Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Registrace: 1

2 A Základní údaje o škole Název školy: Severočeská střední škola s. r. o. Sídlo školy: Zřizovatel: Statutární zástupci: Jana Šrejbrová Malíč Litoměřice Mgr. Ladislav Šrejbr jednatel společnosti Mgr. Radovan Šrejbr jednatel společnosti Vedení školy: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupkyně ředitele školy činnost Pracovník pro informace: Mgr. Radovan Šrejbr ředitel školy Mgr. Světlana Voborníková zástupkyně ředitele školy Telefon / fax: , www: Založení školy: Zařazení do sítě škol MŠMT: Poslední aktualizace v síti škol: č.j.: MSMT-22846/ Škola sdružuje: Kapacita: Školská rada: 1 střední odborná škola 375 žáků Mgr. Radovan Šrejbr Mgr. Světlana Voborníková Andrea Hašková žákyně třídy 3. PD Registrace: 2

3 B Přehled oborů vzdělání Obory vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou: 69 Osobní a provozní služby H/01 Kadeřník denní studium délka studia 3 roky 64 Podnikání v oborech L/51 Podnikání denní studium L/51 Podnikání dálkové studium délka studia 2 roky délka studia 3 roky 69 Osobní a provozní služby L/01 Kosmetické služby denní studium L/52 Vlasová kosmetika nástavbové denní studium délka studia 4 roky délka studia 2 roky 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní studium délka studia 4 roky 37 Doprava a spoje L/503 Dopravní provoz nástavbové dálkové studium L/51 Logistické a finanční služby nástavbové dálkové studium délka studia 3 roky délka studia 3 roky Registrace: 3

4 Denní studium Kód oboru Obor Délka studia Ukončení vzdělávání Počet žáků k Počet žáků na konci školního Řádně ukončilo VL, MZ roku H/01 Kadeřník 3 roky závěrečná zkouška L/01 Kosmetické služby 4 roky maturitní zkouška M/01 Předškolní 4 roky maturitní zkouška a mimoškolní pedagogika L/51 Podnikání 2 roky maturitní zkouška L/52 Vlasová kosmetika 2 roky maturitní zkouška Kód oboru Obor Délka studia Dálkové studium Ukončení vzdělávání Počet žáků k Počet žáků na konci školního roku Řádně ukončilo VL, MZ L/51 Podnikání 3 roky maturitní zkouška L/503 Dopravní provoz 3 roky maturitní zkouška L/51 Logistické a finanční služby 3 roky maturitní zkouška Registrace: 4

5 C Přehled pracovníků školy Interní pedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vyučované předměty Doba působení Mgr. Ladislav Šrejbr Mgr. Radovan Šrejbr Mgr. Světlana Voborníková Ing. Barbora Kottová ředitel školy, jednatel s. r. o., učitel všeob. vzděl. př. zástupce ředitele školy, jednatel s. r. o., učitel všeob. vzděl. př., správce sítě ICT od ředitel školy zástupce ředitele školy pro pedagogické záležitosti, výchovný poradce, učitel všeob. vzděl. př. školní metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel všeob. vzděl. př. MAT ICT CJL, DEJ, DLV, SVF, RJ MAT, CHE, ICT, EKO, ZPO Mgr. Iva Mádlová učitel všeob. vzděl. př. CJL, DLV, OBN, SVF, ZSV, ZPR Lucie Císařová učitel odborných př. TEC, MAR, VKO, ZDR Mgr. David Hořejš učitel všeob. vzděl. př. TEV, ZSV, ZPR, PSY, OBN, ZBI Ing. Petra Kokšalová učitel všeob. vzděl. př. AJ, CHE, FYZ Ing. Renata Collymore učitel všeob. vzděl. př. AJ, UCT, PAD, ZPO, EPR, MAM Mgr. Richard Neuschl učitel všeob. vzděl. př. NJ, UVY, EVV, ICT, OBN Mgr. Ctirad Bednář učitel všeob. vzděl. př. NJ Mgr. Jana Makovcová učitel všeob. vzděl. př. CJL, HHN, HPV Mgr. Radka Philippová učitel všeob. vzděl. př. PED, PSY, ZDR Tereza Havelková učitel odborných př., TEC, MAR, VV, PSY, učitel odborného výcviku OBN Veronika Blínová učitel odborných př., KOS, MAR, EVV, VV učitel odborného výcviku Iva Králová učitel odborného výcviku Květa Osvaldová učitel odborného výcviku Registrace: 5

6 Externí pedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vyučované předměty Doba působení Bc. Miloslava Hotová učitel odborných předmětů KOS Zbyněk Javorský učitel odborných předmětů SMD, PSMD, DAP, EKO, LOG, FIN, POS Mgr. Bohuslav Farský učitel všeob. vzděl. před. MAT, ICT Tereza Čermáková učitel odborných předmětů HPV Nepedagogičtí pracovníci Jméno pracovníka Pracovní zařazení Doba působení Dagmar Šittmerová hospodářka, úklid Alena Pechová úklid Bc. Zdeněk Hrom školník Interní pedagogičtí pracovníci věk počet ženy bez odborné kvalifikace do do do nad důchodci Celkem Externí pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Registrace: 6

7 D Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ přijato H/ L/ M/ L/ L/51 Kadeřník Denní studium 1. kolo 2. a 3. kolo do Součty Nastoupilo k přihlášeno přijato Kosmetické přihlášeno služby přijato Předškolní a přihlášeno mimoškolní přijato pedagogika 30 Vlasová přihlášeno kosmetika přijato Podnikání přihlášeno přijato Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ přijato L/ L/ L/51 Dálkové studium 1. kolo 2. a 3. kolo do Součty Nastoupilo k Vlasová přihlášeno kosmetika přijato Podnikání přihlášeno přijato Logistické a přihlášeno finanční služby přijato Registrace: 7

8 Přijímací řízení pro školní rok Žáci 9. ročníků základních škol i případní další zájemci o studium oborů na naší škole měli možnost do odevzdat přihlášky ke vzdělávání na naší škole. K jsme evidovali tyto počty uchazečů: Na obor Kadeřník si podalo přihlášku 14 žáků. Na obor Kosmetické služby si podalo přihlášku 6 žáků. Na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika si podalo přihlášku 45 žáků. První kolo přijímacího řízení bylo stanoveno na tyto termíny: Přijímací řízení na obor Kadeřník a Kosmetické služby bylo stanoveno na 22. a Přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo stanoveno na 23. a Přijímací řízení na obory nástavbového studia Podnikání, Vlasová kosmetika a Finanční a logistické služby bylo stanoveno na Přijímací řízení na obor Kadeřník, které spočívalo v ústním pohovoru zjišťujícím zájem uchazeče o zvolený obor a jeho předpoklady pro studium a vykonávání oboru, vedla zástupkyně ředitele Mgr. S. Voborníková a předsedkyně předmětové komise oboru Kadeřník Květa Osvaldová. Přijímací řízení na obor Kosmetické služby, které rovněž spočívalo v ústním pohovoru zjišťujícím zájem uchazeče o zvolený obor a jeho předpoklady pro studium a vykonávání oboru, vedla zástupkyně ředitele Mgr. S. Voborníková a předsedkyně předmětové komise oboru Kosmetické služby Veronika Blínová. Přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika představovala zkouška, jejímž obsahem byla četba úryvku z dětské knihy, sledování správné výslovnosti, přinesení 5 výkresů vlastní výtvarné tvorby, zazpívání písně dle vlastního výběru a vytleskání rytmu dle předtleskávání vyučující hudební výchovy. Dále se hodnotil prospěch v devátém ročníku základní školy. Komise pro přijímací řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pracovala v sestavě Mgr. S. Voborníková, Mgr. Radka Philippová a Mgr. Jana Makovcová. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 7 žáků na obor Kadeřník, 25 žáků na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a 5 žákyně na obor Kosmetické služby. Z důvodu nenaplnění kapacity oborů byla následně ředitelem školy vyhlášena další kola přijímacího řízení. Registrace: 8

9 E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 1. pololetí Denní studium Kód oboru Název oboru Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo/ nehodnoceno H/01 Kadeřník / L/01 Kosmetické /8 služby L/502 Vlasová /9 kosmetika L/51 Podnikání / M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika /24 Dálkové studium L/503 Dopravní /0 provoz L/51 Podnikání / L/51 Logistické a finanční služby /1 Dne se na naší škole za účasti všech pedagogů konala klasifikační porada za 1. pololetí školního roku. Porada byla rozdělena na dvě části klasifikační a organizační. Na základě hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí projednaných na této poradě obdrželi žáci naší školy dne výpisy vysvědčení. Registrace: 9

10 2. pololetí Denní studium Kód oboru Název oboru Počet žáků na konci ročníku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo/ nehodnoceno H/01 Kadeřník / L/01 Kosmetické /7 služby L/502 Vlasová /2 kosmetika L/51 Podnikání / M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika /6 Dálkové studium L/503 Dopravní /0 provoz L/51 Podnikání / L/51 Logistické a finanční služby /1 Dne se na naší škole za účasti všech pedagogů konala klasifikační porada za 2. pololetí školního roku. Kromě organizačních záležitostí zde byly projednány i studijní výsledky žáků všech tříd. Na základě hodnocení výsledků vzdělávání žáků obdrželi žáci naší školy dne vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku Registrace: 10

11 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Jaro Denní studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/01 Kosmetické 12/ služby L/51 Podnikání 7/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ 2012 a EP MZ L/004 Kosmetička 1/ L/01 Kosmetické 10/ služby L/502 Vlasová kosmetika 1/ Dálkové studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/503 Dopravní 4/ provoz L/51 Podnikání 3/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ 2011 a EP MZ 2013 Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/502 Vlasová 1/ kosmetika L/503 Dopravní provoz 1/ Studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů na základě 113d zákona č. 561/2004 Sb. Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním M/01 Předškolní a 4/ mimoškolní pedagogika Celkem maturovalo žáků 44/ Registrace: 11

12 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Jaro Přihlašování žáků k maturitním zkouškám v informačním systému Certis pro období MZ Jaro 2014 měla na starosti Mgr. Světlana Voborníková. Do museli žáci odevzdat přihlášku a případně posudek školského poradenského zařízení. Z naší školy bylo k MZ Jaro 2014 přihlášeno celkem 44 žáků v řádných, opravných i náhradních termínech. Praktická maturitní zkouška třídy 4. C oboru Kosmetické služby se na naší škole uskutečnila od 14. do V této třídě bylo 12 žákyň, požadavky pro složení praktických zkoušek splnilo 8 žákyň, praktickou maturitní zkoušku konalo 8 žákyň a všech 8 žákyň praktickou maturitní zkoušku z odborného výcviku úspěšně zvládlo. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky se na naší škole konaly od do Jednalo se o didaktické testy a písemné práce z českého jazyka, z anglického jazyka, z německého jazyka a z ruského jazyka a o didaktické testy z matematiky. Jako školní maturitní komisařka byla na naši školu Cermanem vyslána Ing. Jitka Hvězdová ze Střední školy technické a stavební v Ústí nad Labem. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky konalo celkem 29 žáků. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky se na naší škole uskutečnily ve dnech: až třída 4. C předsedkyně maturitní komise ing. Marie Ševčíková, třída 2. P předseda maturitní komise PaedDr. Miroslav Bělík, třída 3. PD předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů obor Předškolní a mimoškolní pedagogika předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, třída 3. DS předsedkyně maturitní komise ing. Dana Minaříková. Členy maturitních komisí byli všichni třídní učitelé maturitních tříd a vyučující maturitních předmětů. K maturitním zkouškám v jarním termínu ve školním roce se přihlásilo celkem 44 žáků, byť jen k jedné opravné zkoušce nebo ke zkoušce v náhradním termínu. Maturitní zkoušku konalo 31 žáků. Jedna žákyně ukončila studium ke , dvanáct žáků neukončilo úspěšně ročník, nebo bylo omluveno. Maturitní zkoušku úspěšně vykonalo 9 žáků. Z toho: Čtyři žáci, kteří ukončili studium v roce 2013, úspěšně vykonali opravnou zkoušku a získali maturitní vysvědčení. Ze třídy 4. C zkoušku konalo 8 žákyň, maturitní vysvědčení získala 1 žákyně. Ze třídy 2. P zkoušku skládali 4 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 3. PD zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 3. DS zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Z uchazeček o složení maturitní zkoušky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika úspěšně složila zkoušku a maturitní vysvědčení získala jedna uchazečka, ostatní byly omluveny. Všichni žáci, kteří nevykonali maturitní zkoušku úspěšně, měli možnost se přihlásit v červnu k opravným zkouškám nebo ke zkouškám v náhradním termínu, které se konaly v září Registrace: 12

13 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Podzim Denní studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/01 Kosmetické 7/ služby L/51 Podnikání 5/ Opravné a náhradní termíny z EP MZ L/01 Kosmetické 3/ služby L/502 Vlasová kosmetika 1/ Dálkové studium Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním L/503 Dopravní 2/ provoz L/51 Podnikání 2/ Studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů na základě 113d zákona č. 561/2004 Sb. Kód oboru Název oboru Přihlášeno/ Prospělo s Prospělo Neprospělo konalo vyznamenáním M/01 Předškolní a 3/ mimoškolní pedagogika Celkem maturovalo žáků 23/ Registrace: 13

14 Evaluační projekt Maturitní zkoušky 2014 Podzim Přihlašování žáků k maturitním zkouškám v informačním systému Certis pro období MZ Podzim 2014 měla na starosti Mgr. Světlana Voborníková. Do museli žáci odevzdat přihlášku a případně posudek školského poradenského zařízení. Z naší školy bylo k MZ Podzim 2014 přihlášeno celkem 23 žáků v řádných nebo opravných termínech. Písemné maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konaly od do Žáci naší školy konali tyto zkoušky v sídle spádové školy Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem. Jednalo se o didaktické testy a písemné práce z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka a matematiky. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky byly na naší škole naplánovány na dny: třída 2. P předseda maturitní komise PaedDr. Miroslav Bělík zkoušky se nekonaly, dvě žákyně neukončily ročník, jedna žákyně byla omluvena, třída 3. PD předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, studium formou zkoušek z jednotlivých předmětů obor Předškolní a mimoškolní pedagogika předsedkyně maturitní komise Mgr. Ladislava Hönigová, třída 4. C předsedkyně maturitní komise ing. Marie Ševčíková. Členy maturitních komisí byli třídní učitelé maturitních tříd a vyučující maturitních předmětů. Maturitní zkoušku konalo ze všech 23 přihlášených žáků pouze 20 žáků, tři žákyně neukončily úspěšně ročník. Ze třídy 4. C zkoušku konalo 6 žáků, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Ze třídy 2. P zkoušku skládali 3 žáci, maturitní vysvědčení nezískal žádný žák. Ze třídy 3. PD zkoušku skládali 2 žáci, maturitní vysvědčení nezískal žádný žák. Ze třídy 3. DS zkoušku skládali 2 žáci, maturitní vysvědčení získal 1 žák. Z uchazeček o složení maturitní zkoušky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika úspěšně složily zkoušku a maturitní vysvědčení získaly všechny 3 přihlášené uchazečky. U opravných zkoušek dále uspěli 3 žáci, kteří ukončili vzdělávání ve školním roce Všichni žáci, kteří nevykonali maturitní zkoušku úspěšně, mají možnost se v listopadu 2014 přihlásit k opravným a náhradním zkouškám, které se budou konat v květnu Registrace: 14

15 Závěrečné zkoušky oboru vzdělání s výučním listem Kód oboru H/01 Název Konalo Prospělo Prospělo Neprospělo Nekonalo oboru s vyznamenáním Kadeřník Závěrečné zkoušky oboru vzdělání s výučním listem H/01 Kadeřník Přestože se naše škola v letošním školním roce ještě oficiálně nezapojila do celostátního projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání v Praze, vycházelo zadání závěrečné zkoušky na naší škole v maximální míře z jednotného zadání závěrečné zkoušky vytvořeného NÚV. Ve školním roce bylo ve třídě 3. KA 12 žáků, z toho jedna žákyně nesplnila podmínky pro úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Tato žákyně je povinna konat závěrečnou zkoušku v měsíci září Závěrečné zkoušky konalo 11 žáků. Předsedkyní zkušební komise pro závěrečné zkoušky byla Krajským úřadem Ústeckého kraje jmenovaná paní Veronika Tuhá za Střední školy a Mateřské školy o. p. s. Litoměřice. Dalšími členkami komise byla Mgr. S. Voborníková jako zástupkyně ředitele školy a místopředsedkyně komise, třídní učitelka Mgr. Iva Mádlová, učitelka odborných předmětů Lucie Císařová, učitelky odborného výcviku Květa Osvaldová a Iva Králová, vyučující ekonomiky ing. Barbora Kottová a odborník z praxe Věra Karafandová. Závěrečné zkoušky oboru Kadeřník v jarním termínu se pro školní rok konaly v těchto termínech: Písemné závěrečné zkoušky třídy 3. KA se ve školním roce konaly dne Praktické závěrečné zkoušky třídy 3. KA se konaly ve dnech Ústní závěrečné zkoušky třídy 3. KA se uskutečnily dne U závěrečných zkoušek oboru Kadeřník v jarním termínu prospělo všech 11 žáků, z toho 1 žákyně prospěla s vyznamenáním. Dne obdrželi výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Registrace: 15

16 Závěrečné zkoušky oboru Kadeřník v podzimním termínu se pro školní rok konaly v těchto termínech: Písemná závěrečná zkouška třídy 3. KA se konala dne Praktická závěrečná zkouška třídy 3. KA se konala dne Ústní závěrečná zkouška třídy 3. KB se uskutečnila dne Závěrečnou zkoušku oboru Kadeřník v podzimním termínu konala 1 žákyně, která uspěla. Registrace: 16

17 F Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 12 Počet účastníků akce vícedenní 7 Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné akce 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků na Severočeské střední škole s. r. o. se ve školním roce uskutečňovalo na základě ročního plánu DVPP vypracovaného v souladu se zákonnými normami zástupkyní ředitele školy pro pedagogické záležitosti Mgr. Světlanou Voborníkovou. Zástupce ředitele školy pro ekonomické záležitosti a zároveň jednatel školy Bc. Radovan Šrejbr se zúčastňuje porad a školení určených managementu škol. Dne se společně s ředitelem školy Mgr. Ladislavem Šrejbrem zúčastnili porady pro ředitele soukromých škol pořádané Odborem školství Ústeckého kraje. Následující porady pro management soukromých škol se Bc. Radovan Šrejbr zúčastnil dne opět na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Bc. Radovan Šrejbr studoval ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Metropolitní univerzitě v Praze obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. V červnu 2014 studium úspěšně zakončil a získal magisterský titul. Navíc si úspěšně doplnil potřebnou kvalifikaci jednoletým Studiem pedagogiky v Národním institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková pokračovala ve studiu anglického jazyka na Jazykové škole s právem státní závěrečné zkoušky v Ústí nad Labem, na základě svého zájmu znovu navštěvovala pátý ročník. Na téže jazykové škole opět na základě svého zájmu navštěvovala druhý ročník výuky německého jazyka. Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila jednodenní autobusové exkurze zaměřené na poznávání pamětihodností na Plzeňsku. Exkurzi uspořádala Asociace učitelů dějepisu ASUD. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala vzdělávací program Odpady a obaly. Seminář pořádaný společností EKO-KOM se uskutečnil v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem a byl doplněný exkurzí do sběrného dvora v Krásném Březně. Registrace: 17

18 Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala seminář pro učitele dějepisu a humanitních předmětů Když se řekne klášter. Seminář zaměřený na mnišské řády a život v klášterech organizoval Národní památkový ústav v Praze a uskutečnil se v Klášteře Zlatá Koruna u Českého Krumlova. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala didaktický seminář pro učitele Konstantin a Metoděj jako didaktická inspirace pro 21. století. Seminář pořádala FF UJEP v Ústí nad Labem v budově Muzea města Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro management škol, který organizoval Cermat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Seminář byl zaměřen na přípravu a organizaci maturitní zkoušky v roce Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Semináře k 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad. Seminář se konal ve Valdštejnském sále Senátu Parlamentu ČR a spolupořádal ho Národní institut pro další vzdělávání v Praze. Mgr. Světlana Voborníková se ve dnech zúčastnila 2. stupně mezinárodního semináře pro pedagogické pracovníky nazvaného Holocaust ve vzdělávání. Seminář pořádal Památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a konal se v objektech Památníku Terezín. Mgr. Světlana Voborníková se dne zúčastnila Konzultačního semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka. Seminář byl pořádán Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a konal se v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková dne absolvovala Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Mgr. Světlana Voborníková dne aktivně vystupovala na oborovém workshopu skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby, který se konal v hotelu Omega v Brně. Na workshopu prezentovala metodickou příručku pro skupinu oborů 69 Osobní a provozní služby obor Kadeřník, Kosmetické služby a Vlasová kosmetika, kterou vytvořila společně s učitelkou odborných předmětů Lucií Císařovou. Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila metodického semináře Víra a společnost ve 20. století na podporu výuky českých dějin v rámci projektu Dotkni se 20. století! Seminář pořádaný Národním muzeem v Praze se za spoluúčasti dalších partnerů konal v Hornickém muzeu v Příbrami. Registrace: 18

19 Mgr. Světlana Voborníková jako vyučující dějepisu se dne zúčastnila jednodenní autobusové exkurze zaměřené na poznávání pamětihodností na Jičínsku. Exkurzi uspořádala Asociace učitelů dějepisu ASUD. Dvě učitelky odborného výcviku a odborných předmětů oborů Kadeřník a Vlasová kosmetika si od září 2013 doplňují pedagogické vzdělání studiem Specializace v pedagogice Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Toto studium realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Jedná se o tříleté bakalářské studium ukončené zkouškami a obhajobou bakalářské práce s možností navazujícího dvouletého magisterského studia. Jedná se o tyto učitelky odborného výcviku a odborných předmětů: Lucii Císařovou a Terezu Havelkovou. V letošním školním roce obě úspěšně ukončily první ročník tohoto studia. Vyučující pedagogiky a psychologie Mgr. Radka Philippová si prohlubuje vzdělání studiem oboru Vzdělávání v psychoterapii na Pražské vysoké škole Psychosociálních studií. Ve dnech až se v rámci tohoto studia účastnila povinného sebezkušenostního výcviku (daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii). Další části tohoto povinného sebezkušenostního výcviku (daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii) se Mgr. Radka Philippová zúčastnila ve dnech až Třetí část tohoto povinného sebezkušenostního výcviku se stejným zaměřením absolvovala Mgr. Radka Philippová ve dnech až Vyučující matematiky ing. Barbora Kottová se dne účastnila semináře Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu z matematiky. Seminář organizoval Cermat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Vyučující anglického jazyka ing. Renata Collymore a ing. Petra Kokšalová se dne zúčastnily semináře zaměřeného na zkvalitnění výuky anglického jazyka na naší škole. Účast na tomto školení byla financována z projektu Peníze EU školám. Kurz s označením Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály se uskutečnil se v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Ing. Renata Collymore se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Ing. Renata Collymore se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Vyučující anglického jazyka ing. Renata Collymore zahájila půlroční studium Registrace: 19

20 Didaktické studium cizího jazyka anglický jazyk. Studium pořádá Národní institut pro další vzdělávání v Ústí nad Labem, vychází ze zákona o pedagogických pracovnících a je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Bc. David Hořejš studoval ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor Tělesná výchova a Společenské vědy a studium úspěšně ukončil získáním titulu Mgr. Mgr. Iva Mádlová se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro školní maturitní komisaře. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Lucie Císařová se dne zúčastnila Konzultačního semináře pro školní maturitní komisaře. Seminář pořádaný Cermatem se konal v budově Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem. Se zavedením nové podoby maturitní zkoušky od roku 2011 museli všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na průběhu maturitních zkoušek na naší škole, absolvovat povinná školení. V letošním školním roce bylo nutné, aby si Mgr. Světlana Voborníková doplnila svoji kvalifikaci, a to získáním osvědčení pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka. Mgr. Světlana Voborníková v průběhu listopadu a prosince 2014 úspěšně absolvovala e-learningové studium, prezenční část studia a úspěšně složila certifikační zkoušku, na jejímž základě obdržela certifikát pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka. Učitelky odborného výcviku oboru Kadeřník a oboru Kosmetické služby mají též povinnost aktivně se účastnit kurzů zaměřených na zvyšování své kvalifikace v rámci výuky obou oborů. Učitelka odborného výcviku Iva Králová zajistila pro žáky a učitelky odborného výcviku naší školy oboru Kadeřník sérii kadeřnických školení od firmy Vitalitys. Školení v provozovnách odborného výcviku vedli zaměstnanci této kadeřnické firmy a bylo zaměřené na nové produkty vlasové kosmetiky vyráběné touto firmou a na jejich použití při péči o vlasy. Dne se toto školení uskutečnilo v první provozovně odborného výcviku třídy 2. KA pod vedením učitelky odborného výcviku Ivy Králové pro ni a její skupinu žáků třídy 2. KA. Dne se toto školení uskutečnilo v provozovně odborného výcviku třídy 3. KA pod vedením učitelky odborného výcviku Květy Osvaldové pro ni a třídu 3. KA. Dne se stejné školení uskutečnilo v druhé provozovně odborného výcviku třídy 2. KA pod dohledem učitelky odborného výcviku Terezy Havelkové pro ni a její skupinu žáků třídy 2. KA. Registrace: 20

21 Po čtvrté se toto školení realizovalo dne pro žáky nástavbového studia oboru Vlasová kosmetika třídy 1. V. Učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník Iva Králová zajišťuje konání kadeřnických školení od kadeřnické firmy Matrix pro odbornou kadeřnickou veřejnost v objektu naší školy. Sama se těchto školení i účastní. Dne Iva Králová zorganizovala v kadeřnické provozovně naší školy kadeřnické školení od firmy Matrix určené kadeřnické veřejnosti. Dne Iva Králová zorganizovala v kadeřnické provozovně naší školy další kadeřnické školení od firmy Matrix určené kadeřnické veřejnosti. Tomuto školení přihlížela i skupina žáků Ivy Králové 1. ročníku oboru Kadeřník. Dne se učitelka odborného výcviku Iva Králová zúčastnila kadeřnického školení od firmy Schwarzkopf Professional v rámci projektu Simulační inkubátor, které se konalo na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně. Učitelky odborných předmětů a odborného výcviku Lucie Císařová a Tereza Havelková dne absolvovaly odborné kadeřnické školení od firmy Framesi, které se uskutečnilo v prostorách divadla v Děčíně. Školení bylo zaměřeno na barvení a střihy pro jaro a léto 2014, které byly prezentovány na dámských a pánských modelech. Školení se dále zúčastnilo 11 žáků naší školy z oboru vzdělání Kadeřník, Vlasová kosmetika a Podnikání. Učitelka odborných předmětů Lucie Císařová zorganizovala pro žáky naší školy jednodenní kadeřnický kurz na prodlužování vlasů. Kurz se realizoval v učebně odborného výcviku naší školy dne Od firmy Kaaral ho zajistil pan Jícha, který již mnoho let spolupracuje s naší školou. Kurzu se zúčastnilo 11 zájemců z řad žáků tříd 1. KA a 1. V. Učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Lucie Císařová a Tereza Havelková se dne zúčastnily školení od kadeřnické firmy Kaaral ve Varnsdorfu. Školení bylo zaměřeno na nové techniky barvení vlasů. Učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Lucie Císařová a Tereza Havelková se dne zúčastnily školení od kadeřnické firmy Matrix. Školení bylo pořádáno v kadeřnictví v Ústí nad Labem a účastníkům byly předvedeny nové střihy vlasů. Dne se v odborné učebně pro výuku oboru Kosmetické služby uskutečnilo školení na téma Permanentní prodlužováním řas od kosmetické firmy Beauty Store Professional Praha. Celodenního školení se účastnilo 8 žákyň ze tříd 4. C, 1. C a 1. V. Školení sledovala i učitelka odborného výcviku oboru Kosmetické služby Veronika Blínová. Registrace: 21

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

STUDIJNÍ KATALOG. Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, 438 01 Žatec IČ 25124811, www.soazatec.cz

STUDIJNÍ KATALOG. Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, 438 01 Žatec IČ 25124811, www.soazatec.cz STUDIJNÍ KATALOG Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, 438 01 Žatec IČ 25124811, www.soazatec.cz Co vám nabízíme? Vážení přátelé, Kurzy Zájmové kurzy Rekvalifikační kurzy Studium

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více