Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor prostorové teploty s LCD displejem"

Transkript

1 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno / zavřeno) Výstupy pro dvoustupňový kompresor s reverzním ventilem Výstupy pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty prostoru nebo vratného vzduchu Provozní režimy: komfortní, úsporný a pohotovostní Signálový vstup pro externí přepínač provozních režimů Funkce k ochraně před zničením vlivem vlhkosti Nastavitelné regulační parametry Volitelné zobrazení aktuální prostorové nebo požadované teploty Omezení minimální a maximální nastavitelné teploty Provozní napětí 230 V AC Použití Typické použití: Regulace prostorové teploty v jednotlivých místnostech, které jsou vytápěny nebo chlazeny 4-trubkovými jednotkami fan-coil Regulace v místnostech chlazených zařízením s přímým výparníkem a kompresorem Dvoupolohové řízení regulačních ventilů Ovládání třírychlostního ventilátoru APN3053C_RDF Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Funkce Regulátor měří prostorovou teplotu vestavěným nebo externím teplotním čidlem (QAA32) nebo, pokud je použité, externím čidlem vratného vzduchu (QAH.) a udržuje požadovanou teplotu dvoupolohovým řízením pohonů ventilů nebo kompresoru. Spínací hystereze je z výroby nastavena na 2 K v režimu vytápění (parametr P0) a K v režimu chlazení (parametr P). Provoz ventilátoru Ventilátor se spíná na požadovanou rychlost řídicími výstupy Q, Q2 nebo Q3. Pokud je aktivována funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru (lze nastavit DIP spínačem č.), je ventilátor spínán v závislosti na teplotě společně s ventilem nebo kompresorem. Ventilátor je vypnutý: Po ukončení topné nebo chladicí sekvence pokud je aktivována funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru, Ručním přepnutím do pohotovostního režimu, za předpokladu, že nebyly nastaveny a nejsou aktivní žádané hodnoty (např. pro funkci protimrazové ochrany), Sepnutím externího přepínače provozních režimů, za předpokladu, že podmínky v místnosti nevyžadují aktivaci úsporného režimu Při odpojení napájecího napětí regulátoru Displej Pokud je DIP spínač č. 2 nastaven do polohy (nastavení z výroby), zobrazuje regulátor aktuální naměřenou teplotu prostoru nebo vratného vzduchu (s vyjímkou dočasného zobrazení žádané hodnoty nebo regulačních parametrů během nastavování). V poloze DIP spínače zobrazuje regulátor žádanou teplotu v komfortním režimu. Aktuální naměřená teplota pak může být zobrazena pouze po vyvolání parametru P4. Externí čidlo teploty (volitelné) RDF30 reguluje buď na základě prostorové teploty snímané vestavěným nebo odděleným teplotním čidlem nebo na základě teploty vratného vzduchu do fan coilové jednotky. Přepnutí se provede automaticky po připojení kabelového teplotního čidla QAH. nebo externího prostorového čidla QAA32 ke svorkám signálového vstupu B-M. 2/2

3 Fan-coilové aplikace (režim vytápění) Pro použití se 4-trubkovými fan-coilovými jednotkami nastavte DIP spínač č. 4 do polohy. Používá se pro řízení dvou ventilů pro vytápění a chlazení. Ventil pro topení obdrží signál OPEN (Otevřít) přes řídící výstup Y když :. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou, a 2. jestliže ventil topení byl déle než minutu (parametr P20) plně uzavřen. Ventil pro topení obdrží signál CLOSE (Zavřít) přes řídící výstup Y když :. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou, a 2. jestliže ventil topení byl déle než minutu (parametr P9) plně otevřen. Fan-coilové aplikace (režim chlazení) Ventil pro chlazení obdrží signál OPEN (Otevřít) přes řídící výstup Y2 když :. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus mrtvé pásmo (P2) nad žádanou hodnotou (x + x dz + ½ SDC) a 2. jestliže ventil chlazení byl déle než minutu plně uzavřen (parametr 20). Ventil pro chlazení obdrží signál CLOSE (Zavřít) přes řídící výstup Y2 když :. prostorová teplota dosáhne mrtvého pásma (P2) minus polovina spínací hystereze nad žádanou hodnotou (x + x dz - ½ SDC) 2. jestliže ventil chlazení byl déle než minutu plně otevřen (parametr P9). Fan coilové aplikace vytápění a chlazení T Prostorová teplota Y [Y2] X dz SDH SDC Spínací hystereze "Vytápění" Spínací hystereze "Chlazení" Xdz Mrtvé pásmo 0 ½ SDH Y2 [Y22] ½ SDH ½ SDC ½ SDC T [ C] 3023D0 Y Y2 Y2 Y22 Požadovaná teplota Výstupní signál "Ventil vytápění" Reverzní výstup k Y Výstupní signál "Ventil chlazení" Reverzní výstup k Y2 3/3

4 Chlazení s dvoustupňovým kompresorem (první stupeň) Pro dvoustupňové chlazení nastavte DIP spínač č. 4 na. Kompresor C obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotu a 2. kompresor C byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou a 2. kompresor C byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Chlazení s dvoustupňovým kompresorem (druhý stupeň) Kompresor C2 obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus spínací diference (P8) nad požadovanou hodnotu (x + SD + ½ SDC) a 2. kompresor C2 byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C2 obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze spínací diference (P8) pod žádanou hodnotou (x < + SD - ½ SDC) a 2. kompresor C2 byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Kompresorové dvoustupňové chlazení Y[Y2] SD 0 ½ SDC ½ SDC ½ SDC ½ SDC Y2 [Y22] T [ C] 3023D02 T SDC SD Y Y2 Y2 Y22 Prostorová teplota Spínací hystereze "Chlazení" Spínací diference II. stupně Požadovaná teplota Výstupní signál "Kompresor stupeň " Reverzení výstup k Y Výstupní signál "Kompresor stupeň 2" Reverzní výstup k Y2 4/4

5 Kompresorové aplikace s reverzním ventilem (režim vytápění) Pro vytápění a chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem nastavte DIP spínač č. 4 na a výstupy Y a Y2připojte ke kompresoru. Kompresor C obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y když. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou a 2. kompresor C byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y když. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou a 2. kompresor C byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Kompresorové aplikace s reverzním ventilem (režim chlazení) Kompresor C obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus mrtvé pásmo (P2) nad žádanou hodnotu (x + Xdz + ½ SDC) a 2. kompresor C byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus mrtvé pásmo (P2) pod žádanou hodnotu (x < + Xdz - ½ SDC) 2. kompresor C byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Kompresorové -stupňové vytápění a -stupňové chlazení s reverzním ventilem Y Xdz 3023D03 0 ½ SDH Y2 ½ SDH ½ SDC ½ SDC T [ C] T SDH SDC Xdz Prostorová teplota Spínací hystereze "Vytápění" Spínací hystereze "Chlazení" Mrtvé pásmo Požadovaná teplota COMPRESSOR HEAT COOL Y Y2 Výstupní signál "Kompresor - vytápění" Výstup pro reverzní ventil Vytápění Y22 T [ C] Y2 Y22 Výstupní signál "Kompresor - chlazení" Výstup pro reverzní ventil Chlazení CTACT CLOSED CTACT OPEN T [ C] Y2 CTACT CLOSED CTACT OPEN T [ C] 5/5

6 Provozní režimy Komfortní režim Úsporný režim Pohotovostní režim Ochrana před zničením vlivem vlhkosti Regulátor nabízí následující provozní režimy: Vytápění nebo chlazení s automatickým přepínáním a s ručním nastavováním rychlosti ventilátoru III, II nebo I. V komfortním režimu udržuje regulátor při vytápění teplotu na žádané hodnotě a při chlazení na požadované hodnotě plus mrtvé pásmo. Do signálového vstupu D-GND může být připojen přepínač provozních režimů. Aktivací tohoto přepínače (například otevřením okna nebo pokynem z recepce hotelu) dojde k přepnutí z komfortního do úsporného režimu. Teplota při vytápění nebo chlazení se pak bude řídit na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P0 a P02). Funkci kontaktů spínače (spínací nebo rozpínací) lze nastavit DIP spínačem č. 3. V pohotovostním režimu se teplota vytápění nebo chlazení řídí na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P03 a P04). Aby se v oblastech s vysokými teplotami a vlhkostí zabránilo zničení přístroje vlivem nedostatečné cirkulace vzduchu, neměl by se během úsporného režimu (např. neobsazený hotelový pokoj) vypínat chod ventilátoru. Proveďte přepnutím parametru P7 na. Ventilátor tak zůstává v úsporném režimu v chodu na nastavenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu. Nastavení regulačních parametrů Pro optimální funkci regulace může být změněna řada parametrů. To lze učinit také během provozu bez nutnosti otevírání regulátoru. Při odpojení napájecího napětí zůstanou zachovány všechny nastavené hodnoty. Nastavení Parametry se nastavují následujícím způsobem:. Nastavte posuvný přepínač do polohy Pohotovostní režim. 2. Stiskněte současně tlačítka + a na minimálně 3 a maximálně 5 sekund. Uvolněte je a pak do 2 sekund stiskněte znovu na 3 sekundy tlačítko +. Na displeji se objeví P0. 3. Opakovaným stiskem tlačítek + nebo vyberte parametr, který chcete upravovat P0 P02 P7 P8 3055z0 4. K zobrazení aktuální hodnoty vybraného parametru stiskněte současně tlačítka + a. Hodnota parametru může být pak nastavena opakovaným stisknutím tlačítka + nebo. 5. Současným stiskem tlačítek + a -, nebo 5 sekund po posledním stisku tlačítka se poslední parametr objeví znovu. 6. Ostatní parametry mohou být zobrazeny, případně přenastaveny opakováním kroků 3 až sekund po poslední změně zobrazení nebo stisku tlačítka se všechny změny uloží. 8. Posuvným přepínačem přepněte do normálního provozu. 6/6

7 Regulační parametry Parametr P0 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 Popis Žádaná teplota vytápění v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota chlazení v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota vytápění v pohotovostním režimu Žádaná teplota chlazení v pohotovostním režimu Omezení nastavení minimální žádané teploty v komfortním režimu Omezení nastavení maximální žádané teploty v komfortním režimu Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na chlazení Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na vytápění Rozsah nastavení (všechny hodnoty je možné měnit po 0,5 K) Nastavení z výroby, 5 20 C 6 C, 2 35 C 28 C, 5 20 C 8 C, 2 35 C 5 20 C 5 C 2 35 C 35 C Bez možnosti nastavení, nezobrazuje se 6 C Bez možnosti nastavení, nezobrazuje se 28 C P09 Kalibrace teplotního čidla K 0 K P0 Spínací hystereze v režimu vytápění K 2 K P Spínací hystereze v režimu chlazení K K P2 Mrtvé pásmo v komfortním režimu K 2 K P3 P4 P7 Aktivní teplotní čidlo (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Zobrazení aktuální snímané prostorové teploty (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Řízení ventilátoru v úsporném režimu : ventilátor neběží v mrtvém pásmu / : ventilátor běží v mrtvém pásmu : Vestavěné čidlo teploty je aktivní 2: Externí čidlo teploty je aktivní 0 49 C = aktuální naměřená teplota - : ventilátor běží na předvolenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu P8 Spínací diference 2. stupně chlazení K 2 K P9 Minimální doba zapnutí výstupů (Y, Y2)...20 minut (v krocích po min.) min. P20 Minimální doba vypnutí výstupů (Y, Y2)...20 minut (v krocích po min.) min. P2 Doběh ventilátoru sekund (v krocích po 0 s) 0 s - Objednávání Při objednávání uveďte počet kusů, název a typové označení. Čidlo teploty vratného vzduchu QAH nebo oddělené prostorové čidlo QAA32, regulační ventily a pohony se objednávají jako samostatné položky. 7/7

8 Mechanické provedení Regulátor se skládá ze dvou částí: Plastové pouzdro s elektronikou, ovládacími prvky a vestavěným čidlem prostorové teploty Montážní základová deska Pouzdro se nasazuje na montážní desku a je zajištěno dvěma šrouby. Na zadní straně pouzdra jsou DIP přepínače. Na montážní desce jsou šroubovací připojovací svorky. Ovládací prvky Popis Zobrazení aktuální teploty prostoru, žádaných hodnot nebo regulačních parametrů 2 Značka symbolizující zobrazení aktuální prostorové teploty 3 Komfortní režim Úsporný režim 4 Ventil chlazení otevřen Ventilátor v provozu Ventil vytápění otevřen 5 Tlačítka pro nastavení požadovaných teplot a regulačních parametrů 6 Posuvný přepínač provozních režimů (Pohotovostní, vytápění nebo chlazení s ručním nastavením rychosti ventilátoru) Nastavení DIP spínačů DIP č. Popis Poloha (Nastavení z výroby) Poloha Řízení chodu ventilátoru Provoz ventilátoru v komfortním režimu je nezávislý na teplotě 2 Zobrazení aktuální nebo žádané teploty 3 Typ kontaktů externího přepínače provozních režimů Zobrazuje se aktuální prostorová teplota (nebo vratného vzduchu) Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty sepnuté (Spínací kontakty) 4 Výstupní signál Vytápění a chlazení (4-trubkový fan coil) Provoz ventilátoru je ve všech režimech závislý na teplotě Zobrazuje se nastavená žádaná teplota Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty rozpojené (Rozpínací kontakty) Dvoustupňové chlazení 8/8

9 Kombinace přístrojů Typ Typové označení Katalogový list Kabelové teplotní čidlo QAH. 840 Prostorové teplotní čidlo QAA Motorický servopohon pro zónové ventily VVI46.., VXI46.., VVS46.., VXS46.. SFA Termický pohon (pro radiátorové ventily) STA Termický pohon (pro malé ventily se zdvihem 2,5 mm) STP Projektování Montáž, připojení a uvedení do provozu Montážní místo: na stěnu nebo do jednotky fan-coil. Nemontujte do výklenků, mezi police, za závěsy, nad nebo do blízkosti zdrojů tepla, regulátor neumísťujte na místa s přímým slunečním zářením. Montážní výška,5 m nad podlahou. Propojovací vodiče mohou být do regulátoru přivedeny ze zapuštěné elektroroinstalační krabice. Zkontrolujte, případně proveďte nastavení DIP přepínačů. Po připojení napájecího napětí provede regulátor reset, během kterého blikají symboly ventilátoru na LCD displeji. Tato fáze trvá cca 3 sekundy. Poté je regulátor připraven k normálnímu provozu. Použité kabely musí splňovat požadavky na izolaci pro napájecí napětí 230 V AC Na vstupních svorkách pro teplotní čidlo B-M je napětí 230 V AC. Pokud prodlužujete kabely čidla, použijte typy vhodné pro napětí 230 V AC. Kalibrace teplotního čidla Jestliže zobrazovaná prostorové teplota nesouhlasí se skutečnou prostorovou teplotou, lze provést kalibraci čidla teploty pomocí změny nastavení parametru P09. 9/9

10 Technické údaje Napájení Provozní údaje Podmínky okolního prostředí Směrnice a normy Napájecí napětí 230 V AC +0/ 5 % Kmitočet 50/60 Hz Příkon 6 VA Řídicí výstupy Q, Q2, Q3-N Zatížitelnost Řídicí výstupy Y, Y2-N (NO) Y2, Y22-N (NC) Čidlo teploty vratného vzduchu Signálový vstup B-M Signálový vstup D a GND Typ kontaktu nastavitelný Kontaktní (digitální) vstup Izolační pevnost proti síti Max. délka Cu vodiče.5 mm 2 pro připojení ke svorkám B, B2 a D 230 V AC 5(3) A 230 V AC 5(3) A QAH., třída ochrany II NTC rezistor 3 kω při 25 C spínací (NO) rozpínací (NC) SELV DC 6 5 V / 3 6 ma 4 kv, zesílená izolace 80 m Rozsah nastavení žádané teploty C Maximální odchylka prostorové teploty při 25 C ±0.5 K Spínací hystereze pro vytápění (nastavitelná) 2 K Spínací hystereze pro chlazení (nastavitelná) K Mrtvé pásmo X dz v komfortním režimu (nastavitelné)2 K Žádaná teplota «Úsporný režim», 6 C vytápění (nastavitelná) Źádaná teplota «Úsporný režim (nastavitelná) Žádaná teplota «Pohotovostní režim (nastavitelná) Žádaná teplota «Pohotovostní režim (nastavitelná) Provoz Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Doprava Klimatiké podmínky Teplota Vlhkost Mechanické podmínky Skladování Klimatické podmínky Teplota Vlhkost shoda dle Směrnice EMC Směrnice pro nízké napětí», chlazení», vytápění», chlazení 28 C 8 C dle IEC třída 3 K C <95 % r.v. dle IEC třída 2 K C <95 % r.v. třída 2M2 dle IEC třída K C <95 % r.v. 89/336/EEC 73/23/EEC.... N474 C-Tick shoda dle EMC norma pro vyzařování AS/NSZ 425.:994 0/0

11 Normy Automatické el. regulační a řídicí přístoje pro domácí potřebu a podobné použití Speciální požadavky na regulaci teploty EN EN Obecné Electromagnetická kompatibilita Vyzařování Odolnost EN EN Třída ochrany II dle EN Stupeň znečištění normální Stupeň krytí IP 30 dle EN Připojovací svorky Dráty nebo lanko 2 x mm 2 nebo x 2.5 mm 2 Hmotnost 0.23 kg Barva předního krytu bílá, NCS S 0502-G (RAL 9003) Připojovací svorky AC 230 V L B M DGND N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 SELV 3053G0 L, N Napájecí napětí 230 V AC B Signálový vstup «Čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené čidlo prostorové teploty QAA32» M Měřicí nula «Čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené čidlo prostorové teploty QAA32» D, GND Vstup pro bezpotenciálový přepínač provozních režimů (typ kontaktů je nastavitelný) Q Q2 Q3 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru I 230 V AC Řídicí výstup Rychlost ventilátoru II 230 V AC Řídicí výstup Rychlost ventilátoru III 230 V AC Y Řídicí výstup Vytápění 230 V AC (spínací kontakt) nebo výstup pro kompresor Y2 Ŕídicí výstup Ventil vytápění 230 V AC (rozpínací kontakt) nebo výstup pro reverzní ventil Y2 Řídicí výstup Ventil chlazení 230 V AC (spínací kontakt) nebo výstup pro kompresor Y22 Řídicí výstup Chlazení 230 V AC (rozpínací kontakt) nebo výstup pro reverzní ventil /

12 Schema zapojení Aplikace: 4-trubkový fan coil L AC 230 V N 0 A QAH. / QAA32 B L B M D GND N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 N I II III M Y S Y2 B Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH.) nebo oddělené čidlo prostorové teploty (QAA32) M 3-rychlostní ventilátor N Regulátor prostorové teploty RDF30 S Externí přepínač provozních režimů Y Zónový ventil pro režim vytápění Y2 Zone valve for cooling mode Aplikace: 2-stupňové komresorové chlazení s přímým výparníkem L AC 230 V N 0 A QAH. / QAA32 B L B M D GND N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 N I II III M C S C2 B Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH.) nebo oddělené čidlo prostorové teploty (QAA32) M 3-rychlostní ventilátor N Regulátor prostorové teploty RDF30 S Externí přepínač provozních režimů C Kompresor, I. stupeň C2 Kompresor, II. stupeň Aplikace: Kompresor s přímým výparníkem a reverzním ventilem L AC 230 V 0 A QAH. / QAA32 B L B M D GND I II III S N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 N 3050A36 B Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH.) nebo oddělené čidlo prostorové teploty (QAA32) M 3-rychlostní ventilátor N Regulátor prostorové teploty RDF30 S Externí přepínač provozních režimů C Kompresor RV Reverzní ventil N M RV C 2/2

13 Rozměry Regulátor M03 Základová deska , M02 Siemens s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a Praha 6 Tel.: Fax: http: //.siemens.cz/sbt 2005 Siemens Building Technologies. Změny vyhrazeny 3/3

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V UC220 Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V Shrnutí Použití UC220 je komunikativní pokojový regulátor topení a chlazení se dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy 0...10 V ss pro

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 Shrnutí Pokojový ovladač s čidlem CO 2 obsahuje čidlo teploty, NDIR čidlo CO 2 pro snímání obsahu oxidu uhličitého v místnostech s proměnlivým obsazením osobami, volitelně

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

R-TC Adaptabilní termostat

R-TC Adaptabilní termostat R-TC Adaptabilní termostat 1. Technické údaje 2. Popis 3. Montáž a instalace 4. Provoz 4.1 Spuštění 4.2 Volitelné funkce 4.2.1 Rychlé zahřátí 4.2.2 Uzamykací funkce neboli uzamčení ovládání 4.2.3 Konfigurační

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 5 356 Elektronický rozdělovač topných nákladů WHE30Z WHE30Z je elektronický přístroj určený pro rozdělování topných nákladů pomocí evidence odevzdaného tepla otopným tělesem. Možnost uložení kumulované

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

EMO TM. Vysoce výkonný proporcionální pohon ENGINEERING ADVANTAGE

EMO TM. Vysoce výkonný proporcionální pohon ENGINEERING ADVANTAGE Elektrické pohony EMO TM Vysoce výkonný proporcionální pohon Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & egulace Termostatická regulace ENGINEEING ADVANTAGE Proporcionální termický pohon pro ventily TBV-CM

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet UI5... Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet Shrnutí Použití Řada UI5.. představuje univerzální komunikativní pokojové ovladače a čidla pro řízení topení, vzduchotechniky a klimatizace a regulátorů

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE UI6... Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE Shrnutí Řada UI6.. představuje univerzální komunikativní pokojové ovladače a čidla pro řízení topení, vzduchotechniky a klimatizace a regulátorů

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD Kalorimetrické počítadlo pro všestranné použití v systémech topení a chlazení. Obsah Instalace počítadla... 3 Instalace teplotních čidel... 3 Zapojení

Více