Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H..."

Transkript

1 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika ventilu volitelná: ekviprocentní nebo lineární Velký regulační rozsah Volitelný řídící signál DC 0/... 0 V nebo DC 0/... 0 ma Vstup pro fázový signál pro regulátory Staefa S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Bezdotykové indukční snímání zdvihu Bezpečnostní funkce: při výpadku napájení se ventil ve směru A AB uzavře Robustní a bezúdržbová konstrukce bez třecích ploch Použití VF6H... jsou přímé ventily s namontovaným magnetickým pohonem. Pohon je vybaven elektronickým modulem pro řízení polohy a zpětnou vazbou od polohy. Při výpadku napájení se ventil uzavře. Díky krátké přestavovací době, vysokému rozlišení a regulačnímu rozsahu jsou ventily VF6H... ideální pro spojitou regulaci horké vody a páry ve výměníkových stanicích dálkového vytápění a v dalších vytápěcích systémech. CEN6cz..00 Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Přehled typů Typ ventilu DN pmax p S S NA Pmed I N Průřez vodiče [mm ] -vodičové připojení Fuse,5,5,0 [m /h] [kpa] [kpa] [VA] [W] [A] ax. délka kabelu L [m] VF6H , VF6H5-.5 5, VF6H VF6H VF6H VF6H VF6H VF6H Objednávání p max = aximální dovolená tlaková diference na regulační části ventilu s pohonem pro celý rozsah zdvihu p S = aximální dovolená tlaková diference, při které ventil ještě bezpečně uzavírá proti tlaku (uzavírací tlak) S NA = Jmenovitý zdánlivý výkon pro výběr transformátoru P med = Střední provozní výkon I N = Pomalá pojistka (povinná) = Jmenovitý průtok studené vody (5 až 0 C) plně otevřeným ventilem (H ) při tlakovém spádu kpa ( bar) L = aximální délka kabelu. -vodičového připojení může být maximální délka samostatného měděného kabelu,5 mm pro řídící signál až 00 m. Při objednávání uvádějte počet kusů, název výrobku a označení. Tělo ventilu a magnetický pohon tvoří jednu jednotku a nelze je oddělit. Příklad: ventil VF6H5-0.6 Konstrukce Podrobnější popis funkcí je uveden v katalogovém listu CAN08E. Automatický provoz Řídící signál je v elektronickém modulu převeden na fázový řídící signál, který vytváří magnetické pole v cívce. To způsobí pohyb kotvy do jiné polohy, která je výsledkem spolupůsobení ostatních sil (magnetické pole, zpětná pružina, hydraulické poměry atd.). Kotva okamžitě reaguje na jakékoliv změny signálu a přímo převádí svůj pohyb na regulační disk a tím rychle a přesně reguluje výkon. Poloha ventilu je spojitě měřena. Každá odchylka v systému je okamžitě odstraněna interním regulátorem polohy. Regulátor polohy zajišťuje přesný proporcionální vztah mezi řídícím signálem a zdvihem ventilu a vysílá také zpětnou vazbu od polohy. Řízení agnetický ventil je možné ovládat regulátory Siemens nebo jiných výrobců, které mají řídící signál DC 0/...0 V nebo DC 0/... 0 ma. Pro dosažení optimálního regulačního výkonu je doporučeno -vodičové připojení ventilu. V případě stejnosměrného napájecího napětí je nutné -vodičové připojení! Signálová země regulátoru na svorce musí být spojena se svorkou ventilu. Svorky a O mají stejný potenciál a jsou interně spojeny v elektronice ventilu. /0

3 Blokové schéma zapojení Napájení Řízení napájení 0/... 0 V 0/... 0 ma Řízení zdvihu Čidlo zdvihu Phs Phs X AP Bus-Subprint 0/... 0 V 0/... 0 ma SPh V/DC elená / červená ikroregulátor Spínač DIP B-mód Kalib. Ruční řízení Bezpečnostní funkce Indikace provozních stavů Při přerušení řídícího signálu nebo napájecího napětí je ventil ve směru A AB automaticky uzavřen zpětnou pružinou. LED Stav Provozní stav, Poznámka, odstraňování závady funkce elená Svítí Režim řízení Normální provoz; všechno v pořádku Červená Bliká Svítí Kalibrace Ruční provoz Chyba kalibrace Vnitřní porucha Bliká Porucha ss. napájení - / + Obě Nesvítí Bez napájení ávada elektroniky Počkejte do ukončení kalibrace (LED pak svítí zeleně nebo červeně) Ruční ovládání v poloze an nebo Off Rekalibrujte (zkratujte kalibrační zdířku) Vyměňte elektronický modul Přezkoušejte síť (frekvenci nebo napětí); Správně připojte ss. napájení + / - Přezkoušejte síť, zkontrolujte zapojení Vyměňte elektronický modul Ruční provoz Stisknutím (a) a otočením (b) knoflíku pro ruční ovládání: ve směru hodinových ručiček (CW) lze mechanicky otevřít směr A AB na 80 až 90 %. proti směru hodinových ručiček (CCW) je pohon vypnut a ventil uzavřen. an b a Auto Off b Jakmile je knoflík ručního ovládání stlačen a otočen, tak na pohon nepůsobí ani signál vynuceného řízení, ani vstupní signál nebo fázový signál. elená LED bliká. Pro návrat do automatického provozu je nutné vrátit knoflík ručního ovládání do polohy Auto. elená LED dioda svítí. Kalibrace Pokud je elektronický modul nahrazen nebo je pohon otočen o 80, tak je nutné znovu kalibrovat elektroniku ventilu. Při kalibraci musí být knoflík ručního ovládání v poloze Auto. Na elektronické desce je štěrbina. Kalibraci lze provést zkratováním kontaktů uvnitř štěrbiny použitím šroubováku. Ventil potom projede celý zdvih a uloží do paměti obě krajní polohy. 0 Během kalibrace zelená LED asi deset sekund bliká; viz. také «Indikace provozních stavů». /0

4 spořádání spínačů DIP... 0 V... 0 ma ma Vlin V Vlog V ma DIP Funkce (Tovární nastavení) Poznámky Napěťový nebo proudový vstup Přestavovací rozsah Svorky a ákladní charakteristika [ V ] [ ma ] V, ma Vlog (ekviprocentní)... 0 V,... 0 ma Vlin (lineární) rčení svorky : Napěťová nebo proudová Nastavení vstupu a výstupu rčení řídícího signálu : napěťový nebo proudový V... 0 V ma... 0 ma rčení přestavovacího rozsahu a : V / ma nebo... 0 V /... 0 ma Výběr základní charakteristiky: ekviprocentní nebo lineární Ri > 500 Ω V... 0 V V. V. Ri < 500 Ω ma... 0 ma Výstupní signál (zpětná vazba od polohy) je závislý na odporu zátěže. Nad 500 Ω to je automaticky napěťový signál, pod 500 Ω proudový signál. Vstup vynucené regulace Pokud svorka pro vstup vynucené regulace: není zapojena, ventil je řízen signálem nebo fázovým signálem je spojena s, ventil je plně otevřen ve směru A AB je spojena s, ventil je zavřen ve směru A AB bez funkce -mód plně otevřen plně uzavřen Přenos apojení V A AB V A AB V A AB % % % 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % % /0

5 Přednost signálů. Poloha knoflíku ručního ovládání v poloze an nebo Off. Signál vynuceného řízení na svorce. Fázový signál. Signál na svorce Dimenzování Diagram průtoku nasycené páry pv 00 [%] VF6H... b a 0,6, D0 0, 0,0 0,0 0,5 0,0 0, [kpa] [bar] [kg/h]. m = Absolutní tlak před ventilem p = Absolutní tlak za ventilem p v = Tlaková ztráta na ventilu m = nožství páry v kg/h k = Faktor pro přehřátou páru Výpočet hodnoty k vs a) v podkritickém rozsahu - p < % k vs = 0.0 = x T přehřátí p ( - p ) (u nasycené páry je k = ) b) v nadkritickém rozsahu m k - p Tlakový poměr = [%] Tlakový poměr < % (pod kritickou tlakovou ztrátou) Tlakový poměr % (nad kritickou tlakovou ztrátou) Příklad: a) podkritický rozsah adáno: Nasycená pára =.5 [ C] =.0 [bar] 00 [kpa] m = 0 [kg/h] - p > % Příklad: a) nadkritický rozsah adáno: Nasycená pára =.5 [ C] =.0 [bar] 00 [kpa] m = 0 [kg/h] Tlakový poměr = % Požadováno: k vs ventilu Řešení: voleno: p = - = - k vs = 0.0 =.79 =.6 [bar] 6 [kpa] 0.6 ( -.6) Tlakový poměr: přípustný nadkritický poměr ( %) Požadováno: k vs ventilu Řešení: k vs = 0.08 =.08 0 k voleno: vs = Typ VF 6H5- k vs = 5 Typ VF 6H0-5 5/0

6 Diagram závislosti Průtok tlaková ztráta 6D0. V [m /h] ,7 0,5 0, 0, 0, VF6H... VS DN50 k 0 VS D N0 k 0 VS DN k VS D N5 k 8 VS DN0 k 5 VS D N5 k VS DN5 k,5 VS DN5 k 0,6 p max.0 bar ,7 0,5 0, 0,. 0, 0, 0,07 0,05 [l / s] V [kpa] 0, 0, 0, 0,5 0, [b ar] p v p V = Tlaková diference na regulační části plně otevřeného ventilu při průtoku V V = Průtok plně otevřeným ventilem (H ) pmax = aximální dovolená tlaková diference na regulační části ventilu s pohonem pro celý rozsah zdvihu kpa = bar 0 mws m /h = 0,78 l/s vody při 0 C ákladní charakteristika ventilu Ekviprocentní Průtok [%] Lineární Průtok [%] [V] [V] 6 0 [V] 6 0 [V] 0 [ma] Řídící signál 0 [ma] Řídící signál ontáž Ke kompletnímu ventilu je přiložen montážní návod č pozornění Ventil je nutné namontovat tak, aby směr průtoku byl totožný s šipkou vyznačenou na těle ventilu (A AB)! 6/0

7 ontážní polohy IP IP Instalace Pohon nesmí být zakryt tepelnou izolací. Elektrická instalace viz. kapitola «Schémata zapojení». Údržba Robustní konstrukce ventilu a pohonu bez třecích ploch nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu a je zárukou dlouhé životnosti. Vřeteno ventilu je izolováno od vnějších vlivů ucpávkou, která nevyžaduje údržbu. Pokud trvale svítí červená LED dioda, musí být elektronika rekalibrována nebo vyměněna. Při závadě elektroniky ventilu je nutné vyměnit elektronický modul ASE (viz. Návod pro montáž č ). pozornění Při montáži nebo výměně elektronického modulu vždy odpojte napájecí napětí. Po výměně elektronického modulu je nutné znovu provést kalibraci, aby se elektronika přizpůsobila zdvihu ventilu (viz. «Kalibrace»). Likvidace Pohon obsahuje elektrické a elektronické součásti a proto s ním nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Dodržujte místní předpisy. Technické údaje Napájení Pouze pro nízké napětí (SELV, PELV) AC V Napájecí napětí AC V +0 / -5 % Frekvence Hz Typický příkon P med viz. Přehled typů Pohotovostní režim < W (ventil plně uzavřen) Jmenovitý zdánlivý výkon S NA viz. Přehled typů Vhodná pojistka pomalá, viz. Přehled typů DC V Napájecí napětí DC V Provozní údaje pohonu Vstup Řídící signál DC 0/... 0 V nebo DC 0/... 0 ma nebo DC V Phs Impedance DC 0/... 0 V kω // 5nF DC 0/... 0 ma 0 Ω // 5nF Vynucená regulace Impedance kω Ventil uzavřen ( spojena s ) < AC V; < DC 0,8 V Ventil otevřen ( spojena s ) > AC 6 V; > DC 5 V Žádná funkce ( není připojena) aktivní fázový nebo řídící signál 7/0

8 Výstup pětná vazba od polohy napěťová DC 0/... 0 V; zátěž > 500 Ω proudová DC 0/... 0 ma; zátěž 500 Ω ěření zdvihu Nelinearita induktivní ± % z celkové hodnoty Provozní údaje ventilu Tlaková třída PN6 podle EN Dovolený provozní tlak ) voda do 0 C:,6 Pa (6 bar) voda nad 0 C:, Pa ( bar) nasycená pára: 0,9 Pa (9 bar) Tlaková ztráta pmax / p S Pa (0 bar) Netěsnost při p = 0, Pa ( bar) A AB max. 0,05 % (podle IEC 5-) Teplota média > C ákladní charakteristika ventilu ) ekviprocentní nebo lineární, optimalizováno blízko polohy zavřeno (viz. katalogový list 0) Rozlišitelnost zdvihu H / H : 0 (H = zdvih) Druh řízení spojité Poloha bez napájecího napětí A AB uzavřeno ontážní poloha vertikální až horizontální Přestavovací doba < s Použité materiály Tělo ventilu litina EN-JS-00-8-LT Vrchní příruba litina EN-JS-00-8-LT Sedlo / disk CrNi ocel cpávka vřetene EPD (O-kroužky) Elektrické připojení Kabelové průchodky x 0 x.5 nebo P.5 / / Připojovací svorky šroubové svorky pro vodiče mm inimální průřez ) 0,75 mm aximální délka kabelu Viz. «Přehled typů» Rozměry Viz. «Rozměry» Hmotnost Viz. «Rozměry» ) ) ) Testováno při,5 x PN ( bar), podle DIN 0- Volitelné pomocí spínače DIP V aplikacích se silnými vibracemi použijte velmi ohebné slanované vodiče Průmyslové normy Třída ochrany IP podle IEC 59 Shoda podle CE - požadavků L 87 certifikováno podle kanadské normy C. č. C značení N 7 PED 97//EC: části vystavené tlaku Par., část.. / par., část skupina kapalina AC + DC: odolnost Průmyslový IEC AC: Emise Obytný IEC DC: Emise CISPR, třída B Odolnost (HF) IEC 0--; IEC 0--6 (0 V/m) Emise (HF) EN 550, CISPR, třída B Vibrace ) IEC (zrychlení g,... Hz, 0 min) 8/0

9 Všeobecné podmínky okolí Provoz IEC 7-- Doprava IEC 7-- Skladování IEC 7-- Klimatické podmínky Třída K5 Třída K Třída K Teplota C C C Vlhkost % r.v % r.v % r.v. echanické podmínky IEC 7--6 Třída Schémata zapojení pozornění pozornění Při odděleném napájení regulátoru a ventilu může být na sekundární straně uzemněn pouze jeden transformátor. Při stejnosměrném napájení je nutné použít -vodičové připojení! Regulátory s řídícím signálem DC V DC... 0 V DC ma DC... 0 ma Regulátor F Transformátor Systémová nula AC / DC V Provozní napětí Systémový potenciál DC V /... 0 V Řídící signál ma /... 0 ma ěřící nula (= ) DC V /... 0 V pětná vazba ma /... 0 ma Vynucená regulace Regulátory s fázovým signálem DC V Regulátor F Transformátor Systémová nula AC / DC V Provozní napětí Systémový potenciál DC V /... 0 V ma /... 0 ma ěřící nula (= ) DC V /... 0 V ma /... 0 ma Vynucená regulace Řídící signál pětná vazba DC V Fázový signál Příklady použití Níže uvedené příklady jsou jen základní diagramy bez specifických instalačních detailů. 9H808 A 9H807 A D E 9/0

10 D : Systém dálkového vytápění (dodávka tepla), nepřímé připojení. E : Systém dálkového vytápění (dodávka tepla), přímé zapojení do vodního topného systému pozornění Ventil je nutné namontovat tak, aby směr průtoku byl totožný s šipkou vyznačenou na těle ventilu (A AB)! Rozměry 60 min. ø 50 F ø E H B ø D Rozměry příruby podle DIN5, PN6 A AB ø K ø D L Typ ventilu DN L ø D ø D B ø K H Ø E F Hmotnost [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm [kg] ] VF6H x , VF6H x , VF6H x , VF6H x ,9 VF6H x ,0 VF6H x ,7 VF6H x ,8 VF6H x , Hmotnost včetně balení 0/0 00 Siemens Building Technologies s.r.o. měny vyhrazeny

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem 5 MXG1...P Spojité regulační ventil PN1 s magnetickým pohonem pro média, obsahující minerální oleje MXF1...P MXG1...P MXF1...P Přímé a 3-cestné směšovací ventil s magnetickým pohonem ke spojité regulaci

Více

Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem

Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem 4 466 Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem MXG462S Použití Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Volitelná charakteristika ventilu: ekviprocentní nebo lineární

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN 16

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN 16 4 6 Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN 6 pro teplou vodu, horkou vodu a páru MVF46H.. Krátká přestavovací doba (

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MXG461B...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MXG461B... 61 Použití Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem X61B Pro regulaci TV a systémů s teplou a studenou vodou Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Volitelná základní charakteristika:

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 865 Elektrický pohon pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací síla 105 N

Více

Elektrické pohony Ruční ovládání

Elektrické pohony Ruční ovládání OEM Elektrické pohony Ruční ovládání pro ventily VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Jmenovitá přestavovací síla

Více

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN16

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN16 4 461 Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN16 pro pitnou vodu, systémy se studenou a teplou vodou, s certifikátem DVGW MXG461B.. Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu

Více

Termický pohon. pro malé a radiátorové ventily

Termický pohon. pro malé a radiátorové ventily 4 880 Termický pohon STS61 pro malé a radiátorové ventily Napájecí napětí, řídící signál DC 0 10 V Ovládací síla 125 N Přímá montáž na ventil převlečnou maticí (bez použití nářadí) Standardní provedení

Více

Spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem PN16

Spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem PN16 66 ACVATIX Spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem PN16 nerezová ocel MXG6S.. Použití Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Volitelná charakteristika ventilu: ekviprocentní

Více

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN 16

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN 16 4 461 Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN 16 pro pitnou vodu, systémy se studenou a teplou vodou, s certifikátem DVGW MXG461B.. Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5. 4 864 Elektrické pohony Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.5 mm SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napájecí napětí C 230 V, 3-polohové řízení SSP81... napájecí napětí C 24 V, 3-polohové

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné ventily VVS4615 až VVS4625 3-cestné ventily VXS4615 až VXS4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46

Více

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily 4 876 Termické pohony STP72E... pro radiátorové, malé a zónové ventily Napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídicí signál nebo PDM (pulsní modulace) Ovládací síla 105 N Přímá montáž na ventil převlečnou

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 865 Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP47.., VXP47.., VMP47.. SFP21/18 SFP71/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFP71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 40

Trojcestné ventily s přírubou PN 40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Trojcestné ventily s přírubou PN 40 VXF61... Tělo ventilu z lité oceli GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Použití s elektrohydraulickými pohony SKD..., SKB... a SKC...

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

MXG461... MXF461... Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem. Building Technologies HVAC Products. pro regulaci topné a chladící vody

MXG461... MXF461... Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem. Building Technologies HVAC Products. pro regulaci topné a chladící vody 4 455 MXG461... MXF461... Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem pro regulaci topné a chladící vody MXG461... MXF461 Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní

Více

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 4 505 SQL35.00 SQL85.00 Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 Elektrické pohony pro škrtící klapky VKF46... SQL35..., Napájecí napětí AC 230 V SQL85... Napájecí napětí AC 24

Více

Série 02: DN40 a DN50 SÉRIE 01: DN 65...150. Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 SÉRIE 01: DN 65...150. Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 SÉRIE 01: 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N TA-Slider 160 Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N IMI TA / Regulační ventily / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Nové pohony disponují pokročilou technologií

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily 4 658 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. / DC 24 48 V / AC 230 V Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní funkci Pro 2-polohový,

Více

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 VVG549... Bronz Rg5 DN15... 25 mm (¾"... 1¼") Rozsah k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Zdvih 5.5 mm Vhodné pro použití s elektrickými servopohony

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem PN 16

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem PN 16 4 465 ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem PN 16 nerezová ocel MXG461S.. Použití Krátká přestavovací doba (

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 4 463 Acvatix Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1,6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem s plochým těsněním podle ISO 228-1 Sady šroubení

Více

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál 1 864 1864P01 Symaro Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM21... Použití Přehled typů Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost Výstupní signál

Více

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 4 136 Škrtící klapky, PN6, PN10, PN16 VKF46... Škrtící klapky pro montáž mezi příruby Tlakové třídy PN6, PN10, PN16 Pro montáž mezi příruby PN6, PN10 nebo PN16 podle ISO 7005 Těsně uzavírající podle DIN3230,

Více

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením 4 463 Acvatix Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1.6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem podle G to ISO 228-1 s plochým těsněním

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..61.. / VB..61.. a VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm s 4 515 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..Y se zdvihem 20 mm SAX31..Y Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61..Y Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..Y

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ...

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ... 4 891 SSB bez pomocného kontaktu Elektrické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (max D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB1 s pomocným kontaktem SSB31 SSB61 SSB81 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Sauter Components 71561002920 03

Sauter Components 71561002920 03 56.100/1 VUN: Ventil přímý s vnějším závitem, PN 16 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Spolehlivý provoz v rámci efektivních regulačních systémů. Oblasti použití Regulační ventil pro

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s CDV ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..9.. se zdvihem 20 mm SAX319.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SAX619.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20

Více

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components 51.366/1 : Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Elektronické odpínání v koncových polohách pro úsporu energie. Oblasti

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily 4 657 Rotační pohony pro kulové ventily GDB..9E GLB..9E pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. / Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro 3-polohový a spojitý řídicí signál

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Napájecí modul Sběrnicový modul

Napájecí modul Sběrnicový modul s 8 183 8183p01, p02 TX-I/O Napájecí modul Sběrnicový modul TXS1.12F10 TXS1.EF10 Napájecí modul TXS1.12F10 je možno paralelně zapojit až 4 napájecí moduly Napájecí napětí AC 24 V Převodník na DC 24 V,

Více

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Popis Servopohon AME 85QM se používá společně s velkými tlakově nezávislými seřizovacími a regulačními ventily typu AB-QM DN 200 a DN 250. Specifické vlastnosti:

Více

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE HONEYWELL ML6421A,B Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI Snadná a rychlá instalace Není nutné žádné oddělené spojení Žádné nastavování Koncové spínače omezující sílu Možnost ručního nastavení

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN6

Trojcestné ventily s přírubou PN6 4 410 cvatix Trojcestné ventily s přírubou PN6 VXF21.. Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25...100 k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Elektrické pohony Informace o výrobku FA- Datum vydání 998/98CZ Ventilový pohon FA- s vratnou pružinou Ú vod Elektrohydraulické pohony řady FA- jsou k dispozici v provedení s přírůstkovým

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 017 RAB 31 RAB311 Prostorové termostaty Pro 4-trubkové fan-coilové jednotky RAB31 Prostorové termostaty s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Ruční 3-stupňové přepínání rychlosti

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál

Více

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Katalog výrobků 3 - Snímače a čidla eploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Malého tlaku s převodníkem Snímač diference tlaku Snímač rychlosti proudění laku a tlakové diference Snímač

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

6SRMLWpUHJXODþQtYHQWLO\ PN16 s magnetickým pohonem

6SRMLWpUHJXODþQtYHQWLO\ PN16 s magnetickým pohonem 6SRMLWpHJXODþQtYHQWLO\ PN6 s magnetickým pohonem pro regulaci topné a chladicí vody s HJXODFtSRORK\DKOiãHQtP]SWQpYD]E\ MP80FY MP00FY tppdwrmfhvwqpvpãrydftyhqwlo\'d'v magnetickým pohonem pro spojitou regulaci

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Čidlo tlakové diference

Čidlo tlakové diference 1 921 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a středně korosivní kapaliny a plyny QBE64-DP4 Čidlo tlakové diference je určeno pro měření přetlaku nebo podtlaku a tlakových diferencí v plynech nebo kapalinách

Více

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 864 Elektrické pohony pro malé ventily VVP47, VXP47, VMP47 SSP31 SSP81 SSP61 SSP31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídící signál SSP81 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídící signál SSP61 napájecí

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN16

ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN16 4 454 ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN16 pro systémy s chladicí a teplou vodou nebo pro systémy s médii obsahujícími minerální oleje (M3P..FYP) M3P..FY M3P..FYP Krátká přestavovací

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 0 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY DIN VDN VEN Ventil z mosazi, poniklován Dimenze DN0, DN a DN0 Možnost změny

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OEM SQS35954 se zpětnou pružinou, bez ručního ovládání SQS35903, SQS35905, SQS85900, bez zpětné pružiny, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily VVG549, VVP459, VXP459, VVG44 a VXG44 SQS359

Více

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž 1 411 AQR253 AQR257 Symaro KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž AQR253 AQR257 Prostorové čidlo s komunikací po sběrnici KNX (režim S / LTE) Kombinované multifunkční čidlo pro měření teploty, vlhkosti

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN16 OEM 2-cestné ventily VVI469.15 až VVI469.25 3-cestné ventily VXI469.15 až VXI469.25 2-cestné ventily VVS469.15 až VVS469.25 3-cestné ventily VXS469.15 až VXS469.25 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN16

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAS.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5,5 mm a ovládací silou 400 N SAS31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 016 RAB21 Prostorové termostaty Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky RAB21.1 RAB21 Prostorové termostaty pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím příložným

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy 4 878 Termické pohony Pro radiátorové ventily STP21 STP71... Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy Robustní bezúdržbová konstrukce Nízké tření

Více

Škrticí klapky PN6, PN10, PN16

Škrticí klapky PN6, PN10, PN16 4 131 ACVATIX Škrticí klapky PN6, PN10, PN16 VKF41.. Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-2 DN 40 200 k vs 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil 3 010 Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil Přehled RAB... Řada prostorových termostatů s plynem plněnou membránou pro systémy a / nebo Dvoupolohová regulace Ruční přepínač rychlosti ventilátoru

Více

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 8312 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ SMP28 SMP48 SMP28 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál SMP48 napájecí napětí AC 24 V řídicí signál 0-10V nebo 4-20mA Pohon je bez

Více