Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Registrace: 1

2 A Základní údaje o škole Název školy: Severočeská střední škola s. r. o. Sídlo školy: Zřizovatel: Statutární zástupci: Jana Šrejbrová Malíč Litoměřice Mgr. Ladislav Šrejbr jednatel společnosti Mgr. Radovan Šrejbr jednatel společnosti Vedení školy: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupkyně ředitele školy činnost Pracovník pro informace: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupkyně ředitele školy Telefon / fax: , www: Založení školy: Zařazení do sítě škol MŠMT: Poslední aktualizace v síti škol: č.j.: MSMT-22846/ Škola sdružuje: Kapacita: Školská rada: 1 střední odborná škola 375 žáků Mgr. Radovan Šrejbr Mgr. Světlana Voborníková Andrea Hašková žákyně třídy 3. PD Registrace: 2

3 B Přehled oborů vzdělání Obory vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou: 69 Osobní a provozní služby H/01 Kadeřník denní studium délka studia 3 roky 64 Podnikání v oborech L/51 Podnikání denní studium L/51 Podnikání dálkové studium délka studia 2 roky délka studia 3 roky 69 Osobní a provozní služby L/01 Kosmetické služby denní studium L/52 Vlasová kosmetika nástavbové denní studium délka studia 4 roky délka studia 2 roky 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní studium délka studia 4 roky 37 Doprava a spoje L/503 Dopravní provoz nástavbové dálkové studium L/51 Logistické a finanční služby nástavbové dálkové studium délka studia 3 roky délka studia 3 roky Registrace: 3

4 Denní studium Kód oboru Obor Délka studia Ukončení vzdělávání Počet žáků k Počet žáků na konci školního Řádně ukončilo VL, MZ roku H/01 Kadeřník 3 roky závěrečná zkouška L/01 Kosmetické služby 4 roky maturitní zkouška M/01 Předškolní 4 roky maturitní zkouška a mimoškolní pedagogika L/51 Podnikání 2 roky maturitní zkouška L/52 Vlasová kosmetika 2 roky maturitní zkouška Kód oboru Obor Délka studia Dálkové studium Ukončení vzdělávání Počet žáků k Počet žáků na konci školního roku Řádně ukončilo VL, MZ L/51 Podnikání 3 roky maturitní zkouška L/503 Dopravní provoz 3 roky maturitní zkouška L/51 Logistické a finanční služby 3 roky maturitní zkouška Registrace: 4

5 C Přehled pracovníků školy Interní pedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vyučované předměty Doba působení Mgr. Ladislav Šrejbr Mgr. Radovan Šrejbr Mgr. Světlana Voborníková Ing. Barbora Kottová ředitel školy, jednatel s. r. o., učitel všeob. vzděl. př. zástupce ředitele školy, jednatel s. r. o., učitel všeob. vzděl. př., správce sítě ICT od ředitel školy zástupce ředitele školy pro pedagogické záležitosti, výchovný poradce, učitel všeob. vzděl. př. školní metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel všeob. vzděl. př. MAT ICT CJL, DEJ, DLV, SVF, RJ MAT, CHE, ICT, EKO, ZPO Mgr. Iva Mádlová učitel všeob. vzděl. př. CJL, DLV, OBN, SVF, ZSV, ZPR Lucie Císařová učitel odborných př. TEC, MAR, VKO, ZDR Mgr. David Hořejš učitel všeob. vzděl. př. TEV, ZSV, ZPR, PSY, OBN, ZBI Ing. Petra Kokšalová učitel všeob. vzděl. př. AJ, CHE, FYZ Ing. Renata Collymore učitel všeob. vzděl. př. AJ, UCT, PAD, ZPO, EPR, MAM Mgr. Richard Neuschl učitel všeob. vzděl. př. NJ, UVY, EVV, ICT, OBN Mgr. Ctirad Bednář učitel všeob. vzděl. př. NJ Mgr. Jana Makovcová učitel všeob. vzděl. př. CJL, HHN, HPV Mgr. Radka Philippová učitel všeob. vzděl. př. PED, PSY, ZDR Tereza Havelková učitel odborných př., TEC, MAR, VV, PSY, učitel odborného výcviku OBN Veronika Blínová učitel odborných př., KOS, MAR, EVV, VV učitel odborného výcviku Iva Králová učitel odborného výcviku Květa Osvaldová učitel odborného výcviku Registrace: 5

6 Externí pedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vyučované předměty Doba působení Bc. Miloslava Hotová učitel odborných předmětů KOS Zbyněk Javorský učitel odborných předmětů SMD, PSMD, DAP, EKO, LOG, FIN, POS Mgr. Bohuslav Farský učitel všeob. vzděl. před. MAT, ICT Tereza Čermáková učitel odborných předmětů HPV Nepedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Doba působení Dagmar Šittmerová hospodářka, úklid Alena Pechová úklid Bc. Zdeněk Hrom školník Interní pedagogičtí pracovníci věk počet ženy bez odborné kvalifikace do do do nad důchodci Celkem Externí pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Registrace: 6

7 D Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ přijato H/ L/ M/ L/ L/51 Kadeřník Denní studium 1. kolo 2. a 3. kolo do Součty Nastoupilo k přihlášeno přijato Kosmetické přihlášeno služby přijato Předškolní a přihlášeno mimoškolní přijato pedagogika 30 Vlasová přihlášeno kosmetika přijato Podnikání přihlášeno přijato Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ přijato L/ L/ L/51 Dálkové studium 1. kolo 2. a 3. kolo do Součty Nastoupilo k Vlasová přihlášeno kosmetika přijato Podnikání přihlášeno přijato Logistické a přihlášeno finanční služby přijato Registrace: 7

8 Přijímací řízení pro školní rok Žáci 9. ročníků základních škol i případní další zájemci o studium oborů na naší škole měli možnost do odevzdat přihlášky ke vzdělávání na naší škole. K jsme evidovali tyto počty uchazečů: Na obor Kadeřník si podalo přihlášku 14 žáků. Na obor Kosmetické služby si podalo přihlášku 6 žáků. Na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika si podalo přihlášku 45 žáků. První kolo přijímacího řízení bylo stanoveno na tyto termíny: Přijímací řízení na obor Kadeřník a Kosmetické služby bylo stanoveno na 22. a Přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo stanoveno na 23. a Přijímací řízení na obory nástavbového studia Podnikání, Vlasová kosmetika a Finanční a logistické služby bylo stanoveno na Přijímací řízení na obor Kadeřník, které spočívalo v ústním pohovoru zjišťujícím zájem uchazeče o zvolený obor a jeho předpoklady pro studium a vykonávání oboru, vedla zástupkyně ředitele Mgr. S. Voborníková a předsedkyně předmětové komise oboru Kadeřník Květa Osvaldová. Přijímací řízení na obor Kosmetické služby, které rovněž spočívalo v ústním pohovoru zjišťujícím zájem uchazeče o zvolený obor a jeho předpoklady pro studium a vykonávání oboru, vedla zástupkyně ředitele Mgr. S. Voborníková a předsedkyně předmětové komise oboru Kosmetické služby Veronika Blínová. Přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika představovala zkouška, jejímž obsahem byla četba úryvku z dětské knihy, sledování správné výslovnosti, přinesení 5 výkresů vlastní výtvarné tvorby, zazpívání písně dle vlastního výběru a vytleskání rytmu dle předtleskávání vyučující hudební výchovy. Dále se hodnotil prospěch v devátém ročníku základní školy. Komise pro přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pracovala v sestavě Mgr. S. Voborníková, Mgr. Radka Philippová a Mgr. Jana Makovcová. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 7 žáků na obor Kadeřník, 25 žáků na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a 5 žákyně na obor Kosmetické služby. Z důvodu nenaplnění kapacity oborů byla následně ředitelem školy vyhlášena další kola přijímacího řízení. Registrace: 8

9 E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 1. pololetí Denní studium Kód oboru Název oboru Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo/ nehodnoceno H/01 Kadeřník / L/01 Kosmetické /8 služby L/502 Vlasová /9 kosmetika L/51 Podnikání / M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika /24 Dálkové studium L/503 Dopravní /0 provoz L/51 Podnikání / L/51 Logistické a finanční služby /1 Dne se na naší škole za účasti všech pedagogů konala klasifikační porada za 1. pololetí školního roku. Porada byla rozdělena na dvě části klasifikační a organizační. Na základě hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí projednaných na této poradě obdrželi žáci naší školy dne výpisy vysvědčení. Registrace: 9

10 2. pololetí Denní studium Kód oboru Název oboru Počet žáků na konci ročníku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo/ nehodnoceno H/01 Kadeřník / L/01 Kosmetické /7 služby L/502 Vlasová /2 kosmetika L/51 Podnikání / M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika /6 Dálkové studium L/503 Dopravní /0 provoz L/51 Podnikání / L/51 Logistické a finanční služby /1 Dne se na naší škole za účasti všech pedagogů konala klasifikační porada za 2. pololetí školního roku. Kromě organizačních záležitostí zde byly projednány i studijní výsledky žáků všech tříd. Na základě hodnocení výsledků vzdělávání žáků obdrželi žáci naší školy dne vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku Registrace: 10

11 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Jaro Denní studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/01 Kosmetické 12/ služby L/51 Podnikání 7/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ 2012 a EP MZ L/004 Kosmetička 1/ L/01 Kosmetické 10/ služby L/502 Vlasová kosmetika 1/ Dálkové studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/503 Dopravní 4/ provoz L/51 Podnikání 3/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ 2011 a EP MZ 2013 Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/502 Vlasová 1/ kosmetika L/503 Dopravní provoz 1/ Studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů na základě 113d zákona č. 561/2004 Sb. Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním M/01 Předškolní a 4/ mimoškolní pedagogika Celkem maturovalo žáků 44/ Registrace: 11

12 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Jaro Přihlašování žáků k maturitním zkouškám v informačním systému Certis pro období MZ Jaro 2014 měla na starosti Mgr. Světlana Voborníková. Do museli žáci odevzdat přihlášku a případně posudek školského poradenského zařízení. Z naší školy bylo k MZ Jaro 2014 přihlášeno celkem 44 žáků v řádných, opravných i náhradních termínech. Praktická maturitní zkouška třídy 4. C oboru Kosmetické služby se na naší škole uskutečnila od 14. do V této třídě bylo 12 žákyň, požadavky pro složení praktických zkoušek splnilo 8 žákyň, praktickou maturitní zkoušku konalo 8 žákyň a všech 8 žákyň praktickou maturitní zkoušku z odborného výcviku úspěšně zvládlo. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky se na naší škole konaly od do Jednalo se o didaktické testy a písemné práce z českého jazyka, z anglického jazyka, z německého jazyka a z ruského jazyka a o didaktické testy z matematiky. Jako školní maturitní komisařka byla na naši školu Cermanem vyslána Ing. Jitka Hvězdová ze Střední školy technické a stavební v Ústí nad Labem. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky konalo celkem 29 žáků. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky se na naší škole uskutečnily ve dnech: až třída 4. C předsedkyně maturitní komise ing. Marie Ševčíková, třída 2. P předseda maturitní komise PaedDr. Miroslav Bělík, třída 3. PD předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů obor Předškolní a mimoškolní pedagogika předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, třída 3. DS předsedkyně maturitní komise ing. Dana Minaříková. Členy maturitních komisí byli všichni třídní učitelé maturitních tříd a vyučující maturitních předmětů. K maturitním zkouškám v jarním termínu ve školním roce se přihlásilo celkem 44 žáků, byť jen k jedné opravné zkoušce nebo ke zkoušce v náhradním termínu. Maturitní zkoušku konalo 31 žáků. Jedna žákyně ukončila studium ke , dvanáct žáků neukončilo úspěšně ročník, nebo bylo omluveno. Maturitní zkoušku úspěšně vykonalo 9 žáků. Z toho: Čtyři žáci, kteří ukončili studium v roce 2013, úspěšně vykonali opravnou zkoušku a získali maturitní vysvědčení. Ze třídy 4. C zkoušku konalo 8 žákyň, maturitní vysvědčení získala 1 žákyně. Ze třídy 2. P zkoušku skládali 4 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 3. PD zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 3. DS zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Z uchazeček o složení maturitní zkoušky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika úspěšně složila zkoušku a maturitní vysvědčení získala jedna uchazečka, ostatní byly omluveny. Všichni žáci, kteří nevykonali maturitní zkoušku úspěšně, měli možnost se přihlásit v červnu k opravným zkouškám nebo ke zkouškám v náhradním termínu, které se konaly v září Registrace: 12

13 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Podzim Denní studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/01 Kosmetické 7/ služby L/51 Podnikání 5/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ L/01 Kosmetické 3/ služby L/502 Vlasová kosmetika 1/ Dálkové studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/503 Dopravní 2/ provoz L/51 Podnikání 2/ Studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů na základě 113d zákona č. 561/2004 Sb. Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním M/01 Předškolní a 3/ mimoškolní pedagogika Celkem maturovalo žáků 23/ Registrace: 13

14 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Podzim Přihlašování žáků k maturitním zkouškám v informačním systému Certis pro období MZ Podzim 2014 měla na starosti Mgr. Světlana Voborníková. Do museli žáci odevzdat přihlášku a případně posudek školského poradenského zařízení. Z naší školy bylo k MZ Podzim 2014 přihlášeno celkem 23 žáků v řádných nebo opravných termínech. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konaly od do Žáci naší školy konali tyto zkoušky v sídle spádové školy Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem. Jednalo se o didaktické testy a písemné práce z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka a matematiky. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky byly na naší škole naplánovány na dny: třída 2. P předseda maturitní komise PaedDr. Miroslav Bělík zkoušky se nekonaly, dvě žákyně neukončily ročník, jedna žákyně byla omluvena, třída 3. PD předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů obor Předškolní a mimoškolní pedagogika předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, třída 4. C předsedkyně maturitní komise ing. Marie Ševčíková. Členy maturitních komisí byli třídní učitelé maturitních tříd a vyučující maturitních předmětů. Maturitní zkoušku konalo ze všech 23 přihlášených žáků pouze 20 žáků, tři žákyně neukončily úspěšně ročník. Ze třídy 4. C zkoušku konalo 6 žáků, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 2. P zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení nezískal žádný žák. Ze třídy 3. PD zkoušku skládali 2 žáci, maturitní vysvědčení nezískal žádný žák. Ze třídy 3. DS zkoušku skládali 2 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Z uchazeček o složení maturitní zkoušky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika úspěšně složily zkoušku a maturitní vysvědčení získaly všechny 3 přihlášené uchazečky. U opravných zkoušek dále uspěli 3 žáci, kteří ukončili vzdělávání ve školním roce Všichni žáci, kteří nevykonali maturitní zkoušku úspěšně, mají možnost se v listopadu 2014 přihlásit k opravným a náhradním zkouškám, které se budou konat v květnu Registrace: 14

15 Závěrečné zkoušky oboru vzdělání s výučním listem Kód oboru H/01 Název Konalo Prospělo Prospělo Neprospělo Nekonalo oboru s vyznamenáním Kadeřník Závěrečné zkoušky oboru vzdělání s výučním listem H/01 Kadeřník Přestože se naše škola v letošním školním roce ještě oficiálně nezapojila do celostátního projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání v Praze, vycházelo zadání závěrečné zkoušky na naší škole v maximální míře z jednotného zadání závěrečné zkoušky vytvořeného NÚV. Ve školním roce bylo ve třídě 3. KA 12 žáků, z toho jedna žákyně nesplnila podmínky pro úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Tato žákyně je povinna konat závěrečnou zkoušku v měsíci září Závěrečné zkoušky konalo 11 žáků. Předsedkyní zkušební komise pro závěrečné zkoušky byla Krajským úřadem Ústeckého kraje jmenovaná paní Veronika Tuhá za Střední školy a Mateřské školy o. p. s. Litoměřice. Dalšími členkami komise byla Mgr. S. Voborníková jako zástupkyně ředitele školy a místopředsedkyně komise, třídní učitelka Mgr. Iva Mádlová, učitelka odborných předmětů Lucie Císařová, učitelky odborného výcviku Květa Osvaldová a Iva Králová, vyučující ekonomiky ing. Barbora Kottová a odborník z praxe Věra Karafandová. Závěrečné zkoušky oboru Kadeřník v jarním termínu se pro školní rok konaly v těchto termínech: Písemné závěrečné zkoušky třídy 3. KA se ve školním roce konaly dne Praktické závěrečné zkoušky třídy 3. KA se konaly ve dnech Ústní závěrečné zkoušky třídy 3. KA se uskutečnily dne U závěrečných zkoušek oboru Kadeřník v jarním termínu prospělo všech 11 žáků, z toho 1 žákyně prospěla s vyznamenáním. Dne obdrželi výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Registrace: 15

16 Závěrečné zkoušky oboru Kadeřník v podzimním termínu se pro školní rok konaly v těchto termínech: Písemná závěrečná zkouška třídy 3. KA se konala dne Praktická závěrečná zkouška třídy 3. KA se konala dne Ústní závěrečná zkouška třídy 3. KB se uskutečnila dne Závěrečnou zkoušku oboru Kadeřník v podzimním termínu konala 1 žákyně, která uspěla. Registrace: 16

17 F Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 12 Počet účastníků akce vícedenní 7 Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné akce 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků na Severočeské střední škole s. r. o. se ve školním roce uskutečňovalo na základě ročního plánu DVPP vypracovaného v souladu se zákonnými normami zástupkyní ředitele školy pro pedagogické záležitosti Mgr. Světlanou Voborníkovou. Zástupce ředitele školy pro ekonomické záležitosti a zároveň jednatel školy Bc. Radovan Šrejbr se zúčastňuje porad a školení určených managementu škol. Dne se společně s ředitelem školy Mgr. Ladislavem Šrejbrem zúčastnili porady pro ředitele soukromých škol pořádané Odborem školství Ústeckého kraje. Následující porady pro management soukromých škol se Bc. Radovan Šrejbr zúčastnil dne opět na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Bc. Radovan Šrejbr studoval ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Metropolitní univerzitě v Praze obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. V červnu 2014 studium úspěšně zakončil a získal magisterský titul. Navíc si úspěšně doplnil potřebnou kvalifikaci jednoletým Studiem pedagogiky v Národním institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková pokračovala ve studiu anglického jazyka na Jazykové škole s právem státní závěrečné zkoušky v Ústí nad Labem, na základě svého zájmu znovu navštěvovala pátý ročník. Na téže jazykové škole opět na základě svého zájmu navštěvovala druhý ročník výuky německého jazyka. Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila jednodenní autobusové exkurze zaměřené na poznávání pamětihodností na Plzeňsku. Exkurzi uspořádala Asociace učitelů dějepisu ASUD. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala vzdělávací program Odpady a obaly. Seminář pořádaný společností EKO-KOM se uskutečnil v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem a byl doplněný exkurzí do sběrného dvora v Krásném Březně. Registrace: 17

18 Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala seminář pro učitele dějepisu a humanitních předmětů Když se řekne klášter. Seminář zaměřený na mnišské řády a život v klášterech organizoval Národní památkový ústav v Praze a uskutečnil se v Klášteře Zlatá Koruna u Českého Krumlova. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala didaktický seminář pro učitele Konstantin a Metoděj jako didaktická inspirace pro 21. století. Seminář pořádala FF UJEP v Ústí nad Labem v budově Muzea města Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro management škol, který organizoval Cermat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Seminář byl zaměřen na přípravu a organizaci maturitní zkoušky v roce Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Semináře k 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad. Seminář se konal ve Valdštejnském sále Senátu Parlamentu ČR a spolupořádal ho Národní institut pro další vzdělávání v Praze. Mgr. Světlana Voborníková se ve dnech zúčastnila 2. stupně mezinárodního semináře pro pedagogické pracovníky nazvaného Holocaust ve vzdělávání. Seminář pořádal Památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a konal se v objektech Památníku Terezín. Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Konzultačního semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka. Seminář byl pořádán Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a konal se v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková dne aktivně vystupovala na oborovém workshopu skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby, který se konal v hotelu Omega v Brně. Na workshopu prezentovala metodickou příručku pro skupinu oborů 69 Osobní a provozní služby obor Kadeřník, Kosmetické služby a Vlasová kosmetika, kterou vytvořila společně s učitelkou odborných předmětů Lucií Císařovou. Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila metodického semináře Víra a společnost ve 20. století na podporu výuky českých dějin v rámci projektu Dotkni se 20. století! Seminář pořádaný Národním muzeem v Praze se za spoluúčasti dalších partnerů konal v Hornickém muzeu v Příbrami. Registrace: 18

19 Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila jednodenní autobusové exkurze zaměřené na poznávání pamětihodností na Jičínsku. Exkurzi uspořádala Asociace učitelů dějepisu ASUD. Dvě učitelky odborného výcviku a odborných předmětů oborů Kadeřník a Vlasová kosmetika si od září 2013 doplňují pedagogické vzdělání studiem Specializace v pedagogice Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Toto studium realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Jedná se o tříleté bakalářské studium ukončené zkouškami a obhajobou bakalářské práce s možností navazujícího dvouletého magisterského studia. Jedná se o tyto učitelky odborného výcviku a odborných předmětů: Lucii Císařovou a Terezu Havelkovou. V letošním školním roce obě úspěšně ukončily první ročník tohoto studia. Vyučující pedagogiky a psychologie Mgr. Radka Philippová si prohlubuje vzdělání studiem oboru Vzdělávání v psychoterapii na Pražské vysoké škole Psychosociálních studií. Ve dnech až se v rámci tohoto studia účastnila povinného sebezkušenostního výcviku (daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii). Další části tohoto povinného sebezkušenostního výcviku (daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii) se Mgr. Radka Philippová zúčastnila ve dnech až Třetí část tohoto povinného sebezkušenostního výcviku se stejným zaměřením absolvovala Mgr. Radka Philippová ve dnech až Vyučující matematiky ing. Barbora Kottová se dne účastnila semináře Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu z matematiky. Seminář organizoval Cermat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Vyučující anglického jazyka ing. Renata Collymore a ing. Petra Kokšalová se dne zúčastnily semináře zaměřeného na zkvalitnění výuky anglického jazyka na naší škole. Účast na tomto školení byla financována z projektu Peníze EU školám. Kurz s označením Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály se uskutečnil se v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Ing. Renata Collymore se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Ing. Renata Collymore se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Vyučující anglického jazyka ing. Renata Collymore zahájila půlroční studium Registrace: 19

20 Didaktické studium cizího jazyka anglický jazyk. Studium pořádá Národní institut pro další vzdělávání v Ústí nad Labem, vychází ze zákona o pedagogických pracovnících a je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Bc. David Hořejš studoval ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor Tělesná výchova a Společenské vědy a studium úspěšně ukončil získáním titulu Mgr. Mgr. Iva Mádlová se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro školní maturitní komisaře. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Lucie Císařová se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro školní maturitní komisaře. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Se zavedením nové podoby maturitní zkoušky od roku 2011 museli všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na průběhu maturitních zkoušek na naší škole, absolvovat povinná školení. V letošním školním roce bylo nutné, aby si Mgr. Světlana Voborníková doplnila svoji kvalifikaci, a to získáním osvědčení pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka. Mgr. Světlana Voborníková v průběhu listopadu a prosince 2014 úspěšně absolvovala e-learningové studium, prezenční část studia a úspěšně složila certifikační zkoušku, na jejímž základě obdržela certifikát pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka. Učitelky odborného výcviku oboru Kadeřník a oboru Kosmetické služby mají též povinnost aktivně se účastnit kurzů zaměřených na zvyšování své kvalifikace v rámci výuky obou oborů. Učitelka odborného výcviku Iva Králová zajistila pro žáky a učitelky odborného výcviku naší školy oboru Kadeřník sérii kadeřnických školení od firmy Vitalitys. Školení v provozovnách odborného výcviku vedli zaměstnanci této kadeřnické firmy a bylo zaměřené na nové produkty vlasové kosmetiky vyráběné touto firmou a na jejich použití při péči o vlasy. Dne se toto školení uskutečnilo v první provozovně odborného výcviku třídy 2. KA pod vedením učitelky odborného výcviku Ivy Králové pro ni a její skupinu žáků třídy 2. KA. Dne se toto školení uskutečnilo v provozovně odborného výcviku třídy 3. KA pod vedením učitelky odborného výcviku Květy Osvaldové pro ni a třídu 3. KA. Dne se stejné školení uskutečnilo v druhé provozovně odborného výcviku třídy 2. KA pod dohledem učitelky odborného výcviku Terezy Havelkové pro ni a její skupinu žáků třídy 2. KA. Registrace: 20

21 Po čtvrté se toto školení realizovalo dne pro žáky nástavbového studia oboru Vlasová kosmetika třídy 1. V. Učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník Iva Králová zajišťuje konání kadeřnických školení od kadeřnické firmy Matrix pro odbornou kadeřnickou veřejnost v objektu naší školy. Sama se těchto školení i účastní. Dne Iva Králová zorganizovala v kadeřnické provozovně naší školy kadeřnické školení od firmy Matrix určené kadeřnické veřejnosti. Dne Iva Králová zorganizovala v kadeřnické provozovně naší školy další kadeřnické školení od firmy Matrix určené kadeřnické veřejnosti. Tomuto školení přihlížela i skupina žáků Ivy Králové 1. ročníku oboru Kadeřník. Dne se učitelka odborného výcviku Iva Králová zúčastnila kadeřnického školení od firmy Schwarzkopf Professional v rámci projektu Simulační inkubátor, které se konalo na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně. Učitelky odborných předmětů a odborného výcviku Lucie Císařová a Tereza Havelková dne absolvovaly odborné kadeřnické školení od firmy Framesi, které se uskutečnilo v prostorách divadla v Děčíně. Školení bylo zaměřeno na barvení a střihy pro jaro a léto 2014, které byly prezentovány na dámských a pánských modelech. Školení se dále zúčastnilo 11 žáků naší školy z oboru vzdělání Kadeřník, Vlasová kosmetika a Podnikání. Učitelka odborných předmětů Lucie Císařová zorganizovala pro žáky naší školy jednodenní kadeřnický kurz na prodlužování vlasů. Kurz se realizoval v učebně odborného výcviku naší školy dne Od firmy Kaaral ho zajistil pan Jícha, který již mnoho let spolupracuje s naší školou. Kurzu se zúčastnilo 11 zájemců z řad žáků tříd 1. KA a 1. V. Učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Lucie Císařová a Tereza Havelková se dne zúčastnily školení od kadeřnické firmy Kaaral ve Varnsdorfu. Školení bylo zaměřeno na nové techniky barvení vlasů. Učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Lucie Císařová a Tereza Havelková se dne zúčastnily školení od kadeřnické firmy Matrix. Školení bylo pořádáno v kadeřnictví v Ústí nad Labem a účastníkům byly předvedeny nové střihy vlasů. Dne se v odborné učebně pro výuku oboru Kosmetické služby uskutečnilo školení na téma Permanentní prodlužováním řas od kosmetické firmy Beauty Store Professional Praha. Celodenního školení se účastnilo 8 žákyň ze tříd 4. C, 1. C a 1. V. Školení sledovala i učitelka odborného výcviku oboru Kosmetické služby Veronika Blínová. Registrace: 21

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 2016 Registrace: 1 A Základní údaje o škole Název školy: Severočeská střední škola s. r. o. Sídlo školy: Zřizovatel: Mgr. Radek Šrejbr Malíč 56 412 01

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Pontassievská 3, 669 02 Znojmo Přihláška k maturitní zkoušce pro školní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-552/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-552/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 00 844 012 Identifikátor: 600 017 176 Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: ,

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: , Jarošova 23, KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Ředitel Střední školy a Mateřské školy, o. p. s, se sídlem, Litoměřice 412 01, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Setkání s rodiči 21. listopadu 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

říjen

říjen Organizace školního roku 2017/2018 září 2017 Zahájení školního roku 2017/2018 4. 9. 2017 Adaptační den pro žáky 1. ročníků 8.9. 2017 Maturitní zkoušky podzimní termín 1.9. - 5.9. 2017 písemné 12.9. - 14.9.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 Střední škola Sion High School, Hradec Králové Kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 Střední škola Sion High School, Hradec Králové 1. Gymnázium (nebo gymnázium se sportovním zaměřením) denní forma studia, kód oboru 79-41-K/41

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitel Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC Maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 v jarním a podzimním termínu v roce 2013 Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více