Z Á P I S č. 15/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 15/2015"

Transkript

1 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání v hodin a přivítal přítomné. Schválení zápisu z rady č. 14/2015. K zápisu nemá nikdo žádné připomínky. Zápis z rady č. 14/2015 byl schválen. Program jednání: 1/15) Venkovní pódium v ZUŠ 2/15) Žádost ZŠ o proplacení aktivit z Fondu školského rozvoje 3/15) Úprava vyhlášky o veřejném pořádku. 4/15) Žádost Ladislavy Kučerové o pronájem zahrádky 5/15) Žádost Kateřiny Fojtů o prodloužení nájemní smlouvy 6/15) Žádost Libuše Pokutové o prodloužení ubytovací smlouvy 7/15) Žádost Lucie Gabčové o prodloužení nájemní smlouvy 8/15) Žádost Evy Dudové o prodloužení ubytovací smlouvy 9/15) Žádost Miriam Coskun o prodloužení nájemní smlouvy 10/15) Odměny ředitelce ZŠ za I. pololetí /15) Žádost Miroslava Paluky o odprodej pozemku 12/15) Stížnost na porušování statutu LN 13/15) Koupě KDL 14/15) Rekonstrukce beach volejbalového hřiště na koupališti 15/15) Žádost Anny Holubové o prodloužení nájemní smlouvy 16/15) Stanovisko města k výstavbě polyfunkčního domu Čtyřlístek v prostoru KDL Program byl schválen 1/15) Venkovní pódium v ZUŠ Na základě usnesení RM 1/ předkládá ředitel ZUŠ základní parametry pódia pro zadání projektové dokumentace: délka 8 m, šířka 6 m, výška zastřešení 3 m. Usnesení: Rada města souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pódia v ZUŠ o základních rozměrech délka 8 m, šířka 6 m, výška zastřešení 3 m. 1

2 2/15) Žádost ZŠ o proplacení aktivit z Fondu školského rozvoje Ředitelka ZŠ žádá o proplacení příspěvku z Fondu školského rozvoje od na tyto aktivity: Pěvecký sbor 8.750,- Kč Rozvoj nadání 6.750,- Kč Nápravný SPÚ 2. tř ,- Kč Divadelní kroužek 8.500,- Kč Deskové hry 2.250,- Kč Keramický kroužek ,- Kč Solná jeskyně 3.750,- Kč Archeologický kroužek 5.250,- Kč Sportovní kroužek 8.500,- Kč Konverzace AJ 6.750,- Kč Konverzace ŠJ 8.000,- Kč Cukrařinky a kuchařinky 7.000,- Kč Celkem 85,250,- Kč Odvody 35 % 29,837,50 Kč Celkem ,50Kč Jedná se o finanční prostředky na vyplacení honoráře pro vyučující, kteří vedli tyto zájmové činnosti (kroužky) během 2. pololetí školního roku 2014/2015. Na každou zájmovou činnost evidujeme a archivujeme příslušné třídní knihy. Usnesení: Rada města souhlasí s proplacením částky ve výši ,50 Kč z Fondu školského rozvoje na aktivity ZŠ Libčice nad Vltavou. 3/15) Úprava vyhlášky o veřejném pořádku. V souvislosti s problematikou rušení nočního klidu navrhuje starosta provést na nejbližším jednání zastupitelstva města úpravu vyhlášky o veřejném pořádku. Usnesení: Rada města ukládá tajemníkovi předložit na příštím jednání ZM novelu vyhlášky o veřejném pořádku. 2

3 4/15) Žádost Ladislavy Kučerové o pronájem zahrádky Ladislava Kučerová, žádá o pronájem zahrádky parc.č. 271, dílu č. 23. Záměr byl vyvěšen a nepřihlásil se žádný jiný zájemce. Usnesení: Rada města souhlasí s pronájmem zahrádky parc.č. 271, dílu č. 23 Ladislavě Kučerové, 5/15) Žádost Kateřiny Fojtů o prodloužení nájemní smlouvy Kateřina Fojtů, žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu. Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu Kateřině Fojtů, 6/15) Žádost Libuše Pokutové o prodloužení ubytovací smlouvy Libuše Pokutová, o prodloužení ubytovací smlouvy k bytu. Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy Libuši Pokutové, 7/15) Žádost Lucie Gabčové o prodloužení nájemní smlouvy Lucie Gabčová, žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu. Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu Lucii Gabčové, 8/15) Žádost Evy Dudové o prodloužení ubytovací smlouvy Eva Dudová, o prodloužení ubytovací smlouvy k bytu. 3

4 Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy k bytu Evě Dudové, 9/15) Žádost Miriam Coskun o prodloužení nájemní smlouvy Miriam Coskun, žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu. Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu Miriam Coskun, 10/15) Odměny ředitelce ZŠ za I. pololetí 2015 V souvislosti s plněním úkolů ZŠ Libčice nad Vltavou, včetně příznivých ekonomických ukazatelů navrhuje starosta vyplatit ředitelce odměnu a současně jí doporučit vyplatit odměny i dalším pracovníkům/pedagogům ZŠ. Tento návrh je z hlediska nároků na městský rozpočet neutrální. Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za I. pololetí 2015 ředitelce ZŠ Libčice nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu. 11/15) Žádost Miroslava Paluky o odprodej pozemku Miroslav Paluka, žádá o koupi části pozemku parc. č. 498/1 v k.ú. Chýnov, která se již delší dobu nachází za jeho oplocením. Žadatel vypracoval geometrický plán a nový pozemek má číslo 498/8 v k.ú. Chýnov s výměrou 127 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 498/8 v k.ú. Chýnov s výměrou 127 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace Miroslavu Palukovi, za cenu 100,-Kč/m 2, včetně nákladů spojených s převodem. 4

5 12/15) Stížnost na porušování statutu LN Ing. P. Pelešková za Libčický občanský spolek LOS zasílá stížnost na porušování statutu Libčických novin. Usnesení: Rada města bere na vědomí stížnost Libčického občanského spolku na porušování statutu LN a pověřuje starostu k jednání s předkladatelem stížnosti. 13/15) Koupě KDL Návrhy Rady města majitelům KDL na snížení kupní ceny pod původně požadovanou výši 11,8 mil Kč nebyly ze strany majitelů přijaty. Své stanovisko sdělili pouze ústně. Usnesení: Rada města bere na vědomí ukončení jednání ze strany majitelů KDL o odprodeji městu. 14/15) Rekonstrukce beach volejbalového hřiště na koupališti Starosta informoval o možnosti rekonstrukce beach volejbalového hřiště na koupališti s využitím použitého písku za zlomek ceny nového materiálu. Na provedení prací předložil nabídku Miloš Brejcha v ceně ,-- Kč se sponzorským příspěvkem ve výši 6.000,-- Kč, výsledná cena činí ,-- Kč bez DPH. Další nabídku předložil Petr Veszelei v ceně ,-- Kč bez DPH. Usnesení: Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce beach volejbalového hřiště na koupališti, kterou provede Petr Veszelei, Turská 427, Libčice nad Vltavou. 1515) Žádost Anny Holubové o prodloužení nájemní smlouvy Anna Holubová, žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu. Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu Anně Holubové, 5

6 16/15) Stanovisko města k výstavbě polyfunkčního domu Čtyřlístek v prostoru KDL Usnesení: Rada města souhlasí s realizací objemové studie uvedené studie polyfunkčního domu Čtyřlístek v prostoru KDL za těchto podmínek: 1. Stavba bude v souladu s příslušnými ustanoveními územního plánu města Libčice nad Vltavou 2. Podmínky smlouvy o pronájmu sálu kulturního domu uzavřené mezi majiteli a městem Libčice n./vlt. budou dodrženy. Smlouvu lze předčasně ukončit pouze dohodou obou smluvních stran. 3. Investor uhradí městu Libčice n./vlt. příspěvek na rozšíření kapacity mateřské školy a základní školy. Výši tohoto příspěvku stanoví zastupitelstvo města v průběhu stavebního řízení. 4. V areálu bude zachováno stávající hřiště na nohejbal volně přístupné veřejnosti. 5. Další detailní podmínky budou sděleny v rámci stanoviska pro územní rozhodnutí k dalšímu stupni dokumentace. Jednání rady města ukončil starosta v hodin. Zapsal: Ing. Roman Dědič Ověřovatelé: Ing. Vladimír Urbánek Ing. Jiří Lain 6

7 Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Ing. Jiří Lain místostarosta 7

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více