PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand"

Transkript

1 PARENTSTOCK Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů An Aviagen Brand

2 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Předmluva Tato příručka Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti rodičovského chovu. Příručka neobsahuje definitivní informace v každém ohledu řízení rodičovského chovu, ale má za úkol obrátit pozornost na důležité problémy, které v případě ignorování nebo neadekvátního řešení mohou snížit užitkovost hejna. Metody řízení obsažené v této příručce si kladou za cíl udržovat hejno zdravé a v pohodě a dosahovat dobré užitkovosti. Užitkovost Tato příručka shrnuje nejlepší metody řízení rodičovského chovu. Nejběžnější strategie řízení na světě spočívá v tom, že drůbež dostává první světelnou stimulaci po 21 týdnech (147 dnech) věku a dosahuje 5% snášky ve 25 týdnech věku, což poskytuje významné výhody co do velikosti vajec, počtu kuřat a kvality brojlerů. Produkce drůbeže je však globální aktivita a po celém světě může být nutné využívat různé strategie řízení, přizpůsobené místním podmínkám. Informace uvedené v této příručce kombinují údaje vyvozené z interních výzkumných pokusů, zveřejněných vědeckých poznatků a odborných praktických dovedností a zkušeností týmů technického přenosu a technických služeb společnosti Aviagen. Pokyny v této příručce však nemohou dokonale ochránit proti variabilitě užitkovosti, k níž může dojít ze široké řady příčin. Společnost Aviagen proto nenese definitivní odpovědnost za následky využití těchto informací při řízení rodičovského chovu. Technické služby Další informace můžete získat od pracovníků místního technického servisu Aviagen, od technického oddělení nebo online na internetové stránce Používání této příručky Vyhledání tématu Na pravé straně této příručky jsou umístěny barevné záložky. Tyto záložky umožňují čtenářům okamžitý přístup k částem a tématům, které je nejvíce zajímají. Obsah udává název a číslo stránky každé kapitoly a podkapitoly. Na konci příručky je uveden abecední rejstřík klíčových slov. Klíčové body Podle potřeby byly zahrnuty klíčové body upozorňující na důležité aspekty chovu a kritické řídicí procesy, které v případě nesprávné implementace mohou mít negativní dopad na užitkovost. Tyto klíčové body jsou označeny červeným písmem. Cíle užitkovosti Přílohy k této příručce obsahují cíle užitkovosti, které by měly být dosaženy správnými řídicími procesy a řízeným prostředím a zdravotním stavem. Specifikace výživy Jako přílohy k této příručce jsou k dispozici také specifikace výživy. 02

3 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah Obsah 5 Úvod 6 Základní časový plán vedení chovu Kapitola 1 Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) 9 Požadavky na management pro kohouty a slepice během odchovu 10 Vedení odchovu kuřat 23 Vybavení a objekty 29 Třídění pro řízení uniformity 30 Postupy třídění 43 Vedení hejna po třídění (po 28 dnech) Kapitola 2 Řízení do snášky (od 15 týdnů do špičky snášky) 47 Od 105 dnů (15 týdnů) do světelné stimulace 47 Pokyny pro řízení 57 Vedení chovu slepic od světelné stimulace do 5% snášky 57 Pokyny pro řízení 58 Vejce na podestýlce 59 Vedení chovu slepic od 5% snášky na průměrný stav do špičkové snášky 59 Pokyny pro řízení 61 Sledování času na vyžrání krmiva 61 Hmotnost vajec a regulace krmiva 63 Vedení chovu kohoutů od světelné stimulace do špičkové snášky vajec 63 Pokyny pro krmení 65 Poměr pohlaví 65 Nadměrné páření Kapitola 3 Vedení chovu ve snášce (od špičky do vyskladnění) 67 Vedení chovu slepic od špičkové snášky do vyskladnění 67 Faktory pro vedení chovu po špičce 69 Postupy 69 Všeobecné zásady pro odebírání krmiva po špičce na základě charakteristiky cílové užitkovosti 73 Monitorování odebírání krmiva 75 Odebírání krmiva a teplota okolního prostředí 76 Vedení chovu kohoutů od špičkové snášky do vyskladnění 76 Postupy Kapitola 4 Monitorování růstu rodičů 77 Monitorování růstu rodičů 77 Metody vážení tělesné hmotnosti 79 Metodologie vážení vzorků 79 Postupy pro ruční váhy 82 Postupy pro elektronické váhy 82 Poznámky o vážení vzorků kohoutů 83 Poznámky o vážení vzorků slepic 83 Nekonzistentní hmotnostní údaje 03

4 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah Kapitola 5 Hodnocení tělesné kondice drůbeže 85 Hodnocení tělesné kondice drůbeže 85 Hodnocení kondice drůbeže 86 Hodnocení stavu kohoutů 94 Hodnocení stavu slepic Kapitola 6 Péče o násadová vejce na farmě 99 Péče o násadová vejce 99 Proč násadová vejce vyžadují péči? 100 Systém ochrany vajec 102 Nejlepší metoda péče o násadová vejce Kapitola 7 Požadavky na okolní prostředí 107 Ustájení 107 Umístění farmy a její provedení 109 Provedení haly 111 Ventilace 111 Otevřené haly / přirozená ventilace 112 Ventilační systémy s negativním tlakem (ustájení s řízeným prostředím) 113 Minimální ventilace 116 Přechodná ventilace 117 Tunelová ventilace 121 Osvětlení 121 Osvětlení během prvního týdne života 121 Programy osvětlení a typ haly 131 Vlnová délka (barva světla) a typ lampy Kapitola 8 Výživa 133 Výživa 133 Výživa rodičů brojlerů 133 Přísun živin 137 Programy krmení a specifikace směsí 140 Výroba krmiva 142 Voda Kapitola 9 Zdraví a biologická bezpečnost 143 Zdraví a biologická bezpečnost 143 Vztah mezi vedením hejna, projevem nemoci a pohodou drůbeže 143 Řízení hygieny 149 Kvalita vody 151 Likvidace úhynů 152 Řízení zdraví 155 Programy monitorování zdraví 04

5 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah a úvod Přílohy 157 Příloha 1 Záznamy 159 Příloha 2 Užitečné informace o řízení 161 Příloha 3 Převodní tabulky 164 Příloha 4 Příklad ručních výpočtů pro třídění 168 Příloha 5 Výpočty pro výkonnost ventilace 171 Příloha 6 Tabulka rosných bodů nebo kondenzace 172 Příloha 7 Složení živin v některých běžně používaných surovinách krmiva 173 Příloha 8 Řešení problémů vitaminová deficience 174 Příloha 9 Další zdroje informací o řízení Rejstřík klíčových slov 175 Rejstřík klíčových slov Úvod Společnost Aviagen produkuje řadu genotypů vhodných pro různé sektory trhu s brojlery. Všechny produkty společnosti Aviagen jsou vybírány pro své vyvážené rozpětí vlastností u rodičovského chovu a u brojlerů.to umožňuje našim zákazníkům vybrat si produkt, který bude nejlépe vyhovovat potřebám jejich konkrétního provozu. Jako rodičovský chov jsou všechny genotypy Ross vybírány tak, aby produkovaly maximální počet čilých jednodenních kuřat na základě zkombinování vysokého počtu vajec s dobrou líhnivostí a oplozeností. Toho se dosahuje spojením linií kohoutů, kteří rychle rostou, efektivně využívají krmivo a mají vysokou výtěžnost masa, s liniemi slepic, které jsou vybrány pro stejné vlastnosti brojlerů a snášejí velký počet vajec. Tato příručka shrnuje nejlepší metody řízení rodičovského chovu pro rodičovský chov Ross 308 a Ross 708, přičemž bere v úvahu neustálý výběr pro zlepšování vlastností brojlerů.. 05

6 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Základní časový plán vedení chovu V následující tabulce jsou shrnuty kritické věkové cíle pro rodičovský chov. Stáří (dny) Činnost Předehřívání haly. Teplota a relativní vlhkost (RV) musí být stabilizovaná nejméně 24 hodin před naskladněním kuřat. Před naskladněním kuřat Zajistěte dobrou biologickou bezpečnost. Patogeny mohou přežívat v okolním prostředí i před naskladněním kuřat. Biologická bezpečnost před naskladněním kuřat je stejně důležitá, ne-li důležitější, jako biologická bezpečnost po naskladnění. Celá hala a technologie musí být vyčištěna a dezinfikována a účinnost opatření biologické bezpečnosti ověřena před naskladněním kuřat. Dosáhněte optimální teploty okolního prostředí. To je rozhodující pro stimulaci chuti k jídlu a aktivity. Při naskladnění kuřat Nastavte minimální ventilaci. Tím zajistíte, aby byl kuřatům dodáván čerstvý vzduch, pomáhající udržovat teplotu a relativní vlhkost (RV) a umožňující dostatečnou výměnu vzduchu pro zabránění akumulace škodlivých plynů. Sledujte chování kuřat, aby bylo jisté, že je teplota uspokojivá. Zvažte hromadný vzorek kuřat. Zajistěte chuť k jídlu na základě dobré péče v prvním týdnu. 0-7 Zajistěte dostatečný napájecí a krmný prostor, zajistěte dobrou kvalitu krmiva a udržujte optimální teploty. Používejte hodnocení naplnění volátek jako ukazatel vývoje chuti k jídlu. Sledujte chování kuřat. Dosáhněte cílové tělesné hmotnosti Pořiďte vzorek tělesné hmotnosti. Hromadné vážení kuřat je nutné v 7 a 14 dnech stáří. Je třeba zvážit minimálně 2% vzorek nebo 50 kuřat (podle toho, co je větší) z každé populace. Pokud je to možné, zajistěte konstantní délku dne (8 hodin) do 10 dnů stáří. V otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne. Pokud byly 14denní (2týdenní) tělesné hmotnosti pro předchozí hejna pravidelně pod cílovou hodnotou, můžete do 21 dnů (3 týdnů) stáří prodloužit délku dne, abyste pomohli stimulovat příjem krmiva a zlepšit přírůstek tělesné hmotnosti Jednotlivé tělesné hmotnosti začněte zaznamenávat mezi 14 a 21 dny (2 a 3 týdny) stáří. Tato informace je zapotřebí pro výpočet uniformity tělesné hmotnosti (KV%). Ve 28 dnech (4 týdnech) proveďte třídění kohoutů a slepic. 28 Po třídění upravte profily tělesných hmotností, aby bylo zaručeno, že kuřata dosáhnou cílové tělesné hmotnosti do 63 dnů (9 týdnů). 06

7 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Stáří (dny) Činnost V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic tak, abyste dosáhli eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a zachovali uniformitu. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Hlavním cílem během tohoto období je dosáhnout dobré skeletální uniformity a správně kontrolovat růst v každé vytříděné populaci. Přezkoumejte hmotnosti roztříděných populací vzhledem k cílové tělesné hmotnosti. Zkombinujte populace, které mají podobnou hmotnost a příjem krmiva. 63 Pokud populace nesledují cílový hmotnostní profil, musíte nakreslit novou křivku vývoje tělesné hmotnosti. Pro populace, které jsou nad cílovou hmotností, musíte nakreslit novou cílovou křivku rovnoběžnou se standardní. Populace, které jsou pod cílovou hmotností, musí být postupně dovedeny zpět k cíli do 105 dnů (15 týdnů). Musí se zastavit přesuny kuřat mezi populacemi V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic tak, abyste dosáhli cíle nebo eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a zachovali uniformitu. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Hlavním cílem během tohoto období je správně kontrolovat růst v každé vytříděné populaci. 105 Přezkoumejte tělesné hmotnosti vzhledem k cíli. Podle potřeby revidujte profily stejným způsobem, jako jste to provedli v 63 dnech (9 týdnech) stáří. Odstraňte případné omyly sexování, které zjistíte Dosáhněte správných týdenních přírůstků tělesné hmotnosti zajištěním podávání vhodného množství krmiva, zejména od 105 dnů (15 týdnů) dál. Všechny populace musí dosáhnout podobných tělesných hmotností do světelné stimulace. Podstatné kolísání tělesné hmotnosti mezi populacemi v tomto stáří vede k problémům produkce ve snášce Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Odstraňte zbývající omyly sexování. 140 Vypočítejte a zaznamenejte uniformitu (KV%) hejna k určení programu osvětlení. Je-li hejno uniformní (KV menší nebo rovno 10 %), použijte normální doporučený světelný program. Je-li hejno nevyrovnané (KV větší než 10 %), je třeba světelnou stimulaci opozdit o 7 až 14 dnů (1 až 2 týdny). 07

8 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Stáří (dny) Činnost První prodloužení světelného dne (ne před 147 dny stáří). Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Připáření přesné stáří zde závisí na relativní dospělosti kohoutů i slepic Nedospělí kohouti se nikdy nesmí připářit s dospělými slepicemi. Jsou-li kohouti dospělejší než slepice, musí být připařováni postupně. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost Začněte krmit chovnou směs NP, nejpozději od 5% průměrné snášky Od prvního vejce zvyšte krmnou dávku podle denní snášky vajec, denní hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Chovejte kohouty na základě pozorování jejich kondice. 210-vyskladnění Odstraňte nepracující kohouty, abyste udrželi odpovídající poměry pohlaví. Sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. 245-vyskladnění Odebírání krmiva musíte zahájit přibližně 35 dnů (5 týdnů) po dosažení špičky snášky, což je obvykle ve 252 dnech (36 týdnech) stáří. Týdně musíte revidovat krmnou dávku a všechny případné redukce v krmení musí být založeny na snášce vajec, denní hmotnosti vajec, množství vaječné hmoty a tělesné hmotnosti. ZACHÁZENÍ S DRŮBEŽÍ Je důležité vždy zacházet s drůbeží klidným a správným způsobem. Všechny osoby manipulující s kuřaty (při chytání, vážení, fyzickém hodnocení, hodnocení náplně volátek nebo vakcinaci) musí být zkušené a vhodně vyškolené tak, aby byly schopné zacházet s kuřaty s péčí odpovídající účelu, stáří a pohlaví drůbeže. 08

9 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Kapitola 1 Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Požadavky na vedení odchovu pro kohouty a slepice Kapitola 1 Cíl Splnit požadavky rodičovského chovu kohoutů a slepic během každého stadia odchovu a připravit je na pohlavní dospělost. Principy Růst rodičů Ross podle cílové růstové křivky v odchovu umožňuje, aby kohouti a slepice dosáhli optimálního životního reprodukčního výkonu na základě zajištění jejich správného růstu a vývoje. Obr. 1 znázorňuje průběh růstu kuřat a jejich vývoj v čase. V různých časových obdobích se vyvíjejí různé orgány a tkáně. Během každé fáze růstu musí manažer hejna znát a brát v úvahu priority kuřat s ohledem na růst v tomto období. Je nutné upravit vedení odchovu a krmnou dávku v závislosti na potřebách kuřat. Obr. 1: Růst a vývoj kuřat.* Zrychlení růstu a přírůstků pro přípravu kuřat na pohlavní dospělost a páření. Pohlavní dospělost (stáří při prvním vejci) dnů po nasvícení. Pokračování přírůstků hmotnosti. Tělesná hmotnost Rychlý vývoj imunitního, kardiovaskulárního a trávicího systému, kostry, peří. 50 % růstu kostry dokončeno do dnů stáří. Období neustálého růstu a vývoje imunitního a kardiovaskulárního systému, kostry a peří. 90 % růstu kostry je dokončeno zhruba do dnů stáří Rychlý růst varlat. Rychlý růst vejcovodů a vaječníků. Fotostimulace Stáří (dny) *Principy růstu a vývoje jsou pro kohouty i slepice stejné, ale absolutní hodnoty růstu jsou odlišné. 09

10 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 2 detailně znázorňuje důležité požadavky na každou fázi růstu kuřat ilustrovanou na obr. 1. Obr. 2: Průběh managementu. Figure kuřat 2: zajištěním Management do 63 progression. Tělesná hmotnost CÍL: Dosáhnout dobré první fáze odchovu adekvátního přístupu ke krmivu a vodě. Vyvinout kostru, imunitní a kardiovaskulární systém, opeření a chuť k jídlu. Assess flock weigfht, uniformity & condition one wee Teplota Vlhkost Ventilace Distribuce krmiva Vakcinace Naplnění volátek CÍL: Dosáhnout cílové tělesné hmotnosti dnů s minimálním KV. Pokračování vývoje kostry, muskulatury a peří. Ukončete přemísťování kuřat mezi roztříděnými skupinamni do 63 dnů. Řízení: Tělesná hmotnost Uniformita Velikost kostry CÍL: Sledovat profil tělesné hmotnosti a udržet uniformitu. Překreslit křivku cílové hmotnosti v 63 dnech podle potřeby. CÍL: Připravit kuřata na na pohlavní dospělost a páření. Podporovat vývoj reprodukčních orgánů. Zvýšit krmení pro stimulaci růstu při sledování profilu tělesné hmotnosti Transfer Přechod do snáškové haly mezi 126 a 161 dny v závislosti na typu haly. Hodnocení hmotnosti, uniformity a stavu hejna jeden týden před předpokládanou fotostimulací pro určení světelné a krmivové stimulace. Připáření Krmit kohouty pro dosažení tělesné hmotnosti a podporu oplozenosti. Krmit slepice pro stimulaci a podporu růstu, snášky vajec a hmotnosti vajec Fotostimulace Stáří (dny) Kohouti a slepice jsou od prvního dne stáří až do připáření ve dnech (21-24 týdnech) stáří odchováváni odděleně, ale principy managementu kohoutů a slepic v období růstu jsou stejné (vyjma rozdílů v tělesné hmotnosti a programech krmení). Kohouti představují 50 % hodnoty rodičovského hejna, a jsou tedy stejně důležití jako slepice. Proto management kohoutů vyžaduje stejnou pozornost věnovanou detailům jako u slepic. Odchov obou pohlaví odděleně zaručuje, že je možné samostatně kontrolovat růst a uniformitu, což umožňuje lepší kontrolu tělesné hmotnosti a osvalení. Vedení odchovu kuřat Zajistit kuřatům dobrou první fázi odchovu je nezbytné pro následné zdraví, pohodu, uniformitu a užitkovost hejna. Vedení odchovu kuřat musí úspěšně založit hejno zavedením režimu krmení a pití od prvního dne stáří a zajistit správné podmínky okolního prostředí a managementu pro adekvátní splnění potřeb kuřat. Příprava kuřat v líhni Během přípravy kuřat v líhni je třeba podniknout případné preventivní zákroky pouze za takových okolností, kdy se předpokládá, že bude ohrožena pohoda kuřat. V situacích, kdy je pravděpodobné, že bude narušena pohoda kuřat, mohou být zapotřebí určité zákroky, např. vakcinace. Může se stát, že bude nezbytné poradit se s veterinářem, zaměstnávat pouze vhodně kvalifikovaný personál a používat správné vybavení. Je nutné pravidelně zkoumat nezbytnost případných dalších procedur, např.ošetření zobáků, a provádět kontroly prostředí a managementu kuřat tak, aby takové procedury nebyly případně realizovány zbytečně.procedury prováděné během přípravy kuřat v líhni musí být realizovány podle nejvyšších standardů; kolísání kvality zacházení s kuřaty může vést k problémům s uniformitou. Předpisy a doporučení pro pohodu drůbeže jsou pravidelně revidovány a aktualizovány s místními odchylkami. Je třeba dodržovat regionální a národní předpisy. 10

11 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Plánování před naskladněním kuřat Je nutné v dostatečném předstihu dohodnout s dodavatelem očekávané datum dodání, čas a počet kuřat. Tím bude zaručeno, že proběhne vhodná příprava první fáze odchovu a že kuřata budou co možná nejrychleji vyložena a naskladněna. Kapitola 1 Je-li materiál z dovozu, musí být k dispozici vhodně kvalifikovaný personál zajišťující dohled a vyřizování případných předepsaných celních formalit. Naskladnění kuřat musí být naplánováno tak, aby kuřata pocházející z různých hejn mohla být odchována odděleně. Kuřata z mladých hejn snáze dosahují standardních tělesných hmotností, jsou-li držena odděleně až do roztřídění v 28 dnech (4 týdnech) stáří. Kuřata musí být převezena z líhně na farmu ve vozidle s řízeným prostředím (obr. 3). Během přepravy: Teplota musí být regulována tak, aby teplota kloaky kuřat byla udržována mezi 39, C ( F). Pamatujte si, že nastavení regulace požadované teploty se může u různých modelů vozidel lišit. Relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi %. Je nutné dodávat minimálně 0,71 kubického metru čerstvého vzduchu za minutu na každých 1000 kuřat. Pokud vozidlo nemá klimatizaci a ventilace je jedinou metodou dostupnou pro chlazení kuřat, může být zapotřebí ventilace s vyšší výkonností. Obr. 3: Běžná vozidla s řízeným prostředím pro převoz kuřat. Uspořádání haly při naskladnění musí počítat s budoucím tříděním a ponechat alespoň jedno oddělení prázdné (obr. 4), aby po třídění mohly být populace odchovávány odděleně podle svých potřeb. Obr. 4: Příklad běžného uspořádání haly před naskladněním 8000 kuřat, s jednou částí ponechanou prázdnou pro třídění ve 28 dnech stáří. Oddělení 1 Oddělení 2 Oddělení 3 Oddělení 4 Oddělení 5 Část ponechána prázdná při naskladnění kuřat pro třídění ve 28 dnech stáří. Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění 11

12 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) KLÍČOVÉ BODY Buďte připraveni musíte vědět, co je zapotřebí a kdy. Naplánujte naskladnění kuřat tak, aby kuřata z hejn s různým stářím mohla být odchována odděleně. Prostředí ustájení a přepravy kuřat musí být důsledně monitorováno, aby se kuřata nepodchladila nebo nepřehřála. Naplánujte si prostor pro třídění. Přípravy farmy na naskladnění kuřat Biologická bezpečnost V jednotlivých farmách musí být naskladněna kuřata stejného stáří; s řízením na principu vše dovnitř, vše ven. Programy vakcinace a čištění se snáze a efektivněji realizují na farmách s kuřaty stejného stáří, což má následně jednoznačné výhody pro zdraví a užitkovost kuřat. Haly, prostředí, které je obklopuje, a veškeré vybavení (včetně systémů vody a krmiva) musí být před dodáním materiálu podestýlky a kuřat důkladně vyčištěny a dezinfikovány (obr. 5). Musí být realizován doporučený hygienický program a procedura testování účinnosti, aby bylo zaručeno dosažení správných podmínek nejpozději 24 hodin před naskladněním kuřat (další informace najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Obr. 5: Vhodné metody čištění haly. Vysokotlaké mytí haly a hala po vyčištění, vyžadující před návozem podestýlky potvrzení na základě přijatelných výsledků bakteriologického testování. Prostor obklopující halu musí být zbaven vegetace a musí umožňovat snadné čištění (obr. 6). Obr. 6: Haly s nízkým biologickým rizikem obklopené betonovými plochami a bez vegetace po obvodu budovy. 12

13 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Uvnitř samotné haly jsou zapotřebí betonové podlahy umožňující mytí a efektivní management podestýlky. Vozidla, vybavení a osoby musí být před vstupem do prostoru farmy dezinfikovány (obr. 7). Obr. 7: Dezinfekce vozidla před vjezdem do prostoru farmy. Kapitola 1 KLÍČOVÉ BODY Zajistěte kuřatům biologicky bezpečné, čisté ustájení. Kontrolujte šíření nemocí s využitím ustájení kuřat stejného stáří (vše dovnitř, vše ven). Dodržujte doporučený hygienický program a mějte připravenou testovací proceduru pro kontrolu jeho účinnosti. Příprava a uspořádání haly Pro kuřata při naskladnění je kritická správná teplota vzduchu a správná teplota podlahy. Je proto nezbytné halu před naskladněním předehřát. Teplota (vzduchu a podlahy) a relativní vlhkost vzduchu (RV) musí být stabilizovány nejméně 24 hodin před naskladněním kuřat. Při naskladnění jsou požadovány následující podmínky okolního prostředí: Teplota vzduchu 30 C (86 F), měřeno v úrovni kuřat v prostoru, kde je umístěno krmivo a voda). Teplota podlahy C (82-86 F). Relativní vlhkost vzduchu %. Před příjezdem kuřat je nutné rovnoměrně rozprostřít materiál podestýlky do hloubky 8-10 cm. Pokud však po první fázi odchovu bude následovat krmení na podestýlku, nesmí hloubka podestýlky překročit 4 cm. Hloubka podestýlky se může zmenšit také tehdy, pokud její likvidace představuje problém. Při použití tenčí vrstvy podestýlky je nezbytné, aby před naskladněním kuřat byla dosažena správná teplota podlahy, C (82-86 F). V případě nadměrné hloubky materiálu podestýlky (více než 10 cm) může nastat problém s pohybem podestýlky, který může vést k zahrabání kuřat, zejména pokud je podestýlka nerovnoměrně rozprostřena. Konečná volba materiálu podestýlky je dána jeho cenou a dostupností, ale dobrý materiál podestýlky musí mít následující vlastnosti: Dobrá absorpce vlhkosti. Biologická rozložitelnost. Vysoký komfort pro kuřata. Nízká úroveň prašnosti. Nepřítomnost kontaminujících látek. Konzistentní dostupnost z biologicky bezpečného zdroje. Při naskladnění a během prvních 24 hodin nesmí mít kuřata větší vzdálenost než 1 m pro přístup k vodě. Používejte kapátkové napáječky v počtu odpovídajícím 12 kuřatům na napáječku, nebo zvonové napáječky v počtu nejméně 8 napáječek na 1000 kuřat. Dále musí být k dispozici dvanáct mininapáječek nebo misek na 1000 kuřat. Voda podávaná kuřatům musí mít teplotu cca 15 až 20 C (59 až 68 F). Nepodávejte kuřatům studenou vodu. 13

14 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Po vyčištění haly a před dodáním kuřat je nutné otestovat vzorky pitné vody ze zdroje, ve skladovacích nádržích a v napáječkách s ohledem na bakteriální kontaminaci (další informace najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Po každé úpravě vody s produkty (např. aditivy rozpustnými ve vodě), které mohou podporovat růst bakterií v trubkách, musí následovat účinný program sanitace vody. Ten nesmí ovlivnit užitkovost kuřat, a to ani následně, až budou ve snášce (další detaily najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Zajistěte, aby všechna kuřata měla snadný přístup ke krmivu. Při naskladnění musí být jako krmivo použity proseté drcené granule (obr. 8) nebo minipelety (průměr 2 mm) podávané na krmných tácech (1 na 80 kuřat) a na papíře tak, aby prostor krmení zabíral nejméně 90 % prostoru první fáze odchovu. Obr. 8: Příklad granulí dobré fyzikální kvality. Během první fáze odchovu musí být intenzita světla luxů v prostoru, kde jsou umístěny krmivo a voda, aby byl podporován režim krmení a pití. Zbytek haly musí být osvětlený tlumeně (10-20 luxů). Odchov pod kvočnou V centralizovaném prostoru odchovu je zdroj tepla (kvočna, plošné topení nebo radiátory) lokální, takže se kuřata mohou přemístit do chladnějších míst a sama si vybrat preferovanou teplotu. Pro kontrolu pohybu kuřat v první fázi odchovu se používají kruhy. Uspořádání odchovu pod kvočnou určené běžně pro 1000 kuřat v prvním dnu je znázorněno na obr. 9 a 10. Obr. 9: Příklad běžného uspořádání centralizovaného prostoru odchovu Brooder (1000 kuřat). Brooder Kvočna 2m (6.6 ft) 1m (3.3 ft) 2m (6.6 ft) 5m (16.5 ft) 90% zakrytí papírem 8 zvonových napáječek 12 krmných táců 12 mininapáječek 2m (6.6 ft) 1m (3.3 ft) 2m (6.6 ft) Automatické krmítko 5m (16.5 ft) 14

15 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Kuřata jsou naskladněna v prostoru, který dává počáteční hustotu zástavu kolem 40 kuřat na m 2. Obr. 10: Obrázek ilustrující dobré uspořádání centralizovaného prostoru odchovu. Kapitola 1 Celoplošný prostor odchovu V celoplošném prostoru odchovu (obr. 11 a 12) neexistuje uvnitř haly žádný teplotní gradient. Teplota haly je více konstantní a možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezena. Hlavní zdroj tepla pro celoplošný prostor odchovu může být přímý nebo nepřímý (použití horkého vzduchu), ale mohou být také použity doplňkové kvočny. Obr. 11: Běžné uspořádání celoplošného prostoru odchovu pro 1000 kuřat. 5m (16.5 ft) 100% zakrytí papírem 8 zvonových napáječek 12 krmných táců 12 mininapáječek Automatické krmítko 5m (16.5 ft) Celoplošný prostor odchovu může být použit také jen v části haly. V takovém případě musí být celá hala vyhřátá před rozpuštěním kuřat. Povzbudí to pohyb kuřat do prázdné části haly kolem 7. dne stáří. 15

16 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 12: Obrázek ilustrující běžné uspořádání celoplošného prostoru odchovu. KLÍČOVÉ BODY Předehřejte halu a stabilizujte teplotu a vlhkost vzduchu nejpozději 24 hodin před dodáním kuřat. Zajistěte čistotu vody a podestýlky. Uspořádejte vybavení tak, aby se kuřata mohla snadno dostat ke krmivu a vodě. Umístěte doplňková krmítka a napáječky v blízkosti hlavních systémů krmení a napájení. Příjezd a naskladnění kuřat Při naskladnění musí být kuřata co možná nejrychleji umístěna do odchovny (obr. 13). Čím déle zůstanou kuřata v krabicích, tím větší hrozí riziko dehydratace s následnou sníženou pohodou a špatnou první fází odchovu, uniformitou a růstem kuřat. Po naskladnění musíte bez prodlení odstranit a zlikvidovat prázdné krabice na kuřata. Plastové bedny musíte po provedení řádné dezinfekce předepsaným postupem vrátit k dalšímu použití. Obr. 13: Plastové bedny (vlevo) a papírové krabice (vpravo) na kuřata dodané na farmu z vozidla s řízeným prostředím. Po naskladnění musí být kuřata 1 až 2 hodiny ponechána, aby si zvykla v novém prostředí. Po uplynutí této doby zkontrolujte, jestli mají všechna kuřata snadný přístup ke krmivu a vodě a jestli jsou podmínky okolního prostředí správné. V případě potřeby musíte provést odpovídající úpravy vybavení a teplot. 16

17 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) KLÍČOVÉ BODY: Kuřata vyložte a naskladněte rychle. Nenechávejte prázdné krabice na kuřata ležet kolem. Po 1 až 2 hodinách zkontrolujte krmení, vodu, teplotu a vlhkost vzduchu a podle potřeby upravte. Kapitola 1 Management počáteční fáze odchovu Počáteční fáze odchovu zahrnuje prvních 7-10 dnů života kuřat. Následné vysoké úrovně užitkovosti a pohody hejna jsou závislé na zajištění vysokých standardů managementu během tohoto období. Je důležité často doplňovat krmivo a vodu. Během počáteční fáze odchovu (první 3 dny) musí být maximální denní dávka krmiva rozdělena do malých, často podávaných množství (5-6 krát za den). Tím zabráníte problémům se zkažením krmiva a podpoříte chuť kuřat žrát. Napáječky s otevřenou hladinou (přídavné a zvonové napáječky) musí být pravidelně čištěny a proplachovány, protože v otevřené vodě při teplotách počáteční fáze odchovu se mohou rychle množit bakterie. Doplňkové napáječky dodané při naskladnění musí být postupně odstraněny tak, aby do 3-4 dnů stáří pila všechna kuřata z automatizovaného napájecího systému. Během prvních 2 dnů musí mít kuřata 23 hodin světlo a 1 hodinu tmu. Po prvních 2 dnech se délka dne musí postupně zkracovat a dosáhnout konstantních 8 hodin do 10 dnů stáří (další detaily najdete v kapitole Osvětlení ). V otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne. Během první fáze odchovu je pohyb kuřat kontrolován pomocí kruhů. Plocha ohraničená kruhy se musí od 3 dnů stáří postupně zvětšovat a kruhy se zcela odstraňují do 5-7 dnů stáří. Teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být denně monitorována a zaznamenávána a v odezvu na chování kuřat musí být prováděny vhodné úpravy prostředí, aby byla zaručena optimalizace okolních podmínek. Počet krmítek a napáječek a tepelný výkon kvočen musí být přiměřené k dané hustotě zástavu, aby se nevyskytly žádné negativní vlivy na užitkovost. Řízení okolního prostředí Vlhkost Relativní vlhkost vzduchu (RV) v dolíhni na konci procesu inkubace je vysoká (cca 80 %). Haly s celoplošným vytápěním, zejména při použití kapátkových napáječek, mohou mít úrovně RV nižší než 50 %. Haly s více konvenčním vybavením (jako jsou plynové kvočny, které vytvářejí vlhkost jako vedlejší produkt spalování, a zvonové napáječky, které mají otevřenou hladinu vody) mají RV mnohem vyšší, obvykle přes 50 %, ale stále nižší než 80 %. Aby byl omezen šok pro kuřata, je důležité, aby úrovně RV v hale během prvních 3 dnů byly mezi 60 a 70 %. Kuřata ponechaná při vhodných úrovních vlhkosti jsou méně náchylná k dehydrataci a obecně mají lepší, uniformnější první fázi. Relativní vlhkost vzduchu v hale musí být denně monitorována pomocí vlhkoměru. Jestliže v prvním týdnu klesne pod 50 %, bude prostředí suché a prašné. Kuřata začnou dehydratovat a je nutné provést vhodná opatření pro zvýšení RV. RV lze zvýšit pomocí zařízení k mlžení v hale (obr. 14) nebo přenosných postřikovačů k postřikování stěn jemnou mlhou. 17

18 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 14: Použití zařízení k mlžení pro zvýšení relativní vlhkosti vzduchu během počáteční fáze odchovu. Teplota Optimální teplota (a vlhkost) je nezbytná pro zdraví a vývoj chuti k jídlu. V centralizovaných a celoplošných systémech odchovu je cílem co možná nejdříve stimulovat chuť k jídlu a aktivitu. Protože kuřata do dnů stáří nedokážou regulovat svou tělesnou teplotu, je zajištění správné teploty okolního prostředí a vhodné přizpůsobování teploty okolního prostředí v reakci na chování kuřat kritické. Orientační teploty vhodné pro doporučenou relativní vlhkost vzduchu % jsou uvedeny v tabulce 1. Při celoplošném odchovu je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování a regulaci teploty a vlhkosti v hale, protože možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezená. Při centralizovaném odchovu se uvnitř haly vytvářejí teplotní gradienty. Obr. 15 ukazuje teplotní gradienty v okolí kvočny. Ty jsou označeny A (okraj prostoru odchovu) a B (2 m od okraje kvočny). Příslušné optimální teploty jsou uvedeny v tabulce 1. Obr. 15: Teplotní gradienty v centralizovaném prostoru odchovu. Prostor odchovu 2 m (6.6 ft) 2 m (6.6 ft) B A A B LEGENDA KEY A - okraj Brooder kvočny edge B - 2 m od (6.6 okraje ft) from kvočny brooder edge 18

19 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Tabulka 1: Doporučené orientační teploty při RV %. Stáří (dny) Celoplošný prostor odchovu Teplota C ( F) Odchov pod kvočnou (viz obr. 15) Okraj kvočny (A) Teplota C ( F) 2 m od okraje kvočny (B) Teplota C ( F) Kapitola 1 Jednodenní 30 (86.0) 32 (89.6) 29 (84.2) 3 28 (82.4) 30 (86.0) 27 (80.6) 6 27 (80.6) 28 (82.4) 25 (77.0) 9 26 (78.8) 27 (80.6) 25 (77.0) (77.0) 26 (76.8) 25 (77.0) (75.2) 25 (77.0) 24 (75.2) (73.4) 24 (75.2) 24 (75.2) (71.6) 23 (73.4) 23 (73.4) (69.8) 22 (71.6) 22 (71.6) (68.0) 20 (68.0) 20 (68.0) Vzájemná závislost teploty a vlhkosti (RV) Teplota vnímaná kuřetem závisí na teplotě suchého teploměru a na relativní vlhkosti. Kuřata vydávají teplo do okolního prostředí odpařováním vlhkosti z dýchacího traktu a přenosem (bez vypařování) skrz kůži. Při vysoké relativní vlhkosti dochází k menším ztrátám odpařováním, čímž se zvyšuje zdánlivá teplota kuřat. Vysoká relativní vlhkost tedy zvyšuje zdánlivou teplotu při dané teplotě suchého teploměru, zatímco nízká relativní vlhkost zdánlivou teplotu snižuje. Teplotní profil uvedený v tabulce 1 předpokládá relativní vlhkost v rozsahu %, ale jestliže se relativní vlhkost od těchto hodnot liší, může být nutné optimální teplotu vhodně změnit. Tabulka 2 udává teplotu suchého teploměru potřebnou k dosažení cílového teplotního profilu v situacích, kdy se relativní vlhkost liší od cílových %. Je-li relativní vlhkost mimo cílový rozsah, je možné upravit teplotu haly v úrovni kuřat tak, aby se shodovala s hodnotami podle tabulky 2. Tabulka 2: Teploty suchého teploměru potřebné k dosažení ekvivalentních teplot při různé relativní vlhkosti. Teploty suchého teploměru při ideální relativní vlhkosti v daném stáří jsou označeny červenou barvou. Teplota suchého teploměru při RV%* C ( F) Stáří (dny) Jednodenní 36.0 (96.8) 33.2 (91.8) 30.8 (84.4) 29.2 (84.6) 27.0 (80.6) (92.7) 31.2 (88.2) 28.9 (84.0) 27.3 (81.1) 26.0 (78.8) (90.5) 29.9 (85.8) 27.7 (81.9) 26.0 (78.8) 24.0 (75.2) (88.3) 28.6 (83.5) 26.7 (80.1) 25.0 (77.0) 23.0 (73.4) (86.4) 27.8 (82.0) 25.7 (78.3) 24.0 (75.2) 23.0 (73.4) (84.2) 26.8 (80.2) 24.8 (76.6) 23.0 (73.4) 22.0 (71.6) (81.9) 25.5 (77.9) 23.6 (74.5) 21.9 (71.4) 21.0 (69.8) (80.4) 24.7 (76.5) 22.7 (72.9) 21.3 (70.3) 20.0 (68.0) (78.3) 23.5 (74.3) 21.7 ( (68.4) 19.0 (66.2) (76.6) 22.7 (72.9) 20.7 (69.3) 19.3 (66.7) 18.0 (64.4) *Výpočty teplot založené na vzorci od Dr. Malcolma Mitchella (Scottish Agricultural College). 19

20 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Pokud chování kuřat ukazuje, že je jim příliš zima nebo příliš horko, je nutné vhodně upravit teplotu v hale. Monitorování vlhkosti a teploty Teplota a vlhkost musí být monitorovány během prvních 5 dnů nejméně dvakrát denně a potom každý den. Měření teploty a vlhkosti se musí provádět v úrovni kuřat. Obr. 16 ukazuje správné umístění automatických čidel teploty a vlhkosti (ve výšce nad hlavami kuřat). Obr. 16: Správné umístění čidel teploty a vlhkosti. Je třeba používat konvenční teploměry pro křížové kontroly přesnosti elektronických čidel řídících automatické systémy. Ventilace Během období počáteční fáze odchovu je zapotřebí ventilace bez průvanu pro: Udržování teplot a relativní vlhkosti na správné úrovni. Doplňování kyslíku. Odstraňování nadměrné vlhkosti, oxidu uhličitého a škodlivých plynů vytvářených kuřaty a případně topným systémem. Špatná kvalita vzduchu v důsledku nedostatečné ventilace v počáteční fázi odchovu může způsobit poškození povrchu plic kuřat, takže jsou kuřata poté náchylnější k respiračním nemocem. Protože mladá kuřata jsou citlivá na chladící účinky proudění vzduchu, nesmí být skutečná rychlost vzduchu v úrovni podlahy větší než 0,15 m/s. Ventilace používaná během počáteční fáze odchovu nesmí mít vliv na teplotu kuřat. Klíčové body Dosáhněte úrovně vlhkosti % na dobu prvních 3 dnů. Teplota během počáteční fáze odchovu je kritickým faktorem a musí být udržována v doporučených mezích. Jestliže se relativní vlhkost zvýší nad 70 % nebo klesne pod 60 %, upravte vhodně nastavení teploty. Pravidelně monitorujte teplotu a vlhkost. Kontrolujte automatické vybavení pomocí ručních měření v úrovni kuřat. Stanovte minimální výkonnost ventilace od prvního dne, abyste zajistili přívod čerstvého vzduchu a odvádění odpadních plynů. Zabraňte průvanu. Reagujte na změny v chování kuřat. Monitorování chování kuřat Denně je nutné monitorovat teplotu a vlhkost, ale zdaleka nejlepším ukazatelem správných teplot během počáteční fáze odchovu je časté a pozorné sledování chování kuřat. 20

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

Kuřice ve voliérách 1

Kuřice ve voliérách 1 Kuřice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, který umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť

JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť POSTUP PRO VYHODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 URČ RČENÍ NEOPLO ZENÝCH VAJEC A PŘEDČASNĚ UHYNULÝCH EMBRYÍ U ČISTÝCH VAJEC PROSVÍCENÝCH V DOBĚ MEZ I 10 AŽ 14 DNE NEM INKUBACE Oplození lze rovněž určit

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Provozní parametry vzduchu a vlhkost

Provozní parametry vzduchu a vlhkost Provozní parametry vzduchu a vlhkost Regulace klimatu pro průmysl a obytné prostory DAN FUGT je vedoucím subjektem ve výrobě systémů zvlhčování a péče o vodu. Firma byla založena v roce 1989 panem Larsem

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Technik prodeje a servisu společnosti INTEGRA a.s. Výživa Příjem krmiva mechanorecepční. Krmivo si ohmatají a vtisknou do paměti (barva, lesk), pak teprve žerou. Z barev

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

BROILER. ROSS Řízení prostředí v hale pro výkrm brojlerů

BROILER. ROSS Řízení prostředí v hale pro výkrm brojlerů BROILER ROSS Řízení prostředí v hale pro výkrm brojlerů ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ PRO HYBRIDA ROSS: Obsah Obsah 03 Úvod: Hospodářská hodnota správného řízení prostředí 03 Přehled: Cíle a metody řízení prostředí

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv.

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. ROTEX Comfort 365 Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. Teplo v zimě, chládek v létě. Účinné, ekonomické a ekologické. Se sluncem, vzduchem a společností ROTEX. Během fáze výstavby jsme hledali maximální pohodlí

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-1 Hannes Luetz produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Koncept normy budov na jejich Tento koncept normy EN15232 (2011-06) představuje revizi a rozšíření stávající normy EN15232 z roku 2007.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele Příloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele OBSAH: - Doporučená preventivní opatření - Příznaky onemocnění - Postupy při desinfekci - Obrazové přílohy Příloha 9 2 (celkem 8) AVIÁRNÍ

Více

Údržba líhně. Dobrý program údržby líhně je nezbytný pro dosažení maximálního výkonu líhně.

Údržba líhně. Dobrý program údržby líhně je nezbytný pro dosažení maximálního výkonu líhně. Dobrý program údržby líhně je nezbytný pro dosažení maximálního výkonu líhně. ÚVOD Dobrý program údržby líhně je nezbytný pro dosažení maximálního výkonu líhně. Programy údržby líhně minimalizují riziko

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Technologie čištění a hygiena v potravinářství

Technologie čištění a hygiena v potravinářství Module 2 Technologie čištění a hygiena v potravinářství Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

QRM při skladování a distribuci. Září 2015

QRM při skladování a distribuci. Září 2015 QRM při skladování a distribuci Září 2015 Úvod Skladování Výchozích látek a materiálů Meziproduktů Hotových produktů Doprava spojená se skladováním Je součást výroby a podléhá pravidlům GMP Úvod Distribuce

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Příručka uživatele Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Blahopřejeme k výběru kvality a přesnosti METTLER TOLEDO. Správné používání nového zařízení v souladu s touto Příručkou uživatele a pravidelná

Více

Pravidla pro vybavení závodiště

Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla FINA pro vybavení závodiště (FR) stanovují základní rozměry plaveckých bazénů a předpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénů pro Olympijské hry

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Zvlhčovací systém Merlin Technology je

Zvlhčovací systém Merlin Technology je Zvlhčování vzduchu pro každého TEXT/FOTO: Ing. Vladimír Harazím Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé

Více

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32)

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Tato záruka se vztahuje na laminátové podlahy řady Pergo L i vi n g E x p r e s si o n a T o t a l d e s i g n (t ř í d y z

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více