PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě

2

3 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití zateplovacího systému 2. Komponenty 3. Požadavek na podklad pod zateplovací systém 4. Popis provádění zateplovacího systému 5. Kotvení zateplovacího systému 6. Lepení a spárování cihlových pásků. Zpracování detailů 8. Závady 9. Požadavky na kontrolu a údržbu systému 10. Závěr

4

5 1. Použití zateplovacího systému 1. Použití zateplovacího systému Jedná se o vnější zateplení bez větrané mezery kontaktním tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS (External Jedná Thermal se o vnější Insulation zateplení Composite bez větrané Systems). mezery Skladba kontaktním systému tepelně viz. obr. izolačním 1. kompozitním systémem ETICS (External Kontaktní Thermal fasádní Insulation zateplovací Composite systém Systems). quick-mix Skladba s povrchovou systému viz. úpravou obr. 1. cihlovými pásky (dále jen zateplovací systém) je systém Kontaktní navržený fasádní pro zateplovací zateplování systém svislých quick-mix obvodových s povrchovou stěn budov jak úpravou pro rekonstrukce, cihlovými pásky tak i (dále pro novostavby. jen zateplovací Celková systém) výška je zateplovacích systém navržený systémů pro není zateplování omezena, svislých ovšem je obvodových nutný návrh stěn kotvení budov statickým jak pro posudkem rekonstrukce, konkrétní tak i skladby pro novostavby. v místě provádění Celková výška s ohledem zateplovacích na typ a systémů soudržnost není podkladu, omezena, vč. ovšem případných, je nutný dříve návrh aplikovaných kotvení statickým povrchových posudkem úprav. konkrétní Jako vlastní skladby tepelný v místě izolant provádění jsou navrženy s ohledem desky na z fasádního typ a soudržnost stabilizovaného podkladu, polystyrenu, vč. případných, nebo minerální dříve aplikovaných fasádní vaty povrchových s kolmým úprav. vláknem. Jako Použití vlastní tepelných izolantů zvyšuje jsou navrženy tepelný desky odpor z obvodových fasádního stěn stabilizovaného a tím podstatně polystyrenu, snižuje spotřebu nebo minerální energií fasádní pro vytápění. vaty s Při kolmým aplikaci vláknem. uvedeného Použití zateplovacího tepelných systému izolantů zvyšuje potřeba tepelný zpracovat odpor tepelně obvodových technické stěn hodnocení a tím podstatně konkrétní snižuje obvodové spotřebu stěny energií v místě pro provádění. vytápění. Povrchová Při aplikaci úprava uvedeného cihlovými zateplovacího pásky dotváří systému požadovaný je potřeba dekorativní zpracovat vzhled tepelně a zvyšuje technické odolnost hodnocení fasády proti konkrétní povětrnostním obvodové vlivům. stěny v Díky místě jmenovaným provádění. vlastnostem Povrchová úprava a vysoké cihlovými samočisticí pásky schopnosti, dotváří požadovaný v kombinaci dekorativní s bezúdržbovostí, vzhled a zvyšuje rovněž uváděná odolnost povrchová fasády proti úprava povětrnostním významně vlivům. přispívá Díky k prodloužení jmenovaným celkové vlastnostem životnosti a vysoké celé fasády. samočisticí schopnosti, v kombinaci s bezúdržbovostí, rovněž uváděná povrchová úprava významně přispívá k prodloužení Se zateplovacími celkové životnosti systémy celé quick-mix fasády. s povrchovou úpravou cihlovými pásky velmi výrazně snížíte náklady na provoz vašeho domu a významně tak přispějeme ke zlepšení stavu životního prostředí. 1 Obrázek č. 1: Skladba Obrázek systému č. 1: 3 Skladba systému 1. Zdivo 4 2. Zakládací 1. Zdivo lišta (soklový pro l) 5 3. Lepidlo 2. Zakládací quick-mix lišta RKS (soklový profil) 4. Tepelný 3. Lepidlo izolant quick-mix RKS 5. Vrstva 4. Tepelný stěrky izolant quick-mix RKS 6 6. Armovací 5. Vrstva pancéřová stěrky quick-mix tkanina RKS R26. Kotvící 6. Armovací šroubovací pancéřová hmoždinka tkanina R26 8. Cihlové. Kotvící pásky šroubovací přilepené hmoždinka lepidlem quick-mix 8. Cihlové RKS 8 pásky přilepené lepidlem quick-mix RKS Požadavek Komponenty na podklad pod zateplovací systém 2 Veškeré plochy, na které bude zateplovací systém aplikován, je nutné včas před zahájením zkontrolovat. Zakládací AL profil (dle šířky tepelného izolantu). Musí vykazovat naprosto bezchybnou soudržnost všech vrstev, které jsou součástí podkladu. Ideálním podkladem jsou minerální materiály a to buď soudržné omítky, ze kterých je odstraněn prach, mastnoty, staré nátěry, nebo jiné Talířové hmoždinky s ocelovým vrutem pro kotvení přes výztužnou tkaninu v délkách specifi kovaných statickým nesoudržné vrstvy, popřípadě očištěné hrubé cihlové, pěnosilikátové, nebo betonové zdivo. posouzením pro konkrétní plochu, tloušťku tepelného izolantu a typ podkladu. V případě nerovností je potřeba s dostatečným předstihem provést vyrovnání podkladu dle jeho typu. Nerovnost se zjišťuje dvoumetrovou latí a nemá být větší jak 10 mm. Větší nerovnosti významně ovlivní spotřebu lepidla Sklotextilní pancéřová tkanina splňující nutnou odolnost proti působení alkalického prostředí min. 300 g/m². a zvýší pracnost vyrovnání izolantu na podkladu. Izolant (lamela z minerální vlny s kolmou orientací vláken, fasádní polystyren) - nutno splnit požadavky dané normami Minimální požadavek na přídržnost podkladových vrstev musí být 1,5 N/mm². Veškeré uvolněné části podkladu pro aplikaci na fasády. musí být odstraněny a srovnány. Plochy, jejichž stav odpovídá popsaným pravidlům, nepotřebují další zvláštní úpravy pro aplikaci zateplovacího systému. V případě, že se jedná o lepení cihlových pásků na zateplovací systém, který byl Malta pro lepení izolantů a pro lepení cihlových obkladových pásků. původně určen pod jinou povrchovou úpravu (např. pastovitou omítku) a nachází se v různém stádiu rozpracovanosti, Konkrétní typové označení: quick-mix malta pro lepení cihlových pásků RKS. je nutné posouzení vhodnosti a provedení případných opatření pro zajištění správné montáže takto upravovaného Dodavatel: quick-mix k.s. Brno systému. Plochy, které jsou provedeny z pórobetonových tvárnic (např. Ytong aj.), je nutno nejprve opatřit Malta k dodatečnému spárování pohledového zdiva. vhodnou penetrací, nebo min. 10 mm silnou vrstvou hrubé jádrové omítky. Tuto vrstvu je nutno aplikovat z důvodu Typové označení: quick-mix malta pro dodatečné spárování pohledového zdiva FM, FM-X. optimalizace nasákavosti pórobetonových tvárnic. Dodavatel: quick-mix k.s. Brno V případě, že zdivo, na které má být provedeno zateplení, vykazuje známky nebo je napadeno zvýšenou vlhkostí jakéhokoliv typu (zemní vlhkost, zatékání, průsaky atd.) je nepřípustné provádět montáž zateplovacího systému, aniž by před tím byly odstraněny příčiny zvýšené vlhkosti a zajištěno vyschnutí zdiva. V případě, že nelze vlhkost odstranit, je nutné zvolit jiný systém zateplení, např. systém s odvětrávanou mezerou. Rovněž je nutné posoudit stávající zasolené povrchy a případně bioticky napadené povrchy. tepelně izolační systémy

6 Malta k dodatečnému spárování pohledového zdiva. Typové označení: quick-mix malta pro celoplošné spárování pohledového zdiva s hladkým (glazovaným) povrchem RSS. Dodavatel: quick-mix k.s. Brno Odstraňovač vápenných skvrn. Typové označení: quick-mix KSE odstraňovač vápenných skvrn. Dodavatel: quick-mix k.s. Brno Odstraňovač cementových skvrn. Typové označení: quick-mix ZSE odstraňovač cementových skvrn. Dodavatel: quick-mix k.s. Brno Dodatečná impregnace obloženého a zaspárovaného povrchu. Typové označení: quick-mix Hydrofobizace IWA, Fasádní gel, nebo Lobaxan LX 100. Dodavatel: quick-mix k.s. Brno Pásky: - rozmezí tlouštěk pásků mm - max. plocha pásku 0,09 m² (30 x 30 cm) - max. délka hrany 30 cm - cihlové pásky musí v závislosti na použití splňovat fyzikální a chemické vlastnosti, zejména nasákavost, odolnost proti působení mrazu, odolnost proti rozměrovým změnám vlivem teploty, atd. Dodavatelé pásků: BELETA s.r.o., Terronská 61, Praha 6 CZ. BRICKLAND s.r.o., Nepomucká 208, Plzeň-Černice CZ, FABRICK SK s r.o., Okočská 16/5, Veľký Meder SK, KLINKER CENTRUM s.r.o., Procházkova 202, Kostelec nad Orlicí CZ, LIPEA s.r.o., Škroupovo nám. 126, Česká Lípa CZ, 3. Požadavky na podklad pod zateplovací systém Veškeré plochy, na které bude zateplovací systém aplikován, je nutné včas před zahájením zkontrolovat. Musí vykazovat naprosto bezchybnou soudržnost všech vrstev, které jsou součástí podkladu. Ideálním podkladem jsou minerální materiály např. soudržné omítky, popřípadě hrubé cihlové, pěnosilikátové, nebo betonové zdivo, ze kterých je odstraněn prach, mastnoty, staré nátěry, nebo jiné nesoudržné vrstvy. V případě nerovností je potřeba s dostatečným předstihem provést vyrovnání podkladu dle jeho typu. Nerovnost se zjišťuje dvoumetrovou latí. Větší nerovnosti významně ovlivní spotřebu lepidla a zvýší pracnost při vyrovnání izolantu na podkladu. Minimální požadavek na přídržnost podkladových vrstev musí být 1,5 N/mm². Veškeré uvolněné části podkladu musí být odstraněny a srovnány. Plochy, jejichž stav odpovídá popsaným pravidlům, nepotřebují další zvláštní úpravy pro aplikaci zateplovacího systému. Plochy, které jsou provedeny z pórobetonových tvárnic (např. Ytong aj.), je nutno nejprve opatřit vhodnou penetrací, nebo min. 10 mm silnou vrstvou hrubé jádrové omítky. Tuto vrstvu je nutno aplikovat z důvodu optimalizace nasákavosti pórobetonových tvárnic. V případě, že zdivo, na které má být provedeno zateplení, vykazuje zvýšenou vlhkost jakéhokoliv typu (zemní vlhkost, zatékání, průsaky atd.) je zakázáno provádět montáž zateplovacího systému, aniž by před tím byly odstraněny příčiny zvýšené vlhkosti a zajištěno vyschnutí zdiva. V případě, že nelze vlhkost odstranit, je nutné zvolit jiný systém zateplení, např. systém s odvětrávanou mezerou. Rovněž je nutné posoudit stávající zasolené povrchy a případně bioticky napadené povrchy. V případě, že se jedná o lepení cihlových pásků na zateplovací systém, který byl původně určen pod jinou povrchovou úpravu (např. pastovitou omítku) a nachází se v různém stádiu rozpracovanosti, je nutné individuální posouzení vhodnosti a provedení případných opatření pro zajištění správné montáže takto upravovaného systému. Při provádění dodatečného zateplení je nutné předem odstranit prvky fasády jako jsou parapety, držáky světla, doplňkové tabulky (čísla domů) atd. Při stavbě lešení je nutné počítat s tloušťkou izolantu a dalších vrstev systému.

7 4. Popis provádění zateplovacího systému 4. Popis provádění zateplovacího systému Vlastní montáž systému začínáme připevněním zakládací lišty příslušné tloušťky (dle izolantu) do předem stanovené Vlastní úrovně. montáž Mezi systému jednotlivými začínáme lištami připevněním ponechejte zakládací mezery 3 5 lišty mm, příslušné pro eliminaci tloušťky dilatace, (dle izolantu) případně do použijte předem plastové stanovené spojovací úrovně. spony. Mezi jednotlivými V případě nerovnosti lištami ponechejte podkladu mezery je nutné 3 5 zakládací mm, pro lištu eliminaci v místech dilatace, připevnění případně zatloukacími použijte hmoždinkami plastové Montáž Vlastní spojovací systému montáž podložit spony. začněte systému distančními V případě připevněním začínáme podložkami, nerovnosti připevněním zakládací podkladu které lišty zakládací zabrání je (šířka nutné jejich lišty dle zakládací izolantu) případné příslušné lištu do deformaci. tloušťky v předem místech (dle stanovené Umístění připevnění izolantu) zakládací úrovně. zatloukacími do předem Mezi lišty stanovené na hmoždinkami jednotlivými rozích ukazuje úrovně. lištami podložit následující Mezi ponechejte distančními jednotlivými obrázek. mezery podložkami, lištami 3 5 ponechejte mm, které pro eliminaci zabrání mezery dilatace, jejich 3 5 mm, případné případně pro eliminaci deformaci. použijte dilatace, plastové Umístění případně spojovací zakládací použijte spony. lišty plastové na V případě rozích spojovací ukazuje nerovnosti následující spony. podkladu V případě obrázek. je nutné nerovnosti zakládací podkladu lištu je v nutné místech zakládací připevnění lištu zatloukacími v místech připevnění hmoždinkami zatloukacími podložit hmoždinkami Obrázek distančními č. podložkami, 2: podložit distančními které zabrání podložkami, jejich případné které deformaci. zabrání jejich Umístění případné zakládací deformaci. lišty na rozích Umístění ukazuje zakládací následující lišty na Obrázek obrázek. č. 2: Upevnění rozích ukazuje zakládací následující lišty obrázek. na rohu zateplovaného objektu Upevnění zakládací lišty na rohu zateplovaného objektu Obrázek Obrázek č. č. 2: 2: Upevnění Upevnění zakládací zakládací lišty lišty na na rohu rohu zateplovaného zateplovaného objektu objektu Na zakládací lištu, která je připevněna k podkladu přes hmoždinky příslušné délky a průměru, osadíme první řadu desek Na izolantu zakládací (polystyren, lištu, která nebo je připevněna minerální vlna). k podkladu Po osazení přes první hmoždinky řady desek příslušné provedeme délky a průměru, jejich směrovou osadíme korekci. první řadu desek Na izolantu tepelný (polystyren, izolant nanášíme nebo minerální lepidlo dvojím vlna). Po způsobem: osazení první řady desek provedeme jejich směrovou korekci. Na Na zakládací tepelný lištu, izolant která nanášíme je připevněna lepidlo dvojím k podkladu způsobem: přes hmoždinky příslušné délky a průměru, osadíme první řadu Na zakládací lištu, která je připevněna k podkladu přes hmoždinky příslušné délky průměru, osadíme první řadu desek izolantu (polystyren, nebo minerální vlna). Po osazení první řady desek provedeme jejich směrovou korekci. desek izolantu (polystyren, nebo minerální vlna). Po osazení první řady desek provedeme jejich směrovou korekci. Na tepelný izolant nanášíme lepidlo dvojím způsobem: Na tepelný izolant nanášíme lepidlo dvojím způsobem: Obrázek č. 3: Obrázek č. 3: Způsob nanášení lepidla na polystyrenový izolant Způsob Obrázek nanášení č. 3: lepidla na polystyrenový izolant Obrázek a) Způsob polystyrenové č. nanášení 3: fasádní lepidla desky na polystyrenový opatříme na rubové izolant a) polystyrenové fasádní desky opatříme na rubové Způsob straně maltovým ložem o síle cca 4 cm v pásu straně a) polystyrenové nanášení maltovým fasádní lepidla ložem desky na polystyrenový o síle opatříme cca 4 na cm rubové izolant a cca 5 cm po obvodu celé desky. Do prostoru v plochy pásu a straně cca 5 maltovým cm obvodu ložem o celé síle desky. cca 4 cm Do prostoru v pásu a plochy cca a) desky polystyrenové naneseme fasádní ještě další desky 3 4 opatříme maltové na buchty. rubové desky 5 cm po Celková naneseme obvodu celé plocha naneseného ještě desky. další Do 3 4 prostoru lepidla maltové plochy musí buchty. desky straně maltovým ložem o síle cca 4 cm v pokrývat pásu Celková naneseme % plocha ještě další plochy naneseného 3 4 maltové desky tepelného lepidla buchty. a cca 5 cm po obvodu celé desky. Do prostoru izolantu. musí pokrývat plochy Takto připravenou Celková % plocha plochy naneseného rubovou desky stranu tepelného lepidla musí desky přiložíme izolantu. pokrývat desky naneseme ještě další 3 4 maltové k buchty. podkladu Takto a připravenou % plochy lehce přitlačíme. rubovou desky Desky stranu tepelného lepte desky vždy přiložíme izolantu. zespodu k podkladu Takto Celková plocha naneseného lepidla musí pokrývat nahoru připravenou na lehce vazbu přitlačíme. rubovou stranu (jako u cihlového Desky desky lepte přiložíme zdiva). vždy zespodu k podkladu % plochy desky tepelného izolantu. nahoru Takto a na lehce vazbu přitlačíme. (jako u cihlového Desky lepte zdiva). vždy zespodu nahoru a připravenou rubovou stranu desky přiložíme k podkladu na vazbu (jako u cihlového zdiva). a lehce přitlačíme. Desky lepte vždy zespodu nahoru a na vazbu (jako u cihlového zdiva). Obrázek č. 3: Obrázek č. č. 3: 3: Způsob nanášení lepidla na izolant z minerální vlny Způsob nanášení lepidla na na izolant z minerální vlny vlny Obrázek b) b) lamely povrch č. lamely z 3: fasádní z fasádní minerální minerální vlny vlny je je nutno nutné fixovat Způsob pomocí b) dvojitým lamely dvojitého nanášením z fasádní lepidla nanášení lepicí minerální malty na izolant lepicí na vlny rubovou malty z minerální je nutno stranu na rubovou vlny lamely. xovat stranu pomocí První lamely. vrstvou dvojitého První nánosu nanášení vrstvou lepicí nánosu lepicí malty, malty lepicí kterou malty, na provedeme rubovou kterou b) provedeme stranu celoplošně lamely lamely. z celoplošně hladkou fasádní První vrstvou stranou minerální pomocí nánosu hladké zubové vlny strany lepicí stěrky, je nutno zubové malty, uzavřeme stěrky, kterou xovat a pomocí uzavřeme provedeme zafixujeme dvojitého a celoplošně volná za xujeme vlákna nanášení pomocí volná povrchu lepicí hladké vlákna desky. malty strany na povrchu zubové na rubovou stěrky, desky. stranu uzavřeme Na takto lamely. a provedenou za První xujeme vrstvou vrstvu volná nánosu naneseme vlákna lepicí na ihned povrchu ihned malty, čerstvé kterou desky. do provedeme do Na čerstvého takto celoplošně provedenou opět opět celoplošně pomocí vrstvu lepicí hladké naneseme maltu strany zubovou pomocí zubové ihned stěrky, čerstvé zubové stěrkou uzavřeme stěrky do o velikosti čerstvého o velikosti a zubu za opět xujeme 8 zubu x celoplošně 8 mm. 8 volná x 8 Takto mm. lepicí vlákna připravenou Takto maltu na připravenou povrchu pomocí lamelu desky. zubové lamelu Na stěrky přiložíme takto o velikosti k k provedenou podkladu zubu a 8 lehce vrstvu x 8 mm. přitlačíme. naneseme Takto připravenou ihned čerstvé lamelu do přiložíme čerstvého k podkladu opět celoplošně a lehce přitlačíme. lepicí maltu pomocí zubové stěrky o velikosti zubu 8 x 8 mm. Takto připravenou lamelu přiložíme k podkladu a lehce přitlačíme. tepelně izolační systémy

8 Jako maltu pro lepení a stěrkování zateplovacího systému použijte quick-mix lepicí maltu RKS. Pro lepení Jako Jako tepelného maltu pro maltu pro izolantu lepení lepení je a spotřeba a stěrkování stěrkování cca zateplovacího 4 kg/m², zateplovacího pro systému stěrkování systému použijte izolantu použijte quick-mix cca 4 kg/m² quick-mix lepicí a pro maltu lepení lepicí RKS. cihlových maltu pásků RKS. cca Pro lepení 5,3 Pro kg/m². tepelného lepení Uvedé izolantu tepelného spotřeby je spotřeba izolantu jsou je závislé cca spotřeba na 4 kg/m², cca kvalitě pro 4 kg/m², podkladu stěrkování pro stěrkování a způsobu izolantu izolantu zpracování. cca 4 kg/m² cca 4 Materiál a pro lepení kg/m² a je pro dodáván cihlových lepení v cihlových balení pásků pásků cca 25 kg. 5,3 cca Vydatnost kg/m². Uvedé 5,3 kg/m². materiálu spotřeby Uvedé spotřeby je 19 jsou l čerstvé závislé jsou závislé malty na kvalitě z na 25 kvalitě kg podkladu suché podkladu směsi. a způsobu zpracování. Materiál je dodáván v balení a způsobu zpracování. Materiál je dodáván v balení 25 kg. 25 kg. Vydatnost materiálu je 19 l čerstvé malty z 25 kg suché směsi. Vydatnost je 19 l čerstvé malty z 25 kg suché směsi. Na celé ploše fasády je potřeba dodržovat lepení tepelného izolantu na vazbu. Do spár mezi jednotlivými deskami se nesmí Na celé Na dostat ploše celé lepidlo, fasády ploše fasády ani je stěrka. potřeba je nutné Spára dodržovat dodržovat mezi jednotlivými lepení tepelného lepení tepelného deskami izolantu izolantu tepelného na vazbu. na izolantu Do spár vazbu. Desky nesmí mezi (lamely) být umístěna jednotlivými musí na deskami být rozhraní sraženy k sobě, dvou se nesmí dostat lepidlo, ani stěrka. Spára mezi jednotlivými deskami nesmí být umístěna na rozhraní aby různorodých mezi hranami konstrukcí, nevznikaly nebo mezery. na průběžných Do spár mezi trhlinách. jednotlivými Desky deskami tepelného se izolantu nesmí dostat musí tato lepidlo, místa ani přesahovat stěrka. Spára mezi dvou minimálně různorodých konstrukcí, nebo na průběžných trhlinách. Desky tepelného izolantu musí tato místa přesahovat jednotlivými o 10 cm. deskami tepelného izolantu nesmí být umístěna na rozhraní dvou různorodých konstrukcí, nebo na průběžných minimálně o 10 cm. trhlinách. Desky tepelného izolantu musí tato místa přesahovat minimálně o 10 cm. V místě stavebních otvorů musí být desky umístěny tak, aby spáry mezi deskami tepelného izolantu nenavazovaly na hrany V místě stavebních otvorů musí být desky umístěny tak, aby spáry mezi deskami tepelného izolantu nenavazovaly V stavebního místě stavebních otvoru. Správné otvorů musí provedení být desky je patrné umístěny z obrázku tak, aby č. spáry 6. mezi deskami tepelného izolantu nenavazovaly na na hrany stavebního otvoru. Správné provedení je patrné z obrázku č. 6. hrany stavebního otvoru. Správné provedení je patrné z obrázku č. 6. Obrázek č. 5: Obrázek č. 6: Obrázek č. 5: č. 5: Obrázek č. č. 6: Ukázka skladby tepelného izolantu Řešení skladby tepelného izolantu Ukázka skladby tepelného izolantu Řešení skladby tepelného izolantu na rohu zateplovaného objektu kolem stavebních otvorů na na rohu rohu zateplovaného objektu kolem stavebních otvorů Provedení Provedení tepelného tepelného izolantu izolantu na na ostění ostění stavebních stavebních otvorů otvorů je je názorně názorně ukázáno na na obrázku č.. č.. Desky tepelného izolantu izolantu lepené Provedení lepené na na ploše tepelného ploše necháme necháme izolantu při při na lepení lepení ostění přesahovat přesahovat stavebních do do otvorů stavebního je názorně otvoru ukázáno a teprve na po obrázku nalepení č.. izolantu Desky tepelného na na plochu plochu ostění izolantu ostění provedeme provedeme lepené na zaříznutí zaříznutí ploše necháme na na správný správný při rozměr lepení rozměr přesahovat a a po zabroušení. zaschnutí do stavebního lepidla zabroušení. otvoru a teprve po nalepení izolantu na plochu ostění provedeme zaříznutí na správný rozměr a zabroušení. Obrázek č. Obrázek : č. : Obrázek č. 8: Provedení Obrázek tepelného č. : izolantu Obrázek Vyztužení č. okrajů 8: stavebních otvorů na Provedení na ostění ostění stavebních tepelného otvorů izolantu otvorů sklotextilní Vyztužení okrajů tkaninou stavebních otvorů na ostění stavebních otvorů sklotextilní tkaninou Po nalepení izolantu, s odstupem min. cca 48 hodin (dle aktuálních místních podmínek), přistupte k celoplošnému zapracování Po nalepení sklotextilní izolantu, výztužné s odstupem tkaniny. min. Nejprve cca je potřeba 48 hodin celoplošně (dle aktuálních natáhnout místních vrstvu stěrkovací podmínek), hmoty přistupte quick-mix RKS. k celoplošnému Na Po ni nalepení zubovou zapracování stranou izolantu, nerezového sklotextilní s odstupem hladítka výztužné min. naneste tkaniny. cca 48 další Nejprve hodin vrstvu je (dle stěrkovací potřeba aktuálních celoplošně hmoty místních quick-mix natáhnout podmínek), RKS. vrstvu Do této stěrkovací přistupte vrstvy vtiskněte hmoty k celoplošnému pancéřovou quick-mix zapracování RKS. skelnou Na tkaninu. zubovou sklotextilní Tkanina stranou výztužné se nerezového aplikuje tkaniny. svisle hladítka Nejprve z návinu naneseme je potřeba a vždy celoplošně další s minimálním vrstvu natáhnout stěrkovací přesahem vrstvu hmoty 10 cm stěrkovací quick-mix přes předchozí RKS. hmoty vrstvu Do quick-mix této tkaniny. vrstvy RKS. vtiskneme Po Na vtisknutí ni zubovou pancéřovou tkaniny stranou do skelnou stěrkovací nerezového tkaninu. hmoty hladítka Tkanina provedeme naneseme aplikuje částečné další svisle vrstvu zahlazení z návinu stěrkovací plochy a vždy hmoty s tak, minimálním quick-mix aby nedocházelo RKS. přesahem k Do uvolňování této 10 cm vrstvy přes tkaniny vtiskneme předchozí ze stěrky. pancéřovou vrstvu Sklotextilní tkaniny. skelnou Po tkanina vtisknutí tkaninu. musí tkaniny Tkanina být do vrstvy stěrkovací se aplikuje stěrky hmoty svisle vložena provedeme z návinu tak, aby a částečné vždy byla s po minimálním celkovém zahlazení srovnání přesahem plochy lepidla tak, 10 aby v cm jeho nedocházelo přes horní předchozí 1/3 vrstvy k uvolňování vrstvu (co nejdále tkaniny. tkaniny od Po tepelného vtisknutí ze stěrky. tkaniny izolantu). Sklotextilní do Kolem stěrkovací tkanina stavebních musí hmoty být provedeme otvorů do vrstvy se provede částečné stěrky montáž vložena zahlazení následujícím tak, aby plochy byla způsobem: tak, po aby celkovém nedocházelo Po natažení srovnání k sklotextilní uvolňování lepidla tkaniny v jeho přes ze horní stavební stěrky. 1/3 Sklotextilní otvory vrstvy provedeme (co tkanina nejdále musí její vyřezání od být tepelného do vrstvy tak, že stěrky ponecháme izolantu). vložena Kolem rezervu, tak, která aby stavebních byla bude po dostatečná otvorů celkovém se provede na srovnání pokrytí montáž plochy lepidla následujícím ostění. v jeho V případě, horní způsobem: že 1/3 rezerva vrstvy Po natažení nestačí (co nejdále na sklotextilní plné od pokrytí tkaniny tepelného plochy přes ostění, izolantu). stavební je nutné Kolem otvory dodatečně provedeme stavebních vložit pás otvorů její tkaniny, vyřezání se provede který tak, tuto že montáž ponecháme plochu následujícím pokryje rezervu, a bude způsobem: která přesahovat bude Po natažení dostatečná cca sklotextilní cm na přes pokrytí hranu tkaniny plochy stavebního přes ostění. stavební otvoru. V případě, otvory provedeme že rezerva Následně nestačí její vyřezání na se plné vloží tak, pokrytí výztuha že ponecháme plochy rohů ze ostění, sklotextilní rezervu, je nutné tkaniny která dodatečně bude dle obrázku vložit dostatečná pás č.8. tkaniny, Rozměr na pokrytí který výztuhy tuto plochy má plochu být ostění. šíře pokryje min. V případě, a 25 bude cm a délka přesahovat že rezerva min. 50 nestačí cca cm na plné cm pokrytí přes hranu plochy stavebního ostění, je otvoru. nutné dodatečně vložit pás tkaniny, který tuto plochu pokryje a bude přesahovat Následně Nyní, cca před se vloží celkovým cm výztuha přes zarovnáním hranu rohů ze stavebního sklotextilní vrstvy stěrky, otvoru. tkaniny se provede dle obrázku kotvení č.8. systému Rozměr výztuhy hmoždinkami. má být Pro šíře stěrkování cca 25 cm ploch je a délka spotřeba Následně cca 50 materiálu cm. se vloží výztuha cca 4 kg/m² rohů (dle ze sklotextilní provedení vrstvy tkaniny tepelného dle obrázku izolantu). č.8. Rozměr výztuhy má být šíře cca 25 cm a délka Nyní, cca před 50 cm. celkovým zarovnáním vrstvy stěrky, se provede kotvení systému hmoždinkami. Pro stěrkování ploch je spotřeba Nyní, před materiálu celkovým cca 4 zarovnáním kg/m² (dle provedení vrstvy stěrky, vrstvy se tepelného provede kotvení izolantu). systému hmoždinkami. Pro stěrkování ploch je spotřeba materiálu cca 4 kg/m² (dle provedení vrstvy tepelného izolantu).

9 5. 5. Kotvení Kotvení zateplovacího zateplovacího systému systému 5. Kotvení zateplovacího systému Kotvení tohoto systému vždy podléhá statickému posouzení vzhledem k tomu, že se jedná o soubor vzájemně Kotvení se ovlivňujících tohoto systému vztahů vždy (kvalita podléhá a nosnost statickému podkladu, posouzení technické vzhledem parametry k použitých tomu, že materiálů se jedná v o podkladu, soubor vzájemně dilatace, Kotvení Kotvení zatěžování se tohoto ovlivňujících tohoto systému objektu systému vztahů vždy z hlediska vždy podléhá (kvalita podléhá umístění, a statickému nosnost statickému účelu podkladu, posouzení použití, posouzení technické vzhledem atd.). Kotvení vzhledem parametry k tomu, systému k že použitých tomu, se se jedná provádí že materiálů se o soubor dle jedná následujících v podkladu, vzájemně o soubor se dilatace, vzájemně doporučení: ovlivňujících zatěžování se ovlivňujících vztahů objektu (kvalita vztahů z hlediska a nosnost (kvalita umístění, a podkladu, nosnost účelu podkladu, technické použití, technické parametry atd.). Kotvení parametry použitých systému materiálů použitých se provádí materiálů v podkladu, dle následujících v podkladu, dilatace, zatěžování doporučení: dilatace, Po zatěžování celoplošném objektu z hlediska objektu zapracování umístění, z hlediska sklotextilní účelu umístění, použití, tkaniny účelu atd.). je použití, nutno Kotvení ji atd.). přikotvit systému Kotvení k se podkladu provádí systému dle současně se následujících provádí s deskami dle doporučení: následujících izolantu. doporučení: Kotvení Po Po celoplošném proveďte celoplošném výhradně zapracování zapracování hmoždinkami sklotextilní sklotextilní se tkaniny šroubovacím tkaniny je nutno je nutno vrutem ji přikotvit ji dle přikotvit k projektu. podkladu k podkladu současně současně s deskami s deskami izolantu. izolantu. Kotvení proveďte Kotvení Po proveďte výhradně celoplošném výhradně hmoždinkami zapracování hmoždinkami se šroubovacím sklotextilní se šroubovacím tkaniny vrutem je dle vrutem nutno projektu, ji dle přikotvit projektu. který určí k podkladu počty a schéma současně rozmístění s deskami hmoždinek. izolantu. Kotvení proveďte výhradně hmoždinkami se šroubovacím vrutem dle projektu. Obrázek č. 9: Obrázek Obrázek Kotvení šroubovacími č. 9: č. 9: hmoždinkami Kotvení šroubovacími hmoždinkami Kotvení šroubovacími hmoždinkami Dimenze délek hmoždinek a parametry montáže (kotvící délka, Dimenze Dimenze průměr délek délek a hmoždinek hloubka hmoždinek vrtaného a parametry a parametry otvoru, montáže Dimenze délek hmoždinek a parametry montáže atd.) montáže (kotvící podléhá (kotvící délka, (kotvící délka, technologickému průměr a délka, průměr průměr a a hloubka doporučení hloubka vrtaného hloubka vrtaného výrobce otvoru, vrtaného otvoru, použitých atd.) otvoru, atd.) hmoždinek. podléhá technologickému atd.) podléhá podléhá technologickému Jejich hustotu na technologickému doporučení 1 doporučení m² doporučujeme výrobce doporučení výrobce minimálně použitých výrobce použitých 8 použitých hmoždinek. ks/m². hmoždinek. Jejich hustotu hmoždinek. Jejich Jejich hustotu Při nestandardních na 1 m² doporučujeme hustotu na na 11 m² m² doporučujeme stavebních minimálně doporučujeme minimálně postupech 8 minimálně 8 a ks/m². 8 ks/m². požadavcích doporučujeme Při nestandardních ks/m². Při Při nestandardních zvýšit počet stavebních nestandardních stavebních hmoždinek postupech stavebních postupech na 1 a postupech a m² požadavcích a požadavcích a to vždy doporučujeme požadavcích doporučujeme v závislosti doporučujeme zvýšit na zvýšit projektu počet hmoždinek zvýšit počet počet hmoždinek a jeho hmoždinek na statickém na 1 m² a na 11 m² m² a posouzení. to vždy v a to to vždy vždy v Do závislosti v závislosti děrovaných na závislosti na na projektu keramických projektu a projektu a jeho termobloků jeho statickém a jeho statickém statickém posouzení. je nutné posouzení. posouzení. Do vrtat Do děrovaných bez děrovaných příklepu, Do děrovaných keramických aby keramických nedocházelo termobloků keramických termobloků k termobloků je destrukci je nutné vrtat vnitřní nutné je bez nutné příklepu, struktury vrtat bez vrtat aby cihlového příklepu, bez nedocházelo bloku. aby nedocházelo k destrukci vnitřní struktury cihlového příklepu, aby k destrukci nedocházelo vnitřní k struktury destrukci cihlového vnitřní bloku. struktury cihlového Příslušná Příslušná bloku. bloku. délka délka kotvící kotvící hmoždinky hmoždinky L vychází L vychází ze všeobecného ze vzorce: všeobecného Příslušná vzorce: délka kotvící hmoždinky L vychází ze všeobecného Příslušná vzorce: délka kotvící hmoždinky L vychází ze všeobecného vzorce: L L = A + B + C L = A + B + C L = A + B + C A - síla - síla tepelného tepelného izolantu izolantu A - síla tepelného izolantu včetně včetně včetně vrstvy vrstvy vrstvy lepícího lepícího lepícího tmelu tmelu tmelu B B A - - síla - síla síla vrstvy vrstvy vrstvy tepelného omítky, omítky, omítky, izolantu případně případně případně včetně jiné jiné jiné vrstvy povrchové povrchové povrchové lepícího úpravy úpravy úpravy tmelu na na na zdivu zdivu zdivu C C B - - kotvící - kotvící kotvící síla vrstvy hloubka hloubka hloubka omítky, šroubovací šroubovací šroubovací případně hmoždinky hmoždinky hmoždinky jiné povrchové dle dle dle typu typu typu úpravy podkladu, podkladu, podkladu, na zdivu C - stanovená stanovená stanovená kotvící hloubka výrobcem výrobcem výrobcem šroubovací hmoždinky hmoždinky hmoždinky hmoždinky dle typu podkladu, stanovená výrobcem hmoždinky Schéma rozmístění hmoždinek je pouze orientační a jeho aplikace vždy podléhá statickému posouzení Níže Schéma s ohledem uvedené rozmístění na schéma použitý hmoždinek rozmístění typ hmoždinek, je hmoždinek pouze umístění orientační je pouze nároží, a jeho orientační výšky aplikace objektu, a jeho vždy typu aplikace podléhá podkladu, statickému vždy umístění podléhá posouzení statickému dilatačních spár, posouzení Schéma rozmístění hmoždinek je pouze orientační a jeho aplikace vždy podléhá statickému posouzení s tloušťky ohledem ohledem tepelného na na použitý použitý izolantu, typ typ hmoždinek, hmoždinek, typu a vlastností umístění umístění použitého nároží, nároží, výšky výšky obkladu objektu, objektu, atd. typu typu podkladu, podkladu, umístění umístění dilatačních dilatačních spár, spár, s ohledem na použitý typ hmoždinek, umístění nároží, výšky objektu, typu podkladu, umístění dilatačních spár, tloušťky tloušťky tepelného tepelného izolantu, izolantu, typu typu a vlastností vlastností použitého použitého obkladu obkladu atd. atd. tloušťky tepelného izolantu, typu a vlastností použitého obkladu atd. Obrázek č. 10: Obrázek č. 10: Obrázek Plán kotvení č. č. 10: Plán kotvení 10: šroubovacími hmoždinkami šroubovacími hmoždinkami Plán Plán kotvení šroubovacími hmoždinkami Schéma Schéma rozmístění rozmístění hmoždinek hmoždinek pro pro desky desky x x mm mm Schéma rozmístění hmoždinek pro desky 1000 x 500 mm 8 ks/m² 8 ks/m² 10 ks/m² 10 ks/m² 12 /m² 12 /m² 8 ks/m² 10 ks/m² 12 /m² Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely 1000 x 200 mm Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely mm Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely 1000 x 200 mm 10 ks/m² 10 ks/m² 8 ks/m² 8 ks/m² 10 ks/m² 8 ks/m² 9 9 9

10 Kotvení přes výztužnou síťovinu: 8 ks/m² 9 ks/m² Obrázek č. 11: Montáž šroubovací hmoždinky přes sklotextilní tkaninu Po Po celkovém celkovém provedení provedení kotvení kotvení plochy plochy přistupte přistupte ke ke konečné konečné úpravě úpravě stěrky stěrky či či přestěrkování v v místech, kde kde došlo k poškození plochy při kotvení hmoždinek. Na tento pracovní krok opět použijte materiál quick-mix lepicí malta RKS. Takto Takto připravenou plochu plochu nechejte nechte proschnout minimálně hodin v v závislosti na na podmínkách podmínkách stavby. stavby. Pokud Pokud po po zatuhnutí zatuhnutí tmelu tmelu jsou jsou na povrchu na povrchu větší nerovnosti, větší nerovnosti, které mohou které mohou bránit správnému bránit správnému nalepování nalepování cihlového cihlového obkladu, proveďte obkladu, proveďte srovnání povrchu přebroušení přebroušením. vystěrkovaných ploch brusným papírem připevněným Po přebroušení na hladítku vždy důkladně většího rozměru. mechanicky odstraňte volné částice Po prachu, přebroušení které zůstaly vždy důkladně na povrchu. mechanicky odstraňte volné Odstranění částice prachu, proveďte které zůstaly koštětem, na povrchu. kartáčem, popřípadě Odstranění stlačeným proveďte vzduchem. pomocí Na rozdíl koštěte, od kartáče, běžných popřípadě systémů stlačeným s povrchovou vzduchem. úpravou Na omítkami rozdíl od nevyžaduje běžných systémů s lepenými povrchovou cihlovými úpravou pásky omítkami penetraci nevyžaduje podkladu systém pro sjednocení s lepenými cihlovými nasákavosti. pásky Výjimkou penetraci je dlouhodobě podkladu pro vyschlý sjednocení podklad, nasákavosti. u kterého je nutné snížit nasákavost. Podklad ošetřit přípravkem quick-mix HE, HB nebo HAG-AS. 0tepelně izolační systémy 10

11 6. Lepení a spárování cihlových pásků 6. Lepení a spárování cihlových pásků 6. na Lepení zateplovací spárování systém cihlových pásků na zateplovací systém na zateplovací systém Před zahájením samotného lepení je vždy nutné předem rozměřit skladbu (kladečský plán) takovým způsobem, aby nedošlo Před při zahájením plošném samotného nanášení lepidla lepení k jeho vždy překrytí. nutné Důležité předem je rozměřit dbát na skladbu návaznosti (kladečský skladby plán) mezi takovým stavebními způsobem, otvory a se aby spodní nedošlo a horní při plošném hranou nanášení objektu. lepidla k jeho překrytí. Důležité je dbát na návaznosti skladby mezi stavebními otvory Před zahájením samotného lepení je vždy nutné předem rozměřit skladbu a připravit si kladečský plán takovým a se Lepení spodní keramického a horní hranou obkladu objektu. provádějte na tvrdý a stabilní podklad, nejdříve jeden týden od dokončení podkladu způsobem, aby nedošlo při plošném nanášení lepidla k jeho překrytí. Důležité je dbát na návaznosti skladby mezi přestěrkováním. Lepení keramického Doba zrání je obkladu ovlivněna provádějte vždy místními na tvrdý klimatickými a stabilní podklad, podmínkami nejdříve a jeden proto ji týden doporučujeme od dokončení co nejdéle podkladu stavebními otvory a se spodní a horní hranou objektu. prodloužit přestěrkováním. s ohledem Doba na zrání technologické je ovlivněna lhůty vždy zrání místními a vysychání. klimatickými K lepení podmínkami použijte quick-mix a proto ji doporučujeme RKS - lepicí maltu co nejdéle pro Lepení keramického obkladu provádějte na tvrdý a stabilní podklad, nejdříve jeden týden (lépe dva týdny) od lepení prodloužit cihlových s ohledem pásků. Materiál na technologické připravte smícháním lhůty zrání suché a vysychání. směsi s K cca lepení 6,0 litry použijte čisté quick-mix vody pomocí RKS nízko - lepicí otáčkového maltu pro dokončení podkladu přestěrkováním. Doba zrání je ovlivněna vždy místními klimatickými podmínkami a proto ji mísidla lepení v cihlových plastové pásků. mísící nádobě. Materiál Materiál připravte připravte smícháním do pastovité suché směsi konzistence s cca 6,0 bez litry přítomnosti čisté vody nerozmíchaných pomocí nízko otáčkového hrudek. doporučujeme co nejdéle prodloužit s ohledem na technologické lhůty zrání a vysychání. K lepení použijte quick-mix Směs mísidla nechejte v plastové cca 10 mísící minut nádobě. zrát a Materiál poté ještě připravte jednou do důkladně pastovité promíchejte. konzistence bez Důležité přítomnosti je rozmíchat nerozmíchaných vždy jen takové hrudek. RKS - lepicí maltu pro lepení cihlových pásků. Materiál připravte smícháním suché směsi s cca 6,0 litry čisté vody nízko množství Směs nechejte lepidla a cca aplikovat 10 minut ho zrát jen na a poté takovou ještě plochu, jednou kterou důkladně pracovníci promíchejte. stihnou Důležité před zatuhnutím je rozmíchat lepidla vždy jen obložit. takové otáčkovým míchadlem v plastové nádobě. Materiál připravte do pastovité konzistence bez hrudek. V množství případě, že lepidla zůstane a aplikovat plocha, kterou ho jen nebude na takovou možné plochu, stihnout kterou obložit, pracovníci je nutné stihnou lepidlo před zatuhnutím z lepidla této plochy obložit. Směs nechejte cca 5 minut zrát a poté ještě jednou důkladně promíchejte. Důležité je rozmíchat vždy jen takové odstranit V případě, a zlikvidovat že zůstane předepsaným plocha, kterou způsobem. nebude možné V žádném stihnout případě obložit, nelze je toto nutné lepidlo použít před zatuhnutím do další dávky z této lepidla plochy množství lepidla a aplikovat ho jen na takovou plochu, kterou pracovníci stihnou před zatuhnutím lepidla obložit. pro odstranit lepení! a zlikvidovat předepsaným způsobem. V žádném případě nelze toto lepidlo použít do další dávky lepidla V případě, že zůstane plocha, kterou nebude možné stihnout obložit, je nutné lepidlo před zatuhnutím z této plochy odstranit pro lepení! Vlastní obkládání provádíme metodou butter- oating. Začínáme vždy v úrovni nadpraží stavebních otvorů a zlikvidovat předepsaným způsobem. V žádném případě nelze toto lepidlo použít do další dávky lepidla pro lepení! osazením první Vlastní řady obkládání obkladu. provádíme Většinou se metodou jedná o butter- rohové oating. tvarovky. Začínáme Obklad osazujeme vždy v úrovni do vodorovně nadpraží stavebních natažené vrstvy otvorů Vlastní obkládání provádíme metodou butter-floating. Doporučujeme začínat vždy v úrovni nadpraží stavebních lepidla. osazením první řady obkladu. Většinou se jedná o rohové tvarovky. Obklad osazujeme do vodorovně natažené vrstvy otvorů osazením první řady obkladu. Většinou se jedná o rohové tvarovky. Obklad osazujeme do vodorovně natažené lepidla. vrstvy lepidla. Obrázek č. 11: Založení Obrázek obkladu č. č. 11: v místě stavebního otvoru Založení obkladu v místě stavebního otvoru Obrázek č. č. 12: 12: Pokračování Obrázek č. obkladu 12: v ploše v ploše Pokračování obkladu v ploše Po vyrovnání nalepené první řady obkladu pokračujeme obkladem okolních ploch. Vždy začínáme v návaznosti na obklad Po nadpraží vyrovnání stavebního nalepené otvoru. první řady obkladu pokračujeme obkladem okolních ploch. Vždy začínáme v návaznosti na obklad Na Po vlastní nadpraží vyrovnání plochu stavebního nalepené nanášejte otvoru. první lepicí řady maltu obkladu nerezovou pokračujeme zubovou obkladem stěrkou okolních o velikosti ploch. zubu Vždy 10 začínáme x 10 (8 x v 8) návaznosti mm ve svislém na obklad Na směru. vlastní nadpraží plochu Obkladové stavebního nanášejte pásky lepicí otvoru. před maltu lepením nerezovou nenamáčejte. zubovou stěrkou Jsou-li o velikosti zaprášené, zubu prach 10 x 10 otřete (8 x 8) vlhkým mm ve svislém hadrem směru. nebo Obkladové v dostatečném Na pásky vlastní předstihu plochu lepením nanášejte omyjte nenamáčejte. vodou lepicí maltu a nechejte Jsou-li nerezovou zaprášené, vyschnout. zubovou prach Obklad stěrkou otřete o se velikosti vlhkým do vrstvy zubu hadrem lepicí 10 x a malty 10 nechte (8 x RKS 8) oschnout. mm zatlačí ve svislém Obklad a vyrovná. směru. se do Doba Obkladové vrstvy otevření lepicí pásky malty lepidla před RKS je lepením za zatlačí normálních nenamáčejte. a vyrovná. povětrnostních Doba Jsou-li otevření zaprášené, podmínek lepidla prach je cca za 1 otřete normálních hod. vlhkým Nutno povětrnostních ovšem hadrem dát a nechte pozor podmínek na oschnout. skutečnost, cca Obklad 1 hod. kdy se Nutno slunce do vrstvy ovšem nebo lepicí dát suchý pozor malty vítr na RKS mohou skutečnost, zatlačí tuto a dobu kdy vyrovná. prudké podstatně Doba slunce otevření zkrátit. nebo suchý Při lepidla lepení vítr je mohou je za třeba normálních tuto neustále dobu povětrnostních podstatně dbát na zkrátit. to, aby podmínek Při se lepení na nanesené cca je třeba 1 hod. neustále maltě Nutno nevytvořil ovšem dbát na dát to, nelepivý pozor aby se na film. na skutečnost, nanesené Tento stav kdy maltě průběžně prudké nevytvořil slunce ověřujte nelepivý nebo tzv. suchý lm. prstovou vítr Tento mohou zkouškou. stav tuto průběžně dobu podstatně ověřujte tzv. zkrátit. prstovou Při lepení zkouškou. je třeba V neustále případě V případě dbát tvorby tvorby na lmu to, filmu aby obnovte se obnovte na nanesené lepivost lepivost maltě tzv. tzv. pročesáním nevytvořil pročesáním nelepivý již již nanesené nanesené lm. Tento vrstvy vrstvy stav na průběžně na ploše. ověřujte Vlhčení tzv. nanesené nanesené prstovou vrstvy zkouškou. vrstvy je je zakázáno, V nepřípustné, případě neboť tvorby neboť tato lmu tato voda obnovte voda tvoří tvoří nelepivou lepivost nelepivou dělící tzv. dělící pročesáním vrstvu. vrstvu. již nanesené vrstvy na ploše. Vlhčení nanesené vrstvy je nepřípustné, neboť tato voda tvoří nelepivou dělící vrstvu. tepelně izolační systémy 11 1

12 Obrázek č. č. 13: Obrázek Provedení č. v 13: v obkladu na rohu objektu Obrázek č. 13: Provedení v obkladu na rohu objektu Provedení obkladu na rohu objektu Obrázek č. č. 14: Obrázek Doporučené č. 14: provedení tvaru spár Doporučené provedení tvaru spár Zhotovený obklad musí být chráněn před deštěm a a Zhotovený povětrnostními Zhotovený obklad obklad vlivy musí alespoň musí 2 být 2 být chráněn hodin chráněn a a nesmí před před být být deštěm deštěm vystaven a a přímému povětrnostními slunci vlivy nebo vlivy mrazu alespoň nejméně 2 2 hodin 5 dní. a nesmí být vystaven přímému Při Při slunci provádění nebo obkladů mrazu nejméně doporučujeme 5 dní. dodržovat šířky ložné spáry v Při Při v rozmezí provádění obkladů mm, doporučujeme styčné spáry dodržovat mm. šířky ložné spáry v v Spárování rozmezí keramického mm, styčné obkladu spáry 10 mm. provádějte pomocí quick-mix Spárování Spárování Spárovací keramického malty obkladu FM obkladu nejdříve provádějte jeden až quick-mix pomocí až dva Spárovací quick-mix týdny po po maltou Spárovací nalepení FM nejdříve malty obkladu jeden FM (za (za nejdříve až ideálních dva týdny jeden po klimatických nalepení až dva obkladu týdny podmínek). (za nalepení ideálních Spáry musí obkladu být klimatických být (za čisté, podmínek). ideálních rovnoměrně klimatických Spáry hluboké musí být podmínek). a a čisté, zbavené rovnoměrně prachu, Spáry musí zbytků hluboké být lepidla, čisté, a zbavené jiných rovnoměrně nečistot a prachu, a hluboké volných zbytků lepidla, částic. zbavené jiných Před prachu, nečistot spárováním zbytků je a volných je lepidla, potřeba částic. jiných spáry Před nečistot provlhčit spárováním a volných vodou je potřeba částic. a a následně spáry Před počkat, spárováním až provlhčit až vodou dojde je potřeba k a k následně jejímu spáry vsáknutí počkat, provlhčit a a až odpaření vodou dojde k a ze jejímu ze následně spár. vsáknutí Minimální počkat, a odpaření tloušťka až dojde ze vrstvy spár. k jejímu nanášené Minimální vsáknutí spárovací tloušťka a odpaření vrstvy hmoty nanášené ze musí spár. být být na Minimální spárovací na tloušťku tloušťka hmoty obkladového musí vrstvy být pásku. nanášené tloušťku Vlastní spárovací spárovací obkladového hmoty maltu pásku. musí nanášejte být Vlastní na do do tloušťku prostoru spárovací obkladového spár v maltu v namíchané pásku. nanášejte Vlastní polosuché do spárovací prostoru konzistenci maltu spár v nanášejte a namíchané a tlakem do vyplňte polosuché prostoru celý spár konzistenci obsah v namíchané spáry. a tlakem Spotřeba polosuché je dle vyplňte je konzistenci dle celý formátu obsah spáry. a obkladových tlakem Spotřeba vyplňte prvků je celý a dle a hloubky formátu obsah spáry spáry. obkladových cca Spotřeba 4,5,5 prvků je kg/m². dle a formátu hloubky spáry obkladových cca 4,5,5 prvků kg/m². a hloubky spáry cca 4,5,5 kg/m². Obrázek č. č. č. 15: 15: Obrázek Nedoporučené č. 15: provedení tvaru tvaru spár spár Nedoporučené provedení tvaru spár 2tepelně tepelně izolační systémy 12 Při Při tomto Při tomto provedení výplně spáry nezůstává žádná volná Při tomto Při Při tomto provedení provedení výplně výplně spáry spáry zůstává plocha, volná plocha, na které se bude zadržovat voda Při na na tomto které provedení může zůstávat výplně spáry voda nezůstává a a mít tak žádná usnadněnou volná zůstává Při volná tomto plocha, provedení na na které výplně se se spáry bude (a prach), která tak má usnadněnou možnost plocha, možnost na k k které pronikání může do do zůstávat případných voda trhlin, a mít a a tak to to jak usnadněnou jak v v ložných, zůstává zadržovat volná voda plocha, (a (a prach), na které která se tak bude má k pronikání do případných trhlin, a to jak možnost tak i i styčných k pronikání spárách. do případných trhlin, a to jak v ložných, zadržovat usnadněnou voda možnost (a prach), k k která pronikání tak má do do v ložných, tak i styčných (svislých) spárách. tak i styčných spárách. usnadněnou případných trhlin, možnost a a to to jak jak k v pronikání v ložných, do tak případných i i styčných (svislých) trhlin, a to spárách. jak v ložných, tak Správně připravená spárovací malta po uchopení do dlaně zůstává po jejím zmáčknutí ve tvaru kuličky a dlaň je i styčných (svislých) spárách. čistá. Spárovací maltu vtláčejte do spár pomocí ocelové spárovačky. Po jejím vtlačení do celého prostoru spáry uhlaďte lícní stranu Správně do připravená požadovaného spárovací tvaru pomocí malta po po vhodného uchopení do spárovacího do dlaně zůstává po prostředku. po jejím Pracovní zmáčknutí ve nástroj ve tvaru kterým kuličky a budete a dlaň je spárovat, je čistá. Správně Spárovací nenamáčejte připravená maltu v průběhu spárovací vtláčejte do práce do malta spár do po vody pomocí uchopení!!! Finální ocelové do dlaně očištění spárovačky. zůstává Po plochy po Po proveďte jejím jejím zmáčknutí vtlačení do lehkým do ometením ve celého tvaru kuličky prostoru smetáčkem a spáry dlaň je po uhlaďte čistá. zavadnutí Spárovací lícní spárovací stranu maltu do do hmoty. požadovaného vtláčejte Úplné vytvrdnutí spár tvaru pomocí spárovací pomocí ocelové vhodného malty spárovačky. nastane spárovacího po Po cca jejím 10 prostředku. dnech. vtlačení Po do Pracovní tuto celého dobu prostoru nástroj je opět nutné kterým spáry uhlaďte chránit budete zdivo spárovat, lícní před stranu vlivem nenamáčejte do požadovaného v klimatických v průběhu podmínek. tvaru práce pomocí do do vody vhodného!!!!!! Finální spárovacího očištění plochy prostředku. proveďte Pracovní lehkým ometením nástroj kterým pomocí budete smetáčku Pro stojní spárovat, po po spárování zavadnutí nenamáčejte aplikátorem spárovací v průběhu hmoty. je určena Úplné práce spárovací do vytvrdnutí vody!!! malta spárovací Finální FM-X, očištění malty kterou plochy nastane po proveďte po rozmíchání po cca 10 lehkým 10 se dnech. záměsovou ometením Po Po tuto pomocí vodou dobu je je smetáčku nanášejte opět nutné po do chránit spár zavadnutí speciálním zdivo spárovací před aplikátorem. vlivem hmoty. klimatických Úplné Spotřeba vytvrdnutí podmínek. FM-X spárovací je 4,5-,5 malty kg/m 2 nastane. po cca 10 dnech. Po tuto dobu je opět Při nutné použití chránit spárovací zdivo hmoty před vlivem RSS pro klimatických celoplošné podmínek. spárování pásků s glazovaným (hladkým) povrchem se postupuje Při následujícím Při použití způsobem: spárovací hmoty RSS pro celoplošné spárování pásků s s glazovaným (hladkým) povrchem se se postupuje následujícím Spárování Při použití lze způsobem: spárovací provádět hmoty nejdříve RSS jeden pro celoplošné týden po dokončení spárování lepení pásků s obkladů, glazovaným po důkladném (hladkým) povrchem proschnutí se podkladu. postupuje následujícím Spárovací Spárování hmota způsobem: lze je lze určena provádět pro nejdříve šířku spáry jeden 4 15 týden po mm. po Před dokončení aplikací lepení musí obkladů, po být spáry po rovnoměrně důkladném hluboké proschnutí a dokonale podkladu. očištěny. Spárovací Spárování Tato hmota spárovací lze je je provádět určena malta pro je nejdříve šířku určena spáry jeden pouze 4 15 týden na porézně mm. Před dokončení uzavřené aplikací lepení musí být obklady, být obkladů, spáry proto rovnoměrně v po případě důkladném pochybností hluboké proschnutí a a dokonale o typu podkladu. obkladu očištěny. Spárovací doporučujeme Tato spárovací hmota malta provést je určena je je určena malou pro pouze šířku na zkušební spáry na porézně plochu uzavřené mm. Spárovací Před obklady, aplikací plochy proto musí v před být v případě nánosem spáry rovnoměrně pochybností o spárovací hluboké o typu malty obkladu a navlhčete dokonale doporučujeme pomocí očištěny. Tato rozstřikovače provést spárovací malou malta tak, zkušební aby je určena ve plochu. spárách pouze Spárovací nezůstaly na porézně plochy louže uzavřené před vody. nánosem obklady, Spárovací spárovací proto hmotu v případě malty nanášejte pochybností navlhčete gumovou pomocí o typu stěrkou rozstřikovače obkladu v doporučujeme ve diagonálním tak, aby ve provést směru spárách rovnoměrně malou nezůstaly zkušební louže na plochu. vody. Spárovací Po lehkém plochy hmotu zavadnutí před nanášejte nánosem materiálu gumovou spárovací RSS stěrkou očistěte malty v v diagonálním navlhčete plochu pomocí směru vlhké rozstřikovače rovnoměrně houby. Houbu tak, na na aby plochu. při ve Po spárách čištění Po lehkém plochy nezůstaly zavadnutí důkladně louže materiálu vymyjte, vody. Spárovací RSS aby nedocházelo očistěte hmotu plochu nanášejte ke pomocí zpětnému gumovou vlhké zanášení houby. stěrkou šlemu Houbu v diagonálním při na při čištěnou čištění směru plochy plochu. rovnoměrně důkladně Konečné vymyjte, na očištění plochu. aby Po proveďte nedocházelo lehkém suchým zavadnutí ke ke zpětnému absorbujícím materiálu zanášení RSS hadrem. očistěte šlemu na na plochu čištěnou pomocí plochu. vlhké Konečné houby. očištění Houbu proveďte při čištění suchým plochy absorbujícím důkladně vymyjte, hadrem. aby nedocházelo Spotřeba Spotřeba ke je je dle zpětnému je dle dle formátu formátu zanášení obkladových obkladových šlemu prvků na prvků čištěnou a a hloubky hloubky plochu. spáry spáry Konečné cca cca 3,9, 3,9, očištění kg/m². kg/m². proveďte suchým absorbujícím hadrem. Před Spotřeba spárováním je dle doporučujeme formátu obkladových provedení prvků zkušební a hloubky plochy, spáry cca pro 3,9, ověření způsobu kg/m². provádění a konečného vzhledu. po a na Pokud Pokud po celkovém po celkovém dokončení dokončení a vytvrzení a vytvrzení spár zůstanou spár zůstanou na plochách na plochách obkladů obkladů zbytky povlaků zbytky povlaků vápenného, vápenného, nebo cementového nebo Pokud cementového po původu, celkovém původu, vyžádejte dokončení vyžádejte si technickou a si si vytvrzení technickou konzultaci spár konzultaci zůstanou s s technickým s na technickým plochách oddělením oddělením obkladů výrobce. zbytky výrobce. Při mechanickém povlaků Při Při mechanickém vápenného, nebo nebo chemickém nebo cementového chemickém čištění čištění vlastními původu, vlastními prostředky vyžádejte prostředky si může technickou dojít může k dojít poškození konzultaci k k poškození povrchu. s technickým povrchu. oddělením výrobce. Při mechanickém nebo chemickém čištění vlastními prostředky může dojít k poškození povrchu.

13 . ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ Dilatace:. ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ Životnost konstrukcí významně ovlivňuje správné umístění dilatačních spár a jejich správné technické provedení. V každé konstrukci dochází vlivem změny teplot a vlhkosti k posunu, a to jak v horizontálním, tak i vertikálním směru. Vzdálenost Dilatace: mezi jednotlivými dilatačními spárami a jejich tloušťka vychází z konstrukčního návrhu (projektu stavby), délky a výšky objektu a ostatních požadavků z hlediska omezení stavby, např. členění požárních úseků objektu atd. Navíc je potřeba Životnost zohlednit konstrukcí dilatační významně charakteristiky ovlivňuje různých správné materiálů, umístění zabudovaných dilatačních spár ve stavbě. a jejich Umístění správné technické dilatačních provedení. spár je nutné V každé řešit konstrukci s předstihem, dochází nejlépe vlivem v době změny zpracování teplot a projektu vlhkosti v k návaznosti posunu, a to na jak řešení v horizontálním, statiky objektu, tak aby i vertikálním později směru. nedošlo k Vzdálenost problémům mezi s technickým jednotlivými řešením dilatačními nebo s spárami výsledným a jejich estetickým tloušťka dojmem. vychází z konstrukčního návrhu (projektu stavby), Přesné délky umístění a výšky dilatačních objektu a ostatních spár určuje požadavků statik, popř. z hlediska projektant. omezení stavby, např. členění požárních úseků objektu atd. Navíc je potřeba zohlednit dilatační charakteristiky různých materiálů, zabudovaných ve stavbě. Umístění dilatačních spár je nutné řešit s předstihem, nejlépe v době zpracování projektu v návaznosti na řešení statiky objektu, aby později nedošlo k problémům s technickým řešením nebo s výsledným estetickým dojmem. Základní Přesné umístění umístění dilatačních spár spár: určuje statik, popř. projektant. 1. Na všechny spáry, kde je provedena dilatace v nosném i nenosném zdivu obvodového pláště objektu. Základní umístění dilatačních spár: 2. Pokud je ucelená plocha (bez technologických otvorů) větší než m² je nutná dilatační spára, která musí být provedena proříznutím až k izolantu. 1. Na všechny spáry, kde je provedena dilatace již v nosném i nenosném zdivu (konstrukci) obvodového pláště objektu. 2. Pokud je ucelená hrana plochy (bez technologických otvorů) větší než m je doporučeno provedení spáry, 3. Na místa, kde podkladní konstrukce vyžaduje možnost volného posunu. která musí být provedena proříznutím až k izolantu. 3. Na místa, kde podkladní konstrukce vyžaduje možnost volného posunu. 4. Dle doporučení výrobce cihlových pásků s ohledem na objemové změny spojené s nasákavostí 4. Dle doporučení výrobce cihlových pásků s ohledem na objemové změny spojené s nasákavostí a tepelnou roztažností konkrétního materiálu. a tepelnou roztažností konkrétního materiálu. Obrázek Obrázek č. 16: č. 16: Pohled budovy Pohled - budovy doporučené - doporučené dilatace dilatace C B A I I II Část budovy Část I: budovy Rozložení I: Rozložení menších oken menších na ploše: oken na není ploše: třeba není dilatační třeba spáry dilatační realizovat. spáry realizovat. II tepelně izolační systémy Část budovy Část II: budovy Rozložení II: Rozložení velkých oken velkých na ploše oken s na cihlovým ploše s páskem: cihlovým struktura páskem: struktura dilatačních dilatačních spár se doporučuje. spár se doporučuje. Na rozích Na budovy rozích (C) budovy může být (C) provedena může být provedena varianta A varianta nebo B A podle nebo obrázků B podle níže. obrázků níže. 13 a A4_cihlove pasky.indd :20:31

14 1. Zdivo 2. Lepicí malta quick-mix RKS 3. Tepelný izolant 4. Vrstva malty quick-mix RKS s výztužnou armovací tkaninou Obrázek č. č a: a: 5. Kotvící hmoždinka Provedení 6. Cihlové pásky dilatace AA. Výplň dilatační spáry ve zdivu Zdivo tepelným Zdivo izolantem Lepicí Těsnicí Lepicí malta oddělovací malta quick-mix provazec RKS RKS Utěsnění Tepelný Tepelný izolant spáry izolant trvale pružným tmelem Výplň Vrstva Vrstva dilatační malty malty quick-mix spáry v RKS tepelném RKS s s výztužnou izolantu 11. Dilatační armovací pro tkaninou tkaninou l Kotvící Kotvící hmoždinka Cihlové Cihlové pásky pásky.. Výplň Výplň dilatační dilatační spáry spáry ve ve zdivu zdivu tepelným izolantem Těsnicí Těsnicí oddělovací provazec provazec Utěsnění Utěsnění spáry spáry trvale trvale pružným pružným tmelem tmelem Výplň Výplň dilatační dilatační spáry spáry v v tepelném izolantu izolantu Dilatační Dilatační pro profil l tepelně izolační tepelně systémy izolační systémy Obrázek č. 16 b: Provedení Obrázek č. dilatace 16 b: B Provedení dilatace B 1. Zdivo Lepicí Zdivomalta quick-mix RKS Tepelný Lepicí izolantquick-mix RKS Vrstva Tepelný malty izolant quick-mix RKS s výztužnou 4. armovací Vrstva malty tkaninou quick-mix RKS s výztužnou Obrázek č. 16 b: 5. Kotvící armovací hmoždinka tkaninou Provedení Cihlové Kotvící pásky hmoždinka dilatace B. 6. Výplň Cihlové dilatační páskyspáry v tepelném izolantu Zdivo Dilatační Výplň dilatační pro l spáry v tepelném izolantu Lepicí Dilatační malta profil quick-mix RKS 3. Tepelný izolant 4. Vrstva malty quick-mix RKS s výztužnou armovací tkaninou 5. Kotvící hmoždinka 6. Cihlové pásky. Výplň dilatační spáry v tepelném izolantu 8. Dilatační pro l ura A4_cihlove pasky.indd :20:

15 Obrázek č. 1: Řez v místě stavebního otvoru 1. Zdivo 2. Lepicí malta quick-mix RKS 3. Tepelný Obrázek izolantč. 1: 4. Vrstva Řez malty v místě quick-mix stavebního RKS s výztužnou otvoru Obrázek armovací č. tkaninou 1: Řez 5. Cihlové v 1. místě pásky Zdivo stavebního otvoru 6. Výplň 2. stavebního Lepicí malta otvoru quick-mix (okno) RKS 1.. Parapet Zdivo3. Tepelný izolant 2. Lepicí 4. malta Vrstva quick-mix malty quick-mix RKS RKS s výztužnou 3. Tepelný izolant armovací tkaninou 4. Vrstva 5. malty Cihlové quick-mix pásky RKS s výztužnou armovací 6. Výplň tkaninou stavebního otvoru (okno) 5. Cihlové. pásky Parapet 6. Výplň stavebního otvoru (okno). Parapet Obrázek č. 18: Řez v provedení soklu, varianta 1 Obrázek č. 18: Řez v 1. provedení Zdivo soklu, varianta 1 2. Lepicí malta quick-mix RKS 1. Zdivo3. Tepelný izolant 2. Lepicí 4. malta Vrstva quick-mix malty quick-mix RKS RKS s výztužnou 3. Tepelný izolant armovací tkaninou 4. Vrstva 5. malty Kotvící quick-mix hmoždinka RKS s výztužnou Obrázek armovací 6. č. Cihlové tkaninou 18: pásky Řez 5. Kotvící. v provedení hmoždinka Pružná výplň spáry soklu, varianta 1 6. Cihlové 8. pásky Zakládací profil 1.. Pružná 9. Zdivo výplň Soklová spáry izolační deska opatřená hydroizolační Lepicí Zakládací vrstvou malta pro quick-mix l a povrchovou úpravou RKS Soklová Tepelný izolant izolační deska opatřená hydroizolační 4. Vrstva vrstvou malty a povrchovou quick-mix úpravou RKS s výztužnou armovací tkaninou 5. Kotvící hmoždinka 6. Cihlové pásky. Pružná výplň spáry 8. Zakládací pro l 9. Soklová izolační deska opatřená hydroizolační vrstvou a povrchovou úpravou tepelně izolační tepelně systémy izolační systémy 15 ozura A4_cihlove pasky.indd :20:33

16 Obrázek č. 19: Řez v provedení soklu, varianta 2 1. Zdivo 2. Lepicí malta quick-mix RKS Obrázek Obrázek 3. Tepelný č. 19: č. izolant 19: 4. Vrstva malty quick-mix RKS Řez Řez v provedení soklu, varianta 2 s výztužnou v provedení armovací soklu, tkaninou varianta 2 5. Kotvící hmoždinka 1. Zdivo Zdivo Cihlové pásky nalepené maltou 2. Lepicí 2. Lepicí quick-mix malta malta RKS quick-mix RKS RKS 3. Tepelný 3.. Trvale Tepelný izolant pružná izolant výplň spáry 4. Vrstva 4. (možné Vrstva malty malty použití quick-mix dilatačního RKS RKS pro lu) s 8. Soklová s výztužnou izolační armovací deska tkaninou opatřená 5. Kotvící 5. hydroizolační Kotvící hmoždinka vrstvou a povrchovou 6. Cihlové 6. úpravou Cihlové pásky pásky nalepené maltou maltou 9. Terén quick-mix RKS RKS. Trvale. Trvale pružná pružná výplň výplň spáry spáry (možné použití použití dilatačního profilu) pro lu) Soklová izolační izolační deska deska opatřená hydroizolační vrstvou vrstvou a a povrchovou úpravou 9. Terén 9. Terén tepelně izolační tepelně systémy izolační systémy 16 Obrázek č. 20: Obrázek č. 20: Řez v provedení soklu, varianta 3 Řez v provedení soklu, varianta 3 1. Zdivo 1. Zdivo 2. Lepicí 2. Lepicí malta malta quick-mix quick-mix RKS RKS 3. Tepelný izolant 4. Vrstva Obrázek 3. Tepelný malty č. izolant quick-mix 20: 4. Vrstva malty quick-mix RKS RKS s výztužnou s výztužnou armovací Řez armovací v provedení tkaninou tkaninou s soklu, povrchovou s povrchovou varianta 3 úpravou úpravou pastovitou pastovitou omítkou omítkou 5. Kotvící Zdivo Kotvící hmoždinka hmoždinka 6. Zakládací Lepicí Zakládací malta profil pro quick-mix l RKS. Trvale. 3. Trvale Tepelný pružná pružná izolant výplň výplň spáry spáry 8. Soklová Soklová Vrstva izolační malty izolační quick-mix deska deska opatřená RKS opatřená s výztužnou povrchovou povrchovou armovací úpravou tkaninou úpravou z s cihlových z povrchovou cihlových pásků pásků 9. Terén 9. Terén úpravou pastovitou omítkou 10. Hydroizolační Kotvící Hydroizolační hmoždinka vrstva vrstva 6. Zakládací pro l. Trvale pružná výplň spáry 8. Soklová izolační deska opatřená povrchovou úpravou z cihlových pásků 9. Terén 10. Hydroizolační vrstva brozura A4_cihlove pasky.indd :20:34 16

17 Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na na životnost, funkčnost a estetiku zateplovacího systému a jeho povrchovou úpravu, je je zásadním předpokladem dodržovat základní pravidla montáže, technologické lhůty a ochranu díla díla při při realizaci. 8. ZÁVADY Během celého průběhu montáže je je bezpodmínečně nutné dodržet všechna doporučení výrobců jednotlivých 8. komponentů ZÁVADY celého systému. Montáž tohoto systému má má svá svá pravidla a speci ka, ka, která jsou pro pro bezporuchovou funkčnost systému nezbytná. Proto montáž musí provádět rma, která tyto tyto systémy provádí a má má s nimi zkušenosti, nebo je Vzhledem je zaškolena k požadavkům, výrobcem systému. které jsou V této této kladeny kapitole na je je životnost, souhrn funkčnost důležitých a pravidel, estetiku jejichž zateplovacího podcenění systému je je nejčastější a jeho povrchovou Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na životnost, funkčnost a estetiku zateplovacího systému a jeho příčinou poruch. úpravu, je zásadním předpokladem dodržovat základní pravidla montáže, technologické lhůty a ochranu povrchovou díla při realizaci. úpravu, je zásadním předpokladem dodržovat základní pravidla montáže, technologické lhůty a ochranu díla při realizaci. Pro Během Pro použití celého záměsové průběhu vody montáže je je nutné je použití bezpodmínečně vody z ověřeného nutné dodržet všechna doporučení výrobců jednotlivých komponentů zdroje Během (nejlépe celého pitná průběhu systému. voda přímo montáže Montáž z vodovodního je tohoto bezpodmínečně systému řadu). má Při Při nutné svá použití pravidla dodržet a všechna speci ka, doporučení která jsou výrobců pro bezporuchovou jednotlivých komponentů funkčnost záměsové systému vody celého z různých systému. nezbytná. nádrží Montáž Proto umístěných tohoto montáž systému musí na na stavbě, provádět má svá ve ve pravidla kterých rma, která a specifi tyto ka, systémy která jsou provádí bezporuchovou a má s nimi zkušenosti, funkčnost systému si nebo si kdokoliv je nezbytná. zaškolena mohl omýt Proto výrobcem dlouho montáž systému. před musí námi provádět V nářadí této fi kapitole rma, od od vápna, která je tyto souhrn cementu systémy důležitých provádí pravidel, a má s nimi jejichž zkušenosti, podcenění nebo je nejčastější zaškolena výrobcem příčinou či jiné jiné poruch. systému. látky, získáme V této kapitole prakticky je souhrn stoprocentní důležitých pravidel, jistotu jejichž tvorby podcenění je nejčastější příčinou poruch. neznámých výkvětů na na hotovém obkladu. Pro Pro použití použití záměsové záměsové vody vody je nutné je nutné použití použití vody z vody ověřeného z ověřeného zdroje (nejlépe zdroje Při Při (nejlépe pitná nedodržení voda pitná přímo voda zcela z vodovodního přímo zásadního z vodovodního řadu). požadavku Při použití řadu). na na Při záměsové vyloučení použití vody záměsové přítomnosti z různých vody vápna, nádrží z různých cementu, umístěných nádrží sádry umístěných na a stavbě, dalších ve na podobných kterých stavbě, si ve typů kdokoliv kterých pojiv mohl ve si ve kdokoliv všech omýt fázích dlouho mohl provádění, omýt před dlouho námi nelze nářadí před později námi od vápna, následky nářadí cementu od takového vápna, či jiné cementu postupu látky, získáme či odstranit jiné prakticky látky, často jinak, získáme stoprocentní než než vybouráním prakticky jistotu tvorby (obr.: stoprocentní neznámých 21, 21, 22). jistotu výkvětů tvorby na hotovém neznámých obkladu. výkvětů na hotovém obkladu. Obrázek č. č. 21 Při nedodržení zcela zásadního požadavku na vyloučení přítomnosti vápna, Při cementu, nedodržení sádry a zcela dalších zásadního podobných požadavku typů pojiv ve na všech vyloučení Zásadně fázích není povoleno přidávat do do maltových směsí mimo provádění, přítomnosti nelze vápna, později cementu, následky sádry takového a dalších postupu podobných odstranit pitné typů vody často pojiv žádné další látky (s (s důrazem na na přísady pro pro práci jinak, ve všech než fázích vybouráním provádění, (obr.: nelze 21, 22). později následky takového za za nízkých postupu teplot z důvodu změny barevnosti, pevnosti, odstranit často jinak, než vybouráním (obr.: 21, 22). Obrázek možnosti č. 21 pozdější tvorby výkvětů a případného ovlivnění jiných vlastností). Zásadně Při Při kombinaci není povoleno typů podkladů, přidávat do na na maltových které se se směsí Obrázek obkladové mimo č. pásky pitné 21 vody lepí, žádné (např. další jádrová látky omítka, (s důrazem beton na atd.) přísady je je vždy pro práci nutné za předem nízkých teplot eliminovat z Zásadně důvodu možnost změny není prostupu povoleno barevnosti, výkvětů přidávat pevnosti, z do podkladu. možnosti maltových pozdější směsí tvorby mimo výkvětů pitné Při vody Při a případného zpracovávání žádné další ovlivnění látky spárovacích jiných (s důrazem vlastností). hmot na doporučujeme přísady pro práci před za přidáním nízkých Při kombinaci záměsové teplot typů z důvodu podkladů, vody změny dokonale barevnosti, které promíchat se obkladové pevnosti, suchou pásky možnosti směs lepí, (např. pozdější z celého jádrová tvorby balení omítka, pro výkvětů pro eliminaci beton a atd.) případného je vždy ovlivnění nutné setřesení jiných předem při vlastností). při eliminovat dopravě. možnost Při Při spárování Při prostupu kombinaci jednotlivých výkvětů typů z podkladů, podkladu. částí (úseků) na které je je se nutné obkladové dodržovat pásky lepí, stejné Při (např. zpracovávání podmínky jádrová při při spárovacích omítka, konečné beton úpravě hmot atd.) doporučujeme povrchu je vždy spár nutné před s ohledem přidáním předem na na eliminovat možnost prostupu výkvětů z podkladu. záměsové klimatické vody podmínky dokonale hlavně promíchat dbát na na suchou stejnou směs úroveň z celého zavadnutí balení Při zpracovávání spárovacích hmot doporučujeme před pro spárovací eliminaci hmoty. případného Při Při zpracování setřesení spárovací při dopravě. hmoty v Při jednotlivých spárování přidáním záměsové vody dokonale promíchat suchou směs jednotlivých částí (úseků) díla je nutné dodržovat stejné podmínky je Obrázek č. 22 částech stavebního díla v různých úrovních zavadnutí je vzhledem při z celého balení pro eliminaci případného setřesení při dopravě. konečné k technologickým úpravě povrchu vlastnostem spár s spárovacích ohledem na hmot klimatické možné dosáhnout podmínky Při spárování jednotlivých částí (úseků) nutné dodržovat hlavně odlišné dbát světlosti na stejnou (tmavosti) úroveň odstínu zavadnutí po po konečném spárovací hmoty. vyschnutí Při zpracování spárovací spárovací hmoty. (obr.: hmoty 23). v jednotlivých Důležité je je částech dodržení stavebního rozměrů stejné podmínky při konečné úpravě povrchu spár s ohledem na díla spár, v zejména různých úrovních jejich min. zavadnutí šířky a hloubky je vzhledem a to to k z technologickým důvodu eliminace vlastnostem tepelné roztažnosti spárovacích obkladových hmot možné prvků. dosáhnout odlišné klimatické podmínky hlavně dbát na stejnou úroveň zavadnutí světlosti (tmavosti) odstínu po konečném vyschnutí spárovací hmoty. (obr.: 23). Důležité je dodržení rozměrů spár, zejména spárovací hmoty. Při zpracování spárovací hmoty v jednotlivých jejich min. Častou šířky příčinou a hloubky poruch a to z důvodu je je podceňování eliminace tepelné vlivu klimatických roztažnosti obkladových prvků. Obrázek podmínek. č. Zcela 22 zásadní je je nezpracovávat materiály částech systému stavebního díla v různých úrovních zavadnutí je vzhledem za za Častou nevhodného příčinou počasí. poruch Rozmezí je podceňování teplot vlivu je je doporučeno klimatických k technologickým mezi podmínek ºC ºC vlastnostem spárovacích hmot možné dosáhnout Zcela až odlišné až +30 C. zásadní světlosti Při Při je (tmavosti) nezpracovávat nižších teplotách odstínu materiály po neprobíhají konečném systému chemické vyschnutí za nevhodného spárovací reakce hmoty. (obr.: 23). Důležité je dodržení rozměrů počasí. spár, potřebným zejména Rozmezí způsobem, jejich teplot min. je doporučeno voda šířky obsažená a hloubky mezi v a +5 maltě to ºC z důvodu až vlivem +30 C. eliminace mrazu Při nižších mění tepelné roztažnosti obkladových prvků. teplotách objem a poškozuje neprobíhají strukturu chemické ještě reakce nezatvrdlého potřebným materiálu způsobem, a systém voda obsažená následně Častou v nevykazuje maltě příčinou vlivem potřebné poruch mrazu vlastnosti. je mění podceňování objem V případě, a poškozuje vlivu že že klimatických po po strukturu mrazivé ještě podmínek. noci nezatvrdlého dochází Zcela postupně materiálu zásadní ke ke zvyšování a je systém nezpracovávat následně teplot nad nad nevykazuje materiály hranici potřebné systému ºC, ºC, není vlastnosti. za možné nevhodného montáž V případě, provádět, počasí. že po Rozmezí mrazivé pokud noci materiál teplot dochází je (voda, doporučeno postupně malta ke a mezi zvyšování obkladový +5 ºC teplot až materiál), +30 C. nad hranici ale ale Při zejména +5 nižších ºC, není podklad teplotách možné mají montáž neprobíhají teploty provádět, dlouho chemické pokud nižší a materiál nedošlo reakce potřebným způsobem, voda obsažená v maltě vlivem mrazu mění (voda, by by ke ke malta slepení a obkladový s požadovanými materiál), parametry. ale zejména Důsledkem podklad mají je je pozdější teploty objem a poškozuje strukturu ještě nezatvrdlého materiálu a systém dlouho odpadávání nižší obkladu, a nedošlo případně by ke tvorba slepení trhlin s požadovanými ve ve spárách. Rovněž parametry. není následně nevykazuje potřebné vlastnosti. V případě, že po mrazivé Důsledkem povoleno zpracovávat je pozdější materiály odpadávání za za větrného obkladu, nebo případně slunečného tvorba počasí, trhlin noci dochází postupně ke zvyšování teplot nad hranici +5 ºC, není Obrázek č. 23 ve kdy kdy spárách. může dojít Rovněž k rychlému není povoleno vysušování zpracovávat zpracovávaného materiály za materiálu, větrného č. možné montáž provádět, pokud materiál (voda, malta a obkladový Obrázek č. 23 nebo či či jiným slunečného poškozením. počasí, kdy může dojít k rychlému vysušování zpracovávaného materiálu, či jiným poškozením. materiál), ale zejména podklad mají teploty dlouho nižší a nedošlo Nejdůležitějším požadavkem je ochrana díla před, v průběhu a po realizaci před proniknutím nadbytečné vlhkosti, by ke slepení požadovanými parametry. Důsledkem je pozdější ta v případě, Pro Pro práci že pronikne s jednotlivými do konstrukce, komponenty způsobí systému později používejte vznik výkvětů. zásadně Do čisté konstrukce nářadí dle dle se doporučení může dostat dodavatele již před nalepením systému. odpadávání obkladu, případně tvorba trhlin ve spárách. Rovněž není pásků, Použití v nerezového průběhu prací, nářadí nebo pro pro i krátce zpracování po dokončení, maltovin kdy je je používáte nezbytné. maltové směsi ještě nemají konečné vlastnosti. Ochrana povoleno zpracovávat materiály za větrného nebo slunečného počasí, je Veškeré nutná nejen nářadí před musí deštěm, splňovat ale požadavky i před mlhou norem a vysokou pro pro bezpečnost vzdušnou práce. vlhkostí, kdy dochází ke kondenzaci velkého množství kdy může dojít k rychlému vysušování zpracovávaného materiálu, vody na Při Při chladném provádění povrchu prací konstrukce. je je vhodné již Tato již provedené voda je následně dílo dílo zakrývat příčinou před řady poruch. vlivem klimatických podmínek Obrázek a znečištěním č. 23 při či při jiným souběžném poškozením. provádění jiných pracovních postupů. Pro práci s jednotlivými komponenty systému používejte zásadně čisté nářadí dle doporučení dodavatele systému. Použití Pro práci s jednotlivými komponenty systému používejte zásadně čisté nářadí dle doporučení dodavatele systému. nerezového Použití nerezového nářadí pro nářadí zpracování pro zpracování maltovin je maltovin nezbytné. je nezbytné. Veškeré Veškeré nářadí nářadí musí musí splňovat splňovat požadavky požadavky norem norem pro pro bezpečnost bezpečnost práce. práce. Při provádění Při provádění prací prací je vhodné je vhodné již provedené již provedené dílo důkladně dílo zakrývat zakrývat před před vlivem vlivem klimatických klimatických podmínek podmínek a znečištěním a znečištěním při souběžném při souběžném provádění provádění jiných jiných pracovních pracovních postupů. postupů. brozura brozura A4_cihlove A4_cihlove pasky.indd pasky.indd :20: 14:

18 9. POŽADAVKY NA KONTROLU A ÚDRŽBU SYSTÉMU Kontrola již hotového kontaktního fasádního zateplovacího systému quick-mix s povrchovou úpravou cihlovým páskem se provádí dle potřeby. Doporučujeme kontrolu provést 1x za rok, po zimním období. Uživatelé a provozovatelé se seznámí při předání díla s problémy spojenými s neodbornými zásahy do zateplovacího systému. Zakazuje se neodborná montáž dodatečných kotvících prvků do zateplovacího systému. Dodatečné montáže se doporučují zadávat odborným a proškoleným dodavatelům tak, aby po jejich montáži nedošlo k zatékání do systému nebo jeho dalšímu poškození. Údržba: Doporučuje se zabezpečení běžné údržby a péče jako u běžného stavebního objektu. Vzhledem k vlastnostem nevyžadují tyto systémy za standardních podmínek užívaní žádnou speciální údržbu.působením povětrnostních vlivů dochází k namáhání vnějšího souvrství a ve výjimečných případech ke zhoršení vzhledu vlivem zašpinění. Nutnost údržby povrchové úpravy je dána lokalitou, členitostí povrchu pásky a typem finální úpravy. Údržba se provádí čistěním za sucha, mokrým čistěním nebo např. nanesením impregnačního nátěru. Mokré čištění se provádí tlakovou vodou. Tlak vody se musí přizpůsobit daným podmínkám na základě provedené zkoušky čištění tak, aby nedošlo k porušení povrchu zateplovacího systému. Snižování tlaku se provádí zvětšením vzdálenosti trysky od čištěného povrchu, nebo regulací čistícího stroje. Zakazuje se používat pro čištění látky s podílem organických rozpouštědel, hydroxidy, kyseliny nebo jiné chemikálie. Čištění se doporučuje provádět v letním období. Není možné ho provádět v období s výskytem venkovních teplot pod bodem mrazu. Základním smyslem pravidelného čištění je vedle estetického účinku především snaha odstranit z povrchu prachový nálet a spad, který může vytvářet záchytný substrát pro biotické škůdce. Případné opravy a čistění fasády je doporučeno konzultovat s výrobcem. 10. ZÁVĚR Tato příručka vychází z nejnovějších poznatků a zkušeností získaných na realizovaných stavbách. Uvedené poznatky jsou zpracovány s ohledem na bezproblémové a bezpečné zapracování materiálů quick-mix do jmenovaných konstrukcí. Další vydání příručky plně nahrazují vydání předchozí. Předchozí vydání tím ztrácejí svou platnost.

19

20

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL

SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL www.quick-mix.cz SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL ZATEPLENÉ FASÁDY Z LÍCOVÉHO ZDIVA... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz Systémy zateplených fasád z lícového zdiva: 1. systém

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Chytré stavební hmoty

Chytré stavební hmoty Chytré stavební hmoty ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY www.quick-mix.cz ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Všeobecné informace Kontaktní zateplovací systémy quick-mix (EPS, EPS Wood a MW) jsou neprovětrávané lepené systémy s doplňkovým

Více

Montážní návod pro POHLEDOVÉ MATERIÁLY DLAŽBY Z KLINKEROVÝCH PRVKŮ, ZDIVA Z LÍCOVÝCH KLINKEROVÝCH CIHEL, OBKLADŮ Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ

Montážní návod pro POHLEDOVÉ MATERIÁLY DLAŽBY Z KLINKEROVÝCH PRVKŮ, ZDIVA Z LÍCOVÝCH KLINKEROVÝCH CIHEL, OBKLADŮ Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ Montážní návod pro POHLEDOVÉ MATERIÁLY DLAŽBY Z KLINKEROVÝCH PRVKŮ, ZDIVA Z LÍCOVÝCH KLINKEROVÝCH CIHEL, OBKLADŮ Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ Kolektiv pracovníků Atelieru DEK Leden 2013 Obsah 1 PROVÁDĚNÍ DLAŽBY

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 Technologický postup - desky PAVATEX - vnější opláštění stěny dřevostavby DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI Technologický postup

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Popis zateplovacího systému

Popis zateplovacího systému Popis zateplovacího systému Současné novodobé trendy ve stavebnictví stále častěji vynášejí do popředí kombinaci starších architektonických stylů s moderními prvky novodobých technologií. Jedním z nich

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI 2 Tabulka 1 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb vlastnost VLASTNOSTI DESEK

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Technologický předpis Montáž zateplovacího systému s obkladovým páskem Viko OBSAH PŘÍRUČKY 1. Všeobecné informace 2. Základní pojmy 3.

Více

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY SPECIÁLNÍ STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY Baumit Bayosan vápenný štuk RK 70 N (Baumit Bayosan KalkFeinputz RK 70 N) Vápenná štuková omítka pro interiér i exteriér,

Více

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG TECHNICKÝ LIST 11.01.14-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL STRONG FIX lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG 1. Popis, použití Používá se ve fasádních tepelně izolačních

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24 TECHNICKÝ LIST 12.02.01-cze STAVEBNÍ LEPIDLA EPS LEPICÍ MALTA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL s izolantem EPS 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX TECHNICKÝ LIST 11.01.13-cze STAVEBNÍ LEPIDLA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL PREMIUM a JUBIZOL

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY tepelně-izolační systémy 009 OBSAH PŘÍRUČKY. Použití zateplovacího systému. Požadavek

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

1. POUŽITÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU... 1. Skladba systému zateplené fasády... 2 2. KOMPONENTY... 2 3. POŽADAVKY NA PODKLAD POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM...

1. POUŽITÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU... 1. Skladba systému zateplené fasády... 2 2. KOMPONENTY... 2 3. POŽADAVKY NA PODKLAD POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM... OBSAH 1. POUŽITÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU... 1 Skladba systému zateplené fasády... 2 2. KOMPONENTY... 2 3. POŽADAVKY NA PODKLAD POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM... 3 4. POPIS PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU... 4 Upevnění

Více

Kontaktní zateplovací systém Klinker Centrum s. r. o.

Kontaktní zateplovací systém Klinker Centrum s. r. o. Kontaktní zateplovací systém Klinker Centrum s. r. o. Zvýhodněná cena Retro Hlavní výhody zateplovacího systému quick-mix s povrchovou úpravou cihlovými pásky: lepší tepelně technické vlastnosti obvodových

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... 3 Požadavky na ochranu zdicích prvků a hrubého zdiva

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015 238 duben 2015 Univerzální bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití V interiéru i exteriéru. Na stěny a podlahy. Barva: bílá Pro všechny

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... Požadavky na maximální vlhkost pórobetonového zdiva...

Více

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové Katalog produktů 2011 2012 Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové profily pro sádrokarton Profily

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014 207 srpen 2014 Vylehčené variabilní flexibilní lepidlo pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro vnitřní a vnější použití. Na stěny a podlahy. Pro všechny typy podkladů: Cementové

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Chytré stavební hmoty

Chytré stavební hmoty Chytré stavební hmoty BALKÓNY A TERASY www.quick-mix.cz Systém balkónu quick-mix Balkóny a terasy se zelení jsou obecně místa, na kterých rádi trávíme své volné chvíle především v době hezkého počasí.

Více

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK Vibrolisované stavební materiály se vyznaèují stejnými vlastnostmi a práce s nimi je vesmìs obdobná. Hlavní pozornost v následujícím popisu je vìnována tvarovkám FACE BLOCK, ale uvedené rady a pokyny platí

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola D Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou Květen 2015 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (DUTÝ PROFIL 25-150) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Pracovní postup zdění

Pracovní postup zdění Pracovní postup zdění Lepení Lepení obvodového a nosného zdiva Základem úspěšného zahájení výstavby je založení rohových tvárnic, např. pomocí nivelačního přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Na

Více

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W 114 srpen 2014 Flexibilní lepidlo pro většinu podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro použití v interiéru a v exteriéru. Na stěny a podlahy. Pro tyto typy podkladů: cementové

Více

Perfektní sanace vnějších soklů!

Perfektní sanace vnějších soklů! Nové použití osvědčeného systému! Perfektní sanace vnějších soklů! www.premix.cz 1 2 3 Snadné provedení, dlouhodobá spolehlivost! Příprava podkladu Tato operace je rozhodující pro vytvoření rovnoměrné,

Více

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Obsah 1 Specifikace desek RIGIPS... 3 1.1 Typy desek...3

Více

MULTI - TALENTOVANÉ VÝROBKY OD KIESEL. Dláždíme cestu k jistému výsledku

MULTI - TALENTOVANÉ VÝROBKY OD KIESEL. Dláždíme cestu k jistému výsledku MULTI - TALENTOVANÉ VÝROBKY OD KIESEL Dláždíme cestu k jistému výsledku Tekutá těsnící fólie Okamul DF jako kontaktní izolace pod keramické obklady vysoce flexibilní, výborná schopnost překlenovat trhliny

Více

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25 TECHNICKÝ LIST 11.01.07-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL LEPIDLO lepidlo ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

TECHNICKÝ LIST. MEM Renovační omítka

TECHNICKÝ LIST. MEM Renovační omítka 1. Vlastnosti je silně zušlechtěná omítka pro renovace vlhkostí ohroženého cihelného zdiva i zdiva z přírodního kamene. Ideální pro vytvoření nových obytných prostor v bytových domech a zemědělských i

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY www.quick-mix.cz BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE

Více

Konstrukce ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ 157 Konstrukce ze sádrokartonu 157 Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S CIHELNÝMI PÁSKY

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S CIHELNÝMI PÁSKY PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S CIHELNÝMI PÁSKY OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití zateplovacího systému 2. Požadavek na podklad pod zateplovací systém 3. Komponenty 4. Popis provádění zateplovacího

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola D Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou Březen 2012 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

HYDROSEAL TM vodou ředitelná stěrková hydroizolace na asfaltové bázi Výhody a příklady použití stěrkové hydroizolace Hydroseal. Úvodem je třeba zdůraznit, že Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou

Více