Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007"

Transkript

1 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou, oblíbené vyhazování sněhu před našimi domy, ale opak byl pravdou Poprvé jsme si v lednu odpočali od lopat na sníh, od přesolených silnic a sněhových jazyků. Ale matka příroda je mocná čarodějka a místo sněhových závějí nám nadělila vítr, který místy dosahoval až síly orkánu. Lesy v České republice utrpěly mnoho škod a vláda republiky vyhlásila nouzový stav. O našich lesích a průběhu zpracování polomů se dočtete na str. č. 8. Jak už jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem za sokolovnou. Hřiště bude sloužit příznivcům volejbalu, nohejbalu, házené, malé kopané a florbalu. Tenis se na tomto hřišti hrát nebude, k tomuto účelu jsou dva kurty nad sokolovnou Více na straně č.8. DIVADLO ŠTRŮDL SLAVILO ÚSPĚCH Dne 6. ledna jste mohli zhlédnout v naší sokolovně tradiční Novoroční besídku divadla Štrůdl, tentokrát ve velkém stylu. Besídku pod názvem Možná přijde i. navštívilo rekordních 300 diváků. A bylo na co koukat. Už jen jak moderátor besídky na začátku uvedl: Mohli jsme si pro Vás připravit klasické scénky divadla Štrůdl plné humoru, špílců a nekonečně dlouhých pauz a frází, ale řekli jsme si ne! Když divadlo, tak pro všechny a od všech tuzemských a světových dramatiků. Více na straně č.14.

2 POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ, KONEČNÉ TERMÍNY!!! Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás, v souladu s pokynem Ministerstva dopravy ČR, upozornit, že podle 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od do ! V působnosti Městského úřadu v Chotěboři je potřeba do uvedeného termínu vyměnit ještě asi řidičských průkazů! Z tohoto důvodu naléhavě žádáme všechny držitele řidičských průkazů, kterým byly průkazy vydány před , aby požádali o jejich výměnu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže či průtahy ve frontách ke konci roku Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně v naší republice je smyslem této informace dosáhnout rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a předejít Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do stresujícím situacím způsobeným obrovským náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů, jak tomu bylo v nedávné minulosti při kampani vyvolané některými médii. Plynulé výměny a potřebného tempa není možné dosáhnout bez základní znalosti uvedené problematiky a především aktivní spoluúčasti Vás občanů, držitelů řidičských průkazů. Pokud jste výměnu řidičského průkazu dosud neprovedli, doporučujeme Vám, abyste tak učinili bez zbytečných odkladů a zároveň na tuto povinnost upozornili své známé a blízké, neboť řidičské průkazy uplynutím doby stanovené pro jejich výměnu pozbývají platnosti! Žádost musí být podána osobně na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu (Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a silničního hospodářství, evidence řidičů, kancelář č. 406, Ing. Stejskal). Výměna řidičského průkazu je bezplatná, neboť jde o povinnost, kterou stanovil stát. Pokud však došlo ke změnám v osobních údajích, které se zapisují do řidičského průkazu, je nutné zaplatit správní poplatek 50,- Kč v hotovosti. K žádosti je nutné přiložit 1 ks fotografie (rozměr 35 mm x 45 mm), platný doklad totožnosti a původní řidičský průkaz. U osob starších 60 let je nutné doložit platný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Formulář posudku je k dispozici na internetových stránkách nebo na Městském úřadě Chotěboř, odboru dopravy a silničního hospodářství, kancelář č Případné bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle , Ing. Stejskal. Výměna starých řidičských průkazů za řidičské průkazy dle vzoru Evropského společenství probíhá ve třech fázích až do konce roku Níže jsou uvedeny nejpozdější konečné termíny povinných výměn starých řidičských průkazů. Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Ing. Pavel Doležal, Ing. Martin Stejskal Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do Řidičský průkaz vydaný od do Povinná výměna: do

3 PRODEJ JEDNÉ POLOVINY DVOJDOMKU KRUCEMBURK NA VINIČKÁCH Městys Krucemburk nabízí k prodeji jednu polovinu dvojdomku v lokalitě Vinička v ulici Na Viničkách. Stavba se nachází na pozemku o výměře 709 m 2 jižní svah. Zastavěná plocha včetně garáže činí 112 m 2, celková užitková plocha (včetně garáže) je 138 m 2, z toho obytná plocha 76 m 2, navíc využitelné prostory v podkroví a menší sklípek. Domek je realizován formou dřevostavby s vnější povrchovou úpravou stěrkovou fasádou. Městys Krucemburk přistoupil k financování jedné poloviny dvojdomku z důvodů potřeby zahájit výstavbu do konce minulého roku (odstoupil druhý stavebník) s tím, že svůj podíl odprodá v jakémkoli stupni rozestavěnosti. Smlouvou o dílo je zaručeno dovést stavbu do podoby tzv. hrubé stavby. Znamená to, že domek bude mít dokončeny obvodové stěny včetně venkovní povrchové úpravy, osazená okna a pokrytou střechu. Cena domku v této fázi rozestavěnosti činí cca Kč. Dovedení stavby do stavu, kdy uvnitř domku bude zbývat dokončení povrchů podlah a keramické obklady stěn, by mělo přijít celkem na cca Kč; tato cena však může být garantována pouze tehdy, pokud bude celá stavba dokončena v letošním roce. Podrobnější informace k uvedenému domku Vám poskytne na úřadě městyse Krucemburk místostarosta: František Hoke tel OBECNÍ PLES 17. února 2007 se uskutečnil v krucemburské sokolovně VII. obecní ples, který se dle ohlasu Vás občanů líbil a vydařil. Za úspěchem stojí především kapela a hlavně bohatá tombola, kterou celou věnovali naši sponzoři. SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Do obřadní síně Úřadu městyse Krucemburk přišli dne rodiče se svými nově narozenými dětmi. Do nového života je přivítala předsedkyně SPOZ paní Zdena Málková, poté svým milým vystoupením děti z mateřské školky a děvčata z LŠU vše doprovodila zpěvem. Po slavnostním projevu pana starosty obdrželi rodiče z jeho rukou vkladní knížku s částkou 3000 Kč pro své děti a podepsali se do pamětní knihy. ZPRÁVA Z MATRIKY K bylo v obcích Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká přihlášeno k trvalému pobytu celkem 1646 obyvatel, z toho v Krucemburku 1384, na Starém Ransku 203 a v Hluboké 59. Během roku se přihlásilo k trvalému pobytu 41 občanů a z trvalého pobytu se odhlásilo 44 občanů. V Krucemburku se narodilo celkem 14 dětí, z toho 1 dítě na Starém Ransku a 1 dítě v Hluboké. Zemřelo celkem 16 osob, z toho 1 občan na Starém Ransku a 1 občan v Hluboké. V roce 2006 oslavili zlatou svatbu 50 let společného života Antonín a Marie Derflovi a Ladislav a Marie Bouškovi. Vítězové první ceny šek na nákup nábytku za ,-Kč Nebudu provádět výčet sponzorů (ten, kdo byl na plese, si mohl přečíst jejich jména či názvy), abych na někoho nepozapomněl. Každé firmě, podniku, společnosti, podnikateli nebo živnostníkovi, kteří přispěli jakýmkoliv svým darem do tomboly plesu, patří srdečné díky. Vážíme si Vaší spolupráce. V neposlední řadě si dovolím poděkovat všem, kteří zajišťovali nebo pomohli zajistit bezchybný průběh plesu. Ještě jednou Vám všem děkuji. Jiří Havlíček starosta V roce 2006 se dožilo významných životních jubileí : Krucemburk Staré Ransko Hluboká 70 let 10 občanů 1 občan 75 let 10 občanů 3 občané 1 občan 80 let 5 občanů 85 let 4 občané 2 občané 90 let 5 občanů Nejstaršími občany v Krucemburku jsou pan Jindřich Kozel a paní Jaroslava Vašková. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Městský úřad Chotěboř upozorňuje občany na povinnost nahlásit na Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, telefonní číslo , veškeré pálení ohňů, zejména po likvidaci odpadu ze stromů po větrné kalamitě. V informaci je třeba uvést místo pálení, kontaktní zodpovědnou osobu a její telefonní číslo. Monika Doležalová, odbor kanceláře tajemníka

4 DOČKÁME SE INSTALACE KAMENNÉHO ERBU RODU DIETRICHŠTEJNŮ? Staré Ransko a rod Dietrichštejnů Slavný rod Dietrichštejnů, majitel rozsáhlých panství na území Čech a Moravy, přišel na Staré Ransko někdy kolem roku 1623, kdy po bitvě na Bílé hoře vládce Moravy, olomoucký biskup a později kardinál František Dietrichštejn koupil od císaře Ferdinanda II. zámek Polnou s 54 vesnicemi. Mezi nimi bylo i Staré Ransko. V této době dochází také k rozkvětu železných hutí, když kardinál přivedl z Holandska údajně svého hofjuda. Po tomto datu byl Ranecký dvůr zřejmě přestavěn nebo nově vystavěn hlavní objekt dvora. Dalšími postupnými stavebními úpravami došlo k úplnému uzavření čtvercového nádvoří kamennými obytnými i hospodářskými budovami. Hlavní vjezd byl z přilehlé cesty spojující Staré Ransko se Ždírcem nad Doubravou, Pravnovem a později i s Novým Ranskem. Silnice procházela po hrázi Pobočenského rybníka. Ve 20. letech minulého století byla při vjezdu do dvora klenutá kamenná brána a uprostřed byl umístěn kamenný znak rodu Dietrichštejnů, jak je mi známo z vypravování mého praděda Jana Zvolánka, který byl ve slévárně zaměstnán celý život, skoro do 70 let svého života. V pozdějších letech byl vjezd rozšířen a brána nahrazena lehkou stříškou. Při přestavbě brány byl znak uložen do nároží brány a vjezd byl osazen železnými vraty, v pozdější době dřevěnými. Po pozemkové reformě počátkem 20. let 20. století připadl Ranecký dvůr lesnímu družstvu Přibyslav. Špatný stav budov, hlavně hospodářských objektů, vedl lesní družstvo k postavení nového sídla lesní správy a k rozhodnutí zbourat část hospodářských budov dvora, které sloužily kdysi jako kanceláře a byty. Z historických materiálů vybral Petr Coufal V létě roku 2002 byla část hospodářských budov Ranského dvora stržena a terén jejich parcel zplanýrován. Při demoličních pracích byl nárožní, erbem zdobený kámen, který byl v dávných letech umístěn pravděpodobně uprostřed kamenné brány, vyzvednut a prozatímně uložen do objektu lesní správy LDO Přibyslav. Od tohoto data slibuje LDO Přibyslav jeho instalaci na důstojném místě. Zůstává ale pouze u slibů, nepomohly ani dopisy adresované řediteli LDO ing. Svobodovi, které jsem mu zaslal a na které neodpovídá, ani urgence bývalé starostky obce. V dopisu adresovaném obci Krucemburk ze dne slibuje ředitel LDO Přibyslav: V letošním roce se bude v pracích pokračovat opravou plotu okolo zahrady, úpravami terénu před budovou, nátěrem plechové střechy a začištěním odhalené stěny. Tempo prací je odvislé od disponibilních prostředků, které může LDO vkládat do oprav a údržeb. Jak víte, tyto prostředky jsou limitovány a podléhají schválení představenstva. Od této doby uplynuly opět dva roky a od doby demolice objektu pomalu pět let. A tak se ptám, stejně jako mnozí další občané Starého Ranska: Kdy bude mít lesní družstvo dostatek těchto prostředků? Až vytěží další tisíce kubíků cenné dřevní hmoty z Národní přírodní rezervace Staré Ransko? Dočkáme se instalace kamene s erbem a začištění odhalené stěny hospodářských budov Ranského dvora? Myslím si, že péče o dědictví předků by měla být pevně usazena v mysli každého voleného představitele obce. Z tohoto důvodu mimo další dotazy na kulturní památky obce byl vznesen dotaz týkající se kamenného erbu při veřejném zasedání městyse Krucemburk dne Dotaz byl směrován na pana Radomíra Debnára jako zastupitele, občana Starého Ranska a zároveň zaměstnance LDO Přibyslav. Bylo mi odpovězeno, že se jedná o privátní soukromý majetek a já nebudu nařizovat, co, kdy a jak mají udělat. Z jeho slov vyznívá, co si LDO o svěřeném majetku myslí, a také se tak chová. Upozorňuji, že LDO Přibyslav není privátní a soukromý majetek, ale sdružení obcí. Jak zareaguje městys Krucemburk za obec Staré Ransko v LDO Přibyslav jako vlastník 16 podílů za vložený historický majetek 1219,85 ha lesa obce Staré Ransko? Podpoří vysvětlení zastupitele pana Radomíra Debnára? Nabyl jsem toho dojmu z reakce zastupitelstva i představitelů obce. Jsem přesvědčen, že jako občan obce mám právo dle zákona o obcích vyjádřit svůj názor a podávat obci i své návrhy. Petr Coufal A co na to LDO Přibyslav? Zavolali jsme řediteli LDO Přibyslav panu ing. Svobodovi. Sdělil nám, že kámen zdobený erbem byl vyjmutím ze země zachráněn a bude instalován na důstojném místě před budovou po dokončení oprav budovy a okolí. Termín ukončení oprav je vázán na množství prostředků, které do oprav a údržby může LDO vložit. Roman Dopita SDĚLENÍ SOKOLA KRUCEMBURK V období březen duben 2007 bude v areálu sokolovny prováděn odborný zásah při údržbě stromů. Stromy poškozené, nahnilé a ohrožující bezpečnost budou pokáceny a na ostatních dojde k úpravě koruny stromů dle návrhu akreditované společnosti. V uplynulých cca 20 letech nebyla prováděna pravidelná údržba stromů; ty jsou v dnešní době přerostlé a je nutný jejich ořez. TJ Sokol Krucemburk

5 INFORMACE Z RADY č. 1 - dne Rada projednala zajištění zimní údržby následovně: a) vyhrnování sněhu v celém Krucemburku + cyklostezka včetně prostoru firem Elasta-Vestil, Intermont a Polyxena bude zajišťovat Zemědělská a. s. Krucemburk. b) vyhrnování sněhu v Hluboké a ve Starém Ransku bude zajišťovat pan František Janáček z Hluboké. c) pan Václav Dvořák bude zajišťovat vyhrnování chodníků v Krucemburku, posyp a v případě naléhavosti výpomoc s traktorem. Rada projednala a schválila pořádání nejbližších společenských akcí, tj. tradiční ohňostroj v 17 hod. v ceně do ,- Kč a dále Obecní maškarní ples, který je tentokrát naplánován na Rada rozhodla, aby pořadatelskou službu a občerstvení zajistila Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk s tím, že jí bude výtěžek z občerstvení ponechán. Rada požaduje, aby ceník nápojů a občerstvení na tuto akci byl předem předložen Radě ke schválení. Kapelu a provoz sokolovny uhradí městys z výtěžku ze vstupného a z tomboly Místostarosta informoval Radu o rozpracovaných investičních akcích. Jedná se o rekonstrukci ZŠ a přístavbu sociálního zázemí tělocvičny, kde ještě zbývá dokončit přístupový chodník. Práce by měly být hotovy ještě tento týden a následně proběhne kolaudace. Současně probíhá příprava velké investiční akce výstavba splaškové kanalizace na celém území městyse Krucemburk. Toto je akce dlouhodobějšího rázu, nejméně 2-3 roky, a její zahájení je závislé na získání státní dotace. č. 2 - dne Starosta informoval Radu o přijetí funkce předsedy stavební komise panem Lukášem Dohnalem. Jako další členové této komise jsou jmenováni pan Josef Kristl a pan Josef Myška. Předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti byla jmenována paní Zdena Málková, další členové komise budou jmenováni na její první schůzce. Rada projednala návrh na obsazení redakční rady časopisu Domov a doporučuje oslovit následující občany: Břeňová Dagmar, Coufal Petr, Dopita Roman, Moravcová Jiřina, Šillerová Marie, Vomela Pavel a Zeman Jiří. Starosta informoval Radu o jednání ohledně rozšíření Obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj v oblasti neziskových organizací a právnických osob. Organizace a podnikatelé v působnosti městyse Krucemburk budou přizváni k jednání o možnosti vstupu do společnosti. Místostarosta informoval Radu o účasti městyse Krucemburk na výstavbě jedné poloviny dvojdomku v ulici Na Viničkách z finančních zdrojů obce. Tento návrh vzešel z potřeby realizovat stavbu celého dvojdomku ještě v letošním roce (2006). Obec počítá s tím, že bude polovina domku ve vlastnictví obce prodána a převedeno investorství v jakémkoli stupni rozestavěnosti. Stavba bude do konce dubna dovedena pouze do fáze hrubé stavby (dokončená střecha, osazená okna a dveře, nutná povrchová úprava). Pro účel financování výstavby jedné poloviny uvedeného dvojdomku je otevřen úvěr u České spořitelny ve výši Kč. č. 3 - dne Rada projednala cenovou nabídku tiskárny UNIPRES Žďár nad Sázavou na výrobu časopisu Domov. Naše poptávka byla směrována do rozsahu asi 16 stran A4 a nákladu výtisků. Časopis by měl obsahovat přiměřenou část obrazových materiálů s možností barevného provedení. Nabídka, která všechny uvedené požadavky respektuje, vychází v těchto cenách: Při nákladu 800 ks...cena za ks 12,94 Kč + 5% DPH t.j. 13,58 Kč vč. DPH Při nákladu ks...cena za ks 10,54 Kč + 5% DPH t.j. 11,06 Kč vč. DPH Cena při nákladu 800 ks činí celkem Kč, při nákladu ks celkem Kč. Rada schválila zadat výrobu ks časopisu Domov. Rada projednala a schválila výprodej tabulového skla, které zbylo po zrušení bývalého sklenářství. Sklo již bylo nabídnuto několika zpracovatelům, ale nikdo o něj neprojevil vážný zájem. Je zapotřebí upřednostnit výprodej všeho sortimentu současně a nabídnout zajímavou cenu. Nákupní cena skla činila cca ,- Kč, přičemž zásoba skla tloušťky 3 mm činí ,- Kč. č. 4 - dne Rada projednala a schválila rozpočtovou změnu na úhradu víceprací na přístavbě sociálního zázemí tělocvičny ZŠ ve výši ,00 Kč (faktura byla doručena po projednání změn v Zastupitelstvu). Rada navrhuje částku uhradit z rezervy minulého roku. Bude předloženo Zastupitelstvu městyse ke schválení. Starosta informoval radu o jednání s firmou Oregon o postupu při výstavbě dvojdomku na Viničkách. Upozornil především na nedodržení harmonogramu prací uvedeného ve smlouvě o dílo. Pan Veselský (zástupce firmy Oregon) ubezpečoval, že termín dokončení hrubé stavby bude dodržen. K fakturaci bude doložen soupis provedených prací. Starosta sdělil Radě, že vzhledem k malému zájmu o vyhlášený konkurz na ředitelku MŠ, který proběhl na podzim minulého roku, navrhne z důvodů úspory dalších prostředků vynaložených na nový konkurz ředitelku MŠ jmenovat. č. 5 - dne Rada projednala a schválila návrh jmenovat ředitelkou Mateřské školy v Krucemburku doposud zastupující ředitelku paní Martu Mísařovou s platností od Rada projednala žádosti spolků a organizací o finanční příspěvky z rozpočtu městyse na svoji činnost v roce 2007 a schválila rozdělení příspěvků na 1. pololetí tohoto roku s tím, že organizace vyvíjející aktivní činnost (obzvláště v práci s dětmi a mládeží) mohou ve druhé polovině roku požádat o další příspěvek. Schválená výše příspěvku jednotlivým organizacím: Klub filatelistů Krucemburk ,- Kč Tělovýchovná jednota Spartak Staré Ransko ,- Kč Seleziánské hnutí mládeže ,- Kč Český svaz včelařů Chotěboř ,- Kč Šachový oddíl Sokol Krucemburk ,- Kč Základní umělecká škola pobočka Krucemburk ,- Kč Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk ,- Kč Rada schválila zachování Krucemburského jarmarku v již tradičním duchu včetně vystoupení Venkovské kapely ze Žďáru nad Sázavou. Termín konání byl stanoven na pátek

6 Rada projednala žádost firmy Petr Malý Koželužna, s.r.o., o pronájem a následné odkoupení CHČOV a směšovacích nádrží. Rada nemá proti návrhu zásadní připomínky a ukládá starostovi a místostarostovi jednat s firmou o sepsání smlouvy k předložení návrhu vyzvat pana Malého. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA č. 1 - ze dne Zastupitelstvo zvolilo kontrolní výbor: Předseda Jaroslava Pecinová Členové - Jiří Zrzavý, Roman Dopita, Josef Strašil, Ing. Josef Janáček Zastupitelstvo zvolilo finanční výbor: Předseda Ing. František Kujan Členové - Jiřina Moravcová, Radomír Debnár, Karel Losenický, Jaroslav Dohnal Rada projednala žádost vlastníků kulturní památky Červená vila ing. Jana Binka a paní Evy Kolářové o podporu městyse Krucemburk ke získání dotace z fondu kraje Vysočina na opravu zmíněné kulturní památky. Podmínkou pro získání této dotace je 20% účast městyse. Pro tento konkrétní případ se jedná o finanční příspěvek ze strany městyse ,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo tuto částku na podporu udržení únosného stavu této památky ze svého rozpočtu uvolnit Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet městyse Krucemburk na rok 2007 ve výši Kč na straně příjmů i výdajů. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č.5/2006 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních a dalších odpadů. Z výpočtů vychází poplatek pro osobu s trvalým pobytem 393,- Kč za rok. Na návrh rady jako motivace pro třídění odpadů se snižuje tento poplatek na 372,- Kč za rok. Poplatek pro vlastníky rekreačních staveb se navrhuje ve výši 484,- Kč za objekt ročně. Poplatek pro právnické i fyzické osoby podnikající se stanovuje ve výši 1 100,- Kč za jednu sběrnou nádobu za rok. Na tuto službu budou sepsány nové smlouvy. Starosta informoval Zastupitelstvo o zvýšení členského příspěvku ve Svazku obcí Podoubraví ze stávajících 3,- Kč na 5,- Kč na jednoho občana za rok. Toto zvýšení bylo schváleno valnou hromadou SVOP, která se konala dne v Dolním Sokolovci. Starosta informoval Zastupitelstvo o ukončení smluvního vztahu na provádění auditorských služeb společností Systema Audit, a.s. Pardubice, dohodou. Zároveň požádal Krajský úřad o provedení auditu za rok 2006 jejich pracovníky. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem mezi firmou Miloslav Odvárka ODAS Žďár nad Sázavou a městysem Krucemburk pro rok Oproti roku 2006 se jedná o nárůst cca 4 %. Nová cena za odvoz KO stanovena na ,- Kč. Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí půjčky ve výši ,- Kč z rozpočtu městyse Krucemburk Obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj (městys Krucemburk je členem OPS) na realizaci projektu Osvojování schopností. Splatnost půjčky do č. 2 - ze dne Starosta seznámil Zastupitelstvo s obsahem zápisu o výsledku částečné kontroly hospodaření městyse Krucemburk za rok 2006, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina dne Zápis upozorňuje na zjištěné nedostatky a ukládá zástupcům městyse přijmout opatření k jejich nápravě. Zastupitelstvo projednalo nový návrh smlouvy o dílo na ČOV a kanalizaci v Krucemburku předložený pracovní skupinou Zastupitelstva a konzultovaný se zhotovitelem díla a po právnickém posouzení advokátní kanceláří, JUDr. Dobromila Marková, Pardubice. Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dílo v upravené podobě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. č. 3 - ze dne Zastupitelstvo pověřilo radu k provádění rozpočtových změn (ve smyslu zák. 128/2000 Sb. o obcích 102, odst. 2) v období mezi zasedáními Zastupitelstva a stanovilo horní hranici Kč. Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemků v prostoru kalových polí u ČOV za symbolickou cenu s tím, že se koupě bude realizovat v případě úspěšného jednání o dotaci na likvidaci ekologické zátěže (stavba včetně obsahu je v majetku městyse). Zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení na účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok Půjčky se přiznávají ve výši do Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 4%. Půjčku lze použít pouze pro stanovené účely. Žádosti bude přijímat úřad městyse Krucemburk od do Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy o dílo na zhotovení zakázky Rekonstrukce koupelen, WC a instalací v bytových domech č.p. 193 a 345 v ulici Dr. Drbálka. Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy na přeložku vysokého napětí pro vybudování ZTV Vydrbalka (předpokládané náklady Kč). VYSOČINA - NA PROJEKTY PŮJDE VÍCE NEŽ 20 MILIONŮ Na prvním zasedání krajského zastupitelstva v roce 2007, které se konalo v úterý 13. února, projednali zastupitelé celkem 86 bodů. K těm zajímavějším pro veřejnost patřilo zřejmě schvalování celkem osmi grantových programů. Celkem 21 miliónů 850 tisíc korun z krajského rozpočtu na podporu malých podnikatelů, kulturních a sportovních akcí, rozvoje informatizace kraje, zlepšení nakládání s odpady a hospodaření s vodou uvolnili krajští zastupitelé. S přesným obsahem grantových programů Leader Vysočiny 2007 (1,0 mil. korun), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech (4,5 mil. korun), Jednorázové akce 2007 (1,5 mil. korun), Sportoviště 2007 (3,0 mil. korun), Diagnóza památek (0,5 mil. korun), Metropolitní sítě VII 2007 (2,5 mil. korun), Systém sběru a třídění odpadů 2007 (2,35 mil. korun) a Čistá voda (6,5 mil. korun) se zájemci o předkládání projektů mohou seznámit na webových stránkách kraje Vysočina Miloš Vystrčil - hejtman Vysočiny

7 STAROSTA INFORMUJE O SITUACI V NAŠEM MĚSTYSU A CO NÁS ČEKÁ DO BUDOUCNA Vážení spoluobčané! Mnozí z Vás, obyvatel Hluboké, Starého Ranska a Krucemburku, se na mě obracíte s dotazy, jaká je situace obce a co plánujeme do budoucna. Možná by se předešlo mnohým spekulacím a nepodloženým zprávám, které se někdy dozvídám, kdybych Vás o situaci obce informoval dříve. Dovolím si Vás požádat o shovívavost za tuto prodlevu: nechtěl jsem hned v novém vydání zpravodaje Domov na Vás vychrlit stesky, nářky či lamentování v předvánoční době. Mnohé věci bylo nutné napravit hned, na některých pracujeme postupně. Toto číslo zpravodaje vychází v souladu s tiskovým zákonem, tzn. že máme oprávnění vydávat takovouto tiskovinu, což dosud nebylo. Byla vytvořena redakční rada a každý z Vás má možnost prostřednictvím tohoto zpravodaje prezentovat činnost spolku, školy nebo zájmového sdružení. Jediným omezením je to, že příspěvek nesmí mít hanlivý ráz. V minulých obdobích jsme všichni byli ve zpravodaji Domov přesvědčováni o světlých zítřcích obce, krásných podzimech na Vysočině, potřebnosti turistického ruchu a o dosažených úspěších v oblasti kultury. S nikým nechci polemizovat o prospěšnosti či neúčelnosti toho či onoho spolku nebo zájmové činnosti. Je potřebné, chvályhodné a uznáníhodné, když se každý, kdo chce, věnuje svým zálibám a koníčkům, proto nechceme a věřím, že Zastupitelstvo městyse nebude upřednostňovat nebo upozaďovat žádný spolek nebo občanské sdružení. Někdo rád čte, jiný rád sportuje, další rybaří, zahrádkaří nebo se věnuje myslivosti či provozuje jiné zájmové činnosti, které neohrožují zdraví, bezpečnost a majetek ostatních občanů. Naše obec má bohatou historii, které si osobně vážím, ale je potřeba i ze strany obce nějak pomoci s opravami a udržováním památek a dominant obce. Vyzvali jsme všechny pamětníky, historiky a občany, aby své poznatky a zjištění prezentovali v našem zpravodaji. Sešlo se tolik příspěvků, že bohužel ne všechny jsou v tomto čísle otištěny; budou zařazeny do následujícího čísla. Z tohoto je patrné, že máte zájem o obec, její historii i budoucnost, a to mě těší a dává povzbuzení do další práce. Věřte, že nás nečekají lehká období, ale s Vaším pochopením a pomocí se nám jistě podaří věci zvládnout. Ke konci roku 2006 má obec splácet následující úvěry: Kč a Kč u České spořitelny, Kč u Komerční banky a cca Kč do Fondu rozvoje bydlení. Když si vše sečtete, dojdete k číslu, které přesahuje Kč; tyto finance budeme muset splatit v následujících dvou letech, k tomu je ještě nutné připočíst zhruba Kč úroků z úvěrů ročně. Jistě mi každý z Vás dá za pravdu, že se jedná o velkou finanční zátěž, když daňové příjmy obce od finančního úřadu jsou ve výši cca Kč ročně. Důvody užití a účelnost prostředků nebudu rozebírat, protože to jsou prakticky peníze již všechny spotřebované. Obecní majetek, akcie energetiky a plynařů byly rozprodány, finance spotřebovány, ale bohužel podle mého názoru velký efekt není příliš vidět. Teď několik strohých čísel za rok 2006: výdaje obce v celkové výši Kč, příjmy obce v celkové výši Kč, v čemž je započten převod nevyčerpaného úvěru ve výši Kč na dostavbu poloviny dvojdomku na Viničkách (což by stačilo na další článek). Obec hospodařila se ztrátou ve výši Kč. Na začátku roku 2006 na běžném účtu měla obec Kč a na konci účetní (nikoliv faktický) zůstatek Kč. Z této částky jsme v lednu vynaložili (tzn. za rok 2006) více než 20 % na vyplacení odchodného bývalé paní starostce, na dostavbu základní školy Kč, na doplacení projektu kanalizace Kč. Ve skutečnosti je možné počítat s převodem hospodaření do roku 2007 cca Kč. Tato čísla jsou předběžná a podléhají schválení zastupitelstvem a prověření auditem, ale velkých změn nebude. V letošním roce plánujeme provedení rekonstrukce vody, odpadů a nutné úpravy elektroinstalace v koupelnách a kuchyních v bytových domech v ulici Dr. Drbálka čp. 193 a 345. Zahájení výstavby 17 rodinných domů v lokalitě na Hlubocké ulici (Vydrbalka) bude s největší pravděpodobností pozdrženo, protože prakticky za uplynulý více než rok a půl nebyly provedeny a zajištěny činnosti spojené s vybudováním technické infrastruktury (voda, plyn, elektrika, kanalizace a komunikace), vyjma vykoupení pozemků (byly nakupovány z úvěru). Na přelomu roku jsme uzavřeli smlouvu s Pozemkovým fondem na převod státních pozemků a po zapsaní na list vlastnický obce zahájili řízení o vyjmutí z půdního fondu (pozemky jsou vyjmuty z půdního fondu). Bohužel liknavostí předchozího vedení obce zůstal nevyřešený jeden pozemek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v trase vodovodního řádu do této lokality a tím je zdrženo ukončení územního řízení a následné zahájení stavebního řízení. Protože tuto činnost nelze prakticky do (poslední termín podání žádosti) stihnout, nebudeme moci požádat o státní dotaci na financování výstavby infrastruktury. Pozemky v průmyslové zóně byly vykoupeny zhruba z jedné třetiny, ale nejdůležitější pozemky pod budoucí komunikací od družstva na raneckou silnici vykoupeny nejsou. Mnohé akce byly zahájeny, ale skoro nic nebylo dokončeno v plánovaném termínu, vyjma optimalizace ČOV. Pro letošní rok bude nejdůležitější zahájení výstavby splaškové kanalizace (její dokončení se plánuje v roce 2009); tato akce mimochodem nebyla zajištěna financováním ze státního rozpočtu, a proto potřebné podklady musely být předělány a zpracovávány v předvánočním období a ve dnech mezi Vánocemi a Novým rokem, protože nové podklady jsme museli předložit na příslušné ministerstvo hned začátkem roku Za tuto náročnou činnost a zpracovávání podkladů patří všem zaměstnancům (všem paním) uznání a poděkování. Pro roky následující jsme zahájili nutné přípravné práce (studie, projektová dokumentace) k podání žádosti na financování od státu. Nemá smysl provádět výčet plánovaných akcí, protože po zařazení určité akce do financování přes rozpočet ČR o ní budete všichni v dostatečném předstihu informováni. Věřím, že určitá úsporná opatření, která budeme muset přijmout, pochopíte a s Vaší důvěrou se nám podaří zkvalitnit a vylepšit náš společný život u nás v Krucemburku. Přeji Vám všem jen vše dobré, radost z toho, že jsme hodně zdraví, klukům a mužům bohatou pomlázku (děvčatům a ženám doporučuji ochranu podzádových svalů na Velikonoční pondělí), hodně sluníčka a radosti z hezkých jarních a velikonočních dní. Váš Jiří Havlíček starosta

8 PODĚKOVÁNÍ Vážený pane starosto! Dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci při pořádání Tříkrálové sbírky Ve Vaší obci Krucemburk bylo vybráno celkem Kč. V naší oblasti (působnosti havlíčkobrodské charity) se vybíralo převážně na přístavbu a rekonstrukci hygienického zařízení v Charitním domě pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. Po rekonstrukci bude mít každá ubytovaná matka s dětmi k dispozici vlastní sociální zařízení. Část výtěžku bude použita na zajištění služeb sociální péče, sociálního poradenství a sociální prevence poskytované OCH Havlíčkův Brod. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vstřícnost pracovníků Vašeho úřadu. Bez této pomoci bychom sbírku těžko organizovali. S přáním úspěšného roku 2007 a všeho dobrého za pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod Miroslava Vodrážková koordinátorka TS 2007 SPORTOVNÍ AREÁL OTEVŘEN Pokračování ze str. 1. Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle, bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem za sokolovnou. Bude sloužit příznivcům volejbalu, nohejbalu, házené, malé kopané a florbalu. Tenis se na tomto hřišti hrát nebude, k tomuto účelu jsou dva kurty nad sokolovnou. Po zkušebním provozu (asi 2 měsíce) bude podle zájmu vypracován časový harmonogram. Tento harmonogram, ostatní podmínky a pravidla užívání hřiště budou vyvěšeny na nástěnkách u hřiště a samoobsluhy. Hřiště bude otevřené od 8 do 20 hodin. Podrobnější informace Vám podají správci hřiště Luboš Bříza, Libor Málek a Miroslav Kubový, u něhož si můžete domluvit i aktuální časy pronájmu (tel ). Hřiště se bude i přes nemalé finanční náklady (údržba, čištění) pronajímat zdarma. Uvítáme pomoc jak finanční, tak i fyzickou při údržbě hřiště. Na hřišti je možnost sportovat i nyní, ale nedodělané terénní úpravy nás donutily k opatření: sportovci musí mít připravené přezůvky u vstupní brány (pro případ, kdy míč opustí hrací plochu), aby se nedostala zemina na povrch hřiště. Z těchto důvodů bude posunuto i slavnostní otevření, o němž budete včas informováni. Během měsíce června bude uspořádán turnaj osmi družstev v kopané starších benjamínků pod vedením pana Jiřího Šikla a rodičů. Pořadatel upřesní termín (bude vyvěšen na nástěnce). Na tento turnaj, ale i na ostatní sportovní aktivity jste srdečně zváni. za TJ Sokol Krucemburk Libor Málek ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH Pokračování ze str. 1. Vichřice z 18. na 19. ledna 2007 V době, kdy kolem naší planety neustále krouží velké množství meteorologických družic, nejsou poměrně přesné krátkodobé předpovědi počasí ničím překvapujícím. Když tedy 15. ledna proběhla v médiích zpráva, že území Evropy zasáhne silný vítr, téměř nikdo tomu nevěnoval pozornost. Jarní i podzimní silné větry se opakují každoročně. V úterý a ve středu však tato varování byla upřesněna. Vítr měl údajně dosahovat rychlosti až 160 km/h. Ve čtvrtek ráno toto nebezpečí nabývalo konkrétních rozměrů, neboť vítr o síle orkánu už pustošil západní Evropu. Jak se však tomuto nebezpečí bránit? Na svých domech dotáhneme okna, upevníme nebo odstraníme předměty, které by mohly odlétnout a způsobit škodu, a doufáme, že to nebude tak zlé. V případě lesa můžeme jen doufat. K ránu jsem podle nárazů větru už jen přemýšlel, v kterých porostech budou škody nejvyšší. Hned po rozednění jsem vyrazil do porostů. Nejdříve do Hatí, kde jsem škody očekával nejvyšší. Zde jsem byl ale příjemně překvapen, neboť jsem napočítal jen 18 padlých smrků o objemu asi 30 plm. Horší pohled byl na porosty 4C6 a 4D9, rozdělené pouze linkou, kde jsem odhadl škodu asi po 40 plm v obou porostech. Zde spadla vlivem podmočeného terénu celá stěna paseky vytěžené ve 130letém porostu v r i přesto, že před přímým větrem byla kryta vrškem kopce. Po hrubém prochození ostatních porostů jsem si oddychl. Polom leží sice téměř v každém porostu, ale jde většinou o jednotlivé vývraty a zlomy napadené hnilobou. Po sečtení jsem došel k číslu 220 plm. Při průměrné roční těžbě 800 m 3 se jedná asi o 27 % etátu. Podobně nebo o něco hůř dopadly i okolní majetky. MVDr Radslav Kinský hlásí 41 % etátu ( plm). V současné době je většina polomu v části Košinov již zpracována a prodána nebo připravena k odvozu. Podle vývoje počasí bude veškeré popadané dřevo zpracováno a odvezeno z lesů i přes nepříznivou situaci v dopravě kulatiny do SET Ždírec nejpozději do konce dubna. Dne byl Rozhodnutím Vlády ČR vyhlášen nouzový stav a trval do Kraj Vysočina následně požádal jednotlivé majetky o vyčíslení škod s tím, že postiženým poskytne pomoc. Do dnešního dne však nebylo rozhodnuto, jakým způsobem a zda vůbec bude tato pomoc poskytnuta. Ke zvýšeným přímým nákladům na zpracování a přiblížení dřeva se kromě ztrát na přírůstu v mladších porostech přidává i skutečnost, že je díky okamžitému přetlaku kulatiny očekáván silný pokles cen dřeva u odběratelů. Celková výše kalamity v celé ČR dosáhne podle posledních odhadů uveřejněných v časopisu Lesnická práce asi 9-10 mil. plm dřeva, v celé Evropě pak asi 55 mil. plm, z toho v Německu 20 milionů. V této situaci se znovu otevřela otázka o vhodnosti nebo nevhodnosti pěstování smrku ve středních a nižších polohách. V případě větru o této síle je však tato diskuse zbytečná. Na jedné z nejpostiženějších lesních správ LČR Nové Hrady, kde spadlo asi plm dřeva, což je 530 % průměrné roční těžby (etátu), byly totálně zničeny rozsáhlé porosty ukázkového hospodářství, kde zastoupení dřevin bylo 30 % smrku, 20 % jedle, 20 % buku, 20 % javoru klenu a 10 % přimíšených dřevin. Tím nechci popřít tendenci zavádět listnaté dřeviny a jedle do porostu, tato činnost však musí být prováděna uváženě a smysluplně. Doufám, že tento vítr patřil k posledním anomáliím letošního počasí a že nás čeká mnoho pěkných, klidných dnů nejen k nápravám škod, ale i k dalším činnostem. Jiří Böhm, správce lesů ( plm = m 3 ; etát = množství dřeva povolené k těžbě hospodářským plánem za rok pozn, redakce )

9 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HLÁSÍ Přinášíme informace o trestné a přestupkové činnosti spadající do místní a věcné příslušnosti Obvodního oddělení Policie ČR Chotěboř od do Jde o vybrané informace, v žádném případě se nejedná o všechny události a věci, které řeší zdejší součást PČR. V obci Krucemburk byl kontrolován policejní hlídkou řidič motocyklu zn. Jawa 20 Pionýr. Hlídce nebyl schopen předložit doklad o platné STK a doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; další lustrací bylo zjištěno, že není držitelem řidičského ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ V KRUCEMBURKU V ROCE 2006 V roce 2006 spadlo v Krucemburku celkem 948,1 mm vodních srážek (l mm = 1 litr na m²). Měsíční průměr činil 79 mm. Největší množství srážek za měsíc bylo v srpnu, a sice 229,3 mm, nejmenší v červenci 17,8 mm. Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 7. srpna, a to 80,5 mm. Toho dne byl na řece Doubravě v Bílku vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, tj. stav ohrožení. Od 17. listopadu 2005 do 11. dubna 2006 (toho dne padal v Krucemburku poslední sníh zimy ) napadlo v Krucemburku celkem 233 cm sněhu. Nejvyšší sněhová pokrývka byla ve dnech 12. a 13. března, a sice 86 cm. Množství srážek v jednotlivých měsících: leden 56,0 mm únor 63,9 mm březen 110,2 mm duben 95,4 mm květen 87,8 mm červen 59,1 mm červenec 17,8 mm srpen 229,3 mm září 37,1 mm říjen 58,6 mm listopad 105,5 mm prosinec 27,4 mm Množství sněhu napadlého v jednotlivých měsících: leden 39 cm únor 50 cm březen 44 cm duben 4 cm oprávnění. Případ je zpracováván ve zkráceném přípravném řízení. Z oblasti přestupků bylo řešeno 8 případů. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty. V jednom případě se jednalo o přestupek proti majetku, kdy neznámý pachatel poškodil stavební buňku v objektu sběrných surovin v obci Krucemburk. K vloupání do sklepní kóje došlo v obci Krucemburk. Neznámý pachatel odtud odcizil horské jízdní kolo a čtyři kusy letních pneumatik s litými disky. Celková škoda byla vyčíslena na Kč. K vloupání do prodejny Jednoty došlo v obci Sobiňov. Dosud neznámý pachatel odcizil finanční hotovost, Poslední jarní mráz byl ve dnech 6. a 8. června. V těchto dnech klesla teplota v ranních hodinách slabě pod bod mrazu, avšak stačilo to, aby v některých místech zmrzly brambory. První podzimní mráz přišel 17. října (-2 C) Nejnižší teplota byla naměřena v pondělí ráno 23. ledna, a to -25 C. Dle udání několika občanů byl v Hluboké, na Starém Ransku a na některých místech v Krucemburku toho dne ráno naměřen mráz až -28 C. První letní den byl 26. dubna: toho dne vystoupila teplota na 25 C. První tropický den byl 14. června: toho dne vystoupila teplota na 30 C. Nejteplejším dnem roku byl čtvrtek 27. července, kdy odpolední teplota dosáhla téměř 35 C. Další teplé dny s teplotou téměř 34 C byly 19., 20., 22. a 25. července. V průběhu června a července bylo 25 tropických dnů. Nebyla však žádná tropická noc, neboť teplota v noci vždy klesla pod 20 C. Nejteplejší noci byly ve dnech 21. až 28. července, v těchto dnech klesla noční teplota na 18 C. Vzhledem k teplotám, kterých bylo v letních měsících dosaženo, a také k nezvykle teplému podzimu byl tento rok - dle rozhlasového hlášení dne 31. ledna šestým nejteplejším rokem v Čechách od doby, kdy se provádějí meteorologická měření (tak tomu je od r. 1775, kdy se začalo měřit v pražském Klementinu). Na základě hlášení p. Františka Holase pro meteorologický ústav v Hradci Králové zpracoval Václav Janda, kronikář dobíjecí mobilní kupóny, stravenky a cigarety různých značek. Škoda způsobená poškozením trezoru, dveří a odcizením výše uvedených věcí činí Kč. Ve Ždírci nad Doubravou došlo k odcizení bankomatu České spořitelny. Dosud neznámí pachatelé odcizili celý přístroj i s finanční hotovostí. Případ na místě převzala Skupina kriminální policie a vyšetřování OŘ PČR Havlíčkův Brod. Policejní hlídkou bylo dne v rámci dopravně bezpečnostní akce zkontrolováno celkem 60 řidičů a jejich motorových vozidel. pprap. Věra Mrtková, policejní inspektor OO PČR Chotěboř PŘIPOMÍNKA JANA ZRZAVÉHO V letošním roce uplyne 30 let od úmrtí malíře Jana Zrzavého. V Muzeu knihy v prostorách zámku Dr. Radslava Kinského ve Žďáru nad Sázavou bude instalována výstava Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Pořadatelé výstavy, jimiž jsou Národní muzeum a Společnost Jana Zrzavého, srdečně zvou všechny zájemce o umění na tuto významnou kulturní akci. Na vernisáži, která se bude konat dne 2. května 2007 v hodin, vystoupí Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Krucemburk pod vedením Marty Rejškové. Výstava potrvá do 28. října Na výstavě bude možno zhlédnout množství pozoruhodných a svou nevšední, oduševnělou krásou proslulých knižních ilustrací Jana Zrzavého v kontextu s příslušným literárním textem jednotlivých knižních autorů. Jan Zrzavý se podílel svou ilustrační tvorbou na činnosti mnoha nakladatelství, nejvíce však pracoval pro Aventinum, které začalo zejména ve dvacátých letech minulého století dávat konkrétní podobu vznešenému pojmu krásná kniha. V letošním roce, kdy Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou připomíná 50 let svého trvání, bude tato výstava jedinečnou příležitostí - zvláště pro mládež i celou kulturní veřejnost k tomu, aby si všichni návštěvníci opakovaně uvědomili, jak velký význam má kniha a četba pro bohatost, krásu a důstojnost našeho života. Jaroslava Pecinová, předsedkyně SJZ

10 POZVÁNKA DO MÍSTNÍ KNIHOVNY V KRUCEMBURKU Každý z nás je obklopen sdělovacími prostředky a zábavní technikou přímo v bytech či domech. Nejvíce volného času pravděpodobně trávíme zvláště v zimním období u televizních obrazovek. Avšak často je vypínáme v pozdních hodinách a nejsme zrovna uspokojeni se zhlédnutými programy. Mou snahou je touto cestou Vás upozornit na možnost návštěvy místní knihovny a vypůjčit si některou z mnoha knih. Pro zajímavost: v knihovně je knih a značné množství časopisů. Každý rok se jejich počet zvyšuje dokupováním knih nových, přičemž je snaha, aby měl každý možnost si vybrat podle svého zájmu. Navíc je i velmi dobrá spolupráce s Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě, která nám formou výměnného fondu zapůjčuje 450 knih ročně. Je třeba pochválit a ocenit velkou snahu pracovnic Krajské knihovny za spolupráci. Všechny údaje o knihách, tj. název, jméno autora aj., se ukládají do počítače a bez jejich pomoci by se vše hodně protáhlo. V minulém roce si čtenáři vypůjčili knih, z toho pro dospělé a 722 dětských. Počet stálých čtenářů je 66. Během celého roku 2006 byla návštěvnost v knihovně čtenářů. Ráda konstatuji, že zájem dětí a mládeže v posledním období roste. Pro dospělé je poplatek za vypůjčení knih na celý rok 50 Kč a pro děti 20 Kč. Každý za tento poplatek obdrží na svoje jméno průkazku. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 14 hodin do 18 hodin a je umístěna v přízemí Základní školy v Krucemburku. Pro doplnění uvádím, že v knihovně je možnost použít internet za poplatek 40 Kč/hod. Na závěr bych chtěla vyjádřit přání, aby knihovna rozšířila svůj prostor: bylo by možné lépe uspořádat a rozdělit knihy, krátce posedět při jejich vybírání a hlavně je potřebné více místa u internetu. Věřím, že se to novému starostovi městyse Krucemburk, pod který knihovna spadá, podaří vyřešit. Za knihovnu J. Coufalová CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE? I když letošní zima byla skoupá na sněhovou nadílku, do mateřské školy přesto dorazila v podobě her, obrázků, výrobků a vnitřní výzdoby. Divadlo Úsměv nás potěšilo pohádkami: Máša a medvěd, Muzikantská pohádka, Krakonošův zlatý klíč. Pohádkové tancování s veselými písničkami a pohybem jsme si užili s jihlavskými herci. Pohádkové příběhy na nás čekaly i v kině: Povídání o pejskovi a kočičce, Kuťásek a Kutilka, V čertích službách. Dne a proběhla pravidelná návštěva klinického logopeda dr. Dvořáka, který kontroloval výsledky v nápravě řeči. Před zápisem do 1. třídy základní školy se konala odpoledne schůzka s rodiči předškoláků a zástupci základní školy p. ředitelem J. Šiklem a p. učitelkou budoucích prvňáčků H. Kafkovou budoucí školáčci byli na návštěvě v základní škole, prohlédli si tělocvičnu, šatny, počítačovou učebnu a jídelnu. Žáčci 1. třídy nám předvedli, co všechno se už naučili. Moc se nám tam líbilo. V neděli skupinka dětí obohatila svým kulturním vystoupením Vítání občánků na obecním úřadě. Masopustní veselí začalo už v pondělí , od pondělí do pátku změnilo třídy v pohádku. Proč asi? Protože 1. března byl velký karneval za účasti dětí, rodičů a přátel školy. Přenesli jsme se všichni do pohádky Zlatovláska. Užili jsme si tance, hudby, pohybu, soutěží a bujarého veselí. Síly jsme doplňovali při chutném občerstvení, které připravovaly děti společně se zaměstnanci mateřské školy. Při nedávné kontrole z Okresní hygienické stanice v Havlíčkově Brodě bylo potvrzeno, že kvalita, hodnota i množství podávané stravy plně odpovídají požadavkům zdravé výživy dětí předškolního zařízení. V dostatečném množství je zajišťován pravidelný pitný režim. Tekutiny jsou k dispozici na místě volně přístupném dětem ve všech třídách a záleží na individuální potřebě každého dítěte a jeho schopnosti se buď samo obsloužit, nebo si o ně požádat. Dne proběhl v naší mateřské škole zápis nových dětí. Všichni se společně těšíme na přicházející jaro se sluníčkem a výlety do přírody. kolektiv učitelek MŠ Krucemburk PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET 100 kg = 200 Kč Informace na telefonních číslech: ,

11 CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE? Chcete vědět, kdo z našich žáků ani v novém kalendářním roce ve svém volném čase nezahálí? Velká část žáků se jen v lednu a únoru účastnila mnoha školních, okresních i krajských olympiád. V lednu se Marek Matula z 9.A pochlubil svými znalostmi na dějepisné olympiádě. Do okresního kola matematické olympiády postoupili Hana Kohlová a Miloš Novotný z 9.A a obsadili 8. a 11. místo. Ani na prvním stupni však nezahálejí. Jan Přiklopil z 5. třídy byl za své matematické dovednosti v okresním kole odměněn 3. místem. I budoucím chemikům se daří, v okresním kole chemické olympiády obsadila Hana Kohlová z 9.A výborné 2. místo a postupuje do krajského kola. 31. leden byl významný nejen tím, že žáci dostali pololetní vysvědčení a žáci devátých tříd výstupní hodnocení, ale i tím, že se na naší škole pořádal sportovní den Hurá vysvědčení aneb sportem pro radost. Žáci druhého stupně bruslili na zimním stadionu v Chotěboři a někteří posilovali svaly při chvilkách aerobiku a florbalu. Sportovní den se vydařil a všem se velice líbil. V únoru nás zase velmi potěšili žáci, kteří mají hluboký zájem o jazyky. Do okresních kol olympiád v ČJ, NJ a AJ postoupili tito žáci: Hana Kohlová z 9.A, Denisa Dymáčková ze 7.B a Jitka Říhová z 9.A, Hana Jandová ze 7.A a Miloš Novotný z 9.A. V okresním kole olympiády v NJ se Jitka Říhová a Denisa Dymáčková umístily na vynikajících prvních místech ve svých kategoriích. Stejného úspěchu dosáhli Hana Jandová a Miloš Novotný v okresním kole olympiády v AJ a opět vybojovali první místa. Jitka Říhová postoupila do krajského kola olympiády v NJ a obsadila velmi pěkné 5. místo. Miloše Novotného čeká krajské kolo v měsíci březnu. K české literatuře však mají mnohé naše děti také vřelý vztah. Nejlepší recitátoři z prvního i druhého stupně se radovali z účasti v okrskovém kole recitační soutěže, kde druhé místo v kategorii žáků 6. a 7.tříd obsadila Iveta Josková, v kategorii žáků 8. a 9. tříd byla druhá Jana Těsnohlídková a prvním místem se pyšní Radovan Sobotka z 9.A. Všichni tři budou mít možnost potěšit porotu a posluchače v okresním kole v Ledči nad Sázavou. 12. února přišli budoucí školáčci k zápisu do první třídy. Zapsáno bylo 23 žáků a 3 dětem byl doporučen odklad školní docházky. V přátelské atmosféře děti řešily jednoduché úkoly a domů si odnášely první dojmy ze školy a dárečky od starších dětí. O příjemnou atmosféru tohoto svátečního dne se vedle učitelů postarali i žáci 3. třídy, kteří si pro své budoucí spolužáky připravili krátký zábavný program. Pro potěchu ducha organizuje naše škola pravidelné zájezdy do divadel. Žáci prvního stupně navštívili 6. února divadelní představení Lovci mamutů ve Žďáře nad Sázavou a žáci druhého stupně 22. února divadelní představení Mistr a Markétka v Pardubicích. A ti menší z prvního stupně se 18. ledna pobavili při sledování pásma pohádek v místním kině. Výchova ke zdraví určená žákům 8. třídy proběhla v šestihodinovém cyklu pod vedením zdravotní sestry z nemocnice v Chrudimi. Beseda s kurátorem pro mládež odboru sociálních věcí v Chotěboři p. Kafkou byla určena žákům 7. a 8. tříd, beseda na téma partnerských vztahů proběhla s MUDr. Weberovou v devátých třídách. Od 19. února se žáci 7. ročníků zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Daňkovicích. I přes špatné sněhové podmínky si žáci zalyžovali, zazávodili a strávili týden na čerstvém vzduchu túrami do okolí. Ke sportovním aktivitám patří účast našich žáků na přátelských utkáních ve florbale a volejbale se žáky ZŠ Ždírec n. D. Chlapci ze tříd prohráli utkání ve florbale 16:27. Vzájemné utkání ve volejbale přineslo našim děvčatům vítězství 4:1 a chlapcům prohru 0:5. Čilý ruch panoval v budově naší školy dne 21. února, důvodem bylo konání tradičního dětského karnevalu. S masopustem se s veselou rozloučily děti z prvního stupně, některé doprovázené i rodiči a sourozenci. Ve velké tělocvičně bylo mimořádně rušno. Šedesátka dětí v překrásných kostýmech se však netěšila pouze na tancování, soutěže a sladké odměny, ale také na malé čarování, které si spolu se soutěžemi pro své spolužáky připravila šestice družinových dětí s paní vychovatelkou. Závěr karnevalu patřil tradičně dekorování nejlepších masek. Za ZŠ Krucemburk: Mgr. Chmelařová, Mgr. Josková a Mgr. Polívková Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd ZŠ Krucemburk proběhne 29. června 2007 v 9:00 v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk. Srdečně zveme rodiče žáků. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ráda bych se s Vámi podělila o příjemné zážitky ze zápisu do 1. třídy. Vše bylo velmi pečlivě připraveno a celý zápis probíhal v přátelské atmosféře. Pro rodiče a sourozence budoucích prvňáčků byla připravena čekárna, kde se na videu pouštěly pohádky, děti si zde mohly hrát a kreslit. Předškoláček si šel popovídat s paní učitelkou a potom společně s rodiči navštívil i pana ředitele. Domů si odnesl krásné dárečky vyrobené staršími dětmi, bonbony a přesvědčení, že ve škole se mu bude líbit. Děkujeme za milé přijetí. Iva Bořilová ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘIPRAVUJE OTEVŘENÍ NOVÝCH OBORŮ Pobočka ZUŠ v Krucemburku ve školním roce 2007/2008 plánuje rozšíření výuky o dva nové obory : výtvarný a dramatický. Využijte nabízených možností. Předběžně můžete své děti přihlásit do konce dubna 2007 v budově školy. Paní učitelka M. Rejšková, vedoucí pobočky, Vás očekává každé pondělí, úterý a středu odpoledne. telefon: LOUTKOVÉ DIVADLO Hlavně pro ty nejmenší byly během podzimních a zimních měsíců připraveny loutkové pohádky. V průběhu představení vystoupili čerti, čaroděj, král, princ, obr, skřítek či Kašpárek, s nimiž se mohly děti vždy po představení seznámit v předsálí. Prvním představením byla v měsíci říjnu pohádka O ZAKLETÉM SLUNCI, která měla velmi pěkně vypracovanou scénu plnou slunce a barev a také nově oblečené loutky. Před Vánocemi se uskutečnila pohádka ČERT A KÁČA. Byla podařená, plná efektů a čertovin. Je jen škoda, že se sešlo velmi málo dětí. Na další pohádce JAK KAŠPÁREK ZAŘÍDIL NÁDHERNÉ POČASÍ byla návštěva dětí už vysoká. Děti se mohou ještě těšit na pohádku ; zve je na ni Kašpárek, protože on jako průvodce loutkovým divadlem, i když zrovna nehraje, si vždy najde nějakou skulinku, aby se mohl s dětmi pozdravit. Pak už budou mít loutky prázdniny a budou se těšit na další setkání opět na podzim. Dáša Břeňová

12 HUDEBNÍ SKUPINA DOUBRAVKA V ROCE 2006 V roce 1987 pánové Jaroslav Janáček, Jaroslav Pochop, Miloš Carda a Karel Legát netušili, že položili základ hudební skupiny, která nese jméno Doubravka. V krátkém čase se skupina rozrostla o další zájemce a muzikanty a pro veřejnost se začaly pořádat večery s písničkou. Rostla i návštěvnost, senioři hráli seniorům. Zájem o jejich vystoupení projevili také ve Vojnově Městci, ve Ždírci nad Doubravou i ve Stříbrných Horách, kam pravidelně Doubravka zajíždí. K dobré náladě účastníků přispěly i veselé nápady pro pobavení přítomných. Večery se staly vyhledávané pro chvíle dobré pohody. Kruh přátel Doubravky se rozšířil i do okolí. Dnes se ty stovky účastníků a písniček dají těžko spočítat. Dokladem toho je kronika a fotodokumentace vzorně vedená panem Karlem Legátem. Doubravka je dobrovolná nezisková skupina a má jen jediné - uznání těch, které písnička potěšila. Několik mladších muzikantů bude pokračovat ve stopách seniorů, aby Doubravka v Krucemburku žila dál. Má své zázemí v budově úřadu. V roce 2006 jsme vystoupili pro veřejnost celkem 23x. Za Doubravku Anna Krátká POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI KRUCEMBURK O VELIKONOCÍCH Zelený čtvrtek Horní Studenec: 16:30 hod. Mše svatá na památku večeře Páně Krucemburk: 18:00 hod. Mše svatá na památku večeře Páně Velký pátek Krucemburk: 18:00 hod. Umučení Páně - Velkopáteční obřady Krucemburk: 20:00 hod. Křížová cesta - začátek u hřbitovního kříže, zakončení u Tří křížů Bílá sobota Krucemburk: 19:00 hod. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně Neděle Zmrtvýchvstání Páně Krucemburk: 8:00 hod. Mše svatá, při které zazní Česká velikonoční mše K. Břízy Rozleťte se, zpěvy, vzhůru (Chrámový pěvecký sbor + CHKO) Horní Studenec: 9:30 hod. Mše svatá Vojnův Městec: 11:00 hod. Mše svatá Velikonoční pondělí Krucemburk: 8:00 hod. Mše svatá Horní Studenec: 9:30 hod. Mše svatá Vzkříšení znamená proměnit minulost a povstat ze svých minulých zranění a úzkostí, povstat z hrobu svého smutku a sebelítosti. Vzkříšení znamená věřit, že Bůh může proměnit mou minulost v nový život. Nemusíme všechno dělat sami. Stačí vstoupit do našeho hrobu a důvěřovat Bohu, že On promění můj hrob a vzkřísí to, co je mrtvé a ztuhlé, ukřižované a uvězněné, protože Ježíš Kristus není ztuhlou formou, ale živým vzorem. Kříž víc než cokoliv jiné říká, že Bůh může a musí být viděn ve všech věcech, ale především v těch věcech, které se zdají být hříšné, rozvrácené a tragické. Přeji Vám požehnané Velikonoční svátky. Radost a neustálá naděje z Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem ať v nás zůstávají! P. Gabriel Burdej, správce farnosti AKCE SOKOLOVNA KRUCEMBURK BRUTUS generální sponzor akce pivovar Rychtář a.s ČARODĚJNICE V letošním roce se pálení čarodějnic bude odehrávat v přední části areálu před sokolovnou. Občerstvení zajištěno, včetně pečeného selete a uzených klobás TELEGRAF slaví 30 let. Čeká Vás pyrotechnická show, zpěv v maskách, skupina zde bude natáčet nové klipy DVD. Pivovar Rychtář a.s., generální sponzor akce. Dne byla z důvodu nemoci zpěváka zrušena skupina BARD. Náhradní termín je v jednání. KINO KRUCEMBURK sobota ve hodin čtvrtek v 9.45 hodin sobota v hodin sobota ve hodin DUBEN KVĚTEN sobota SAW III v hodin CESTA DO PRAVĚKU SPLÁCHNUTEJ POTOMCI LIDÍ sobota ve hodin čtvrtek v 9.45 hodin sobota ve hodin ERAGON GHOST RIDER ZAHRADA ŠTĚSTÍ NADOSAH sobota ve hodin OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE Změna programu vyhrazena

13 Z JEDNÁNÍ MÍSTNÍCH ZAHRÁDKÁŘŮ Kalendářní jaro ještě nenastalo, ale na skalkách rozkvétají pravé šafrány, sněženky a talovín se odívá žlutými kvítky. Blíží se k nám jaro, na které jsme se celou zimu těšili. Pod tímto dojmem proběhla dne výroční členská schůze Spolku zahrádkářů Krucemburk. Na programu jednání, jehož se z části zúčastnil i starosta obce, bylo zhodnocení činnosti zahrádkářů za uplynulý rok a projednání úkolů na nastávající období. Z přednesené zprávy bylo zřejmé, že ne vše se dařilo, ale z daných možností byla většina úkolů stanovených minulou výroční schůzí dobře zajištěna. Na jarním setkání zahrádkářů jsme se snažili v diskusi zhodnotit problematiku zahrádkaření v našich podmínkách. Objasnili jsme si i úskalí, které přináší používání chemických prostředků při pěstování ovoce, zeleniny a květin. Byl zajištěn autobusový zájezd do Kroměříže, prohlídky arcibiskupského zámku a přilehlé zahrady o velkosti 64 ha. Celý komplex byl právem zařazen mezi národní kulturní památky a zapsán na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na prodejní výstavě ve Věžkách, kde jsme si mohli zakoupit různé rostliny a zahrádkářské potřeby. Jarní výstava rozkvetlých cibulovin opět zaplnila prostory obecního úřadu. Velký obdiv sklízel široký sortiment rozkvetlých narcisů. Celkové uspořádání výstavy mělo odborný ráz a bylo předmětem časté pochvaly pořadatelům. Škoda, že se nemohla uskutečnit tradiční výstava podzimních květin a ovoce, která byla připravena na září, protože se v zasedací místnosti obecního úřadu konala jiná akce. Jako každý rok bylo zajištěno moštování jádrového ovoce. Využití této možnosti bylo značné, protože loňský rok nepřál sklizni kvalitních plodů. V současné době tvoří základnu zahrádkářů do značné míry starší členové. Při jejich životním jubileu je navštíví zástupci spolku a předají jim malou pozornost. Toto počínání je jubilanty kladně hodnoceno. Většina z nich se podílela na činnosti spolku od jeho založení před více než 40 lety, je tedy při návštěvách na co vzpomínat. Členská základna má v současné době 56 členů. Největším kladem výboru je získávání nových členů. Zahrádkáře, kteří mají zájem o naši činnost, rádi přijmeme do našich řad. Poslední akce se uskutečnila před vánočními svátky. Setkání bylo věnováno ukázce zhotovování vánočních svícnů, adventních věnečků. Pro nastávající rok 2007 byli členové seznámeni s akcemi, které výbor připravuje. Jde o zajištění tradiční jarní a podzimní výstavy květin, na podzim doplněné o zeleninu a ovoce. Přáli bychom si, aby prostory budovy obce byly opět zaplněny krásou a vůní květin, které jsme vypěstovali. Bude uskutečněn zájezd se zahrádkářskou tématikou. Ve spolupráci s obecním úřadem chceme uspořádat vyhodnocení nejlépe upravené zahrádky, rozkvetlého okna, rekreačního koutku včetně fotografické dokumentace. Podle požadavku členů budeme usilovat formou besed o rozšíření zahrádkářských vědomostí. Můžeme uspořádat pokračování přednášky Ing. Frčka, CSc., o pěstování JAKONU, nové kořenové zeleniny, apod. Za předpokladu, že se podaří splnit návrh usnesení členské schůze o provozu moštárny, chceme při přebytku ovoce i nadále moštovat. Je mnoho možností jak zpestřit naši činnost. Hodně však záleží na aktivitě a zájmu našich členů. Na členské schůzi, která skončila v pozdních odpoledních hodinách, bylo stále o čem diskutovat. Přejeme všem členům i všem těm, kteří mají rádi přírodu, mnoho pěstitelských úspěchů. František Daniel člen výboru zahrádkářů TJ SPARTAK STARÉ RANSKO Čas rychle ubíhá, a tak i když se nám zdá, že podzimní část fotbalové sezóny skončila před nedávnem, uběhla zima a blíží se druhá polovina fotbalového ročníku 2006/2007. Všechny oddíly st. přípravka, žáci, dorostenci i muži se svědomitě připravují. Trénují ostošest, zúčastňují se různých turnajů, sehrávají přípravné zápasy. Uvidíme, jak své fyzické síly i získané zkušenosti dokáží zúročit v mistrovských utkáních, která začínají již poslední týden v březnu. Přejeme jim samozřejmě hodně úspěchů. Ale nejen fotbalem jsme v zimě žili. Zorganizovali jsme tři velké akce. V prosinci jsme přivítali Mikuláše, Anděla a čerty, které vedl sám Lucifer. Dětí přišlo také hodně a za podpory diskžokeje jsme prožili krásný večer. V únoru jsme uspořádali sportovní ples. Měl velký úspěch. Příjemnou atmosféru navodila děvčata 9. ročníku ZŠ, která nám zatančila svoji skladbu. Rozcházeli jsme se až v ranních hodinách. Poslední akcí byl dětský karneval. Děti v krásných maskách i s rodiči si zasoutěžily, zatancovaly, odnesly si spoustu sladkostí a jistě i příjemných zážitků. Musíme zde velice poděkovat za sponzorský dar pana ing. Bence, který nám propůjčil sál ve Starém Ransku. Opět se ukázalo, že sál (tzv. kantýna) táhne a lidé se sem rádi chodí bavit. Doufáme, že se tradice sálu nepřeruší. Ještě jednou děkujeme panu ing. Bencovi. Takové bylo naše prožití zimy. Na jaře kromě fotbalu nás čeká pálení čarodějnic; proběhne u kabin a všechny srdečně zveme. Dalšími plánovanými akcemi jsou dětský den a Memoriál J. Večeři. Ale o tom zase příště. Sportu zdar. VV TJ Spartak Staré Ransko INFORMACE Z REDAKCE Vážení občané, jsme velice rádi, že nám zasíláte své příspěvky, které naplňují náš zpravodaj z různých okruhů zájmových činností v našem městyse. Chtěli bychom určit několik pravidel, která nám usnadní práci a Vám čas při tvorbě článků. V první řadě vychází tento zpravodaj proto, aby Vás informoval o práci Vámi zvolených lidí do vedení úřadu městyse. Předkládáme mimo zápisů ze zastupitelstva i zápisy z rady městyse, která má zasedání neveřejná. Každopádně se snažíme o naprosto otevřený, necenzurovaný zpravodaj. Vaše články nám prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu ve včasném termínu uzávěrky a přiložené fotografie v co nejvyšší kvalitě. Velikost a obsah svých článků prosím pečlivě zvažte a pokud možno rozumně zredukujte. Několikastránkové slohy nemůžeme z důvodu omezení stran zpravodaje otisknout. Pokud máte zájem o reklamu v našem zpravodaji, kontaktujte nás prosím na výše uvedeném u a nebo na tel.č Těšíme se na Vaši spolupráci a přejeme Vám Veselé Velikonoce. Roman Dopita šéfredaktor

14 PERUN KLUB Jak jistě mnozí z Vás vědí, existuje v naší obci již několik let sdružení mladých lidí, kteří našli společnou řeč a cestu k tomu, jak trávit svůj volný čas Perun klub. Perun Hluboká již šestý rok hraje futsalovou soutěž v Hlinsku v Čechách. Je to obdoba sálové kopané s odlišnými pravidly.v průběhu několika ročníků se nám střídavě dařilo, ale i naopak. V roce 2004 jsme postoupili do vyšší soutěže a udrželi se zde dva ročníky. Posléze jsme však klesli o soutěž níže do II. třídy Hlinecka. A jak se nám vede letos, je vidět na zatím neúplné tabulce. Rk. Tým Záp Skóre Body 1. Perun Hluboká : Vlastenci Skuteč : Jamaica Hlinsko : Lokomotiva Leštinka : Oflenda Hlinsko : Forza Hlinsko : Jeseter Skuteč : Bratři Prosetín : Norwich Hlinsko : Boca Juniors Holetín : U Karla Hlinsko : Sokol Hlinsko : Předhradí :110 8 DIVADLO ŠTRŮDL SLAVILO ÚSPĚCH Pokračování ze str. 1. Diváci mohli zhlédnout ukázky z her od pana Voskovce a Wericha, Václava Havla, nebo W. Shakespeara. To vše doplňovala báječná dvojice moderátorů Tomáše Trávníčka a Zuzky Staré a sehraný, půl roku zkoušející Mapinův divadelní orchestr. Z důvodu náročnosti příprav na tento galavečer jsme se rozhodli přijmout nabídku starosty Vojnova Městce p. ing. Macka zahrát besídku ještě jednou. A proto bychom Vás rádi prostřednictvím tohoto zpravodaje pozvali na reprízu besídky do sokolovny ve Vojnově Městci dne od 19:00 hodin. Těší se na vás členové divadla Štrůdl.

15 VELIKONOCE Zvyky, pověry a obyčeje, které se udržovaly v Krucemburku a blízkém okolí o ostatcích a Velikonocích na konci 19. a počátkem 20 století (zaznamenané učitelem Václavem Hubatým, jenž učil v Krucemburku v letech , do notýsku, který je uložen v Městském muzeu v Chotěboři) Na ostatky (konec masopustu) má hospodář i hospodyně při muzice vysoko vyskakovat, aby měli hodně dlouhý len. Na ostatky a na Popelečnou středu se nemá prát ani příst, aby krávy nekulhaly. Za těmi páry, které o ostatcích přes půlnoc tancují, tancuje čert. Nápis K+M+B, který zanechali na dveřích tři králové, se musí o ostatcích smazat, aby dobytek nepometal. Když se na ostatky smaží koblihy, smočí se v omastku špička roubíku (dřevěného kolíku), a vážou-li se tím roubíkem o žních snopy, nežerou myši obilí. Dříve o ostatcích vydržovaly muziku v hospodě holky svými penězi. Ve spise se ale uvádí, že muzikanti ještě zcela tento zvyk nezapomněli a chodili ještě k holkám peníze vybírat. Před léty, jak se uvádí ve spise, chodili o masopustním outerý po městečku maškary. Tato pochůzka však měla svoje přesná pravidla a řád, což bylo velmi složité, proto se o tom zmíníme až v dalším roce. Na Škaredou středu chodily zase maškary, ale jinak ustrojené. Na Škaredou-Popelečnou středu chodí si lid zdejší pro popelec, aby nebolela hlava. Na neděli Kýchavnou (jedna z pěti postních nedělí) kdo hodně kýchá, bude hodně zdráv. Prší-li na Smrtnou neděli nebo chumelí, hyne hodně drůbež. Na Smrtnou neděli chodí děvčata po koledě se smrtholkou, tj. se smrčkem, na němž jsou po větvičkách navěšeny vejdumky, na nejvyšší špičce je připevněna panenka a po větvích rozvěšeny bílé a červené fábory. Přitom zpívají koledu a v jejím závěru žádají koledu v podobě peněz. Závěr má tato slova: Otoč se, míšku, hoď nám po penízku, otoč se na koši, hoď nám po groši. Sv. Jiří jede, po věnečku veze nám, nám krucboreckým pannám. Na Květnou neděli nese mládež do kostela ku svěcení kočičky svázané barevnými pentlemi s mašlemi a fábory. Pasáci ovinují svazek kočiček bičem. Béře-li pak tento bič pasák na pastvu, dobytek mu netřečkuje a nerozbíhá se. Posvěcené kočičky se béřou doma do ruky a přetřou se jimi oči z pravé i z levé strany se slovy: Moje zlaté kočičky, aby mě nebolely očičky. Aby byl člověk chráněn před zimnicí, má sníst tři posvěcené kočičky. Nato se svazek kočiček dá za obraz, za kříž, neb se z něj udělají křížky a dají se za okno, aby do stavení neuhodil blesk. Někdy hospodář zapichuje proutek posvěcených kočiček do rohu obilného pole, aby byla chráněna úroda. Na Zelený čtvrtek pojídá se jidáš pomazaný medem, aby nebolelo v krku. Kdo si na ten den namaže medem nohy, toho celý rok had neštípne. Podle staré legendy odlétají na Zelený čtvrtek kostelní zvony do Říma; do sobotního podvečera, tedy do slavnosti Vzkříšení, se nemohlo zvonit. Po tuto dobu nahrazovali chlapci, kteří procházeli městečkem s dřevěnými klapačkami a řehtačkami s velkým rámusem, zvonění. Při vstávání na Velký pátek se má prvně stoupnout na sekyru, aby se po celý rok nedělaly na nohou bolesti, aby se člověk nikdy nesek a také had neštíp. Jiní stoupnouce na sekeru, přetřou ji nohou třikráte od ostří vzhůru. Kdo se na Velký pátek umývá vodou, která stekla od tří pramenů, toho nebudou bolet oči. Na Velký pátek se v kostele čtou pašije a přitom se otevírají poklady hoříce modrým plamínkem. Prší-li na Velký pátek, bude žíznivý celý rok. Na Bílou sobotu dělá se z opalku jidáše křížek, který se strčí za krov, aby bylo stavení chráněno před ohněm. Jiní zastrkují křížek z jidáše do obilí. Kdo si na Bílou sobotu při prvním zvonění umývá obličej, ruce i nohy, tomu se nedělají bradavice a nechytá se ho slunce. Na Boží hod velikonoční žehnají se v kostele mazance a vejce, obojí se pojídá před obědem a podá se i kousek dobytku. Již o Božím hodě navečer se zkoušely na děvčatech pomlázky a říkalo se, že se provádí pruba. O Velikonočním pondělí přicházejí chlapci do stavení vyšvihat děvčata pomlázkou, aby je neštípaly blechy. Za tento rytířský čin dostanou vejce. O pouti jsou však povinni koupit děvčatům marcipán. Ženatí béřou na švihání jalovec nebo sladké dřevo. Odpoledne se švihá pomlázkou dobytek, aby netřečkoval. Hospodář dává v ten den do obilí vejce vařené, aby čarodějnice neměla nad obilím moci. Při muzice o Velikonočním pondělí mají hospodyně hodně sedět, aby měly velikou řepu. Václav Janda, kronikář Úřad městyse Krucemburk Vám přeje Veselé Velikonoce Zpravodaj městyse Krucemburk, vydání 1/2007 Vydává Úřad městyse Krucemburk, Redakční rada: Tomáš Trávníček, Roman Dopita, Jiřina Moravcová, Marie Šillerová, Petr Coufal, Pavel Vomela, Bc. Jiří Havlíček, Jiří Zeman.. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Jiří Zeman., grafická úprava Tomáš Trávníček Registrační značka MK ČR E 17399, příští uzávěrka Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Žďár nad Sázavou.

16 Navštivte naši kancelář v Krucemburku Mikuláše Střely 10, Krucemburk (naproti Jednotě) Otevírací doba čtvrtek až sobota, ostatní dny telefonicky!!! U nás si můžete sjednat pojištění: Automobilu povinné ručení (výhodné ceny), havarijní poj., skla Majetku váš dům, byt, domácnost, garáž, vedl. stavby Životní a úrazové lze odepsat z daní až 12000,- Kč ročně Dětské se spořením a úrazové Penzijní připojištění státní příspěvek až 150,-Kč za měsíc, lze odepsat z daní až 12000,-Kč ročně Cestovní + zavazadla + úraz + poj. odpovědnosti, stornovací poplatky Pojištění podnikatelů movitý a nemovitý majetek, stavby, poj. odpovědnosti Stavební spoření HYPO staveb. Spořitelna Hypotéky od Komerční banky Podílové fondy zhodnocení vašich finančních prostředků Přijďte, rádi poradíme. Pokud nemůžete za námi, přijedeme za Vámi volejte Drahomíra Janáčková Allianz pojišťovna a.s. Tel./fax.: , mobil: , I N T E R N E T Připojení k internetu za 30,-Kč/hod. Pilové pásy na kovy - vysoká kvalita Přijďte, poradíme, svaříme a znovu nabrousíme. Miloslav Janáček Tel./fax: , mobil:

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více