Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz"

Transkript

1 Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz ANVI TRADE s.r.o. Bečovská 1273/ Praha 10 Tel.: Fax: Http:

2 Dvanáct kroků pro zajištění dobré instalace vinylových čtverců Rikett: 1. U podlahy berte v úvahu následující: Existuje-li původní podlahová krytina, je nutno ji odstranit. Je k odstranění potřeba mechanické nářadí? Co s původní již odstraněnou podlahou? Je potřeba dopravy pro odvoz původních krytin? Jaký přístup je k dispozici? Musí být likvidace materiálu provedena zvláštními metodami? 2. Rozhodněte se, jakou metodu použijete pro odstraňování zbytků starých lepidel či vyrovnávacích hmot, tj. strojní nebo ruční způsob v případě, že prostor není příliš velký. 3. Zkontrolujte zbytkovou vlhkost podkladu pomocí CM přístroje. V případě podkladních vrstev cementových potěrů nesmí naměřená hodnota pomocí CM přístroje překročit 2,0 %. Jestliže je vlhkost vyšší, musí být vyčkáno dostatečného vyschnutí nebo použit vhodný instalační systém. Věnujte v tomto případě náležitou pozornost jednotlivým pokynům výrobce zvoleného izolačního systému. 4. Zkontrolujte pokojovou teplotu a teplotu podkladu, obě teploty musí vyhovovat požadavkům výrobců vyrovnávacích hmot, lepidel a podlahové krytiny Rikett. Vhodná teplota je obvykle +15 až +20 ο C. Pro instalaci samotných podlahových čtverců Rikett nesmí být minimální teplota nižší než +12 ο C a maximální vyšší než +25 ο C. 5. Zkontrolujte všeobecně stav podkladu, trhliny, znečištění, odchylky rovinnosti, pevnost v tahu a tlaku, zvětšení dilatačních spár, spáry vzniklé denním provozem či jinými působícími faktory. 6. Zvažte metodu uvedení podkladu do stavu vhodného k pokládání, nejdříve se zaměřte na trhliny, zjevné nerovnosti apod. Proveďte odpovídající sanaci trhlin pomocí správkových hmot. Potom odstraňte špínu a prach a proveďte potřebné vyrovnání největších nerovností pro vytvoření dostatečně rovného podkladu pro jeho následné vyrovnání. Případné výstupky odstraňte broušením. 7. Rozhodněte, zda je před samotnou aplikací nivelizační vyrovnávací hmoty potřebné aplikovat základovou hmotu a jaký typ. Dodržujte pokyny výrobce. 8. Pro dosažení rovného a hladkého povrchu, odpovídajícího normám a vhodného pro instalaci podlahových čtverců Rikett, použijte kvalitní samonivelační cementovou vyrovnávací hmotu (nikoli tu nejlevnější). V závislosti na velikosti nebo tloušťce se rozhodněte pro způsob nanášení s využitím čerpadel nebo pomocí podlahářské stěrky. Povrch vyhlaďte a ponechte vyschnout. 9. Volte kvalitní disperzní lepidlo určené pro lepení vinylových čtverců. Lepidlo by nemělo být použito po uplynutí doby spotřeby a musí se aplikovat dle pokynů výrobce. Aby ihned po přilepení nedocházelo vlivem další práce, tj. zatížením, čtverců kladečem k jejich pohybu doporučujeme použít kvalitní lepidla s vysokou počáteční adhezí. 10. Než začnete pokládat, mělo by být zváženo následující: Čtverce by měly při pokládce tvořit jednotný vzor v celé ploše, přičemž by se mělo minimalizovat řezání. Čtverce mohou být instalovány ve vzorech šachovnice (každá druhá dlaždice je otočena o 90 ), nebo všechny dlaždice mohou být položeny ve stejném směru. Lze použít i cihlový vzor instalace, kde každá řada dlaždic začíná ze středu sousední dlaždice. Doporučujeme ponechat zákazníka na místě potvrdit, že souhlasí s navrženým vzorem instalace podlahových čtverců Rikett. Je výrazně snazší provést změnu nyní, nežli po nalepení. Na počátku pokládání čtverců Rikett je důležité důkladné rozměření prostoru pro vybrání počátečního bodu instalace. Ten musí být umístěn tak, aby u protilehlých stěn pokud možno zůstaly okrajové dlaždice o stejné velikosti. Čtverce jsou instalovány od tohoto bodu v ose vyznačené stopou po barevné šňůře, směrem od středu ke stěnám v řadách. Vzory je nezbytné rozvrhnout tak, aby se zajistilo, že řady čtverců budou souběžné. Čtverce Rikett, které jsou v krabici položeny lícem k sobě, je potřebné instalovat v šachovnicovém vzoru, tj. s otáčením sousedící dlaždice o 90. Vždy dodržujte směrování čtverců (viz. přerušovaná čára na spodní straně čtverců). Rozhodnete-li se instalaci provádět jiným než doporučeným způsobem, upozorňujeme Vás na riziko vzniku optického dojmu, že čtverce nemají jednotnou barvu. Prověřte, půjdou-li bez problémů otevírat dveře a případně proveďte potřebnou úpravu. Poškození

3 podlahoviny v důsledku dření dveřmi je nevratné. V místech s podlahovým vytápěním by teplota povrchu podlahy neměla přesáhnout +28 C. Podlahové vytápění by mělo být 48 hodin před instalací vypnuto a opět zapnuto až po položení čtverců RIKETT. V případě nového podlahového topení by jste si měli vyžádat protokol o jeho instalaci a zejména ověřit, byla-li provedena jeho topná zkouška s předepsaným náběhem a poklesem teplot. Pokládat by se nemělo začít dřív, než se zváží všechny výše uvedené pokyny. Všeobecné požadavky připravenosti a doporučení ke kladení Podklady Při přebírání podkladů platí všeobecné požadavky na jeho zkoušení. Dle DIN musí být povrch čistý, pevný v tahu a tlaku, hladký a trvale suchý. Proto je nutné překontrolovat rovinnost podkladu, jeho pevnost, poréznost a drsnost, vlhkost podkladu, trhliny v podkladu, dilatační spáry, vizuálně stanovit znečištění, zkontrolovat výškovou polohu povrchu podkladu, zjistit teplotu podkladu, teplotu a vlhkost vzduchu v místnosti a v případě konstrukce s podlahovým vytápěním si vyžádat zkušební protokol o uvedení topení do provozu s průběhem zvyšování teploty a následného ochlazení, zpracovaného prováděcí topenářskou firmou. Další všeobecné požadavky na kvalitu provedení popisuje norma ČSN Podlahy. 1. Rovinnost podkladu se zjišťuje pomocí měřičské latě a geodetického klínku. Pro instalaci krytin ALTRO je požadavek na rovinnost nově provedeného podkladu vykazující max. odchylku 4mm na 2 metry. 2. Pevnost podkladu se stanovuje pomocí vrypové zkoušky spojené se zkouškou pomocí drátěného kartáče. V případě anhydritové mazaniny pro zjištění tvrdé konstrukční povrchové vrstvy slouží zkouška poklepem. V případě dřevěných podlah či deskových podlahových systémů je nutné se při instalaci podkladů držet předpisu výrobce. 3. Trhliny v podkladu je nutné zjistit vizuálně a v případě potřeby je nutné odhadnout opatření, která jsou nutná pro sanaci podkladu. 4. Dilatační konstrukční spáry objektu nesmí být uzavřeny, nýbrž musí být v pokládané ploše podlahy převzaty příslušnými profily. 5. Znečištění povrchu podkladu může být způsobeno například olejem, voskem, laky, zbytky barev, starými stěrkami, zbytky lepidel a pod. V případě pochybností o vlastnostech podkladu doporučujeme provést vlastní zkoušky. 6. Optimální teplota v místnosti, kde probíhá instalace podlahovin RIKETT, musí být ustálená teplota vzduchu v rozmezí min. 17 o C a max. 25 o C, a to alespoň 24 hod. před zahájením montáží, v jejich průběhu a 72 hod. po jejich ukončení. Krytina RIKETT, jakož i lepidla, musí být uskladněna v prostoru se stejnými teplotními podmínkami alespoň 24 hod. před započetím instalace. 7. Vlhkost podkladu se provádí odebráním vzorku podkladu a stanovením zbytkové vlhkosti v podkladu pomocí CM přístroje (někdy také označovaného CCM). Podklad musí být dostatečně vyschlý, u podlahovin RIKETT lze připustit maximálně 2,0% hmotnostního objemu vody u cementových potěrů, měřeno CM přístrojem. Další požadavky uvádí příslušná ČSN Příprava standardních podkladů cementových a anhydritových potěrů Pro správnou přípravu podkladu, která má rozhodující vliv na životnost a estetický vzhled instalované podlahy RIKETT, se používají kvalitní výrobky stavební chemie pro podlahy. Firma ANVI TRADE s.r.o., výhradní zástupce výrobce RIKETT pro Českou republiku, doporučuje užívat kvalitní přípravky stavební chemie BOSTIK. Doporučené materiály BOSTIK pro přípravu standardních podkladů: multifunkční penetrační základový disperzní nátěr Bostik Nibogrund G17 (ředění 1:1 vodou, u silně savých podkladů 1:3), spotřeba nátěru je cca 75 g/m 2, velikost dodávaných balení je 10 kg a 20 kg kanystr. Penetrační nátěr Bostik Nibogrund G 16 se nanáší měkkým válečkem. Tento nátěr po své aplikaci vytváří adhezní můstek pro dokonalé přilnutí vyrovnávací stěrkové hmoty. Pozn.: V případě aplikace na podkladní vrstvu anhydritového potěru je nutné povrch zbavit nesoudržné strusky celoplošným přebroušením a až následně postupovat v popisovaných krocích penetrování a vyrovnávání podkladu. samonivelizační vysoce pevná stěrkovací cementová hmota Bostik Niboplan Best, spotřeba hmoty je cca 1,5 kg/m 2 /mm tloušťky, velikost dodávaného balení je 25kg pytel. Suchá cementová hmota Bostik Niboplan Best se mísí s vodou v doporučovaném poměru a nanáší se pomocí

4 hladké či zubové stěrky. V případě, že rovinnost podkladu splňuje požadavek na max. odchylku 4mm na 2 metry, je průměrná spotřeba vyrovnávací stěrkovací hmoty 4,5 kg/m 2 (tj. průměrná tloušťka vrstvy 3 mm). Tyto vyrovnávací hmoty se aplikují nejen pro dosažení optimální hladkosti a rovinnosti podkladu, ale také pro docílení kvalitní přípravy podkladu, která má rozhodující vliv na životnost, funkci a dlouhodobě dobrý vzhled nové podlahy. multifunkční vysoce hodnotné disperzní lepidlo Bostik Nibofloor S 800, spotřeba adheziva je cca 300 g/m 2, velikost dodávaného balení je 7kg, 14kg a 22kg. Lepidlo se nanáší pomocí zubové stěrky s doporučeným ozubením velikosti A2. Upozornění: Při aplikaci stavební chemie Bostik postupujte dle návodu k použití, obsaženém v technickém listě produktu. Nemáte-li jej k dispozici, kontaktujte společnost ANVI TRADE s.r.o. pro jeho zaslání. V případě jakýchkoliv nejasností se správným užitím produktů BOSTIK a RIKETT neváhejte kontaktovat technicko-poradenský servis ANVI TRADE s.r.o. Ukončení podlahové krytiny u stěn: Krytina RIKETT Quartz je podél stěny seříznuta s vytvořením cca 3-4 mm široké spáry, která je utěsněna polyuretanovým tmelem Bostik 2637 proti pronikání vlhkosti do podkladu. Toto ukončení je následně překryto soklovou lištou life Top S60 výšky 60 mm, resp. life Top S100 výšky 100 mm. Soklová lišta Life Top je instalována pomocí lepidla Bostik Montagekleber N. Úklid a čištění podlahových krytin RIKETT Nové podlahy - Počáteční ošetřování 1. Vinylové čtverce Rikett jsou již z výroby dodávány s naneseným ochranným leštidlem Metalised Emulsion. 2. Před tím, než se podlaha zprovozní, by se měly čtverce pouze zamést, aby se odstranila hrubá špína, potom vytřít vlhkým mopem a ponechat aby uschly před tím, než se na ně nanesou 2 vrstvy leštící emulze s tím, že každá vrstva se musí nechat zcela zaschnout. Velké plochy - Počáteční ošetřování 1. Na velkých plochách, kde trvá pokládka několik dní nebo i týdnů, by se měl dodržet následující postup: Čtverce, které se v předešlých dnech položily, by se měly zamést, aby se odstranila špína, vytřít vlhkým mopem a ponechat uschnout, poté nanést 1 vrstvu ochranné leštící emulze. Tento postup ochrání podlahu, dokud není pokládka kompletně dokončena, teprve pak by se měla podlaha zamést, vytřít mopem horkou vodou, v případě potřeby s přidáním čistícího prostředku (saponátu), potom vytřít čistou vodou a nechat uschnout. Následně nanést 2 vrstvy leštící ochranné emulze s tím, že se každá vrstva nechá samostatně zaschnout. Velké plochy - Rychlé leštění 1. Velké plochy je možné ošetřovat rychlým leštěním pomocí ochranné emulze, protože zpevní původní poliš a zlepší lesk.

5 2. Pro zdokonalení působení leštící emulze je potřebné před její aplikací zamést z podlahy veškeré nečistoty. Pravidelná údržba Denní údržba: 1. Před zahájením jakékoli údržby by se měla podlaha nejdříve zamést. Může se použít buď koště a vysavač, nebo kombinace obou. 2. Denní údržba pro odstranění lehkého znečištění: Čištění jednoduchým mopovacím zařízením: Používá se mopovací zařízení, které se skládá z mopu, ze ždímacího zařízení a 2 nádob na vozíku. Použijte čistící prostředek pro denní údržbu (doporučený dodavatelem leštících emulzí vlivem jeho používání nesmí docházet k odstraňování použitého leštidla) zředěný v příslušném poměru a pomocí vlhkého mopu odstraňte špínu. Pravidelně ždímejte z mopu špinavou vodu do připravené nádoby s nečistotami a nanášejte čistý roztok vody s čistícím prostředkem. Vyvarujte se nanášení zbytečně velkého množství čistícího prostředku, jinak by musel být následně řádně odstraněn. Čištění dvojitým mopovacím zařízením: Méně používaná metoda pro odstranění velkého množství špíny. Používá se dvojité mopovací zařízení, jehož každá jednotka se skládá ze ždímacího zařízení, mopu a 2 nádob na vozíku. Jedna jednotka se používá pro nanesení a odstranění čistícího prostředku a druhá jednotka pro konečné vyčištění čistou vodou. Použijte první mopovací jednotku, zřeďte čistící prostředek pro denní údržbu s vodou a vlhkým mopem odstraňujte špínu. Pravidelně ždímejte z mopu špinavou vodu do nádoby s nečistotami a nanášejte čistý roztok s čistícím přípravkem. Pro dočištění podlahy použijte druhou mopovací jednotku s čistým mopem a čistícím roztokem a postupujte stejně, jak je popsáno výše. 3. Důležité: Vždycky zajistěte, aby byla oddělena čistá voda od špinavé! Mytím špinavou vodou nemůžete dosáhnout dobrého výsledku úklidu. Sprejové leštění: 1. Tato metoda je velice častá pro zlepšení stavu použitých původních leštících emulzí a zdokonalení lesku. Zároveň se zvyšuje protiskluzovost, odolnost proti zanechávání šmouh od gumových podrážek a podpatků. 2. Sprejové leštění dokáže odstranit většinu znečištění, avšak větší skvrny a šmouhy od podpatků by se měly odstraňovat (v závislosti na intenzitě provozu denně, dvakrát týdně, nebo jednou týdně) pomocí leštící emulze zředěnou 1:20 v ručním spreji. Naneste zředěné odpovídající množství leštící emulze na podlahu a čistěte plochu (3-5 m 2 ), roztírejte do sucha. Když dosáhnete uspokojivého výsledku, přesuňte se dále a pokračujte. 3. Pro leštění používejte velmi rychlé čistící zařízení s červeným padem. Červený pad může být použit i pro zařízení s normální rychlostí. Pro dokončení by se z podlahy měla pomocí mopovacího vozíku odstranit zbývající špína v případě, že čistící zařízení není vybaveno vysavačem. 4. Doporučené zředění leštidla pro sprej by mělo být připraveno přesně, protože příliš silná koncentrace bude mít za následek rychlé špinění podlahy a ta se stane částečně lepkavou (s dotazy se obracejte na Vašeho dodavatele). Velmi rychlé leštění: 1. Na velkých plochách ošetřovaných lesklou leštící emulzí způsobí pravidelné používání velmi rychlých čistících zařízení kombinovaných s velmi rychlými čistícími pady jakoby zrcadlový mokrý vzhled. 2. Leštící emulze způsobí rychlé zpevnění a zároveň s tím se docílí odolnosti a protiskluzovosti, odolnosti proti šmouhám od podrážek a podpatků a nečistotě.

6 Sprejové čištění 1. Méně často používaný způsob čištění, sloužící k odstraňování špíny z podlahy a pro odstranění šmouh od podpatků, které nelze odstranit pomocí sprejového leštidla. Sprejové čištění je omezeno pro tyto případy, mělo by se provádět v závislosti na intenzitě provozu každý týden nebo v případě nutnosti, a to pro osvěžení podlah, které se obvykle leští sprejově nebo pomocí velmi rychlého zařízení. Postup aplikace je podobný jako u sprejového leštění s tím rozdílem, že se musí použít tzv. zdrsněný pad, protože se provádí větší čištění, než-li leštění. Použijte velmi rychlé čistící zařízení s velmi rychlým modrým padem a vhodný čistící prostředek pro denní údržbu zředěným v ručním spreji dle pokynů dodavatele. 2. Hnědé nebo modré čistící pady mohou být použity s čistícím zařízením s normální rychlostí vybaveným vysavačem. Jestliže čistící zařízení není vybaveno vysavačem, setřete povrch po skončení čištění mopem, potom se vraťte zpět ke sprejovému leštění nebo k velmi rychlému leštění. Zředění doporučené pro sprejové leštění by mělo být připraveno přesně, nadměrná koncentrace by mohla způsobit částečné odstranění vrstvičky ochranného leštidla. Opakovaná údržba Kompletní obnovení 1. Frekvence této údržby závisí na způsobu udržování, zatížení a využití. Při využití např. ve školství by se mělo provádět při každých prázdninách. V oblastech, ve kterých se údržba provádí pravidelně pomocí sprejového čištění, se nemusí provádět i několik let. 2. Postup je následující: Použijte čistící mop nebo vysavač pro odstranění volné špíny a smetí. Naneste čistící prostředek pro denní použití zředěný s vodou v dodavatelem doporučeném poměru. Udržuje podlahu neustále mokrou a ponechte nanesený prostředek přiměřenou dobu působit, aby se dobře odstranila stará vrstva leštidla a volná špína. Tato doba je cca 7-8 minut, je závislá na druhu leštící emulze. Odstraňte veškeré staré emulze a špínu pomocí čistícího zařízení s tzv. silným černým padem a v nepřístupných místech ručně nylonovým či polypropylenovým kartáčem. V místech nerovností podlahy vykartáčujte v obou směrech. Odstraňte špínu pomocí vysavače vody nebo mopovací jednotky. Čistým mopem a čistou vodou důkladně odstraňte veškeré zbytky čistícího prostředku. Jakékoli zbytky čistícího roztoku ponechané na podlaze budou působit negativně na vrstvu nového leštidla. Odstraňte zbylou vodu a nechte ji uschnout. Jakékoli šmouhy, pokud ještě na podlaze zbyly, vyjdou na povrch a mohou být tedy v této fázi ještě odstraněny. Čistým mopem nebo speciálním aplikačním zařízením naneste 1 vrstvu leštící emulze a nechte zaschnout (cca minut). Když první vrstva zaschne, naneste druhou vrstvu ve stejných tazích jako první. U krajů podlahy nanášejte menší množství. Pro pórovité nebo opotřebované podlahy je potřeba většího množství leštidla. Nepoužité leštidlo nevracejte zpět do obalu. Oživení leštidlem 1. Jedná se pouze o prozatímní údržbu podlah s velkým provozem. Například ve školách by se mohlo provádět v pololetí. Touto metodou se neprovádí naprosté odstranění veškerého starého leštidla, pouze se na čistý povrch nanese nové leštidlo. 2. Použijte čistící mop nebo vysavač, aby se odstranila uvolněná špína nebo smetí. Naneste čistící prostředek pro denní údržbu smíchaný s horkou vodou v poměru doporučeném dodavatelem. Lehce vykartáčujte podlahu zeleným padem, aby se odstranila špína, nikoli vrstva leštidla. Čistícím zařízením přejeďte pouze jednou. Špínu odstraňte vysavačem na vodu nebo mopovací jednotkou. Čistým mopem a čistou vodou odstraňte důkladně všechny zbylé nečistoty a zbytky čistícího prostředku. Odstraňte vodu a nechte uschnout.

7 Naneste jednu nezředěnou vrstvu leštící emulze. Užití čistících prostředků 1. Pro počáteční ošetřování i opakovanou údržbu vinylových čtverců Rikett Quartz je možné používat leštící emulze a čistící prostředky pro denní údržbu od různých výrobců, určených pro vinylové krytiny. 2. Dodržujte návod výrobců těchto prostředků. Podlahovina Rikett se po instalaci ošetří výrobky značky CC Dr. Schutz, a sice CC základní čistící přípravek- R (spotřeba l/100 m2) pro umytí a následně CC PU-ochranná vrstva matná (balení 5,5 l vystačí na plochu 55 m2 při aplikaci ve dvou vrstvách). Cena za uvedené materiály je cca 100,- Kč/m2 (Bližší informace jsou uvedeny na Firma Dema Dekor může zajistit umytí podlahy a její ošetření za cenu cca 165 Kč/m2 včetně materiálu i práce (při ploše nad 150 m2). Pro denní údržbu (vytírání podlahy) se používá CC-PU-čistič (balení 10l, spotřeba cca 25 ml přípravku/m2). Ceny jsou uvedeny bez DPH

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na Čištění a údržba Rozhodli jste se pro kvalitní produkt Made in Germany. S tímto návodem na čištění a údržbu získáváte veškeré důležité informace, které vaší krytině zajistí dlouhou životnost a dobrý vzhled.

Více

IVC GROUP DOPORUČUJE. DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost.

IVC GROUP DOPORUČUJE. DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost. bytové PVC 1 IVC GROUP DOPORUČUJE DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost. POKLÁDKA Všeobecně známá snadnost pokládky je zde umocňována mottem Polož a choď. ÚDRŽBA

Více

Pohodlné Odolné Špičkové provedení Krásné

Pohodlné Odolné Špičkové provedení Krásné Page 1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU PODLAHOVÉ KRYTINY Z TKANÉHO VINYLU Page 2 Pohodlné Odolné Špičkové provedení Krásné OBSAH PŘED INSTALACÍ INSTALACE ROLÍ INSTALACE DLAŽDIC PÉČE A ÚDRŽBA Page 3 Děkujeme,

Více

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Více

g s Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: tl. nášlapné vrstvy: délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m hmotnost: 2,9 kg/m2

g s Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: tl. nášlapné vrstvy: délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m hmotnost: 2,9 kg/m2 Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: tl. nášlapné vrstvy: 2,5 mm 0,7 mm délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m g s 3 hmotnost: 2,9 kg/m2 odolnost vůči bodovému zatížení: < 0,1 mm kolečková židle: ano

Více

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny.

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny. Podklad podlahy a jeho příprava 7.1 Obecně platné podmínky pracoviště pro pokládání parket Dřevo je hygroskopický materiál a proto v závislosti na současné vlhkosti a teplotě vzduchu uvolňuje a nasává

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

C 2 ULTRA SEAL TM Lesklá, ochranná vrstva na vnitřní betony

C 2 ULTRA SEAL TM Lesklá, ochranná vrstva na vnitřní betony POPIS C 2 Ultra Seal je trvanlivá, chemicky odolná, ochranná vrstva, která výrazně zvyšuje odolnost vůči skvrnám u interiérových betonových podlah. C 2 Ultra Seal je ideální pro strojově hlazené, leštěné

Více

katalog 2016 bytové a komerční PVC

katalog 2016 bytové a komerční PVC katalog 2016 bytové a komerční PVC flexibilita komfort odolnost Junior Plus je flexibilní, elastická, heterogenní PVC podlahová krytina o tloušťce 2,2 mm a nášlapné vrstvě 0,5 mm. Díky třídě zátěže 33-42

Více

IVC GROUP DOPORUČUJE. DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost.

IVC GROUP DOPORUČUJE. DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost. bytové PVC 1 IVC GROUP DOPORUČUJE DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost. POKLÁDKA Všeobecně známá snadnost pokládky je zde umocňována mottem Polož a choď. ÚDRŽBA

Více

Prakticky bez smrštění a deformací. Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých potěrů bez smrštění, ve vnitřních a venkovních prostorech

Prakticky bez smrštění a deformací. Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých potěrů bez smrštění, ve vnitřních a venkovních prostorech Technický list výrobku Rychlý cement s velmi malým smrštěním Prakticky bez smrštění a deformací Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých potěrů bez smrštění, ve vnitřních a venkovních prostorech

Více

Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti otěru. Velmi dobré rozlévání materiálu.

Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti otěru. Velmi dobré rozlévání materiálu. Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti

Více

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000001 1180 Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu

Více

Obecné zásady Design Floors Click

Obecné zásady Design Floors Click Obecné zásady Design Floors Click Instalace Instalace designových podlah Design Floors Click je jednoduchá a řídí se stejnými zásadami, které se vztahují na všechny kvalitní pružné podlahy. NÁRODNÍ SMĚRNICE

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

MULTI - TALENTOVANÉ VÝROBKY OD KIESEL. Dláždíme cestu k jistému výsledku

MULTI - TALENTOVANÉ VÝROBKY OD KIESEL. Dláždíme cestu k jistému výsledku MULTI - TALENTOVANÉ VÝROBKY OD KIESEL Dláždíme cestu k jistému výsledku Tekutá těsnící fólie Okamul DF jako kontaktní izolace pod keramické obklady vysoce flexibilní, výborná schopnost překlenovat trhliny

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Číslo výrobku: 2920-23 Pigmentovaná, akrylátová nátěrová hmota ředitelná vodou. Záznam o zkoušce: PA-VI 212.039 Osvědčení o zkoušce: Státní

Více

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. > > PŘÍPRAVA Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. 1 Panely Magnum vinyl vždy

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 03/2011 Identifikační č.: 010803010080000032 Verze č. 03 Sikafloor Level -T2 Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15

Více

FUGAMAGICA ZEROSEI MATERIA

FUGAMAGICA ZEROSEI MATERIA FUGAMAGICA ZEROSEI MATERIA Dekorativní antibakteriální vodoodpudivá spárovací hmota na bázi cementu, určená pro šířku spáry mezi 0 až 6 mm. K dispozici je 40 barev ve 4 kolekcích: dřevo, barvy, beton,

Více

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá PCI-Schwimmbadfuge Epoxidová spárovací hmota pro keramické obklady v trvale mokrém a vlhkém prostředí Výrobní list č.: 164 Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Více

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. Panely Quick-Step Livyn vždy skladujte

Více

ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10, Telefon: 271 096 610, Fax: 241 482 127 Podlahoviny RIKETT Quartz

ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10, Telefon: 271 096 610, Fax: 241 482 127 Podlahoviny RIKETT Quartz Prospekt zátěžových podlahových čtverců RIKETT Quartz ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10, Telefon: 271 096 610, Fax: 241 482 127 ANVI TRADE s.r.o. Společnost ANVI TRADE s.r.o. je obchodním

Více

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD www.stachema.cz Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny řasami a plísněmi PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD Mezi

Více

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000001 2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Construction Popis výrobku je 2komponentní nízkoviskózní epoxidová

Více

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list datum vydání 09/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 01 05 001 0 000003 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2komponentní, nízkoviskózní,

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

VINYLOVÉ PODLAHY V METRÁŽI

VINYLOVÉ PODLAHY V METRÁŽI VINYLOVÉ PODLAHY V METRÁŽI RYCHLÉ DODÁNÍ www.apodlahy.cz PODLAHY A FAMILY JSOU KOMFORTNÍ I PRAKTICKÉ DESIGN A STYL Kolekce vinylových podlahovin výrobců BEAULIEU (Belgie) a TARKETT (Lucembursko) obsahuje

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC Technický list Datum vydání 11/2014 identifikační číslo: 02 08 01 04 040 0 000001 2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 200 V Vodouředitelný epoxy penetrační nátěr & transparentní lak na dřevo a beton CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 200 V dvousložková transparentní nátěrová hmota skládající se ze složky A - vodné disperze

Více

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur-Combiflex SG systém Sikadur-Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny schválený

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Předpis pro kladení. podlahových dílců. Thermofix a Imperio

Předpis pro kladení. podlahových dílců. Thermofix a Imperio Předpis pro kladení podlahových dílců Thermofix a Imperio PN 5411/2003 obsah 1. Všeobecná část 3 1.1 Technické parametry dílců Thermofix 3 1.2 Technické parametry dílců Imperio 3 1.3 Balení Thermofix 3

Více

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz INFORMACE O PRODUKTECH pokládka péče www.feelwood.cz obsah Feel Wood masivní podlahy Masivní podlaha je špičkový produkt mezi dřevěnými podlahami. Masivní podlahy FEEL WOOD jsou vyráběny z masivního kusu

Více

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W 114 srpen 2014 Flexibilní lepidlo pro většinu podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro použití v interiéru a v exteriéru. Na stěny a podlahy. Pro tyto typy podkladů: cementové

Více

Návod ke správné instalaci a údržbě bezpečnostních protiskluzových podlahových krytin ALTRO

Návod ke správné instalaci a údržbě bezpečnostních protiskluzových podlahových krytin ALTRO Návod ke správné instalaci a údržbě bezpečnostních protiskluzových podlahových krytin ALTRO 1 OBSAH Úvod 2 Druhy protiskluzových podlahovin ALTRO a jejich použití 3 Příprava podkladních vrstev podlahy

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015 238 duben 2015 Univerzální bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití V interiéru i exteriéru. Na stěny a podlahy. Barva: bílá Pro všechny

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015 549 duben 2015 Izolační a oddělovací pás pod keramické a mozaikové dlažby jako i povrchy z přírodního kamene Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Na podlahy. Pro třídy zatížení A podlahy

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG. Dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota (k dispozici v 26 barevných odstínech), pro spáry o šířce nad 3 mm. Lze ji použít i jako lepidlo. 14101 ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014 207 srpen 2014 Vylehčené variabilní flexibilní lepidlo pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro vnitřní a vnější použití. Na stěny a podlahy. Pro všechny typy podkladů: Cementové

Více

Arte Twin. Popis výrobku. Arte Twin Basic. Efektní stěrková technologie pro použití v interieru - 1 - Technická informace

Arte Twin. Popis výrobku. Arte Twin Basic. Efektní stěrková technologie pro použití v interieru - 1 - Technická informace Technická informace Arte Twin Efektní stěrková technologie pro použití v interieru Popis výrobku Oblast použití ArteTwin je velmi atraktivní, vícebarevná technologie stěrkování pro přirozeně elegantní

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Technický list Vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur -Combiflex SG systém Sikadur -Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Construction

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Barvy na dřevo a kov 21

Barvy na dřevo a kov 21 Barvy na dřevo a kov 21 Flügger Ochrana dřeva v interiéru Proč natíráme truhlářské výrobky v interiérech? Natřením dveří, zárubní nebo nábytku můžete dosáhnout mnoha nádherných a vzrušujících barevných

Více

powercolor technický list spárovací hmoty a silikony 11/12 222 POWERCOLOR

powercolor technický list spárovací hmoty a silikony 11/12 222 POWERCOLOR powercolor 11/12 222 technický list POWERCOLOR Cementová spárovací hmota nejnovější generace obsahující ionty stříbra pro spáry od 1 do 5 mm šíře. Ionty stříbra zajišťují extrémně účinnou a dlouhodobou

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf Tmely a stěrky 05/2016 Lehce a bez námahy v interiéru Interiérové stěrky a tmely Knauf Příprava podkladu Podklad musí být nosný, pevný, soudržný a suchý. Sádrokartonové desky musí být pevně upevněny na

Více

TECHNICKÝ LIST SUPRALUX FRONTAL

TECHNICKÝ LIST SUPRALUX FRONTAL Vysoká krycí schopnost Ředitelná vodou Mat INFORMACE O PRODUKTU Použití Supralux Frontal je exteriérová, akrylátová, emulzní barva, určená pro dekorativní malby cementových, vápenocementových a betonových

Více

www.floorforever.cz I krása může být praktická Akční ceny Platnost od 1. 5. 2014 Vinylové podlahy

www.floorforever.cz I krása může být praktická Akční ceny Platnost od 1. 5. 2014 Vinylové podlahy I krása může být praktická www.floorforever.cz Akční ceny Platnost od 1. 5. 2014 Vinylové podlahy Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku SLOŽENÍ

Více

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5 Strana 1 ze 5 TECHNICKÝ LIST A44 Zasklívání oken VLASTNOSTI: Neutrální vytvrzovací systém: Alkoxy Vytvrzování při pokojové teplotě Jedno-komponentní tmel Nízko-modulový Aplikační teplota od -20 C do +

Více

MapeWrap C BI AX. Vysokopevnostní dvousměrná tkanina s uhlíkovými vlákny 1003/6.01

MapeWrap C BI AX. Vysokopevnostní dvousměrná tkanina s uhlíkovými vlákny 1003/6.01 Vysokopevnostní dvousměrná tkanina s uhlíkovými vlákny 1003/6.01 OBLASTI POUŽITÍ Tento systém je vhodný pro opravu a zvýšení pevnosti v ohybu a ve smyku u železobetonových prvků poškozených fyzikálněmechanickými

Více

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. Nenechte to dojít tak daleko! Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. Nenechte to dojít tak daleko! Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE Nenechte to dojít tak daleko! Doporučení pro instalaci alternativní izolace dle normy EOTA / ETAG 022. (nová evropská norma popisující technické parametry pro těsnící

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Technický list Vydání 03/11/2010 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 + Sikaflex -11 + Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Construction Popis výrobku Sikaflex -11

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 06/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000021 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

TECHNICKÝ LIST DULUX KITCHEN & BATHROOM SATÉN / MAT

TECHNICKÝ LIST DULUX KITCHEN & BATHROOM SATÉN / MAT Dokonalá kryvost Vysoká omyvatelnost a odolnost vůči otěru Vydatnost až 14 m 2 /litr TECHNICKÝ LIST INFORMACE O PRODUKTU Použití Vlastnosti nátěrového filmu Dulux Kitchen & Bathroom je akrylátová emulzní

Více

Sklo pro sprchové zástěny

Sklo pro sprchové zástěny SGG TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny Pokyny pro zpracování SAINT-GOBAIN GLASS simplicity The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity Pokyny pro zpracování OBSAH 1- Popis 2- Kvalita

Více

AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016. Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba. Katalog produktů. Instalační návody

AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016. Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba. Katalog produktů. Instalační návody AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016 Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba Katalog produktů Instalační návody AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016 AZ FLEX, a.s. - / 6-21.06.2016 AZ FLEX, a.s.... 1

Více

Dvousložková zálivková hmota k uzavírání trhlin a smršťovacích spár v potěrech, bez obsahu rozpouštědel.

Dvousložková zálivková hmota k uzavírání trhlin a smršťovacích spár v potěrech, bez obsahu rozpouštědel. Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty Název Popis Balení Obal Počet balení na paletě NIBOSAN EASY Dvousložková zálivková hmota k uzavírání trhlin a smršťovacích spár v potěrech, bez obsahu 2 300

Více

KOMERČNÍ PROSTORY. Pro Váš maximální požitek z koberců Westex

KOMERČNÍ PROSTORY. Pro Váš maximální požitek z koberců Westex KOMERČNÍ PROSTORY Pro Váš maximální požitek z koberců Westex PŘEDMLUVA Abyste získali maximální životnost Vašeho koberce, rádi bychom Vám doporučili nejlepší způsob údržby našich koberců. Koberce Westex

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu.

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 01 37 0 000001 Sikafloor -230 ESD TopCoat Sikafloor -230 ESD TopCoat 2komponentní elektrostaticky disipativní epoxidový uzavírací nátěr Popis

Více

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy Izolace a separace Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah Obsah Technické

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG 7. Doporučený tlak ve vodovodním rozvodu boxu je 0,2 0,5 Mpa.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG 7. Doporučený tlak ve vodovodním rozvodu boxu je 0,2 0,5 Mpa. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných kalových čerpadel DA DC DT DM - DS OBSAH 1.0 Úvod str. 3 1.1 Záruka str. 3 1.2 Rozměrový náčrtek str. 4 1.3 Skladování a přenášení (přeprava) str.

Více

701/4.96 PLANICRETE. Cementové malty k dokončení povrchů vystavených těžkému abraznímu zatížení (průmyslové podlahy, rampy, kanály apod.

701/4.96 PLANICRETE. Cementové malty k dokončení povrchů vystavených těžkému abraznímu zatížení (průmyslové podlahy, rampy, kanály apod. 701/4.96 PLANICRETE PŘÍSADA DO CEMENTOVÝCH MALT KE ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH A ADHESNÍCH PARAMETRŮ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OBLASTI POUŽITÍ Jako přísada ke zlepšení mechanických a adhesních vlastností cementových

Více

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny ASOFLEX-R2M R2M-Wand Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny Výr. č.: 203210 Vlastnosti: ASOFLEX-R2M-Wand je dvousložková pigmentovaná polyuretanová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. ASOFLEX-R2M-Wand

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm.

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm. Technický list Vydání 06/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 02 01 001 0 000001 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm Construction Popis výrobku

Více

záruční list návod k pokládce a údržbě bytové a komerční PVC

záruční list návod k pokládce a údržbě bytové a komerční PVC záruční list návod k pokládce a údržbě bytové a komerční VC 1 ZÁRUČNÍ LIST č. ze dne 1. Název, vzor, šarže a počet kusů výrobku 2. Záruční doba 3. Datum a číslo dokladu o koupi 4. Datum a podpis osoby

Více

NELA s vysokou vaničkou

NELA s vysokou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU NELA s vysokou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme

Více

Příprava a aplikace řady fólií na zdi Avery Dennison MPI

Příprava a aplikace řady fólií na zdi Avery Dennison MPI Vydáno: 02/2016 Příprava a aplikace řady fólií na zdi Avery Dennison MPI Aplikace fólií na zdi MPI společnosti Avery Dennison musí být provedena nejlepším možným způsobem pro zajištění fungování produktu

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... 3 Požadavky na ochranu zdicích prvků a hrubého zdiva

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Technický list Datum vydání 10/2012 Identifikační č.: Verze č. 01 Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Popis výrobku je 2-komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle tvrdnoucí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Pracovní postup Cemix: Provádění kreativních povrchových úprav

Pracovní postup Cemix: Provádění kreativních povrchových úprav Pracovní postup Cemix: Provádění kreativních povrchových úprav Pracovní postup Cemix: Provádění kreativních povrchových úprav Obsah 1 Fantazie a kreativita... 3 2 Příprava podkladu... 4 3 Kreativní povrchové

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na

Více

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky ISO 9001 - silikonové dvousložkové kaučuky Charakteristika jsou silikonové dvousložkové kaučuky takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během

Více

Pokyny pro údržbu. PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU MILLIKEN Obsah. Typ vlákna. Úvod. Ošetřování. Výběr koberce pro snadnou údržbu

Pokyny pro údržbu. PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU MILLIKEN Obsah. Typ vlákna. Úvod. Ošetřování. Výběr koberce pro snadnou údržbu Výrobce s neutrální uhlíkovou bilancí Pokyny pro údržbu PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU MILLIKEN Obsah Úvod Úvod Výběr koberce pro snadnou údržbu Bariérové rohožky pro preventivní údržbu Zjištění vašich potřeb údržby

Více

PCI Geofug Komfortní spárovací hmota pro všechny druhy keramických obkladů.

PCI Geofug Komfortní spárovací hmota pro všechny druhy keramických obkladů. PCI Geofug Komfortní spárovací hmota pro všechny druhy keramických obkladů. Oblasti použití Pro použití v interiérech. Pro stěny a podlahy. Pro šířky spár od 1 do 6 mm. Pro obklady z jemné kameniny, deskové

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

BARNY 80, BARNY 90 s nízkou vaničkou

BARNY 80, BARNY 90 s nízkou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO BOXU BARNY 80, BARNY 90 s nízkou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme

Více

Flotex. Navrženo pro život

Flotex. Navrženo pro život Flotex Navrženo pro život Flotex instalace krok za krokem Flotex příprava materiálu Pásy stejně jako čtverce by měly být 24 hodin před instalací skladovány při pokojové teplotě. Flotexové pásy byl měly

Více

SANAČNÍ PŘÍPRAVKY SANAČNÍ

SANAČNÍ PŘÍPRAVKY SANAČNÍ KATALOG VÝROBKŮ 49 DRY BETON SUPER Jednosložková sanační omítka pro cihlové zdivo s vysokým obsahem vlhkosti a solí DRY BETON SUPER je přípravek v prášku určený pro okamžité použití. Smíchává se s vodou

Více

NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU. DORADO 1580, DORADO 1590 s nízkou vaničkou

NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU. DORADO 1580, DORADO 1590 s nízkou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU DORADO 1580, DORADO 1590 s nízkou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a

Více