PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova Brno

2 Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence... 5 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova V. Funkce, dlouhodobé úkoly... 7 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Propagace práce školy VIII. Výuka cizích jazyků IX. Předmětové komise, metodická sdružení X. Učební plány XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky XIII. Počty žáků v I. pololetí 2014/ XIV. Projekt Pohádková škola XV. Minimální preventivní program XVI. Volba povolání XVII. Výchova ke zdraví XVIII. Plán práce výchovného poradce XIX. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami XX. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: XXI. Ochrana člověka za mimořádných událostí XXII. Čtenářská gramotnost XXIII. Dějepis XXIV. Logopedie XXV. Plán uvádějících učitelů XXVI. Rozvrh hodin tříd prvního stupně XXVII. Rozvrh hodin tří druhého stupně XXVIII. Pedagogický dohled v jednotlivých buňkách XXIX. Pedagogický dohled v jídelně Plán práce 2014/2015 2

3 I. Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Schůzovní den je úterý. Provozní doba školy je denně od 6.30 do hodin. Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, na období školního roku, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Pedagogické rady 9. září listopadu ledna dubna června 2014 Třídní schůzky, hovorové hodiny : Třídní schůzky 9. září 2014 v Hovorové hodiny 11. listopadu 2014 v Třídní schůzky 13. ledna 2015 v Hovorové hodiny 14. dubna 2015 v Třídní schůzky 2. června 2015 v Plán třídních schůzek obdrželi rodiče v informačním letáku na začátku školního roku, termíny jsou vyvěšeny po celý rok na webových stránkách školy a týden předem jsou rodičům rozesílány sms zprávy a termín je zapsán také v deníčku nebo žákovské knížce. Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků. Hodnocení za 2. a 4. čtvrtletí zapíší do žákovských knížek. O výrazném zhoršení žáka budou neprodleně informovat rodiče osobně nebo doporučeným dopisem vždy však prokazatelným způsobem V případě potřeby projednání zhoršeného prospěch nebo chování žáka budou rodiče písemně pozváni do školy na výchovnou komisi. Podle potřeby bude přizván také zástupce OSPOD nebo Policie. Důraz bude kladen na přesnou evidenci pracovní doby pedagogických pracovníků, a to pracovní dobu na pracovišti a mimo pracoviště. Přímá pedagogická práce je dána rozvrhem pedagogického pracovníka. Evidenci pracovní doby budou zaměstnanci školy odevzdávat vždy v posledním týdnu daného měsíce. Nadúvazková hodina bude proplacena pouze v tom případě, že bude skutečně odučena. Nadúvazková hodina je přesně určena a zapsána v rozvrhu na celé pololetí. Plán práce 2014/2015 3

4 II. Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Pondělí 23. února 2015 neděle 29. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v pondělí 1. září Zápis do první třídy Čtvrtek 15. ledna 2014 od do Pátek 16. ledna 2015 od do hodin Den otevřených dveří 18. listopadu a 19. listopadu 2014 od 8.00 do dubna a 22. dubna 2015 od 8.00 do Po individuální domluvě kdykoli. Pro budoucí prvňáčky 6. ledna a 7. ledna 2015 od 8.00 do Časový plán vyučovacích hodin: 0. hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod Plán akcí pro školní roky 2014/2015 a 2015/ / ročník Chorvatsko ( červen) 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz Praděd 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Anglie ročník - Anglie ročník Rakousko Ametysty - duben ročník vánoční Praha - prosinec 2015/ ročník Chorvatsko 7. ročník - Lyžařský výcvikový kurz 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Německy mluvící země 9. ročník - Německy mluvící země ročník Vídeň květen ročník - vánoční Bratislava prosinec Plán práce 2014/2015 4

5 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence Ředitel Mgr. Petr Kapounek Úsek provozní Úsek pedagogický Úsek kuchyně Hospodářka školy Zástupce ředitele (stat. zást.) Vedoucí šk. kuchyně pí. Garili Lenka Mgr. Jelínková Kateřina pí. Rozehnalová Jarmila PAM Učitelé: Hlavní kuchařka pí. Chřibková Dagmar Mgr. Blatná Monika D, NJ, Aj pí. Blahová Hana Mgr. Kubínová Pavla Př, Pč, Ved. prov. zaměstnanců Mgr. Přidalová Gabriela I. st. p. školník David Pánek Mgr. Vepřeková Alena Vt, M Stravenky: pí. Zejdová Pavla Uklízečky: Pí. Jemelíková Lada M, F pí. Fišáková Ivana Mgr. Jelínková Kateřina ČJ, Hv Kuchařky: pí Pešáková Marta Mgr. Keberlová Marcela Tv, Ov, Rv pí. Svobodová Věra pí. Zachová Renata Mgr. Brablecová Petra I. st. pí. Marečková Marcela pí. Tichá Soňa PaedDr. Klusková Iveta I. st., Aj pí. Ševčíková Hana Pí. Koláčková Karin ČJ, pí. Traplová Magda Mgr. Matal Roman I. st. pí. Hlaváčová Simona Mgr. Kubějová Olga I. st. pí. Ptáčníková Naděžda Mgr. Lancmanová Irena I. st. pí. Hessová Eva Mgr. Ježorková Tereza ČJ, Vv pí. Kulhánková Janette Mgr. Liška Zdeněk M, Ch Mgr. Langová Milena Z, Tv. Mgr. Strnadová Jana I. st. Mgr. Svída Richard I. st. Mgr. Romana Pánková I. st., Aj Mgr. Gabriela Moricová Aj, Hv, Vz Mgr. Víchová Lucie I. st., Aj Mgr. Ryšová Jana Aj, D, M Mgr. Žofková Jana I. st. Mgr. Marcinková Marie I. st. Mgr. Slováková Dana I. st. Mgr. Eva Sovová Nj, Hv Mgr. Šárka Pajpachová I. st. Mgr. Kamila Novotná Aj, D Mgr. Blanka Kraváčková AJ, ČJ Ing. Češková Jana asistent pedagoga Pí. Willaschková Kateřina asistent pedagoga Pí. Šarköziová Lenka asistent pedagoga Úsek školní družiny Vedoucí vychovatelka pí. Vardanová Andrea Vychovatelky: pí. Böhmová Jindřiška Mgr. Holánková Monika pí. Ondrovičová Marie pí. Holánková Klára Pí. Ovesná Veronika Michaela Koláčková DiS. Bc. Martina Urbánková Výchovný poradce: pí. Koláčková Karin Preventista patologických jevů: Mgr. Marcela Keberlová Správce sítě, koordinátor ICT: Mgr. Liška Zdeněk Logoped: Mgr. Kubějová Olga, Mgr. Přidalová Gabriela Speciální pedagog: Mgr. Přidalová Gabriela, Mgr. Víchová Lucie, Mgr. Pánková Romana, Mgr. Slováková Dana, Mgr. Šárka Pajpachová Zdravotník: Mgr. Kubínová Pavla, Mgr. Žofková Jana Plán práce 2014/2015 5

6 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova 9 Ředitel školy 3. st. řízení Statut. zástupce řed. 2. st. řízení Zást.řed. MŠ 2. st. řízení Ved.šk.jídelny 2. st. řízení Ved.šk.jídelny MŠ 2. st. řízení Koord.ŠVP 1. st. řízení Ved.ŠD 1. st. řízení ved.prov.zam. 1. st. řízení Ved.uč.MŠ. 1. st. řízení Ved.kuchařka 1. st. řízení Ved.kuchařka MŠ 1. st. řízení učitelé vychovatelé uklízečky učitelky MŠ kuchařky kuchařky MŠ Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí tři vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení zástupkyni ředitele základní školy, zástupkyni ředitele mateřské školy a vedoucí školní jídelny Zástupkyně ředitele vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků - vedoucí vychovatelky školní družiny a koordinátora ŠVP. Řídí a kontroluje práci pedagogů prvního a druhého stupně. Vedoucí školní jídelny vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení Vedoucí vychovatelka školní družiny - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vychovatelky školní družiny. Koordinátor ŠVP - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - řídí práce na vytváření Školního vzdělávacího programu, řídí v této oblasti všechny pedagogické pracovníky školy, koordinuje jejich činnost, zadává úkoly a kontroluje jejich práci. Školník - vedoucí zaměstnanec podle 124, ods.t 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí kuchařka - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců kuchařek a pomocných kuchařek. Plán práce 2014/2015 6

7 V. Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení Pí. Karin Koláčková Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Olga Kubějová Úkol Výchovný poradce Karierní poradce Přijímací řízení na střední školy Práce s integrovanými žáky Olympiáda v ČJ Školní akademie Školní časopis Předmětová komise ČJ Sbírka Český jazyk Učebnice Český jazyk Správce místnosti kabinet ČJ a Př Správce místnosti 6. A Tvorba a koordinace Minimálního preventivního programu Prevence sociálně patologických jevů koordinátor sociálně patologických jevů, šikana Sportovní soutěže Projektové dny se speciální tematikou Lehkoatletický den Vánoční kapřík turnaj v házené ŠVP Chorvatsko Předmětová komise OV Sbírka Občanská výchova Učebnice Občanská výchova Správce místnosti Tělocvična Matematický Klokan Pythagoriáda Liga brněnských škol v orientačním běhu ŠVP Chorvatsko Práce s integrovanými žáky M Pedagogické dohledy Předmětová komise Člověk a příroda Sbírka Matematika Sbírka Fyzika Učebnice Matematika Učebnice Fyzika Správce místnosti 8. A Správce místnosti Kabinet F Správce místnosti Učebna F Recitační soutěž II. stupeň Výzdoba školy Školní časopis Večerní divadelní představení Sbírka Výtvarná výchova Pomůcky Výtvarná výchova Správce místnosti 8. B Správce místnosti Učebna VV Biologická olympiáda Environmentální výchova II. stupeň Zdravotník pro II. stupeň Recyklohraní Sběr papíru Vedení ZOO koutku Sbírka Přírodopis Sbírka Pracovní činnosti Učebnice Přírodopis Správce místnosti Laboratoř PŘ Správce místnosti 7. A Logopedické sledování žáků Spolupráce s MŠ Brechtova Plán práce 2014/2015 7

8 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Dana Slováková Mgr. Gabriela Přidalová Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Marie Marcinková Mgr. Jana Žofková Mgr. Alena Vepřeková Mgr. Jana Strnadová Mgr. Kamila Novotná Mgr. Monika Blatná Správce místnosti 2. A Soutěže v anglickém jazyce Den jazyků Organizace zahraničních zájezdů Anglie Předmětová komise Cizí jazyk Sbírka Anglický jazyk Učebnice Anglický jazyk Správce místnosti 9. B Zdravé zuby Soutěž Mladý zdravotník Správce místnosti 4. C Dyslektická olympiáda Práce s integrovanými žáky Logopedie Sbírka Integrace Sbírka Školní kuchyňka Správce místnosti Školní kuchyňka Správce místnosti 1. C Sbírka 3. až 5. ročník Aktualizace webových stránek Aktualizace Bakalářů Pythagoriáda Správce sítě Koordinátor ICT Sbírka Chemie Učebnice Chemie Sbírka chemie Správce místnosti Kabinet VV Správce místnosti Interaktivní učebna Správce místnosti Sklad jedů Správce místnosti Učebna chemie Správce místnosti 6.B Vybíjená I.stupeň Šplh I. stupeň Sbírka Učitelská knihovna Sekce TV I.stupeň Správce místnosti 4.A Správce místnosti Kabinet buňka D Zdravotník 1. Stupeň Koordinace škol přírodě Sbírka 1. a 2.ročník Správce místnosti 1.B Školní lékárnička Aktualizace webových stránek Instalace výukových programů Projekt Konference mladých Sbírka Výpočetní technika Správce místnosti VT1, VT2 Správce keramické dílny Veletrh základních škol Výzdoba školy Informační tabule v hale školy Správce místnosti Malá sborovna Správce místnosti třída 5.B Soutěže a olympiády v Aj English Jungle Dějepisná olympiáda Poznávací zájezdy Vídeň, Bratislava, Praha Předmětová komise cizí jazyk I. stupeň Předmětová komise Dějepis Sbírka Dějepis Učebnice Dějepis Správce místnosti 7. B Správce místnosti Kabinet NJ Plán práce 2014/2015 8

9 Mgr. Lucie Víchová Environmentální výchova I. stupeň Projekt Den Země I. stupeň Sběr papíru Projektové dny Vánoce, Velikonoce Deskové hry otevřené dveře English Jungle Den dětí Správce místnosti 3. B Mgr. Eva Sovová Soutěže v německém jazyce Sbírka Německý jazyk Organizace zájezdu Německo Učebnice Německý jazyk Mgr. Milena Langová Sportovní soutěže 2. Stupeň Eurorebus Zeměpisná olympiáda Vánoční kapřík Lyžařský výcvikový kurz Předmětová komise TV Sbírka Tělesná výchova II. stupeň Sbírka Zeměpis Učebnice Zeměpis Správce místnosti Kabinet Z Správce místnosti Kabinet TV Mgr. Romana Pánková Pohádková škola Edukativně stimulační skupinky Koordinace příspěvků do Severníku Správce místnosti 2. B PaedDr.Yveta Klusková Zápis do 1. Tříd Pomůcky pro I. stupeň Učebnice pro I. stupeň Předmětová komise ročník Správce místnosti 1. A Mgr.Richard Svída Sbírka Dopravní výchova Projekt Dopravní výchova BOZP Předmětová komise 4. a 5. ročník Správce místnosti 5.C Mgr. Gabriela Moricová Soutěže a olympiády v Aj Školní parlament Příprava a realizace školního plesu Sbírka Výchova ke zdraví Školní parlament Správce místnosti 9. A Správce místnosti Kabinet AJ Mgr. Irena Lancmanová Miniházená Recitační soutěž I. stupeň Správce místnosti 3. C Mgr. Roman Matal Projektové dny Vánoce, Velikonoce Příprava a realizace školního plesu Den dětí Správce místnosti 3.A Správce místnosti Kabinet buňka C Mgr. Petra Brablecová Miniházená Správce místnosti 5. A Projekt Dopravní výchova Andrea Vardanová Organizace kroužků Sbírka Školní družina Správce místnosti ŠD 1 Mgr. Šárka Pajpachová Správce místnosti 4. B Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Monika Holánková Správce místnosti ŠD 2 Pí. Jindřiška Böhmová Správce místnosti Družina buňka C Plán práce 2014/2015 9

10 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzhledem k tomu, že po odborné stránce je kvalifikace pedagogického sboru dostačující, bude DVPP v dalším období zaměřeno na tvorbu a realizaci školního vzdělávacího program, další zkvalitnění učitelů jazyků, výpočetní techniku, práci s interaktivní tabulí a na práci s dětmi s SPU. Dále na čtenářskou, přírodovědnou, matematickou a finanční gramotnost. VII. Propagace práce školy Příspěvky do místních novin Severníku příležitostně (úspěchy v soutěžích, pohádková škola ) Dále budeme rodiče budoucích prvňáčků o dění ve škole informovat formou letáčků v mateřských školách a pedagogickopsychologických poradnách. Aktualizace webových stránek proběhne každý týden v pátek, kdy se vyvěsí i týdenní plán školy. Rodiče zde najdou veškeré informace, organizaci i aktuality. Plán práce 2014/

11 VIII. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující 1. etapa 1. a 2. třída V této etapě se budeme snažit vytvořit u dětí kladný vztah k cizímu jazyku a motivovat je k dalšímu studiu formou jednoduchých říkanek, příběhů a pohádek se seznámí s anglickým jazykem. Při výuce budeme používat názorné pomůcky, obrázky, plakáty a audionahrávky a interaktivní tabuli. Se žáky se bude pracovat jednotlivě i ve skupinkách. Cílem 1. etapy je naučit žáky v daném rozsahu učiva porozumět krátkému sdělení, jednoduše se ústně vyjadřovat, reagovat na otázky. Čtení a psaní zařadíme až ve druhém ročníku a to ve formě čtení jednoduchých textů a psaní jednotlivých slov. Při výuce budeme klást důraz na správnou výslovnost. Nabízíme kroužky a nejšikovnější žáci se zúčastní soutěže English Jungle. 2. etapa třída I. A 26 PaedDr. Yveta Klusková, Mgr. Blanka Kraváčková I. B 28+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková I. C 27 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Roman Matal II. A 27+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková II. B 29 Mgr. Kamila Novotná Mgr. Romana Pánková III. A 25 Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Kamila Novotná III. B 25 Mgr. Gabriela Moricová Mgr. Kamila Novotná III. C 25 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Kamila Novotná IV. A 23 Mgr. Jana Ryšová IV. B 23 Mgr. Jana Ryšová IV. C 22 Mgr. Monika Blatná V. A 24 Mgr. Kamila Novotná V. B 21 Mgr. Blanka Kraváčková V. C 22 Mgr. Kamila Novotná VI. ABC jaz. 24 Mgr. Jana Ryšová VI. A nej. 19 Mgr. Gabriela Moricová VI. B nej. 19 Mgr. Blanka Kraváčková VII. AB jaz. 24 Mgr. Kamila Novotná VII. A nejaz Mgr. Jana Ryšová VII. B nejaz. 14 Mgr. Gabriela Moricová VIII. AB jaz. 20 Mgr. Gabriela Moricová VIII. A nejaz. 18 Mgr. Blanka Kraváčková VIII. B nejaz 17 Mgr. Kamila Novotná IX. AB jaz. 18 Mgr. Jana Ryšová IX. AB nejaz. 23 Mgr. Gabriela Moricová V této etapě si žáci zdokonalí a rozšíří získané znalosti a dovednosti. Cílem bude naučit žáky rozumět a reagovat na známá slova a věty, číst plynule a foneticky správně jednoduché texty a sestavit formálně správně jednoduché písemné sdělení. Při výuce budeme využívat skupinové metody práce, komunikativní metody práce a individuální přístup k jednotlivým Plán práce 2014/

12 žákům a interaktivní tabuli. Výuka je doplněna zájmovým vzděláváním žáků formou kroužků. Nejlepší žáci se účastní soutěže English Jungle. 3. etapa třída Nadále budeme rozvíjet komunikativní schopnosti žáků. Cílem bude nejen porozumět jednoduché a zřetelné promluvě, ale i reagovat na dané téma a domluvit se v každodenních situacích Povedeme žáky k porozumění textu v učebnicích a autentických materiálech (přiměřených věku žáků) s pomocí dvojjazyčného slovníku. Budeme dbát i na psanou formu, žáci se naučí sestavovat gramaticky správné texty související s probranými tematickými okruhy. K již zmíněným metodám zařadíme procvičování různých gramatických struktur, slovní zásoby a porozumění mluveného i čteného textu pomocí výukových programů na PC. Nejlepší žáci soutěží v konverzační soutěži. Na obou dvou stupních naší školy nabízíme kroužky konverzace a procvičování gramatiky. Nadále budeme používat učebnice z ucelené řady nakladatelství Oxford, v první etapě Happy House 1, 2, v druhé řadě Chit Chat 1, 2 (případně Project 1), ve třetí etapě Project 1 4. Pracovní sešity hradí rodiče na základě jejich písemného souhlasu. Německý jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující VI. AB RvNj 24 Mgr. Monika Blatná VII. A 15 Mgr. Eva Sovová VII. B 14 Mgr. Monika Blatná VII. AB RvNj 24 Mgr. Eva Sovová VIII. A 18 Mgr. Monika Blatná VIII. B 18 Mgr. Eva Sovová VIII. AB RvNj 20 Mgr. Eva Sovová IX. AB 23 Mgr. Eva Sovová IX. AB RvNj 18 Mgr. Eva Sovová Německý jazyk si volí žáci 6. ročníků v rámci povinně volitelných předmětů. Německý jazyk jako druhý cizí jazyk bude probíhat v časové dotaci 3 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku. Od školního roku 2013/2014 je německý jazyk povinný pro žáky 7. a 8. ročníků nejazykových skupin. Vyučovat se bude podle učebnic Deutsch mit Max I., II. v 6. až 9. ročníku, které vydává nakladatelství Fraus Plzeň. Jako doplňkový materiál používáme doplňkové texty, nahrávky textů a písní, hry, mapy a digitální učební materiál. Od loňského školního roku německý jazyk navštěvují dvě částečně rodilé mluvčí (v současnosti žákyně sedmého ročníku), pro které je připraven individuální přístup se zaměřením na rozvoj především psaní a čtení. Žákyně pracují s doplňkovým materiálem a vlastními učebnicemi od německého nakladatelství Hueber. V každém ročníku budeme rozvíjet adekvátně k věku žáků čtyři základní dovednosti mluvení, poslech, čtení a psaní. V nižších ročnících budeme dbát na správnou výslovnost a větnou intonaci, seznámíme žáky s odlišností od mateřského jazyka. Ve všech ročnících bude poslech s porozuměním běžnou součástí výuky. V hodinách cizích jazyků více využívat názorných pomůcek a efektivně zapojovat výpočetní techniku, častěji hodnotit pokrok žáků, dbát a zařazovat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků, umožňovat dostatek příležitostí k nácviku správné výslovnosti. V hodinách cizích jazyků volit činnosti odpovídající individuálním možnostem žáků s SVP a používat přiměřených nároků především u žáků integrovaných. I nadále budeme využívat zpětnou vazbu, kdy si žáci mohou ověřit, jak učivo zvládli. Oblíbenou formou jsou pracovní listy, které žáci na dané téma sami vytvářejí, případně vytvoří skupinky a budou pracovat na projektu v týmu. Sami si také budou připravovat rozhovory a scénky na zadané téma, které následně předvedou ostatním. V letošním roce mají žáci druhého stupně jet na jednodenní poznávací výlet do Vídně, kde si budou moci své dosavadní znalosti ozkoušet v praxi. Pro šestý ročník je vytvořen zájmový kroužek Wir sprechen Deutsch, ve kterém budou žáci hravou formou prohlubovat znalosti jak po stránce řečové, tak po stránce gramatické. Plán práce 2014/

13 Vybraní žáci se také pravidelně účastní jazykových konverzačních soutěží, školní kolo se uskuteční koncem prvního pololetí a pro žáky je dobrovolné. Žáci, kteří se umístí na prvním místě, budou školu reprezentovat v městském kole, které každoročně probíhá na ZŠ Antonínská, Brno Plán práce 2014/

14 IX. Předmětové komise, metodická sdružení PK, MS Vedoucí Ročník PaedDr. Yveta Klusková Ročník Mgr. Richard Svída cizí jazyky Ročník Mgr. Monika Blatná Jazyk a jazyková komunikace - český jazyka literatura Pí. Karin Koláčková - cizí jazyk Mgr. Jana Ryšová Člověk a společnost - dějepis - výchova k občanství Člověk a příroda - fyzika - chemie - zeměpis Umění a kultura - hudební výchova - výtvarná výchova Člověk a zdraví - výchova ke zdraví - tělesná výchova Člověk a svět práce - práce s technickými materiály - pěstitelské práce a chovatelství - práce s laboratorní technikou - svět práce Informační a komunikační technologie Mgr. Monika Blatná Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Milena Langová Mgr. Kateřina Jelínková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Milena Langová Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Alena Vepřeková Hlavní úkoly pro rok 2014/ Zajištění splnění plánu práce v jednotlivých předmětech 2. Koordinace práce se žáky s SPU a žáky integrovanými 3. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 4. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 5. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic pro Rámcový vzdělávací program a Školnímu vzdělávacímu programu a splňují schvalovací doložku MŠMT 6. Plánování exkurzí, vycházek a výletů tak, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 7. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v oblasti poruch učení a chování, jazycích naplňování úkolů stanovených ŠVP, interaktivní tabule. 8. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP 9. Zajištění průběhu průřezových témat v rámci předmětu 10. Zaměřit se na podporu rozvíjení klíčových kompetencí, prohloubit skupinovou práci, sebehodnocení, vzájemné hodnocení, zadávání diferencovaných úkolů, vyhledávání informací z různých zdrojů a práce s nimi 11. Zaměřit se na modernizaci odborných učeben ( cizí jazyky, přírodovědná učebna a učebna HV) a vybavení moderními pomůckami a učebnicemi Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předmětových komisí: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů a všech průřezových témat. Plán práce 2014/

15 - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu, dotvářejí ŠVP, aktualizují jeho podobu. - Plánují odborné exkurze, kulturní akce, odborné přednášky a akce. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů Zavádějící učitelé ve školním roce 2014/2015 Mgr. Karin Koláčková pro Mgr. Blanku Kraváčkovou Pí. Andrea Vardanová pro Bc. Martinu Urbánkovou Plán práce 2014/

16 X. Učební plány Školní vzdělávací program Škola pro život Učební plán první stupeň 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Počet hodin týdně Plán práce 2014/

17 Učební plán - druhý stupeň 2. stupeň (jazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

18 2. stupeň (nejazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk 6 6 Volitelné předměty 6 6 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

19 XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné předměty Třída Název předmětu Vyučující Počet žáků VI. AB Hravá matematika Mgr. Alena Vepřeková 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Konverzace v AJ Mgr. Gabriela Moricová 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Cvičení z ČJ Mgr. Kateřina Jelínková Nepovinné předměty Mgr. Tereza Ježorková Ročník Předmět hodin Žáků Vyučující ročník Náboženství 2 Pí. Tkadlčíková 6. A 19, 6. B 19 Plán práce 2014/

20 Kroužky Název kroužku Třída Den Hodina Vedoucí Sportík 1. ABC Úterý pí. Žofková Kuchtík 2., 3., 4. ročník Pondělí pí. Přidalová Kuchtík 2., 3., 4., 5. ročník Úterý pí. Přidalová SPU 2., 3., 4., 5. ročník Středa p. Přidalová Logopedie 1. ročník Středa pí. Přidalová Logopedie 1. ročník Čtvrtek pí. Přidalová Výtvarka 1., 2., 4. ročník Středa pí. Pajpachová Flétnička 1., 2. ročník Čtvrtek pí. Pajpachová Keramika ročník Středa pí. Strnadová Sportík 2., 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 5. ročník Středa pí. Lancmanová Počítače A + B 3. ročník Pondělí pí. Víchová Počítače A + B 3. ročník Úterý pí. Víchová Angličtina 1 1. ročník Pondělí pí. Víchová Deskové hry ročník Středa pí. Víchová Angličtina 3A 2. A, 2. B, 3. B ÚČtvrtek pí. Víchová Angličtina 3B 3. A, 3. C Čtvrtek pí. Novotná Zdokonaluji se v ČJ a M 39. AB Úterý pí. Ryšová, pí. Koláčková, p. Liška Sportovní hry 6. AB, 7. AB Pondělí pí. Langová Brno pro mladé historiky 4. B, 5. AB, 6. AB Úterý (1x za 14 dní) pí. Novotná Angličtina pro 4. ročník 4. ročník Středa pí. Novotná Angličtina pro 5. ročník 5. ročník Pondělí pí. Novotná Step 1 3. ročník Úterý p. Matal Step 2 3. ročník Čtvrtek p. Matal Plán práce 2014/

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více