Pro r a další období schválila valná hromada následující organizační členění Českého komitétu CIRED:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro r. 2009 a další období schválila valná hromada následující organizační členění Českého komitétu CIRED:"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2012 Sdružení Český komitét CIRED bylo v souladu se zákonem č.83/1990 registrováno u MV , předkládaná zpráva tedy hodnotí již patnáctý rok činnosti. Členové ČK CIRED K měl ČK CIRED celkem 61 členů, z toho 43 kolektivních (z nich 9 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 11 čestných. V roce 2012 byli přijati čtyři noví kolektivní členové: Česká společnost pro větrnou energii, Siemens SK s.r.o., ZPA Smart Energy, a.s., ELVAC IPC s.r.o. a tři čestní členové: Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ing. Stanislav Votruba. Činnost ČK CIRED v r řídila pětičlenná rada, ve složení: Petr Toman, VUT v Brně (předseda) Radek Hanuš, PREdistribuce, a.s. (tajemník) Zdeněk Pavlovič, ČEZ Distribuce, a.s. David Mezera, E.ON Česká republika, a.s. František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o. (hospodář) Odborná Činnost ČK CIRED Pro r a další období schválila valná hromada následující organizační členění Českého komitétu CIRED: Sekce 1 - Prvky sítí vedoucí sekce Karel Kohout PS 1.1 Elektrické stanice PS 1.2 Kabelová vedení PS 1.3 Venkovní vedení Sekce 2 - Kvalita elektřiny a EMC PS 2.1 Kvalita elektřiny a EMC PS 2.2 Energetické rušení Sekce 3 - Provoz, řízení a chránění napájecích systémů PS 3.1 Řídicí systémy PS 3.2 Ochrany PS 3.3 Řízení odběru pomocí HDO Sekce 4 - Rozptýlená výroba, užití elektřiny PS 4.1 Obnovitelné zdroje v DS PS 4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů Sekce 5 - Rozvoj sítí PS 5.1 Plánování a rozvoj sítí PS 5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav Sekce 6 - Management, organizace, kvalifikace PS 6.1 Ekonomické aspekty kvality elektřiny vedoucí skupiny Karel Kohout vedoucí skupiny Jiří Kodad vedoucí skupiny Petr Lehký vedoucí sekce Pavel Santarius vedoucí skupiny Petr Bilík vedoucí skupiny Pavel Santarius vedoucí sekce Petr Toman vedoucí skupiny Radek Hanuš vedoucí skupiny Jiří Bermann vedoucí skupiny Pavel Bürger vedoucí sekce František Kysnar vedoucí skupiny František Kysnar vedoucí skupiny Jan Švec vedoucí sekce Jaroslav Šabata vedoucí skupiny Jaroslav Šabata vedoucí skupiny Václav Dětřich vedoucí sekce Martin Schneider vedoucí skupiny Martin Schneider

2 1 ČINNOST SEKCÍ ČK CIRED SEKCE 1 Prvky sítí Vedoucí sekce: Karel Kohout, ČEZ Distribuce, a.s. Činnost pracovní skupiny Elektrické stanice, vedoucí skupiny: Karel Kohout, ČEZ Distribuce, a.s. Úvodní schůzka pracovní skupiny se uskutečnila dne v Praze s tímto programem: 1. Informace z Valné hromady ČK CIDED a jednání Rady ČK CIRED 2. Zpráva o činnosti PS 1 v roce Plán činnosti PS 1 v roce Výběr termínu, místa konání a témat na dvoudenní seminář PS 5. Příprava na konferenci ČK CIRED Seminář pracovní skupiny se uskutečnil ve dnech v hotelu Panorama, Teplice s tímto programem: 1. Exkurze do Elektrárny Ledvice 2. Exkurze do Transformovny 400/110 kv Chotějovice 3. Dimenzování přístrojových transformátorů proudu a napětí (názory distributorů a názory výrobců) 4. Nekonvenční přístrojové transformátory proudu a napětí (informace výrobců vč. názoru na jejich využití) 5. Příprava na konferenci ČK CIRED Diskuse Účast na konferenci ČK CIRED v Táboře Zpracováno a předneseno 7 příspěvků v rámci Sekce 1. Činnost pracovní skupiny Kabelová vedení, vedoucí skupiny Jiří Kodad, PREdistribuce, a.s. Pracovní setkání skupiny bylo odloženo na rok Pokračovalo jednání s výrobci kabelů NKT cables a Prysmian ohledně jejich nabídky technického řešení na nový typ kabelu 22-AXEKVCER s jedním PE pláštěm retardovaným proti ohni, tak aby splňovalo podmínky PNE Jednání úspěšně uzavřeno s firmou NKT cables včetně objednání zkušební délky kabelu (5 km) pro instalaci v PREdistribuce. Firma Prysmian zatím nepředložila ani vzorek kabelu jednání budou pokračovat v roce Účast na konferenci ČK CIRED v Táboře Nebyl zpracován žádný příspěvek v rámci Sekce 1. Činnost pracovní skupiny Venkovní vedení, vedoucí skupiny Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s. Úvodní schůzka pracovní skupiny se uskutečnila dne v EGÚ Brno s tímto programem: 1. Informace z valné hromady ČK CIRED 2. Návrh činnosti na rok Příspěvky na národní konferenci v Táboře 4. Příprava a organizace semináře 5. Práce na nové evropské normě pro navrhování venkovních veden EN Stránka 2

3 6. Očekávané dopady do PNE 7. Aktuální problémy v oblasti venkovních vedení Diskuze Seminář odborné skupiny se uskutečnil ve dnech Penziónu Gejdák, Ružomberok s tímto programem: 1. Příspěvky na konferenci v Táboře 2. Informace o změnách ČSN EN Informace o probíhajících změnách v technické legislativě 4. Impregnace dřevěných sloupů 5. Problematika vysokoteplotních vodičů 6. PNE pro armatury a izolátory 7. Konstrukční změny UO pro ochranu ptactva a práce PPN 8. Prohlídka nově budovaného vedení 400 kv na ohraňovaných stožárech v prostoru Ružomberok Medzibrod Účast na konferenci ČK CIRED v Táboře Zpracovány a předneseny 3 příspěvky v rámci Sekce 1. SEKCE 2 Kvalita elektřiny a EMC Vedoucí sekce: Pavel Santarius, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2009 vyvíjejí obě pracovní skupiny sekce 2 společnou činnost. V roce 2012 se uskutečnily 2 pracovní schůzky. Dále je nutno konstatovat, že se v posledních letech aktivně zapojují do organizování pracovních schůzek kolegové ze Slovenska, bohužel u některých členů pracovní skupiny se objevují problémy s vycestováním na Slovensko (zahraniční služební cesta). Z tohoto důvodu nebyla v roce 2012 zorganizována schůzka na Slovensku. První společná schůzka se konala ve dnech 24. a 25. května 2012 v v hotelu Apollon ve Valticích. Zúčastnilo se jí 37 účastníků. Předmětem jednání byla opět revize normy ČSN EN a situace s aplikací změn v distribučních sítích ČR i Slovenska. Dále byla diskutována problematika flikru v distribučních sítích. V rámci programu proběhla prezentace firmy ELCOM, a.s. V rámci programu byly předneseny příspěvky: 1. Revize normy ČSN EN (aktuální stav) - David Mezera, E.ON Česká republika, s.r.o., Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 2. Seznámení s úkolem PS1 při PPDS Sjednocení postupů hodnocení kvality elektřiny s označenými a bez označených intervalů a návrh řešení Martin Kašpírek, E.ON Česká republika, s.r.o. 3. Stav a zajištěnost normalizace pro potřeby AMM v souvislosti se Smart Grids, kompatibilita pro frekvenční pásmo do 150 khz Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 4. Nová pravidla DACHCZ pro posuzování zpětných vlivů v sítích 110 kv - Jaroslav Hanžlík, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 5. Informace z hodnocení PQ v předacích místech a sítích nn Karel Procházka, František Kysnar, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 6. Průběžné výsledky dlouhodobého monitorování parametrů kvality v SM regionu Z. Brunclík, ČEZ Distribuce, Petr Krejčí, Pavel Santarius VŠB-TU Ostrava 7. Studie připojitelnosti Metaldyne Oslavany s ohledem na nový problém komutačních poklesů František. Kysnar, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 8. Případová studie potlačení flikru dominantního přispěvatele v síti NN Martin Kašpírek, Jan Jiřička, E.ON Česká republika, s.r.o. 9. Přenos, průnik variability a skladování energie z obnovitelných zdrojů J. Šmíd, NELKO Tanvald Stránka 3

4 Druhá společná schůzka se konala ve dnech 15. a 16. října 2012 v penzionu Beskydy, Visalaje. Pracovní schůzka byla organizována ve spolupráci s FEI TU Ostrava za účasti kolegů z Politechniki Opole (v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika). Zúčastnilo se jí 33 účastníků, z toho 3 hosté z Politechniki Opole. Předmětem jednání byla zejména problematika kvality napětí v distribučních sítích. V rámci programu byla podána informace o přípravách konferencí CIRED Tábor a ERU Brno a byly předneseny příspěvky: 1. Normalizace v oblasti EMC podrobně referoval J. Šmíd. o aktuální situaci v normalizaci EMC 2. Aktivity v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Petr Bilík, VŠB-TU Ostrava 3. Informace z ČK CIRED a mezinárodního CIREDu Petr Toman. 4. Úroveň kvality napětí v DS ČR František Kysnar., EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 5. Krátkodobé jevy na napětí a zodpovědnost za činnost zařízení. Budou závaznými para-metry kvality napětí i u nás? Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 6. Praktické možnosti eliminace vlivu rozptýlené výroby na kvalitu napětí, Martin Kašpírek, E. ON Česká republika, s.r.o. 7. Plošné zavádění AMM - Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s. 8. Kritéria klasifikace analyzátorů kvality elektrické energie podle podmínek prostředí J. Šmíd, NELKO Tanvald 9. Ukázky výsledků měření realizovaných v souvislosti s řešením problémů provozování malých zdrojů, Ján Pitoňák, Východoslovenská energetika, a. s. V posledním období je bohužel problém s aktivní účastí členů CIRED na pracovních schůzkách, aktivitu vyvíjí pouze stále stejní členové. Zatím se nepodařil najít způsob pro zvýšení aktivity členů CIRED. SEKCE 3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů Vedoucí sekce: Petr Toman, VUT v Brně Činnost pracovní skupiny Řídicí systémy, vedoucí: Radek Hanuš, PREdistribuce, a.s. V rámci činnosti skupiny se uskutečnila jedna pracovní schůzka. Termín jednání: Místo: Hustopeče, Hotel Rustikal Hlavními diskutovanými body setkání byla problematika nových technologií, hlavně z hlediska jejich využití pro řízení elektrizační soustavy. Další tematické okruhy byly následující: Smart Grid, AMM, automatizace distribučních stanic. Částečně byly řešeny i ekonomické pohledy na zmiňovanou problematiku. Dále byla diskutována záležitost bezpečnosti informačních technologií v elektroenergetice. Jednání bylo společné se sekcí Management, organizace, kvalifikace. Schůzky se zúčastnilo celkem 43 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED. 1. Úvod, cíle setkání - Radek Hanuš, Martin Schneider 2. Informace z Valné hromady a jednání Rady ČK CIRED Petr Toman 3. Zahraniční zkušenosti z pilotních projektů v konfrontaci s vývojem požadavků EU na funkce, stav v oblasti rušení a emise, interoperabilitu, bezpečnost a ochranu osobních údajů Karel Procházka, EGC ČB Stránka 4

5 4. Kybernetická bezpečnost v systémech chránění a řízení Pavel Glac, Siemens 5. Development Tools for Smart Electricity System J. Marek, A. Popelka, AIS-Brno 6. Vyrovnání se s výzvami OZE, AMM Pavel Kraják, ČEZ Distribuce 7. Představení České technologické platformy Smart Grids Jiří Borkovec, ČTPSG 8. Využití dat v oblasti distribuce Martin Michek, ČEZ 9. Zkušenosti se zařízeními pro dálkovou komunikaci indikátorů zemních spojení L. Pospíchal a kol., Mega Brno 10. Praktické zkušenosti se systémem AMM v PRE T. Šlapák, J. Nerad, PRE Měření 11. Přínosy zavedení RTU jednotek do distribučních stanic J. Grossmann, M. Kocur, ELVAC 12. Postřehy z Frankfurtu - Václav Böhm Činnost pracovní skupiny Ochrany, vedoucí: Jiří Bermann, ABB, s.r.o. V rámci činnosti skupiny se uskutečnily dvě pracovní schůzky. První seminář (27. pracovní setkání skupiny) se konal ve dnech v penzionu Hájovna, Dolní Věstonice. 1. Senzory a. Dynamický rozsah senzorů a jejich přesnosti (Václav Prokop ABB, s.r.o.) b. Aplikace senzorů v rozváděčích (Václav Prokop ABB, s.r.o.) c. Přesnost celku senzor+ochrana (Radek Javora ABB, s.r.o.) d. Zemní ochrany se senzory (Petr Hochman, Jiří Bermann ABB, s.r.o.) e. Rozdílové ochrany se senzory (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 2. Informace z konference DPSP 2013 v Birminghamu (Jaroslava Orságová VUT v Brně) 3. Chování FvE při zkratech v síti 400 a 110kV praktické zkušenosti, konkrétní poruchy (Petr Vaculík E. ON Česká republika, s.r.o.). 4. WAMS čím by mohl být prospěšný, návaznost na studie (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 5. Souhra ochran rozvoden 400(220)kV a 110kV s novými a klasickými oblastmi oblastmi 110kV (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 6. Měření dotykových napětí při zemním spojení v síti s velkým kapacitním rozsahem (David Topolánek., Jaromír Dvořák, Petr Toman, Jaroslava Orságová, VUT v Brně, E. ON Česká republika, s.r.o.) Druhý seminář (28. pracovní setkání skupiny) se konal dne v hotelu Palcát, Tábor 1. Studie FvE + ostatních OZE při větších odchylkách frekvence + dopad na systém frekvenčního odlehčování. Nové požadavky ENTSO. (Karel Procházka EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o.) 2. Doterajšie zkúsenosti so systémom automatizácie sietí vn v ZSE. (Martin Horák ZSE Distribúcia, a.s.) 3. Distanční ochrany vedení impedance v beznapěťové pauze 1-pólového OZ a spolehlivost úspěšnosti OZ. (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 4. Příspěvek k ladění Petersenovy cívky na nesymetrii sítě vn. (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 5. Zkušenosti z provozu (všichni)poruchy a zkušenosti z provozu (všichni) Činnost pracovní skupiny Řízení odběru HDO, vedoucí: Pavel Bürger, EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o. Skupina HDO se setkala na plánovaném zasedání členů ve dnech v hotelu Pavlov, obec Pavlov. Cílem setkání byla výměna zkušeností spojených s rozvojem systému HDO v ČR. Setkání se zúčastnilo celkem 45 pracovníků, z toho 44 členů CIRED. Stránka 5

6 1. Provoz sítí 400, 220 a 110 kv v letním období 2012, zpráva zástupce ČEPS a.s. 2. Provoz systému HDO v distribučních společnostech v České a Slovenské republice. a) Výstavba a rekonstrukce vysílačů HDO jednotlivých provozovatelů distribučních společností b) Problematika provozu vysílačů HDO, informace o zajímavých problémech a poruchách c) Šíření signálu, přeslechy, monitorování signálu HDO. d) Vliv zdrojů rozptýlené výroby na šíření signálu HDO e) Standardizace technických prostředků HDO v jednotlivých distribučních společnostech f) Centrální automatiky HDO. g) Provoz přijímačů HDO. h) Využití systému HDO pro účely energetiky (zprůchodnění distribučních sítí, havarijní odlehčování atd.) i) Problematika AMM a AMR a její možné využívání systému HDO jako podpůrného prostředku j) Různé 3. Přednášky účastníků a hostů a) Jiří Bermann: Vybrané problémy můstkových zapojení sítí 110 kv a jejich možný vliv na šíření signálu HDO b) Jiří Vršecký: - Plán řazení sítí a transformátorů 400, 220 kv pro rok ČEPS provozní problémy v propojeném energetickém systému Evropy c) Jiří Ohera: Nasazování přijímačů HDO v distribučních sítích ČEZ, historie, současnost b) Pavel Bürger: Přeslechy, vznik a metody možnosti jejich omezení a) Tomáš Hanžlík: Omezení vlivu výroben na HDO c) Jan Hlaváček: Zkušenosti s provozem mobilních vysílačů HDO v ČEZ d) Ivan Trup: Vyhodnocení vypínací doby SMK vysílače HDO Libochovice e) Antonín Padrta: Vývoj systému HDO v distribuční společnosti EON, oblast Západ SEKCE 4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny Vedoucí sekce: František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. Činnost pracovní skupiny Obnovitelné zdroje v DS, vedoucí František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB První seminář pracovní skupiny se konal ve dnech 7. a 8. června 2012 v rekreačním zařízení Nový Dvůr, 37 účastníků. 1. Informace o aktivitách ČK CIRED, František Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 2. Hodnocení provozu OZE na území ČEZ Distribuce, a.s., Pavel Derner, ČEZ Distribuce, a.s. 3. Novela EN50438, činnost TC8X WG03, informace o workshopu CIRED v Lisabonu, František Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 4. Zkušenosti s OZE z pohledu banky, Stanislav Průcha, KB, a.s. 5. Provoz ETE a další rozvoj, Zástupce ETE, ČEZ, a.s. 6. Poznatky z provozu FVE a VTE v DS E.ON, Petr Vaculík, E.ON Distribuce, a.s. 7. Vybrané problémy z provozu a chránění obnovitelných zdrojů, Jaroslav Pospíšil, Protection & Consulting s.r.o. Stránka 6

7 8. Hybridní systém XW., Leoš Kabát, Schneider Electric CZ 9. Diskuse se zástupci PDS o aktuální situaci ve věci OZE, návrhy příspěvků na konferenci ČK CIRED 2012 a CIRED 2013 Stockholm 10. Exkurze do ETE a návštěva následujících provozů: KP reaktorového sálu HVB II Strojovna HVB I Havarijní řídící středisko/ Simulátor IC ( 3D film, mlžná komora, expozice) Druhý seminář pracovní skupiny se konal ve dnech 29. a 30. října 2012 v penzionu Liškův Mlýn za přítomnosti 35 účastníků. 1. Informace o aktivitách ČK CIRED a konferenci ČK CIRED, František Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 2. Zemní spojení se zřízeným ZRP a zdroji ve vedení vn, Roman Vaněk, ČEZ Distribuce, a.s. 3. Zkušenosti z provozu sítí s velkým zastoupením OZE ve světě poznatky z konference CIGRE 2012, Tomáš Špaček, Jiří Ptáček, Petr Modlitba, EGÚ Brno, a.s. 4. Zákon o podporovaných zdrojích a jeho aplikace do praxe, Pavel Círek, Energetický regulační úřad 5. Příloha 4 PPDS, Změna 01/2012, Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. 6. Příloha 7 PPDS, František Kysnar,EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 7. Plošné zavádění AMM, Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s. 8. Hybridní střídače aktuální problémy, Leoš Kabát, Schneider Electric 9. Vybrané problémy z provozu a chránění obnovitelných zdrojů, Jaroslav Pospíšil, Protection & Consulting s.r.o. 10. FVE Ralsko 56 MWp Možnosti využití při řízení DS 110 kv, Vlado Kubic, ČEZ Distribuce, a.s. 11. Posuzování připojitelnosti 1f a 2f výroben k distribuční síti NN, Jan Jiřička, Martin Kašpírek, E.ON ČR s.r.o. 12. Dopad provozu OZE na PQ, František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. Činnost pracovní skupiny Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů Vedoucí Jan Švec, ČVUT v Praze V roce 2012 se neuskutečnilo žádné jednání této pracovní skupiny. SEKCE 5 Rozvoj sítí Vedoucí sekce: Jaroslav Šabata, EGÚ Brno, a.s. Činnost pracovní skupiny Plánování a rozvoj sítí, vedoucí: Jaroslav Šabata, EGÚ Brno, a.s. V rámci činnosti skupiny se uskutečnily tři pracovní schůzky. I. jednání pracovní skupiny se konalo 13. března 2012 v EGÚ Brno, 10 účastníků s programem: 1. Informace o valné hromadě ČK CIRED 2. Informace o připravované národní konferenci ČK CIRED v Táboře (2012) 3. Informace o připravované mezinárodní konferenci ČK CIRED ve Stockholmu (2013) 4. Plán činnosti pracovní skupiny Plánování a rozvoj sítí sekce č. 5 na rok 2012 Stránka 7

8 termíny a místo konání seminářů náplň seminářů 5. Diskuse Jarní seminář pracovní skupiny se konal ve dnech v Lánech (PREdistribuce, a.s.), počet účastníků Koncepce napájení sítí VN ve velkých městech (PREdistribuce, a.s.) 2. Protlak kabelu 22 kv pod Vltavou (PREdistribuce, a.s.) 3. Nástroje asset managementu pre dlhodobé plánovanie investícií a určenie priorít obnovy a údržby (Východoslovenská distribučná, a.s. 4. Aplikace šentování v TR Běchovice (PREdistribuce, a.s.) Podzimní seminář se konal ve dnech v Hotelu Šachtička u Banské Bystrice (SSE- D), počet účastníků semináře 19. Program jednání: 1. Výpočty sítí vvn, vn a nn v RIS s využitím měřených a fakturovaných dat (SSE-D) 2. Koncepce sítí vn (SSE-D) 3. Instalace technologie vn/nn pro Smart region Vrchlabí (ČEZ Distribuce, a.s.) 4. Měření na FV panelech (E.ON Distribuce, EGÚ Brno) Činnost pracovní skupiny Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav, vedoucí: Václav Dětřich, EGÚ Brno, a.s. Pracovní jednání užší pracovní skupiny Datum: 28. března 2012 Místo konání: EGÚ Brno, a.s., Brno Počet účastníků: 8 Program jednání: 1. Informace z valné hromady ČK CIRED 2. Informace k činnosti CIRED a ČK CIRED v letošním roce (workshop CIRED Lisabon, mezinárodní konference CIRED Stockholm, konference ČK CIRED) 3. Plán činnosti pracovní skupiny na rok Výběr témat pro semináře skupiny v roce Termíny seminářů 6. Diskuze 1. seminář pracovní skupiny Datum: května 2012 Místo konání: Pavlov, penzion Aurelius Počet účastníků: 24 Témata semináře: 1. Vývoj poruch a odstávek V. Portych ČEZ Distribuce, a.s. 2. Vývoj poruch a odstávek r I. Chudá, M. Nováková ZSE Distribúcia, a.s. 3. Rozbor událostí s nejvyšším vlivem na SAIFI a SAIDI v roce 2011 M. Konč ČEZ Distribuce, a.s. 4. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice za rok 2011 J. Šefránek ERÚ 5. Závěry 5. srovnávací zprávy o kvalitě dodávky CEER P. Skala EGÚ Brno, a.s. Stránka 8

9 6. Některé aspekty ekonomického hodnocení investic ke zlepšení ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektrické energie P. Skala EGÚ Brno, a.s. 7. Diskuse k aktuálním tématům účastníci semináře 2. seminář pracovní skupiny Datum: října 2012 Místo konání: Pavlov, penzion Aurelius Počet účastníků: 30 Témata semináře: 1. Vypínací plán VN - zkušenosti M. Nováková ZSE Distribúcia, a.s. 2. Aktuální vývoj v oblasti AMM a souvislosti s nepřetržitostí distribuce P. Kraják ČEZ Distribuce, a.s. 3. Integrovaný trh s elektrickou energií - Jeden krok vpřed, dva kroky zpět F. Vybíralík 4. Přehled poznatků z mezinárodní konference CIGRE 2012 R. Milota, P. Skala EGÚ Brno, a.s. 5. Informace z konference národního komitétu CIRED Srbska F. Vybíralík 6. Řízená diskuze k aktuálním tématům z oblasti spolehlivosti distribučních sítí účastníci semináře Pracovní jednání užší pracovní skupiny Datum: Místo konání: Tábor Počet účastníků: 5 Téma jednání: Návrh rámcových tématických oblastí z problematiky skupiny 5.2 pro prezentace a diskuze na seminářích skupiny v roce 2013 SEKCE 6 Management, organizace, kvalifikace Vedoucí sekce: Martin Schenider, PREměření, a. s. V sekci pracuje jedna pracovní skupina Ekonomické aspekty kvality elektřiny, vedoucí: Martin Schenider, PREměření, a. s. V rámci činnosti sekce se uskutečnila jedna pracovní schůzka. Termín jednání: Místo: Hustopeče, Hotel Rustikal Hlavními diskutovanými body setkání byla problematika nových technologií, hlavně z hlediska jejich využití pro řízení elektrizační soustavy. Další tématické okruhy byly následující: Smart Grid, AMM, automatizace distribučních stanic. Částečně byly řešeny i ekonomické pohledy na zmiňovanou problematiku. Dále byla diskutována záležitost bezpečnosti informačních technologií v elektroenergetice. Jednání bylo společné se skupinou 3.1 Řídící systémy Schůzky se zúčastnilo celkem 43 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED. 1. Úvod, cíle setkání - Radek Hanuš, Martin Schneider 2. Informace z Valné hromady a jednání Rady ČK CIRED Petr Toman 3. Zahraniční zkušenosti z pilotních projektů v konfrontaci s vývojem požadavků EU na funkce, stav v oblasti rušení a emise, interoperabilitu, bezpečnost a ochranu osobních údajů Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. 4. Kybernetická bezpečnost v systémech chránění a řízení Pavel Glac, Siemens 5. Development Tools for Smart Electricity System J. Marek, A. Popelka, AIS-Brno Stránka 9

10 6. Vyrovnání se s výzvami OZE, AMM Pavel Kraják, ČEZ Distribuce 7. Představení České technologické platformy Smart Grids Jiří Borkovec, ČTPSG 8. Využití dat v oblasti distribuce Martin Michek, ČEZ 9. Zkušenosti se zařízeními pro dálkovou komunikaci indikátorů zemních spojení L. Pospíchal a kol., Mega Brno 10. Praktické zkušenosti se systémem AMM v PRE T. Šlapák, J. Nerad, PRE Měření 11. Přínosy zavedení RTU jednotek do distribučních stanic J. Grossmann, M. Kocur, ELVAC 12. Postřehy z Frankfurtu - Václav Böhm Hlavními diskutovanými body setkání byla problematika decentrálních zdrojů, hlavně z hlediska jejich řízení v elektrizační soustavě. Další tématické okruhy byly následující: Smart Grid, AMM, automatizace distribučních stanic. Částečně byly řešeny i ekonomické pohledy na zmiňovanou problematiku. Schůzky se zúčastnilo celkem 42 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED. 2 KONFERENCE ČK CIRED LISTOPADU 2012 V TÁBOŘE Konference ČK CIRED 2012 se zúčastnilo 480 účastníků z 59 společností a 11 vystavujících společností z průmyslu. Partnery konference byly společnosti ABB s.r.o., ALSTOM Grid SAS, AZ Elektrostav, a.s., ELCOM, a.s., ELTRAF a.s., ELVAC, a.s., Landis + Gyr s.r.o., MEgA Měřící energetické aparáty, a.s., Omicron, Siemens, s.r.o. a TMV SS spol. s r.o. V šesti sekcích bylo předneseno celkem 74 původních referátů českých a slovenských autorů. Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Obr. 1 Přehled příspěvků prezentovaných na konferenci ČK CIRED MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ČK CIRED Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D., VUT v Brně, se zúčastnili ve dnech mezinárodní konference The 11th International Conference on Developments in Power Systems Protection (DPSP) 2012 v Birminghamu, UK. Stránka 10

11 Na konferenci byly prezentovány příspěvky Earth Fault Analysis Using Measured Data from Fault Experiments in Actual Distribution Network a Using of Additional Earthing of Affected Phase for Limiting of the Touch Voltage During Earth Faults in MV Large Compensated Networks. Základní informace o konferenci a vybrané poznatky z konference byly následně prezentovány v rámci jednání sekce 3 ČK CIRED. V termínu se uskutečnil workshop CIRED v Lisabonu se zaměřením na rozptýlenou výrobu v obnovitelných zdrojích. Workshop byl rozdělen do následujících dvou základních témat: 1. Installations and investments both in distribution network and customer connection lines Methods and tools for analysing and planning distribution networks Regulatory matters Funding of innovation 2. Operation, automation and protection issues Network operation, safety assessment and congestion management Voltage regulation Poznatky z workshopu byly prezentovány na jednáních Sekce 4 ČK CIRED a na jednáních s dalšími specialisty z řad provozovatelů distribučních soustav. Workshopu v Lisabonu se za ČK CIRED zúčastnili Ing. Karel Procházka, CSc., Ing. František Kysnar, Ph.D. (oba EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o.) a Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. (E.ON ČR s.r.o.). V termínu proběhla v Hong Kongu, Čína, velká vědecká konference 15th IEEE PES International Conference on Harmonics and Quality of Power. Konference se za ČK CIRED zúčastnil doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D., který prezentoval příspěvek A New Simplified Model of Compact Fluorescent Lamps in the Scenario of Smart Grids. S účastí na konferenci byli seznámeni členové ČK CIRED PS2 na pravidelném pracovním jednání na podzim Zájemcům byly předány podklady a informace z této konference. Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. a prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. se ve dnech zúčastnili CIGRÉ Canada Conference - Technology and Innovation for the Evolving Power Grid, která se konala v Montrealu, Kanada. Na konferenci byly prezentovány dva příspěvky - Advanced Applications of FACTS in Industrial Distribution Systems in Middle Europe a Synchronous Phasors Monitoring System Testing Project in the Czech Republic. V rámci služební cesty byla uskutečněna návštěva laboratoří VVN (prof. Masoud Farzaneh) na Université du Québec á Chicoutimi a dále byly uskutečněny exkurze do výzkumnho ústavu společnosti Hydro-Quebec (IREQ) ve Varennes a do několika rozvodných zařízení společnosti Hydro-Quebec. Základní informace o konferenci a vybrané poznatky z konference částečně byly a částečně budou prezentovány v rámci jednání sekce 2 ČK CIRED. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. se v termínu zúčastnil jednání řídícího komitétu CIRED v Dubrovníku. V rámci jednání byly diskutovány zejména otázky související s pravidly pro členství v Directing Committee, dále organizační záležitosti spojené s pořádáním mezinárodní konference ve Stockholmu, společné pracovní skupiny se CIGRé a potenciální formy spolupráce s Eurelectric. Stránka 11

EnerGoConsult ČB TÁBOR

EnerGoConsult ČB TÁBOR EnerGoConsult ČB TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 4. a 5. 11. 2008 KONFERENCE ČK CIRED 2008 TÁBOR, 4. A 5.11.2008 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech

Více

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA SEKCE 1 PRVKY SÍTÍ Garant: Karel Kohout, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. COSI COMPACT OPTICAL SENSOR INTELLIGENCE Stanislav Návoj, ALSTOM Princip, technické řešení a použití optických senzorů. PROVOZNÍ

Více

EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR

EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 8. a 9. 11. 2005 KONFERENCE ČK CIRED 2005 TÁBOR, 8. A 9.11.2005 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům.

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům. Posláním Skupiny PRE je být spolehlivým partnerem svých zákazníků, společensky odpovědnou společností a podpořit tak svůj vztah k zákazníkům a klíčovým partnerům. Strategickou vizí Skupiny PRE je být silnou

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Skupina PRE / Výroční zpráva 2011 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jednotka 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva

Více

Skupina PRE Výroční zpráva 2010

Skupina PRE Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jedn. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva celkem mil. Kč 18 395

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 23. 3. 2012 ČEPS, a.s. 1/26 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Národní zpráva České republiky

Národní zpráva České republiky Národní zpráva České republiky pro účely Září 2001 Obsah Úvod...4 Seznam zkratek...4 1. Existující jaderná zařízení - Článek 6 Úmluvy...6 1.1 Popis situace... 6 1.1.1 Existující jaderná zařízení v České

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulty vojenských technologií za rok 2014 Brno 2015 2 Výroční zpráva FVT za rok 2014 Výroční zpráva FVT za rok 2014 3 OBSAH: 1.Úvod 7 1.1 Úplný název fakulty, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více