PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova Brno

2 Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence... 5 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova V. Funkce, dlouhodobé úkoly... 7 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Propagace práce školy VIII. Výuka cizích jazyků IX. Předmětové komise, metodická sdružení X. Učební plány XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky XIII. Počty žáků v I. pololetí 2014/ XIV. Projekt Pohádková škola XV. Minimální preventivní program XVI. Volba povolání XVII. Výchova ke zdraví XVIII. Plán práce výchovného poradce XIX. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami XX. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: XXI. Ochrana člověka za mimořádných událostí XXII. Čtenářská gramotnost XXIII. Dějepis XXIV. Logopedie XXV. Plán uvádějících učitelů XXVI. Rozvrh hodin tříd prvního stupně XXVII. Rozvrh hodin tří druhého stupně XXVIII. Pedagogický dohled v jednotlivých buňkách XXIX. Pedagogický dohled v jídelně Plán práce 2014/2015 2

3 I. Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Schůzovní den je úterý. Provozní doba školy je denně od 6.30 do hodin. Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, na období školního roku, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Pedagogické rady 9. září listopadu ledna dubna června 2014 Třídní schůzky, hovorové hodiny : Třídní schůzky 9. září 2014 v Hovorové hodiny 11. listopadu 2014 v Třídní schůzky 13. ledna 2015 v Hovorové hodiny 14. dubna 2015 v Třídní schůzky 2. června 2015 v Plán třídních schůzek obdrželi rodiče v informačním letáku na začátku školního roku, termíny jsou vyvěšeny po celý rok na webových stránkách školy a týden předem jsou rodičům rozesílány sms zprávy a termín je zapsán také v deníčku nebo žákovské knížce. Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků. Hodnocení za 2. a 4. čtvrtletí zapíší do žákovských knížek. O výrazném zhoršení žáka budou neprodleně informovat rodiče osobně nebo doporučeným dopisem vždy však prokazatelným způsobem V případě potřeby projednání zhoršeného prospěch nebo chování žáka budou rodiče písemně pozváni do školy na výchovnou komisi. Podle potřeby bude přizván také zástupce OSPOD nebo Policie. Důraz bude kladen na přesnou evidenci pracovní doby pedagogických pracovníků, a to pracovní dobu na pracovišti a mimo pracoviště. Přímá pedagogická práce je dána rozvrhem pedagogického pracovníka. Evidenci pracovní doby budou zaměstnanci školy odevzdávat vždy v posledním týdnu daného měsíce. Nadúvazková hodina bude proplacena pouze v tom případě, že bude skutečně odučena. Nadúvazková hodina je přesně určena a zapsána v rozvrhu na celé pololetí. Plán práce 2014/2015 3

4 II. Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Pondělí 23. února 2015 neděle 29. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v pondělí 1. září Zápis do první třídy Čtvrtek 15. ledna 2014 od do Pátek 16. ledna 2015 od do hodin Den otevřených dveří 18. listopadu a 19. listopadu 2014 od 8.00 do dubna a 22. dubna 2015 od 8.00 do Po individuální domluvě kdykoli. Pro budoucí prvňáčky 6. ledna a 7. ledna 2015 od 8.00 do Časový plán vyučovacích hodin: 0. hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod Plán akcí pro školní roky 2014/2015 a 2015/ / ročník Chorvatsko ( červen) 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz Praděd 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Anglie ročník - Anglie ročník Rakousko Ametysty - duben ročník vánoční Praha - prosinec 2015/ ročník Chorvatsko 7. ročník - Lyžařský výcvikový kurz 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Německy mluvící země 9. ročník - Německy mluvící země ročník Vídeň květen ročník - vánoční Bratislava prosinec Plán práce 2014/2015 4

5 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence Ředitel Mgr. Petr Kapounek Úsek provozní Úsek pedagogický Úsek kuchyně Hospodářka školy Zástupce ředitele (stat. zást.) Vedoucí šk. kuchyně pí. Garili Lenka Mgr. Jelínková Kateřina pí. Rozehnalová Jarmila PAM Učitelé: Hlavní kuchařka pí. Chřibková Dagmar Mgr. Blatná Monika D, NJ, Aj pí. Blahová Hana Mgr. Kubínová Pavla Př, Pč, Ved. prov. zaměstnanců Mgr. Přidalová Gabriela I. st. p. školník David Pánek Mgr. Vepřeková Alena Vt, M Stravenky: pí. Zejdová Pavla Uklízečky: Pí. Jemelíková Lada M, F pí. Fišáková Ivana Mgr. Jelínková Kateřina ČJ, Hv Kuchařky: pí Pešáková Marta Mgr. Keberlová Marcela Tv, Ov, Rv pí. Svobodová Věra pí. Zachová Renata Mgr. Brablecová Petra I. st. pí. Marečková Marcela pí. Tichá Soňa PaedDr. Klusková Iveta I. st., Aj pí. Ševčíková Hana Pí. Koláčková Karin ČJ, pí. Traplová Magda Mgr. Matal Roman I. st. pí. Hlaváčová Simona Mgr. Kubějová Olga I. st. pí. Ptáčníková Naděžda Mgr. Lancmanová Irena I. st. pí. Hessová Eva Mgr. Ježorková Tereza ČJ, Vv pí. Kulhánková Janette Mgr. Liška Zdeněk M, Ch Mgr. Langová Milena Z, Tv. Mgr. Strnadová Jana I. st. Mgr. Svída Richard I. st. Mgr. Romana Pánková I. st., Aj Mgr. Gabriela Moricová Aj, Hv, Vz Mgr. Víchová Lucie I. st., Aj Mgr. Ryšová Jana Aj, D, M Mgr. Žofková Jana I. st. Mgr. Marcinková Marie I. st. Mgr. Slováková Dana I. st. Mgr. Eva Sovová Nj, Hv Mgr. Šárka Pajpachová I. st. Mgr. Kamila Novotná Aj, D Mgr. Blanka Kraváčková AJ, ČJ Ing. Češková Jana asistent pedagoga Pí. Willaschková Kateřina asistent pedagoga Pí. Šarköziová Lenka asistent pedagoga Úsek školní družiny Vedoucí vychovatelka pí. Vardanová Andrea Vychovatelky: pí. Böhmová Jindřiška Mgr. Holánková Monika pí. Ondrovičová Marie pí. Holánková Klára Pí. Ovesná Veronika Michaela Koláčková DiS. Bc. Martina Urbánková Výchovný poradce: pí. Koláčková Karin Preventista patologických jevů: Mgr. Marcela Keberlová Správce sítě, koordinátor ICT: Mgr. Liška Zdeněk Logoped: Mgr. Kubějová Olga, Mgr. Přidalová Gabriela Speciální pedagog: Mgr. Přidalová Gabriela, Mgr. Víchová Lucie, Mgr. Pánková Romana, Mgr. Slováková Dana, Mgr. Šárka Pajpachová Zdravotník: Mgr. Kubínová Pavla, Mgr. Žofková Jana Plán práce 2014/2015 5

6 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova 9 Ředitel školy 3. st. řízení Statut. zástupce řed. 2. st. řízení Zást.řed. MŠ 2. st. řízení Ved.šk.jídelny 2. st. řízení Ved.šk.jídelny MŠ 2. st. řízení Koord.ŠVP 1. st. řízení Ved.ŠD 1. st. řízení ved.prov.zam. 1. st. řízení Ved.uč.MŠ. 1. st. řízení Ved.kuchařka 1. st. řízení Ved.kuchařka MŠ 1. st. řízení učitelé vychovatelé uklízečky učitelky MŠ kuchařky kuchařky MŠ Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí tři vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení zástupkyni ředitele základní školy, zástupkyni ředitele mateřské školy a vedoucí školní jídelny Zástupkyně ředitele vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků - vedoucí vychovatelky školní družiny a koordinátora ŠVP. Řídí a kontroluje práci pedagogů prvního a druhého stupně. Vedoucí školní jídelny vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení Vedoucí vychovatelka školní družiny - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vychovatelky školní družiny. Koordinátor ŠVP - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - řídí práce na vytváření Školního vzdělávacího programu, řídí v této oblasti všechny pedagogické pracovníky školy, koordinuje jejich činnost, zadává úkoly a kontroluje jejich práci. Školník - vedoucí zaměstnanec podle 124, ods.t 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí kuchařka - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců kuchařek a pomocných kuchařek. Plán práce 2014/2015 6

7 V. Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení Pí. Karin Koláčková Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Olga Kubějová Úkol Výchovný poradce Karierní poradce Přijímací řízení na střední školy Práce s integrovanými žáky Olympiáda v ČJ Školní akademie Školní časopis Předmětová komise ČJ Sbírka Český jazyk Učebnice Český jazyk Správce místnosti kabinet ČJ a Př Správce místnosti 6. A Tvorba a koordinace Minimálního preventivního programu Prevence sociálně patologických jevů koordinátor sociálně patologických jevů, šikana Sportovní soutěže Projektové dny se speciální tematikou Lehkoatletický den Vánoční kapřík turnaj v házené ŠVP Chorvatsko Předmětová komise OV Sbírka Občanská výchova Učebnice Občanská výchova Správce místnosti Tělocvična Matematický Klokan Pythagoriáda Liga brněnských škol v orientačním běhu ŠVP Chorvatsko Práce s integrovanými žáky M Pedagogické dohledy Předmětová komise Člověk a příroda Sbírka Matematika Sbírka Fyzika Učebnice Matematika Učebnice Fyzika Správce místnosti 8. A Správce místnosti Kabinet F Správce místnosti Učebna F Recitační soutěž II. stupeň Výzdoba školy Školní časopis Večerní divadelní představení Sbírka Výtvarná výchova Pomůcky Výtvarná výchova Správce místnosti 8. B Správce místnosti Učebna VV Biologická olympiáda Environmentální výchova II. stupeň Zdravotník pro II. stupeň Recyklohraní Sběr papíru Vedení ZOO koutku Sbírka Přírodopis Sbírka Pracovní činnosti Učebnice Přírodopis Správce místnosti Laboratoř PŘ Správce místnosti 7. A Logopedické sledování žáků Spolupráce s MŠ Brechtova Plán práce 2014/2015 7

8 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Dana Slováková Mgr. Gabriela Přidalová Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Marie Marcinková Mgr. Jana Žofková Mgr. Alena Vepřeková Mgr. Jana Strnadová Mgr. Kamila Novotná Mgr. Monika Blatná Správce místnosti 2. A Soutěže v anglickém jazyce Den jazyků Organizace zahraničních zájezdů Anglie Předmětová komise Cizí jazyk Sbírka Anglický jazyk Učebnice Anglický jazyk Správce místnosti 9. B Zdravé zuby Soutěž Mladý zdravotník Správce místnosti 4. C Dyslektická olympiáda Práce s integrovanými žáky Logopedie Sbírka Integrace Sbírka Školní kuchyňka Správce místnosti Školní kuchyňka Správce místnosti 1. C Sbírka 3. až 5. ročník Aktualizace webových stránek Aktualizace Bakalářů Pythagoriáda Správce sítě Koordinátor ICT Sbírka Chemie Učebnice Chemie Sbírka chemie Správce místnosti Kabinet VV Správce místnosti Interaktivní učebna Správce místnosti Sklad jedů Správce místnosti Učebna chemie Správce místnosti 6.B Vybíjená I.stupeň Šplh I. stupeň Sbírka Učitelská knihovna Sekce TV I.stupeň Správce místnosti 4.A Správce místnosti Kabinet buňka D Zdravotník 1. Stupeň Koordinace škol přírodě Sbírka 1. a 2.ročník Správce místnosti 1.B Školní lékárnička Aktualizace webových stránek Instalace výukových programů Projekt Konference mladých Sbírka Výpočetní technika Správce místnosti VT1, VT2 Správce keramické dílny Veletrh základních škol Výzdoba školy Informační tabule v hale školy Správce místnosti Malá sborovna Správce místnosti třída 5.B Soutěže a olympiády v Aj English Jungle Dějepisná olympiáda Poznávací zájezdy Vídeň, Bratislava, Praha Předmětová komise cizí jazyk I. stupeň Předmětová komise Dějepis Sbírka Dějepis Učebnice Dějepis Správce místnosti 7. B Správce místnosti Kabinet NJ Plán práce 2014/2015 8

9 Mgr. Lucie Víchová Environmentální výchova I. stupeň Projekt Den Země I. stupeň Sběr papíru Projektové dny Vánoce, Velikonoce Deskové hry otevřené dveře English Jungle Den dětí Správce místnosti 3. B Mgr. Eva Sovová Soutěže v německém jazyce Sbírka Německý jazyk Organizace zájezdu Německo Učebnice Německý jazyk Mgr. Milena Langová Sportovní soutěže 2. Stupeň Eurorebus Zeměpisná olympiáda Vánoční kapřík Lyžařský výcvikový kurz Předmětová komise TV Sbírka Tělesná výchova II. stupeň Sbírka Zeměpis Učebnice Zeměpis Správce místnosti Kabinet Z Správce místnosti Kabinet TV Mgr. Romana Pánková Pohádková škola Edukativně stimulační skupinky Koordinace příspěvků do Severníku Správce místnosti 2. B PaedDr.Yveta Klusková Zápis do 1. Tříd Pomůcky pro I. stupeň Učebnice pro I. stupeň Předmětová komise ročník Správce místnosti 1. A Mgr.Richard Svída Sbírka Dopravní výchova Projekt Dopravní výchova BOZP Předmětová komise 4. a 5. ročník Správce místnosti 5.C Mgr. Gabriela Moricová Soutěže a olympiády v Aj Školní parlament Příprava a realizace školního plesu Sbírka Výchova ke zdraví Školní parlament Správce místnosti 9. A Správce místnosti Kabinet AJ Mgr. Irena Lancmanová Miniházená Recitační soutěž I. stupeň Správce místnosti 3. C Mgr. Roman Matal Projektové dny Vánoce, Velikonoce Příprava a realizace školního plesu Den dětí Správce místnosti 3.A Správce místnosti Kabinet buňka C Mgr. Petra Brablecová Miniházená Správce místnosti 5. A Projekt Dopravní výchova Andrea Vardanová Organizace kroužků Sbírka Školní družina Správce místnosti ŠD 1 Mgr. Šárka Pajpachová Správce místnosti 4. B Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Monika Holánková Správce místnosti ŠD 2 Pí. Jindřiška Böhmová Správce místnosti Družina buňka C Plán práce 2014/2015 9

10 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzhledem k tomu, že po odborné stránce je kvalifikace pedagogického sboru dostačující, bude DVPP v dalším období zaměřeno na tvorbu a realizaci školního vzdělávacího program, další zkvalitnění učitelů jazyků, výpočetní techniku, práci s interaktivní tabulí a na práci s dětmi s SPU. Dále na čtenářskou, přírodovědnou, matematickou a finanční gramotnost. VII. Propagace práce školy Příspěvky do místních novin Severníku příležitostně (úspěchy v soutěžích, pohádková škola ) Dále budeme rodiče budoucích prvňáčků o dění ve škole informovat formou letáčků v mateřských školách a pedagogickopsychologických poradnách. Aktualizace webových stránek proběhne každý týden v pátek, kdy se vyvěsí i týdenní plán školy. Rodiče zde najdou veškeré informace, organizaci i aktuality. Plán práce 2014/

11 VIII. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující 1. etapa 1. a 2. třída V této etapě se budeme snažit vytvořit u dětí kladný vztah k cizímu jazyku a motivovat je k dalšímu studiu formou jednoduchých říkanek, příběhů a pohádek se seznámí s anglickým jazykem. Při výuce budeme používat názorné pomůcky, obrázky, plakáty a audionahrávky a interaktivní tabuli. Se žáky se bude pracovat jednotlivě i ve skupinkách. Cílem 1. etapy je naučit žáky v daném rozsahu učiva porozumět krátkému sdělení, jednoduše se ústně vyjadřovat, reagovat na otázky. Čtení a psaní zařadíme až ve druhém ročníku a to ve formě čtení jednoduchých textů a psaní jednotlivých slov. Při výuce budeme klást důraz na správnou výslovnost. Nabízíme kroužky a nejšikovnější žáci se zúčastní soutěže English Jungle. 2. etapa třída I. A 26 PaedDr. Yveta Klusková, Mgr. Blanka Kraváčková I. B 28+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková I. C 27 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Roman Matal II. A 27+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková II. B 29 Mgr. Kamila Novotná Mgr. Romana Pánková III. A 25 Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Kamila Novotná III. B 25 Mgr. Gabriela Moricová Mgr. Kamila Novotná III. C 25 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Kamila Novotná IV. A 23 Mgr. Jana Ryšová IV. B 23 Mgr. Jana Ryšová IV. C 22 Mgr. Monika Blatná V. A 24 Mgr. Kamila Novotná V. B 21 Mgr. Blanka Kraváčková V. C 22 Mgr. Kamila Novotná VI. ABC jaz. 24 Mgr. Jana Ryšová VI. A nej. 19 Mgr. Gabriela Moricová VI. B nej. 19 Mgr. Blanka Kraváčková VII. AB jaz. 24 Mgr. Kamila Novotná VII. A nejaz Mgr. Jana Ryšová VII. B nejaz. 14 Mgr. Gabriela Moricová VIII. AB jaz. 20 Mgr. Gabriela Moricová VIII. A nejaz. 18 Mgr. Blanka Kraváčková VIII. B nejaz 17 Mgr. Kamila Novotná IX. AB jaz. 18 Mgr. Jana Ryšová IX. AB nejaz. 23 Mgr. Gabriela Moricová V této etapě si žáci zdokonalí a rozšíří získané znalosti a dovednosti. Cílem bude naučit žáky rozumět a reagovat na známá slova a věty, číst plynule a foneticky správně jednoduché texty a sestavit formálně správně jednoduché písemné sdělení. Při výuce budeme využívat skupinové metody práce, komunikativní metody práce a individuální přístup k jednotlivým Plán práce 2014/

12 žákům a interaktivní tabuli. Výuka je doplněna zájmovým vzděláváním žáků formou kroužků. Nejlepší žáci se účastní soutěže English Jungle. 3. etapa třída Nadále budeme rozvíjet komunikativní schopnosti žáků. Cílem bude nejen porozumět jednoduché a zřetelné promluvě, ale i reagovat na dané téma a domluvit se v každodenních situacích Povedeme žáky k porozumění textu v učebnicích a autentických materiálech (přiměřených věku žáků) s pomocí dvojjazyčného slovníku. Budeme dbát i na psanou formu, žáci se naučí sestavovat gramaticky správné texty související s probranými tematickými okruhy. K již zmíněným metodám zařadíme procvičování různých gramatických struktur, slovní zásoby a porozumění mluveného i čteného textu pomocí výukových programů na PC. Nejlepší žáci soutěží v konverzační soutěži. Na obou dvou stupních naší školy nabízíme kroužky konverzace a procvičování gramatiky. Nadále budeme používat učebnice z ucelené řady nakladatelství Oxford, v první etapě Happy House 1, 2, v druhé řadě Chit Chat 1, 2 (případně Project 1), ve třetí etapě Project 1 4. Pracovní sešity hradí rodiče na základě jejich písemného souhlasu. Německý jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující VI. AB RvNj 24 Mgr. Monika Blatná VII. A 15 Mgr. Eva Sovová VII. B 14 Mgr. Monika Blatná VII. AB RvNj 24 Mgr. Eva Sovová VIII. A 18 Mgr. Monika Blatná VIII. B 18 Mgr. Eva Sovová VIII. AB RvNj 20 Mgr. Eva Sovová IX. AB 23 Mgr. Eva Sovová IX. AB RvNj 18 Mgr. Eva Sovová Německý jazyk si volí žáci 6. ročníků v rámci povinně volitelných předmětů. Německý jazyk jako druhý cizí jazyk bude probíhat v časové dotaci 3 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku. Od školního roku 2013/2014 je německý jazyk povinný pro žáky 7. a 8. ročníků nejazykových skupin. Vyučovat se bude podle učebnic Deutsch mit Max I., II. v 6. až 9. ročníku, které vydává nakladatelství Fraus Plzeň. Jako doplňkový materiál používáme doplňkové texty, nahrávky textů a písní, hry, mapy a digitální učební materiál. Od loňského školního roku německý jazyk navštěvují dvě částečně rodilé mluvčí (v současnosti žákyně sedmého ročníku), pro které je připraven individuální přístup se zaměřením na rozvoj především psaní a čtení. Žákyně pracují s doplňkovým materiálem a vlastními učebnicemi od německého nakladatelství Hueber. V každém ročníku budeme rozvíjet adekvátně k věku žáků čtyři základní dovednosti mluvení, poslech, čtení a psaní. V nižších ročnících budeme dbát na správnou výslovnost a větnou intonaci, seznámíme žáky s odlišností od mateřského jazyka. Ve všech ročnících bude poslech s porozuměním běžnou součástí výuky. V hodinách cizích jazyků více využívat názorných pomůcek a efektivně zapojovat výpočetní techniku, častěji hodnotit pokrok žáků, dbát a zařazovat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků, umožňovat dostatek příležitostí k nácviku správné výslovnosti. V hodinách cizích jazyků volit činnosti odpovídající individuálním možnostem žáků s SVP a používat přiměřených nároků především u žáků integrovaných. I nadále budeme využívat zpětnou vazbu, kdy si žáci mohou ověřit, jak učivo zvládli. Oblíbenou formou jsou pracovní listy, které žáci na dané téma sami vytvářejí, případně vytvoří skupinky a budou pracovat na projektu v týmu. Sami si také budou připravovat rozhovory a scénky na zadané téma, které následně předvedou ostatním. V letošním roce mají žáci druhého stupně jet na jednodenní poznávací výlet do Vídně, kde si budou moci své dosavadní znalosti ozkoušet v praxi. Pro šestý ročník je vytvořen zájmový kroužek Wir sprechen Deutsch, ve kterém budou žáci hravou formou prohlubovat znalosti jak po stránce řečové, tak po stránce gramatické. Plán práce 2014/

13 Vybraní žáci se také pravidelně účastní jazykových konverzačních soutěží, školní kolo se uskuteční koncem prvního pololetí a pro žáky je dobrovolné. Žáci, kteří se umístí na prvním místě, budou školu reprezentovat v městském kole, které každoročně probíhá na ZŠ Antonínská, Brno Plán práce 2014/

14 IX. Předmětové komise, metodická sdružení PK, MS Vedoucí Ročník PaedDr. Yveta Klusková Ročník Mgr. Richard Svída cizí jazyky Ročník Mgr. Monika Blatná Jazyk a jazyková komunikace - český jazyka literatura Pí. Karin Koláčková - cizí jazyk Mgr. Jana Ryšová Člověk a společnost - dějepis - výchova k občanství Člověk a příroda - fyzika - chemie - zeměpis Umění a kultura - hudební výchova - výtvarná výchova Člověk a zdraví - výchova ke zdraví - tělesná výchova Člověk a svět práce - práce s technickými materiály - pěstitelské práce a chovatelství - práce s laboratorní technikou - svět práce Informační a komunikační technologie Mgr. Monika Blatná Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Milena Langová Mgr. Kateřina Jelínková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Milena Langová Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Alena Vepřeková Hlavní úkoly pro rok 2014/ Zajištění splnění plánu práce v jednotlivých předmětech 2. Koordinace práce se žáky s SPU a žáky integrovanými 3. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 4. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 5. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic pro Rámcový vzdělávací program a Školnímu vzdělávacímu programu a splňují schvalovací doložku MŠMT 6. Plánování exkurzí, vycházek a výletů tak, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 7. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v oblasti poruch učení a chování, jazycích naplňování úkolů stanovených ŠVP, interaktivní tabule. 8. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP 9. Zajištění průběhu průřezových témat v rámci předmětu 10. Zaměřit se na podporu rozvíjení klíčových kompetencí, prohloubit skupinovou práci, sebehodnocení, vzájemné hodnocení, zadávání diferencovaných úkolů, vyhledávání informací z různých zdrojů a práce s nimi 11. Zaměřit se na modernizaci odborných učeben ( cizí jazyky, přírodovědná učebna a učebna HV) a vybavení moderními pomůckami a učebnicemi Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předmětových komisí: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů a všech průřezových témat. Plán práce 2014/

15 - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu, dotvářejí ŠVP, aktualizují jeho podobu. - Plánují odborné exkurze, kulturní akce, odborné přednášky a akce. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů Zavádějící učitelé ve školním roce 2014/2015 Mgr. Karin Koláčková pro Mgr. Blanku Kraváčkovou Pí. Andrea Vardanová pro Bc. Martinu Urbánkovou Plán práce 2014/

16 X. Učební plány Školní vzdělávací program Škola pro život Učební plán první stupeň 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Počet hodin týdně Plán práce 2014/

17 Učební plán - druhý stupeň 2. stupeň (jazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

18 2. stupeň (nejazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk 6 6 Volitelné předměty 6 6 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

19 XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné předměty Třída Název předmětu Vyučující Počet žáků VI. AB Hravá matematika Mgr. Alena Vepřeková 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Konverzace v AJ Mgr. Gabriela Moricová 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Cvičení z ČJ Mgr. Kateřina Jelínková Nepovinné předměty Mgr. Tereza Ježorková Ročník Předmět hodin Žáků Vyučující ročník Náboženství 2 Pí. Tkadlčíková 6. A 19, 6. B 19 Plán práce 2014/

20 Kroužky Název kroužku Třída Den Hodina Vedoucí Sportík 1. ABC Úterý pí. Žofková Kuchtík 2., 3., 4. ročník Pondělí pí. Přidalová Kuchtík 2., 3., 4., 5. ročník Úterý pí. Přidalová SPU 2., 3., 4., 5. ročník Středa p. Přidalová Logopedie 1. ročník Středa pí. Přidalová Logopedie 1. ročník Čtvrtek pí. Přidalová Výtvarka 1., 2., 4. ročník Středa pí. Pajpachová Flétnička 1., 2. ročník Čtvrtek pí. Pajpachová Keramika ročník Středa pí. Strnadová Sportík 2., 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 5. ročník Středa pí. Lancmanová Počítače A + B 3. ročník Pondělí pí. Víchová Počítače A + B 3. ročník Úterý pí. Víchová Angličtina 1 1. ročník Pondělí pí. Víchová Deskové hry ročník Středa pí. Víchová Angličtina 3A 2. A, 2. B, 3. B ÚČtvrtek pí. Víchová Angličtina 3B 3. A, 3. C Čtvrtek pí. Novotná Zdokonaluji se v ČJ a M 39. AB Úterý pí. Ryšová, pí. Koláčková, p. Liška Sportovní hry 6. AB, 7. AB Pondělí pí. Langová Brno pro mladé historiky 4. B, 5. AB, 6. AB Úterý (1x za 14 dní) pí. Novotná Angličtina pro 4. ročník 4. ročník Středa pí. Novotná Angličtina pro 5. ročník 5. ročník Pondělí pí. Novotná Step 1 3. ročník Úterý p. Matal Step 2 3. ročník Čtvrtek p. Matal Plán práce 2014/

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více