nebo nově vystavěn hlavní objekt dvora. Dalšími postupnými stavebními úpravami došlo k úplnému uzavření čtvercového nádvoří kamennými obytnými i hospodářskými budovami. Hlavní vjezd byl z přilehlé cesty spojující Staré Ransko se Ždírcem nad Doubravou, Pravnovem a později i s Novým Ranskem. Silnice procházela po hrázi Pobočenského rybníka. Ve 20. letech minulého století byla při vjezdu do dvora klenutá kamenná brána a uprostřed byl umístěn kamenný znak rodu Dietrichštejnů, jak je mi známo z vypravování mého praděda Jana Zvolánka, který byl ve slévárně zaměstnán celý život, skoro do 70 let svého života. V pozdějších letech byl vjezd rozšířen a brána nahrazena lehkou stříškou. Při přestavbě brány byl znak uložen do nároží brány a vjezd byl osazen železnými vraty, v pozdější době dřevěnými. Po pozemkové reformě počátkem 20. let 20. století připadl Ranecký dvůr lesnímu družstvu Přibyslav. Špatný stav budov, hlavně hospodářských objektů, vedl lesní družstvo k postavení nového sídla lesní správy a k rozhodnutí zbourat část hospodářských budov dvora, které sloužily kdysi jako kanceláře a byty. Z historických materiálů vybral Petr Coufal V létě roku 2002 byla část hospodářských budov Ranského dvora stržena a terén jejich parcel zplanýrován. Při demoličních pracích byl nárožní, erbem zdobený kámen, který byl v dávných letech umístěn pravděpodobně uprostřed kamenné brány, vyzvednut a prozatímně uložen do objektu lesní správy LDO Přibyslav. Od tohoto data slibuje LDO Přibyslav jeho instalaci na důstojném místě. Zůstává ale pouze u slibů, nepomohly ani dopisy adresované řediteli LDO ing. Svobodovi, které jsem mu zaslal a na které neodpovídá, ani urgence bývalé starostky obce. V dopisu adresovaném obci Krucemburk ze dne slibuje ředitel LDO Přibyslav: V letošním roce se bude v pracích pokračovat opravou plotu okolo zahrady, úpravami terénu před budovou, nátěrem plechové střechy a začištěním odhalené stěny. Tempo prací je odvislé od disponibilních prostředků, které může LDO vkládat do oprav a údržeb. Jak víte, tyto prostředky jsou limitovány a podléhají schválení představenstva. Od této doby uplynuly opět dva roky a od doby demolice objektu pomalu pět let. A tak se ptám, stejně jako mnozí další občané Starého Ranska: Kdy bude mít lesní družstvo dostatek těchto prostředků? Až vytěží další tisíce kubíků cenné dřevní hmoty z Národní přírodní rezervace Staré Ransko? Dočkáme se instalace kamene s erbem a začištění odhalené stěny hospodářských budov Ranského dvora? Myslím si, že péče o dědictví předků by měla být pevně usazena v mysli každého voleného představitele obce. Z tohoto důvodu mimo další dotazy na kulturní památky obce byl vznesen dotaz týkající se kamenného erbu při veřejném zasedání městyse Krucemburk dne Dotaz byl směrován na pana Radomíra Debnára jako zastupitele, občana Starého Ranska a zároveň zaměstnance LDO Přibyslav. Bylo mi odpovězeno, že se jedná o privátní soukromý majetek a já nebudu nařizovat, co, kdy a jak mají udělat. Z jeho slov vyznívá, co si LDO o svěřeném majetku myslí, a také se tak chová. Upozorňuji, že LDO Přibyslav není privátní a soukromý majetek, ale sdružení obcí. Jak zareaguje městys Krucemburk za obec Staré Ransko v LDO Přibyslav jako vlastník 16 podílů za vložený historický majetek 1219,85 ha lesa obce Staré Ransko? Podpoří vysvětlení zastupitele pana Radomíra Debnára? Nabyl jsem toho dojmu z reakce zastupitelstva i představitelů obce. Jsem přesvědčen, že jako občan obce mám právo dle zákona o obcích vyjádřit svůj názor a podávat obci i své návrhy. Petr Coufal A co na to LDO Přibyslav? Zavolali jsme řediteli LDO Přibyslav panu ing. Svobodovi. Sdělil nám, že kámen zdobený erbem byl vyjmutím ze země zachráněn a bude instalován na důstojném místě před budovou po dokončení oprav budovy a okolí. Termín ukončení oprav je vázán na množství prostředků, které do oprav a údržby může LDO vložit. Roman Dopita SDĚLENÍ SOKOLA KRUCEMBURK V období březen duben 2007 bude v areálu sokolovny prováděn odborný zásah při údržbě stromů. Stromy poškozené, nahnilé a ohrožující bezpečnost budou pokáceny a na ostatních dojde k úpravě koruny stromů dle návrhu akreditované společnosti. V uplynulých cca 20 letech nebyla prováděna pravidelná údržba stromů; ty jsou v dnešní době přerostlé a je nutný jejich ořez. TJ Sokol Krucemburk

5 INFORMACE Z RADY č. 1 - dne Rada projednala zajištění zimní údržby následovně: a) vyhrnování sněhu v celém Krucemburku + cyklostezka včetně prostoru firem Elasta-Vestil, Intermont a Polyxena bude zajišťovat Zemědělská a. s. Krucemburk. b) vyhrnování sněhu v Hluboké a ve Starém Ransku bude zajišťovat pan František Janáček z Hluboké. c) pan Václav Dvořák bude zajišťovat vyhrnování chodníků v Krucemburku, posyp a v případě naléhavosti výpomoc s traktorem. Rada projednala a schválila pořádání nejbližších společenských akcí, tj. tradiční ohňostroj v 17 hod. v ceně do ,- Kč a dále Obecní maškarní ples, který je tentokrát naplánován na Rada rozhodla, aby pořadatelskou službu a občerstvení zajistila Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk s tím, že jí bude výtěžek z občerstvení ponechán. Rada požaduje, aby ceník nápojů a občerstvení na tuto akci byl předem předložen Radě ke schválení. Kapelu a provoz sokolovny uhradí městys z výtěžku ze vstupného a z tomboly Místostarosta informoval Radu o rozpracovaných investičních akcích. Jedná se o rekonstrukci ZŠ a přístavbu sociálního zázemí tělocvičny, kde ještě zbývá dokončit přístupový chodník. Práce by měly být hotovy ještě tento týden a následně proběhne kolaudace. Současně probíhá příprava velké investiční akce výstavba splaškové kanalizace na celém území městyse Krucemburk. Toto je akce dlouhodobějšího rázu, nejméně 2-3 roky, a její zahájení je závislé na získání státní dotace. č. 2 - dne Starosta informoval Radu o přijetí funkce předsedy stavební komise panem Lukášem Dohnalem. Jako další členové této komise jsou jmenováni pan Josef Kristl a pan Josef Myška. Předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti byla jmenována paní Zdena Málková, další členové komise budou jmenováni na její první schůzce. Rada projednala návrh na obsazení redakční rady časopisu Domov a doporučuje oslovit následující občany: Břeňová Dagmar, Coufal Petr, Dopita Roman, Moravcová Jiřina, Šillerová Marie, Vomela Pavel a Zeman Jiří. Starosta informoval Radu o jednání ohledně rozšíření Obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj v oblasti neziskových organizací a právnických osob. Organizace a podnikatelé v působnosti městyse Krucemburk budou přizváni k jednání o možnosti vstupu do společnosti. Místostarosta informoval Radu o účasti městyse Krucemburk na výstavbě jedné poloviny dvojdomku v ulici Na Viničkách z finančních zdrojů obce. Tento návrh vzešel z potřeby realizovat stavbu celého dvojdomku ještě v letošním roce (2006). Obec počítá s tím, že bude polovina domku ve vlastnictví obce prodána a převedeno investorství v jakémkoli stupni rozestavěnosti. Stavba bude do konce dubna dovedena pouze do fáze hrubé stavby (dokončená střecha, osazená okna a dveře, nutná povrchová úprava). Pro účel financování výstavby jedné poloviny uvedeného dvojdomku je otevřen úvěr u České spořitelny ve výši Kč. č. 3 - dne Rada projednala cenovou nabídku tiskárny UNIPRES Žďár nad Sázavou na výrobu časopisu Domov. Naše poptávka byla směrována do rozsahu asi 16 stran A4 a nákladu výtisků. Časopis by měl obsahovat přiměřenou část obrazových materiálů s možností barevného provedení. Nabídka, která všechny uvedené požadavky respektuje, vychází v těchto cenách: Při nákladu 800 ks...cena za ks 12,94 Kč + 5% DPH t.j. 13,58 Kč vč. DPH Při nákladu ks...cena za ks 10,54 Kč + 5% DPH t.j. 11,06 Kč vč. DPH Cena při nákladu 800 ks činí celkem Kč, při nákladu ks celkem Kč. Rada schválila zadat výrobu ks časopisu Domov. Rada projednala a schválila výprodej tabulového skla, které zbylo po zrušení bývalého sklenářství. Sklo již bylo nabídnuto několika zpracovatelům, ale nikdo o něj neprojevil vážný zájem. Je zapotřebí upřednostnit výprodej všeho sortimentu současně a nabídnout zajímavou cenu. Nákupní cena skla činila cca ,- Kč, přičemž zásoba skla tloušťky 3 mm činí ,- Kč. č. 4 - dne Rada projednala a schválila rozpočtovou změnu na úhradu víceprací na přístavbě sociálního zázemí tělocvičny ZŠ ve výši ,00 Kč (faktura byla doručena po projednání změn v Zastupitelstvu). Rada navrhuje částku uhradit z rezervy minulého roku. Bude předloženo Zastupitelstvu městyse ke schválení. Starosta informoval radu o jednání s firmou Oregon o postupu při výstavbě dvojdomku na Viničkách. Upozornil především na nedodržení harmonogramu prací uvedeného ve smlouvě o dílo. Pan Veselský (zástupce firmy Oregon) ubezpečoval, že termín dokončení hrubé stavby bude dodržen. K fakturaci bude doložen soupis provedených prací. Starosta sdělil Radě, že vzhledem k malému zájmu o vyhlášený konkurz na ředitelku MŠ, který proběhl na podzim minulého roku, navrhne z důvodů úspory dalších prostředků vynaložených na nový konkurz ředitelku MŠ jmenovat. č. 5 - dne Rada projednala a schválila návrh jmenovat ředitelkou Mateřské školy v Krucemburku doposud zastupující ředitelku paní Martu Mísařovou s platností od Rada projednala žádosti spolků a organizací o finanční příspěvky z rozpočtu městyse na svoji činnost v roce 2007 a schválila rozdělení příspěvků na 1. pololetí tohoto roku s tím, že organizace vyvíjející aktivní činnost (obzvláště v práci s dětmi a mládeží) mohou ve druhé polovině roku požádat o další příspěvek. Schválená výše příspěvku jednotlivým organizacím: Klub filatelistů Krucemburk ,- Kč Tělovýchovná jednota Spartak Staré Ransko ,- Kč Seleziánské hnutí mládeže ,- Kč Český svaz včelařů Chotěboř ,- Kč Šachový oddíl Sokol Krucemburk ,- Kč Základní umělecká škola pobočka Krucemburk ,- Kč Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk ,- Kč Rada schválila zachování Krucemburského jarmarku v již tradičním duchu včetně vystoupení Venkovské kapely ze Žďáru nad Sázavou. Termín konání byl stanoven na pátek

6 Rada projednala žádost firmy Petr Malý Koželužna, s.r.o., o pronájem a následné odkoupení CHČOV a směšovacích nádrží. Rada nemá proti návrhu zásadní připomínky a ukládá starostovi a místostarostovi jednat s firmou o sepsání smlouvy k předložení návrhu vyzvat pana Malého. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA č. 1 - ze dne Zastupitelstvo zvolilo kontrolní výbor: Předseda Jaroslava Pecinová Členové - Jiří Zrzavý, Roman Dopita, Josef Strašil, Ing. Josef Janáček Zastupitelstvo zvolilo finanční výbor: Předseda Ing. František Kujan Členové - Jiřina Moravcová, Radomír Debnár, Karel Losenický, Jaroslav Dohnal Rada projednala žádost vlastníků kulturní památky Červená vila ing. Jana Binka a paní Evy Kolářové o podporu městyse Krucemburk ke získání dotace z fondu kraje Vysočina na opravu zmíněné kulturní památky. Podmínkou pro získání této dotace je 20% účast městyse. Pro tento konkrétní případ se jedná o finanční příspěvek ze strany městyse ,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo tuto částku na podporu udržení únosného stavu této památky ze svého rozpočtu uvolnit Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet městyse Krucemburk na rok 2007 ve výši Kč na straně příjmů i výdajů. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č.5/2006 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních a dalších odpadů. Z výpočtů vychází poplatek pro osobu s trvalým pobytem 393,- Kč za rok. Na návrh rady jako motivace pro třídění odpadů se snižuje tento poplatek na 372,- Kč za rok. Poplatek pro vlastníky rekreačních staveb se navrhuje ve výši 484,- Kč za objekt ročně. Poplatek pro právnické i fyzické osoby podnikající se stanovuje ve výši 1 100,- Kč za jednu sběrnou nádobu za rok. Na tuto službu budou sepsány nové smlouvy. Starosta informoval Zastupitelstvo o zvýšení členského příspěvku ve Svazku obcí Podoubraví ze stávajících 3,- Kč na 5,- Kč na jednoho občana za rok. Toto zvýšení bylo schváleno valnou hromadou SVOP, která se konala dne v Dolním Sokolovci. Starosta informoval Zastupitelstvo o ukončení smluvního vztahu na provádění auditorských služeb společností Systema Audit, a.s. Pardubice, dohodou. Zároveň požádal Krajský úřad o provedení auditu za rok 2006 jejich pracovníky. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem mezi firmou Miloslav Odvárka ODAS Žďár nad Sázavou a městysem Krucemburk pro rok Oproti roku 2006 se jedná o nárůst cca 4 %. Nová cena za odvoz KO stanovena na ,- Kč. Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí půjčky ve výši ,- Kč z rozpočtu městyse Krucemburk Obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj (městys Krucemburk je členem OPS) na realizaci projektu Osvojování schopností. Splatnost půjčky do č. 2 - ze dne Starosta seznámil Zastupitelstvo s obsahem zápisu o výsledku částečné kontroly hospodaření městyse Krucemburk za rok 2006, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina dne Zápis upozorňuje na zjištěné nedostatky a ukládá zástupcům městyse přijmout opatření k jejich nápravě. Zastupitelstvo projednalo nový návrh smlouvy o dílo na ČOV a kanalizaci v Krucemburku předložený pracovní skupinou Zastupitelstva a konzultovaný se zhotovitelem díla a po právnickém posouzení advokátní kanceláří, JUDr. Dobromila Marková, Pardubice. Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dílo v upravené podobě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. č. 3 - ze dne Zastupitelstvo pověřilo radu k provádění rozpočtových změn (ve smyslu zák. 128/2000 Sb. o obcích 102, odst. 2) v období mezi zasedáními Zastupitelstva a stanovilo horní hranici Kč. Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemků v prostoru kalových polí u ČOV za symbolickou cenu s tím, že se koupě bude realizovat v případě úspěšného jednání o dotaci na likvidaci ekologické zátěže (stavba včetně obsahu je v majetku městyse). Zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení na účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok Půjčky se přiznávají ve výši do Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 4%. Půjčku lze použít pouze pro stanovené účely. Žádosti bude přijímat úřad městyse Krucemburk od do Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy o dílo na zhotovení zakázky Rekonstrukce koupelen, WC a instalací v bytových domech č.p. 193 a 345 v ulici Dr. Drbálka. Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy na přeložku vysokého napětí pro vybudování ZTV Vydrbalka (předpokládané náklady Kč). VYSOČINA - NA PROJEKTY PŮJDE VÍCE NEŽ 20 MILIONŮ Na prvním zasedání krajského zastupitelstva v roce 2007, které se konalo v úterý 13. února, projednali zastupitelé celkem 86 bodů. K těm zajímavějším pro veřejnost patřilo zřejmě schvalování celkem osmi grantových programů. Celkem 21 miliónů 850 tisíc korun z krajského rozpočtu na podporu malých podnikatelů, kulturních a sportovních akcí, rozvoje informatizace kraje, zlepšení nakládání s odpady a hospodaření s vodou uvolnili krajští zastupitelé. S přesným obsahem grantových programů Leader Vysočiny 2007 (1,0 mil. korun), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech (4,5 mil. korun), Jednorázové akce 2007 (1,5 mil. korun), Sportoviště 2007 (3,0 mil. korun), Diagnóza památek (0,5 mil. korun), Metropolitní sítě VII 2007 (2,5 mil. korun), Systém sběru a třídění odpadů 2007 (2,35 mil. korun) a Čistá voda (6,5 mil. korun) se zájemci o předkládání projektů mohou seznámit na webových stránkách kraje Vysočina Miloš Vystrčil - hejtman Vysočiny

7 STAROSTA INFORMUJE O SITUACI V NAŠEM MĚSTYSU A CO NÁS ČEKÁ DO BUDOUCNA Vážení spoluobčané! Mnozí z Vás, obyvatel Hluboké, Starého Ranska a Krucemburku, se na mě obracíte s dotazy, jaká je situace obce a co plánujeme do budoucna. Možná by se předešlo mnohým spekulacím a nepodloženým zprávám, které se někdy dozvídám, kdybych Vás o situaci obce informoval dříve. Dovolím si Vás požádat o shovívavost za tuto prodlevu: nechtěl jsem hned v novém vydání zpravodaje Domov na Vás vychrlit stesky, nářky či lamentování v předvánoční době. Mnohé věci bylo nutné napravit hned, na některých pracujeme postupně. Toto číslo zpravodaje vychází v souladu s tiskovým zákonem, tzn. že máme oprávnění vydávat takovouto tiskovinu, což dosud nebylo. Byla vytvořena redakční rada a každý z Vás má možnost prostřednictvím tohoto zpravodaje prezentovat činnost spolku, školy nebo zájmového sdružení. Jediným omezením je to, že příspěvek nesmí mít hanlivý ráz. V minulých obdobích jsme všichni byli ve zpravodaji Domov přesvědčováni o světlých zítřcích obce, krásných podzimech na Vysočině, potřebnosti turistického ruchu a o dosažených úspěších v oblasti kultury. S nikým nechci polemizovat o prospěšnosti či neúčelnosti toho či onoho spolku nebo zájmové činnosti. Je potřebné, chvályhodné a uznáníhodné, když se každý, kdo chce, věnuje svým zálibám a koníčkům, proto nechceme a věřím, že Zastupitelstvo městyse nebude upřednostňovat nebo upozaďovat žádný spolek nebo občanské sdružení. Někdo rád čte, jiný rád sportuje, další rybaří, zahrádkaří nebo se věnuje myslivosti či provozuje jiné zájmové činnosti, které neohrožují zdraví, bezpečnost a majetek ostatních občanů. Naše obec má bohatou historii, které si osobně vážím, ale je potřeba i ze strany obce nějak pomoci s opravami a udržováním památek a dominant obce. Vyzvali jsme všechny pamětníky, historiky a občany, aby své poznatky a zjištění prezentovali v našem zpravodaji. Sešlo se tolik příspěvků, že bohužel ne všechny jsou v tomto čísle otištěny; budou zařazeny do následujícího čísla. Z tohoto je patrné, že máte zájem o obec, její historii i budoucnost, a to mě těší a dává povzbuzení do další práce. Věřte, že nás nečekají lehká období, ale s Vaším pochopením a pomocí se nám jistě podaří věci zvládnout. Ke konci roku 2006 má obec splácet následující úvěry: Kč a Kč u České spořitelny, Kč u Komerční banky a cca Kč do Fondu rozvoje bydlení. Když si vše sečtete, dojdete k číslu, které přesahuje Kč; tyto finance budeme muset splatit v následujících dvou letech, k tomu je ještě nutné připočíst zhruba Kč úroků z úvěrů ročně. Jistě mi každý z Vás dá za pravdu, že se jedná o velkou finanční zátěž, když daňové příjmy obce od finančního úřadu jsou ve výši cca Kč ročně. Důvody užití a účelnost prostředků nebudu rozebírat, protože to jsou prakticky peníze již všechny spotřebované. Obecní majetek, akcie energetiky a plynařů byly rozprodány, finance spotřebovány, ale bohužel podle mého názoru velký efekt není příliš vidět. Teď několik strohých čísel za rok 2006: výdaje obce v celkové výši Kč, příjmy obce v celkové výši Kč, v čemž je započten převod nevyčerpaného úvěru ve výši Kč na dostavbu poloviny dvojdomku na Viničkách (což by stačilo na další článek). Obec hospodařila se ztrátou ve výši Kč. Na začátku roku 2006 na běžném účtu měla obec Kč a na konci účetní (nikoliv faktický) zůstatek Kč. Z této částky jsme v lednu vynaložili (tzn. za rok 2006) více než 20 % na vyplacení odchodného bývalé paní starostce, na dostavbu základní školy Kč, na doplacení projektu kanalizace Kč. Ve skutečnosti je možné počítat s převodem hospodaření do roku 2007 cca Kč. Tato čísla jsou předběžná a podléhají schválení zastupitelstvem a prověření auditem, ale velkých změn nebude. V letošním roce plánujeme provedení rekonstrukce vody, odpadů a nutné úpravy elektroinstalace v koupelnách a kuchyních v bytových domech v ulici Dr. Drbálka čp. 193 a 345. Zahájení výstavby 17 rodinných domů v lokalitě na Hlubocké ulici (Vydrbalka) bude s největší pravděpodobností pozdrženo, protože prakticky za uplynulý více než rok a půl nebyly provedeny a zajištěny činnosti spojené s vybudováním technické infrastruktury (voda, plyn, elektrika, kanalizace a komunikace), vyjma vykoupení pozemků (byly nakupovány z úvěru). Na přelomu roku jsme uzavřeli smlouvu s Pozemkovým fondem na převod státních pozemků a po zapsaní na list vlastnický obce zahájili řízení o vyjmutí z půdního fondu (pozemky jsou vyjmuty z půdního fondu). Bohužel liknavostí předchozího vedení obce zůstal nevyřešený jeden pozemek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v trase vodovodního řádu do této lokality a tím je zdrženo ukončení územního řízení a následné zahájení stavebního řízení. Protože tuto činnost nelze prakticky do (poslední termín podání žádosti) stihnout, nebudeme moci požádat o státní dotaci na financování výstavby infrastruktury. Pozemky v průmyslové zóně byly vykoupeny zhruba z jedné třetiny, ale nejdůležitější pozemky pod budoucí komunikací od družstva na raneckou silnici vykoupeny nejsou. Mnohé akce byly zahájeny, ale skoro nic nebylo dokončeno v plánovaném termínu, vyjma optimalizace ČOV. Pro letošní rok bude nejdůležitější zahájení výstavby splaškové kanalizace (její dokončení se plánuje v roce 2009); tato akce mimochodem nebyla zajištěna financováním ze státního rozpočtu, a proto potřebné podklady musely být předělány a zpracovávány v předvánočním období a ve dnech mezi Vánocemi a Novým rokem, protože nové podklady jsme museli předložit na příslušné ministerstvo hned začátkem roku Za tuto náročnou činnost a zpracovávání podkladů patří všem zaměstnancům (všem paním) uznání a poděkování. Pro roky následující jsme zahájili nutné přípravné práce (studie, projektová dokumentace) k podání žádosti na financování od státu. Nemá smysl provádět výčet plánovaných akcí, protože po zařazení určité akce do financování přes rozpočet ČR o ní budete všichni v dostatečném předstihu informováni. Věřím, že určitá úsporná opatření, která budeme muset přijmout, pochopíte a s Vaší důvěrou se nám podaří zkvalitnit a vylepšit náš společný život u nás v Krucemburku. Přeji Vám všem jen vše dobré, radost z toho, že jsme hodně zdraví, klukům a mužům bohatou pomlázku (děvčatům a ženám doporučuji ochranu podzádových svalů na Velikonoční pondělí), hodně sluníčka a radosti z hezkých jarních a velikonočních dní. Váš Jiří Havlíček starosta

8 PODĚKOVÁNÍ Vážený pane starosto! Dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci při pořádání Tříkrálové sbírky Ve Vaší obci Krucemburk bylo vybráno celkem Kč. V naší oblasti (působnosti havlíčkobrodské charity) se vybíralo převážně na přístavbu a rekonstrukci hygienického zařízení v Charitním domě pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. Po rekonstrukci bude mít každá ubytovaná matka s dětmi k dispozici vlastní sociální zařízení. Část výtěžku bude použita na zajištění služeb sociální péče, sociálního poradenství a sociální prevence poskytované OCH Havlíčkův Brod. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vstřícnost pracovníků Vašeho úřadu. Bez této pomoci bychom sbírku těžko organizovali. S přáním úspěšného roku 2007 a všeho dobrého za pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod Miroslava Vodrážková koordinátorka TS 2007 SPORTOVNÍ AREÁL OTEVŘEN Pokračování ze str. 1. Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle, bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem za sokolovnou. Bude sloužit příznivcům volejbalu, nohejbalu, házené, malé kopané a florbalu. Tenis se na tomto hřišti hrát nebude, k tomuto účelu jsou dva kurty nad sokolovnou. Po zkušebním provozu (asi 2 měsíce) bude podle zájmu vypracován časový harmonogram. Tento harmonogram, ostatní podmínky a pravidla užívání hřiště budou vyvěšeny na nástěnkách u hřiště a samoobsluhy. Hřiště bude otevřené od 8 do 20 hodin. Podrobnější informace Vám podají správci hřiště Luboš Bříza, Libor Málek a Miroslav Kubový, u něhož si můžete domluvit i aktuální časy pronájmu (tel ). Hřiště se bude i přes nemalé finanční náklady (údržba, čištění) pronajímat zdarma. Uvítáme pomoc jak finanční, tak i fyzickou při údržbě hřiště. Na hřišti je možnost sportovat i nyní, ale nedodělané terénní úpravy nás donutily k opatření: sportovci musí mít připravené přezůvky u vstupní brány (pro případ, kdy míč opustí hrací plochu), aby se nedostala zemina na povrch hřiště. Z těchto důvodů bude posunuto i slavnostní otevření, o němž budete včas informováni. Během měsíce června bude uspořádán turnaj osmi družstev v kopané starších benjamínků pod vedením pana Jiřího Šikla a rodičů. Pořadatel upřesní termín (bude vyvěšen na nástěnce). Na tento turnaj, ale i na ostatní sportovní aktivity jste srdečně zváni. za TJ Sokol Krucemburk Libor Málek ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH Pokračování ze str. 1. Vichřice z 18. na 19. ledna 2007 V době, kdy kolem naší planety neustále krouží velké množství meteorologických družic, nejsou poměrně přesné krátkodobé předpovědi počasí ničím překvapujícím. Když tedy 15. ledna proběhla v médiích zpráva, že území Evropy zasáhne silný vítr, téměř nikdo tomu nevěnoval pozornost. Jarní i podzimní silné větry se opakují každoročně. V úterý a ve středu však tato varování byla upřesněna. Vítr měl údajně dosahovat rychlosti až 160 km/h. Ve čtvrtek ráno toto nebezpečí nabývalo konkrétních rozměrů, neboť vítr o síle orkánu už pustošil západní Evropu. Jak se však tomuto nebezpečí bránit? Na svých domech dotáhneme okna, upevníme nebo odstraníme předměty, které by mohly odlétnout a způsobit škodu, a doufáme, že to nebude tak zlé. V případě lesa můžeme jen doufat. K ránu jsem podle nárazů větru už jen přemýšlel, v kterých porostech budou škody nejvyšší. Hned po rozednění jsem vyrazil do porostů. Nejdříve do Hatí, kde jsem škody očekával nejvyšší. Zde jsem byl ale příjemně překvapen, neboť jsem napočítal jen 18 padlých smrků o objemu asi 30 plm. Horší pohled byl na porosty 4C6 a 4D9, rozdělené pouze linkou, kde jsem odhadl škodu asi po 40 plm v obou porostech. Zde spadla vlivem podmočeného terénu celá stěna paseky vytěžené ve 130letém porostu v r i přesto, že před přímým větrem byla kryta vrškem kopce. Po hrubém prochození ostatních porostů jsem si oddychl. Polom leží sice téměř v každém porostu, ale jde většinou o jednotlivé vývraty a zlomy napadené hnilobou. Po sečtení jsem došel k číslu 220 plm. Při průměrné roční těžbě 800 m 3 se jedná asi o 27 % etátu. Podobně nebo o něco hůř dopadly i okolní majetky. MVDr Radslav Kinský hlásí 41 % etátu ( plm). V současné době je většina polomu v části Košinov již zpracována a prodána nebo připravena k odvozu. Podle vývoje počasí bude veškeré popadané dřevo zpracováno a odvezeno z lesů i přes nepříznivou situaci v dopravě kulatiny do SET Ždírec nejpozději do konce dubna. Dne byl Rozhodnutím Vlády ČR vyhlášen nouzový stav a trval do Kraj Vysočina následně požádal jednotlivé majetky o vyčíslení škod s tím, že postiženým poskytne pomoc. Do dnešního dne však nebylo rozhodnuto, jakým způsobem a zda vůbec bude tato pomoc poskytnuta. Ke zvýšeným přímým nákladům na zpracování a přiblížení dřeva se kromě ztrát na přírůstu v mladších porostech přidává i skutečnost, že je díky okamžitému přetlaku kulatiny očekáván silný pokles cen dřeva u odběratelů. Celková výše kalamity v celé ČR dosáhne podle posledních odhadů uveřejněných v časopisu Lesnická práce asi 9-10 mil. plm dřeva, v celé Evropě pak asi 55 mil. plm, z toho v Německu 20 milionů. V této situaci se znovu otevřela otázka o vhodnosti nebo nevhodnosti pěstování smrku ve středních a nižších polohách. V případě větru o této síle je však tato diskuse zbytečná. Na jedné z nejpostiženějších lesních správ LČR Nové Hrady, kde spadlo asi plm dřeva, což je 530 % průměrné roční těžby (etátu), byly totálně zničeny rozsáhlé porosty ukázkového hospodářství, kde zastoupení dřevin bylo 30 % smrku, 20 % jedle, 20 % buku, 20 % javoru klenu a 10 % přimíšených dřevin. Tím nechci popřít tendenci zavádět listnaté dřeviny a jedle do porostu, tato činnost však musí být prováděna uváženě a smysluplně. Doufám, že tento vítr patřil k posledním anomáliím letošního počasí a že nás čeká mnoho pěkných, klidných dnů nejen k nápravám škod, ale i k dalším činnostem. Jiří Böhm, správce lesů ( plm = m 3 ; etát = množství dřeva povolené k těžbě hospodářským plánem za rok pozn, redakce )

9 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HLÁSÍ Přinášíme informace o trestné a přestupkové činnosti spadající do místní a věcné příslušnosti Obvodního oddělení Policie ČR Chotěboř od do Jde o vybrané informace, v žádném případě se nejedná o všechny události a věci, které řeší zdejší součást PČR. V obci Krucemburk byl kontrolován policejní hlídkou řidič motocyklu zn. Jawa 20 Pionýr. Hlídce nebyl schopen předložit doklad o platné STK a doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; další lustrací bylo zjištěno, že není držitelem řidičského ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ V KRUCEMBURKU V ROCE 2006 V roce 2006 spadlo v Krucemburku celkem 948,1 mm vodních srážek (l mm = 1 litr na m²). Měsíční průměr činil 79 mm. Největší množství srážek za měsíc bylo v srpnu, a sice 229,3 mm, nejmenší v červenci 17,8 mm. Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 7. srpna, a to 80,5 mm. Toho dne byl na řece Doubravě v Bílku vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, tj. stav ohrožení. Od 17. listopadu 2005 do 11. dubna 2006 (toho dne padal v Krucemburku poslední sníh zimy ) napadlo v Krucemburku celkem 233 cm sněhu. Nejvyšší sněhová pokrývka byla ve dnech 12. a 13. března, a sice 86 cm. Množství srážek v jednotlivých měsících: leden 56,0 mm únor 63,9 mm březen 110,2 mm duben 95,4 mm květen 87,8 mm červen 59,1 mm červenec 17,8 mm srpen 229,3 mm září 37,1 mm říjen 58,6 mm listopad 105,5 mm prosinec 27,4 mm Množství sněhu napadlého v jednotlivých měsících: leden 39 cm únor 50 cm březen 44 cm duben 4 cm oprávnění. Případ je zpracováván ve zkráceném přípravném řízení. Z oblasti přestupků bylo řešeno 8 případů. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty. V jednom případě se jednalo o přestupek proti majetku, kdy neznámý pachatel poškodil stavební buňku v objektu sběrných surovin v obci Krucemburk. K vloupání do sklepní kóje došlo v obci Krucemburk. Neznámý pachatel odtud odcizil horské jízdní kolo a čtyři kusy letních pneumatik s litými disky. Celková škoda byla vyčíslena na Kč. K vloupání do prodejny Jednoty došlo v obci Sobiňov. Dosud neznámý pachatel odcizil finanční hotovost, Poslední jarní mráz byl ve dnech 6. a 8. června. V těchto dnech klesla teplota v ranních hodinách slabě pod bod mrazu, avšak stačilo to, aby v některých místech zmrzly brambory. První podzimní mráz přišel 17. října (-2 C) Nejnižší teplota byla naměřena v pondělí ráno 23. ledna, a to -25 C. Dle udání několika občanů byl v Hluboké, na Starém Ransku a na některých místech v Krucemburku toho dne ráno naměřen mráz až -28 C. První letní den byl 26. dubna: toho dne vystoupila teplota na 25 C. První tropický den byl 14. června: toho dne vystoupila teplota na 30 C. Nejteplejším dnem roku byl čtvrtek 27. července, kdy odpolední teplota dosáhla téměř 35 C. Další teplé dny s teplotou téměř 34 C byly 19., 20., 22. a 25. července. V průběhu června a července bylo 25 tropických dnů. Nebyla však žádná tropická noc, neboť teplota v noci vždy klesla pod 20 C. Nejteplejší noci byly ve dnech 21. až 28. července, v těchto dnech klesla noční teplota na 18 C. Vzhledem k teplotám, kterých bylo v letních měsících dosaženo, a také k nezvykle teplému podzimu byl tento rok - dle rozhlasového hlášení dne 31. ledna šestým nejteplejším rokem v Čechách od doby, kdy se provádějí meteorologická měření (tak tomu je od r. 1775, kdy se začalo měřit v pražském Klementinu). Na základě hlášení p. Františka Holase pro meteorologický ústav v Hradci Králové zpracoval Václav Janda, kronikář dobíjecí mobilní kupóny, stravenky a cigarety různých značek. Škoda způsobená poškozením trezoru, dveří a odcizením výše uvedených věcí činí Kč. Ve Ždírci nad Doubravou došlo k odcizení bankomatu České spořitelny. Dosud neznámí pachatelé odcizili celý přístroj i s finanční hotovostí. Případ na místě převzala Skupina kriminální policie a vyšetřování OŘ PČR Havlíčkův Brod. Policejní hlídkou bylo dne v rámci dopravně bezpečnostní akce zkontrolováno celkem 60 řidičů a jejich motorových vozidel. pprap. Věra Mrtková, policejní inspektor OO PČR Chotěboř PŘIPOMÍNKA JANA ZRZAVÉHO V letošním roce uplyne 30 let od úmrtí malíře Jana Zrzavého. V Muzeu knihy v prostorách zámku Dr. Radslava Kinského ve Žďáru nad Sázavou bude instalována výstava Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Pořadatelé výstavy, jimiž jsou Národní muzeum a Společnost Jana Zrzavého, srdečně zvou všechny zájemce o umění na tuto významnou kulturní akci. Na vernisáži, která se bude konat dne 2. května 2007 v hodin, vystoupí Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Krucemburk pod vedením Marty Rejškové. Výstava potrvá do 28. října Na výstavě bude možno zhlédnout množství pozoruhodných a svou nevšední, oduševnělou krásou proslulých knižních ilustrací Jana Zrzavého v kontextu s příslušným literárním textem jednotlivých knižních autorů. Jan Zrzavý se podílel svou ilustrační tvorbou na činnosti mnoha nakladatelství, nejvíce však pracoval pro Aventinum, které začalo zejména ve dvacátých letech minulého století dávat konkrétní podobu vznešenému pojmu krásná kniha. V letošním roce, kdy Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou připomíná 50 let svého trvání, bude tato výstava jedinečnou příležitostí - zvláště pro mládež i celou kulturní veřejnost k tomu, aby si všichni návštěvníci opakovaně uvědomili, jak velký význam má kniha a četba pro bohatost, krásu a důstojnost našeho života. Jaroslava Pecinová, předsedkyně SJZ

10 POZVÁNKA DO MÍSTNÍ KNIHOVNY V KRUCEMBURKU Každý z nás je obklopen sdělovacími prostředky a zábavní technikou přímo v bytech či domech. Nejvíce volného času pravděpodobně trávíme zvláště v zimním období u televizních obrazovek. Avšak často je vypínáme v pozdních hodinách a nejsme zrovna uspokojeni se zhlédnutými programy. Mou snahou je touto cestou Vás upozornit na možnost návštěvy místní knihovny a vypůjčit si některou z mnoha knih. Pro zajímavost: v knihovně je knih a značné množství časopisů. Každý rok se jejich počet zvyšuje dokupováním knih nových, přičemž je snaha, aby měl každý možnost si vybrat podle svého zájmu. Navíc je i velmi dobrá spolupráce s Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě, která nám formou výměnného fondu zapůjčuje 450 knih ročně. Je třeba pochválit a ocenit velkou snahu pracovnic Krajské knihovny za spolupráci. Všechny údaje o knihách, tj. název, jméno autora aj., se ukládají do počítače a bez jejich pomoci by se vše hodně protáhlo. V minulém roce si čtenáři vypůjčili knih, z toho pro dospělé a 722 dětských. Počet stálých čtenářů je 66. Během celého roku 2006 byla návštěvnost v knihovně čtenářů. Ráda konstatuji, že zájem dětí a mládeže v posledním období roste. Pro dospělé je poplatek za vypůjčení knih na celý rok 50 Kč a pro děti 20 Kč. Každý za tento poplatek obdrží na svoje jméno průkazku. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 14 hodin do 18 hodin a je umístěna v přízemí Základní školy v Krucemburku. Pro doplnění uvádím, že v knihovně je možnost použít internet za poplatek 40 Kč/hod. Na závěr bych chtěla vyjádřit přání, aby knihovna rozšířila svůj prostor: bylo by možné lépe uspořádat a rozdělit knihy, krátce posedět při jejich vybírání a hlavně je potřebné více místa u internetu. Věřím, že se to novému starostovi městyse Krucemburk, pod který knihovna spadá, podaří vyřešit. Za knihovnu J. Coufalová CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE? I když letošní zima byla skoupá na sněhovou nadílku, do mateřské školy přesto dorazila v podobě her, obrázků, výrobků a vnitřní výzdoby. Divadlo Úsměv nás potěšilo pohádkami: Máša a medvěd, Muzikantská pohádka, Krakonošův zlatý klíč. Pohádkové tancování s veselými písničkami a pohybem jsme si užili s jihlavskými herci. Pohádkové příběhy na nás čekaly i v kině: Povídání o pejskovi a kočičce, Kuťásek a Kutilka, V čertích službách. Dne a proběhla pravidelná návštěva klinického logopeda dr. Dvořáka, který kontroloval výsledky v nápravě řeči. Před zápisem do 1. třídy základní školy se konala odpoledne schůzka s rodiči předškoláků a zástupci základní školy p. ředitelem J. Šiklem a p. učitelkou budoucích prvňáčků H. Kafkovou budoucí školáčci byli na návštěvě v základní škole, prohlédli si tělocvičnu, šatny, počítačovou učebnu a jídelnu. Žáčci 1. třídy nám předvedli, co všechno se už naučili. Moc se nám tam líbilo. V neděli skupinka dětí obohatila svým kulturním vystoupením Vítání občánků na obecním úřadě. Masopustní veselí začalo už v pondělí , od pondělí do pátku změnilo třídy v pohádku. Proč asi? Protože 1. března byl velký karneval za účasti dětí, rodičů a přátel školy. Přenesli jsme se všichni do pohádky Zlatovláska. Užili jsme si tance, hudby, pohybu, soutěží a bujarého veselí. Síly jsme doplňovali při chutném občerstvení, které připravovaly děti společně se zaměstnanci mateřské školy. Při nedávné kontrole z Okresní hygienické stanice v Havlíčkově Brodě bylo potvrzeno, že kvalita, hodnota i množství podávané stravy plně odpovídají požadavkům zdravé výživy dětí předškolního zařízení. V dostatečném množství je zajišťován pravidelný pitný režim. Tekutiny jsou k dispozici na místě volně přístupném dětem ve všech třídách a záleží na individuální potřebě každého dítěte a jeho schopnosti se buď samo obsloužit, nebo si o ně požádat. Dne proběhl v naší mateřské škole zápis nových dětí. Všichni se společně těšíme na přicházející jaro se sluníčkem a výlety do přírody. kolektiv učitelek MŠ Krucemburk PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET 100 kg = 200 Kč Informace na telefonních číslech: ,

11 CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE? Chcete vědět, kdo z našich žáků ani v novém kalendářním roce ve svém volném čase nezahálí? Velká část žáků se jen v lednu a únoru účastnila mnoha školních, okresních i krajských olympiád. V lednu se Marek Matula z 9.A pochlubil svými znalostmi na dějepisné olympiádě. Do okresního kola matematické olympiády postoupili Hana Kohlová a Miloš Novotný z 9.A a obsadili 8. a 11. místo. Ani na prvním stupni však nezahálejí. Jan Přiklopil z 5. třídy byl za své matematické dovednosti v okresním kole odměněn 3. místem. I budoucím chemikům se daří, v okresním kole chemické olympiády obsadila Hana Kohlová z 9.A výborné 2. místo a postupuje do krajského kola. 31. leden byl významný nejen tím, že žáci dostali pololetní vysvědčení a žáci devátých tříd výstupní hodnocení, ale i tím, že se na naší škole pořádal sportovní den Hurá vysvědčení aneb sportem pro radost. Žáci druhého stupně bruslili na zimním stadionu v Chotěboři a někteří posilovali svaly při chvilkách aerobiku a florbalu. Sportovní den se vydařil a všem se velice líbil. V únoru nás zase velmi potěšili žáci, kteří mají hluboký zájem o jazyky. Do okresních kol olympiád v ČJ, NJ a AJ postoupili tito žáci: Hana Kohlová z 9.A, Denisa Dymáčková ze 7.B a Jitka Říhová z 9.A, Hana Jandová ze 7.A a Miloš Novotný z 9.A. V okresním kole olympiády v NJ se Jitka Říhová a Denisa Dymáčková umístily na vynikajících prvních místech ve svých kategoriích. Stejného úspěchu dosáhli Hana Jandová a Miloš Novotný v okresním kole olympiády v AJ a opět vybojovali první místa. Jitka Říhová postoupila do krajského kola olympiády v NJ a obsadila velmi pěkné 5. místo. Miloše Novotného čeká krajské kolo v měsíci březnu. K české literatuře však mají mnohé naše děti také vřelý vztah. Nejlepší recitátoři z prvního i druhého stupně se radovali z účasti v okrskovém kole recitační soutěže, kde druhé místo v kategorii žáků 6. a 7.tříd obsadila Iveta Josková, v kategorii žáků 8. a 9. tříd byla druhá Jana Těsnohlídková a prvním místem se pyšní Radovan Sobotka z 9.A. Všichni tři budou mít možnost potěšit porotu a posluchače v okresním kole v Ledči nad Sázavou. 12. února přišli budoucí školáčci k zápisu do první třídy. Zapsáno bylo 23 žáků a 3 dětem byl doporučen odklad školní docházky. V přátelské atmosféře děti řešily jednoduché úkoly a domů si odnášely první dojmy ze školy a dárečky od starších dětí. O příjemnou atmosféru tohoto svátečního dne se vedle učitelů postarali i žáci 3. třídy, kteří si pro své budoucí spolužáky připravili krátký zábavný program. Pro potěchu ducha organizuje naše škola pravidelné zájezdy do divadel. Žáci prvního stupně navštívili 6. února divadelní představení Lovci mamutů ve Žďáře nad Sázavou a žáci druhého stupně 22. února divadelní představení Mistr a Markétka v Pardubicích. A ti menší z prvního stupně se 18. ledna pobavili při sledování pásma pohádek v místním kině. Výchova ke zdraví určená žákům 8. třídy proběhla v šestihodinovém cyklu pod vedením zdravotní sestry z nemocnice v Chrudimi. Beseda s kurátorem pro mládež odboru sociálních věcí v Chotěboři p. Kafkou byla určena žákům 7. a 8. tříd, beseda na téma partnerských vztahů proběhla s MUDr. Weberovou v devátých třídách. Od 19. února se žáci 7. ročníků zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Daňkovicích. I přes špatné sněhové podmínky si žáci zalyžovali, zazávodili a strávili týden na čerstvém vzduchu túrami do okolí. Ke sportovním aktivitám patří účast našich žáků na přátelských utkáních ve florbale a volejbale se žáky ZŠ Ždírec n. D. Chlapci ze tříd prohráli utkání ve florbale 16:27. Vzájemné utkání ve volejbale přineslo našim děvčatům vítězství 4:1 a chlapcům prohru 0:5. Čilý ruch panoval v budově naší školy dne 21. února, důvodem bylo konání tradičního dětského karnevalu. S masopustem se s veselou rozloučily děti z prvního stupně, některé doprovázené i rodiči a sourozenci. Ve velké tělocvičně bylo mimořádně rušno. Šedesátka dětí v překrásných kostýmech se však netěšila pouze na tancování, soutěže a sladké odměny, ale také na malé čarování, které si spolu se soutěžemi pro své spolužáky připravila šestice družinových dětí s paní vychovatelkou. Závěr karnevalu patřil tradičně dekorování nejlepších masek. Za ZŠ Krucemburk: Mgr. Chmelařová, Mgr. Josková a Mgr. Polívková Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd ZŠ Krucemburk proběhne 29. června 2007 v 9:00 v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk. Srdečně zveme rodiče žáků. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ráda bych se s Vámi podělila o příjemné zážitky ze zápisu do 1. třídy. Vše bylo velmi pečlivě připraveno a celý zápis probíhal v přátelské atmosféře. Pro rodiče a sourozence budoucích prvňáčků byla připravena čekárna, kde se na videu pouštěly pohádky, děti si zde mohly hrát a kreslit. Předškoláček si šel popovídat s paní učitelkou a potom společně s rodiči navštívil i pana ředitele. Domů si odnesl krásné dárečky vyrobené staršími dětmi, bonbony a přesvědčení, že ve škole se mu bude líbit. Děkujeme za milé přijetí. Iva Bořilová ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘIPRAVUJE OTEVŘENÍ NOVÝCH OBORŮ Pobočka ZUŠ v Krucemburku ve školním roce 2007/2008 plánuje rozšíření výuky o dva nové obory : výtvarný a dramatický. Využijte nabízených možností. Předběžně můžete své děti přihlásit do konce dubna 2007 v budově školy. Paní učitelka M. Rejšková, vedoucí pobočky, Vás očekává každé pondělí, úterý a středu odpoledne. telefon: LOUTKOVÉ DIVADLO Hlavně pro ty nejmenší byly během podzimních a zimních měsíců připraveny loutkové pohádky. V průběhu představení vystoupili čerti, čaroděj, král, princ, obr, skřítek či Kašpárek, s nimiž se mohly děti vždy po představení seznámit v předsálí. Prvním představením byla v měsíci říjnu pohádka O ZAKLETÉM SLUNCI, která měla velmi pěkně vypracovanou scénu plnou slunce a barev a také nově oblečené loutky. Před Vánocemi se uskutečnila pohádka ČERT A KÁČA. Byla podařená, plná efektů a čertovin. Je jen škoda, že se sešlo velmi málo dětí. Na další pohádce JAK KAŠPÁREK ZAŘÍDIL NÁDHERNÉ POČASÍ byla návštěva dětí už vysoká. Děti se mohou ještě těšit na pohádku ; zve je na ni Kašpárek, protože on jako průvodce loutkovým divadlem, i když zrovna nehraje, si vždy najde nějakou skulinku, aby se mohl s dětmi pozdravit. Pak už budou mít loutky prázdniny a budou se těšit na další setkání opět na podzim. Dáša Břeňová

12 HUDEBNÍ SKUPINA DOUBRAVKA V ROCE 2006 V roce 1987 pánové Jaroslav Janáček, Jaroslav Pochop, Miloš Carda a Karel Legát netušili, že položili základ hudební skupiny, která nese jméno Doubravka. V krátkém čase se skupina rozrostla o další zájemce a muzikanty a pro veřejnost se začaly pořádat večery s písničkou. Rostla i návštěvnost, senioři hráli seniorům. Zájem o jejich vystoupení projevili také ve Vojnově Městci, ve Ždírci nad Doubravou i ve Stříbrných Horách, kam pravidelně Doubravka zajíždí. K dobré náladě účastníků přispěly i veselé nápady pro pobavení přítomných. Večery se staly vyhledávané pro chvíle dobré pohody. Kruh přátel Doubravky se rozšířil i do okolí. Dnes se ty stovky účastníků a písniček dají těžko spočítat. Dokladem toho je kronika a fotodokumentace vzorně vedená panem Karlem Legátem. Doubravka je dobrovolná nezisková skupina a má jen jediné - uznání těch, které písnička potěšila. Několik mladších muzikantů bude pokračovat ve stopách seniorů, aby Doubravka v Krucemburku žila dál. Má své zázemí v budově úřadu. V roce 2006 jsme vystoupili pro veřejnost celkem 23x. Za Doubravku Anna Krátká POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI KRUCEMBURK O VELIKONOCÍCH Zelený čtvrtek Horní Studenec: 16:30 hod. Mše svatá na památku večeře Páně Krucemburk: 18:00 hod. Mše svatá na památku večeře Páně Velký pátek Krucemburk: 18:00 hod. Umučení Páně - Velkopáteční obřady Krucemburk: 20:00 hod. Křížová cesta - začátek u hřbitovního kříže, zakončení u Tří křížů Bílá sobota Krucemburk: 19:00 hod. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně Neděle Zmrtvýchvstání Páně Krucemburk: 8:00 hod. Mše svatá, při které zazní Česká velikonoční mše K. Břízy Rozleťte se, zpěvy, vzhůru (Chrámový pěvecký sbor + CHKO) Horní Studenec: 9:30 hod. Mše svatá Vojnův Městec: 11:00 hod. Mše svatá Velikonoční pondělí Krucemburk: 8:00 hod. Mše svatá Horní Studenec: 9:30 hod. Mše svatá Vzkříšení znamená proměnit minulost a povstat ze svých minulých zranění a úzkostí, povstat z hrobu svého smutku a sebelítosti. Vzkříšení znamená věřit, že Bůh může proměnit mou minulost v nový život. Nemusíme všechno dělat sami. Stačí vstoupit do našeho hrobu a důvěřovat Bohu, že On promění můj hrob a vzkřísí to, co je mrtvé a ztuhlé, ukřižované a uvězněné, protože Ježíš Kristus není ztuhlou formou, ale živým vzorem. Kříž víc než cokoliv jiné říká, že Bůh může a musí být viděn ve všech věcech, ale především v těch věcech, které se zdají být hříšné, rozvrácené a tragické. Přeji Vám požehnané Velikonoční svátky. Radost a neustálá naděje z Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem ať v nás zůstávají! P. Gabriel Burdej, správce farnosti AKCE SOKOLOVNA KRUCEMBURK BRUTUS generální sponzor akce pivovar Rychtář a.s ČARODĚJNICE V letošním roce se pálení čarodějnic bude odehrávat v přední části areálu před sokolovnou. Občerstvení zajištěno, včetně pečeného selete a uzených klobás TELEGRAF slaví 30 let. Čeká Vás pyrotechnická show, zpěv v maskách, skupina zde bude natáčet nové klipy DVD. Pivovar Rychtář a.s., generální sponzor akce. Dne byla z důvodu nemoci zpěváka zrušena skupina BARD. Náhradní termín je v jednání. KINO KRUCEMBURK sobota ve hodin čtvrtek v 9.45 hodin sobota v hodin sobota ve hodin DUBEN KVĚTEN sobota SAW III v hodin CESTA DO PRAVĚKU SPLÁCHNUTEJ POTOMCI LIDÍ sobota ve hodin čtvrtek v 9.45 hodin sobota ve hodin ERAGON GHOST RIDER ZAHRADA ŠTĚSTÍ NADOSAH sobota ve hodin OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE Změna programu vyhrazena

13 Z JEDNÁNÍ MÍSTNÍCH ZAHRÁDKÁŘŮ Kalendářní jaro ještě nenastalo, ale na skalkách rozkvétají pravé šafrány, sněženky a talovín se odívá žlutými kvítky. Blíží se k nám jaro, na které jsme se celou zimu těšili. Pod tímto dojmem proběhla dne výroční členská schůze Spolku zahrádkářů Krucemburk. Na programu jednání, jehož se z části zúčastnil i starosta obce, bylo zhodnocení činnosti zahrádkářů za uplynulý rok a projednání úkolů na nastávající období. Z přednesené zprávy bylo zřejmé, že ne vše se dařilo, ale z daných možností byla většina úkolů stanovených minulou výroční schůzí dobře zajištěna. Na jarním setkání zahrádkářů jsme se snažili v diskusi zhodnotit problematiku zahrádkaření v našich podmínkách. Objasnili jsme si i úskalí, které přináší používání chemických prostředků při pěstování ovoce, zeleniny a květin. Byl zajištěn autobusový zájezd do Kroměříže, prohlídky arcibiskupského zámku a přilehlé zahrady o velkosti 64 ha. Celý komplex byl právem zařazen mezi národní kulturní památky a zapsán na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na prodejní výstavě ve Věžkách, kde jsme si mohli zakoupit různé rostliny a zahrádkářské potřeby. Jarní výstava rozkvetlých cibulovin opět zaplnila prostory obecního úřadu. Velký obdiv sklízel široký sortiment rozkvetlých narcisů. Celkové uspořádání výstavy mělo odborný ráz a bylo předmětem časté pochvaly pořadatelům. Škoda, že se nemohla uskutečnit tradiční výstava podzimních květin a ovoce, která byla připravena na září, protože se v zasedací místnosti obecního úřadu konala jiná akce. Jako každý rok bylo zajištěno moštování jádrového ovoce. Využití této možnosti bylo značné, protože loňský rok nepřál sklizni kvalitních plodů. V současné době tvoří základnu zahrádkářů do značné míry starší členové. Při jejich životním jubileu je navštíví zástupci spolku a předají jim malou pozornost. Toto počínání je jubilanty kladně hodnoceno. Většina z nich se podílela na činnosti spolku od jeho založení před více než 40 lety, je tedy při návštěvách na co vzpomínat. Členská základna má v současné době 56 členů. Největším kladem výboru je získávání nových členů. Zahrádkáře, kteří mají zájem o naši činnost, rádi přijmeme do našich řad. Poslední akce se uskutečnila před vánočními svátky. Setkání bylo věnováno ukázce zhotovování vánočních svícnů, adventních věnečků. Pro nastávající rok 2007 byli členové seznámeni s akcemi, které výbor připravuje. Jde o zajištění tradiční jarní a podzimní výstavy květin, na podzim doplněné o zeleninu a ovoce. Přáli bychom si, aby prostory budovy obce byly opět zaplněny krásou a vůní květin, které jsme vypěstovali. Bude uskutečněn zájezd se zahrádkářskou tématikou. Ve spolupráci s obecním úřadem chceme uspořádat vyhodnocení nejlépe upravené zahrádky, rozkvetlého okna, rekreačního koutku včetně fotografické dokumentace. Podle požadavku členů budeme usilovat formou besed o rozšíření zahrádkářských vědomostí. Můžeme uspořádat pokračování přednášky Ing. Frčka, CSc., o pěstování JAKONU, nové kořenové zeleniny, apod. Za předpokladu, že se podaří splnit návrh usnesení členské schůze o provozu moštárny, chceme při přebytku ovoce i nadále moštovat. Je mnoho možností jak zpestřit naši činnost. Hodně však záleží na aktivitě a zájmu našich členů. Na členské schůzi, která skončila v pozdních odpoledních hodinách, bylo stále o čem diskutovat. Přejeme všem členům i všem těm, kteří mají rádi přírodu, mnoho pěstitelských úspěchů. František Daniel člen výboru zahrádkářů TJ SPARTAK STARÉ RANSKO Čas rychle ubíhá, a tak i když se nám zdá, že podzimní část fotbalové sezóny skončila před nedávnem, uběhla zima a blíží se druhá polovina fotbalového ročníku 2006/2007. Všechny oddíly st. přípravka, žáci, dorostenci i muži se svědomitě připravují. Trénují ostošest, zúčastňují se různých turnajů, sehrávají přípravné zápasy. Uvidíme, jak své fyzické síly i získané zkušenosti dokáží zúročit v mistrovských utkáních, která začínají již poslední týden v březnu. Přejeme jim samozřejmě hodně úspěchů. Ale nejen fotbalem jsme v zimě žili. Zorganizovali jsme tři velké akce. V prosinci jsme přivítali Mikuláše, Anděla a čerty, které vedl sám Lucifer. Dětí přišlo také hodně a za podpory diskžokeje jsme prožili krásný večer. V únoru jsme uspořádali sportovní ples. Měl velký úspěch. Příjemnou atmosféru navodila děvčata 9. ročníku ZŠ, která nám zatančila svoji skladbu. Rozcházeli jsme se až v ranních hodinách. Poslední akcí byl dětský karneval. Děti v krásných maskách i s rodiči si zasoutěžily, zatancovaly, odnesly si spoustu sladkostí a jistě i příjemných zážitků. Musíme zde velice poděkovat za sponzorský dar pana ing. Bence, který nám propůjčil sál ve Starém Ransku. Opět se ukázalo, že sál (tzv. kantýna) táhne a lidé se sem rádi chodí bavit. Doufáme, že se tradice sálu nepřeruší. Ještě jednou děkujeme panu ing. Bencovi. Takové bylo naše prožití zimy. Na jaře kromě fotbalu nás čeká pálení čarodějnic; proběhne u kabin a všechny srdečně zveme. Dalšími plánovanými akcemi jsou dětský den a Memoriál J. Večeři. Ale o tom zase příště. Sportu zdar. VV TJ Spartak Staré Ransko INFORMACE Z REDAKCE Vážení občané, jsme velice rádi, že nám zasíláte své příspěvky, které naplňují náš zpravodaj z různých okruhů zájmových činností v našem městyse. Chtěli bychom určit několik pravidel, která nám usnadní práci a Vám čas při tvorbě článků. V první řadě vychází tento zpravodaj proto, aby Vás informoval o práci Vámi zvolených lidí do vedení úřadu městyse. Předkládáme mimo zápisů ze zastupitelstva i zápisy z rady městyse, která má zasedání neveřejná. Každopádně se snažíme o naprosto otevřený, necenzurovaný zpravodaj. Vaše články nám prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu ve včasném termínu uzávěrky a přiložené fotografie v co nejvyšší kvalitě. Velikost a obsah svých článků prosím pečlivě zvažte a pokud možno rozumně zredukujte. Několikastránkové slohy nemůžeme z důvodu omezení stran zpravodaje otisknout. Pokud máte zájem o reklamu v našem zpravodaji, kontaktujte nás prosím na výše uvedeném u a nebo na tel.č Těšíme se na Vaši spolupráci a přejeme Vám Veselé Velikonoce. Roman Dopita šéfredaktor

14 PERUN KLUB Jak jistě mnozí z Vás vědí, existuje v naší obci již několik let sdružení mladých lidí, kteří našli společnou řeč a cestu k tomu, jak trávit svůj volný čas Perun klub. Perun Hluboká již šestý rok hraje futsalovou soutěž v Hlinsku v Čechách. Je to obdoba sálové kopané s odlišnými pravidly.v průběhu několika ročníků se nám střídavě dařilo, ale i naopak. V roce 2004 jsme postoupili do vyšší soutěže a udrželi se zde dva ročníky. Posléze jsme však klesli o soutěž níže do II. třídy Hlinecka. A jak se nám vede letos, je vidět na zatím neúplné tabulce. Rk. Tým Záp Skóre Body 1. Perun Hluboká : Vlastenci Skuteč : Jamaica Hlinsko : Lokomotiva Leštinka : Oflenda Hlinsko : Forza Hlinsko : Jeseter Skuteč : Bratři Prosetín : Norwich Hlinsko : Boca Juniors Holetín : U Karla Hlinsko : Sokol Hlinsko : Předhradí :110 8 DIVADLO ŠTRŮDL SLAVILO ÚSPĚCH Pokračování ze str. 1. Diváci mohli zhlédnout ukázky z her od pana Voskovce a Wericha, Václava Havla, nebo W. Shakespeara. To vše doplňovala báječná dvojice moderátorů Tomáše Trávníčka a Zuzky Staré a sehraný, půl roku zkoušející Mapinův divadelní orchestr. Z důvodu náročnosti příprav na tento galavečer jsme se rozhodli přijmout nabídku starosty Vojnova Městce p. ing. Macka zahrát besídku ještě jednou. A proto bychom Vás rádi prostřednictvím tohoto zpravodaje pozvali na reprízu besídky do sokolovny ve Vojnově Městci dne od 19:00 hodin. Těší se na vás členové divadla Štrůdl.

15 VELIKONOCE Zvyky, pověry a obyčeje, které se udržovaly v Krucemburku a blízkém okolí o ostatcích a Velikonocích na konci 19. a počátkem 20 století (zaznamenané učitelem Václavem Hubatým, jenž učil v Krucemburku v letech , do notýsku, který je uložen v Městském muzeu v Chotěboři) Na ostatky (konec masopustu) má hospodář i hospodyně při muzice vysoko vyskakovat, aby měli hodně dlouhý len. Na ostatky a na Popelečnou středu se nemá prát ani příst, aby krávy nekulhaly. Za těmi páry, které o ostatcích přes půlnoc tancují, tancuje čert. Nápis K+M+B, který zanechali na dveřích tři králové, se musí o ostatcích smazat, aby dobytek nepometal. Když se na ostatky smaží koblihy, smočí se v omastku špička roubíku (dřevěného kolíku), a vážou-li se tím roubíkem o žních snopy, nežerou myši obilí. Dříve o ostatcích vydržovaly muziku v hospodě holky svými penězi. Ve spise se ale uvádí, že muzikanti ještě zcela tento zvyk nezapomněli a chodili ještě k holkám peníze vybírat. Před léty, jak se uvádí ve spise, chodili o masopustním outerý po městečku maškary. Tato pochůzka však měla svoje přesná pravidla a řád, což bylo velmi složité, proto se o tom zmíníme až v dalším roce. Na Škaredou středu chodily zase maškary, ale jinak ustrojené. Na Škaredou-Popelečnou středu chodí si lid zdejší pro popelec, aby nebolela hlava. Na neděli Kýchavnou (jedna z pěti postních nedělí) kdo hodně kýchá, bude hodně zdráv. Prší-li na Smrtnou neděli nebo chumelí, hyne hodně drůbež. Na Smrtnou neděli chodí děvčata po koledě se smrtholkou, tj. se smrčkem, na němž jsou po větvičkách navěšeny vejdumky, na nejvyšší špičce je připevněna panenka a po větvích rozvěšeny bílé a červené fábory. Přitom zpívají koledu a v jejím závěru žádají koledu v podobě peněz. Závěr má tato slova: Otoč se, míšku, hoď nám po penízku, otoč se na koši, hoď nám po groši. Sv. Jiří jede, po věnečku veze nám, nám krucboreckým pannám. Na Květnou neděli nese mládež do kostela ku svěcení kočičky svázané barevnými pentlemi s mašlemi a fábory. Pasáci ovinují svazek kočiček bičem. Béře-li pak tento bič pasák na pastvu, dobytek mu netřečkuje a nerozbíhá se. Posvěcené kočičky se béřou doma do ruky a přetřou se jimi oči z pravé i z levé strany se slovy: Moje zlaté kočičky, aby mě nebolely očičky. Aby byl člověk chráněn před zimnicí, má sníst tři posvěcené kočičky. Nato se svazek kočiček dá za obraz, za kříž, neb se z něj udělají křížky a dají se za okno, aby do stavení neuhodil blesk. Někdy hospodář zapichuje proutek posvěcených kočiček do rohu obilného pole, aby byla chráněna úroda. Na Zelený čtvrtek pojídá se jidáš pomazaný medem, aby nebolelo v krku. Kdo si na ten den namaže medem nohy, toho celý rok had neštípne. Podle staré legendy odlétají na Zelený čtvrtek kostelní zvony do Říma; do sobotního podvečera, tedy do slavnosti Vzkříšení, se nemohlo zvonit. Po tuto dobu nahrazovali chlapci, kteří procházeli městečkem s dřevěnými klapačkami a řehtačkami s velkým rámusem, zvonění. Při vstávání na Velký pátek se má prvně stoupnout na sekyru, aby se po celý rok nedělaly na nohou bolesti, aby se člověk nikdy nesek a také had neštíp. Jiní stoupnouce na sekeru, přetřou ji nohou třikráte od ostří vzhůru. Kdo se na Velký pátek umývá vodou, která stekla od tří pramenů, toho nebudou bolet oči. Na Velký pátek se v kostele čtou pašije a přitom se otevírají poklady hoříce modrým plamínkem. Prší-li na Velký pátek, bude žíznivý celý rok. Na Bílou sobotu dělá se z opalku jidáše křížek, který se strčí za krov, aby bylo stavení chráněno před ohněm. Jiní zastrkují křížek z jidáše do obilí. Kdo si na Bílou sobotu při prvním zvonění umývá obličej, ruce i nohy, tomu se nedělají bradavice a nechytá se ho slunce. Na Boží hod velikonoční žehnají se v kostele mazance a vejce, obojí se pojídá před obědem a podá se i kousek dobytku. Již o Božím hodě navečer se zkoušely na děvčatech pomlázky a říkalo se, že se provádí pruba. O Velikonočním pondělí přicházejí chlapci do stavení vyšvihat děvčata pomlázkou, aby je neštípaly blechy. Za tento rytířský čin dostanou vejce. O pouti jsou však povinni koupit děvčatům marcipán. Ženatí béřou na švihání jalovec nebo sladké dřevo. Odpoledne se švihá pomlázkou dobytek, aby netřečkoval. Hospodář dává v ten den do obilí vejce vařené, aby čarodějnice neměla nad obilím moci. Při muzice o Velikonočním pondělí mají hospodyně hodně sedět, aby měly velikou řepu. Václav Janda, kronikář Úřad městyse Krucemburk Vám přeje Veselé Velikonoce Zpravodaj městyse Krucemburk, vydání 1/2007 Vydává Úřad městyse Krucemburk, Redakční rada: Tomáš Trávníček, Roman Dopita, Jiřina Moravcová, Marie Šillerová, Petr Coufal, Pavel Vomela, Bc. Jiří Havlíček, Jiří Zeman.. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Jiří Zeman., grafická úprava Tomáš Trávníček Registrační značka MK ČR E 17399, příští uzávěrka Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Žďár nad Sázavou.

16 Navštivte naši kancelář v Krucemburku Mikuláše Střely 10, Krucemburk (naproti Jednotě) Otevírací doba čtvrtek až sobota, ostatní dny telefonicky!!! U nás si můžete sjednat pojištění: Automobilu povinné ručení (výhodné ceny), havarijní poj., skla Majetku váš dům, byt, domácnost, garáž, vedl. stavby Životní a úrazové lze odepsat z daní až 12000,- Kč ročně Dětské se spořením a úrazové Penzijní připojištění státní příspěvek až 150,-Kč za měsíc, lze odepsat z daní až 12000,-Kč ročně Cestovní + zavazadla + úraz + poj. odpovědnosti, stornovací poplatky Pojištění podnikatelů movitý a nemovitý majetek, stavby, poj. odpovědnosti Stavební spoření HYPO staveb. Spořitelna Hypotéky od Komerční banky Podílové fondy zhodnocení vašich finančních prostředků Přijďte, rádi poradíme. Pokud nemůžete za námi, přijedeme za Vámi volejte Drahomíra Janáčková Allianz pojišťovna a.s. Tel./fax.: , mobil: , I N T E R N E T Připojení k internetu za 30,-Kč/hod. Pilové pásy na kovy - vysoká kvalita Přijďte, poradíme, svaříme a znovu nabrousíme. Miloslav Janáček Tel./fax: , mobil:

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jiří Kasal

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jiří Kasal Zápis č. 7 / 2007 / 9 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 13.12.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více