5. Aukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Aukce 16. 4. 2011"

Transkript

1 Vyznamenání 5. Aukce Internetovo - korespondenční aukce - 1 -

2 Vyznamenání - 2 -

3 Vážení sběratelé! Po aukci - Medailí jsme pro Vás připravili v pořadí naší pátou aukci Vyznamenání Zboží v cenových relacích od pár korun, dražba z pohodlí vašeho domova. Garance kvality a odbornosti nabízí - Inernetovo-korespondenční aukce. Zlatá koruna - Aukce pro každého. V této aukci nabízíme vyznamenání, odznaky, medaile v celkovém počtu cca 1200 položek. Naleznete zde vyznamenání jak státní tak rezortní. Doufáme, že si náš katalog najde místo ve Vaší numismatické knihovně. Další aukci připravujeme v termínu Jaro 2012 Papírová platidla Mnoho sběratelských úspěchů přeje Kolektiv Fa Zlatá koruna On-line Aukce začíná Limity přijímáme do Konec aukce Přečtete si prosím pozorně postup dražby!

4 Aukční Řád Pořadatel dražby Numismatika Zlatá koruna, Roman Repka, Jurečkova 4, Ostrava, IČ: , DIČ: CZ , Zájemce o koupi se zavazuje respektovat dražební řád. Účastníci dražby Účastníky dražby mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být také stát (odst. 1 a 2 3 zákona). Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák. č. 219/1995 Sb. devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Účastníkem dražby se stane každá osoba, která zašle poštou nebo em popř.faxem vyplněný limitní lístek který je součástí každého katalogu se všemi povinnými údaji. Dále pak každý kdo se zaregistruje do aukce přes internetové stránky a hodlá přihazovat online. Po splnění těchto podmínek bude účastník zaevidován do seznamu dražitelů. Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem řádně vyplněnou přihlášku k zápisu do seznamu dražitelů a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu. Platba katalogu Cena aukčního katalogu je 150,- Kč. Pokud jste dosud katalog neuhradili, můžete zaplatit převodem na účet. Z důvodů úspory plateb za složenky doporučujeme bankovní převod, při platbě uveďte Vaše jméno a variabilní symbol, který naleznete na adresním štítku vedle svého jména. Složenku lze použít také, nezapoměňte na VS. Hotově můžete katalog zaplatit v prodejně. Cenu katalogu Vám v případě účasti v dražbě můžeme připočíst k ceně vydraženého zboží. Pokud se katalog nechcete nechat, zašlete ho s Vaší čitelnou adresou zpět. Číslo účtu: Raiffeisenbank /5500 Průběh dražby Účastníci dražby podávají svou nabídku písemně prostřednictvím limitního lístku nebo přihozením online v běžící aukci. Omyl při stanovení výše nabídky jde na vrub kupujícího. Draží se v českých korunách (CZK). V katalogu uvedené vyvolávací ceny jsou (v CZK) základními cenami které není možné snižovat.maximální výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Popis věci, včetně zachovalosti, je uveden v dražebním seznamu(katalogu a online aukci). Dražba je anonymní.pokud je více nabídek ve stejné výši má přednost ta která byla učiněna dříve. Předmět je prodán nejvyšší nabídce. Tabulka dražebních příhozů do 99 Kč...5 Kč do Kč Kč do 499 Kč...10 Kč do Kč Kč do 999 Kč...20 Kč do Kč Kč do Kč...50 Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč přes Kč Kč Úhrada ceny dosažené vydražením K ceně dosažené v dražbě se připočítává aukční poplatek ve výši 15 % včetně DPH. Platba se přijímá v českých korunách a ve volně směnitelných měnách dle kurzovního lístku ČNB. Pokud není dohodnuto jinak úhradu účtu kupujícího bude provedeno dobírkou prostřednictvím České pošty nebo převodem na účet + poštovné.po domluvě vyzvednutí zboží osobně na prodejně s platbou v hotovosti a to max. do U dobírky platba při převzetí na poště u formy převodu do 10 dnů od obdržení příkazu k platbě.při nedodržení této lhůty se platí poplatek z prodlení a to 1 % z celkové částky za každý započatý měsíc prodlení. Nabytí vlastnictví k vydražené věci Zboží se stává majetkem kupujícího až po jeho zaplacení.případné výdaje spojené z vymáháním jdou na účet kupujícího. Cena zasílání zboží jede na účet kupujícího.jednotná cena poštovného 120, - Kč pro celou ČR. Reklamace U veškerého zboží garantujeme pravost a kvalitu popisu.při osobním převzetí musí kupující event. závady při převzetí zboží. Oprávněné reklamace budou samozřejmě uznány.u položek které obsahují více kusů nejsou reklamace možné.při reklamaci písemných objednávek je nutné dodržet lhůtu 3dnů od převzetí zásilky. A to zaslat zboží v cenném psaní bez dobírky s udanou cenou v hodnotě zboží a s odůvodněním reklamace

5 Závěrečná ustanovení Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Národní muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet. Každý úspěšný dražitel obdrží dárek. Internetová Korespondenční aukce - postup Po spuštění aukce (informace v katalogu a na internetu) se může dražitel zúčastnit dražby prostřednictvím - internetu přihazováním on-line v aukci na a to po souhlasu s aukčním řádem a zaregistrováním se. Doba trvání internetové aukce je 30 dnů ode dne zahájení. Před každým příhozem doporučujeme aktualizovat www stránku. - pošty (limitní lístky) zasláním řádně vyplněných limitních lístků, které naleznete v aukčním katalogu nebo ke stažení na. Doba přijímání limitních příhozů je do 25. dne ode dne zahájení aukce. V polovině aukce budou v současně probíhající internetové aukci pod názvem Limit zveřejněny nejvyšší limitní příhozy. - em (limity) platí stejné podmínky jako pro zaslání limitů poštou. V případě příhozu stejné částky u jedné položky rozhoduje ta, která byla učiněna dříve. Po skončení internetové aukce budou vloženy zbývající došlé limity a o výhře rozhodne nejvyšší příhoz ze všech učiněných nabídek tzn. (internet on-line příhozy, pošta / limity). Vše můžete sledovat na našich www stránkách. Bližší informace poskytneme i na tel.: Zachovalost Conservation Erhaltung Česky English Deutsch Proof ražba s leštěných razidel Proof polierteplatte 0, RL s ražebním leskem, beze stop oběhu Mint state (UNC) Stempelfrisch 1 krásná, stopy oběhu téměř neznatelné Extremely Fine (EF) Vorzüglich 2 Viditelné stopy oběhu, jinak velmi Very fine (VF) setr shon dobrá zachovalost 3 otřelá, dobře určitelná, zřetelné detaily Fine schön 4 hodně otřelá, místy neurčitelná Good/Fair ehr gut erhalte - mezistupeň zachovalosti between grande R vzácný Rare selten RR velmi vzácný Very rare sehr selten RRR mimořádně vzácný Extremely rare aussert selten České zkratky Czech abbreviattions Tschechischen Abürzungen hr. hrana edge Randfehler lak. lakováno - - nep. nepatrně slight winzige otř. otřelý worn Banal oxid. oxidovaný oxidated ixidiert postř. postříbřený silver plated versilbert pozl. pozlacený gold plated vergoldet rysk. ryska, rysky small scratches Strich, Riss sign. signatura signature signatur skvr. skvrna mark Fleg škr. škrábnutý scratched Kratzer - 5 -

6 Vyznamenání Anglie 1. Jiří V. Válečná medaile , na hraně opis, schází stuha, rysk., 1/1 500 Kč Belgie 2. Mezispojenecká medaile Za vítězství v I. světové válce, 1/1/1 500 Kč 3. Mezispojenecká medaile Za vítězství v I. světové válce, jiný typ uchycení stuhy, 1/1/1 500 Kč 4. Civilní kříž Za statečnost, 1/1/1 500 Kč 5. Pamětní medaile na 40. výročí panování, 1/1/ Kč 6. Pamětní kříž pro veterány , král Albert, bez stuhy, 1/1 500 Kč Bulharsko 7. Za chrabrost 1915, 1/1/ Kč 8. Pamětní medaile pro účastníky války , hr., 1/1/1 200 Kč Burma 9. Hvězda Za zásluhy, 1/1/1 200 Kč Černá Hora 10. Pamětní medaile Nikola I., ražba Pichl Praha, pro účastníky Balkánské války, hr. škr., 1/1 500 Kč Československo 11. Řád Sokola (Štefánikův řád) s meči, vydání Praha 1920, VM-4A, 1/1/ Kč 12. Československý válečný kříž z let dekret na jméno Bertin Sudolský, udělen 17. ledna 1939, číslo dekretu , VM-5, 1/1/ Kč 13. Československý válečný kříž z let , na stuze lipová ratolest, Za udělení kolektivní pochvaly, VM-5, 1/1/2 450 Kč 14. Československý válečný kříž z let , na stuze lipová ratolest, Za udělení kolektivní pochvaly a hvězdička za udělení pochvaly, VM-5, 1/1/ Kč 15. Československá revoluční medaile, těžký typ s monogramem medailéra, bez stuhy, VM-6, 1/1 450 Kč 16. Československá revoluční medaile, těžký typ s monogramem medailéra, na stuze se štítkem 23 a lipovým lístkem, 1/1/ Kč 17. Československá revoluční medaile, lehký typ (dutá) s monogramem medailéra, VM-6, 1/1/1 500 Kč 18. Československá medaile Za vítězství miniaturní stužka, bez signatury, VM-7, 1/1/1 500 Kč 19. Pamětní kříž V těžkých dobách, VM-8, 1/1/1 400 Kč 20. Československý válečný kříž z roku 1939, vydání Praha 1945, VM-11, 1/1/1 500 Kč 21. Dekret - Československý válečný kříž 1939, udělený presidentem republiky Československé gen. Svobodou v uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení čet. Kocian Ladislav, přísl.tank.sboru v zahr. v Praze dne 13. dubna 1946 podpis:generál Svoboda číslo matriky: Kč - 6 -

7 Vyznamenání 22. Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem miniatura, vydání, Praha, VM-12, 1/1/ Kč 23. Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem miniatura, Kč 24. Dekret - Československá medaile za chrabrost, udělená presidentem Československé republiky gen. Svobodou za osobní statečnost před nepřítelem, osvědčenou v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení des. Kalinovi Ladislavovi, přísl. čs.sam.obr.brig.- v Praze dne 26.ledna 1946 podpis: generál Svoboda číslo matriky: Kč 25. Československá vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně, stříbrná medaile, vydání Londýn stužka s hvězdičkou, VM-13, 1/1/ Kč 26. Dekret- Československá medaile za zásluhy II. stupně, udělené presidentem Československé republiky gen.svobodou v uznání vynikajících vojenských činů mimo boj, jimiž se zasloužil o Československou armádu des.kalina Ladislav, přísl. 1 tankového sboru, v Praze dne 21.července 1945 podpis:generál Svoboda číslo matriky: Kč 27. Československá vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně, postříbřená, vydání Praha + stužka s hvězdičkou, VM-13, 1/1/1 500 Kč 28. Československá vojenská medaile Za zásluhy, bronzová miniatura, Kč 29. Vojenská pamětní medaile Československé armády v zahraničí , štítky VB a F, VM-14, 1/1/1 500 Kč 30. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství I. třída, hvězda zlacená, Kč 31. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství II. třída, hvězda zlacená, Kč 32. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství II. třída, hvězda zlacená, Kč 33. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství III. třída, kříž, Kč 34. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství IV. třída, medaile, Kč 35. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství IV. třída, medaile, Kč 36. Miniaturní stužka Řád Bílého lva Za vítězství V. třída, medaile prořezávaná, R, Kč 37. Řád Slovenského národního povstání, II. třída, VM-16, 1/1/1 500 Kč 38. Řád Slovenského národního povstání, pamětní medaile, 1/1/1 300 Kč 39. Miniatura k vojenskému řádu Za svobodu II. stupně, Kč 40. Řád Slovenské národní rady Za hrdinstvo v práci, VM-17, 1/1/ Kč 41. Pamětní medaile druhého národního odboje, VM-20, 1/1/ Kč 42. Československá Jánošíkova medaile + stužka, VM-21, 1/1/ Kč 43. Odznak Československého partyzána, VM-22, Kč 44. Odznak Partyzán pomocník, chybí matička, oxidace, Kč 45. Zborovská pamětní medaile, VM-23, 1/1/1 500 Kč 46. Československé vyznamenání práce, čestný odznak Za práci 1947, česká verze, VM-26, Kč 47. Československé vyznamenání práce, čestný odznak Za práci 1948, česká verze, VM-26, Kč - 7 -

8 Vyznamenání 48. Řád 25. února II. třída, Ag punc + 2x miniatura, orig. krabička, VM-28, 1/1/1 700 Kč 49. Řád 25. února II. třída, Ag punc + malá stužka připevněna ke stuze, 1/1/ Kč 50. Řád 25. února III. třída + klopová miniatura, koroze, 1/1/ Kč 51. Odznak Člen národního shromáždění, smalt. odznak měli všichni členové Národního shromáždění, Ag punc, číslo 249!!, značeno: znak 6, Praha II, Kč 52. Smalt. odznak Člen Národního shromáždění, značeno: znak Praha, Kč 53. Klopový smalt. oznak Člen Národního shromáždění, číslo: 189, Kč 54. Členská legitimace člena Národního shromáždění, p. Josef Závěta, starý znak č. 249, Kč 55. Členská legitimace člena Národního shromáždění Československé socialistické republiky, p. Josef Závěta, nový znak č. 189, Kč 56. Členská legitimace člena Federálního shromáždění ČSSR Sněmovna lidu, p. Josef Závěta, č. 183, Kč 57. Řád práce I. vydání, Ag puncováno, číslo malá stužka, v orig. etui, smalt poškozen, VM-32, 1/1/ Kč 58. Řád práce II. vydání, Ag puncováno, číslo 6042, orig. etue, chybí malá stužka, 1/1/ Kč 59. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, II. vydání, Ag punc, číslo stužka + orig. etue, dekret na jméno Ladislav Karásek, , VM-33, 1/1/1 500 Kč 60. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu + stužka, II. vydání, Ag punc, číslo 12255, VM-33, 1/1/1 300 Kč 61. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu - dekret uděleno Vladislavu Jarkovi , udělil předseda vlády ČSSR, pečeť, 1 150Kč 62. Vyznamenání Za vynikající práci, I. vydání, číslo stužka + orig. etue, VM-34, 1/1/1 300 Kč 63. Vyznamenání Za vynikající práci, II. vydání, číslo stužka + orig. etue, VM-34, 1/1/1 300 Kč 64. Vyznamenání Za vynikající práci, II. vydání, číslo stužka, VM-34, 1/1/1 150 Kč 65. Dekret k vyznamenání Za vynikající práci, udělen Vladislavu Jarkovi , podpis ministra, pečeť, Kč 66. Vyznamenání Za statečnost, I. vydání, Ag punc, číslo 138, VM-35, 1/1/ Kč 67. Řád Rudé hvězdy I. vydání, Ag, punc. 900/1000, číslo: 1055, stužka s miniaturou, VM-42, orig. etue, pošk. smalt, 1/1/ Kč 68. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání, Ag punc + miniatura + dekret, kapitán intendanční služby Bohumil Ministr, VM-43, 1/1/1 300 Kč 69. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání, Ag punc, VM-43, 1/1/ Kč 70. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, II. vydání, Ag punc + stužka s miniaturou, VM-43, 1/1/1 150 Kč 71. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, II. vydání, Ag punc + stužka s miniaturou + dekret na jméno npor. Jan Dudek, VM-43, 1/1/1 200 Kč 72. Medaile Za službu vlasti, I. vydání + stužka + dekret na jméno kapitán Jaromír Lužný, VM-44, 1/1/1 150 Kč 73. Medaile Za službu vlasti, I. vydání + stužka, VM-44, 1/1/1 100 Kč 74. Medaile Za službu vlasti, II. vydání + stužka, VM-44, 1/1/1 100 Kč 75. Řád Rudého praporu práce, I. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Josef Fibrich, , Ag punc, číslo 7209, VM-45, 1/1/ Kč - 8 -

9 Vyznamenání 76. Řád Rudého praporu práce, I. vydání + stužka + jiný typ org.etue, Ag punc, číslo 0741, VM-45, 1/ Kč 77. Řád Rudého praporu práce, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Jaroslav Tot, , Ag punc, číslo 13850, VM-45, 1/1/ Kč 78. Řád Rudého praporu práce, II. vydání + stužka + orig. etue, Ag punc, číslo 14137, VM-45, 1/1/ Kč 79. Řád Rudé hvězdy práce, I. vydání, Ag punc, číslo 1683, VM-46, 1/1/ Kč 80. Dekret k Řádu Rudé hvězdy práce, I. vydání, číslo 3220, udělen Jaroslavu Totovi , Kč 81. Řád Rudé hvězdy práce, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Ladislav Karásek , Ag punc, číslo 9606, VM-46, 1/1/ Kč 82. Řád Rudé hvězdy práce, II. vydání, Ag punc, orig.etue-jiný typ, číslo 8498, VM-46, 1/1/ Kč 83. Medaile Za pracovní věrnost, I. vydání, Ag punc + stužka, VM-47, 1/1/1 250 Kč 84. Medaile Za pracovní věrnost, II. vydání, Ag punc + stužka, VM-47, 1/1/1 250 Kč 85. Medaile Za pracovní obětavost, I. vydání + stužka + dekret na jméno František Ševeček, číslo 2645, VM-48, 1/1/1 150 Kč 86. Medaile Za pracovní obětavost, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Ladislav Karásek, číslo 10095, VM-48, 1/1/1 150 Kč 87. Vyznamenání Za zásluhy 10 let Lidových milicí, smalt, kovová, miniatura Za zásluhy, VM-49, Kč 88. Vyznamenání Za zásluhy - 10 let Lidových milicí, smalt, kovová miniatura Za zásluhy, VM-49, Kč 89. Čestný odznak Mateřství, I. třída, původní etue, VM-50, Kč 90. Čestný odznak Mateřství, II. třída, Ag punc, VM-50, Kč 91. Čestný odznak Mateřství, III. třída, VM-50, Kč 92. Dukelská pamětní medaile, VM-51, 1/1/1 150 Kč 93. Pamětní medaile k 20. výročí SNP, VM-52, 1/1/ Kč 94. Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa + stužka, VM-53, 1/1/1 100 Kč 95. Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice, I. třída + stužka s miniaturou + orig. etue, VM-54, 1/1/1 300 Kč 96. Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani, III. třída + stužka, VM-55, 1/1/1 250 Kč 97. Pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ + stužka s miniaturou, VM- 56 1/1/1 80 Kč 98. Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února + stužka, VM-57, 1/1/1 80 Kč 99. Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou, VM-59, 1 50 Kč 100. Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou stužka, 1/1/1 80 Kč 101. Čestný titul Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, obecný kov, VN-183a, číslo: 1557, původní etue?, Kč 102. Medaile Za obětavou práci pro socialismus + stužka s miniaturou, VM-62, 1/1/1 100 Kč 103. Čestný titul Zasloužilý učitel, česká verze, číslo 244, Ag punc, VP-25a, Kč 104. Čestný titul Zasloužilý učitel, slovenská verze, VP-25b, Kč - 9 -

10 Vyznamenání 105. Čestný titul Vzorný učitel, česká verze, číslo 371, Ag punc, VP-25e, Kč 106. Čestný titul Zasloužilý pracovník kultury, česká verze, orig. etue, VP-28, Kč 107. Čestný odznak Zasloužilý vynálezce, stříbrný odznak - česká verze, orig. etue, VP-29c, Kč 108. Čestný odznak Zasloužilý zlepšovatel, zlatý odznak slovenská verze, orig. etue, VP-29b, Kč 109. Čestný odznak Zasloužilý zlepšovatel, stříbrný odznak česká verze, orig. etue, VP-29c, Kč 110. Čestný odznak Zasloužilý cvičitel, VP-30d, Kč 111. Čestný odznak Vzorný cvičitel, VN-188c, Kč 112. Čestný odznak Mistr sportu, Ag punc, číslo 1200, VN-188a, Kč 113. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV Za zásluhy zlatý s miniaturou I. stupeň, VN-188e, hr., Kč 114. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV Za zásluhy stříbrný s miniaturou II. stupeň, VN-188e, 1 80 Kč 115. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV Za zásluhy bronzový s miniaturou III. stupeň, VN-188e, kaz., 1 50 Kč 116. Čestný odznak Lidových milicí, VN-163, Kč 117. Vzorný střelec Lidových milicí, VN-165, smalt, Kč 118. Vzorný střelec LM, bronzový erb na 2 úchytech, 1 50 Kč 119. Pamětní odznak pro Československé dobrovolníky z let , vydání z roku 1938, VM-63, 1/1/1 300 Kč 120. Pamětní odznak pro Československé dobrovolníky z let , vydání z roku 1945/1946, VM-63d, 1/1/2 300 Kč 121. Pamětní odznak Svazu příslušníků bývalé Československé domobrany z Itálie, vydání 1945, VM-65, 1/1/2 600 Kč 122. Pamětní medaile Za věrnost a brannost, vydaná , VM-66a, 1/1/1 350 Kč 123. Pamětní medaile Manifestačního sjezdu dobrovolců z let , silnější ouško, špatná stuha, VM-67, 1/1/ Kč 124. Pamětní medaile Svazu čs. důstojnictva stužka + orig. etue, VM-68, 1/1/1 500 Kč 125. Bronzová medaile IV. pluku Stráže svobody, VM-70, 1/1/1 250 Kč 126. Stříbrná pamětní medaile IV. pluku Stráže svobody, VM-71, 2/1/1 250 Kč 127. Bronzová medaile DOK Za věrné služby , hvězdička na stuze, VM-76b, 1/1/1 900 Kč 128. Pamětní kříž Za věrné služby SNG, vydání 1938, matná, lipová ratolest, VM-77a, 1/1/ Kč 129. Pamětní kříž Za věrné služby SNG, vydání 1938, lesklá, VM-77b, 1/1/1 450 Kč 130. Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, VM-85, 1/1/1 750 Kč 131. Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka, VM-87, 1/1/ Kč 132. Pamětní medaile 8. střeleckého pluku Slezského, VM-90, 1/1/1 950 Kč 133. Pamětní odznak na 50. výročí bojového vystoupení 8. pěšího pluku Slezský v Místku Kč

11 Vyznamenání 134. Pamětní medaile 9. střeleckého pluku K. H. Borovského, VM-91, 1/1/1 950 Kč 135. Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského, VM- 104, 1/1/1 950 Kč 136. Francouzsko-československá pamětní medaile města Darney, VM-105, 1/1/1 950 Kč 137. Pamětní medaile 32. pěšího pluku Gardského, VM-108, 1/1/ Kč 138. Pamětní medaile 35. pěšího pluku Foligno, orig. etue, VM-110, 1/1/ Kč 139. Pamětní medaile Partyzánská brigáda Kanalenko, orig. etue, 1/1/1 950 Kč 140. Pamětní medaile Československého dobrovoleckého sboru v Itálii + stužka, VM-113, 1/1/1 400 Kč 141. Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC), VM-123a, 1/1/ Kč 142. Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC), (s podpisem), VM-123c, 1/1/2 200 Kč 143. Odznak I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, letovaná spinka, VM-127, Kč 144. Pamětní medaile 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, VM-130a, 1/1/1 500 Kč 145. Pamětní medaile 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, jiné uchycení, VM-130b, 1/1/1 500 Kč 146. Diplomový odznak Karla IV., vydání , důstojnický stupeň, II. třída s mečíkovým závěsem + miniatura, VM-159, 1/1/ Kč 147. Miniatura k medaili Karla IV. Za věrnost a branné zásluhy, VM-161, Kč 148. Medaile Karla IV. Za věrnost a branné zásluhy, II. třída, postříbřený bronz + miniatura, VM-161b, 1/1/1 800 Kč 149. Čestný odznak Karla IV. Za budování brannosti, I. třída, pozlacený bronz + miniatura, VM-162, Kč 150. Pamětní kříž Československé obce dobrovolecké, VM-167, 1/1/1 400 Kč 151. Pamětní medaile Národní revoluční armády Brno, VM-182, 1/1/ Kč 152. Pamětní kříž Za věrnost Svazu osvobozených politických vězňů, kříž SOPV, VM-212, 1/1/1 200 Kč 153. Střelecké závody Střelecké závody Československé armády závod družstev ve střelbě z lehkého kulometu 1922, sig. Šejnost, bronz, ø 50 mm, otř., 1/1 500 Kč 154. Odznak Za výtečné řízení útočných vozidel, odznak pro důstojníky, výroba: ZUKOV Praha, chybí dvě příchytky, Kč 155. Odznak pro absolventy Dělostřeleckého učiliště v Hranicích na Moravě, číslo: 2683, smalt, Kč 156. Odznak pro absolventy Dělostřelecko-technického učiliště, číslo: 721, smalt, Kč 157. Odznak pro absolventy Vojenského učiliště Otakara Jaroše, číslo: 2075, chybí šroubek, smalt, Kč 158. Rukávová nášivka I. Československé obrněné brigády na západě (Anglie), Kč 159. Stuha Jihlava Župa plukovníka Švece, 1 50 Kč 160. Třetí řád sv. Františka Mor. Ostrava, 1 50 Kč 161. Stuha - I. sv. - václavská orelská pouť, svícení pomníku br. Holuba, legionáře, Štramberk - Závišice , Kč 162. Označení pracovníka ve zbrojním podniku na Moravě (protektorát), značeno ZWs, zinek, Kč 163. Rukávová nášivka Sokola, ø 62 mm, Kč

12 Vyznamenání 164. Nášivka Čs. vlaječka, 30 x 48 mm, 1 50 Kč 165. Pamětní odznak Československé polní ambulance v Anglii , Kč 166. Svaz veteránů Kříž Za 25 let činnosti, smalt, 1/1/1 800 Kč 167. Svaz veteránů Kříž Za 40 let činnosti, smalt, 1/1/1 800 Kč 168. Čestný odznak Vzorný minometník, číslo: 04072, smalt Kč 169. Čestný odznak Vzorný kulometník, číslo: 13769, smalt, Kč 170. Čestný odznak Vzorný dělostřelec, číslo: 01875, chybí orig. matice, smalt Kč 171. Čestný odznak Vzorný pohraničník, menší typ, Kč 172. Miniatura Vzorný pohraničník, 1 50 Kč 173. Miniatura odznaku Pilot po roce 1968, 1 50 Kč 174. Národní letecká sbírka 1946, 3 ks porcelánových odznaků, Kč 175. Plaketa Vítězi soutěže leteckých modelů 1938 ve Zlíně, orig. etue, bronz 40x50 1/- 350 Kč 176. Medaile K ohrožení republiky, sklo, letecký motiv, Zborov Chomutov, Kč 177. Hedvábný kapesník Upomínka na Čs. armádu na Sibiři , Kč 178. Látkový kapesník K oslavě konce II. světové války, tisk: K. Breuer Dvůr Králové, výroba: Jindřich Horáček Roztoky, Kč 179. Látkový kapesník Zdar X. Všesokolskému sletu, skvrny, Kč 180. Látkový kapesníček XI. Všesokolský slet v Praze 1948, Kč 181. Svaz československého hasičstva 10 let republiky , 1/1/1 300 Kč 182. Československá jednota hasičská za 20 let úspěšné činnosti, 1/1/1 400 Kč 183. Zemská hasičská jednota Slezská Za zásluhy zlatý, 1/-/1 700 Kč 184. Zemská hasičská jednota Slezská Za zásluhy bronzový, 1/-/ Kč 185. Junák pamětní medaile Za službu , 1/-/1 400 Kč 186. Řecko římský zápas - Čestná cena, věnuje místopředseda Jonczyk , smalt, stuha, Kč 187. Slezsko Polsko Mužský pěvecký sbor v Lehnici, smalt, Kč 188. Jablunkov Ženský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt, Kč 189. Karviná Mužský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt, Kč 190. Moravská Ostrava - Mužský pěvecký spolek, smalt, Kč 191. Moravská Ostrava - Ženský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt, Kč 192. Vítkovice Mužský pěvecký sbor, R, Kč 193. Vítkovice Za 50. letou věrnou práci v našich železárnách, 1/1/1 500 Kč 194. Pamětní medaile dolu Hedvika Petřvald ve Slezsku , 1/1/1 400 Kč

13 Vyznamenání 195. Pamětní medaile Dr. Janského, I. stupeň zlatý + stužka s miniaturou, 1/-/1 150 Kč 196. Pamětní medaile Dr. Janského, II. stupeň stříbrný + stužka s miniaturou, 1/-/1 150 Kč 197. Pamětní medaile Dr. Janského, III. stupeň bronzový + stužka s miniaturou, 1/-/1 100 Kč 198. ČSČK Za obětavou a záslužnou práci, ZUKOV Praha, 1/-/1 150 Kč 199. Pamětní medaile 40. výročí osvobození Ostravy , sig. Pavlica, 1/1/1 80 Kč 200. PÚ VB Pohotovostní útvar veřejné bezpečnosti Slovenská verze Zbor národnej bezpečnosti, Kč 201. Vzorný pracovník VB, chybí šroubek, smalt, Kč 202. SNB Čestný odznak, Kč 203. ZNB Čestný odznak, Kč 204. SNB Medaile SNB, 1/-/1 150 Kč 205. SNB Za 30 let v SNB, 1/-/1 150 Kč 206. SNB Za dlouholetou práci v SNB + stužka, 1/1/1 100 Kč 207. SNB Za službu v SNB, 1/1/1 100 Kč 208. ZNB Za službu v ZNB, slovenská verze, 1/1/ Kč 209. PSVB Za dobrovolnou práci ve prospěch socialistické společnosti + stužka s miniaturou, 1/1/1 150 Kč 210. PS VB Čestný odznak pomocná stráž veřejné bezpečnosti, modrý odznak + miniatura, Kč 211. Vzorný člen PS VB bronzový, Kč 212. Vzorný člen PS VB zlatý, Kč 213. Odznak pro primátora města (k slavnostním příležitostem) Br., stuha, org.etue Kč 214. ČSPB Zasloužilý bojovník proti fašismu, 1/1/1 100 Kč 215. LM 40. výročí Vítězného února stužka, 1/1/1 100 Kč 216. ČSPB Čestný odznak, 1 50 Kč 217. PTP Vojenské tábory nucených prací + stužka, 1/1/1 150 Kč 218. Pamětní medaile Národní sdružení čs. vlastenců na Severní Moravě Za obranu, 1/1/1 150 Kč 219. Pamětní medaile Národní sdružení čs. vlastenců na Severní Moravě - Partyzánská jednotka Sever Zábřeh, 1/1/1 150 Kč 220. Pamětní medaile Památníku Ostravské operace, 1/-/1 100 Kč 221. Pamětní medaile Na paměť Přerovského povstání 1. květen stužka, 1/-/1 100 Kč 222. Čestný odznak Veterán 4. ukrajinského frontu, Kč 223. Na paměť bojovníků 1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky, 30. výročí osvobození ČSSR, Kč Střelecký pluk Slezský v Místku, vydal UV ČSPB F-M 1980, 1/1/1 300 Kč 225. Pamětní medaile Důl Jan Šverma Ostrava 100 let , 1/-/1 100 Kč

14 Vyznamenání 226. Zasloužilý horník Dolu Šverma Ostrava, 1/-/1 150 Kč 227. VOKD Čestný horník + stužka, 1/1/1 100 Kč 228. OKD Vzorný pracovník OKD Ostrava koncern, 1/-/1 100 Kč 229. OKD Vzorný pracovník Resort paliv a energetiky ČSSR, 1/1/1 100 Kč let socialistického zemědělství, 1/1/1 80 Kč 231. Severní Morava Za rozvoj Severomoravského kraje, 1/-/1 80 Kč 232. Za rozvoj socialistického zemědělství Okresní výbor svazu družstevních rolníků Opava, 1/1/1 100 Kč 233. Nový Jičín Za zásluhy o rozvoj okresu uděluje OV KSČ a ONV v Novém Jičíně, 1/1/1 120 Kč 234. Vzorný pracovník ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky + miniatura, 1/1/1 150 Kč 235. Zasloužilý pracovník ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky + miniatura, 1/1/1 120 Kč 236. Jaroměř Město Jaroměř, sv. Václav na koni latinský nápis, orig. ouško, bez stuhy, 1/1 150 Kč 237. Nejlepší pracovník MH, číslo 325, smalt, Ag punc, zapínání metal, Kč 238. Nejlepší pracovník chemického průmyslu, Ag punc 925/1000, značeno ZUKOV, smalt, Kč 239. Nejlepší pracovník strojírenství, Ag?, smalt, Kč 240. ROH Za obětavou práci, 1/-/1 120 Kč 241. SSM Za pracovní úspěchy, meta 90, 1/-/1 150 Kč 242. ČSTV Za budování sjednocené tělovýchovy 20 let , 1/1/1 80 Kč 243. ČSTV Za rozvoj socialistické tělovýchovy 25 let , 1/1/1 80 Kč 244. ČSTV 30 let sjednocené tělesné výchovy , 1/1/1 80 Kč 245. Československé sportovní hry 1967, 1. místo celostátní finále II. ČSSH, 1 50 Kč 246. Československá universiáda 1969, 3. místo ( bronzová ), 1 50 Kč 247. Československá universiáda 1969, 2. místo ( stříbrná ), 1 50 Kč 248. Karviná Za zásluhy o rozvoj okresu, 1/1/1 80 Kč 249. Karviná Za zásluhy o rozvoj okresu Rada ONV POV KSČ bronzová, 1/1/1 80 Kč 250. Karviná Za zásluhy o rozvoj okresu Rada ONV POV KSČ stříbrná, 1/1/1 80 Kč 251. ČSBD Čestný odznak bytového družstva, 1/-/1 80 Kč 252. Ostrava Vzorný pracovník Národního výboru, 1/-/1 80 Kč 253. Ostrava Zasloužilý pracovník Národního výboru, 1/-/1 80 Kč 254. Karviná Okresní odborová rada stříbrný, 1 80 Kč 255. Karviná Okresní odborová rada bronzový, 1 80 Kč 256. Za obětavou práci v rybářství, 20 let ČRS , miniatur. stužka, 1/1/1 150 Kč 257. ČR - Za záchranu života, orig. etue, 1/1/1 150 Kč

15 Vyznamenání 258. Stříbrná tabatěrka Nejúspěšnějšímu jezdci na voze TATRA v Jihočeské jarní soutěži věnuje TATRA, národní podnik, duben 1947, cena za 1. místo v soutěži, Ag punc 900/1000, Kč 259. IV. Zimní automobilová soutěž - IV. Zimní automobilová soutěž pořádá Autoklub republiky Československé, sig. Petrman, jednostr., silně zlacený bronz + smalt krásná, 1/ Kč Čína 260. Červená smalt. hvězda, na rubu čínský text, 1/1 350 Kč Francie 261. Řád Čestné legie V. rytířský stupeň, replika, poškozený smalt, 1/1/ Kč 262. Řád Akademických palem (rytíř), poškozený smalt, 1/1/1 500 Kč 263. Vojenská medaile (Med. militaire) 1870, poškozený smalt, 1/1/1 500 Kč 264. Pamětní medaile Za boje v Orientu, 1/1/1 500 Kč 265. Pamětní medaile Za boje v Maroku, 1/1/1 500 Kč 266. Pamětní medaile Za boje na Madagaskaru na stuze spona 1895, 1/1/ Kč 267. Za obranu republiky ve válce 1870/1871, 1/1/1 500 Kč 268. Válečný kříž , na stuze zlacená hvězda, 2/2/1 500 Kč 269. Válečný kříž (zlacený), na stuze hvězda, novoražba?, 1/1/1 350 Kč 270. Pamětní medaile na velkou válku , -1/1/1 500 Kč 271. Pamětní medaile Za boje u Verdunu, 1/1/1 500 Kč 272. Pamětní medaile pro uprchlíky, 1/1/1 500 Kč 273. Kříž bojovníků, 1/1/ Kč 274. Kříž bojovníků (zlacený), 1/1/1 500 Kč 275. Kříž bojovníků - miniatura (zlacená), 1/1/1 100 Kč 276. Kříž za válečné zásluhy, na stuze ratolest, 1/1/1 500 Kč 277. Odznak zkřížených válečných trofejí, přilba, prapory a děl. hlavně, chybí 1x uchycení, Kč 278. Pamětní medaile Ukončení 1. světové války , chybí stuha, Kč 279. Kříž pro bojovníky odboje dobrovolce, 1/1/1 500 Kč 280. Pamětní medaile 60. výročí velké války , 1/1/1 400 Kč Itálie 281. Řád Italské koruny III. třída komandér, Au, 1/1/ Kč 282. Pamětní medaile Na sjednocení Itálie , 1/1/1 500 Kč 283. Válečná medaile , jiná stuha, dr. koroze, 1/1/1 350 Kč 284. Medaile na oslavu 20. výročí ukončení partyzánských bojů v Itálii , chybí stuha, 1/1 300 Kč 285. Medaile Italské námořní ligy, 1/1 150 Kč

16 Vyznamenání Jugoslávie 286. Partyzánská hvězda, škr., 1/1/1 850 Kč 287. Svoboda rovnost bratrství, psáno azbukou, škr., hr., -1/-1 80 Kč Maďarsko 288. Válečná medaile Mikloš Horty, Pro bojovníky, chybí stuha, 1/1 350 Kč 289. Za připojení Sedmihradska, koroze, 1/1 350 Kč 290. Odznak pohraniční stráže, cínováno, chybí 1x uchycení, Kč 291. Báňská záchranná služba, uchycení cínováno, Kč Německo 292. Medaile na dva roky války , Ag?, -1/-1/1 150 Kč 293. Kapesní nůž reklamní firma Richard Felde Rheinland (výroba strojírenských součástek), Kč 294. Pamětní medaile Friedricha, Ludwiga a Jahna, bronz, ø 30 mm, 1/1 100 Kč 295. Wilhelm I. K 90. narozeninám 1887, bílý kov, ø 27 mm, 2/ Kč 296. Karl Marx Ferdinand Lassalle, Ag, ø 24 mm, 1/1 300 Kč 297. Pamětní kříž pro nebojovníky (bez mečů), stuha pro ženy značeno Erbe, 1/1/1 400 Kč 298. Pamětní kříž pro nebojovníky (bez mečů), neznačen, 1/1/1 250 Kč 299. Pamětní kříž pro bojovníky (s meči), 1/1/1 300 Kč 300. Pamětní kříž pro bojovníky (s meči), jiný kov Fe, bez stuhy, 1/1 200 Kč 301. Pamětní medaile spolku Kyffhäufer se štítkem Za válku ve Francii 1918, 1/1/1 500 Kč 302. Železný kříž II. třídy, vydání 1914, 1/1/ Kč 303. Miniatura k Železnému kříži 1914 s dubovými ratolestmi 37 x 12 mm, smalt., chybí nožička k zapínání, Kč 304. Bílý smaltovaný Německý kříž 28 x 28 mm, paprsky mezi rameny kříže, cínované uchycení, Kč Německo Prusko 305. Za válečné zásluhy, škr., hr., 1/1/ Kč 306. Medaile Za záchranu z nebezpečí, špatná stuha, 1/1/ Kč výročí války 1870/ , obloučková stuha, 1/1/1 500 Kč 308. Pamětní medaile k výročí narození císaře Viléma I , chybí stuha, bronz, ø 40 mm, 1/1 350 Kč 309. Friedrich III. Za školní prospěch 1888, bronz, částečně setřené stříbření, chybí stuha, ø 40 mm, -1/ Kč 310. Za statečnost ve válce s Dánskem 1864, chybí ouško, bronz, ø 29 mm, hr., 1/1 100 Kč výročí korunovace Wilhelma I , bronz, ø 33 mm, 1/1 250 Kč 312. Spona z Prusko-Francouzské války - Válečná medaile Pro bojovníka se štítky Wörth, Sedan, Paris - Pamětní medaile k 100. narozeninám Wiléma I. - Pamětní medaile pro Uhry , 1/1/ Kč

17 Vyznamenání 313. Válečná medaile 1814, bez stuhy, Zn, koroze, letován, 2/2 100 Kč 314. Válečná medaile pro bojovníka , bronz, postříbřený cínováno, hr., 1/1/1 350 Kč Německo-Sasko 315. Friedrich August Za věrnost v práci, 1/1/ Kč Německo - 3. Říše 316. Obálka na Kříž pro Německé matky 3. stupeň (udělovací balení), Kč 317. Důstojnický odznak SS (čepicový) značeno 20 Ges. Gesch, Al, Kč 318. Originální etue na vyznamenání Kříž mateřství, značeno K. Seiboth Gablonz a. N., horší kvalita, Kč 319. Kříž mateřství bronzový, II. typ, smalt, 1/1/ Kč 320. Kříž mateřství zlatý II. typ, bronz, zlacená, smalt, 1/1/ Kč 321. Železný kříž II. třídy, neznačeno, Fe, 0/0/ Kč ks miniatur. stuh na společné jehle: Železný kříž, Zimní boje na Východě, Za dlouholetou službu, Sudety, Kč ks miniatur. stuh na společné jehle: Válečný záslužný kříž s meči, Medaile na paměť 13. März 1938, Sudety, Kč ks miniatur. stuh na společné jehle: Sudety, Zimní boje na Východě, Železný kříž, Kč Německo - DDR/NDR 325. Pamětní medaile Manfred Schmidt Wandertag 1974, Kč 326. Pamětní medaile Město Lübeck, Kč 327. Medaile Za věrnost ve službě v ozbrojených orgánech ministerstva + miniatura, 1/1/1 350 Kč 328. Medaile Za vítězství v závodě, pobronzováno, ø 30 mm, bez stuhy, 1/1 50 Kč 329. Aktivista pětiletky, Al pobronzováno, 41 x 34 mm, 1/1 50 Kč Německo - NSR mezinárodní německé mistrovství v plavání , 1 50 Kč Polsko 331. Řád Virtuti Militari IV. třída, zlatý kříž, bronz, smalt, 1/1/ Kč 332. Řád Za obrození Polska V. třída, typ 1994, rytíř, bronz zlacený, 1/1/ Kč 333. Válečný kříž 1944, orel bez koruny, 1/1/ Kč 334. Válečný kříž 1920, orel s korunou, 1/1/ Kč 335. Kříž Slezského povstání , 1/1/ Kč 336. Medaile Za účast v bitvě o Berlín, 1/1/1 400 Kč 337. Pamětní medaile Na válku , bronz, bez stuhy, 1/1 250 Kč 338. Medaile Vítězství a svobody , 1/1/1 250 Kč

18 Vyznamenání 339. Miniatura k medaili Vítězství a svobody , 1/1/1 160 Kč 340. Miniatura k Zlaté medaili za 20 let služby v ozbrojených silách, zlacený bronz, smalt, 1/-/1 150 Kč 341. Miniatura k Stříbrné medaili za 15 let služby v ozbrojených silách, zlacený bronz, smalt, 1/-/1 150 Kč 342. Odznak Štít Grunwald Berlín, bronz, Kč 343. Odznak Štít Grunwald Berlín, bílý kov, Kč 344. Medaile k 40. výročí PLR, stříbřený bronz, , 1/1/ Kč 345. Řád Rudého praporu práce, poškozený smalt, 1/1/ Kč 346. Čepicový odznak orlice bez koruny, bílý kov, plech, Kč 347. Čepicový odznak pro letectvo, bílý kov, plech, Kč 348. Čepicový odznak vyšívaný důstojník, zeleno stříbrný, Kč 349. Čepicový odznak vyšívaný pro letectvo, zeleno černý, Kč 350. Odznak Výsadkář instruktor po 2. sv. válce, Kč 351. Vzorný voják, bez stupně, bílý kov, Kč 352. Vzorný voják, bez stupně, bronzový, pošk. smalt, Kč 353. Vzorný voják, 1. třída, Kč 354. Vzorný voják, 2. třída, Kč 355. Odznak Střelec, Kč 356. Odznak Lidové vojsko Polské, smalt, Kč 357. Sportovní odznak SPO, smalt, Kč 358. Odznak Vzorný dělostřelec, smalt, mírně poškozen, Kč 359. Fryderyk Chopin , bílý kov, orig. ouško,, ø 27 mm, bez stuhy, 1/1 50 Kč 360. Odznak - X. let ve službě národa, na šroubek, smalt 1 50 Kč Rakousko - Uhersko 361. Řád Železné koruny III. třída, nositelská kopie jednostranná, Kč 362. Řád Železné koruny III. třída, nositelská kopie jednostranná, jiný typ, Kč 363. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací a meči + miniatura, Ag značeno, orig. etue firmy Köchert, Wien, 1/1/ Kč 364. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací, Ag, nep. pošk. smalt, 1/1/ Kč 365. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací, Ag značené, nep. pošk. smalt, 1/1/ Kč 366. Záslužný kříž zlatý s korunou na vojenské stuze, bronz zlacená, značeno: Mayers Söhne Wien a hvězdička, v korunce pošk. smalt, orig. etue J. G. Bergmann Wien, 1/1/ Kč 367. Záslužný kříž zlatý s korunou na vojenské stuze, bronz zlacená, značeno: Wilh. Kunz Wien a hvězdička, v korunce pošk. smalt, 1/1/ Kč

19 Vyznamenání 368. Záslužný kříž stříbrný s korunkou na vojenské stuze, Ag, značeno: Wilh. Kunz Wien X., punc, pošk. smalt, nová stuha, 1/1/ Kč 369. Záslužný kříž stříbrný s korunkou na vojenské stuze, Ag, značeno: Wilh. Kunz Wien X., punc, pošk. smalt, 1/1/ Kč 370. Záslužný kříž železný s korunkou na vojenské stuze s meči, železo, 1/-1/1 450 Kč 371. Záslužný kříž železný na válečné stuze, železo, 1/1/1 500 Kč 372. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze s meči, bronz zlacená, orig. etue: Josef Zimbler Wien, 1/1/ Kč 373. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze s meči, bronz zlacená, orig. etue (jiný typ), 1/1/ Kč 374. Orig. papírová krabička na vojenskou zásl. medaile Signum Laudis, pouze na medaile bez stuhy, Kč 375. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na civilní stuze, bronz zlacená (setřeno), 1/1/ Kč 376. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze, uherský typ, bronz zlacená, 1/1/ Kč 377. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze s meči, obecný kov stříbřený, 1/1/ Kč 378. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze, uherský typ, obecný kov stříbřený, 1/1/ Kč 379. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze, uherský typ (varianta), obecný kov stříbřený, 1/1/ Kč 380. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova bronzová med. na civilní stuze, bronz zlacená (částečně setřeno), značeno Kautsch, 1/1/ Kč 381. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova stříbrná na civilní stuze, obecný kov postříbřen, značeno Kautsch, 1/1/ Kč 382. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova na civilní stuze, náhradní kov, 2/2/1 800 Kč 383. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova stříbrná medaile na vojenské stuze s meči, Ag puncováno A, 2x udělena, -1/-1/ Kč 384. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž II. třída, Ag puncováno, 1/ Kč 385. Medaile Za statečnost F. J. I. stříbrná medaile I. třída, Ag značka A, signováno: Leisek, patina, hr., 1/1/ Kč 386. Medaile Za statečnost F. J. I., stříbrná medaile II. třída, Ag značka A, signováno: Tautenhayn, 1/1/1 800 Kč 387. Medaile Za statečnost F. J. I., bronzová medaile, signováno: Tautenhayn, 1/1/1 400 Kč 388. Medaile Za statečnost F. J. I., náhradní kov, nesignováno, -1/-1/ Kč 389. Medaile Za statečnost F. J. I., jiný typ, 1/1 150 Kč 390. Medaile Za statečnost F. J. I., jiný typ, 1/1 150 Kč 391. Medaile Za statečnost, stříbrná medaile I. třída Karel, bronz stříbřený, signováno: Kautsch, bez stuhy, 1/ Kč 392. Medaile Za statečnost stříbrná medaile I. třída Karel, náhradní kov, 2x udělená, páska značena Zimbler Wien, 1/1/ Kč 393. Medaile Za statečnost stříbrná medaile II. třída Karel, Ag nepuncováno, signováno: Kautsch, 1/1/1 500 Kč

20 Vyznamenání 394. Medaile Za statečnost bronzová medaile Karel na vojenské stuze, sig. Kautsch, 1/1/1 300 Kč 395. Medaile Za statečnost bronzová medaile Karel na civilní stuze, sig. Kautsch, 1/1/1 300 Kč 396. Čestná medaile Za 25. letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském, bronz zlacený, 1/1/1 400 Kč 397. Armádní kříž z let (dělový), bronz, červená stuha, 1/1/ Kč 398. Válečná medaile 1873, skv., 1/1/1 350 Kč 399. Válečná medaile 1873, postříbřená, 1/1 150 Kč 400. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby , perleť, perleť pošk., 1/1/ Kč 401. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby , perleť, etue firmy Moritz Tiller Wien a Bělehrad, 1/1/ Kč 402. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo za 12 let služby, 1/1/1 900 Kč 403. Čestná medaile Za čtyřicetileté věrné služby na civilní stuze, bronz zlacená, 1/1/1 400 Kč 404. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz, 1/1/1 350 Kč 405. F. J. I. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898, bronz postříbřená, 1/1 150 Kč 406. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz, skv., 1/1/1 350 Kč 407. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na civilní stuze, bronz, 1/1/1 350 Kč 408. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 s korunkou na vojenské stuze, bronz zlacená, 1/1/ Kč 409. Jubilejní kříž z roku 1908 na civilní stuze, bronz zlacená, krásná, 1/1/1 500 Kč 410. Pamětní kříž z let (mobilizační letopočet pozitivní), 1/1/1 350 Kč 411. Pamětní kříž z let , měkká ražba letopočtu, 1/1/1 350 Kč 412. Pamětní kříž z let , tlustší střížek, 1/1/ Kč 413. Karlův vojenský kříž, zinek, 1/1/1 300 Kč 414. Karlův vojenský kříž, bílý kov, 1/1/1 300 Kč 415. Medaile Za zranění, medaile Za jedno zranění, zinek, sig. R. Placht, -1/1/1 300 Kč 416. Medaile Za zranění, medaile Za dvě zranění, zinek, sig. R. Placht, hr., -1/1/1 300 Kč 417. Medaile Za zranění, medaile Za čtyři zranění, zinek, sig., 1/1/1 300 Kč 418. Stuha na holdovací medaile na císařské jubileum 1908, Kč 419. Miniaturní stužka k medaili Signum Laudis, zlaceno, Kč 420. Miniaturní stužka Za statečnost, zlacené meče, Kč 421. Miniaturní stuhy 2x Za statečnost (1x s meči), Karlův vojenský kříž, Kč 422. Náprsní lišta miniaturních stužek 4x Za statečnost, 1x Karlův kříž, Kč 423. Pamětní ražba na oslavu 70. narozenin F. J. I. 1900, bronz, 1/1/1 500 Kč 424. Pamětní medaile k 50. letům panování F. J. I., 1/1/1 400 Kč

7. Aukce. Mince Rakouska - Uherska. www.zlatakorunacz.cz. Internetovo - korespondenční aukce

7. Aukce. Mince Rakouska - Uherska. www.zlatakorunacz.cz. Internetovo - korespondenční aukce 7. Aukce Internetovo - korespondenční aukce Mince Rakouska - Uherska Vážení sběratelé! Po aukci Vyznamenání 2011 - jsme pro Vás připravili v pořadí naší sedmou aukci - Mince Rakouska - Uherska 2012 Zboží

Více

Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy

Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy (zřízený zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

zlatá medaile Hrdina práce

zlatá medaile Hrdina práce ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československé vyznamenání práce I. stupně zlatá medaile Hrdina práce spojená s čestným titulem Hrdina práce (zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

České a československé vojenské řády, vyznamenání a medaile, udělované za obranu a bojová nasazení, užívané v současnosti českými vojáky

České a československé vojenské řády, vyznamenání a medaile, udělované za obranu a bojová nasazení, užívané v současnosti českými vojáky České a československé vojenské řády, vyznamenání a medaile, udělované za obranu a bojová nasazení, užívané v současnosti českými vojáky Vojenská uniforma má bezpochyby dvě funkce - maskovací a rozlišovací.

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR (1. část) zoubkované A: HZ 13 ½ : 13 ¾ 15h světle 25h světle hnědá 100h černofialová 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR zoubkované B: ŘZ 11 ½ : 13 ¾ 15h světle

Více

ČLEN. LENŮ SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ. Stejnokroj_priloha_1. Člen SH ČMS (SDH) po 5. letech členství. obr. č.

ČLEN. LENŮ SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ. Stejnokroj_priloha_1. Člen SH ČMS (SDH) po 5. letech členství. obr. č. Stejnokroj_priloha_1 OZNAČENÍ ČLEN LENŮ SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm Člen SH ČMS (SDH) Člen SH ČMS (SDH) Člen SH ČMS (SDH) po 3. letech členství po 5. letech členství obr. č.. 1 obr. č.. 2

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Obrazová příloha. Stejnokrojového předpisu SH ČMS

Obrazová příloha. Stejnokrojového předpisu SH ČMS Obrazová příloha Stejnokrojového předpisu SH ČMS 23 Vycházkový stejnokroj pro muže a mladé hasiče od 15. let tmavomodrý vzor SH ČMS. Sako pánské SH ČMS tmavomodré barvy Košile bílé (světlemodré) barvy

Více

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ Novottného Lávka 5,, 116 68 Praha 1--Sttaré Městto SMĚRNICE pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD 2. vydání Schválil: Sněm ČaSOD dne: 21. dubna 2012 V

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2011 V Praze dne: 15. 4. 2011 Číslo: 2 Metodický pokyn SH ČMS k používání symbolů SH

Více

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015 První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Vedení Slezského zemského muzea v Opavě se dne 16. 1. 2015 ujala Jana Horáková.

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

VYZNAMENÁNÍ PREZIDENTA BENEŠE THE DECORATIONS OF PRESIDENT BENEŠ

VYZNAMENÁNÍ PREZIDENTA BENEŠE THE DECORATIONS OF PRESIDENT BENEŠ VYZNAMENÁNÍ PREZIDENTA BENEŠE THE DECORATIONS OF PRESIDENT BENEŠ 1919 Válečný kříž 1914-1918 (Československo) The War Cross 1974-1918 (Czechoslovakia) 1920 Medaile vítězství (Československo) The Medal

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VÝ STROJNÍ R Á D DOMOBRÁNCE

VÝ STROJNÍ R Á D DOMOBRÁNCE VÝ STROJNÍ R Á D DOMOBRÁNCE Platnost od 1.5.2017 I. ÚVOD (1) Národní domobrana je nezávislou iniciativou založenou na dobrovolnosti. Doporučený stejnokroj a průkaz domobrance je proto určen všem domobrancům,

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3 2013 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

co nejrychleji vytěžit co nejvíc rudy!

co nejrychleji vytěžit co nejvíc rudy! Uranové ozdůbky A netoliko osení a potřebná obživa byla žádána od bohaté půdy, nýbrž šlo se i do útrob země. A bohatství se vykopávají, pokušení ke zlu. A již škodlivé železo a nad železo škodlivější zlato

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Bílého lva. (dle zákona č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ. podle matriky nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Bílého lva. (dle zákona č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ. podle matriky nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Bílého lva (dle zákona č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II.

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II. Soubor předpisů I/3-2002 STATUT VYZNAMENÁNÍ I. Členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní

Více

Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy

Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy (zřízený zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

stuze, bronz zlacený, Marko.148b I 500,-

stuze, bronz zlacený, Marko.148b I 500,- Rakousko - Uhersko 7949. Řád zlatého rouna, miniatura 33x16 mm, zlato, smalty (3,22 g), sběratelská kopie (Gold Collectors copy) I 11000,- 7950. Řád svatého Štěpána, miniatura rytířského kříže 35x20 mm,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy

Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy (zřízený zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2007/2008. Tereza Tejklová

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2007/2008. Tereza Tejklová Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2007/2008 Tereza Tejklová posluchačka 4. ročníku muzeologie FALERISTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI

Více

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše aurea 6431 6431. 6432. 6433. 6434. 6435. 6436. 6437. Samanidé, Nasr II. ibn Ahmad, 914-943 Dínár, 3,92 g, nep. exc. Ferdinand III., 1637-1657 2 Dukát 1638, Praha-Wolker, Hal.1160, (6,68 g) m.o. Marie Terezie,

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Návrh medaile Praha 4 pro výběrové řízení.

Návrh medaile Praha 4 pro výběrové řízení. V Praze 20.3.2010 Návrh medaile Praha 4 pro výběrové řízení. Primák Slavomír zlatník, starožitník, medailér 1, Zadání výběrového řízení 2, Způsob využití 3, Počet vyrobených kusů 4, Popis návrhů 5, Druhy

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra. ze dne 29. srpna 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra. ze dne 29. srpna 2001, 323 VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. srpna 2001, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile Petr MAĎA - regionální zástupce pro Moravskoslezský kraj, Šenovská 1, 736 01 Havířov, Česká Mincovna, U přehrady 61, Jablonec n N. Tel.: 608 887 757, 596 810 354, www.zlatobezdph.cz, www.hobbyhavirov.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

Obnovení Svazu brannosti ČR Ideový záměr

Obnovení Svazu brannosti ČR Ideový záměr Obnovení Svazu brannosti ČR Ideový záměr 1. Charakteristika současného stavu 2. Cíle 3. Organizační struktura Svazu brannosti (SB) ČR 4. Doporučení Příloha: Dekret prezidenta E Beneše o zřízení Svazu brannosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

Symboly města Broumova

Symboly města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Symboly města Broumova Číslo dokumentu: SRM/01 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost do: Doba neurčitá

Více

C-1868/4 Au 585 3 ks 8,80 g Prsten, 3xlabuť. C-1883/1 Au 585 1 ks 3,30 g Prsten, briliant cca 0,17 ct., zasazen do Pt labuť

C-1868/4 Au 585 3 ks 8,80 g Prsten, 3xlabuť. C-1883/1 Au 585 1 ks 3,30 g Prsten, briliant cca 0,17 ct., zasazen do Pt labuť Aukční číslo 1 Vyvolávací cena 150,00 Kč C-1928/2 MET 1 ks 6,00 g Přívěsek, Aukční číslo 2 Vyvolávací cena 1 200,00 Kč C-1882/9 Au 585 3 ks 2,30 g Přívěsek, labuť, lvíček Aukční číslo 3 Vyvolávací cena

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU s. 1 z 5 6/2005 RVS ze dne 26. 11. 2005 Směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru, kterou se mění směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru z 24. 1. 2004 SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

čestný putovní praporec Bojovníkům práce

čestný putovní praporec Bojovníkům práce ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československé vyznamenání práce II. stupně čestný putovní praporec Bojovníkům práce (zřízen vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince 1948) SEZNAM NOSITELŮ

Více

ÚVOD. Ministerstvo obrany České republiky AVIS 2007 ISBN 978-80-7278-395-3 (brož.) ISBN 978-80-7278-396-0 (váz.)

ÚVOD. Ministerstvo obrany České republiky AVIS 2007 ISBN 978-80-7278-395-3 (brož.) ISBN 978-80-7278-396-0 (váz.) Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky AVIS 2007 ISBN 978-80-7278-395-3 (brož.) ISBN 978-80-7278-396-0 (váz.) Následující brožura je poměrně stručná,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2004 V Praze dne: 16.7. 2004 Číslo: 2 Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti

Více

Priloha 11.xls Stránka 1. Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů

Priloha 11.xls Stránka 1. Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů Priloha 11.xls Stránka 1 Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 14 10 14 10 14 10 14 14 10 14 10 14 10 14 10 10 18 5 18 5 18 5 18 18 5 18

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 718/0 Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova V Praze v dubnu 2016 PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého

Více

HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010

HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010 Text 24 HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010 důstojníci a generálové poddůstojníci, rotmistři a praporčíci 1 PODPORUČÍK 1 SVOBODNÍK 2 PORUČÍK 2 DESÁTNÍK 3 NADPORUČÍK

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva. Poděkování. Kapitola 1 ÉRA CHLADNÝCH ZBRANÍ TŘETÍ ŘÍŠE 1

OBSAH. Obsah. Předmluva. Poděkování. Kapitola 1 ÉRA CHLADNÝCH ZBRANÍ TŘETÍ ŘÍŠE 1 OBSAH Obsah Předmluva Úvod Poděkování i iv vii x Kapitola 1 ÉRA CHLADNÝCH ZBRANÍ TŘETÍ ŘÍŠE 1 Kapitola 2 DOSTUPNÁ REFERENČNÍ LITERATURA.. ľ 13 Originální katalogy chladných zbraní Solingen 15 Doporučená

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta A František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více