PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova Brno

2 Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence... 5 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova V. Funkce, dlouhodobé úkoly... 7 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Propagace práce školy VIII. Výuka cizích jazyků IX. Předmětové komise, metodická sdružení X. Učební plány XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky XIII. Počty žáků v I. pololetí 2014/ XIV. Projekt Pohádková škola XV. Minimální preventivní program XVI. Volba povolání XVII. Výchova ke zdraví XVIII. Plán práce výchovného poradce XIX. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami XX. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: XXI. Ochrana člověka za mimořádných událostí XXII. Čtenářská gramotnost XXIII. Dějepis XXIV. Logopedie XXV. Plán uvádějících učitelů XXVI. Rozvrh hodin tříd prvního stupně XXVII. Rozvrh hodin tří druhého stupně XXVIII. Pedagogický dohled v jednotlivých buňkách XXIX. Pedagogický dohled v jídelně Plán práce 2014/2015 2

3 I. Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Schůzovní den je úterý. Provozní doba školy je denně od 6.30 do hodin. Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, na období školního roku, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Pedagogické rady 9. září listopadu ledna dubna června 2014 Třídní schůzky, hovorové hodiny : Třídní schůzky 9. září 2014 v Hovorové hodiny 11. listopadu 2014 v Třídní schůzky 13. ledna 2015 v Hovorové hodiny 14. dubna 2015 v Třídní schůzky 2. června 2015 v Plán třídních schůzek obdrželi rodiče v informačním letáku na začátku školního roku, termíny jsou vyvěšeny po celý rok na webových stránkách školy a týden předem jsou rodičům rozesílány sms zprávy a termín je zapsán také v deníčku nebo žákovské knížce. Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků. Hodnocení za 2. a 4. čtvrtletí zapíší do žákovských knížek. O výrazném zhoršení žáka budou neprodleně informovat rodiče osobně nebo doporučeným dopisem vždy však prokazatelným způsobem V případě potřeby projednání zhoršeného prospěch nebo chování žáka budou rodiče písemně pozváni do školy na výchovnou komisi. Podle potřeby bude přizván také zástupce OSPOD nebo Policie. Důraz bude kladen na přesnou evidenci pracovní doby pedagogických pracovníků, a to pracovní dobu na pracovišti a mimo pracoviště. Přímá pedagogická práce je dána rozvrhem pedagogického pracovníka. Evidenci pracovní doby budou zaměstnanci školy odevzdávat vždy v posledním týdnu daného měsíce. Nadúvazková hodina bude proplacena pouze v tom případě, že bude skutečně odučena. Nadúvazková hodina je přesně určena a zapsána v rozvrhu na celé pololetí. Plán práce 2014/2015 3

4 II. Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Pondělí 23. února 2015 neděle 29. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v pondělí 1. září Zápis do první třídy Čtvrtek 15. ledna 2014 od do Pátek 16. ledna 2015 od do hodin Den otevřených dveří 18. listopadu a 19. listopadu 2014 od 8.00 do dubna a 22. dubna 2015 od 8.00 do Po individuální domluvě kdykoli. Pro budoucí prvňáčky 6. ledna a 7. ledna 2015 od 8.00 do Časový plán vyučovacích hodin: 0. hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod Plán akcí pro školní roky 2014/2015 a 2015/ / ročník Chorvatsko ( červen) 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz Praděd 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Anglie ročník - Anglie ročník Rakousko Ametysty - duben ročník vánoční Praha - prosinec 2015/ ročník Chorvatsko 7. ročník - Lyžařský výcvikový kurz 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Německy mluvící země 9. ročník - Německy mluvící země ročník Vídeň květen ročník - vánoční Bratislava prosinec Plán práce 2014/2015 4

5 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence Ředitel Mgr. Petr Kapounek Úsek provozní Úsek pedagogický Úsek kuchyně Hospodářka školy Zástupce ředitele (stat. zást.) Vedoucí šk. kuchyně pí. Garili Lenka Mgr. Jelínková Kateřina pí. Rozehnalová Jarmila PAM Učitelé: Hlavní kuchařka pí. Chřibková Dagmar Mgr. Blatná Monika D, NJ, Aj pí. Blahová Hana Mgr. Kubínová Pavla Př, Pč, Ved. prov. zaměstnanců Mgr. Přidalová Gabriela I. st. p. školník David Pánek Mgr. Vepřeková Alena Vt, M Stravenky: pí. Zejdová Pavla Uklízečky: Pí. Jemelíková Lada M, F pí. Fišáková Ivana Mgr. Jelínková Kateřina ČJ, Hv Kuchařky: pí Pešáková Marta Mgr. Keberlová Marcela Tv, Ov, Rv pí. Svobodová Věra pí. Zachová Renata Mgr. Brablecová Petra I. st. pí. Marečková Marcela pí. Tichá Soňa PaedDr. Klusková Iveta I. st., Aj pí. Ševčíková Hana Pí. Koláčková Karin ČJ, pí. Traplová Magda Mgr. Matal Roman I. st. pí. Hlaváčová Simona Mgr. Kubějová Olga I. st. pí. Ptáčníková Naděžda Mgr. Lancmanová Irena I. st. pí. Hessová Eva Mgr. Ježorková Tereza ČJ, Vv pí. Kulhánková Janette Mgr. Liška Zdeněk M, Ch Mgr. Langová Milena Z, Tv. Mgr. Strnadová Jana I. st. Mgr. Svída Richard I. st. Mgr. Romana Pánková I. st., Aj Mgr. Gabriela Moricová Aj, Hv, Vz Mgr. Víchová Lucie I. st., Aj Mgr. Ryšová Jana Aj, D, M Mgr. Žofková Jana I. st. Mgr. Marcinková Marie I. st. Mgr. Slováková Dana I. st. Mgr. Eva Sovová Nj, Hv Mgr. Šárka Pajpachová I. st. Mgr. Kamila Novotná Aj, D Mgr. Blanka Kraváčková AJ, ČJ Ing. Češková Jana asistent pedagoga Pí. Willaschková Kateřina asistent pedagoga Pí. Šarköziová Lenka asistent pedagoga Úsek školní družiny Vedoucí vychovatelka pí. Vardanová Andrea Vychovatelky: pí. Böhmová Jindřiška Mgr. Holánková Monika pí. Ondrovičová Marie pí. Holánková Klára Pí. Ovesná Veronika Michaela Koláčková DiS. Bc. Martina Urbánková Výchovný poradce: pí. Koláčková Karin Preventista patologických jevů: Mgr. Marcela Keberlová Správce sítě, koordinátor ICT: Mgr. Liška Zdeněk Logoped: Mgr. Kubějová Olga, Mgr. Přidalová Gabriela Speciální pedagog: Mgr. Přidalová Gabriela, Mgr. Víchová Lucie, Mgr. Pánková Romana, Mgr. Slováková Dana, Mgr. Šárka Pajpachová Zdravotník: Mgr. Kubínová Pavla, Mgr. Žofková Jana Plán práce 2014/2015 5

6 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova 9 Ředitel školy 3. st. řízení Statut. zástupce řed. 2. st. řízení Zást.řed. MŠ 2. st. řízení Ved.šk.jídelny 2. st. řízení Ved.šk.jídelny MŠ 2. st. řízení Koord.ŠVP 1. st. řízení Ved.ŠD 1. st. řízení ved.prov.zam. 1. st. řízení Ved.uč.MŠ. 1. st. řízení Ved.kuchařka 1. st. řízení Ved.kuchařka MŠ 1. st. řízení učitelé vychovatelé uklízečky učitelky MŠ kuchařky kuchařky MŠ Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí tři vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení zástupkyni ředitele základní školy, zástupkyni ředitele mateřské školy a vedoucí školní jídelny Zástupkyně ředitele vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků - vedoucí vychovatelky školní družiny a koordinátora ŠVP. Řídí a kontroluje práci pedagogů prvního a druhého stupně. Vedoucí školní jídelny vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení Vedoucí vychovatelka školní družiny - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vychovatelky školní družiny. Koordinátor ŠVP - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - řídí práce na vytváření Školního vzdělávacího programu, řídí v této oblasti všechny pedagogické pracovníky školy, koordinuje jejich činnost, zadává úkoly a kontroluje jejich práci. Školník - vedoucí zaměstnanec podle 124, ods.t 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí kuchařka - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců kuchařek a pomocných kuchařek. Plán práce 2014/2015 6

7 V. Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení Pí. Karin Koláčková Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Olga Kubějová Úkol Výchovný poradce Karierní poradce Přijímací řízení na střední školy Práce s integrovanými žáky Olympiáda v ČJ Školní akademie Školní časopis Předmětová komise ČJ Sbírka Český jazyk Učebnice Český jazyk Správce místnosti kabinet ČJ a Př Správce místnosti 6. A Tvorba a koordinace Minimálního preventivního programu Prevence sociálně patologických jevů koordinátor sociálně patologických jevů, šikana Sportovní soutěže Projektové dny se speciální tematikou Lehkoatletický den Vánoční kapřík turnaj v házené ŠVP Chorvatsko Předmětová komise OV Sbírka Občanská výchova Učebnice Občanská výchova Správce místnosti Tělocvična Matematický Klokan Pythagoriáda Liga brněnských škol v orientačním běhu ŠVP Chorvatsko Práce s integrovanými žáky M Pedagogické dohledy Předmětová komise Člověk a příroda Sbírka Matematika Sbírka Fyzika Učebnice Matematika Učebnice Fyzika Správce místnosti 8. A Správce místnosti Kabinet F Správce místnosti Učebna F Recitační soutěž II. stupeň Výzdoba školy Školní časopis Večerní divadelní představení Sbírka Výtvarná výchova Pomůcky Výtvarná výchova Správce místnosti 8. B Správce místnosti Učebna VV Biologická olympiáda Environmentální výchova II. stupeň Zdravotník pro II. stupeň Recyklohraní Sběr papíru Vedení ZOO koutku Sbírka Přírodopis Sbírka Pracovní činnosti Učebnice Přírodopis Správce místnosti Laboratoř PŘ Správce místnosti 7. A Logopedické sledování žáků Spolupráce s MŠ Brechtova Plán práce 2014/2015 7

8 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Dana Slováková Mgr. Gabriela Přidalová Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Marie Marcinková Mgr. Jana Žofková Mgr. Alena Vepřeková Mgr. Jana Strnadová Mgr. Kamila Novotná Mgr. Monika Blatná Správce místnosti 2. A Soutěže v anglickém jazyce Den jazyků Organizace zahraničních zájezdů Anglie Předmětová komise Cizí jazyk Sbírka Anglický jazyk Učebnice Anglický jazyk Správce místnosti 9. B Zdravé zuby Soutěž Mladý zdravotník Správce místnosti 4. C Dyslektická olympiáda Práce s integrovanými žáky Logopedie Sbírka Integrace Sbírka Školní kuchyňka Správce místnosti Školní kuchyňka Správce místnosti 1. C Sbírka 3. až 5. ročník Aktualizace webových stránek Aktualizace Bakalářů Pythagoriáda Správce sítě Koordinátor ICT Sbírka Chemie Učebnice Chemie Sbírka chemie Správce místnosti Kabinet VV Správce místnosti Interaktivní učebna Správce místnosti Sklad jedů Správce místnosti Učebna chemie Správce místnosti 6.B Vybíjená I.stupeň Šplh I. stupeň Sbírka Učitelská knihovna Sekce TV I.stupeň Správce místnosti 4.A Správce místnosti Kabinet buňka D Zdravotník 1. Stupeň Koordinace škol přírodě Sbírka 1. a 2.ročník Správce místnosti 1.B Školní lékárnička Aktualizace webových stránek Instalace výukových programů Projekt Konference mladých Sbírka Výpočetní technika Správce místnosti VT1, VT2 Správce keramické dílny Veletrh základních škol Výzdoba školy Informační tabule v hale školy Správce místnosti Malá sborovna Správce místnosti třída 5.B Soutěže a olympiády v Aj English Jungle Dějepisná olympiáda Poznávací zájezdy Vídeň, Bratislava, Praha Předmětová komise cizí jazyk I. stupeň Předmětová komise Dějepis Sbírka Dějepis Učebnice Dějepis Správce místnosti 7. B Správce místnosti Kabinet NJ Plán práce 2014/2015 8

9 Mgr. Lucie Víchová Environmentální výchova I. stupeň Projekt Den Země I. stupeň Sběr papíru Projektové dny Vánoce, Velikonoce Deskové hry otevřené dveře English Jungle Den dětí Správce místnosti 3. B Mgr. Eva Sovová Soutěže v německém jazyce Sbírka Německý jazyk Organizace zájezdu Německo Učebnice Německý jazyk Mgr. Milena Langová Sportovní soutěže 2. Stupeň Eurorebus Zeměpisná olympiáda Vánoční kapřík Lyžařský výcvikový kurz Předmětová komise TV Sbírka Tělesná výchova II. stupeň Sbírka Zeměpis Učebnice Zeměpis Správce místnosti Kabinet Z Správce místnosti Kabinet TV Mgr. Romana Pánková Pohádková škola Edukativně stimulační skupinky Koordinace příspěvků do Severníku Správce místnosti 2. B PaedDr.Yveta Klusková Zápis do 1. Tříd Pomůcky pro I. stupeň Učebnice pro I. stupeň Předmětová komise ročník Správce místnosti 1. A Mgr.Richard Svída Sbírka Dopravní výchova Projekt Dopravní výchova BOZP Předmětová komise 4. a 5. ročník Správce místnosti 5.C Mgr. Gabriela Moricová Soutěže a olympiády v Aj Školní parlament Příprava a realizace školního plesu Sbírka Výchova ke zdraví Školní parlament Správce místnosti 9. A Správce místnosti Kabinet AJ Mgr. Irena Lancmanová Miniházená Recitační soutěž I. stupeň Správce místnosti 3. C Mgr. Roman Matal Projektové dny Vánoce, Velikonoce Příprava a realizace školního plesu Den dětí Správce místnosti 3.A Správce místnosti Kabinet buňka C Mgr. Petra Brablecová Miniházená Správce místnosti 5. A Projekt Dopravní výchova Andrea Vardanová Organizace kroužků Sbírka Školní družina Správce místnosti ŠD 1 Mgr. Šárka Pajpachová Správce místnosti 4. B Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Monika Holánková Správce místnosti ŠD 2 Pí. Jindřiška Böhmová Správce místnosti Družina buňka C Plán práce 2014/2015 9

10 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzhledem k tomu, že po odborné stránce je kvalifikace pedagogického sboru dostačující, bude DVPP v dalším období zaměřeno na tvorbu a realizaci školního vzdělávacího program, další zkvalitnění učitelů jazyků, výpočetní techniku, práci s interaktivní tabulí a na práci s dětmi s SPU. Dále na čtenářskou, přírodovědnou, matematickou a finanční gramotnost. VII. Propagace práce školy Příspěvky do místních novin Severníku příležitostně (úspěchy v soutěžích, pohádková škola ) Dále budeme rodiče budoucích prvňáčků o dění ve škole informovat formou letáčků v mateřských školách a pedagogickopsychologických poradnách. Aktualizace webových stránek proběhne každý týden v pátek, kdy se vyvěsí i týdenní plán školy. Rodiče zde najdou veškeré informace, organizaci i aktuality. Plán práce 2014/

11 VIII. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující 1. etapa 1. a 2. třída V této etapě se budeme snažit vytvořit u dětí kladný vztah k cizímu jazyku a motivovat je k dalšímu studiu formou jednoduchých říkanek, příběhů a pohádek se seznámí s anglickým jazykem. Při výuce budeme používat názorné pomůcky, obrázky, plakáty a audionahrávky a interaktivní tabuli. Se žáky se bude pracovat jednotlivě i ve skupinkách. Cílem 1. etapy je naučit žáky v daném rozsahu učiva porozumět krátkému sdělení, jednoduše se ústně vyjadřovat, reagovat na otázky. Čtení a psaní zařadíme až ve druhém ročníku a to ve formě čtení jednoduchých textů a psaní jednotlivých slov. Při výuce budeme klást důraz na správnou výslovnost. Nabízíme kroužky a nejšikovnější žáci se zúčastní soutěže English Jungle. 2. etapa třída I. A 26 PaedDr. Yveta Klusková, Mgr. Blanka Kraváčková I. B 28+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková I. C 27 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Roman Matal II. A 27+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková II. B 29 Mgr. Kamila Novotná Mgr. Romana Pánková III. A 25 Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Kamila Novotná III. B 25 Mgr. Gabriela Moricová Mgr. Kamila Novotná III. C 25 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Kamila Novotná IV. A 23 Mgr. Jana Ryšová IV. B 23 Mgr. Jana Ryšová IV. C 22 Mgr. Monika Blatná V. A 24 Mgr. Kamila Novotná V. B 21 Mgr. Blanka Kraváčková V. C 22 Mgr. Kamila Novotná VI. ABC jaz. 24 Mgr. Jana Ryšová VI. A nej. 19 Mgr. Gabriela Moricová VI. B nej. 19 Mgr. Blanka Kraváčková VII. AB jaz. 24 Mgr. Kamila Novotná VII. A nejaz Mgr. Jana Ryšová VII. B nejaz. 14 Mgr. Gabriela Moricová VIII. AB jaz. 20 Mgr. Gabriela Moricová VIII. A nejaz. 18 Mgr. Blanka Kraváčková VIII. B nejaz 17 Mgr. Kamila Novotná IX. AB jaz. 18 Mgr. Jana Ryšová IX. AB nejaz. 23 Mgr. Gabriela Moricová V této etapě si žáci zdokonalí a rozšíří získané znalosti a dovednosti. Cílem bude naučit žáky rozumět a reagovat na známá slova a věty, číst plynule a foneticky správně jednoduché texty a sestavit formálně správně jednoduché písemné sdělení. Při výuce budeme využívat skupinové metody práce, komunikativní metody práce a individuální přístup k jednotlivým Plán práce 2014/

12 žákům a interaktivní tabuli. Výuka je doplněna zájmovým vzděláváním žáků formou kroužků. Nejlepší žáci se účastní soutěže English Jungle. 3. etapa třída Nadále budeme rozvíjet komunikativní schopnosti žáků. Cílem bude nejen porozumět jednoduché a zřetelné promluvě, ale i reagovat na dané téma a domluvit se v každodenních situacích Povedeme žáky k porozumění textu v učebnicích a autentických materiálech (přiměřených věku žáků) s pomocí dvojjazyčného slovníku. Budeme dbát i na psanou formu, žáci se naučí sestavovat gramaticky správné texty související s probranými tematickými okruhy. K již zmíněným metodám zařadíme procvičování různých gramatických struktur, slovní zásoby a porozumění mluveného i čteného textu pomocí výukových programů na PC. Nejlepší žáci soutěží v konverzační soutěži. Na obou dvou stupních naší školy nabízíme kroužky konverzace a procvičování gramatiky. Nadále budeme používat učebnice z ucelené řady nakladatelství Oxford, v první etapě Happy House 1, 2, v druhé řadě Chit Chat 1, 2 (případně Project 1), ve třetí etapě Project 1 4. Pracovní sešity hradí rodiče na základě jejich písemného souhlasu. Německý jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující VI. AB RvNj 24 Mgr. Monika Blatná VII. A 15 Mgr. Eva Sovová VII. B 14 Mgr. Monika Blatná VII. AB RvNj 24 Mgr. Eva Sovová VIII. A 18 Mgr. Monika Blatná VIII. B 18 Mgr. Eva Sovová VIII. AB RvNj 20 Mgr. Eva Sovová IX. AB 23 Mgr. Eva Sovová IX. AB RvNj 18 Mgr. Eva Sovová Německý jazyk si volí žáci 6. ročníků v rámci povinně volitelných předmětů. Německý jazyk jako druhý cizí jazyk bude probíhat v časové dotaci 3 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku. Od školního roku 2013/2014 je německý jazyk povinný pro žáky 7. a 8. ročníků nejazykových skupin. Vyučovat se bude podle učebnic Deutsch mit Max I., II. v 6. až 9. ročníku, které vydává nakladatelství Fraus Plzeň. Jako doplňkový materiál používáme doplňkové texty, nahrávky textů a písní, hry, mapy a digitální učební materiál. Od loňského školního roku německý jazyk navštěvují dvě částečně rodilé mluvčí (v současnosti žákyně sedmého ročníku), pro které je připraven individuální přístup se zaměřením na rozvoj především psaní a čtení. Žákyně pracují s doplňkovým materiálem a vlastními učebnicemi od německého nakladatelství Hueber. V každém ročníku budeme rozvíjet adekvátně k věku žáků čtyři základní dovednosti mluvení, poslech, čtení a psaní. V nižších ročnících budeme dbát na správnou výslovnost a větnou intonaci, seznámíme žáky s odlišností od mateřského jazyka. Ve všech ročnících bude poslech s porozuměním běžnou součástí výuky. V hodinách cizích jazyků více využívat názorných pomůcek a efektivně zapojovat výpočetní techniku, častěji hodnotit pokrok žáků, dbát a zařazovat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků, umožňovat dostatek příležitostí k nácviku správné výslovnosti. V hodinách cizích jazyků volit činnosti odpovídající individuálním možnostem žáků s SVP a používat přiměřených nároků především u žáků integrovaných. I nadále budeme využívat zpětnou vazbu, kdy si žáci mohou ověřit, jak učivo zvládli. Oblíbenou formou jsou pracovní listy, které žáci na dané téma sami vytvářejí, případně vytvoří skupinky a budou pracovat na projektu v týmu. Sami si také budou připravovat rozhovory a scénky na zadané téma, které následně předvedou ostatním. V letošním roce mají žáci druhého stupně jet na jednodenní poznávací výlet do Vídně, kde si budou moci své dosavadní znalosti ozkoušet v praxi. Pro šestý ročník je vytvořen zájmový kroužek Wir sprechen Deutsch, ve kterém budou žáci hravou formou prohlubovat znalosti jak po stránce řečové, tak po stránce gramatické. Plán práce 2014/

13 Vybraní žáci se také pravidelně účastní jazykových konverzačních soutěží, školní kolo se uskuteční koncem prvního pololetí a pro žáky je dobrovolné. Žáci, kteří se umístí na prvním místě, budou školu reprezentovat v městském kole, které každoročně probíhá na ZŠ Antonínská, Brno Plán práce 2014/

14 IX. Předmětové komise, metodická sdružení PK, MS Vedoucí Ročník PaedDr. Yveta Klusková Ročník Mgr. Richard Svída cizí jazyky Ročník Mgr. Monika Blatná Jazyk a jazyková komunikace - český jazyka literatura Pí. Karin Koláčková - cizí jazyk Mgr. Jana Ryšová Člověk a společnost - dějepis - výchova k občanství Člověk a příroda - fyzika - chemie - zeměpis Umění a kultura - hudební výchova - výtvarná výchova Člověk a zdraví - výchova ke zdraví - tělesná výchova Člověk a svět práce - práce s technickými materiály - pěstitelské práce a chovatelství - práce s laboratorní technikou - svět práce Informační a komunikační technologie Mgr. Monika Blatná Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Milena Langová Mgr. Kateřina Jelínková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Milena Langová Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Alena Vepřeková Hlavní úkoly pro rok 2014/ Zajištění splnění plánu práce v jednotlivých předmětech 2. Koordinace práce se žáky s SPU a žáky integrovanými 3. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 4. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 5. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic pro Rámcový vzdělávací program a Školnímu vzdělávacímu programu a splňují schvalovací doložku MŠMT 6. Plánování exkurzí, vycházek a výletů tak, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 7. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v oblasti poruch učení a chování, jazycích naplňování úkolů stanovených ŠVP, interaktivní tabule. 8. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP 9. Zajištění průběhu průřezových témat v rámci předmětu 10. Zaměřit se na podporu rozvíjení klíčových kompetencí, prohloubit skupinovou práci, sebehodnocení, vzájemné hodnocení, zadávání diferencovaných úkolů, vyhledávání informací z různých zdrojů a práce s nimi 11. Zaměřit se na modernizaci odborných učeben ( cizí jazyky, přírodovědná učebna a učebna HV) a vybavení moderními pomůckami a učebnicemi Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předmětových komisí: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů a všech průřezových témat. Plán práce 2014/

15 - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu, dotvářejí ŠVP, aktualizují jeho podobu. - Plánují odborné exkurze, kulturní akce, odborné přednášky a akce. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů Zavádějící učitelé ve školním roce 2014/2015 Mgr. Karin Koláčková pro Mgr. Blanku Kraváčkovou Pí. Andrea Vardanová pro Bc. Martinu Urbánkovou Plán práce 2014/

16 X. Učební plány Školní vzdělávací program Škola pro život Učební plán první stupeň 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Počet hodin týdně Plán práce 2014/

17 Učební plán - druhý stupeň 2. stupeň (jazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

18 2. stupeň (nejazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk 6 6 Volitelné předměty 6 6 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

19 XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné předměty Třída Název předmětu Vyučující Počet žáků VI. AB Hravá matematika Mgr. Alena Vepřeková 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Konverzace v AJ Mgr. Gabriela Moricová 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Cvičení z ČJ Mgr. Kateřina Jelínková Nepovinné předměty Mgr. Tereza Ježorková Ročník Předmět hodin Žáků Vyučující ročník Náboženství 2 Pí. Tkadlčíková 6. A 19, 6. B 19 Plán práce 2014/

20 Kroužky Název kroužku Třída Den Hodina Vedoucí Sportík 1. ABC Úterý pí. Žofková Kuchtík 2., 3., 4. ročník Pondělí pí. Přidalová Kuchtík 2., 3., 4., 5. ročník Úterý pí. Přidalová SPU 2., 3., 4., 5. ročník Středa p. Přidalová Logopedie 1. ročník Středa pí. Přidalová Logopedie 1. ročník Čtvrtek pí. Přidalová Výtvarka 1., 2., 4. ročník Středa pí. Pajpachová Flétnička 1., 2. ročník Čtvrtek pí. Pajpachová Keramika ročník Středa pí. Strnadová Sportík 2., 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 5. ročník Středa pí. Lancmanová Počítače A + B 3. ročník Pondělí pí. Víchová Počítače A + B 3. ročník Úterý pí. Víchová Angličtina 1 1. ročník Pondělí pí. Víchová Deskové hry ročník Středa pí. Víchová Angličtina 3A 2. A, 2. B, 3. B ÚČtvrtek pí. Víchová Angličtina 3B 3. A, 3. C Čtvrtek pí. Novotná Zdokonaluji se v ČJ a M 39. AB Úterý pí. Ryšová, pí. Koláčková, p. Liška Sportovní hry 6. AB, 7. AB Pondělí pí. Langová Brno pro mladé historiky 4. B, 5. AB, 6. AB Úterý (1x za 14 dní) pí. Novotná Angličtina pro 4. ročník 4. ročník Středa pí. Novotná Angličtina pro 5. ročník 5. ročník Pondělí pí. Novotná Step 1 3. ročník Úterý p. Matal Step 2 3. ročník Čtvrtek p. Matal Plán práce 2014/

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více