Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Registrace: 1

2 A Základní údaje o škole Název školy: Severočeská střední škola s. r. o. Sídlo školy: Zřizovatel: Statutární zástupci: Jana Šrejbrová Malíč Litoměřice Mgr. Ladislav Šrejbr jednatel společnosti Mgr. Radovan Šrejbr jednatel společnosti Vedení školy: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupkyně ředitele školy činnost Pracovník pro informace: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupkyně ředitele školy Telefon / fax: , www: Založení školy: Zařazení do sítě škol MŠMT: Poslední aktualizace v síti škol: č.j.: MSMT-22846/ Škola sdružuje: Kapacita: Školská rada: 1 střední odborná škola 375 žáků Mgr. Radovan Šrejbr Mgr. Světlana Voborníková Andrea Hašková žákyně třídy 3. PD Registrace: 2

3 B Přehled oborů vzdělání Obory vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou: 69 Osobní a provozní služby H/01 Kadeřník denní studium délka studia 3 roky 64 Podnikání v oborech L/51 Podnikání denní studium L/51 Podnikání dálkové studium délka studia 2 roky délka studia 3 roky 69 Osobní a provozní služby L/01 Kosmetické služby denní studium L/52 Vlasová kosmetika nástavbové denní studium délka studia 4 roky délka studia 2 roky 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní studium délka studia 4 roky 37 Doprava a spoje L/503 Dopravní provoz nástavbové dálkové studium L/51 Logistické a finanční služby nástavbové dálkové studium délka studia 3 roky délka studia 3 roky Registrace: 3

4 Denní studium Kód oboru Obor Délka studia Ukončení vzdělávání Počet žáků k Počet žáků na konci školního Řádně ukončilo VL, MZ roku H/01 Kadeřník 3 roky závěrečná zkouška L/01 Kosmetické služby 4 roky maturitní zkouška M/01 Předškolní 4 roky maturitní zkouška a mimoškolní pedagogika L/51 Podnikání 2 roky maturitní zkouška L/52 Vlasová kosmetika 2 roky maturitní zkouška Kód oboru Obor Délka studia Dálkové studium Ukončení vzdělávání Počet žáků k Počet žáků na konci školního roku Řádně ukončilo VL, MZ L/51 Podnikání 3 roky maturitní zkouška L/503 Dopravní provoz 3 roky maturitní zkouška L/51 Logistické a finanční služby 3 roky maturitní zkouška Registrace: 4

5 C Přehled pracovníků školy Interní pedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vyučované předměty Doba působení Mgr. Ladislav Šrejbr Mgr. Radovan Šrejbr Mgr. Světlana Voborníková Ing. Barbora Kottová ředitel školy, jednatel s. r. o., učitel všeob. vzděl. př. zástupce ředitele školy, jednatel s. r. o., učitel všeob. vzděl. př., správce sítě ICT od ředitel školy zástupce ředitele školy pro pedagogické záležitosti, výchovný poradce, učitel všeob. vzděl. př. školní metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel všeob. vzděl. př. MAT ICT CJL, DEJ, DLV, SVF, RJ MAT, CHE, ICT, EKO, ZPO Mgr. Iva Mádlová učitel všeob. vzděl. př. CJL, DLV, OBN, SVF, ZSV, ZPR Lucie Císařová učitel odborných př. TEC, MAR, VKO, ZDR Mgr. David Hořejš učitel všeob. vzděl. př. TEV, ZSV, ZPR, PSY, OBN, ZBI Ing. Petra Kokšalová učitel všeob. vzděl. př. AJ, CHE, FYZ Ing. Renata Collymore učitel všeob. vzděl. př. AJ, UCT, PAD, ZPO, EPR, MAM Mgr. Richard Neuschl učitel všeob. vzděl. př. NJ, UVY, EVV, ICT, OBN Mgr. Ctirad Bednář učitel všeob. vzděl. př. NJ Mgr. Jana Makovcová učitel všeob. vzděl. př. CJL, HHN, HPV Mgr. Radka Philippová učitel všeob. vzděl. př. PED, PSY, ZDR Tereza Havelková učitel odborných př., TEC, MAR, VV, PSY, učitel odborného výcviku OBN Veronika Blínová učitel odborných př., KOS, MAR, EVV, VV učitel odborného výcviku Iva Králová učitel odborného výcviku Květa Osvaldová učitel odborného výcviku Registrace: 5

6 Externí pedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vyučované předměty Doba působení Bc. Miloslava Hotová učitel odborných předmětů KOS Zbyněk Javorský učitel odborných předmětů SMD, PSMD, DAP, EKO, LOG, FIN, POS Mgr. Bohuslav Farský učitel všeob. vzděl. před. MAT, ICT Tereza Čermáková učitel odborných předmětů HPV Nepedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Doba působení Dagmar Šittmerová hospodářka, úklid Alena Pechová úklid Bc. Zdeněk Hrom školník Interní pedagogičtí pracovníci věk počet ženy bez odborné kvalifikace do do do nad důchodci Celkem Externí pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Registrace: 6

7 D Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ přijato H/ L/ M/ L/ L/51 Kadeřník Denní studium 1. kolo 2. a 3. kolo do Součty Nastoupilo k přihlášeno přijato Kosmetické přihlášeno služby přijato Předškolní a přihlášeno mimoškolní přijato pedagogika 30 Vlasová přihlášeno kosmetika přijato Podnikání přihlášeno přijato Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ přijato L/ L/ L/51 Dálkové studium 1. kolo 2. a 3. kolo do Součty Nastoupilo k Vlasová přihlášeno kosmetika přijato Podnikání přihlášeno přijato Logistické a přihlášeno finanční služby přijato Registrace: 7

8 Přijímací řízení pro školní rok Žáci 9. ročníků základních škol i případní další zájemci o studium oborů na naší škole měli možnost do odevzdat přihlášky ke vzdělávání na naší škole. K jsme evidovali tyto počty uchazečů: Na obor Kadeřník si podalo přihlášku 14 žáků. Na obor Kosmetické služby si podalo přihlášku 6 žáků. Na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika si podalo přihlášku 45 žáků. První kolo přijímacího řízení bylo stanoveno na tyto termíny: Přijímací řízení na obor Kadeřník a Kosmetické služby bylo stanoveno na 22. a Přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo stanoveno na 23. a Přijímací řízení na obory nástavbového studia Podnikání, Vlasová kosmetika a Finanční a logistické služby bylo stanoveno na Přijímací řízení na obor Kadeřník, které spočívalo v ústním pohovoru zjišťujícím zájem uchazeče o zvolený obor a jeho předpoklady pro studium a vykonávání oboru, vedla zástupkyně ředitele Mgr. S. Voborníková a předsedkyně předmětové komise oboru Kadeřník Květa Osvaldová. Přijímací řízení na obor Kosmetické služby, které rovněž spočívalo v ústním pohovoru zjišťujícím zájem uchazeče o zvolený obor a jeho předpoklady pro studium a vykonávání oboru, vedla zástupkyně ředitele Mgr. S. Voborníková a předsedkyně předmětové komise oboru Kosmetické služby Veronika Blínová. Přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika představovala zkouška, jejímž obsahem byla četba úryvku z dětské knihy, sledování správné výslovnosti, přinesení 5 výkresů vlastní výtvarné tvorby, zazpívání písně dle vlastního výběru a vytleskání rytmu dle předtleskávání vyučující hudební výchovy. Dále se hodnotil prospěch v devátém ročníku základní školy. Komise pro přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pracovala v sestavě Mgr. S. Voborníková, Mgr. Radka Philippová a Mgr. Jana Makovcová. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 7 žáků na obor Kadeřník, 25 žáků na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a 5 žákyně na obor Kosmetické služby. Z důvodu nenaplnění kapacity oborů byla následně ředitelem školy vyhlášena další kola přijímacího řízení. Registrace: 8

9 E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 1. pololetí Denní studium Kód oboru Název oboru Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo/ nehodnoceno H/01 Kadeřník / L/01 Kosmetické /8 služby L/502 Vlasová /9 kosmetika L/51 Podnikání / M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika /24 Dálkové studium L/503 Dopravní /0 provoz L/51 Podnikání / L/51 Logistické a finanční služby /1 Dne se na naší škole za účasti všech pedagogů konala klasifikační porada za 1. pololetí školního roku. Porada byla rozdělena na dvě části klasifikační a organizační. Na základě hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí projednaných na této poradě obdrželi žáci naší školy dne výpisy vysvědčení. Registrace: 9

10 2. pololetí Denní studium Kód oboru Název oboru Počet žáků na konci ročníku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo/ nehodnoceno H/01 Kadeřník / L/01 Kosmetické /7 služby L/502 Vlasová /2 kosmetika L/51 Podnikání / M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika /6 Dálkové studium L/503 Dopravní /0 provoz L/51 Podnikání / L/51 Logistické a finanční služby /1 Dne se na naší škole za účasti všech pedagogů konala klasifikační porada za 2. pololetí školního roku. Kromě organizačních záležitostí zde byly projednány i studijní výsledky žáků všech tříd. Na základě hodnocení výsledků vzdělávání žáků obdrželi žáci naší školy dne vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku Registrace: 10

11 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Jaro Denní studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/01 Kosmetické 12/ služby L/51 Podnikání 7/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ 2012 a EP MZ L/004 Kosmetička 1/ L/01 Kosmetické 10/ služby L/502 Vlasová kosmetika 1/ Dálkové studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/503 Dopravní 4/ provoz L/51 Podnikání 3/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ 2011 a EP MZ 2013 Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/502 Vlasová 1/ kosmetika L/503 Dopravní provoz 1/ Studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů na základě 113d zákona č. 561/2004 Sb. Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním M/01 Předškolní a 4/ mimoškolní pedagogika Celkem maturovalo žáků 44/ Registrace: 11

12 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Jaro Přihlašování žáků k maturitním zkouškám v informačním systému Certis pro období MZ Jaro 2014 měla na starosti Mgr. Světlana Voborníková. Do museli žáci odevzdat přihlášku a případně posudek školského poradenského zařízení. Z naší školy bylo k MZ Jaro 2014 přihlášeno celkem 44 žáků v řádných, opravných i náhradních termínech. Praktická maturitní zkouška třídy 4. C oboru Kosmetické služby se na naší škole uskutečnila od 14. do V této třídě bylo 12 žákyň, požadavky pro složení praktických zkoušek splnilo 8 žákyň, praktickou maturitní zkoušku konalo 8 žákyň a všech 8 žákyň praktickou maturitní zkoušku z odborného výcviku úspěšně zvládlo. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky se na naší škole konaly od do Jednalo se o didaktické testy a písemné práce z českého jazyka, z anglického jazyka, z německého jazyka a z ruského jazyka a o didaktické testy z matematiky. Jako školní maturitní komisařka byla na naši školu Cermanem vyslána Ing. Jitka Hvězdová ze Střední školy technické a stavební v Ústí nad Labem. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky konalo celkem 29 žáků. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky se na naší škole uskutečnily ve dnech: až třída 4. C předsedkyně maturitní komise ing. Marie Ševčíková, třída 2. P předseda maturitní komise PaedDr. Miroslav Bělík, třída 3. PD předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů obor Předškolní a mimoškolní pedagogika předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, třída 3. DS předsedkyně maturitní komise ing. Dana Minaříková. Členy maturitních komisí byli všichni třídní učitelé maturitních tříd a vyučující maturitních předmětů. K maturitním zkouškám v jarním termínu ve školním roce se přihlásilo celkem 44 žáků, byť jen k jedné opravné zkoušce nebo ke zkoušce v náhradním termínu. Maturitní zkoušku konalo 31 žáků. Jedna žákyně ukončila studium ke , dvanáct žáků neukončilo úspěšně ročník, nebo bylo omluveno. Maturitní zkoušku úspěšně vykonalo 9 žáků. Z toho: Čtyři žáci, kteří ukončili studium v roce 2013, úspěšně vykonali opravnou zkoušku a získali maturitní vysvědčení. Ze třídy 4. C zkoušku konalo 8 žákyň, maturitní vysvědčení získala 1 žákyně. Ze třídy 2. P zkoušku skládali 4 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 3. PD zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 3. DS zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Z uchazeček o složení maturitní zkoušky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika úspěšně složila zkoušku a maturitní vysvědčení získala jedna uchazečka, ostatní byly omluveny. Všichni žáci, kteří nevykonali maturitní zkoušku úspěšně, měli možnost se přihlásit v červnu k opravným zkouškám nebo ke zkouškám v náhradním termínu, které se konaly v září Registrace: 12

13 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Podzim Denní studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/01 Kosmetické 7/ služby L/51 Podnikání 5/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ L/01 Kosmetické 3/ služby L/502 Vlasová kosmetika 1/ Dálkové studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/503 Dopravní 2/ provoz L/51 Podnikání 2/ Studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů na základě 113d zákona č. 561/2004 Sb. Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním M/01 Předškolní a 3/ mimoškolní pedagogika Celkem maturovalo žáků 23/ Registrace: 13

14 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Podzim Přihlašování žáků k maturitním zkouškám v informačním systému Certis pro období MZ Podzim 2014 měla na starosti Mgr. Světlana Voborníková. Do museli žáci odevzdat přihlášku a případně posudek školského poradenského zařízení. Z naší školy bylo k MZ Podzim 2014 přihlášeno celkem 23 žáků v řádných nebo opravných termínech. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konaly od do Žáci naší školy konali tyto zkoušky v sídle spádové školy Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem. Jednalo se o didaktické testy a písemné práce z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka a matematiky. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky byly na naší škole naplánovány na dny: třída 2. P předseda maturitní komise PaedDr. Miroslav Bělík zkoušky se nekonaly, dvě žákyně neukončily ročník, jedna žákyně byla omluvena, třída 3. PD předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů obor Předškolní a mimoškolní pedagogika předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, třída 4. C předsedkyně maturitní komise ing. Marie Ševčíková. Členy maturitních komisí byli třídní učitelé maturitních tříd a vyučující maturitních předmětů. Maturitní zkoušku konalo ze všech 23 přihlášených žáků pouze 20 žáků, tři žákyně neukončily úspěšně ročník. Ze třídy 4. C zkoušku konalo 6 žáků, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 2. P zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení nezískal žádný žák. Ze třídy 3. PD zkoušku skládali 2 žáci, maturitní vysvědčení nezískal žádný žák. Ze třídy 3. DS zkoušku skládali 2 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Z uchazeček o složení maturitní zkoušky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika úspěšně složily zkoušku a maturitní vysvědčení získaly všechny 3 přihlášené uchazečky. U opravných zkoušek dále uspěli 3 žáci, kteří ukončili vzdělávání ve školním roce Všichni žáci, kteří nevykonali maturitní zkoušku úspěšně, mají možnost se v listopadu 2014 přihlásit k opravným a náhradním zkouškám, které se budou konat v květnu Registrace: 14

15 Závěrečné zkoušky oboru vzdělání s výučním listem Kód oboru H/01 Název Konalo Prospělo Prospělo Neprospělo Nekonalo oboru s vyznamenáním Kadeřník Závěrečné zkoušky oboru vzdělání s výučním listem H/01 Kadeřník Přestože se naše škola v letošním školním roce ještě oficiálně nezapojila do celostátního projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání v Praze, vycházelo zadání závěrečné zkoušky na naší škole v maximální míře z jednotného zadání závěrečné zkoušky vytvořeného NÚV. Ve školním roce bylo ve třídě 3. KA 12 žáků, z toho jedna žákyně nesplnila podmínky pro úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Tato žákyně je povinna konat závěrečnou zkoušku v měsíci září Závěrečné zkoušky konalo 11 žáků. Předsedkyní zkušební komise pro závěrečné zkoušky byla Krajským úřadem Ústeckého kraje jmenovaná paní Veronika Tuhá za Střední školy a Mateřské školy o. p. s. Litoměřice. Dalšími členkami komise byla Mgr. S. Voborníková jako zástupkyně ředitele školy a místopředsedkyně komise, třídní učitelka Mgr. Iva Mádlová, učitelka odborných předmětů Lucie Císařová, učitelky odborného výcviku Květa Osvaldová a Iva Králová, vyučující ekonomiky ing. Barbora Kottová a odborník z praxe Věra Karafandová. Závěrečné zkoušky oboru Kadeřník v jarním termínu se pro školní rok konaly v těchto termínech: Písemné závěrečné zkoušky třídy 3. KA se ve školním roce konaly dne Praktické závěrečné zkoušky třídy 3. KA se konaly ve dnech Ústní závěrečné zkoušky třídy 3. KA se uskutečnily dne U závěrečných zkoušek oboru Kadeřník v jarním termínu prospělo všech 11 žáků, z toho 1 žákyně prospěla s vyznamenáním. Dne obdrželi výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Registrace: 15

16 Závěrečné zkoušky oboru Kadeřník v podzimním termínu se pro školní rok konaly v těchto termínech: Písemná závěrečná zkouška třídy 3. KA se konala dne Praktická závěrečná zkouška třídy 3. KA se konala dne Ústní závěrečná zkouška třídy 3. KB se uskutečnila dne Závěrečnou zkoušku oboru Kadeřník v podzimním termínu konala 1 žákyně, která uspěla. Registrace: 16

17 F Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 12 Počet účastníků akce vícedenní 7 Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné akce 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků na Severočeské střední škole s. r. o. se ve školním roce uskutečňovalo na základě ročního plánu DVPP vypracovaného v souladu se zákonnými normami zástupkyní ředitele školy pro pedagogické záležitosti Mgr. Světlanou Voborníkovou. Zástupce ředitele školy pro ekonomické záležitosti a zároveň jednatel školy Bc. Radovan Šrejbr se zúčastňuje porad a školení určených managementu škol. Dne se společně s ředitelem školy Mgr. Ladislavem Šrejbrem zúčastnili porady pro ředitele soukromých škol pořádané Odborem školství Ústeckého kraje. Následující porady pro management soukromých škol se Bc. Radovan Šrejbr zúčastnil dne opět na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Bc. Radovan Šrejbr studoval ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Metropolitní univerzitě v Praze obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. V červnu 2014 studium úspěšně zakončil a získal magisterský titul. Navíc si úspěšně doplnil potřebnou kvalifikaci jednoletým Studiem pedagogiky v Národním institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková pokračovala ve studiu anglického jazyka na Jazykové škole s právem státní závěrečné zkoušky v Ústí nad Labem, na základě svého zájmu znovu navštěvovala pátý ročník. Na téže jazykové škole opět na základě svého zájmu navštěvovala druhý ročník výuky německého jazyka. Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila jednodenní autobusové exkurze zaměřené na poznávání pamětihodností na Plzeňsku. Exkurzi uspořádala Asociace učitelů dějepisu ASUD. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala vzdělávací program Odpady a obaly. Seminář pořádaný společností EKO-KOM se uskutečnil v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem a byl doplněný exkurzí do sběrného dvora v Krásném Březně. Registrace: 17

18 Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala seminář pro učitele dějepisu a humanitních předmětů Když se řekne klášter. Seminář zaměřený na mnišské řády a život v klášterech organizoval Národní památkový ústav v Praze a uskutečnil se v Klášteře Zlatá Koruna u Českého Krumlova. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala didaktický seminář pro učitele Konstantin a Metoděj jako didaktická inspirace pro 21. století. Seminář pořádala FF UJEP v Ústí nad Labem v budově Muzea města Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro management škol, který organizoval Cermat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Seminář byl zaměřen na přípravu a organizaci maturitní zkoušky v roce Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Semináře k 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad. Seminář se konal ve Valdštejnském sále Senátu Parlamentu ČR a spolupořádal ho Národní institut pro další vzdělávání v Praze. Mgr. Světlana Voborníková se ve dnech zúčastnila 2. stupně mezinárodního semináře pro pedagogické pracovníky nazvaného Holocaust ve vzdělávání. Seminář pořádal Památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a konal se v objektech Památníku Terezín. Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Konzultačního semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka. Seminář byl pořádán Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a konal se v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková dne aktivně vystupovala na oborovém workshopu skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby, který se konal v hotelu Omega v Brně. Na workshopu prezentovala metodickou příručku pro skupinu oborů 69 Osobní a provozní služby obor Kadeřník, Kosmetické služby a Vlasová kosmetika, kterou vytvořila společně s učitelkou odborných předmětů Lucií Císařovou. Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila metodického semináře Víra a společnost ve 20. století na podporu výuky českých dějin v rámci projektu Dotkni se 20. století! Seminář pořádaný Národním muzeem v Praze se za spoluúčasti dalších partnerů konal v Hornickém muzeu v Příbrami. Registrace: 18

19 Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila jednodenní autobusové exkurze zaměřené na poznávání pamětihodností na Jičínsku. Exkurzi uspořádala Asociace učitelů dějepisu ASUD. Dvě učitelky odborného výcviku a odborných předmětů oborů Kadeřník a Vlasová kosmetika si od září 2013 doplňují pedagogické vzdělání studiem Specializace v pedagogice Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Toto studium realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Jedná se o tříleté bakalářské studium ukončené zkouškami a obhajobou bakalářské práce s možností navazujícího dvouletého magisterského studia. Jedná se o tyto učitelky odborného výcviku a odborných předmětů: Lucii Císařovou a Terezu Havelkovou. V letošním školním roce obě úspěšně ukončily první ročník tohoto studia. Vyučující pedagogiky a psychologie Mgr. Radka Philippová si prohlubuje vzdělání studiem oboru Vzdělávání v psychoterapii na Pražské vysoké škole Psychosociálních studií. Ve dnech až se v rámci tohoto studia účastnila povinného sebezkušenostního výcviku (daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii). Další části tohoto povinného sebezkušenostního výcviku (daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii) se Mgr. Radka Philippová zúčastnila ve dnech až Třetí část tohoto povinného sebezkušenostního výcviku se stejným zaměřením absolvovala Mgr. Radka Philippová ve dnech až Vyučující matematiky ing. Barbora Kottová se dne účastnila semináře Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu z matematiky. Seminář organizoval Cermat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Vyučující anglického jazyka ing. Renata Collymore a ing. Petra Kokšalová se dne zúčastnily semináře zaměřeného na zkvalitnění výuky anglického jazyka na naší škole. Účast na tomto školení byla financována z projektu Peníze EU školám. Kurz s označením Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály se uskutečnil se v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Ing. Renata Collymore se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Ing. Renata Collymore se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Vyučující anglického jazyka ing. Renata Collymore zahájila půlroční studium Registrace: 19

20 Didaktické studium cizího jazyka anglický jazyk. Studium pořádá Národní institut pro další vzdělávání v Ústí nad Labem, vychází ze zákona o pedagogických pracovnících a je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Bc. David Hořejš studoval ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor Tělesná výchova a Společenské vědy a studium úspěšně ukončil získáním titulu Mgr. Mgr. Iva Mádlová se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro školní maturitní komisaře. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Lucie Císařová se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro školní maturitní komisaře. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Se zavedením nové podoby maturitní zkoušky od roku 2011 museli všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na průběhu maturitních zkoušek na naší škole, absolvovat povinná školení. V letošním školním roce bylo nutné, aby si Mgr. Světlana Voborníková doplnila svoji kvalifikaci, a to získáním osvědčení pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka. Mgr. Světlana Voborníková v průběhu listopadu a prosince 2014 úspěšně absolvovala e-learningové studium, prezenční část studia a úspěšně složila certifikační zkoušku, na jejímž základě obdržela certifikát pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka. Učitelky odborného výcviku oboru Kadeřník a oboru Kosmetické služby mají též povinnost aktivně se účastnit kurzů zaměřených na zvyšování své kvalifikace v rámci výuky obou oborů. Učitelka odborného výcviku Iva Králová zajistila pro žáky a učitelky odborného výcviku naší školy oboru Kadeřník sérii kadeřnických školení od firmy Vitalitys. Školení v provozovnách odborného výcviku vedli zaměstnanci této kadeřnické firmy a bylo zaměřené na nové produkty vlasové kosmetiky vyráběné touto firmou a na jejich použití při péči o vlasy. Dne se toto školení uskutečnilo v první provozovně odborného výcviku třídy 2. KA pod vedením učitelky odborného výcviku Ivy Králové pro ni a její skupinu žáků třídy 2. KA. Dne se toto školení uskutečnilo v provozovně odborného výcviku třídy 3. KA pod vedením učitelky odborného výcviku Květy Osvaldové pro ni a třídu 3. KA. Dne se stejné školení uskutečnilo v druhé provozovně odborného výcviku třídy 2. KA pod dohledem učitelky odborného výcviku Terezy Havelkové pro ni a její skupinu žáků třídy 2. KA. Registrace: 20

21 Po čtvrté se toto školení realizovalo dne pro žáky nástavbového studia oboru Vlasová kosmetika třídy 1. V. Učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník Iva Králová zajišťuje konání kadeřnických školení od kadeřnické firmy Matrix pro odbornou kadeřnickou veřejnost v objektu naší školy. Sama se těchto školení i účastní. Dne Iva Králová zorganizovala v kadeřnické provozovně naší školy kadeřnické školení od firmy Matrix určené kadeřnické veřejnosti. Dne Iva Králová zorganizovala v kadeřnické provozovně naší školy další kadeřnické školení od firmy Matrix určené kadeřnické veřejnosti. Tomuto školení přihlížela i skupina žáků Ivy Králové 1. ročníku oboru Kadeřník. Dne se učitelka odborného výcviku Iva Králová zúčastnila kadeřnického školení od firmy Schwarzkopf Professional v rámci projektu Simulační inkubátor, které se konalo na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně. Učitelky odborných předmětů a odborného výcviku Lucie Císařová a Tereza Havelková dne absolvovaly odborné kadeřnické školení od firmy Framesi, které se uskutečnilo v prostorách divadla v Děčíně. Školení bylo zaměřeno na barvení a střihy pro jaro a léto 2014, které byly prezentovány na dámských a pánských modelech. Školení se dále zúčastnilo 11 žáků naší školy z oboru vzdělání Kadeřník, Vlasová kosmetika a Podnikání. Učitelka odborných předmětů Lucie Císařová zorganizovala pro žáky naší školy jednodenní kadeřnický kurz na prodlužování vlasů. Kurz se realizoval v učebně odborného výcviku naší školy dne Od firmy Kaaral ho zajistil pan Jícha, který již mnoho let spolupracuje s naší školou. Kurzu se zúčastnilo 11 zájemců z řad žáků tříd 1. KA a 1. V. Učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Lucie Císařová a Tereza Havelková se dne zúčastnily školení od kadeřnické firmy Kaaral ve Varnsdorfu. Školení bylo zaměřeno na nové techniky barvení vlasů. Učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Lucie Císařová a Tereza Havelková se dne zúčastnily školení od kadeřnické firmy Matrix. Školení bylo pořádáno v kadeřnictví v Ústí nad Labem a účastníkům byly předvedeny nové střihy vlasů. Dne se v odborné učebně pro výuku oboru Kosmetické služby uskutečnilo školení na téma Permanentní prodlužováním řas od kosmetické firmy Beauty Store Professional Praha. Celodenního školení se účastnilo 8 žákyň ze tříd 4. C, 1. C a 1. V. Školení sledovala i učitelka odborného výcviku oboru Kosmetické služby Veronika Blínová. Registrace: 21

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1. Charakteristiku školy a složení Školské rady 2. Přehled učebních

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1. Charakteristiku školy 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 7 C. Údaje o pracovnících školy...

Více