1. Přebor Prahy smíšených druţstev Praha Wilson Cup 2012 (dále téţ PWC 12)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Přebor Prahy smíšených druţstev Praha Wilson Cup 2012 (dále téţ PWC 12)"

Transkript

1 1 Zápis ze schůze STK PTS 5/2012 konané: personální část - dne 3.července 2012, PTS, areál TK Konstruktiva, Mezi sklady 105/3, 17,00; korespondenční část uzavřena k 10. červenci 2012 Přítomni : osobně Burkert, Dušek, Klein, Saic, Vlasák, Zlesák, korespondenční spolupráce Jirouš 1. Přebor Prahy smíšených druţstev Praha Wilson Cup 2012 (dále téţ PWC 12) 1.1 STK schválila zápisy z utkání konaných do 10.7.tr., ve všech věkových kategoriích (dále téţ VK) a skupinách výkonnostních tříd. Dozorující členové STK PTS oficializovali zápisy zadané kontaktními osobami do IS podle dále uvedeného časového schematu. Utkání jsou v zápise ze schůze STK identifikována číslem skupiny a číslem utkání ve skupině. Zápasy v jednotlivých utkáních se v zápise ze schůze STK identifikují pořadovým číslem zápasu podle Soutěţního řádu Českého tenisového svazu (dále SŘ) čl Dozorující členové STK PTS Petr Dušek, sekce 1: dospělí: divize Praha, I.třída, IV.třída; Jiří Burkert, sekce 2: dospělí: II.třída, III.třída; Petr Vlasák, sekce 3: dorost: všechny třídy; Pavel Saic, sekce 4: starší ţactvo: všechny třídy; Ladislav Klein, Milan Jirouš, sekce 5: mladší ţactvo: všechny třídy. Jan Zlesák, sekce 6, přípravka babytenis: všechny skupiny 1.2. Schválené zápisy z utkání, v nichţ STK rozhodla o kontumačních výsledcích Kontumace pro nenastoupení k utkání. Skupina 40, utkání 21. I ČLTK LOB Slovan Bohnice A. Druţstvo LOB Bohnice se k utkání nedostavilo v počtu dostatečném pro zahájení utkání. Podle článku 95 Soutěţního řádu ČTS (dále SŘ) ukládá STK klubu LOB Bohnice pořádkovou pokutu 2000 Kč. Současně vyhlašuje kontumační výsledek utkání podle článku 130 SŘ. Vítězem je druţstvo I ČLTK 9 : 0 Skupina 40, utkání 27. Sparta VŠ A. Druţstvo VŠ A se k utkání nedostavilo v počtu dostatečném pro zahájení utkání. Podle článku 95 Soutěţního řádu ČTS (dále SŘ) ukládá STK klubu VŠ A pořádkovou pokutu 2000 Kč. Současně vyhlašuje kontumační výsledek utkání podle článku 130 SŘ. Vítězem je druţstvo Sparta 9 : Kontumace utkání pro nezaslání zápisu Skupina 15, utkání 13. TCD H Měcholupy SK Hamr B. Pořadatel nezadal do IS zápis o utkání. Podle rozpisu soutěţe a rozhodnutí STK PTS z předchozích schůzí (viz např. Zápisy ze schůze STK PTS 5/2009 a 6/2009) pořadatel tím sdělil, ţe k utkání nenastoupil. Je mu proto uloţena pokuta 2000 Kč podle čl. 95 SŘ a schválen kontumační výsledek v jeho neprospěch. Vítězem je druţstvo SK Hamr B 9 : Kontumace zápasů pro nedostatky zápisů Skupina 35, utkání 3 S Stodůlky - Meteor. Neuvedené jméno hráče hostí na posici 6 Nedostatečně uvedený zápis zápasu 6, kontumace zápasu podle článku 131 SŘ ve prospěch druţstva domácích. Vítězí 8 : 1 S Stodůlky Kontumace zápasů pro nesprávnou sestavu Skupina 42, utkání 26 VŠ B - Aritma. Kapitán druţstva Aritma nesprávně určili sestavu na pozicích 5 a 6 Rozhodnuto o kontumaci výsledků zápasů 5 a 6 pro druţstvo VŠ B. Vítězem utkání je druţstvo Aritma 7 : Zápisy z utkání V následujících schválených zápisech z utkání je zaznamenáno porušení čl. 103 SŘ bezdůvodným vzdáním zápasu před jeho zahájením. Podle rozpisu soutěţí čl. 20 s přihlédnutím k usnesení VH PTS z listopadu 2005 uděluje STK pokuty následujícím klubům:

2 2 Skupina Utkání Skreč zápasů Klub Pokuta v Kč , 7 I. ČLTK , 7 Cibulka Modřany Sparta , 7 Vysočany B , 9 Olymp , 9 I. ČLTK , 9 Olymp , 6, 9 Olymp ,7 VŠ ,9 ČLTK ,7 LOB Bohnice TSM S 100 Vysočany Termíny zadání do IS. Podle rozpisu soutěţe platí následující časový pořádek pro zápisy z utkání: Oficiální poslední termín příslušného kola soutěţe D. Termín D+1den (pondělí) a je určen pro pořadatele k zaloţení výsledku do IS. Termín D+2dny (úterý) je vyhrazen hostujícímu druţstvu ke kontrole zaloţeného znění zápisu na IS. Od hod termínu D+3 dny (středa) je utkání povaţováno za schválené hostujícím druţstvem i bez jeho záznamu. V tomto termínu oficializuji dozorující členové sekcí soutěţe zápisy a současně při tom provádějí kontrolu dodrţení termínu zadání zápisu. Klubům, které nedodrţí termín pro zaloţení zápisu v uvedeném reţimu se ve středu ukládá pořádková pokuta 100 Kč za nezadání zápisu do systému IS do termínu D+2 dny. Při prodlení o další týden se vţdy ve středu zvyšuje pokuta o dalších 100 Kč. skupina utkání Pokuta se ukládá pořadateli nedodrţení termínu v kole Pokuta za 1.aţ 3.kolo (Kč) I. ČLTK Cibulka Konstruktiva A Start B Petrovice Pankrác B Hloubětín B Kaja , 27 Břevnov 6, Hamr B Elektro Radotín C Montáţe LOB Bohnice E LOB Bohnice A Tempo A Hamr B LOB Bohnice C TCD H. Měcholupy Meteor Vodní stavby 7 100

3 3 1.4 Tabulky skupin ve výkonnostních třídách. STK schválila tabulky pořadí druţstev ve skupinách na základě zápisů zadaných do IS ve stavu k 10.červenci Tabulky jsou zveřejněny na Tabulky skupin výkonnostních tříd všech věkových kategorií platí jako výsledek dlouhodobé části soutěţe, jsou podkladem pro kvalifikace, postupy a sestupy mezi výkonnostními třídami v následujícím ročníku Přeboru Prahy smíšených druţstev na otevřených dvorcích, nominace a postupy do soutěţí druţstev řízených ČTS. Určily finalisty soutěţe Přeboru Prahy smíšených druţstev ve VK dorost. 1.5 Přeborník Prahy Přeborníkem Prahy pro tenisovou sezónu 2012 v soutěţi smíšených druţstev a vítězem Praha Wilson Cup 2012 je : Ve VK dospělých druţstvo TK Tenis Cibulka. Tímto výsledkem ztrácí způsobilost nastoupit v příštím ročníku praţské soutěţe a vybojovalo si způsobilost pro hru v soutěţi ČTS (postup do 2.ligy dospělých).. Vítězem dlouhodobé části Praţské ligy Poháru prezidenta ČTS Přeboru Prahy smíšených druţstev dorostu je druţstvo TK Sparta, které se tak kvalifikovalo do turnaje Mistrovství České republiky dorostu 2012, kde nastoupí v základní části. Podle loňského výsledku Prahu v této soutěţi dále reprezentuje druţstvo I.ČLTK, které nastoupí přímo do čtvrtfinále turnaje. Druţstvo TK Sparta se současně kvalifikovalo do vyzývacího utkání o titul Přeborníka Prahy smíšených druţstev dorostu pro rok Pro vyzývací utkání o titul Přeborník Prahy 2011 je určen termín a místo utkání : I.ČLTK (přeborník Prahy 2011) TK Sparta (vítěz dlouhodobé části 2012). Utkání se uskuteční nejpozději 10.září 2012 na dvorcích obhájce I.ČLTK. Stanovený termín i místo utkání je moţné změnit po dohodě kapitánů se souhlasem vedoucího soutěţe nebo předsedy PTS. Přeborník Prahy, jako vítěz dlouhodobé části soutěţe Praţská liga Pohár prezidenta ČTS staršího ţactva, je smíšené druţstvo I. ČLTK, které se loni kvalifikovalo do turnaje Mistrovství České republiky staršího ţactva 2012 MČR. Do čtvrtfinále turnaje MČR 2012 se kvalifikovala druţstva TK Sparta a I.ČLTK umístěním v minulém ročníku a do prvního kola druţstvo LTC Modřany 2005 A, jako dále nejlépe umístěné druţstvo v tabulce dlouhodobé soutěţe Vítězem Praţské ligy mladšího ţactva a tím i Přeborníkem Prahy 2012 v této VK se stalo smíšené druţstvo I.ČLTK Podle umístění v minulém ročníku reprezentuje Prahu na turnaji MČR 2012 druţstev účastí ve čtvrt finále soutěţe společně s druţstvem TK Sparta. Druţstvo TSM Sokol Vysočany A, umístěné v dlouhodobé části jako třetí nastoupí v základním kole MČR Kvalifikace Domácí druţstvo (první uvedené) je pořadatelem s povinnostmi podle SŘ a rozpisu PWC12 (viz ). Má za prioritní povinnost přesvědčit se o informovanosti soupeře o konání kvalifikačního utkání v dostatečném, nejméně týdenním předstihu a předat vedoucímu soutěţe, tč.předseda PTS L.Klein, (stadion Štvanice, SU ČTS, klasifikace) zápis o utkání v pondělí po hracím dni. Dospělí. Kvalifikace sedmých umístěných o sestup z III.třídy. (1) LTC 27 Michle B Olymp. Orel C, termín 8.září 2012, NT 15.září 2012 (2) Primaska B - Sj T Hloubětín B, termín 8.září 2012, NT 15.září 2012 (3) poraţený (2) poraţený (1), termín dohodou kapitánů, nejpozději 22.září 2012

4 4 Poraţený utkání (3) ztrácí oprávnění k přihlášce do III.třídy ročníku (sestupuje do IV třídy). Mládeţ Dorost V ročníku 2012 postupují ze III.třídy jen první umístěná druţstva. Kvalifikace sedmých umístěných druţstev o sestup z II.třídy (4) Bohemians A Tempo B, termín 8.září 2012, NT 15.září 2012 Poraţený utkání (4) ztrácí oprávnění k přihlášce do II.třídy ročníku (sestupuje do III. třídy) O sloţení dvojic a pořadatelích rozhodla schůze STK losem. 1.7 Sestupy a postupy druţstev Sestupy Dospělí Z II.ligy ČTS do divize Praha sestupuje: SK OAZA B Do I.třídy sestupují: I ČLTK C, TK Olymp Orel A Do II.třídy sestupují: Lokomotiva A, Konstruktiva A, LTC Zbraslav, Meteor A Do III.třídy sestupují: LOB Bohnice C, SPRINT, Tenis Banka, Olymp Orel B Do IV třídy sestupují: poraţený utkání (3) kvalifikace, TCD Donovalská, S Královice, SK Hamr A, FZŠ Trávníčkova Do V.třídy sestupují: Tenis Lekce klub, TC Pankrác C, LTC Radotín C, LOB Bohnice E bude-li zřízena Dorost Do I.třídy sestupují druţstva: LOB Bohnice A, TK Konstruktiva Do II třídy sestupují druţstva: Konstruktiva, Kometa, Kolovraty Sport, Tempo A Do III.třídy sestupují druţstva: poraţený kvalifikace zápas (4), Motorlet, LTC Radotín Starší ţactvo Do I.třídy sestupují druţstva: Olymp, Aritma Do II.třídy sestupují druţstva: VŠ B, Bohemians A, TSM S Vysočany B, Solidarita Do III.třídy sestupují druţstva: Motorlet, Uhříněves, Konstruktiva A, TGC Kunratice Mladší ţactvo Do I.třídy sestupují druţstva: LOB Bohnice, VŠ A Do II.třídy sestupují druţstva: Satalice, Tenis Klánovice, VŠ B, Kometa Do III.třídy sestupují druţstva: Motorlet, TT Academy, TSM S Vysočany C Postupy Dospělí Do 2.ligy ČTS postupuje Tenis Cibulka Do divize Praha postupují: LOB Bohnice A, Aritma B Do I.třídy postupují: LTC Modřany D, T Střešovice A, Bohemians B, Uhříněves A Do II třídy postupují: MFF UK A, Fénix Nedvězí A, LTC Modřany E, S Vršovice II Do III.třídy postupují: MFF UK B, TC Pankrác B, TJ Břevnov, TJ Montáţe, T Střešovice C Dorost Do Praţské ligy postupuje: Aritma A, SK Hamr A Do I.třídy postupuje: SK Hamr B, VŠ C, Tesla Karlín, LOB Bohnice B Do II.třídy postupuje: Olymp Orel B, Tenis Cibulka, SK Hamr C Starší ţactvo Do Praţské ligy postupuje: Radlice A, LOB Bohnice Do I.třídy postupuje: Ruzyně, Kometa, Olymp Orel A, Petrovice

5 5 DO II.třídy postupuje: EMA, Olymp Orel B, Radlice C, SK Hamr C Mladší ţactvo Do Praţské ligy postupuje: LTC Modřany, Aritma A Do I.třídy postupuje: Aritma B, S D Počernice, Olymp Orel B, TK Písnice Do II.třídy postupuje: Slovan Svoboda, Meteor, T Střešovice, TŠ Pohořelec A 1.8. Soutěţ dětí. Praţská přípravka - babytenis, memoriál Zdenka Kocmana Podle listinných zápisů byly sestaveny tabulky skupin pro přidruţenou soutěţ věkové kategorie děti Praţská přípravka- babytenis, Memoriál Zdenka Kocmana Vítězové skupin této soutěţe, druţstva skupin: (50) Donovalská TCD, (51) I ČLTK A, (52) SK Hamr A, (53) TK Sparta B, (54) TK Sparta C se kvalifikovala do turnaje finálového kola soutěţe. Turnaj se bude konat v září Rozpis turnaje finálového kola soutěţe jiţ je zveřejněn na Turnaj se bude hrát za sportovně technických podmínek daných rozpisem této soutěţe, zveřejněným TMK a STK PTS v lednu tr. Druţstva, která se nechtějí soutěţe zúčastnit, musí svoje rozhodnutí oznámit vedoucí soutěţe Mgr.Janě Strniskové STK PTS dále upozorňuje, ţe Přebor Prahy druţstev v minitenisu se bude konat rovněţ v.září. Rozpis viz Ročník Návrh organizace soutěţe PWC v sezóně byl STK schválen jako SYSTÉM. Uspořádání soutěţe v následující sezóně bude schvalováno řádné schůzi VV PTS společně s návrhy na soutěţe jednotlivců do konce roku Po schůzi VV PTS bude zveřejněn SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH DRUŢSTEV k přihlášce do soutěţe PWC v sezóně. jako vodítko pro přihlášky klubových druţstev pro ročník soutěţe druţstev. 2. Různé 2.1 Bylo konstatováno, ţe změna v počítání stavu se osvědčila. V souvislosti s tím schváleno, aby platnost dokumentu Předpis PTS P 16/11 byla prodlouţena i do sezóny.. 3. Příští řádná schůze STK PTS má termín 27.září 2012, 17,00 hod; areál TK Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, Praha 4 - Krč, 17,00 hod. s programem kontroly ukončení sezóny 2012 a přípravy na schůzi VV PTS schvalující soutěţe sezóny... zapsal Jirouš,

6 6 Příloha 1 Zápisu ze schůze STK PTS 5/2012 PRAHA WILSON CUP, SYSTÉM DRUŢSTVA OPRÁVNĚNÁ K PŘIHLÁŠCE DO ROČNÍKU NA ZÁKLADĚ UMÍSTĚNÍ V ROČNÍKU DOSPĚLÍ Praha, sestupy z 2.ligy 2012.Skupina B: 7. SK OAZA B Legenda tabulek. Kódy umístění druţstev v tabulkách skupin soutěţe v ročníku Příklady:7IILB sedmé (sestupující) druţstvo druhé ligy,skupiny B, 2D - druhé druţstvo divize Praha; 7V sedmé druţstvo skupiny páté třídy; 1IA - první druţstvo v I.třídě,skupina A; 2IB druhé druţstvo v I.třídě, skupina B; 1,2IIA první a druhé druţstvo ve druhé třídě skupiny A, 1IIABCD první druţstva ve II.třídě ve skupinách A a B a C a D, 7ABCDVQ vítěz kvalifikace o sestup sedmých umístěných skupin ABCD III třídy; 7 IIIABCD PQ dtto, poraţený kvalifikace,atd. DIVIZE I.TŘÍDA II.TŘÍDA III.TŘÍDA IV.TŘÍDA Počet, kód Počet, kód Počet, kód Počet, kód Počet, kód 5 2D aţ 6D 2 7, 8D 4 7, 8 I AB 4 8 IIABCD 4 8 IIIABCD 2 1 I AB 4 1II ABCD 4 1III ABCD 5 1 IVABCDE 1 7IIIABCD PQ 1 7 2L B 5 2 aţ 6 IA 6 2 aţ 7 IIA 5 2 aţ 6 IIIA 6 2 aţ 7 IVA 5 2 aţ 6 IB 6 2 aţ 7 IIB 5 2 aţ 6 IIIB 6 2 aţ 7 IVB 6 2 aţ 7 IIC 5 2 aţ 6 IIIC 7 2 aţ 8 IVC 6 2 aţ 7 IID 5 2 aţ 6 IIID 6 2 aţ 7 IVD 3 7 IIIABCD VQ 6 2 aţ 7 IVE V.TŘÍDA Počet, kód 3 7IVBDE 1 8IVC 28 nových 32 V.TŘÍDA: Bude zřízena v ročníku 2012 přesáhne-li celkový počet přihlášek.druţstev dospělých 124. Kvalifikace o sestup Po dlouhodobé části ročníku 2012 viz výše článek 1.8 zápisu STKzap512. nekoná. MLÁDEŢ Jen soutěţe Skupiny a jsou nepostupové Tabulka 2. Obecné schéma platné pro všechny VK a všechny ročníky. Kaţdoročně se upřesňuje podle počtu účastníků soutěţe. Ročník 2012 s neúplnými počty skupin nebo druţstev ve skupinách předchozího ročníku viz tabulka 3.

7 7 PRAŢSKÁ I.TŘÍDA II.TŘÍDA III.TŘÍDA IV.TŘÍDA LIGA Počet, kod Počet, kod Počet, kod Počet, kod Počet, kod 6 1PL aţ 6PL PL 4 7,8IA+7.8IB 4 7,8IIA+7,8IIB 2 7,8IIIA 2 1IA+1IB 5 2 aţ 6 IA 4 3 aţ 6 IIA 4 3 aţ 6 IIIA 2 7,8IIIB 5 2 aţ 6IB 4 3 aţ 6 IIB 4 3 aţ 6 IIIB 6 3 aţ 8IVA 4 1,2IIA+1,2IIB 2 1,2 IIIA 2 1,2 IVA 6 3 aţ 8IVB 2 1,2 IIIB 2 1,2 IVB Tabulka 3 Ročník. Upřesnění schematu v tabulce 2 pro jednotlivé VK. Pokud se do ročníku přihlásí nová druţstva, zařazují se do nejniţší třídy VK. DOROST II TŘÍDA DOROST III.TŘÍDA ST.ŢACTVO III.TŘÍDA ML.ŢACTVO II.TŘÍDA ML.ŢACTVO III.TŘÍDA 2012 Počet, kód Počet, kód Počet,kod Počet, kód Počet, kód 4 7,8 IAB 2 8 IIAB 4 7,8 IIAB 4 7,8 IAB 2 7,8 IIA 4 3 aţ 6 IIA 5 2 aţ 6 IIIA 5 3 aţ 7 IIIA 4 3 aţ 6 IIA 3 5 aţ 7III 4 3 aţ 6 IIB 5 2 aţ 6 IIIB 6 3 aţ 8 IIIB 4 3 aţ 6 IIB 10 nová 3 1 IIIABC 4 2 aţ 5 IIIC 4 1,2,3,4 III 1 7 IIB 1 7 IIAB VQ 1 7 IIABPQ IV.TŘÍDA DOROSTU. Bude zřízena v ročníku přesáhne-li celkový počet přihlášek.druţstev dorostu 60.. III.TŘÍDA ST.ŢACTVA. Bude zřízena v ročníku přesáhne-li celkový počet přihlášek.druţstev st.ţactva 44. III.TŘÍDA MLADŠÍHO ŢACTVA. Bude zřízena v ročníku přesáhne-li celkový počet přihlášených druţstev ml.ţactva 44 STL, Jirouš

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 1 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Aktuální převody soutěží Divize muži Divize ženy Soutěž 1 Sparta Praha B 1 TJ Slovan Bohnice C 5.třída muži 2 TJ Sokol Michle Praha B 2 TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky

Více

Divize muži. 1. třída A muži (KS-1A) 1. třída B muži (KS-1B)

Divize muži. 1. třída A muži (KS-1A) 1. třída B muži (KS-1B) Divize muži 1. AC Sparta Praha D 22 19 0 3 0 210:100 57 2. TJ Střížkov A 22 18 1 3 0 203:101 55 3. TJ Sokol Nusle Praha A 22 18 0 4 0 194:96 54 4. SF SKK EL Niňo Praha F 22 17 1 4 0 200:115 52 5. TTC Elizza

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MINITENIS TECNIFIBRE CUP MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA ROZPIS PRO ROK 2015

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MINITENIS TECNIFIBRE CUP MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA ROZPIS PRO ROK 2015 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MINITENIS TECNIFIBRE CUP MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA ROZPIS PRO ROK 2015 vedoucí soutěží hlavní partner projektu A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

DIVIZE muži (DM) Schválené převody k Divize ženy (DŽ)

DIVIZE muži (DM) Schválené převody k Divize ženy (DŽ) DIVIZE muži (DM) Schválené převody k 27. 6. 2019 AC Sparta Praha C DŽ z TJ Sokol Nusle Praha C do AC Sparta Praha AC Sparta Praha D 2TM z TTC Klánovice C do SF SKK El Niňo Praha SF SKK El Niňo Praha F

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

Zprávy VV StčTS č. 4/2014 ze dne

Zprávy VV StčTS č. 4/2014 ze dne Středočeský tenisový svaz Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 777 922 395, 222 333 418, mail: stredocesky@cztenis.cz Zprávy VV StčTS č. 4/2014 ze dne 7. 7. 2014 A) SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2014 a) 1. - 7.

Více

Zprávy STK VV StčTS č. 4 ze dne 18. 12. 2013

Zprávy STK VV StčTS č. 4 ze dne 18. 12. 2013 Středočeský tenisový svaz Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 777 922 395, 222 333 418, mail: stredocesky@cztenis.cz Zprávy STK VV StčTS č. 4 ze dne 18. 12. 2013 a) SESTUPY A) SOUTĚŽE DRUŽSTEV Z dodatkových

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

ZÁPADOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ U Borského parku 19, Plzeň

ZÁPADOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ U Borského parku 19, Plzeň Výkonný výbor Západočeského tenisového svazu, U Borského parku 21, 301 00 Plzeň ROZPIS oblastních soutěží smíšených družstev pro kategorie BABYTENIS a MINITENIS Memoriál Z. Kocmana pro rok 2018 a to: Oblastní

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více

Severomoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava

Severomoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava Severomoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava ROZPIS JUNIOR TOUR Extraligy, Ligy a Oblastních přeborů družstev dorostenců O putovní pohár prezidenta ČTS pro rok 2015 Řízení soutěže

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

PRAHA WILSON CUP 2019 PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2019

PRAHA WILSON CUP 2019 PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2019 PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PRAHA WILSON CUP 2019 PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2019 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ a. Soutěže i. V rámci Přeboru Prahy smíšených družstev

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 Středočeský tenisový svaz Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 777 922 395, 222 333 418, mail: stredocesky@cztenis.cz Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 A) SOUTĚŽE DRUŽSTEV VV StčTS konstatoval

Více

PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2018 PRAHA WILSON CUP 2018

PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2018 PRAHA WILSON CUP 2018 PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2018 PRAHA WILSON CUP 2018 Obsah Všeobecná ustanovení... 1 1.1 Soutěže... 1 1.2 Řízení soutěží... 1

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

HALOVÝ PŘEBOR JTS * MLADŠÍ ŽACTVO * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11.-13.1.2014 hoši: HTK Třebíč (Janáčkovo stromořadí 156) dívky: Spartak Jihlava(Mostecká 24)

HALOVÝ PŘEBOR JTS * MLADŠÍ ŽACTVO * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11.-13.1.2014 hoši: HTK Třebíč (Janáčkovo stromořadí 156) dívky: Spartak Jihlava(Mostecká 24) HALOVÝ PŘEBOR JTS * MLADŠÍ ŽACTVO * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11.-13.1.2014 hoši: HTK Třebíč (Janáčkovo stromořadí 156) dívky: Spartak Jihlava(Mostecká 24) OFICIÁLNÍ MÍČ JTS V Š E O B E C N Á U S T A N O V E

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

Krajské zprávy STK č. 7/11-R

Krajské zprávy STK č. 7/11-R PTU StČ BaS Josef Scheiner PBS PS 31 Zátopkova 100/2 Pod Děkankou č.82 P.O.BOX 40 Praha 4 160 17 Praha 6 - Strahov Krajské zprávy STK č. 7/11-R Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2011/2012 2. regionální

Více

PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK PRAHA WILSON CUP 2017

PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK PRAHA WILSON CUP 2017 PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2017. Obsah PRAHA WILSON CUP 2017 A. Všeobecná ustanovení... 2 1. Soutěž... 2 2. Řídící soutěže...

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 Krajská STK (Praha + Stř.Čechy) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail: stk@badmintonpraha.eu Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 2. Regionální liga Praha

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. konané 3. června 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

Přebor Prahy smíšených družstev dospělých na otevřených dvorcích pro rok 2014.

Přebor Prahy smíšených družstev dospělých na otevřených dvorcích pro rok 2014. 1 DOS 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev dospělých na otevřených dvorcích pro rok 2014. PRAHA WILSON CUP 2014. A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěž. Přebor Prahy smíšených družstev

Více

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Soutěžní řád Pražské oblasti ČSOS (dále jen PSŘ) navazuje svým

Více

MUŽI A Pražská teplárenská Přebor Prahy

MUŽI A Pražská teplárenská Přebor Prahy MUŽI A Pražská teplárenská Přebor Prahy 13.3. 12:15 neděle Sokol Stodůlky X Bohemians Praha 19.3. 14:00 sobota Sokol Královice X Sokol Stodůlky 27.3. 15:00 neděle Sokol Stodůlky X Sokol Cholupice 2.4.

Více

PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2019 PRAHA WILSON CUP 2019

PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2019 PRAHA WILSON CUP 2019 PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2019 PRAHA WILSON CUP 2019 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soutěž Přebor Prahy smíšených družstev v tenisu

Více

A6A - 27 LIGA GENTLEMANŮ 40+ A6B - 28 LIGA GENTLEMANŮ 40+ A6C - 29 LIGA GENTLEMANŮ

A6A - 27 LIGA GENTLEMANŮ 40+ A6B - 28 LIGA GENTLEMANŮ 40+ A6C - 29 LIGA GENTLEMANŮ A1A 11 M-P A2A 12 M-1A/A A2B 13 M-1A/B 1 SPORTOVNÍ KLUB ZBRASLAV 1 FK Újezd nad Lesy B 1 SK Modřany 2 FK ADMIRA PRAHA B 2 TJ BŘEZINĚVES 2 FC ZLIČÍN 3 ČAFC Praha 3 TJ Sokol Cholupice 3 FK ZLÍCHOV 1914 4

Více

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17.

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. 2009 OBSAH strana I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. V. Rozpisy veřejných závodů v Praze 23. VI. Pražský

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

A6A -1. LIGA GENTLEMANŮ

A6A -1. LIGA GENTLEMANŮ A1A 11 M-P A2A 12 M-1A/A A2B 13 M-1A/B 1 FC TEMPO PRAHA 1 FC Tempo Praha B 1 SK Modřany 2 FK ADMIRA PRAHA B 2 TJ BŘEZINĚVES 2 FC ZLIČÍN 3 ČAFC Praha 3 TJ Slovan Bohnice 3 FK ZLÍCHOV 1914 4 AFK Slavoj Podolí

Více

ZPRAVODAJ STK SETES VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÍ 1. DIVIZE (DA1) SEVEROČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBPR

ZPRAVODAJ STK SETES VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÍ 1. DIVIZE (DA1) SEVEROČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBPR ZPRAVODAJ STK SETES VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÍ 1. DIVIZE (DA1) SEVEROČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBPR ZÁKLADNÍ ČÁST - DIVIZE DA1 1 TK Viamont Teplice A 5 0 33:12 71:26 531:373 10 2 TK Louny A 4 1 34:11 72:27

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS konaného dne 3.12.2013 v Praze 16.00-21.00 hodin Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník,Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Vlastimil

Více

Zprávy STSST č. 21/2014-15 ze dne 15. 4. 2015

Zprávy STSST č. 21/2014-15 ze dne 15. 4. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 21/2014-15 ze dne 15. 4. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

3) MS žen v Přerově - organizační výbor MS by měl být jmenován na nadcházejícím VV ČSLH dne 9.10.2013.

3) MS žen v Přerově - organizační výbor MS by měl být jmenován na nadcházejícím VV ČSLH dne 9.10.2013. Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH, komise ženského hokeje ČSLH Praha 8.10.2013 13:00 Přítomni: Petr Wadowski, Karel Manhart, Karel Hornický, Libor Navrátil, Zbyněk Pour, Omluven : Hosté : Jaromír

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Ředitelství soutěží Soutěže organizuje, na průběh a regulérnost

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2019 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2019 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2019 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže z jednání konaného dne 23.8.202 Přítomni: Borovička, Fridrich, Rytina Omluven: Košvanec Okresní fotbalový svaz Nymburk Zápis č.0/2-3 Bod č. Kontrola zápisu č. 33 ze dne 29.6.202.. Zápis schválen. 2.. Informace

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2015/2016

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2015/2016 Krajská STK (Praha) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail : loskotovka@seznam.cz Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2015/2016 2.Regionální liga Praha+Stč kraj dospělých

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2016

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2016 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2016 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2010/2011 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy

Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy Obsah 1 Vnitřní řád Strahovské ligy... 4 1.1 Struktura a systém Strahovské ligy... 4 1.2 Pravidla pro určování pořadí:... 4 1.3 I. liga... 5 1.3.1

Více

Ostrava CUP - MČR jednotlivců mužů a žen 2018

Ostrava CUP - MČR jednotlivců mužů a žen 2018 Rozpis Ostrava CUP - MČR jednotlivců mužů a žen 2018 A. Všeobecná ustanovení 1. Řídící orgán STK ČTS 2. Pořadatel Ing. Leoš Fiala, Štvanice 38,170 00 Praha 7 tel.: 222333418, m. 777922395, e-mail: leos.fiala@cztenis.cz

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté O mluveni Gerhard Knop, Martin Maršálek, Martin Frélich, Vlastimil Pabián Dalibor

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Názvy soutěží, věkové kategorie: Severočeská divize dospělých Severočeská

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014-2015

ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014-2015 Liga ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014-2015 1. Ligové soutěže se zúčastní 10 družstev. Soutěž se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování zápasů, uvedeném v samostatném dokumentu. Celkem

Více

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz VESECKÝ zpravodaj 2015-2016 TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl Adresa: Česká ul. 374, Liberec 25, 463 12 IČO: 46744681 Číslo účtu: 0980720379/0800 Email: info@badmintonvesec.cz, www.badmintonvesec.cz

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÍ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 1 TO SK Žamberk A 1 Baník Žacléř 1 TC Jevíčko 2 TO TJ Tesla Pardubice 2 LTC Nový Bydžov A 2 TK Ústí nad Orlicí B 3 TC Hořice A 3 TK Náchod 3 TK SB Světlá nad Sáz. 4 TC Dvůr

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.11.2006 na Strachotíně

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.11.2006 na Strachotíně Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.11.2006 na Strachotíně Přítomni: Hosté: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Koblížek Jakoubek, Vaňura, Slavík, Palánová, John, Matyášová, Němec Tlamka

Více