PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand"

Transkript

1 PARENTSTOCK Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů An Aviagen Brand

2 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Předmluva Tato příručka Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti rodičovského chovu. Příručka neobsahuje definitivní informace v každém ohledu řízení rodičovského chovu, ale má za úkol obrátit pozornost na důležité problémy, které v případě ignorování nebo neadekvátního řešení mohou snížit užitkovost hejna. Metody řízení obsažené v této příručce si kladou za cíl udržovat hejno zdravé a v pohodě a dosahovat dobré užitkovosti. Užitkovost Tato příručka shrnuje nejlepší metody řízení rodičovského chovu. Nejběžnější strategie řízení na světě spočívá v tom, že drůbež dostává první světelnou stimulaci po 21 týdnech (147 dnech) věku a dosahuje 5% snášky ve 25 týdnech věku, což poskytuje významné výhody co do velikosti vajec, počtu kuřat a kvality brojlerů. Produkce drůbeže je však globální aktivita a po celém světě může být nutné využívat různé strategie řízení, přizpůsobené místním podmínkám. Informace uvedené v této příručce kombinují údaje vyvozené z interních výzkumných pokusů, zveřejněných vědeckých poznatků a odborných praktických dovedností a zkušeností týmů technického přenosu a technických služeb společnosti Aviagen. Pokyny v této příručce však nemohou dokonale ochránit proti variabilitě užitkovosti, k níž může dojít ze široké řady příčin. Společnost Aviagen proto nenese definitivní odpovědnost za následky využití těchto informací při řízení rodičovského chovu. Technické služby Další informace můžete získat od pracovníků místního technického servisu Aviagen, od technického oddělení nebo online na internetové stránce Používání této příručky Vyhledání tématu Na pravé straně této příručky jsou umístěny barevné záložky. Tyto záložky umožňují čtenářům okamžitý přístup k částem a tématům, které je nejvíce zajímají. Obsah udává název a číslo stránky každé kapitoly a podkapitoly. Na konci příručky je uveden abecední rejstřík klíčových slov. Klíčové body Podle potřeby byly zahrnuty klíčové body upozorňující na důležité aspekty chovu a kritické řídicí procesy, které v případě nesprávné implementace mohou mít negativní dopad na užitkovost. Tyto klíčové body jsou označeny červeným písmem. Cíle užitkovosti Přílohy k této příručce obsahují cíle užitkovosti, které by měly být dosaženy správnými řídicími procesy a řízeným prostředím a zdravotním stavem. Specifikace výživy Jako přílohy k této příručce jsou k dispozici také specifikace výživy. 02

3 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah Obsah 5 Úvod 6 Základní časový plán vedení chovu Kapitola 1 Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) 9 Požadavky na management pro kohouty a slepice během odchovu 10 Vedení odchovu kuřat 23 Vybavení a objekty 29 Třídění pro řízení uniformity 30 Postupy třídění 43 Vedení hejna po třídění (po 28 dnech) Kapitola 2 Řízení do snášky (od 15 týdnů do špičky snášky) 47 Od 105 dnů (15 týdnů) do světelné stimulace 47 Pokyny pro řízení 57 Vedení chovu slepic od světelné stimulace do 5% snášky 57 Pokyny pro řízení 58 Vejce na podestýlce 59 Vedení chovu slepic od 5% snášky na průměrný stav do špičkové snášky 59 Pokyny pro řízení 61 Sledování času na vyžrání krmiva 61 Hmotnost vajec a regulace krmiva 63 Vedení chovu kohoutů od světelné stimulace do špičkové snášky vajec 63 Pokyny pro krmení 65 Poměr pohlaví 65 Nadměrné páření Kapitola 3 Vedení chovu ve snášce (od špičky do vyskladnění) 67 Vedení chovu slepic od špičkové snášky do vyskladnění 67 Faktory pro vedení chovu po špičce 69 Postupy 69 Všeobecné zásady pro odebírání krmiva po špičce na základě charakteristiky cílové užitkovosti 73 Monitorování odebírání krmiva 75 Odebírání krmiva a teplota okolního prostředí 76 Vedení chovu kohoutů od špičkové snášky do vyskladnění 76 Postupy Kapitola 4 Monitorování růstu rodičů 77 Monitorování růstu rodičů 77 Metody vážení tělesné hmotnosti 79 Metodologie vážení vzorků 79 Postupy pro ruční váhy 82 Postupy pro elektronické váhy 82 Poznámky o vážení vzorků kohoutů 83 Poznámky o vážení vzorků slepic 83 Nekonzistentní hmotnostní údaje 03

4 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah Kapitola 5 Hodnocení tělesné kondice drůbeže 85 Hodnocení tělesné kondice drůbeže 85 Hodnocení kondice drůbeže 86 Hodnocení stavu kohoutů 94 Hodnocení stavu slepic Kapitola 6 Péče o násadová vejce na farmě 99 Péče o násadová vejce 99 Proč násadová vejce vyžadují péči? 100 Systém ochrany vajec 102 Nejlepší metoda péče o násadová vejce Kapitola 7 Požadavky na okolní prostředí 107 Ustájení 107 Umístění farmy a její provedení 109 Provedení haly 111 Ventilace 111 Otevřené haly / přirozená ventilace 112 Ventilační systémy s negativním tlakem (ustájení s řízeným prostředím) 113 Minimální ventilace 116 Přechodná ventilace 117 Tunelová ventilace 121 Osvětlení 121 Osvětlení během prvního týdne života 121 Programy osvětlení a typ haly 131 Vlnová délka (barva světla) a typ lampy Kapitola 8 Výživa 133 Výživa 133 Výživa rodičů brojlerů 133 Přísun živin 137 Programy krmení a specifikace směsí 140 Výroba krmiva 142 Voda Kapitola 9 Zdraví a biologická bezpečnost 143 Zdraví a biologická bezpečnost 143 Vztah mezi vedením hejna, projevem nemoci a pohodou drůbeže 143 Řízení hygieny 149 Kvalita vody 151 Likvidace úhynů 152 Řízení zdraví 155 Programy monitorování zdraví 04

5 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Obsah a úvod Přílohy 157 Příloha 1 Záznamy 159 Příloha 2 Užitečné informace o řízení 161 Příloha 3 Převodní tabulky 164 Příloha 4 Příklad ručních výpočtů pro třídění 168 Příloha 5 Výpočty pro výkonnost ventilace 171 Příloha 6 Tabulka rosných bodů nebo kondenzace 172 Příloha 7 Složení živin v některých běžně používaných surovinách krmiva 173 Příloha 8 Řešení problémů vitaminová deficience 174 Příloha 9 Další zdroje informací o řízení Rejstřík klíčových slov 175 Rejstřík klíčových slov Úvod Společnost Aviagen produkuje řadu genotypů vhodných pro různé sektory trhu s brojlery. Všechny produkty společnosti Aviagen jsou vybírány pro své vyvážené rozpětí vlastností u rodičovského chovu a u brojlerů.to umožňuje našim zákazníkům vybrat si produkt, který bude nejlépe vyhovovat potřebám jejich konkrétního provozu. Jako rodičovský chov jsou všechny genotypy Ross vybírány tak, aby produkovaly maximální počet čilých jednodenních kuřat na základě zkombinování vysokého počtu vajec s dobrou líhnivostí a oplozeností. Toho se dosahuje spojením linií kohoutů, kteří rychle rostou, efektivně využívají krmivo a mají vysokou výtěžnost masa, s liniemi slepic, které jsou vybrány pro stejné vlastnosti brojlerů a snášejí velký počet vajec. Tato příručka shrnuje nejlepší metody řízení rodičovského chovu pro rodičovský chov Ross 308 a Ross 708, přičemž bere v úvahu neustálý výběr pro zlepšování vlastností brojlerů.. 05

6 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Základní časový plán vedení chovu V následující tabulce jsou shrnuty kritické věkové cíle pro rodičovský chov. Stáří (dny) Činnost Předehřívání haly. Teplota a relativní vlhkost (RV) musí být stabilizovaná nejméně 24 hodin před naskladněním kuřat. Před naskladněním kuřat Zajistěte dobrou biologickou bezpečnost. Patogeny mohou přežívat v okolním prostředí i před naskladněním kuřat. Biologická bezpečnost před naskladněním kuřat je stejně důležitá, ne-li důležitější, jako biologická bezpečnost po naskladnění. Celá hala a technologie musí být vyčištěna a dezinfikována a účinnost opatření biologické bezpečnosti ověřena před naskladněním kuřat. Dosáhněte optimální teploty okolního prostředí. To je rozhodující pro stimulaci chuti k jídlu a aktivity. Při naskladnění kuřat Nastavte minimální ventilaci. Tím zajistíte, aby byl kuřatům dodáván čerstvý vzduch, pomáhající udržovat teplotu a relativní vlhkost (RV) a umožňující dostatečnou výměnu vzduchu pro zabránění akumulace škodlivých plynů. Sledujte chování kuřat, aby bylo jisté, že je teplota uspokojivá. Zvažte hromadný vzorek kuřat. Zajistěte chuť k jídlu na základě dobré péče v prvním týdnu. 0-7 Zajistěte dostatečný napájecí a krmný prostor, zajistěte dobrou kvalitu krmiva a udržujte optimální teploty. Používejte hodnocení naplnění volátek jako ukazatel vývoje chuti k jídlu. Sledujte chování kuřat. Dosáhněte cílové tělesné hmotnosti Pořiďte vzorek tělesné hmotnosti. Hromadné vážení kuřat je nutné v 7 a 14 dnech stáří. Je třeba zvážit minimálně 2% vzorek nebo 50 kuřat (podle toho, co je větší) z každé populace. Pokud je to možné, zajistěte konstantní délku dne (8 hodin) do 10 dnů stáří. V otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne. Pokud byly 14denní (2týdenní) tělesné hmotnosti pro předchozí hejna pravidelně pod cílovou hodnotou, můžete do 21 dnů (3 týdnů) stáří prodloužit délku dne, abyste pomohli stimulovat příjem krmiva a zlepšit přírůstek tělesné hmotnosti Jednotlivé tělesné hmotnosti začněte zaznamenávat mezi 14 a 21 dny (2 a 3 týdny) stáří. Tato informace je zapotřebí pro výpočet uniformity tělesné hmotnosti (KV%). Ve 28 dnech (4 týdnech) proveďte třídění kohoutů a slepic. 28 Po třídění upravte profily tělesných hmotností, aby bylo zaručeno, že kuřata dosáhnou cílové tělesné hmotnosti do 63 dnů (9 týdnů). 06

7 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Stáří (dny) Činnost V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic tak, abyste dosáhli eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a zachovali uniformitu. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Hlavním cílem během tohoto období je dosáhnout dobré skeletální uniformity a správně kontrolovat růst v každé vytříděné populaci. Přezkoumejte hmotnosti roztříděných populací vzhledem k cílové tělesné hmotnosti. Zkombinujte populace, které mají podobnou hmotnost a příjem krmiva. 63 Pokud populace nesledují cílový hmotnostní profil, musíte nakreslit novou křivku vývoje tělesné hmotnosti. Pro populace, které jsou nad cílovou hmotností, musíte nakreslit novou cílovou křivku rovnoběžnou se standardní. Populace, které jsou pod cílovou hmotností, musí být postupně dovedeny zpět k cíli do 105 dnů (15 týdnů). Musí se zastavit přesuny kuřat mezi populacemi V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic tak, abyste dosáhli cíle nebo eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a zachovali uniformitu. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Hlavním cílem během tohoto období je správně kontrolovat růst v každé vytříděné populaci. 105 Přezkoumejte tělesné hmotnosti vzhledem k cíli. Podle potřeby revidujte profily stejným způsobem, jako jste to provedli v 63 dnech (9 týdnech) stáří. Odstraňte případné omyly sexování, které zjistíte Dosáhněte správných týdenních přírůstků tělesné hmotnosti zajištěním podávání vhodného množství krmiva, zejména od 105 dnů (15 týdnů) dál. Všechny populace musí dosáhnout podobných tělesných hmotností do světelné stimulace. Podstatné kolísání tělesné hmotnosti mezi populacemi v tomto stáří vede k problémům produkce ve snášce Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Odstraňte zbývající omyly sexování. 140 Vypočítejte a zaznamenejte uniformitu (KV%) hejna k určení programu osvětlení. Je-li hejno uniformní (KV menší nebo rovno 10 %), použijte normální doporučený světelný program. Je-li hejno nevyrovnané (KV větší než 10 %), je třeba světelnou stimulaci opozdit o 7 až 14 dnů (1 až 2 týdny). 07

8 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Základní časový plán vedení chovu Stáří (dny) Činnost První prodloužení světelného dne (ne před 147 dny stáří). Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Připáření přesné stáří zde závisí na relativní dospělosti kohoutů i slepic Nedospělí kohouti se nikdy nesmí připářit s dospělými slepicemi. Jsou-li kohouti dospělejší než slepice, musí být připařováni postupně. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost Začněte krmit chovnou směs NP, nejpozději od 5% průměrné snášky Od prvního vejce zvyšte krmnou dávku podle denní snášky vajec, denní hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti. Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. Chovejte kohouty na základě pozorování jejich kondice. 210-vyskladnění Odstraňte nepracující kohouty, abyste udrželi odpovídající poměry pohlaví. Sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost. 245-vyskladnění Odebírání krmiva musíte zahájit přibližně 35 dnů (5 týdnů) po dosažení špičky snášky, což je obvykle ve 252 dnech (36 týdnech) stáří. Týdně musíte revidovat krmnou dávku a všechny případné redukce v krmení musí být založeny na snášce vajec, denní hmotnosti vajec, množství vaječné hmoty a tělesné hmotnosti. ZACHÁZENÍ S DRŮBEŽÍ Je důležité vždy zacházet s drůbeží klidným a správným způsobem. Všechny osoby manipulující s kuřaty (při chytání, vážení, fyzickém hodnocení, hodnocení náplně volátek nebo vakcinaci) musí být zkušené a vhodně vyškolené tak, aby byly schopné zacházet s kuřaty s péčí odpovídající účelu, stáří a pohlaví drůbeže. 08

9 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Kapitola 1 Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Požadavky na vedení odchovu pro kohouty a slepice Kapitola 1 Cíl Splnit požadavky rodičovského chovu kohoutů a slepic během každého stadia odchovu a připravit je na pohlavní dospělost. Principy Růst rodičů Ross podle cílové růstové křivky v odchovu umožňuje, aby kohouti a slepice dosáhli optimálního životního reprodukčního výkonu na základě zajištění jejich správného růstu a vývoje. Obr. 1 znázorňuje průběh růstu kuřat a jejich vývoj v čase. V různých časových obdobích se vyvíjejí různé orgány a tkáně. Během každé fáze růstu musí manažer hejna znát a brát v úvahu priority kuřat s ohledem na růst v tomto období. Je nutné upravit vedení odchovu a krmnou dávku v závislosti na potřebách kuřat. Obr. 1: Růst a vývoj kuřat.* Zrychlení růstu a přírůstků pro přípravu kuřat na pohlavní dospělost a páření. Pohlavní dospělost (stáří při prvním vejci) dnů po nasvícení. Pokračování přírůstků hmotnosti. Tělesná hmotnost Rychlý vývoj imunitního, kardiovaskulárního a trávicího systému, kostry, peří. 50 % růstu kostry dokončeno do dnů stáří. Období neustálého růstu a vývoje imunitního a kardiovaskulárního systému, kostry a peří. 90 % růstu kostry je dokončeno zhruba do dnů stáří Rychlý růst varlat. Rychlý růst vejcovodů a vaječníků. Fotostimulace Stáří (dny) *Principy růstu a vývoje jsou pro kohouty i slepice stejné, ale absolutní hodnoty růstu jsou odlišné. 09

10 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 2 detailně znázorňuje důležité požadavky na každou fázi růstu kuřat ilustrovanou na obr. 1. Obr. 2: Průběh managementu. Figure kuřat 2: zajištěním Management do 63 progression. Tělesná hmotnost CÍL: Dosáhnout dobré první fáze odchovu adekvátního přístupu ke krmivu a vodě. Vyvinout kostru, imunitní a kardiovaskulární systém, opeření a chuť k jídlu. Assess flock weigfht, uniformity & condition one wee Teplota Vlhkost Ventilace Distribuce krmiva Vakcinace Naplnění volátek CÍL: Dosáhnout cílové tělesné hmotnosti dnů s minimálním KV. Pokračování vývoje kostry, muskulatury a peří. Ukončete přemísťování kuřat mezi roztříděnými skupinamni do 63 dnů. Řízení: Tělesná hmotnost Uniformita Velikost kostry CÍL: Sledovat profil tělesné hmotnosti a udržet uniformitu. Překreslit křivku cílové hmotnosti v 63 dnech podle potřeby. CÍL: Připravit kuřata na na pohlavní dospělost a páření. Podporovat vývoj reprodukčních orgánů. Zvýšit krmení pro stimulaci růstu při sledování profilu tělesné hmotnosti Transfer Přechod do snáškové haly mezi 126 a 161 dny v závislosti na typu haly. Hodnocení hmotnosti, uniformity a stavu hejna jeden týden před předpokládanou fotostimulací pro určení světelné a krmivové stimulace. Připáření Krmit kohouty pro dosažení tělesné hmotnosti a podporu oplozenosti. Krmit slepice pro stimulaci a podporu růstu, snášky vajec a hmotnosti vajec Fotostimulace Stáří (dny) Kohouti a slepice jsou od prvního dne stáří až do připáření ve dnech (21-24 týdnech) stáří odchováváni odděleně, ale principy managementu kohoutů a slepic v období růstu jsou stejné (vyjma rozdílů v tělesné hmotnosti a programech krmení). Kohouti představují 50 % hodnoty rodičovského hejna, a jsou tedy stejně důležití jako slepice. Proto management kohoutů vyžaduje stejnou pozornost věnovanou detailům jako u slepic. Odchov obou pohlaví odděleně zaručuje, že je možné samostatně kontrolovat růst a uniformitu, což umožňuje lepší kontrolu tělesné hmotnosti a osvalení. Vedení odchovu kuřat Zajistit kuřatům dobrou první fázi odchovu je nezbytné pro následné zdraví, pohodu, uniformitu a užitkovost hejna. Vedení odchovu kuřat musí úspěšně založit hejno zavedením režimu krmení a pití od prvního dne stáří a zajistit správné podmínky okolního prostředí a managementu pro adekvátní splnění potřeb kuřat. Příprava kuřat v líhni Během přípravy kuřat v líhni je třeba podniknout případné preventivní zákroky pouze za takových okolností, kdy se předpokládá, že bude ohrožena pohoda kuřat. V situacích, kdy je pravděpodobné, že bude narušena pohoda kuřat, mohou být zapotřebí určité zákroky, např. vakcinace. Může se stát, že bude nezbytné poradit se s veterinářem, zaměstnávat pouze vhodně kvalifikovaný personál a používat správné vybavení. Je nutné pravidelně zkoumat nezbytnost případných dalších procedur, např.ošetření zobáků, a provádět kontroly prostředí a managementu kuřat tak, aby takové procedury nebyly případně realizovány zbytečně.procedury prováděné během přípravy kuřat v líhni musí být realizovány podle nejvyšších standardů; kolísání kvality zacházení s kuřaty může vést k problémům s uniformitou. Předpisy a doporučení pro pohodu drůbeže jsou pravidelně revidovány a aktualizovány s místními odchylkami. Je třeba dodržovat regionální a národní předpisy. 10

11 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Plánování před naskladněním kuřat Je nutné v dostatečném předstihu dohodnout s dodavatelem očekávané datum dodání, čas a počet kuřat. Tím bude zaručeno, že proběhne vhodná příprava první fáze odchovu a že kuřata budou co možná nejrychleji vyložena a naskladněna. Kapitola 1 Je-li materiál z dovozu, musí být k dispozici vhodně kvalifikovaný personál zajišťující dohled a vyřizování případných předepsaných celních formalit. Naskladnění kuřat musí být naplánováno tak, aby kuřata pocházející z různých hejn mohla být odchována odděleně. Kuřata z mladých hejn snáze dosahují standardních tělesných hmotností, jsou-li držena odděleně až do roztřídění v 28 dnech (4 týdnech) stáří. Kuřata musí být převezena z líhně na farmu ve vozidle s řízeným prostředím (obr. 3). Během přepravy: Teplota musí být regulována tak, aby teplota kloaky kuřat byla udržována mezi 39, C ( F). Pamatujte si, že nastavení regulace požadované teploty se může u různých modelů vozidel lišit. Relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi %. Je nutné dodávat minimálně 0,71 kubického metru čerstvého vzduchu za minutu na každých 1000 kuřat. Pokud vozidlo nemá klimatizaci a ventilace je jedinou metodou dostupnou pro chlazení kuřat, může být zapotřebí ventilace s vyšší výkonností. Obr. 3: Běžná vozidla s řízeným prostředím pro převoz kuřat. Uspořádání haly při naskladnění musí počítat s budoucím tříděním a ponechat alespoň jedno oddělení prázdné (obr. 4), aby po třídění mohly být populace odchovávány odděleně podle svých potřeb. Obr. 4: Příklad běžného uspořádání haly před naskladněním 8000 kuřat, s jednou částí ponechanou prázdnou pro třídění ve 28 dnech stáří. Oddělení 1 Oddělení 2 Oddělení 3 Oddělení 4 Oddělení 5 Část ponechána prázdná při naskladnění kuřat pro třídění ve 28 dnech stáří. Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění Prostor pro naskladnění 11

12 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) KLÍČOVÉ BODY Buďte připraveni musíte vědět, co je zapotřebí a kdy. Naplánujte naskladnění kuřat tak, aby kuřata z hejn s různým stářím mohla být odchována odděleně. Prostředí ustájení a přepravy kuřat musí být důsledně monitorováno, aby se kuřata nepodchladila nebo nepřehřála. Naplánujte si prostor pro třídění. Přípravy farmy na naskladnění kuřat Biologická bezpečnost V jednotlivých farmách musí být naskladněna kuřata stejného stáří; s řízením na principu vše dovnitř, vše ven. Programy vakcinace a čištění se snáze a efektivněji realizují na farmách s kuřaty stejného stáří, což má následně jednoznačné výhody pro zdraví a užitkovost kuřat. Haly, prostředí, které je obklopuje, a veškeré vybavení (včetně systémů vody a krmiva) musí být před dodáním materiálu podestýlky a kuřat důkladně vyčištěny a dezinfikovány (obr. 5). Musí být realizován doporučený hygienický program a procedura testování účinnosti, aby bylo zaručeno dosažení správných podmínek nejpozději 24 hodin před naskladněním kuřat (další informace najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Obr. 5: Vhodné metody čištění haly. Vysokotlaké mytí haly a hala po vyčištění, vyžadující před návozem podestýlky potvrzení na základě přijatelných výsledků bakteriologického testování. Prostor obklopující halu musí být zbaven vegetace a musí umožňovat snadné čištění (obr. 6). Obr. 6: Haly s nízkým biologickým rizikem obklopené betonovými plochami a bez vegetace po obvodu budovy. 12

13 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Uvnitř samotné haly jsou zapotřebí betonové podlahy umožňující mytí a efektivní management podestýlky. Vozidla, vybavení a osoby musí být před vstupem do prostoru farmy dezinfikovány (obr. 7). Obr. 7: Dezinfekce vozidla před vjezdem do prostoru farmy. Kapitola 1 KLÍČOVÉ BODY Zajistěte kuřatům biologicky bezpečné, čisté ustájení. Kontrolujte šíření nemocí s využitím ustájení kuřat stejného stáří (vše dovnitř, vše ven). Dodržujte doporučený hygienický program a mějte připravenou testovací proceduru pro kontrolu jeho účinnosti. Příprava a uspořádání haly Pro kuřata při naskladnění je kritická správná teplota vzduchu a správná teplota podlahy. Je proto nezbytné halu před naskladněním předehřát. Teplota (vzduchu a podlahy) a relativní vlhkost vzduchu (RV) musí být stabilizovány nejméně 24 hodin před naskladněním kuřat. Při naskladnění jsou požadovány následující podmínky okolního prostředí: Teplota vzduchu 30 C (86 F), měřeno v úrovni kuřat v prostoru, kde je umístěno krmivo a voda). Teplota podlahy C (82-86 F). Relativní vlhkost vzduchu %. Před příjezdem kuřat je nutné rovnoměrně rozprostřít materiál podestýlky do hloubky 8-10 cm. Pokud však po první fázi odchovu bude následovat krmení na podestýlku, nesmí hloubka podestýlky překročit 4 cm. Hloubka podestýlky se může zmenšit také tehdy, pokud její likvidace představuje problém. Při použití tenčí vrstvy podestýlky je nezbytné, aby před naskladněním kuřat byla dosažena správná teplota podlahy, C (82-86 F). V případě nadměrné hloubky materiálu podestýlky (více než 10 cm) může nastat problém s pohybem podestýlky, který může vést k zahrabání kuřat, zejména pokud je podestýlka nerovnoměrně rozprostřena. Konečná volba materiálu podestýlky je dána jeho cenou a dostupností, ale dobrý materiál podestýlky musí mít následující vlastnosti: Dobrá absorpce vlhkosti. Biologická rozložitelnost. Vysoký komfort pro kuřata. Nízká úroveň prašnosti. Nepřítomnost kontaminujících látek. Konzistentní dostupnost z biologicky bezpečného zdroje. Při naskladnění a během prvních 24 hodin nesmí mít kuřata větší vzdálenost než 1 m pro přístup k vodě. Používejte kapátkové napáječky v počtu odpovídajícím 12 kuřatům na napáječku, nebo zvonové napáječky v počtu nejméně 8 napáječek na 1000 kuřat. Dále musí být k dispozici dvanáct mininapáječek nebo misek na 1000 kuřat. Voda podávaná kuřatům musí mít teplotu cca 15 až 20 C (59 až 68 F). Nepodávejte kuřatům studenou vodu. 13

14 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Po vyčištění haly a před dodáním kuřat je nutné otestovat vzorky pitné vody ze zdroje, ve skladovacích nádržích a v napáječkách s ohledem na bakteriální kontaminaci (další informace najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Po každé úpravě vody s produkty (např. aditivy rozpustnými ve vodě), které mohou podporovat růst bakterií v trubkách, musí následovat účinný program sanitace vody. Ten nesmí ovlivnit užitkovost kuřat, a to ani následně, až budou ve snášce (další detaily najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost ). Zajistěte, aby všechna kuřata měla snadný přístup ke krmivu. Při naskladnění musí být jako krmivo použity proseté drcené granule (obr. 8) nebo minipelety (průměr 2 mm) podávané na krmných tácech (1 na 80 kuřat) a na papíře tak, aby prostor krmení zabíral nejméně 90 % prostoru první fáze odchovu. Obr. 8: Příklad granulí dobré fyzikální kvality. Během první fáze odchovu musí být intenzita světla luxů v prostoru, kde jsou umístěny krmivo a voda, aby byl podporován režim krmení a pití. Zbytek haly musí být osvětlený tlumeně (10-20 luxů). Odchov pod kvočnou V centralizovaném prostoru odchovu je zdroj tepla (kvočna, plošné topení nebo radiátory) lokální, takže se kuřata mohou přemístit do chladnějších míst a sama si vybrat preferovanou teplotu. Pro kontrolu pohybu kuřat v první fázi odchovu se používají kruhy. Uspořádání odchovu pod kvočnou určené běžně pro 1000 kuřat v prvním dnu je znázorněno na obr. 9 a 10. Obr. 9: Příklad běžného uspořádání centralizovaného prostoru odchovu Brooder (1000 kuřat). Brooder Kvočna 2m (6.6 ft) 1m (3.3 ft) 2m (6.6 ft) 5m (16.5 ft) 90% zakrytí papírem 8 zvonových napáječek 12 krmných táců 12 mininapáječek 2m (6.6 ft) 1m (3.3 ft) 2m (6.6 ft) Automatické krmítko 5m (16.5 ft) 14

15 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Kuřata jsou naskladněna v prostoru, který dává počáteční hustotu zástavu kolem 40 kuřat na m 2. Obr. 10: Obrázek ilustrující dobré uspořádání centralizovaného prostoru odchovu. Kapitola 1 Celoplošný prostor odchovu V celoplošném prostoru odchovu (obr. 11 a 12) neexistuje uvnitř haly žádný teplotní gradient. Teplota haly je více konstantní a možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezena. Hlavní zdroj tepla pro celoplošný prostor odchovu může být přímý nebo nepřímý (použití horkého vzduchu), ale mohou být také použity doplňkové kvočny. Obr. 11: Běžné uspořádání celoplošného prostoru odchovu pro 1000 kuřat. 5m (16.5 ft) 100% zakrytí papírem 8 zvonových napáječek 12 krmných táců 12 mininapáječek Automatické krmítko 5m (16.5 ft) Celoplošný prostor odchovu může být použit také jen v části haly. V takovém případě musí být celá hala vyhřátá před rozpuštěním kuřat. Povzbudí to pohyb kuřat do prázdné části haly kolem 7. dne stáří. 15

16 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 12: Obrázek ilustrující běžné uspořádání celoplošného prostoru odchovu. KLÍČOVÉ BODY Předehřejte halu a stabilizujte teplotu a vlhkost vzduchu nejpozději 24 hodin před dodáním kuřat. Zajistěte čistotu vody a podestýlky. Uspořádejte vybavení tak, aby se kuřata mohla snadno dostat ke krmivu a vodě. Umístěte doplňková krmítka a napáječky v blízkosti hlavních systémů krmení a napájení. Příjezd a naskladnění kuřat Při naskladnění musí být kuřata co možná nejrychleji umístěna do odchovny (obr. 13). Čím déle zůstanou kuřata v krabicích, tím větší hrozí riziko dehydratace s následnou sníženou pohodou a špatnou první fází odchovu, uniformitou a růstem kuřat. Po naskladnění musíte bez prodlení odstranit a zlikvidovat prázdné krabice na kuřata. Plastové bedny musíte po provedení řádné dezinfekce předepsaným postupem vrátit k dalšímu použití. Obr. 13: Plastové bedny (vlevo) a papírové krabice (vpravo) na kuřata dodané na farmu z vozidla s řízeným prostředím. Po naskladnění musí být kuřata 1 až 2 hodiny ponechána, aby si zvykla v novém prostředí. Po uplynutí této doby zkontrolujte, jestli mají všechna kuřata snadný přístup ke krmivu a vodě a jestli jsou podmínky okolního prostředí správné. V případě potřeby musíte provést odpovídající úpravy vybavení a teplot. 16

17 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) KLÍČOVÉ BODY: Kuřata vyložte a naskladněte rychle. Nenechávejte prázdné krabice na kuřata ležet kolem. Po 1 až 2 hodinách zkontrolujte krmení, vodu, teplotu a vlhkost vzduchu a podle potřeby upravte. Kapitola 1 Management počáteční fáze odchovu Počáteční fáze odchovu zahrnuje prvních 7-10 dnů života kuřat. Následné vysoké úrovně užitkovosti a pohody hejna jsou závislé na zajištění vysokých standardů managementu během tohoto období. Je důležité často doplňovat krmivo a vodu. Během počáteční fáze odchovu (první 3 dny) musí být maximální denní dávka krmiva rozdělena do malých, často podávaných množství (5-6 krát za den). Tím zabráníte problémům se zkažením krmiva a podpoříte chuť kuřat žrát. Napáječky s otevřenou hladinou (přídavné a zvonové napáječky) musí být pravidelně čištěny a proplachovány, protože v otevřené vodě při teplotách počáteční fáze odchovu se mohou rychle množit bakterie. Doplňkové napáječky dodané při naskladnění musí být postupně odstraněny tak, aby do 3-4 dnů stáří pila všechna kuřata z automatizovaného napájecího systému. Během prvních 2 dnů musí mít kuřata 23 hodin světlo a 1 hodinu tmu. Po prvních 2 dnech se délka dne musí postupně zkracovat a dosáhnout konstantních 8 hodin do 10 dnů stáří (další detaily najdete v kapitole Osvětlení ). V otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne. Během první fáze odchovu je pohyb kuřat kontrolován pomocí kruhů. Plocha ohraničená kruhy se musí od 3 dnů stáří postupně zvětšovat a kruhy se zcela odstraňují do 5-7 dnů stáří. Teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být denně monitorována a zaznamenávána a v odezvu na chování kuřat musí být prováděny vhodné úpravy prostředí, aby byla zaručena optimalizace okolních podmínek. Počet krmítek a napáječek a tepelný výkon kvočen musí být přiměřené k dané hustotě zástavu, aby se nevyskytly žádné negativní vlivy na užitkovost. Řízení okolního prostředí Vlhkost Relativní vlhkost vzduchu (RV) v dolíhni na konci procesu inkubace je vysoká (cca 80 %). Haly s celoplošným vytápěním, zejména při použití kapátkových napáječek, mohou mít úrovně RV nižší než 50 %. Haly s více konvenčním vybavením (jako jsou plynové kvočny, které vytvářejí vlhkost jako vedlejší produkt spalování, a zvonové napáječky, které mají otevřenou hladinu vody) mají RV mnohem vyšší, obvykle přes 50 %, ale stále nižší než 80 %. Aby byl omezen šok pro kuřata, je důležité, aby úrovně RV v hale během prvních 3 dnů byly mezi 60 a 70 %. Kuřata ponechaná při vhodných úrovních vlhkosti jsou méně náchylná k dehydrataci a obecně mají lepší, uniformnější první fázi. Relativní vlhkost vzduchu v hale musí být denně monitorována pomocí vlhkoměru. Jestliže v prvním týdnu klesne pod 50 %, bude prostředí suché a prašné. Kuřata začnou dehydratovat a je nutné provést vhodná opatření pro zvýšení RV. RV lze zvýšit pomocí zařízení k mlžení v hale (obr. 14) nebo přenosných postřikovačů k postřikování stěn jemnou mlhou. 17

18 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Obr. 14: Použití zařízení k mlžení pro zvýšení relativní vlhkosti vzduchu během počáteční fáze odchovu. Teplota Optimální teplota (a vlhkost) je nezbytná pro zdraví a vývoj chuti k jídlu. V centralizovaných a celoplošných systémech odchovu je cílem co možná nejdříve stimulovat chuť k jídlu a aktivitu. Protože kuřata do dnů stáří nedokážou regulovat svou tělesnou teplotu, je zajištění správné teploty okolního prostředí a vhodné přizpůsobování teploty okolního prostředí v reakci na chování kuřat kritické. Orientační teploty vhodné pro doporučenou relativní vlhkost vzduchu % jsou uvedeny v tabulce 1. Při celoplošném odchovu je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování a regulaci teploty a vlhkosti v hale, protože možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezená. Při centralizovaném odchovu se uvnitř haly vytvářejí teplotní gradienty. Obr. 15 ukazuje teplotní gradienty v okolí kvočny. Ty jsou označeny A (okraj prostoru odchovu) a B (2 m od okraje kvočny). Příslušné optimální teploty jsou uvedeny v tabulce 1. Obr. 15: Teplotní gradienty v centralizovaném prostoru odchovu. Prostor odchovu 2 m (6.6 ft) 2 m (6.6 ft) B A A B LEGENDA KEY A - okraj Brooder kvočny edge B - 2 m od (6.6 okraje ft) from kvočny brooder edge 18

19 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Tabulka 1: Doporučené orientační teploty při RV %. Stáří (dny) Celoplošný prostor odchovu Teplota C ( F) Odchov pod kvočnou (viz obr. 15) Okraj kvočny (A) Teplota C ( F) 2 m od okraje kvočny (B) Teplota C ( F) Kapitola 1 Jednodenní 30 (86.0) 32 (89.6) 29 (84.2) 3 28 (82.4) 30 (86.0) 27 (80.6) 6 27 (80.6) 28 (82.4) 25 (77.0) 9 26 (78.8) 27 (80.6) 25 (77.0) (77.0) 26 (76.8) 25 (77.0) (75.2) 25 (77.0) 24 (75.2) (73.4) 24 (75.2) 24 (75.2) (71.6) 23 (73.4) 23 (73.4) (69.8) 22 (71.6) 22 (71.6) (68.0) 20 (68.0) 20 (68.0) Vzájemná závislost teploty a vlhkosti (RV) Teplota vnímaná kuřetem závisí na teplotě suchého teploměru a na relativní vlhkosti. Kuřata vydávají teplo do okolního prostředí odpařováním vlhkosti z dýchacího traktu a přenosem (bez vypařování) skrz kůži. Při vysoké relativní vlhkosti dochází k menším ztrátám odpařováním, čímž se zvyšuje zdánlivá teplota kuřat. Vysoká relativní vlhkost tedy zvyšuje zdánlivou teplotu při dané teplotě suchého teploměru, zatímco nízká relativní vlhkost zdánlivou teplotu snižuje. Teplotní profil uvedený v tabulce 1 předpokládá relativní vlhkost v rozsahu %, ale jestliže se relativní vlhkost od těchto hodnot liší, může být nutné optimální teplotu vhodně změnit. Tabulka 2 udává teplotu suchého teploměru potřebnou k dosažení cílového teplotního profilu v situacích, kdy se relativní vlhkost liší od cílových %. Je-li relativní vlhkost mimo cílový rozsah, je možné upravit teplotu haly v úrovni kuřat tak, aby se shodovala s hodnotami podle tabulky 2. Tabulka 2: Teploty suchého teploměru potřebné k dosažení ekvivalentních teplot při různé relativní vlhkosti. Teploty suchého teploměru při ideální relativní vlhkosti v daném stáří jsou označeny červenou barvou. Teplota suchého teploměru při RV%* C ( F) Stáří (dny) Jednodenní 36.0 (96.8) 33.2 (91.8) 30.8 (84.4) 29.2 (84.6) 27.0 (80.6) (92.7) 31.2 (88.2) 28.9 (84.0) 27.3 (81.1) 26.0 (78.8) (90.5) 29.9 (85.8) 27.7 (81.9) 26.0 (78.8) 24.0 (75.2) (88.3) 28.6 (83.5) 26.7 (80.1) 25.0 (77.0) 23.0 (73.4) (86.4) 27.8 (82.0) 25.7 (78.3) 24.0 (75.2) 23.0 (73.4) (84.2) 26.8 (80.2) 24.8 (76.6) 23.0 (73.4) 22.0 (71.6) (81.9) 25.5 (77.9) 23.6 (74.5) 21.9 (71.4) 21.0 (69.8) (80.4) 24.7 (76.5) 22.7 (72.9) 21.3 (70.3) 20.0 (68.0) (78.3) 23.5 (74.3) 21.7 ( (68.4) 19.0 (66.2) (76.6) 22.7 (72.9) 20.7 (69.3) 19.3 (66.7) 18.0 (64.4) *Výpočty teplot založené na vzorci od Dr. Malcolma Mitchella (Scottish Agricultural College). 19

20 ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Odchov (0-105 dnů / 0-15 týdnů) Pokud chování kuřat ukazuje, že je jim příliš zima nebo příliš horko, je nutné vhodně upravit teplotu v hale. Monitorování vlhkosti a teploty Teplota a vlhkost musí být monitorovány během prvních 5 dnů nejméně dvakrát denně a potom každý den. Měření teploty a vlhkosti se musí provádět v úrovni kuřat. Obr. 16 ukazuje správné umístění automatických čidel teploty a vlhkosti (ve výšce nad hlavami kuřat). Obr. 16: Správné umístění čidel teploty a vlhkosti. Je třeba používat konvenční teploměry pro křížové kontroly přesnosti elektronických čidel řídících automatické systémy. Ventilace Během období počáteční fáze odchovu je zapotřebí ventilace bez průvanu pro: Udržování teplot a relativní vlhkosti na správné úrovni. Doplňování kyslíku. Odstraňování nadměrné vlhkosti, oxidu uhličitého a škodlivých plynů vytvářených kuřaty a případně topným systémem. Špatná kvalita vzduchu v důsledku nedostatečné ventilace v počáteční fázi odchovu může způsobit poškození povrchu plic kuřat, takže jsou kuřata poté náchylnější k respiračním nemocem. Protože mladá kuřata jsou citlivá na chladící účinky proudění vzduchu, nesmí být skutečná rychlost vzduchu v úrovni podlahy větší než 0,15 m/s. Ventilace používaná během počáteční fáze odchovu nesmí mít vliv na teplotu kuřat. Klíčové body Dosáhněte úrovně vlhkosti % na dobu prvních 3 dnů. Teplota během počáteční fáze odchovu je kritickým faktorem a musí být udržována v doporučených mezích. Jestliže se relativní vlhkost zvýší nad 70 % nebo klesne pod 60 %, upravte vhodně nastavení teploty. Pravidelně monitorujte teplotu a vlhkost. Kontrolujte automatické vybavení pomocí ručních měření v úrovni kuřat. Stanovte minimální výkonnost ventilace od prvního dne, abyste zajistili přívod čerstvého vzduchu a odvádění odpadních plynů. Zabraňte průvanu. Reagujte na změny v chování kuřat. Monitorování chování kuřat Denně je nutné monitorovat teplotu a vlhkost, ale zdaleka nejlepším ukazatelem správných teplot během počáteční fáze odchovu je časté a pozorné sledování chování kuřat. 20

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

příručka Praktická Chov prasat v ekologickém zemědělství Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu

příručka Praktická Chov prasat v ekologickém zemědělství Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu příručka Chov prasat v ekologickém zemědělství 2013 Praktická Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu Ekologičtí zemědělci v Evropě vyvinuli nejrůznější systémy ustájení prasat podle dostupnosti

Více

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i., Praha Uhøínìves O. Doležal a kol. ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Metodika byla vytvoøena v podpùrném programu 9.F.g. Metodická èinnost k podpoøe zemìdìlského

Více

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH

KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH CAC/RCP 39 Strana 1 (celkem 18) KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH ÚVODNÍ VYSVĚTLIVKY... 2 ČÁST I - Rozsah... 2 ČÁST II - Definice...

Více

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Certifikovaná metodika pro zemědělskou praxi

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie masa HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY. Ing. Alena Saláková, Ph.D. Brno 2014

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Rada Evropy DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SKOTU (přijatá stálým výborem 21.10.1988 a platná od 21.10.1989.)

Rada Evropy DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SKOTU (přijatá stálým výborem 21.10.1988 a platná od 21.10.1989.) Rada Evropy DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SKOTU (přijatá stálým výborem 21.10.1988 a platná od 21.10.1989.) Při svých zasedáních a na základě čl. 23 jednacího řádu využil stálý výbor ke konzultacím mezinárodní

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Ing. Romana Šonková Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Romana Šonková, 2006 Obsah Úvod.................................................................................

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY ke studiím údržnosti pro Listeria monocytogenes u potravin

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více