PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova Brno

2 Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence... 5 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova V. Funkce, dlouhodobé úkoly... 7 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Propagace práce školy VIII. Výuka cizích jazyků IX. Předmětové komise, metodická sdružení X. Učební plány XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky XIII. Počty žáků v I. pololetí 2014/ XIV. Projekt Pohádková škola XV. Minimální preventivní program XVI. Volba povolání XVII. Výchova ke zdraví XVIII. Plán práce výchovného poradce XIX. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami XX. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: XXI. Ochrana člověka za mimořádných událostí XXII. Čtenářská gramotnost XXIII. Dějepis XXIV. Logopedie XXV. Plán uvádějících učitelů XXVI. Rozvrh hodin tříd prvního stupně XXVII. Rozvrh hodin tří druhého stupně XXVIII. Pedagogický dohled v jednotlivých buňkách XXIX. Pedagogický dohled v jídelně Plán práce 2014/2015 2

3 I. Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Schůzovní den je úterý. Provozní doba školy je denně od 6.30 do hodin. Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, na období školního roku, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Pedagogické rady 9. září listopadu ledna dubna června 2014 Třídní schůzky, hovorové hodiny : Třídní schůzky 9. září 2014 v Hovorové hodiny 11. listopadu 2014 v Třídní schůzky 13. ledna 2015 v Hovorové hodiny 14. dubna 2015 v Třídní schůzky 2. června 2015 v Plán třídních schůzek obdrželi rodiče v informačním letáku na začátku školního roku, termíny jsou vyvěšeny po celý rok na webových stránkách školy a týden předem jsou rodičům rozesílány sms zprávy a termín je zapsán také v deníčku nebo žákovské knížce. Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků. Hodnocení za 2. a 4. čtvrtletí zapíší do žákovských knížek. O výrazném zhoršení žáka budou neprodleně informovat rodiče osobně nebo doporučeným dopisem vždy však prokazatelným způsobem V případě potřeby projednání zhoršeného prospěch nebo chování žáka budou rodiče písemně pozváni do školy na výchovnou komisi. Podle potřeby bude přizván také zástupce OSPOD nebo Policie. Důraz bude kladen na přesnou evidenci pracovní doby pedagogických pracovníků, a to pracovní dobu na pracovišti a mimo pracoviště. Přímá pedagogická práce je dána rozvrhem pedagogického pracovníka. Evidenci pracovní doby budou zaměstnanci školy odevzdávat vždy v posledním týdnu daného měsíce. Nadúvazková hodina bude proplacena pouze v tom případě, že bude skutečně odučena. Nadúvazková hodina je přesně určena a zapsána v rozvrhu na celé pololetí. Plán práce 2014/2015 3

4 II. Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Pondělí 23. února 2015 neděle 29. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v pondělí 1. září Zápis do první třídy Čtvrtek 15. ledna 2014 od do Pátek 16. ledna 2015 od do hodin Den otevřených dveří 18. listopadu a 19. listopadu 2014 od 8.00 do dubna a 22. dubna 2015 od 8.00 do Po individuální domluvě kdykoli. Pro budoucí prvňáčky 6. ledna a 7. ledna 2015 od 8.00 do Časový plán vyučovacích hodin: 0. hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod Plán akcí pro školní roky 2014/2015 a 2015/ / ročník Chorvatsko ( červen) 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz Praděd 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Anglie ročník - Anglie ročník Rakousko Ametysty - duben ročník vánoční Praha - prosinec 2015/ ročník Chorvatsko 7. ročník - Lyžařský výcvikový kurz 8. ročník Lyžařský výcvikový kurz ( pro žáky, kteří se zúčastnili v 7. ročníku) - Německy mluvící země 9. ročník - Německy mluvící země ročník Vídeň květen ročník - vánoční Bratislava prosinec Plán práce 2014/2015 4

5 III. Organizační schéma řízení školy, kompetence Ředitel Mgr. Petr Kapounek Úsek provozní Úsek pedagogický Úsek kuchyně Hospodářka školy Zástupce ředitele (stat. zást.) Vedoucí šk. kuchyně pí. Garili Lenka Mgr. Jelínková Kateřina pí. Rozehnalová Jarmila PAM Učitelé: Hlavní kuchařka pí. Chřibková Dagmar Mgr. Blatná Monika D, NJ, Aj pí. Blahová Hana Mgr. Kubínová Pavla Př, Pč, Ved. prov. zaměstnanců Mgr. Přidalová Gabriela I. st. p. školník David Pánek Mgr. Vepřeková Alena Vt, M Stravenky: pí. Zejdová Pavla Uklízečky: Pí. Jemelíková Lada M, F pí. Fišáková Ivana Mgr. Jelínková Kateřina ČJ, Hv Kuchařky: pí Pešáková Marta Mgr. Keberlová Marcela Tv, Ov, Rv pí. Svobodová Věra pí. Zachová Renata Mgr. Brablecová Petra I. st. pí. Marečková Marcela pí. Tichá Soňa PaedDr. Klusková Iveta I. st., Aj pí. Ševčíková Hana Pí. Koláčková Karin ČJ, pí. Traplová Magda Mgr. Matal Roman I. st. pí. Hlaváčová Simona Mgr. Kubějová Olga I. st. pí. Ptáčníková Naděžda Mgr. Lancmanová Irena I. st. pí. Hessová Eva Mgr. Ježorková Tereza ČJ, Vv pí. Kulhánková Janette Mgr. Liška Zdeněk M, Ch Mgr. Langová Milena Z, Tv. Mgr. Strnadová Jana I. st. Mgr. Svída Richard I. st. Mgr. Romana Pánková I. st., Aj Mgr. Gabriela Moricová Aj, Hv, Vz Mgr. Víchová Lucie I. st., Aj Mgr. Ryšová Jana Aj, D, M Mgr. Žofková Jana I. st. Mgr. Marcinková Marie I. st. Mgr. Slováková Dana I. st. Mgr. Eva Sovová Nj, Hv Mgr. Šárka Pajpachová I. st. Mgr. Kamila Novotná Aj, D Mgr. Blanka Kraváčková AJ, ČJ Ing. Češková Jana asistent pedagoga Pí. Willaschková Kateřina asistent pedagoga Pí. Šarköziová Lenka asistent pedagoga Úsek školní družiny Vedoucí vychovatelka pí. Vardanová Andrea Vychovatelky: pí. Böhmová Jindřiška Mgr. Holánková Monika pí. Ondrovičová Marie pí. Holánková Klára Pí. Ovesná Veronika Michaela Koláčková DiS. Bc. Martina Urbánková Výchovný poradce: pí. Koláčková Karin Preventista patologických jevů: Mgr. Marcela Keberlová Správce sítě, koordinátor ICT: Mgr. Liška Zdeněk Logoped: Mgr. Kubějová Olga, Mgr. Přidalová Gabriela Speciální pedagog: Mgr. Přidalová Gabriela, Mgr. Víchová Lucie, Mgr. Pánková Romana, Mgr. Slováková Dana, Mgr. Šárka Pajpachová Zdravotník: Mgr. Kubínová Pavla, Mgr. Žofková Jana Plán práce 2014/2015 5

6 IV. Schéma řízení ZŠ Brno, Blažkova 9 Ředitel školy 3. st. řízení Statut. zástupce řed. 2. st. řízení Zást.řed. MŠ 2. st. řízení Ved.šk.jídelny 2. st. řízení Ved.šk.jídelny MŠ 2. st. řízení Koord.ŠVP 1. st. řízení Ved.ŠD 1. st. řízení ved.prov.zam. 1. st. řízení Ved.uč.MŠ. 1. st. řízení Ved.kuchařka 1. st. řízení Ved.kuchařka MŠ 1. st. řízení učitelé vychovatelé uklízečky učitelky MŠ kuchařky kuchařky MŠ Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí tři vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení zástupkyni ředitele základní školy, zástupkyni ředitele mateřské školy a vedoucí školní jídelny Zástupkyně ředitele vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků - vedoucí vychovatelky školní družiny a koordinátora ŠVP. Řídí a kontroluje práci pedagogů prvního a druhého stupně. Vedoucí školní jídelny vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení Vedoucí vychovatelka školní družiny - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vychovatelky školní družiny. Koordinátor ŠVP - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - řídí práce na vytváření Školního vzdělávacího programu, řídí v této oblasti všechny pedagogické pracovníky školy, koordinuje jejich činnost, zadává úkoly a kontroluje jejich práci. Školník - vedoucí zaměstnanec podle 124, ods.t 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí kuchařka - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců kuchařek a pomocných kuchařek. Plán práce 2014/2015 6

7 V. Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení Pí. Karin Koláčková Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Olga Kubějová Úkol Výchovný poradce Karierní poradce Přijímací řízení na střední školy Práce s integrovanými žáky Olympiáda v ČJ Školní akademie Školní časopis Předmětová komise ČJ Sbírka Český jazyk Učebnice Český jazyk Správce místnosti kabinet ČJ a Př Správce místnosti 6. A Tvorba a koordinace Minimálního preventivního programu Prevence sociálně patologických jevů koordinátor sociálně patologických jevů, šikana Sportovní soutěže Projektové dny se speciální tematikou Lehkoatletický den Vánoční kapřík turnaj v házené ŠVP Chorvatsko Předmětová komise OV Sbírka Občanská výchova Učebnice Občanská výchova Správce místnosti Tělocvična Matematický Klokan Pythagoriáda Liga brněnských škol v orientačním běhu ŠVP Chorvatsko Práce s integrovanými žáky M Pedagogické dohledy Předmětová komise Člověk a příroda Sbírka Matematika Sbírka Fyzika Učebnice Matematika Učebnice Fyzika Správce místnosti 8. A Správce místnosti Kabinet F Správce místnosti Učebna F Recitační soutěž II. stupeň Výzdoba školy Školní časopis Večerní divadelní představení Sbírka Výtvarná výchova Pomůcky Výtvarná výchova Správce místnosti 8. B Správce místnosti Učebna VV Biologická olympiáda Environmentální výchova II. stupeň Zdravotník pro II. stupeň Recyklohraní Sběr papíru Vedení ZOO koutku Sbírka Přírodopis Sbírka Pracovní činnosti Učebnice Přírodopis Správce místnosti Laboratoř PŘ Správce místnosti 7. A Logopedické sledování žáků Spolupráce s MŠ Brechtova Plán práce 2014/2015 7

8 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Dana Slováková Mgr. Gabriela Přidalová Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Marie Marcinková Mgr. Jana Žofková Mgr. Alena Vepřeková Mgr. Jana Strnadová Mgr. Kamila Novotná Mgr. Monika Blatná Správce místnosti 2. A Soutěže v anglickém jazyce Den jazyků Organizace zahraničních zájezdů Anglie Předmětová komise Cizí jazyk Sbírka Anglický jazyk Učebnice Anglický jazyk Správce místnosti 9. B Zdravé zuby Soutěž Mladý zdravotník Správce místnosti 4. C Dyslektická olympiáda Práce s integrovanými žáky Logopedie Sbírka Integrace Sbírka Školní kuchyňka Správce místnosti Školní kuchyňka Správce místnosti 1. C Sbírka 3. až 5. ročník Aktualizace webových stránek Aktualizace Bakalářů Pythagoriáda Správce sítě Koordinátor ICT Sbírka Chemie Učebnice Chemie Sbírka chemie Správce místnosti Kabinet VV Správce místnosti Interaktivní učebna Správce místnosti Sklad jedů Správce místnosti Učebna chemie Správce místnosti 6.B Vybíjená I.stupeň Šplh I. stupeň Sbírka Učitelská knihovna Sekce TV I.stupeň Správce místnosti 4.A Správce místnosti Kabinet buňka D Zdravotník 1. Stupeň Koordinace škol přírodě Sbírka 1. a 2.ročník Správce místnosti 1.B Školní lékárnička Aktualizace webových stránek Instalace výukových programů Projekt Konference mladých Sbírka Výpočetní technika Správce místnosti VT1, VT2 Správce keramické dílny Veletrh základních škol Výzdoba školy Informační tabule v hale školy Správce místnosti Malá sborovna Správce místnosti třída 5.B Soutěže a olympiády v Aj English Jungle Dějepisná olympiáda Poznávací zájezdy Vídeň, Bratislava, Praha Předmětová komise cizí jazyk I. stupeň Předmětová komise Dějepis Sbírka Dějepis Učebnice Dějepis Správce místnosti 7. B Správce místnosti Kabinet NJ Plán práce 2014/2015 8

9 Mgr. Lucie Víchová Environmentální výchova I. stupeň Projekt Den Země I. stupeň Sběr papíru Projektové dny Vánoce, Velikonoce Deskové hry otevřené dveře English Jungle Den dětí Správce místnosti 3. B Mgr. Eva Sovová Soutěže v německém jazyce Sbírka Německý jazyk Organizace zájezdu Německo Učebnice Německý jazyk Mgr. Milena Langová Sportovní soutěže 2. Stupeň Eurorebus Zeměpisná olympiáda Vánoční kapřík Lyžařský výcvikový kurz Předmětová komise TV Sbírka Tělesná výchova II. stupeň Sbírka Zeměpis Učebnice Zeměpis Správce místnosti Kabinet Z Správce místnosti Kabinet TV Mgr. Romana Pánková Pohádková škola Edukativně stimulační skupinky Koordinace příspěvků do Severníku Správce místnosti 2. B PaedDr.Yveta Klusková Zápis do 1. Tříd Pomůcky pro I. stupeň Učebnice pro I. stupeň Předmětová komise ročník Správce místnosti 1. A Mgr.Richard Svída Sbírka Dopravní výchova Projekt Dopravní výchova BOZP Předmětová komise 4. a 5. ročník Správce místnosti 5.C Mgr. Gabriela Moricová Soutěže a olympiády v Aj Školní parlament Příprava a realizace školního plesu Sbírka Výchova ke zdraví Školní parlament Správce místnosti 9. A Správce místnosti Kabinet AJ Mgr. Irena Lancmanová Miniházená Recitační soutěž I. stupeň Správce místnosti 3. C Mgr. Roman Matal Projektové dny Vánoce, Velikonoce Příprava a realizace školního plesu Den dětí Správce místnosti 3.A Správce místnosti Kabinet buňka C Mgr. Petra Brablecová Miniházená Správce místnosti 5. A Projekt Dopravní výchova Andrea Vardanová Organizace kroužků Sbírka Školní družina Správce místnosti ŠD 1 Mgr. Šárka Pajpachová Správce místnosti 4. B Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Monika Holánková Správce místnosti ŠD 2 Pí. Jindřiška Böhmová Správce místnosti Družina buňka C Plán práce 2014/2015 9

10 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzhledem k tomu, že po odborné stránce je kvalifikace pedagogického sboru dostačující, bude DVPP v dalším období zaměřeno na tvorbu a realizaci školního vzdělávacího program, další zkvalitnění učitelů jazyků, výpočetní techniku, práci s interaktivní tabulí a na práci s dětmi s SPU. Dále na čtenářskou, přírodovědnou, matematickou a finanční gramotnost. VII. Propagace práce školy Příspěvky do místních novin Severníku příležitostně (úspěchy v soutěžích, pohádková škola ) Dále budeme rodiče budoucích prvňáčků o dění ve škole informovat formou letáčků v mateřských školách a pedagogickopsychologických poradnách. Aktualizace webových stránek proběhne každý týden v pátek, kdy se vyvěsí i týdenní plán školy. Rodiče zde najdou veškeré informace, organizaci i aktuality. Plán práce 2014/

11 VIII. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující 1. etapa 1. a 2. třída V této etapě se budeme snažit vytvořit u dětí kladný vztah k cizímu jazyku a motivovat je k dalšímu studiu formou jednoduchých říkanek, příběhů a pohádek se seznámí s anglickým jazykem. Při výuce budeme používat názorné pomůcky, obrázky, plakáty a audionahrávky a interaktivní tabuli. Se žáky se bude pracovat jednotlivě i ve skupinkách. Cílem 1. etapy je naučit žáky v daném rozsahu učiva porozumět krátkému sdělení, jednoduše se ústně vyjadřovat, reagovat na otázky. Čtení a psaní zařadíme až ve druhém ročníku a to ve formě čtení jednoduchých textů a psaní jednotlivých slov. Při výuce budeme klást důraz na správnou výslovnost. Nabízíme kroužky a nejšikovnější žáci se zúčastní soutěže English Jungle. 2. etapa třída I. A 26 PaedDr. Yveta Klusková, Mgr. Blanka Kraváčková I. B 28+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková I. C 27 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Roman Matal II. A 27+1 Mgr. Lucie Víchová Mgr. Blanka Kraváčková II. B 29 Mgr. Kamila Novotná Mgr. Romana Pánková III. A 25 Mgr. Blanka Kraváčková Mgr. Kamila Novotná III. B 25 Mgr. Gabriela Moricová Mgr. Kamila Novotná III. C 25 Mgr. Jana Ryšová Mgr. Kamila Novotná IV. A 23 Mgr. Jana Ryšová IV. B 23 Mgr. Jana Ryšová IV. C 22 Mgr. Monika Blatná V. A 24 Mgr. Kamila Novotná V. B 21 Mgr. Blanka Kraváčková V. C 22 Mgr. Kamila Novotná VI. ABC jaz. 24 Mgr. Jana Ryšová VI. A nej. 19 Mgr. Gabriela Moricová VI. B nej. 19 Mgr. Blanka Kraváčková VII. AB jaz. 24 Mgr. Kamila Novotná VII. A nejaz Mgr. Jana Ryšová VII. B nejaz. 14 Mgr. Gabriela Moricová VIII. AB jaz. 20 Mgr. Gabriela Moricová VIII. A nejaz. 18 Mgr. Blanka Kraváčková VIII. B nejaz 17 Mgr. Kamila Novotná IX. AB jaz. 18 Mgr. Jana Ryšová IX. AB nejaz. 23 Mgr. Gabriela Moricová V této etapě si žáci zdokonalí a rozšíří získané znalosti a dovednosti. Cílem bude naučit žáky rozumět a reagovat na známá slova a věty, číst plynule a foneticky správně jednoduché texty a sestavit formálně správně jednoduché písemné sdělení. Při výuce budeme využívat skupinové metody práce, komunikativní metody práce a individuální přístup k jednotlivým Plán práce 2014/

12 žákům a interaktivní tabuli. Výuka je doplněna zájmovým vzděláváním žáků formou kroužků. Nejlepší žáci se účastní soutěže English Jungle. 3. etapa třída Nadále budeme rozvíjet komunikativní schopnosti žáků. Cílem bude nejen porozumět jednoduché a zřetelné promluvě, ale i reagovat na dané téma a domluvit se v každodenních situacích Povedeme žáky k porozumění textu v učebnicích a autentických materiálech (přiměřených věku žáků) s pomocí dvojjazyčného slovníku. Budeme dbát i na psanou formu, žáci se naučí sestavovat gramaticky správné texty související s probranými tematickými okruhy. K již zmíněným metodám zařadíme procvičování různých gramatických struktur, slovní zásoby a porozumění mluveného i čteného textu pomocí výukových programů na PC. Nejlepší žáci soutěží v konverzační soutěži. Na obou dvou stupních naší školy nabízíme kroužky konverzace a procvičování gramatiky. Nadále budeme používat učebnice z ucelené řady nakladatelství Oxford, v první etapě Happy House 1, 2, v druhé řadě Chit Chat 1, 2 (případně Project 1), ve třetí etapě Project 1 4. Pracovní sešity hradí rodiče na základě jejich písemného souhlasu. Německý jazyk Třída - skupina Počet žáků Vyučující VI. AB RvNj 24 Mgr. Monika Blatná VII. A 15 Mgr. Eva Sovová VII. B 14 Mgr. Monika Blatná VII. AB RvNj 24 Mgr. Eva Sovová VIII. A 18 Mgr. Monika Blatná VIII. B 18 Mgr. Eva Sovová VIII. AB RvNj 20 Mgr. Eva Sovová IX. AB 23 Mgr. Eva Sovová IX. AB RvNj 18 Mgr. Eva Sovová Německý jazyk si volí žáci 6. ročníků v rámci povinně volitelných předmětů. Německý jazyk jako druhý cizí jazyk bude probíhat v časové dotaci 3 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku. Od školního roku 2013/2014 je německý jazyk povinný pro žáky 7. a 8. ročníků nejazykových skupin. Vyučovat se bude podle učebnic Deutsch mit Max I., II. v 6. až 9. ročníku, které vydává nakladatelství Fraus Plzeň. Jako doplňkový materiál používáme doplňkové texty, nahrávky textů a písní, hry, mapy a digitální učební materiál. Od loňského školního roku německý jazyk navštěvují dvě částečně rodilé mluvčí (v současnosti žákyně sedmého ročníku), pro které je připraven individuální přístup se zaměřením na rozvoj především psaní a čtení. Žákyně pracují s doplňkovým materiálem a vlastními učebnicemi od německého nakladatelství Hueber. V každém ročníku budeme rozvíjet adekvátně k věku žáků čtyři základní dovednosti mluvení, poslech, čtení a psaní. V nižších ročnících budeme dbát na správnou výslovnost a větnou intonaci, seznámíme žáky s odlišností od mateřského jazyka. Ve všech ročnících bude poslech s porozuměním běžnou součástí výuky. V hodinách cizích jazyků více využívat názorných pomůcek a efektivně zapojovat výpočetní techniku, častěji hodnotit pokrok žáků, dbát a zařazovat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků, umožňovat dostatek příležitostí k nácviku správné výslovnosti. V hodinách cizích jazyků volit činnosti odpovídající individuálním možnostem žáků s SVP a používat přiměřených nároků především u žáků integrovaných. I nadále budeme využívat zpětnou vazbu, kdy si žáci mohou ověřit, jak učivo zvládli. Oblíbenou formou jsou pracovní listy, které žáci na dané téma sami vytvářejí, případně vytvoří skupinky a budou pracovat na projektu v týmu. Sami si také budou připravovat rozhovory a scénky na zadané téma, které následně předvedou ostatním. V letošním roce mají žáci druhého stupně jet na jednodenní poznávací výlet do Vídně, kde si budou moci své dosavadní znalosti ozkoušet v praxi. Pro šestý ročník je vytvořen zájmový kroužek Wir sprechen Deutsch, ve kterém budou žáci hravou formou prohlubovat znalosti jak po stránce řečové, tak po stránce gramatické. Plán práce 2014/

13 Vybraní žáci se také pravidelně účastní jazykových konverzačních soutěží, školní kolo se uskuteční koncem prvního pololetí a pro žáky je dobrovolné. Žáci, kteří se umístí na prvním místě, budou školu reprezentovat v městském kole, které každoročně probíhá na ZŠ Antonínská, Brno Plán práce 2014/

14 IX. Předmětové komise, metodická sdružení PK, MS Vedoucí Ročník PaedDr. Yveta Klusková Ročník Mgr. Richard Svída cizí jazyky Ročník Mgr. Monika Blatná Jazyk a jazyková komunikace - český jazyka literatura Pí. Karin Koláčková - cizí jazyk Mgr. Jana Ryšová Člověk a společnost - dějepis - výchova k občanství Člověk a příroda - fyzika - chemie - zeměpis Umění a kultura - hudební výchova - výtvarná výchova Člověk a zdraví - výchova ke zdraví - tělesná výchova Člověk a svět práce - práce s technickými materiály - pěstitelské práce a chovatelství - práce s laboratorní technikou - svět práce Informační a komunikační technologie Mgr. Monika Blatná Mgr. Marcela Keberlová Pí. Lada Jemelíková Mgr. Zdeněk Liška Mgr. Milena Langová Mgr. Kateřina Jelínková Mgr. Tereza Ježorková Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Milena Langová Mgr. Pavla Kubínová Mgr. Marcela Keberlová Mgr. Alena Vepřeková Hlavní úkoly pro rok 2014/ Zajištění splnění plánu práce v jednotlivých předmětech 2. Koordinace práce se žáky s SPU a žáky integrovanými 3. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 4. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 5. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic pro Rámcový vzdělávací program a Školnímu vzdělávacímu programu a splňují schvalovací doložku MŠMT 6. Plánování exkurzí, vycházek a výletů tak, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 7. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v oblasti poruch učení a chování, jazycích naplňování úkolů stanovených ŠVP, interaktivní tabule. 8. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP 9. Zajištění průběhu průřezových témat v rámci předmětu 10. Zaměřit se na podporu rozvíjení klíčových kompetencí, prohloubit skupinovou práci, sebehodnocení, vzájemné hodnocení, zadávání diferencovaných úkolů, vyhledávání informací z různých zdrojů a práce s nimi 11. Zaměřit se na modernizaci odborných učeben ( cizí jazyky, přírodovědná učebna a učebna HV) a vybavení moderními pomůckami a učebnicemi Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předmětových komisí: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů a všech průřezových témat. Plán práce 2014/

15 - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu, dotvářejí ŠVP, aktualizují jeho podobu. - Plánují odborné exkurze, kulturní akce, odborné přednášky a akce. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů Zavádějící učitelé ve školním roce 2014/2015 Mgr. Karin Koláčková pro Mgr. Blanku Kraváčkovou Pí. Andrea Vardanová pro Bc. Martinu Urbánkovou Plán práce 2014/

16 X. Učební plány Školní vzdělávací program Škola pro život Učební plán první stupeň 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Počet hodin týdně Plán práce 2014/

17 Učební plán - druhý stupeň 2. stupeň (jazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

18 2. stupeň (nejazykáři) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk 6 6 Volitelné předměty 6 6 Minimální časová dotace z RVP ZŠ Blažkova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková dotace na předmět ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Počet hodin týdně Plán práce 2014/

19 XI. Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné předměty Třída Název předmětu Vyučující Počet žáků VI. AB Hravá matematika Mgr. Alena Vepřeková 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Konverzace v AJ Mgr. Gabriela Moricová 6. A 19, 6. B 19 VI. AB Cvičení z ČJ Mgr. Kateřina Jelínková Nepovinné předměty Mgr. Tereza Ježorková Ročník Předmět hodin Žáků Vyučující ročník Náboženství 2 Pí. Tkadlčíková 6. A 19, 6. B 19 Plán práce 2014/

20 Kroužky Název kroužku Třída Den Hodina Vedoucí Sportík 1. ABC Úterý pí. Žofková Kuchtík 2., 3., 4. ročník Pondělí pí. Přidalová Kuchtík 2., 3., 4., 5. ročník Úterý pí. Přidalová SPU 2., 3., 4., 5. ročník Středa p. Přidalová Logopedie 1. ročník Středa pí. Přidalová Logopedie 1. ročník Čtvrtek pí. Přidalová Výtvarka 1., 2., 4. ročník Středa pí. Pajpachová Flétnička 1., 2. ročník Čtvrtek pí. Pajpachová Keramika ročník Středa pí. Strnadová Sportík 2., 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 3. ročník Středa pí. Lancmanová Miniházená 5. ročník Středa pí. Lancmanová Počítače A + B 3. ročník Pondělí pí. Víchová Počítače A + B 3. ročník Úterý pí. Víchová Angličtina 1 1. ročník Pondělí pí. Víchová Deskové hry ročník Středa pí. Víchová Angličtina 3A 2. A, 2. B, 3. B ÚČtvrtek pí. Víchová Angličtina 3B 3. A, 3. C Čtvrtek pí. Novotná Zdokonaluji se v ČJ a M 39. AB Úterý pí. Ryšová, pí. Koláčková, p. Liška Sportovní hry 6. AB, 7. AB Pondělí pí. Langová Brno pro mladé historiky 4. B, 5. AB, 6. AB Úterý (1x za 14 dní) pí. Novotná Angličtina pro 4. ročník 4. ročník Středa pí. Novotná Angličtina pro 5. ročník 5. ročník Pondělí pí. Novotná Step 1 3. ročník Úterý p. Matal Step 2 3. ročník Čtvrtek p. Matal Plán práce 2014/

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více