PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE"

Transkript

1 POLITICKÝ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012

2 1. Pojetí kraje a daňová autonomie Kraje v nynější podobě byly vytvořeny na základě ústavního zákona 1 s právní účinností od 1. ledna Současná podoba krajů (včetně jejich počtu a hranic) prakticky přesně kopíruje krajské uspořádání vytvořené Klementem Gottwaldem a komunisty k 1. lednu Došlo tedy ke zrušení po staletí existujícího zemského zřízení a k razantnímu snížení samostatné působnosti, zejména v oblasti poměrně velké finanční nezávislosti tehdejších zemí na stát. Bohužel nová reforma krajského uspořádání, která je právně účinná již 12 let v tomto trendu jen nadále pokračuje. Jsme přesvědčeni, že kraje nemají dostatečnou autonomii především v daňových otázkách. V Rakousku, Německu či Švýcarské konfederaci zůstává většina peněz v obcích a spolkových zemích (resp. v kantonech). Zhruba o 33 % peněz se rozhoduje na celostátní úrovni, o dalších 33 % na spolkové úrovní a zbylá třetina spadá na konkrétní obce. V České republice však funguje vysoce neefektivní centralistický model, ve kterém je o většině peněz rozhodováno z Prahy (cca 90%). Chceme proto z velké části odstranit nesmyslný a neefektivní penězovod mezi kraji, Prahou a Bruselem, který představuje jen byrokracii a příležitost pro korupci na všech úrovních. Představu, že o penězích občanů rozhodne lépe úředník na druhém konci republiky či Evropy než samotní občané na úrovni regionální je zcela mylná. Občané krajů a obcí dovedou o svých penězích a o jejich investici v místě svého bydliště rozhodnout lépe než úředníci z Prahy či Bruselu. Zákon o krajské zřízení říká, že kraj je společenstvím občanů, kteří mají právo na samosprávu. 3 Jsme přesvědčeni, že tento 1 není dostatečně naplněn, protože kraje žádnou např. daňovou samosprávu (autonomii) nemají. Pouze přerozdělují peníze, o jejichž využití již bylo dávno bez principu subsidiarity rozhodnuto. 1 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 2 Zákon č. 280/1948 Sb. 3 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajském řízení, 1

3 Svobodní tedy prosazují transformaci daně z příjmu právnických osob a dnešní sazbu 19 % navrhujeme rozdělit na 2 části. První část v maximální výši 14 % bude na celostátní úrovni a stát z ní bude mít příjem do státního rozpočtu. Druhá část bude tvořena krajskou sazbou ve výši 0 % až 5 % a výnos z této daně bude mít kraj. Chceme se tedy alespoň částečně přiblížit švýcarskému modelu vnitrostátní daňové konkurence. Svobodní budou prosazovat krajskou sazbu ve výši 0 %, která bude zajímavá pro investory. Nízkou sazbu daně pro všechny právnické osoby v celém kraji považujeme za mnohonásobně lepší řešení lákání investorů a konkurování s ostatními kraji než neefektivní a nespravedlivé investiční pobídky, které jen pokřivují trh a uměle mění strukturu hospodářství. Návrh o daňové autonomii krajů podáme v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb, 35, 2a, který říká, že zastupitelstvo kraje má právo předkládat návrhy zákonů poslanecké sněmovně. Krajští zastupitelé tedy mají zákonodárnou iniciativu. 2. Vyrovnaný krajský rozpočet bez zbytečných dotací Svobodní jsou přesvědčeni o tom, že rozpočet státu, krajů i obcí musí být dlouhodobě vyrovnaný. Hospodářská politika Olomouckého kraje je však naprosto odlišná. Dluh Olomouckého kraje převyšuje částku 3,7 mld. korun 4 a je pravděpodobné, že do konce roku dluh dosáhne výše 4 mld. Kč. Olomoucký kraj patří (co do výše dluhu) mezi 3 nejvíce zadlužené kraje České republiky a to i přesto, že co do počtu obyvatel patří spíše mezi kraje středně velké. Za deficitní rozpočty a krajský dluh mohou i přebujelé krajské dotace soukromým firmám, financování mnoha zbytečných projektů z rozpočtu kraje (např. přestavba letiště Přerov Bochoř za minimálně desítky milionů Kč ročně, projekt BIS-RTD a URBACT 2 na uplatnění Lisabonské strategie atd.). Krajští zastupitelé také podporují zadlužování, aby Olomoucký kraj dosáhl na dotace z Evropské unie. Tato 4 Částka 3,7 mld. Kč dluhu odpovídá hodnotě Kč krajského dluhu na obyvatele Olomouckého kraje

4 slova zaznívají prakticky od všech politických stran (nedávno např. náměstek hejtmana Ivan Kosatík za ODS) 5. Zadlužování kraje z důvodu, aby dosáhl na dotace z Evropské unie považujeme za nesprávný. Mnoho těchto tzv. kofinancovaných projektů je naprosto zbytečných a našli bychom minimálně desítky až stovky případů nejen zbytečných, ale mnohdy i nespravedlivých až škodlivých kofinancovaných projektů a především pak krajských dotací. Výdaje kraje mají podle nás směřovat na zajištění nezbytné krajské infrastruktury (opravy a stavba silnic), na zajištění bezpečnosti obyvatel (záchranná služba, hasiči, protipovodňová opatření, která jsou na mnoha místech kraje nezbytná a stále scházejí atd.) a na řádný provoz škol, jejichž provozovatelem je Olomoucký kraj. Kandidáti Svobodných budou v případě zvolení navrhovat rozpočet vždy jako vyrovnaný, případně přebytkový. Výjimku mohou za určitých okolností tvořit jen ničivé přírodní katastrofy. I zde však musí být vždy zpracován plán s konkrétními úsporami v letech nadcházeních, ve kterých bude muset být vytvořen přebytek, aby byl dluh kraje splacen. Budeme požadovat výrazné omezení krajských dotací a kofinancovat projekty s Evropskou unií jen tam, kde je to skutečně nezbytné, užitečné a dává smysl. 3. Lidové veto jako prvek přímé demokracie V České republice je v současné době převládá model řízení státu pomocí volených zástupců. Jsme přesvědčeni, že občané v průběhu volebního období mají jen minimální šance ovlivnit podobu zákonů. Zastupitelská demokracie je tedy bez korekcí demokracie přímé neúčinná. Prakticky všechny parlamentní politické strany vyhlašují referendum jen v případě, že se bojí sami rozhodnou a pokud k tomuto kroku dojde, podpoří ještě z peněz daňových poplatníků jednu názorovou skupinu. 6 5 Ivan Kosatík pro server Indes.cz; 6 Viz. kampaň za podporu vstupu České republiky do Evropské unie, která byla hrazena z veřejných prostředků.

5 V současné době je sice vyvolání krajského referenda možné, ale tento návrh může podat jen zastupitelstvo kraje. 7 Svobodní tedy podporují tzv. lidové veto. Jsme přesvědčeni, že krajští zastupitelé jsou zvoleni od toho aby rozhodli. Pokud však občané kraje mají od krajských zastupitelů odlišný názor, mohou po sesbírání dostatečného počtu podpisů vyvolat referendum, ve kterém dojde k přijmutí nebo zamítnutí rozhodnutí krajského zastupitelstva. Toto rozhodnutí občanů však musí být závazné a krajští zastupitelé se výsledkem referenda musí řídit. Věříme, že se zastupitelé budou chtít referendu vyhnout a proto budou rozhodovat v zájmu občanů. Pokud by totiž došlo k zamítavému postoji občanů v referendu, budeme požadovat nové krajské volby. 4. Průhledné veřejné zakázky Jeden z důvodu deficitních rozpočtů Olomouckého kraje spatřujeme i neprůhledných veřejných zakázkách, které se často konají formou losování, bez řádného výběrového řízení a se smlouvami na nichž je uvaleno obchodní tajemství. Tyto prvky však tvoří uzavřený a naprosto neprůhledný systém, ve kterém nemusejí uspět vždy ti s nejlepším poměrem ceny a kvality, ale subjekty, které se umějí nejrůznější formou nejlépe ucházet o přízeň úředníků. Svobodní budou požadovat transparentní výběrová řízení, s veřejně přístupnými smlouvami na internetu bez obchodního tajemství. 5. Doprava Silniční a dálniční infrastruktura Olomouckého kraje rozhodně neodpovídá strategickému umístnění našeho kraje ve středu Evropy. Některá města Olomouckého kraje jsou přehlcena dopravou, protože chybí dálniční obchvat kolem nich. Místo stavby dálničního obchvatu zastupitelé města i kraje požadují průpich 7 Zákon 129/2000 Sb. ; 35, 2u

6 městem (např. Přerov). Dále zastupitelé kraje zvažují stavbu spalovny odpadu v Přerově pro celý Olomoucký a Zlínský kraj. Dopravu odpadu na spalování odpadu ze dvou krajů České republiky v těžkých nákladních automobilech by způsobilo totální kolaps dopravy. Svobodní jsou přesvědčeni, že kraj má vydávat peníze na základní infrastrukturu (viz. 2) a má tedy zajistit vhodnou kvalitu silnic a podpořit výstavbu nových dálnic v místech, kde je to nezbytné. Místo směřování prostředků tímto směrem však Olomoucký kraj uzavřel bez vypsání řádného tendru dlouhodobou smlouvu se společností České dráhy, přestože konkurenční soukromá společnost Student Agency nabízela provoz linek levněji a to s novými vlakovými soupravami. Přesto se vedení kraje tímto prakticky vůbec nezabývalo. Za zakázku bez vypsaného tendru zaplatí občané všech 14-ti krajů dohromady cca 150 miliard korun. Dalším nesmyslných projektem je například plánovaná přestavbu letiště Přerov - Bochoř na letiště mezinárodní veřejné. Přestože došlo a zřejmě dojde k dalšímu odsunu vrtulníkové letky z Přerova, vedení Olomouckého kraje, Zlínského kraje i města Přerova tento projekt nadále podporuje. Jen za poslední dva roky tento projekt přišel na 150 milionů korun. Celková přestavba letiště, která by umožnila civilní provoz letadel Boeing série 737 nebo Airbus A320 by zahrnovala zřejmě investici do skladu paliva dle přísných evropských směrnic, nové naváděcí systémy, které umožní přistávání letadel i za nízké viditelnosti, úpravu povrchu dráhy, stavbu zcela nového odbavovacího terminálu, který zcela chybí a celkové náklady mohou dosáhnou i řádu miliard. To považujeme s ohledem na zadluženost Olomouckého kraje jako naprosto nevhodné. Navíc v blízkosti se nachází letiště v Ostravě, Brně i letiště Schwechat ve Vídni a konkurence je v této oblasti nebývale vysoká. Navíc není na území kraje žádná firma, která by o letiště projevila zájem. Všichni investoři by byli raději za kvalitní dálniční síť a lepší silniční spojení. Svobodní jsou pro liberalizaci a deregulaci dopravního odvětví, podporuje tendry, ve kterých se mohou účastnit i soukromé firmy. Kraj také nesmí podnikat a deformovat tržní prostředí. Důrazně odmítáme monopol Českých drah na poskytování krajské železniční dopravy, utrácení peněz daňových poplatníků na nesmyslné projekty, které jen vedou k dalšímu navyšování

7 výdajů kraje a místo toho jsme pro zajištění kvalitní silniční a dálniční sítě a jejich rozvoj ze strany státu i kraje.

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí

Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí Staletími prověřená pravda říká, že vzdělání patří mezi nejlepší investice do budoucnosti. Každá osvícená vláda, kraj i obec vzdělávání podporují, jak jen

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více