Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM"

Transkript

1 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU t ROČNÍK XVI. t DATUM VYDÁNÍ: 13. PROSINEC 2007 t ČÍSLO 6 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezeme našim přátelům, známým a všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo. Svůj plamínek si můžete odpálit v 16:00 u kostela v Rudě nad Moravou. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vážení spoluobčané, v roce 2008 se uskuteční již 9. ročník Tříkrálové sbírky. Během poslední sbírky vykoledovalo celkem 13 skupinek koledníků v Rudě nad Moravou a jí přilehlých obcích ,- Kč, za což patří Vám i koledníkům poděkování. V roce 2008 se bude koledovat od 2. do 6. ledna. V této době Vás navštíví skupina koledníků se zapečetěnou pokladničkou označenou logem charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a číslem pokladničky. Koledníci budou oslovovat veřejnost s prosbou o příspěvek a na oplátku za to budete obdarováni cukry, kalendáříky a informačními letáky o využití sbírky. Zároveň budou značit dveře domu nápisem K+M+B 2008, což v překladu znamená: Christus mansionem benedicat Nechť Kristus žehná tomuto domu. Chtěli bychom předem poděkovat za vlídné přijetí koledníků i Vaše příspěvky. Za Charitu Šumperk, Josef Vénos. Římskokatolická farnost Ruda Česká katolická charita Šumperk Vás zvou na KONCERT ke Tříkrálové sbírce v neděli ve 14 hodin v kostele v Rudě n. M. V programu vystoupí malí i velcí muzikanti z Rudy a komorní soubor fléten ZUŠ Šumperk. Vánoční zamyšlení Blíží se vánoce. Budeme teď takřka na každém kroku slýchat koledy. Koledy jsou krásné, ale když se používají jako kulisa pro zvýšení tržeb v nákupních střediscích nebo je jejich melodie jediná věc, která má u nás doma přispět k pohodě vánoc, tak je mi těch písní líto. Proč mluvím o koledách? Když si uděláme chvíli čas a zaposloucháme se do textů, tak se nám může stát, že uslyšíme velmi zvláštní slova. Třeba, že král se narodil v chudobě a je položen do jeslí ve chlévě, že temná noc se v jasnou proměnila a nebo dokonce, že celé nebe radostí zpívá. Co se vlastně o vánocích stalo? A proč slavíme vánoce? Proto, že se stalo něco podivuhodného co se dá jen těžko popsat slovy. Něco nad čím stojíme v úžasu a nechápeme. Když se podíváme na sebe, tak vidíme, že i naše chování o vánocích je v této uspěchané době těžko pochopitelné. Chceme udělat radost svým blízkým a najdeme si na ně třeba i čas. Přichystáme sváteční večeři a něco několik dnů slavíme. Dáváme si dárky a někdy se na sebe dokážeme i delší dobu usmívat. Proč to vlastně jednou za rok děláme? V těch koledách je to zapsáno. Stalo se něco neuvěřitelného. Něco co můžeme zakusit v srdci, ale těžko se to dá vyjádřit slovy. Narodil se Kristus, Pán. Bůh je nám blíž, než si myslíme. Přeji vám, ať něco z toho krásného a radostného zakusíte i v této vánoční době a ať si to ve svém srdci nesete do příštího roku. P. Jan Ston OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM Se závěrem roku mi dovolte malé poohlédnutí za uplynulou první čtvrtinou našeho volebního období. Mimo účasti na veřejných zasedáních zastupitelé pracují v radě obce, výborech a komisích, kde v rámci svých kompetencí rozhodují, připravují návrhy řešení úkolů v oblasti místního rozvoje obce, kultury, sociálních otázek, správě financí, připravují podklady pro rozhodování zastupitelstva a provádí kontrolní činnost. Díky dobré spolupráci zastupitelů jsme v letošním roce mohli v Rudě pokračovat ve výstavbě chodníků a cyklostezek, plynofikovat obecní budovy, v Hrabenově zrekonstruovat školku, díky dotaci částečně opravit vodovod, vybudovat autobusovou zastávku, v Hosticích opravit most, místní komunikaci a hasičskou zbrojnici, ve Lhotě opravit střechu na ubytovně Lesanka, dlažbu a plot na místním hřbitově, v Bartoňově a Radomilově opravit místní komunikace a vykácet ohrožené stromy. V současné době zůstává rozpracovaná kaplička v Hosticích, kde jsme vzhledem k počasí práce ukončili. Pokračovat budeme příští rok. V letošním roce jsme také navázali na minulou spolupráci s družební obcí Kanianka ze Slovenské republiky, obnovili jsme setkání zastupitelů obce s důchodci. V oblasti kultury pokračujeme v pořádání koncertů v rámci Kruhu přátel hudby. Schůzky se zástupci neziskových organizací nám přinášejí podněty k plánování Vánoční příloha rozvoje i sestavování rozpočtu. Ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Ruda zveme pomocí propagačních materiálů turisty k návštěvě naší obce. Více informací o činnosti obce, stavebních pracích a čerpání rozpočtu bude uvedeno v Závěrečném účtu obce, který bude zveřejněn po uzavření ročního hospodaření. Tímto ohlédnutím chci poděkovat zastupitelům obce, členům výborů a komisí, zejména pak jejich předsedům, za poctivou a obětavou práci pro naši obec. Chci poděkovat i občanům za pomoc a pochopení při krizových situacích, za jejich náměty, za pochvaly i kritiku. Věřím, že i nadále bude naše vzájemná spolupráce pokračovat a podaří se nám zvládnout náročné úkoly při správě a rozvoji obce. Na závěr přijměte prosím přání radostného prožití vánoc, v nastávajícím roce 2008 pevné zdraví, úspěchy a spokojenost. Oldřich Tanert starosta Jako příloha pro vánoční chvíle je vložena Rudská hornická pohádka od PhDr. M. Wintera.

2 Přehled bohoslužeb o vánocích v rudském regionu 2007/2008 Po Štědrý den Olšany (pro děti) Bohdíkov Raškov Ruda Út Slavnost Narození Páně Ruda 9.00 Bohdíkov Štědr. Lhota 5.30 St Svátek sv. Štěpána Ruda 9.00 Raškov Komňátka Bušín Čt Svátek sv. Jana Evangelisty Ruda-kaple při mši sv. bude žehnání vína Pá Svátek sv. Mláďátek Hrabenov So Olšany Bušín Ne Svátek Svaté Rodiny Bohdíkov 7.30 Ruda 9.00 Raškov požehnání koledníkům Ruda Po sv. Silvestra I., papeže Ruda Út 1.1. Slavnost Matky Boží P. Marie Bohdíkov 7.30 Ruda 9.00 Raškov Radomilov Ne 6.1. Slavnost Zjevení Páně Bohdíkov 7.30 Ruda 9.00 Raškov svěcění vody, kadidla a zlata V době adventní budou ve středu v kostele v Rudě 5.12.; ; a ráno v 6.30 roráty. Ranní mše sv. jako společná příprava na vánoce. Po ní snídaně na faře a pak hurá do školy. Z jednání rady obce Ruda nad Moravou Rada obce schválila: - výjimku z počtu dětí v mateřské škole Ruda nad Moravou podle 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání. Pro období od do může být ve třídě MŠ zapsáno 28 dětí, - navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Hrabenov o ,-- Kč na zakoupení nového (repasovaného) sporáku k zabezpečení stravování dětí a žáků MŠ a ZŠ Hrabenov, - postoupení stížnosti p. Františka Rupricha TJ Tatran Ruda nad Moravou, oddílu kopané (stížnost na nadměrně hlučné ozvučení fotbalového hřiště), - finanční dar ve výši 1.000,-- Kč pro TJ Šumperk, oddíl sportovní gymnastiky, jehož členkou je i Kateřina Kubíčková z Rudy nad moravou, - zaslání písemné žádosti na SME a.s. o opravu prověšených drátů, které způsobují v obci Ruda, ulice Olšanská a Dlouhá neustálé výpadky elektrického proudu, - vyřazení 2 ks ohřívacích stolic v ŠJ Ruda nad Moravou, - snížení nájmu nebytových prostor v pohostinství Na Záložně o 50% za měsíc říjen 2007 z důvodu nezajištění dodávky tepla ze strany pronajímatele, - rozeslání Dotazníku, týkajícího se základních informací o firmě, spolku, organizaci apod. pro umístění na www stránky obce Ruda nad Moravou, a to buď umístění odkazu, nebo zveřejnění údajů, pro rok 2008 by se jednalo o bezplatnou službu, - oslovení firem, které se zabývají vypracováním změn územního plánu (poptávkové řízení), - finanční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku Olomouc, - ukončení smlouvy k o přeúčtování odebrané elektrické energie z budovy ŠJ Ruda nad Moravou uzavřené mezi ŠJ Ruda a TJ Tatran Ruda nad Moravou, - firmu SART stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk jako dodavatele stavby Cyklostezka v obci Ruda nad Moravou, - p. Lukáše Dvořáka, bytem Ruda nad Moravou, velitelem SDH Ruda nad Moravou (p. Petr Klimeš se vzdal funkce velitele SDH), - konání diskoték v KD Na Záložně , , a , - na základě písemné žádosti Pošty Ruda nad Moravou přemístění poštovní schránky na obecní nemovitosti č.p. 66 ve Štědrákově Lhotě (TU Lesanka) dle předepsaných předpisů, - podpis Smlouvy uzavřené podle zákona č. 561/ 2004 Sb., 178 odst. 6, 7 o úhradě neinvestičních nákladů na žáky mezi Základní školou pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřskou školou logopedickou, Schola Viva, Šumperk a Obcí Ruda nad Moravou, - bezplatný pronájem přísálí v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na za účelem výročního aktivu okrskového výboru č. 6, - provoz dvou výherních hracích přístrojů v pohostinství Na Lapaču v Rudě nad Moravou, provoz VHP od do , - zakoupení cca 100 m2 izolačního materiálu na zateplení stropu obecního bytu v domě č. p. 57 v Rudě nad Moravou Rada obce vzala na vědomí: - petici dle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, občanů obce Ruda nad Moravou, ve které bylo požadováno i od zachovat možnost stravování ve Školní jídelně Ruda nad Moravou pro občany obce, především důchodce, - nedoplatky k , za skříně HUP celkem 8.150,-- Kč, poplatky za psy celkem 525,-- Kč (vydány 2 platební výměry), poplatky za komunální odpad celkem ,-- Kč (vydáno 15 platebních výměrů), - informace místostarosty o písemném sdělení Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, že zásoby nepotřebného majetku, které byly určeny k dalšímu využití ostatním subjektům státní správy a samosprávy, jsou rozebrány a přiděleny na základě předchozích žádostí. Žádost Obce Ruda nad Moravou bude nadále evidována, - informace starosty o jednání k navrhovaným změnám územního plánu obce Ruda nad Moravou, které se uskutečnilo na Krajském úřadu Olomouckého kraje. Obec musí požádat o zapracování změn do územního plánu Olomouckého kraje (silniční obchvat Rudy), - doporučení Školské rady při ZŠ Ruda nad Moravou na poskytnutí dotace na dovybavení ZŠ odpovídajícími velikostmi nábytku pro žáky lavice a školní židle. Požadavek bude zapracován do rozpočtu obce na rok 2008, - žádost p. Bezděka o snížení poplatku za použití veřejného internetu v MK Ruda nad Moravou. Rada obce požaduje předložení zprávy o výši nákladů a uhrazených poplatků za internet v MK Ruda nad Moravou, - návrh na vybudování osvětlení vstupní brány a hlavní cesty na hřbitově v Rudě a požádala komisi pro rozvoj obce o posouzení a návrh na řešení, - písemnou zprávu vedoucí Místní knihovny Ruda nad Moravou pí Havlenové o výši nákladů a uhrazených poplatků ze veřejný internet v MK Ruda. Po přehodnocení nákladů a výběru poplatků, rada obce nebude snižovat poplatek za veřejný internet, - písemnou zprávu ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, týkající se výpadků elektrické energie v obci Ruda nad Moravou, ve které se mimo jiné uvádí, že ČEZ připravuje postupnou rekonstrukci vedení NN v celé obci. V roce 2008 je naplánována stavba v části obce Na kostelem, při které bude zaústěna do vedení NN nová Kosková trafostanice. Dále bude do konce letošního roku zahájena příprava stavby, která bude řešit zaústění nové trafostanice na začátku obce ve směru od Olšan. V této akci bude také provedena rekonstrukce vedení NN od křižovatky na Bartoňov ve směru na Olšany, - upozornění na nevhodné parkování automobilů na místních komunikacích, které znemožňují zimní údržbu komunikací Rada obce pověřila: - místostarostu zajištěním a uzavřením smluv o zimní údržbě místních komunikací (Kameníček, a.s., p. Jaromír Kotraš a p. Lubomír Gronych), - starostu zastupováním obce ve Společenství vlastníků bytových jednotek bytového domu č. p. 164 v Hosticích (obec Ruda nad je stále vlastníkem bytu č. 164/7 v bytovém domě č. p. 164 v Hosticích), - p. PetraKlimeše provedením aktualizace povodňového plánu obce Ruda nad Moravou, - starostu jednáním s p. Balvínem, vlastníkem 1 neudržovaného pozemku p. č. 31/1 v k. ú. Ruda nad Moravou, vlastníkem druhé poloviny je obec, - starostu vyhlášením soutěže podání nabídek o zakázku na zpracování projektové dokumentace na stavbu Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou, - starostu podpisem kupní smlouvy na zakoupení nákladního automobilu Kultivar M 25 4x2 valník po GO (získána dotace z dotačního titulu LEADER ČR ve výši ,-- Kč) a kupní smlouvy na zakoupení sněhové radlice PMS 170 včetně pryžových břitů, - starostu podpisem smlouvy mezi firmou SART a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk a Obcí Ruda nad Moravou, týkající se zatrubnění dešťové kanalizace lokalita U Mýta 2 NAŠE OBEC

3 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6/2007 konané dne v hodin v zasedací místnosti OÚ Ruda nad Moravou 1. Kontrola usnesení č. 5/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce Ruda nad Moravou ze dne , , a Zastupitelstvo obce schvaluje změny územního plánu obce Ruda nad Moravou viz příloha. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypsáním poptávkového řízení na zpracovatele změny územního plánu. Z: starosta, p. Ton 4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku v k. ú. Štědrákova Lhota, PK 14, trvalý travní porost, 434 m2, schválená prodejní cena 59,-- Kč/1 m2, záměr prodeje schválen , zveřejněn , prodej schválen pro paní Blanku Musilovou, Nový Malín 570. Z: p. Ton T: Zastupitelstvo obce odkládá prodej obecního pozemku v k. ú. Ruda nad Moravou KN p. p. 518/4, ostatní plocha, cca 230 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) + cena za strom (dle dohody), záměr prodeje schválen , zveřejněn Z: p. Ton T: příští veřejné zasedání ZO 6. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Radomilov KN 69/1, zahrada, m2, záměr prodeje zveřejněn Z: p. Ton T: příští veřejné zasedání ZO 7. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Hrabenov KN část p. p. 1313/2, ostatní plocha, cca 60 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), záměr prodeje zveřejněn Z: p. Ton T: příští veřejné zasedání ZO 8. Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku KN p. p. 1281/2, 261 m2, ostatní plocha, odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, výkup cca za 10,-- Kč/1 m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním ve výše uvedené věci. Z: starostu, p. Ton 9. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 obce Ruda nad Moravou, o rozsahu a způsobu odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, včetně chodníků, účinnost od Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce zpracováním následného kontrolního mechanismu. Z: pí Šufanová, rada obce T: příští veřejné zasedání ZO 10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k vnitřnímu organizačnímu předpisu č. 1/2007 Cestovní náhrady. Jedná se o doplnění bodu č. 2 o větu: Povolování a schvalování služebních cest starosty je v pravomoci místostarosty nebo tajemníka, platnost od Z: pí Šufanová T: Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní organizační předpis č. 2/2007 obce Ruda nad Moravou Směrnice o vztazích, evidenci a účtování hospodářské činnosti, účinnost od Z: pí Léharová T: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu č. 14 Usnesení č. 4/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou ze dne o větu: Zastupitelstvo obce současně schvaluje závěrečný účet obce Ruda nad Moravou za rok Z: pí Šufanová T: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 8 z jednání finančního výboru obce Ruda nad Moravou ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje úplné odstranění porostu tují v urnovém háji na hřbitově v Rudě nad Moravou. Z: místostarosta, p. Klimeš Petr T: 1. pololetí Zastupitelstvo obce schvaluje složení hlavní inventarizační komise: předseda p. Oldřich Tanert, p.edmund Wittmann, pí Jana Léharová, PaedDr. Milan Tichý, Ing. Pavel Suchánek, složení likvidační komise: předseda p. Jan Hladil, p. Jaromír Kotraš, MUDr. Eva Banková, p. Lubomír Štencl, p. Jan Václavek, MVDr. Miroslav Vitásek, Ing. Ludmila Pospíšilová a dále schvaluje složení dílčích inventarizačních komisí (viz příloha) k řádné inventarizaci majetku a závazků obce Ruda nad Moravou k Z: pí Valentová T: 31, Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Ruda nad Moravou, okres Šumperk ze dne Z: pí Šufanová, ředitel ZŠ Ruda 17. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku ZE 288/101 v k. ú. Ruda nad Moravou prostřednictvím speciálního stavebního úřadu (odbor dopravy Městského úřadu Šumperk) a pověřuje starostu jednáním v této věci. Z: starosta, p. Ton 18. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerství (vzájemná spolupráce mezi obcí Ruda nad Moravou a obcí Kanianka. Občané obce Kanianka budou pozváni ve dnech , proběhne společné setkání zastupitelů obou obcí, bude podepsána Smlouva o partnerství, uskuteční se výměnné pobyty dětí, do programu budou zapojeny sportovní, kulturní a ostatní neziskové organizace obou obcí. ZO ukládá starostovi předložit návrh Smlouvy o partnerství zastupitelstvu obce Kanianka a podat žádost o finanční příspěvek do programu Evropa pro občany. Z: starosta Obec provádí úklid sněhu prohrnování v tomto pořadí: Ruda ulice Sportovní ke škole; ulice Dlouhá Zdravotní středisko Ruda - parkoviště; střed obce Vyhlídka; Jednota; následují ostatní místní komunikace zajišťuje obec Ruda nad Moravou Hrabenov komunikace navazující na komunikaci III. třídy. Dále budou následovat ostatní komunikace zajišťuje Kameníček a.s. Hostice komunikace ZD, bytovka ZD; komunikace sousedící s komunikací III. třídy, ostatní komunikace zajišťuje Kameníček a.s. komunikace p. č zajišťuje p. Lubomír Gronych Bartoňov, Radomilov komunikace Bartoňov směr Bohutín ostatní komunikace z Radomilova směrem na Bartoňov zajišťuje obec Ruda nad Moravou Štědrákova Lhota provádí se podle místních potřeb zajišťuje pan Jaromír Kotraš Svoz komunálního odpadu Obvyklý plánovaný termín pro svoz komunálního odpadu vychází na 1. svátek vánoční, tedy na úterý Dle sdělení provozovatele služby se svoz odpadu uskuteční i v tomto svátečním dnu. Svoz tříděného odpadu - plasty a nápojové kartony Svoz tříděného odpadu (plasty a nápojové kartony) se uskuteční mimořádně v pondělí 7. ledna 2008, místo plánovaného Další svoz plastů bude až Poplatek za odpad v roce 2008 Platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se nemění. V nadcházejícím roce 2008 zůstává sazba poplatku nezměněna. Pro občany platící jednorázově je poplatek 450,- Kč/osobu a rok. Poplatek je splatný do konce ledna roku Občané platící přes SIPO budou platit 38,- Kč /osobu a měsíc. Poplatek platí všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Rudě nad Moravou a jejích částech, pokud si nepřinesou potvrzení. NAŠE OBEC 3

4 Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 obce Ruda nad Moravou o rozsahu a způsobu odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, včetně chodníků Zastupitelstvo obce Ruda nad Moravou schválilo na svém zasedání dne podle 10 a 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl Vlastník místní komunikace odpovídá s výjimkou případů uvedených v čl. 1 bodu 2 této vyhlášky za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace a chodníku nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho schopností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními podmínkami a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. 2. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, sněhem nebo náledím, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostní situací a jejími důsledky takovou závadu zmírnit a udržovat ji uklizenou a čistou. Nemůže-li vlastník nemovitosti tyto povinnosti plnit sám, musí zajistit jejich plnění zprostředkovaně. 3. Chodník je účelová komunikace určená především pro chodce, která je zpravidla oddělena od vozovky výškově nebo jiným způsobem. Chodníkem pro účely této vyhlášky jsou i schody, jakož i pruh místní komunikace přiléhající k nemovitosti široký 1,5 m, kde není výškově nebo jiným způsobem oddělen od vozovky. Čl Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací se odstraňují v celé jejich šířce a délce, není-li dále uvedeno jinak. 2. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v části chodníku, která slouží výhradně chůzi, a to: a) v celé šíři chodníku bez obrubníku u chodníku, jejichž šíře je menší než 1m, b) v šíři 1 m u chodníků, jejichž šíře je od 1m do 2m, c) v šíři 1,5 m u chodníků, jejichž šíře je větší než 2 m. 3. Na chodnících, sloužících současně jako zastávka veřejné linkové dopravy, se závady ve schůdnosti odstraňují v celé šíři chodníku.,4. Všechny budovy musí mít vhodným technickým způsobem řešen svod dešťové vody tak, aby zejména v zimním období nestékala na chodníky a nevznikalo náledí. 5. Zakazuje se vjíždět na chodníky, hřiště a veřejnou zeleň dopravními prostředky a parkovat na nich, pokud dopravní značení, obecně závazný předpis nebo jiné rozhodnutí tuto možnost nepřipouští. 6. Není dovoleno užívat komunikace včetně chodníků k sáňkování a jiným hrám, nejde-li o povolenou akci nebo obytnou zónu. Čl Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků, pokud vznikly náledím nebo sněhem se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacím inertním materiálem (posyp škvárou, struskou nebo popelem je zakázán). Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit. 2. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení, zataraseny přechody pro chodce, vstupy a vjezdy do objektů. 3. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech k přechodům chodců. Čl Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je Plán zimní údržby obce Ruda nad Moravou, který se může každoročně aktualizovat. Čl Pro malý dopravní význam se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí na níže uvedených účelových komunikacích: - p. č. 733 v k. ú. Ruda nad Moravou (Kameníček) - p. č. 736 v k. ú. Ruda nad Moravou (Přítnice) - p. č. 753/1 v k. ú. Ruda nad Moravou (mimo nájezdů ke dvěma rodinným domům) - p. č. 294/7 v k. ú. Ruda nad Moravou - p. č. 1042/1 v k. ú. Hostice (Zakopanice) - p. č. 1305/2 v k. ú. Hrabenov - p. č. 441/1 v k. ú. Radomilov - p. č. 788, 786 v k. ú. Štědrákova Lhota 2. V případě požadavků jednotlivých fyzických a právnických osob bude zimní údržba provedena jednorázově za úplatu. Čl. 6 Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno jako přestupek, nepůjde-li o trestný čin. Čl Tato obecně závazná vyhláška platí pro území obce Ruda nad Moravou a místních částí Hostice, Hrabenov, Bartoňov, Radomilov a Štědrákova Lhota. 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Edmund Wittmann místostarosta obce Oldřich Tanert starosta obce Vzpomínka na letošní setkání v Kaniance Po mnoha letech bylo připraveno družební setkání dne 2.června 2007 v obci Kanianka. V ranních hodinách vyrazil autobus se zástupci organizací, zastupitelů obce, mládeže a s občany mající dlouholeté přátele z bývalé obce Koš. Před polednem jsme byli vřele přivítáni před domem kultury kde nás následně pan starosta Emil Mendel seznámil s několikaletým vývojem a rozvojem obce Kanianka. Po společném slavnostním obědě jsme se setkali s našimi blízkými přímo v rodinách. V odpoledních hodinách následovala okružní projížďka celou vesnicí, návštěva nového kostela a fotbalového stadionu. Vyčerpávající komentář nám jako průvodce poskytl místostarosta pan Ludovít Pös. Program pokračoval návštěvou v Bojnici, kde jsme měli připravenou prohlídku místní ZOO. Večer našeho jednodenního zájezdu pokračoval v sále KD slavnostním podepisováním zúčastněných do pamětní knihy, dalším bohatým občerstvením, předáváním darů a upomínkových předmětů. Celý večer pak folklorní soubor Košovan vyplňoval svými písničkami a scénkami báječnou atmosféru. Při nekonečném loučení před půlnocí se všichni účastníci shodli,že jednodenní návštěva je málo na tak bohatý program, a bylo by skvělé při dalších družbách i přenocovat. Ostatně bylo to v dřívějších dobách dobrým zvykem. Budeme se tedy těšit na další oficiální setkání, nebo na setkání na,,sportovním poli, jak tomu bylo v roce 2006 v rámci oslav 75 let TJ Tatranu Ruda nad Moravou. Libor Šíp TJ Sokol Hrabenov a amatérský divadelní soubor Blud v Tyátru uvádí pohádku o Bludovu pro děti i dospělé Bludovská pohádka Představení se uskuteční v sobotu 15. prosince 2007 ve 14:00 hod v KD Hrabenov Vstupné dobrovolné 4 NAŠE OBEC

5 Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s. rozdělila přes 2 miliony korun dotací na regionální projekty Po roce činnosti slaví Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví o.p.s. své první vítězství. Tato nezisková organizace byla založena s cílem spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí při čerpání dotací z Evropské unie na regionální rozvojové projekty. V průběhu roku vytvořila MAS integrovanou strategii rozvoje území (což je podmínka programu LEADER) a zásobník projektových námětů žadatelů. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V srpnu letošního roku byla vyhlášena výzva pro předkládání projektů v programu LEADER ČR na Ministerstvo zemědělství a MAS uspěla mezi dalšími 23 MASkami v ČR a získala tak tis. Kč na rozdělení mezi projekty v regionu. Po vyhlášení výzvy na předkládání projektů MASkou se v termínu do konce září sešlo celkem 14 žádostí o dotaci, přičemž čtyři žádosti byly předloženy podnikatelskými subjekty, pět žádostí obcemi a pět žádostí neziskovými organizacemi. O tom, které žádosti budou podpořeny rozhodovala sedmičlenná výběrová komise v pondělí složená ze zástupců podnikatelů, obcí i neziskových organizací. Rozhodování bylo složité a trvalo přes 3 hodiny, než se členové komise seznámili s předkládanými projekty a dle programem stanovených podmínek a kritérií vybrali úspěšné projekty. Vybírali se projekty ve třech opatřeních: 1. Obnova veřejných prostranství v obcích 2. Nákup zemědělské techniky 3. Festivaly, jarmarky a sportovní klání jsou v Horním Pomoraví k mání U opatření 1 a 3 mohli být žadatelé neziskové organizace a obce, u opatření č.2 pouze podnikatelé. Výběr projektů byl omezen pravidly programu LEADER, kdy mohlo být vybráno max. 7 žádostí, rozdělena dotace v přidělené výši tis., Kč a min. 1/3 dotace musela být přidělena zemědělským subjektům. Projektům byly přidělovány body podle pěti povinných výběrových kritérií a čtyř doplňkových volitelných kritérií. Seznam vybraných projektů podaných v rámci výzvy MAS Horní Pomoraví o.p.s. Předkladatel Název projektu Celková hodnota projektu Přiznaná částka dotace % 1. Kreller Milan - SHR Soubor vybavení pro vyjížďky na koních ,- Kč ,- Kč Kolšejnský Moto Klub Branná v AČR Hygiena nade vše ,- Kč ,- Kč M A R W I N, v.o.s. Nákup ramenového vyžínacího stroje ,- Kč ,- Kč Obec Bohdíkov Traktor nenahraditelný pomocník vesnice ,- Kč ,- Kč KAMENÍČEK a.s. Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch ořezávací pila ,- Kč ,- Kč Obec Ruda nad Moravou Pořízení víceúčel.stroj.zařízení pro údržbu zeleně a dopr. infrastruktury ,- Kč ,- Kč TJ OLPA Jindřichov Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor. fotbal. Branek Náhradníci ,- Kč ,- Kč Obec Branná Pořízení bezdrátového rozhlasu pro obec Branná ,- Kč , TJ FK Bohdíkov Nákup techniky pro údržbu sportoviště v Bohdíkově ,- Kč , Obec Jindřichov Autobus.zastávka a odpočinková plocha pro veřejnost v obci Jindřichov Ostatní nepodpořené projekty ,- Kč , Obec Bohdíkov Moderní informační technologie pro venkov ,- Kč Obnova obce Branná MS Prameny Hanušovice Statické zabezpečení kulturních památek ,- Kč Zakoupení automatické vrhačky asfaltových terčů ,- Kč 14. KAMENÍČEK a.s. Čistička obilí KDC ,- Kč Celkem na dotacích rozděleno Dotace na činnost MAS Dotace MAS pro rok 2007 celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vybrané projekty musí být ještě posouzeny Zemědělskou agenturou a Pozemkovým úřadem v Šumperku, schváleny Hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství ČR a pak zrealizovány do konce roku NAŠE OBEC 5

6 Zprávy ze Školních novin e-twinning V loňském školním roce se žáci pátého ročníku zúčastnili v rámci výuky angličtiny mezinárodního projektu etwinning Partnerství škol v Evropě. Prostřednictvím internetu spolupracovali s partnerskými školami z Řecka, Polska a Slovinska. Jelikož se tato forma práce osvědčila a žáci projevili zájem ve spolupráci pokračovat, rozběhly se v tomto školním roce hned dva podobné projekty. Letošní sedmáci pracují na projektu Můj život se školami z Polska, Německa a Portugalska. Žáci šestého ročníku navázali na loňskou úspěšnou spolupráci a se školou v Řecku pokračují projektem Život napříč Evropou, do kterého jsou zapojeny také školy z Itálie, Polska, Portugalska a Finska. Projekt Život napříč Evropou má však vyšší ambice. Koncem ledna příštího roku by se na naši základní škole měla uskutečnit přípravná schůzka zástupců z Řecka, Polska a Finska, jejímž cílem je příprava projektu Comenius, který je finančně dotován Evropskou unií. Bližší informace k projektům etwinning nebo Comenius je možné najít na internetové adrese nebo H. Hofschneiderová Den slabikáře Na pátek 16. listopadu si prvňáčci pozvali do školy vzácnou návštěvu. Přišli se na ně podívat jejich rodiče, prarodiče i další příznivci. Děti jim nejdříve ukázaly, co všechno se už ve škole naučily a také zahrály několik pohádkových hádanek. Všichni žáčci předvedli, že číst slabiky už pro ně není nic těžkého, a proto mohli všichni k o n e č n ě dostat SLABIKÁŘ. To bylo radosti! Slabikář si samozřejmě hned prohlédli a nezapomněli ho ukázat i dospělákům. Než si ho však odnesli domů, dostali i první slabikářový úkol. Jana Kuchtíková Práce s počítačem a INTERNET - pro seniory a zdarma Kurz pro zájemce o vzdělávání i v důchodovém věku je připraven k zahájení 14. ledna Základní škola Ruda nad Moravou si klade za cíl pomoci seniorům hledat cestu k moderním informačním médiím, a proto je kurz zdarma. Program kurzu bude tvořit základní práce s textovým editorem, mailová pošta, komunikace pomocí internetu. Kurz bude mít 6 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Zahájen bude v pondělí a vyučovacím dnem bude vždy pondělí a čtvrtek, poslední lekce bude Přihlášky přijímá ekonomka školy p. Květoslava Kašparová písemně na adrese školy, na telefonu , mailem na adrese nebo i osobně ve škole v době od 7.15 do 8.30 v kanceláři školy. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 se na Gymnáziu ve Šternberku konala již tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali v kategorii žáků 8. ročníků Štěpán Pírek (8.C, Bohdíkov), Petr Šimek (8.C, Ruda) a Vojtěch Špaček (8.A, Ruda), v kategorii žáků 9. ročníků Martina Konkolová (9.B, Bartoňov), Blanka Spáčilová (9.A, Komňátka) a Markéta Vysloužilová (9.A, Hostice). Mezi více než 300 soutěžícími ze základních škol Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje sice medailová umístění nepřivezli, ale rozhodně se neztratili. D. Hošková Obědy ve školní jídelně Od 1. ledna 2008 se školní jídelna stává organizační součástí ZŠ Ruda nad Moravou. Záměrem je udržet a pokud možno i zkvalitnit nabízené služby žákům školy. Většina žáků do školy v Rudě dojíždí. Na ranní vstávání na autobus nebo vlak je odkázáno mnoho dětí. Z 359 žáků je totiž pouze 99 z Rudy a 260 jich dojíždí. Svačina nabízená školní jídelnou o první přestávce tak mnoha dětem nahrazuje domácí snídani. Ve srovnání s tím, co si děti mohou koupit ráno v obchodě, zůstává cena svačinek na velmi přijatelná. Podobné je to s cenou obědů. Rodiče neplatí výrobu oběda, neplatí cenu za energie, ani mzdy kuchařek. Cena oběda je pouze cenou za použité potraviny. Proto i při předpokládaném zdražování v roce 2008 zůstane oběd ve školní stravovně na přijatelné ceně. A ještě jedna dobrá zpráva pro rodiče našich žáků obědy ve školní jídelně v Rudě budou patřit k nejlevnějším ve srovnání s jídelnami v širším regionu. Pohádkové hádanky s písničkami Předávání Slabikářů 6 NAŠE OBEC

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6 konaného dne 14. 09. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6 konaného dne 14. 09. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6 konaného dne 14. 09. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 12 členů zastupitelstva, od bodu Ad 4 MVDr.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Specifikace úklidových činností

Specifikace úklidových činností Specifikace úklidových činností 1. Úklid společných prostor A) Společné prostory 14 bytových domů 1x týdně zametení a setření společných prostor domů (společnými prostory se rozumí chodby, schodiště, pavlače

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313

OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 Závěrečná zpráva obce za rok 2010 Závěrečná zpráva obsahuje: I. Údaje o obci II. Údaje o výstavbě a rozvoji obce III. Kulturní a společenský život v obci IV. Údaje o

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 3/2015 3. Projednání výsledků

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více