XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -"

Transkript

1 Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky. Pokud se údaje uvedené v doplňkovém návodu k instalaci liší od údajů v tomto dokumentu, je třeba podle nich postupovat pouze v případě, že stanovují vyšší nároky. -Technické změny a omyly vyhrazeny- (datum poslední aktualizace 06/11) SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38 D Melle - 2 -

2 Předmluva / filozofie kvality Rozhodli jste se pro výrobek značky Spartherm - srdečně vám děkujeme za důvěru. Ve světě přebytku a masové výroby spojujeme své jméno s krédem majitele společnosti pana Gerharda Manfreda Rokossy: Vysoká technická kvalita ve spojení s aktuálním designem a službou zákazníkovi tak, aby byl spokojen a doporučoval nás dalším klientům." Nabízíme vám společně s našimi prodejními partnery prvotřídní výrobky, které vás emocionálně osloví a naplní pocity bezpečí a pohody. Aby se to skutečně podařilo, doporučujeme vám přečíst si pozorně tento návod k provozu, který vám pomůže se rychle a podrobně seznámit s výrobkem. Kromě informací k obsluze zařízení obsahuje návod cenné tipy a rady, jakož i důležité pokyny k bezpečnosti provozu a údržbě krbové vložky tak, aby vám dlouho sloužila. Navíc Vám ukážeme, jak krbovou vložku provozovat, aby nezatěžovala životní prostředí. Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se, prosím, na svého prodejce. Přejeme vždy krásný oheň. Váš tým Spartherm G. M. Rokossa

3 Obsah strana Předmluva / filozofie kvality 4 1. Všeobecné pokyny Rozsah dodávky Technické údaje 7 2. Montáž Základní požadavky na instalaci Připojení k elektrické síti Připojení krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL Minimální průřezy pro konvekční vzduch Odvzdušnění Pojistný ventil Zvýšení teploty vratného okruhu Vychlazovací smyčka Termostatická regulace čerpadla Zapojení do topného systému Připojení na komín / kouřovod První uvedení do provozu Provoz Čištění a údržba Čištění výměníku Údržba výměníku Čištění dvojitého skla Rady a tipy Vyloučení záruky Odstraňování závad - opravy Odpovědnost Poznámka Místo pro vaše poznámky Protokol o uvedení do provozu Všeobecné pokyny Před umístěním a instalací krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba se poradit s kominickým mistrem zodpovědným za váš objekt. Poradí vám ohledně stavebně-technických předpisů, ohledně vhodnosti vašeho komínu a provede závěrečnou kontrolu zapojení krbové vložky. Výpočet komína se provádí podle normy DIN EN za pomoci hodnot uvedených v tomto návodu (viz Technické údaje). Malé děti, starší osoby nebo osoby, které nemohou dostatečně posoudit důsledky svého jednání: Jako u všech topných těles je vhodné pro tento okruh osob nainstalovat odpovídající ochranné zařízení, neboť sklo dvířek a obložení krbu se může ohřát na velmi vysokou teplotu! Nebezpečí popálení! Tyto osoby nikdy nenechávejte bez dozoru u kamen, která hoří nebo právě dohořela! Při montáži, provozu a připojení zařízení na komín je třeba dodržovat národní a evropské normy, předpisy spolkových zemí a místní směrnice a předpisy, a to zejména příslušnou zemskou vyhlášku o provozu zařízení na pevná paliva. K lepšímu využití vysoké teploty spalin je na stěnách a ve sběrači spalin integrován teplovodní výměník. Vyrobenou teplou vodou je možné ohřívat zásobník užitkové vody, vyrovnávací zásobník, apod. Pokud tyto nebo podobné součásti zařízení nejsou k dispozici, je třeba jinými stavebními opatřeními zajistit, aby bylo teplo bezpečně a neustále odváděno. Topeniště je třeba provozovat zásadně pouze se samozavíracími dvířky. Změna zavíracího mechanismu je nepřípustná! V kouřovodu mezi krbovou vložkou a komínem nesmějí být instalovány žádné další výměníky, dodatečné topné plochy apod., které by spalinám odebíraly další teplo! Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL slouží výhradně jako přídavný zdroj vytápění pro teplovodní topná zařízení podle normy DIN EN 12828, protože uvedený jmenovitý tepelný výkon je dodáván pouze za předpokladu, že se v krbové vložce na jmenovitý tepelný výkon topí. Topeniště smí být provozováno pouze s vhodnou regulací spalování a při odpovídajícím nastavení. V případě potřeby tuto otázku konzultujte se společností Spartherm Feuerungstechnik GmbH

4 1.1. Rozsah dodávky Varia 1V H 2 O XXL je dodávána s těmito součástmi: krbová vložka s integrovaným teplovodním výměníkem, vertikálně posuvnými nebo dopředu otevíranými dvířky. bezpečnostní výměník se dvěma způsoby odvzdušnění vychlazovací smyčka ¾ s ponornou armaturou ½ a kapilární trubicí o délce 2,0 m, např. firma Watts TST 200 ponorná armatura pro termospínač čisticí kartáč 50mm x 30mm hrdlo kouřovodu termospínač pro oběžné čerpadlo, včetně kapilární trubky (délka = 1,5 m) firma JUMO; typ heattherm Volitelně lze objednat tyto díly: okruh pro zvýšení teploty vratné vody (fa. Thermoventiler AB; typ Laddomat 21) 1.2. Technické údaje Varia 1V H 2 O XXL Přípustný provozní přetlak 3,0 bar Max. přípustná teplota topné 105 C 1 Max. provozní teplota 95 C Minimální teplota topné vody 62 C Minimální teplota vratné vody 55 C Odpor na straně vody při ~ 480 l/h cca 9,0 při ~ 670 l/h cca 20,0 mbar při ~ 810 l/h cca 30,0 Minimální průtok topné vody 950 l/h Minimální průtok vychlazovací smyčky 900 l/h Množství vody 46 l Hmotnost (prázdný, bez přísl.) kg Jmenovitý výkon 21,2 kw Výkon do vody * 15,6 kw Průměrná teplota spalin * 173 C Požadovaný přepravní tlak ** 12- Pa Množství proudění spalin 18,9 g/s 1 Vychlazovací smyčka integrovaná do topného systému otevře při teplotě topné vody cca 95 C přívod studené vody! * Uvedená čísla představují průměrné hodnoty v průběhu jednoho topného cyklu. Tyto hodnoty jsou dosahovány za zkušebních podmínek při jmenovitém tepelném výkonu, kdy se za hodinu spaluje 6,2 kg vyschlých bukových polen. ** Vyšší přepravní tlak je třeba redukovat na max. 30 Pa vhodnými opatřeními, např. přisáváním vedlejšího vzduchu nebo škrticí klapkou. Tloušťka tepelné izolace (podle AGI-Q 132): Podlaha Stěna Strop (postranní / zadní) Varia H2O XXL 80 mm 100 mm 80 mm Další informace k tloušťkám izolací a izolačním materiálům jsou uvedeny v návodu k montáži krbových vložek. Zadní větrací štěrbina mezi topeništěm a tepelnou izolací: Rozměr zadní větrací štěrbiny mezi vnější hranou izolace topeniště a tepelnou izolací topné komory musí činit minimálně 30 mm

5 Obr. 1a Obr. 1b

6 2. Montáž Instalaci rozvodů vody, bezpečnostních systémů apod. musí bezpodmínečně provádět odborná firma. Krbovou vložku Varia 1V H 2 O XXL je třeba instalovat tak, aby všechny komponenty, a to i takové, které se nacházejí uvnitř krbové obestavby, byly kdykoliv přístupné a bylo je možné kdykoliv zkontrolovat! Po umístění krbové vložky a připojení veškerých instalací a ještě před stavbou topné komory je třeba u krbové vložky a příslušných topných rozvodů provést tlakovou zkoušku. Přitom je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby krbová vložka 1V H 2 O XXL směřovala horizontálně, popř. s mírným stoupáním k odvzdušňovacímu ventilu na přední straně vložky. Výšku lze regulovat za pomoci výškově stavitelných nohou. Montáž krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL se provádí výhradně podle návodu na instalaci krbových vložek! 2.1. Základní požadavky na instalaci Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být provozována výhradně v termostaticky zajištěných zařízeních podle DIN 4751, popř. DIN EN DIN Všechna připojení k topné síti je třeba zásadně koncipovat tak, aby se kdykoliv dala odpojit (např. šroubované spoje). Uvnitř obložení krbu se musí používat pouze teplu odolné potrubí. Při používání izolačních materiálů je třeba bezpodmínečně dbát na dostatečnou tepelnou odolnost. Vzhledem k umístění přípojky topné vody a teplotního čidla na přední straně krbové vložky je třeba počítat s otvorem na přední straně topné komory. Montáž všech bezpečnostních prvků se smí provádět pouze ve studené oblasti, popř. mimo obložení krbu. Tepelná odolnost bezpečnostních prvků není zpravidla dostačující pro montáž uvnitř krbového obložení! Při montáži je třeba bezpodmínečně dodržovat návody k instalaci a provozu všech zabudovávaných přídavných komponent! Veškeré díly, kterými protéká voda, je třeba chránit proti mrazu! Při montáži, připojení a provozu krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba dodržovat národní a evropské normy, jakož i místní předpisy (DIN, DIN EN, zemské stavební vyhlášky, vyhlášky o provozu zařízení na pevná paliva apod.)! HeizAnlV: vyhláška o topných zařízeních HeizAnlV: vyhláška o topných zařízeních FeuVo: FeuVo: vyhláška vyhláška o provozu o provozu zařízení zařízení na na pevná pevná paliva paliva pro přísl.spolk. pro příslušnou zemi spolkovou zemi BlmschV první první prováděcí prováděcí vyhláška vyhláška ke ke spolkovému spolkovému zákonu o ochraně zákonu o před ochraně emisemi před emisemi EnEV EnEV vyhláška vyhláška o úspoře o úspoře energií energií TROL odborné směrnice kamnářského svazu TROL odborné (ZVSHK) směrnice kamnářského svazu (ZVSHK) DIN 1298 /EN 1856: kouřovody pro topná zařízení DIN DIN 1298/EN kouřovody krbové vložky pro topná včetně zařízení otevřených krbů na pevná paliva DIN EN elektrická výbava neelektrických zařízení pro DIN domácí EN použití a podobné účely bezpečnostní požadavky zařízení pro domácí použití a podobné DIN EN účely odkouření - bezpečnostní / postup požadavky výpočtu /2 DIN /2 odkouření odkouření/domovní / domovní komíny komíny DIN EN / topná zařízení v budovách DIN EN topná zařízení v budovách / DIN DIN projektování teplovodních zařízení projektování teplovodních zařízení LBO příslušný zemský stavební zákon VDI 2035 příprava vody pro topná zařízení 2.2. Připojení k elektrické síti Veškerou elektrickou instalaci jednotlivých součástí topného zařízení smí provádět pouze autorizovaná odborná firma. Přitom je třeba provádět veškeré práce podle předpisů VDE (např. VDE 0105, VDE 0116, VDE 0100 atd.) a technických podmínek připojení místního dodavatele elektrické energie. Pokud by docházelo k problémům z důvodu nedostatečného tahu komína, je možné snížit počet turbulátorů v kouřových tazích. Tím dojde ke snížení výkonu odevzdávaného do vody

7 2.3. Připojení krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL Přípojky bezpečnostního výměníku, vratného okruhu a zadního odvzdušňovacího ventilu se nacházejí na zadní straně a je možné k nim kdykoliv přistupovat skrz spalovací prostor revizním otvorem (viz obr. 2 a 6). Přípojky náběhového okruhu, předního odvzdušňovacího ventilu, jakož i ponorné armatury pro teplotní čidlo se nacházejí vždy na boční straně sběrače spalin (viz obr. 7). Pro jejich zpřístupnění je třeba v obložení krbu počítat s otvorem! Pro účely transportu jsou přípojky opatřeny ochrannými krytkami. Ty je třeba před montáží odstranit. Přípojky jsou jednoznačně popsány a nesmějí se používat jiným způsobem! Stejně tak se nesmí používat bezpečnostní zařízení (bezpečnostní výměník) k ohřívání vody. Doporučujeme použít pro připojení rovné nebo zahnuté radiátorové šroubení. Pokud v topné síti (otevřený topný systém) není počítáno s možností instalace antikorozní anody, může být za tímto účelem použita přípojka (¾ IG) pod přípojkou náběhového okruhu, viz strana 8 obr. 1. Při montáži antikorozní anody je třeba dbát na její dostupnost a vyměnitelnost. Délka anody smí činit max. 30 cm (sklopná vložka) od prvního závitu. Pokud byl zvolen spotřebič s výsuvnými dvířky, je třeba použít řetězovou anodu. Mějte prosím na paměti: obrázek 2 znázorňuje možnost zapojení krbové vložky 1V H 2 O XXL do stávajícího topného zařízení. Obrázek však nenahrazuje podrobný projekt instalace odbornou firmou. Doporučujeme následující minimální průřezy trubek pro rozvody topné vody: měděná trubka; 28 x 1,0 mm nebo ocelová trubka; min. 1 (DN25, 33,7 x 3,25mm). Zapojení do topného systému by se mělo provádět výhradně podle návrhu odborné firmy Minimální průřezy pro konvekční vzduch Minimální průřezy pro konvekční vzduch (přívodní vzduch a cirkulační vzduch) je třeba v obložení, popř. topné komoře koncipovat podle níže uvedených hodnot: Horký vzduch: 600 cm² v horní části obestavby Studený vzduch: 750 cm² ve spodní části obestavby Minimální průřez je možné rozdělit na několik otvorů. Zásadně je třeba dodržovat odborné směrnice kamnářského svazu (TROL 2006). Zapojení do topného systému lze provést podle obr. 2. Příklad zapojení Varia H2O do topného zařízení připojení k topnému systému čidlo vychlazovací smyčky ½ čidlo termospínače ½ pojistný ventil 3 bar odvzdušnění termospínač čerpadla (např. JUMO, heattherm) náběh 1 ½ odvzdušnění 3/ Odvzdušnění Pro odvzdušnění teplovodního výměníku jsou k dispozici dvě možnosti. První možností je horní odvzdušňovací ventil (v oblasti sběrače spalin). Za tímto účelem je třeba v bezprostřední blízkosti počítat s dostatečným otvorem v obestavbě (viz obr. 1, 1a a 2)! Druhou možností je využít spodního ventilu (v oblasti přípojek na zadní straně), ke kterému je možné se dostat revizním otvorem ve spalovacím prostoru. Po uvedení krbové vložky do provozu je třeba zařízení několikrát odvzdušnit, protože se díky vysoké teplotě topná voda odpařuje Pojistný ventil zásobník zvýšení teploty zpátečky armatura pro zvýšení teploty zpátečky (např. Thermoventiler AB; typ Laddomat 21) oběžné čerpadlo zpátečka 1 ½ přítok vychl. smyčky ½ odtok vychl. smyčky ½ pojistná armatura vychlazovací smyčky (např. SYR, 3065) expanzní nádoba plnicí a vypouštěcí armatura odtok Obr. 2 V bezprostřední blízkosti krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba do náběhového okruhu zamontovat atestovaný pojistný ventil (např. značka Syr, typ 1915) s nastaveným maximálním přetlakem ve výši 3,0 bar. Při montáži je třeba postupovat podle údajů výrobce pro nastavení pojistného ventilu (např. okolní teplota)

8 Mezi pojistný ventil a krbovou vložku Varia 1V H 2 O XXL nesmí být do systému zabudována žádná možnost uzávěru. Bezpečnostní zařízení by se tak mohlo vyřadit z provozu. Dále je nutné do celého systému zabudovat veškerá nezbytná bezpečnostní zařízení, která zajistí bezpečný provoz. Pojistný ventil je třeba zabudovat i tehdy, pokud je v celém systému zabudován jiný takový ventil, avšak na jiném místě (postupujte podle TRD 721!) 2.7. Zvýšení teploty vratného okruhu Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být zásadně provozována pouze se systémem zvýšení teploty vratného okruhu. Za provozu musí činit teplota vratné vody alespoň 60 C. Aby bylo možné dosáhnout této teploty, je třeba oběžné čerpadlo instalovat tak, aby spustilo teprve tehdy, až voda ve výměníku dosáhne teploty 68 C. K tomu je třeba použít termostat minimální teploty (namontován na spotřebiči vzadu vpravo dole, značka JUMO, heattherm) (viz bod 2.9). Aby nebyl podkročen rosný bod se všemi negativními důsledky na výměník, je bezpodmínečně nutné zabudovat do topného zařízení systém na zvýšení teploty vratného okruhu. Čím je potrubí mezi systémem zvýšení teploty vratného okruhu a krbovou vložkou delší, tím déle trvá podkročení rosného bodu v krbové vložce, protože tato topná voda se při zatápění musí teprve ohřát. Proto se doporučuje umístit systém zvýšení teploty vratného okruhu bezprostředně v blízkosti krbové vložky, avšak na dostupném místě. Mějte prosím na paměti: Pokud nebude zabudován systém na zvýšení teploty vratného okruhu nebo nebude správně fungovat, nebudeme moci uznat nároky ze záruky při poruchách provozu nebo škodách způsobených korozí na teplovodním výměníku nebo komínu (zanesení systému, usazeniny, apod.) Vychlazovací smyčka Jelikož ohřívání krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL nelze samočinně a rychle zastavit, musí být výměník podle normy DIN 4751 části 2, popř. DIN EN vybaven pojistkou proti přehřátí, aby se zabránilo nebezpečným situacím v případě poruchy, např. výpadku elektrického proudu. Za tímto účelem je do krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL zabudováno bezpečnostní zařízení proti přehřátí (bezpečnostní výměník). Toto bezpečnostní zařízení nesmí být používáno pro ohřev teplé vody. Systém zabezpečení proti přehřátí (např. značka SYR, typ 3065) dodávaný společně s krbovou vložkou je atestován a schválen pro minimální průtok 900 kg vody za hodinu. Připojení je možné provést podle obr. 2. Čidlo kapilární trubice je třeba zasunout do příslušně vyznačeného připojovacího otvoru krbové vložky 1V H 2 O XXL (do utěsněné ponorné armatury) a trvale upevnit. Následující body je bezpodmínečně nutné při montáži dodržet, aby bezpečnostní zařízení mohlo správně fungovat: Při montáži je třeba bezpodmínečně postupovat podle přiloženého návodu k instalaci a provozu vychlazovací smyčky! Armatura vychlazovací smyčky smí být zabudována pouze do dopouštěcího potrubí. V případě správného provozu se tak v bezpečnostním výměníku nenachází žádná voda. Armatura vychlazovací smyčky se nesmí nacházet v horké oblasti topné komory (konvekčním prostoru) krbového zařízení (max. okolní teplota 80 C). Umístění zvolte podle délky kapilární trubice v chladné oblasti! Přívod studené vody musí mít na vstupu min. tlak 2,0 bar. Tento tlak musí být trvale zajištěn. Výkyvy tlaku přiváděné studené vody je třeba vyloučit. To znamená, že např. není přípustný přívod vody, který je závislý na elektrickém proudu! Musí být zaručen minimální průtok cca 900 kg vody za hodinu. Toto přívodní potrubí nesmí být uzavíratelné! Topnou vložku je třeba umístit tak, aby průduchy na čelní straně odvádějící vzduch byly na nejvýše položeném místě. Všechny bezpečnostní prvky je třeba do systému integrovat tak, aby bylo kdykoliv možné zkontrolovat jejich funkci a těsnost! Odtok systému zabezpečení proti přehřátí je třeba koncipovat tak, aby bylo možné kdykoliv zkontrolovat jeho funkci (např. odtok se sifonem) Termostatická regulace čerpadla Krbovou vložku je třeba povinně provozovat se systémem pro zvyšování teploty vratného okruhu. Za tímto účelem je na zadní straně krbové vložky vespod namontován termostatický spínač

9 Kapilární trubičku, která je na termostatu navinuta, je třeba odvinout a zasunout do popsané ponorné armatury vpředu nahoře a zajistit ji přiloženou svorkou. Termostatický spínač je třeba elektricky zapojit do napájení okruhu pro zvýšení teploty vratné vody (oběžné čerpadlo). Termostat zajistí, aby oběžné čerpadlo sepnulo pouze při dostatečně vysoké teplotě vody a při poklesu teploty se opět vypnulo. Připojení se provádí podle obr. 3. Ovládání oběžného čerpadla prostřednictvím regulace kotle nebo podobného zařízení není vhodné. Při montáži je třeba bezpodmínečně postupovat podle přiloženého návodu k montáži a provozu příslušného termostatu! Čidlo termostatu je třeba zasunout do příslušně vyznačeného připojovacího otvoru krbové vložky 1V H 2 O XXL (do utěsněné ponorné armatury) a trvale Elektrické připojení termostatu čerpadla Čidlo termostatu čerpadla Termostat čerpadla (JUMO, heattherm) Oběžné čerpadlo pro zvýšení teploty vratného okruhu upevnit. Maximální zatížení termostatického ovládání čerpadla činí u střídavého proudu AC 230 přibližně 500 W. Mějte prosím na paměti: Nastavení na minimální teplotu okolo cca 57 C může vést k podkročení rosného bodu! Nastavení na maximální teplotu (kotouček je upevněn skrz otvory označené max.) znamená rozmezí od 67 C do 77 C. Armatura heattherm značky: JUMO nesmí být umístěna v horké oblasti topné komory (konvekční komora) krbové vložky (max. teplota okolí 80 C). Umístění zvolte podle délky kapilární trubice v chladné oblasti! Zapojení do topného systému Mějte prosím na paměti: Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být začleněna do systému vytápění pouze na základě řádného projektu při dodržení příslušných technických postupů a bezpečnostně technických norem. Za správný výběr použitých čerpadel, armatur, potrubí, zásobníku a bezpečnostně technických komponent nese odpovědnost projekční kancelář, popř. firma provádějící instalaci zařízení. Je třeba mít na paměti, že v průběhu topného cyklu může být krátkodobě dosažen velmi vysoký výkon do vody cca 25 kw. Tomu by měla tudíž odpovídat i instalace topení. Při dimenzování zásobníku může pomoci následující příklad výpočtu: Vycházeli jsme z následujících předpokladů: velikost zásobníku: l (cca kg vody) teplota vody v zásobníku na začátku: 30 C teplota vody v zásobníku na konci: 60 C teplotní rozdíl 30 C (odpovídá 30 K) během zahřívání krbovou vložkou Varia 1V H 2 O XXL nedošlo k odběru tepla ze zásobníku, popř. nebyly žádné tepelné ztráty systému Termostat minimální teploty je možné nastavit kolečkem, přičemž hodnota přednastavená výrobcem činí cca 62 C až cca 72 C. Na tomto termostatu se nastavuje teplota sepnutí čerpadla. Pokud to vyžadují okolnosti, může rozmezí teplot změnit instalační firma. Po sejmutí nastavovacího kolečka je možné změnit nastavený rozsah pootočením kotoučku. Kotouček lze otočit po uvolnění šroubů. V poloze minimální teploty (kotouček je upevněn skrz otvory označené min.) je možné rozsah nastavit v rozmezí cca 57 C až cca 67 C. To znamená, že k ohřevu litrů vody v zásobníku např. z 30 C na 60 C je zapotřebí teoretické množství tepla kj (= kw) (bez započtení tepelných ztrát systému a odběrů tepla)

10 Toto množství tepla odpovídá cca 35 kwh. Při vhodném projektu topného zařízení, např. při začlenění stratifikačního zásobníku, je možné využívat teplo již krátce po zahájení cirkulace v krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL. V zásobníku se pak ukládá jen přebytečná energie, která není zapotřebí k vytápění. Při předpokládaném průměrném výkonu krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL cca 15,5 kw trvá ohřátí celého zásobníku cca 2 hodiny. Za velmi chladných zimních dnů se může stát, že krb bude v provozu cca 12 hodin. Tepelná energie, která se přitom teoreticky vyrobí, odpovídá cca 186 kwh. Tato tepelná energie by stačila na ohřátí takřka l vody (z 30 C na 60 C). V takové situaci se ale zpravidla neustále odebírá teplo, takže by nemělo dojít k přehřívání zásobníku (> 90 C). Sofern der Einbau in einem offenen Heizungsystem erfolgt, ist der Einsatz ein geschlossener Heizkreis mit Rücklauftemperaturanhebung, anzuschließen. K tomu je nezbytné, aby byl výměník koncipovaný na příslušnou hydraulickou síť Připojení na komín / kouřovod Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL se do komína napojuje kouřovodem z ocelového plechu silného min. 2 mm. Tyto kouřovody musejí splňovat normu DIN 1298, popř. DIN EN a musejí být připojeny na komín / odkouření podle DIN 18160, popř. předpisů příslušné země. Je třeba dbát na to, aby roura kouřovodu vedla nejkratší, stoupavou cestou ke komínu. Pokud je to možné, je lepší se vyhnout zakřivení kouřovodu. Kouřovod je třeba napojit do komína za pomoci zazděné komínové zděře a utěsnit jej. Pro lepší upevnění kouřovodu je možné spoj ještě zajistit stahovací objímkou. V některých případech je nutné kouřové roury i utěsnit! Pokud kouřové roury povedou skrz stavební konstrukci, kde se nacházejí hořlavé látky, je třeba je tepelně izolovat podle příslušných předpisů. Kouřovod musí být zásadně koncipován tak, aby bylo možné roury kdykoliv vyčistit. K tomu slouží čisticí otvory, které je nutné instalovat v dostatečném počtu. 3. První uvedení do provozu Zařízení na výrobu tepla smějí být navrhována a montována pouze odbornými firmami. První uvedení zařízení do provozu smí provádět pouze odborný pracovník montážní firmy. Vlastníkovi / provozovateli zařízení musí být předáno potvrzení o tom, že zařízení bylo řádně nainstalováno a bylo provedeno správné nastavení / zkontrolována funkce všech regulačních a bezpečnostních komponent. Zařízení smí být poprvé uvedeno do provozu až poté, co byly připojeny všechny nezbytné komponenty, byla zabudována všechna nezbytná bezpečnostní zařízení a přezkoušena jejich funkce, byl naplněn teplovodní výměník a celý systém byl odvzdušněn. Provozování zařízení bez vody, pouze v částečně naplněném stavu, nebo bez fungujících bezpečnostních prvků je nepřípustný! První čtyři topné cykly je třeba přikládat pouze 2 kg suchého a tenkého (obvod max. 25 cm) dřeva za hodinu. Krbová vložka, šamoty a vermiculit se tak pomalu zahřejí a dojde k postupnému odpaření vlhkosti získané např. skladováním, při dopravě apod. V případě, že nebude dodržen tento postup, je možné, že dojde k zakouření prostoru mezi skly, popř. popraskání šamotových tvarovek. Kromě toho je nutné, aby byl provozovatel zařízení podrobně poučen o obsluze, fungování a údržbě celého systému včetně všech přídavných komponent. Dále je třeba provozovatele seznámit s opatřeními k zachování bezpečného provozu zařízení. Provedené poučení je třeba zadokumentovat v protokolu o prvním uvedení zařízení do provozu! Návod k montáži a provozu by měl být bezpodmínečně umístěn v blízkosti krbové vložky 1V H 2 O XXL na snadno přístupném místě. Další pokyny k obsluze krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL jsou uvedeny v přiloženém návodu k provozu krbových vložek Spartherm

11 4. Provoz V otázkách provozu postupujte také podle pokynů uvedených v obecném návodu k provozu krbových vložek. Pokyny uvedené v tomto návodu k montáži a provozu se vztahují na speciální provoz krbové vložky s integrovaným teplovodním výměníkem, jako např. Varia 1V H 2 O XXL. Dvířka krbové vložky musejí mít vždy mechanismus samočinného zavírání. To znamená, že dvířka topeniště jsou zásadně zavřená. Dvířka je možné používat pouze pro přikládání dřeva nebo ve studeném stavu k čištění topeniště. Změny nebo úpravy uzavíracího mechanismu jsou nepřípustné. Vzdálenost skla topeniště od hořlavých materiálů/nábytku musí činit minimálně 160 cm! Krbová vložka je určena ke spalování suchého přírodního polenového dřeva s kůrou a dřevěných briket. Provoz vložky na nižší než jmenovitý výkon vede k nižším teplotám kouře. Takovýto dlouhodobý provoz krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL může vést k poškození komína. Z tohoto důvodu nedoporučujeme dlouhodobě topit menším množstvím dřeva než 6,4 kg za hodinu (méně než 2/3 doporučeného množství). Ve výměníku krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je integrována termostaticky ovládaná automatická kouřová klapka. Při dostatečně vysoké teplotě spalin (cca 150 C) se klapka automaticky uzavře. Kouř je tak přesměrován do výměníku. Pokud teplota spalin opět klesne pod tuto teplotu, kouřová klapka se znovu otevře. Za účelem lepší funkce výměníku by se v krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL mělo topit pokud možno rovnoměrně a zabránit častému dohoření až do fáze žhavého popela, čímž se dosáhne rovnoměrného vydávání tepla z výměníku a zabrání se nízkým teplotám v komínu. Dvojité zasklení (odraz infračerveného světla): Povrch skla je potažen oxidickou vrstvou, která odráží větší část infračervených paprsků z topeniště. Tyto vrstvy vytvářejí interferenční barvy (podobně jako duha). Zobrazování barev je charakteristickým znakem reflexe infračerveného záření a nelze jej odstranit. K provozování krbové vložky při jmenovitém výkonu jsou nutné tyto předpoklady. Krbová vložka je zahřátá (bylo již 2-3krát přiloženo). Topný cyklus musí probíhat při zavřených dvířkách. Tah komína: 12 Pa Dřevo: suchá buková polena; (vlhkost < 18%) Množství přikládky dřeva: 6,4 kg; rozděleno na čtyři stejně velká polena. Nastavení přívodu vzduchu: přibližně uprostřed, podle místních podmínek je možné mírně upravit (viz příklad). Během fáze zatápění je možné páčku přívodu vzduchu ponechat několik minut otevřenou. Při hoření trvajícím cca 60 minut dosáhne krbová vložka výkonu přibližně 14,4 kw. Příklad rozložení dřeva a nastavení přívodu vzduchu

12 5. Čištění a údržba V otázkách čištění postupujte také podle pokynů uvedených v návodu k provozu krbové vložky. Pokyny uvedené v tomto návodu k montáži a provozu se vztahují pouze na čištění výměníku krbové vložky Varia 1V H2O XXL. Mějte prosím na paměti, že při čištění může dojít k zašpinění prostoru, ve kterém je krbová vložka umístěna, a ke znečištění oděvu, který máte na sobě. Doporučujeme chránit před zašpiněním oblast kolem otvoru krbové vložky např. rozprostřením fólie nebo hadru Čištění výměníku Čištění výměníku je nezbytné. Pouze za předpokladu, že je výměník pravidelně a řádně čištěn a udržován, může si zachovat svou účinnost. Čištění se zásadně provádí ve studeném stavu! Jelikož teplovodní výměník bezprostředně ochlazuje spaliny vycházející z krbové vložky Varia 1V H2O XXL, což vede zákonitě k usazování nečistot na stěnách výměníku, je třeba výměník pravidelně čistit přiloženým kartáčem. Četnost čištění je závislá na mnoha faktorech (intenzita používání, délka hoření, palivo, tah komína, apod.) a nelze ji paušálně stanovit. Doporučujeme čištění jedenkrát za 4 týdny. Intervaly čištění je třeba přizpůsobit místním podmínkám. Při použití suchého palivového dřeva a dodržování našich doporučení se mohou intervaly čištění výrazně prodloužit. Po ukončení topné sezony je třeba všechny komponenty důkladně vyčistit. Obr. 4 podložka podložka podložka podložka automat.kouřová klapkasdržadlem Dále je třeba odstranit 16 turbulátorů zabudovaných do trubek výměníku (viz obr. 5). Ty je možné snadno vytáhnout směrem dolů do spalovacího prostoru a vyčistit je např. drátěným kartáčem. Poté je třeba všechny trubky výměníku (celkem 16 kusů) (viz obr. 5), střední kanál, vnější plochy výměníku a sběrač kouře očistit přiloženým kartáčem nebo smetáčkem. Nánosy nečistot pak automaticky spadnou do spalovacího prostoru, ze kterého se odstraní za pomoci běžných prostředků (lopatkou, smetáčkem nebo vysavačem na popel). trubkyvýměníku Trubky výměníku 16kusůsturbulátory 16 kusů s turbulátory držadlokouřové klapky Obr. 5 Po ukončení čištění se montáž provede v obráceném pořadí. Nejprve zasuňte dva druhy turbulátorů (vždy zaoblením směrem nahoru) zespodu do trubek výměníku, potom zavěste kouřovou klapku (vsuňte v šikmé poloze a zavěste na podložky). Potom vložte deflektor tak, aby mezera pro průchod spalin byla na straně u skla Údržba výměníku Během topné sezóny je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat tlak vody v topném systému. Čištění výměníku se provádí zásadně skrz spalovací prostor krbové vložky. Za tímto účelem je třeba otevřít dvířka topeniště a vyjmout desku na směrování plamene (deflektor) ze spalovacího prostoru. Jako další krok odstraňte skrz spalovací prostor termostaticky ovládanou kouřovou klapku (viz obr. 4). Klapku za držátko poněkud naklopte a vytáhněte směrem dolů. Nánosy nečistot smějí být z termostatické kouřové klapky odstraňovány pouze hadrem nebo štětcem. Přitom se nesmí vyvíjet žádný tlak na čtyři křídla kouřové klapky. To by mohlo negativně ovlivnit její funkci Krbová vložka Varia 1V H2O XXL smí být zásadně provozována pouze v naplněném a odvzdušněném stavu

13 Každý rok před topnou sezónou je třeba provést technickou kontrolu bezpečnostních zařízení (vychlazovací smyčky, pojistného ventilu apod.) a dalších komponent. Přitom je třeba se řídit pokyny uvedenými v návodech k montáži a obsluze od výrobců jednotlivých komponent. Tuto revizi smí provádět zpátečka 1 ½ přítok vychlazovací smyčky ½ pouze odborná firma, která může zajistit funkčnost odvzdušnění odtok vychlazovací smyčky ½ jednotlivých součástí systému. Doporučujeme, abyste se svou dodavatelskou firmou uzavřeli servisní smlouvu. Každoroční bezpečnostní kontrola (kontrola funkce vychlazovací smyčky, termostatu čerpadla, pojistného ventilu, expanzní nádoby apod.) by Obr. 6 se měla provádět před topnou sezónou. Každoroční bezpečnostní revizi musí vaše servisní firma zaznamenat do protokolu o uvedení zařízení do provozu! V případě reklamace je třeba servisním pracovníkům předložit záznamy o provedených revizích. Pro přístup k přípojkám vody na krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL je možné otevřít revizní otvor na zadní stěně (viz obr. 6). Za tímto účelem je třeba demontovat obložení spalovacího prostoru (boční stěny, zadní stěnu, rošt, popelník a dno spalovací komory). Po provedené inspekci je nutné znovu namontovat uzavírací plech a obložení spalovacího prostoru. náběh 1 ½ odvzdušnění ponorná armatura pro teplotní čidlo Obr. 7 Dostupnost přípojky topné vody a předního odvzdušňovacího ventilu musí být zajištěna otvorem ve stěně topné komory. Provoz krbové vložky bez obložení spalovacího prostoru je nepřípustný! Popis problému Systém zabezpečení proti přehřátí se neustále spíná (neustálé vytékání vody do odtoku). Teplovodní výměník nemůže předávat teplo do topného systému Čištění dvojitého skla Provozovatel vložky může čistit dvojité sklo podle návodu k provozu pouze ze strany spalovacího prostoru a ze strany obytného prostoru. Pokud budou znečištěny i vnitřní strany skel v meziskelním prostoru, je třeba, aby vyčištění provedl zákaznický servis nebo vyškolená odborná firma. 6. Rady a tipy Důležité upozornění: Topeniště se nesmí používat na spalování odpadu! Navíc se jedná pouze o topeniště pro krátkodobé hoření. Dlouhodobého hoření nelze docílit ani tím, že se uzavře přívod spalovacího vzduchu, což je ostatně nepřípustné! Následující problémy můžete odstranit sami: Řešení Zásobník je plný. Odeberte teplo ze zásobníku. Překontrolujte funkci a nastavení termostatu čerpadla a okruh pro zvýšení teploty vratné vody. Nastavte čerpadlo o jeden stupeň výše (větší průtok). Oběžné čerpadlo nefunguje. Čerpadlo nebo elektrické připojení je vadné. Teplota vratné vody je příliš vysoká < 70 C Zkontrolujte, zda jsou uzavřené ventily Je v systému dostatek topné vody?

14 Z vychlazovací smyčky kape voda. Klokotavé zvuky, syčení v rozvodech vody krbové vložky Varia 1V H2O XXL. (vzduch v systému) Radiátory se nezahřívají. Narůstající rozsah a rychlost zašpinění obkladu spalovacího prostoru a sklokeramiky. Oheň ve spalovacím prostoru špatně hoří. Oheň lze jen velmi těžko rozdělat. Systém je zanesen nečistotami. Propláchněte vychlazovací smyčku tím, že stisknete červené tlačítko na armatuře. Zkontrolujte těsnění všech spojů a píst (viz návod výrobce). Případně zabudujte filtr před vychlazovací smyčku (dejte pozor na minimální průtok!) Překontrolujte tlak v systému. Odvzdušněte systém. U systémů, které byly nově naplněny nebo dopuštěny vodou, trvá určitou dobu, než veškerý vzduch dostane k odvzdušňovacímu ventilu. Jednorázové odvzdušnění často není dostačující. Termoventily na topných tělesech se uzavřou, když je v místnosti dosažena nastavená teplota. Konvekční teplo z topeniště se rozptýlí v propojených prostorech. Topný systém je v závislosti na konfiguraci pomalý. Trvá určitou dobu, než topný systém začne vydávat teplo. Nechejte topný systém hydraulicky seřídit. Zkontrolujte funkci oběžného čerpadla. Systém odvzdušněte Odstraňte usazené nečistoty ve výměníku a v kouřovodech vedoucích do komína. Správné přikládání, dbejte na množství přikládaného dřeva, vlhkost dřeva < 20 %. V případě jiných problémů se, prosím, obraťte na svého kamnáře / instalatéra topení. Používejte pouze náhradní díly nabízené výrobcem! 7. Vyloučení záruky Záruku během záruční lhůty nelze uplatnit v případě: běžného opotřebení nevhodné přepravy nebo skladování křehkých dílů, jako skla a keramiky neodborné manipulace nebo obsluhy nezabudování vhodného systému na zvýšení teploty vratného okruhu nedostatečné údržby chybné instalace nebo nesprávného připojení zařízení nedodržení pokynů uvedených v návodu k montáži nebo návodu k provozu technických úprav na našem zařízení provedených osobami, které nejsou zaměstnanci naší firmy 7.1. Odstraňování závad - opravy V rámci záruční doby zdarma odstraníme všechny závady, jejichž příčinou byla vada materiálu nebo zpracování, pokud byla reklamace nahlášena odborné firmě bez zbytečného odkladu a tato firma předložila písemné posouzení reklamace. Náhrada škody nad tento rámec je vyloučena. V průběhu prvního roku po dodání výrobku odstraníme uznané případy reklamací bez naúčtování vedlejších nákladů (ubytování, odlučné, kilometrovné atd.) Za návštěvu servisního technika, při které se jedná o výměnu opotřebovaných dílů po uplynutí 6 měsíců záruční lhůty, účtujeme objednateli všechny vedlejší náklady, které nám tímto vznikly. To se vztahuje i na návštěvy servisního technika, které jsou nutné z důvodu, za který neneseme odpovědnost my, ale jiné osoby. Opravou zařízení nebo výměnou jednotlivých komponent se záruční lhůta neprodlužuje, ani nezačíná běžet znovu od začátku. Pro vyměněné díly platí záruční lhůta stanovená zákonnými předpisy Odpovědnost Škody vzniklé nad rámec námi dodaných zařízení se neuznávají, pokud to nevyžadují zákonné předpisy

15 7.3. Poznámka Vaše servisní firma je vám kdykoliv k dispozici i pro případy, na které se nevztahuje záruka. 8. Místo pro vaše poznámky 9. Protokol o uvedení do provozu Protokol pro: provozovatele, kamnáře, montážní firmu Datum: Jméno a adresa provozovatele krbové vložky Jméno a adresa Instalační firma topného systému: Č. spotřebiče: (viz typový štítek) Jméno a adresa Kamnář: Topný systém odvzdušněn: ano ne Provozní tlak zkontrolován: ano ne Těsnost zařízení zkontrolována: ano ne Všechna bezpečnostní zařízení (vychlaz. smyčka, pojistný ventil, expanzní nádoba) zkontrolována: ano ne Zapište prosím teploty mezi krbovou vložkou a okruhem pro zvýšení teploty vratné vody: teplota vratné vody v C teplota topné vody v C Optická kontrola topného zařízení: ano ne Kontrola funkce provedena: ano ne Provozovatel krbových kamen byl poučen o provozu a byl mu předán návod k montáži a provozu: Záznam o provedení každoroční údržby: Druh práce Podpisy: Instalatér Kamnář Provozovatel Jméno: Datum: Podpis: POZOR: Pečlivě uschovejte! Zachovejte prosím tento návod společně s platným a datovaným dokladem o koupi a mějte je připraveny pro naše montéry v případě provádění eventuálních servisních zásahů

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.1 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 4 SCHÉMA KOTLE 6 PARAMETRY 7 MONTÁŽ A INSTALACE

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240

Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240 Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více