Pro r a další období schválila valná hromada následující organizační členění Českého komitétu CIRED:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro r. 2009 a další období schválila valná hromada následující organizační členění Českého komitétu CIRED:"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2012 Sdružení Český komitét CIRED bylo v souladu se zákonem č.83/1990 registrováno u MV , předkládaná zpráva tedy hodnotí již patnáctý rok činnosti. Členové ČK CIRED K měl ČK CIRED celkem 61 členů, z toho 43 kolektivních (z nich 9 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 11 čestných. V roce 2012 byli přijati čtyři noví kolektivní členové: Česká společnost pro větrnou energii, Siemens SK s.r.o., ZPA Smart Energy, a.s., ELVAC IPC s.r.o. a tři čestní členové: Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ing. Stanislav Votruba. Činnost ČK CIRED v r řídila pětičlenná rada, ve složení: Petr Toman, VUT v Brně (předseda) Radek Hanuš, PREdistribuce, a.s. (tajemník) Zdeněk Pavlovič, ČEZ Distribuce, a.s. David Mezera, E.ON Česká republika, a.s. František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o. (hospodář) Odborná Činnost ČK CIRED Pro r a další období schválila valná hromada následující organizační členění Českého komitétu CIRED: Sekce 1 - Prvky sítí vedoucí sekce Karel Kohout PS 1.1 Elektrické stanice PS 1.2 Kabelová vedení PS 1.3 Venkovní vedení Sekce 2 - Kvalita elektřiny a EMC PS 2.1 Kvalita elektřiny a EMC PS 2.2 Energetické rušení Sekce 3 - Provoz, řízení a chránění napájecích systémů PS 3.1 Řídicí systémy PS 3.2 Ochrany PS 3.3 Řízení odběru pomocí HDO Sekce 4 - Rozptýlená výroba, užití elektřiny PS 4.1 Obnovitelné zdroje v DS PS 4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů Sekce 5 - Rozvoj sítí PS 5.1 Plánování a rozvoj sítí PS 5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav Sekce 6 - Management, organizace, kvalifikace PS 6.1 Ekonomické aspekty kvality elektřiny vedoucí skupiny Karel Kohout vedoucí skupiny Jiří Kodad vedoucí skupiny Petr Lehký vedoucí sekce Pavel Santarius vedoucí skupiny Petr Bilík vedoucí skupiny Pavel Santarius vedoucí sekce Petr Toman vedoucí skupiny Radek Hanuš vedoucí skupiny Jiří Bermann vedoucí skupiny Pavel Bürger vedoucí sekce František Kysnar vedoucí skupiny František Kysnar vedoucí skupiny Jan Švec vedoucí sekce Jaroslav Šabata vedoucí skupiny Jaroslav Šabata vedoucí skupiny Václav Dětřich vedoucí sekce Martin Schneider vedoucí skupiny Martin Schneider

2 1 ČINNOST SEKCÍ ČK CIRED SEKCE 1 Prvky sítí Vedoucí sekce: Karel Kohout, ČEZ Distribuce, a.s. Činnost pracovní skupiny Elektrické stanice, vedoucí skupiny: Karel Kohout, ČEZ Distribuce, a.s. Úvodní schůzka pracovní skupiny se uskutečnila dne v Praze s tímto programem: 1. Informace z Valné hromady ČK CIDED a jednání Rady ČK CIRED 2. Zpráva o činnosti PS 1 v roce Plán činnosti PS 1 v roce Výběr termínu, místa konání a témat na dvoudenní seminář PS 5. Příprava na konferenci ČK CIRED Seminář pracovní skupiny se uskutečnil ve dnech v hotelu Panorama, Teplice s tímto programem: 1. Exkurze do Elektrárny Ledvice 2. Exkurze do Transformovny 400/110 kv Chotějovice 3. Dimenzování přístrojových transformátorů proudu a napětí (názory distributorů a názory výrobců) 4. Nekonvenční přístrojové transformátory proudu a napětí (informace výrobců vč. názoru na jejich využití) 5. Příprava na konferenci ČK CIRED Diskuse Účast na konferenci ČK CIRED v Táboře Zpracováno a předneseno 7 příspěvků v rámci Sekce 1. Činnost pracovní skupiny Kabelová vedení, vedoucí skupiny Jiří Kodad, PREdistribuce, a.s. Pracovní setkání skupiny bylo odloženo na rok Pokračovalo jednání s výrobci kabelů NKT cables a Prysmian ohledně jejich nabídky technického řešení na nový typ kabelu 22-AXEKVCER s jedním PE pláštěm retardovaným proti ohni, tak aby splňovalo podmínky PNE Jednání úspěšně uzavřeno s firmou NKT cables včetně objednání zkušební délky kabelu (5 km) pro instalaci v PREdistribuce. Firma Prysmian zatím nepředložila ani vzorek kabelu jednání budou pokračovat v roce Účast na konferenci ČK CIRED v Táboře Nebyl zpracován žádný příspěvek v rámci Sekce 1. Činnost pracovní skupiny Venkovní vedení, vedoucí skupiny Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s. Úvodní schůzka pracovní skupiny se uskutečnila dne v EGÚ Brno s tímto programem: 1. Informace z valné hromady ČK CIRED 2. Návrh činnosti na rok Příspěvky na národní konferenci v Táboře 4. Příprava a organizace semináře 5. Práce na nové evropské normě pro navrhování venkovních veden EN Stránka 2

3 6. Očekávané dopady do PNE 7. Aktuální problémy v oblasti venkovních vedení Diskuze Seminář odborné skupiny se uskutečnil ve dnech Penziónu Gejdák, Ružomberok s tímto programem: 1. Příspěvky na konferenci v Táboře 2. Informace o změnách ČSN EN Informace o probíhajících změnách v technické legislativě 4. Impregnace dřevěných sloupů 5. Problematika vysokoteplotních vodičů 6. PNE pro armatury a izolátory 7. Konstrukční změny UO pro ochranu ptactva a práce PPN 8. Prohlídka nově budovaného vedení 400 kv na ohraňovaných stožárech v prostoru Ružomberok Medzibrod Účast na konferenci ČK CIRED v Táboře Zpracovány a předneseny 3 příspěvky v rámci Sekce 1. SEKCE 2 Kvalita elektřiny a EMC Vedoucí sekce: Pavel Santarius, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2009 vyvíjejí obě pracovní skupiny sekce 2 společnou činnost. V roce 2012 se uskutečnily 2 pracovní schůzky. Dále je nutno konstatovat, že se v posledních letech aktivně zapojují do organizování pracovních schůzek kolegové ze Slovenska, bohužel u některých členů pracovní skupiny se objevují problémy s vycestováním na Slovensko (zahraniční služební cesta). Z tohoto důvodu nebyla v roce 2012 zorganizována schůzka na Slovensku. První společná schůzka se konala ve dnech 24. a 25. května 2012 v v hotelu Apollon ve Valticích. Zúčastnilo se jí 37 účastníků. Předmětem jednání byla opět revize normy ČSN EN a situace s aplikací změn v distribučních sítích ČR i Slovenska. Dále byla diskutována problematika flikru v distribučních sítích. V rámci programu proběhla prezentace firmy ELCOM, a.s. V rámci programu byly předneseny příspěvky: 1. Revize normy ČSN EN (aktuální stav) - David Mezera, E.ON Česká republika, s.r.o., Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 2. Seznámení s úkolem PS1 při PPDS Sjednocení postupů hodnocení kvality elektřiny s označenými a bez označených intervalů a návrh řešení Martin Kašpírek, E.ON Česká republika, s.r.o. 3. Stav a zajištěnost normalizace pro potřeby AMM v souvislosti se Smart Grids, kompatibilita pro frekvenční pásmo do 150 khz Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 4. Nová pravidla DACHCZ pro posuzování zpětných vlivů v sítích 110 kv - Jaroslav Hanžlík, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 5. Informace z hodnocení PQ v předacích místech a sítích nn Karel Procházka, František Kysnar, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 6. Průběžné výsledky dlouhodobého monitorování parametrů kvality v SM regionu Z. Brunclík, ČEZ Distribuce, Petr Krejčí, Pavel Santarius VŠB-TU Ostrava 7. Studie připojitelnosti Metaldyne Oslavany s ohledem na nový problém komutačních poklesů František. Kysnar, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 8. Případová studie potlačení flikru dominantního přispěvatele v síti NN Martin Kašpírek, Jan Jiřička, E.ON Česká republika, s.r.o. 9. Přenos, průnik variability a skladování energie z obnovitelných zdrojů J. Šmíd, NELKO Tanvald Stránka 3

4 Druhá společná schůzka se konala ve dnech 15. a 16. října 2012 v penzionu Beskydy, Visalaje. Pracovní schůzka byla organizována ve spolupráci s FEI TU Ostrava za účasti kolegů z Politechniki Opole (v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika). Zúčastnilo se jí 33 účastníků, z toho 3 hosté z Politechniki Opole. Předmětem jednání byla zejména problematika kvality napětí v distribučních sítích. V rámci programu byla podána informace o přípravách konferencí CIRED Tábor a ERU Brno a byly předneseny příspěvky: 1. Normalizace v oblasti EMC podrobně referoval J. Šmíd. o aktuální situaci v normalizaci EMC 2. Aktivity v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Petr Bilík, VŠB-TU Ostrava 3. Informace z ČK CIRED a mezinárodního CIREDu Petr Toman. 4. Úroveň kvality napětí v DS ČR František Kysnar., EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 5. Krátkodobé jevy na napětí a zodpovědnost za činnost zařízení. Budou závaznými para-metry kvality napětí i u nás? Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o. 6. Praktické možnosti eliminace vlivu rozptýlené výroby na kvalitu napětí, Martin Kašpírek, E. ON Česká republika, s.r.o. 7. Plošné zavádění AMM - Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s. 8. Kritéria klasifikace analyzátorů kvality elektrické energie podle podmínek prostředí J. Šmíd, NELKO Tanvald 9. Ukázky výsledků měření realizovaných v souvislosti s řešením problémů provozování malých zdrojů, Ján Pitoňák, Východoslovenská energetika, a. s. V posledním období je bohužel problém s aktivní účastí členů CIRED na pracovních schůzkách, aktivitu vyvíjí pouze stále stejní členové. Zatím se nepodařil najít způsob pro zvýšení aktivity členů CIRED. SEKCE 3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů Vedoucí sekce: Petr Toman, VUT v Brně Činnost pracovní skupiny Řídicí systémy, vedoucí: Radek Hanuš, PREdistribuce, a.s. V rámci činnosti skupiny se uskutečnila jedna pracovní schůzka. Termín jednání: Místo: Hustopeče, Hotel Rustikal Hlavními diskutovanými body setkání byla problematika nových technologií, hlavně z hlediska jejich využití pro řízení elektrizační soustavy. Další tematické okruhy byly následující: Smart Grid, AMM, automatizace distribučních stanic. Částečně byly řešeny i ekonomické pohledy na zmiňovanou problematiku. Dále byla diskutována záležitost bezpečnosti informačních technologií v elektroenergetice. Jednání bylo společné se sekcí Management, organizace, kvalifikace. Schůzky se zúčastnilo celkem 43 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED. 1. Úvod, cíle setkání - Radek Hanuš, Martin Schneider 2. Informace z Valné hromady a jednání Rady ČK CIRED Petr Toman 3. Zahraniční zkušenosti z pilotních projektů v konfrontaci s vývojem požadavků EU na funkce, stav v oblasti rušení a emise, interoperabilitu, bezpečnost a ochranu osobních údajů Karel Procházka, EGC ČB Stránka 4

5 4. Kybernetická bezpečnost v systémech chránění a řízení Pavel Glac, Siemens 5. Development Tools for Smart Electricity System J. Marek, A. Popelka, AIS-Brno 6. Vyrovnání se s výzvami OZE, AMM Pavel Kraják, ČEZ Distribuce 7. Představení České technologické platformy Smart Grids Jiří Borkovec, ČTPSG 8. Využití dat v oblasti distribuce Martin Michek, ČEZ 9. Zkušenosti se zařízeními pro dálkovou komunikaci indikátorů zemních spojení L. Pospíchal a kol., Mega Brno 10. Praktické zkušenosti se systémem AMM v PRE T. Šlapák, J. Nerad, PRE Měření 11. Přínosy zavedení RTU jednotek do distribučních stanic J. Grossmann, M. Kocur, ELVAC 12. Postřehy z Frankfurtu - Václav Böhm Činnost pracovní skupiny Ochrany, vedoucí: Jiří Bermann, ABB, s.r.o. V rámci činnosti skupiny se uskutečnily dvě pracovní schůzky. První seminář (27. pracovní setkání skupiny) se konal ve dnech v penzionu Hájovna, Dolní Věstonice. 1. Senzory a. Dynamický rozsah senzorů a jejich přesnosti (Václav Prokop ABB, s.r.o.) b. Aplikace senzorů v rozváděčích (Václav Prokop ABB, s.r.o.) c. Přesnost celku senzor+ochrana (Radek Javora ABB, s.r.o.) d. Zemní ochrany se senzory (Petr Hochman, Jiří Bermann ABB, s.r.o.) e. Rozdílové ochrany se senzory (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 2. Informace z konference DPSP 2013 v Birminghamu (Jaroslava Orságová VUT v Brně) 3. Chování FvE při zkratech v síti 400 a 110kV praktické zkušenosti, konkrétní poruchy (Petr Vaculík E. ON Česká republika, s.r.o.). 4. WAMS čím by mohl být prospěšný, návaznost na studie (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 5. Souhra ochran rozvoden 400(220)kV a 110kV s novými a klasickými oblastmi oblastmi 110kV (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 6. Měření dotykových napětí při zemním spojení v síti s velkým kapacitním rozsahem (David Topolánek., Jaromír Dvořák, Petr Toman, Jaroslava Orságová, VUT v Brně, E. ON Česká republika, s.r.o.) Druhý seminář (28. pracovní setkání skupiny) se konal dne v hotelu Palcát, Tábor 1. Studie FvE + ostatních OZE při větších odchylkách frekvence + dopad na systém frekvenčního odlehčování. Nové požadavky ENTSO. (Karel Procházka EGC-EnerGoConsult, ČB, s.r.o.) 2. Doterajšie zkúsenosti so systémom automatizácie sietí vn v ZSE. (Martin Horák ZSE Distribúcia, a.s.) 3. Distanční ochrany vedení impedance v beznapěťové pauze 1-pólového OZ a spolehlivost úspěšnosti OZ. (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 4. Příspěvek k ladění Petersenovy cívky na nesymetrii sítě vn. (Jiří Bermann ABB, s.r.o.) 5. Zkušenosti z provozu (všichni)poruchy a zkušenosti z provozu (všichni) Činnost pracovní skupiny Řízení odběru HDO, vedoucí: Pavel Bürger, EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o. Skupina HDO se setkala na plánovaném zasedání členů ve dnech v hotelu Pavlov, obec Pavlov. Cílem setkání byla výměna zkušeností spojených s rozvojem systému HDO v ČR. Setkání se zúčastnilo celkem 45 pracovníků, z toho 44 členů CIRED. Stránka 5

6 1. Provoz sítí 400, 220 a 110 kv v letním období 2012, zpráva zástupce ČEPS a.s. 2. Provoz systému HDO v distribučních společnostech v České a Slovenské republice. a) Výstavba a rekonstrukce vysílačů HDO jednotlivých provozovatelů distribučních společností b) Problematika provozu vysílačů HDO, informace o zajímavých problémech a poruchách c) Šíření signálu, přeslechy, monitorování signálu HDO. d) Vliv zdrojů rozptýlené výroby na šíření signálu HDO e) Standardizace technických prostředků HDO v jednotlivých distribučních společnostech f) Centrální automatiky HDO. g) Provoz přijímačů HDO. h) Využití systému HDO pro účely energetiky (zprůchodnění distribučních sítí, havarijní odlehčování atd.) i) Problematika AMM a AMR a její možné využívání systému HDO jako podpůrného prostředku j) Různé 3. Přednášky účastníků a hostů a) Jiří Bermann: Vybrané problémy můstkových zapojení sítí 110 kv a jejich možný vliv na šíření signálu HDO b) Jiří Vršecký: - Plán řazení sítí a transformátorů 400, 220 kv pro rok ČEPS provozní problémy v propojeném energetickém systému Evropy c) Jiří Ohera: Nasazování přijímačů HDO v distribučních sítích ČEZ, historie, současnost b) Pavel Bürger: Přeslechy, vznik a metody možnosti jejich omezení a) Tomáš Hanžlík: Omezení vlivu výroben na HDO c) Jan Hlaváček: Zkušenosti s provozem mobilních vysílačů HDO v ČEZ d) Ivan Trup: Vyhodnocení vypínací doby SMK vysílače HDO Libochovice e) Antonín Padrta: Vývoj systému HDO v distribuční společnosti EON, oblast Západ SEKCE 4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny Vedoucí sekce: František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. Činnost pracovní skupiny Obnovitelné zdroje v DS, vedoucí František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB První seminář pracovní skupiny se konal ve dnech 7. a 8. června 2012 v rekreačním zařízení Nový Dvůr, 37 účastníků. 1. Informace o aktivitách ČK CIRED, František Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 2. Hodnocení provozu OZE na území ČEZ Distribuce, a.s., Pavel Derner, ČEZ Distribuce, a.s. 3. Novela EN50438, činnost TC8X WG03, informace o workshopu CIRED v Lisabonu, František Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 4. Zkušenosti s OZE z pohledu banky, Stanislav Průcha, KB, a.s. 5. Provoz ETE a další rozvoj, Zástupce ETE, ČEZ, a.s. 6. Poznatky z provozu FVE a VTE v DS E.ON, Petr Vaculík, E.ON Distribuce, a.s. 7. Vybrané problémy z provozu a chránění obnovitelných zdrojů, Jaroslav Pospíšil, Protection & Consulting s.r.o. Stránka 6

7 8. Hybridní systém XW., Leoš Kabát, Schneider Electric CZ 9. Diskuse se zástupci PDS o aktuální situaci ve věci OZE, návrhy příspěvků na konferenci ČK CIRED 2012 a CIRED 2013 Stockholm 10. Exkurze do ETE a návštěva následujících provozů: KP reaktorového sálu HVB II Strojovna HVB I Havarijní řídící středisko/ Simulátor IC ( 3D film, mlžná komora, expozice) Druhý seminář pracovní skupiny se konal ve dnech 29. a 30. října 2012 v penzionu Liškův Mlýn za přítomnosti 35 účastníků. 1. Informace o aktivitách ČK CIRED a konferenci ČK CIRED, František Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 2. Zemní spojení se zřízeným ZRP a zdroji ve vedení vn, Roman Vaněk, ČEZ Distribuce, a.s. 3. Zkušenosti z provozu sítí s velkým zastoupením OZE ve světě poznatky z konference CIGRE 2012, Tomáš Špaček, Jiří Ptáček, Petr Modlitba, EGÚ Brno, a.s. 4. Zákon o podporovaných zdrojích a jeho aplikace do praxe, Pavel Círek, Energetický regulační úřad 5. Příloha 4 PPDS, Změna 01/2012, Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. 6. Příloha 7 PPDS, František Kysnar,EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 7. Plošné zavádění AMM, Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s. 8. Hybridní střídače aktuální problémy, Leoš Kabát, Schneider Electric 9. Vybrané problémy z provozu a chránění obnovitelných zdrojů, Jaroslav Pospíšil, Protection & Consulting s.r.o. 10. FVE Ralsko 56 MWp Možnosti využití při řízení DS 110 kv, Vlado Kubic, ČEZ Distribuce, a.s. 11. Posuzování připojitelnosti 1f a 2f výroben k distribuční síti NN, Jan Jiřička, Martin Kašpírek, E.ON ČR s.r.o. 12. Dopad provozu OZE na PQ, František Kysnar, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. Činnost pracovní skupiny Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů Vedoucí Jan Švec, ČVUT v Praze V roce 2012 se neuskutečnilo žádné jednání této pracovní skupiny. SEKCE 5 Rozvoj sítí Vedoucí sekce: Jaroslav Šabata, EGÚ Brno, a.s. Činnost pracovní skupiny Plánování a rozvoj sítí, vedoucí: Jaroslav Šabata, EGÚ Brno, a.s. V rámci činnosti skupiny se uskutečnily tři pracovní schůzky. I. jednání pracovní skupiny se konalo 13. března 2012 v EGÚ Brno, 10 účastníků s programem: 1. Informace o valné hromadě ČK CIRED 2. Informace o připravované národní konferenci ČK CIRED v Táboře (2012) 3. Informace o připravované mezinárodní konferenci ČK CIRED ve Stockholmu (2013) 4. Plán činnosti pracovní skupiny Plánování a rozvoj sítí sekce č. 5 na rok 2012 Stránka 7

8 termíny a místo konání seminářů náplň seminářů 5. Diskuse Jarní seminář pracovní skupiny se konal ve dnech v Lánech (PREdistribuce, a.s.), počet účastníků Koncepce napájení sítí VN ve velkých městech (PREdistribuce, a.s.) 2. Protlak kabelu 22 kv pod Vltavou (PREdistribuce, a.s.) 3. Nástroje asset managementu pre dlhodobé plánovanie investícií a určenie priorít obnovy a údržby (Východoslovenská distribučná, a.s. 4. Aplikace šentování v TR Běchovice (PREdistribuce, a.s.) Podzimní seminář se konal ve dnech v Hotelu Šachtička u Banské Bystrice (SSE- D), počet účastníků semináře 19. Program jednání: 1. Výpočty sítí vvn, vn a nn v RIS s využitím měřených a fakturovaných dat (SSE-D) 2. Koncepce sítí vn (SSE-D) 3. Instalace technologie vn/nn pro Smart region Vrchlabí (ČEZ Distribuce, a.s.) 4. Měření na FV panelech (E.ON Distribuce, EGÚ Brno) Činnost pracovní skupiny Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav, vedoucí: Václav Dětřich, EGÚ Brno, a.s. Pracovní jednání užší pracovní skupiny Datum: 28. března 2012 Místo konání: EGÚ Brno, a.s., Brno Počet účastníků: 8 Program jednání: 1. Informace z valné hromady ČK CIRED 2. Informace k činnosti CIRED a ČK CIRED v letošním roce (workshop CIRED Lisabon, mezinárodní konference CIRED Stockholm, konference ČK CIRED) 3. Plán činnosti pracovní skupiny na rok Výběr témat pro semináře skupiny v roce Termíny seminářů 6. Diskuze 1. seminář pracovní skupiny Datum: května 2012 Místo konání: Pavlov, penzion Aurelius Počet účastníků: 24 Témata semináře: 1. Vývoj poruch a odstávek V. Portych ČEZ Distribuce, a.s. 2. Vývoj poruch a odstávek r I. Chudá, M. Nováková ZSE Distribúcia, a.s. 3. Rozbor událostí s nejvyšším vlivem na SAIFI a SAIDI v roce 2011 M. Konč ČEZ Distribuce, a.s. 4. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice za rok 2011 J. Šefránek ERÚ 5. Závěry 5. srovnávací zprávy o kvalitě dodávky CEER P. Skala EGÚ Brno, a.s. Stránka 8

9 6. Některé aspekty ekonomického hodnocení investic ke zlepšení ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektrické energie P. Skala EGÚ Brno, a.s. 7. Diskuse k aktuálním tématům účastníci semináře 2. seminář pracovní skupiny Datum: října 2012 Místo konání: Pavlov, penzion Aurelius Počet účastníků: 30 Témata semináře: 1. Vypínací plán VN - zkušenosti M. Nováková ZSE Distribúcia, a.s. 2. Aktuální vývoj v oblasti AMM a souvislosti s nepřetržitostí distribuce P. Kraják ČEZ Distribuce, a.s. 3. Integrovaný trh s elektrickou energií - Jeden krok vpřed, dva kroky zpět F. Vybíralík 4. Přehled poznatků z mezinárodní konference CIGRE 2012 R. Milota, P. Skala EGÚ Brno, a.s. 5. Informace z konference národního komitétu CIRED Srbska F. Vybíralík 6. Řízená diskuze k aktuálním tématům z oblasti spolehlivosti distribučních sítí účastníci semináře Pracovní jednání užší pracovní skupiny Datum: Místo konání: Tábor Počet účastníků: 5 Téma jednání: Návrh rámcových tématických oblastí z problematiky skupiny 5.2 pro prezentace a diskuze na seminářích skupiny v roce 2013 SEKCE 6 Management, organizace, kvalifikace Vedoucí sekce: Martin Schenider, PREměření, a. s. V sekci pracuje jedna pracovní skupina Ekonomické aspekty kvality elektřiny, vedoucí: Martin Schenider, PREměření, a. s. V rámci činnosti sekce se uskutečnila jedna pracovní schůzka. Termín jednání: Místo: Hustopeče, Hotel Rustikal Hlavními diskutovanými body setkání byla problematika nových technologií, hlavně z hlediska jejich využití pro řízení elektrizační soustavy. Další tématické okruhy byly následující: Smart Grid, AMM, automatizace distribučních stanic. Částečně byly řešeny i ekonomické pohledy na zmiňovanou problematiku. Dále byla diskutována záležitost bezpečnosti informačních technologií v elektroenergetice. Jednání bylo společné se skupinou 3.1 Řídící systémy Schůzky se zúčastnilo celkem 43 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED. 1. Úvod, cíle setkání - Radek Hanuš, Martin Schneider 2. Informace z Valné hromady a jednání Rady ČK CIRED Petr Toman 3. Zahraniční zkušenosti z pilotních projektů v konfrontaci s vývojem požadavků EU na funkce, stav v oblasti rušení a emise, interoperabilitu, bezpečnost a ochranu osobních údajů Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. 4. Kybernetická bezpečnost v systémech chránění a řízení Pavel Glac, Siemens 5. Development Tools for Smart Electricity System J. Marek, A. Popelka, AIS-Brno Stránka 9

10 6. Vyrovnání se s výzvami OZE, AMM Pavel Kraják, ČEZ Distribuce 7. Představení České technologické platformy Smart Grids Jiří Borkovec, ČTPSG 8. Využití dat v oblasti distribuce Martin Michek, ČEZ 9. Zkušenosti se zařízeními pro dálkovou komunikaci indikátorů zemních spojení L. Pospíchal a kol., Mega Brno 10. Praktické zkušenosti se systémem AMM v PRE T. Šlapák, J. Nerad, PRE Měření 11. Přínosy zavedení RTU jednotek do distribučních stanic J. Grossmann, M. Kocur, ELVAC 12. Postřehy z Frankfurtu - Václav Böhm Hlavními diskutovanými body setkání byla problematika decentrálních zdrojů, hlavně z hlediska jejich řízení v elektrizační soustavě. Další tématické okruhy byly následující: Smart Grid, AMM, automatizace distribučních stanic. Částečně byly řešeny i ekonomické pohledy na zmiňovanou problematiku. Schůzky se zúčastnilo celkem 42 pracovníků společností zapojených do ČK CIRED. 2 KONFERENCE ČK CIRED LISTOPADU 2012 V TÁBOŘE Konference ČK CIRED 2012 se zúčastnilo 480 účastníků z 59 společností a 11 vystavujících společností z průmyslu. Partnery konference byly společnosti ABB s.r.o., ALSTOM Grid SAS, AZ Elektrostav, a.s., ELCOM, a.s., ELTRAF a.s., ELVAC, a.s., Landis + Gyr s.r.o., MEgA Měřící energetické aparáty, a.s., Omicron, Siemens, s.r.o. a TMV SS spol. s r.o. V šesti sekcích bylo předneseno celkem 74 původních referátů českých a slovenských autorů. Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Obr. 1 Přehled příspěvků prezentovaných na konferenci ČK CIRED MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ČK CIRED Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D., VUT v Brně, se zúčastnili ve dnech mezinárodní konference The 11th International Conference on Developments in Power Systems Protection (DPSP) 2012 v Birminghamu, UK. Stránka 10

11 Na konferenci byly prezentovány příspěvky Earth Fault Analysis Using Measured Data from Fault Experiments in Actual Distribution Network a Using of Additional Earthing of Affected Phase for Limiting of the Touch Voltage During Earth Faults in MV Large Compensated Networks. Základní informace o konferenci a vybrané poznatky z konference byly následně prezentovány v rámci jednání sekce 3 ČK CIRED. V termínu se uskutečnil workshop CIRED v Lisabonu se zaměřením na rozptýlenou výrobu v obnovitelných zdrojích. Workshop byl rozdělen do následujících dvou základních témat: 1. Installations and investments both in distribution network and customer connection lines Methods and tools for analysing and planning distribution networks Regulatory matters Funding of innovation 2. Operation, automation and protection issues Network operation, safety assessment and congestion management Voltage regulation Poznatky z workshopu byly prezentovány na jednáních Sekce 4 ČK CIRED a na jednáních s dalšími specialisty z řad provozovatelů distribučních soustav. Workshopu v Lisabonu se za ČK CIRED zúčastnili Ing. Karel Procházka, CSc., Ing. František Kysnar, Ph.D. (oba EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o.) a Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. (E.ON ČR s.r.o.). V termínu proběhla v Hong Kongu, Čína, velká vědecká konference 15th IEEE PES International Conference on Harmonics and Quality of Power. Konference se za ČK CIRED zúčastnil doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D., který prezentoval příspěvek A New Simplified Model of Compact Fluorescent Lamps in the Scenario of Smart Grids. S účastí na konferenci byli seznámeni členové ČK CIRED PS2 na pravidelném pracovním jednání na podzim Zájemcům byly předány podklady a informace z této konference. Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. a prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. se ve dnech zúčastnili CIGRÉ Canada Conference - Technology and Innovation for the Evolving Power Grid, která se konala v Montrealu, Kanada. Na konferenci byly prezentovány dva příspěvky - Advanced Applications of FACTS in Industrial Distribution Systems in Middle Europe a Synchronous Phasors Monitoring System Testing Project in the Czech Republic. V rámci služební cesty byla uskutečněna návštěva laboratoří VVN (prof. Masoud Farzaneh) na Université du Québec á Chicoutimi a dále byly uskutečněny exkurze do výzkumnho ústavu společnosti Hydro-Quebec (IREQ) ve Varennes a do několika rozvodných zařízení společnosti Hydro-Quebec. Základní informace o konferenci a vybrané poznatky z konference částečně byly a částečně budou prezentovány v rámci jednání sekce 2 ČK CIRED. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. se v termínu zúčastnil jednání řídícího komitétu CIRED v Dubrovníku. V rámci jednání byly diskutovány zejména otázky související s pravidly pro členství v Directing Committee, dále organizační záležitosti spojené s pořádáním mezinárodní konference ve Stockholmu, společné pracovní skupiny se CIGRé a potenciální formy spolupráce s Eurelectric. Stránka 11

PLÁN ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2015

PLÁN ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2015 PLÁN ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2015 1 ODBORNÁ ČINNOST V SEKCÍCH 1.1 SEKCE 1 PRVKY SÍTÍ Vedoucí sekce: Karel Kohout, ČEZ Distribuce, a.s. Sekce Prvky sítí bude i v roce 2015 působit ve třech pracovních skupinách.

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Datum a čas jednání: 12. února 2014 od 11. 00 13. 00 hod. Místo

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Datum a čas jednání: 8. února 2011 od 10. 00 12. 00 hod. Místo

Více

Hospodaření ČK CIRED 2013

Hospodaření ČK CIRED 2013 Hospodaření ČK CIRED 2013 Zpracoval: Ing. František Kysnar, Ph.D. České Budějovice Leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2013... 3 3. Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2013... 4 4.

Více

KONFERENCE ČK CIRED 2012 TÁBOR, 6. A 7. 11. 2012

KONFERENCE ČK CIRED 2012 TÁBOR, 6. A 7. 11. 2012 KONFERENCE ČK CIRED 2012 TÁBOR, 6. A 7. 11. 2012 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky.

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED Název spolku: Český komitét CIRED Sídlo spolku: Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Datum a čas jednání: 10. února 2015 od 10. 30 12. 30 hod. Místo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2015 Sdružení Český komitét CIRED bylo v souladu se zákonem č.83/1990 registrováno u MV 20. 11. 1996, předkládaná zpráva tedy hodnotí

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

TÁBOR. Hotel Dvořák Kotnov 9. a PROGRAM

TÁBOR. Hotel Dvořák Kotnov 9. a PROGRAM TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 9. a 10. 11. 2010 PROGRAM 1 KONFERENCE ČK CIRED 2010 TÁBOR, 9. A 10.11.2010 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČK CIRED V ROCE 2014 Sdružení Český komitét CIRED bylo v souladu se zákonem č.83/1990 registrováno u MV 20. 11. 1996, předkládaná zpráva tedy hodnotí

Více

EnerGoConsult ČB TÁBOR

EnerGoConsult ČB TÁBOR EnerGoConsult ČB TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 4. a 5. 11. 2008 KONFERENCE ČK CIRED 2008 TÁBOR, 4. A 5.11.2008 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech

Více

KONFERENCE ČK CIRED 2011 TÁBOR, 8. A 9. 11. 2011

KONFERENCE ČK CIRED 2011 TÁBOR, 8. A 9. 11. 2011 KONFERENCE ČK CIRED 2011 TÁBOR, 8. A 9. 11. 2011 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky.

Více

ÚVODNÍ REFERÁT PRAVIDLA TRHU, CENY A TARIFY 2012. Oldřich Jan, ředitel odboru elektroenergetiky, ERÚ

ÚVODNÍ REFERÁT PRAVIDLA TRHU, CENY A TARIFY 2012. Oldřich Jan, ředitel odboru elektroenergetiky, ERÚ ÚVODNÍ REFERÁT PRAVIDLA TRHU, CENY A TARIFY 2012 Oldřich Jan, ředitel odboru elektroenergetiky, ERÚ SEKCE 1 PRVKY SÍTÍ Garant: Karel Kohout, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. TYPIZAČNÍ STUDIE TRANSFORMOVEN

Více

KONFERENCE ČK CIRED 2013 TÁBOR, 5. a 6. 11. 2013

KONFERENCE ČK CIRED 2013 TÁBOR, 5. a 6. 11. 2013 KONFERENCE ČK CIRED 2013 TÁBOR, 5. a 6. 11. 2013 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky.

Více

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Konference Smart Life 2014 Stanislav Votruba, M.Sc.RWTH PREdistribuce, a.s. Praha, 29.1.2014 1 Obsah - Představení společnosti - Stávající

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. HLAVNÍ VÝZVY PRO ČEZ DISTRIBUCE POTŘEBA INOVATIVNÍHO PŘÍSTUPU

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR

EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 8. a 9. 11. 2005 KONFERENCE ČK CIRED 2005 TÁBOR, 8. A 9.11.2005 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 1 V JIHLAVĚ 30. 5. 201 ČÁSTKA 3/201 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2013 2 Zpráva

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Hospodaření ČK CIRED 2014

Hospodaření ČK CIRED 2014 Hospodaření ČK CIRED 2014 Zpracoval: Ing. František Kysnar, Ph.D. České Budějovice Leden 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2014... 3 3. Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2014... 4 4.

Více

KONFERENCE ČK CIRED 2015 TÁBOR, 10. a 11. 11. 2015

KONFERENCE ČK CIRED 2015 TÁBOR, 10. a 11. 11. 2015 KONFERENCE ČK CIRED 2015 TÁBOR, 10. a 11. 11. 2015 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky.

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

KONFERENCE ČK CIRED 2002 Tábor

KONFERENCE ČK CIRED 2002 Tábor EnerGoConsult ČB KONFERENCE ČK CIRED 2002 Tábor Hotel Palcát a Jihočeská Univerzita, 5. a 6.11.2002. CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

KONFERENCE ČK CIRED 2003 Tábor

KONFERENCE ČK CIRED 2003 Tábor EnerGoConsult ČB KONFERENCE ČK CIRED 2003 Tábor Hotel Palcát a Jihočeská Univerzita, 4. a 5.11.2003 KONFERENCE ČK CIRED 2003 TÁBOR, 4. A 5.11.2003 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o. Dopad OZE na provoz distribučních sítí Ing. David Mezera, Ph.D., Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. david.mezera@eon.cz martin.kaspirek@eon.cz E.ON Česká republika, s.r.o. Distribuce včera-zítra 1882 osvětlení

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz Kvalita elektřiny Ing. Jan Šefránek Energetický regulační úřad Jan.Sefranek@eru.cz AMPER 2013 Kvalita dodávek elektřiny Kvalita dodávek a služeb je stanovena vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010 WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Více

Spolehlivost dodávek elektrické energie

Spolehlivost dodávek elektrické energie Co je to spolehlivost? Je to obecná vlastnost Je to schopnost plnit požadované funkce v daných mezích v čase podle stanovených technických podmínek Spolehlivost obsahuje dílčí vlastnosti jako např. bezporuchovost,

Více

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Miroslav Broskevič, Ing. Taťána Macečková ČEZ Distribuce, a.s. 25.11.2009 Základní legislativa pro výrobny Zákon 458/2000 - energetický zákon,

Více

Měření v distribučních sítích na hladině nn

Měření v distribučních sítích na hladině nn Měření v distribučních sítích na hladině nn Ladislav Pospíchal Martin Paar Smart Grids je nutné chápat v plné šíři, jako chytré distribuční sítě a nejen jako chytrá rozhraní distribučních sítí u zákazníků

Více

POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ ČÁST II

POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ ČÁST II POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ ČÁST II Petr Modlitba, Jiří Ptáček, Jiří Malý, EGÚ Brno, a. s. Na základě stanoveného využitelného potenciálu VTE v ČR (uvedeného

Více

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Jan Šefránek Energetický regulační úřad MSV Brno 2010 1. Kvalita elektrické energie Energetický zákon (č. 458/2000 Sb., v platném znění) udává

Více

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY LDS INNOPARK Zpracovala Schválil Ing. Mgr. Eva Šimíčková Bronislav Horák Účinnost od 01. 03. 2016 Platnost Uloženo do odvolání V kanceláři jednatele IDENTIFIKAČNÍ

Více

Odborná akce: PODĚBRADY 2015

Odborná akce: PODĚBRADY 2015 Odborná akce: PODĚBRADY 2015 Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy - 20. ročník Poděbrady, Lázeňská kolonáda 26. a 27. května 2015 Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti

Více

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech 29. 3. 2011 09:00 13:00 hod. Velký konferenční sál P4a Nový a aktuální pohled na elektro-kvalifikaci v ČR a zahraničí, novinky z technických norem 2010 a 2011 školení 09:00 13:00 hod. Velký konferenční

Více

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS 1 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY Smart Metering AMM Implementace 33 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

Kvalita dodávek elektrické energie

Kvalita dodávek elektrické energie Kvalita dodávek elektrické energie Ing. Jan Šefránek (Jan.Sefranek@eru.cz) Energetický regulační úřad Kvalita dodávek elektřiny Elektřina se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí mít jasně

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012 Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě Mirek Topolánek 24.1.2012 Obsah prezentace Úvod Vývoj dispečinků Vývoj rozvoden a distribučních trafostanic Vývoj půjde kupředu i

Více

v distribuční soustavě

v distribuční soustavě Stavy nouze v distribuční soustavě Asociace energetických manažerů seminář 1908 Praha 24. 6. 2009 A.T. Kearney 45/13096 strana 1 Stav nouze v elektroenergetice Do roku 1995 řešení mimořádných stavů v elektrizační

Více

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Konference Smart Life, 29.1. 2014 Top Hotelu Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1. Smart metering a jeho role

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY,

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 10. a 11. 11. 2009 SBORNÍK ANOTACÍ

TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 10. a 11. 11. 2009 SBORNÍK ANOTACÍ EnerGoConsult ČB TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 10. a 11. 11. 2009 SBORNÍK ANOTACÍ ÚVODNÍ REFERÁT OČEKÁVANÉ ZMĚNY V PRINCIPECH EKONOMICKÉ REGULACE ELEK- TROENERGETIKY V DALŠÍM OBDOBÍ Ing. Stanislav Trávníček,

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

PŘÍPRAVA NOVÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE O EMC

PŘÍPRAVA NOVÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE O EMC I. BLOK - Normy a předpisy EMC PŘECHODNÁ PŘEPĚTÍ A JEJICH NÁSLEDNÉ STAVY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Ing. Jaroslav Šmíd, CSc Přechodná přepětí vznikají při spínání napájecích vedení nebo

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR

Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR Rostislav Krejcar ČVUT, Fakulta elektrotechnická Praha 14. 6. 2013 CZEPHO Zákony ČR spojené s připojováním FVE do

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA SEKCE 1 PRVKY SÍTÍ Garant: Karel Kohout, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. COSI COMPACT OPTICAL SENSOR INTELLIGENCE Stanislav Návoj, ALSTOM Princip, technické řešení a použití optických senzorů. PROVOZNÍ

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

Elektrizační soustava ČR

Elektrizační soustava ČR Elektrizační soustava ČR Miloslava Tesařová Západočeská univerzita v Plzni Katedra elektroenergetiky a ekologie Funkce ES - Zajistit zásobování spotřebitelů elektrickou energií v požadovaném čase, množství

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s. Možnosti větrné energetiky v ČR 17.6.2008 Ing. Marián Belyuš, sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Aktuální stav rozvoje VtE v Evropě Vývoj VtE v ČR Vliv nárůstu VtE na provoz PS (Obecně) Podmínky a změny

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009 Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Obsah Regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2009 a základní vlivy na změnu cen

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA, 18. 5. 2015 zpracoval: Ing. Milan

Více

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 3 Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Voltage regulation in MV and LV distribution grid René Vápeník rene.vapenik@cez.cz ČEZ Distribuční

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav elektroenergetiky ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.) ve studijním oboru

Více

1990 SYNCHRONNÍ FÁZORY NAP

1990 SYNCHRONNÍ FÁZORY NAP Založeno 1990 SYNCHONNÍ FÁZOY NAPĚTÍ A POUDU V ENEGETICE, IDENTIFIKACE PAAMETŮ VEDENÍ ZA POVOZU Ing. Antonín Popelka, AIS spol. s r.o. Brno, 24.9.2006 Úvod Současný stav elektrizační sítě stejně jako mnoho

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves v katastru obce Nová Ves u Mariánských Lázní na p.p.č. 38/1 v k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní, p.p.č. 509/8, 4147/21 v k. ú. Trstěnice u Mariánských Lázní Provozovatel společnost: Energetic, s.r.o.,

Více

Integrace OZE do ES ČR

Integrace OZE do ES ČR Integrace OZE do ES ČR Petr Zeman generální ředitel a předseda představenstva 22.4.2010 Obsah Profil ČEPS, a.s. Udržitelný rozvoj OZE Vliv spotřeby Vliv na straně zdrojů Studie EGÚ Stav žádostí k 31.1.2010

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA SEKCE 1 PRVKY SÍTÍ Garant: Karel Kohout, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. COSI COMPACT OPTICAL SENSOR INTELLIGENCE Stanislav Návoj, ALSTOM Princip, technické řešení a použití optických senzorů. PROVOZNÍ

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více