ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214

2 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm. m) zákona č. 458/2 Sb., v platném znění (energetický zákon) Roční zprávu o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 213. Zpráva přináší informace o vývoji základních ukazatelů elektroenergetiky za uplynulý rok. Jednotlivé kapitoly obsahují statistická data o bilancích elektřiny za leden až prosinec roku 213, vývoji výroby a spotřeby elektřiny podle jednotlivých kategorií včetně obnovitelných zdrojů (OZE), instalovaném výkonu ES ČR, dovozu a vývozu elektřiny a některá krajská vyhodnocení. Některé detailnější informace lze nalézt v měsíčních zprávách o provozu ES ČR za leden až prosinec 213, které jsou zveřejněny na internetových stránkách ERÚ. Hodnota výroby elektřiny brutto za rok 213 se příliš neliší od roku 212 a totéž lze konstatovat i o spotřebě elektřiny brutto. Při hlubším pohledu je však patrné, že v případě parních elektráren (PE) došlo, obdobně jako v předchozím roce, k poklesu výroby elektřiny. Naopak stoupla výroba v kategorii paroplynových a plynových elektráren (PPE+PSE) a vodních elektráren (VE). Nárůst výroby elektřiny u kategorie plynových a spalovacích elektráren byl převázně zapříčiněn zprovozněním nových bioplynových stanic. Podrobnosti jsou patrné z kapitoly č. 1 a 2. Podíl výroby elektřiny z OZE na domácí spotřebě elektřiny brutto stoupl na hodnotu 13,17 %. Z údajů v kapitole č. 7 je patrné, že největší váhu na zvýšení podílu výroby elektřiny z OZE měly právě bioplynové stanice. Dále došlo k nárůstu výroby elektřiny z vodních elektráren, a to jak kategorie do 1 MW, tak kategorie nad 1 MW. Oproti předchozím dvěma rokům klesla výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren (FVE). Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 7. Pro úplnost je nezbytné uvést, že podklady pro sestavení výsledné hodnoty výroby elektřiny z MVE, FVE a VTE zveřejněné v kapitole č. 7 byly získány od OTE, a.s. Údaje o hodnotách BRKO byly převzaty ze statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Ročního maxima zatížení bylo v soustavě dosaženo dne 22. ledna 213 v 17 hodin (1 325 MW) a ročního minima dne 14. července 213 v 6 hodin (4 428 MW). Kapitoly č. 11 a 12 shrnují hodinové průběhy zatížení a spotřeby včetně struktury zdrojů pokrývající maximální a minimální zatížení. Dále jsou ve zprávě znázorněny průběhy spotřeb ve dnech maxima a minima v minulých letech. Nově jsou ve zprávě obsaženy vybrané technické údaje o přenosové soustavě (ČEPS, a.s.) a regionálních distribučních soustavách (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.). V kapitole č. 19 jsou uvedeny délky jednotlivých vedení, počty transformátorů a transformační výkony. Zprávu uzavírá vyhodnocení výroby, spotřeby a instalovaného výkonu po krajích a čára trvání zatížení brutto pro hodnocený rok. Na závěr jsou přiloženy aktuální mapy ES ČR, které jsou použity se svolením OTE, a.s. Případné dotazy či připomínky zasílejte na ovou adresu

3 Obsah: 1. Detailní bilance elektřiny ES ČR za období leden až prosinec Vývoj výroby elektřiny 3. Vývoj bilance elektřiny 4. Vývoj výroby a spotřeby elektřiny 5. Vývoj spotřeby elektřiny VO a MO 6. Vývoj spotřeby elektřiny v sektorech národního hospodářství 7. Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) 8. Instalovaný výkon v ES ČR k Export a import elektřiny v roce 213 (fakturované hodnoty) 1. Vývoj exportu a importu elektřiny (fakturované hodnoty) 11. Roční maximum zatížení v roce Roční minimum zatížení v roce Měsíční maxima a minima spotřeby za období leden až prosinec Průběh spotřeby brutto ve dni ročního maxima a minima 15. Týdenní maxima a minima spotřeby v roce Týdenní brutto spotřeba bez přečerpání v PVE 17. Týdenní netto spotřeba elektřiny v ES ČR (naměřené hodnoty) 18. Krajské vyhodnocení roku Vybrané technické údaje o PS a RDS 2. Čára trvání zatížení brutto pro rok Zkratky, pojmy a základní vztahy

4 1. Detailní bilance elektřiny ES ČR za období leden až prosinec 213 Výroba elektřiny brutto [GWh] Druh elektrárny Parní (PE) Paroplynové a plynové (PPE + PSE) Vodní (VE) vč. PVE Jaderné (JE) Větrné (VTE) Fotovoltaické (FVE) Výroba elektřiny brutto celkem Parní (PE) Paroplynové a plynové (PPE + PSE) Vlastní spotřeba na výrobu Vodní (VE) Jaderné (JE) elektřiny Větrné (VTE) [GWh] Fotovoltaické (FVE) Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny celkem Výroba elektřiny netto [GWh] Parní (PE) Paroplynové a plynové (PPE + PSE) Vodní elektrárny (VE) z toho přečerpávací (PVE) Jaderné (JE) Ostatní (VTE,SLE) Výroba elektřiny netto celkem Výroba elektřiny z KVET Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny v KVET Výroba elektřiny netto z KVET Dovoz elektřiny (naměřené hodnoty) Vývoz elektřiny (naměřené hodnoty) Saldo ES ČR leden 4 243,9 482,8 398, ,6 43,5 28, ,5 únor 3 9,5 452,6 416, ,3 33,2 61, ,5 březen 4 354,1 495,6 394, ,4 47,1 16, 8 119, duben 3 591,1 429,3 343, ,1 3,4 219, ,1 květen 3 659,4 442,5 331, ,4 35,6 237,8 6 97,5 červen červenec 3 23, ,9 41,2 283,6 391,2 258, 2 265, ,6 34,7 23, 266,8 337, , ,5 srpen 3 5,4 396,8 28, ,3 23,4 286, ,5 září 3 89,8 422,5 225,5 2 35,1 43,3 196, , 373,6 19,5 3,2 166,8,4 1, 564,5 343,5 18,3 3,2 138,2,3 1,2 54,7 377,7 2,5 3,4 15,1,3 1,6 553,6 332,2 19,5 2,8 138,3,4 1,8 495, 355,8 21,1 2,4 13,3,4 1,9 511,9 38,6 21,1 2, 136,2,4 1,9 47,2 3 87,4 463,4 395, 78, ,8 7, , 3 557, 434,3 413,4 71, ,1 93,1 6 84, ,5 475,1 391,4 82, ,3 25, , ,9 49,8 34,2 77,7 2 36,8 247, , 3 33,6 421,3 329,4 62, ,1 271, , ,2 81,2 1 62,1 1 22,4 68,3 954,1 1 66, 7,8 995,3 692,7 52,7 64, 1 73, 2 484, ,6 959, , ,3 88, 2 416, ,2 říjen listopad prosinec Celkem [GWh] 3 824, ,3 4 75, , 459,1 488,2 59, 5 272,4 277,3 251,6 264, , , , , ,3 49, 54,9 6,3 478,3 161,3 63,4 51,2 2 7, ,2 7 96, , ,9 334,3 2,1 2,1 146,8,4 2,5 56,1 352,1 22,2 2, 13,8,3 1,9 59,4 314,2 21,3 2, 133,9,3 1,6 473,3 352,1 22,6 2,6 163,4,3 1,6 542,7 36,4 22, 2,4 16,5,4 1,1 546,7 355,5 23,5 2,5 145,5,5 1,1 528, ,8 251,6 3, , 4,4 19,1 6 26, ,9 389,1 389,2 13, 2 129, 299, , ,6 263,6 256, 58, ,8 357, , ,3 374,5 26,8 83,6 2 65,5 38, 6 13, ,6 41,3 223,5 73, ,3 238,1 5 89, ,5 436,6 274,7 11,8 2 82,3 28, ,5 3 81,9 466,2 249,2 92, ,4 116, ,5 3 72, 485,6 262,1 93, ,1 19, , ,2 5 2, , 889,9 29 4, , ,2 514,6 43,9 47,7 43,6 39,1 364,5 343,9 34,1 39,8 355,3 35,7 319,7 491,5 41, 45,5 679,2 53,4 625,8 877,8 63,2 814,6 1 46,2 71,8 974, ,5 655, 7 981,4 594, , ,1 393, , ,1 548, ,3-1 29,8 827, , ,5 89, , ,7 936, 1 828,5-892,5 1 29, , ,3 975, , , , , , 1 571, , ,1 VO [GWh] z úrovně vvn z úrovně vn účelová spotřeba Celkem 552,7 2 95,4 395,6 3 43,7 516,5 1 94,2 298, , 568,7 2 9,4 333, ,8 575, ,5 29, ,7 591,8 2 27,4 216, ,5 561, ,2 228, ,1 542, , 192,4 2 71,7 582, ,1 23, ,3 64, 1 979,8 247, ,5 594,6 2 71,4 316, ,3 584,3 2 53,4 345, ,4 516,5 1 83,3 373,4 2 72, , , , ,2 MO [GWh] podnikatelé domácnosti Celkem 844, ,5 2 47,2 792, , ,4 85, , 2 353,1 667, , ,7 65,2 1 32, ,6 562,3 949, ,4 555,9 921, ,1 562,8 941,3 1 54,2 586,1 998, ,3 679, , 1 86,7 739, ,2 2 62,6 771, 1 569,2 2 34, , , ,5 29,2 17, ,1 416, , ,9 257,8 97, ,8 378, , ,2 285,7 113, ,2 397, , ,7 236,9 15, 5 13, 326,6 4 83, ,9 192, 84, ,8 31,3 4 58, ,3 12,7 2,1 4 61,5 283, , 5 1,8 173,4 8, ,4 281,8 4 28, ,9 215,1 114, ,2 293, , ,6 211,6 1, ,5 289, ,8 5 39,5 264,7 138, ,3 352, ,8 6 2,8 283,4 127,4 5 57,1 368,1 5 22, 6 244,3 37,8 126,1 5 65,6 48, , 6 35, , , ,4 4 97, , ,4 Ostatní spotřeba energetického sektoru vč. spotřeby na přečerpávání v PVE Spotřeba na přečerpání v PVE Dodávka bez přečerpání Ztráty v sítích Tuzemská spotřeba netto Tuzemská spotřeba brutto

5 2. Vývoj výroby elektřiny brutto Druh elektrárny Parní (PE) Jaderné (JE) Paroplynové a plynové (PPE + PSE) Vodní (VE) vč. PVE Fotovoltaika (FVE) Větrné (VTE) Celkem [GWh] , , , 2 467,4,, , , , , ,5, 1, , , , , 1 794,2, 3, , , , , ,8,1 9, , , , ,4 3 27,,1 21, , , , , ,3,2 49, , , , , ,7 1,8 125, , , , 3 112, ,3 12,9 244, , , , , ,7 88,8 288, , , ,2 3 6,4 3 38,6 615,7 335,5 85 9, , , , , 2 118, 396, , , 3 324, , , 2 173,1 417, , , 3 745, , ,7 2 7,2 478, ,9 Vývoj výroby elektřiny brutto [GWh] Parní (PE) Jaderné (JE) Paroplynové a plynové (PPE + PSE) Vodní (VE) vč. PVE Fotovoltaika (FVE) 212 Větrné (VTE) 213

6 3. Vývoj bilance elektřiny Výroba elektřiny brutto Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny Výroba elektřiny netto [GWh] Saldo Zdroje celkem [GWh] VO MO Ostatní Brutto spotřeba [GWh] Přečerpání v PVE Ztráty v sítích Netto spotřeba [GWh] Vývoj bilance elektřiny [GWh] Netto spotřeba Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny 26 Ztráty v sítích Přečerpání v PVE Výroba elektřiny brutto 213 Saldo

7 4. Vývoj výroby a spotřeby elektřiny Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto Výroba elektřiny brutto Výroba elektřiny netto Spotřeba elektřiny brutto Spotřeba elektřiny netto leden 7 715, , ,7 5 57,6 8 99,6 7 51, ,1 6 89, , , , , , ,1 7 2, , , , , , ,3 7 87, , , , , ,2 5 76,6 8 52, , , , 8 196, , 6 784, ,8 únor 7 241, , , 5 234, , , , ,4 7 32, , ,6 5 87, 7 763, , 6 479,3 5 46, , 6 875, , ,2 7 58,5 7 3, , , 7 568,9 7 29, , 5 27, , , , , ,5 6 84, , ,4 březen 7 713, , , , ,1 7 23, , , , , , , , , , , , , , 5 294,2 8 59, , , ,9 7 87,8 7 34, , 5 378, , , , , , 7 565, , ,7 duben 6 744, , , , ,9 6 73, , , , , ,3 4 73, , ,5 6 97,3 5 98, ,7 6 38, 5 192,5 4 37,2 7 76, , , , , , , , ,7 7 86, , 4 746, , , 5 729,9 4 83,3 květen 6 63,6 6 82, , , , , ,7 4 53,3 7 53, 6 498,7 5 64, 4 67,6 6 43, , , , ,2 5 44,2 5 9, , 6 217, ,6 5 49, , 7 99, , , , , , , ,3 6 97, , ,3 4 58,4 červen červenec 6 164, , ,1 5 56,8 5 54, 4 912, , , ,3 6 45, , ,2 5 27, , 4 49, 4 227,1 6 34,8 6 69, ,9 6 71,9 5 34, , , , , , , , , 5 362, , , 6 57, , , ,6 5 14,3 5 32,9 4 22,6 4 2, 6 1, 6 87, , , ,1 5 19, , , , , , , 5 232, 5 144, , , 6 653, , , ,7 5 28, , , , , , , ,4 5 1, , , 4 28,5 srpen 6 421, ,1 5 91, , , , , , , , , , , , , , , , 5 59, 4 196, 6 172, , , ,6 6 64, ,4 5 35, , , , 5 239, , 6 612,5 6 13, , ,4 září 6 218,1 5 79, , , , , , , ,3 6 96,7 5 49, 4 571,7 6 13, , , 4 732,8 6 19, , , , , , , , ,2 6 53, , , , , ,4 4 42, 6 283, 5 89,7 5 39, ,8 říjen 6 96, , , ,1 7 5, 6 491, , ,5 7 66,7 7 74, ,5 5 23,5 6 68, ,2 6 15,1 5 99, , ,1 6 6, , , ,7 6 6,1 5 35, , , , , , , 5 965,8 5 28, , ,5 6 2, ,8 listopad prosinec Celkem [GWh] 7 115, , , ,1 7 15, , , , , , , , ,1 7 78, , , , , ,3 6 5, , , , ,4 8 58, , , , , , , , , , , , , , , ,2 6 88, , , , , , , ,7 7 19,8 7 84, , 6 662,7 7 27, , 6 87, , ,2 5 68, , , , , , , 7 276, , , , , , , , , , , , , 81 27, , , , ,3 5 27, , , 7 636, , ,5 7 92, , ,8 6 39, ,3 5 19, , ,6 7 96, , , , , , ,3 6 35, ,4 5 22, 5 242, ,3

8 5. Vývoj spotřeby elektřiny VO a MO VO z vn 2 698, 2 981, , , , , , , 23 13, , , , účelová spotřeba VO z vvn 6 618, 7 217, 7 136, 7 428, 7 663, 9 517, , , , , , , MO podnikatelé 2 89, 2 551, 2 66, 2 539, 4 42, 2 966, , , 4 594, , , , MO domácnosti 7 451, 7 699, 7 927, 7 899, 8 62, 7 917,7 8 47,4 8 39, ,2 8 5,5 8 1, , Celkem [GWh] , 14 58, , , , , , , ,5 14 2, , , , , , 56 53, , , , , , , , 57 44, Vývoj spotřeby elektřiny VO a MO [GWh] VO z vn VO z vvn účelová spotřeba MO podnikatelé MO domácnosti 213

9 6. Vývoj spotřeby elektřiny v sektorech národního hospodářství Průmysl Energetika , , , , ,5 26 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Doprava Stavebnictví 2 521, , , , , , ,4 2 98, 2 885, , 3 23, , , 379,5 369,2 447,2 53,5 545,1 398,6 415, 453,8 414,6 46, 342,9 349,3 326, Zemědělství Domácnosti 1 515, , , ,1 1 45, , , ,3 1 27,9 1 26, ,9 1 24, , , , , , , , , , , , , , , Služby Ostatní 6 116,3 6 26,5 6 72, , , , , , , , , , , Celkem 5 376,4 5 54, , , ,8 8 27, ,5 8 32,9 8 94, ,6 8 6, , , 65 18, , , , , , , , , , , , , Vývoj spotřeby elektřiny v sektorech národního hospodářství [GWh] Průmysl Energetika 24 Doprava Stavebnictví Zemědělství Domácnosti 211 Služby Ostatní

10 7. Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) Malé vodní elektrárny do 1 MW *) Vodní elektrárny nad 1 MW Větrné elektrárny *) Fotovoltaika *) Bioplyn + skládkový plyn Biomasa BRKO **) Celkem OZE [MWh] ,36% ,9% ,71% ,19% ,81% ,3% ,28% ,43% ,17% *) údaje převzaty z OTE, a.s. **) údaj převzat ze statistiky MPO Tuzemská spotřeba elektřiny brutto [MWh] Podíl OZE [%] ,8% Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí spotřebě [TWh] 14 13,17% 13 13% 12 12% 11,43% 11 11% 1,28% 1 1% 9 8% 6,81% % 8,3% % 4,36% 4,9% 4,71% 7% 5,19% 6% 5% 3,8% 4% 3 3% 2 2% 1 1% % Malé vodní elektrárny do 1 MW *) Bioplyn + skládkový plyn Vodní elektrárny nad 1 MW Biomasa Větrné elektrárny *) BRKO **) Fotovoltaika *) Podíl OZE [%] 213

11 8. Instalovaný výkon v ES ČR k Druh elektrárny Parní (PE) Jaderné (JE) Fotovoltaika (FVE) Přečerpávací (PVE) Vodní (VE) Plynové (PSE) Paroplynové (PPE) Větrné (VTE) Celkem ČR [MW] Podíl [%] ,3% ,4% ,1% ,4% ,1% 82 3,9% 518 2,5% 27 1,3% ,% Instalovaný výkon ES ČR za rok 213 [MW] Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR [MW] 25, 2, 15, 1, Parní (PE) 5, Jaderné (JE) Fotovoltaika (FVE) Přečerpávací (PVE), Vodní (VE) 2 Plynové (PSE) Paroplynové (PPE) Větrné (VTE) Parní (PE) Paroplynové a plynové (PPE+PSE) Vodní vč. PVE Jaderné (JE) Větrné (VTE) Fotovoltaické (FVE) Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR Druh elektrárny Parní (PE) Paroplynové a plynové (PPE+PSE) Vodní vč. PVE Jaderné (JE) Větrné (VTE) Fotovoltaické (FVE) Celkový instalovaný výkon [MW] ,2 657,4 2 97,1 1 76, 1, ,6 695, ,2 1 76, 1, ,4 76, 2 143,8 2 76, 6, ,8 774, ,3 3 76, 1, ,2 789, ,4 3 76, 19,6, , 8, 2 166, 3 76, 21,9, ,7 837, , 3 76, 43,5, ,1 86, ,5 3 76, 113,1 3, ,2 897, ,8 3 76, 15, 39, ,1 934, , 3 83, 193,2 464, , 1 24,4 2 22,6 3 9, 217,8 1959, ,5 1 11,5 2 21,1 3 97, 218,9 1971, ,1 1 27, ,7 4 4, 263, 286, , , ,2 4 29, 27, 2132,

12 9. Export a import elektřiny v roce 213 (fakturované hodnoty) [GWh] Export na úrovni 22 a 4 kv Export na úrovni 11 kv Import na úrovni 22 a 4 kv Import na úrovni 11 kv Saldo leden -2 59,6 -,3 98,2 118, ,6 únor ,7 -,3 942,8 16, ,3 březen ,9 -,1 886,7 17, ,2 duben , -1,4 912,7 58, ,1 květen -2 27,6-3,1 731,9 49, ,1 červen -2 56,5-3,8 721,5 48,1-1 29,8 červenec ,3-1, 681,2 61, ,5 srpen ,4 -,8 773,9 58, ,7 září -2 24,6 -,1 1 75,6 56,7-892,5 říjen ,1-2,2 63,1 92, ,3 listopad ,6-1,2 667,2 97, ,9 prosinec ,9 -,3 848,2 114, , celkem ,2-14, ,9 969, ,1 Export a import elektřiny z roce 213 (fakturované hodnoty) [GWh] leden únor březen Export na úrovni 22 a 4 kv duben květen Export na úrovni 11 kv červen červenec srpen Import na úrovni 22 a 4 kv září říjen listopad Import na úrovni 11 kv prosinec Saldo

13 1. Vývoj exportu a importu elektřiny (fakturované hodnoty) [TWh] Export 11, 22 a 4 kv Import 22 a 4 kv Import 11 kv Saldo 2-12,4,8 1,6-1, 21-12,2,8 1,8-9, ,6 4,1 1,1-11, ,7 3,1 1, -16, ,5 1,9,9-15, , 7,1 1,2-12, ,5 5,6 1,3-12, ,6 8,2 1,3-16, ,9 9,4 1, -11, ,2 9,3 1,2-13, , 1,6,5-14, ,1 13,3,8-17, ,4 9,3 1, -17, ,7 9,9 1, -16,9 Vývoj exportu a importu elektřiny (fakturované hodnoty) [TWh] Export 11, 22 a 4 kv Import 22 a 4 kv Import 11 kv Saldo

14 11. Roční maximum zatížení v roce 213 ( v 17 hodin) [MW] hodina 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : JE VE 4 43, 4 49, 4 51, 4 44, 4 39, 4 49, 4 44, 4 43, 4 47, 4 45, 4 43, 4 43, 4 44, 4 39, 4 44, 4 39, 4 4, 4 45, 4 43, 4 44, 4 47, 4 46, 4 48, 4 44, 186,6 192,9 186,5 186,3 186,3 218,4 289,8 31,4 319,2 323,6 365,1 385,3 387,8 361,8 361,8 361,2 48, 475,3 483,8 453,3 417,5 362,5 296,7 218,3 PVE -665, -676, -471, -572, -561, -11, 148, 213, 154, 158, 76, 7, 85,,, 33, 135, 177, 1,,,,, -5, PPE 277,6 282,9 288,8 292,8 29,6 293, 317, 314,2 313,9 312,5 311,3 39, 39,7 38,1 37,9 39, 36,2 318,8 313,3 311,4 311,4 315,5 313,8 318,6 PSE 278,6 277,7 277,6 284,8 338,5 288,7 341,9 345,7 353,1 351,6 36,5 35, 351, 351,5 352, 352,5 351, 352,7 349,2 35,5 337, 312, 278, 275,7 PE 6 326, 6 78, , , , , , 6 587, ,7 7 7,1 7 2,7 7 6, , ,2 7 5, ,4 6 97,2 7 26,9 7 12,2 7 15, , , , 6 131,4 saldo ostatní zdroje zahraničí -2 29, -195, , -16, , -13,2-2 27, -22,4-2 18, -167, , -89, , -113,8-1 87, -232, , -228, , -29, , -158, , -126, , -178, , -245, , -158, , -191, , -12,3-2 75, -14,7-2 99, -182,5-2 9, -266, , -194, , -685,3-2 62, -17, , -315, , 7 974, 7 935, 7 868, 8 58, 8 778, 9 851, 9 775, 1 3, 1 195, 1 149, 1 26, 1 169, 9 988, 1 214, 1 115, 1 352, 1 18, 1 2, 9 818, 9 617, 8 793, 8 559, 8 69, Poznámka: Záporná hodnota ve sloupci "Ostatní zdroje" znamená, že v hodinových hodnotách průběhu měření ČEPS, a. s. nejsou započteny všechny zdroje ES ČR. Struktura pokrytí ročního maxima zatížení ve 17 hodin Parní elektrárny (PE) Jaderné elektrárny (JE) Vodní elektrárny (VE) Paroplynové el. (PPE) Přečerpávací vodní el. (PVE) Plynové a spalovací el. (PSE) Ostatní zdroje Saldo zahraničí Tuzemská spotřeba brutto MW % 67% 39% 4% 3% 1% 3% -1% -17% 1% Pokrytí spotřeby ve dni maxima ( v 17 hodin) spotřeba [MW] 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, PE JE VE PPE PSE PVE saldo zahraničí ostatní zdroje

15 12. Roční minimum zatížení v roce 213 ( v 6 hodin) [MW] hodina 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : JE VE 2 973, 2 979, 2 983, 2 983, 2 986, 2 987, 2 988, 2 983, 2 977, 2 97, 2 966, 2 966, 2 961, 2 958, 2 957, 2 955, 2 949, 2 947, 2 949, 2 949, 2 956, 2 963, 2 964, 2 966, 12,5 12,5 13, 12,2 12, 29,5 221,8 255,5 267,8 268,6 255,3 218,7 28,6 214, 224,6 248,8 229,1 261,5 323,9 376,5 366,8 363,5 362, 36,7 PVE PPE,, -5, -81, -486, -519, -515, -5,, -67, -13,, -39, -626, -761, -911, -64,,, 25, 455, 51, 457, 79, PSE,8,8,8,8,8,8,8,8,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8 282,3 282,5 283,2 282,1 282,7 282,1 316,1 328,1 326,8 338, 332,7 326,8 312, 312,9 319,8 314,7 313,3 313,4 32,5 334,1 326,5 327,1 29,6 282,4 PE 3 533,7 3 47, , ,6 3 55, ,6 3 59, 3 58, , 3 573, 3 618, , , , 3 65, , ,7 4 9, 4 225, , , ,9 4 22,4 4 95,7 saldo ostatní zdroje zahraničí , -66, , -166,3-1 95, -9, , 23, , 526,6-2 46, 84, , 346, , 29, , 1 1, , 1 447, , 1 72, , 1 476, , 1 611,2-2 52, 2 33, , 2 3,2-2 37, 1 811, , 1 369, , 647, , 298,6-2 98, -274, , -637, , -237, , 67, , 343,5 spotřeba Poznámka: Záporná hodnota ve sloupci "Ostatní zdroje" znamená, že v hodinových hodnotách průběhu měření ČEPS, a. s. nejsou započteny všechny zdroje ES ČR. Struktura pokrytí ročního minima zatížení v 6 hodin Parní elektrárny (PE) Jaderné elektrárny (JE) Vodní elektrárny (VE) Paroplynové el. (PPE) Přečerpávací vodní el. (PVE) Plynové a spalovací el. (PSE) Ostatní zdroje Saldo zahraničí Tuzemská spotřeba brutto MW % 77% 67% 5% % -12% 6% 2% -46% 1% Pokrytí spotřeby ve dni minima ( v 6 hodin) [MW] 4 834, 1, 4 77, 4 827, 4 81, 9, 4 537, 4 428, 8, 4 695, 5 133, 5 561, 7, 5 993, 6 36, 6, 6 21, 6 12, 5 972, 5, 5 95, 5 858, 4, 5 751, 5 724, 5 775, 3, 5 783, 5 856, 2, 6 39, 5 84, 5 53, 1,, -1, -2, -3, -4, PE JE PPE PSE VE ostatní zdroje saldo zahraničí PVE

16 13. Měsíční maxima a minima spotřeby za období leden až prosinec 213 leden : 5, : 5,3 Měsíční maximum [MW] Datum Hodina platného času Kmitočet [Hz] Měsíční minimum [MW] Datum Hodina platného času Kmitočet [Hz] únor : 5, : 5, březen : 5, : 5,4 duben : 49, : 5,1 květen : 5, : 5,3 červen červenec : 12: 5,2 5, : 6: 5,2 5,2 srpen : 5, : 5,3 září : 5, : 5, říjen listopad prosinec : 15: 17: 5,1 5,2 49, : 5: 4: 5,6 5, 5,1 Průběh měsíčních maxim a minim spotřeby [MW] MW MW 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

17 14. Průběh spotřeby brutto ve dni ročního maxima [MW] hodina : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního maxima [MW] : 2: : 4: 5: : 7: 8: : 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : Průběh spotřeby brutto ve dni ročního minima [MW] hodina 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního minima [MW] : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: :

18 15. Týdenní maxima a minima spotřeby v roce 213 Týden Maximum Minimum Týdenní maxima a minima spotřeby v ES ČR [MW]

19 16. Týdenní brutto spotřeba bez přečerpání v PVE týden Celkem [GWh] Týdenní brutto spotřeba bez přečerpání v PVE [GWh]

20 17. Týdenní netto spotřeba elektřiny v ES ČR (naměřené hodnoty) týden Celkem [GWh] Týdenní netto spotřeba elektřiny v ES ČR (naměřené hodnoty) [GWh]

21 18. Krajské vyhodnocení Výroba elektřiny brutto v jednotlivých krajích v roce 213 [GWh] PE Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Česká republika [GWh] 82,1 551,3 489, ,4 45,4 555,6 34, ,3 43, 5 242,1 94, , , 422, , PPE,, 26, ,9,,,,,,,,,, 2 92,8 VE 41,8 267,5 97,6 31,9 497,3 115,4 87, 63,5 519,9 87,2 87, ,1 299,1 27, ,8 PSE 85,9 237,3 274,1 43,6 434,1 283,2 12,3 429, 186,7 294,2 219,4 326,2 137,3 126, ,6 JE, 15 65,5,, ,8,,,,,,,,, 3 745,3 VTE,, 13,5 89,9 2,3, 35,6 4,6 74,3 18,5,3 7,1 178,1,1 478,3 FVE 19,6 24,8 482,1 12,7 89,1 88,8 1,1 58,7 112,8 93,1 23, 24,7 16,5 168,2 2 7,2 Celkem 229, , ,9 5 6, , 1 43, 359, , , , 1 414, , , 745, 87 64,9 Služby 1 798,9 352,1 758,6 148, 173, 33,8 233, 94,2 386,5 183,7 39,3 652,2 333, 294,6 6 83,9 Ostatní 737,5, 3,2 476,6 114,6 684,7 516, 1 124,6 474,3 546,8 619, ,6 861,9 135, ,1 FVE 22,2 249,5 465,2 13,8 93,5 92,6 112,3 61,6 113,9 99,4 215,1 25,6 177,5 165, 2 132,3 Celkem 199, ,3 929, 1 17, ,8 376,3 194, ,8 1 21, ,5 544, 2 958,5 4 62, 339, ,1 Spotřeba elektřiny brutto v hospodářských sektorech po krajích ČR v roce 213 [GWh] Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Česká republika [GWh] Průmysl 452, ,9 2 71, , ,4 1 16,6 99, , ,3 794,8 977, , , 1 152, ,2 Energetika 448,6 1 39,8 517,5 457, ,8 151,1 96, ,3 826,5 61,3 212,1 1 48, ,2 386, ,2 Doprava Stavebnictví Zemědělství Domácnosti 1 411, 63,3 3, ,2 141, 19,9 113, 1 199,5 419,7 11,6 258, ,5 12,2 3,1 6,4 364,9 44,5 9,2 211,2 713, 227,9 5,1 49,9 929,5 15,9 1,2 1,6 717,8 331,1 16, 28, ,8 3,9 12, 95,7 768,4 28,2 11,2 56,6 73,3 128,7 7,9 55, 855,5 284,2 33, 153, ,2 176,5 13,5 22, 997,4 42,1 11,5 15,9 879, ,1 326, , ,8 Instalovaný výkon ES ČR v jednotlivých krajích v roce 213 [MW] Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Česká republika [GWh] PE 147,9 228, 242,6 529,5 21,7 199,7 9, ,7 18, 1 256,5 244, , , 138, ,5 PPE,, 118, 4,,,,,,,,,,, 518, VE 12,2 156,6 34,3 7,9 468,5 3,9 25,3 16,9 662,6 29,3 21,6 684,3 69,7 9, ,2 PSE 17,1 43,2 6,5 13,6 76,2 53,1 27,6 73,7 92,8 51,1 61,7 18, 43, 26,4 82,1 JE, 2 25,,, 2 4,,,,,,,,,, 4 29, VTE,, 8,4 52,7 11,9, 19,9 19,8 43,9 19,3,8 6,1 86,8,3 27, Celkem 6 389, , , , , ,6 2 59, , , , , , 9 173,5 3 52, ,4

22 19. Vybrané technické údaje o PS a RDS Napěťová hladina [kv] Počet OM [-] ČEPS 4 22 VVN 11 Suma VN Suma NN,4 Celkem Celkem ČR Délka kabelových vedení [km] ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce Délka venkovních vedení [km] PREdistribuce ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce Délka venkovních tras [km] PREdistribuce ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce Transformace: Délka kabelových vedení [km] Podíl celkového počtu transformátorů Transformační výkon [MVA] 25 PREdistribuce E.ON Distribuce ČEZ Distribuce PREdistribuce ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce 5 73 ČEPS E.ON Distribuce Celkové délky vedení [km] Počet transformátorů [-] PREdistribuce ČEZ Distribuce 4/22 4/11 22/11 11/VN VN/VN VN/NN Celkem Celkem ČR Transformační výkon [MVA] ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce ČEPS Napěťová hladina [kv] Délka venkovních vedení [km] Podíl kabelových a venkovních vedení 2 1% % 5 4/22 ČEPS 4/11 22/11 ČEZ Distribuce 11/VN VN/VN E.ON Distribuce % VN/NN PREdistribuce ČEPS ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce ČEZ Distribuce E.ON Distribuce Kabelová vedení Venkovní vedení PREdistribuce NN VN VVN

23 2. Čára trvání zatížení brutto pro rok 213 Čára trvání zatížení brutto [MW] MW MW hodiny ročního časového fondu

24 21. Zkratky, pojmy a základní vztahy BRKO FVE JE KVET MO MOO MOP MVE NN OZE PE PPE PSE PVE VE VN VO VTE VVN biologicky rozložitelná část komunálního odpadu fotovoltaické elektrárny jaderné elektrárny kombinovaná výroba elektřiny a tepla maloodběr elektřiny maloodběr elektřiny obyvatelstvo maloodběr elektřiny podnikatelé malé vodní elektrárny (do 1 MW) nízké napětí do 1 kv obnovitelné zdroje energie parní elektrárny paroplynové elektrárny plynové, spalovací elektrárny přečerpávací vodní elektrárny vodní elektrárny vysoké napětí od 1 kv do 52 kv (podle ČSN 331) velkoodběr elektřiny větrné elektrárny velmi vysoké napětí nad 52 kv (podle ČSN 331) Spotřeba = zatížení výkon na přečerpání v PVE [MW] (oproti této položce existuje položka spotřeba elektřiny, kde se jedná o práci [MWh]) Výroba elektřiny brutto = celková výroba elektřiny na svorkách generátorů Výroba elektřiny netto = výroba elektřiny brutto vlastní spotřeba na výrobu elektřiny Spotřeba elektřiny brutto = výroba elektřiny brutto celkem + saldo ES ČR Spotřeba elektřiny netto = (výroba elektřiny brutto celkem + saldo ES ČR) (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích + spotřeba na přečerpání v PVE) Účelová spotřeba = elektřina spotřebovaná přímo v podnicích, nezahrnuje vlastní spotřebu ani přebytky elektřiny. Export a import (naměřené hodnoty) = Export a import (fakturované hodnoty) + tranzit Saldo = bilanční suma zahraničních výměn elektrické energie v daném období. Je to rozdíl mezi celkovým dovozem elektřiny a celkovým vývozem elektřiny v daném období. Kladná hodnota představuje převahu dovozu elektřiny nad vývozem a záporná převahu vývozu nad dovozem.

25

26

27

28

29

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny 58 125 53 037 56 375 49 708 55 370 48 148 54 976 47 765 54 853 49 312 56 880 52 155 59 899 54 146 59 956 53 163 60 264 52 196 59 475 50 855 67 740 52 291 68 779

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011 Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 211 Energetický regulační úřad vydává podle energetického zákona 1 roční zprávu o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 211. Zpráva je rozdělena na kapitoly

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 [GWh] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Výroba elektřiny brutto 62 558 60 528 59 293 58 882 58 705 60 847 64 257 Výroba elektřiny netto 1) 58 112 56 375 55 370 54

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec. 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec www.eru.cz www.ote-cr.cz 2013 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu

Více

6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby

6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby 1 6 Dodávka elektřiny 6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby Distribuci elektrické energie na území Moravskoslezského

Více

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Červen 212 Dispečerské řízení Zahraniční spolupráce a podpora obchodu Tato měsíční zpráva hodnotí nejdůležitější provozní data a ukazatele. 15.7.212 Odbor 1516

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 1 V JIHLAVĚ 30. 5. 201 ČÁSTKA 3/201 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2013 2 Zpráva

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 1 leden 2014 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 2 leden 2015 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 17.215 28.4.215 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 18.4.215 do: 24.4.215 a předběžně

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok a str. 3 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce a str. 5 Vývoj spotřeby zemního

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor statistiky a bezpečnosti dodávek oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 3 Praha březen 2016 Kontakty: V případě potřeby

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA 1 (celkem 6) 30.10.2007 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA Ing. Zbyněk Bouda V přístupové smlouvě k EU se ČR zavázala k dosažení 8% podílu elektřiny z obnovitelných

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 19. 216 18.5.216 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 7.5.216 do: 13.5.216 a předběžně

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava 2016 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 36. 216 13.9.216 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 3.9.216 do: 9.9.216 a předběžně

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s. Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

přednáška č. 1 Elektrárny B1M15ENY Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

přednáška č. 1 Elektrárny B1M15ENY Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 1 Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Dělení

Více

Přenosová soustava, aktuální stav v ČR i ostatních státech.

Přenosová soustava, aktuální stav v ČR i ostatních státech. Přenosová soustava, aktuální stav v ČR i ostatních státech. Luhačovice 24. 26.1.2017 Miroslav ŠULA ČEPS,a.s. Ředitel sekce Dispečerské řízení Evropské síťové kodexy - schválené CACM Guideline on Capacity

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2015. ČEPS, a.s.

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2015. ČEPS, a.s. ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2015 ČEPS, a.s. Zpracoval: ČEPS, a.s. sekce 15100 Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce 13200 Energetický obchod Schválil: Ing. Miroslav Šula Ředitel sekce Dispečerské řízení

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 36. 211 13.9.211 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 3.9.211 do: 9.9.211 a předběžně

Více

Projekt TAČR TD 010191. Náklady OZE 25. 6. 2013, Praha

Projekt TAČR TD 010191. Náklady OZE 25. 6. 2013, Praha Projekt TAČR TD 010191 Náklady OZE 25. 6. 2013, Praha Reálná data 2013 Skutečnost leden únor březen duben květen CELKEM Podpora elektřiny - větrná 49 249 35 911 55 019 35 501 41 018 216 698 Podpora elektřiny

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Leden 2012 Dispečerské řízení Zahraniční spolupráce a podpora obchodu Tato měsíční zpráva hodnotí nejdůležitější provozní data a ukazatele. 13.2.2012 Odbor 15160

Více

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2014. ČEPS, a.s.

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2014. ČEPS, a.s. ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2014 ČEPS, a.s. Zpracoval: ČEPS, a.s. sekce 15100 Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce 13200 Energetický obchod Schválil: Ing. Miroslav Šula Ředitel sekce Dispečerské řízení

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha Obsah Zkratky, pojmy a základní vztahy str. Komentář k hodnocenému roku str.. Bilance - zdroje str.. Bilance - spotřeba str..

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. Materiál byl zveřejněn v rámci veřejného konzultačního

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Miroslav Broskevič, Ing. Taťána Macečková ČEZ Distribuce, a.s. 25.11.2009 Základní legislativa pro výrobny Zákon 458/2000 - energetický zákon,

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Zpracovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Dne: 4. 11. 214 Úvod V rámci přípravy Aktualizace státní energetické koncepce

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Dělení

Více

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad ondrej.tous@eru.cz Obsah prezentace Vlivy na výši cen pro rok 2014 Ekonomické faktory Cena silové elektřiny

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství listopad 2011 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Stránka 1

Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Stránka 1 Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB Držitel licence: Severočeské doly a.s. - vymezené území Doly Bílina :2015 Napěťová hladina nn vn vvn [-]

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR Josef Fantík Obsah Bilanční rovnováha PpS a OZE Limit Bilanční rovnováha - rovnovážný stav Regulovatelné zdroje Ostatní zdroje OZE ES ČR Rovnováha Spotřeba Continentální

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více