Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM"

Transkript

1 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU t ROČNÍK XVI. t DATUM VYDÁNÍ: 13. PROSINEC 2007 t ČÍSLO 6 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezeme našim přátelům, známým a všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo. Svůj plamínek si můžete odpálit v 16:00 u kostela v Rudě nad Moravou. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vážení spoluobčané, v roce 2008 se uskuteční již 9. ročník Tříkrálové sbírky. Během poslední sbírky vykoledovalo celkem 13 skupinek koledníků v Rudě nad Moravou a jí přilehlých obcích ,- Kč, za což patří Vám i koledníkům poděkování. V roce 2008 se bude koledovat od 2. do 6. ledna. V této době Vás navštíví skupina koledníků se zapečetěnou pokladničkou označenou logem charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a číslem pokladničky. Koledníci budou oslovovat veřejnost s prosbou o příspěvek a na oplátku za to budete obdarováni cukry, kalendáříky a informačními letáky o využití sbírky. Zároveň budou značit dveře domu nápisem K+M+B 2008, což v překladu znamená: Christus mansionem benedicat Nechť Kristus žehná tomuto domu. Chtěli bychom předem poděkovat za vlídné přijetí koledníků i Vaše příspěvky. Za Charitu Šumperk, Josef Vénos. Římskokatolická farnost Ruda Česká katolická charita Šumperk Vás zvou na KONCERT ke Tříkrálové sbírce v neděli ve 14 hodin v kostele v Rudě n. M. V programu vystoupí malí i velcí muzikanti z Rudy a komorní soubor fléten ZUŠ Šumperk. Vánoční zamyšlení Blíží se vánoce. Budeme teď takřka na každém kroku slýchat koledy. Koledy jsou krásné, ale když se používají jako kulisa pro zvýšení tržeb v nákupních střediscích nebo je jejich melodie jediná věc, která má u nás doma přispět k pohodě vánoc, tak je mi těch písní líto. Proč mluvím o koledách? Když si uděláme chvíli čas a zaposloucháme se do textů, tak se nám může stát, že uslyšíme velmi zvláštní slova. Třeba, že král se narodil v chudobě a je položen do jeslí ve chlévě, že temná noc se v jasnou proměnila a nebo dokonce, že celé nebe radostí zpívá. Co se vlastně o vánocích stalo? A proč slavíme vánoce? Proto, že se stalo něco podivuhodného co se dá jen těžko popsat slovy. Něco nad čím stojíme v úžasu a nechápeme. Když se podíváme na sebe, tak vidíme, že i naše chování o vánocích je v této uspěchané době těžko pochopitelné. Chceme udělat radost svým blízkým a najdeme si na ně třeba i čas. Přichystáme sváteční večeři a něco několik dnů slavíme. Dáváme si dárky a někdy se na sebe dokážeme i delší dobu usmívat. Proč to vlastně jednou za rok děláme? V těch koledách je to zapsáno. Stalo se něco neuvěřitelného. Něco co můžeme zakusit v srdci, ale těžko se to dá vyjádřit slovy. Narodil se Kristus, Pán. Bůh je nám blíž, než si myslíme. Přeji vám, ať něco z toho krásného a radostného zakusíte i v této vánoční době a ať si to ve svém srdci nesete do příštího roku. P. Jan Ston OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM Se závěrem roku mi dovolte malé poohlédnutí za uplynulou první čtvrtinou našeho volebního období. Mimo účasti na veřejných zasedáních zastupitelé pracují v radě obce, výborech a komisích, kde v rámci svých kompetencí rozhodují, připravují návrhy řešení úkolů v oblasti místního rozvoje obce, kultury, sociálních otázek, správě financí, připravují podklady pro rozhodování zastupitelstva a provádí kontrolní činnost. Díky dobré spolupráci zastupitelů jsme v letošním roce mohli v Rudě pokračovat ve výstavbě chodníků a cyklostezek, plynofikovat obecní budovy, v Hrabenově zrekonstruovat školku, díky dotaci částečně opravit vodovod, vybudovat autobusovou zastávku, v Hosticích opravit most, místní komunikaci a hasičskou zbrojnici, ve Lhotě opravit střechu na ubytovně Lesanka, dlažbu a plot na místním hřbitově, v Bartoňově a Radomilově opravit místní komunikace a vykácet ohrožené stromy. V současné době zůstává rozpracovaná kaplička v Hosticích, kde jsme vzhledem k počasí práce ukončili. Pokračovat budeme příští rok. V letošním roce jsme také navázali na minulou spolupráci s družební obcí Kanianka ze Slovenské republiky, obnovili jsme setkání zastupitelů obce s důchodci. V oblasti kultury pokračujeme v pořádání koncertů v rámci Kruhu přátel hudby. Schůzky se zástupci neziskových organizací nám přinášejí podněty k plánování Vánoční příloha rozvoje i sestavování rozpočtu. Ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Ruda zveme pomocí propagačních materiálů turisty k návštěvě naší obce. Více informací o činnosti obce, stavebních pracích a čerpání rozpočtu bude uvedeno v Závěrečném účtu obce, který bude zveřejněn po uzavření ročního hospodaření. Tímto ohlédnutím chci poděkovat zastupitelům obce, členům výborů a komisí, zejména pak jejich předsedům, za poctivou a obětavou práci pro naši obec. Chci poděkovat i občanům za pomoc a pochopení při krizových situacích, za jejich náměty, za pochvaly i kritiku. Věřím, že i nadále bude naše vzájemná spolupráce pokračovat a podaří se nám zvládnout náročné úkoly při správě a rozvoji obce. Na závěr přijměte prosím přání radostného prožití vánoc, v nastávajícím roce 2008 pevné zdraví, úspěchy a spokojenost. Oldřich Tanert starosta Jako příloha pro vánoční chvíle je vložena Rudská hornická pohádka od PhDr. M. Wintera.

2 Přehled bohoslužeb o vánocích v rudském regionu 2007/2008 Po Štědrý den Olšany (pro děti) Bohdíkov Raškov Ruda Út Slavnost Narození Páně Ruda 9.00 Bohdíkov Štědr. Lhota 5.30 St Svátek sv. Štěpána Ruda 9.00 Raškov Komňátka Bušín Čt Svátek sv. Jana Evangelisty Ruda-kaple při mši sv. bude žehnání vína Pá Svátek sv. Mláďátek Hrabenov So Olšany Bušín Ne Svátek Svaté Rodiny Bohdíkov 7.30 Ruda 9.00 Raškov požehnání koledníkům Ruda Po sv. Silvestra I., papeže Ruda Út 1.1. Slavnost Matky Boží P. Marie Bohdíkov 7.30 Ruda 9.00 Raškov Radomilov Ne 6.1. Slavnost Zjevení Páně Bohdíkov 7.30 Ruda 9.00 Raškov svěcění vody, kadidla a zlata V době adventní budou ve středu v kostele v Rudě 5.12.; ; a ráno v 6.30 roráty. Ranní mše sv. jako společná příprava na vánoce. Po ní snídaně na faře a pak hurá do školy. Z jednání rady obce Ruda nad Moravou Rada obce schválila: - výjimku z počtu dětí v mateřské škole Ruda nad Moravou podle 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání. Pro období od do může být ve třídě MŠ zapsáno 28 dětí, - navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Hrabenov o ,-- Kč na zakoupení nového (repasovaného) sporáku k zabezpečení stravování dětí a žáků MŠ a ZŠ Hrabenov, - postoupení stížnosti p. Františka Rupricha TJ Tatran Ruda nad Moravou, oddílu kopané (stížnost na nadměrně hlučné ozvučení fotbalového hřiště), - finanční dar ve výši 1.000,-- Kč pro TJ Šumperk, oddíl sportovní gymnastiky, jehož členkou je i Kateřina Kubíčková z Rudy nad moravou, - zaslání písemné žádosti na SME a.s. o opravu prověšených drátů, které způsobují v obci Ruda, ulice Olšanská a Dlouhá neustálé výpadky elektrického proudu, - vyřazení 2 ks ohřívacích stolic v ŠJ Ruda nad Moravou, - snížení nájmu nebytových prostor v pohostinství Na Záložně o 50% za měsíc říjen 2007 z důvodu nezajištění dodávky tepla ze strany pronajímatele, - rozeslání Dotazníku, týkajícího se základních informací o firmě, spolku, organizaci apod. pro umístění na www stránky obce Ruda nad Moravou, a to buď umístění odkazu, nebo zveřejnění údajů, pro rok 2008 by se jednalo o bezplatnou službu, - oslovení firem, které se zabývají vypracováním změn územního plánu (poptávkové řízení), - finanční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku Olomouc, - ukončení smlouvy k o přeúčtování odebrané elektrické energie z budovy ŠJ Ruda nad Moravou uzavřené mezi ŠJ Ruda a TJ Tatran Ruda nad Moravou, - firmu SART stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk jako dodavatele stavby Cyklostezka v obci Ruda nad Moravou, - p. Lukáše Dvořáka, bytem Ruda nad Moravou, velitelem SDH Ruda nad Moravou (p. Petr Klimeš se vzdal funkce velitele SDH), - konání diskoték v KD Na Záložně , , a , - na základě písemné žádosti Pošty Ruda nad Moravou přemístění poštovní schránky na obecní nemovitosti č.p. 66 ve Štědrákově Lhotě (TU Lesanka) dle předepsaných předpisů, - podpis Smlouvy uzavřené podle zákona č. 561/ 2004 Sb., 178 odst. 6, 7 o úhradě neinvestičních nákladů na žáky mezi Základní školou pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřskou školou logopedickou, Schola Viva, Šumperk a Obcí Ruda nad Moravou, - bezplatný pronájem přísálí v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na za účelem výročního aktivu okrskového výboru č. 6, - provoz dvou výherních hracích přístrojů v pohostinství Na Lapaču v Rudě nad Moravou, provoz VHP od do , - zakoupení cca 100 m2 izolačního materiálu na zateplení stropu obecního bytu v domě č. p. 57 v Rudě nad Moravou Rada obce vzala na vědomí: - petici dle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, občanů obce Ruda nad Moravou, ve které bylo požadováno i od zachovat možnost stravování ve Školní jídelně Ruda nad Moravou pro občany obce, především důchodce, - nedoplatky k , za skříně HUP celkem 8.150,-- Kč, poplatky za psy celkem 525,-- Kč (vydány 2 platební výměry), poplatky za komunální odpad celkem ,-- Kč (vydáno 15 platebních výměrů), - informace místostarosty o písemném sdělení Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, že zásoby nepotřebného majetku, které byly určeny k dalšímu využití ostatním subjektům státní správy a samosprávy, jsou rozebrány a přiděleny na základě předchozích žádostí. Žádost Obce Ruda nad Moravou bude nadále evidována, - informace starosty o jednání k navrhovaným změnám územního plánu obce Ruda nad Moravou, které se uskutečnilo na Krajském úřadu Olomouckého kraje. Obec musí požádat o zapracování změn do územního plánu Olomouckého kraje (silniční obchvat Rudy), - doporučení Školské rady při ZŠ Ruda nad Moravou na poskytnutí dotace na dovybavení ZŠ odpovídajícími velikostmi nábytku pro žáky lavice a školní židle. Požadavek bude zapracován do rozpočtu obce na rok 2008, - žádost p. Bezděka o snížení poplatku za použití veřejného internetu v MK Ruda nad Moravou. Rada obce požaduje předložení zprávy o výši nákladů a uhrazených poplatků za internet v MK Ruda nad Moravou, - návrh na vybudování osvětlení vstupní brány a hlavní cesty na hřbitově v Rudě a požádala komisi pro rozvoj obce o posouzení a návrh na řešení, - písemnou zprávu vedoucí Místní knihovny Ruda nad Moravou pí Havlenové o výši nákladů a uhrazených poplatků ze veřejný internet v MK Ruda. Po přehodnocení nákladů a výběru poplatků, rada obce nebude snižovat poplatek za veřejný internet, - písemnou zprávu ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, týkající se výpadků elektrické energie v obci Ruda nad Moravou, ve které se mimo jiné uvádí, že ČEZ připravuje postupnou rekonstrukci vedení NN v celé obci. V roce 2008 je naplánována stavba v části obce Na kostelem, při které bude zaústěna do vedení NN nová Kosková trafostanice. Dále bude do konce letošního roku zahájena příprava stavby, která bude řešit zaústění nové trafostanice na začátku obce ve směru od Olšan. V této akci bude také provedena rekonstrukce vedení NN od křižovatky na Bartoňov ve směru na Olšany, - upozornění na nevhodné parkování automobilů na místních komunikacích, které znemožňují zimní údržbu komunikací Rada obce pověřila: - místostarostu zajištěním a uzavřením smluv o zimní údržbě místních komunikací (Kameníček, a.s., p. Jaromír Kotraš a p. Lubomír Gronych), - starostu zastupováním obce ve Společenství vlastníků bytových jednotek bytového domu č. p. 164 v Hosticích (obec Ruda nad je stále vlastníkem bytu č. 164/7 v bytovém domě č. p. 164 v Hosticích), - p. PetraKlimeše provedením aktualizace povodňového plánu obce Ruda nad Moravou, - starostu jednáním s p. Balvínem, vlastníkem 1 neudržovaného pozemku p. č. 31/1 v k. ú. Ruda nad Moravou, vlastníkem druhé poloviny je obec, - starostu vyhlášením soutěže podání nabídek o zakázku na zpracování projektové dokumentace na stavbu Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou, - starostu podpisem kupní smlouvy na zakoupení nákladního automobilu Kultivar M 25 4x2 valník po GO (získána dotace z dotačního titulu LEADER ČR ve výši ,-- Kč) a kupní smlouvy na zakoupení sněhové radlice PMS 170 včetně pryžových břitů, - starostu podpisem smlouvy mezi firmou SART a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk a Obcí Ruda nad Moravou, týkající se zatrubnění dešťové kanalizace lokalita U Mýta 2 NAŠE OBEC

3 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6/2007 konané dne v hodin v zasedací místnosti OÚ Ruda nad Moravou 1. Kontrola usnesení č. 5/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce Ruda nad Moravou ze dne , , a Zastupitelstvo obce schvaluje změny územního plánu obce Ruda nad Moravou viz příloha. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypsáním poptávkového řízení na zpracovatele změny územního plánu. Z: starosta, p. Ton 4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku v k. ú. Štědrákova Lhota, PK 14, trvalý travní porost, 434 m2, schválená prodejní cena 59,-- Kč/1 m2, záměr prodeje schválen , zveřejněn , prodej schválen pro paní Blanku Musilovou, Nový Malín 570. Z: p. Ton T: Zastupitelstvo obce odkládá prodej obecního pozemku v k. ú. Ruda nad Moravou KN p. p. 518/4, ostatní plocha, cca 230 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) + cena za strom (dle dohody), záměr prodeje schválen , zveřejněn Z: p. Ton T: příští veřejné zasedání ZO 6. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Radomilov KN 69/1, zahrada, m2, záměr prodeje zveřejněn Z: p. Ton T: příští veřejné zasedání ZO 7. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Hrabenov KN část p. p. 1313/2, ostatní plocha, cca 60 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), záměr prodeje zveřejněn Z: p. Ton T: příští veřejné zasedání ZO 8. Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku KN p. p. 1281/2, 261 m2, ostatní plocha, odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, výkup cca za 10,-- Kč/1 m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním ve výše uvedené věci. Z: starostu, p. Ton 9. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 obce Ruda nad Moravou, o rozsahu a způsobu odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, včetně chodníků, účinnost od Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce zpracováním následného kontrolního mechanismu. Z: pí Šufanová, rada obce T: příští veřejné zasedání ZO 10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k vnitřnímu organizačnímu předpisu č. 1/2007 Cestovní náhrady. Jedná se o doplnění bodu č. 2 o větu: Povolování a schvalování služebních cest starosty je v pravomoci místostarosty nebo tajemníka, platnost od Z: pí Šufanová T: Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní organizační předpis č. 2/2007 obce Ruda nad Moravou Směrnice o vztazích, evidenci a účtování hospodářské činnosti, účinnost od Z: pí Léharová T: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu č. 14 Usnesení č. 4/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou ze dne o větu: Zastupitelstvo obce současně schvaluje závěrečný účet obce Ruda nad Moravou za rok Z: pí Šufanová T: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 8 z jednání finančního výboru obce Ruda nad Moravou ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje úplné odstranění porostu tují v urnovém háji na hřbitově v Rudě nad Moravou. Z: místostarosta, p. Klimeš Petr T: 1. pololetí Zastupitelstvo obce schvaluje složení hlavní inventarizační komise: předseda p. Oldřich Tanert, p.edmund Wittmann, pí Jana Léharová, PaedDr. Milan Tichý, Ing. Pavel Suchánek, složení likvidační komise: předseda p. Jan Hladil, p. Jaromír Kotraš, MUDr. Eva Banková, p. Lubomír Štencl, p. Jan Václavek, MVDr. Miroslav Vitásek, Ing. Ludmila Pospíšilová a dále schvaluje složení dílčích inventarizačních komisí (viz příloha) k řádné inventarizaci majetku a závazků obce Ruda nad Moravou k Z: pí Valentová T: 31, Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Ruda nad Moravou, okres Šumperk ze dne Z: pí Šufanová, ředitel ZŠ Ruda 17. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku ZE 288/101 v k. ú. Ruda nad Moravou prostřednictvím speciálního stavebního úřadu (odbor dopravy Městského úřadu Šumperk) a pověřuje starostu jednáním v této věci. Z: starosta, p. Ton 18. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerství (vzájemná spolupráce mezi obcí Ruda nad Moravou a obcí Kanianka. Občané obce Kanianka budou pozváni ve dnech , proběhne společné setkání zastupitelů obou obcí, bude podepsána Smlouva o partnerství, uskuteční se výměnné pobyty dětí, do programu budou zapojeny sportovní, kulturní a ostatní neziskové organizace obou obcí. ZO ukládá starostovi předložit návrh Smlouvy o partnerství zastupitelstvu obce Kanianka a podat žádost o finanční příspěvek do programu Evropa pro občany. Z: starosta Obec provádí úklid sněhu prohrnování v tomto pořadí: Ruda ulice Sportovní ke škole; ulice Dlouhá Zdravotní středisko Ruda - parkoviště; střed obce Vyhlídka; Jednota; následují ostatní místní komunikace zajišťuje obec Ruda nad Moravou Hrabenov komunikace navazující na komunikaci III. třídy. Dále budou následovat ostatní komunikace zajišťuje Kameníček a.s. Hostice komunikace ZD, bytovka ZD; komunikace sousedící s komunikací III. třídy, ostatní komunikace zajišťuje Kameníček a.s. komunikace p. č zajišťuje p. Lubomír Gronych Bartoňov, Radomilov komunikace Bartoňov směr Bohutín ostatní komunikace z Radomilova směrem na Bartoňov zajišťuje obec Ruda nad Moravou Štědrákova Lhota provádí se podle místních potřeb zajišťuje pan Jaromír Kotraš Svoz komunálního odpadu Obvyklý plánovaný termín pro svoz komunálního odpadu vychází na 1. svátek vánoční, tedy na úterý Dle sdělení provozovatele služby se svoz odpadu uskuteční i v tomto svátečním dnu. Svoz tříděného odpadu - plasty a nápojové kartony Svoz tříděného odpadu (plasty a nápojové kartony) se uskuteční mimořádně v pondělí 7. ledna 2008, místo plánovaného Další svoz plastů bude až Poplatek za odpad v roce 2008 Platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se nemění. V nadcházejícím roce 2008 zůstává sazba poplatku nezměněna. Pro občany platící jednorázově je poplatek 450,- Kč/osobu a rok. Poplatek je splatný do konce ledna roku Občané platící přes SIPO budou platit 38,- Kč /osobu a měsíc. Poplatek platí všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Rudě nad Moravou a jejích částech, pokud si nepřinesou potvrzení. NAŠE OBEC 3

4 Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 obce Ruda nad Moravou o rozsahu a způsobu odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, včetně chodníků Zastupitelstvo obce Ruda nad Moravou schválilo na svém zasedání dne podle 10 a 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl Vlastník místní komunikace odpovídá s výjimkou případů uvedených v čl. 1 bodu 2 této vyhlášky za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace a chodníku nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho schopností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními podmínkami a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. 2. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, sněhem nebo náledím, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostní situací a jejími důsledky takovou závadu zmírnit a udržovat ji uklizenou a čistou. Nemůže-li vlastník nemovitosti tyto povinnosti plnit sám, musí zajistit jejich plnění zprostředkovaně. 3. Chodník je účelová komunikace určená především pro chodce, která je zpravidla oddělena od vozovky výškově nebo jiným způsobem. Chodníkem pro účely této vyhlášky jsou i schody, jakož i pruh místní komunikace přiléhající k nemovitosti široký 1,5 m, kde není výškově nebo jiným způsobem oddělen od vozovky. Čl Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací se odstraňují v celé jejich šířce a délce, není-li dále uvedeno jinak. 2. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v části chodníku, která slouží výhradně chůzi, a to: a) v celé šíři chodníku bez obrubníku u chodníku, jejichž šíře je menší než 1m, b) v šíři 1 m u chodníků, jejichž šíře je od 1m do 2m, c) v šíři 1,5 m u chodníků, jejichž šíře je větší než 2 m. 3. Na chodnících, sloužících současně jako zastávka veřejné linkové dopravy, se závady ve schůdnosti odstraňují v celé šíři chodníku.,4. Všechny budovy musí mít vhodným technickým způsobem řešen svod dešťové vody tak, aby zejména v zimním období nestékala na chodníky a nevznikalo náledí. 5. Zakazuje se vjíždět na chodníky, hřiště a veřejnou zeleň dopravními prostředky a parkovat na nich, pokud dopravní značení, obecně závazný předpis nebo jiné rozhodnutí tuto možnost nepřipouští. 6. Není dovoleno užívat komunikace včetně chodníků k sáňkování a jiným hrám, nejde-li o povolenou akci nebo obytnou zónu. Čl Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků, pokud vznikly náledím nebo sněhem se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacím inertním materiálem (posyp škvárou, struskou nebo popelem je zakázán). Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit. 2. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení, zataraseny přechody pro chodce, vstupy a vjezdy do objektů. 3. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech k přechodům chodců. Čl Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je Plán zimní údržby obce Ruda nad Moravou, který se může každoročně aktualizovat. Čl Pro malý dopravní význam se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí na níže uvedených účelových komunikacích: - p. č. 733 v k. ú. Ruda nad Moravou (Kameníček) - p. č. 736 v k. ú. Ruda nad Moravou (Přítnice) - p. č. 753/1 v k. ú. Ruda nad Moravou (mimo nájezdů ke dvěma rodinným domům) - p. č. 294/7 v k. ú. Ruda nad Moravou - p. č. 1042/1 v k. ú. Hostice (Zakopanice) - p. č. 1305/2 v k. ú. Hrabenov - p. č. 441/1 v k. ú. Radomilov - p. č. 788, 786 v k. ú. Štědrákova Lhota 2. V případě požadavků jednotlivých fyzických a právnických osob bude zimní údržba provedena jednorázově za úplatu. Čl. 6 Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno jako přestupek, nepůjde-li o trestný čin. Čl Tato obecně závazná vyhláška platí pro území obce Ruda nad Moravou a místních částí Hostice, Hrabenov, Bartoňov, Radomilov a Štědrákova Lhota. 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Edmund Wittmann místostarosta obce Oldřich Tanert starosta obce Vzpomínka na letošní setkání v Kaniance Po mnoha letech bylo připraveno družební setkání dne 2.června 2007 v obci Kanianka. V ranních hodinách vyrazil autobus se zástupci organizací, zastupitelů obce, mládeže a s občany mající dlouholeté přátele z bývalé obce Koš. Před polednem jsme byli vřele přivítáni před domem kultury kde nás následně pan starosta Emil Mendel seznámil s několikaletým vývojem a rozvojem obce Kanianka. Po společném slavnostním obědě jsme se setkali s našimi blízkými přímo v rodinách. V odpoledních hodinách následovala okružní projížďka celou vesnicí, návštěva nového kostela a fotbalového stadionu. Vyčerpávající komentář nám jako průvodce poskytl místostarosta pan Ludovít Pös. Program pokračoval návštěvou v Bojnici, kde jsme měli připravenou prohlídku místní ZOO. Večer našeho jednodenního zájezdu pokračoval v sále KD slavnostním podepisováním zúčastněných do pamětní knihy, dalším bohatým občerstvením, předáváním darů a upomínkových předmětů. Celý večer pak folklorní soubor Košovan vyplňoval svými písničkami a scénkami báječnou atmosféru. Při nekonečném loučení před půlnocí se všichni účastníci shodli,že jednodenní návštěva je málo na tak bohatý program, a bylo by skvělé při dalších družbách i přenocovat. Ostatně bylo to v dřívějších dobách dobrým zvykem. Budeme se tedy těšit na další oficiální setkání, nebo na setkání na,,sportovním poli, jak tomu bylo v roce 2006 v rámci oslav 75 let TJ Tatranu Ruda nad Moravou. Libor Šíp TJ Sokol Hrabenov a amatérský divadelní soubor Blud v Tyátru uvádí pohádku o Bludovu pro děti i dospělé Bludovská pohádka Představení se uskuteční v sobotu 15. prosince 2007 ve 14:00 hod v KD Hrabenov Vstupné dobrovolné 4 NAŠE OBEC

5 Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s. rozdělila přes 2 miliony korun dotací na regionální projekty Po roce činnosti slaví Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví o.p.s. své první vítězství. Tato nezisková organizace byla založena s cílem spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí při čerpání dotací z Evropské unie na regionální rozvojové projekty. V průběhu roku vytvořila MAS integrovanou strategii rozvoje území (což je podmínka programu LEADER) a zásobník projektových námětů žadatelů. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V srpnu letošního roku byla vyhlášena výzva pro předkládání projektů v programu LEADER ČR na Ministerstvo zemědělství a MAS uspěla mezi dalšími 23 MASkami v ČR a získala tak tis. Kč na rozdělení mezi projekty v regionu. Po vyhlášení výzvy na předkládání projektů MASkou se v termínu do konce září sešlo celkem 14 žádostí o dotaci, přičemž čtyři žádosti byly předloženy podnikatelskými subjekty, pět žádostí obcemi a pět žádostí neziskovými organizacemi. O tom, které žádosti budou podpořeny rozhodovala sedmičlenná výběrová komise v pondělí složená ze zástupců podnikatelů, obcí i neziskových organizací. Rozhodování bylo složité a trvalo přes 3 hodiny, než se členové komise seznámili s předkládanými projekty a dle programem stanovených podmínek a kritérií vybrali úspěšné projekty. Vybírali se projekty ve třech opatřeních: 1. Obnova veřejných prostranství v obcích 2. Nákup zemědělské techniky 3. Festivaly, jarmarky a sportovní klání jsou v Horním Pomoraví k mání U opatření 1 a 3 mohli být žadatelé neziskové organizace a obce, u opatření č.2 pouze podnikatelé. Výběr projektů byl omezen pravidly programu LEADER, kdy mohlo být vybráno max. 7 žádostí, rozdělena dotace v přidělené výši tis., Kč a min. 1/3 dotace musela být přidělena zemědělským subjektům. Projektům byly přidělovány body podle pěti povinných výběrových kritérií a čtyř doplňkových volitelných kritérií. Seznam vybraných projektů podaných v rámci výzvy MAS Horní Pomoraví o.p.s. Předkladatel Název projektu Celková hodnota projektu Přiznaná částka dotace % 1. Kreller Milan - SHR Soubor vybavení pro vyjížďky na koních ,- Kč ,- Kč Kolšejnský Moto Klub Branná v AČR Hygiena nade vše ,- Kč ,- Kč M A R W I N, v.o.s. Nákup ramenového vyžínacího stroje ,- Kč ,- Kč Obec Bohdíkov Traktor nenahraditelný pomocník vesnice ,- Kč ,- Kč KAMENÍČEK a.s. Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch ořezávací pila ,- Kč ,- Kč Obec Ruda nad Moravou Pořízení víceúčel.stroj.zařízení pro údržbu zeleně a dopr. infrastruktury ,- Kč ,- Kč TJ OLPA Jindřichov Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor. fotbal. Branek Náhradníci ,- Kč ,- Kč Obec Branná Pořízení bezdrátového rozhlasu pro obec Branná ,- Kč , TJ FK Bohdíkov Nákup techniky pro údržbu sportoviště v Bohdíkově ,- Kč , Obec Jindřichov Autobus.zastávka a odpočinková plocha pro veřejnost v obci Jindřichov Ostatní nepodpořené projekty ,- Kč , Obec Bohdíkov Moderní informační technologie pro venkov ,- Kč Obnova obce Branná MS Prameny Hanušovice Statické zabezpečení kulturních památek ,- Kč Zakoupení automatické vrhačky asfaltových terčů ,- Kč 14. KAMENÍČEK a.s. Čistička obilí KDC ,- Kč Celkem na dotacích rozděleno Dotace na činnost MAS Dotace MAS pro rok 2007 celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vybrané projekty musí být ještě posouzeny Zemědělskou agenturou a Pozemkovým úřadem v Šumperku, schváleny Hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství ČR a pak zrealizovány do konce roku NAŠE OBEC 5

6 Zprávy ze Školních novin e-twinning V loňském školním roce se žáci pátého ročníku zúčastnili v rámci výuky angličtiny mezinárodního projektu etwinning Partnerství škol v Evropě. Prostřednictvím internetu spolupracovali s partnerskými školami z Řecka, Polska a Slovinska. Jelikož se tato forma práce osvědčila a žáci projevili zájem ve spolupráci pokračovat, rozběhly se v tomto školním roce hned dva podobné projekty. Letošní sedmáci pracují na projektu Můj život se školami z Polska, Německa a Portugalska. Žáci šestého ročníku navázali na loňskou úspěšnou spolupráci a se školou v Řecku pokračují projektem Život napříč Evropou, do kterého jsou zapojeny také školy z Itálie, Polska, Portugalska a Finska. Projekt Život napříč Evropou má však vyšší ambice. Koncem ledna příštího roku by se na naši základní škole měla uskutečnit přípravná schůzka zástupců z Řecka, Polska a Finska, jejímž cílem je příprava projektu Comenius, který je finančně dotován Evropskou unií. Bližší informace k projektům etwinning nebo Comenius je možné najít na internetové adrese nebo H. Hofschneiderová Den slabikáře Na pátek 16. listopadu si prvňáčci pozvali do školy vzácnou návštěvu. Přišli se na ně podívat jejich rodiče, prarodiče i další příznivci. Děti jim nejdříve ukázaly, co všechno se už ve škole naučily a také zahrály několik pohádkových hádanek. Všichni žáčci předvedli, že číst slabiky už pro ně není nic těžkého, a proto mohli všichni k o n e č n ě dostat SLABIKÁŘ. To bylo radosti! Slabikář si samozřejmě hned prohlédli a nezapomněli ho ukázat i dospělákům. Než si ho však odnesli domů, dostali i první slabikářový úkol. Jana Kuchtíková Práce s počítačem a INTERNET - pro seniory a zdarma Kurz pro zájemce o vzdělávání i v důchodovém věku je připraven k zahájení 14. ledna Základní škola Ruda nad Moravou si klade za cíl pomoci seniorům hledat cestu k moderním informačním médiím, a proto je kurz zdarma. Program kurzu bude tvořit základní práce s textovým editorem, mailová pošta, komunikace pomocí internetu. Kurz bude mít 6 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Zahájen bude v pondělí a vyučovacím dnem bude vždy pondělí a čtvrtek, poslední lekce bude Přihlášky přijímá ekonomka školy p. Květoslava Kašparová písemně na adrese školy, na telefonu , mailem na adrese nebo i osobně ve škole v době od 7.15 do 8.30 v kanceláři školy. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 se na Gymnáziu ve Šternberku konala již tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali v kategorii žáků 8. ročníků Štěpán Pírek (8.C, Bohdíkov), Petr Šimek (8.C, Ruda) a Vojtěch Špaček (8.A, Ruda), v kategorii žáků 9. ročníků Martina Konkolová (9.B, Bartoňov), Blanka Spáčilová (9.A, Komňátka) a Markéta Vysloužilová (9.A, Hostice). Mezi více než 300 soutěžícími ze základních škol Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje sice medailová umístění nepřivezli, ale rozhodně se neztratili. D. Hošková Obědy ve školní jídelně Od 1. ledna 2008 se školní jídelna stává organizační součástí ZŠ Ruda nad Moravou. Záměrem je udržet a pokud možno i zkvalitnit nabízené služby žákům školy. Většina žáků do školy v Rudě dojíždí. Na ranní vstávání na autobus nebo vlak je odkázáno mnoho dětí. Z 359 žáků je totiž pouze 99 z Rudy a 260 jich dojíždí. Svačina nabízená školní jídelnou o první přestávce tak mnoha dětem nahrazuje domácí snídani. Ve srovnání s tím, co si děti mohou koupit ráno v obchodě, zůstává cena svačinek na velmi přijatelná. Podobné je to s cenou obědů. Rodiče neplatí výrobu oběda, neplatí cenu za energie, ani mzdy kuchařek. Cena oběda je pouze cenou za použité potraviny. Proto i při předpokládaném zdražování v roce 2008 zůstane oběd ve školní stravovně na přijatelné ceně. A ještě jedna dobrá zpráva pro rodiče našich žáků obědy ve školní jídelně v Rudě budou patřit k nejlevnějším ve srovnání s jídelnami v širším regionu. Pohádkové hádanky s písničkami Předávání Slabikářů 6 NAŠE OBEC

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Hřbitov v Dolní Lipce Zdejší půvabný hřbitůvek byl založen v roce 1894, kdy tehdejší starosta obce Dolní Lipka (Nieder Lipka) pan Peter Prause,

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 únor 2014 cena 10,- Kč Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové vinšující šťastný nový rok obcházeli

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více