XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -"

Transkript

1 Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky. Pokud se údaje uvedené v doplňkovém návodu k instalaci liší od údajů v tomto dokumentu, je třeba podle nich postupovat pouze v případě, že stanovují vyšší nároky. -Technické změny a omyly vyhrazeny- (datum poslední aktualizace 06/11) SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38 D Melle - 2 -

2 Předmluva / filozofie kvality Rozhodli jste se pro výrobek značky Spartherm - srdečně vám děkujeme za důvěru. Ve světě přebytku a masové výroby spojujeme své jméno s krédem majitele společnosti pana Gerharda Manfreda Rokossy: Vysoká technická kvalita ve spojení s aktuálním designem a službou zákazníkovi tak, aby byl spokojen a doporučoval nás dalším klientům." Nabízíme vám společně s našimi prodejními partnery prvotřídní výrobky, které vás emocionálně osloví a naplní pocity bezpečí a pohody. Aby se to skutečně podařilo, doporučujeme vám přečíst si pozorně tento návod k provozu, který vám pomůže se rychle a podrobně seznámit s výrobkem. Kromě informací k obsluze zařízení obsahuje návod cenné tipy a rady, jakož i důležité pokyny k bezpečnosti provozu a údržbě krbové vložky tak, aby vám dlouho sloužila. Navíc Vám ukážeme, jak krbovou vložku provozovat, aby nezatěžovala životní prostředí. Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se, prosím, na svého prodejce. Přejeme vždy krásný oheň. Váš tým Spartherm G. M. Rokossa

3 Obsah strana Předmluva / filozofie kvality 4 1. Všeobecné pokyny Rozsah dodávky Technické údaje 7 2. Montáž Základní požadavky na instalaci Připojení k elektrické síti Připojení krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL Minimální průřezy pro konvekční vzduch Odvzdušnění Pojistný ventil Zvýšení teploty vratného okruhu Vychlazovací smyčka Termostatická regulace čerpadla Zapojení do topného systému Připojení na komín / kouřovod První uvedení do provozu Provoz Čištění a údržba Čištění výměníku Údržba výměníku Čištění dvojitého skla Rady a tipy Vyloučení záruky Odstraňování závad - opravy Odpovědnost Poznámka Místo pro vaše poznámky Protokol o uvedení do provozu Všeobecné pokyny Před umístěním a instalací krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba se poradit s kominickým mistrem zodpovědným za váš objekt. Poradí vám ohledně stavebně-technických předpisů, ohledně vhodnosti vašeho komínu a provede závěrečnou kontrolu zapojení krbové vložky. Výpočet komína se provádí podle normy DIN EN za pomoci hodnot uvedených v tomto návodu (viz Technické údaje). Malé děti, starší osoby nebo osoby, které nemohou dostatečně posoudit důsledky svého jednání: Jako u všech topných těles je vhodné pro tento okruh osob nainstalovat odpovídající ochranné zařízení, neboť sklo dvířek a obložení krbu se může ohřát na velmi vysokou teplotu! Nebezpečí popálení! Tyto osoby nikdy nenechávejte bez dozoru u kamen, která hoří nebo právě dohořela! Při montáži, provozu a připojení zařízení na komín je třeba dodržovat národní a evropské normy, předpisy spolkových zemí a místní směrnice a předpisy, a to zejména příslušnou zemskou vyhlášku o provozu zařízení na pevná paliva. K lepšímu využití vysoké teploty spalin je na stěnách a ve sběrači spalin integrován teplovodní výměník. Vyrobenou teplou vodou je možné ohřívat zásobník užitkové vody, vyrovnávací zásobník, apod. Pokud tyto nebo podobné součásti zařízení nejsou k dispozici, je třeba jinými stavebními opatřeními zajistit, aby bylo teplo bezpečně a neustále odváděno. Topeniště je třeba provozovat zásadně pouze se samozavíracími dvířky. Změna zavíracího mechanismu je nepřípustná! V kouřovodu mezi krbovou vložkou a komínem nesmějí být instalovány žádné další výměníky, dodatečné topné plochy apod., které by spalinám odebíraly další teplo! Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL slouží výhradně jako přídavný zdroj vytápění pro teplovodní topná zařízení podle normy DIN EN 12828, protože uvedený jmenovitý tepelný výkon je dodáván pouze za předpokladu, že se v krbové vložce na jmenovitý tepelný výkon topí. Topeniště smí být provozováno pouze s vhodnou regulací spalování a při odpovídajícím nastavení. V případě potřeby tuto otázku konzultujte se společností Spartherm Feuerungstechnik GmbH

4 1.1. Rozsah dodávky Varia 1V H 2 O XXL je dodávána s těmito součástmi: krbová vložka s integrovaným teplovodním výměníkem, vertikálně posuvnými nebo dopředu otevíranými dvířky. bezpečnostní výměník se dvěma způsoby odvzdušnění vychlazovací smyčka ¾ s ponornou armaturou ½ a kapilární trubicí o délce 2,0 m, např. firma Watts TST 200 ponorná armatura pro termospínač čisticí kartáč 50mm x 30mm hrdlo kouřovodu termospínač pro oběžné čerpadlo, včetně kapilární trubky (délka = 1,5 m) firma JUMO; typ heattherm Volitelně lze objednat tyto díly: okruh pro zvýšení teploty vratné vody (fa. Thermoventiler AB; typ Laddomat 21) 1.2. Technické údaje Varia 1V H 2 O XXL Přípustný provozní přetlak 3,0 bar Max. přípustná teplota topné 105 C 1 Max. provozní teplota 95 C Minimální teplota topné vody 62 C Minimální teplota vratné vody 55 C Odpor na straně vody při ~ 480 l/h cca 9,0 při ~ 670 l/h cca 20,0 mbar při ~ 810 l/h cca 30,0 Minimální průtok topné vody 950 l/h Minimální průtok vychlazovací smyčky 900 l/h Množství vody 46 l Hmotnost (prázdný, bez přísl.) kg Jmenovitý výkon 21,2 kw Výkon do vody * 15,6 kw Průměrná teplota spalin * 173 C Požadovaný přepravní tlak ** 12- Pa Množství proudění spalin 18,9 g/s 1 Vychlazovací smyčka integrovaná do topného systému otevře při teplotě topné vody cca 95 C přívod studené vody! * Uvedená čísla představují průměrné hodnoty v průběhu jednoho topného cyklu. Tyto hodnoty jsou dosahovány za zkušebních podmínek při jmenovitém tepelném výkonu, kdy se za hodinu spaluje 6,2 kg vyschlých bukových polen. ** Vyšší přepravní tlak je třeba redukovat na max. 30 Pa vhodnými opatřeními, např. přisáváním vedlejšího vzduchu nebo škrticí klapkou. Tloušťka tepelné izolace (podle AGI-Q 132): Podlaha Stěna Strop (postranní / zadní) Varia H2O XXL 80 mm 100 mm 80 mm Další informace k tloušťkám izolací a izolačním materiálům jsou uvedeny v návodu k montáži krbových vložek. Zadní větrací štěrbina mezi topeništěm a tepelnou izolací: Rozměr zadní větrací štěrbiny mezi vnější hranou izolace topeniště a tepelnou izolací topné komory musí činit minimálně 30 mm

5 Obr. 1a Obr. 1b

6 2. Montáž Instalaci rozvodů vody, bezpečnostních systémů apod. musí bezpodmínečně provádět odborná firma. Krbovou vložku Varia 1V H 2 O XXL je třeba instalovat tak, aby všechny komponenty, a to i takové, které se nacházejí uvnitř krbové obestavby, byly kdykoliv přístupné a bylo je možné kdykoliv zkontrolovat! Po umístění krbové vložky a připojení veškerých instalací a ještě před stavbou topné komory je třeba u krbové vložky a příslušných topných rozvodů provést tlakovou zkoušku. Přitom je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby krbová vložka 1V H 2 O XXL směřovala horizontálně, popř. s mírným stoupáním k odvzdušňovacímu ventilu na přední straně vložky. Výšku lze regulovat za pomoci výškově stavitelných nohou. Montáž krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL se provádí výhradně podle návodu na instalaci krbových vložek! 2.1. Základní požadavky na instalaci Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být provozována výhradně v termostaticky zajištěných zařízeních podle DIN 4751, popř. DIN EN DIN Všechna připojení k topné síti je třeba zásadně koncipovat tak, aby se kdykoliv dala odpojit (např. šroubované spoje). Uvnitř obložení krbu se musí používat pouze teplu odolné potrubí. Při používání izolačních materiálů je třeba bezpodmínečně dbát na dostatečnou tepelnou odolnost. Vzhledem k umístění přípojky topné vody a teplotního čidla na přední straně krbové vložky je třeba počítat s otvorem na přední straně topné komory. Montáž všech bezpečnostních prvků se smí provádět pouze ve studené oblasti, popř. mimo obložení krbu. Tepelná odolnost bezpečnostních prvků není zpravidla dostačující pro montáž uvnitř krbového obložení! Při montáži je třeba bezpodmínečně dodržovat návody k instalaci a provozu všech zabudovávaných přídavných komponent! Veškeré díly, kterými protéká voda, je třeba chránit proti mrazu! Při montáži, připojení a provozu krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba dodržovat národní a evropské normy, jakož i místní předpisy (DIN, DIN EN, zemské stavební vyhlášky, vyhlášky o provozu zařízení na pevná paliva apod.)! HeizAnlV: vyhláška o topných zařízeních HeizAnlV: vyhláška o topných zařízeních FeuVo: FeuVo: vyhláška vyhláška o provozu o provozu zařízení zařízení na na pevná pevná paliva paliva pro přísl.spolk. pro příslušnou zemi spolkovou zemi BlmschV první první prováděcí prováděcí vyhláška vyhláška ke ke spolkovému spolkovému zákonu o ochraně zákonu o před ochraně emisemi před emisemi EnEV EnEV vyhláška vyhláška o úspoře o úspoře energií energií TROL odborné směrnice kamnářského svazu TROL odborné (ZVSHK) směrnice kamnářského svazu (ZVSHK) DIN 1298 /EN 1856: kouřovody pro topná zařízení DIN DIN 1298/EN kouřovody krbové vložky pro topná včetně zařízení otevřených krbů na pevná paliva DIN EN elektrická výbava neelektrických zařízení pro DIN domácí EN použití a podobné účely bezpečnostní požadavky zařízení pro domácí použití a podobné DIN EN účely odkouření - bezpečnostní / postup požadavky výpočtu /2 DIN /2 odkouření odkouření/domovní / domovní komíny komíny DIN EN / topná zařízení v budovách DIN EN topná zařízení v budovách / DIN DIN projektování teplovodních zařízení projektování teplovodních zařízení LBO příslušný zemský stavební zákon VDI 2035 příprava vody pro topná zařízení 2.2. Připojení k elektrické síti Veškerou elektrickou instalaci jednotlivých součástí topného zařízení smí provádět pouze autorizovaná odborná firma. Přitom je třeba provádět veškeré práce podle předpisů VDE (např. VDE 0105, VDE 0116, VDE 0100 atd.) a technických podmínek připojení místního dodavatele elektrické energie. Pokud by docházelo k problémům z důvodu nedostatečného tahu komína, je možné snížit počet turbulátorů v kouřových tazích. Tím dojde ke snížení výkonu odevzdávaného do vody

7 2.3. Připojení krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL Přípojky bezpečnostního výměníku, vratného okruhu a zadního odvzdušňovacího ventilu se nacházejí na zadní straně a je možné k nim kdykoliv přistupovat skrz spalovací prostor revizním otvorem (viz obr. 2 a 6). Přípojky náběhového okruhu, předního odvzdušňovacího ventilu, jakož i ponorné armatury pro teplotní čidlo se nacházejí vždy na boční straně sběrače spalin (viz obr. 7). Pro jejich zpřístupnění je třeba v obložení krbu počítat s otvorem! Pro účely transportu jsou přípojky opatřeny ochrannými krytkami. Ty je třeba před montáží odstranit. Přípojky jsou jednoznačně popsány a nesmějí se používat jiným způsobem! Stejně tak se nesmí používat bezpečnostní zařízení (bezpečnostní výměník) k ohřívání vody. Doporučujeme použít pro připojení rovné nebo zahnuté radiátorové šroubení. Pokud v topné síti (otevřený topný systém) není počítáno s možností instalace antikorozní anody, může být za tímto účelem použita přípojka (¾ IG) pod přípojkou náběhového okruhu, viz strana 8 obr. 1. Při montáži antikorozní anody je třeba dbát na její dostupnost a vyměnitelnost. Délka anody smí činit max. 30 cm (sklopná vložka) od prvního závitu. Pokud byl zvolen spotřebič s výsuvnými dvířky, je třeba použít řetězovou anodu. Mějte prosím na paměti: obrázek 2 znázorňuje možnost zapojení krbové vložky 1V H 2 O XXL do stávajícího topného zařízení. Obrázek však nenahrazuje podrobný projekt instalace odbornou firmou. Doporučujeme následující minimální průřezy trubek pro rozvody topné vody: měděná trubka; 28 x 1,0 mm nebo ocelová trubka; min. 1 (DN25, 33,7 x 3,25mm). Zapojení do topného systému by se mělo provádět výhradně podle návrhu odborné firmy Minimální průřezy pro konvekční vzduch Minimální průřezy pro konvekční vzduch (přívodní vzduch a cirkulační vzduch) je třeba v obložení, popř. topné komoře koncipovat podle níže uvedených hodnot: Horký vzduch: 600 cm² v horní části obestavby Studený vzduch: 750 cm² ve spodní části obestavby Minimální průřez je možné rozdělit na několik otvorů. Zásadně je třeba dodržovat odborné směrnice kamnářského svazu (TROL 2006). Zapojení do topného systému lze provést podle obr. 2. Příklad zapojení Varia H2O do topného zařízení připojení k topnému systému čidlo vychlazovací smyčky ½ čidlo termospínače ½ pojistný ventil 3 bar odvzdušnění termospínač čerpadla (např. JUMO, heattherm) náběh 1 ½ odvzdušnění 3/ Odvzdušnění Pro odvzdušnění teplovodního výměníku jsou k dispozici dvě možnosti. První možností je horní odvzdušňovací ventil (v oblasti sběrače spalin). Za tímto účelem je třeba v bezprostřední blízkosti počítat s dostatečným otvorem v obestavbě (viz obr. 1, 1a a 2)! Druhou možností je využít spodního ventilu (v oblasti přípojek na zadní straně), ke kterému je možné se dostat revizním otvorem ve spalovacím prostoru. Po uvedení krbové vložky do provozu je třeba zařízení několikrát odvzdušnit, protože se díky vysoké teplotě topná voda odpařuje Pojistný ventil zásobník zvýšení teploty zpátečky armatura pro zvýšení teploty zpátečky (např. Thermoventiler AB; typ Laddomat 21) oběžné čerpadlo zpátečka 1 ½ přítok vychl. smyčky ½ odtok vychl. smyčky ½ pojistná armatura vychlazovací smyčky (např. SYR, 3065) expanzní nádoba plnicí a vypouštěcí armatura odtok Obr. 2 V bezprostřední blízkosti krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je třeba do náběhového okruhu zamontovat atestovaný pojistný ventil (např. značka Syr, typ 1915) s nastaveným maximálním přetlakem ve výši 3,0 bar. Při montáži je třeba postupovat podle údajů výrobce pro nastavení pojistného ventilu (např. okolní teplota)

8 Mezi pojistný ventil a krbovou vložku Varia 1V H 2 O XXL nesmí být do systému zabudována žádná možnost uzávěru. Bezpečnostní zařízení by se tak mohlo vyřadit z provozu. Dále je nutné do celého systému zabudovat veškerá nezbytná bezpečnostní zařízení, která zajistí bezpečný provoz. Pojistný ventil je třeba zabudovat i tehdy, pokud je v celém systému zabudován jiný takový ventil, avšak na jiném místě (postupujte podle TRD 721!) 2.7. Zvýšení teploty vratného okruhu Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být zásadně provozována pouze se systémem zvýšení teploty vratného okruhu. Za provozu musí činit teplota vratné vody alespoň 60 C. Aby bylo možné dosáhnout této teploty, je třeba oběžné čerpadlo instalovat tak, aby spustilo teprve tehdy, až voda ve výměníku dosáhne teploty 68 C. K tomu je třeba použít termostat minimální teploty (namontován na spotřebiči vzadu vpravo dole, značka JUMO, heattherm) (viz bod 2.9). Aby nebyl podkročen rosný bod se všemi negativními důsledky na výměník, je bezpodmínečně nutné zabudovat do topného zařízení systém na zvýšení teploty vratného okruhu. Čím je potrubí mezi systémem zvýšení teploty vratného okruhu a krbovou vložkou delší, tím déle trvá podkročení rosného bodu v krbové vložce, protože tato topná voda se při zatápění musí teprve ohřát. Proto se doporučuje umístit systém zvýšení teploty vratného okruhu bezprostředně v blízkosti krbové vložky, avšak na dostupném místě. Mějte prosím na paměti: Pokud nebude zabudován systém na zvýšení teploty vratného okruhu nebo nebude správně fungovat, nebudeme moci uznat nároky ze záruky při poruchách provozu nebo škodách způsobených korozí na teplovodním výměníku nebo komínu (zanesení systému, usazeniny, apod.) Vychlazovací smyčka Jelikož ohřívání krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL nelze samočinně a rychle zastavit, musí být výměník podle normy DIN 4751 části 2, popř. DIN EN vybaven pojistkou proti přehřátí, aby se zabránilo nebezpečným situacím v případě poruchy, např. výpadku elektrického proudu. Za tímto účelem je do krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL zabudováno bezpečnostní zařízení proti přehřátí (bezpečnostní výměník). Toto bezpečnostní zařízení nesmí být používáno pro ohřev teplé vody. Systém zabezpečení proti přehřátí (např. značka SYR, typ 3065) dodávaný společně s krbovou vložkou je atestován a schválen pro minimální průtok 900 kg vody za hodinu. Připojení je možné provést podle obr. 2. Čidlo kapilární trubice je třeba zasunout do příslušně vyznačeného připojovacího otvoru krbové vložky 1V H 2 O XXL (do utěsněné ponorné armatury) a trvale upevnit. Následující body je bezpodmínečně nutné při montáži dodržet, aby bezpečnostní zařízení mohlo správně fungovat: Při montáži je třeba bezpodmínečně postupovat podle přiloženého návodu k instalaci a provozu vychlazovací smyčky! Armatura vychlazovací smyčky smí být zabudována pouze do dopouštěcího potrubí. V případě správného provozu se tak v bezpečnostním výměníku nenachází žádná voda. Armatura vychlazovací smyčky se nesmí nacházet v horké oblasti topné komory (konvekčním prostoru) krbového zařízení (max. okolní teplota 80 C). Umístění zvolte podle délky kapilární trubice v chladné oblasti! Přívod studené vody musí mít na vstupu min. tlak 2,0 bar. Tento tlak musí být trvale zajištěn. Výkyvy tlaku přiváděné studené vody je třeba vyloučit. To znamená, že např. není přípustný přívod vody, který je závislý na elektrickém proudu! Musí být zaručen minimální průtok cca 900 kg vody za hodinu. Toto přívodní potrubí nesmí být uzavíratelné! Topnou vložku je třeba umístit tak, aby průduchy na čelní straně odvádějící vzduch byly na nejvýše položeném místě. Všechny bezpečnostní prvky je třeba do systému integrovat tak, aby bylo kdykoliv možné zkontrolovat jejich funkci a těsnost! Odtok systému zabezpečení proti přehřátí je třeba koncipovat tak, aby bylo možné kdykoliv zkontrolovat jeho funkci (např. odtok se sifonem) Termostatická regulace čerpadla Krbovou vložku je třeba povinně provozovat se systémem pro zvyšování teploty vratného okruhu. Za tímto účelem je na zadní straně krbové vložky vespod namontován termostatický spínač

9 Kapilární trubičku, která je na termostatu navinuta, je třeba odvinout a zasunout do popsané ponorné armatury vpředu nahoře a zajistit ji přiloženou svorkou. Termostatický spínač je třeba elektricky zapojit do napájení okruhu pro zvýšení teploty vratné vody (oběžné čerpadlo). Termostat zajistí, aby oběžné čerpadlo sepnulo pouze při dostatečně vysoké teplotě vody a při poklesu teploty se opět vypnulo. Připojení se provádí podle obr. 3. Ovládání oběžného čerpadla prostřednictvím regulace kotle nebo podobného zařízení není vhodné. Při montáži je třeba bezpodmínečně postupovat podle přiloženého návodu k montáži a provozu příslušného termostatu! Čidlo termostatu je třeba zasunout do příslušně vyznačeného připojovacího otvoru krbové vložky 1V H 2 O XXL (do utěsněné ponorné armatury) a trvale Elektrické připojení termostatu čerpadla Čidlo termostatu čerpadla Termostat čerpadla (JUMO, heattherm) Oběžné čerpadlo pro zvýšení teploty vratného okruhu upevnit. Maximální zatížení termostatického ovládání čerpadla činí u střídavého proudu AC 230 přibližně 500 W. Mějte prosím na paměti: Nastavení na minimální teplotu okolo cca 57 C může vést k podkročení rosného bodu! Nastavení na maximální teplotu (kotouček je upevněn skrz otvory označené max.) znamená rozmezí od 67 C do 77 C. Armatura heattherm značky: JUMO nesmí být umístěna v horké oblasti topné komory (konvekční komora) krbové vložky (max. teplota okolí 80 C). Umístění zvolte podle délky kapilární trubice v chladné oblasti! Zapojení do topného systému Mějte prosím na paměti: Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL smí být začleněna do systému vytápění pouze na základě řádného projektu při dodržení příslušných technických postupů a bezpečnostně technických norem. Za správný výběr použitých čerpadel, armatur, potrubí, zásobníku a bezpečnostně technických komponent nese odpovědnost projekční kancelář, popř. firma provádějící instalaci zařízení. Je třeba mít na paměti, že v průběhu topného cyklu může být krátkodobě dosažen velmi vysoký výkon do vody cca 25 kw. Tomu by měla tudíž odpovídat i instalace topení. Při dimenzování zásobníku může pomoci následující příklad výpočtu: Vycházeli jsme z následujících předpokladů: velikost zásobníku: l (cca kg vody) teplota vody v zásobníku na začátku: 30 C teplota vody v zásobníku na konci: 60 C teplotní rozdíl 30 C (odpovídá 30 K) během zahřívání krbovou vložkou Varia 1V H 2 O XXL nedošlo k odběru tepla ze zásobníku, popř. nebyly žádné tepelné ztráty systému Termostat minimální teploty je možné nastavit kolečkem, přičemž hodnota přednastavená výrobcem činí cca 62 C až cca 72 C. Na tomto termostatu se nastavuje teplota sepnutí čerpadla. Pokud to vyžadují okolnosti, může rozmezí teplot změnit instalační firma. Po sejmutí nastavovacího kolečka je možné změnit nastavený rozsah pootočením kotoučku. Kotouček lze otočit po uvolnění šroubů. V poloze minimální teploty (kotouček je upevněn skrz otvory označené min.) je možné rozsah nastavit v rozmezí cca 57 C až cca 67 C. To znamená, že k ohřevu litrů vody v zásobníku např. z 30 C na 60 C je zapotřebí teoretické množství tepla kj (= kw) (bez započtení tepelných ztrát systému a odběrů tepla)

10 Toto množství tepla odpovídá cca 35 kwh. Při vhodném projektu topného zařízení, např. při začlenění stratifikačního zásobníku, je možné využívat teplo již krátce po zahájení cirkulace v krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL. V zásobníku se pak ukládá jen přebytečná energie, která není zapotřebí k vytápění. Při předpokládaném průměrném výkonu krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL cca 15,5 kw trvá ohřátí celého zásobníku cca 2 hodiny. Za velmi chladných zimních dnů se může stát, že krb bude v provozu cca 12 hodin. Tepelná energie, která se přitom teoreticky vyrobí, odpovídá cca 186 kwh. Tato tepelná energie by stačila na ohřátí takřka l vody (z 30 C na 60 C). V takové situaci se ale zpravidla neustále odebírá teplo, takže by nemělo dojít k přehřívání zásobníku (> 90 C). Sofern der Einbau in einem offenen Heizungsystem erfolgt, ist der Einsatz ein geschlossener Heizkreis mit Rücklauftemperaturanhebung, anzuschließen. K tomu je nezbytné, aby byl výměník koncipovaný na příslušnou hydraulickou síť Připojení na komín / kouřovod Krbová vložka Varia 1V H 2 O XXL se do komína napojuje kouřovodem z ocelového plechu silného min. 2 mm. Tyto kouřovody musejí splňovat normu DIN 1298, popř. DIN EN a musejí být připojeny na komín / odkouření podle DIN 18160, popř. předpisů příslušné země. Je třeba dbát na to, aby roura kouřovodu vedla nejkratší, stoupavou cestou ke komínu. Pokud je to možné, je lepší se vyhnout zakřivení kouřovodu. Kouřovod je třeba napojit do komína za pomoci zazděné komínové zděře a utěsnit jej. Pro lepší upevnění kouřovodu je možné spoj ještě zajistit stahovací objímkou. V některých případech je nutné kouřové roury i utěsnit! Pokud kouřové roury povedou skrz stavební konstrukci, kde se nacházejí hořlavé látky, je třeba je tepelně izolovat podle příslušných předpisů. Kouřovod musí být zásadně koncipován tak, aby bylo možné roury kdykoliv vyčistit. K tomu slouží čisticí otvory, které je nutné instalovat v dostatečném počtu. 3. První uvedení do provozu Zařízení na výrobu tepla smějí být navrhována a montována pouze odbornými firmami. První uvedení zařízení do provozu smí provádět pouze odborný pracovník montážní firmy. Vlastníkovi / provozovateli zařízení musí být předáno potvrzení o tom, že zařízení bylo řádně nainstalováno a bylo provedeno správné nastavení / zkontrolována funkce všech regulačních a bezpečnostních komponent. Zařízení smí být poprvé uvedeno do provozu až poté, co byly připojeny všechny nezbytné komponenty, byla zabudována všechna nezbytná bezpečnostní zařízení a přezkoušena jejich funkce, byl naplněn teplovodní výměník a celý systém byl odvzdušněn. Provozování zařízení bez vody, pouze v částečně naplněném stavu, nebo bez fungujících bezpečnostních prvků je nepřípustný! První čtyři topné cykly je třeba přikládat pouze 2 kg suchého a tenkého (obvod max. 25 cm) dřeva za hodinu. Krbová vložka, šamoty a vermiculit se tak pomalu zahřejí a dojde k postupnému odpaření vlhkosti získané např. skladováním, při dopravě apod. V případě, že nebude dodržen tento postup, je možné, že dojde k zakouření prostoru mezi skly, popř. popraskání šamotových tvarovek. Kromě toho je nutné, aby byl provozovatel zařízení podrobně poučen o obsluze, fungování a údržbě celého systému včetně všech přídavných komponent. Dále je třeba provozovatele seznámit s opatřeními k zachování bezpečného provozu zařízení. Provedené poučení je třeba zadokumentovat v protokolu o prvním uvedení zařízení do provozu! Návod k montáži a provozu by měl být bezpodmínečně umístěn v blízkosti krbové vložky 1V H 2 O XXL na snadno přístupném místě. Další pokyny k obsluze krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL jsou uvedeny v přiloženém návodu k provozu krbových vložek Spartherm

11 4. Provoz V otázkách provozu postupujte také podle pokynů uvedených v obecném návodu k provozu krbových vložek. Pokyny uvedené v tomto návodu k montáži a provozu se vztahují na speciální provoz krbové vložky s integrovaným teplovodním výměníkem, jako např. Varia 1V H 2 O XXL. Dvířka krbové vložky musejí mít vždy mechanismus samočinného zavírání. To znamená, že dvířka topeniště jsou zásadně zavřená. Dvířka je možné používat pouze pro přikládání dřeva nebo ve studeném stavu k čištění topeniště. Změny nebo úpravy uzavíracího mechanismu jsou nepřípustné. Vzdálenost skla topeniště od hořlavých materiálů/nábytku musí činit minimálně 160 cm! Krbová vložka je určena ke spalování suchého přírodního polenového dřeva s kůrou a dřevěných briket. Provoz vložky na nižší než jmenovitý výkon vede k nižším teplotám kouře. Takovýto dlouhodobý provoz krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL může vést k poškození komína. Z tohoto důvodu nedoporučujeme dlouhodobě topit menším množstvím dřeva než 6,4 kg za hodinu (méně než 2/3 doporučeného množství). Ve výměníku krbové vložky Varia 1V H 2 O XXL je integrována termostaticky ovládaná automatická kouřová klapka. Při dostatečně vysoké teplotě spalin (cca 150 C) se klapka automaticky uzavře. Kouř je tak přesměrován do výměníku. Pokud teplota spalin opět klesne pod tuto teplotu, kouřová klapka se znovu otevře. Za účelem lepší funkce výměníku by se v krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL mělo topit pokud možno rovnoměrně a zabránit častému dohoření až do fáze žhavého popela, čímž se dosáhne rovnoměrného vydávání tepla z výměníku a zabrání se nízkým teplotám v komínu. Dvojité zasklení (odraz infračerveného světla): Povrch skla je potažen oxidickou vrstvou, která odráží větší část infračervených paprsků z topeniště. Tyto vrstvy vytvářejí interferenční barvy (podobně jako duha). Zobrazování barev je charakteristickým znakem reflexe infračerveného záření a nelze jej odstranit. K provozování krbové vložky při jmenovitém výkonu jsou nutné tyto předpoklady. Krbová vložka je zahřátá (bylo již 2-3krát přiloženo). Topný cyklus musí probíhat při zavřených dvířkách. Tah komína: 12 Pa Dřevo: suchá buková polena; (vlhkost < 18%) Množství přikládky dřeva: 6,4 kg; rozděleno na čtyři stejně velká polena. Nastavení přívodu vzduchu: přibližně uprostřed, podle místních podmínek je možné mírně upravit (viz příklad). Během fáze zatápění je možné páčku přívodu vzduchu ponechat několik minut otevřenou. Při hoření trvajícím cca 60 minut dosáhne krbová vložka výkonu přibližně 14,4 kw. Příklad rozložení dřeva a nastavení přívodu vzduchu

12 5. Čištění a údržba V otázkách čištění postupujte také podle pokynů uvedených v návodu k provozu krbové vložky. Pokyny uvedené v tomto návodu k montáži a provozu se vztahují pouze na čištění výměníku krbové vložky Varia 1V H2O XXL. Mějte prosím na paměti, že při čištění může dojít k zašpinění prostoru, ve kterém je krbová vložka umístěna, a ke znečištění oděvu, který máte na sobě. Doporučujeme chránit před zašpiněním oblast kolem otvoru krbové vložky např. rozprostřením fólie nebo hadru Čištění výměníku Čištění výměníku je nezbytné. Pouze za předpokladu, že je výměník pravidelně a řádně čištěn a udržován, může si zachovat svou účinnost. Čištění se zásadně provádí ve studeném stavu! Jelikož teplovodní výměník bezprostředně ochlazuje spaliny vycházející z krbové vložky Varia 1V H2O XXL, což vede zákonitě k usazování nečistot na stěnách výměníku, je třeba výměník pravidelně čistit přiloženým kartáčem. Četnost čištění je závislá na mnoha faktorech (intenzita používání, délka hoření, palivo, tah komína, apod.) a nelze ji paušálně stanovit. Doporučujeme čištění jedenkrát za 4 týdny. Intervaly čištění je třeba přizpůsobit místním podmínkám. Při použití suchého palivového dřeva a dodržování našich doporučení se mohou intervaly čištění výrazně prodloužit. Po ukončení topné sezony je třeba všechny komponenty důkladně vyčistit. Obr. 4 podložka podložka podložka podložka automat.kouřová klapkasdržadlem Dále je třeba odstranit 16 turbulátorů zabudovaných do trubek výměníku (viz obr. 5). Ty je možné snadno vytáhnout směrem dolů do spalovacího prostoru a vyčistit je např. drátěným kartáčem. Poté je třeba všechny trubky výměníku (celkem 16 kusů) (viz obr. 5), střední kanál, vnější plochy výměníku a sběrač kouře očistit přiloženým kartáčem nebo smetáčkem. Nánosy nečistot pak automaticky spadnou do spalovacího prostoru, ze kterého se odstraní za pomoci běžných prostředků (lopatkou, smetáčkem nebo vysavačem na popel). trubkyvýměníku Trubky výměníku 16kusůsturbulátory 16 kusů s turbulátory držadlokouřové klapky Obr. 5 Po ukončení čištění se montáž provede v obráceném pořadí. Nejprve zasuňte dva druhy turbulátorů (vždy zaoblením směrem nahoru) zespodu do trubek výměníku, potom zavěste kouřovou klapku (vsuňte v šikmé poloze a zavěste na podložky). Potom vložte deflektor tak, aby mezera pro průchod spalin byla na straně u skla Údržba výměníku Během topné sezóny je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat tlak vody v topném systému. Čištění výměníku se provádí zásadně skrz spalovací prostor krbové vložky. Za tímto účelem je třeba otevřít dvířka topeniště a vyjmout desku na směrování plamene (deflektor) ze spalovacího prostoru. Jako další krok odstraňte skrz spalovací prostor termostaticky ovládanou kouřovou klapku (viz obr. 4). Klapku za držátko poněkud naklopte a vytáhněte směrem dolů. Nánosy nečistot smějí být z termostatické kouřové klapky odstraňovány pouze hadrem nebo štětcem. Přitom se nesmí vyvíjet žádný tlak na čtyři křídla kouřové klapky. To by mohlo negativně ovlivnit její funkci Krbová vložka Varia 1V H2O XXL smí být zásadně provozována pouze v naplněném a odvzdušněném stavu

13 Každý rok před topnou sezónou je třeba provést technickou kontrolu bezpečnostních zařízení (vychlazovací smyčky, pojistného ventilu apod.) a dalších komponent. Přitom je třeba se řídit pokyny uvedenými v návodech k montáži a obsluze od výrobců jednotlivých komponent. Tuto revizi smí provádět zpátečka 1 ½ přítok vychlazovací smyčky ½ pouze odborná firma, která může zajistit funkčnost odvzdušnění odtok vychlazovací smyčky ½ jednotlivých součástí systému. Doporučujeme, abyste se svou dodavatelskou firmou uzavřeli servisní smlouvu. Každoroční bezpečnostní kontrola (kontrola funkce vychlazovací smyčky, termostatu čerpadla, pojistného ventilu, expanzní nádoby apod.) by Obr. 6 se měla provádět před topnou sezónou. Každoroční bezpečnostní revizi musí vaše servisní firma zaznamenat do protokolu o uvedení zařízení do provozu! V případě reklamace je třeba servisním pracovníkům předložit záznamy o provedených revizích. Pro přístup k přípojkám vody na krbové vložce Varia 1V H 2 O XXL je možné otevřít revizní otvor na zadní stěně (viz obr. 6). Za tímto účelem je třeba demontovat obložení spalovacího prostoru (boční stěny, zadní stěnu, rošt, popelník a dno spalovací komory). Po provedené inspekci je nutné znovu namontovat uzavírací plech a obložení spalovacího prostoru. náběh 1 ½ odvzdušnění ponorná armatura pro teplotní čidlo Obr. 7 Dostupnost přípojky topné vody a předního odvzdušňovacího ventilu musí být zajištěna otvorem ve stěně topné komory. Provoz krbové vložky bez obložení spalovacího prostoru je nepřípustný! Popis problému Systém zabezpečení proti přehřátí se neustále spíná (neustálé vytékání vody do odtoku). Teplovodní výměník nemůže předávat teplo do topného systému Čištění dvojitého skla Provozovatel vložky může čistit dvojité sklo podle návodu k provozu pouze ze strany spalovacího prostoru a ze strany obytného prostoru. Pokud budou znečištěny i vnitřní strany skel v meziskelním prostoru, je třeba, aby vyčištění provedl zákaznický servis nebo vyškolená odborná firma. 6. Rady a tipy Důležité upozornění: Topeniště se nesmí používat na spalování odpadu! Navíc se jedná pouze o topeniště pro krátkodobé hoření. Dlouhodobého hoření nelze docílit ani tím, že se uzavře přívod spalovacího vzduchu, což je ostatně nepřípustné! Následující problémy můžete odstranit sami: Řešení Zásobník je plný. Odeberte teplo ze zásobníku. Překontrolujte funkci a nastavení termostatu čerpadla a okruh pro zvýšení teploty vratné vody. Nastavte čerpadlo o jeden stupeň výše (větší průtok). Oběžné čerpadlo nefunguje. Čerpadlo nebo elektrické připojení je vadné. Teplota vratné vody je příliš vysoká < 70 C Zkontrolujte, zda jsou uzavřené ventily Je v systému dostatek topné vody?

14 Z vychlazovací smyčky kape voda. Klokotavé zvuky, syčení v rozvodech vody krbové vložky Varia 1V H2O XXL. (vzduch v systému) Radiátory se nezahřívají. Narůstající rozsah a rychlost zašpinění obkladu spalovacího prostoru a sklokeramiky. Oheň ve spalovacím prostoru špatně hoří. Oheň lze jen velmi těžko rozdělat. Systém je zanesen nečistotami. Propláchněte vychlazovací smyčku tím, že stisknete červené tlačítko na armatuře. Zkontrolujte těsnění všech spojů a píst (viz návod výrobce). Případně zabudujte filtr před vychlazovací smyčku (dejte pozor na minimální průtok!) Překontrolujte tlak v systému. Odvzdušněte systém. U systémů, které byly nově naplněny nebo dopuštěny vodou, trvá určitou dobu, než veškerý vzduch dostane k odvzdušňovacímu ventilu. Jednorázové odvzdušnění často není dostačující. Termoventily na topných tělesech se uzavřou, když je v místnosti dosažena nastavená teplota. Konvekční teplo z topeniště se rozptýlí v propojených prostorech. Topný systém je v závislosti na konfiguraci pomalý. Trvá určitou dobu, než topný systém začne vydávat teplo. Nechejte topný systém hydraulicky seřídit. Zkontrolujte funkci oběžného čerpadla. Systém odvzdušněte Odstraňte usazené nečistoty ve výměníku a v kouřovodech vedoucích do komína. Správné přikládání, dbejte na množství přikládaného dřeva, vlhkost dřeva < 20 %. V případě jiných problémů se, prosím, obraťte na svého kamnáře / instalatéra topení. Používejte pouze náhradní díly nabízené výrobcem! 7. Vyloučení záruky Záruku během záruční lhůty nelze uplatnit v případě: běžného opotřebení nevhodné přepravy nebo skladování křehkých dílů, jako skla a keramiky neodborné manipulace nebo obsluhy nezabudování vhodného systému na zvýšení teploty vratného okruhu nedostatečné údržby chybné instalace nebo nesprávného připojení zařízení nedodržení pokynů uvedených v návodu k montáži nebo návodu k provozu technických úprav na našem zařízení provedených osobami, které nejsou zaměstnanci naší firmy 7.1. Odstraňování závad - opravy V rámci záruční doby zdarma odstraníme všechny závady, jejichž příčinou byla vada materiálu nebo zpracování, pokud byla reklamace nahlášena odborné firmě bez zbytečného odkladu a tato firma předložila písemné posouzení reklamace. Náhrada škody nad tento rámec je vyloučena. V průběhu prvního roku po dodání výrobku odstraníme uznané případy reklamací bez naúčtování vedlejších nákladů (ubytování, odlučné, kilometrovné atd.) Za návštěvu servisního technika, při které se jedná o výměnu opotřebovaných dílů po uplynutí 6 měsíců záruční lhůty, účtujeme objednateli všechny vedlejší náklady, které nám tímto vznikly. To se vztahuje i na návštěvy servisního technika, které jsou nutné z důvodu, za který neneseme odpovědnost my, ale jiné osoby. Opravou zařízení nebo výměnou jednotlivých komponent se záruční lhůta neprodlužuje, ani nezačíná běžet znovu od začátku. Pro vyměněné díly platí záruční lhůta stanovená zákonnými předpisy Odpovědnost Škody vzniklé nad rámec námi dodaných zařízení se neuznávají, pokud to nevyžadují zákonné předpisy

15 7.3. Poznámka Vaše servisní firma je vám kdykoliv k dispozici i pro případy, na které se nevztahuje záruka. 8. Místo pro vaše poznámky 9. Protokol o uvedení do provozu Protokol pro: provozovatele, kamnáře, montážní firmu Datum: Jméno a adresa provozovatele krbové vložky Jméno a adresa Instalační firma topného systému: Č. spotřebiče: (viz typový štítek) Jméno a adresa Kamnář: Topný systém odvzdušněn: ano ne Provozní tlak zkontrolován: ano ne Těsnost zařízení zkontrolována: ano ne Všechna bezpečnostní zařízení (vychlaz. smyčka, pojistný ventil, expanzní nádoba) zkontrolována: ano ne Zapište prosím teploty mezi krbovou vložkou a okruhem pro zvýšení teploty vratné vody: teplota vratné vody v C teplota topné vody v C Optická kontrola topného zařízení: ano ne Kontrola funkce provedena: ano ne Provozovatel krbových kamen byl poučen o provozu a byl mu předán návod k montáži a provozu: Záznam o provedení každoroční údržby: Druh práce Podpisy: Instalatér Kamnář Provozovatel Jméno: Datum: Podpis: POZOR: Pečlivě uschovejte! Zachovejte prosím tento návod společně s platným a datovaným dokladem o koupi a mějte je připraveny pro naše montéry v případě provádění eventuálních servisních zásahů

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Teplovodní krbová kamna aquaflam vario

Teplovodní krbová kamna aquaflam vario www.aquaflam.cz Teplovodní krbová kamna aquaflam vario Moderní a praktické řešení Vašeho vytápění teplovodní kamna AQUAFLAM VARIO vyberte si... DESIGN, BARVA, VÝKON, REGULACE 4 DESIGNOVÉ ŘADY Saporo, Kalmar,

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů Manuál na obsluhu zařízení Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů POWERKRAFT BOIL Majitelem výrobků řady POWERKRAFT je společnost Bohemian Oil s.r.o.

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Multifunkční krbová kamna pro každý domov Proč si vybrat kamna Blacksmith? Věděli jste, že 70% tepla z průměrného otevřeného ohně může unikat do komína? Moderní kamna mohou hořet tak efektivně, že méně

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: www.krby-krbove-vlozky.cz. www.krby-krbove-vlozky.cz. - tradice od roku 1937 -

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: www.krby-krbove-vlozky.cz. www.krby-krbove-vlozky.cz. - tradice od roku 1937 - designed by: www.greenseven.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

Termoregulační jednotka s čerpadlem

Termoregulační jednotka s čerpadlem ACCREDITED Termoregulační jednotka s čerpadlem Série 281 01224/13 CZ ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Funkce Termoregulační jednotka s čerpadlem jednotka umožňuje připojit generátor na tuhá paliva k

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 25.10.2013 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍN V NULOVÉM DOMĚ: či MÍT? či NEMÍT? 25.10.2013 Ing.

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Vývoj topidel spalování dřeva

Vývoj topidel spalování dřeva Vývoj topidel spalování dřeva Podmínky spalování 1. Hořlavý materiál 2. Zápalná teplota 3. Přístup vzduchu kyslík ( 0₂ ) 1. Hořlavý materiál Je palivo, které při hoření uvolňuje teplo Pro klasická topidla

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více