ROČNÍ RÁMCOVÝ PLÁN pro školní rok 2019/2020

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ RÁMCOVÝ PLÁN pro školní rok 2019/2020"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. ROČNÍ RÁMCOVÝ PLÁN pro školní rok 2019/2020 Období školního vyučování SOŠ 1. pololetí pololetí Období školního vyučování VOŠ zimní období 1. a 2. ročník zimní období 3. ročník letní období 1. a 2. ročník letní období 3. ročník Prázdniny podzimní prázdniny SOŠ vánoční prázdniny SOŠ a VOŠ pololetní prázdniny SOŠ jarní prázdniny SOŠ velikonoční prázdniny SOŠ a VOŠ hlavní prázdniny V Hradci Králové dne

2 OBSAH 1. Obory vzdělání Přehled tříd Rozdělení funkcí Pracovní skupiny Organizace školního roku Maturitní zkoušky Absolutorium Ostatní zkoušky Přijímací řízení Praxe žáků Propagace školy Sportovní a kulturní akce Školní sbor MIRTILLI Charitativní akce Akce EVVO Ostatní akce Maturitní ples Exkurze Soutěže a projekty Schůzky s rodiči, se školskou radou, studentským parlamentem a porady Jazyková škola s právem SJZ - kurzy, zkoušky Ostatní zkoušky kurzy Integrovaná tematická výuka Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 2

3 1. Obory vzdělání Denní forma vzdělávání SOŠ M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Dálková zkrácená forma vzdělávání SOŠ M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Denní forma vzdělávání VOŠ N/01 Cestovní ruch 2. Přehled tříd Střední odborná škola Třída Třídní učitel 1. A Mgr. Marek Bílý 1. D Mgr. Jana Hayes 2. A Mgr. Tomáš Radoň 2. D Mgr. Iva Urbanová 3. A Mgr. Zdeněk Čapek 3. D Mgr. Tomáš Borůvka 4. A Mgr. Věra Dvořáková 4. D Mgr. Nikola Mašlonková Vyšší odborná škola Třída Třídní učitel 1. C Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. 2. C Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. 3. C Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. Dálková forma vzdělávání Třída 2. E E Třídní učitel PaedDr. Zdenek Novotný SOŠ A D E VOŠ C obor vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie obor vzdělání Předškolní a mimoškolní činnost dálková forma vzdělávání obor vzdělání Cestovní ruch Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 3

4 3. Rozdělení funkcí Funkce Ředitelka školy Zástupce statutárního orgánu Zástupkyně ředitelky pro pedagogickou oblast Koordinátor informačních a komunikačních technologií Školní metodik prevence Výchovný poradce Koordinátor ŠVP Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) Vedoucí odborné praxe SOŠ PMP Vedoucí odborné praxe SOŠ, VOŠ Kariérový poradce SOŠ Kariérový poradce VOŠ Kontrola třídních knih Garanti pro vlastní hodnocení školy Školská rada Zdravotník školy Garant EVVO Garant výuky ke zdravému životnímu stylu Garant výuky ochrany člověka při mimořádných situacích a první pomoci Správce facebooku Redaktor www stránek Propagace školy Jméno a příjmení PaedDr. Eva Petřikovová Ing. David Müller PaedDr.Vladimíra Soukupová SOŠ Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. VOŠ Ing David Müller Mgr. Iva Urbanová Mgr. Zdeněk Čapek PaedDr. Vladimíra Soukupová JUDr. Vladimír Rejmont Mgr. Olga Tillová Mgr. Dagmar Dubná PaedDr. Vladimíra Soukupová Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. PaedDr. Zdenek Novotný Milena Bonhardová Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. Mgr. Lenka Koutná JUDr. Josef Matyáš Ing. David Müller Mgr. Jana Hayes PaedDr. Zdenek Novotný PaedDr. Vladimíra Soukupová PaedDr. Vladimíra Soukupová PaedDr. Zdenek Novotný Mgr. Zdeněk Čapek Mgr. Iva Urbanová Mgr. Tomáš Borůvka Ing. David Müller Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. Mgr. Iva Blehová + učitelé Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 4

5 4. Pracovní skupiny a) Předmětové komise Českého jazyka Předseda: Mgr. Zdeněk Čapek Členové: Mgr. Nikola Mašlonková, Mgr. Šárka Hochmanová, Mgr. Iva Urbanová, Anglického jazyka Předsedkyně: Mgr. Lenka Koutná Členové: Mgr. Dita Müllerová, Ph.D., Neil Hayes, Mgr. Jana Hayes, Mgr. Alena Křížová, Mgr. Andrea Pršalová, Mgr. Tomáš Radoň Dalších cizích jazyků Předsedkyně: Mgr. Pavlína Marková Členové: Mgr. Čapek Zdeněk, Mgr. Dagmar Dubná, Mgr. Martina Simonová, Dr. Vladimíra Soukupová, Mgr. Pavlína Marková, Mgr. Dita Müllerová, Ph.D., Mgr. Tillová Olga Odborných předmětů Předsedkyně: Milena Bonhardová Členové: Ing. Romana Janků, Ing. Pavel Hanuš Matematiky a informatiky Předsedkyně: Mgr. Věra Dvořáková Členové: Milena Bonhardová, Mgr. Jan Kotlář, Ing. David Müller, Ing. Mgr. Zuzana Zelená Přírodovědných předmětů a tělesné výchovy Předseda: PaedDr. Zdenek Novotný Členové: Mgr. Marek Bílý, Mgr. Jana Hayes, Ing. David Müller Odborných předmětů PMP Předseda: Mgr. Tomáš Borůvka Členové: Mgr. Iva Blehová, Jolana Brannyová, MgA., Mgr. Jana Hayes, Mgr. Nikola Mašlonková, Dr. Vladimíra Soukupová, Mgr. Olga Tillová, Mgr. Iva Urbanová Společenských věd Předsedkyně: Mgr. Iva Urbanová Členové: Mgr. Marek Bílý, Mgr. Šárka Hochmanová, Mgr. Tomáš Radoň, Mgr. Olga Tillová, b) Plesový výbor Garanti: Mgr. Iva Blehová, Mgr. Věra Dvořáková, Mgr. Nikola Mašlonková Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 5

6 5. Organizace školního roku Období školního vyučování SOŠ 1. pololetí pololetí Období školního vyučování VOŠ zimní období 1. a 2. ročník zimní období 3. ročník letní období 1. a 2. ročník letní období 3. ročník Prázdniny podzimní prázdniny SOŠ vánoční prázdniny SOŠ a VOŠ pololetní prázdniny SOŠ jarní prázdniny SOŠ velikonoční prázdniny SOŠ a VOŠ hlavní prázdniny zimní období: 1. ročník 16 výukových týdnů (+ 1 týden rezerva) ročník 16 výukových týdnů (+ 1 týden rezerva) ročník 16 výukových týdnů seminář k absolventské práci 1 (2 konzultace s vedoucím AP) do řádné zkouškové období 1.C a 2.C řádné zkouškové období 3.C opravné termíny do komisionální opravné termíny do letní období: 1. ročník 13 výukových týdnů (+ 1 týden rezerva) sportovní kurz odborná praxe v CR 1 (2 týdny) výuka dle platného rozvrhu hodin ročník 13 výukových týdnů (+ 1 týden rezerva) sportovní kurz odborná praxe v CR 2 (2 týdny) výuka dle platného rozvrhu hodin Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 6

7 3. ročník seminář k absolventské práci 2 (2 týdny) odborná praxe v CR 3 (souvislá, 14 týdnů) zkouškové období přípravný týden k absolutoriu absolutorium řádné zkouškové období 1.C + 2.C opravné termíny do komisionální opravné termíny do Maturitní zkoušky a) maturitní zkoušky v řádném jarním termínu (maturanti šk. roku 2019/2020) podání písemné přihlášky žáků k MZ jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky do odevzdání seznamu literatury ukončení klasifikace za 4. ročník klasifikační porada EL a PMP Termíny společné části maturitní zkoušky: jarní zkušební období - písemné práce z ČJ a literatury a AJ duben - květen didaktické testy ČJ, AJ květen 2020 Termíny profilových maturitních zkoušek: jarní zkušební období A Ekonomické lyceum a obchodní akademie počet žáků 27 - zodpovídá Mgr. Věra Dvořáková - obhajoba maturitní práce profilová část MZ D Předškolní a mimoškolní pedagogika počet žáků 25 - zodpovídá Mgr. Nikola Mašlonková - obhajoba maturitní práce profilová část MZ E Předškolní a mimoškolní pedagogika - DS počet žáků 14 - zodpovídá Dr. Zdenek Novotný - obhajoba maturitní práce a profilová část MZ Slavnostní předání maturitního vysvědčení v Městské hudební síni od 17:00 h. Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 7

8 7. Absolutorium b) Absolutorium v řádném jarním termínu (absolventi šk. roku 2019/2020) jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky do Absolutorium: jarní zkušební období C Cestovní ruch počet žáků 10 - zodpovídá Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. Slavnostní předání absolventského vysvědčení v Městské hudební síni 18. června 2020 od 18:00 h 8. Ostatní zkoušky Státní zkouška z písemné a elektronické komunikace květen 2020 komisionální zkoušky: dokončení klasifikace za 1. pololetí školního roku do dokončení klasifikace za 2. pololetí školního roku do opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku do Přijímací řízení zveřejnění kritérií na webu školy podání přihlášek k rukám ředitelky jednotné přijímací zkoušky duben 2020 školní přijímací zkouška PMP duben Praxe žáků Odborná praxe EL 3. ročník 2 týdny PMP 1. ročník 2 týdny ročník 3 týdny ročník 2 týdny + 1 týden o prázdninách ročník 2 týdny Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 8

9 Učební praxe PMP 3. ročník stanovena na středu - MŠ Slunečnice, MŠ Lužická, MŠ Třebechovická, MŠ M. Horákové, MŠ Třebechovická, odloučené pracoviště Slatina, MŠ Holubova, MŠ Lentilka, MŠ Štefcova, 4. ročník odborné exkurze a učební praxe v ŠD ZŠ SNP HK. 11. Propagace školy Prezentace středních škol Rychnov nad Kněžnou Trutnov Jičín Pardubice Náchod Hradec Králové Den otevřených dveří budova školy a Sportovní a kulturní akce sportovní metodický kurz 4.D září - říjen 2019 lyžařský kurz 1.A, 1.D sportovní kurz 1.C, 2.C leden únor 2020 kurz bruslení SOŠ kurz plavání SOŠ a VOŠ kulturní slavnostní zahájení pro 1.r. SOŠ (Městská hudební síň) od 16:00 h Jičín město pohádky září 2019 výstava studentských prací PMP únor červen 2020 divadelní představení v AJ 1x za školní rok vánoční akademie od 16:00 hodin filmové představení 1x za školní rok divadelní představení 2x za školní rok Parlament ČR jaro 2020 Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 9

10 besedy Nehodou to začíná - Besip SOŠ listopad 2019 Holky z Venuše kluci z Marsu SOŠ únor březen 2020 Hudební seminář Prof. Jenčkové SOŠ PMP jaro 2020 PČR Děti v pasti sociálních sítí SOŠ jaro 2020 besedy na aktuální témata SOŠ a VOŠ ostatní přípravný jazykový kurz 1.A, 1.D Školní sbor MIRTILLI koncertní vystoupení 14. Charitativní akce Světluška sbírkové dny září Akce EVVO Problémově koncipovaná výuka Učební praxe a odborná praxe Žákovské projekty a jejich prezentace (problémové úkoly a situace propojené s EVVO) Tematické dny Externí výukové a vzdělávací programy Kurzy, semináře aj. Spolupráce s orgány veřejné správy, státními a nestátními organizacemi, s rodiči 16. Ostatní akce Maturitní kurz pro 4. ročníky září 2019 duben Maturitní ples Kongresové centrum Aldis (19:00-02:00 hod) Exkurze Studijní vědecká knihovna Hradec Králové (Knihovna města HK) dle dohody Vazební věznice Hradec Králové jaro 2020 Setkání národů listopad 2019 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Odborná exkurze do zahraničí březen duben 2020 Planeta Země 3000 květen 2020 Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 10

11 19. Soutěže a projekty a) soutěže Pedagogická poema listopad 2019 Soutěž v grafických disciplínách 2. a 3. ročník únor 2020 Soutěž v grafických disciplínách 1. ročník květen 2020 Krajská soutěž v grafických disciplínách 2. a 3. ročníky březen 2020 Matematická soutěž Klokan březen 2020 Celostátní matematická soutěž duben 2020 Studentská AGORA duben 2020 Angličtinář roku leden 2020 Olympiáda v ČJ školní kolo leden 2020 Olympiáda v ČJ okresní a krajské kolo březen duben 2020 Olympiáda v AJ školní kolo prosinec 2019 Olympiáda v AJ okresní a krajské kolo únor - březen 2020 Olympiáda v AJ školní kolo prosinec 2019 Olympiáda v AJ okresní a krajské kolo únor - březen 2020 Olympiáda v NJ školní kolo prosinec 2019 Olympiáda v NJ okresní a krajské kolo únor - březen 2020 Olympiáda v FJ školní kolo leden 2020 Středoškolské sportovní hry ročníky září 2019 květen 2020 SOČ - školní kolo březen 2020 pěvecké soutěže b) projekty v udržitelnosti Zvyšování kvality školy Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KHK Šablony SŠ a VOŠ c) organizační zajištění Olympiáda v AJ okresní kolo únor 2020 Olympiáda v NJ okresní kolo únor 2020 Divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ pohádky 20. Schůzky s rodiči, se školskou radou, studentským parlamentem a porady schůzky s rodiči: třídní schůzky 1. a 4. ročník SOŠ od 17:00 hod třídní schůzky SOŠ od 17:00 hod třídní schůzky SOŠ od 17:00 hod schůzky školské rady: dle dohody schůzky se studentskou radou: dle potřeby Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 11

12 porady vedení: pondělí od 13:00 hod. (1x za 14 dní) pedagogické rady: provozní porada od 10:00 h úvodní pedagogická rada od 9:00 h pedagogická rada od 15:30 h pedagogická rada od 16:00 h pedagogická rada r. od 15:30 h pedagogická rada pro MAT od 15:00 h pedagogická rada od 15:00 h Podklady k pedagogické radě odevzdají jednotliví vyučující TU 24 hodin předem. 21. Jazyková škola s právem SJZ - kurzy, zkoušky Jazykové kurzy - anglický jazyk pro žáky školy Zkoušky Cambridge - FCE (Mgr. Lenka Koutná) - podzim jaro 2020 (dle zájmu studentů a oficiálních termínů British Centre) Zkoušky k mezinárodním certifikátům RJ (Mgr. Zdeněk Čapek) - jaro 2020 Státní jazykové zkoušky (Mgr. Tomáš Radoň) - základní: písemná část dle harmonogramu MŠMT - všeobecná: písemná část dle harmonogramu MŠMT 22. Ostatní zkoušky kurzy Kurz přípravy na psaní SOČ a maturitních prací (Mgr. Tomáš Borůvka) - od září 2019 Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 12

13 23. Integrovaná tematická výuka Den s prvky ochrany člověka za mimořádných událostí, nácvik 1. pomoci, BESIP Ročník: r. SOŠ r. VOŠ Termín: září červen Garant: PaedDr. Z. Novotný Mgr. J. Hayes Předměty: BI, CHE, FYZ, ZPV Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obchodní akademie Integrace jedince do společnosti- společné vzdělání Ročník: ročník Termín: září červen Garant: Mgr. O. Tillová Mgr. I. Blehová Předměty: UPR, PED, HVM, VVM, TV, TVM, PSY, ODV, LJP Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika Finanční gramotnost Ročník: ročník Termín: září červen Garant: Ing. R. Janků Ing. P. Hanuš Mgr. M. Bílý Mgr. V. Dvořáková Bc. Jan Kotlář Ing. Mgr. Zuzana Zelená Předměty: EK, ÚČ, PR, ON, M Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obchodní akademie Multikulturní výchova Setkání národů Ročník: ročník Termín: listopad 2019 Garant: Mgr. M. Bílý Předměty: ON, ZSV, EK, PR Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obchodní akademie Tradice ve výuce Vánoční akademie Ročník: ročník PMP Termín: 20. prosince 2019 Garant: Mgr. T. Borůvka Předměty: AJ, HVM, TVM, VVM, ODV, LJP, PSY, ČJ Předškolní a mimoškolní pedagogika Environmentální výchova Ročník: ročník Termín: září - červen Garant: PaedDr. Z. Novotný Předměty: CH, FY, BI Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obchodní akademie Společenská kultura Ročník: ročník Termín: prosinec 2019 a červen 2020 Garant: Mgr. Iva Blehová Předměty: PED, SPK Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obchodní akademie Rámcový plán pro školní rok 2019/2020 strana 13

ROČNÍ RÁMCOVÝ PLÁN pro školní rok 2018/2019

ROČNÍ RÁMCOVÝ PLÁN pro školní rok 2018/2019 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. ROČNÍ RÁMCOVÝ PLÁN pro školní rok 2018/2019 Období školního

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta "Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se koná, všech se týče." J. A. Komenský http://evvo.pb.cz Účinnost od 1. září 2018 Vypracovali:

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta "Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se koná, všech se týče." J. A. Komenský http://evvo.pb.cz Účinnost od 1. září 2018 Vypracovali:

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace školního roku 2018/2019 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 27/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení zaměstnanců BOZP 27/8 Zahájení práce v předmětových komisích

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce na školní rok 2018/2019

Plán práce na školní rok 2018/2019 Plán práce na školní rok 2018/2019 Příprava vyučujících před zahájením školního roku - pondělí 27. 8. pátek 31.8.2018 přípravný týden (doklasifikace, opravné zkoušky, příprava TP, kontrola a úprava ŠVP,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 3. Účinnost od: do: 1. 9. 2017 30. 6. 2018 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2017/2018 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 Karta procesu Název procesu R10 - Řízení školy R10-FO-01 Vypracoval: Platnost od: Schválil: 1.4.2008 Mgr.Eva Matoušková R10-1 Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 1. Stav na škole k zahájení školního roku

Více

Plán školního roku 2018/2019

Plán školního roku 2018/2019 Plán školního roku 2018/2019 36 3.9. - 9.9. 3.9. zahájení školního roku 3.9. - 5.9. společná část MZ - podzimní termín 37 10.9.-16.9. 10. - 14.9. sportovní kurz - 1M, 1P, 1TA - Sázava 12.9.-14.9. praktická

Více

ZAMĚSTNANCI. Jana Vysoká asistentka pedagoga. Dagmar Vršková, Jana Michálková, Romana Haslbergerová uklízečky

ZAMĚSTNANCI. Jana Vysoká asistentka pedagoga. Dagmar Vršková, Jana Michálková, Romana Haslbergerová uklízečky ZAMĚSTNANCI Bc. Pavel Prošek statutární ředitel Mgr. Helena Kripnerová ředitelka školy Kristýna Vajshajtlová asistentka ředitelky Ing. Jiří Bidlo učitel odborných předmětů chemie, metodik prevence Ing.

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací. Projekt OKAP projektová aktivita Seminář: Práce se vztahy. Projekt: Zelená prevenci - projektová aktivita

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací. Projekt OKAP projektová aktivita Seminář: Práce se vztahy. Projekt: Zelená prevenci - projektová aktivita TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2018 27.08. 28.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady Projekt OKAP projektová aktivita Seminář: Práce se vztahy ZŘTV, ZŘPV Tř. uč. 1. roč. 28.08-30.08. Komisionální

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, Meziboří

Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, Meziboří Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, 435 13 Meziboří Zpravodaj 2018/2019 1 ZAMĚSTNANCI Bc. Pavel Prošek statutární ředitel Mgr. Helena Kripnerová ředitelka školy Kristýna Hrodková asistentka ředitelky

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve čtvrtek 4. září 2017. Vyučování

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Pontassievská 3, 669 02 Znojmo Přihláška k maturitní zkoušce pro školní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obory H, CR 27. 8. 31. 8. doklasifikace, opravné a rozdílové zkoušky 27.8.

Více

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov Tel.: 495 490 377, email: gym@gnb.cz, www.gnb.cz IČO: 62690221, DIČ: CZ62690221 Organizace školního roku 2019/2020

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019

Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Září 2017 4.9. zahájení školního roku 4. - 6.9. společná část maturitní zkoušky 2017 podzim 6.9. adaptační kurz žáků 1.ročníků - Biřička 7.9. praktické maturitní

Více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 04. 09. 04. 06. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro a strojní), 10.00 hodin (úsek ekonomický) Státní

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obory H, CR 27. 8. 31. 8. doklasifikace, opravné a rozdílové zkoušky 27.8.

Více

PLÁN PRÁCE DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2018/2019

PLÁN PRÁCE DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2018/2019 PLÁN PRÁCE DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2018/2019 Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018 Konec 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 Ukončení školního roku: pátek 28. června 2019 Prázdniny Prázdniny

Více

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VISK. Informace o vzdělávacích programech. na 2. pololetí školního roku 2016 / ŠABLONY

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VISK. Informace o vzdělávacích programech. na 2. pololetí školního roku 2016 / ŠABLONY VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VISK Informace o vzdělávacích programech na 2. pololetí školního roku 2016 / 2017 + ŠABLONY Brandýs nad Labem 07. 02. 2017 na školy rozesláno v polovině ledna 2017

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2017/2018

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2017/2018 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2017/2018 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2017 Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018 Ukončení školního roku: pátek 29. června 2018 Prázdniny Podzimní:

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2017/2018

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2017/2018 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2017/2018 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obory H, CR 29. 8. 1. 9. opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky září 2017

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Organizace školního roku 2019/2020. Základní informace

Organizace školního roku 2019/2020. Základní informace Organizace školního roku 2019/2020 Základní informace PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor MR1 ZR1 8 Ekonomika a podnikání MR Ekonomika a podnikání ZR CR1 po-pá Mgr. Janků 205 Ekonomika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Přehled akcí: školní rok 2009/10

Přehled akcí: školní rok 2009/10 1.9. 2.9. 3.9. 8:00 Opravné maturity POC 8:00-9:40 Zahájení školního roku 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1.EL, 1.OA, 6.A, 2.C, 2.EL, 2.OA, 7.A, 3.C, 3.EL, 3.OA, 8.A, 4.B, 4.C, 4.EL, 4.OA 11:00 Opravné maturity

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ. na školní rok 2017/18

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ. na školní rok 2017/18 poslední aktualizace: ######## Termín TERMÍNOVÝ KALENDÁ na školní rok 2017/18 Činnost příloha č.1 Zodpovídá 29.8 út Nástup pedagogických pracovníků po řádné dovolené ZTV,ZOV Úsekové porady 08:00 ZTV,ZOV

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2018-2019 Lutín, srpen 2018 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Organizační plán školní rok 2018/19

Organizační plán školní rok 2018/19 3.9. 4.9. Zahájení výuky žáků kombinovaného studia (KS) - podle řádného rozvrhu Písemné maturitní zkoušky SČ MZ 2018 - podzim - v rozmezí 3. 9. 7. 9. 2018 Zahájení školního roku 2018/2019 - nástup žáků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán. Školní rok

Roční plán. Školní rok Roční plán Školní rok 2016-2017 Září 1.9. Mše svatá na zahájení školního roku ve Strašnicích od 9:00 hodin 6.-9.9. Adaptační kurz primy A 7.9. Vědecký jarmark, II. ročník a sexta 13.9. Burza učebnic o

Více

Časový harmonogram školního roku 2018/2019

Časový harmonogram školního roku 2018/2019 Časový harmonogram školního roku 2018/2019 Zahájení školního roku 3. 9. 2018 MZ JZO zveřejnění nabídky zkoušek profilové části 3. 9. 2018 Nostrifikační zkoušky 3. 9. 2018 ZZ písemná zkouška opravný/náhradní

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Září 2018 3.9. zahájení školního roku 6.9. praktické maturitní zkoušky 2018 podzim 6.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (15:30) 11.9. ústní maturitní zkoušky 2018

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 PŘEHLED TŘÍD Organizace školního roku 2017/2018 Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor ZR1 MR1 PL1 po-pá Ing. Jolana Hrinová 208 4 4 5 Ekonomika a podnikání - MR Tiskař na polygrafických strojích

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce spol ečné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce spol ečné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2017 28.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 29.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 28.08-31.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU pondělí 4. září 2017 7.55 hod. denní studium úterý 5. září 2017 13.25 hod. dálkové studium

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 27.8. (Po) 8.30 9.00 28.8. (Út) 9.00 Po skončení prov. porady 29.8. (St) 9.00 10.00 - Nástup pedagogických pracovníků Pracovní doba na

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace školního roku 2018/2019 Důležité termíny školního roku 2018/2019 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku pondělí 3.9.2018 Podzimní prázdniny pondělí - úterý 29.10., 30.10. 2018 Vánoční

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 v základní škole

Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 v základní škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz ID ppjjhzi Organizační zabezpečení

Více

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2017/2018: 4. 9. 2017-31. 8. 2018 Vyučování: 4. 9. 2017 (PO)

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

T Datum Den Učební obory Studijní obory Společné akce Poznámky čt 8:30 zahaj. porada Aleš. 10:00 školení BOZP, PO 25.8.

T Datum Den Učební obory Studijní obory Společné akce Poznámky čt 8:30 zahaj. porada Aleš. 10:00 školení BOZP, PO 25.8. T Datum Den Učební obory Studijní obory Společné akce Poznámky 34 24.8.2017 čt 8:30 zahaj. porada Aleš. 10:00 školení BOZP, PO 25.8.2017 pá dokončení klasifikace dokončení klasifikace 26.8.2017 so 27.8.2017

Více

Výroční zpráva Gymnázium a SOŠ, Rokycany 2016/2017

Výroční zpráva Gymnázium a SOŠ, Rokycany 2016/2017 Výroční zpráva Gymnázium a SOŠ, Rokycany 2016/2017 1 Informace o škole CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE: Název organizace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany Adresa: Rokycany, Mládežníků 1115 Telefon:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 1. Metodická a koordinační činnost získávat odborné informace z oblasti

Více