PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand"

Transkript

1 PARENTSTOCK Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů An Aviagen Brand

2 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Předmluva Tato příručka Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti rodičovského chovu. Příručka neobsahuje definitivní informace v každém ohledu řízení rodičovského chovu, ale má za úkol obrátit pozornost na důležité problémy, které v případě ignorování nebo neadekvátního řešení mohou snížit užitkovost hejna. Metody řízení obsažené v této příručce si kladou za cíl udržovat hejno zdravé a v pohodě a dosahovat dobré užitkovosti. Užitkovost Tato příručka shrnuje nejlepší metody řízení rodičovského chovu. Nejběžnější strategie řízení na světě spočívá v tom, že drůbež dostává první světelnou stimulaci po 21 týdnech (147 dnech) věku a dosahuje 5% snášky ve 25 týdnech věku, což poskytuje významné výhody co do velikosti vajec, počtu kuřat a kvality brojlerů. Produkce drůbeže je však globální aktivita a po celém světě může být nutné využívat různé strategie řízení, přizpůsobené místním podmínkám. Informace uvedené v této příručce kombinují údaje vyvozené z interních výzkumných pokusů, zveřejněných vědeckých poznatků a odborných praktických dovedností a zkušeností týmů technického přenosu a technických služeb společnosti Aviagen. Pokyny v této příručce však nemohou dokonale ochránit proti variabilitě užitkovosti, k níž může dojít ze široké řady příčin. Společnost Aviagen proto nenese definitivní odpovědnost za následky využití těchto informací při řízení rodičovského chovu. Technické služby Další informace můžete získat od pracovníků místního technického servisu Aviagen, od technického oddělení nebo online na internetové stránce Používání této příručky Vyhledání tématu Na pravé straně této příručky jsou umístěny barevné záložky. Tyto záložky umožňují čtenářům okamžitý přístup k částem a tématům, které je nejvíce zajímají. Obsah udává název a číslo stránky každé kapitoly a podkapitoly. Na konci příručky je uveden abecední rejstřík klíčových slov. Klíčové body Podle potřeby byly zahrnuty klíčové body upozorňující na důležité aspekty chovu a kritické řídicí procesy, které v případě nesprávné implementace mohou mít negativní dopad na užitkovost. Tyto klíčové body jsou označeny červeným písmem. Cíle užitkovosti Přílohy k této příručce obsahují cíle užitkovosti, které by měly být dosaženy správnými řídicími procesy a řízeným prostředím a zdravotním stavem. Specifikace výživy Jako přílohy k této příručce jsou k dispozici také specifikace výživy. 02

3 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah Obsah 5 Úvod 6 Základní časový plán vedení chovu Kapitola 1 Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) 9 Požadavky na management pro kohouty a slepice během odchovu 10 Vedení odchovu kuřat 23 Vybavení a objekty 29 Třídění pro řízení uniformity 30 Postupy třídění 43 Vedení hejna po třídění (po 28 dnech) Kapitola 2 Řízení do snášky (od 15 týdnů do špičky snášky) 47 Od 105 dnů (15 týdnů) do světelné stimulace 47 Pokyny pro řízení 57 Vedení chovu slepic od světelné stimulace do 5% snášky 57 Pokyny pro řízení 58 Vejce na podestýlce 59 Vedení chovu slepic od 5% snášky na průměrný stav do špičkové snášky 59 Pokyny pro řízení 61 Sledování času na vyžrání krmiva 61 Hmotnost vajec a regulace krmiva 63 Vedení chovu kohoutů od světelné stimulace do špičkové snášky vajec 63 Pokyny pro krmení 65 Poměr pohlaví 65 Nadměrné páření Kapitola 3 Vedení chovu ve snášce (od špičky do vyskladnění) 67 Vedení chovu slepic od špičkové snášky do vyskladnění 67 Faktory pro vedení chovu po špičce 69 Postupy 69 Všeobecné zásady pro odebírání krmiva po špičce na základě charakteristiky cílové užitkovosti 73 Monitorování odebírání krmiva 75 Odebírání krmiva a teplota okolního prostředí 76 Vedení chovu kohoutů od špičkové snášky do vyskladnění 76 Postupy Kapitola 4 Monitorování růstu rodičů 77 Monitorování růstu rodičů 77 Metody vážení tělesné hmotnosti 79 Metodologie vážení vzorků 79 Postupy pro ruční váhy 82 Postupy pro elektronické váhy 82 Poznámky o vážení vzorků kohoutů 83 Poznámky o vážení vzorků slepic 83 Nekonzistentní hmotnostní údaje 03

4 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah Kapitola 5 Hodnocení tělesné kondice drůbeže 85 Hodnocení tělesné kondice drůbeže 85 Hodnocení kondice drůbeže 86 Hodnocení stavu kohoutů 94 Hodnocení stavu slepic Kapitola 6 Péče o násadová vejce na farmě 99 Péče o násadová vejce 99 Proč násadová vejce vyžadují péči? 100 Systém ochrany vajec 102 Nejlepší metoda péče o násadová vejce Kapitola 7 Požadavky na okolní prostředí 107 Ustájení 107 Umístění farmy a její provedení 109 Provedení haly 111 Ventilace 111 Otevřené haly / přirozená ventilace 112 Ventilační systémy s negativním tlakem (ustájení s řízeným prostředím) 113 Minimální ventilace 116 Přechodná ventilace 117 Tunelová ventilace 121 Osvětlení 121 Osvětlení během prvního týdne života 121 Programy osvětlení a typ haly 131 Vlnová délka (barva světla) a typ lampy Kapitola 8 Výživa 133 Výživa 133 Výživa rodičů brojlerů 133 Přísun živin 137 Programy krmení a specifikace směsí 140 Výroba krmiva 142 Voda Kapitola 9 Zdraví a biologická bezpečnost 143 Zdraví a biologická bezpečnost 143 Vztah mezi vedením hejna, projevem nemoci a pohodou drůbeže 143 Řízení hygieny 149 Kvalita vody 151 Likvidace úhynů 152 Řízení zdraví 155 Programy monitorování zdraví 04

5 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah a úvod Přílohy 157 Příloha 1 Záznamy 159 Příloha 2 Užitečné informace o řízení 161 Příloha 3 Převodní tabulky 164 Příloha 4 Příklad ručních výpočtů pro třídění 168 Příloha 5 Výpočty pro výkonnost ventilace 171 Příloha 6 Tabulka rosných bodů nebo kondenzace 172 Příloha 7 Složení živin v některých běžně používaných surovinách krmiva 173 Příloha 8 Řešení problémů vitaminová deficience 174 Příloha 9 Další zdroje informací o řízení Rejstřík klíčových slov 175 Rejstřík klíčových slov Úvod Společnost Aviagen produkuje řadu genotypů vhodných pro různé sektory trhu s brojlery. Všechny produkty společnosti Aviagen jsou vybírány pro své vyvážené rozpětí vlastností u rodičovského chovu a u brojlerů.to umožňuje našim zákazníkům vybrat si produkt, který bude nejlépe vyhovovat potřebám jejich konkrétního provozu. Jako rodičovský chov jsou všechny genotypy Ross vybírány tak, aby produkovaly maximální počet čilých jednodenních kuřat na základě zkombinování vysokého počtu vajec s dobrou líhnivostí a oplozeností. Toho se dosahuje spojením linií kohoutů, kteří rychle rostou, efektivně využívají krmivo a mají vysokou výtěžnost masa, s liniemi slepic, které jsou vybrány pro stejné vlastnosti brojlerů a snášejí velký počet vajec. Tato příručka shrnuje nejlepší metody řízení rodičovského chovu pro rodičovský chov Ross 308 a Ross 708, přičemž bere v úvahu neustálý výběr pro zlepšování vlastností brojlerů.. 05

6 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Základní časový plán vedení chovu V následující tabulce jsou shrnuty kritické věkové cíle pro rodičovský chov. Stáří (dny) Činnost Předehřívání haly. Teplota a relativní vlhkost (RV) musí být stabilizovaná nejméně 24 hodin před naskladněním kuřat. Před naskladněním kuřat Zajistěte dobrou biologickou bezpečnost. Patogeny mohou přežívat v okolním prostředí i před naskladněním kuřat. Biologická bezpečnost před naskladněním kuřat je stejně důležitá, ne-li důležitější, jako biologická bezpečnost po naskladnění. Celá hala a technologie musí být vyčištěna a dezinfikována a účinnost opatření biologické bezpečnosti ověřena před naskladněním kuřat. Dosáhněte optimální teploty okolního prostředí. To je rozhodující pro stimulaci chuti k jídlu a aktivity. Při naskladnění kuřat Nastavte minimální ventilaci. Tím zajistíte, aby byl kuřatům dodáván čerstvý vzduch, pomáhající udržovat teplotu a relativní vlhkost (RV) a umožňující dostatečnou výměnu vzduchu pro zabránění akumulace škodlivých plynů. Sledujte chování kuřat, aby bylo jisté, že je teplota uspokojivá. Zvažte hromadný vzorek kuřat. Zajistěte chuť k jídlu na základě dobré péče v prvním týdnu. 0-7 Zajistěte dostatečný napájecí a krmný prostor, zajistěte dobrou kvalitu krmiva a udržujte optimální teploty. Používejte hodnocení naplnění volátek jako ukazatel vývoje chuti k jídlu. Sledujte chování kuřat. Dosáhněte cílové tělesné hmotnosti Pořiďte vzorek tělesné hmotnosti. Hromadné vážení kuřat je nutné v 7 a 14 dnech stáří. Je třeba zvážit minimálně 2% vzorek nebo 50 kuřat (podle toho, co je větší) z každé populace. Pokud je to možné, zajistěte konstantní délku dne (8 hodin) do 10 dnů stáří. V otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne. Pokud byly 14denní (2týdenní) tělesné hmotnosti pro předchozí hejna pravidelně pod cílovou hodnotou, můžete do 21 dnů (3 týdnů) stáří prodloužit délku dne, abyste pomohli stimulovat příjem krmiva a zlepšit přírůstek tělesné hmotnosti Jednotlivé tělesné hmotnosti začněte zaznamenávat mezi 14 a 21 dny (2 a 3 týdny) stáří. Tato informace je zapotřebí pro výpočet uniformity tělesné hmotnosti (KV%). Ve 28 dnech (4 týdnech) proveďte třídění kohoutů a slepic. 28 Po třídění upravte profily tělesných hmotností, aby bylo zaručeno, že kuřata dosáhnou cílové tělesné hmotnosti do 63 dnů (9 týdnů). 06

7 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Stáří (dny) Činnost V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic tak, abyste dosáhli eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a zachovali uniformitu. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Hlavním cílem během tohoto období je dosáhnout dobré skeletální uniformity a správně kontrolovat růst v každé vytříděné populaci. Přezkoumejte hmotnosti roztříděných populací vzhledem k cílové tělesné hmotnosti. Zkombinujte populace, které mají podobnou hmotnost a příjem krmiva. 63 Pokud populace nesledují cílový hmotnostní profil, musíte nakreslit novou křivku vývoje tělesné hmotnosti. Pro populace, které jsou nad cílovou hmotností, musíte nakreslit novou cílovou křivku rovnoběžnou se standardní. Populace, které jsou pod cílovou hmotností, musí být postupně dovedeny zpět k cíli do 105 dnů (15 týdnů). Musí se zastavit přesuny kuřat mezi populacemi V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic tak, abyste dosáhli cíle nebo eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a zachovali uniformitu. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Hlavním cílem během tohoto období je správně kontrolovat růst v každé vytříděné populaci. 105 Přezkoumejte tělesné hmotnosti vzhledem k cíli. Podle potřeby revidujte profily stejným způsobem, jako jste to provedli v 63 dnech (9 týdnech) stáří. Odstraňte případné omyly sexování, které zjistíte Dosáhněte správných týdenních přírůstků tělesné hmotnosti zajištěním podávání vhodného množství krmiva, zejména od 105 dnů (15 týdnů) dál. Všechny populace musí dosáhnout podobných tělesných hmotností do světelné stimulace. Podstatné kolísání tělesné hmotnosti mezi populacemi v tomto stáří vede k problémům produkce ve snášce Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Odstraňte zbývající omyly sexování. 140 Vypočítejte a zaznamenejte uniformitu (KV%) hejna k určení programu osvětlení. Je-li hejno uniformní (KV menší nebo rovno 10 %), použijte normální doporučený světelný program. Je-li hejno nevyrovnané (KV větší než 10 %), je třeba světelnou stimulaci opozdit o 7 až 14 dnů (1 až 2 týdny). 07

8 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Stáří (dny) Činnost První prodloužení světelného dne (ne před 147 dny stáří). Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Připáření přesné stáří zde závisí na relativní dospělosti kohoutů i slepic Nedospělí kohouti se nikdy nesmí připářit s dospělými slepicemi. Jsou-li kohouti dospělejší než slepice, musí být připařováni postupně. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost Začněte krmit chovnou směs NP, nejpozději od 5% průměrné snášky Od prvního vejce zvyšte krmnou dávku podle denní snášky vajec, denní hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Chovejte kohouty na základě pozorování jejich kondice. 210-vyskladnění Odstraňte nepracující kohouty, abyste udrželi odpovídající poměry pohlaví. Sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. 245-vyskladnění Odebírání krmiva musíte zahájit přibližně 35 dnů (5 týdnů) po dosažení špičky snášky, což je obvykle ve 252 dnech (36 týdnech) stáří. Týdně musíte revidovat krmnou dávku a všechny případné redukce v krmení musí být založeny na snášce vajec, denní hmotnosti vajec, množství vaječné hmoty a tělesné hmotnosti. ZACHÁZENÍ S DRŮBEŽÍ Je důležité vždy zacházet s drůbeží klidným a správným způsobem. Všechny osoby manipulující s kuřaty (při chytání, vážení, fyzickém hodnocení, hodnocení náplně volátek nebo vakcinaci) musí být zkušené a vhodně vyškolené tak, aby byly schopné zacházet s kuřaty s péčí odpovídající účelu, stáří a pohlaví drůbeže. 08

9 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Kapitola 1 Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Požadavky na vedení odchovu pro kohouty a slepice Kapitola 1 Cíl Splnit požadavky rodičovského chovu kohoutů a slepic během každého stadia odchovu a připravit je na pohlavní dospělost. Principy Růst rodičů Ross podle cílové růstové křivky v odchovu umožňuje, aby kohouti a slepice dosáhli optimálního životního reprodukčního výkonu na základě zajištění jejich správného růstu a vývoje. Obr. 1 znázorňuje průběh růstu kuřat a jejich vývoj v čase. V různých časových obdobích se vyvíjejí různé orgány a tkáně. Během každé fáze růstu musí manažer hejna znát a brát v úvahu priority kuřat s ohledem na růst v tomto období. Je nutné upravit vedení odchovu a krmnou dávku v závislosti na potřebách kuřat. Obr. 1: Růst a vývoj kuřat.* Zrychlení růstu a přírůstků pro přípravu kuřat na pohlavní dospělost a páření. Pohlavní dospělost (stáří při prvním vejci) dnů po nasvícení. Pokračování přírůstků hmotnosti. Tělesná hmotnost Rychlý vývoj imunitního, kardiovaskulárního a trávicího systému, kostry, peří. 50 % růstu kostry dokončeno do dnů stáří. Období neustálého růstu a vývoje imunitního a kardiovaskulárního systému, kostry a peří. 90 % růstu kostry je dokončeno zhruba do dnů stáří Rychlý růst varlat. Rychlý růst vejcovodů a vaječníků. Fotostimulace Stáří (dny) *Principy růstu a vývoje jsou pro kohouty i slepice stejné, ale absolutní hodnoty růstu jsou odlišné. 09

10 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 2 detailně znázorňuje důležité požadavky na každou fázi růstu kuřat ilustrovanou na obr. 1. Obr. 2: Průběh managementu. Figure kuřat 2: zajištěním Management do 63 progression. Tělesná hmotnost CÍL: Dosáhnout dobré první fáze odchovu adekvátního přístupu ke krmivu a vodě. Vyvinout kostru, imunitní a kardiovaskulární systém, opeření a chuť k jídlu. Assess flock weigfht, uniformity & condition one wee Teplota Vlhkost Ventilace Distribuce krmiva Vakcinace Naplnění volátek CÍL: Dosáhnout cílové tělesné hmotnosti dnů s minimálním KV. Pokračování vývoje kostry, muskulatury a peří. Ukončete přemísťování kuřat mezi roztříděnými skupinamni do 63 dnů. Řízení: Tělesná hmotnost Uniformita Velikost kostry CÍL: Sledovat profil tělesné hmotnosti a udržet uniformitu. Překreslit křivku cílové hmotnosti v 63 dnech podle potřeby. CÍL: Připravit kuřata na na pohlavní dospělost a páření. Podporovat vývoj reprodukčních orgánů. Zvýšit krmení pro stimulaci růstu při sledování profilu tělesné hmotnosti Transfer Přechod do snáškové haly mezi 126 a 161 dny v závislosti na typu haly. Hodnocení hmotnosti, uniformity a stavu hejna jeden týden před předpokládanou fotostimulací pro určení světelné a krmivové stimulace. Připáření Krmit kohouty pro dosažení tělesné hmotnosti a podporu oplozenosti. Krmit slepice pro stimulaci a podporu růstu, snášky vajec a hmotnosti vajec Fotostimulace Stáří (dny) Kohouti a slepice jsou od prvního dne stáří až do připáření ve dnech (21-24 týdnech) stáří odchováváni odděleně, ale principy managementu kohoutů a slepic v období růstu jsou stejné (vyjma rozdílů v tělesné hmotnosti a programech krmení). Kohouti představují 50 % hodnoty rodičovského hejna, a jsou tedy stejně důležití jako slepice. Proto management kohoutů vyžaduje stejnou pozornost věnovanou detailům jako u slepic. Odchov obou pohlaví odděleně zaručuje, že je možné samostatně kontrolovat růst a uniformitu, což umožňuje lepší kontrolu tělesné hmotnosti a osvalení. Vedení odchovu kuřat Zajistit kuřatům dobrou první fázi odchovu je nezbytné pro následné zdraví, pohodu, uniformitu a užitkovost hejna. Vedení odchovu kuřat musí úspěšně založit hejno zavedením režimu krmení a pití od prvního dne stáří a zajistit správné podmínky okolního prostředí a managementu pro adekvátní splnění potřeb kuřat. Příprava kuřat v líhni Během přípravy kuřat v líhni je třeba podniknout případné preventivní zákroky pouze za takových okolností, kdy se předpokládá, že bude ohrožena pohoda kuřat. V situacích, kdy je pravděpodobné, že bude narušena pohoda kuřat, mohou být zapotřebí určité zákroky, např. vakcinace. Může se stát, že bude nezbytné poradit se s veterinářem, zaměstnávat pouze vhodně kvalifikovaný personál a používat správné vybavení. Je nutné pravidelně zkoumat nezbytnost případných dalších procedur, např.ošetření zobáků, a provádět kontroly prostředí a managementu kuřat tak, aby takové procedury nebyly případně realizovány zbytečně.procedury prováděné během přípravy kuřat v líhni musí být realizovány podle nejvyšších standardů; kolísání kvality zacházení s kuřaty může vést k problémům s uniformitou. Předpisy a doporučení pro pohodu drůbeže jsou pravidelně revidovány a aktualizovány s místními odchylkami. Je třeba dodržovat regionální a národní předpisy. 10

11 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Plánování před naskladněním kuřat Je nutné v dostatečném předstihu dohodnout s dodavatelem očekávané datum dodání, čas a počet kuřat. Tím bude zaručeno, že proběhne vhodná příprava první fáze odchovu a že kuřata budou co možná nejrychleji vyložena a naskladněna. Kapitola 1 Je-li materiál z dovozu, musí být k dispozici vhodně kvalifikovaný personál zajišťující dohled a vyřizování případných předepsaných celních formalit. Naskladnění kuřat musí být naplánováno tak, aby kuřata pocházející z různých hejn mohla být odchována odděleně. Kuřata z mladých hejn snáze dosahují standardních tělesných hmotností, jsou-li držena odděleně až do roztřídění v 28 dnech (4 týdnech) stáří. Kuřata musí být převezena z líhně na farmu ve vozidle s řízeným prostředím (obr. 3). Během přepravy: Teplota musí být regulována tak, aby teplota kloaky kuřat byla udržována mezi 39, C ( F). Pamatujte si, že nastavení regulace požadované teploty se může u různých modelů vozidel lišit. Relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi %. Je nutné dodávat minimálně 0,71 kubického metru čerstvého vzduchu za minutu na každých 1000 kuřat. Pokud vozidlo nemá klimatizaci a ventilace je jedinou metodou dostupnou pro chlazení kuřat, může být zapotřebí ventilace s vyšší výkonností. Obr. 3: Běžná vozidla s řízeným prostředím pro převoz kuřat. Uspořádání haly při naskladnění musí počítat s budoucím tříděním a ponechat alespoň jedno oddělení prázdné (obr. 4), aby po třídění mohly být populace odchovávány odděleně podle svých potřeb. Obr. 4: Příklad běžného uspořádání haly před naskladněním 8000 kuřat, s jednou částí ponechanou prázdnou pro třídění ve 28 dnech stáří. Oddělení 1 Oddělení 2 Oddělení 3 Oddělení 4 Oddělení 5 Část ponechána prázdná při naskladnění kuřat pro třídění ve 28 dnech stáří. Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění 11

12 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) KLÍČOVÉ BODY Buďte připraveni musíte vědět, co je zapotřebí a kdy. Naplánujte naskladnění kuřat tak, aby kuřata z hejn s různým stářím mohla být odchována odděleně. Prostředí ustájení a přepravy kuřat musí být důsledně monitorováno, aby se kuřata nepodchladila nebo nepřehřála. Naplánujte si prostor pro třídění. Přípravy farmy na naskladnění kuřat Biologická bezpečnost V jednotlivých farmách musí být naskladněna kuřata stejného stáří; s řízením na principu vše dovnitř, vše ven. Programy vakcinace a čištění se snáze a efektivněji realizují na farmách s kuřaty stejného stáří, což má následně jednoznačné výhody pro zdraví a užitkovost kuřat. Haly, prostředí, které je obklopuje, a veškeré vybavení (včetně systémů vody a krmiva) musí být před dodáním materiálu podestýlky a kuřat důkladně vyčištěny a dezinfikovány (obr. 5). Musí být realizován doporučený hygienický program a procedura testování účinnosti, aby bylo zaručeno dosažení správných podmínek nejpozději 24 hodin před naskladněním kuřat (další informace najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Obr. 5: Vhodné metody čištění haly. Vysokotlaké mytí haly a hala po vyčištění, vyžadující před návozem podestýlky potvrzení na základě přijatelných výsledků bakteriologického testování. Prostor obklopující halu musí být zbaven vegetace a musí umožňovat snadné čištění (obr. 6). Obr. 6: Haly s nízkým biologickým rizikem obklopené betonovými plochami a bez vegetace po obvodu budovy. 12

13 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Uvnitř samotné haly jsou zapotřebí betonové podlahy umožňující mytí a efektivní management podestýlky. Vozidla, vybavení a osoby musí být před vstupem do prostoru farmy dezinfikovány (obr. 7). Obr. 7: Dezinfekce vozidla před vjezdem do prostoru farmy. Kapitola 1 KLÍČOVÉ BODY Zajistěte kuřatům biologicky bezpečné, čisté ustájení. Kontrolujte šíření nemocí s využitím ustájení kuřat stejného stáří (vše dovnitř, vše ven). Dodržujte doporučený hygienický program a mějte připravenou testovací proceduru pro kontrolu jeho účinnosti. Příprava a uspořádání haly Pro kuřata při naskladnění je kritická správná teplota vzduchu a správná teplota podlahy. Je proto nezbytné halu před naskladněním předehřát. Teplota (vzduchu a podlahy) a relativní vlhkost vzduchu (RV) musí být stabilizovány nejméně 24 hodin před naskladněním kuřat. Při naskladnění jsou požadovány následující podmínky okolního prostředí: Teplota vzduchu 30 C (86 F), měřeno v úrovni kuřat v prostoru, kde je umístěno krmivo a voda). Teplota podlahy C (82-86 F). Relativní vlhkost vzduchu %. Před příjezdem kuřat je nutné rovnoměrně rozprostřít materiál podestýlky do hloubky 8-10 cm. Pokud však po první fázi odchovu bude následovat krmení na podestýlku, nesmí hloubka podestýlky překročit 4 cm. Hloubka podestýlky se může zmenšit také tehdy, pokud její likvidace představuje problém. Při použití tenčí vrstvy podestýlky je nezbytné, aby před naskladněním kuřat byla dosažena správná teplota podlahy, C (82-86 F). V případě nadměrné hloubky materiálu podestýlky (více než 10 cm) může nastat problém s pohybem podestýlky, který může vést k zahrabání kuřat, zejména pokud je podestýlka nerovnoměrně rozprostřena. Konečná volba materiálu podestýlky je dána jeho cenou a dostupností, ale dobrý materiál podestýlky musí mít následující vlastnosti: Dobrá absorpce vlhkosti. Biologická rozložitelnost. Vysoký komfort pro kuřata. Nízká úroveň prašnosti. Nepřítomnost kontaminujících látek. Konzistentní dostupnost z biologicky bezpečného zdroje. Při naskladnění a během prvních 24 hodin nesmí mít kuřata větší vzdálenost než 1 m pro přístup k vodě. Používejte kapátkové napáječky v počtu odpovídajícím 12 kuřatům na napáječku, nebo zvonové napáječky v počtu nejméně 8 napáječek na 1000 kuřat. Dále musí být k dispozici dvanáct mininapáječek nebo misek na 1000 kuřat. Voda podávaná kuřatům musí mít teplotu cca 15 až 20 C (59 až 68 F). Nepodávejte kuřatům studenou vodu. 13

14 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Po vyčištění haly a před dodáním kuřat je nutné otestovat vzorky pitné vody ze zdroje, ve skladovacích nádržích a v napáječkách s ohledem na bakteriální kontaminaci (další informace najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Po každé úpravě vody s produkty (např. aditivy rozpustnými ve vodě), které mohou podporovat růst bakterií v trubkách, musí následovat účinný program sanitace vody. Ten nesmí ovlivnit užitkovost kuřat, a to ani následně, až budou ve snášce (další detaily najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Zajistěte, aby všechna kuřata měla snadný přístup ke krmivu. Při naskladnění musí být jako krmivo použity proseté drcené granule (obr. 8) nebo minipelety (průměr 2 mm) podávané na krmných tácech (1 na 80 kuřat) a na papíře tak, aby prostor krmení zabíral nejméně 90 % prostoru první fáze odchovu. Obr. 8: Příklad granulí dobré fyzikální kvality. Během první fáze odchovu musí být intenzita světla luxů v prostoru, kde jsou umístěny krmivo a voda, aby byl podporován režim krmení a pití. Zbytek haly musí být osvětlený tlumeně (10-20 luxů). Odchov pod kvočnou V centralizovaném prostoru odchovu je zdroj tepla (kvočna, plošné topení nebo radiátory) lokální, takže se kuřata mohou přemístit do chladnějších míst a sama si vybrat preferovanou teplotu. Pro kontrolu pohybu kuřat v první fázi odchovu se používají kruhy. Uspořádání odchovu pod kvočnou určené běžně pro 1000 kuřat v prvním dnu je znázorněno na obr. 9 a 10. Obr. 9: Příklad běžného uspořádání centralizovaného prostoru odchovu Brooder (1000 kuřat). Brooder Kvočna 2m (6.6 ft) 1m (3.3 ft) 2m (6.6 ft) 5m (16.5 ft) 90% zakrytí papírem 8 zvonových napáječek 12 krmných táců 12 mininapáječek 2m (6.6 ft) 1m (3.3 ft) 2m (6.6 ft) Automatické krmítko 5m (16.5 ft) 14

15 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Kuřata jsou naskladněna v prostoru, který dává počáteční hustotu zástavu kolem 40 kuřat na m 2. Obr. 10: Obrázek ilustrující dobré uspořádání centralizovaného prostoru odchovu. Kapitola 1 Celoplošný prostor odchovu V celoplošném prostoru odchovu (obr. 11 a 12) neexistuje uvnitř haly žádný teplotní gradient. Teplota haly je více konstantní a možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezena. Hlavní zdroj tepla pro celoplošný prostor odchovu může být přímý nebo nepřímý (použití horkého vzduchu), ale mohou být také použity doplňkové kvočny. Obr. 11: Běžné uspořádání celoplošného prostoru odchovu pro 1000 kuřat. 5m (16.5 ft) 100% zakrytí papírem 8 zvonových napáječek 12 krmných táců 12 mininapáječek Automatické krmítko 5m (16.5 ft) Celoplošný prostor odchovu může být použit také jen v části haly. V takovém případě musí být celá hala vyhřátá před rozpuštěním kuřat. Povzbudí to pohyb kuřat do prázdné části haly kolem 7. dne stáří. 15

16 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 12: Obrázek ilustrující běžné uspořádání celoplošného prostoru odchovu. KLÍČOVÉ BODY Předehřejte halu a stabilizujte teplotu a vlhkost vzduchu nejpozději 24 hodin před dodáním kuřat. Zajistěte čistotu vody a podestýlky. Uspořádejte vybavení tak, aby se kuřata mohla snadno dostat ke krmivu a vodě. Umístěte doplňková krmítka a napáječky v blízkosti hlavních systémů krmení a napájení. Příjezd a naskladnění kuřat Při naskladnění musí být kuřata co možná nejrychleji umístěna do odchovny (obr. 13). Čím déle zůstanou kuřata v krabicích, tím větší hrozí riziko dehydratace s následnou sníženou pohodou a špatnou první fází odchovu, uniformitou a růstem kuřat. Po naskladnění musíte bez prodlení odstranit a zlikvidovat prázdné krabice na kuřata. Plastové bedny musíte po provedení řádné dezinfekce předepsaným postupem vrátit k dalšímu použití. Obr. 13: Plastové bedny (vlevo) a papírové krabice (vpravo) na kuřata dodané na farmu z vozidla s řízeným prostředím. Po naskladnění musí být kuřata 1 až 2 hodiny ponechána, aby si zvykla v novém prostředí. Po uplynutí této doby zkontrolujte, jestli mají všechna kuřata snadný přístup ke krmivu a vodě a jestli jsou podmínky okolního prostředí správné. V případě potřeby musíte provést odpovídající úpravy vybavení a teplot. 16

17 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) KLÍČOVÉ BODY: Kuřata vyložte a naskladněte rychle. Nenechávejte prázdné krabice na kuřata ležet kolem. Po 1 až 2 hodinách zkontrolujte krmení, vodu, teplotu a vlhkost vzduchu a podle potřeby upravte. Kapitola 1 Management počáteční fáze odchovu Počáteční fáze odchovu zahrnuje prvních 7-10 dnů života kuřat. Následné vysoké úrovně užitkovosti a pohody hejna jsou závislé na zajištění vysokých standardů managementu během tohoto období. Je důležité často doplňovat krmivo a vodu. Během počáteční fáze odchovu (první 3 dny) musí být maximální denní dávka krmiva rozdělena do malých, často podávaných množství (5-6 krát za den). Tím zabráníte problémům se zkažením krmiva a podpoříte chuť kuřat žrát. Napáječky s otevřenou hladinou (přídavné a zvonové napáječky) musí být pravidelně čištěny a proplachovány, protože v otevřené vodě při teplotách počáteční fáze odchovu se mohou rychle množit bakterie. Doplňkové napáječky dodané při naskladnění musí být postupně odstraněny tak, aby do 3-4 dnů stáří pila všechna kuřata z automatizovaného napájecího systému. Během prvních 2 dnů musí mít kuřata 23 hodin světlo a 1 hodinu tmu. Po prvních 2 dnech se délka dne musí postupně zkracovat a dosáhnout konstantních 8 hodin do 10 dnů stáří (další detaily najdete v kapitole Osvětlení ). V otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne. Během první fáze odchovu je pohyb kuřat kontrolován pomocí kruhů. Plocha ohraničená kruhy se musí od 3 dnů stáří postupně zvětšovat a kruhy se zcela odstraňují do 5-7 dnů stáří. Teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být denně monitorována a zaznamenávána a v odezvu na chování kuřat musí být prováděny vhodné úpravy prostředí, aby byla zaručena optimalizace okolních podmínek. Počet krmítek a napáječek a tepelný výkon kvočen musí být přiměřené k dané hustotě zástavu, aby se nevyskytly žádné negativní vlivy na užitkovost. Řízení okolního prostředí Vlhkost Relativní vlhkost vzduchu (RV) v dolíhni na konci procesu inkubace je vysoká (cca 80 %). Haly s celoplošným vytápěním, zejména při použití kapátkových napáječek, mohou mít úrovně RV nižší než 50 %. Haly s více konvenčním vybavením (jako jsou plynové kvočny, které vytvářejí vlhkost jako vedlejší produkt spalování, a zvonové napáječky, které mají otevřenou hladinu vody) mají RV mnohem vyšší, obvykle přes 50 %, ale stále nižší než 80 %. Aby byl omezen šok pro kuřata, je důležité, aby úrovně RV v hale během prvních 3 dnů byly mezi 60 a 70 %. Kuřata ponechaná při vhodných úrovních vlhkosti jsou méně náchylná k dehydrataci a obecně mají lepší, uniformnější první fázi. Relativní vlhkost vzduchu v hale musí být denně monitorována pomocí vlhkoměru. Jestliže v prvním týdnu klesne pod 50 %, bude prostředí suché a prašné. Kuřata začnou dehydratovat a je nutné provést vhodná opatření pro zvýšení RV. RV lze zvýšit pomocí zařízení k mlžení v hale (obr. 14) nebo přenosných postřikovačů k postřikování stěn jemnou mlhou. 17

18 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 14: Použití zařízení k mlžení pro zvýšení relativní vlhkosti vzduchu během počáteční fáze odchovu. Teplota Optimální teplota (a vlhkost) je nezbytná pro zdraví a vývoj chuti k jídlu. V centralizovaných a celoplošných systémech odchovu je cílem co možná nejdříve stimulovat chuť k jídlu a aktivitu. Protože kuřata do dnů stáří nedokážou regulovat svou tělesnou teplotu, je zajištění správné teploty okolního prostředí a vhodné přizpůsobování teploty okolního prostředí v reakci na chování kuřat kritické. Orientační teploty vhodné pro doporučenou relativní vlhkost vzduchu % jsou uvedeny v tabulce 1. Při celoplošném odchovu je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování a regulaci teploty a vlhkosti v hale, protože možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezená. Při centralizovaném odchovu se uvnitř haly vytvářejí teplotní gradienty. Obr. 15 ukazuje teplotní gradienty v okolí kvočny. Ty jsou označeny A (okraj prostoru odchovu) a B (2 m od okraje kvočny). Příslušné optimální teploty jsou uvedeny v tabulce 1. Obr. 15: Teplotní gradienty v centralizovaném prostoru odchovu. Prostor odchovu 2 m (6.6 ft) 2 m (6.6 ft) B A A B LEGENDA KEY A - okraj Brooder kvočny edge B - 2 m od (6.6 okraje ft) from kvočny brooder edge 18

19 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Tabulka 1: Doporučené orientační teploty při RV %. Stáří (dny) Celoplošný prostor odchovu Teplota C ( F) Odchov pod kvočnou (viz obr. 15) Okraj kvočny (A) Teplota C ( F) 2 m od okraje kvočny (B) Teplota C ( F) Kapitola 1 Jednodenní 30 (86.0) 32 (89.6) 29 (84.2) 3 28 (82.4) 30 (86.0) 27 (80.6) 6 27 (80.6) 28 (82.4) 25 (77.0) 9 26 (78.8) 27 (80.6) 25 (77.0) (77.0) 26 (76.8) 25 (77.0) (75.2) 25 (77.0) 24 (75.2) (73.4) 24 (75.2) 24 (75.2) (71.6) 23 (73.4) 23 (73.4) (69.8) 22 (71.6) 22 (71.6) (68.0) 20 (68.0) 20 (68.0) Vzájemná závislost teploty a vlhkosti (RV) Teplota vnímaná kuřetem závisí na teplotě suchého teploměru a na relativní vlhkosti. Kuřata vydávají teplo do okolního prostředí odpařováním vlhkosti z dýchacího traktu a přenosem (bez vypařování) skrz kůži. Při vysoké relativní vlhkosti dochází k menším ztrátám odpařováním, čímž se zvyšuje zdánlivá teplota kuřat. Vysoká relativní vlhkost tedy zvyšuje zdánlivou teplotu při dané teplotě suchého teploměru, zatímco nízká relativní vlhkost zdánlivou teplotu snižuje. Teplotní profil uvedený v tabulce 1 předpokládá relativní vlhkost v rozsahu %, ale jestliže se relativní vlhkost od těchto hodnot liší, může být nutné optimální teplotu vhodně změnit. Tabulka 2 udává teplotu suchého teploměru potřebnou k dosažení cílového teplotního profilu v situacích, kdy se relativní vlhkost liší od cílových %. Je-li relativní vlhkost mimo cílový rozsah, je možné upravit teplotu haly v úrovni kuřat tak, aby se shodovala s hodnotami podle tabulky 2. Tabulka 2: Teploty suchého teploměru potřebné k dosažení ekvivalentních teplot při různé relativní vlhkosti. Teploty suchého teploměru při ideální relativní vlhkosti v daném stáří jsou označeny červenou barvou. Teplota suchého teploměru při RV%* C ( F) Stáří (dny) Jednodenní 36.0 (96.8) 33.2 (91.8) 30.8 (84.4) 29.2 (84.6) 27.0 (80.6) (92.7) 31.2 (88.2) 28.9 (84.0) 27.3 (81.1) 26.0 (78.8) (90.5) 29.9 (85.8) 27.7 (81.9) 26.0 (78.8) 24.0 (75.2) (88.3) 28.6 (83.5) 26.7 (80.1) 25.0 (77.0) 23.0 (73.4) (86.4) 27.8 (82.0) 25.7 (78.3) 24.0 (75.2) 23.0 (73.4) (84.2) 26.8 (80.2) 24.8 (76.6) 23.0 (73.4) 22.0 (71.6) (81.9) 25.5 (77.9) 23.6 (74.5) 21.9 (71.4) 21.0 (69.8) (80.4) 24.7 (76.5) 22.7 (72.9) 21.3 (70.3) 20.0 (68.0) (78.3) 23.5 (74.3) 21.7 ( (68.4) 19.0 (66.2) (76.6) 22.7 (72.9) 20.7 (69.3) 19.3 (66.7) 18.0 (64.4) *Výpočty teplot založené na vzorci od Dr. Malcolma Mitchella (Scottish Agricultural College). 19

20 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Pokud chování kuřat ukazuje, že je jim příliš zima nebo příliš horko, je nutné vhodně upravit teplotu v hale. Monitorování vlhkosti a teploty Teplota a vlhkost musí být monitorovány během prvních 5 dnů nejméně dvakrát denně a potom každý den. Měření teploty a vlhkosti se musí provádět v úrovni kuřat. Obr. 16 ukazuje správné umístění automatických čidel teploty a vlhkosti (ve výšce nad hlavami kuřat). Obr. 16: Správné umístění čidel teploty a vlhkosti. Je třeba používat konvenční teploměry pro křížové kontroly přesnosti elektronických čidel řídících automatické systémy. Ventilace Během období počáteční fáze odchovu je zapotřebí ventilace bez průvanu pro: Udržování teplot a relativní vlhkosti na správné úrovni. Doplňování kyslíku. Odstraňování nadměrné vlhkosti, oxidu uhličitého a škodlivých plynů vytvářených kuřaty a případně topným systémem. Špatná kvalita vzduchu v důsledku nedostatečné ventilace v počáteční fázi odchovu může způsobit poškození povrchu plic kuřat, takže jsou kuřata poté náchylnější k respiračním nemocem. Protože mladá kuřata jsou citlivá na chladící účinky proudění vzduchu, nesmí být skutečná rychlost vzduchu v úrovni podlahy větší než 0,15 m/s. Ventilace používaná během počáteční fáze odchovu nesmí mít vliv na teplotu kuřat. Klíčové body Dosáhněte úrovně vlhkosti % na dobu prvních 3 dnů. Teplota během počáteční fáze odchovu je kritickým faktorem a musí být udržována v doporučených mezích. Jestliže se relativní vlhkost zvýší nad 70 % nebo klesne pod 60 %, upravte vhodně nastavení teploty. Pravidelně monitorujte teplotu a vlhkost. Kontrolujte automatické vybavení pomocí ručních měření v úrovni kuřat. Stanovte minimální výkonnost ventilace od prvního dne, abyste zajistili přívod čerstvého vzduchu a odvádění odpadních plynů. Zabraňte průvanu. Reagujte na změny v chování kuřat. Monitorování chování kuřat Denně je nutné monitorovat teplotu a vlhkost, ale zdaleka nejlepším ukazatelem správných teplot během počáteční fáze odchovu je časté a pozorné sledování chování kuřat. 20

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand BROJLER 308 Cíle užitkovosti An Aviagen Brand Úvod Tato příručka obsahuje cíle užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba jí používat společně s Technologickým postupem pro brojlery Ross. Užitkovost

Více

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti 08 BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti An Aviagen Brand BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti Úvod Tato příručka obsahuje cíle v oblasti užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba ji

Více

RODIČOVSKÁ POPULACE Cíle v Oblasti Užitkovosti. Červen 2007

RODIČOVSKÁ POPULACE Cíle v Oblasti Užitkovosti. Červen 2007 08 RODIČOVSKÁ POPULACE Cíle v Oblasti Užitkovosti Úvod Tato příručka obsahuje cíle v oblasti užitkovosti pro rodičovskou populaci Ross 308 a je třeba ji používat společně s příručkou Ross Parent Stock

Více

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

Systémy ventilace ve výkrmu kuřat. Lubor Skalka Cobb Germany Praha Brno 2.12.2014

Systémy ventilace ve výkrmu kuřat. Lubor Skalka Cobb Germany Praha Brno 2.12.2014 Systémy ventilace ve výkrmu kuřat Lubor Skalka Cobb Germany Praha Brno 2.12.2014 Ventilační systémy v halách pro výkrm brojlerů MINIMÁLNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM Má být použit pro chladné počasí a pro první

Více

Hmotnost [g] Tag Gewicht in [g]

Hmotnost [g] Tag Gewicht in [g] Brojler Cobb 500 Doporučení pro výkrm brojlerů říjen 2005 Czech version 2005 Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 poskytuje díky pečlivě a systematicky vyvinutému genetickému potenciálu předpoklady pro maximální

Více

PROČ SLEDOVAT KOLÍSÁNÍ TEPLOTY V PŘEDLÍHNI?

PROČ SLEDOVAT KOLÍSÁNÍ TEPLOTY V PŘEDLÍHNI? JAK NA TO... PROČ SLEDOVAT KOLÍSÁNÍ TEPLOT V PŘEDLÍHNI? Pravidelné sledování kolísání teploty v jedné předlíhni a mezi jednotlivými stroji je účinným nástrojem kontroly programů údržby líhně. Přílišné

Více

JAK NA TO... Ujistěte se, že se Vaše kuřata cítí dobře

JAK NA TO... Ujistěte se, že se Vaše kuřata cítí dobře Ujistěte se, že se Vaše kuřata cítí dobře PROČ JE POHODA KUŘAT DŮLEŽITÁ? JAK NA TO... Po vylíhnutí kuřata nejsou schopna regulovat svoji tělesnou teplotu. Správná teplota pro kuřata bude záviset na rychlosti

Více

AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc.

AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc. AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc. Datum: 2. 12. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Naklápění také pomáhá směrovat a přesměrovávat proudění vzduchu v předlíhni a zabraňuje vytváření horkých míst.

Naklápění také pomáhá směrovat a přesměrovávat proudění vzduchu v předlíhni a zabraňuje vytváření horkých míst. JAK NA TO... PROČ JE NAKLÁPĚNÍ VAJEC DŮLEŽITÉ?? Naklápění vajec je nutné pro normální vývoj embrya. Vejce je nutné naklápět ode dne 0 až po den 15; pokud vejce ponecháte bez naklápění nebo bude úhel naklápění

Více

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA 10028010 10028011 10030496 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein. Prosíme, při používání

Více

Hodnoticí standard. Chovatel vodní drůbeže (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel vodní drůbeže (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel vodní drůbeže (kód: 41-034-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

TECHNOLOGICKÝ NÁVOD. pro chov nosnic v alternativních systémech. Chov na podestýlce. Chov ve voliérách. Chov s výběhem OBSAH

TECHNOLOGICKÝ NÁVOD. pro chov nosnic v alternativních systémech. Chov na podestýlce. Chov ve voliérách. Chov s výběhem OBSAH TECHNOLOGICKÝ NÁVOD pro chov nosnic v alternativních systémech Chov na podestýlce Chov ve voliérách Chov s výběhem OBSAH ÚVOD 2 ZÁKLADY ÚSPĚŠNÉHO CHOVU V ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMECH 3 OBDOBÍ ODCHOVU 5 Cíle

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU PROTI TÝRÁNÍ A SE ZABEZPEČENÍM POHODY PRO DRŮBEŽ Předpisy představují ochranu zvířat při zacházení s nimi, zejména z hlediska jejich ošetřování, výživy, napájení, hygieny

Více

TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ

TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ Martínek, L. AGE, České Meziříčí S postupujícím odstraňováním obchodních bariér a rozšiřováním EU se stále více vyrovnávají ceny prasat v Evropě. Bohužel

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Více

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522: CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech,

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců (kód: 41-047-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Více

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ OBRATLOVCŮ POUŽIVANÝCH PRO POKUSNÉ A JINÉ VĚDECKÉ ÚČELY (Řada evropských smluv č. 123) Usnesení o ustájení laboratorních zvířat a péči

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám oken a dveří K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme pro Vás návod k obsluze, údržbě a opravám. Stejně jako např. Vaše auto, vyžadují i Vaše okna-dveře určitou péči a údržbu. Pokud

Více

Kuřice ve voliérách 1

Kuřice ve voliérách 1 Kuřice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, který umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

ze dne 16. února 1998

ze dne 16. února 1998 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 411/98 ze dne 16. února 1998 s dodatečnými předpisy na ochranu zvířat pro silniční vozidla pro přepravu zvířat delší než osm hodin RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na směrnici Rady 90/628/EHS

Více

Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího

Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího TÝDEN / VĚK 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 kuře kuřice - odchov

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS)

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) přijaté Stálým výborem 22. června 1999 (V souladu s článkem 9 odst.

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

Možnosti úspory energie

Možnosti úspory energie Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možnosti úspory energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 1 Obsah

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4 Chovatel exotických ptáků (kód: 41-048-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel zvířat v zoo Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

28 59 N 4 56 E. Mnohem víc než studený vzduch. Klimatizace Truma. Klimatizace Truma OPTIMÁLNÍ CHLAZENÍ? KDEKOLI SI PŘEJETE.

28 59 N 4 56 E. Mnohem víc než studený vzduch. Klimatizace Truma. Klimatizace Truma OPTIMÁLNÍ CHLAZENÍ? KDEKOLI SI PŘEJETE. Mnohem víc než studený vzduch Aventa comfort Aventa eco Saphir compact Saphir comfort Saphir vario 28 59 N 4 56 E OPTIMÁLNÍ CHLAZENÍ? KDEKOLI SI PŘEJETE. Napájení 12 V s TG 1000 sinus 12 V s TG 1000 sinus

Více

TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE

TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÉ PANELY TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE SÁLAVÉ PANELY EUKLIMA PANELY SÉRIE STANDARD - EUKLIMA S 1.Sádrokarton 2.Potrubí 3.Izolace 4.Pěnový polystyrén Zvukově izolační polystyrén

Více

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové použití Klíčem k efektivní kontrole parazitů je řádné pokrytí napadené oblasti. Ustájení zvířat: Použijte MiteX v dávce 20g/ m², aplikované na pevný povrch, pokud napadení není příliš vysoké. V těžkých

Více

RODIČOVSKÁ POPULACE Nutriční Specifikace. Červen 2007

RODIČOVSKÁ POPULACE Nutriční Specifikace. Červen 2007 08 RODIČOVSKÁ POPULACE Nutriční Specifikace 1 Úvod Tato příručka obsahuje specifikaci živin pro rodičovskou populaci Ross 308 a je třeba ji používat společně s příručkou Ross Parent Stock Management Manual.

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť

JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť POSTUP PRO VYHODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 URČ RČENÍ NEOPLO ZENÝCH VAJEC A PŘEDČASNĚ UHYNULÝCH EMBRYÍ U ČISTÝCH VAJEC PROSVÍCENÝCH V DOBĚ MEZ I 10 AŽ 14 DNE NEM INKUBACE Oplození lze rovněž určit

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy prasniček zaujal. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620 Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice HYGROPIL H 4230 Návod k obsluze Verze softwaru 1.03 BA 000620 OBSAH OBSAH Strana Datum vydání 1 Popis zařízení. 1-1 1.1 Úkoly a oblasti použití.

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Ace Flyer Teeter -Totter (model )

Ace Flyer Teeter -Totter (model ) Ace Flyer Teeter -Totter (model 151110) překlad návodu na montáž Tento návod má 32 stránek PRODUKT URČENÝ PRO SOUKROMÉ (DOMÁCÍ) POUŽITÍ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU 1 Bezpečnostní upozornění Pokud nebudete

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Částka: 141/2005 Sb. Předpis ruší: 108/2001 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Režim BiLevel a ventilátory 800 Series

Režim BiLevel a ventilátory 800 Series Úvod Režim BiLevel (Obr. 1) pro ventilátory 800 Series je smíšený režim ventilace, který kombinuje parametry řízeného a spontánního dýchání. V režimu BiLevel jsou řízené dechy vždy tlakově řízené a spontánní

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Inovace K1 MĚŘENÍ TEPLOTY VE ZMRAZENÝCH POTRAVINÁCH H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských

Více

PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova 77 Telefon: 286884022 Fax: 226254782 E-mail: info@perfektum.cz

Více

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Moderní metody intenzivní produkce ryb Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400

Více

VYFOUKNE VÍCE VZDUCHU Z ROZVADĚČE

VYFOUKNE VÍCE VZDUCHU Z ROZVADĚČE NOVÝ VENTILÁTOR S FILTREM PLUS VYFOUKNE VÍCE VZDUCHU Z ROZVADĚČE * SIMPLY INNOVATIVE. BETTER FOR SURE. NÁŠ NOVÝ VENTILÁTOR S FILTREM PLUS. Optimální využití prostoru je jedním z důležitých parametrů v

Více

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha Ošetřování betonu Ing. Vladimír Veselý OSNOVA Proč ošetřovat beton Kdy s ošetřováním začít Jak ošetřovat Jak dlouho ošetřovat Betonáž za nízkých teplot Betonáž v létě Nejčastější chyby Závěrem Proč ošetřovat

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2

Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2 Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2 Výrobek název: Samokrmítko typ: TR 2 Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 Obsah:

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE, UNIPELET NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE DUO PELLETS, UNI PELLETS 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 DOPRAVA a zprovoznění kotle: Kotle jsou dodávány dle objednávky jako hotové zařízení

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, IČ 274 35 148 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních

Více

Zařízení pro chlazení a mrazení pečiva. Stopkynárny Šokové mrazicí boxy Mrazicí sklady Chladicí sklady. 7 dní čerstvé pečivo

Zařízení pro chlazení a mrazení pečiva. Stopkynárny Šokové mrazicí boxy Mrazicí sklady Chladicí sklady. 7 dní čerstvé pečivo Zařízení pro chlazení a mrazení pečiva Stopkynárny Šokové mrazicí boxy Mrazicí sklady Chladicí sklady 7 dní čerstvé pečivo Chlazení a mrazení pečiva Efektivní způsob pekárenské výroby Společnost Kornfeil

Více

Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat

Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat Autor

Více

Vše, co musíte vědět o KLIMATIZACI DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o KLIMATIZACI DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o KLIMATIZACI DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O KLIMATIZACI Klimatizace: komfort ve službách bezpečnosti. Váš klimatizační systém je reverzibilní. Ať topí nebo chladí, reguluje teplotu

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP)

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se hus domácích (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus) a jejich kříženců přijaté

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

Návod k použití cz 71

Návod k použití cz 71 AOS S450 1 4 7 2 5 8 3 6 9 3 10 13 16 11 14 17 12 15 18 4 19 22 25 20 23 26 21 24 27 5 Návod k použití cz 71 cz Úvod Gratulujeme, že jste si vybrali přístroj S450. Učinili jste tím důležitý krok ke zdravému

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Návod k instalaci. Veria AquaMat

Návod k instalaci. Veria AquaMat Návod k instalaci Veria AquaMat Specifikace výrobku Veria AquaMat Veria AquaMat je systém vodního temperování podlahy, který je díky své nízké instalační výšce (cca 10 mm) mimořádně vhodný k sanování stávajících

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 195200 3kW SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic Výroba a prodej hydromasážních

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY Dřevo jakožto přírodní a živý materiál reaguje na relativní vlhkost (RH). V případě suchého prostředí se dřevo smršťuje a v případě vysoké relativní vlhkosti bobtná.

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

SolVent regulátor. Pro volbu programu slouží jedno Tlačítko volby programu, zvolený stav je indikován čtyřmi LED diodami dále jen LED.

SolVent regulátor. Pro volbu programu slouží jedno Tlačítko volby programu, zvolený stav je indikován čtyřmi LED diodami dále jen LED. SolVent regulátor Popis funkce regulátoru Regulátor řídí ne jen teplotu, ale i množství proudícího vzduchu vystupujícího z panelu. Vše je řízeno principem snímání teplot na čtyřech teplotních čidlech.

Více

tepelná izolace zemědělských hal a stájí VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY Low Energy Low Carbon Buildings

tepelná izolace zemědělských hal a stájí VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY Low Energy Low Carbon Buildings I n s u l a t i o n První vydání Duben 2014 hal a stájí tepelná izolace zemědělských VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY Vysoce účinná tepelně izolační deska z tuhé PIR pěny s hodnotou tepelné

Více

Nosnice v obohacených klecích

Nosnice v obohacených klecích Nosnice v obohacených klecích 1 Obsah 1. Popis 3 2. Vyobrazení 6 3. Přehled povinných pravidelných kontrol zařízení pro správný chod 26 2 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, které

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Spotřeba paliva vozidla je ovlivněna několika faktory: Pneumatiky Šetrný způsob jízdy Stav vozidla 03:60-02

Více

BazénWehncke Manhattan. 610 366 122 cm 732 366 122 cm 976 366 122 cm

BazénWehncke Manhattan. 610 366 122 cm 732 366 122 cm 976 366 122 cm Aktualizováno: 10.6.2013 BazénWehncke Manhattan 610 366 122 cm 732 366 122 cm 976 366 122 cm NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU 1 1.Bezpečnostní pokyny Před použitím Přečtěte si laskavě pečlivě tento návod, zejména

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela Popis/Použití Soustava ThermoClean představuje kompaktní a efektivní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

www.driml-napajecky.cz Automatická digitální líheň JANOEL 12 Návod na použití

www.driml-napajecky.cz Automatická digitální líheň JANOEL 12 Návod na použití www.driml-napajecky.cz Automatická digitální líheň JANOEL 12 Návod na použití Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno Tel: 541 232 007, 732 238 188, 733 533 331, 733 533 332 driml.libor@seznam.cz drimlova@volny.cz

Více