TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 echnologie staveb II Modul 10 Ing. Vít Motyčka, CSc., Brno, (13) -

3 Technologie staveb Modul 10 OBSAH 1 Úvod Studijní cíl Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Technologie provádění nátěrů Úvod do problematiky Konečné úpravy povrchů nátěry Základní nátěrové hmoty Připravenost objektu a podkladu pro realizaci procesu Zhotovení nátěru Vrstvy nátěru Příprava nátěrových hmot Volba technologie nanášení barev Zhotovení nátěrových vrstev Kontrola jakosti nátěrů Závěr Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Kontrola znalostí Autotest Klíč k autotestu Seznam zkušebních otázek (13) -

4 Technologie staveb II Modul 10 1 Úvod 1.1 Studijní cíl Získáte základní informace a poznatky o nátěrových hmotách, způsobech jejich nanášení na stavební konstrukce a o začlenění těchto procesů v technickém sledu výstavby objektu. 1.2 Požadované znalosti Měli byste být seznámeni s vlastnostmi stavebních materiálů a konstrukcí, které se budou povrchově upravovat nátěry. Zejména jde o charakter a povrchy omítek, sádrokartonových a jiných desek, betonu a kovových konstrukcí. Zajímá nás zejména rovinnost, hladkost povrchu, jeho nasákavost a přilnavost. 1.3 Doba potřebná ke studiu Zvládnutí uvedené problematiky bude vyžadovat cca 3 hodiny studia. 1.4 Klíčová slova Nátěrová hmota, nátěr, značení nátěrových hmot, podklad, připravenost podkladu, zhotovení nátěru, příprava nátěrových hmot, technologie nanášení barev, zhotovení nátěrových vrstev, kontrola jakosti nátěrů. - 4 (13) -

5 Technologie staveb Modul 10 2 Technologie provádění nátěrů 2.1 Úvod do problematiky Nátěry vytvářejí ochranu podkladových konstrukcí proti nepříznivým vlivům prostředí. Dotvářejí také vzhled staveb a mohou upozorňovat i na charakter technologických rozvodů uvnitř budov. Zhotovují se v závěru výstavby a patří mezi stavební procesy finální dokončenosti staveb. Jejich kvalita a životnost je výrazně ovlivňována druhem nátěrové hmoty, počtem vrstev a technologickým postupem při jejich zhotovení. 2.2 Konečné úpravy povrchů nátěry Úpravy povrchů natíráním tvoří široký a technicky i ekonomicky závažný úsek povrchových úprav v procesu výstavby či obnovy budov. Slouží především k ochraně konstrukcí proti nepříznivým vlivům prostředí. Patří sem zejména nátěry dřevěných i ocelových oken a dveří, zámečnických a klempířských výrobků, nosných ocelových konstrukcí a částečně i omítek. 2.3 Základní nátěrové hmoty Pojem nátěrové hmoty označuje souhrn všech druhů výrobků, které se používají k natírání. Jsou to tekuté až polotuhé látky, které se po nanesení na povrch předmětu změní zasycháním v pevnou souvislou vrstvu, tzv. film. Podle funkce, která se od nátěru očekává, se řídí i volba nátěrové hmoty a také její složení. Z hlediska stavební výroby je nátěrová hmota polotovarem ke zhotovení nátěru. Nátěr je hotový, ucelený ochranný povlak, vzniklý nanesením obvykle několika nátěrových vrstev. Nátěrové hmoty se zásadně rozdělují na: Transparentní, které zanechávají průhledný film (fermež, laky, emulze) Pigmentované, které vytvářejí krycí barevný film. Jsou to nátěrové barvy (fermežové, syntetické, disperzní) a tmely. Označení nátěrových hmot vyplývá z jejich podstaty a účelu. Jsou rozděleny do 8 skupin, z nichž každá zahrnuje řadu různých druhů. Jednotlivé skupiny se liší slovním označením, které je odvozeno od základní suroviny použité k jejich výrobě. Jedná se o toto značení: C celulózové O olejové E epoxidové S syntetické H chlorkaučukové U uretanové K silikonové V vodou ředitelné - 5 (13) -

6 Technologie staveb II Modul 10 Za tímto písmenem nalezneme čtyřmístné číslo, které udává druh nátěrové hmoty: 1000 fermež, transparentní a bezbarvé laky 2000 nátěrové látky pigmentové (barvy, y) 3000 pasty 4000 tónovací koncentráty 5000 tmely 6000 ředidla 7000 sušidla, vytvrzovací přísady, katalyzátory 8000 pomocné přípravky Barva nátěrové hmoty a její odstíny jsou dále označeny dalším čtyřmístným číslem, např.: bílé, šedé, černé hnědé modré, atd. 2.4 Připravenost objektu a podkladu pro realizaci procesu Nátěry se zhotovují v závěrečné fázi dokončenosti stavby, po nich následují již jen kompletace speciálních řemeslných prací, jako osazování vypínačů a zásuvek, osvětlovacích těles, výtokové ventily a míchací baterie apod. Objekt musí být vyklizen a zbaven prachu, s výhodou se k tomu využívají průmyslové vysavače. Optimální teplota pro provádění nátěrů je C, nejnižší přípustná teplota je +5 C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být větší než 80 %. Vzhledem k tomu, že některá ředidla jsou těkavá, hořlavá a zdraví škodlivá, musí být prostory dobře větratelné. V prostorách s vyššími světlými výškami je třeba připravit vhodné lešení nebo pracovní lávky. Z hlediska kvality a životnosti nátěru je velmi důležitá příprava podkladu. To závisí na jeho druhu, ale i na druhu nanášené nátěrové hmoty. Přípravu kovového podkladu ovlivňuje stupeň korozní agresivity, jemuž je konstrukce vystavena. Pro stavby v běžném prostředí je tento stupeň nízký až střední (C2 až C3), stavby chemických provozů a s vysokou vlhkostí a salinitou mohou dosahovat stupeň velmi vysoký až C. Podle stupně korozní aktivity prostředí se kovové povrchy chrání příslušným počtem vrstev. Podklad pod nátěr musí být očištěn od koroze a mechanických nečistot. Využije se přitom drátěných kartáčů, ručního elektrického nářadí (smirkové kotouče, kartáče, brusky), otryskání křemičitým pískem nebo chemických odstraňovačů. Další důležitou operací je odmaštění povrchu podkladu. Můžeme k tomu využít saponáty nebo speciální chemické přípravky. Na očištěné a připravené povrchy kovů se co nejdříve nanese základní nátěrová vrstva, obvykle - 6 (13) -

7 Technologie staveb Modul 10 suříková. Na čerstvě lesklé, korozí neporušené povrchy pozinkovaných plechů se doporučuje aplikovat speciální základní reaktivní nátěr. Příprava dřevěného podkladu závisí na druhu materiálu, druhu dřeviny, typu výrobku a na požadavku kvality povrchové úpravy. Úprava podkladu před natíráním zahrnuje tyto pracovní operace: sušení dřeva, oprava chyb ve dřevě (např. vyvrtání suků, jejich vyplnění a zatmelení), odstranění zbytků pryskyřice, broušení, případné moření a barvení nebo napouštění fermeží. Skleněný podklad je dostatečně rovný, hladký a nenasákavý. Před nátěrem je zapotřebí z podkladu odstranit povrchové nečistoty a mastnotu. Nečistoty se odstraňují mechanicky, mastnotu lihovými přípravky nebo plavenou křídou. U minerálních podkladů je důležité, aby byly čisté, soudržné, hladké a co nejméně alkalické. Soudržnost se předpokládá (zvláště u venkovních omítek) alespoň 0,25 MPa. Jako vhodné se pro úpravy nátěrem považují tyto podklady: vápenocementové a cementové omítky, beton, neglazurovaná keramiky, dřevotřískové a sádrokartonové desky. Podklad musí být chemicky neutrální a zkarbonizovaný. Jinak může dojít ke změnám v barevném odstínu, snížení přilnavosti a vápenným výkvětům. Vliv alkality na nátěry se dá omezit např. penetračním kopolymerním nátěrem. 2.5 Zhotovení nátěru V praxi je obvykle nutné provést nátěr z několika nátěrových vrstev, nejčastěji tří až pěti. Jednotlivé druhy vrstev mají odlišné funkce a podle toho i různý způsob provedení Vrstvy nátěru Podle pořadí nanášení se jednotlivé vrstvy rozlišují takto: Napouštěcí vrstvy. Dělají se jen na nový porézní podklad, jako je dřevo, cihly, omítky apod. Napouštěcí hmota, např. fermež, vsákne do průlinek podkladního materiálu, takže nevytváří souvislý film. Zajišťuje přilnavost celého nátěru k podkladu. Základní vrstvy. Nanášejí se jako první nátěr na hladký podklad, např. na kovy. Zamezují dočasně korozi podkladu a zajišťují přilnavost dalšího nátěru ke konstrukci. Vyrovnávací vrstvy. Nanášejí se na napouštěcí nebo základní vrstvu a slouží k eliminaci nerovnosti plochy. Patří sem všechny druhy tmelení. - 7 (13) -

8 Technologie staveb II Modul 10 Podkladní (krycí) vrstvy. Zajišťují neporéznost nátěru a připravují co nejhladší plochy pod poslední vrchní nátěr. Aby nátěr nebyl porézní, vytváří se nanesením nejméně čtyř vrstev. Pórovitost nátěru souvisí s fyzikálním zasycháním nátěrových hmot. Póry vznikají při difuzi ředidlových par z filmu a umožňují, aby vlhkost prostředí pronikala až k natíranému podkladu. Tomu zabraňujeme právě překrýváním jednotlivých vrstev nátěru. Vrchní vrstva. Musí odolávat namáhání, kterému je nátěr vystaven. Chrání všechny předcházející vrstvy a tím i natíraný předmět Příprava nátěrových hmot Nátěrové hmoty mají mít teplotu pracoviště a předmětu, který má být natírán. Za optimální hodnotu se považuje teplota C. Důležité je dokonalé rozmíšení barvy. Ředění lze provádět jen předepsanými ředidly, odpovídajícími druhu nátěrové hmoty. Pracovní konzistence se určuje podle způsobu nanášení nátěru na podklad. Konzistence (viskozita) se udává v sekundách, za které vyteče obsah měrné nádoby otvorem o průměru 4 mm při teplotě 24 C. Tak např. tato doba činí: pro natírání štětcem pro natírání válečkem pro stříkaní za studena pro stříkaní za tepla pro nanášení poléváním s s s s s Volba technologie nanášení barev Volba vhodné nanášecí techniky má podstatný vliv na kvalitu a životnost nátěru, ale i na produktivitu a nákladovost práce. Výběr vhodné techniky ovlivňují: tvar, velikost a množství výrobků, požadavky na kvalitu nátěru a jeho životnost, kvalita podkladu a požadavky na jeho úpravu, technologické vlastnosti aplikované nátěrové hmoty, pracnost jednotlivých technologií a celková plocha nátěru. Z technických vlastností nátěrových hmot sledujeme: roztíratelnost nátěru (3 stupně, podle možnosti doby roztírání), stříkatelnost nátěru (schopnost rozptýlit se v rovnoměrné vrstvě), slévatelnost nátěru (schopnost vytvořit souvislou, hladkou a rovnoměrnou plochu) hodnotí se po 30 minutách po nanesení, vydatnost nátěru. (plocha provedeného nátěru optimálních vlastností v m 2 z 1 kg nátěrové hmoty). - 8 (13) -

9 Technologie staveb Modul 10 V běžných pracovních podmínkách na stavbách se doporučuje první nátěrovou vrstvu nanášet ručně, štětcem. Tím se jemná prachová vrstva na podkladu rozetře a nevytváří separační vrstvu, která by bránila kvalitnímu přilnutí nátěru k podkladu. Další vrstvy lze již zhotovit stříkáním, preferujeme přitom bezvzdušné stříkání Zhotovení nátěrových vrstev Počet vrstev a celková tloušťka nátěru se navrhuje podle náročnosti a případné agresivity prostředí. Zhotovení nátěrů je z technologického hlediska poměrně složitý a náročný proces s těmito nezbytnými technologickými přestávkami: Před zahájením procesu nátěry můžeme provádět jen v čistých prostorách na suché a ošetřené podkladové plochy, a to ve stádiu finální dokončenosti stavby. V průběhu procesu jednotlivé nátěrové vrstvy musí vždy řádně zaschnout. Doba zaschnutí závisí na druhu nátěrové hmoty, na teplotě a vlhkosti prostředí. Po ukončení procesu následné práce na staveništi nelze vykonávat bezprostředně po dokončení natěračských prací, je třeba vyčkat zaschnutí vrchní krycí vrstvy. Technologický sled procesů při zhotovení nátěrů je různý a je ovlivněn druhem nátěrové hmoty, podkladním materiálem a způsobem nanášení barvy. Tak například informativní sled dílčích procesů při zhotovení trojnásobného olejového nátěru dřevěných výrobků zahrnuje: Obroušení a oprášení natírané plochy. Základní nátěr napouštěcí fermeží štětcem, TP. Obroušení základního nátěru skelným papírem. Tmelení olejovým tmelem, TP. Přebroušení zatmelených ploch. První nátěr krycí fermežovou barvou, TP. Druhý nátěr krycí fermežovou barvou, TP. Přebroušení jemným skelným papírem. Vrchní nátěr olejovým em, TP. Doba trvání technologické přestávky (TP) závisí na druhu použité nátěrové nebo tmelící hmoty. Vždy je třeba důsledně dodržovat údaje, které jsou uváděny v technických listech nebo na obalech příslušné hmoty. 2.6 Kontrola jakosti nátěrů Kvalitu provedených nátěrů posuzujeme zejména z těchto hledisek: Vzhled nátěru: Hodnotí se vizuálně pozorováním při denním rozptýleném světle ze vzdálenosti asi 25 cm a pod úhlem 45. Nátěr má být hladký, - 9 (13) -

10 Technologie staveb II Modul 10 celistvý a jednobarevný. Lesk nátěru: Jde o optickou vlastnost povrchu projevující se odrazem světelných paprsků. Rozlišujeme ho v pěti stupních lesk vysoký (zrcadlový), lesk běžný, nátěr pololesklý, polotmavý a tmavý. Krycí schopnost: Jedná se o schopnost nátěru zakrýt kontrastní podklad. Hodnotí se 3 stupni podle toho, zda se krytí dosáhne jednou, dvěma nebo třemi vrstvami nátěru. Barevný odstín nátěru: Hodnotí se barevný odstín zaschlého nátěru v porovnání k katalogovým vzorníkem barev. Přilnavost nátěru: Jde o kumulativní vyjádření sil, kterými je nátěrový film připevněný k podkladu. Hodnotí se podle zkoušek předepsaných příslušnými normami. Požadována je celoplošná přilnavost. Tloušťka nátěru a počet jeho vrstev: Je to důležitý parametr kvality. Tloušťka nátěru se zjišťuje metodou s excentrickým kolečkem nebo dotykovým či jehlovým indikátorem nebo magnetickou metodou. Pro jednoduchou orientaci a zjištění, zda počet nátěrových vrstev je v souladu s předepsaným počtem, je vhodné jednotlivé vrstvy vzájemně barevně odlišit. Povrchová tvrdost: Parametr vyjadřuje odolnost proti mechanickému poškození a obrusu a také schopnost nátěru odolávat objemovým změnám podkladu. 3 Závěr 3.1 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Musil F. a kol. Provádění pozemních staveb procesy vnitřní a dokončovací, část 1 : ES ČVUT Praha, 1982 [2] Zapletal I. A kol. Technologie staveb dokončovací práce 2 : STU v Bratislavě, Seznam doplňkové studijní literatury [3] ČSN až 24 Natěračské práce stavební [4] Firemní literatura dodavatelů nátěrových hmot a dodavatelů nářadí, nástrojů a strojů pro natěračské práce (13) -

11 Technologie staveb Modul 10 4 Kontrola znalostí 4.1 Autotest 1. Definujte termín nátěrová hmota : a) Barva určená k natírání b) Polotovar pro výrobu barvy c) Polotovar pro zhotovení nátěru d) Podkladní tmel pro nátěry 2. Co rozumíme pod pojmem nátěr? a) Film vzniklý nanesením jedné vrstvy barvy b) Ochranný povlak vzniklý nanesením několika nátěrových vrstev c) Barevně pojednaný povrch konstrukce d) Nanášení barvy na povrch konstrukce 3. Nátěrové hmoty zásadně rozdělujeme na: a) Transparentní a pigmentové (krycí) b) Vnitřní a vnější c) Syntetické, olejové a disperzní d) Pro nanášení štětcem nebo stříkáním 4. Co znamenají velká písmena při označení barev? a) Druh nátěrové hmoty b) Barevný odstín c) Základní surovinu pro jejich výrobu d) Vhodnost pro vnitřní nebo venkovní nátěry 5. Jaká je optimální teplota při provádění nátěrů? a) C b) C c) 5 20 C d) C 6. Jak má být připraven podklad pod nátěry? a) Musí být rovný s vlhkostí do 30 % - 11 (13) -

12 Technologie staveb II Modul 10 b) Musí být napuštěn fermeží c) Musí být hladký, čistý a nemastný d) Nesmí být vlhký, nenasákavý a mastný 7. Z jakých vrstev se obvykle skládá nátěr dřevěných konstrukcí? a) Napouštěcí, základní, podkladní a vrchní b) Základní, podkladní a vrchní c) Napouštěcí, základní, vyrovnávací, podkladní a vrchní d) Základní, vyrovnávací a vrchní 8. Z jakých vrstev se obvykle skládá nátěr kovových konstrukcí? a) Základní a vrchní b) Napouštěcí, vyrovnávací a vrchní c) Základní, vyrovnávací a krycí d) Základní, podkladní a vrchní 9. Jak se určuje konzistence nátěrové hmoty před jejím nanášením? a) Hustoměrem b) Velikostí rozlití 5 cm 3 barvy na skleněné desce c) Dobou vytékání barvy z otvoru měrné nádoby d) Rychlostí stékání na svislé ploše 10. První nátěrovou vrstvu se doporučuje nanášet: a) Máčením b) Poléváním c) Stříkáním d) Štětcem 11. Při volbě způsobu nanášení barev sledujeme z technologického hlediska tyto její vlastnosti: a) Roztíratelnost, stříkatelnost, slévatelnost, vydatnost b) Hustotu, roztíratelnost, krycí schopnost, dobu zasychání c) Schopnost nanášení válečkem nebo stříkáním d) Tzv. otevřenou dobu, určující čas možného roztírání barvy - 12 (13) -

13 Technologie staveb Modul Při hodnocení kvality nátěru posuzujeme: (vyjmenujte hlavní z nich) a) 3 hlediska b) 5 hledisek c) 7 hledisek d) 9 hledisek Pozn.: Neodpovíte-li alespoň 9 otázek správně, zopakujte si text. 4.2 Klíč k autotestu Správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7c, 8d, 9c, 10d, 11a, 12c. 4.3 Seznam zkušebních otázek A) Otázky autotestu č B) Další otázky: 1. Účel nátěrů a jejich začlenění v časové struktuře výstavby objektu. 2. Druhy a značení nátěrových hmot. 3. Hlavní zásady připravenosti objektu a ploch k realizaci nátěrů. 4. Vrstvy nátěrů, jejich účel a technologický sled. 5. Volba technologie nanášení a příprava nátěrových hmot. 6. Zhotovení nátěrových vrstev, zásady, postupové schéma provedení nátěru. 7. Kontrola jakosti provedených nátěrů (13) -

TECHNICKÝ LIST XYLADECOR TINOVA

TECHNICKÝ LIST XYLADECOR TINOVA Až 12 let ochrany Vysoce elastický film Chrání před mrazem, UV zářením a nepřízní počasí INFORMACE O PRODUKTU Popis výrobku Xyladecor Tinova je unikátní prémiová lazura nejvyšší třídy s inovativní technologií

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti otěru. Velmi dobré rozlévání materiálu.

Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti otěru. Velmi dobré rozlévání materiálu. Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti

Více

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích Student: DINEV IVAN Ostrava

Více

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Na přípravě jakéhokoliv podkladu závisí kvalita nátěru, stěrky,penetrace. Špatně připravený podklad může mít za následek praskání, odlupování a nedokonalou

Více

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY 7 8 MONTÁŽNÍ PĚNA MONTÁŽNÍ PĚNA Vysoce kvalitní jednosložková polyuretanová montážní pěna připravená k okamžitému použití s trubičkovým aplikátorem. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií

Více

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce Hana Jakubcová Dokončovací práce Dokončovací stavební práce patří mezi ty, kde se hledí na každý detail. Je u nich důležitá pečlivost a profesionalita pracovníků.

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

TECHNICKÝ LIST SUPRALUX FRONTAL

TECHNICKÝ LIST SUPRALUX FRONTAL Vysoká krycí schopnost Ředitelná vodou Mat INFORMACE O PRODUKTU Použití Supralux Frontal je exteriérová, akrylátová, emulzní barva, určená pro dekorativní malby cementových, vápenocementových a betonových

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

StoCrete TS 100 pro M3

StoCrete TS 100 pro M3 Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Zpracování Oblast použití Technická data Produktová skupina Složení Parametry Jednosložková minerální malta pro nástřik za sucha s malým zpětným odrazem.

Více

Technický list výrobku. Vyhotoveno: 2. 9. 2010 Aktualizace: 20. 5. 2014 TL č. 0312

Technický list výrobku. Vyhotoveno: 2. 9. 2010 Aktualizace: 20. 5. 2014 TL č. 0312 Technický list výrobku Vyhotoveno: 2. 9. 2010 Aktualizace: 20. 5. 2014 TL č. 0312 SANITÁRNÍ SILIKON Sanitární silikon je trvale elastický silikonový barevně stálý tmel. Vytvrzuje se vulkanizací pomocí

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 200 V Vodouředitelný epoxy penetrační nátěr & transparentní lak na dřevo a beton CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 200 V dvousložková transparentní nátěrová hmota skládající se ze složky A - vodné disperze

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky ISO 9001 - silikonové dvousložkové kaučuky Charakteristika jsou silikonové dvousložkové kaučuky takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 37. Ochrana proti korozi nátěry Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN Den Braven production TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN UNIVERZÁLNÍM HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM S - T4 -2- Obsah: 1. Úvod 2. Použitelnost technolog. postupu 3. Názvosloví 4. Informace o

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více

Charakteristické vlastnosti.

Charakteristické vlastnosti. Weldyx Professional je vysoce účinné lepidlo, vyvinuté pro strukturální lepení kovů 1, spojovacích materiálů a umělých hmot 2. Díky své nekompromisní kvalitě je schváleno pro speciální požadavky řady průmyslových

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Sikadur -Combiflex systém

Sikadur -Combiflex systém Technický list Sikadur -Combiflex / strana 1/7 Těsnící materiály Sikadur -Combiflex systém Druh Sikadur - Combiflex je těsnící systém pro spáry s velkým pohybem a pro trhliny. Systém je vhodný pro styk

Více

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU V posledních několika letech se na trhu objevilo obrovské množství impregnačních přípravků a distributoři těchto přípravků se předhánějí ve vyzdvihávání předností jedněch přípravků proti druhých. Módním

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

Str: 1/6 TECHNICKÝ POSTUP. č. 2 PENETRACE PODKLADU

Str: 1/6 TECHNICKÝ POSTUP. č. 2 PENETRACE PODKLADU Str: 1/6 TECHNICKÝ POSTUP č. 2 PENETRACE PODKLADU Str: 2/6 1) Úvod před zahájením realizace (penetrace, tmelení, nátěry, stěrky, polymermalty a polymerbetony) je vždy nutno důkladně připravit podklad (odstranění

Více

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi!

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi! KATALOG Když dřevo žije s Vámi! KVALITA PRO PROFESIONÁLY SYNTEKO je stejně jako SCHÖNOX součástí koncernu AkzoNobel, který je největším světovým výrobcem nátěrových hmot s ročním obratem 14 miliard. Centrála

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře. Povrchová úprava pro obložení, podhledy, balkony, ploty, zahradní nábytek

Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře. Povrchová úprava pro obložení, podhledy, balkony, ploty, zahradní nábytek Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře Silnovrstvý systém lazury 2 krycí barvy 2 Doporučený postup: napouštědlo + impregnace + vrch 4 napouštědlo + impregnace + základ + vrch 4 napouštědlo + impregnace

Více

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na Čištění a údržba Rozhodli jste se pro kvalitní produkt Made in Germany. S tímto návodem na čištění a údržbu získáváte veškeré důležité informace, které vaší krytině zajistí dlouhou životnost a dobrý vzhled.

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz

Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz ANVI TRADE s.r.o. Bečovská 1273/1 104 00 Praha 10 Tel.: +420 271 096 610 Fax: +420 241 482 127 E-mail: anvitrade@anvitrade.cz Http: www.anvitrade.cz

Více

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá PCI-Schwimmbadfuge Epoxidová spárovací hmota pro keramické obklady v trvale mokrém a vlhkém prostředí Výrobní list č.: 164 Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Technický list Vydání 22/07/2011 Identifikační č.: 02 06 07 01 001 0 000005 Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Construction Popis výrobku Použití

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Technický list Vydání 03/11/2010 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 + Sikaflex -11 + Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Construction Popis výrobku Sikaflex -11

Více

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 03/2011 Identifikační č.: 010803010080000032 Verze č. 03 Sikafloor Level -T2 Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15

Více

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf Tmely a stěrky 05/2016 Lehce a bez námahy v interiéru Interiérové stěrky a tmely Knauf Příprava podkladu Podklad musí být nosný, pevný, soudržný a suchý. Sádrokartonové desky musí být pevně upevněny na

Více

Pokyny ke zpracování. Seite 1

Pokyny ke zpracování. Seite 1 WARNEX Pokyny ke zpracování Seite 1 Přehled LAK NA VODNÍ BÁZI ekologický, k ředění se používá voda JEDNOSLOŽKOVÝ LAK Neomezená životnost, nevyžaduje míchání. RYCHLÉ ZASYCHÁNÍ Suchý proti prachu po 20 minutách,

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový)

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový) Lepení s JISTOTOU všímejte si označení výrobce...nebot kvalita se vyplácí! Renovace s dlouhodobou jistotou CZ Enkolit Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení MetallProtect Ochranný nátěr na kovy

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000001 1180 Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

Popis výrobku: Arturo nátěr EP 3400 Versiegelung je 2 komponentní, antistatický epoxidový podlahový nátěr, bez rozpouštědel, v tloušťce 175 300 µm.

Popis výrobku: Arturo nátěr EP 3400 Versiegelung je 2 komponentní, antistatický epoxidový podlahový nátěr, bez rozpouštědel, v tloušťce 175 300 µm. arturo Technický list výrobku UNIQUE FLOORING Popis výrobku: Arturo nátěr Versiegelung je 2 komponentní, antistatický epoxidový podlahový nátěr, bez rozpouštědel, v tloušťce 175 300 µm. Použití: Vhodný

Více

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5 Strana 1 ze 5 TECHNICKÝ LIST A44 Zasklívání oken VLASTNOSTI: Neutrální vytvrzovací systém: Alkoxy Vytvrzování při pokojové teplotě Jedno-komponentní tmel Nízko-modulový Aplikační teplota od -20 C do +

Více

PCI-Apoflex TF. Epoxidová izolační stěrka pro vodotěsné a chemicky namáhané plochy. Vlastnosti produktu. Rozsah použití.

PCI-Apoflex TF. Epoxidová izolační stěrka pro vodotěsné a chemicky namáhané plochy. Vlastnosti produktu. Rozsah použití. PCI-Apoflex TF Epoxidová izolační stěrka pro vodotěsné a chemicky namáhané plochy Výrobní list č.: 307 S úředním atestem PCI-Apoflex TF Boden (podlahový) PCI-Apoflex TF Wand (stěnový) Rozsah použití Pro

Více

Sikaflex - 20 AT. Technický list Sikaflex - 20 AT strana 1/5 11/2002. Těsnění spár. Druh. Použití. Přednosti. www.sika-diamondfloor.

Sikaflex - 20 AT. Technický list Sikaflex - 20 AT strana 1/5 11/2002. Těsnění spár. Druh. Použití. Přednosti. www.sika-diamondfloor. Technický list Sikaflex - 20 strana 1/5 Těsnění spár Sikaflex - 20 Druh Elastická jednosložková těsnící hmota na bázi PUR-hybridu k utěsnění spár u pozemních staveb. Sikaflex-20 je těsnící hmota pro utěsnění

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

Silikonové hladící prostředky. Silikonový nástřik. Ruční stříkací láhev pro silikonový hladící prostředek 500 ml nádoba bez obsahu

Silikonové hladící prostředky. Silikonový nástřik. Ruční stříkací láhev pro silikonový hladící prostředek 500 ml nádoba bez obsahu Silikonový nástřik Zlepšuje přilnavost silikonových těsnících hmot na savých, porésních podkladech ( např. beton, dřevo apod. ). Zabraňuje korozi na lesklých a pozinkovaných železných, hliníkových, ocelových,

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

NÁTĚRY PRO OCHRANU STĚN V INTERIÉRECH

NÁTĚRY PRO OCHRANU STĚN V INTERIÉRECH NÁTĚRY PRO OCHRANU STĚN V INTERIÉRECH 1 O stupeň lepší! 2 3 NÁTĚRY PRO OCHRANU STĚN V INTERIÉRECH Odstíny vybíráte Vy. Kvalitu a trvanlivost zajišťujeme my! 4 5 BRAVO barva na vnitřní stěny Bravo je disperzní

Více

Technický list StoMurisol SP weiß

Technický list StoMurisol SP weiß Sanační omítka podle EN 998-1, zkoušená a certifikovaná podle směrnice WTA Charakteristika Použití Vlastnosti Technická data exteriér a interiér pro sanaci vlhkostí a solemi zatíženého zdiva v nadzemní

Více

Výroba dřevotřískových desek (DTD)

Výroba dřevotřískových desek (DTD) Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výroba dřevotřískových desek, VY_32_INOVACE_IND110

Více

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení.

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení. 1 RUČNÍ BROUŠENÍ NA KOTOUČOVÝCH A STOLOVÝCH BRUSKÁCH Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý nástroj BROUSÍCÍ KOTOUČ (BK) jehož břity jsou geometricky nestejné

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny.

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny. Podklad podlahy a jeho příprava 7.1 Obecně platné podmínky pracoviště pro pokládání parket Dřevo je hygroskopický materiál a proto v závislosti na současné vlhkosti a teplotě vzduchu uvolňuje a nasává

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Technický list StoLotusan K

Technický list StoLotusan K Vrchní omítka s lotosovým efektem se škrábanou strukturou Charakteristika Použití Vlastnosti Vzhled Specifika/Pokyny exteriér na minerální a organické podklady nevhodná pro horizontální nebo sklonité plochy

Více

EVROPSKÉ BARVY PRO PRŮMYSL

EVROPSKÉ BARVY PRO PRŮMYSL EVROPSKÉ BARVY PRO PRŮMYSL Tradice Dynamika Kvalita Inovace BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. je moderní společnost, která vyrábí nátěrové hmoty podle nejnovějších technických i ekologických standardů. Společnost

Více

Nitoflor FC130 & Nitoflor FC140

Nitoflor FC130 & Nitoflor FC140 Nitoflor FC130 & Nitoflor FC140 Tenkovrstvý epoxidový podlahový nátěr Použití Nitoflor FC130 Nátěr poskytuje bezprašnou povrchovou úpravu, jež se snadno udržuje a je odolná vůči většině olejů a kapalin.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 285, 286, 287 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: Německý federální úřad pro letectví Použití: výroba kluzáků,

Více

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny ASOFLEX-R2M R2M-Wand Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny Výr. č.: 203210 Vlastnosti: ASOFLEX-R2M-Wand je dvousložková pigmentovaná polyuretanová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. ASOFLEX-R2M-Wand

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015 238 duben 2015 Univerzální bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití V interiéru i exteriéru. Na stěny a podlahy. Barva: bílá Pro všechny

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

TECHNICKÝ LIST DULUX KITCHEN & BATHROOM SATÉN / MAT

TECHNICKÝ LIST DULUX KITCHEN & BATHROOM SATÉN / MAT Dokonalá kryvost Vysoká omyvatelnost a odolnost vůči otěru Vydatnost až 14 m 2 /litr TECHNICKÝ LIST INFORMACE O PRODUKTU Použití Vlastnosti nátěrového filmu Dulux Kitchen & Bathroom je akrylátová emulzní

Více

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů.

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů. Lepené spoje Lepené spoje patří mezi spoje nerozebíratelné. Lepení je postup spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Lepeny jsou dnes vnější plochy letadel, mostů, střešních a okenních

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu.

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu. Strana 1 ze 6 Tenkovrstvé lepidlo Tytan Professional tenkovrstvé lepidlo je určeno pro stavbu obvodových a příčkových zdí z broušených cihel a pórobetonu s rozměrovou odchylkou do 3 mm na běžný metr. Tenkovrstvé

Více

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A PŘILNAVÉ PODKLADY

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A PŘILNAVÉ PODKLADY KATALOG VÝROBKŮ 161 BETON TACK Přilnavý povrch pro omítky na obtížné podklady BETON TACK se používá jako přilnavý povrch na podklady, které pro svoji slabou schopnost absorbovat vodu neumožňují přímé nanesení

Více

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY LEPIDLA

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY LEPIDLA KATALOG VÝROBKŮ 29 MONOTACK SR Lepidlo na obklady a dlažby TYP C1 MONOTACK SR je práškové lepidlo určené na obklady a dlažby pro vnitřní a venkovní použití. Má vynikající vlastnosti zpracování, téměř bez

Více

Certifikováno dle ANSI/NSF Standard 61. Platí pro nádrže na pitnou vodu větší než 378 litrů.

Certifikováno dle ANSI/NSF Standard 61. Platí pro nádrže na pitnou vodu větší než 378 litrů. Interseal 670 HS Epoxid tolerantní k přípravě povrchu Celosvětově dostupný produkt Popis produktu Dvousložková silnovrstvá epoxidová nátěrová hmota (NH) s vysokým obsahem sušiny a nízkým VOC, tolerantní

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB MGR. PETR LÍZAL CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 5 PROVÁDĚNÍ OMÍTEK 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Sikaflex - PRO 3WF. Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 11/2002. Druh. Použití

Sikaflex - PRO 3WF. Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 11/2002. Druh. Použití Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 Těsnění spár Sikaflex - PRO 3WF Druh Trvale elastická 1-komponentní těsnící hmota, na polyuretanové bázi vyznačující se velmi dobrou mechanickou a chemickou

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

Arte Twin. Popis výrobku. Arte Twin Basic. Efektní stěrková technologie pro použití v interieru - 1 - Technická informace

Arte Twin. Popis výrobku. Arte Twin Basic. Efektní stěrková technologie pro použití v interieru - 1 - Technická informace Technická informace Arte Twin Efektní stěrková technologie pro použití v interieru Popis výrobku Oblast použití ArteTwin je velmi atraktivní, vícebarevná technologie stěrkování pro přirozeně elegantní

Více