XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -"

Transkript

1 Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky. Pokud se údaje uvedené v doplňkovém návodu k instalaci liší od údajů v tomto dokumentu, je třeba podle nich postupovat pouze v případě, že stanovují vyšší nároky. -Technické změny a omyly vyhrazeny- (datum poslední aktualizace 06/11) SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38 D Melle - 2 -

2 Předmluva / filozofie kvality Rozhodli jste se pro výrobek značky Spartherm - srdečně vám děkujeme za důvěru. Ve světě přebytku a masové výroby spojujeme své jméno s krédem majitele společnosti pana Gerharda Manfreda Rokossy: Vysoká technická kvalita ve spojení s aktuálním designem a službou zákazníkovi tak, aby byl spokojen a doporučoval nás dalším klientům." Nabízíme vám společně s našimi prodejními partnery prvotřídní výrobky, které vás emocionálně osloví a naplní pocity bezpečí a pohody. Aby se to skutečně podařilo, doporučujeme vám přečíst si pozorně tento návod k provozu, který vám pomůže se rychle a podrobně seznámit s výrobkem. Kromě informací k obsluze zařízení obsahuje návod cenné tipy a rady, jakož i důležité pokyny k bezpečnosti provozu a údržbě krbové vložky tak, aby vám dlouho sloužila. Navíc Vám ukážeme, jak krbovou vložku provozovat, aby nezatěžovala životní prostředí. Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se, prosím, na svého prodejce. Přejeme vždy krásný oheň. Váš tým Spartherm G. M. Rokossa

3 Obsah strana Předmluva / filozofie kvality 4 1. Všeobecné pokyny Rozsah dodávky Technické údaje 7 2. Montáž Základní požadavky na instalaci Připojení k elektrické síti Připojení krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL Minimální průřezy pro konvekční vzduch Odvzdušnění Pojistný ventil Zvýšení teploty vratného okruhu Vychlazovací smyčka Termostatická regulace čerpadla Zapojení do topného systému Připojení na komín / kouřovod První uvedení do provozu Provoz Čištění a údržba Čištění výměníku Údržba výměníku Čištění dvojitého skla Rady a tipy Vyloučení záruky Odstraňování závad - opravy Odpovědnost Poznámka Místo pro vaše poznámky Protokol o uvedení do provozu Všeobecné pokyny Před umístěním a instalací krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba se poradit s kominickým mistrem zodpovědným za váš objekt. Poradí vám ohledně stavebně-technických předpisů, ohledně vhodnosti vašeho komínu a provede závěrečnou kontrolu zapojení krbové vložky. Výpočet komína se provádí podle normy DIN EN za pomoci hodnot uvedených v tomto návodu (viz Technické údaje). Malé děti, starší osoby nebo osoby, které nemohou dostatečně posoudit důsledky svého jednání: Jako u všech topných těles je vhodné pro tento okruh osob nainstalovat odpovídající ochranné zařízení, neboť sklo dvířek a obložení krbu se může ohřát na velmi vysokou teplotu! Nebezpečí popálení! Tyto osoby nikdy nenechávejte bez dozoru u kamen, která hoří nebo právě dohořela! Při montáži, provozu a připojení zařízení na komín je třeba dodržovat národní a evropské normy, předpisy spolkových zemí a místní směrnice a předpisy, a to zejména příslušnou zemskou vyhlášku o provozu zařízení na pevná paliva. K lepšímu využití vysoké teploty spalin je na stěnách a ve sběrači spalin integrován teplovodní výměník. Vyrobenou teplou vodou je možné ohřívat zásobník užitkové vody, vyrovnávací zásobník, apod. Pokud tyto nebo podobné součásti zařízení nejsou k dispozici, je třeba jinými stavebními opatřeními zajistit, aby bylo teplo bezpečně a neustále odváděno. Topeniště je třeba provozovat zásadně pouze se samozavíracími dvířky. Změna zavíracího mechanismu je nepřípustná! V kouřovodu mezi krbovou vložkou a komínem nesmějí být instalovány žádné další výměníky, dodatečné topné plochy apod., které by spalinám odebíraly další teplo! Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL slouží výhradně jako přídavný zdroj vytápění pro teplovodní topná zařízení podle normy DIN EN 12828, protože uvedený jmenovitý tepelný výkon je dodáván pouze za předpokladu, že se v krbové vložce na jmenovitý tepelný výkon topí. Topeniště smí být provozováno pouze s vhodnou regulací spalování a při odpovídajícím nastavení. V případě potřeby tuto otázku konzultujte se společností Spartherm Feuerungstechnik GmbH

4 1.1. Rozsah dodávky Varia 1V H 2 O XXL je dodávána s těmito součástmi: krbová vložka s integrovaným teplovodním výměníkem, vertikálně posuvnými nebo dopředu otevíranými dvířky. bezpečnostní výměník se dvěma způsoby odvzdušnění vychlazovací smyčka ¾ s ponornou armaturou ½ a kapilární trubicí o délce 2,0 m, např. firma Watts TST 200 ponorná armatura pro termospínač čisticí kartáč 50mm x 30mm hrdlo kouřovodu termospínač pro oběžné čerpadlo, včetně kapilární trubky (délka = 1,5 m) firma JUMO; typ heattherm Volitelně lze objednat tyto díly: okruh pro zvýšení teploty vratné vody (fa. Thermoventiler AB; typ Laddomat 21) 1.2. Technické údaje Varia 1V H 2 O XXL Přípustný provozní přetlak 3,0 bar Max. přípustná teplota topné 105 C 1 Max. provozní teplota 95 C Minimální teplota topné vody 62 C Minimální teplota vratné vody 55 C Odpor na straně vody při ~ 480 l/h cca 9,0 při ~ 670 l/h cca 20,0 mbar při ~ 810 l/h cca 30,0 Minimální průtok topné vody 950 l/h Minimální průtok vychlazovací smyčky 900 l/h Množství vody 46 l Hmotnost (prázdný, bez přísl.) kg Jmenovitý výkon 21,2 kw Výkon do vody * 15,6 kw Průměrná teplota spalin * 173 C Požadovaný přepravní tlak ** 12- Pa Množství proudění spalin 18,9 g/s 1 Vychlazovací smyčka integrovaná do topného systému otevře při teplotě topné vody cca 95 C přívod studené vody! * Uvedená čísla představují průměrné hodnoty v průběhu jednoho topného cyklu. Tyto hodnoty jsou dosahovány za zkušebních podmínek při jmenovitém tepelném výkonu, kdy se za hodinu spaluje 6,2 kg vyschlých bukových polen. ** Vyšší přepravní tlak je třeba redukovat na max. 30 Pa vhodnými opatřeními, např. přisáváním vedlejšího vzduchu nebo škrticí klapkou. Tloušťka tepelné izolace (podle AGI-Q 132): Podlaha Stěna Strop (postranní / zadní) Varia H2O XXL 80 mm 100 mm 80 mm Další informace k tloušťkám izolací a izolačním materiálům jsou uvedeny v návodu k montáži krbových vložek. Zadní větrací štěrbina mezi topeništěm a tepelnou izolací: Rozměr zadní větrací štěrbiny mezi vnější hranou izolace topeniště a tepelnou izolací topné komory musí činit minimálně 30 mm

5 Obr. 1a Obr. 1b

6 2. Montáž Instalaci rozvodů vody, bezpečnostních systémů apod. musí bezpodmínečně provádět odborná firma. Krbovou vložku Varia 1V H 2 O XXL je třeba instalovat tak, aby všechny komponenty, a to i takové, které se nacházejí uvnitř krbové obestavby, byly kdykoliv přístupné a bylo je možné kdykoliv zkontrolovat! Po umístění krbové vložky a připojení veškerých instalací a ještě před stavbou topné komory je třeba u krbové vložky a příslušných topných rozvodů provést tlakovou zkoušku. Přitom je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby krbová vložka 1V H 2 O XXL směřovala horizontálně, popř. s mírným stoupáním k odvzdušňovacímu ventilu na přední straně vložky. Výšku lze regulovat za pomoci výškově stavitelných nohou. Montáž krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL se provádí výhradně podle návodu na instalaci krbových vložek! 2.1. Základní požadavky na instalaci Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být provozována výhradně v termostaticky zajištěných zařízeních podle DIN 4751, popř. DIN EN DIN Všechna připojení k topné síti je třeba zásadně koncipovat tak, aby se kdykoliv dala odpojit (např. šroubované spoje). Uvnitř obložení krbu se musí používat pouze teplu odolné potrubí. Při používání izolačních materiálů je třeba bezpodmínečně dbát na dostatečnou tepelnou odolnost. Vzhledem k umístění přípojky topné vody a teplotního čidla na přední straně krbové vložky je třeba počítat s otvorem na přední straně topné komory. Montáž všech bezpečnostních prvků se smí provádět pouze ve studené oblasti, popř. mimo obložení krbu. Tepelná odolnost bezpečnostních prvků není zpravidla dostačující pro montáž uvnitř krbového obložení! Při montáži je třeba bezpodmínečně dodržovat návody k instalaci a provozu všech zabudovávaných přídavných komponent! Veškeré díly, kterými protéká voda, je třeba chránit proti mrazu! Při montáži, připojení a provozu krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba dodržovat národní a evropské normy, jakož i místní předpisy (DIN, DIN EN, zemské stavební vyhlášky, vyhlášky o provozu zařízení na pevná paliva apod.)! HeizAnlV: vyhláška o topných zařízeních HeizAnlV: vyhláška o topných zařízeních FeuVo: FeuVo: vyhláška vyhláška o provozu o provozu zařízení zařízení na na pevná pevná paliva paliva pro přísl.spolk. pro příslušnou zemi spolkovou zemi BlmschV první první prováděcí prováděcí vyhláška vyhláška ke ke spolkovému spolkovému zákonu o ochraně zákonu o před ochraně emisemi před emisemi EnEV EnEV vyhláška vyhláška o úspoře o úspoře energií energií TROL odborné směrnice kamnářského svazu TROL odborné (ZVSHK) směrnice kamnářského svazu (ZVSHK) DIN 1298 /EN 1856: kouřovody pro topná zařízení DIN DIN 1298/EN kouřovody krbové vložky pro topná včetně zařízení otevřených krbů na pevná paliva DIN EN elektrická výbava neelektrických zařízení pro DIN domácí EN použití a podobné účely bezpečnostní požadavky zařízení pro domácí použití a podobné DIN EN účely odkouření - bezpečnostní / postup požadavky výpočtu /2 DIN /2 odkouření odkouření/domovní / domovní komíny komíny DIN EN / topná zařízení v budovách DIN EN topná zařízení v budovách / DIN DIN projektování teplovodních zařízení projektování teplovodních zařízení LBO příslušný zemský stavební zákon VDI 2035 příprava vody pro topná zařízení 2.2. Připojení k elektrické síti Veškerou elektrickou instalaci jednotlivých součástí topného zařízení smí provádět pouze autorizovaná odborná firma. Přitom je třeba provádět veškeré práce podle předpisů VDE (např. VDE 0105, VDE 0116, VDE 0100 atd.) a technických podmínek připojení místního dodavatele elektrické energie. Pokud by docházelo k problémům z důvodu nedostatečného tahu komína, je možné snížit počet turbulátorů v kouřových tazích. Tím dojde ke snížení výkonu odevzdávaného do vody

7 2.3. Připojení krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL Přípojky bezpečnostního výměníku, vratného okruhu a zadního odvzdušňovacího ventilu se nacházejí na zadní straně a je možné k nim kdykoliv přistupovat skrz spalovací prostor revizním otvorem (viz obr. 2 a 6). Přípojky náběhového okruhu, předního odvzdušňovacího ventilu, jakož i ponorné armatury pro teplotní čidlo se nacházejí vždy na boční straně sběrače spalin (viz obr. 7). Pro jejich zpřístupnění je třeba v obložení krbu počítat s otvorem! Pro účely transportu jsou přípojky opatřeny ochrannými krytkami. Ty je třeba před montáží odstranit. Přípojky jsou jednoznačně popsány a nesmějí se používat jiným způsobem! Stejně tak se nesmí používat bezpečnostní zařízení (bezpečnostní výměník) k ohřívání vody. Doporučujeme použít pro připojení rovné nebo zahnuté radiátorové šroubení. Pokud v topné síti (otevřený topný systém) není počítáno s možností instalace antikorozní anody, může být za tímto účelem použita přípojka (¾ IG) pod přípojkou náběhového okruhu, viz strana 8 obr. 1. Při montáži antikorozní anody je třeba dbát na její dostupnost a vyměnitelnost. Délka anody smí činit max. 30 cm (sklopná vložka) od prvního závitu. Pokud byl zvolen spotřebič s výsuvnými dvířky, je třeba použít řetězovou anodu. Mějte prosím na paměti: obrázek 2 znázorňuje možnost zapojení krbové vložky 1V H 2 O XXL do stávajícího topného zařízení. Obrázek však nenahrazuje podrobný projekt instalace odbornou firmou. Doporučujeme následující minimální průřezy trubek pro rozvody topné vody: měděná trubka; 28 x 1,0 mm nebo ocelová trubka; min. 1 (DN25, 33,7 x 3,25mm). Zapojení do topného systému by se mělo provádět výhradně podle návrhu odborné firmy Minimální průřezy pro konvekční vzduch Minimální průřezy pro konvekční vzduch (přívodní vzduch a cirkulační vzduch) je třeba v obložení, popř. topné komoře koncipovat podle níže uvedených hodnot: Horký vzduch: 600 cm² v horní části obestavby Studený vzduch: 750 cm² ve spodní části obestavby Minimální průřez je možné rozdělit na několik otvorů. Zásadně je třeba dodržovat odborné směrnice kamnářského svazu (TROL 2006). Zapojení do topného systému lze provést podle obr. 2. Příklad zapojení Varia H2O do topného zařízení připojení k topnému systému čidlo vychlazovací smyčky ½ čidlo termospínače ½ pojistný ventil 3 bar odvzdušnění termospínač čerpadla (např. JUMO, heattherm) náběh 1 ½ odvzdušnění 3/ Odvzdušnění Pro odvzdušnění teplovodního výměníku jsou k dispozici dvě možnosti. První možností je horní odvzdušňovací ventil (v oblasti sběrače spalin). Za tímto účelem je třeba v bezprostřední blízkosti počítat s dostatečným otvorem v obestavbě (viz obr. 1, 1a a 2)! Druhou možností je využít spodního ventilu (v oblasti přípojek na zadní straně), ke kterému je možné se dostat revizním otvorem ve spalovacím prostoru. Po uvedení krbové vložky do provozu je třeba zařízení několikrát odvzdušnit, protože se díky vysoké teplotě topná voda odpařuje Pojistný ventil zásobník zvýšení teploty zpátečky armatura pro zvýšení teploty zpátečky (např. Thermoventiler AB; typ Laddomat 21) oběžné čerpadlo zpátečka 1 ½ přítok vychl. smyčky ½ odtok vychl. smyčky ½ pojistná armatura vychlazovací smyčky (např. SYR, 3065) expanzní nádoba plnicí a vypouštěcí armatura odtok Obr. 2 V bezprostřední blízkosti krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba do náběhového okruhu zamontovat atestovaný pojistný ventil (např. značka Syr, typ 1915) s nastaveným maximálním přetlakem ve výši 3,0 bar. Při montáži je třeba postupovat podle údajů výrobce pro nastavení pojistného ventilu (např. okolní teplota)

8 Mezi pojistný ventil a krbovou vložku Varia 1V H 2 O XXL nesmí být do systému zabudována žádná možnost uzávěru. Bezpečnostní zařízení by se tak mohlo vyřadit z provozu. Dále je nutné do celého systému zabudovat veškerá nezbytná bezpečnostní zařízení, která zajistí bezpečný provoz. Pojistný ventil je třeba zabudovat i tehdy, pokud je v celém systému zabudován jiný takový ventil, avšak na jiném místě (postupujte podle TRD 721!) 2.7. Zvýšení teploty vratného okruhu Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být zásadně provozována pouze se systémem zvýšení teploty vratného okruhu. Za provozu musí činit teplota vratné vody alespoň 60 C. Aby bylo možné dosáhnout této teploty, je třeba oběžné čerpadlo instalovat tak, aby spustilo teprve tehdy, až voda ve výměníku dosáhne teploty 68 C. K tomu je třeba použít termostat minimální teploty (namontován na spotřebiči vzadu vpravo dole, značka JUMO, heattherm) (viz bod 2.9). Aby nebyl podkročen rosný bod se všemi negativními důsledky na výměník, je bezpodmínečně nutné zabudovat do topného zařízení systém na zvýšení teploty vratného okruhu. Čím je potrubí mezi systémem zvýšení teploty vratného okruhu a krbovou vložkou delší, tím déle trvá podkročení rosného bodu v krbové vložce, protože tato topná voda se při zatápění musí teprve ohřát. Proto se doporučuje umístit systém zvýšení teploty vratného okruhu bezprostředně v blízkosti krbové vložky, avšak na dostupném místě. Mějte prosím na paměti: Pokud nebude zabudován systém na zvýšení teploty vratného okruhu nebo nebude správně fungovat, nebudeme moci uznat nároky ze záruky při poruchách provozu nebo škodách způsobených korozí na teplovodním výměníku nebo komínu (zanesení systému, usazeniny, apod.) Vychlazovací smyčka Jelikož ohřívání krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL nelze samočinně a rychle zastavit, musí být výměník podle normy DIN 4751 části 2, popř. DIN EN vybaven pojistkou proti přehřátí, aby se zabránilo nebezpečným situacím v případě poruchy, např. výpadku elektrického proudu. Za tímto účelem je do krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL zabudováno bezpečnostní zařízení proti přehřátí (bezpečnostní výměník). Toto bezpečnostní zařízení nesmí být používáno pro ohřev teplé vody. Systém zabezpečení proti přehřátí (např. značka SYR, typ 3065) dodávaný společně s krbovou vložkou je atestován a schválen pro minimální průtok 900 kg vody za hodinu. Připojení je možné provést podle obr. 2. Čidlo kapilární trubice je třeba zasunout do příslušně vyznačeného připojovacího otvoru krbové vložky 1V H 2 O XXL (do utěsněné ponorné armatury) a trvale upevnit. Následující body je bezpodmínečně nutné při montáži dodržet, aby bezpečnostní zařízení mohlo správně fungovat: Při montáži je třeba bezpodmínečně postupovat podle přiloženého návodu k instalaci a provozu vychlazovací smyčky! Armatura vychlazovací smyčky smí být zabudována pouze do dopouštěcího potrubí. V případě správného provozu se tak v bezpečnostním výměníku nenachází žádná voda. Armatura vychlazovací smyčky se nesmí nacházet v horké oblasti topné komory (konvekčním prostoru) krbového zařízení (max. okolní teplota 80 C). Umístění zvolte podle délky kapilární trubice v chladné oblasti! Přívod studené vody musí mít na vstupu min. tlak 2,0 bar. Tento tlak musí být trvale zajištěn. Výkyvy tlaku přiváděné studené vody je třeba vyloučit. To znamená, že např. není přípustný přívod vody, který je závislý na elektrickém proudu! Musí být zaručen minimální průtok cca 900 kg vody za hodinu. Toto přívodní potrubí nesmí být uzavíratelné! Topnou vložku je třeba umístit tak, aby průduchy na čelní straně odvádějící vzduch byly na nejvýše položeném místě. Všechny bezpečnostní prvky je třeba do systému integrovat tak, aby bylo kdykoliv možné zkontrolovat jejich funkci a těsnost! Odtok systému zabezpečení proti přehřátí je třeba koncipovat tak, aby bylo možné kdykoliv zkontrolovat jeho funkci (např. odtok se sifonem) Termostatická regulace čerpadla Krbovou vložku je třeba povinně provozovat se systémem pro zvyšování teploty vratného okruhu. Za tímto účelem je na zadní straně krbové vložky vespod namontován termostatický spínač

9 Kapilární trubičku, která je na termostatu navinuta, je třeba odvinout a zasunout do popsané ponorné armatury vpředu nahoře a zajistit ji přiloženou svorkou. Termostatický spínač je třeba elektricky zapojit do napájení okruhu pro zvýšení teploty vratné vody (oběžné čerpadlo). Termostat zajistí, aby oběžné čerpadlo sepnulo pouze při dostatečně vysoké teplotě vody a při poklesu teploty se opět vypnulo. Připojení se provádí podle obr. 3. Ovládání oběžného čerpadla prostřednictvím regulace kotle nebo podobného zařízení není vhodné. Při montáži je třeba bezpodmínečně postupovat podle přiloženého návodu k montáži a provozu příslušného termostatu! Čidlo termostatu je třeba zasunout do příslušně vyznačeného připojovacího otvoru krbové vložky 1V H 2 O XXL (do utěsněné ponorné armatury) a trvale Elektrické připojení termostatu čerpadla Čidlo termostatu čerpadla Termostat čerpadla (JUMO, heattherm) Oběžné čerpadlo pro zvýšení teploty vratného okruhu upevnit. Maximální zatížení termostatického ovládání čerpadla činí u střídavého proudu AC 230 přibližně 500 W. Mějte prosím na paměti: Nastavení na minimální teplotu okolo cca 57 C může vést k podkročení rosného bodu! Nastavení na maximální teplotu (kotouček je upevněn skrz otvory označené max.) znamená rozmezí od 67 C do 77 C. Armatura heattherm značky: JUMO nesmí být umístěna v horké oblasti topné komory (konvekční komora) krbové vložky (max. teplota okolí 80 C). Umístění zvolte podle délky kapilární trubice v chladné oblasti! Zapojení do topného systému Mějte prosím na paměti: Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být začleněna do systému vytápění pouze na základě řádného projektu při dodržení příslušných technických postupů a bezpečnostně technických norem. Za správný výběr použitých čerpadel, armatur, potrubí, zásobníku a bezpečnostně technických komponent nese odpovědnost projekční kancelář, popř. firma provádějící instalaci zařízení. Je třeba mít na paměti, že v průběhu topného cyklu může být krátkodobě dosažen velmi vysoký výkon do vody cca 25 kw. Tomu by měla tudíž odpovídat i instalace topení. Při dimenzování zásobníku může pomoci následující příklad výpočtu: Vycházeli jsme z následujících předpokladů: velikost zásobníku: l (cca kg vody) teplota vody v zásobníku na začátku: 30 C teplota vody v zásobníku na konci: 60 C teplotní rozdíl 30 C (odpovídá 30 K) během zahřívání krbovou vložkou Varia 1V H 2 O XXL nedošlo k odběru tepla ze zásobníku, popř. nebyly žádné tepelné ztráty systému Termostat minimální teploty je možné nastavit kolečkem, přičemž hodnota přednastavená výrobcem činí cca 62 C až cca 72 C. Na tomto termostatu se nastavuje teplota sepnutí čerpadla. Pokud to vyžadují okolnosti, může rozmezí teplot změnit instalační firma. Po sejmutí nastavovacího kolečka je možné změnit nastavený rozsah pootočením kotoučku. Kotouček lze otočit po uvolnění šroubů. V poloze minimální teploty (kotouček je upevněn skrz otvory označené min.) je možné rozsah nastavit v rozmezí cca 57 C až cca 67 C. To znamená, že k ohřevu litrů vody v zásobníku např. z 30 C na 60 C je zapotřebí teoretické množství tepla kj (= kw) (bez započtení tepelných ztrát systému a odběrů tepla)

10 Toto množství tepla odpovídá cca 35 kwh. Při vhodném projektu topného zařízení, např. při začlenění stratifikačního zásobníku, je možné využívat teplo již krátce po zahájení cirkulace v krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL. V zásobníku se pak ukládá jen přebytečná energie, která není zapotřebí k vytápění. Při předpokládaném průměrném výkonu krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL cca 15,5 kw trvá ohřátí celého zásobníku cca 2 hodiny. Za velmi chladných zimních dnů se může stát, že krb bude v provozu cca 12 hodin. Tepelná energie, která se přitom teoreticky vyrobí, odpovídá cca 186 kwh. Tato tepelná energie by stačila na ohřátí takřka l vody (z 30 C na 60 C). V takové situaci se ale zpravidla neustále odebírá teplo, takže by nemělo dojít k přehřívání zásobníku (> 90 C). Sofern der Einbau in einem offenen Heizungsystem erfolgt, ist der Einsatz ein geschlossener Heizkreis mit Rücklauftemperaturanhebung, anzuschließen. K tomu je nezbytné, aby byl výměník koncipovaný na příslušnou hydraulickou síť Připojení na komín / kouřovod Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL se do komína napojuje kouřovodem z ocelového plechu silného min. 2 mm. Tyto kouřovody musejí splňovat normu DIN 1298, popř. DIN EN a musejí být připojeny na komín / odkouření podle DIN 18160, popř. předpisů příslušné země. Je třeba dbát na to, aby roura kouřovodu vedla nejkratší, stoupavou cestou ke komínu. Pokud je to možné, je lepší se vyhnout zakřivení kouřovodu. Kouřovod je třeba napojit do komína za pomoci zazděné komínové zděře a utěsnit jej. Pro lepší upevnění kouřovodu je možné spoj ještě zajistit stahovací objímkou. V některých případech je nutné kouřové roury i utěsnit! Pokud kouřové roury povedou skrz stavební konstrukci, kde se nacházejí hořlavé látky, je třeba je tepelně izolovat podle příslušných předpisů. Kouřovod musí být zásadně koncipován tak, aby bylo možné roury kdykoliv vyčistit. K tomu slouží čisticí otvory, které je nutné instalovat v dostatečném počtu. 3. První uvedení do provozu Zařízení na výrobu tepla smějí být navrhována a montována pouze odbornými firmami. První uvedení zařízení do provozu smí provádět pouze odborný pracovník montážní firmy. Vlastníkovi / provozovateli zařízení musí být předáno potvrzení o tom, že zařízení bylo řádně nainstalováno a bylo provedeno správné nastavení / zkontrolována funkce všech regulačních a bezpečnostních komponent. Zařízení smí být poprvé uvedeno do provozu až poté, co byly připojeny všechny nezbytné komponenty, byla zabudována všechna nezbytná bezpečnostní zařízení a přezkoušena jejich funkce, byl naplněn teplovodní výměník a celý systém byl odvzdušněn. Provozování zařízení bez vody, pouze v částečně naplněném stavu, nebo bez fungujících bezpečnostních prvků je nepřípustný! První čtyři topné cykly je třeba přikládat pouze 2 kg suchého a tenkého (obvod max. 25 cm) dřeva za hodinu. Krbová vložka, šamoty a vermiculit se tak pomalu zahřejí a dojde k postupnému odpaření vlhkosti získané např. skladováním, při dopravě apod. V případě, že nebude dodržen tento postup, je možné, že dojde k zakouření prostoru mezi skly, popř. popraskání šamotových tvarovek. Kromě toho je nutné, aby byl provozovatel zařízení podrobně poučen o obsluze, fungování a údržbě celého systému včetně všech přídavných komponent. Dále je třeba provozovatele seznámit s opatřeními k zachování bezpečného provozu zařízení. Provedené poučení je třeba zadokumentovat v protokolu o prvním uvedení zařízení do provozu! Návod k montáži a provozu by měl být bezpodmínečně umístěn v blízkosti krbové vložky 1V H 2 O XXL na snadno přístupném místě. Další pokyny k obsluze krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL jsou uvedeny v přiloženém návodu k provozu krbových vložek Spartherm

11 4. Provoz V otázkách provozu postupujte také podle pokynů uvedených v obecném návodu k provozu krbových vložek. Pokyny uvedené v tomto návodu k montáži a provozu se vztahují na speciální provoz krbové vložky s integrovaným teplovodním výměníkem, jako např. Varia 1V H 2 O XXL. Dvířka krbové vložky musejí mít vždy mechanismus samočinného zavírání. To znamená, že dvířka topeniště jsou zásadně zavřená. Dvířka je možné používat pouze pro přikládání dřeva nebo ve studeném stavu k čištění topeniště. Změny nebo úpravy uzavíracího mechanismu jsou nepřípustné. Vzdálenost skla topeniště od hořlavých materiálů/nábytku musí činit minimálně 160 cm! Krbová vložka je určena ke spalování suchého přírodního polenového dřeva s kůrou a dřevěných briket. Provoz vložky na nižší než jmenovitý výkon vede k nižším teplotám kouře. Takovýto dlouhodobý provoz krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL může vést k poškození komína. Z tohoto důvodu nedoporučujeme dlouhodobě topit menším množstvím dřeva než 6,4 kg za hodinu (méně než 2/3 doporučeného množství). Ve výměníku krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je integrována termostaticky ovládaná automatická kouřová klapka. Při dostatečně vysoké teplotě spalin (cca 150 C) se klapka automaticky uzavře. Kouř je tak přesměrován do výměníku. Pokud teplota spalin opět klesne pod tuto teplotu, kouřová klapka se znovu otevře. Za účelem lepší funkce výměníku by se v krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL mělo topit pokud možno rovnoměrně a zabránit častému dohoření až do fáze žhavého popela, čímž se dosáhne rovnoměrného vydávání tepla z výměníku a zabrání se nízkým teplotám v komínu. Dvojité zasklení (odraz infračerveného světla): Povrch skla je potažen oxidickou vrstvou, která odráží větší část infračervených paprsků z topeniště. Tyto vrstvy vytvářejí interferenční barvy (podobně jako duha). Zobrazování barev je charakteristickým znakem reflexe infračerveného záření a nelze jej odstranit. K provozování krbové vložky při jmenovitém výkonu jsou nutné tyto předpoklady. Krbová vložka je zahřátá (bylo již 2-3krát přiloženo). Topný cyklus musí probíhat při zavřených dvířkách. Tah komína: 12 Pa Dřevo: suchá buková polena; (vlhkost < 18%) Množství přikládky dřeva: 6,4 kg; rozděleno na čtyři stejně velká polena. Nastavení přívodu vzduchu: přibližně uprostřed, podle místních podmínek je možné mírně upravit (viz příklad). Během fáze zatápění je možné páčku přívodu vzduchu ponechat několik minut otevřenou. Při hoření trvajícím cca 60 minut dosáhne krbová vložka výkonu přibližně 14,4 kw. Příklad rozložení dřeva a nastavení přívodu vzduchu

12 5. Čištění a údržba V otázkách čištění postupujte také podle pokynů uvedených v návodu k provozu krbové vložky. Pokyny uvedené v tomto návodu k montáži a provozu se vztahují pouze na čištění výměníku krbové vložky Varia 1V H2O XXL. Mějte prosím na paměti, že při čištění může dojít k zašpinění prostoru, ve kterém je krbová vložka umístěna, a ke znečištění oděvu, který máte na sobě. Doporučujeme chránit před zašpiněním oblast kolem otvoru krbové vložky např. rozprostřením fólie nebo hadru Čištění výměníku Čištění výměníku je nezbytné. Pouze za předpokladu, že je výměník pravidelně a řádně čištěn a udržován, může si zachovat svou účinnost. Čištění se zásadně provádí ve studeném stavu! Jelikož teplovodní výměník bezprostředně ochlazuje spaliny vycházející z krbové vložky Varia 1V H2O XXL, což vede zákonitě k usazování nečistot na stěnách výměníku, je třeba výměník pravidelně čistit přiloženým kartáčem. Četnost čištění je závislá na mnoha faktorech (intenzita používání, délka hoření, palivo, tah komína, apod.) a nelze ji paušálně stanovit. Doporučujeme čištění jedenkrát za 4 týdny. Intervaly čištění je třeba přizpůsobit místním podmínkám. Při použití suchého palivového dřeva a dodržování našich doporučení se mohou intervaly čištění výrazně prodloužit. Po ukončení topné sezony je třeba všechny komponenty důkladně vyčistit. Obr. 4 podložka podložka podložka podložka automat.kouřová klapkasdržadlem Dále je třeba odstranit 16 turbulátorů zabudovaných do trubek výměníku (viz obr. 5). Ty je možné snadno vytáhnout směrem dolů do spalovacího prostoru a vyčistit je např. drátěným kartáčem. Poté je třeba všechny trubky výměníku (celkem 16 kusů) (viz obr. 5), střední kanál, vnější plochy výměníku a sběrač kouře očistit přiloženým kartáčem nebo smetáčkem. Nánosy nečistot pak automaticky spadnou do spalovacího prostoru, ze kterého se odstraní za pomoci běžných prostředků (lopatkou, smetáčkem nebo vysavačem na popel). trubkyvýměníku Trubky výměníku 16kusůsturbulátory 16 kusů s turbulátory držadlokouřové klapky Obr. 5 Po ukončení čištění se montáž provede v obráceném pořadí. Nejprve zasuňte dva druhy turbulátorů (vždy zaoblením směrem nahoru) zespodu do trubek výměníku, potom zavěste kouřovou klapku (vsuňte v šikmé poloze a zavěste na podložky). Potom vložte deflektor tak, aby mezera pro průchod spalin byla na straně u skla Údržba výměníku Během topné sezóny je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat tlak vody v topném systému. Čištění výměníku se provádí zásadně skrz spalovací prostor krbové vložky. Za tímto účelem je třeba otevřít dvířka topeniště a vyjmout desku na směrování plamene (deflektor) ze spalovacího prostoru. Jako další krok odstraňte skrz spalovací prostor termostaticky ovládanou kouřovou klapku (viz obr. 4). Klapku za držátko poněkud naklopte a vytáhněte směrem dolů. Nánosy nečistot smějí být z termostatické kouřové klapky odstraňovány pouze hadrem nebo štětcem. Přitom se nesmí vyvíjet žádný tlak na čtyři křídla kouřové klapky. To by mohlo negativně ovlivnit její funkci Krbová vložka Varia 1V H2O XXL smí být zásadně provozována pouze v naplněném a odvzdušněném stavu

13 Každý rok před topnou sezónou je třeba provést technickou kontrolu bezpečnostních zařízení (vychlazovací smyčky, pojistného ventilu apod.) a dalších komponent. Přitom je třeba se řídit pokyny uvedenými v návodech k montáži a obsluze od výrobců jednotlivých komponent. Tuto revizi smí provádět zpátečka 1 ½ přítok vychlazovací smyčky ½ pouze odborná firma, která může zajistit funkčnost odvzdušnění odtok vychlazovací smyčky ½ jednotlivých součástí systému. Doporučujeme, abyste se svou dodavatelskou firmou uzavřeli servisní smlouvu. Každoroční bezpečnostní kontrola (kontrola funkce vychlazovací smyčky, termostatu čerpadla, pojistného ventilu, expanzní nádoby apod.) by Obr. 6 se měla provádět před topnou sezónou. Každoroční bezpečnostní revizi musí vaše servisní firma zaznamenat do protokolu o uvedení zařízení do provozu! V případě reklamace je třeba servisním pracovníkům předložit záznamy o provedených revizích. Pro přístup k přípojkám vody na krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL je možné otevřít revizní otvor na zadní stěně (viz obr. 6). Za tímto účelem je třeba demontovat obložení spalovacího prostoru (boční stěny, zadní stěnu, rošt, popelník a dno spalovací komory). Po provedené inspekci je nutné znovu namontovat uzavírací plech a obložení spalovacího prostoru. náběh 1 ½ odvzdušnění ponorná armatura pro teplotní čidlo Obr. 7 Dostupnost přípojky topné vody a předního odvzdušňovacího ventilu musí být zajištěna otvorem ve stěně topné komory. Provoz krbové vložky bez obložení spalovacího prostoru je nepřípustný! Popis problému Systém zabezpečení proti přehřátí se neustále spíná (neustálé vytékání vody do odtoku). Teplovodní výměník nemůže předávat teplo do topného systému Čištění dvojitého skla Provozovatel vložky může čistit dvojité sklo podle návodu k provozu pouze ze strany spalovacího prostoru a ze strany obytného prostoru. Pokud budou znečištěny i vnitřní strany skel v meziskelním prostoru, je třeba, aby vyčištění provedl zákaznický servis nebo vyškolená odborná firma. 6. Rady a tipy Důležité upozornění: Topeniště se nesmí používat na spalování odpadu! Navíc se jedná pouze o topeniště pro krátkodobé hoření. Dlouhodobého hoření nelze docílit ani tím, že se uzavře přívod spalovacího vzduchu, což je ostatně nepřípustné! Následující problémy můžete odstranit sami: Řešení Zásobník je plný. Odeberte teplo ze zásobníku. Překontrolujte funkci a nastavení termostatu čerpadla a okruh pro zvýšení teploty vratné vody. Nastavte čerpadlo o jeden stupeň výše (větší průtok). Oběžné čerpadlo nefunguje. Čerpadlo nebo elektrické připojení je vadné. Teplota vratné vody je příliš vysoká < 70 C Zkontrolujte, zda jsou uzavřené ventily Je v systému dostatek topné vody?

14 Z vychlazovací smyčky kape voda. Klokotavé zvuky, syčení v rozvodech vody krbové vložky Varia 1V H2O XXL. (vzduch v systému) Radiátory se nezahřívají. Narůstající rozsah a rychlost zašpinění obkladu spalovacího prostoru a sklokeramiky. Oheň ve spalovacím prostoru špatně hoří. Oheň lze jen velmi těžko rozdělat. Systém je zanesen nečistotami. Propláchněte vychlazovací smyčku tím, že stisknete červené tlačítko na armatuře. Zkontrolujte těsnění všech spojů a píst (viz návod výrobce). Případně zabudujte filtr před vychlazovací smyčku (dejte pozor na minimální průtok!) Překontrolujte tlak v systému. Odvzdušněte systém. U systémů, které byly nově naplněny nebo dopuštěny vodou, trvá určitou dobu, než veškerý vzduch dostane k odvzdušňovacímu ventilu. Jednorázové odvzdušnění často není dostačující. Termoventily na topných tělesech se uzavřou, když je v místnosti dosažena nastavená teplota. Konvekční teplo z topeniště se rozptýlí v propojených prostorech. Topný systém je v závislosti na konfiguraci pomalý. Trvá určitou dobu, než topný systém začne vydávat teplo. Nechejte topný systém hydraulicky seřídit. Zkontrolujte funkci oběžného čerpadla. Systém odvzdušněte Odstraňte usazené nečistoty ve výměníku a v kouřovodech vedoucích do komína. Správné přikládání, dbejte na množství přikládaného dřeva, vlhkost dřeva < 20 %. V případě jiných problémů se, prosím, obraťte na svého kamnáře / instalatéra topení. Používejte pouze náhradní díly nabízené výrobcem! 7. Vyloučení záruky Záruku během záruční lhůty nelze uplatnit v případě: běžného opotřebení nevhodné přepravy nebo skladování křehkých dílů, jako skla a keramiky neodborné manipulace nebo obsluhy nezabudování vhodného systému na zvýšení teploty vratného okruhu nedostatečné údržby chybné instalace nebo nesprávného připojení zařízení nedodržení pokynů uvedených v návodu k montáži nebo návodu k provozu technických úprav na našem zařízení provedených osobami, které nejsou zaměstnanci naší firmy 7.1. Odstraňování závad - opravy V rámci záruční doby zdarma odstraníme všechny závady, jejichž příčinou byla vada materiálu nebo zpracování, pokud byla reklamace nahlášena odborné firmě bez zbytečného odkladu a tato firma předložila písemné posouzení reklamace. Náhrada škody nad tento rámec je vyloučena. V průběhu prvního roku po dodání výrobku odstraníme uznané případy reklamací bez naúčtování vedlejších nákladů (ubytování, odlučné, kilometrovné atd.) Za návštěvu servisního technika, při které se jedná o výměnu opotřebovaných dílů po uplynutí 6 měsíců záruční lhůty, účtujeme objednateli všechny vedlejší náklady, které nám tímto vznikly. To se vztahuje i na návštěvy servisního technika, které jsou nutné z důvodu, za který neneseme odpovědnost my, ale jiné osoby. Opravou zařízení nebo výměnou jednotlivých komponent se záruční lhůta neprodlužuje, ani nezačíná běžet znovu od začátku. Pro vyměněné díly platí záruční lhůta stanovená zákonnými předpisy Odpovědnost Škody vzniklé nad rámec námi dodaných zařízení se neuznávají, pokud to nevyžadují zákonné předpisy

15 7.3. Poznámka Vaše servisní firma je vám kdykoliv k dispozici i pro případy, na které se nevztahuje záruka. 8. Místo pro vaše poznámky 9. Protokol o uvedení do provozu Protokol pro: provozovatele, kamnáře, montážní firmu Datum: Jméno a adresa provozovatele krbové vložky Jméno a adresa Instalační firma topného systému: Č. spotřebiče: (viz typový štítek) Jméno a adresa Kamnář: Topný systém odvzdušněn: ano ne Provozní tlak zkontrolován: ano ne Těsnost zařízení zkontrolována: ano ne Všechna bezpečnostní zařízení (vychlaz. smyčka, pojistný ventil, expanzní nádoba) zkontrolována: ano ne Zapište prosím teploty mezi krbovou vložkou a okruhem pro zvýšení teploty vratné vody: teplota vratné vody v C teplota topné vody v C Optická kontrola topného zařízení: ano ne Kontrola funkce provedena: ano ne Provozovatel krbových kamen byl poučen o provozu a byl mu předán návod k montáži a provozu: Záznam o provedení každoroční údržby: Druh práce Podpisy: Instalatér Kamnář Provozovatel Jméno: Datum: Podpis: POZOR: Pečlivě uschovejte! Zachovejte prosím tento návod společně s platným a datovaným dokladem o koupi a mějte je připraveny pro naše montéry v případě provádění eventuálních servisních zásahů

Varia 1V H 2 O XL. Krbová vložka s teplovodním výměníkem. Návod k montáži a provozu

Varia 1V H 2 O XL. Krbová vložka s teplovodním výměníkem. Návod k montáži a provozu Varia 1V H 2 O XL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky

Více

Varia 2Lh/2Rh H2O. Krbová vložka s teplovodním výměníkem. Návod k montáži a provozu

Varia 2Lh/2Rh H2O. Krbová vložka s teplovodním výměníkem. Návod k montáži a provozu Varia 2Lh/2Rh H2O Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Důležité upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži a provozu, zanikají veškeré nároky

Více

Varia 1V H 2 O. Krbová vložka s vodním výměníkem tepla. Návod pro montáž a návod k obsluze

Varia 1V H 2 O. Krbová vložka s vodním výměníkem tepla. Návod pro montáž a návod k obsluze Varia 1V H 2 O Krbová vložka s vodním výměníkem tepla Návod pro montáž a návod k obsluze Upozornění!: Nároky na poskytnutí záruky odpadají, pokud nebude respektován návod pro montáž a obsluhu. Technické

Více

Varia A-FDh H 2 O a Varia Ah H 2 O 10,4 kw

Varia A-FDh H 2 O a Varia Ah H 2 O 10,4 kw Varia A-FDh H 2 O a Varia Ah H 2 O 10,4 kw Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a návod k provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu

Více

Předmluva. Rozhodli jste se pro výrobek značky Schmid - srdečně vám děkujeme za důvěru.

Předmluva. Rozhodli jste se pro výrobek značky Schmid - srdečně vám děkujeme za důvěru. Kvalita, která byla několikrát oceněna! Kamnová vložka s teplovodním výměníkem Profi W 7 & 12 Kamnové vložky DIN EN 13229 Návod k montáži a obsluze Návod k montáži Návod k obsluze Made in Germany Předmluva

Více

Návod k použití a záruční list

Návod k použití a záruční list Návod k použití a záruční list Termosporák 198T PRO VAŠE BEZPEČÍ: Kamna musí být instalována odborníkem-topenářem. Místo, kde budou kamna umístěna musí být vzdáleno od hořlavých materiálů. Podlaha musí

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S

KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S Dovozce: PechaSan spol. s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice Tel: 383411511 Fax: 383411512 www.pechasan.cz OBRÁZEK 1 a OBRÁZEK 2 TEMY S 15,

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 Kotle COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle

Více

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality HAKL BSv/h Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické zásobníkové ohřívače vody HAKL BS patří do produktové řady

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Duo, Combi 2012.06.25 Kotle KLIMOSZ COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ

Více

Informace o cenách Teplovodní vytápění

Informace o cenách Teplovodní vytápění B20-S rovné Informace o cenách Výhody výrobku: Obsah dodávky: W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění W Připojení zdola, rozteč připojení dle stavební délky W Možnost provozu přídavného elektrického

Více

Krbové teplovodní vložky a kamna

Krbové teplovodní vložky a kamna Krbové teplovodní vložky a kamna KV 025 W KKV 2S NOVINKA REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz Teplovodní

Více

ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: NÁVOD K MONÁŽI technický popis usazení výměníku do stavby připojení do systému ústředního

Více

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL BDv Elektrický zásobníkový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické ohřívače vody HAKL BDv se řadí do produktové řady tvořené tlakovými zásobníky

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

montážimontáži Návod k montáži Nástavbový teplovodní výměník pro krbové vložky Krbové vložky DIN EN 13229 Návod k montáži a obsluze Made in Germany

montážimontáži Návod k montáži Nástavbový teplovodní výměník pro krbové vložky Krbové vložky DIN EN 13229 Návod k montáži a obsluze Made in Germany Krbové vložky DIN EN 13229 Návod k montáži a obsluze montážimontáži Návod k montáži Návod k obsluze Kvalita, která byla několikrát oceněna! Nástavbový teplovodní výměník pro krbové vložky Made in Germany

Více

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním 1 Zadní přikládání V letošním roce jsme uvedli na český trh novinku od firmy Hoxter - teplovodní krbovou vložkou se zadním přikládáním

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela Popis/Použití Soustava ThermoClean představuje kompaktní a efektivní

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Bronpi Monza ČESKÝ NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Návod k instalaci zařízení - Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži spotřebiče dodrženy

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOCELL 300 B. Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů. Obj. č.

VIESMANN. List technických údajů VITOCELL 300 B. Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů. Obj. č. VIESMANN VITOCELL 300 B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 300 B Typ EVB Vertikální zásobníkový ohřívač vodysvnitřním

Více

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4 Návod na montáž a provoz Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 CZ verze 1. Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 Výhody použití LK 81 LK 81 je automatická čerpadlová termostatická

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle CZ_2016_49 CZ_2016_28 Obsah: str. 1 Použití a přednosti kotle... 3 2 Technické údaje kotle po přestavbě...

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Návod k montáži a provozu AMBIENTE A1/A2/A3/A4

Návod k montáži a provozu AMBIENTE A1/A2/A3/A4 Krbová kamna Návod k montáži a provozu AMBIENTE A1/A2/A3/A4 Předmluva filozofie kvality Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili svým rozhodnutím zakoupit krbová kamna značky Spartherm. Ve světě přebytku

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. Technické údaje a popis... 2-3 3. Návod k použití... 3-5 I. Podmínky pro umístění regulátoru. 3 II. Způsoby

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Provedení : Belt Aqua PANORAMA Belt Aqua Eko PANORAMA Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420

Více

KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 14 kw- 46 kw

KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 14 kw- 46 kw SAS BIO EFEKT KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET VE VÝKONU 14 kw- 46 kw zapsaný v seznamu technických dotačních výrobků Vám zajistí dotaci EU až 80% ( max 120.000 Kč) MATERIÁL: P265GH ocel

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila Návod na obsluhu Fig. 1 Stila 3 Obr. 1 Obr. 2 regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled nejdůležitějších

Více

Solární systémy Reflex

Solární systémy Reflex Solární systémy Reflex Záruční podmínky Záruční doba kolektorů je 5 let - pod podmínkou provedení roční údržby zařízení odbornou montážní firmou. Záruční doba ostatních komponentů solárního systému jsou

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Regulátor komínového tahu ESREKO

Regulátor komínového tahu ESREKO Regulátor komínového tahu ESREKO Návod k použití Energeticky úsporný regulátor komínového tahu ESREKO automaticky udržuje správný odtah komínu pro ekonomický a ekologický provoz vašeho kotle. Strana 1

Více

Krbové teplovodní vložky

Krbové teplovodní vložky Krbové teplovodní vložky KV 025 W Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz Teplovodní krbová vložka KV 025

Více

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů VIESMANN VITOCELL 1-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 39 litrů List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOCELL 1-V typ CVW Vertikální zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 340-M Typ SVKA Multivalentní akumulační

Více

Automatický kotel SAS BIO EFEKT

Automatický kotel SAS BIO EFEKT Automatický kotel SAS BIO EFEKT Nová generace kotlů 5 emisní třídy s EKODESIGNEM dle normy EN 303 5:2012, které se vyznačují robustní konsrukcí a dlouhou životností. Automatický kotel pro spalování pelet

Více

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY S 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci výrobku po

Více

Montážní návod Stojatý zásobník SE-2 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod Stojatý zásobník SE-2 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik. CZ Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043756_201312 Stojatý zásobník Obsah Technická data...3

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA

Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA Obr. 1 Obr. 2 otevřeno zavřeno regulace vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen str.3 4. Přehled nejdůležitějších

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

AMBIENTE A4 H 2 O. Krbová kamna Návod k montáži a provozu

AMBIENTE A4 H 2 O. Krbová kamna Návod k montáži a provozu AMBIENTE A4 H 2 O Krbová kamna Návod k montáži a provozu Důležité upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži a provozu, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky.

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL V 300. objem 130 až 500 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL V 300. objem 130 až 500 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VIESMANN VITOCELL V 300 Vertikální zásobníkový ohřívač vody objem 130 až 500 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOCELL V 300 Typ EVA a

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Loftline Ambiente. Krbová kamna. Návod k montáži a provozu

Loftline Ambiente. Krbová kamna. Návod k montáži a provozu Loftline Ambiente K2 Krbová kamna Návod k montáži a provozu Důležité upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži a provozu, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky.

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1

Návod na obsluhu. Fig. 1 Návod na obsluhu Chester Fig. 1 Xtra 2 Obr. 2 Regulace konvekčního vzduchu Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Teplovodní krbové vložky a teplovodní krbová kamna Úsporné řešení pro vaše topení Teplovodní krbová vložka KV 025W Krbovou vložku Romotop KV 025 W se systémem vedení spalin nabízíme ve dvou provedeních.

Více

Solární akumulátor ECObasic

Solární akumulátor ECObasic TECHNICKÁ INFORMACE Solární akumulátor Wagner & Co Obr. 1 Solární akumulátor 1. Technické informace Rozsah dodávky Solární akumulátor se dodává sešroubovaný nastojato na paletě; izolace je pevně spojená

Více

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC technický popis zásobníků Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů 60/S, 60/Z, 100/S a 100 S/B je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 6301 4216 04/2001 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě zásobníku teplé užitkové vody Logalux SF 400/3 1000/3 Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Upozornění! Při montáži a provozu zařízení

Více

HAKL BH5s, BH10s. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody. Německý certifikát kvality

HAKL BH5s, BH10s. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody. Německý certifikát kvality HKL BH5s, BH10s Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze CZ Německý certifikát kvality Popis výrobku: HKL BHs je modelová řada tlakových zásobníkových ohřívačů určených k instalaci

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien Návod na obsluhu Obr. 1 Litinová kamna Wien 1 Obr. 1 sekundární vzduch zapnuto - vypnuto Obr. 2 Zapnuto - vypnuto Regulace vzduchu (primární vzduch / sekundární vzduch) Obsah: 1. Techn. údaje str. 1 2.

Více

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Návod k instalaci krbové vložky HOXTER. HAKA 67/51h. HAKA 89/45h

Návod k instalaci krbové vložky HOXTER. HAKA 67/51h. HAKA 89/45h Návod k instalaci krbové vložky HOXTER HAKA 67/51h HAKA 89/45h Předmluva Vážený zákazníku, Naším největším přáním je to, aby Vás naše ohniště, která jsou vyvíjena a vyráběna s radostí, hřála dlouhá desetiletí.

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3 Kompaktní stacionární sestava skládající se z topného kondenzačního kotle s jmenovitým tepelným výkonem 19, zásobníkem o objemu 150 l s vrstveným ukládáním teplé vody vybaveným solárním výměníkem. Všechny

Více

Teplovodní krbové vložky

Teplovodní krbové vložky Pantone 5405 C Teplovodní krbové vložky 100% 100% Pantone Red 032 C Teplovodní vytápění krbem Teplovodní krb přináší dvě velké výhody v jednom. Využíváte výhod klasického krbu, který zútulní Váš domov

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí,

Více

Návod k obsluze a instalaci. Sporák na tuhá paliva ROCKY

Návod k obsluze a instalaci. Sporák na tuhá paliva ROCKY Návod k obsluze a instalaci Sporák na tuhá paliva ROCKY VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI Dovolujeme si Vám poděkovat, že jste nám prokazali důvěru a rozhodli se koupit sporák ROCKY, náš výrobek. Zvolili jste ten nejlepší

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Obr. 1 Obr. 2 Otevřít - Zavřít Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3.

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

* odstavení s algoritmem pro dohoření paliva a vyčištění roštu od nedohořelého paliva zvýšeným výkonem ventilátoru.

* odstavení s algoritmem pro dohoření paliva a vyčištění roštu od nedohořelého paliva zvýšeným výkonem ventilátoru. Instalační podmínky, schemata a regulace pro peletový kotel GFN s hořákem SUN P7 Instalační podmínky nutné pro provoz peletového hořáku FERROLI SUN P7 Provoz peletového hořáku má atypický průběh odlišný

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Instalaci krbové vložky musí provést odborná firma, naše firma neodpovídá za následky způsobené nedodržením tohoto návodu a souvisejících norem určených pro montáž krbových

Více

AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI AKUMULAČNÍ Hercules NÁDOBY U26 AkuECONOMY Návod 200 k obsluze L AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Obsah:

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby Vám

Více