5. Aukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Aukce 16. 4. 2011"

Transkript

1 Vyznamenání 5. Aukce Internetovo - korespondenční aukce - 1 -

2 Vyznamenání - 2 -

3 Vážení sběratelé! Po aukci - Medailí jsme pro Vás připravili v pořadí naší pátou aukci Vyznamenání Zboží v cenových relacích od pár korun, dražba z pohodlí vašeho domova. Garance kvality a odbornosti nabízí - Inernetovo-korespondenční aukce. Zlatá koruna - Aukce pro každého. V této aukci nabízíme vyznamenání, odznaky, medaile v celkovém počtu cca 1200 položek. Naleznete zde vyznamenání jak státní tak rezortní. Doufáme, že si náš katalog najde místo ve Vaší numismatické knihovně. Další aukci připravujeme v termínu Jaro 2012 Papírová platidla Mnoho sběratelských úspěchů přeje Kolektiv Fa Zlatá koruna On-line Aukce začíná Limity přijímáme do Konec aukce Přečtete si prosím pozorně postup dražby!

4 Aukční Řád Pořadatel dražby Numismatika Zlatá koruna, Roman Repka, Jurečkova 4, Ostrava, IČ: , DIČ: CZ , Zájemce o koupi se zavazuje respektovat dražební řád. Účastníci dražby Účastníky dražby mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být také stát (odst. 1 a 2 3 zákona). Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák. č. 219/1995 Sb. devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Účastníkem dražby se stane každá osoba, která zašle poštou nebo em popř.faxem vyplněný limitní lístek který je součástí každého katalogu se všemi povinnými údaji. Dále pak každý kdo se zaregistruje do aukce přes internetové stránky a hodlá přihazovat online. Po splnění těchto podmínek bude účastník zaevidován do seznamu dražitelů. Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem řádně vyplněnou přihlášku k zápisu do seznamu dražitelů a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu. Platba katalogu Cena aukčního katalogu je 150,- Kč. Pokud jste dosud katalog neuhradili, můžete zaplatit převodem na účet. Z důvodů úspory plateb za složenky doporučujeme bankovní převod, při platbě uveďte Vaše jméno a variabilní symbol, který naleznete na adresním štítku vedle svého jména. Složenku lze použít také, nezapoměňte na VS. Hotově můžete katalog zaplatit v prodejně. Cenu katalogu Vám v případě účasti v dražbě můžeme připočíst k ceně vydraženého zboží. Pokud se katalog nechcete nechat, zašlete ho s Vaší čitelnou adresou zpět. Číslo účtu: Raiffeisenbank /5500 Průběh dražby Účastníci dražby podávají svou nabídku písemně prostřednictvím limitního lístku nebo přihozením online v běžící aukci. Omyl při stanovení výše nabídky jde na vrub kupujícího. Draží se v českých korunách (CZK). V katalogu uvedené vyvolávací ceny jsou (v CZK) základními cenami které není možné snižovat.maximální výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Popis věci, včetně zachovalosti, je uveden v dražebním seznamu(katalogu a online aukci). Dražba je anonymní.pokud je více nabídek ve stejné výši má přednost ta která byla učiněna dříve. Předmět je prodán nejvyšší nabídce. Tabulka dražebních příhozů do 99 Kč...5 Kč do Kč Kč do 499 Kč...10 Kč do Kč Kč do 999 Kč...20 Kč do Kč Kč do Kč...50 Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč přes Kč Kč Úhrada ceny dosažené vydražením K ceně dosažené v dražbě se připočítává aukční poplatek ve výši 15 % včetně DPH. Platba se přijímá v českých korunách a ve volně směnitelných měnách dle kurzovního lístku ČNB. Pokud není dohodnuto jinak úhradu účtu kupujícího bude provedeno dobírkou prostřednictvím České pošty nebo převodem na účet + poštovné.po domluvě vyzvednutí zboží osobně na prodejně s platbou v hotovosti a to max. do U dobírky platba při převzetí na poště u formy převodu do 10 dnů od obdržení příkazu k platbě.při nedodržení této lhůty se platí poplatek z prodlení a to 1 % z celkové částky za každý započatý měsíc prodlení. Nabytí vlastnictví k vydražené věci Zboží se stává majetkem kupujícího až po jeho zaplacení.případné výdaje spojené z vymáháním jdou na účet kupujícího. Cena zasílání zboží jede na účet kupujícího.jednotná cena poštovného 120, - Kč pro celou ČR. Reklamace U veškerého zboží garantujeme pravost a kvalitu popisu.při osobním převzetí musí kupující event. závady při převzetí zboží. Oprávněné reklamace budou samozřejmě uznány.u položek které obsahují více kusů nejsou reklamace možné.při reklamaci písemných objednávek je nutné dodržet lhůtu 3dnů od převzetí zásilky. A to zaslat zboží v cenném psaní bez dobírky s udanou cenou v hodnotě zboží a s odůvodněním reklamace

5 Závěrečná ustanovení Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Národní muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet. Každý úspěšný dražitel obdrží dárek. Internetová Korespondenční aukce - postup Po spuštění aukce (informace v katalogu a na internetu) se může dražitel zúčastnit dražby prostřednictvím - internetu přihazováním on-line v aukci na a to po souhlasu s aukčním řádem a zaregistrováním se. Doba trvání internetové aukce je 30 dnů ode dne zahájení. Před každým příhozem doporučujeme aktualizovat www stránku. - pošty (limitní lístky) zasláním řádně vyplněných limitních lístků, které naleznete v aukčním katalogu nebo ke stažení na. Doba přijímání limitních příhozů je do 25. dne ode dne zahájení aukce. V polovině aukce budou v současně probíhající internetové aukci pod názvem Limit zveřejněny nejvyšší limitní příhozy. - em (limity) platí stejné podmínky jako pro zaslání limitů poštou. V případě příhozu stejné částky u jedné položky rozhoduje ta, která byla učiněna dříve. Po skončení internetové aukce budou vloženy zbývající došlé limity a o výhře rozhodne nejvyšší příhoz ze všech učiněných nabídek tzn. (internet on-line příhozy, pošta / limity). Vše můžete sledovat na našich www stránkách. Bližší informace poskytneme i na tel.: Zachovalost Conservation Erhaltung Česky English Deutsch Proof ražba s leštěných razidel Proof polierteplatte 0, RL s ražebním leskem, beze stop oběhu Mint state (UNC) Stempelfrisch 1 krásná, stopy oběhu téměř neznatelné Extremely Fine (EF) Vorzüglich 2 Viditelné stopy oběhu, jinak velmi Very fine (VF) setr shon dobrá zachovalost 3 otřelá, dobře určitelná, zřetelné detaily Fine schön 4 hodně otřelá, místy neurčitelná Good/Fair ehr gut erhalte - mezistupeň zachovalosti between grande R vzácný Rare selten RR velmi vzácný Very rare sehr selten RRR mimořádně vzácný Extremely rare aussert selten České zkratky Czech abbreviattions Tschechischen Abürzungen hr. hrana edge Randfehler lak. lakováno - - nep. nepatrně slight winzige otř. otřelý worn Banal oxid. oxidovaný oxidated ixidiert postř. postříbřený silver plated versilbert pozl. pozlacený gold plated vergoldet rysk. ryska, rysky small scratches Strich, Riss sign. signatura signature signatur skvr. skvrna mark Fleg škr. škrábnutý scratched Kratzer - 5 -

6 Vyznamenání Anglie 1. Jiří V. Válečná medaile , na hraně opis, schází stuha, rysk., 1/1 500 Kč Belgie 2. Mezispojenecká medaile Za vítězství v I. světové válce, 1/1/1 500 Kč 3. Mezispojenecká medaile Za vítězství v I. světové válce, jiný typ uchycení stuhy, 1/1/1 500 Kč 4. Civilní kříž Za statečnost, 1/1/1 500 Kč 5. Pamětní medaile na 40. výročí panování, 1/1/ Kč 6. Pamětní kříž pro veterány , král Albert, bez stuhy, 1/1 500 Kč Bulharsko 7. Za chrabrost 1915, 1/1/ Kč 8. Pamětní medaile pro účastníky války , hr., 1/1/1 200 Kč Burma 9. Hvězda Za zásluhy, 1/1/1 200 Kč Černá Hora 10. Pamětní medaile Nikola I., ražba Pichl Praha, pro účastníky Balkánské války, hr. škr., 1/1 500 Kč Československo 11. Řád Sokola (Štefánikův řád) s meči, vydání Praha 1920, VM-4A, 1/1/ Kč 12. Československý válečný kříž z let dekret na jméno Bertin Sudolský, udělen 17. ledna 1939, číslo dekretu , VM-5, 1/1/ Kč 13. Československý válečný kříž z let , na stuze lipová ratolest, Za udělení kolektivní pochvaly, VM-5, 1/1/2 450 Kč 14. Československý válečný kříž z let , na stuze lipová ratolest, Za udělení kolektivní pochvaly a hvězdička za udělení pochvaly, VM-5, 1/1/ Kč 15. Československá revoluční medaile, těžký typ s monogramem medailéra, bez stuhy, VM-6, 1/1 450 Kč 16. Československá revoluční medaile, těžký typ s monogramem medailéra, na stuze se štítkem 23 a lipovým lístkem, 1/1/ Kč 17. Československá revoluční medaile, lehký typ (dutá) s monogramem medailéra, VM-6, 1/1/1 500 Kč 18. Československá medaile Za vítězství miniaturní stužka, bez signatury, VM-7, 1/1/1 500 Kč 19. Pamětní kříž V těžkých dobách, VM-8, 1/1/1 400 Kč 20. Československý válečný kříž z roku 1939, vydání Praha 1945, VM-11, 1/1/1 500 Kč 21. Dekret - Československý válečný kříž 1939, udělený presidentem republiky Československé gen. Svobodou v uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení čet. Kocian Ladislav, přísl.tank.sboru v zahr. v Praze dne 13. dubna 1946 podpis:generál Svoboda číslo matriky: Kč - 6 -

7 Vyznamenání 22. Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem miniatura, vydání, Praha, VM-12, 1/1/ Kč 23. Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem miniatura, Kč 24. Dekret - Československá medaile za chrabrost, udělená presidentem Československé republiky gen. Svobodou za osobní statečnost před nepřítelem, osvědčenou v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení des. Kalinovi Ladislavovi, přísl. čs.sam.obr.brig.- v Praze dne 26.ledna 1946 podpis: generál Svoboda číslo matriky: Kč 25. Československá vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně, stříbrná medaile, vydání Londýn stužka s hvězdičkou, VM-13, 1/1/ Kč 26. Dekret- Československá medaile za zásluhy II. stupně, udělené presidentem Československé republiky gen.svobodou v uznání vynikajících vojenských činů mimo boj, jimiž se zasloužil o Československou armádu des.kalina Ladislav, přísl. 1 tankového sboru, v Praze dne 21.července 1945 podpis:generál Svoboda číslo matriky: Kč 27. Československá vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně, postříbřená, vydání Praha + stužka s hvězdičkou, VM-13, 1/1/1 500 Kč 28. Československá vojenská medaile Za zásluhy, bronzová miniatura, Kč 29. Vojenská pamětní medaile Československé armády v zahraničí , štítky VB a F, VM-14, 1/1/1 500 Kč 30. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství I. třída, hvězda zlacená, Kč 31. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství II. třída, hvězda zlacená, Kč 32. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství II. třída, hvězda zlacená, Kč 33. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství III. třída, kříž, Kč 34. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství IV. třída, medaile, Kč 35. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství IV. třída, medaile, Kč 36. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství V. třída, medaile prořezávaná, R, Kč 37. Řád Slovenského národního povstání, II. třída, VM-16, 1/1/1 500 Kč 38. Řád Slovenského národního povstání, pamětní medaile, 1/1/1 300 Kč 39. Miniatura k vojenskému řádu Za svobodu II. stupně, Kč 40. Řád Slovenské národní rady Za hrdinstvo v práci, VM-17, 1/1/ Kč 41. Pamětní medaile druhého národního odboje, VM-20, 1/1/ Kč 42. Československá Jánošíkova medaile + stužka, VM-21, 1/1/ Kč 43. Odznak Československého partyzána, VM-22, Kč 44. Odznak Partyzán pomocník, chybí matička, oxidace, Kč 45. Zborovská pamětní medaile, VM-23, 1/1/1 500 Kč 46. Československé vyznamenání práce, čestný odznak Za práci 1947, česká verze, VM-26, Kč 47. Československé vyznamenání práce, čestný odznak Za práci 1948, česká verze, VM-26, Kč - 7 -

8 Vyznamenání 48. Řád 25. února II. třída, Ag punc + 2x miniatura, orig. krabička, VM-28, 1/1/1 700 Kč 49. Řád 25. února II. třída, Ag punc + malá stužka připevněna ke stuze, 1/1/ Kč 50. Řád 25. února III. třída + klopová miniatura, koroze, 1/1/ Kč 51. Odznak Člen národního shromáždění, smalt. odznak měli všichni členové Národního shromáždění, Ag punc, číslo 249!!, značeno: znak 6, Praha II, Kč 52. Smalt. odznak Člen Národního shromáždění, značeno: znak Praha, Kč 53. Klopový smalt. oznak Člen Národního shromáždění, číslo: 189, Kč 54. Členská legitimace člena Národního shromáždění, p. Josef Závěta, starý znak č. 249, Kč 55. Členská legitimace člena Národního shromáždění Československé socialistické republiky, p. Josef Závěta, nový znak č. 189, Kč 56. Členská legitimace člena Federálního shromáždění ČSSR Sněmovna lidu, p. Josef Závěta, č. 183, Kč 57. Řád práce I. vydání, Ag puncováno, číslo malá stužka, v orig. etui, smalt poškozen, VM-32, 1/1/ Kč 58. Řád práce II. vydání, Ag puncováno, číslo 6042, orig. etue, chybí malá stužka, 1/1/ Kč 59. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, II. vydání, Ag punc, číslo stužka + orig. etue, dekret na jméno Ladislav Karásek, , VM-33, 1/1/1 500 Kč 60. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu + stužka, II. vydání, Ag punc, číslo 12255, VM-33, 1/1/1 300 Kč 61. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu - dekret uděleno Vladislavu Jarkovi , udělil předseda vlády ČSSR, pečeť, 1 150Kč 62. Vyznamenání Za vynikající práci, I. vydání, číslo stužka + orig. etue, VM-34, 1/1/1 300 Kč 63. Vyznamenání Za vynikající práci, II. vydání, číslo stužka + orig. etue, VM-34, 1/1/1 300 Kč 64. Vyznamenání Za vynikající práci, II. vydání, číslo stužka, VM-34, 1/1/1 150 Kč 65. Dekret k vyznamenání Za vynikající práci, udělen Vladislavu Jarkovi , podpis ministra, pečeť, Kč 66. Vyznamenání Za statečnost, I. vydání, Ag punc, číslo 138, VM-35, 1/1/ Kč 67. Řád Rudé hvězdy I. vydání, Ag, punc. 900/1000, číslo: 1055, stužka s miniaturou, VM-42, orig. etue, pošk. smalt, 1/1/ Kč 68. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání, Ag punc + miniatura + dekret, kapitán intendanční služby Bohumil Ministr, VM-43, 1/1/1 300 Kč 69. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání, Ag punc, VM-43, 1/1/ Kč 70. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, II. vydání, Ag punc + stužka s miniaturou, VM-43, 1/1/1 150 Kč 71. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, II. vydání, Ag punc + stužka s miniaturou + dekret na jméno npor. Jan Dudek, VM-43, 1/1/1 200 Kč 72. Medaile Za službu vlasti, I. vydání + stužka + dekret na jméno kapitán Jaromír Lužný, VM-44, 1/1/1 150 Kč 73. Medaile Za službu vlasti, I. vydání + stužka, VM-44, 1/1/1 100 Kč 74. Medaile Za službu vlasti, II. vydání + stužka, VM-44, 1/1/1 100 Kč 75. Řád Rudého praporu práce, I. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Josef Fibrich, , Ag punc, číslo 7209, VM-45, 1/1/ Kč - 8 -

9 Vyznamenání 76. Řád Rudého praporu práce, I. vydání + stužka + jiný typ org.etue, Ag punc, číslo 0741, VM-45, 1/ Kč 77. Řád Rudého praporu práce, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Jaroslav Tot, , Ag punc, číslo 13850, VM-45, 1/1/ Kč 78. Řád Rudého praporu práce, II. vydání + stužka + orig. etue, Ag punc, číslo 14137, VM-45, 1/1/ Kč 79. Řád Rudé hvězdy práce, I. vydání, Ag punc, číslo 1683, VM-46, 1/1/ Kč 80. Dekret k Řádu Rudé hvězdy práce, I. vydání, číslo 3220, udělen Jaroslavu Totovi , Kč 81. Řád Rudé hvězdy práce, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Ladislav Karásek , Ag punc, číslo 9606, VM-46, 1/1/ Kč 82. Řád Rudé hvězdy práce, II. vydání, Ag punc, orig.etue-jiný typ, číslo 8498, VM-46, 1/1/ Kč 83. Medaile Za pracovní věrnost, I. vydání, Ag punc + stužka, VM-47, 1/1/1 250 Kč 84. Medaile Za pracovní věrnost, II. vydání, Ag punc + stužka, VM-47, 1/1/1 250 Kč 85. Medaile Za pracovní obětavost, I. vydání + stužka + dekret na jméno František Ševeček, číslo 2645, VM-48, 1/1/1 150 Kč 86. Medaile Za pracovní obětavost, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Ladislav Karásek, číslo 10095, VM-48, 1/1/1 150 Kč 87. Vyznamenání Za zásluhy 10 let Lidových milicí, smalt, kovová, miniatura Za zásluhy, VM-49, Kč 88. Vyznamenání Za zásluhy - 10 let Lidových milicí, smalt, kovová miniatura Za zásluhy, VM-49, Kč 89. Čestný odznak Mateřství, I. třída, původní etue, VM-50, Kč 90. Čestný odznak Mateřství, II. třída, Ag punc, VM-50, Kč 91. Čestný odznak Mateřství, III. třída, VM-50, Kč 92. Dukelská pamětní medaile, VM-51, 1/1/1 150 Kč 93. Pamětní medaile k 20. výročí SNP, VM-52, 1/1/ Kč 94. Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa + stužka, VM-53, 1/1/1 100 Kč 95. Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice, I. třída + stužka s miniaturou + orig. etue, VM-54, 1/1/1 300 Kč 96. Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani, III. třída + stužka, VM-55, 1/1/1 250 Kč 97. Pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ + stužka s miniaturou, VM- 56 1/1/1 80 Kč 98. Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února + stužka, VM-57, 1/1/1 80 Kč 99. Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou, VM-59, 1 50 Kč 100. Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou stužka, 1/1/1 80 Kč 101. Čestný titul Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, obecný kov, VN-183a, číslo: 1557, původní etue?, Kč 102. Medaile Za obětavou práci pro socialismus + stužka s miniaturou, VM-62, 1/1/1 100 Kč 103. Čestný titul Zasloužilý učitel, česká verze, číslo 244, Ag punc, VP-25a, Kč 104. Čestný titul Zasloužilý učitel, slovenská verze, VP-25b, Kč - 9 -

10 Vyznamenání 105. Čestný titul Vzorný učitel, česká verze, číslo 371, Ag punc, VP-25e, Kč 106. Čestný titul Zasloužilý pracovník kultury, česká verze, orig. etue, VP-28, Kč 107. Čestný odznak Zasloužilý vynálezce, stříbrný odznak - česká verze, orig. etue, VP-29c, Kč 108. Čestný odznak Zasloužilý zlepšovatel, zlatý odznak slovenská verze, orig. etue, VP-29b, Kč 109. Čestný odznak Zasloužilý zlepšovatel, stříbrný odznak česká verze, orig. etue, VP-29c, Kč 110. Čestný odznak Zasloužilý cvičitel, VP-30d, Kč 111. Čestný odznak Vzorný cvičitel, VN-188c, Kč 112. Čestný odznak Mistr sportu, Ag punc, číslo 1200, VN-188a, Kč 113. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV Za zásluhy zlatý s miniaturou I. stupeň, VN-188e, hr., Kč 114. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV Za zásluhy stříbrný s miniaturou II. stupeň, VN-188e, 1 80 Kč 115. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV Za zásluhy bronzový s miniaturou III. stupeň, VN-188e, kaz., 1 50 Kč 116. Čestný odznak Lidových milicí, VN-163, Kč 117. Vzorný střelec Lidových milicí, VN-165, smalt, Kč 118. Vzorný střelec LM, bronzový erb na 2 úchytech, 1 50 Kč 119. Pamětní odznak pro Československé dobrovolníky z let , vydání z roku 1938, VM-63, 1/1/1 300 Kč 120. Pamětní odznak pro Československé dobrovolníky z let , vydání z roku 1945/1946, VM-63d, 1/1/2 300 Kč 121. Pamětní odznak Svazu příslušníků bývalé Československé domobrany z Itálie, vydání 1945, VM-65, 1/1/2 600 Kč 122. Pamětní medaile Za věrnost a brannost, vydaná , VM-66a, 1/1/1 350 Kč 123. Pamětní medaile Manifestačního sjezdu dobrovolců z let , silnější ouško, špatná stuha, VM-67, 1/1/ Kč 124. Pamětní medaile Svazu čs. důstojnictva stužka + orig. etue, VM-68, 1/1/1 500 Kč 125. Bronzová medaile IV. pluku Stráže svobody, VM-70, 1/1/1 250 Kč 126. Stříbrná pamětní medaile IV. pluku Stráže svobody, VM-71, 2/1/1 250 Kč 127. Bronzová medaile DOK Za věrné služby , hvězdička na stuze, VM-76b, 1/1/1 900 Kč 128. Pamětní kříž Za věrné služby SNG, vydání 1938, matná, lipová ratolest, VM-77a, 1/1/ Kč 129. Pamětní kříž Za věrné služby SNG, vydání 1938, lesklá, VM-77b, 1/1/1 450 Kč 130. Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, VM-85, 1/1/1 750 Kč 131. Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka, VM-87, 1/1/ Kč 132. Pamětní medaile 8. střeleckého pluku Slezského, VM-90, 1/1/1 950 Kč 133. Pamětní odznak na 50. výročí bojového vystoupení 8. pěšího pluku Slezský v Místku Kč

11 Vyznamenání 134. Pamětní medaile 9. střeleckého pluku K. H. Borovského, VM-91, 1/1/1 950 Kč 135. Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského, VM- 104, 1/1/1 950 Kč 136. Francouzsko-československá pamětní medaile města Darney, VM-105, 1/1/1 950 Kč 137. Pamětní medaile 32. pěšího pluku Gardského, VM-108, 1/1/ Kč 138. Pamětní medaile 35. pěšího pluku Foligno, orig. etue, VM-110, 1/1/ Kč 139. Pamětní medaile Partyzánská brigáda Kanalenko, orig. etue, 1/1/1 950 Kč 140. Pamětní medaile Československého dobrovoleckého sboru v Itálii + stužka, VM-113, 1/1/1 400 Kč 141. Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC), VM-123a, 1/1/ Kč 142. Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC), (s podpisem), VM-123c, 1/1/2 200 Kč 143. Odznak I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, letovaná spinka, VM-127, Kč 144. Pamětní medaile 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, VM-130a, 1/1/1 500 Kč 145. Pamětní medaile 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, jiné uchycení, VM-130b, 1/1/1 500 Kč 146. Diplomový odznak Karla IV., vydání , důstojnický stupeň, II. třída s mečíkovým závěsem + miniatura, VM-159, 1/1/ Kč 147. Miniatura k medaili Karla IV. Za věrnost a branné zásluhy, VM-161, Kč 148. Medaile Karla IV. Za věrnost a branné zásluhy, II. třída, postříbřený bronz + miniatura, VM-161b, 1/1/1 800 Kč 149. Čestný odznak Karla IV. Za budování brannosti, I. třída, pozlacený bronz + miniatura, VM-162, Kč 150. Pamětní kříž Československé obce dobrovolecké, VM-167, 1/1/1 400 Kč 151. Pamětní medaile Národní revoluční armády Brno, VM-182, 1/1/ Kč 152. Pamětní kříž Za věrnost Svazu osvobozených politických vězňů, kříž SOPV, VM-212, 1/1/1 200 Kč 153. Střelecké závody Střelecké závody Československé armády závod družstev ve střelbě z lehkého kulometu 1922, sig. Šejnost, bronz, ø 50 mm, otř., 1/1 500 Kč 154. Odznak Za výtečné řízení útočných vozidel, odznak pro důstojníky, výroba: ZUKOV Praha, chybí dvě příchytky, Kč 155. Odznak pro absolventy Dělostřeleckého učiliště v Hranicích na Moravě, číslo: 2683, smalt, Kč 156. Odznak pro absolventy Dělostřelecko-technického učiliště, číslo: 721, smalt, Kč 157. Odznak pro absolventy Vojenského učiliště Otakara Jaroše, číslo: 2075, chybí šroubek, smalt, Kč 158. Rukávová nášivka I. Československé obrněné brigády na západě (Anglie), Kč 159. Stuha Jihlava Župa plukovníka Švece, 1 50 Kč 160. Třetí řád sv. Františka Mor. Ostrava, 1 50 Kč 161. Stuha - I. sv. - václavská orelská pouť, svícení pomníku br. Holuba, legionáře, Štramberk - Závišice , Kč 162. Označení pracovníka ve zbrojním podniku na Moravě (protektorát), značeno ZWs, zinek, Kč 163. Rukávová nášivka Sokola, ø 62 mm, Kč

12 Vyznamenání 164. Nášivka Čs. vlaječka, 30 x 48 mm, 1 50 Kč 165. Pamětní odznak Československé polní ambulance v Anglii , Kč 166. Svaz veteránů Kříž Za 25 let činnosti, smalt, 1/1/1 800 Kč 167. Svaz veteránů Kříž Za 40 let činnosti, smalt, 1/1/1 800 Kč 168. Čestný odznak Vzorný minometník, číslo: 04072, smalt Kč 169. Čestný odznak Vzorný kulometník, číslo: 13769, smalt, Kč 170. Čestný odznak Vzorný dělostřelec, číslo: 01875, chybí orig. matice, smalt Kč 171. Čestný odznak Vzorný pohraničník, menší typ, Kč 172. Miniatura Vzorný pohraničník, 1 50 Kč 173. Miniatura odznaku Pilot po roce 1968, 1 50 Kč 174. Národní letecká sbírka 1946, 3 ks porcelánových odznaků, Kč 175. Plaketa Vítězi soutěže leteckých modelů 1938 ve Zlíně, orig. etue, bronz 40x50 1/- 350 Kč 176. Medaile K ohrožení republiky, sklo, letecký motiv, Zborov Chomutov, Kč 177. Hedvábný kapesník Upomínka na Čs. armádu na Sibiři , Kč 178. Látkový kapesník K oslavě konce II. světové války, tisk: K. Breuer Dvůr Králové, výroba: Jindřich Horáček Roztoky, Kč 179. Látkový kapesník Zdar X. Všesokolskému sletu, skvrny, Kč 180. Látkový kapesníček XI. Všesokolský slet v Praze 1948, Kč 181. Svaz československého hasičstva 10 let republiky , 1/1/1 300 Kč 182. Československá jednota hasičská za 20 let úspěšné činnosti, 1/1/1 400 Kč 183. Zemská hasičská jednota Slezská Za zásluhy zlatý, 1/-/1 700 Kč 184. Zemská hasičská jednota Slezská Za zásluhy bronzový, 1/-/ Kč 185. Junák pamětní medaile Za službu , 1/-/1 400 Kč 186. Řecko římský zápas - Čestná cena, věnuje místopředseda Jonczyk , smalt, stuha, Kč 187. Slezsko Polsko Mužský pěvecký sbor v Lehnici, smalt, Kč 188. Jablunkov Ženský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt, Kč 189. Karviná Mužský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt, Kč 190. Moravská Ostrava - Mužský pěvecký spolek, smalt, Kč 191. Moravská Ostrava - Ženský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt, Kč 192. Vítkovice Mužský pěvecký sbor, R, Kč 193. Vítkovice Za 50. letou věrnou práci v našich železárnách, 1/1/1 500 Kč 194. Pamětní medaile dolu Hedvika Petřvald ve Slezsku , 1/1/1 400 Kč

13 Vyznamenání 195. Pamětní medaile Dr. Janského, I. stupeň zlatý + stužka s miniaturou, 1/-/1 150 Kč 196. Pamětní medaile Dr. Janského, II. stupeň stříbrný + stužka s miniaturou, 1/-/1 150 Kč 197. Pamětní medaile Dr. Janského, III. stupeň bronzový + stužka s miniaturou, 1/-/1 100 Kč 198. ČSČK Za obětavou a záslužnou práci, ZUKOV Praha, 1/-/1 150 Kč 199. Pamětní medaile 40. výročí osvobození Ostravy , sig. Pavlica, 1/1/1 80 Kč 200. PÚ VB Pohotovostní útvar veřejné bezpečnosti Slovenská verze Zbor národnej bezpečnosti, Kč 201. Vzorný pracovník VB, chybí šroubek, smalt, Kč 202. SNB Čestný odznak, Kč 203. ZNB Čestný odznak, Kč 204. SNB Medaile SNB, 1/-/1 150 Kč 205. SNB Za 30 let v SNB, 1/-/1 150 Kč 206. SNB Za dlouholetou práci v SNB + stužka, 1/1/1 100 Kč 207. SNB Za službu v SNB, 1/1/1 100 Kč 208. ZNB Za službu v ZNB, slovenská verze, 1/1/ Kč 209. PSVB Za dobrovolnou práci ve prospěch socialistické společnosti + stužka s miniaturou, 1/1/1 150 Kč 210. PS VB Čestný odznak pomocná stráž veřejné bezpečnosti, modrý odznak + miniatura, Kč 211. Vzorný člen PS VB bronzový, Kč 212. Vzorný člen PS VB zlatý, Kč 213. Odznak pro primátora města (k slavnostním příležitostem) Br., stuha, org.etue Kč 214. ČSPB Zasloužilý bojovník proti fašismu, 1/1/1 100 Kč 215. LM 40. výročí Vítězného února stužka, 1/1/1 100 Kč 216. ČSPB Čestný odznak, 1 50 Kč 217. PTP Vojenské tábory nucených prací + stužka, 1/1/1 150 Kč 218. Pamětní medaile Národní sdružení čs. vlastenců na Severní Moravě Za obranu, 1/1/1 150 Kč 219. Pamětní medaile Národní sdružení čs. vlastenců na Severní Moravě - Partyzánská jednotka Sever Zábřeh, 1/1/1 150 Kč 220. Pamětní medaile Památníku Ostravské operace, 1/-/1 100 Kč 221. Pamětní medaile Na paměť Přerovského povstání 1. květen stužka, 1/-/1 100 Kč 222. Čestný odznak Veterán 4. ukrajinského frontu, Kč 223. Na paměť bojovníků 1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky, 30. výročí osvobození ČSSR, Kč Střelecký pluk Slezský v Místku, vydal UV ČSPB F-M 1980, 1/1/1 300 Kč 225. Pamětní medaile Důl Jan Šverma Ostrava 100 let , 1/-/1 100 Kč

14 Vyznamenání 226. Zasloužilý horník Dolu Šverma Ostrava, 1/-/1 150 Kč 227. VOKD Čestný horník + stužka, 1/1/1 100 Kč 228. OKD Vzorný pracovník OKD Ostrava koncern, 1/-/1 100 Kč 229. OKD Vzorný pracovník Resort paliv a energetiky ČSSR, 1/1/1 100 Kč let socialistického zemědělství, 1/1/1 80 Kč 231. Severní Morava Za rozvoj Severomoravského kraje, 1/-/1 80 Kč 232. Za rozvoj socialistického zemědělství Okresní výbor svazu družstevních rolníků Opava, 1/1/1 100 Kč 233. Nový Jičín Za zásluhy o rozvoj okresu uděluje OV KSČ a ONV v Novém Jičíně, 1/1/1 120 Kč 234. Vzorný pracovník ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky + miniatura, 1/1/1 150 Kč 235. Zasloužilý pracovník ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky + miniatura, 1/1/1 120 Kč 236. Jaroměř Město Jaroměř, sv. Václav na koni latinský nápis, orig. ouško, bez stuhy, 1/1 150 Kč 237. Nejlepší pracovník MH, číslo 325, smalt, Ag punc, zapínání metal, Kč 238. Nejlepší pracovník chemického průmyslu, Ag punc 925/1000, značeno ZUKOV, smalt, Kč 239. Nejlepší pracovník strojírenství, Ag?, smalt, Kč 240. ROH Za obětavou práci, 1/-/1 120 Kč 241. SSM Za pracovní úspěchy, meta 90, 1/-/1 150 Kč 242. ČSTV Za budování sjednocené tělovýchovy 20 let , 1/1/1 80 Kč 243. ČSTV Za rozvoj socialistické tělovýchovy 25 let , 1/1/1 80 Kč 244. ČSTV 30 let sjednocené tělesné výchovy , 1/1/1 80 Kč 245. Československé sportovní hry 1967, 1. místo celostátní finále II. ČSSH, 1 50 Kč 246. Československá universiáda 1969, 3. místo ( bronzová ), 1 50 Kč 247. Československá universiáda 1969, 2. místo ( stříbrná ), 1 50 Kč 248. Karviná Za zásluhy o rozvoj okresu, 1/1/1 80 Kč 249. Karviná Za zásluhy o rozvoj okresu Rada ONV POV KSČ bronzová, 1/1/1 80 Kč 250. Karviná Za zásluhy o rozvoj okresu Rada ONV POV KSČ stříbrná, 1/1/1 80 Kč 251. ČSBD Čestný odznak bytového družstva, 1/-/1 80 Kč 252. Ostrava Vzorný pracovník Národního výboru, 1/-/1 80 Kč 253. Ostrava Zasloužilý pracovník Národního výboru, 1/-/1 80 Kč 254. Karviná Okresní odborová rada stříbrný, 1 80 Kč 255. Karviná Okresní odborová rada bronzový, 1 80 Kč 256. Za obětavou práci v rybářství, 20 let ČRS , miniatur. stužka, 1/1/1 150 Kč 257. ČR - Za záchranu života, orig. etue, 1/1/1 150 Kč

15 Vyznamenání 258. Stříbrná tabatěrka Nejúspěšnějšímu jezdci na voze TATRA v Jihočeské jarní soutěži věnuje TATRA, národní podnik, duben 1947, cena za 1. místo v soutěži, Ag punc 900/1000, Kč 259. IV. Zimní automobilová soutěž - IV. Zimní automobilová soutěž pořádá Autoklub republiky Československé, sig. Petrman, jednostr., silně zlacený bronz + smalt krásná, 1/ Kč Čína 260. Červená smalt. hvězda, na rubu čínský text, 1/1 350 Kč Francie 261. Řád Čestné legie V. rytířský stupeň, replika, poškozený smalt, 1/1/ Kč 262. Řád Akademických palem (rytíř), poškozený smalt, 1/1/1 500 Kč 263. Vojenská medaile (Med. militaire) 1870, poškozený smalt, 1/1/1 500 Kč 264. Pamětní medaile Za boje v Orientu, 1/1/1 500 Kč 265. Pamětní medaile Za boje v Maroku, 1/1/1 500 Kč 266. Pamětní medaile Za boje na Madagaskaru na stuze spona 1895, 1/1/ Kč 267. Za obranu republiky ve válce 1870/1871, 1/1/1 500 Kč 268. Válečný kříž , na stuze zlacená hvězda, 2/2/1 500 Kč 269. Válečný kříž (zlacený), na stuze hvězda, novoražba?, 1/1/1 350 Kč 270. Pamětní medaile na velkou válku , -1/1/1 500 Kč 271. Pamětní medaile Za boje u Verdunu, 1/1/1 500 Kč 272. Pamětní medaile pro uprchlíky, 1/1/1 500 Kč 273. Kříž bojovníků, 1/1/ Kč 274. Kříž bojovníků (zlacený), 1/1/1 500 Kč 275. Kříž bojovníků - miniatura (zlacená), 1/1/1 100 Kč 276. Kříž za válečné zásluhy, na stuze ratolest, 1/1/1 500 Kč 277. Odznak zkřížených válečných trofejí, přilba, prapory a děl. hlavně, chybí 1x uchycení, Kč 278. Pamětní medaile Ukončení 1. světové války , chybí stuha, Kč 279. Kříž pro bojovníky odboje dobrovolce, 1/1/1 500 Kč 280. Pamětní medaile 60. výročí velké války , 1/1/1 400 Kč Itálie 281. Řád Italské koruny III. třída komandér, Au, 1/1/ Kč 282. Pamětní medaile Na sjednocení Itálie , 1/1/1 500 Kč 283. Válečná medaile , jiná stuha, dr. koroze, 1/1/1 350 Kč 284. Medaile na oslavu 20. výročí ukončení partyzánských bojů v Itálii , chybí stuha, 1/1 300 Kč 285. Medaile Italské námořní ligy, 1/1 150 Kč

16 Vyznamenání Jugoslávie 286. Partyzánská hvězda, škr., 1/1/1 850 Kč 287. Svoboda rovnost bratrství, psáno azbukou, škr., hr., -1/-1 80 Kč Maďarsko 288. Válečná medaile Mikloš Horty, Pro bojovníky, chybí stuha, 1/1 350 Kč 289. Za připojení Sedmihradska, koroze, 1/1 350 Kč 290. Odznak pohraniční stráže, cínováno, chybí 1x uchycení, Kč 291. Báňská záchranná služba, uchycení cínováno, Kč Německo 292. Medaile na dva roky války , Ag?, -1/-1/1 150 Kč 293. Kapesní nůž reklamní firma Richard Felde Rheinland (výroba strojírenských součástek), Kč 294. Pamětní medaile Friedricha, Ludwiga a Jahna, bronz, ø 30 mm, 1/1 100 Kč 295. Wilhelm I. K 90. narozeninám 1887, bílý kov, ø 27 mm, 2/ Kč 296. Karl Marx Ferdinand Lassalle, Ag, ø 24 mm, 1/1 300 Kč 297. Pamětní kříž pro nebojovníky (bez mečů), stuha pro ženy značeno Erbe, 1/1/1 400 Kč 298. Pamětní kříž pro nebojovníky (bez mečů), neznačen, 1/1/1 250 Kč 299. Pamětní kříž pro bojovníky (s meči), 1/1/1 300 Kč 300. Pamětní kříž pro bojovníky (s meči), jiný kov Fe, bez stuhy, 1/1 200 Kč 301. Pamětní medaile spolku Kyffhäufer se štítkem Za válku ve Francii 1918, 1/1/1 500 Kč 302. Železný kříž II. třídy, vydání 1914, 1/1/ Kč 303. Miniatura k Železnému kříži 1914 s dubovými ratolestmi 37 x 12 mm, smalt., chybí nožička k zapínání, Kč 304. Bílý smaltovaný Německý kříž 28 x 28 mm, paprsky mezi rameny kříže, cínované uchycení, Kč Německo Prusko 305. Za válečné zásluhy, škr., hr., 1/1/ Kč 306. Medaile Za záchranu z nebezpečí, špatná stuha, 1/1/ Kč výročí války 1870/ , obloučková stuha, 1/1/1 500 Kč 308. Pamětní medaile k výročí narození císaře Viléma I , chybí stuha, bronz, ø 40 mm, 1/1 350 Kč 309. Friedrich III. Za školní prospěch 1888, bronz, částečně setřené stříbření, chybí stuha, ø 40 mm, -1/ Kč 310. Za statečnost ve válce s Dánskem 1864, chybí ouško, bronz, ø 29 mm, hr., 1/1 100 Kč výročí korunovace Wilhelma I , bronz, ø 33 mm, 1/1 250 Kč 312. Spona z Prusko-Francouzské války - Válečná medaile Pro bojovníka se štítky Wörth, Sedan, Paris - Pamětní medaile k 100. narozeninám Wiléma I. - Pamětní medaile pro Uhry , 1/1/ Kč

17 Vyznamenání 313. Válečná medaile 1814, bez stuhy, Zn, koroze, letován, 2/2 100 Kč 314. Válečná medaile pro bojovníka , bronz, postříbřený cínováno, hr., 1/1/1 350 Kč Německo-Sasko 315. Friedrich August Za věrnost v práci, 1/1/ Kč Německo - 3. Říše 316. Obálka na Kříž pro Německé matky 3. stupeň (udělovací balení), Kč 317. Důstojnický odznak SS (čepicový) značeno 20 Ges. Gesch, Al, Kč 318. Originální etue na vyznamenání Kříž mateřství, značeno K. Seiboth Gablonz a. N., horší kvalita, Kč 319. Kříž mateřství bronzový, II. typ, smalt, 1/1/ Kč 320. Kříž mateřství zlatý II. typ, bronz, zlacená, smalt, 1/1/ Kč 321. Železný kříž II. třídy, neznačeno, Fe, 0/0/ Kč ks miniatur. stuh na společné jehle: Železný kříž, Zimní boje na Východě, Za dlouholetou službu, Sudety, Kč ks miniatur. stuh na společné jehle: Válečný záslužný kříž s meči, Medaile na paměť 13. März 1938, Sudety, Kč ks miniatur. stuh na společné jehle: Sudety, Zimní boje na Východě, Železný kříž, Kč Německo - DDR/NDR 325. Pamětní medaile Manfred Schmidt Wandertag 1974, Kč 326. Pamětní medaile Město Lübeck, Kč 327. Medaile Za věrnost ve službě v ozbrojených orgánech ministerstva + miniatura, 1/1/1 350 Kč 328. Medaile Za vítězství v závodě, pobronzováno, ø 30 mm, bez stuhy, 1/1 50 Kč 329. Aktivista pětiletky, Al pobronzováno, 41 x 34 mm, 1/1 50 Kč Německo - NSR mezinárodní německé mistrovství v plavání , 1 50 Kč Polsko 331. Řád Virtuti Militari IV. třída, zlatý kříž, bronz, smalt, 1/1/ Kč 332. Řád Za obrození Polska V. třída, typ 1994, rytíř, bronz zlacený, 1/1/ Kč 333. Válečný kříž 1944, orel bez koruny, 1/1/ Kč 334. Válečný kříž 1920, orel s korunou, 1/1/ Kč 335. Kříž Slezského povstání , 1/1/ Kč 336. Medaile Za účast v bitvě o Berlín, 1/1/1 400 Kč 337. Pamětní medaile Na válku , bronz, bez stuhy, 1/1 250 Kč 338. Medaile Vítězství a svobody , 1/1/1 250 Kč

18 Vyznamenání 339. Miniatura k medaili Vítězství a svobody , 1/1/1 160 Kč 340. Miniatura k Zlaté medaili za 20 let služby v ozbrojených silách, zlacený bronz, smalt, 1/-/1 150 Kč 341. Miniatura k Stříbrné medaili za 15 let služby v ozbrojených silách, zlacený bronz, smalt, 1/-/1 150 Kč 342. Odznak Štít Grunwald Berlín, bronz, Kč 343. Odznak Štít Grunwald Berlín, bílý kov, Kč 344. Medaile k 40. výročí PLR, stříbřený bronz, , 1/1/ Kč 345. Řád Rudého praporu práce, poškozený smalt, 1/1/ Kč 346. Čepicový odznak orlice bez koruny, bílý kov, plech, Kč 347. Čepicový odznak pro letectvo, bílý kov, plech, Kč 348. Čepicový odznak vyšívaný důstojník, zeleno stříbrný, Kč 349. Čepicový odznak vyšívaný pro letectvo, zeleno černý, Kč 350. Odznak Výsadkář instruktor po 2. sv. válce, Kč 351. Vzorný voják, bez stupně, bílý kov, Kč 352. Vzorný voják, bez stupně, bronzový, pošk. smalt, Kč 353. Vzorný voják, 1. třída, Kč 354. Vzorný voják, 2. třída, Kč 355. Odznak Střelec, Kč 356. Odznak Lidové vojsko Polské, smalt, Kč 357. Sportovní odznak SPO, smalt, Kč 358. Odznak Vzorný dělostřelec, smalt, mírně poškozen, Kč 359. Fryderyk Chopin , bílý kov, orig. ouško,, ø 27 mm, bez stuhy, 1/1 50 Kč 360. Odznak - X. let ve službě národa, na šroubek, smalt 1 50 Kč Rakousko - Uhersko 361. Řád Železné koruny III. třída, nositelská kopie jednostranná, Kč 362. Řád Železné koruny III. třída, nositelská kopie jednostranná, jiný typ, Kč 363. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací a meči + miniatura, Ag značeno, orig. etue firmy Köchert, Wien, 1/1/ Kč 364. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací, Ag, nep. pošk. smalt, 1/1/ Kč 365. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací, Ag značené, nep. pošk. smalt, 1/1/ Kč 366. Záslužný kříž zlatý s korunou na vojenské stuze, bronz zlacená, značeno: Mayers Söhne Wien a hvězdička, v korunce pošk. smalt, orig. etue J. G. Bergmann Wien, 1/1/ Kč 367. Záslužný kříž zlatý s korunou na vojenské stuze, bronz zlacená, značeno: Wilh. Kunz Wien a hvězdička, v korunce pošk. smalt, 1/1/ Kč

19 Vyznamenání 368. Záslužný kříž stříbrný s korunkou na vojenské stuze, Ag, značeno: Wilh. Kunz Wien X., punc, pošk. smalt, nová stuha, 1/1/ Kč 369. Záslužný kříž stříbrný s korunkou na vojenské stuze, Ag, značeno: Wilh. Kunz Wien X., punc, pošk. smalt, 1/1/ Kč 370. Záslužný kříž železný s korunkou na vojenské stuze s meči, železo, 1/-1/1 450 Kč 371. Záslužný kříž železný na válečné stuze, železo, 1/1/1 500 Kč 372. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze s meči, bronz zlacená, orig. etue: Josef Zimbler Wien, 1/1/ Kč 373. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze s meči, bronz zlacená, orig. etue (jiný typ), 1/1/ Kč 374. Orig. papírová krabička na vojenskou zásl. medaile Signum Laudis, pouze na medaile bez stuhy, Kč 375. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na civilní stuze, bronz zlacená (setřeno), 1/1/ Kč 376. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze, uherský typ, bronz zlacená, 1/1/ Kč 377. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze s meči, obecný kov stříbřený, 1/1/ Kč 378. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze, uherský typ, obecný kov stříbřený, 1/1/ Kč 379. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze, uherský typ (varianta), obecný kov stříbřený, 1/1/ Kč 380. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova bronzová med. na civilní stuze, bronz zlacená (částečně setřeno), značeno Kautsch, 1/1/ Kč 381. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova stříbrná na civilní stuze, obecný kov postříbřen, značeno Kautsch, 1/1/ Kč 382. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova na civilní stuze, náhradní kov, 2/2/1 800 Kč 383. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova stříbrná medaile na vojenské stuze s meči, Ag puncováno A, 2x udělena, -1/-1/ Kč 384. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž II. třída, Ag puncováno, 1/ Kč 385. Medaile Za statečnost F. J. I. stříbrná medaile I. třída, Ag značka A, signováno: Leisek, patina, hr., 1/1/ Kč 386. Medaile Za statečnost F. J. I., stříbrná medaile II. třída, Ag značka A, signováno: Tautenhayn, 1/1/1 800 Kč 387. Medaile Za statečnost F. J. I., bronzová medaile, signováno: Tautenhayn, 1/1/1 400 Kč 388. Medaile Za statečnost F. J. I., náhradní kov, nesignováno, -1/-1/ Kč 389. Medaile Za statečnost F. J. I., jiný typ, 1/1 150 Kč 390. Medaile Za statečnost F. J. I., jiný typ, 1/1 150 Kč 391. Medaile Za statečnost, stříbrná medaile I. třída Karel, bronz stříbřený, signováno: Kautsch, bez stuhy, 1/ Kč 392. Medaile Za statečnost stříbrná medaile I. třída Karel, náhradní kov, 2x udělená, páska značena Zimbler Wien, 1/1/ Kč 393. Medaile Za statečnost stříbrná medaile II. třída Karel, Ag nepuncováno, signováno: Kautsch, 1/1/1 500 Kč

20 Vyznamenání 394. Medaile Za statečnost bronzová medaile Karel na vojenské stuze, sig. Kautsch, 1/1/1 300 Kč 395. Medaile Za statečnost bronzová medaile Karel na civilní stuze, sig. Kautsch, 1/1/1 300 Kč 396. Čestná medaile Za 25. letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském, bronz zlacený, 1/1/1 400 Kč 397. Armádní kříž z let (dělový), bronz, červená stuha, 1/1/ Kč 398. Válečná medaile 1873, skv., 1/1/1 350 Kč 399. Válečná medaile 1873, postříbřená, 1/1 150 Kč 400. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby , perleť, perleť pošk., 1/1/ Kč 401. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby , perleť, etue firmy Moritz Tiller Wien a Bělehrad, 1/1/ Kč 402. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo za 12 let služby, 1/1/1 900 Kč 403. Čestná medaile Za čtyřicetileté věrné služby na civilní stuze, bronz zlacená, 1/1/1 400 Kč 404. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz, 1/1/1 350 Kč 405. F. J. I. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898, bronz postříbřená, 1/1 150 Kč 406. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz, skv., 1/1/1 350 Kč 407. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na civilní stuze, bronz, 1/1/1 350 Kč 408. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 s korunkou na vojenské stuze, bronz zlacená, 1/1/ Kč 409. Jubilejní kříž z roku 1908 na civilní stuze, bronz zlacená, krásná, 1/1/1 500 Kč 410. Pamětní kříž z let (mobilizační letopočet pozitivní), 1/1/1 350 Kč 411. Pamětní kříž z let , měkká ražba letopočtu, 1/1/1 350 Kč 412. Pamětní kříž z let , tlustší střížek, 1/1/ Kč 413. Karlův vojenský kříž, zinek, 1/1/1 300 Kč 414. Karlův vojenský kříž, bílý kov, 1/1/1 300 Kč 415. Medaile Za zranění, medaile Za jedno zranění, zinek, sig. R. Placht, -1/1/1 300 Kč 416. Medaile Za zranění, medaile Za dvě zranění, zinek, sig. R. Placht, hr., -1/1/1 300 Kč 417. Medaile Za zranění, medaile Za čtyři zranění, zinek, sig., 1/1/1 300 Kč 418. Stuha na holdovací medaile na císařské jubileum 1908, Kč 419. Miniaturní stužka k medaili Signum Laudis, zlaceno, Kč 420. Miniaturní stužka Za statečnost, zlacené meče, Kč 421. Miniaturní stuhy 2x Za statečnost (1x s meči), Karlův vojenský kříž, Kč 422. Náprsní lišta miniaturních stužek 4x Za statečnost, 1x Karlův kříž, Kč 423. Pamětní ražba na oslavu 70. narozenin F. J. I. 1900, bronz, 1/1/1 500 Kč 424. Pamětní medaile k 50. letům panování F. J. I., 1/1/1 400 Kč

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. května 2015 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

Cimitero militare Italiano

Cimitero militare Italiano 2 2014 GAMING INITIATIVE GI I 2014 Cimitero militare Italiano Svaz důstojníků a praporčíků AČR nabízí: Vojenské Investiční Medaile Na začátku července zahájil činnost projekt pod názvem Vojenské Investiční

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU

ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU 1914 1920 DÍL I. HISTORICKÝ A VOJENSKÝ VÝZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ ČESKOSLOVENSKÉ HNUTÍ NA RUSI FOTOSLUŽBA V RUSKÉ LEGII VÝSTROJ, STEJNOKROJE A OZNAČENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH

Více

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 Praha, březen 2007 PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE

Více

Stručný přehled medailí, plaket a odznaků Policie ČR. Michal Salak

Stručný přehled medailí, plaket a odznaků Policie ČR. Michal Salak Stručný přehled medailí, plaket a odznaků Policie ČR Michal Salak OBSAH Předmluva Historie a vznik ocenění u soudobé policie Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezídium České republiky Útvary s celorepublikovou

Více

Jak pokračují investice v Králíkách

Jak pokračují investice v Králíkách Prosinec 2008/číslo 12 Ročník VI. (Králicko XVIII.) Cena 10 Kč Jak pokračují investice v Králíkách V minulém čísle Králického zpravodaje jsme psali o investičních akcích, které v současné době probíhají

Více

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 +Informace pro odběratele Vodárenské sdružení Bechyňsko (sdružení obcí) upozorňuje všechny odběratele, že od 1. 7. 2009 se stává provozovatelem vodovodu a kanalizace

Více

Svátek modré planety. INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA KVùTEN 2005

Svátek modré planety. INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA KVùTEN 2005 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA KVùTEN 2005 Svátek modré planety Slezskoostravský hrad a Hlavní třída v Porubě se staly 21. a 22. dubna místem oslav celosvětového svátku Den Země. Ochrana životního

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

Vzpomínky na významná květnová výročí

Vzpomínky na významná květnová výročí 5 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 5 květen 2008 cena 10 Kč Vzpomínky na významná květnová výročí Vojtěch Bubílek (1903-1993) letec u francouzského a anglického letectva, 311. peruť RAF - uprostřed

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

V Z L ET. V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy R O Č N Í K P K 19 R O K 2 0 1 3

V Z L ET. V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy R O Č N Í K P K 19 R O K 2 0 1 3 V Z L ET V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y J A N A P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy 3 R O Č N Í K P K 19 R O K 2 0 1 3 OBSAH: ČLÁNKY: A jedeme dál (V. Šilhán), Mažoretky sokolské župy J.P.

Více

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE ! Zprávy z radnice Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE 70. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 8. 4. 2013. Radní mimo jiné schválili záměr na výpůjčku objektu č. p. 845 včetně pozemků organizaci Junák

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam 4/2005 ZDARMA Datum vydání: 30. dubna 2005 Bludovan JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam Zastupitelstvo obce Bludov přijalo na svém zasedání 25. dubna 2005 následující usnesení:

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011 NOVÉ PODMÍNKY PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ budou sjednávat na dobu určitou jednoho roku. Po uplynutí sjednané doby nájmu může být nájemní smlouva i opakovaně prodlužována,

Více

4/2005 cena 25,- Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY

4/2005 cena 25,- Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY 4/2005 cena 25,- Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY POODŘÍ 4/2005 POODŘÍ - časopis obyvatel horní Odry Vydává Společnost přátel Poodří (IČ: 64627870) ve spolupráci se ZO ČSOP Odry, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou,

Více

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy Březen 2005

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy Březen 2005 HLÁSKA Zpravodaj Statutárního města Opavy Březen 2005 Z obsahu: Konference Charity Opava str. 2 Zdravotnická škola nabízí další formy vzdělávání str. 3 Kulturní a sportovní kalendář na měsíc březen 2005

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

č.14 27.8.2007 č.15 1.10.2007

č.14 27.8.2007 č.15 1.10.2007 ZPRAVODAJ obce Kameničná číslo: : 28 rroční ík: : 2007 ZASEDÁNÍÍ OBECNÍÍHO ZASTUPIITELSTVA č.14 27.8.2007 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: - Příspěvek Svazu žen na Kamenský víkend v Pastvinách

Více